#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on June 02, 2023; 20:13 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Bischoff J., Humber R., & Rehner S. 2008. A multilocus phylogeny of the Metarhizium anisopliae lineage. Mycologia, null. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S2163] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=58; TAXLABELS Metarhizium_acridum_ARSEF_324 Metarhizium_acridum_ARSEF_3391 Metarhizium_acridum_ARSEF_5736 Metarhizium_acridum_ARSEF_5748 Metarhizium_acridum_ARSEF_6421 Metarhizium_acridum_ARSEF_6592 Metarhizium_acridum_ARSEF_6597 Metarhizium_acridum_ARSEF_6600 Metarhizium_acridum_ARSEF_7486 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_6347 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487 Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107 Metarhizium_brunneum_ARSEF_3826 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4152 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4179 Metarhizium_brunneum_ARSEF_5198 Metarhizium_brunneum_ARSEF_5625 Metarhizium_brunneum_ARSEF_6120 Metarhizium_brunneum_ARSEF_6392 Metarhizium_brunneum_ARSEF_6477 Metarhizium_brunneum_ARSEF_988 Metarhizium_flavoviride_ARSEF_2133 Metarhizium_frigidum_ARSEF_4124 Metarhizium_globosum_ARSEF_2596 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4604 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_5714 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7420 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507 Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4154 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4587 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4628 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4660 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7412 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7488 Metarhizium_majus_ARSEF_1015 Metarhizium_majus_ARSEF_1858 Metarhizium_majus_ARSEF_1914 Metarhizium_majus_ARSEF_1946 Metarhizium_majus_ARSEF_2808 Metarhizium_majus_ARSEF_4566 Metarhizium_majus_ARSEF_473 Metarhizium_majus_ARSEF_7505 Metarhizium_majus_ARSEF_978 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929 Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90 Metarhizium_robertsii_ARSEF_2575 Metarhizium_robertsii_ARSEF_4739 Metarhizium_robertsii_ARSEF_6472 Metarhizium_robertsii_ARSEF_727 Metarhizium_robertsii_ARSEF_7501 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=34; TAXLABELS Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363459_KVL_130 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363460_IMI_152222 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363461_IMI_168777ii Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363463_ATHUM2920 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363464_IMI_298059 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363465_IMI_298061 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363466_ARSEF_439 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363467_ARSEF_440 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363468_IMBST Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363469_IMBST_9602 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363471_KVL_97_1 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363475_V245 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF487272_ITALY_12 Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507 Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90 Metarhizium_majus_ARSEF_1015 Metarhizium_majus_ARSEF_1914 Metarhizium_majus_ARSEF_1946 Metarhizium_majus_ARSEF_2808 Metarhizium_majus_ARSEF_4566 Metarhizium_majus_ARSEF_7505 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929 Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90 Metarhizium_robertsii_ARSEF_2575 Metarhizium_robertsii_ARSEF_727 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa3; DIMENSIONS NTAX=33; TAXLABELS Metarhizium_acridum_ARSEF_324 Metarhizium_acridum_ARSEF_7486 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487 Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4152 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4179 Metarhizium_flavoviride_ARSEF_2133 Metarhizium_frigidum_ARSEF_4124 Metarhizium_globosum_ARSEF_2596 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_5714 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507 Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4628 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7412 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7488 Metarhizium_majus_ARSEF_1015 Metarhizium_majus_ARSEF_1914 Metarhizium_majus_ARSEF_1946 Metarhizium_majus_ARSEF_2808 Metarhizium_majus_ARSEF_4566 Metarhizium_majus_ARSEF_7505 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929 Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90 Metarhizium_robertsii_ARSEF_4739 Metarhizium_robertsii_ARSEF_727 Metarhizium_robertsii_ARSEF_7501 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3836] TITLE IGS_Matrix; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=2096; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450 TCCCGTTTTGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAAAGCCACCAA---GTAGTGGTTACAG----GCTTGAGGGGAGCTGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAGTCTGCCAAGTTCA----AAGGTCCAGGCAAGCGAAAA---G-TTTACCAAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATATTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAAAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTGAATCAATTCACGGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------GCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-CTAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCG---------------AGCAAATATGCCAAGTCCACAAATGAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTGTTTTAGTATTTAATTTATATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTT-TCTATATTAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAACCTGGTAACAGAGGCGGGCCCTTAAGGTAATTGGTGGGTATATA--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTTGCGTTGTGTATTTCCACCACACCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTCAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGAGGGG-ATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGACAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGCTAGTACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCGATAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTTCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGCGATTGCCGACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATATACCGGTGTAGTTGTATATAATTTCTTACTAGTCTTAATAGTAGTACACTTGTTTATCGCGATACACTTACTTGTGGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCTGACGTACTTGTAGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACGGTCGCACACAAATCCCTAGTATTTTGGTGTAGTT-----------GTGATCGTGGTGGTGCAGTTACAGCAGTGCACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCG------------------------GCCGTGGCGGAGGGTTACCCGGGACCACAGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATAGGGTAGGCCGGGGCAGGTACTTGCAGTCGCATACAAATTCTCTAGTAATTTGATGTACCTCCGCGCGAATGGCAGTTTGGCAGGGTAGGTACCGGGTAGGCTGGTGCAGGTACTTGCAGTTGCATACAAATTCTCTAGTAACTGGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCGGCTCTCAGCGGCATCGCACACAACTA-TAAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTCTT Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487 -CCCGTTTTGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAAAGCCACCAA---GTAGTGGTTACAG----GCTTGAGGGGAGCTGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAGTCTGCCAAGTTCA----AAGGTCCAGGCAAGCGAAAA---G-TTTACCAAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATATTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAAAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTGAATCAATTCACGGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------GCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-CTAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCG---------------AGCAAATATGCCAAGTCCACAAATGAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTGTTTTAGTATTTAATTTATATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTT-TCTATATTAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAACCTGGTAACAGAGGCGGGCCCTTAAGGTAATTGGTGGGTATATA--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTTGCGTTGTGTATTTCCACCACACCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTCAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGAGGGG-ATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGACAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGCTAGTACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCGATAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTTCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGCGATTGCCGACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATATACCGGTGTAGTTGTATATAATTTCTTACTAGTCTTAATAGTAGTACACTTGTTTATCGCGATACACTTACTTGTGGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCTGACGTACTTGTAGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACGGTCGCACACAAATCCCTAGTATTTTGGTGTAGTT-----------GTGATCGTGGTGGTGCAGTTACAGCAGTGCACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCG------------------------GCCGTGGCGGAGGGTTACCCGGGACCACAGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATAGGGTAGGCCGGGGCAGGTACTTGCAGTCGCATACAAATTCTCTAGTAATTTGATGTACCTCCGCGCGAATGGCAGTTTGGCAGGGTAGGTACCGGGTAGGCTGGTGCAGGTACTTGCAGTTGCATACAAATTCTCTAGTAACTGGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCGGCTCTCAGCGGCATCGCACACAACTA-TAAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTCTT Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363459_KVL_130 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTAAAGTGTAATTTACC-GTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAAAGTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CAC-CGTC-CGTCGCGTATTTTCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTAAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363460_IMI_152222 TCCTGCTTCGCGGGGCGGGTCGATTTCGGTTATAGCCACCAAGTATAGGTGGTTGTGGCAGCGCTTGAAGAAGGCCGC-CGGGTGGTGGTT----TCGGAGGG-AAAATCTGCCAAGTT-----AAAAAGTCAGGCGGGCGAAAAA----TTCACCTGGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAGAATTTACC--AATTCCAAAATATCAGGGCAGTGCAACGTACCCCGGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTTGCGTATTT-------------TT--TT-CCAACTTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAACTTAC------CCGCCC---TGAATTGCCCGTGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----AAAATTTCACCG-AGTCCGAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCTCAG--GCCAAGTAAAAATCTCACCAAGTCA-AAAA-----ATCAACTACAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGTGCAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGCCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACAAAGCAGTCGCAGCCTGCCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCAAGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACACAAGCACCTAGCAGCGGAGGCGAACCCTTAAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGAG--GGCTGGAGCACGCGTCGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAATACTTTTGTGCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCTGGATTGGTTG-TCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCCGTTGCCTTATGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGCAAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGT----------------GCGTG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363461_IMI_168777ii TCCCGTTTTGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAAAGCCACCAA---GTAGTGGTTACAG----GCTTTAGGTGAGCTGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAGTCTGCCAAGTTCA----AAGGTCCAGGCAAGCGAAAA---G-TTTACCAAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATATTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAAAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTGAATCAATTCACGGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------GCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-CTAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCG---------------AGCAAATATGCCAAGTCCACAAATGAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTGTTTTAGTATTTAATTTATATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTT-TCTATATTAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAACCTGGTAACAGAGGCGGGCCCTTAAGGTAATTGGTGGGTATATA--AGAGGGAGGG-TGGA-CAC-CGTTGCGTTGTGTATTTCCACCACACCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTCAGAGGCGTGCTGAATTCTATGGTCTCTTG-AGTGAGGGG-ATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGATTCCG-TGGTAG--AAAAACAACTGT-------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAAAT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363463_ATHUM2920 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGTTTAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAGCTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTTGCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTTCCGTGTAATTT-CCCGTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGTAGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTTCATGGTCTCTTG-AGTGATGGGGATTTATGCTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGATTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363464_IMI_298059 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTTAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTTCCGTGTAATTT-CCCGTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGTTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTTCATGGTCTCTTGCAGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTGCGCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGT-TGTGTG------------------------------------------TGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363465_IMI_298061 TTCTGCTTCGCGGGGCGGGT--GTTGGGGTTAGAGCCACCAAGTA--AGTGGTTGTGGCAG-GCTTTAAGAAGGCCGC-CGGGTGGTGGTT----TCGGAGGG-AAAATCTGCCAAGTT-----AAAAAGTCAGGCGGGCGAGAGA----TTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT-------------TT--TT-CCAACTTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAACTTAC------CCGCCC----GAATTGCCCGTGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----AAAATTTCACCG-AGGCCGAAAGTT----ATTT--TTAG-TTACCCGTGAGCTCAG--GCCAAGTAAAAATCTCACCAAGTCA-AAAA-----ATCAACTACAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGTGCAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGCCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACAAAGCAGTCGCAGCCTGCCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCAAGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACACAAGCACCTAGCAGCGGAGGCGAACCCTTAAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGAG--GGCTGGA-CAC-CGTC-CGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAATACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCTGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTTCTG-TCCGTT-TCTTATGATCCGGGAGTCCGGTGGTGGCAAAAGTCAACTGTAATGCTTGTGTGT----------------GCGTGTGC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363466_ARSEF_439 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA--AGTAGTGGTTGCAG---AGCTTGAGGAAAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---GATTTACCGAGTTCGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGTACGGGGAAGAAGTTTGGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTTCCGTGTAATTT-CCCGTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGATGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTTAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363467_ARSEF_440 ACCCGTTTTTCGGGGCGGG-A-GTTGGGGTTAAAGCCACCAA---GTAGTGGTTACAG----GCTTGAGGGGAGCTGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAGTCTGCCAAGTTCA----AAGGTCCAGGCAAGCTAAAA---G-TTTACCAAGTCGGAA--GGTTGGGTGAGTTAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATATTGGCG----GTAACCTACCC-GGGTCTTCGAGTAAGT-CGGGGAAAAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTGAATCAATTCACGGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------GCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-CTAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCG---------------AGCAAATATGCCAAGTCCACAAATGAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTGTTTTAGTATTTAATTTATATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTT-TCTATATTAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAACCTGGTAACAGAGGCGGGCCCTTAAGGTAATTGGTGGGTATATA--AGAGGGAGGGCAGGA-CACGCGTTGCGTTGTGTATTTCCACCACACCCAATACTTTTA-GCTTTAGGGCTAGGCTGCTTGTTCAGAGGCGTGCTGAATTTAATGGTCTCTTG-AGTGAGGGGGATTTCT-CTGCTGCGCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGGC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGTGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363468_IMBST TTCTGCTTCGTGGGGCGGGT--GTTGGGGTTAGAGCCACCAAGTAGTGGTTGTGGCAGGCAGGCTTTAAGAAGGCCGC-CGAGTGGTGGTT----TTGGAGGGGAAAATCTACCAAGTT-----AAAAAGTCAGGCGAGCGAGAGAGAGATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT-------------TT--TTTCCAACTTATTTTTCCAACC--AGCTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATCTAC------CCGCCC----GAATTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTCGGT-GAAATTT-TTT-----ACTTTCCTGCCA-AGTCCAAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCTCAG--GC-AAGTAAAAATCTCACCGAGTCA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCAAGTCCACAAATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTCGATTTTTTTGTTTTCCC-ATATAAATGAATTTTTGCGGAAAATAAAAAGTAGTACACGAGCACCTAGCAGCGGAGGCGAACCCTTGAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGAG--GGCTGGA-CACG-GTCG-GTTGCGTATTTCCGCCGTGCCCAACACTTTTGGG-TTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCTGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGT----------------GCGTG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363469_IMBST_9602 TCCCGTTTCG--GGGCGGG-TAGTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGCTCGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCTGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363471_KVL_97_1 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-G-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGGTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTTCCGTGTAATTT-CCCGTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGCCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAGA-------------------GCTTGTGTGTGTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363475_V245 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTAAGAGCCACCGA---GAAGAGGCCGCAG----GT--GAAGAAAGCCGC-CGAGTGGTGGTT-----CAGGAGGGAAAATCTGCCAAGCTCT---CAAAGGTCACGCAATCGAGAG---G-TTTACCCCGTCGGAA--AGTCGGGCGAGTAAAAAAAT-ATACCAAATCCAAAATACTGCCG----GCTACATACCC-GGGTCCCCGAGTTAGT-CGGGGAAAAAAAA-AACAAGAGATTTTCCAGCCAACTCAACTTT-GACCAATTTTGCCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTAATTTTTGGACTTT-GCGGATTTACTTGAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CAAATTGCCTGGTCTCCCGGGTAGGCTATAGGGGAGTTTGGGACTTGGCGGATTTTTTGAAACTTACTTCCCCGACTATAACCTGGGATTTTCCCGACCATG--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTAGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCTGGGAGCCCAGGCAAGT-GGGGCAGGGAAATTCCCCCAACTCGGCAGGGAACTGA----TTGCAAATAAATCTA---------------ACCAAATCTGCCAAGTCCACAAGTCAACTATAGCCTACCCGGTAGA----CCTGGGTGTTTCCCGCGTGATCC-CCTGTGAAGAGAAAAAAGTTAGGTGTTTTAGTACTTAATTTATGTAG-GTATGGGTTGATTTTTTTGTTTC-CTCATATAAATAAAATTT-GCGGAAAATAAAAAATAAACCACGAGAGCCCGGTAGCGGAGGCGAGCCCTTAAGGTAGTCGGTAACCACATA--AGAGAGAGGGCTGGA-CACGCGT-GCGTCGCGTATTTCCACCGCACCTAATACTTTTG-GCTTAAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGTGTTTTTTTTTAGATGGGGTCTTA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGGTG-GCAGAAACCC-CTACTCCGGGAGTCCG-----------------------------------------------------------GGGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGA---------------------AAGTCT------TCTCTAAGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------CTTGTG-------TGTGT--------G---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF487272_ITALY_12 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-G-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAGTCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGGAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTTCCGTGTAATTT-CCCGTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGGAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGCCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAGA-------------------GCTTGTGTGTGTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAGAGCCACCGA---GTAGTGGCCGCAG----GCTGGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT-----CAGGAGGGAAAATCTGCCAAGCTC-----AAAGGTCAGGCAAGCGAGAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--AGTCGGGCGAGTAAAAAGAT-ATACCAAGTCCAAAATACTGCCG----GCAACATACCC-GGGACCCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATGTTTTTCCAGCCAACTCAACTTT-GACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTAATTTTTGGACTTTTGCGGATTTACTTGAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CAAATTGCCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTGACTTTTGGACTTGGCGGATTTTTTTAAACTTACTTCCCCGACTATAACCTGGGATTTTCCCGACCATA--GCTCACGGGTAGG-TAAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCTGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTGA----TTGCAAATTAATTTA---------------ACCAAATCTGCCAAGTCCACAAGTTAACTATAGCCTACCCGGGAGG----CCTGGGTGTTTCCCGCGTGATTT-CCTGTAAAAACAAAAAAGTTAGGTGTTTTAGTACTTAATTTATATAG-GTATAAGTTAATTTTTTTGTTTT-CTTATATAAATAAAATTT-GCGGAAAATAAAAAATAAACCACGAGAGCCCGGTAGCGGAGGCAAGCCCTTAAGGTAGTCGGTAAGTATATA--AGAGAGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCACCGCACCTAATACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCTGAATTAGATGGTCTCTTA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTAATCCGGGAGTCCG-TGGTGGT-AAAGTCAGCTATAAGGCTTGTGTGTGTGTGGGTGCGCGGGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGACACAGTAAGACAG-----ATAAGATATACGGCACGTGTTAGTACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCGATAA---------------------GATACCTGCACGTGCCCAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCGACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCCGGTGCAGTTGCATATAATTCCTTACTAGTCTCAATAATAGTACACTCGTTTATCGCGATGCACTCACTTGTGGTACGGCTGTGC--------GGCTGTGCTGACGTACTTGTGGTGG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGCAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTACGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTACAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTCCCAGCGGCATCGCAGACAACTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGCTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303 