#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on June 02, 2023; 19:00 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Montero-castro J., Delgado-salinas A., Luna E., & Eguiarte L.E. 2006. Phylogenetic analysis of Cestrum section Habrothamnus (Solanaceae) based on plastid and nuclear DNA sequences. Systematic Botany, null. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1611] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=36; TAXLABELS Cestrum_acutifolium Cestrum_aurantiacum Cestrum_aurantiacum_macroc Cestrum_chiriquianum Cestrum_dasyanthum Cestrum_elegans Cestrum_endlicheri Cestrum_fasciculatum Cestrum_fragile Cestrum_fulvescens Cestrum_glanduliferum Cestrum_guatemalense Cestrum_inclusum Cestrum_irazuense Cestrum_laxum Cestrum_luteovirescens Cestrum_milciomejiae Cestrum_miradorense Cestrum_mortonianum Cestrum_nocturnum Cestrum_oblongifolium Cestrum_pacayense Cestrum_poasanum Cestrum_regelii Cestrum_roseum Cestrum_sp_nov Cestrum_sphaerocarpum Cestrum_thyrsoideum Cestrum_tomentosum Cestrum_tuerckheimii Cestrum_violaceum Cestrum_virgaurea Salpiglossis Sessea_stipulata Sessea_vestita Vestia_foetida ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3494] TITLE Combined; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2944; FORMAT DATATYPE=Standard SYMBOLS= "A T C G R Y K W S M 0 1 2 3 4 5 H J L P Q B D E F #" MISSING=N GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Cestrum_acutifolium GCGGNAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTARACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGTGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATYTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCTGAGCGTGCGGCTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAATCTTAGTTATTAATTCTTAAAATCTTAGTTATTAATTCTTAAAATCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA---------------------------------------------TATTAAGGATTAATAAATATAA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATAT-GCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTATTAAA---TTAAATAGTGATTATTAAATTAAATAGTGATTATTAAATTAAATAGTGATTATTAAATTAAATAGTGATTATTAAATTAAATAGTGATTATTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAA-----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGGATAGGTAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAATTAAAGAAAATAAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGATTAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111112111 Cestrum_aurantiacum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTATACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCTCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCATGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA-ATATTATTAACTAATCTTATTAAATAGTGATT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAA-GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAATC-AATTTCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGATTCCGAGCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1112111111122 Cestrum_aurantiacum_macroc GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTATACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCTCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCCCGCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCATGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATATATAATATAATATTAAGGATTAATATATATAATATTAAGGATTAATATAATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT--------------------------------------------------AACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAA-GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCGGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTGTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGATTCCGAGCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1211111111122 Cestrum_chiriquianum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGDAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTYGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-CGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGTGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGCGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TGAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111121 Cestrum_dasyanthum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTATACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACCAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATAGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-------------------------------------------TATTATTAACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATCAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTAACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1121111111121 Cestrum_elegans GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCTGCTCCCTCTCTTCCCCGRCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATRGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAAYTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGAYGGGTGAGGAGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGAGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACRCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTG--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGDDDDDDAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATATAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111121111121 Cestrum_endlicheri GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGAGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGTGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTTATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCGATATTTATTTTGAATTAGAATTATTTATTTTGAATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATATAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111122111121 Cestrum_fasciculatum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGTGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TNTTAGNTATTAANTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATANAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCNCAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTAATATTATTAACTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTGAATTAGAATTATTTATTTTGAATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATATAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111122111121 Cestrum_fragile