#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on June 20, 2021; 2:03 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: De campos santana M., Amalfi M., Castillo G., & Decock C. 2016. Multilocus, DNA-based phylogenetic analysis reveal three new species lineages in the P. gabonensis - P. caribaeo-quercicola species complex, including Phellinus amazonicus sp. nov. Mycologia, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S19196] BEGIN TAXA; TITLE Taxa; DIMENSIONS NTAX=41; TAXLABELS Phellinus_MUC51487 Phellinus_MUCL_52000 Phellinus_MUCL_52001 Phellinus_MUCL51334 Phellinus_amazonicus_ Phellinus_amazonicus_MUCL51476 Phellinus_amazonicus_MUCL51478 Phellinus_amazonicus_MUCL51483 Phellinus_amazonicus_MUCL53036 Phellinus_amazonicus_MUCL53056 Phellinus_amazonicus_MUCL53084 Phellinus_amazonicus_MUCL53117 Phellinus_amazonicus_MUCL53128 Phellinus_amazonicus_MUCL53141 Phellinus_amazonicus_MUCL53685 Phellinus_amazonicus_MUCL55050 Phellinus_amazonicus_MUCL55075 Phellinus_amazonicus_MUCL55076 Phellinus_caribaeo_quercicolus_MUCL46003 Phellinus_caribaeo_quercicolus_MUCL46004 'Phellinus caribaeo-quercicolus MUCL46005' Phellinus_castanopsidis_CUI10153 Phellinus_castanopsidis_CUI10157 Phellinus_ellipsoideus_MUCL45929 Phellinus_ellipsoideus_MUCL47820 Phellinus_ellipsoideus_MUCL47822 Phellinus_ellipsoideus_MUCL47866 Phellinus_ellipsoideus_MUCL47867 Phellinus_gabonensis_MUCL47562 Phellinus_gabonensis_MUCL51275 Phellinus_gabonensis_MUCL51277 Phellinus_gabonensis_MUCL52007 Phellinus_gabonensis_MUCL52012 Phellinus_gabonensis_MUCL52014 Phellinus_gabonensis_MUCL52023_CL_A Phellinus_gabonensis_MUCL52023_CL_H Phellinus_gabonensis_MUCL52025_CL_A Phellinus_gabonensis_MUCL52025_CL_H Phellinus_gabonensis_MUCL52070 Phellinus_setulosus_MUCL54670 Phellinus_spiculosus_MUCL53634 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M36275] TITLE Amazonicus_matrix; LINK TAXA = Taxa; DIMENSIONS NCHAR=3008; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Phellinus_MUC51487 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCCTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGGGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGCATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGT{AG}ATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGG{CT}CGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGT{AG}GAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_MUCL_52000 ACCTGCGGAAGGA---TCATTATCGAGTTT----GAAA--GTAAGAGGAAGAGTGCGGTTTGATGCTGGCG--TGAAA-----------------------GCGCACTGTGCACGGCCGCTT-CTC-TTTTTCTTACGCTCAATCCACT---CAACCCCATGTGCACCCAC--GAGGAGCTAGTAGTC-GGCG--TTGTT-AG----TC-TGT-TC-GCG--TGAAG-TAG-TCTTGATTCATTAAGGCGAAAGC--TTAC--GGGCGTTT------AGT------CGACGAATGCTTCG-TTTTA-TTATCAA-CC-ATTTGGTGTTTCTGTATT---ATGGA---AATATGAGATAATTAAA----AAAGTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTCCC-TTGTCCTTTTTT-AATTAAAAGGACATGGAACGTTGGACTTGGAGG------TTGCTGGACCC-------GCCC-------CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATTTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTGATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTT-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACG-CCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGGCC----TTGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACGTCGGTTTTGACCAGTGGAGAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTCGTTGGATACGCTGGTTGGGACTGAGGACGGCAGCACGC---CTTT---TTG-----GCCGGGGG---TTC----------GCCCCACGTTA-CGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCCAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAACCTCCGCGAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTAT{AG}GGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAAGCCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGAC-ATCAAAAACATGATTACCGGTACTTCTCAGGCTGATTGTGCTATCCTTATCATTGCCGCCGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGATGGTCAAACGCGTGAACACGCGCTTCTTGCGTTCACCCTTGGTGTGCGTCAGTTGATCGTGGCTATCAACAAAATGTGGTCCGAAGATCGTTATAATGAAATCGTGAAGGAAACTTCCAACTTCATCAAGAAAGTCGGTTATAACCCGAAGGCTGTCCCCTTCGTCCCGATTTCTGGCTGGCACGGTGATAACATGTATGCCGTGGTACAAGGGCTGGACTAAGGAGACGAAGAGCGGCGTCGTCAAGGGTAAGACGCTTCTCGATGCCATTGACGCTATTGAGCCACCCGTCCGACCCGAGAACAAGCCTCTCCGTCTGCCCCTCCA{AG}GACGTGTACAAGATTGGTGGTATTGGTACTGTCCCGGTTGGTCGTGTTGAGACTGG{AT}ATCATTAAGGCTGGCATGGTCGTTACCTTTGCGCCGACCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTCGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTCAGGGTGTTCCAGGTGGAACGTTTCGGTCAAAGAAATCCGTCGTGGCAATGTGGCATCAGACTCCAAGAACGACCCTGCTAAGGAGGCCGCCTCGTTCACTGCTCAGGTTATCATTCTCAATCACCCAGGTCAGATCGGTGCTGGTTATGCACCTGTTTTGGACTGCCACACTGCGCATATCGCCTGCAAGTTTGCGGAGCTGATTGAAAAGAT{CT}GACCGTCGTACCGGTAAAACGATTGAGGCTGCGCCGAAATTCGTCAAATCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGC{CT}TGTGCCATCTAAGCCAATGTGTGTCGAGTCCTACAACGAATACCC{AG}CCTCTCGGTCGTTTCGCTGTCCGTGACATGAGGCAAA?GACACTACCAAGGTGCATTCGTGTAGA-TATTTTC---TGGAGGAGACAGGATAC----TGATTT---CACC--------TATTAG--------CTGGAGGAGTCAGCAAAGTAAG-----CTTACTTCT----GC{CT}-TTCTACA------ATTGG-ATGCATTTAATTGATTCCTCCTCACTTTACAT-AG--ACAACGTTGGCTTCAACGTGAAGTAAGTGTCT------TGCAA-ACTC{CG}TGATGATATCATTTTCAACTTAG---TTT-------CTAG Phellinus_MUCL_52001 ACCTGCGGAAGGA---TCATTATCGAGTTT----GAAA--GTAAGAGGAAGAGTGCGGTTTGATGCTGGCG--TGAAA-----------------------GCGCACTGTGCACGGCCGCTT-CTC-TTTTTCTTACGCTCAATCCACT---CAACCCCATGTGCACCCAC--GAGGAGCTAGTAGTC-GGCG--TTGTT-AG----TC-TGT-TC-GCG--TGAAG-TAG-TCTTGATTCATTAAGGCGAAAGC--TTAC--GGGCGTTT------AGT------CGACGAATGCTTCG-TTTTA-TTATCAA-CC-ATTTGGTGTTTCTGTATT---ATGGA---AATATGAGATAATTAAA----AAAGTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTCCC-TTGTCCTTTTTT-AATTAAAAGGACATGGAACGTTGGACTTGGAGG------TTGCTGGACCC-------GCCC-------CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATTTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTGATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTT-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACG-CCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGGCC----TTGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACGTCGGTTTTGACCAGTGGAGAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTCGTTGGATACGCTGGTTGGGACTGAGGACGGCAGCACGC---CTTT---TTG-----GCCGGGGG---TTC----------GCCCCACGTTA-CGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCCAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAACCTCCGCGAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTAT{AG}GGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAAGCCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGAC-ATCAAAAACATGATTACCGGTACTTCTCAGGCTGATTGTGCTATCCTTATCATTGCCGCCGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGATGGTCAAACGCGTGAACACGCGCTTCTTGCGTTCACCCTTGGTGTGCGTCAGTTGATCGTGGCTATCAACAAAATGTGGTCCGAAGATCGTTATAATGAAATCGTGAAGGAAACTTCCAACTTCATCAAGAAAGTCGGTTATAACCCGAAGGCTGTCCCCTTCGTCCCGATTTCTGGCTGGCACGGTGATAACATGTATGCCGTGGTACAAGGGCTGGACTAAGGAGACGAAGAGCGGCGTCGTCAAGGGTAAGACGCTTCTCGATGCCATTGACGCTATTGAGCCACCCGTCCGACCCGAGAACAAGCCTCTCCGTCTGCCCCTCCAAGACGTGTACAAGATTGGTGGTATTGGTACTGTCCCGGTTGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATTAAGGCTGGCATGGTCGTTACCTTTGCGCCGACCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTCGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTCAGGGTGTTCCAGGTGGAACGTTTCGGTCAAAGAAATCCGTCGTGGCAATGTGGCATCAGACTCCAAGAACGACCCTGCTAAGGAGGCCGCCTCGTTCACTGCTCAGGTTATCATTCTCAATCACCCAGGTCAGATCGGTGCTGGTTATGCACCTGTTTTGGACTGCCACACTGCGCATATCGCCTGCAAGTTTGCGGAGCTGATTGAAAAGAT{CT}GACCGTCGTACCGGTAAAACGATTGAGGCTGCGCCGAAATTCGTCAAATCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGC{CT}TGTGCCATCTAAGCCAATGTGTGTCGAGTCCTACAACGAATACCC{AG}CCT???????????????????????????????????GACACTACCAAGGTGCATTCGTGTAGA-TATTTTC---TGGAGGAGACAGGATAC----TGATTT---CACC--------TATTAG--------CTGGAGGAGTCAGCAAAGTAAG-----CTTACTTCT----GCT-TTCTACA------ATTGG-ATGCATTTAATTGATTCCTCCTCACTTTACAT-AG--ACAACGTTGGCTTCAACGTGAAGTAAGTGTCT------TGCAA-ACTC{CG}TGATGATATCATTTTCAACTTAG---TTT-------CTAG Phellinus_MUCL51334 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GCA-TGTGCACGGCACCCC----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TTATGTTTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGGACGGACGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTTTGAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTTTT------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCCCCC----GCCTCTGGTT--GTGG----TCGGCCGGCTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCCCGTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGG--CC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAACGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGCACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACATCCAACTTCATTAAGAAGGTTGGCTACAACCCAAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCAATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTCGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACAAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAATGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCGCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGACCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATA--ATGC--TGTCACAGA----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCGT----TAC-GT-ATA-ACTGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_ ???????????????????TTAACGAGTTTT---GAA---GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-{CT}GTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CA{AC}CCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAGCTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCC{AC}C----TGCCTCTGGTTGCGTGG----TTGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTGATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-C???-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCAAAAGCGGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTG{CT}CACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT--------TG-TCTCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL51476 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCCC----TGCCTCTGGTTGCGTGG----TTGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAA{CT}CCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTGATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAA{CT}ATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGG{CT}TTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL51478 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCCC----TGCCTCTGGTTGCGTGG----TTGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTGATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCC{AC}CCACT{CT}GGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGT{AG}GAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL51483 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCCTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGGGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGCATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC-----TGCCTCTGGTTGCGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTGATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACT{CT}GGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGT{AG}GAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCC{AG}TAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53036 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGC{AC}-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTC{AG}AGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCC{AG}AAAGC{AG}GTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGG{CT}TTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53056 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCA-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGG{AG}TGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-????????????????????????????????????????????TCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACC{CG}AAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACT{CT}GGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--GGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-T{AC}TCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCGTAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53084 ?????????????????????????????????????A--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-???CAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATGTGTGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT------TAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53117 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAG{AT}ACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGG{GT}GTACTTTCTGTC{AG}GATGGGTCAACATCAGTTTTGAC{CT}GGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGC{AG}TGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCA-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAG{CT}GACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGG{CT}AGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-?????????????????????????????????????GTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCC{AG}AAAGC{AG}GTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-T{AC}TCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGG{CT}TTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53128 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-???CAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCG{AG}CCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGT{AG}ATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-C???