GGTTG--T-G--G--CAGGC---TTGAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAAACTACCAAGTT-----AAAAAGTCAGGCGAGCGAGA----GATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT--------------C--TTTCCAACTTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----AAAATTTCACAC-CGTCCAAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCTCAG--GC-AAGTAAAAACCTCACACCGTCA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCCAGTCCACAAATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGGCCAAAAAGCCGGGTGCTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTCTTCCC-ATACAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACACAAGCACCTAGCAGCGGAGGCAAACCCTTGAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGAG--GGCTGGA-CACGCGTCGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCAGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCCGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGTGCGTG----------------TGCCGGGGCCCTATAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATACGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATAC-GAGTGACGATAAGATCGATAAGATACCTG---------------------CACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCACGTGTCCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCCGGTGTAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTCAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATGC----ACTCACT-TGTGG---TGCGGTTGTGCGGCTGTGCTGACGCAATTGTAGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCATGCACGCGGCTG----CTGTCGGTTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAGTCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCGGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321 GGTTG--T-G--G--CAGGC---TTGAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAAACTACCAAGTT-----AAAAAGTCAGGCGAGCGAGA----GATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT--------------C--TTTCCAACTTATTTT-CCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----AAAATTTCACAC-CGTCCAAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCTCAG--GC-AAGTAAAAACCTCACACCGTCA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACAAATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGGCCAAAAAGCCGGGTGCTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTCTTCCC-ATACAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACACAAGCACCTAGCAGCGGAGGCAAACCCTTGAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGAG--GGCTGGA-CACGCGTCGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCAGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCCGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGTGCGTG----------------TGCCGGGGCCCTATAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATACGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATAC-GAGTGACGATAAGATCGATAAGATACCTG---------------------CACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCACGTGTCCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCCGGTGTAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTCAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATGC----ACTCACT-TGTGG---TGCGGTTGTGCGGCTGTGCTGACGCAATTGTAGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCATGCACGCGGCTG----CTGTCGGTTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAGTCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCGGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238 GGTTG--T-GTGG--CAGGC---TTCAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTAGTT----TTGGAGGG-AAAATATACCAAGTT-----AAAAAGTCGGGCGAGCGAGA--C-GATTCGTCGGGTCCGGAA-GGTCGGGCGAGTGAAGAATTTACCCCAAGTCCAAAATATCGGCG----GCAGCGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-TGGGGAAAGAAGTTGGCGTATTT------------TCT--TTTCCAACTTATTTTTCTAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAACTTAC------CCGCCCG----AATTACCTGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGGCTTGGCAGGAAAGT-AAA-----AGAAATTCACCA-AGTCCAAAAGTT----CATC--GTGGCTTACCCGTGAGCTCAG--GC-AAGTAAAAATCTCACCAAGTCA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAGGT-CAGGCGGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACACATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGTAAAGACTAAAAAGTCAAGTGTTTTAGTACTTGACTTATATAG-GCGTGAGTTATTTTTTTTATTTTCCT-ATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACATAAGCACTTAGCAGCAGAGGTAAACTCTTAAAGTAGTCGGCGGGTATATAAAAGAGAGAGGGCTGGA-CACGCGTTGTGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGTAGAATTAGATGGTCTCTTA-AGTGA-GGGGATTTAT-CTGCTG-GCCGTTA-CTTATGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTATGTGTGTGTG----------------TGCCGGGGCCTTGTAAGTCCCGACCAGGAACCTTACAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGTATCGGCACGTGCTAATACAGAGTAATGATAAGATCGATAAGATACCTGGTATAATAAGTAAGATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCTGCTACCAAGATCCCCGAGGTCCCCGATATTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTAGTGTAATATGCTAGTGCAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTTAATAATAGTATACTTGTTGATCGCGATGCAC-CACTCACT-TGTGG---TGCGGTTGTGCGGCTGTGCTGGCGCAATTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAACAGTGCCGGTACTTACGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGT---------------------------------------------------------------------------------------------------GGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAATGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCCCGCCGGCCAATAGAAATTTGCATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTACAGGGTAGGCCA-CACCGGTACTTGCGGTCGCGCACAAATCC-CTAGCAGCCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCACCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCTTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502 GGTTG--T-G--G--CAGGC---TTGAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAAACTACCAAGTT-----AAAAAGTCAGGCGAGCGAGA----GATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT--------------C--TTTCCAACTTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----AAAATTTCACAC-CGTCCAAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCTCAG--GC-AAGTAAAAACCTCACACCGTCA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACAAATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGGCCAAAAAGCCGGGTGCTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTCTTCCCCATACAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACACAAGCACCTAGCAGCGGAGGCAAACCCTTGAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGAG--GGCTGGA-CACGCGTCGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCAGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCCGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGTGCGTG----------------TGCCGGGGCCCTATAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATACGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATAC-GAGTGACGATAAGATCGATAAGATACCTG---------------------CACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCACGTGTCCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCCGGTGTAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTCAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATGC----ACTCACT-TGTGG---TGCGGTTGTGCGGCTGTGCTGACGCAATTGTAGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCATGCACGCGGCTG----CTGTCGGTTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAGTCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCGGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507 GGTGG--T---TA--CAGGC---TTGAA-G-AAAGCCGCCGAGT---GGT--------------------------------GTGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAATCTACCAAGTTCAAA-----AGTCAGGCGAGCGAA----AGGTTCGCCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTAAAA-AATTACC--AAGTCCAAAATATTGCCG----GCAGCATACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAATTGGCGT---------------ATTT--TTTCCAACTTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCGATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTTGATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----A-AATTTCACCA-AGTCCGACAGTC----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCCCAG--GC-AAGCAAAAATCTCACCGAGTCC-GAAA-----ACTAACTACAGCTTACCCGTGAGCTCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAA----CTGATTGTAAATTAATTCA---------------AGCAAATCCGCCAAGTCCACAAATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATAG-GCGTGAGTTGATCTTTTTGTTTTCCC-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACACAAGCACCTAGCAGCGGAGGCGAACCCTTAAAATAGTCGGCGGGTATATAAAAGAGA--GGGCTGGA-CACGCGTCGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTACTTGTTTAGAGGCGCGCTGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGTGCGTGGGTGCGTGGGTGCGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATACG-AGTGACGATAAGATCGATAAGATACCTGGTATAATAAGTAAAATACCTGCACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCACGTGTCCCGCTGCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCTGGTGCAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTTAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATGCGCTCACT-----TGTGG---TGCGGTTGTGCGGCTGTGCTGACGCAATTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTGCGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTTATGGTCGTGGCGTGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCGTGCACGCGGC----TGCTGTCGGCTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTCCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGGGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AA-----GGAATTTCACCA-AGTCCAAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGGGAGCTCAG--GC-AAGTAAAAATCTCACCAAGTCA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAGGT-CAGGCGGGTAAATTCCGCCAAGTTGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTCA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACACATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTGTGTGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGTAAAGACTAAAAAGTCAAGTGTTTTAGTACTTGACTTATATAG-GCGTGAGTTATTTTTTTCATTTTCCT-ATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTATATAAGCACTTAGCAGCAGAGGTAAACTCTTAAAGTAGTCGGCGGGTATATAAAAGAGAGAGGGCTGGA-CACGCGTTGTGTTACGTATTTCTGCCGCGCCCAACACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGTAGAATTAGATGGTCTCTTA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCCGTTA-CTTATGATCCGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTATGTGTGTGTG----------------TGCCGGGGCCTTGTAAGTCCCGACCAGGAACCTTACAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGTATCGGCACGTGCTAATACAGAGTAATGATAAGATCGATAAGATACCTGGTATAATAAGTAAGATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCTGCTGCCAAGATCCCCGAGGTCCCCGATATTACCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATATGCTGGTGCAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTTAATAATAGTATACTTGTTGATCGCGATGCAC-CACTCACT-TGTGG---TGCGGTTGTGCGGCTGTGCTGGCGCAATTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAACAGTGCCGGTACTTACGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGT---------------------------------------------------------------------------------------------------GGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAATGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCCCGCCGGCCAATAGAAATTTGCATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTACAGGGTAGGCCA-TACCGGTACTTGCGGTCGCGCACAAATCC-CTAGCAGCCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCACCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCTTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_majus_ARSEF_1015 GGTTG--T-G-GG--CAGGC---TTGAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAATCTACCAAGTT-----AAAAAGCCAGGCGAGCGAGA--GAGATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTTAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT------------T----TTTCCAACCTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCCGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTTGCAGGAAAGT------------------------------------------------------------------------------------------CA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTTA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACGAATCAGTCGTAGCCTACCCGGTAGG----CCATTGTGTTTCCCGTGTGATAT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCAAGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTATATAAGCACCTAGCAGCGAAAGCAGACACTTAAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGA--GGGCTGGA-CACGCGTTGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCAGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCTGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTTTG-TGGTGGTGAA-GTCAGCTGTAAGGCTTGTGTGTACGTG----------------TGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATAC-GAGTGACAATAAGATCGATAAGATACCCGGTATAATAAGTAAGATACCTGCACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCATGTGTCCCGCTACCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCTGGTGCAGTTGTATATAATTTCTTACTGGTCTCAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATACACTCACTTATAGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCTGACGTAATTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACAGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GCGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCATGCACGCGGCTGGCTGCTGTCGGTTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCGAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_majus_ARSEF_1914 GGTTG--T-G-GG--CAGGC---TTGAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAATCTACCAAGTT-----AAAAAGCCAGGCGAGCGAGA--GAGATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTTAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT------------T----TTTCCAACCTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCCGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTTGCAGGAAAGT------------------------------------------------------------------------------------------CA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTTA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACGAATCAGTCGTAGCCTACCCGGTAGG----CCATTGTGTTTCCCGTGTGATAT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCAAGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTATATAAGCACCTAGCAGCGAAAGCAGACACTTAAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGA--GGGCTGGA-CACGCGTTGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCAGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCTGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTTTG-TGGTGGTGAA-GTCAGCTGTAAGGCTTGTGTGTACGTG----------------TGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATAC-GAGTGACAATAAGATCGATAAGATACCCGGTATAATAAGTAAGATACCTGCACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCATGTGTCCCGCTACCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCTGGTGCAGTTGTATATAATTTCTTACTGGTCTCAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATACACTCACTTATAGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCTGACGTAATTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACAGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GCGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCATGCACGCGGCTGGCTGCTGTCGGTTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCGAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_majus_ARSEF_1946 GGTTG--T-G-GG--CAGGC---TTGAA-G-AAGGCCGCCGAG----------------------------------------TGGTGGTT----TTGGAGGG-AAAATCTACCAAGTT-----AAAAAGCCAGGCGAGCGAGA--GAGATTCACCGAGTC-GGAA-AGTCGGGCGAGTTAAAAATTTACC--AAGTCCAAAATATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTT------------T----TTTCCAACCTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCCCG----AATTGCCCGAGCTCCCGGGTAGGCTGCGGTCGATTTTTGGACTTTGCAGGAAAGT------------------------------------------------------------------------------------------CA-AAAA-----ATCAACTATAACCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CAGGCAGGTAAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAACTAACTGATTGTAAATTGATTTA---------------AGCAAATCCGCCGAGTCCACGAATCAGTCGTAGCCTACCCGGTAGG----CCATTGTGTTTCCCGTGTGATAT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCAAGTGTTTTGGTACTTGACTTGTATGG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTATATAAGCACCTAGCAGCGAAAGCAGACACTTAAAATAGTCGGCGGGTATATAGAAGAGA--GGGCTGGA-CACGCGTTGCGTTGCGTATTTCCGCCGCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGCAGAATTGGATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCTGTTG-CTTGTGATCCGGGAGTTTG-TGGTGGTGAA-GTCAGCTGTAAGGCTTGTGTGTACGTG----------------TGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATAC-GAGTGACAATAAGATCGATAAGATACCCGGTATAATAAGTAAGATACCTGCACGTGCCCAGTCACGGAGACTTGCATGTGTCCCGCTACCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCTGGTGCAGTTGTATATAATTTCTTACTGGTCTCAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATACACTCACTTATAGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCGGCTGTGCTGACGTAATTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACAGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GCGGTCGTGGCGGTGCAGTTACAGTAGTGCACTCACCTACACTTGTAGCACTGCTGGTACCGGCTACCGTCGCATGCACGCGGCTGGCTGCTGTCGGTTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCGAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_majus_ARSEF_2808 GGTTGT-------GGCAGGCT--TTGAG---AAGGCC--------------------------------------CGC-CGAGTGGTGGTT----TCGGAGGG-AAAATCTACCAAGTT-----AGAAAGTCAGGGGAGCGAGAGA--GATTCACCGGGTCGGGAAGAGTCGGGCAAGTAAAAAATTTACCA-AAGTCCAAAGTATCGGCG----GCAACGTACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTATTTTTTTT------TTTT--TTTCCAACTTATTTTTCCAACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCAATTTAC------CCGCC----TGAATTACCTGAGCTCCCGGGTAAGCTGCGGTTGATTTTTAGACTTGGCAGGAAAGT-AAAGTAAAAAAATTTCACCC-AGTCCAAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCTCAGCAGGCAAGTAAAAATCTCACCAAGTCAGAAAA-----ATCAACTATAACTTACCCGGGAGCCCAGGTAAGT-CAGGCAGGTAAATGCCGCCAAGTTGGCAGGGAACTAACTGACTGTAAACTGATTCATTTAAGCTTAATTTAAGCAAATCCGCCGAGTCCACAAATCAGTCGCAGCTTACCCGGTAGG----CCTACGTGTTTTCTATGCGATTT-CCTGTAAAGACTAAAAAGTAAAGTGTTTTAGTACTTAATTTATATAA-GTATGAGTTGATTTTTTTGTTTTCTT-ATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTATATAAGCACTTAATAGCGGAGGTAAACCCTTAAAATAGTCGGCGAGTATAT--AAGAGAGAGGGCTGGA-CACGCGTTACGTTGCGTATTTCCGCCGTACCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGCGTAGAATTGGATGGTCTTTTA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCCGTTG-CTTGTGATCTGGGAGTTCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAAACTTGCGTGTGTGTG----------------TGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTGTAGGTCACGTGATAATATGATAAGATAG-----ATAAGATATGCGGCGCGTGTATTAGCACGTGCTAATATA-AGTGACGATAAGATCGATAAGAT---CGATA---------AGATACCTG---------------------------------------------------------------------------------------GTATAATA------------------------------------AGTAA---------------------------------------------------GTGCAGCTGTGCTGACGTAATTGTGGTG-TGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTACGGTCACATACAATTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCGCGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTTTC------------CAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCCCGCCGGCCAGTAGAAATTTATATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATAAGCTGCTTCCAGCGGCATCGCACGCAACTGGTGAGGACCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_majus_ARSEF_4566 