#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on June 02, 2023; 19:39 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Collins A., Dohrmann M., & Woerheide G. 2009. Phylogeny of glass sponges (Porifera, Hexactinellida): monophyly of Lyssacinosida and position of additional taxa. Molecular Phylogenetics and Evolution, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S2236] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=60; TAXLABELS Acanthascus_dawsoni Acoelocalyx_brucei Antipathes_galapagensis Aphrocallistes_beatrix Aphrocallistes_vastus Aplysina_fistularis Atolla_vanhoeffeni Aulosaccus_mitsukurii Bathydorus_nsp Bathydorus_spinosus Bolosoma_nsp Caulophacella_tenuis Caulophacus_arcticus Caulophacus_valdiviae Caulophacus_weddelli Clathrochone_clathroclada Crateromorpha_meyeri Docosaccus_nsp Dysidea Euplectella_sp1 Euplectella_sp2 Euretidae_ngen Farrea_sp Grantiopsis_sp Hertwigia_sp Heterochone_calyx Heterochone_sp Hexactinella_carolinensis Hyalonema_sp1 Hyalonema_sp3 Hyalonema_sp4 Hydra Iphiteon_panicea Leucascus_sp Leucopsacus_sp Lophocalyx_nsp Malacosaccus_coatsi Monosiga_brevicollis Montastraea_franksi Mycale_fibrexilis Oopsacas_minuta Oscarella_tuberculata Pheronema_sp Plakortis_simplex Plectroninia_neocaledoniense Rhabdopectella_tintinnus Rossella_nodastrella Rossella_nuda Rossella_racovitzae Rossella_sp Rossellinae_ngen Saccocalyx_sp Semperella_schulzei Sericolophus_hawaiicus Soleneiscus_stolonifer Spongilla_lacustris Suberites_ficus Tretodictyum_tubulosum Trichoplax_sp Walteria_leuckarti ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3948] TITLE 'Hexact2_rDNA_Combined'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3426; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Acanthascus_dawsoni CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGATATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTGGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCTACGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTGTGGCTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGC-TCTGGTTTGCCGCCCTTGTC{AG}TGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGG{AG}GTCTGTCCTT{AT}ACCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTGCGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGTCTGTCTCCGGGGATGGGCCCTGGATCGGATTGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGAATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTTTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAGGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCACGCATATCCTGGTT--------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGCCTGTTGAGTTTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTGCCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCCATTAATTACGGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAACCCCGACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTAGGAACTTTACCTAAAACTTTAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCAAGATACGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCCTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Acoelocalyx_brucei ---------------------------------TCA-AGATTA-GCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TTGCGT-GCTTGGGTGCGTGG-CGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATTTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTAGGGTA----------------TGCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCGGCTTTC--GTT------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTCTACGTGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTAACCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCAT----------TAATAGAAAAAATTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAGACTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAACCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACTAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAACTTAAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGACTAATAAATCATGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTCTTTTCAAACGATGT Antipathes_galapagensis CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCTT-ACTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGT-----------------------GCCCGGTG---TTGGTGATCCATAATAACTGATCGAATCGCATGGCCTC-GAGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACTCAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGGGCTTTTAAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGCACGGCCGGTCCGCCGCAA--GGTGTGACTGGCC-------------------------------------------------------------------------------GGGCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTAACTG-AGTGTGCACAGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATAAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGAGGGTGTT----GACCCCTTTGGCACCTTATGGGAAACCAA-AGTCTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGAATC-----------------------------------------GATT-CGCGG-----AACTTCTTAGAGGGACTGTTGGCCAAAGTCAG--GAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAACGAGCCTTCACCGGTAGGTGGGGTAATCTTGTGAAACATCGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCTGATTGGCGCC-----------------G-ATGCCGAGAAGTTGTTCAAGCTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGAGCTCA---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTAAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCGACTGAAGCCGGACGAATGC--GAGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGCTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACTCTGCCGTCGGGG----------------------CCCCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGT-----C-----------GCGACGCAGCCCTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-ACACGGATGCCAC--------------GTGGC---GCGGCAACGCAAGTGAA----------CCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACGGA----------------CCCTGAAATCAGCTTGCCT-GAGATAGGGTTGGATGTCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGTCCTTGAAAATCCGGG-----------------------CGTGTCCGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aphrocallistes_beatrix ----------------------------------------------------------AGTATAAATGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATTTGAACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGAATTCCTGACTGGGTGCTCGGGCATTCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGCTGCTTGCGTGGCTTGGTTGCGTGAGTGGCGGTTAGATTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGACGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAA-GCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCTGCCCTTTGTGGTTTGACTAGCCTTGGTAGTACGGTTGG-------------------------CTAACCTGCTGCCCGTGTTGCACGTGTGTGTAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTGTCCTTTACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTA-TTCCGTTA-CGAACGAGACCTTAGCCTACTAACTAGTCGCGTCATCCACACGGCCGCTC-AGTCTCTTCCGGGGGAG-CTGGGTGGTCGGATCGGCGTGT-TTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACAAGCCTTCGCCGTAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAACTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGACACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGAGAAGTTGATCAAACGTGATCATT-AGAGGAAG--ACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGTGCTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGATGTATTGGGGTTGAAATGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGTGCAGCTTACTTGTGTGAAGTTGTACGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGATACGACCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTATACTGTTTCTTCACAAGCTGTACAGGCTGAAGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGCAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGTCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCA{CT}TTGGACGTGGGTGAGTC{AG}GTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTGAGCATGTCC-GATT--------GGTTCTTCACCGAGAGTGGCACCTTCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGTGCGGTCT--GGGCCGCATGGGGCACGGTAACGTATATATATC-ATTAGTACTCGGTGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCGGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTTAGTACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATATAAGAACAAATTATAAATAGTGACGCCTGCTCAATGATTGTAAAATTCAATAGCTGCGGTAATACCTGACCGTACAAAGGTAGCACAACAAATAGCCTAATAATTACAGGATCGCATGAAGGCAAAACGAAACTTTAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTATGTGAAAATCCACACTCAAGCGGCAAGACGACAAGACCCTAAAAACTTTACCAAAAGTTTTAAAACTAAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTCAAAAATAATAAATAAGATTTATCAATCCTGATAAGACCCATTTTAATGATAAAATAAAAGCTCTTTAGGGATAACAGCGTAATATTGTTAACCTCAAACAATGT Aphrocallistes_vastus --------------CAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATTTGAACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGAATTCCTGACTGGGTGCTCGGGCATTCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGCTGCTTGCGTGGCTTGGTTGCGTGAGTGGCGGTTAGATTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGACGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCTGCCCTTTGTGGTTTGACTAGCCTTGGTAGTATGGTTGG-------------------------CTAGCCTGCTGCCCGTGTTGCACGTGTGTG{CT}AGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTGTCCTTTACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTACTAACTAGTCGCGTCATCCACACGGCCACTC-GGTCGCTTCCGGGGGCGGCTGGGTGGTCGGATAGGCGTGT-TTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACAAGCCTTCGCCGTAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAACTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGACACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA-------------------------------------------GGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGTGCTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGTGCAGCTTACTTGTGTGAAGTTGTACGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGATACGACCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTATACTGTTTCTTTACAAGCTGTACAGGCTGAAGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCCAGCATGTCC-GATT--------GGTTCTTCACCGAGAGTGGCACCTTCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGTGCGGTCT--GGGCCGCATGGGGCACGGTAACGTATATATATCTATTAGTACTCGGTGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTTAGTACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATATAAGAAAAAATTATAAATAGTGACGCCTGCTCAATGATTACAAAATTCAATAGCTGCGGTAATACCTAACCGTACAAAGGTAGCACAACAAATAGCCTGATAATTCCAGGATCGCATGAAGGCAAAACGAAACTTTACCTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGAAAATCCACACTTAAGCGGCAAGACGACAAGACCCTAAAAACTTTACTAAAAATCTTAAGATTAAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTCAAAAACAATAAATAAGATTAATCAATCCTGATAAGACCCATTTTAATGATAAAATAAAAGCTCTTTAGGGATAACAGCGTAATATTGTTTACCTCAAACAATGT Aplysina_fistularis ----------CTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATGAACCCTCATTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTC--CTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAGCAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGACGTATTTATTAGATACAAAACCAATGCAGCT-----------------------GGCTGGTC---TTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTT-GCGCCGGCGATGGTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAAAAATACTGATACCGGGCTCACAAGTCCGGCAATCGGAATGAGAACAACTCAAACCCCTTATCGATGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGGCGGTCCCGTCGGTCCGTCGTGA--GACTGGACTGACG-------------------------------------------------------------------------------GGCCTCCCTTCC-TCTCGAAGTCCCCGTCTGCTCTTCACTGCAGTGGAGTGGGGATTCGTGACGTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTGGGTCCTATTTTGTTGGTTTCCGGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGCT----GGCTCCATCGGCACCTTGGGAGAAATCAA-AGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCGGACATGGCGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTTACGCCGTTT-----------------------------------------GAAC-GGTGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATCGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAAAGTCAGCGAGCCTTCGCCGGTAGGTGGGGTAATCTTGTGAAACTTTGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGCGCTTAG-G----------CTTG-GCTGCGAGAAGTAGATCAAATTTGATCATCTAGAGGAAGTA--------------------------------------------GAAACCCTGGTGGAAGCCCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTGATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAAC{CT}CG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGACGTCCGACTTGCTTGAGTGAAGCCGGACGAATGCA-GGGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCGGGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATAAAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACCAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCCACACCCCGCCGTCGGGC----------------------GCCCGACGTGTAGGAGGGCGCAGCGGT-----G-----------GTGTTGCAGCCTAAGGCGCGAGCCTGGGTCAAACCGCCGTTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGACGGGTTAACTCC---------------------------------------------------------------------------CCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-ACGCGGATTGGTC--------------GACCA---GCGGTAACGCAAGCGAA----------CTCGGAGACGCTGGCGGGGGCTCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTGACGGG----------------CCCTGGAATGGGATTGCCC-CAGATAGGGTTCTGTGCTCGGCAAAGCGCTGCACCTCTTGCAGCGTCCGGTGCGCTCCCGACAGCCCTTGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atolla_vanhoeffeni CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATCGTACTTT--TTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGAGTC---------------------GGCTCGTTC---ATGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTT-GAGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCTTTAGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCTGCCGTGA--GGTAAGACTGGCT-------------------------------------------------------------------------------GGTCTGTTCTTCCTCGCAAAGAATGCGTGTGCTCTTTACTG-AGTGGGCGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACTGAGGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGAGCGTT----GACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAA-AGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTTACACGAATC-----------------------------------------GATT-CGTGG-----AACTTCTTAGAGGGACTGTTGGCCATCGTAAG--GAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGCCTTCACCGGAAGGTGGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCGGATTGGCAC--------------------TTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGAGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGAACTCA---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCAGGCGAATGA--GAGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCAAAATCAACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGGCGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGTAGTGTGTAACAACAAACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGTGCCTATACTCGACCGTCAGAG----------------------TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGT-----C-----------GTGACGCAGCCTCTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-ACGTGGATCCTACT------------GGTAGG---GCGGCAACGCAACTGAA----------CTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGAG----------------CCCTGGAATCAGTTTGCCT-GAGATAGGGTTTAATGCTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAG-----------------------CGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aulosaccus_mitsukurii CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTCGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCTACGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTGTGGTTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGC-TCTGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTAATCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCT-GAATACAT-AGCATGGAATAATGGAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCTCCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATTGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA--------------------------------------------GAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTA{AG}GAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCATGCATATCCTGGTT-T------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCCGTTGACGTTGGCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCAAAAACTTTAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Bathydorus_nsp --------------CAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTA-GCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATGGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTAT-TTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAACGCGGTTCCTTATGGTTCTGCTATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGTCGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGC-TTCGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAAGTCTGTCCTTAATCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTT-ATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGATCTGGGTGT-TGTCTCCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA----------------------------------GA-GCCAGAGGAA-CTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGCGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATATCCTGGTT--------GGTTCCTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGTTGACGTTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGAATGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTATTGGTGATGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAATCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAGGAACTTTACTAAAAACTTTAAGTCGTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCACGATAAGACCCATTTTAATGACATAATAAAAGTTCCCTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Bathydorus_spinosus CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATGGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTAT-TTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAACGCGGTTCCTTATGGTTCTGCTATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGTTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGC-TTTGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAAGTCTGTCCTTAATCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGATCTGGGTGT-TGTCTCCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA-----------------------------------------------------GTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGCGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATATCCTGGT{CT}--------GGTTCCTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGTTGACGTTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGAATGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTGTTGGTGATGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAATCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAGGAACTTTACTGAAAACTTTAAGTCGTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCACGATAAGACCCATTTTAATGACATAATAAAAGTTCCCTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCC--------- Bolosoma_nsp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCGCGT-GC{CT}TGGGTGCGTGG-TGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTGGGG--------------------CCTTTAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCGGCTTTC--GTT------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGGGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCGTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCTTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAGCCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTGAGGATAGCTGGAGCCCGAACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTCAGTGAAGTTGCACGAATACAGGG-CTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--AGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGTGAACTTTGAAGGTCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCGTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--TGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTTGCCGCGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTGTGTGT--ATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCCGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAAAATTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCCGCGGTAACACCTAACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAATAGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGATTGTGTGTGTAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCAAAAGCTTAAAGCCATAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGAATAATTAATCAAGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTCATATCGTTCTTCACAAACGATGT Caulophacella_tenuis --------------------------------------GATTA-GCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTTATGGTT{CT}TGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTCCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTTTGGTTGGGG--------------------CCTCTGGCCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTATGCGTGACAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTAGTTG-GGCGGGCTCTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTGCGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCCTCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTC{CT}GACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA-----------------------------------------------ACTCTG{CT}TGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG-ATCATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGCACAGCTTACTTGAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATGTCCGGGTTGTGCGTGTGGTTCTTCACGGGGAGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCCGTGGACGGCTGCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGTCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGATCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGATCTTACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACAAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAGTTTTAAACTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGGTCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAACTAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Caulophacus_arcticus ----------------GTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTAT-TTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTAGGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTGTGGTTGGGG--------------------CTTCTGGCCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGACAGGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTTGTTG-GGCGGGCTCTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTGCGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCCTCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTCCGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA-----------------------------------------------ACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG----ATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTGAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATGTCCGGGTTGTGTGTGTGGTTCTTCACGGGGAGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCCGTGGACGGCTGCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGTCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGATCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAG-TCTCCACAATAGAAAAAATTATTATTGGTGATGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAATACGAAGATCTTACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAGTTTTAAATTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAACCAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTCATATCGTTTCATCCAAACGATGT Caulophacus_valdiviae -------------------------------------AGATTA-GCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTAT-TTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTAGGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTGTGGTTGGGG--------------------CTTCTGGCCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTATGCGTGACAGGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTTGTTG-GGCGGGCTCTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTGCGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCCTCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTCCGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGT-ACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGCTCCCTCCGAGGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG----ATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTGAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGGGGAGTA--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCA{CT}TTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATGTCCGGGTTGTGTGTGTGGTTCTTTACGGGGAGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCCGTGGCGGGATGCGGGTGGAGCACGGCGACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGTCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGATCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTATTGGTGATGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAATACGAAGATCTTACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAGTTTTAAATTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAACCAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTCATATCGTTTCATCCAAACGATGT Caulophacus_weddelli CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTAT-TTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTAGGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTGTGGTTGGGG--------------------CTTCTGGCCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGACAGGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTTGTTG-GGCGGGCTCTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTGCGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCCTCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTCCGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG----ATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTGAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATGTCCGGGTTGTGTGTGTGGTTCCTTACGGGGAGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCCGTGGCGGGCTGCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGCGCGCTGTCGAGAGTCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGATCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTATTGGTGATGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAATACGAAGATCTTACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAGTTTTAAATTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAACCAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTCATATCGTTTCATCCAAACGATGT Clathrochone_clathroclada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCACGCACGTCC-AGTT-T------GGTTCTTCACGGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCGCGTAGCCGGCTGCGTGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTCGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAACAATTATTATTGGTGATGCCTGCTCAATGATCACA-AATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCACAATAAATTGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAACACGAAGACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCAAAACGGCAAGACGACAAGACCCTAAGAACTTTACTAAAAACTTTAAGACCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGGTCTTTAAAAAAGTAACTAAGACTAACCAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGACAAAATAAAAGTTCCCTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTCTCTCCAAACGATGT Crateromorpha_meyeri --------------------------------------------------CATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGATCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGCCTCTGGTCTGCCGCCCTTGTCGTGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTAACCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCTCCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATGGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AAGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAACGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGGGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCATGCATATCCTGGTT--------GGTTCTTCACGGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGTCGACGTTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATTAGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACTAAAAACTTTAAGTCATAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATC-AGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Docosaccus_nsp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TACT-GGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCGCGT-ACTTGGGTGCGTGG-CGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGAAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCATCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTAGGGTG----------------TGCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTA-TTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACA{CT}GGTCGGCTTTC--GTC------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAATGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTCTACGTGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTAACCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGAGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCCGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAAAGTTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGGTTATAAGACTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAACCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACCAGACCCTAAGAACTTTACCCAAAACTTAAAGTTATAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAACAGTAACTAAGACTAATCAATCACGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTCATATCGTTCTTTTCAAACGATGT Dysidea -----------TGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAATCCGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTACTTGATGGTATCCC--CTACTCGGATAACTGTACCAATTGTAGAGCTAATACGTGCACAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATACAAAGCCAATGCGGGTC---------------------GGCCCGGTA---GTGGCGAGTCATGATAACTGCTCGAATCGTATGGCCTTTGCGCTGACGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCTGGGCTTTTCGGTCTGGCAATTGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGGTTTCGGAGCGGTCAGGCTGGTCCGCCGAGA--GGCGAGACTGGCC-------------------------------------------------------------------------------GGCCGCTCTTCC-TCTCGGAGACCCTGTCTGCTCTTTATTGCAGTGGGCAGGGAATTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACCTCGGTTCTATTTCGTTGGTTTCCAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCCTAACCATAAACTATGCCAACTAGGGATCAGCGGATGTT----GACTCCGTTGGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTTACGCCATTC-----------------------------------------GAAT-GGTGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATCGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCGAGCCAGCGAGCCCTCGCCGGAAGGTGGGGTAATCTTGTGAAACTCGATCGTGCTGGGGATAGACCATTGCAATTTTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGAGCCC--------------GGG-ATTTCGAGAAGTTGCTCTAACTGAATTATTTAGAGGAAGTA------------------------------------------------------------------------------------GCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGTAGCCCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATCGGGGAAGAAACTTCCTCGACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCAACTGAAGCCGGACGAATGC-TGGGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCCATACTCTGCCGTCGGGG----------------------CCCCGACGAGTAGGAGGGCGCGGTGGT-----G-----------GTGATGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTCAAACCGCCGCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACTGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGGTCCTAAGAGATAGGGTAACTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTCAATATTCCCGAACCGGA-ACACGGATTGGTGC------------GCACCA---GCGGCAACGCAAACGAA----------CTCGGAGACGCCGGCGGGAGCCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTT{CT}TTAACATG----------------CCCTGAAATCGGTTTGCCC-GAGATAGGGTCACATGCCTGGTAAAGCGCCACACCTCTTGTGGCGTCC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Euplectella_sp1 --------------CAGTAGTCATATGCT-GTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCGCGT-GCTTGGGTGCGTGG-CGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGCGGTATGGCTAGGGTA----------------TGCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCGGCTTTC--GTC------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCTGTGTGGAGAT--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTCTACGTGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTAACCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAAAATTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAGACTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAACCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACTAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAACTTAAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGACTAACCAATCACGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTCTTTTCAGACGATGT Euplectella_sp2 -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCGCGT-GCTTGGGTGCGTGG-CGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTAGGGTA----------------TGCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCGGCTTTC--GTC------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATCTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGGAAGGGTATCGGGTCAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTCTACGTGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTAACCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAAAATTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAGACTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAACCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACTAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAACTTAAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGACTAACCAATCACGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTCTTTTCAGACGATGT Euretidae_ngen CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGACTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATCTTAACTATATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGATATCCTGACTGGTTGCTCGGGTAATCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTACTTGCATAGCTTGGTTGTGTGAGTAACGGTTAGATTGGTGATTCATGATAACTTTTCGGATCGCATGGCCTA-GTGCTGGCGGTTCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATACTAAAGTTGTTGCAGTTAAAA-GCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCTGCCCTATGTGGTGTGACTAGCCTAGGTGGTTAGGTTGG-------------------------CTAGCCTGCTGCCCATGCTGCATGTGTGTGTAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTGTCCTTGATTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTG{CT}CTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTT{AC}TGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTA-CTCCGTTA-CGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCACGTCATCCACATGGCCACC--AGTTTCCTCTGGG------T--GTGGTCGGATCGACGTGT-TCGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGATAGGTGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGAAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACTGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGACGCTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGGGAAGTTGGTCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGTGATATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGCGCAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGCGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCTGTGTGGAGATA--GCCAGTGCTGGTGACACAGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTATTTTGTTTC-TTACAGGCTGTACAGGCTGAGGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCA{CT}TTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGGGAACATGTCC-AATT--------GGTTCTTCACTGAGAGTGGCACCATCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGCGTGGATA-----CCGCGTGGAGCACGGTAACGTATATAGATAGAC-----CTCGGCCACGCTTGCGATAGTCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAACAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCAATTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTTAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATACTAGAAAACATTATTAATAGTGACGCCTGCTCAATGGTTATAAAACTCAATAGCTGCGGTAACATTTAACCGCACAAAGGTAGCACAACAAATAGCCTACTAATTACAGGATTGCATGAAGGCATAACGAAGCTCAAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAATGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACTCAAAGCTTCAAGCATTAAGTTCCGTTGGGGCAACGGTCTCAAAAAAAATAAATGAGATTAATTAATCCAGATAAGACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTAATATTGCCACTTTCAAGCAATGT Farrea_sp -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATCTTAACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGAATTCCTGACTGGTTGCTCGAGCAATCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGCTACTTGTGTTGCTTGGT-GCATGAGTGGCGGTTAGATTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGACGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCAAATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTAGCTTTGGTAGTATGGTTGA-------------------------TTAACCTGCTGCCCGTGTTGCACGTGTGTGTAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTACTAACTAGTCGCGTCATCCACATGGCCACTC-AGTCGTCTCCGGG---GGCT--GTGGTCGGATAGGCGTGT-TTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGATAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGACACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGTTGGAGCCTGTGTTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGATGTGCAGCTTACTTGAGTGAAGTTGTACGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGATA--ACCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTATACTGTTTCTTTTTTCGCTGTACAGGCTGAAGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTTCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGGAAATACGTCC-GATT--------GGTTTCTCACAAGGTGTGGCACCTTCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGCGTGGT------GCCATGTGGGGCACGGCAACGTATAGATATATAATGTTGCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGTAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGCTAGGACTGGACCTTGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATCAAAGAAGACATTATAAATAGTGACGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTAACCGCACAAAGGTAGCACAATAAATAGCCTACTAACTTCAGGATCGCATGAAGGCATAACGAAATCTTGACTGTCTCAAGAAAACTAGAATGTATGTGCAAATCCATACTAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTATGAACTTTACTAAAAATTATGGAATTTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTCAAAATAAATAAATAAGATTACACAATCAAGATAAGACCCATTCTAATGATAAGATAAAAGCTCCTTAGGGATAACAGCGTAATATTGTACACCTCAAACAATGT Grantiopsis_sp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGTTGACTT-ACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTTAAGCCCTGAGC----------------TGA--GGGGTGTATTTATTAGATCCAAAACCGATGCAGCT-----------------------GGCTGGTT---TTGGTGATTCATGATAACTGAACGGATCGCATGGTCTT-GCGCCGGCGATGACTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCCGACACGGGGAGATAGTGACGATAAATAACAATGCAGGACTCTAGAGTCTTGCAATTGGAATGAGAACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGAGCTCACGGTCCGCCTTCTG-GGTGTGACTGGCT-------------------------------------------------------------------------------GTTCTGTTCTTCTTCTCGTGGAGCGTGTGTGCTCTTCATTG-AGTGTGCACGT{AG}ACTCGGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACCTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTCGGAACCAAGGTAATGACTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTT----GACTCCATCGGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATAATCGCAAGATCGGAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTC-----------------------------------------GAAT-CGCGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATTGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGTCAGCGAGCCTTCACCGATAGGTGGGGTAATCTTGTGAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGACCATTGCAATTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCG{AG}ATTGCTGG--------------------ATGGCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGGGATTCTAACGTGCAAATTGATCTCAAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGGTGAAACACCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATCGGTAAGAAGCGCGACTTGCTTAATTGAAGCCGCGCCAATGT--GAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTCGGTTAAGGTGCCCAAGTCGACGCTCATCAGACCCCAGAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACCGGGCCGTCGTCG----------------------CGACGACGAGTAGGAGGGCGCGGTGGT-----C-----------GTGATGCAGCCCTTGGCGTGAGCCTGGGTCAAACGGCCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAGCTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-ATGCGGATCTGGCT------------GGTCAG---GCGGCAACGCTAGCGAA----------CCGCGAGACGTCGGCGGGGGCTCCGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTTTTAACGAG----------------CCCTGGAATCGGTTTGCCC-GAGATAGGGTTGCTGGCTCGGTAAAGCAGCACACTTCATGTGCTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCGCGG-----------------------CGCATCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hertwigia_sp ----------------------------------------TTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-CCTCGT-GCTTGGGTGCGTGG-TGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCATCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTAGGGTA-----------------GCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCAGTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTG{CT}CTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTTGGCTTTC--GTT------GAC--GGGGTCGATCGGATAGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGGGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGAACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTCTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTACACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGGAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGT--------GCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTGTGT----ATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCA--------CAATAGAAAAAATTATTAAGGGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAGACTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAACAGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCAAAACGGCAAGACGACCAGACCCTAAGAACTTTACTCAAAACTTTAAGTTTTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTATCCAATCACGATAACACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTCTCTTCAAACGATGT Heterochone_calyx ------------------------------------------------TGCATGTCTAAGTATAAATGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATTTGAACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGAATTCCTGACTGGGTGCTCGGGCATTCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGCTGCTTGCGTGGCTTGGTTGCGTGAGTGGCGGTTAGATTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGACGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCTGCCCTTGGTGGTTTGACTAGCCTTGGTAGTATGGTTGG-------------------------CTAACCTGCTGCCCGTGTTGCACGTGTGTGTAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTGTCCTTTACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGAACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTACTAACTAGTCGCGTCATCCACACGGCCACTC-AGTCTCTCCCGGGGGAGGCTGGGTGGTCGGATAGGCGTGT-TTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACAAGCCTTCGCCGTAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAACTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGACACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGTGCTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGTGCAGCTTACTTGTGTGAAGTTGTACGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTAAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAAACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCTTGTGGAGATACGACCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTATACTGTTTCGTTACAAGCTGTACAGGCTGAAGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCGAGCATGTCC-GATT--------GGTTCTTCACCGAGAGTGGCACCTTCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGTGTGGTTT--GAACCGCATGGGGCACGGTAACGTATATATATCTATTAGTACTCGGTGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTTAGTACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATATAAGAAAAAATTATAAATAGTGACGCCTGCTCAATGATTACAAAATTCAATAGCTGCGGTAATACTTAACCGTACAAAGGTAGCACAACAAATAGCCTGATAATTCCAGGATCGCATGAAGGCAAAACGAAACTTTAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGAAAATCCACACTTAAGCGGCAAGACGACAAGACCCTAAAAACTTTACTAAAAATCTTAAGATTTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTCAAAAACAATAAATAAGATTAATCAATCCTGATAAGACCCATTTTAATGATAAAATAAAAGCTCTTTAGGGATAACAGCGTAATATTGTTCACCTCAAACAATGT