DDDDDDDDDTCATTGTCGAAACNTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTDGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGNCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTANC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGTGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGCGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT--------------------------------------------------AACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTTT------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATACCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACGTTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTTCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGDAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACNCGGCTTTCCCTANGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTDCAAAADAGCA1211111111121 Cestrum_fulvescens GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTTGGTGTGCTTTGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGAGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTATAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTTTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTGAAGATAAAAAAAAAAA----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAATAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA-----NGCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111121 Cestrum_glanduliferum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCACCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCACCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGRCCCTTTTTTGCGCTCACACGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTTAATATAGCGAT--AATAGCGATATAGAATTTTGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------TTAAATAGTGATTGTAAATTA---------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTG--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTGATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATATATAT-------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111111 Cestrum_guatemalense GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTATACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACCAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATAGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATNTAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-------------------------------------------TATTATTAACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATTCTATACATTCTATATTTATCTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTAACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1121111111121 Cestrum_inclusum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCCCGCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTATTAAAT--------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTATTAAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAA----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAAGATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACATATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAATTAAAGAAAATAAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111112111 Cestrum_irazuense GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGTGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCCTTCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGCATCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATAT-T-TAATATA----------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTAAATATTA-------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111121 Cestrum_laxum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA--------------------------------TATTTAAATATAATATTAAGGAA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAATTAGAATACCAATATTATTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTATTAAATAGTTAAATAGTGATTA----------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTAGTTATAACTAATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAAAGAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCAAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATTGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111211211121 Cestrum_luteovirescens GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCYGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCTTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA-ATATTATTAACTAATATTATTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGDTAATATTCDTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAANGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTNCTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAN-GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGATTCCGAGCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1112111111122 Cestrum_milciomejiae GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAGAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAA----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAATTAAAGAAAATAAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTTTACAATCAACATTTCAGAATAGTTCAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111112111 Cestrum_miradorense GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACRTGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTYCATTGACGGGTGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTGAATTAGAATTATTTATTTTGAATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATATAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111122111121 Cestrum_mortonianum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CCGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA---------------------------------------------TATTAAGGATTAATAAATATAATATTAAGGATTAATAAATATAATATTAAGGATTAATAAATATAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTAA---------CTCAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAANCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAA----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAAGATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------CAAAAAGAAATATGAAATGAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111111 Cestrum_nocturnum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAACTCCCTCTCTTCCCCAGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGYTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT------------AACTAAAA-----------------------TATTATTAACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTTT------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAAAGAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTGATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACNAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1121111111121 