GGTAG--T---TA--CAGGC---TTGAAAG-AAAGCCGCCGAGC---GGC--------------------------------G-----GTT----TTGGAGGG-AAAATCTACCAAGTTTAAATAAAA-GTCAGGCGAGTAAA----AGGTTTGCCGAGTC-AAAA-AGGCGGGCGAGTAAAGTA-TCACC--AAGTCCAAAATATTACTG----GCAACATACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CAGGGAA-GAAGTTGGCGTAGTTGGCGT------ATTT--TTTCCAACTTATTTTTCCGACC--AACTTA---------------------------------------ACTTGA-CTGATTTAC------CCGCCCGCGTAAATTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTACAGTTGATTTTTAGACTTGGCAGGAAAGT-AAG-----A-AATCTCACCA-AGTCCGAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGGGAGCCCAG--GT-AAGCAAAAATCTCACCAAGTCC-GAAA-----ACTAACTACAGCTTACCCGTGAGCTCAGGCAAGT-CAGGCAGGTGAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAA----CTGGTTATGAATTAATTCA---------------AGCAAATCCGCCAAGTCCACAAATTAGTCGCAGCTTACCCGGTAGG----CCTACACGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGACTAAAAAGTTGGGTGTTTTAGTACTTGACTTGTATAG-GCGTGAGTTGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTACATAAGCACTTAGCAGCGGAGGCGAACCCCTAAAATAGTCGGCGGGTATATAAAAGAGA--GGGCTGGA-CACGCGTCGCGTTGCGTATTTCTGCCGTGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTACTTGTTTAGAGGCGCGCTGAATTGGATGGTCTCTTA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTA-GTAGTTG-CTTGTGATCTGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGTGCGTGGGTGCGTG--------TGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACTAGGAACCCTGCTGGTCACGTGCTGATACGATAAGATAAGATAAATAAGATATGCGGCACGTGTATTGGCACGTGCTAATATA-AGTGACGATAAGATTAATAA---------------------AATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTGCACGTGTCCTGCTCCTAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCTAACCTCGCCGATTACTGCTGGCGTAATATGCTGGTGCAGTTGTATATAATTCCTTACTGGTCTTAATAACAGTACACTTGTCGATCGCGATGGGCTTACT-----TGCGG---TGCGGTTGTGCGGCTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTGTCGGCTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGCCTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAACTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTGTAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACCTGCGGTCGCGCACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGGGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATACGATTCGTCTCGCCGAGCAGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_majus_ARSEF_7505 GGTAG--TAGTTA--TAGGC---TTGAAAG-AAAGCCGCCGAGT---GGT--------------------------------G-----GTT----TTGGAGGG-AAAATCTACCAAGTTTAAATAAAAAGTCAGGCGAGCAAA----AGGTTTGCCGAGTC-GAAA-AGTCGGGCGAGTAAAAAAATCACC--AAGTCCAAAATATTACCG----GCAACATACCC-GGGACTCCAAGTAAGT-CGGGGAA-GAAGTTGGCGTG-------------------------------TTTTTCCGACC--AACTCA---------------------------------------ACTTGA-CCGATTTAC------CTGCCCG----ACTTGCCTGAGCTCCCGGGTAGGCTACGGTTAATTTTTGGACTTGGCAGGAAAGT-AAA-----A-AATTTCACCA-AGTCCGAAAGTT----AATC--GTAGCTTACCCGTGAGCCCAG--GT-AAGCAAAAATCTCACCAAGTCC-GAAA-----ACTAACTACAGCTTACCCGTGAGCTCAGGCAAGT-CGGGCAGGTGAATTCCGCCAAGTCGGCAGGGAAGGAACTGGTTATAAATTAATTCA---------------AGCAAATCCGCCAAGTCCACAAATCAGTCGCAGCCTACCCGGTAGG----CCTATATGTTTCCCGTGCGATTT-CCCGCAAAGACCAAAAAGTCGGGTGTTTTAGTACTTGACTTGTATAG-GCGTGAGTCGATTTTTTTGTTTTCCT-ATATAAATGAATTTT-GCGGAAAATAAAAAGTAGTATATAAGCACTTAGTAGCGGAGGCGAACCCTTAAAATAGTCGGCAGGTATATAAAGGAGA--GGGCTGGA-CACGCGTCGCGTTGCGTATTTCCGCCTCGCCCAACACTTTTG-GCTTTAGGG-TAGGCTACTTGTTTAGAGGCGCGCTGAATTGGATGGTCTCTTA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTG-CTTGTGATCTGGGAGTCCG-TGGTGGTGAA-GTCAACTGTAAGGCTTGTGTGTGCGTGGGTGCGTG--------TGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACTAGGAACCCTGCAGGTCACGTGCTAATACGATAAGATAAGATAAATAAGATATGCGGCACGTGTATCAGCACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCAATAA---------------------GATACCTG-GTATAATAAGTAA--AATACCTGCACGTGTCCTGCTCCCAAGGTCCCCGAGGTCCCCGAGGTTGCCAACCTCGCCGACTACTCCTGGCGTAATATGCTGGTGCAGTTGCATATAATTCCTTACTGGTCTTAATAATAGTACACTTGTTGATCGCGATGCGCTCACT-----TGCGG---TGCGGTTGTGCGGCTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTATCGGCTGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGCCTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAGGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAAATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGAGGTCGCGCACAAATCC-CTAGCAACCCGAAGTACCCCCGCGGGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTGCTTCCAGCGGCATCGCACACAACTG-TGAGGACCACCATACGATTCGTCTCGCCGAGCAGCATCGATTGAGCCTGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210 -------------------------GGGGTTAAAGCCGCCAA--AGTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGCGGTGGTTGGTTCTAGAGGGGAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAATT--TACCAAGTCCAAAATACTGCCG----GCAACATACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTGCTTGAATCAATTTACAGGAAGTTGCCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------TCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACTATATAGCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGAAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATATGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTA-----------------------------------------------------------------------------AGTATAAGTTGATTTTTTT-TTTA-TATATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAGGCCTGGTAGCGGAGGCGAGCTCTTAAGGTAGTGGGTGGGTATATA--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTTGCGCCGCGTATTTCCACCGCACCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTCA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCTT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAGGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGATAG-----ATAAGGTATACGGCACGTGCTAATACACGTGCCAATACA-AGTAACGATAAGATCAACAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGATCCCCGAGGT---------TGCCGACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCCGGTGTAGTTATATATAATTTCTTACTAGTCTCAATAATAGTACACTCGTTTATCGCGATGCACTCACTTGTGGTGCGGGTGTGCGGGTGTGC--------TGACGTACTTGTGGTGGTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTGCGGTCATATACAAGTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGCCGTGGTCGTGCAGTTACAGCAGTGTACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCGCGTGCACGCGG----CTGCCGTCGGCCGTGGTAGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TACCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGGAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAGCCGCTAGA-GCTGCTCCCAGCGGCATCGCGCACAGCTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAAAGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTG----GTTCTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTCCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTCACCGAGTCGGAA--AGTCGGGCGAGTAAAAAATT--TACCAAGTCCAAAATACTGCCG----GCAACATACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACT--TGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTCAATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTGAATCAATTCACAAGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTCAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACTATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTTGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGCCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGAAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATATGCCAAGTCCACAAATTAATCGCAGCCTACCCGGTA-----------------------------------------------------------------------------AGCCTGTGT-AATTTTTT--------------------------GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCTCCTAAGGTAGTTGGTGGGTATATA--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTTGCGTCGCGTATTTCCACCGCACCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTGTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTCA-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCTT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAGGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATATAATAAGACAG-----ATAAGATATACGGCACGTGCTAATACACGTGCCAATACA-AGTAACGATAAGATCAACAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGATCCCCGAGAT---------TGCCGACCTCGCCGACTACTCCTGGTGTAATGTGCCGGTGTAGTTATATATAATTTCTTACTAGTCTCAATAATAGTACACTCGTTTATCGCGATGCACTCACTTGTGGTG-----------------------------------------GTGCACTTACTCTACAATAGTGCTGGTACTTGCGGTCATATACAAGTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGTCGTGCAGTTACAGCAGTGTACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCGCGTGCACGCGG----CTGCCGTCGGCCGTGGTAGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTCCATTTTTT-CAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTGTAGGGTAGGCTG-TACCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGGAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTAGA-GCTGCTCCCAGCGGCATCGCGCACAACTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTCCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCTGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGACAG-----ATAAGATATACGGCACGTGCTAATACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCAACAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGATCCCCGAG---------ATTGCCGACCTCGCCGACTACTCTTGGTGTAATGTGC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGGTACTTGCGGTCACATACAAGTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGTCGTGCAGTTACAGCAGTGCACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCGCGTGCACGCGG----CTGCCGTCGGCCGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTTCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTCCTCCCAGCGGCATCACACACAACTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTCCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCTGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGTGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGACAG-----ATAAGATATACGGCACGTGCTAATACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCAACAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGATCCCCGAG---------ATTGCCGACCTCGCCGACTACTCTTGGTGTAATGTGC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGGTACTTGCGGTCACATACAAGTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGTCGTGCAGTTACAGCAGTGCACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCGCGTGCACGCGG----CTGCCGTCGGCCGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTTCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTCCTCCCAGCGGCATCACACACAACTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_robertsii_ARSEF_2575 TCCCGTTTCGCGGGGCGGG-T-GTTGGGGTTAATGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTAGTTTCCGAGTAATTTTCCCGTAAAGACCAAAAAGTCAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGACAG-----ATAAGATATACGGCACGTGCTAATACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCAACAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGATCCCCGAG---------ATTGCCGACCTCGCCGACTACTCTTGGTGTAATGTGCCGGTGTA----------ATTTCTTGCTAGTCTCAATAATAGTACACTCGTTTATCGCGATGCACTTACTTGTAGTGCGGTTGTGC----------------TGACGTACTTGTGGTGGTGTACTTACTCTATAATAGTGCTGGTACTTGCGGTCACATACAAGTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGTCGTGCAGTTACAGCAGTGCACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCGCGTGCACGCGG----CTGCCGTCGGCCGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTTCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTCCTCCCAGCGGCATCACACACAACTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT Metarhizium_robertsii_ARSEF_727 -CCCGTTTCGCGGGGCGGG-?-GTTGGGGTT??TGCCACCAA---GTAGTGGTTGCAG----GCTTGAGGAGAGCCGC-CGAGTGGTGGTT----CTAGAGGGAAAAATCTGCCAAGTTCA----AAGGTC-AGGCAAGCGAAAG---G-TTTACCGAGTCGGAA--GGTTGGGCGAGTAAAAAAAT--TACCAAGTCCAAAATACTGGCG----GTAACCTACCC-GGGACTCCGAGTAAGT-CGGGGAAGAAGTT-GGCGGATTTTTTCCCAACCAACTCAACTTTTGACCAATTT-ACCTGCCCGAGCTCACGGGTAGGCTGCGGTTTATTTTTGGACTTT-GTAGATTTACTTAAATCAATTCACAGGAAGTTACCTGC-CGAATTACCTGGGCTCCCGGGTAGGCTATAGTTAACTTTTGGACTT-------------------------CCGACTATAACCTGGGATTTTCCCAACCATA--GCTCACGGGTAGG-TTAGTTGTGATTTTTGGACTCGGTGAAATTTCTACTTTCCTGCCAAGTCTAGTCTACCCGGGAGCCCAGGCAAGT-CGGGCAGGTAAATTCCGCCAACTCGGCAGGGAACTAA----TTGCAAATCAATTCA---------------AGCAAATGTGCCAAGTCCACAAATCAATCGCAGCCTACCCGGTAGGTAAGCCTGTGTGATTTCCGTGTAATTT-CCCGTAAAGACCAAAAAGTTAGGTATTTTGGTACTTAATTTATATAA-GTACAAGTTGATTTTTTTGTTTT-TTTATATAAATAAATTTT-GCGGAAAATAAAAAATAAGCTATAAAAGCCTGGTAGCGGAGGCGGGCCCTTAGGGTAGTTGGTGGGTATATG--AGAGGGAGGGCTGGA-CACGCGTCGCGTCGCGTATTTCCGCCGCAGCCAATACTTTTA-GCTTTAGGG-TAGGCTGCTTCTTTAGAGGCGTGCTGAATTAAATGGTCTCTTG-AGTGA-GGGGATTTCT-CTGCTG-GCAGTTGCCT-GTGATCCGGGAGTCCG-TGGCGGT-AAAGTCAACTGTAAG--------------------GCTTGTGTGTGTGCCGGGGCCCTGTAAGTCCCGACCAGGAACCCTACAGGTCACGTGCCGATACAATAAGACAG-----ATAAGATATACGGCACGTGCTAATACACGTGCCAATACA-AGTGACGATAAGATCAACAA---------------------GATACCTGCACGTGCCTAGTCACGGAGACTTACACGTGTCCCGCTGCCAAGATCCCCGAG---------ATTGCCGACCTCGCCGACTACTCTTGGTGTAATGTGCCGGTGTA----------ATTTCTTACTAGTCTCAATAATAGTACACTCGTTTATCGCGATGCACTTACTTGTAGTGCGGTTGTGC----------------TGACGTACTTGTGGTGGTGTACTTACTCTATAATAGTGCTGGTACTTGCGGTCACATACAAGTTCCTAGTATTTTGGCGTAGTT-----------GTGGTCGTGGTCGTGCAGTTACAGCAGTGCACTTACCC-----TGTAGTACTGCTGGCACCGGCCACCGTCGCGTGCACGCGG----CTGCCGTCGGCCGTGGTGGAGGGTTACCCGGGACCACGGTGCATTTTTCCGTTTTTTTCATTTTTTTCAAAATCGACGACCAAAAAGTTGGTAGGTCTGGGTTGCCTTGCTGGCCAATAGAGATTTGTATGGCGC-------------TACT----------------------------------------------------------ATAGGGTAGGTATAGGGTAGGCTG-TGCCGGTACTTGCGGTCGCACACAAATCC-CTAGCAGCCTGAAGTACCCCCGCGCGCGGGCAACTTCAAACCGCTATA-GCTCCTCCCAGCGGCATCACACACAACTA-TGAGGGCCACCATTCGATTCGTCTCGCCGAGCTGCATCGATTGAGCCCGGGTTGCCAAAAAGTCGGGTGTTTTGGTATTTGATTTGTATGGGCGTGAGTCGATTTTT ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = IGS_Matrix) = N: 1-2096; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = IGS_Matrix) = N: 1-2096; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3838] TITLE Multigene_Matrix; LINK TAXA = Taxa3; DIMENSIONS NCHAR=7621; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Metarhizium_acridum_ARSEF_324 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCGAACCTTGTACGAGCTTTTATACTGACTTGGTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAATTT-TGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATC-CCCCGTTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTG----CTGGCCGTTGAAACCACAATGTTTGCTTTTAGAAA-AAAACATGAAGCTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTATTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGTGCAAACTGAGACTTGAATGCTAATGTTCCTCTCATAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTTATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACTGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCTCTTCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCCCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTGCTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCCTCTTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTTAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCAAATTATCTGCGAAGATGCGTTGAGGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGGTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCCACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCTATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCTCGTCAGCTGCACAACACGCACTGGGGCTTGGTCTGTCCCGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCTCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATTTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGATGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTCACTGTGCAGCAAGAAGACGATCCCGAGACTGGCATCGAAAAAGGCCATCTGGTTTTGACCAAAGACTTGGTTAACAAGCTTGCGAAAGAACAAGCTGAACCGCCTGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGCGCCGGCGCCGTCGAGTATCTTGATGCTGAAGAAGAAGAGACAGCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTCGAGCTATACCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGATGACATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACTCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCATTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGTTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCTGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGAAGTCTGTTTTTCCGTTCGTACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACTGAAGTATTCGAAAAACCATTCCATCAGAGCACTCTCCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTAGACGACGATGGTATTGTTGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGACCAAGAGAGCCAAGATCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAAAGACGTGATATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCCTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACCTACCGACAGGAGGACATGCCATTCACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTCACTGATGTGACAGTGGACTCTGTGTCTGAGCTGCTACGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACACAATTTTCT--CTCTCAGAGCGATTCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCGGGCATGAAGCCAGT{AC}GCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGCGGCGAGAGACGGTGCCGATTACTCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTTAACTCGGACTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTTCCTGTCCCCCCACCACCTGTTCGTCCCAGTATTTCCATGGACGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGTAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGTGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGGGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAGGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAATCTGTCTCTTCATGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTAGAGAACGGGCCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATCTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATATCTCTGGAGTATGG???????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAGACACGTGCCGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCTCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCCCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATTAGCATGGTTATTCCACAGGAGATTAGTCTGCATGCCCCCGAAGGTGACTCTGATATCCCCCCCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAGCTTCTGTATGGTCTTCTGAAAAAGAAAAATGTGGGTGCGGCAGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCTGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTCCAACAAGTTGTCACTTATTGGCTCCTGAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTATTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACCCAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCCGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCTCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAACGCCGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCACAAATGACAGCTCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTACCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTGATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAACGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATTCTCAAGATGTCAGATGCTGCGTTCGAGAAAAAGTATCGTCTGGATTTGGCCAACCCACCAGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACACTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAACATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCTGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAAGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGGCGGAAGCAGACATGAATGCCACGATCTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCTCT--GCTGTCTAGGACCCCTC---GACGCGTTCCAAAGCTCTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTACGAGGAGGCCACGTCCAA----GCACGCCCAACGGGTCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCCGCATCATCATAACCAACATTGACTGACGATTTTTTCTCTTTT-AATCTTCCACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAGTTTCACCGCCATTTTCGAATGAATTAT----TACGGAGAGGGGGACCTTACAATATTTCGATAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCTTTTTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGCCTCGACAGCAATGGCGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTTTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCTGAAACCTAGGATGTTGAG-GAACCATAAGCTGGTATC---CATGTGGGAGATCATAGACTGACGCGAAGA--CCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCCGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTTGGCCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCCGAAGGCTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCATTCTCTTGGTGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCCACTCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGATATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCCAACCCTTCATACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGCTGAACTCTGATCTGCGTAAACTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTTTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCCGTCAGCGTCCCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGTCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_acridum_ARSEF_7486 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCGAACCTTGTACGAGCTTTTATACTGACTTGGTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAATTT-TGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATC-CCCCGTTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTG----CTGGCTGTTGAAACCACAATGTTTGCTTTTAGAAA-AAA-CATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTATTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGTGCAAACTGAGACTTGAATGCTAATGTTCCTCTCATAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTTATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACTGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCCCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTGCTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCCTCTTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTTAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCAAATTATCTGCGAAGATGCGTTGAGGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGGTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCCACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCTATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCTCGTCAGCTGCACAACACGCACTGGGGCTTGGTCTGTCCCGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCTCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATTTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGATGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTCACTGTGCAGCAAGAAGACGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTGGTTTTGACCAAAGACTTGGTTAACAAGCTTGCGAAAGAACAAGCTGAACCGCCTGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGCGCCGGCGCCGTCGAGTATCTTGATGCTGAAGAAGAAGAGACAGCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTCGAGCTATACCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGATGACATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACTCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCATTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCCGTGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGTTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCTGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGAAGTCTGTTTTTCCGTTCGTACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACTGAAGTATTCGAAAAACCATTCCATCAGAGCACTCTCCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTAGACGACGATGGTATTGTTGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGACCAAGAGAGCCAAGATCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAAAGACGTGATATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCCTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACCTACCGACAGGAGGACATGCCATTCACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTCACTGATGTGACAGTGGACTCTGTGTCTGAGCTGCTACGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACACAATTTTCT--CTCTCAGAGCGATTCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCGGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGCGGCGAGAGACGGTGCCGATTACTCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTTAACTCGGACTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTTCCTGTCCCCCCACCACCTGTTCGTCCCAGTATTTCCATGGACGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGTAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGTGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGGGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAGGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAATCTGTCTCTTCATGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTAGAGAACGGGCCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATCTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATATCTCTGGAGTATGGT-GGAAGGT??????