-?????????????????????????????????????????AATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCAAAAGCGGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TCTCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53141 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGT{CG}CCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAA{CG}CAGTACGTGAAATTGT{GT}GAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGC{AT}TCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCG{CG}CCTGG{GT}GTACTTTCTGTCGGATGGGTCA{AC}CATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAG{CG}-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCG{CG}CGGC{GT}TGTTATAGCCCTTTGTTGTAT{AC}C{AT}TCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGG{CG}CA-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-?????????????????????????????????????????????CTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCAAAAGCGGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGTCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TCTCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATC{CG}CATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL53685 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGAT{AT}GCGAAC{AC}AGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTC{AC}GTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTG{GT}ACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-C{AC}GGGGGAATGTAGCGCC{CG}TTTCGGC{CG}GCGTGTTATAGCCCTTTG{GT}TGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCA-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGAT{CT}AGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-???????????????????????????????????????????TTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCAAAAGCGGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGG{CT}CGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TCTCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATC{CG}CATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL55050 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTATTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCCC----TGCCTCTGGTTGCGTGG----TTGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-??????????T--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-{CT}GGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCA-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-????????????????????????????????????TGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATA??????????????????????????????????????????GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGG{CT}TTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL55075 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCAC----TGCCTCTGGTTGCGTGG----TTGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-???????????--?CCCTAGTAA-CT-GTGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCT-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTCTTCCGCATTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAATGCTTGAAGTC{AC}GTCGCATC{CT}GG{CT}{AC}G{AT}ACTCAGCCTGG--T{CT}--T{CT}GGCCT{CG}GG{GT}TACTTTCTGTCAGATGGGTCAACATCAGTTTTGATTGGTGGACAAAGG-CAGTGGGAATGTAGCGCCGTTTC{GT}GCAGC{AG}TGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTAGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGATGCCCGGCCCTGACATTCTCTGACGGTGCTGCGG{CT}AGAGCAAGTATGCTGGGACCCAAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCATCAAATTTGGGTATAGGGGCAAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATAT???????????????????????????????????????????????ACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAA????????????????????????????????????????????GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATGTGTGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT------TAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_amazonicus_MUCL55076 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCGTGTG----------------TTCTTCACAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TAATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GA--CGGAC---GGGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCC------------------GTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCA-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG?????????????????????????????????????????????????ATCATTGCCGCAGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCATGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCAAAAGCGGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTAC??????????????????????????????????????????????????GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_caribaeo_quercicolus_MUCL46003 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCATGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTAA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTATATGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TTATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAA-CAGAC----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCCCC---TGCCTCTGGTTGTGTGGGGG-TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-???CAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACCGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAAGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAATGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_caribaeo_quercicolus_MUCL46004 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCATGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTAA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTATATGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TTATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAA-CAGAC----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCCCC---TGCCTCTGGTTGTGTGGGGG-TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-????AAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCC{CT}GGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACCGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAAGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAATGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG 'Phellinus caribaeo-quercicolus MUCL46005' ACCTGCGGA-GGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AG-AGT-----CTGTTGCTGGCATGTG----------------TTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC-----GTAA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTATATGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCCG----TTATGTCTTA-----TGTT---AG-TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAA-CAGAC----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTATAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTG----TTGCTGGCCCCCCCCC-TGCCTCTGGTTGTGTGGGGG-TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ATGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATCCGGCAGAACTCAGCCTGG--TC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGATGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATG{AC}??????????-ATTAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGTACCGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTGCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAAGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGATGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAAGATGTATACAAGATCGGTGGTATCGGTACCGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTAACGTTCGCACCAACGAATGTCACTACCGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCATGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAAATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCCCCACTCGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATAAGGC--TATCACAGA----------CAGGATGTGGAGTGGATCGCTCATG--TGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCAT----TAG-GT-ATA-ACCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAATGTGAAGTACGTGCAGGT----TGTAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_castanopsidis_CUI10153 A-CTGCGGA--GA----CATTAATGAGTTTTTTTGAA---GCAGGGGGG-CC-------CT-TTGCTGGCG--TGGGG------TTTT-----GCGCGCGCATATA-TGTGCACGGCTTC-----CGTG---CTTC--CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GGCGG--TGGTCT-----------------------------------------------------------------GTAC--------TACTTGTCGGCGAACACTTCAATA-TA--TACAAAACCCATAC--TATTGTTATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAATATCAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTCTTTTTT---ATTAAG---GC-TTGGGTGTTGGACTTGGAGGTTGTATGTGCTGGCCCC------AG-----TAGT-GGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGCATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TTTCAGGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCT-ATGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACTACCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCCCTTTCGGCCCGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGG-CGAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACGGCAGCACGCGCGCCTTCTTTTGGCCGCGCCGGGGG---TCTC--------GGCCCCACGTCA-CGTGCTTCGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATCACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGCGCTATTCTCATCATTTCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCCGGTATCTCGAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTTCTCGCGTTTACACTTGGCGTCCGTCAACTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAACGAAATTGTGAAGGAAACATCGAACTTCATCAAGAAGGTTGGTTACAACCCGAAAGCAGTTCCTTTCGTCCCAATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACGAAAGAGACGAAGGCTGGTGTCGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCTATTGACGCCATTGAACCGCCTGTCCGTCCTGAGAACAAGCCGTTGCGTCTGCCTCTTCAGGATGTGTATAAGATCGGTGGTATTGGTACTGTCCCTGTTGGTCGTGTTGAGACTGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTTACCTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCATCACGAACAACTCGTTCAAGGTGTACCAGGTGGAACGTCTCGGTTAAGGAAATTCGTCGTGGTAACGTCGCCTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCAACGCTCAGGTCATCATTCTCAACCACCCGGGCCAGATCGGTGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCATATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAGAAGATTGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCTTCGCCCAAGTTCGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTACGATAAACTAA--TATTTTAGG----------CAGAATGTGAAATGAATTGCTCATG--CGTCATTATTAG--------TTAGAAGAGTCCTCGAAGTGAG------TAACC-------GCG-GTTCTCCA----CATGGCAAT---TCGAACTGAG------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGGTTCAATGTAAAGTATGTGCGGTT----TGCAGTTTT--GCATAGTCAATCCAATGA--CA-TCCTTT----CCTCCAG Phellinus_castanopsidis_CUI10157 A-CTGCGGA--GA----CATTAATGAGTTTTTTTGAA---GCAGGGGGG-CC-------CT-TTGCTGGCG--TGGGG------TTTT-----GCGCGCGCATATA-TGTGCACGGCTTC-----CGTG---CTTC--CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GGCGG--TGGTCT-----------------------------------------------------------------GTAC--------TACTTGTCGGCGAACACTTCAATA-TA--TACAAAACCCATAC--TATTGTTATGTT-GAATGTAATAGCTCCTTGTGGGCGAAATATCAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTCTTTTTT---ATTAAG---GC-TTGGGTGTTGGACTTGGAGGTTGTATGTGCTGGCCCC------AG-----TAGT-GGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGCATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAGGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCC-ATGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACTACCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCCCTTTCGGCCCGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGG-CGAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACGGCAGCACGCGCGCCTTCTTTTGGCCGCGCCGGGGG---TCTC--------GGCCCCACGTCA-CGTGCTTCGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATCACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCCGGTATCTCGAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTTCTCGCGTTTACACTTGGCGTCCGTCAACTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAACGAAATTGTGAAGGAAACATCGAACTTCATCAAGAAGGTTGGTTACAACCCGAAAGCAGTTCCTTTCGTCCCAATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACGAAAGAGACGAAGGCTGGTGTCGTCAAAGGCAAGACCCTTCTTGACGCTATTGACGCCATTGAACCGCCTGTCCGTCCTGAGAACAAGCCGTTGCGTCTGCCTCTTCAGGATGTGTATAAGATCGGTGGTATTGGTACTGTCCCTGTTGGTCGTGTTGAGACTGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTTACCTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCATCACGAACAACTCGTTCAAGGTGTACCAGGTGGAACGTCTCGGTTAAGGAAATTCGTCGTGGTAACGTCGCCTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCAACGCTCAGGTCATCATTCTCAACCACCCGGGCCAGATCGGTGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCATATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAGAAGATTGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCTTCGCCCAAGTTCGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTACGATAAACTAA--TATTTTAGG----------CAGAATGTGAAATGAATTGCTCATG--CGTCATTATTAG--------TTAGAAGAGTCCTCGAAGTGAG------TAACC-------GCG-GTTCTCCA----CATGGCAAT---TCGAACTGAG------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGGTTCAATGTAAAGTATGTGCGGTT----TGCAGTTTT--GCATAGTCAATCCAATGA--CA-TCCTTT----CCTCCAG Phellinus_ellipsoideus_MUCL45929 