Cestrum_oblongifolium GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACAGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-ACACCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-----------TGTATAGCGATATAGAATTTTGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTTATTA----------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAANNNNNGAATCGACCGTTCAAGTATTCAAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAATAAAAT----------AAAAAAGAAATATTAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTCGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATATAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111121 Cestrum_pacayense GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTATACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACCAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATAGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-------------------------------------------TATTATTAACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTAACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1121111111121 Cestrum_poasanum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGCCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TANTAAGGATTAATATN-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACNCTTCTAATAACAN-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT--------------------------------------------------AACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTTCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGADAGCTCAGTCGGDAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1211111111121 Cestrum_regelii GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTATACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAAACCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA---------------------------------------------TATTAAGGATT-TTAAATATAA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT--------------------------------------------------AACTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTTTT-----CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACNTTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAAAGAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1211111111121 Cestrum_roseum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAATGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCTGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTTGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGAGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATTAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATATAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111121 Cestrum_sp_nov GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGDGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAA-----TATTCAAATTAAAATTAACTAATATTCAAATTATTCAAATTAAAATT----------------------AACTAATATTA--T-TTATTA----------TTAAATAGTGATTATTAAATAGTTAAATAGTGATTA----------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAAGATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTTATCAAATTTTTAAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATGACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111211111121 Cestrum_sphaerocarpum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAWAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGMGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTAGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTATT--------AAATAGT------------------------------------------------------------------------------------------GATTGT-AAATATTGTTAATNTNCNNTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAA----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TAAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACANC-GAGANCCTDTTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAATTAAAGAAAATAAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTGCAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111112111 Cestrum_thyrsoideum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCTTTGATGGGTGAGGCGGTGTTGTGGGACGGATACTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTATTAAATAGTTAAATAGTGATTA----------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTAGTTATAACTAATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACTTTACTATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATAGAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111211211121 Cestrum_tomentosum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CCGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATAGAA---------------------------------------------TATTAAGGATTAATAAATAGAATATTAAGGATTAATAAATAGAATATTAAGGATTAATAAATAGAATATTAAGGATTAATAAATAGAATATTAAGGATTAATAAATAGAATATTAAGGATTAATAAATAGAA---------------------------------------------------TATTAAGGATTAATA-----AATAGAATATTAAGGATTAATATA----------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTAA---------CTCAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATA-TTAAATAGTGATTGTAAATA----------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AA-----GTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAA-----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATGAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111111 Cestrum_tuerckheimii GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTATTAAA---TTAAATAGTGATTA----------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAA-----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGNTCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAATAAAATGAAAGAAAATAAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111112111 Cestrum_violaceum GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCTTCTCTTCCCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGATGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATGCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-WCGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGA-----------ATATAATATAGCGATATAGAATTTTGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT----------------------------------------------AACTAATTAAAATATTATTAACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAA----GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAATTAAAGAAAATAAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111112111 