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAGACACGTGCCGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCTCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCCCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATTAGCATGGTTATTCCACAGGAGATTAGTCTGCATGCCCCCGAAGGTGACTCTGATATCCCCCCCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAGCTTCTGTATGGTCTTCTGAAAAAGAAAAATGTTGGTGCGGCAGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCTGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTCCAACAAGTTGTCACTTATTGGCTCCTGAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTATTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACCCAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCCGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCTCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAACGCCGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCACAAATGACAGCTCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTACCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTGATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAACGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATTCTCAAGATGTCAGATGCTGCGTTCGAGAAAAAGTATCGTCTGGATTTGGCCAACCCACCAGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACACTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAACATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCTGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAAGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGGCGGAAGCAGACATGAATGCCACGATCTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCC-TCT-GCTGTCTAGGACCCCTC---GACGCGTTCCAAAGCTCTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTACGAGGAGGCCACGTCCAA----GCACGCCCAACGGGTCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCCGCATCATCATAACCAACATTGACTGACGATTTTTTCTCTTTT-AATCTTCCACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAGTTTCACCGCCATTTTCGAATGAATTAT----TACGGAGAGGGGGACCTTACAATATTTCGATAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCTTTTTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGCCTCGACAGCAATGGCGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTTTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCTGAAACCTAGGATGTTGAG-GAACCATAAGCTGGTATC---CATGTGGGAGATCATAGACTGACGCGAAGA--CCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCCGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTTGGCCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCCGAAGGCTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCATTCTCTTGGTGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCCACTCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGATATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCCAACCCTTCATACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGCTGAACTCTGATCTGCGTAAACTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTTTTCATGGTCGGCTTCGCTCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCCGTCAGCGTCCCTGAG????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GAGCCTACACTTTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAGA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCT---CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACAAGAAACTAACTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCCGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCTGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTCTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTGGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGCCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTACAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCTGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAGGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCCTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCCATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTACGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCAGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGAGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAATACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGCTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGACCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAACAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGGGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC???TGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATCGT----TACGGAGGTCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTATAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAAGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGGGAGAGATCAATGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTTGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGCCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACTACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTATCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487 TATCGTAAGTCGCCTGCCTTCATTTCGAACTTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTTTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAGA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCT---CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACAAGAAACTAACTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCCGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCTGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTCTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTGGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGCCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTACAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCTGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAGGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCCTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCCATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTACGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCAGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGAGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAATACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGCTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGACCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAACAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGGGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATCGT----TACGGAGGTCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTATAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAAGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGGGAGAGATCAATGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTTGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGCCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACTACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAGCCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACACTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCATCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCCAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCCCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACCTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGGCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCAGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTTAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCTGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCATATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTCTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTGGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATCCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTGGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAACCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCACTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAAGAGGACATGCCATTTACACGAGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGATTCTCCGTAGGCTTTT-TGAGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAACTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCACCGCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTATAAACTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTACAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCATCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGG???????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTGTTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTCATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAACGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACGCAGAAGGCCGAGGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACGACACAGAAGAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCTGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATTTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGATAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACATGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTGT----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGCGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGGGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGTGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_brunneum_ARSEF_4152 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAGCCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACCCTATGGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTAGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAACATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCCAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACATCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTTATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGGCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCAGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTCAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTTAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCATATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAATTTGGCAGTTGGTATCAAGCCCGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTGGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGGGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGGTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAACCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATCACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCACCGCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAACTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCATCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTGTTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCCAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTCATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACGCAGAAGGCCGAGGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACGACACAGAAGAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCTGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAACAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATTTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGATAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACCGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGGGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGTTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACTCTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCTGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCTTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_brunneum_ARSEF_4179 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAGCCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACCCTATGGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTAGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAACATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCCAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACATCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTTATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGGCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCAGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTCAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTTAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCATATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCGGTCGGTGTCAT???????????TTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAATTTGGCAGTTGGTATCAAGCCCGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTGGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGC??????TCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGGGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGGTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAACCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATCACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCACCGCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAACTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCATCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTGTTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCCAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTCATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACGCAGAAGGCCGAGGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACGACACAGAAGAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCTGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATTTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGATAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTG?TGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACT??GAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCTGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCTTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_flavoviride_ARSEF_2133 TATCGTAAGTAGCCTTGCTCAATTCTGCGTCTCGTAGAAGCCGTTTTACTAACTTGCTCATCATAGGGGTATGTTTTGGAACCTACGCT-TTCGCCGTATTCGAAGTTGCGTGATAACTGACCGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGCCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAACTCCCTG-TTTGATGAT-TGTTGCTTATTCGGGCGATGAGAATAC-TTGGTCTTCTCACTGCCTGTTGGCCATTACCCCTCACTGTGACACAAAATTTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTTTGGTGGGGCATCGCATACCCCGCCAGCTGTCGA-----------CTTGCTGTTGAAACCACAATGTTGGCTTTCAAGAACAAGATTGGAAACTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTAAGATTTGAATGCTAATGTCCCTTGCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATCATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCAGCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCTTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGTCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGAGCGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGATATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCAAATTATCTGCGAAGATGCGTCGAGGGTAACCGACACTTCAACTTGGCAGTCGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAATGGTTTGAAATATTCTCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCAACTGCTGGTGTGTCCCAAGTGTTGAATAGATATACTTTTGCCTCGACACTCTCTCACTTGCGGCGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGAAAGCTCGCCAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACATTGGGGCTTAGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACCTGTCTTTGATGTGCTATGTCAGTGTGGGTTCACCCGCCGAGCCGCTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGTATGGAAGTGGTAGAGGAGTATGAACCGCTAAGATATCCCCACGCCACCAAGATCTTTGTTAATGGTGTCTGGGTTGGTATACACCAAGATCCCAAGCACCTTGTCAGTCAAGTCCTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTTCAGTATGAGGTGTCTCTGGTCCGAGAAATCAGGGATCAGGAGTTCAAGATTTTCTCAGACGCCGGCCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACCGTGCAGCAAGAAGACGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTAGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTAGCTAAAGAACAAGCCGAACCACCGGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGTTGGGAAGGGCTGATTCGTGCCGGTGCCGTTGAGTATCTCGATGCTGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTCGAGCTGTACCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCCCTCGACGACGACAATGGGGATGACCTGAATAAACGTCTCAAGACCAAGACCAATCCCACGACTCACATGTACACGCATTGTGAAATCCACCCCAGCATGATTCTTGGTATTTGCGCCAGTATCATTCCATTCCCCGATCACAACCAGGTAAGCAACGGAATTCCTCAAGTTTCGTGAATTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATTGTCGCTATTGCCTGTTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCTGTCATTATGAACCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTTCGAAGTTTGTTTTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAGGTTGGCTTGAATTACACGGAAGTGTTTGAGAAGCCCTTCCACCAGAGTACCCTTCGTATGAAGCATGGAACATATGACAAACTTGACGACGATGGTATTGTTGCACCAGGTGTGCGTGTATCCGGCGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGACCAAGAGAGCCAAGATCTGGGAACCAGAACCAGCGTTCACCAGAGACGTGACATCTCCACGCCGCTGAGAAGTACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATTCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTATGTCAAGGTTCGTGTCCGAACGACAAAGATCCCCCAAATTGGTGATAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACCTACCGACAGGAGGACATGCCTTTTACACGGGAGGGCGTAACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACGATTGCTCACTTGATCGAGTGCCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTCACTGATGTGACGGTGGACTCTGTGTCTGAACTGTTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCATAGGCTTTTTTGTGAACTTCATTGGCTGCTAACACAAATTTTTTTCTCTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCCAAACTACGCTTCAACCGTGTTTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGAGGAATTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTTGCACACAATCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCCGCTTTGCAACTCAAGGCTGCATTCGATGTTGCGCAAGAAGATGGCCCCAAGAAGCGAGAGACGGTGCCGATTACTCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCAGAGGAAGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTTCCCGTGCCCCCGCCTCCTGTTCGTCCCAGTATTTCCATGGACGGTACTGGTACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATTCGTGCCAACGGTAATGTGAAGCAGGCCATCCGTGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGTGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAGCCGCGTGCTTTGCAAAAGAGCGGTCGTCCAGTCAAGGCCATCAGGGCTAGGTTAAAGGGAAAAGAAGGCCGTTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGACTTCTCCGCTCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAATCTATCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGTTGCACCAGCTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCAAAATATGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGACATCACCGACGAGCCGCCCAAATTTCTCTGGAG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ACAGGTTGTCACTTATTGGCTCCTCAACACTGGCCACAGTATCGGTATTGGCGACACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAAATCCAGGTTCACATTGACACCCAGAAGGCCGAAGTCGCCAGACTCACAGCCCAAGCCACAGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCCCTCAACTCCGCTCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAGAGTTTGAAGGACTCGAACAACGCTGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCACAAATGACCGCCCTCGTCGGTCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTTGGCTTCAAGTACCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTCCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTTTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTAAAGGCCCTCGAAGACTTGAGTGCTCGGTATGATGGAACCGTACGAAACTCACTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGCCTCGATGCCATGTGTATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAGATGTCAGATGCTGCGTTTGAGAAGAAGTATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTACTCGATTCTGAATGGGAAACACTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGGCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GATTGTAAGTCCCTCTCTCTGTTGTCTTGGACCCCTCCCCGACGCGTTCCAACGTTGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTACGA---GGCCACGTCCAT----TCACGCCCAACGGACAGTCAGGACGAGGCAAAACGCGATGCATGATCATGATGAACTTTGACTGACGGTTTCTTCACCTTTTATTCTTGAACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAACACAATTTCGCCGC---TTTCGAATGAAGCCTTCGTCACGGAGA-GGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGTCTCGACAGCAATGGCGTCTACAACGGTACCTCCGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAACGAGGTAAGTTT-GAATGGGCTAAAACCTAGCATGTTGAG-GAGCCATCGACTAGTTTGA---ATGCGGGAGACAGTAAACTGACGCGAAGA--CCCCTCAAAAGGCCTCCGGCAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTAGTCGATCTTGAGCCTGGCACCATGGATGCTGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGCCAGCTCTTCCGTCCCGACAACTTTGTCTTCGGCCAGTCTGGTGCCGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAACGTCCTTGACGTTGTCCGTCGCGAGGCTGAAGGCTGTGACTGCCTCCAGGGTTTCCAGATCACCCACTCTCTTGGCGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATTCGTGAAGAGTTTCCGGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTTGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTTGAGCCCTACAACGCTACTCTCTCCGTCCACCAGCTCGTTGAGAACTCCGACGAGACTTTCTGTATCGATAACGAGGCTCTGTACGACATTTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCCAACCCCTCATACGGCGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACTACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGCTGAACTCTGACCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTTTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCACCCCTGACCAGTCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTCCCTGAACTCACCCAACAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCTGCTTCCGACTTCCGAAACGGTCGCTATCTGACCTGCTCTGCTATCTTGTAAGTTCTGTCGATAATGTGCA