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA-TGCGGGA--TATCGT-----CTGTTGCTGGTGCATA---------TATATATATATATATATGCGCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GATGGTTTGTTCCA----TTATGTC--AA----TAAAA-TG--TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACACATTTGA-----CGGAC----GGAGTGATTGTCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTTTTCTT----TTAAG---AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTATTATTTGCTGGCCCC----------TCTTAAC-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCCGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGCCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTCGCC----TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGA-CAAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCAC---GTG-----GCCGGGGGCTTTTT{CT}---------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACGTGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGATTGTGCAATCCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTTGCGTTCACTCTTGGCGTCCGTCAGCTGATCGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCCGGTGTGGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCGTCCGTCCTGAGAACAAGCCACTACGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACGGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACTTTCGCACCAACGAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCACTGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCAGGTCAGATCGGAGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTCATCGAGAAGATCGACCGTCGGACTGGTAAGACGATTGAGGCATCGCCCAAGTTCGTCAAGTCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGGCAAA?GACACCACGAAGGTACGATACAGCAC--TATTACACA----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCATTATTAG--------TTGGAGGAGTCCCCGAAGTGAG------CAATT-------GCA-TTTCTTGT----TAC-GT-ATA-ACTGAACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCT--GAATGATAAACCCCATAA--CAA---TTTG---CATGTAG Phellinus_ellipsoideus_MUCL47820 ACTTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA-TGCGGGA----TCGT-----CTGTTGCTGGTGCATA---------------TATATATATATGCGCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GATGGTTTGTTCCA----TTATGTC--AA----TAAAA-TG--TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACACATTTGA-----CGGAC---CGGAGTGATTGTCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTTTTCTTT---TTAAG---AC-TTGGATGTTGGACCTGGAGGTATTATTTGCTGGCCCC----------TCTTAAC-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCCGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATTCCCCCCTAGTAAACTGGCGAGTGAAGGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACACCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTTGCC----TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGA-CAAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCAC---GTG-----GCCGGGGGCTTTTC----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACGTGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGATTGTGCAATCCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTTGCGTTCACTCTTGGCGTCCGTCAGCTGATCGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCCGGTGTGGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCGTCCG{CT}CCTGAGAACAAGCCACTACGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACGGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACTTTCGCACCAACGAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCACTGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCAGGTCAGATCGGAGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTCATCGAGAAGATCGACCGTCGGACTGGTAAGACGATTGAGGCATCGCCCAAGTTCGTCAAGTCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGGCAAA?GACACCACGAAGGTACGATACAGCAC--TATTACACA----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCATTATTAG--------TTGGAGGAGTCCCCGAAGTGAG------CAATT-------GCA-TTTCTTGT----TAT-GT-ATA-ACTGAACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCT--GAATGATAAACCCCATAA--CAA---TTTG---CATGTAG Phellinus_ellipsoideus_MUCL47822 ACTTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA-TGCGGGA----TCGT-----CTGTTGCTGGTGCATA---------------TATATATATATGCGCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GATGGTTTGTTCCA----TTATGTC--AA----TAAAA-TG--TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACACATTTGA-----CGGAC----GGAGTGATTGTCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTTTTCTTT---TTAAG---AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTATTATTTGCTGGCCCC----------TCTTAAC-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCCGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATTCCCCCCTAGTAAACTGGCGAGTGAAGGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACACCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTTGCC----TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGA-CAAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCAC---GTG-----GCCGGGGGCTTTTC----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACGTGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGATTGTGCAATCCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTTGCGTTCACTCTTGGCGTCCGTCAGCTGATCGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCCGGTGTGGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCGTCCGTCCTGAGAACAAGCCACTACGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACGGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACTTTCGCACCAACGAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCACTGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCAGGTCAGATCGGAGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTCATCGAGAAGATCGACCGTCGGACTGGTAAGACGATTGAGGCATCGCCCAAGTTCGTCAAGTCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGGCAAA?GACACCACGAAGGTACGATACAGCAC--TATTACACA----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCATTATTAG--------TTGGAGGAGTCCCCGAAGTGAG------CAATT-------GCA-TTTCTTGT----TAT-GT-ATA-ACTGAACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCT--GAATGATAAACCCCATAA--CAA---TTTG---CATGTAG Phellinus_ellipsoideus_MUCL47866 