Cestrum_virgaurea GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAGACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTCCGGTACC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCTCCGGCATGTGCTTGCGTGCATGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAACGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCAGGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCCATTGATGGGTGAGGCGGTGTCGTGGGACGGATTCTGGCCTCCCGTGCTCCCCGAGCGTGCGGTTGGTCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCACGCGCTCCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA---------------------------------------------TATAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATATATAATATAATATTAAGGATTAATATA----------------------ATATAGCGATATAG------------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTGAATACCAATATTATTCA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA--------------------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTTT-------CATCTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAA---GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGGCATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTCGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTGAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTAAA-------TCAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111111 Salpiglossis GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCATAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTT-AACAACCTGGGGG---GGCCG---------------------CCTCCGGACGGCTCCCTC-CTTCCCCGGCGGGCGCTTCTGCGCTCGCACGGGTGAAC-AACGAACCCCGGCGCGGAACGCGCCAAGGAATACTTAACGAGCAGCCTGCCCCTTGCGACCCGTCCGCGGTGATCGCGGGGGGACCTGAGCTACT-TTTGAAACCAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGCCTCCCTC-GCACCCC---ACGC---T-TGCGG-TG-------CT------TGGGACGGATATTGGCCTCCCGTGCGCCCCGCGCG--CGGTTGGCCCAAATGAGAGTCCCACGTCGACGGACGTCGCGGCGAGTGGTGGTTGAAACTCAACTCTCGTAACGCTGCGGCTCCAACCCGTCGCTCGCTCGGGCTCCGAGACCCTCAGC-GCGCTCTCGCGCTCCGAACGCGACCCCAGGTCAGGCGGGATTTATTGGAATTGGDC--------------------------------------------TCTT----------------------CTATTCAATATTATATTGAAGATTCTAGAAGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGGATGAA------------------------------------------------------TATAGCGATATAGAATTT-------------------------------CGATTTAGCCCAATTCTAATAACAA-----------------TTCTAATACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTAAATAGTAATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTTAATTTGAATGGTCAATATTCTTTTTCATTT-C-TTTTTTTGG---TATTTGAAATCCTTTTT-TTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT----------------------------CTATATTTATTT--CA------------------AATTCGAATTGTTTAATGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGAGACATTCCTGCGCTTTCAGGCGAAAGTTAAGAGAAAAAAA--------GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGGCAAAATGACAGGAAGAGAGACACATAGATGGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAA-GGGGCCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCGAGATAGGAATCGGTATCTAATGAATTCAATGGTTCCAGTATAAATGAAAGAAAAAGGAATGACATCACAGC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACCCCCTTTCCTTAGCGGTTCAAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTCTTTT-------AGAAATGGATTTGAGCGTAAATGGCTTTCTCTTAGCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATAGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTTGAATGA---------TTCCCGATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TCTTTTTGAAGATCGACGAAATTCCCCGGCTTTGATAAAATTTTTTAATCTACTTTTGTCCTTTTAATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTACATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGAAATAAAAA--------------ATGTAAAAT---------------------------AAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTTCGTTTAAAAAGTTGAATACTCAGTTGATTTACCCCTTATGACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTG------------------------AAAATTTTTTATCTCCTTATCATTTAGAAAAATTCCATTTAGAAAATCTTAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAGATCATTGATAGAAAAAATATCCAAATACCAAACCCGACTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTGGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCAGATCTTTTCAAAAAAGTC1DDDDD111D211 Sessea_stipulata GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAAACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTNGGTTCCCCGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCAGCATGTGCTTGCGTGCCTGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAGCGCCAAGGAATACTGAACAGACAGCCTGCCTTCCGCGACCCGTCCGCGGTGCACGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCACGTTGCCCCC-GCACCCC-GTGCCCATCTCCATGGATGGGTGAGGCGGTGTCGTGGGGCGGATGCTGGCCTCCCGTGCGCCCCGAGCGTGCGGCTGGCCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGTGCTCACGCGCTCCGATTGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATAT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATATAAAATTCTTAAATATTATCTAAATATTATATAAATATAATATTGAATATTAAGGATTAA------------------------------------------------------TATAGCGATATAGAATTT-------------------------------GGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTTAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTCATTTTTTTTTTTTCATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATTATATATATCNCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTG--------------------AATTCTAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCACTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAA--GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTGTATATCCATCGATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATCAAGTCAATGGTTCCGGTATAGATGAAAGAAAAAGGAATGATATCACAAC-GAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTAGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCAAAAGTCTTGTGATATATAT-------GATACACGATATATATGATACACATAGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTTAAATGA---------TTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCA------TTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTACATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGDAGAGAAATAAAAG----------AAAAAATAAATATGAAATTAAA-------TCAATT-----AAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATAGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAGATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA2111DD1121211 Sessea_vestita NCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAAACA--CTGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGTCCC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCAGCATGTGCTTGCGTGCCTGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGTGGAAAGCGCCAAGGAATACTGAACGGACAGCCTGCCTTCCGCGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCACGTTGCCCCC-GCACCCC-GTGCCCATCTCCATGGATGGGTGAGGCGGTGTCGCGGGGCGGATGTTGGCCTCCCGTGCGCCCCGAGCGTGCGGCTGGCCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TCT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGTGCTCACGCGCTCCGATTGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGGGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATATAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTAAGGATTAATATA-------------------------------------------------ATATAGCGATATAGAATTT-------------------------------TGATTTATCACAATTCTAATAACAA-----------------TTTTAATACCAATATTATTAA---------CTAAAATATTATT-----------------------------------------------------------------AACTAATATTA----TTATTA----------TTAAATAGTGATTA--------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCTTTTTCATTTTTTTTTT--------CATTTGAAATCCTTTTTATTACAGTTCTATATTTGATTCTATATCATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTT--------------------AATTAGAATTGTTTAACGGAATGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTNCTCCGCTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAAA-GAATCGACCGTTCAAGTATTCCAAATTGAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTATATATCCATCTATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAA-----------TCAAAGAGGAGAAAACACGT--------TTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATGAAGTCAATGGTTCCGGTCTAGATGAAAGAAAAAGGAATAACATCACAAC-GAGATCCTATTTCDCTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTAGAAATGGATTTGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCACAAGTCTTGTGATATATAT-----------------------GATACACATCGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTGAAAA--GTTAAAAGATTCCCAATCAATATCATTATCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCATT-TTTTTTTTTTGAAGATCGACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTAAATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAAGAAAAT----------AAAAAAGAAATATGAAATTATAAATTAAATAAATTTAAGAAAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATCGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAAATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCCGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTCGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA1111111111111 Vestia_foetida GCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACTAGTTTAAACA--CCGGGGGAGAGGCCCGGTCGGTGTGCTTCGGCCCC-CGCCCGTGCAGCTCCCTCTCTTCCCCAGCATGTGCTCGCGTGCCTGC-TGGGTGAACTAACGAACCCCGGCGCGGAAAGCGCCAAGGAATACTGAACGGATAGCCTGCCTCCCCTGCCCCGTCCGCGGTGCGCGCGGGAGGACATGTGCTTCTATTTGAAACTGAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACCAGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCACGTCGCCCCC-GCACCCC-GCGCCCATCTCTGTGGATGGGTGAGGCTGTGTCGTGGGGCGGATGCTGGCCTCCCGTGCGCCCCGAGCGTGCGGATGGCCTAAATTTGAGTCC-ACGTCGACGGACGTCACGACAGGTGGTGGTTGAATCTCAACTCTCGTAATGTCGTGGCTC-GACC--TCACG-TAT-GGGCTCCCCGACCCTTTTTTGCGCTCGCGCGCTCCGATTGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTTATTGGAGTTGGAA--------------------------------------------TCTTAGTTATTAATTCTTAAATAT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATCTAAATATTATATAAATATAATATTGAATATTAAGGATTAA------------------------------------------------------TATAGCGATATAGAATTT-------------------------------GGATTTATCACAATTCTAATAACAA--------TTTTAATAATTTTAATACTAATATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATAGTGATTGT-AAATATTGTTAATATTCTTTTATTTTCATTTTCAATTTGAATGGTAAATATTCATTTTCATTTT--TTTT----------TTTGAAANCCTTTTTATTACAGTTCGATATTTGATTCTATATTATATATATCTCTCATT-------------------CTATACATTCTATATTTATTTTG--------------------AATTCDAATTGTTTAACGGAADGGTTAGTTATAACTA----------ATGCGACATTACTCCACTTTCGGGCAAAAGTTAAGATAAAAAAAAAAAAADNGAATCGACCGTTCAAGTATTCAAAATTAAATGCCAAAATGACAGGAAGAGAGACATATAGATCGGGTGTATATCCATCGATATTGAATTGCGGATTCCGAAATGATAAAATCATTTTTGATTGGACAAAAAAAGGTCTCCTATAGAAGATAGG-----TAAGAAAATCAAAGAAAAATCAAAGAGGAGAAAACACGTTTTCTAGATTTCTAGATAGGAATCGGTATCTAATCAAGTCAATGGTTCCGGTATAGATGAAAGAAAAAGGADTGATATCACAACCGAGATCCTATTTCACTCCCCAACTATTTATCCGACTCCTTTTCCTTAGCGGTTCCAAATTCCTTATCTTTCTCATTCACTCTATTTTTTTATCTTTTAGAAATGGATTGGGGCGTACATGGCTTTCTCTTATCAAAAGTCTTTTGATATATGATATATATGATACACGATATATATGATACACATAGAAATGAACATCTTTGAGCAAGCAATCCCTAGTTAAATGAGTTAAATGATTCCCAATCAATA------TCATTACTCATACTGAAACTTACAAAGTCATTGTCATTTTTTTGAAGATCAACGAAATTTCCCGGTTTTGATCAAATTTTTTAATCTACTT----------AATTGACATAGACCCCAGTTCTCTAATAAAATGAGGATACTACATTGGGAATAGCCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGAAATAAAAG----------AAAAAATAAATATGAAATTAAA-------TCAATT-----AAATAAACAAGTAAAGACCCCTCCCCAAGCCGTGCTTGCATTTTTCATTGCACACGGCTTTCCCTATGTATACATCAGTTCCTTTCTTATAGAAATTAGAAAGACTTT-----AAAAAGTTCAATACTCAATTGATTTACCCCTTATTACT-----ATTACAATCAACATTTCAGAATAGTT------------------------CAAATTTTTGATCTCTTCATCATTTAGAAA---------------ATAGAAGAATGAATCATTGATAATTCGCCAGATCATTTATACAAAAAATATCCAAATACCAAATCTGATTTCTATATACTCCCCACAAACTAGAAGAAGCTTGTCGGAAGGTCAAAGAAAGAACTTGTTCTTCCGACGTTAAGAATTCTTCCAATAATTCCGA------GCCCGATCTTTTCAAAAAAGCA2DDDDD1121211 ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb7921; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Cestrum_virgaurea, 2 Cestrum_violaceum, 3 Cestrum_tuerckheimii, 4 Cestrum_tomentosum, 5 Cestrum_thyrsoideum, 6 Cestrum_sp_nov, 7 Cestrum_sphaerocarpum, 8 Cestrum_roseum, 9 Cestrum_regelii, 10 Cestrum_poasanum, 11 Cestrum_pacayense, 12 Cestrum_oblongifolium, 13 Cestrum_nocturnum, 14 Cestrum_mortonianum, 15 Cestrum_miradorense, 16 Cestrum_milciomejiae, 17 Cestrum_luteovirescens, 18 Cestrum_laxum, 19 Cestrum_irazuense, 20 Cestrum_inclusum, 21 Cestrum_guatemalense, 22 Cestrum_glanduliferum, 23 Cestrum_fulvescens, 24 Cestrum_fragile, 25 Cestrum_fasciculatum, 26 Cestrum_endlicheri, 27 Cestrum_elegans, 28 Cestrum_dasyanthum, 29 Cestrum_chiriquianum, 30 Cestrum_aurantiacum_macroc, 31 Cestrum_aurantiacum, 32 Cestrum_acutifolium, 33 Sessea_vestita, 34 Sessea_stipulata, 35 Vestia_foetida, 36 Salpiglossis; TREE Fig._1 = [&R] (36,((35,34),(33,((((32,(20,16,7,3,2)),1),(22,(14,4))),(((((31,30),(28,21,11),9),13),17),(29,24,19),((((27,26),25),15),(18,5),(12,8)),23,10,6))))); END;