Metarhizium_frigidum_ARSEF_4124 TATCGTAAGTAGCCCTGCTCAATTCTGCGTCTTGTAGAAGCCGTTTTACTGACTTGCTCGTCATAGGGGTATGTTTTGGAACCTACGCT-TTCGCCGTATTCGAAGTTGCGTGATAACTGACCGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTCCCTGCTTTGATGAT-TGATGCTTATTTGGGCGATGAGAACAC-TTGGTTTTCTCACTGCCTGTTGGCCATTACCCCTCACTGTGACACAAA-TTTTTCGCGA--CCTT-ATCTTGGACTTTTGGTGGGGCATCGCATACCCCACCAGCTGTCGAGGGTGTCTTTTCTTGCTGTTGAAACCACAATGTTGGCTTTCAAGAACAAGATTGAAAACTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTAAGATTTGAATGCTAATGTCCCTTCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCAGCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGCCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCTTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGTCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGACTGCCCCTAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTGGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGATATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCAAATTATCTGCGAAGATGCGTCGAGGGCAACCGGCACTTCAACTTGGCAGTCGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAATGGTTTGAAATATTCTCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCAACTGCTGGTGTGTCCCAAGTGTTGAATAGATATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGGCGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGAAAGCTCGCCAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACATTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGCTATGTCAGTGTGGGTTCACCCGCCGAGCCGCTGATCGAATTCATGATCAACCGTGGTATGGAAGTGGTAGAGGAGTATGAACCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTTAATGGTGTCTGGGTTGGTATACACCAAGATCCCAAGCACCTTGTCAGTCAAGTCCTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTTCAGTATGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCCGGCCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACCGTGCAGCAAGAAGACGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTGGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTATCTAAAGAACAAGCTGAACCACCGGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGGCTGATTCGTGCCGGTGCCGTTGAGTATCTCGATGCTGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATGTCGAGCTGTACCGTATGCAGAAAGCCGGTGTTGCCGTCGACGACGACAATGGGGATGACCTGAATAAACGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACGACTCACATGTACACGCATTGTGAAATCCACCCCAGCATGATTCTTGGTATTTGCGCCAGTATCATTCCGTTCCCCGATCACAACCAGGTAAGCAACGGAATTTCTCAAGTTTCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATTGTCGCTATTGCCTGTTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAACCAAAGCAGTATCGACAGAGGCTTGTTCCGAAGTTTGTTTTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAGGTTGGCTTGAATTACACGGAAGTGTTTGAGAAGCCATTCCACCAGAGTACCCTCCGTATGAAGCATGGAACATATGACAAACTTGACGACGATGGTATTGTTGCACCTGGTGTGCGTGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGACCAAGAGAGCCAAGATCTGGGAACCAGAACCAGCGTTCACCAGAGACGTGACATCTCCACGCCGCTGAGAAGTACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATTCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTATGTCAAGGTTCGTGTCCGAACGACAAAGATTCCCCAAATTGGTGATAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCTTTCACACGGGAGGGCGTAACACCAGACATCATCATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACGATTGCTCACTTGATTGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGCATGGAGGGTGATGCCACGCCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTGTCTGAACTGTTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCATAGGCTTTTTTGTGAACTTCATTGGCTGCTAACACAAATTTTTTTCTCTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCCAAACTACGCTTCAACCGTGTTTGGACAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGAGGAATTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTTGCACACAACCACGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCCGCTTTGCAACTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAAGATGGCCCCAAGAAGCGAGAGACGGTGCCGATTACCCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCAGAGGAAGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTTCCTGTGCCCCCGCCTCCTGTTCGTCCCAGTATTTCCATGGACGGTACTGGTACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATTCGTGCCAACGGTAATGTGAAGCAGGCTATCCGTGAAGGATCACCTCAGCACATTGCCCGTGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAGCCGCGTGCTTTGCAAAAGAGCGGTCGTCCAGTCAAGGCCATCAGGGCTAGGTTAAAGGGAAAAGAAGGCCGTTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGACTTCTCCGCTCGTACTGTCATCACTGGCGACGCCAATCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCGTACAATATTGGCAAGTTGCACCAGCTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATATGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGACATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGATGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACTCGTGCCGAAGTGAGGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCGTTGATGGGCATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGCTTACAAACTGTGCAGACGAGACACCTTCATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTCATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAGCCGCGTCCTCGCTGGACCGGGAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCGCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCCCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGCGCAGCAGCTGGTGGTATTATTCACCTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCCGACGGCGCCATGGCTTTCCTGAATGGTGTCCAACAGGTTGTCACTTACTGGCTTCTCAACACTGGTCACAGTATCGGTATTGGTGACACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATCCAGGTTCACATTGACACCCAAAAGGCCGAAGTCGCCAGACTCACAGCCCAAGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCTCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAGAGTTTGAAGGACTCGAACAACGCTGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCACAAATGACCGCCCTCGTCGGTCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTTGGCTTCAAGTACCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTTTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTAAAGGCCCTCGAAGACTTGAGTGCTCGGTATGATGGAACCGTACGAAACTCACTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGCCTCGATGCCATGTGTATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAGATGTCAGATGCTGCGTTTGAGAAGAAGTATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAAGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTACTTGATTCTGAATGGGAAACACTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGGCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATCTTGGCCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCTACGGACCGTAGCAACTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGGTCAGATCCAATTTCGACGGAAGCAGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGCTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATCGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTGGCATTTGATCATGTCCTCGGCGAGCGATTGTAAGTCCCTCTCT--GTTGTCTTGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCAACGTTGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTACGA---GGCCACGTCCAT----TCACGCCCAACGGACCATCAGGACGGGGCAAAACGCGATGCATTATCATGATGAACTTTGACTGACGATTTCTTACCCTTTCATTCTTGAACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAACACAATTTCGCCGC---TTTCGAACGAAACC---ACGACGGAGA-GGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGCCTCGACAGCAATGGCGTCTACAACGGTACCTCCGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAACGAGGTAAGTTT-GAATGGGCTAAAACCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGACTAGTATGA---ATGTGGGAGACAGTAAACTGACGCGAAGA--CCCCTCAAAAGGCCTCCGGCAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTAGTCGATCTAGAGCCCGGCACCATGGATGCTGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGCCAGCTCTTCCGTCCCGACAACTTTGTCTTCGGCCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTATACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCTGAAGGCTGTGACTGCCTCCAGGGTTTCCAGATCACCCACTCTCTTGGTGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCGGACCGAATGATGGCCACCTTCTCCGTTGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTTGAGCCCTACAACGCCACTCTCTCCGTCCACCAGCTCGTTGAGAACTCCGACGAGACTTTCTGTATCGACAACGAGGCTCTGTACGATATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCCAACCCTTCATACGGCGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACTACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGCTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTTTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCACCCCTGACCAGTCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTCCCTGAACTCACCCAACAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCTGCTTCTGACTTCCGAAACGGTCGCTATCTGACCTGCTCCGCTATCTTGTAAGTTCTGTCGATGATGTGCA Metarhizium_globosum_ARSEF_2596 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACTGGCAAGACCCTCCTTGAAGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTGCTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGCAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCTTTCGATGCCCAGGTCATTGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGC?????????????TTGTCAAATTATCTGCGAAGATGCGTTGAGGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGGTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCCACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCTATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCTCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGATGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTCACTGTGCAGCAAGAAGACGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTGGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCGAAAGAACAAGCTGAACCGCCTGAAGACCCAAGCGAGAAGATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGCGCCGGCGCCGTCGAGTATCTTGATGCTGAAGAAGAAGAGACAGCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTCGAGCTGTACCGTCTGCAGAAAGCTGGTGTTGCTCTTGATGATGACAATGGAGATGACCTAAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACTCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCATTCCCCGATCACAACCAGGTAAGCAGTGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGTTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCTGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGAAGTCTGTTCTTCCGTTCGTACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTCGAGAAACCATTCCATCAGAGCACTCTCCGTATGAAGCACGGAACGTATGACAAACTCGACGACGATGGTATTGTTGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGACCAAGAGAGCCAAGATCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAAAGACGTGATATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATTCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACCTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTCACTGATGTGACAGTGGACTCTGTGTCTGAGCTGCTACGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACACAATTTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCGGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGCGGCGAGAGACGGTGCCGATTACTCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTTAACTCGGACTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTTCCTGTTCCCCCACCACCTGTTCGTCCCAGTATTTCCATGGACGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGTAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGTGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGGGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAGGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAATCTGTCTCTTCATGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACGGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTAGAGAACGGGCCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATCTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACAGAAGAAACACGTGCCGAAGTTAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCCCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCCCGCTGGACCGGAAAACAGCTTATTAGCATGGTTATTCCACAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCCGAAGGTGACTCTGATATTCCCCCCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAGCTTCTGTATGGTCTTCTGAAAAAGAAAAATGTGGGGGCGGCAGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCTGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTCCAACAAGTTGTCACTTATTGGCTTCTGAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAGAAGATTCAGGTTCACATTGACACCCAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCGGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCTCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTCTGAAGGACTCGAACAACGCCGTAACCATGTCGGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCACAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTACCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTGATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAACGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAGATGTCAGATGCTGCGTTCGAGAAAAAGTATCGCCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACACTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAACATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCTGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAAGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGACGGAAGCAGACCTGAATGCCACGATCTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCC-TCT-GTTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCAAAGCTGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTCAGAGGAGGCCACGTCCAT----GCACGCCCAACGGGTCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCCGCATCATCATAATGAACATTGACTGACGATTTTTTCTCTTTT-GATCTTCCACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAATTTCGCCGCCATTTTCGAATGAATTAT----TACGGAGAGGGGGAGCTTACAATATTCCGATAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTTTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCTGAAACCTAGGATGTTGAG-GAACCATAAGCTGGTATC---CATGTGGGAGATCATAGACTGACGCGAAGA--CCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCCGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGCCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTC??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGATTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTGATGCCACCCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAACCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTCCTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGTCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTTCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACTGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTGATGCCACCCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCTGGTCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAACCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTCCTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGTCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTTCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACTGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTCGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_guizhouense_ARSEF_5714 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTCGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGATTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTCATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGGAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATACCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCCTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTCGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTTGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTGAATAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTAATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAGGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATCTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACCAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGATATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTATCGACATTGGAGGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAATGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAGGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCTATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTACTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGCTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGTATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCTTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCTGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGATTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGGAACTACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATACCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGAAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTATCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTCGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTTGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATTCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTGAATAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTAATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAGGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATCTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTATACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACTAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGATATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTATCGACATTGGAGGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAATGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAGGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCTATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTACTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGCTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCC-TCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGTATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCGGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCTTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCC---------------??????????????????????????????????????????????????????? Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502 -ATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGATTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTGATGCCACCCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCAT??????????????????????????????????ACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAACCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTCCTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCT????????????????????????????????????????????????????GGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGTCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTTCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACTGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTCGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGGAAATTGAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTTGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTGGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGGCGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCAT??????????????????????GCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTCGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAATAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTAATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACCAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGATATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTATCGACATTGGAGGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGAAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGTCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACTGGCATGCGAAATGAAGACGATCTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGTTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGCTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ACTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTACGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAT----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCATTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGAATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAATTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGTACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTCGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGATTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTG--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGAGTGTCTCT-CTGGCTGTTGGAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATACCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACC??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCCTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTCGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTTGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTGAATAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTAATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAGGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATCTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGC?????????CAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATTCGTCGTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACCAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGATATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTATCGACATTGGAGGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAATGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAGGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCTATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTACTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGCTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGTATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCTTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4628 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCGAATCTTGTTGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTAACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATCC-CCCCGATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTAGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGACTTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCTACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGCGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAAGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCTGTCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCCGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGACCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAATACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACGCACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGAGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGGGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTTCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCTGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGATTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGACATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATACCGTTTCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAACCAGAGCAGCATCGATAGAGGCCTATTCCGAAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACAGAAGTATTTGAGAAGCCATTCCACCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCATGGAACTTACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTTGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGGTCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGCGAGGGTGTGACGCCAGACATCATCATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGCATGGAGGGTGATGCCACACCTTTTACTGATGTGACAGTGGACTCTGTATCTGAATTGCTGCGCAAACCAAGGTTTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTTTTGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAATACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGCAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTTAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCACCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAACTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTAAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGCGACGCCAACCTGTCTCTTCATGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCTAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAG????????????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTTATTCCTCAGGAGATTAGCTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAAAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCCGAAGGCGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTCCAACAAGTTGTCACTTACTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTCCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAATTCGGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTACTCTCCCGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTCCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCTCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTACGATGGCACTGTACGAAACTCGTTGGGTGACATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATCCTGCGTTCGAGAAAAAGTATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGAATGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCGGATCCAATTTCGACGGAAGCAGACCTGAATGCCACCATCTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCTCCCCTCC-ATTGTCTAGTACCCCTCCTCGACGCGTTCCAAGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATTCACGCACGCCCAACGGTTCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATTATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAATTTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTCT----TACGGAGATGGGGAGCTTACAATATTTCGATAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCCGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTTTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCTGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATACGTTGTTATCA---ATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGAAGACCCCCTTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAGGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCCACTCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTTTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGTCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7412 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCGAATCTTGTTGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTAACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATCC-CCCCGATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTAGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGACTTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCTACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGCGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAAGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG?TCGGTGTCAT???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CGAACCAATACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACGCACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGAGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGGGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTTCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCTGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGATTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGACATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTTCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGC??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACAGAAGTATTTGAGAAGCCATTCCACCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCATGGAACTTACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTTGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCATGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGGTCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGCGAGGGTGTGACGCCAGACATCATCATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGCATGGAGGGTGATGCCACACCTTTTACTGATGTGACAGTGGACTCTGTATCTGAATTGCTGCGCAAACCAAGGTTTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTTTTGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAATACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGCAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTTAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCACCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAACTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTAAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGCGACGCCAACCTGTCTCTTCATGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCTAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGGTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTTATTCCTCAGGAGATTAGCTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAAAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCCGAAGGCGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTCCAACAAGTTGTCACTTACTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTCCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAATTCGGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTACTCTCCCGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTCCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCTCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTACGATGGCACTGTACGAAACTCGTTGGGTGACATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATCCTGCGTTCGAGAAAAAGTATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGAATGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCGGATCCAATTTCGACGGAAGCAGACCTGAATGCCACCATCTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCTCCCCTCC-ATTGTCTAGTACCCCTCCTCGACGCGTTCCAAGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATTCACGCACGCCCAACGGTTCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATTATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAATTTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTCT----TACGGAGATGGGGAGCTTACAATATTTCGATAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAGCACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCCGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTTTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCTGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATACGTTGTTATCA---ATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGAAGACCCCCTTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAGGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCCACTCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTTTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGTCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7488 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCGAATCTTGTAGAAGTTGTTATACTGACTTGTTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTAACTGGTCGTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATCCTCCCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTGTGG-CGATAA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAATCACAATATTAGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGACTTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTATCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTTGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTTCTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTTAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGGGTTATGAGACCAGTGTTCACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCTGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGG????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTACAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTATTCCGAAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTCGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAGCTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCACCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTGAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGGTCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATCATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAATTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTTTTGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACGAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAATACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGCAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCGAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTTAGAAGAATCTCGGAAGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCACCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAACTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAGCCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGCGACGCCAACCTGTCTCTTCATGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTACCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCTCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATCGTCTCTCCTCAAAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTTATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACTGGGCTCCTTATCCAGAGTGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAAAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATTTGTGCTACAATGAGCTCGGCCCCGAAGGCGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTCCAACAAGTTGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACCTTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCGGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTCCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTTCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATACTCAAAATGTCAGATGCCGCGTTCGAGAAAAAGTATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGATAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCCGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGCCAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAACATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGCAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGACGGAAGCAGACCTGAATGCCACCATCTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCTCCTCC-ATTGTATAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCAAGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGCCCATACACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGACTGACTATTCATTTCCTTTT-AATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAATTTCGCCGCCATTTTCGAATGAATTAT----TACGGAGATGAGGAGCTTACAGTATTTCGACAGGGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGTAATGGCGTCTACAACGGTACCTCCGAGCTTCAGCTCGAGCGTATGAGCGTTTACTTCAATGAGGTAAGTTTTGAATGAGCTGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCGCAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGAATAACCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCGGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCCGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCTACTCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTAATGTCTGGAGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTTTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGTCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGA?????? Metarhizium_majus_ARSEF_1015 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CTCCTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTAAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGCTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGTCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTCCTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCCGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACATGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCTATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCTCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCC{CT}TTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGATCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACTTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_majus_ARSEF_1914 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CTCCTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTAAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGCTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGTCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTCCTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCCGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACATGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGT??????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCTATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCTCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCC-TCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCC{CT}TTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGATCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACTTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_majus_ARSEF_1946 -ATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CTCCTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTAAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGCTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGTCGAGTTATGAGACCAGTTTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTCCTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCCGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGCTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACATGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAGATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGA??????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCTATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTCTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCC{CT}TTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAG----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCACCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGATCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTACCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAACTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACTTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_majus_ARSEF_2808 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTTGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCCCTCCGATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTAAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACCTGCGCAAACTGAGAATTGAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCTAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCCTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTCATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCTGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATCATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGCTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTATTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGGCAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGAAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAACCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATCCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACTGGCATGCGAAATGAAGACGATCTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAG????????????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGCGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTTCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGACGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC??????????????????????????????????????????????TTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTACGAGGAGGCCACGTCCATCTACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGACTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTAT----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATCCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCCGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTCGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGATCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGCTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCTGTCAATGATGTGCA Metarhizium_majus_ARSEF_4566 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CTCCTCCGATTAATGATCTGCTA-TGGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTATGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTAAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTGATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTCAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTAATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTCGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACTAAAGAGTTGGTTAATAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTAATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATTGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACCAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGATATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTATCGACATTGGAGGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGACGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGAAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATATCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACTGGCATGCGAAATGAAGACGATCTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAG????????????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGGGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGCGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCTATGGAAGCGGACCTGAGTGCCACCATTCTGTTCAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????--CGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTCGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCT{CT}GGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGATCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCTGTCAATGATGTGCA Metarhizium_majus_ARSEF_7505 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGATTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CTCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CTCCTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCC----GGCCATTACCCCTCACTATGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTAAAACCACAATATTTGCTTTCAGAAA-AA-ACATGAAACTGATTCGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAGAATTCAATGCTAATGCCACTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCTGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTCGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAATAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTAATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAATTTCTCAAGTTCCGTGAGTTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTTATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGCATGAAGCACGGAACATACGACAAACTTGACGATGATGGTATTGTCGCACCCGGCGTGAGAGTATCCGGAGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAGAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAACGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTTAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACCAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACTATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGATATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTATCGACATTGGAGGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACCGACGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGAAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATATCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACTGGCATGCGAAATGAAGACGATCTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCTCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGCAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACCCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTACAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAATGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGGGCCGCCCAGATTTCTCTGGAG????????????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGGGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGCGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCTATGGAAGCGGACCTGAGTGCCACCATTCTGTTCAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCACCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATTTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTA-------CGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGGCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATCCGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTAAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTCGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTTGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGATCGAATGATGGCTACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAACGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCTTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCTGTCAATGATGTGCA Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCGAACTTTGTAGAAGCTGTTGTACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCATC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCATGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGTCATTTCAACCTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAGGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTCACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTTCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC????????????????????????TCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATCGT----TACGGAGGTCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATCATCCATGGGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAATTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACATTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTTTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACTTTGTAGAAGCTGTTATACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGCTTTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATCGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCATGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCTCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACCGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGGCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAACCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCGGCCGAGACACCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGCTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTGCACCAAGATCCTAAGCACTTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCGTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCTCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTTCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATGTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATCGT----TACGGAGGTCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC---CATGGGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAATTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACATTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTTTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACTTTGTAGAAGCTGTTGTACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCATC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCATGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGC?????????????TTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGTCATTTCAACCTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAGAAGTTGGT??ACAAGCT?GCTAA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTCACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAA?TGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATG?TACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTT????????????????????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGACCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGGCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCTCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATCGT----TACGGAGGTCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATCATCCATGGGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAATTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACATTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTTTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACTTTGTAGAAGCTGTTGTACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCATC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCATGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGA????????????????????TTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGTCATTTCAACCTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAG??CATCTCGTTTTGACCAA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAA?GGCATTGTGGAATCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTTGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTTTGGAGTATGGT{GT}GGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGTGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACTGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACACTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGACCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGC????????????????????????TCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGCCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATCGT----TACGGAGGTCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATCATCCATGGGGGAGATCAAAGACTGACGCGGGGACTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAATTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACATTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTTTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGTGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_robertsii_ARSEF_4739 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTT-TACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAA-CGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCGCACAGATGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGTCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTAAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTACACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCGGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTAATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCCTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACGCGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTCT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCGCAAAAGAACGGCCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCTCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATCCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAACGTGGGTGCAGCGGCTGGGGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGAAGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCCCTGCCAGGTATGAATGTCCGCGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCGATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTTGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGCTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGCTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCTTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAAGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAAAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCGCCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCTGGTGACAAGGAATCGATGGATCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTACTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGCGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTCATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGATCTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCTATGGAAGCGGACCTGAGTGCCACCATTCTGTTCAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCATCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTGT----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC----AAGGGGAAGATCAAAGACTGACGCGGGGATTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTCGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCCGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTTGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_robertsii_ARSEF_727 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTATAGAAGCTGTT-TACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCCTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-AAAACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGATGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGTCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTAAATAGGTATACTTTTGCTTCGACGCTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCGATTGGTAGAGATGGCAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGCGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGTTATGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCCGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCCTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTCCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTGTCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCTATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGAACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTTT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCACGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTTGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTT?????????????????????????GCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAACAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGAAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATTCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGCGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCTCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGACCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAATAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGGCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGAGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTGT----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC----AAGGGGAAGATCAAAGACTGACGCGGGGATTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTTGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCTGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA Metarhizium_robertsii_ARSEF_7501 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCGAACCTTGTAGAAGCTGTT--ACTGACTTGCTTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAGCCTACACTCTTCGCCGT-CCCGAGTTT--GTGATAACTGACTGGTCTTCACAG-CCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAA-CCACTCCGATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGAGGGTGTCTCT-CTGGCTGTTGAAACCACAATATTGGCTTTCAGAAA-GAAACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTCGACTTGCGCAAACTGAAAATTGAATGCTAATGCCCCTCCCACAGACGCTCCCGGTCACCGTGACTTTATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACTGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTGGAAATGCACCACGAGCAGCTTACCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCGATGCCCAGGTCATCGTTCTCAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGACGTACCGGTAAGGCTGTTGAGTCTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCGCCG-TCGGTGTCATTTGTCCAATTATTTGCGAAGATGCGTTGAAGGTAACCGTCATTTCAACTTGGCAGTTGGTATCAAGCCTGGAACACTTTCCAACGGTTTGAAATATTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCCATGAGTTCGACTGCCGGCGTGTCCCAAGTGTTGAATAGGTATACTTTTGCTTCGACACTCTCTCACTTGCGACGAACCAACACACCAATTGGTAGAGATGGTAAGCTCGCTAAACCGCGTCAGCTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGTCCTGCCGAGACGCCAGAAGGTCAGGCTTGTGGCCTGGTCAAGAACCTGTCATTGATGTGCTACGTCAGTGTGGGTTCACCGGCCGAGCCATTGATTGAATTCATGATCAACCGTGGCATGGAAGTGGTAGAAGAGTACGAGCCGCTGAGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTTGGTGTACACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCAGTCAAGTCTTGGATACTAGACGAAAGTCGTATCTGCAGTACGAGGTGTCTCTCGTCCGAGAAATCAGGGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCCGACGCTGGCCGAGTTATGAGACCAGTGTTTACTGTGCAGCAAGAAGATGATCCCGAGACTGGCATTGAAAAAGGCCATCTCGTTTTGACCAAAGAGTTGGTTAACAAGCTTGCTAAAGAACAAGCTGAACCACCTGAAGACCCAAGCGAGAAAATTGGCTGGGAAGGACTGATTCGTGCCGGCGCCGTCGAGTACCTCGATGCTGAAGAAGAAGAGACATCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTTGAGCTGTATCGTCTGCAGAAAGCCGGTGTTGCTCTTGATGACGATATTGGAGATGACCTGAATAAGCGTCTCAAGACCAAGACCAACCCCACAACGCACATGTATACGCATTGTGAAATTCACCCCAGTATGATTCTTGGTATTTGCGCTAGTATTATTCCCTTCCCCGATCACAATCAGGTAAGCAGCGGAGTTTCTCAAGTTCCGTGAGCTGCCTGCTGGCCAAAATGCCATCGTCGCTATTGCCTGCTACTCGGGTTATAACCAGGAGGATTCCGTCATTATGAATCAGAGCAGTATCGACAGAGGCCTGTTCCGTAGTCTGTTCTTCCGTTCATACTCTGATCAAGAAAAGAAAGTTGGTTTGAACTACACGGAAGTATTTGAGAAACCATTCCATCAGAGTACTCTTCGTATGAAGCACGGAACATATGACAAACTTGACGATGATGGTATCGTCGCACCCGGCGTGAGGGTATCCGGGGAGGACATCATTATTGGCAAGACGGCGCCCATTGATCAAGAGAGCCAAGACCTGGGAACCAGGACCAGCGTCCATCAAAGACGTGACATCTCCACACCGCTGAGAAGCACGGAGAATGGCATTGTGGACTCGGTCATCCTCACAGTCAATGCCGACAATGTCAAGTACGTCAAGGTTCGTGTCCGAACAACAAAAATCCCACAAATTGGCGACAAGTTTGCTTCTCGTCACGGTCAAAAGGGAACCATTGGTGTCACTTACCGACAGGAGGACATGCCATTTACACGGGAGGGTGTGACGCCAGACATCATTATCAACCCGCACGCCATTCCATCTCGAATGACAATTGCTCACTTGATCGAGTGTCTGTTGAGTAAGGTGTCGACATTGGAAGGTATGGAGGGTGATGCCACACCATTTACTGATGTGACGGTGGACTCTGTATCTGAACTGCTGCGCAAACCAAGGTGTTGGCCGATACTGTTGGTCTATCCTGACTCTCCGTAGGCTTCT-TGTGAACTTC-TTGGTTGCTAACACAAAAATTTCT--CTCTCAGAGCGATCCCGAGTTTGTCACCGCAATCAACACGCGAGATGCTAAACTACGCTTCAATCGTGTCTGGGCAGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGTGAAAACGAAGATCGTAACGAGAAGAACGACGATGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGCCAGTCGCACACAACCATGGTGGTTGCGGAAACGTGCAGCCGCAGGTCCGACAGGCGGCTTTGCAGCTCAAGGCTGCGTTCGATGTTGCGCAAGAGGACGGCCCCAAGAGGCGAGAGACGGTGCCGATTACGCCAGAGATGGCTCATGGTATTCTGAGAAGAATCTCGGAGGAGGATCTTCGGCACATGGGCCTCAACTCGGATTATGCTCGCCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTGCTCCCTGTCCCCCCGCCCCCTGTTCGTCCCAGCATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATCCGTGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATCCGCGAAGGATCACCCCAGCACATTGCGCGCGATTTTGAGGAGTTGCTGCAGTACCATGTGGCAACATACATGGACAACGACATTGCTGGACAACCGCGTGCGTTGCAAAAGAGCGGCCGTCCAGTCAAAGCTATCAGGGCTAGGTTAAAGGGTAAAGAAGGCCGCTTGAGAGGTAACTTGATGGGCAAGCGTGTGGATTTCTCTGCGCGTACTGTCATCACTGGTGACGCCAACCTGTCTCTTCACGAAGTCGGCGTTCCTCGCAGCATTGCCAGAACTCTCACCTATCCCGAAACAGTCACACCTTATAATATTGGCAAGCTGCACCAACTCGTTGAGAACGGACCGAACGAACATCCTGGTGCCAAATACGTCATCAGAGCCGATGGTACTCGAATTGATTTGCGCCATCACCGACGAGCCGCCCAGATTTCTCTGGAGTATGGTTGGAAGGTTGAGCGGCTGATTTTGACGGTGACGAAATGAACTTGCACGTCCCGCAGACTGAAGAAACACGTGCAGAAGTCAAGGAGTTGTGCCTTGTGCCCAATAATATTGTCTCTCCTCAGAAGAACGGTCCCTTGATGGGTATTGTGCAGGACTCCCTTGCTGGTGTTTACAAACTCTGCAGACGAGACACCTTTATCGACAAGGAAATGGTCATGAACATGATGCTCTGGGTGCCTAATTGGGACGGTGTTATTCCCCAACCAGCCATTCTCAAACCGCGGCCTCGCTGGACCGGGAAACAGCTCATCAGCATGGTCATTCCTCAGGAGATTAGTTTGCATGCCCCTGAAGGTGACTCTGATATCCCCCTCAAGGATACCGGGCTCCTTATTCAGAGCGGCGAACTTCTGTATGGTCTTCTGAAGAAGAAAAATGTGGGTGCAGCGGCTGGCGGTATTATTCATCTGTGCTACAATGAGCTTGGCCCCGATGGTGCCATGGCTTTTCTGAATGGTGTTCAACAAGTAGTCACTTATTGGCTTCTCAACACCGGTCACAGTATCGGTATTGGAGATACTGTTCCAGACAAGCAGACCATTGAAAAGATTCAGGTTCACATTGACACACAGAAGGCCGAAGTCGCCAAGCTCACGGCCCAGGCCACGGCAAACGAGCTCGAAGCTCTGCCAGGTATGAATGTCCGAGCTACATTCGAGAACAAAGTCTCCATGGCTCTCAACTCCGCCCGTGACCAGGCTGGTACCACCACACAGAAAAGTTTGAAGGACTCGAACAATGCCGTAACCATGTCTGAATCTGGTTCCAAGGGATCCTCAATTAACATCTCGCAAATGACAGCCCTCGTCGGCCAGCAAATTGTGGAAGGAAAGCGTATTCCGTTCGGTTTCAAGTATCGAACATTGCCCCATTTCACAAAGGATGACTATTCTCCTGAAGCACGTGGTTTTGTCGAGAACTCTTACCTTCGTGGTCTCACACCCTCTGAATTCTTCTTTCACGCCATGGCTGGTAGAGAAGGTCTCATTGATACTGCTGTCAAGACTGCAGAGACAGGTTATATTCAGCGACGACTTGTGAAGGCCCTTGAAGACTTGAGCGCTCGGTATGATGGAACTGTACGAAACTCGCTGGGTGATATCGTCCAGTTTCTCTATGGAGAGGATGGTCTCGATGCCATGTGCATTGAGAAGCAGAAGCTCGGTATCCTCAAAATGTCAGATGCTGCATTCGAGAAGAAATATCGTCTGGACTTGGCCAACCCACCTGATTGGTTCAAGAAGGATTACGAGTATGGCAACGAGTTGGCCGGTGACAAGGAATCGATGGACCTGCTCGATTCTGAATGGGAAACGCTGCTGTCTGACCGACAGACTGTGCGGCTCATCAACAAGTCTAAGATGGGAGAGGAGATGATGCAGCTTCCGCTCAATATTGGTCGAATGATTGAAACTGCCAAACGAGTTTTCAATGTTCGTGCCACCGACCGTAGCAATTTGCGTCCCGCCGATGTTATTCCAAGGATACAAAACCTCCTGGGCGAACTCAGGATCGTGCGAGGATCAGATCCAATTTCGATGGAAGCGGACCTGAATGCCACCATTTTGTTTAAGGCTTTGGTTCGCTCTCGACTTGCTTTCAAGGAGATTGTCAAGGTTCACCGCCTGAACAAGCTTGCATTTGATCATGTCCTTGGCGAGCGATTGTAAGTCCCCCCTCC-ATTGTCTAGGACCCCTCCTCGACGCGTTCCATGGTCGTGCCCCTGATTTTGGTACCCCGCTGTATGAGGAGGCCACGTCCATATACGCACGCCCAACGGATCATCAGGACGAGGCAAAACGCGCTGCATCATCATAATGAACATTGGCTGACGATTTATTTCCTTTT-GATCTTACACAGGTTCACCTTCAGACCGGTCAGTGCGTAAGTAA-ACAAATTCGCCGCTATTTTCGAATGAATTGT----TACGGAGATCGGGAGCTTACAATATTTCGACAGGGTAACCAAATTGGTGCTGCTTTCTGGCAGACCATCTCTGGTGAACACGGCCTCGACAGCAATGGTGTCTACAACGGTACCTCTGAGCTCCAGCTCGAGCGTATGAGCGTCTACTTCAATGAGGTAAGTTT-GAATGAGCCGAATCCTAGGATGTTGAG-GAACCATAGGTTGTTATC----AAGGGGAAGATCAAAGACTGACGCGGGGATTCCCCTCAAAAGGCCTCCGGTAACAAGTATGTTCCTCGCGCCGTCCTTGTCGATCTTGAACCTGGCACCATGGATGCCGTCCGTGCCGGTCCTTTCGGTCAGCTTTTCCGTCCCGACAACTTCGTCTTTGGTCAGTCTGGTGCTGGCAACAACTGGGCCAAGGGTCACTACACTGAAGGTGCTGAGCTTGTCGACAATGTCCTTGATGTTGTCCGTCGCGAGGCGGAAGGTTGTGACTGCCTCCAGGGCTTCCAGATCACCCACTCTCTTGGTGGTGGTACCGGTGCTGGTATGGGTACTCTGTTGATCTCCAAGATCCGTGAAGAGTTTCCCGACCGAATGATGGCCACTTTCTCCGTCGTTCCCTCTCCCAAGGTTTCTGACACCGTTGTCGAGCCCTACAACGCAACCCTCTCCGTCCATCAGCTCGTTGAGAACTCTGACGAGACTTTCTGCATCGACAATGAGGCTCTGTACGACATCTGCATGCGCACTCTCAAGCTGTCTAACCCTTCGTACGGTGACCTGAACTATCTCGTCTCTGCCGTCATGTCTGGCGTCACCACATGCTTGCGTTTCCCCGGTCAGTTGAACTCTGATCTGCGTAAGCTGGCTGTCAACATGGTCCCCTTCCCTCGTCTGCACTTCTTCATGGTCGGCTTCGCCCCCCTGACCAGCCGGGGTGCTCACTCTTTCCGCGCTGTCAGCGTACCTGAGCTCACCCAGCAGATGTTCGACCCTAAGAACATGATGGCCGCTTCTGACTTCCGAAACGGCCGCTACCTGACCTGCTCTGCCATCTTGTAAGTCCCGTCAATGATGTGCA ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = Multigene_Matrix) = N: 1-7621; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = Multigene_Matrix) = N: 1-7621; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3837] TITLE 'EF-1alpha matrix'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=681; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Metarhizium_acridum_ARSEF_324 TATCGTA-AGTCCCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-G?TGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGC?G-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_3391 TATCGTA-GTC-CCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GATGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_5736 TATTGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGT-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTCTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCAGTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCCG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_5748 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_6421 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_6592 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_6597 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCC?? Metarhizium_acridum_ARSEF_6600 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCGGAACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTCCCTCTCATAAACGCCCCCG Metarhizium_acridum_ARSEF_7486 TATCGTAAGTCACCTGCCTCTATTTCG-AACCTTGTACGAGCTTTTAT-ACTGACTTG-GTCGTCGTAGGGGTATGTTTTGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTAACTGGTCCTGTCAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTCAATGAATTGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAGTTATTGGGTTTCTCGCTGCCTGTCGGCCACTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCATCTCATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATGTTTTCGATGCTTTTAGACATGAAGCTAATCTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTATTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGTGCAAACTGA-CAG-ATACTTCT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCTCCCG Metarhizium_anisopliae_ARSEF_6347 TATCGTAAGTCGCCTGCCTTCATTTCG-AACTTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTT-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACAAGAAACTAACTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGA???????? Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450 ????????????????????????????????????????????????????