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA-TGCGGGA----TCGT-----CTGTTGCTGGTGCATA-----------TATATATATATATATGCGCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GATGGTTTGTTCCA----TTATGTC--AA----TAAAA-TG--TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACACATTTGA-----CGGAC----GGAGTGATTGTCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTTTTCTTT---TTAAG---AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTATTATTTGCTGGCCCC----------TCTTAAC-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCCGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACACCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTTGCC----TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGA-CAAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCA{CT}---GTG-----GCCGGGGGCTTTTCT---------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACGTGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGATTGTGCAATCCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTTGCGTTCACTCTTGGCGTCCGTCAGCTGATCGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCCGGTGTGGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCGTCCGTCCTGAGAACAAGCCACTACGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACGGGTATTATCAAGGC{CT}GGCATGGTTGTCACTTTCGCACCAACGAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTGGA{AG}ATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAA{AG}GAGGCAGCTTCCTTCACTGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCAGGTCAGATCGGAGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTG{CT}AAGTTCGCTGAGCTCATCGAGAAGATCGACCGTCGGACTGGTAAGACGATTGAGGCATCGCCCAAGTTCGTCAAGTCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGGCAAA?GACACCACGAAGGTACGATACAGCAC--TATTACACA----------CAGGATGTGAAGTGAATCG{CT}TCATG--CTTCATTATTAG--------TTGGAGGAGTCCCCGAAGTGAG------CAATT-------GCA-TTTCTTGT----TAC-GT-AT{AG}-ACTGAACTAAT------T-ATCT{CT}T--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCT--GAATGATAAACCCCATAA--CAA---TTTG---CATGTAG Phellinus_ellipsoideus_MUCL47867 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA-TGCGGGA--TATCGT-----CTGTTGCTGGTGCATA-----------TATATATATATATATGCGCA-TGTGCACGGCACCC-----GTA---------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTC-GATGGTTTGTTCCA----TTATGTC--AA----TAAAA-TG--TTAGTAGTC-GAAAGGCGAACACATTTGA-----CGGAC----GGAGTGATTGTCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTTTTCTTT---TTAAG---AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTATTATTTGCTGGCCCC----------TCTTAAC-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCCGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACACCCCAATGCTTT-GTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTTGCC----TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGAAAAAGA-CAAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCTTTGTTGTATACATCGGTTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCAC---GTG-----GCCGGGGGCTTTTTT---------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACGTGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGATTGTGCAATCCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTTGCGTTCACTCTTGGCGTCCGTCAGCTGATCGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCCGGTGTGGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCGTCCGTCCTGAGAACAAGCCACTACGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACGGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACTTTCGCACCAACGAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGTCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCACTGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCAGGTCAGATCGGAGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCT{CT}ATCGAGAAGATCGACCGTCGGACTGGTAAGACGATTGAGGCATCGCCCAAGTTCGTCAAGTCGGGTGATGCTTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGGCAAA?GACACCACGAAGGTACGATACAGCAC--TATTACACA----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCATTATTAG--------TTGGAGGAGTCCCCGAAGTGAG------CAA{GT}T-------GCA-TTTCTTGT----TAC-GT-ATA-ACTGAACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCT--GAATGATAAACCCCATAA--CAA---TTTG---CATGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL47562 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGAGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTC{CT}TCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL51275 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGAGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGTGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCACATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCTCTTTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL51277 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGAGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGG{CT}GAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCACATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCTCTTTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52007 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGAGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGG{CT}GAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTC{AG}CATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCTCTTTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52012 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGAGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------{AG}TTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-????????ATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--T{CT}GGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTC{AG}CATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTC{AG}GGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCTCTTTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52014 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGA{AG}GAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTA{AG}AGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCT{AG}ATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCAGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAACCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCTCTTTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52023_CL_A ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGG-AGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCCCCTCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AT-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGC?????????????????????????????????????????????????????????-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGT{CT}ATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52023_CL_H ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGG-AGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC---TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTTTGGCGG-TTGTTTCG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGATTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----TGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AT-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCGCATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGC?????????????????????????????????????????????????????????