#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on January 20, 2021; 4:51 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Bischoff J., Chaverri P., & Jr J. 2005. Clarification of the host substrate of Ascopolyporus and description of Ascopolyporus philodendrus sp. nov. Mycologia, null. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1321] BEGIN TAXA; TITLE TaxonLabelSet11885; DIMENSIONS NTAX=47; TAXLABELS Ascopolyporus_philodendrus Ascopolyporus_polychrous Ascopolyporus_villosus Atkinsonella_hypoxylon Atricordyceps_harposporifera Balansia_henningsiana Balansia_obtecta Balansia_strangulans Beauveria_bassiana Beauveria_brongniartii Chaunopycnis_alba Chaunopycnis_sp._GB550 Claviceps_fusiformis Claviceps_paspali Claviceps_purpurea Cordycepioideus_bisporus Cordyceps_capitata Cordyceps_inegoensis Cordyceps_japonica Cordyceps_jezoensis Cordyceps_kanzashiana Cordyceps_militaris Cordyceps_ophioglossoides Cordyceps_prolifica Cordyceps_pruinosa Cordyceps_ramosopulvinata Cordyceps_subsessilis Dussiella_tuberiformis Epichloe_amarillans Epichloe_typhina Hyperdermium_bertonii Hyperdermium_pulvinatum Lecanicillium_antillanum Lecanicillium_aranearum Lecanicillium_fusisporum Lecanicillium_lecanii Leuconectria_clusiae Nectria_cosmariospora Nectria_radicicola Neomunkia_sydowii Neotyphodium_coenophialum Polycephalomyces_ramosus Tolypocladium_cylindrosporum Torrubiella_luteorostrata Torrubiella_piperis Ustilaginoidea_dichronemae Ustilaginoidea_virens ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M1376] TITLE Ascopolyporus_analysis; LINK TAXA = TaxonLabelSet11885; DIMENSIONS NCHAR=885; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A B C D E F G H I K L M N P Q R S T U V W X Y Z" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Ascopolyporus_philodendrus CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCDBBBBCCCBBBCACDDCDABDDDCDACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBBACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDCDCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBABBBACBCD-BDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDBDCCBCBCCCCCACAAACCBDCDCCCAADCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBABDCBCBAADCBBBDC-BC-BCCABDCACCDABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Ascopolyporus_polychrous -----------------------CADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBBCCBBBBBCCCBBBCACDDCDABDDDCDACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBBACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAABCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABCCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDCDCABBACABDDCCC-BBBCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDCCBBCCCBACCBBACBADBACDBBACBCBCCCCCABAAACCDBCBCCCAADCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCDCCBCBAADCBBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCA--------------- Ascopolyporus_villosus CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-ACBACBDBAAADDDCAAADBBCCBBBBBCCCBBBCACDDCDABDDDCDACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBDACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAABCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABCCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDCCBBCCCBACCBBACBADBACDBDACBCBCCCCCABAAACCDBCBCCCAADCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCBCCBCDAADCBBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Atkinsonella_hypoxylon CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBACADDDCAAADBDCCBBBDBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDABCABBACABDDCCABB-BCCBCAADBADBBACBCDDBDBCBBCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBCBBCCCCCABAAACCBDBCCCCAADCDACBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBBDDCBCBAADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBCDBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDDAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Atricordyceps_harposporifera -BCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDACBCCBCACBCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCDBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDBDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBBACBBDCDCDCAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAABCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCBCABBACABADCCCBC-BCCDCAADBABBBCCBCDDBDBCBBCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACDADBACDDBCBBCBCCCCCABAAACCBCC-CCCAABCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCBBCBC-AADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBBD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBD-DCBCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Balansia_henningsiana CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-ACBACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBCBACACCCDCACACBBBBCDBBCCDBCCCBCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACBABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBABCABBACABDDCCCBB-DCCBCCADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDBBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBCBBCCCCCABAAACCBDBCCCCAADCDACBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBBBDCBCBAADCBBBBC-CCCBCCABDCACCBBBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBCDBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBBBDABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBDCCDCACACBBDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Balansia_obtecta BBCCACCAAAACAA-BBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCC--AABACDDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCAACACCADCBDDDCCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDABCABBACABDDCCCBB-BCCBCAADBADBBCCBCDDBDBCBBCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBCBBCCCCCABAAACCBDBCCCCAADCDACBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBBDDCBCBAADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBCDBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Balansia_strangulans CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBBCCDBCCADCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBAABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBABCABBACABDDCCCBB-DCCBCCADBADBBCCBCDDBDBCBBCCDCBABDBBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBCBBCCCCCABAAACCBDBCCCCAADCDACBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBBBDCBCBAADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBCDBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBCCCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Beauveria_bassiana CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBDBDBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDADCCDBCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCBCBB-BCCDCAADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDBACBCBCCCCCACAAACCBDDBCCCAADCDCCBDBBBDB-CCCCACDCDDADACBBBCBDCBCDAADCBBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCDACCDCACACBDDB---CCBCBADBABBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Beauveria_brongniartii CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBDBCCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDADCCDBCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCD-BDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCAAAAACCBDDBCCCAADCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCBDCBCDAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBABBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Chaunopycnis_alba CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCDDDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCADAAAACBDDBCCCAABCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBADAADABBBDC-DCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACACDAADBCAABBDDBDACDACBDC Chaunopycnis_sp._GB550 CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCBBB-CACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCDDDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCABAAAACBDDBCCCAABCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBADAADABBBDC-DCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCA--------------- Claviceps_fusiformis BBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCC--AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDABDDCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDCDCABBACABDDCBCBB-BCDBCCADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDBBCCBCCCBACCBBACBADBACBDBCDBDBCCCCCABAAACCBCCBCCCAABCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCBBCBCBAADCBBBDC-CCCBCCCBDCACCABBCBCBACBADCCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDCDACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAABADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Claviceps_paspali CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCBBBBBCACDDCDAADDDCBACACCADC?DDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADDCACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABDDCCCBB-BCC?CCADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDBBCCBCCCBACCBBACBADBACBDBCDBBBCCCCCABAAACCBDBDCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBDBDCBCBAADCBBBDC-CCCBCCCBDCACCABBCBCBBABCBA-ADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDCDACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAABADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Claviceps_purpurea CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBDCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADABDDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADCBBCACBBDBDCDAAACDDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADACCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCCAAACACCCDDAAA-AACBABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABCDCCCBB-DCDBCCADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDBBCCBCCCBACCBBACBADBACBDBCDBBBCCCCCABAAACCBACBCCCAADCDCCBDBBDDB--CCCACDCDDADACBBBCBDCDCDAADCBBBDC-CCCBCCCBDCACCDDBCBCBDCBADCCADCBDCCBADAADCCDDADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDAAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDCDACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAABADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordycepioideus_bisporus CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBBACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBCDCABBACABDDCCCBC-BCCBCCADBADBCCBCDD-BDBCBBCCDCBABDBBCBBCCCBACCBBACBADBCCDDBCBCCBCCCCCABAAACCBCDBCCCAABCDCCBDBBBBDBCCCCACDCDDADACBBBCDBCBCBAADCBBBBCBBACBCCABBCACCDABCBBCBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBABBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACD----- Cordyceps_capitata CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABCCBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAABCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCBCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCABAAAACBDDBCCCAABCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCBDCBABAADCBBBDCBCCCDCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCBBAAABBBB-DABCBC--BAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_inegoensis CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBBCCDBCCABCBBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBABBBCCBCD-BDBCBBCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCABAAAACBDDBCCCAABCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBABAADCBBBDC-BCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCBBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_japonica CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-ACBACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDBCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBAACBBCCDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAABCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCCAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBCDCABBACABDDCCCBC-BCCDCCADBABBBACBCD-BDBCBDCCDCBABDBBCBBCCCBACCBBACBADBACBDBCBBCBCCCCCABAAACCBBCBCCCAABCDCCBDBBBBA--CCCACDCDDADACBBBCDDCBCBAADCBBBBC-BCCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAACBBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBBDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDCDACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAABADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_jezoensis CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBDACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCCAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAABCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABDDCCC-BBBCCDCAADBADBBACBCD-BDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCABAAAACBDBBCCCAABCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBABAADABBBDC-BCCDCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACDCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDCDACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAABADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_kanzashiana CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AACACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCDBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDBDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBBCCDBCCABCBBDACBBDCDCDCAACBABBDDBCABCACDBCCCDACDDDCCCAADCBDCBBBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BCCCCCADBABBBCCBCDDDDBCBBCCCCBABDDBCBBCCBBACCBBACBADBACDDBCBCCBCCCCCABAAACCBDDBCCCAABCDCCBDBBBDABCCCCACDCDDADACBBBCBDCBCBAADCBBBDC-BBCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--BAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBABBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_militaris CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBC-B-AABACBDBAAADDDC?????????????CCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDB-CCDBCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCB-CCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCACAAACCDDDBCCCAADCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBCBAADABBBDC-BCBDCCABDCACCDABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBD-B---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACB-- Cordyceps_ophioglossoides CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADBBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCADAAAACBDDBCCCAABCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBABAADABBBDC-BCCDCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDC?BCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDA?DADBDC Cordyceps_prolifica CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCABBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDBDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCABCBBDACBBDBDCDCAACBABBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BBCBCBADBABBBCCBC-DBDBCBBCCCCBABDDBCBACCCBACCBBACBADBACDDBCBCCBCCCCCABAAACCBDDBCCCAABCDACBDBBBDB--CCCACDCDDABACBBBCBDCBCBAADCBBBDC-BBCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCABCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_pruinosa CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBDBBCCCDBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABACCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDCDCABBACABDDCCC-BBBCCDCAADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCDCCCACAAACCBDDBCCCAABCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBCBDCBCDAADABBBBC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCDACCDCACACBDDB---CCBCBADBABBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_ramosopulvinata CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBACCDBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDBDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBBCCDBCCABCBBDACBBDCDCDCAACBABBDDBCABCACDBCCCDACDDDCCCAADCBDCBBBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BCCCCCADBABBBCCBCDDDDBCBBCCCCBABDDBCBBCCBBACCBBACBADBACDDBCBCCBCCCCCABAAACCBDDBCCCAABCDACBDBBBDABCCCCACDCDDADACBBBCBDCBCBAADCBBBDC-BBCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBABBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Cordyceps_subsessilis ------ACAABCAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADACCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBABDDCDCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCD-BDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCADAAAACBDDBCCCAABCDACBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBADAADABBBDC-BCCDCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBABBACDCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDDDBCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Dussiella_tuberiformis CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBBCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-DACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDADCABBACABDDCCA-BBBCCDCAADBADBBACBCBDBDBCBBCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDBBBBBCCCCCADAAACCBDBBCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCBBCBCBAADABBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDDCCCDCDAAAABBBB-DCBCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Epichloe_amarillans CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCADCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-DACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCBBBBCCCCCADAAACCBDBDCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBDBDCBCBAADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBBD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Epichloe_typhina -----CCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCA-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDCCC--CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADBBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-DACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCCDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBBBCCCCCABAAACCBDBDCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBDBDCBDCBADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBBD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Hyperdermium_bertonii CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CBCCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBAACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDCDCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCABAAACCBDCDCCCAADCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBABDCBCBAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Hyperdermium_pulvinatum CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCDBBBDCCCBBBCAADDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-ABCCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCADCBBDACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBABBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCADAAACCBDDDCCCAADCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBADDCDCDAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDDAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Lecanicillium_antillanum ------------------------ADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCDBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBAACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCADAAACABDDDCCCAADCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBADBCDCBAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAA------------------------- Lecanicillium_aranearum -------CAAAACAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-AACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBCBCBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCABAAACCBCDDCCCAADCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBADBCBCBAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCB----------------------------- Lecanicillium_fusisporum --------AAAACAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCDBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-AACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCADABBCBCBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCADAAACCBDDDCCCAADCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBADDCBCBAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAAB------------- Lecanicillium_lecanii ---------AACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCADAAACCBDDDCCCAADCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBABDCBCBAADABBBDC-BCBBCCABDCACCBABCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDA------- Leuconectria_clusiae -BCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBDACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBDBCCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDCCCD-CBCCDABBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADABBAADBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACACDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDADCABBACABDDCCC-BDDCCDDCADBADBBDCCCDDDDBBBDCCDCBABDBDDBBAC-BACCBBACBADBACDDDCDDDBCCCCCADAAACCBDDBCCCAADCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCDCDAADABBBDC-CACDACABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBADAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDDAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Nectria_cosmariospora -BCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBDACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBDBCCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDCCCD-CBCCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCABABBAACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-DACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABDDCACBB-BCCDDAADBADBBACBBDDBDCCBDCCDCBABDDCCBBCC-BACCBBACBADBACDDBCCBCDCCCCCADAAACABDDBCCCAADCDCCBDBBDDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCDCDAADABBBDC-DABDCCABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBBD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCABCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Nectria_radicicola -BCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBDACDAABCCBCACDCAACBCC--AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBDDBCCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDCCCD-CACCDABBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADABBCADBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACACDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBD-DCCDDCADBADBBACCCDDBDBBBDCCDCBABDBDDBBAC-BACCBBACBADBACDDBCBDCDCCCCCADAAACCBDDBCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCBDCBCDAADABBBDC-DCCDCCABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBADAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDDAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Neomunkia_sydowii CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBDDCCCDBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-DACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBD-BCCBCAADBADBBACBCDBCDBCBBCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCADAAACCBDDDCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBABAADABBBBC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBDACCADCBDCCBCDAADCCDDADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Neotyphodium_coenophialum CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADCBBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAAADACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBBCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBBDCCCCCACAAACCBDBDCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBDBDCBCBAADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDBBCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBBD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Polycephalomyces_ramosus CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCBBAABCCBDBAAADDDCAAADBDCCBBBDBCCADBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDBDCCBDCBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBBCDBBCCDBCCABCBBBACBBDCDCDCAACBABBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABBDCCCBB-BCCCCCADBABBDCCBCDBDDBCBDACCCBABDDBCBBCCBBACCBBACBADBACDDBCBCCBCCCCCABAAACCBDDBCCCAABCDCCBDBBBBABCCCCACDCDDABACBBBCBDCBCBAADCBBBDC-BBCBCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCCBBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--BAADCAAACDCAA-BCDCCCDCACACBDDB---CCBCBADBABBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DACCAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Tolypocladium_cylindrosporum --CCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CBCCBCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABCBBAACBBACDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADACCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBABDDCDCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDBCBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBCBCCCCCABAAAACBDDBCCCAABCDCCBDBBBDB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBABAADABBBDC-BCCDCCABDCACCDDBCBCBBCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBABBACDCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Torrubiella_luteorostrata CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDC-BBBBACCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDDDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDDCCADABBCACBBDBDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADBAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDDCDCABBACABDDCCCCBBBCCDCAADBADBA-CBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCC-BACCBBACBADBACDDDCBBDBCCCCCADAAACCBDBDCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBDBAADCBBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCCBBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDCCCCBBBB-DABCBCCBBBDCAAAACDCAAABCBDCCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCACCDAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Torrubiella_piperis CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBDBCCCDBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDDCCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCDBCCABABBCACBBDCDCDAAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBAAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADADDCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-AACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBBDADCABBACABDDCCCBB-BCCDCAADBADBBACBCDDBDBCBDCCDCBABDDDCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCCBCBCCCCCADAAACCBCDDCCCAABCDCCBDBBBBB--CCCACDCDDADACBBBADBCBCBAADABBBDC-BCBBCCABDCACCDABCBCBDCBAACCADCBDCCBCDAADCCDBADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--DAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBCAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Ustilaginoidea_dichronemae CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBDCCCBBBCACDDCDAADDDCBACACCADCBDDBDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBABACACCCDCACACBBBB-DBDCCDDCCABCBBCACBBDBDADCAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBADCABBACABDDCCCBB-BCCBCAADBADBBACBCD-BDBCBDCCDCBABDDBDBBCCCBACCBBACBADBACDDBCBBBBCCCCCADAAACCBDDBCCCAADCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCDDCBADAADABBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBDACCADCBDCCBCDAADCCDDADBACBCABBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDAAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBDDB---CCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACAC--BADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC Ustilaginoidea_virens CBCCACCAAAACAAABBAABACCCADDCBBBBACDAABCCBCACDCAACBCCB-AABACBDBAAADDDCAAADBDCCBBBBBCCCBBBCACDDCDAADDDCDACACCADCBDDBDCCB-CACCDCBBDDBBCACDDBBBDCCAABCCCABCBBADACACCCDCACACBBBBCDBDCCBDCCABCBBCACBBDBDCDCAACBDBBDDBCABCACDBCACDACDDDCCCAADCBDCBDBDAAADCCCACCDADADCDBDDBDAAACBDAAADABBCCBBACACABBCADACBCBABAACDACACDCADBCAAACADCAAAACBABDDDCAAAACACCCDDAAA-BACDABCDCAAADDCDDCAAACCCAACBCBDBCDCABBACABCDCCCBBDBCCBCCADBADBBACBCCDBBBCBDCCDCBABDBBCBBCCCBACCBBACBADBACDDDCBBBDCCCCCADAAACCBDBBCCCAABCDCCBDBBDBB--CCCACDCDDADACBBBCBBCBCBAADABBBDC-CCCBCCABDCACCDDBCBCBDCBDACCADCBDCCBCDAADCCDDADBACBCCBBBCDBDDCAAABABCCABBAACCACDBCDBDD-BCDADCBCACDCDDBCCCDCDBAAABBBB-DABCBC--CAADCAAACDCAA-BCBACCDCACACBBBDBDCCCBCBADBADBCABBCADBBDCADCDDBDBCCADCCADDDCAC-DAACACACBADABCCCCBBCCABBBCAAACAACCDCAABDADCBBDCDADACCCDCAACBBACACCAAABDBDCCDCCACCBDBCBACBCCDDBDCABCDCBAAADBCADBCDBAAADADCCCBADCCCCCBCAAACABDAADBCAABBDDBDACDACBDC ; END;