----------------------------------------------GCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAGAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACAAGAAACTAACTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487 TATCGTAAGTCGCCTGCCTTCATTTCG-AACTTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTT-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAGAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACAAGAAACTAACTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACACTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCATCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CCCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_3826 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGACCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-GTACTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCATCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCCCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_4152 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACCCTATGGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTAGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAACATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_4179 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACCCTATGGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTAGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTGGTTGGAAACCACAACATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTGGATCGGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCC? Metarhizium_brunneum_ARSEF_5198 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACACTATTGGGTTTCCCGCTGTCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGAACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATTAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_5625 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACACTATTGGGTTTCCCGCTGTCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGAACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATTAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_6120 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACACTATTGGGTTTCCCGCTGTCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGAACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATTAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_6392 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACCCTATGGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCATAACGTTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_6477 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACACTATTGGGTTTCCCGCTGTCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGAACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATTAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_brunneum_ARSEF_988 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AGCCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACCCTATGGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTTTATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAACATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCCAACTGA-CCGCATACTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_flavoviride_ARSEF_2133 TATCGTAAGTAGCCTTGCTCAATTCTG-CGTCTCGTAGAAGCCGTT-TTACTAACTTGC-TCATCATAGGGGTATGTTTTGGAA-CCTACGCTTTCGCCGTATTCGAAGTTGCGTGATAACTGACCGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGCCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTTGATGAT-TGTTGCTTATTCGGGCGATGAGAATACTTG-GTCTTCTCACTGCCTGTTGGCCATTACCCCTCACTGTGACACAAAATTTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTTTGGTGGGGCATCGCATACCCCGCCAGCTGTCGACTTGCTG-TT-GAAACCACAATGTTGCCGTCGCTTTCAAGTTGGAAACTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTAAACCGCATGGTTTT---TTTTTCGGATTTGAATGCTAATGTCC-CTTGCACAGACGCTCCCG Metarhizium_frigidum_ARSEF_4124 TATCGTA-GTAGCCCTGCTCAATTCTG-CGTCTTGTAGAAGCCGTT-TTACTGACTTGC-TCGTCATAGGGGTATGTTTTGGAA-CCTACGCTTTCGCCGTATTCGAAGTTGCGTGATAACTGACCGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATTTGATGAT-TGATGCTTATTTGGGCGATGAGAACACTTG-GTTTTCTCACTGCCTGTTGGCCATTACCCCTCACTGTGACACAAATTTTT-CGCGA--CCTT-ATCTTGGACTTTTGGTGGGGCATCGCATACCCCACCAGCTGTCGACTTGCTG-TT-GAAACCACAATGTTGCCATCGCTTTCAAGTTGAAAACTAATTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTAAACCACATTGTTTTATTTTTTTCGGATTTGAATGCTAATGTCC-CTTCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_globosum_ARSEF_2596 TATCGTAAGTCACCTGCCCTCTATTCAACACCTTGTACAAGCTTTTAT-ACTGACTTGCGTCGTCGTAGGGGTATGTTTCGGAAGCCTACACTCCTTCGCCGTCTCGAATTTTGTAATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAATATAATGAATAGCTG-TCGTTTGG-CGATGA-AAACTATTGGATTTCTCGCTGCCTGTCAGCCATTACCCCTGACTGGGACGCGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTC{GT}GATGTT-GGTGGGGCATCTCATACCCC{GT}CCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTATCGTTGCGTTTAGTAATGAAGCT{AC}{AC}TTTGCATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGCAAGGGT{CT}CCTTCAAGTA{CG}GCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAG{CG}CCGAGCGTGAGCGTGGTATC{AC}CCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGATCTCCTAAGTACTATGTC{AC}-CCGTCATTGGTATGTCGATCTTGCGCAAACTGG-CCG-ATACTTTT----CTCCCGACTTGAA-TTCTAATGTTC-CTCTCATAGACGCACCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGA-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTGATGCCA-CCCCCACAGACG-TCCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????GGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTGATGCCA-CCCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4604 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGG-CCGCATGCTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_5714 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTCGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGA-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTCATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GGAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTTCCAAATTGAA-TGCTAATACCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGA-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GGAACTACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTTCCAAATTGAA-TGCTAATACC-ACTCCCACAGAACGCTCCC Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7420 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGA-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTGATGCCA-CCCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502 -ATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGA-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTGATGCCA-CCCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGG-CCGCATGCTGTT----CTCCCAAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTCGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGA-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTG-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGC-TGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GGAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTTCCAAATTGAA-TGCTAATACCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4154 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCG-AATCTTGTTGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTAACTGGTCCTCACAGCCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTATCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCAACCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCACACTGTT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAA???????????????????????? Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4587 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCG-AATCTTGTTGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTAACTGGTCCTCACAGCCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTATCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCACACTGTT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4628 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCG-AATCTTGTTGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTAACTGGTCCTCACAGCCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTATCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCACACTGTT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4660 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCG-AATCTTGTTGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTAACTGGTCCTCACAGCCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTATCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCACACTGTT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7412 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCG-AATCTTGTTGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTAACTGGTCCTCACAGCCACGTCGATTCCGGCAAGTCCACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTCATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-TCATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTATCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCACACTGTT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7488 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCTATTTCG-AATCTTGTAGAAGTTGTTAT-ACTGACTTGT-TTGTCGTAGGGGTATGTT-CGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTAACTGGTCGTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTGTGG-CGATAA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAATCACAATATTATCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCCGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCCCATACTGTT----CTCCCGACTTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_1015 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_1858 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_1914 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_1946 -ATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACG-TCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_2808 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTTGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATGAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGCCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CCTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_4566 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TGGTTTGG-CGATGA-A?ATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTATGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTGATT{CT}GAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTCAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGTCCC?? Metarhizium_majus_ARSEF_473 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TGGTTTGG-CGATGA-A{CT}ATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTATGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACT{AG}ATT{CT}GAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTCAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_7505 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCC----GGCCATTACCCCTCACTATGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTTTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTGATTCGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTCAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_majus_ARSEF_978 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGATTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCTCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACGATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTACTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACT--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-AAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGAATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATGCTGTT----CTCCCGAATTGAA-TGCTAATGCCA-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210 TATCGTA-GTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACTTTGTAGAAGCTGTTGT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCATC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCAGACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCCAT????????????????? Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACTTTGTAGAAGCTGTTAT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-GTCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATCGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCAGACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACTTTGTAGAAGCTGTTGT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCATC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCAGACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACTTTGTAGAAGCTGTTGT-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCTGCTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGGGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGGCACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCATC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACATGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCAGACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_robertsii_ARSEF_2575 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTT-T-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG Metarhizium_robertsii_ARSEF_4739 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTT-T-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCGCACAGATGCTCCCG Metarhizium_robertsii_ARSEF_6472 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTATAGAAGCTGTT-T-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTTGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGATGCTCCC- Metarhizium_robertsii_ARSEF_727 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTATAGAAGCTGTT-T-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCCTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTTGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGATGCTCCCG Metarhizium_robertsii_ARSEF_7501 TATCGTAAGTCGCCTGCCTCCATTTCG-AACCTTGTAGAAGCTGTT-T-ACTGACTTGC-TTGTCGTAGGGGTATGTTTCGGA-GCCTACACTC-TTCGCCGTCCCGAGTTT-GTGATAACTGACTGGTCTTCACAGCCACGTCGACTCCGGCAAGTCTACCACCACTGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGTACCATTGAGAAGTTCGAGAAGGTAAGCCAAAATTAATGATCT-TTA-TTGTTTGG-CGATGA-ACATTATTGAGTTTCCCGCTGCCTGTCGGCCATTACCCCTCACTGTGACACGAAAATTTTCGCGGGGCCTT-ATCTTGGACTTT-GGTGGGGCACC--ATACCCCGCCAGCTGTCGACTGGCTG-TT-GAAACCACAATATTGTCGTTGCTTTCAGACGTGAAACTAATTTGGATCGCTGTATAGGAAGCCGCTGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCATGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGA-CTCCCAAGTACTATGTCA-CCGTCATTGGTATGTCGA-CTTGCGCAAACTGA-CCGCATACTTTT----CTCCTAAATTGAA-TGCTAATGCCC-CTCCCACAGACGCTCCCG ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 'EF-1alpha matrix') = N: 1-681; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 'EF-1alpha matrix') = N: 1-681; END; BEGIN TREES; TITLE Tb9289; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_5714, 2 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238, 3 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507, 4 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303, 5 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321, 6 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929, 7 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502, 8 Metarhizium_majus_ARSEF_1015, 9 Metarhizium_majus_ARSEF_1946, 10 Metarhizium_majus_ARSEF_1914, 11 Metarhizium_majus_ARSEF_4566, 12 Metarhizium_majus_ARSEF_7505, 13 Metarhizium_majus_ARSEF_2808, 14 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4628, 15 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7412, 16 Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90, 17 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7488, 18 Metarhizium_robertsii_ARSEF_727, 19 Metarhizium_robertsii_ARSEF_4739, 20 Metarhizium_robertsii_ARSEF_7501, 21 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210, 22 Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90, 23 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342, 24 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487, 25 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450, 26 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4152, 27 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4179, 28 Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107, 29 Metarhizium_acridum_ARSEF_324, 30 Metarhizium_acridum_ARSEF_7486, 31 Metarhizium_flavoviride_ARSEF_2133, 32 Metarhizium_frigidum_ARSEF_4124, 33 Metarhizium_globosum_ARSEF_2596; TREE Fig._21 = [&R] (((((((((1,16),2),3),(((4,7),5),((8,10),9))),((11,12),13)),((((((6,22),21),23),(24,25)),((18,20),19)),((26,27),28))),((14,15),17)),((29,30),33)),(31,32)); END; BEGIN TREES; TITLE Tb9290; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Metarhizium_globosum_ARSEF_2596, 2 Metarhizium_majus_ARSEF_2808, 3 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4587, 4 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4604, 5 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4660, 6 Metarhizium_robertsii_ARSEF_4739, 7 Metarhizium_acridum_ARSEF_324, 8 Metarhizium_robertsii_ARSEF_727, 9 Metarhizium_majus_ARSEF_1914, 10 Metarhizium_majus_ARSEF_1946, 11 Metarhizium_acridum_ARSEF_7486, 12 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487, 13 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7488, 14 Metarhizium_robertsii_ARSEF_7501, 15 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502, 16 Metarhizium_majus_ARSEF_7505, 17 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507, 18 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321, 19 Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90, 20 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929, 21 Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90, 22 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4152, 23 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_7412, 24 Metarhizium_robertsii_ARSEF_2575, 25 Metarhizium_majus_ARSEF_1015, 26 Metarhizium_majus_ARSEF_1858, 27 Metarhizium_flavoviride_ARSEF_2133, 28 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210, 29 Metarhizium_acridum_ARSEF_3391, 30 Metarhizium_brunneum_ARSEF_3826, 31 Metarhizium_frigidum_ARSEF_4124, 32 Metarhizium_brunneum_ARSEF_4179, 33 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303, 34 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342, 35 Metarhizium_majus_ARSEF_4566, 36 Metarhizium_majus_ARSEF_473, 37 Metarhizium_brunneum_ARSEF_5198, 38 Metarhizium_brunneum_ARSEF_5625, 39 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_5714, 40 Metarhizium_acridum_ARSEF_5736, 41 Metarhizium_acridum_ARSEF_5748, 42 Metarhizium_brunneum_ARSEF_6120, 43 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238, 44 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_6347, 45 Metarhizium_brunneum_ARSEF_6392, 46 Metarhizium_acridum_ARSEF_6421, 47 Metarhizium_robertsii_ARSEF_6472, 48 Metarhizium_brunneum_ARSEF_6477, 49 Metarhizium_acridum_ARSEF_6592, 50 Metarhizium_acridum_ARSEF_6597, 51 Metarhizium_acridum_ARSEF_6600, 52 Metarhizium_majus_ARSEF_978, 53 Metarhizium_brunneum_ARSEF_988, 54 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4154, 55 Metarhizium_lepidiotae_ARSEF_4628, 56 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7420, 57 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450, 58 Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107; TREE Fig._22 = [&R] (((((((((((25,9),(26,10)),52),((35,36),16)),2),(((((33,15),18),56),((39,19),43)),(4,17))),(((30,58),((37,42),(38,48))),(((32,22),45),53))),(((((28,20),21),34),(((47,8),6),14)),(44,(57,12)))),((54,((55,3),(5,23))),13)),((((29,((41,49),((46,50),(51,11)))),7),40),1)),(27,31)); END; BEGIN TREES; TITLE Tb9291; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7450, 2 Metarhizium_anisopliae_ARSEF_7487, 3 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363459_KVL_130, 4 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363460_IMI_152222, 5 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363461_IMI_168777ii, 6 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363463_ATHUM2920, 7 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363464_IMI_298059, 8 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363465_IMI_298061, 9 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363466_ARSEF_439, 10 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363467_ARSEF_440, 11 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363468_IMBST, 12 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363469_IMBST_9602, 13 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363471_KVL_97_1, 14 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF363475_V245, 15 Metarhizium_anisopliae_var._anisopliae_AF487272_ITALY_12, 16 Metarhizium_brunneum_ARSEF_2107, 17 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4303, 18 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_4321, 19 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_6238, 20 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7502, 21 Metarhizium_guizhouense_ARSEF_7507, 22 Metarhizium_guizhouense_CBS_258.90, 23 Metarhizium_majus_ARSEF_1015, 24 Metarhizium_majus_ARSEF_1914, 25 Metarhizium_majus_ARSEF_1946, 26 Metarhizium_majus_ARSEF_2808, 27 Metarhizium_majus_ARSEF_4566, 28 Metarhizium_majus_ARSEF_7505, 29 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_3210, 30 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_4342, 31 Metarhizium_pingshaense_ARSEF_7929, 32 Metarhizium_pingshaense_CBS_257.90, 33 Metarhizium_robertsii_ARSEF_2575, 34 Metarhizium_robertsii_ARSEF_727; TREE IGS = [&R] ((((1,2,5,10),(3,((6,7),9),(12,31,32),(13,15),33,34),(29,30)),(14,16)),((((4,8),((17,18,20),(((19,22),26),(23,24,25)))),11),(21,(27,28)))); END;