-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTCCGGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGT{CT}ATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52025_CL_A ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGG---AGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGG--GTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCC---TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGTTAGTAGTTTGGCGG-TTGTTTCG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAGGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTT--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCACATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTC{CT}GGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAG{AG}----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52025_CL_H ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGG-AGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGCGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAGGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTT--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCACATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTC{CT}GGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAG{AG}----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_gabonensis_MUCL52070 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTTTT---GAAA--GCGGGGGGAGGAGT-----CTGTTGCTGGCGTGTGAGGGGGAGGTTTCTTCTTCTTCGCAT--GCA-TGTGCACGGCACCCC--TCGTTA--------CTCAATCCACT---CAACCCC-TGTGCACTTTA--TGGGAGCTAGTAGTC-AGTGG-TTGTTCTG----TTACG--TTG-----TGTTCTTAGGTTAGTAGTC-GAAAGGTGAACAC--TTGA-GAGACGTAT----GGAGTAATTGCCGGCGAACACTTCAATATTA-TTACAAA-CCCATTC--TATTGTCATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA---TAAAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATCTCAACTTCC-TTGTTT--------ATTAC----AC-TTGGATGTTGGACTTGGAGGTA----TTGCTGGCCCC------TG-CTCTAAGT-CGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATAAG-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-CGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGTCCCAATGCTTTTGTGATACGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCCTC--TCGGCCTGGTGTACTTTCTATCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGACCGGTGGACAAAGG-CAGGGGGAATGTAGCGTCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTTGTATACATCGGTCGGGACTGAGGACTGCAGCACGC---CCTT---GTG-----GCCGGGGGCC-TT-----------GCCCTACGTAATCGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-ATCAAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCAATTCTCATCATTGCCGCAGGCACTGGTGAATTCGAGGCTGGTATCTCGAAGGACGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTCCTTGCGTTCACACTTGGCGTCCGTCAGCTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACGTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCCTTCGTTCCGATTTC{CT}GGCTGGCATGGTGACAACATGTATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAGGGCAAGACCCTTCTTGACGCCATTGACGCCATTGAAGCGCCCATCCGCCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTGCCCCTGCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGCCGTGTTGAAACCGGTATTATCAAGGCTGGCATGGTTGTCACGTTCGCACCAACGAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCACCACGAACAGCTTGTTCAGGGTGCCCCAGGTGGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGTAATGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAGGCGGCTTCCTTCAATGCTCAGGTCATCATCCTCAATCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGCTATGCCCCCGTTTTGGATTGCCATACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAAAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCGTCGCCCAAGTTTGTCAAGTCCGGTGATGCCTGCATTGCCAAGCTTGTTCCCTCGAAGCCAATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTTGGTCGCTTCGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACCACGAAGGTATGATATTATGC--TGTCACAGG----------CAGGATGTGAAGTGAATCGCTCATG--CGTCGTTATTAG--------CTAGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TTACT-------GTG-TATCTCCT----TAC-GT-ATA-GCCGGACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTATGTGCAGTT----TGCAACGCG--GAATGATCAATCCCATAACCCTCT--TTT----CCTGTAG Phellinus_setulosus_MUCL54670 ACCTGCGGAAGGA---TCATTAACGAGTCTT---GAAA--GCGGGGG-AG--GT-----CTGTTGCTGGCG--TG----------CTT---------AAGCACGTA-TGTGCACGGCCCCC--CTCGTA---------CTCAATCCACTCAACAACCCC-TGTGCACTATA--TGGGAGGTAGTAGTT-GGCGG-TTA-TCCG--TTTTATTAG--TTAG--TAGTC---------------GTAAGGCGAACAC--TTACT--TGTATTT--GCGGATTTGTTGTCGGCGAACACTTCAATA-TA--CACAAA-CCCATTC--TATTGTTATGTT-GAATGTA-TAGCTCCTTGTGGGCGAAA--TC-TAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTCATATCAATTTCC-TTGTTTTCCTTGTGGTTA-----AC-TTGGATATTGGACTTGGAGGT--TA-TTGCTGGCCCCCC----GGTTGTGT-GT-GGTGG----TCGG----CTCCTCTTAAATACATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTG--ACGGTGTAATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTC-TGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTTGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACTCCCCAATGCTTT-GCGATACGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAGAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCAGAACTCAGCCTGGCC----TCGGCCTGGTGTACTTTCTGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGGCCGGTGGAAAAAGACCAAGGGGAATGTAGCGCCGTCTCGGCGGCGTGTTATAGCCCGTTGTCGGATACATCGGCTGGGACTGAGGACTGCAGCACGC-CCTGTTC--TTGG----GCCGGGGG---TCC----------GCCCCACGTGATCGTGCTTAGGATGTTGACGTAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCCAACATTCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGAGCCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAGCTCAGATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAA-CCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAA-CGGG-???AAAAACATGATTACCGGTACCTCGCAGGCCGACTGTGCTGTCCTCATCATTGCCGCGGGTACTGGTGAGTTTGAGGCTGGTATCTCGAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCATGCTCTTCTTGCGTTCACGCTTGGCGTCCGTCAATTGATTGTTGCAATCAACAAAATGTGGTCTGAGGATCGTTACAATGAAATTGTGAAGGAAACATCCAATTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCGAAAGCAGTTCCTTTCGTCCCAATTTCCGGCTGGCACGGTGACAACATGCATGCCTTGGTACAAGGGCTGGACCAAGGAGACGAAGGCTGGTGTTGTCAAAGGCAAGACTCTTCTTGATGCCATTGACGCCATTGAGGCGCCCGTCCGTCCTGAGAACAAGCCACTGCGTCTCCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGTACTGTCCCTGTTGGTCGTGTTGAAACTGGTATTATCAAGGCCGGCATGGTTGTCACTTTCGCACCAACGAATGTCACTACTGAAGTCAAGTCGGTGGAAATGCATCACGAACAACTAGTTCAGGGTGTTCCAGGTGAAACGTCTCGGTTAAAGAAATTCGTCGTGGTAACGTTGCGTCAGACTCCAAGAACGACCCGGCCAAGGAAGCAGCTTCCTTCACTGCTCAGGTCATTATCCTCAACCACCCAGGTCAGATTGGTGCTGGTTACGCCCCCGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATTGAGAAGATCGACCGTCGTACTGGTAAGACGATTGAGGCTTCGCCCAAATTCGTCAAGTCCGGTGATGCCTGTATTGCCAAGCTTGTCCCCTCGAAGCCGATGTGCGTTGAGTCTTACAACGAATACCCACCACTCGGTCGCTTTGCCGTCCGTGACATGAGACAAA?GACACTACGAAGGTACGATAGAGTAT--TCTTACAGA----------CAGGATGTGGAATGATTTGCTTACG--CATCATTATTAG--------TTGGAGGAGTCCGCGAAGTGAG------TAACT-------GCG-TTTCGCAT----TAC-GT-ATA-ATTGAACTAAT------T-ATCTTT--C-AG--ACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGTACGTGCGGTT----TGCAATTTA--GAATAATTAATCCCATAA--CCC---TTT----CCTCCAG Phellinus_spiculosus_MUCL53634 ?????????????????CATTAACGAGTTT----GAAA--CCGA-----------CGGCTTGATGCTGGTG--TAAG-------TCTT-----GGTTACTTATGCA-TGTGCACGGCTT----GTCGTA---------CTCAATCCTCT---TAACCCC-TGTGCACCTAA--TGGGAGTTAGTAGTC-GGTG--TTGTT-AG----TTATGAGTGTTAG--TAGTC-CGA-TCTTTGTTG-GTTGGGTGAAAGC--GCGCATATATATAC---------------CGTCGAACGCTTCAAT-TTATTTATCAA-CG-ATT--AC-TTGTAATGTG-GAATGTAAT-GCTCCTTGCGAGCGAAA----GT--TACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCATGCCTGTTTGAGTGTCATGTTAATCTCAACTCCCCTTGTTTTT------GTTA-----ACTCGGGGTGTTGGACTTGGAGGTT-CA--TGCTGGCTCTACTTTTTGTTAG---------------TCGG----CTCCTCTTAAATGTATTAGCTGGGCTTTGGCTCGCG-TTA--ACGGTGTGATA-G-TAACAAGGATT--CCCCTAGTAA-CT-GCGAGTGAA-GCGGGAAGAGCTCAAATTTTAAATCTGGCGGTCTTGTGGCC-GTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTCGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCCATGGCACGGACGCCCCGATGCTTT-GTGATACGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCCGGCGGAACTCAGCCTTGCT----TCGGCCTGGTGTACTTTCCGTCGGACGGGTCAACATCAGTTTTGGCCGGTGGAGAAAGG-TGAGGGGAATGTAGCGCCGTTTCGGCGGCGTGTTATAGCCCCTTGTCAGATACATCGGTTGGGACTGAGGCCGGCAGCACGC---CTTT---TTG-----GCCGGGGG---TTC----------GCCCCACGTCA-CGTGCTTAGGATGTTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGACAGTTGGGAACCTCCGCAAGGGGGTGCACCGACGCCCGGCCCTGACGTTCTCTGACGGTGCTGCGGTAGAGCAAGTATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAACTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCC????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CCGCAAAGTGAG-----TTGACCC----------ATTCTTA-----CAA----ATA-TTTG--CCAGGTTTCATAGATTTTTTTC-AG-GATAATGTTGGCTTCAACGTGAAGTAGGTTTTATA----CGATCTGTG--TTAACTTTTGACCGCTAATACGA----TT-------CCA? ; END; BEGIN SETS; CHARSET ITS (CHARACTERS = Amazonicus_matrix) = 1-701; CHARSET Tef1_exons_1st (CHARACTERS = Amazonicus_matrix) = 1782 1785 1788 1791 1794 1797 1800 1803 1806 1809 1812 1815 1818 1821 1824 1827 1830 1833 1836 1839 1842 1845 1848 1851 1854 1857 1860 1863 1866 1869 1872 1875 1878 1881 1884 1887 1890 1893 1896 1899 1902 1905 1908 1911 1914 1917 1920 1923 1926 1929 1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2331 2049 2052 2334 2055 2337 2340 2058 2343 2346 2349 2352 2061 2355 2358 2361 2364 2064 2367 2370 2373 2376 2067 2379 2382 2385 2388 2070 2391 2394 2397 2073 2400 2403 2406 2076 2409 2412 2415 2079 2418 2421 2424 2082 2427 2430 2433 2085 2436 2439 2088 2442 2445 2448 2451 2091 2454 2457 2460 2463 2094 2466 2469 2472 2475 2097 2478 2481 2484 2487 2490 2493 2496 2499 2502 2505 2508 2511 2514 2517 2520 2523 2526 2529 2532 2535 2538 2541 2544 2547 2550 2553 2556 2559 2562 2565 2568 2571 2574 2577 2580 2583 2586 2589 2592 2595 2598 2601 2604 2607 2610 2613 2616 2619 2622 2625 2628 2631 2634 2637 2640 2643 2646 2649 2652 2655 2658 2661 2100 2664 2667 2670 2673 2676 2679 2103 2682 2685 2688 2691 2694 2697 2700 2703 2706 2709 2712 2715 2718 2721 2724 2106 2109 2112 2115 2118 2121 2124 2127 2130 2133 2136 2139 2142 2145 2148 2151 2154 2157 2160 2163 2166 2169 2172 2175 2178 2181 2184 2187 2190 2193 2196 2199 2202 2205 2208 2211 2214 2217 2220 2223 2226 2229 2232 2235 2238 2241 2244 2247 2250 2253 2256 2259 2262 2265 2268 2271 2274 2277 2280 2283 2286 2289 2292 2295 2298 2301 2304 2307 2310 2313 2316 2319 2322 2325 2328; CHARSET Tef1_exons_2nd (CHARACTERS = Amazonicus_matrix) = 1942 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071 2074 2077 2080 2083 2086 2089 2092 2095 2098 2101 2104 2107 2110 2113 2116 2119 2122 2125 2128 2131 2134 2137 2140 2143 2146 2149 2152 2155 2158 2161 2164 2167 2170 2173 2176 2179 2182 2185 2188 2191 2194 2197 2200 2203 2206 2209 2212 2215 2218 2221 2224 2227 2230 2233 2236 2239 2242 2245 2248 2251 2254 2257 2260 2263 2266 2269 2272 2275 2278 2281 2284 2287 2290 2293 2296 2299 2302 2305 2308 2311 2314 2317 1783 1786 1789 1792 1795 2320 2323 2326 2329 1798 1801 1804 1807 1810 2332 2335 2338 2341 2344 1813 1816 1819 2347 2350 1822 2353 1825 1828 2356 2359 2362 2365 1831 1834 1837 1840 1843 1846 1849 1852 1855 2368 2371 2374 2377 2380 2383 2386 2389 2392 2395 1858 1861 1864 1867 1870 1873 2398 2401 2404 1876 2407 2410 2413 1879 1882 2416 1885 2419 2422 2425 1888 2428 1891 2431 2434 1894 2437 2440 2443 1897 1900 2446 2449 1903 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 2452 2455 2458 2461 2464 2467 2470 2473 2476 2479 2482 2485 2497 2500 2503 2506 2488 2491 2509 2494 2512 2515 2518 2521 2524 2527 2530 2533 2536 2539 2542 2545 2548 2551 2554 2557 2560 2563 2566 2569 2572 2575 2578 2581 2584 2587 2590 2593 2596 2599 2602 2605 2608 2611 2614 2617 2620 2623 2626 2629 2632 2635 2638 2641 2644 2647 2650 2653 2656 2659 2662 2665 2668 2671 2674 2677 2680 2683 2686 2689 2692 2695 2698 2701 2704 2707 2710 2713 2716 2719 2722; CHARSET LSU (CHARACTERS = Amazonicus_matrix) = 702-1781; CHARSET Tef_introns (CHARACTERS = Amazonicus_matrix) = 2725-3008; CHARSET Tef1_exons_3rd (CHARACTERS = Amazonicus_matrix) = 2720 2723 2165 2168 2171 2174 2177 2180 2183 2186 2189 2192 2195 2198 1784 2201 2204 2207 2210 2213 2216 1787 1790 2219 2222 2225 2228 1793 1796 2231 2234 2237 1799 1802 1805 2240 2243 2246 1808 2249 1811 1814 1817 2252 2255 2258 1820 2261 1823 2264 1826 1829 1832 2267 2270 2273 1835 1838 2276 2279 2282 1841 1844 1847 2285 1850 2288 1853 2291 2294 2297 1856 1859 1862 2300 1865 2303 2306 2309 1868 1871 1874 2312 2315 1877 1880 1883 1886 1889 1892 2318 2321 2324 2327 2330 2333 1895 1898 1901 1904 1907 1910 2336 2339 2342 2345 2348 2351 2354 2357 2360 2363 2366 2369 2372 2375 2378 2381 2384 2387 2390 2393 2396 2399 2402 2405 2408 2411 2414 2417 2420 2423 2426 2429 2432 2435 2438 2441 2444 2447 2450 2453 2456 2459 2462 2465 2468 2471 2474 2477 2480 2483 2486 1913 1916 1919 1922 1925 1928 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069 2072 2075 2078 2081 2084 2087 2090 2093 2096 2099 2102 2105 2108 2111 2489 2492 2495 2498 2501 2504 2507 2510 2513 2516 2519 2522 2525 2528 2531 2534 2537 2540 2543 2546 2549 2552 2555 2558 2561 2564 2567 2570 2573 2576 2579 2582 2585 2588 2591 2594 2597 2600 2603 2606 2609 2612 2615 2618 2621 2624 2114 2117 2120 2123 2126 2129 2132 2135 2138 2141 2144 2147 2150 2153 2156 2159 2162 2627 2630 2633 2636 2639 2642 2645 2648 2651 2654 2657 2660 2663 2666 2669 2672 2675 2678 2681 2684 2687 2690 2693 2696 2699 2702 2705 2708 2711 2714 2717; END;