Heterochone_sp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATTTGAACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGAATTCCTGACTGGGTGCTCGGGCATTCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGCTGCTTGCGTGGCTTGGTTGCGTGAGTGGCGGTTAGATTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGACGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCTGCCCTTTGTGGTTTGACTAGCCTTGGTAGTATGGTTGG-------------------------CTGACCTGCTGCCCGTGTTGCACGTGTGTGTAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTTTCCTTTACCG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTT{AG}GATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTACTAACTAGTCGCGTCATCCACACGGCCTCCC-GGTCTCTTTCGGGGGGGGCTGGGTGGTCGGATCGGCGTAT-TTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACGGGTCTGTGATGCCATTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACAAGCCTTCGCCGTAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAACTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGACACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGAGAAGCTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGTGCTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGATTGAAATGATCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGTGCAGCTTACTTGTGTGAAGTTGTACGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGATACAACCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTATACTGTTTCGTTACAAGCTGTACAGGCTGAAGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGCCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCGGGCATATCC-GATT--------GGTTCTTCACCGAGAGTGGCACCTTCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGTGTGGTTT--GGGCCGCATGGGGCACGGTAACGTATATATATTTATTAGTACTCGGTGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCGGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCCGAGTTAGTACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATATAAGAAGAAATTATAAATAGTGACGCCTGCTCAATGATTACAAAATTCAATAGCTGCGGTAATACCTAACCGTACAAAGGTAGCACAACAAATAGCCTGATAATTCCAGGATCGCATGAAGGCAAAACGAAACTTTAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGAAAATCCACACTCAAGCGGCAAGACGACAAGACCCTAAAAACTTTACCGAAAATCTTAAGATTTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTCAAAAATAATAAATAAGATTTATCAATCCTGATAAGACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGCTCTTTAGGGATAACAGCGTAATATTGTT-AC------------ Hexactinella_carolinensis -----TGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAATTGTTCTAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATCTTAACTACAAGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTGAAATCCTGACTGGTTGCTGGGGTGATCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGTTGCTTGGTGGCGTAAGTGGCGGTTTGCTTGGTGATTCATGGTAACTTATCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTATAGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAGCGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGTTCGGGTTGGTCCGCCCTGTGTGGTGTGACTGGCTTTGGTGGCTAG-TTGGGGTGCCTTGCCTGGGTGGGGTGT-TCCGG-CTGCTGCCCGTGTTATGCGTGTGTATAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGATCTGTCCTTGATTG-GATGGGTTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGTATGGAGTAATGATTGATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTAGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGTCTTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATAATCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGCGCAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGCGAATACATAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAGCCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGATATACGACCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCTGAATTGTCCATTCTTAAGCTGTGCAGGCTGATGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGTGGACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTATGTGTATGTCC-AATT-T------GGTTCTTCACGGAGGGTGGCACCGTCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGCCCGTGTC--GATGCAGGTGGAGCACGGTAACGTATATATATCTGTTATTACTCGGTGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAACAG-TTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTTTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTTAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATACCTGAAAACATTATATGTAGTGCCGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACTTAACCGCACAAAGGTAGCACAACAAATAGCCTATTAATTACAGGATCGCATGAAGGCATCACGAAATTAAAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGAAAACCCACACGAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCCAAAACTTGAAGTCCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGGTCTCAAAAAAAGTAACTAAGACTAAACAATAATGATAAGACCCATTTTAATGAAAACACAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTAATATTGTCACATTCAAACAATGT Hyalonema_sp1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGATGGGCGAAAGCCTGTGAGTTAAGCGCGCATTCGTGGCCCGCGGTGCTGCGT--------GCTGCTTCG-GGTGAGTGGCGTGATCTCCCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGACACTTGGATCTGCC--GCTGTACAGC--GGTAGGCCACGGCGACGTATACG-AC---------CTCGGAGACGCCTGCGATAGACCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTGACCGACCTACCGTGTACTTGGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGATAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGTCGTACTTGTTGCGGCGTCCGGTGCTCTGTCGTGGGTCCTTGAAAATCTGAGGAAGCGTG------TTTGGATCTCGTGTTCGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATATCAGAAAAAATTAATGGTAGTGAAACCTGCTCCATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAAC-CGTGACCGTACTAAGGTAGCATAATAAATCGTCTATTAATTGTAGAATAGAATGAAGGTCAAACGAAAATTCAACTGTCTCAAAAAAAATAAAAAGTGTGTAAATATACACACACAAACGGCAAGACGATAAGACCCTACGAACTTTACCAAAAATTTTAAATAATACGTTTCGTTGGGGCAACGACCTT-AAAAAAGTAACTAAGGCTAAAAAATCAAGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCGTAGGGATAACAGCGTAATATTATTTCACTCAAATAAAGA Hyalonema_sp3 -------------------------------------------------------------------------------------AATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATGGTGTCTCTACTACATGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTCAACTCCCGACTGG-TGCTCGGGCGCCTGGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAGACCAACGCGGTGCTTCCT-----------GGGGGGTGCCGGTT---GTGGTGATTCATGATAACTTCTCGGATCGCATGGCCT{CT}TGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAAAGCGGCCCTAAAGGGTTCAGCTATTGGAATGAGTACAATGTAAACACCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAA-GCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTCGTCAGGCCGGTCTGCCCTCAGTGGTGTGACTGGCCTT--------------------------------------------------------------GT-C--------CC-GACGGCTCTTCCCGCTCGAAGACCTGGCCTGCCCTTAGTTGGTGCGGGCCGTGGATTCGAGCTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACGTTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGGGCCTATTTTGTTGGTTCTTAAGCCTGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCTTTGTCAGAGGTGAAATTCTTTAATCTAAGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGCGAACGTCGCGTGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTCTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTA-TTCCGTTA-CGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCGCGCCCTCG----GGCTCCT-----------------------GG-GGCCCGAG-GGCGTTCTGTGACTTCTTAGAGGGACAACTGGCCAGTGGAGGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGGCAGCGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTCAAACTTCATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCGCTGT-CTGGCGCTGG-ACGGATGTCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA------------------------------GGGTGA-GCCAGAGG-AACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGCG-TGTGTGCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAAAGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGATGTTCCACTTACTTGTGTGAAGTGGATCGAATGCAGGGGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGAGCCCACGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTCGAGGT-------GTGTGGCCAGCACGGCGAGTAGGAGGGCGCTGGGAT-----G-----------GCTGTGCAGGCTGGCGCGTGAGCCTAGTTGAAGCCGTCTCGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCACTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGATGGGCGAAAGCCTGTGAGTTAAGCGCGCATTCGTGGCCTGAGGGGCTGCGT--------GCTGCTTCACGGCGAGTGGCGTGATCTCCCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGACACTTGGATCTGCC--GTTGTACAGC--GGTAGGCCACGGCGACGTATACG-AC---------CTCGGAGACGCCTGCGATAGACCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTGACCGACCTACCGTGCACTTGGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGATAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGTCGTACTTGTTGCGGCGTCCGGTGCTCTGTCGTGGGTCCTTGAAAATCTGAGGAAGCGTG------TTTGGATCTCGTGTTCGGCCGTACCCATCACC--------------TACCAGAAAAAATTAATGGTAGTGAAACCTGCTCCATGATTACACAATTAAATAGCTGCGGTAAC-CGTGACCGTACTAAGGTAGCATAATAAATCGTCTACTAATTATAGAATAGAATGAAGGTCACACGAAAATTCAACTGTCTCAAAAAAAATAAAAAGTACGTGAATATACACACATTAACGGCAAGACGATAAGACCCTACGAACTTCACCTAAAATTTTAAATAATACGTTTCGTTGGGGCAACGACCTT-AAAAAAGTAACTAAGGTTAAACAATCAAGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCGTAGGGATAACAGCGTAATATTATTTCACTTAAATAAAGA Hyalonema_sp4 --------------------------------------------------------------TAAACGTTTACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATGGTGTCTCTACTACATGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTCAACTCCCGACTGG-TGCTCGGGCGCCTGGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAGACCAACGCGGTGCTTCCT-----------GGGGGGTGCCGGTT---GTGGTGATTCATGATAACTTCTCGGATCGCATGGCCTCTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAAAGCGGCCCTAAAGGGTTCAGCTATTGGAATGAGTACAATGTAAACACCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTCGTCAGGCCGGTCTGCCCTCAGTGGTGTGACTGGCCTT--------------------------------------------------------------GT-C--------CC-GACGGCTCTTCCCGCTCGAAGACCTGGCCTGCCCTTAGTTGGTGCGGGCCGTGGATTCGAGCTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACGTTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGGGCCTATTTTGTTGGTTCTTAAGCCTGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCTTTGTCAGAGGTGAAATTCTTTAATCTAAGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGCGAACGTCGCGTGACGTCGTTGGCACCTTACAAGAAATCAAGAGTGTCTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAGTTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCGCGCCCTCG----GGCTCCT-----------------------GG-GGCCCGAG-GGCGTTCTGTGACTTCTTAGAGGGACAACTGGCCAGTGGAGGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGGTGAAGGCAGCGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTCAAACTTCATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCGCTGT-CTGGCGCTGG-ACGGATGTCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA----------TGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGCG-TGTGTGCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAAAGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGATGTTTCACTTACTCGTGTGAAGTGGATCGAATGCAGGGGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGAGCCCACGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTCGAGGT-------GTGTGG-CAGCACGGCGAGTAGGAGGGCGCTGGGAT-----G-----------GCTGTGCAGGCTGGCGCGTGAGCCTAGTTGAAGCCGTCTCGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCACTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGA{CT}GGGCGAAAGCCTGTGAGTTAAGC{AG}CGCATTCGTGGCCTGAGGGGCTGCGT--------GCTGCTTCACGGCGAGTGGCGTGATCTCCCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGACACTTGGATCTGCC--GTTGTACAGC--GGTAGGCCACGGCGACGTATACG-AC---------CTCGGAGACGCCTGCGATAGACCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTGACCGACCTACCGTGCACTTGGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGATAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGTCGTACTTGTTGCGGCGTCCGGTGCTCTGTCGTGGGTCCTTGAAAATCTGAGGAAGCGTG------TTTGGATCTCGTGTTCGGCCGTACCCATCACCGCATCA--------TACCAGAAAAAATTAATGGTAGTGAAACCTGCTCCATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAAC-CGTGACCGTACTAAGGTAGCATAATAAATCGTCTACTAATTATAGAATAGAATGAAGGTCACACGAAAATTCGACTGTCTCAAAAAAAATAAAAAGTACGTGAATATACATACACTAACGGCAAGACGATAAGACCCTACGAACTTCACCAAAAATTTTAAATAATACGTTTCGTTGGGGCAACGACCTT-AAAAAAGTAACTAAGGTTAAACAATCAAGATAAAACCCATTCTAATGAAAAAATAAAAGTTCCGTAGGGATAACAGCGTAATATTATTTCACTTAAATAAAGA Hydra -----------------------------------------------ATGCATGTCTAAGTATAAGCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCTT-ACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGATCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGCC---------------------GGTCCGCTT---TTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTT-GCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGCCTTTAGGTCTCGCAATCGGAATGAGAACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGGCCCGTCGGTCCACCGCAA--AGTGC-ACTGG-C-------------------------------------------------------------------------------GGTCTGTTCTTCTTCGCAA-GACTGCAGGTGCACTTCGCTG-TGTGCTTGTCGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAAACGGGGGCATCTGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTGCGAAAGACAAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTT----GACCCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAA-AGTTTTTGGATTCCGGGGGTAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCG-CTTAATTTGACTCAACACGGGAAGACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGATAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGGTTC-----------------------------------------GAAC-CGTAC-----GACTTCTTAGAGGGACTGTTGGCCAAAGTCAG--GAAG-CAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGG--GCACGCGCGCTACACTGTCGAATGCAGCGAGCCTTAACCGAAAG-TTGGGTAATCTTATGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGACGAAGTCA-CA-T?CGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACAC-GCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATCGGCGT--------------------AGGCCGAGAAGTTGCTCAAACT-GATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCTACTTGCTTGATTGAAGTGGGGCGAATGA--GAGTTCTTAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAGG----------------------CTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGT-----C-----------GTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-ACGCGGATTCTAGC------------GTTAGA---GCGGCAACGCAACTGAA----------CTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGC----------------CCATGGAATCTGATTGCCA-GAGATATGGTTTGACGGTCGGTAAAGCACTACACTTCTTGTAGTGTCCGGTGCGCTTCTGACGGCCCTTGAAAATCCGAG-----------------------CGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iphiteon_panicea -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTGAGTGCGTAGGTGGCGGTTCTGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTGTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCA{AG}CGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTGGGG--------------------CCTTCAGACTGCTGCCCGTGTTGCGTATCCACGTAGCATGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCAGCTTTG---TT------GA---CAGGTTGATCGGATTGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGC{AG}CTGCTCGGCCCGCTGTGCGG-A{CT}GCTGAGAAGCTGATCAAAC?TGATCATT-------------------------------------------------------------------------------GGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTA{GT}CTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGAATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--AGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGATGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGACGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGAAGTGGCACCAG{CT}TCTCGAAAGGGTATCGGGTTAACATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGCTCGTGCC--GGTGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGT--ATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACC{AG}CATCAGGTCTCCATATTAGAAAAAAGTATTAATAGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATTGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCACAACAAGCAGCCTATTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAATTTCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCACAGTAGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCAAAAACTTTAAGTCATAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTCAACAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGAAAAAACAAAAGCTCCCTAGGGATAACAGCGTTATATCGTCAATTCCAGACGATGT Leucascus_sp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTGGATT-ACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATACAAAACCAATGCGGCT-----------------------GGTCGGTC---TTGGTGATTCATGGTAACTGTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCCGGCGATGAATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACGATAAATAACAATGCAGGTCTTTCAAGTCTTGCAATTGGAATGAGCACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCTGAGCGTGCGGTCCGCCTTCC--GGCGTGACTGTTC-------------------------------------------------------------------------------GCTCGGTTCTTCTTCTCGTGGAACGCGTGTGCTCTTCACTG-AGTGTGCGTGGGACTCGGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACCATGGTTCTATTTTGTTGGTTTTCGGAACCAAGGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTT----GACTCCGTCAGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATAATCGCAAGATCGGAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTC-----------------------------------------GAAT-CGCGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATTGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGTCAGCGAGCCTTCACCGACAGGTGGGGTAATCTTCTGAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGACCATTGCAATTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGTGGCTG---------------TG-CTTGCGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGGTGAAACACCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGAAGCGTGACTTGCTTGATTGAAGCCACGCCAATGT--GAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTCGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCAGAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACCGGGCCGTTGCTG----------------------CGGCAACGAGTAGGAGGGCGCGGGGGT-----C-----------GTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTCAAACGGCCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGGAGCTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGA-ACGCGGATTTGGCT------------GGCCAA---GCGGCAACGCAACCGAA----------CTGGGAGACGTTGGCGGGAGCTCCGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTTTTAACGGG----------------CCCTGGAATCGGTTTGCCC-GAGATAGGGTTGCTGGCTCGGTAAAGCAGCACACTTCTTGTGCTGTCCGGTGCGCTCCCGACGGCCCTTGAAAATCCCAG-----------------------CGTGTCTGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Leucopsacus_sp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTGGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGGGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTA-GGCGGGGGTGGTTGCCCTGGGGCGGCTGCCTTCAGCCTGCTGC{CT}CTTGTCGCGTGTATGCGTGACAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTTACCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTTTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCGGCTTTGTCCTGCCTGGGTGGGACGGGTCGATCGGATGGACGTGTATTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA---------------------------------------------------TGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAACTTACTTCAGTGAAGGTGTGCGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTAGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTT--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTA{AGT}GAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGATCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGCAAGGGTGCAGATGTGTACACACGTCC-AGTT--------GGTTCTTCACGGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTTGTAGAGCTCTGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGG--ATGCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGCTGCACTTATTGTGGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGCACATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCA--------CAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATAGTTACA-AATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAATACGAAGACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACCAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCAAAAACTTTAAGTCGTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTCAAAAAGTAACTAAGATTAACCAATCACGATAAGACCCATTATAATGACATAATAAAAGTTCCCTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCCTCCAAACGATGT Lophocalyx_nsp ---------------------------------------------CCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGTCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTTATGGTT{CT}TGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAAC{AC}CCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGTCGGGTTGGTCCGCCCTCCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGT{GT}TGGTTGGGG--------------------CTTCTGGCCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTATGCGTGACAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTAGTTG-GGCGGGTTCTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTG{CT}CTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTGCGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCCTCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATCGACGTGTTCCGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCACGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG-ATCATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATGAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTGAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATTGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCAGGCATGTCCGGGTTGTGCGTGTGGTTCTTCACGGGGAGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTG-ATCTGCCCGTGGACGGCTGCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGTCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGATCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTATAAAATTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCACAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGATCTTACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACAGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAGTTTTAAACTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAACCAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGACATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Malacosaccus_coatsi CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCGCGT-GCTTGGGTGCGTGG-CGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATTTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTAGGGTA----------------TGCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGCCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCGGCTTTC--GTT------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA-CCCGAAAGATTGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTCTACGTGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTAACCTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAAAATTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAGACTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAACCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACTAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAACTTAAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGACTAATAAATCATGATAAAACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTCTTTTCAAACGATGT Monosiga_brevicollis CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATTTATACGGTGAAACTGCGAAAGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATAGTG-CTT-ACTACATGGATACCCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAAACCCGACT----------------GGAA-GGGTTGTATTTATTAGATACAAAACCAATT---------------------------------------TTGGTGATTCAAGATAACTTTGCGAACCTCATGGC-TT-ATGCTGGAGGTGAATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGGGCCTGAGAAATGGCCACCACTTCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGAGCTCTTGAGCTTTGTAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTATCGAGTACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTCGGACTTCTGGCCGTGAGCGCGGGTCCGCCGCAA--GGTGTGACTCGCG-------------------------------------------------------------------------------TTGGCGGCCATCCTCTCGAGGAGGCGGCGTGCTCTTTATTG-AGTGTGTCGTCGACTCGGGACCTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACATCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGTGAGCGTT-GT-GACCTCATTGGCACCTTATGGGAAACCAA-AGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGGAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTACTAAATAGTGTCGCGATTT-----------------------------------------GAAT-CGTGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATCGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAACAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGGAGTCAACGAGCCTGCATCGAAAGGTGGGGTAATCTTTTGAAACTTTGTCGTGCTGGGGATAGATCTTTGCAATTATCGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGATTCATCAGATCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTCGGAACTGGCGC--------------------GCGCCGGGAACTTGGTCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGTGGTTCTGACGTGCAAATCGATCATCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCCACCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCT---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGACGCAAAGTCTTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGTCCGGCTTGCTTAGGTGAAGTCGGGCGAATGT--GAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCTAACTCAACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTTGGACCTATACTTCGCCGCTGGCG----------------------CGCC-ACGAGTAGGTGGGCGTGGGGGT-----T-----------GTGACGAAGCCTTGGGCGTGAGCCTGGGTCGAACAGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGACAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGAGAAAGGTTCCGTGTGAACAGCAGTTGGACACGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATAGGGAAACTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGGACTGGG-ATACGGATTTCG----------------TGAA---GCGGCAACGCAACCAAA----------CTCGGAGACGTTGGCAGGGGCCCTGGAAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACAAG----------------CCCTGAAATCAGATTGCCT-GAGATAGGGCTCAACGCTTGGGAAAGCACGACATCTTTTGTTGTGTCCGGTGCGCTTCTGACGACCCGTGAAAATCCGAG-----------------------CGTACCCAGCCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Montastraea_franksi CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCTT-ACTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGT-----------------------GCCCGGTT---TTGGTGATTCATAGTAACTGATCGAATCGCACGGCCTT-GAGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACTCAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGGGCTTTTGAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGCTCGGCCGGTCTGCCGCAA--GGTATGACTGGCC-------------------------------------------------------------------------------GCGCTGTTCCTCCTCGCAAAGACTGTGTGTGCTCTTAACTG-AGTGTGCATAGGATCTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCGCTTGAATACATAAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACTGAAGTAATGATTAAGAGAGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCAACTAGGGATCAGAGGGTGTT----GACCCCTTTGGCACCTTATGGGAAACCAA-AGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTAAACCTGCTAAATAGTTACGCCAATC-----------------------------------------GATT-GGCGG-----AACTTCTTAGAGGGACTGTTGGCCAAAGTCAG--GAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGAGAGCCTTCACCGAGAGGTGGGGTAATCTTGC-AAACATCGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTCCTGACTGGCGCC-----------------G-ATGCCGGAAAGTTGGTCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCA---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTAAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGATGTCCGACTTGCTCGACTGAAGCCGGACGAATGC--GAGTACCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGCTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACTCGGCCGTCGGGG----------------------CCCCGACGAGTAGGAGGGCGCGGTGGT-----C-----------GTGACGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGTAATTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-ACACGGATGCCAC--------------GTGGC---GCGGCAACGCAACCGAA----------CCCGGAGACGCCGGCGGGAGCCCCGGAAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACAGG----------------CCCTGAAATCAGATTGTCT-GAGATAGGGTTTAATGCCTGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGTTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGGG-----------------------CGTGTCCGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mycale_fibrexilis CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGACTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATCTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTTTCTT-GCTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAGAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGGCGTATTTATTAGATCCAAAACCGGCGCGGGTGTTCCC-----------GGGGGTCCCCGGTT---TTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAACCGTATGGCCTCCGAGCCGACGGTGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTACGGTAGTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCTGGGCTAATTAGTCTGGCAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGGCGGCCTGTCTGGTCCGTCGCGA--GACGAGACTGGTC-------------------------------------------------------------------------------AGCCGCCCTTCC-TCTCGAAAGCCCCGACTGCTCTTAACTGCAGTGGTCGGGTAGTTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAAGAGGACCTCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTGGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTCGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTT----GACTCCATCGGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCCCGCCATTC-----------------------------------------GAAT-GGCGG-----GACTTCTTAGAGGGACAACTGGCCAGTGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCGAGCCTACGCCGATAGGTGGGGGAATCTTGTGAAACTTTGTCGTGCTGGGGATTGATTTTTGAAATTCTTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCAGCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAGTTTGGATCTCCGC--------------------GTGGAGAGAAGCTCTTCGAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAAGAAATTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGCTGAAACAGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGCTCGGCTTGCTCGGTTGAAGTCGGGCGAATGCCGGGGCTCCCAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGTGGGATGAACCAAATGCCGGGTTAAGGTGCCTGAATCGACGCTCATCAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACTGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGTGTCGTACCCATACCCGGCCGTCGGGT----------------------ACTCGACGTGTAGGAGGGCGCGGTGGT-----G-----------GCTGCGCAGCCTCTGGCGCGAGCCTGGGTGAAGCCGCCACTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAACGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGAGAAGGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGAAGGGAGAGGTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAACATTCCCGAACCGGG-ATGCGGATGGGC----------------GCCC---GCGGCAACGCAAGCGAA----------CTCGGAGACGTCGGCGGGAGCCCCGGAAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTAACGGA----------------CCCTGGAATCAGATTGGCT-GAGATAGGGTTGAATGTCCGGTAAAGCACCACACTTGTGGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCGTGAAAATCCGAG-----------------------CGCGCCCGGTCGTACCGATAACCGCATCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oopsacas_minuta CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTGGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGGGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTC-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGATGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAACGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGC-GGGGTGGTTGCCCTGGGGTGGCTGCCTTTAGCTTGCTGCTCTTGTCGTGTGTATGCGTGACAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTTACCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTTTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGACGCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCGCATGGTCGGCTTTGTTCTGCCTGGGTGGGACGGGTCGATCGGATGGACGTGTATTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCTGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oscarella_tuberculata ------------------------------------------------------TCTAAGTATAAGCTTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTCTCTT-ACCACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTTGATGCCCGACT----------------GGAA-GGGTTGTATTTATTAGATTCAAAACCAAT-CGGGA-----------------------TTCC-GTT---TCGGAGATTCATAGTAACTGTTTGGAGCGCATGGCCTC-GTGCCGGCGCCGGATCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCTTTTAAGTCTTGTAATTGGAATGAGTCCAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGCGGGTTCGCTCGGTCCGCTTAAC--GGCGTGACTGAGC-------------------------------------------------------------------------------GAGCCGGTCTTCTTCCCGAGGAGCCGACGTGCTCTTAACTG-AGTGTGCCGGCGACTGGGGACCTTTACTTTGAGTAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATAGATTAGCATGGAATAACGGAATAGGACTTCGGTTCTGTTTTGTTGGTTTTGGGAACCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTGAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACGTGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGCTCGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTTCCAACCATAAACGATGCCGCCTAGGGATCGGAGGACGTT----GACTCCTTCGGCACCTTGTGAGAAATCAA-AGGTTTTGGGTTCCGGGGG-AGTATGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAGGAATCGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGC-TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGAGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATCGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCCTAATCGCGATAACGAACGAGGCCTTAACCTGCTAACTAGCTACTTCGTTCC---C-----------------------------------GGCAC-GACGG-----GACTTCTTAGAGGGACTATCGGTCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCC-TTAGATGTCCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAAAGTCAATCAGCCTGCTCCGAAAGGCGGGGAAATCTCG-GAAACTTTGTCGTGCTGGGGATACACCCTTGTAATTCTTGGTCTCGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGCTGGTCGGATGAGAACATTGGATG------------------------------CA-AAGTTGTTCTAGTCTGTTTAGCTAGAGGAAGTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pheronema_sp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACGTGAACAGCACTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGATGGGCGAAAGCCTGTGAGTTAAGCGCGCATTCGTGGCTTGAGGT{AG}GTGCGC--------GTTGCTTCACTGTGAGTTGCGCGGTCTCCCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGAGCACTTGGATCTGCC--GTTGCGCAGC--GGTAGAGAGCGGCAACGTATACG-AC---------CTCGGAGACGCCTGCGATAGACCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTGACCGACCTACCGTGTGCTTGGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGATAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGCCGCACTTGTTGCGGCGTCCGGTGCTCTGTCGTTGGTCCTTGAAAATCCGAGGGAGCGTT------TGTTGATCTCGTGCTCGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACACTAGAAAATTTTAATGGTGGTGAAACCTGCTCCATGATTATAAAATTAAATAGCTGCGGTAAC-CGTGACCGTACTAAGGTAGCATAATAAATCGTCTATTAATTGTAGAATAGAATGAAGGTTAAACGAAAACTCAACTGTCTCAAAAAAAATTGAAAGTGTGTGAATATCCACACTTAAACAGCAAGACGATAAGACCCTGCGAACTTTACAAAACATTTTAAATACAAAGTTTCGTTGGGGCAACGACCTT-ACAAAAGTAACTAAGGCTAAACAATCTAGATAAAACCCGTTATAACGAAAAAATAAAAGTTCCGCAGGGATAACAGCGTAATATTATTTCACTTAAATAAAGA Plakortis_simplex ------------------------------------------------------TCTAAGTATAAGCTTATACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTCTCTG-TCCACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTCGAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATTCAAAACCAATGCGGGGC---------------------GTCCCGGTC---TTGGTGATTCATAG-AACTGTTCGGAGCGCAGGGCCCTGGCGCCGGCGCCGGATCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCTTTTAAGTCTTGTAATTGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTACCGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGCGGCGCGCGTCCGGTCCGCCTGGC--GGCGTGACTGGTC-------------------------------------------------------------------------------GCGTGCGGCTTTCTCTCGAGGGCCGCGCGTGCTCTTGACTG-AGCGTGCGCGGGACTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGCACGCATGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCGTTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCC-AACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGAGGACGTT----GACT-CTTCGGCACCTTGCGAGAAATCAA-AGTTTCTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGACG-TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACACAGTAAGGATTGACAGATCGAGAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCTGCCTAATCGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCACGCGCCGGC---C-----------------------------------GTCGG-AGCGG-----GACTTCTTAGAGGGACTATCGGCCGATGGAAGTGTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGGATGCAGCGAGCCTGCGTCGAGAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTCCGTCGTGCTGGGGATAGACCCTTGTAATTATTGGTCTCGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGACTGGATGGCCTCGTGAAAACTTCGGATCGGCGCC-----------------G-CCGCCGAGAAGCGGTTTTAGCGATGTTTTCTGGAGGAAGTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Plectroninia_neocaledoniense CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGTTGACTT-ACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTTAAGTCCTGACC----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCGATGCAGTCC---------------------GGGCTGGTT---TTGGTGATTCATGATAACTGAACGGATCGCATGGTCTT-GTGCCGGCGATGACTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACGATAAATAACAATGCAGGACTCTAGAGTCTTGCAATTGGAATGAGAACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGTAGCTCACGGTCCGCCTTCTG-GGTGTGACTGGCT-------------------------------------------------------------------------------GCTGTGTTCTTCTTTCCGTGGAGCGTGTGTGCTCTTCACTG-AGTGTGCACGTAACTCGGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTCGGGACCAAGGTAATGACTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTT----GACTCCATCGGCACCTTATGAGAAATC{AG}A-AGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATAATCGCAAGATCGGAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTC-----------------------------------------GAAT-CGCGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATTGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGTCAGCGAGCCTTCGCCGATAGGTGGGGTAATCTTGTGAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGACCATTGCAATTCTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTTGTCG--------------------GTACGGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGGTGAAACACCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGAAGCGCGACTTGCTCAATTGAAGTGGCGCGAATGT--GAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTCGGTTAAGGTGCCCAAGTCGACGCTCATCAGACCCCAGAAAAGGTGTTGGTCGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACCGAGCCGTCGTGG----------------------CCACGACGAGTAGGAGGGCGCGGTGGT-----C-----------GTGACGCAGCCCTTGGCGCGAGCCTGGGCGAAACGGCCTCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAGTTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-AGGCGGATCTGGCT------------GGTCAG---GCGGCAACGCAAGCGTA----------CTGCGAGACGTCGGCGGGGGCTCCGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTTTTAACGAG----------------CCCTGGAATCGGTTTGCCC-GAGATAGGGTTGCTGGCTCGGTAAAGCAGCACACTTCATGTGCTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCGCAG-----------------------CGCATCCGGTCGTACTCATAACCGCATCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rhabdopectella_tintinnus -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCGCGT-GCTTGAGTGCGTGG-CGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCATTTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCAGCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTGGGG--------------------CCTTTAGCCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAAGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTCACTG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTCGGCTTTC--GTT------GAT--GGGGTCGATCGGATAGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA------------------------------------------------CTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGAACTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTTGCTTCAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGAT--AGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTTGCTGCGGGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTGTGTGT--ATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAATATTATTATTAGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAATAGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCTAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGATTAGACCCTAAGAACTTTACCCAAAGCTTAAAGCTTTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGAATAATTAATCATGATAATACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTCATATCGTTCTTCCCAAACGATGT Rossella_nodastrella -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGA{GT}TAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTCGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCT{AT}CGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTGTGGCTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGCCTCTGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTAATCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT-TGTCCTCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATTGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA---------------------------------------------AAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGT{AG}TATGCTG{CT}GCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCATGCATATCCTGGTT-T------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCCGTTGACGTTGGCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCAAAAACTTTAAGTTTTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Rossella_nuda --------------CAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGGTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGC-TCTGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGCCCTTCACCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT{CT}TGTCTCCGGGGATGG{AG}CCCTGGATCGGATGGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA---------------------------------------------AAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCACGCAT{AG}TCCTGGTT--------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGTCGATATTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACTAAAAACTTTAAGTTATAGGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATGATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Rossella_racovitzae -----------------------------------------------------------GTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGGTGGGGTGTGTTGCCTGGGTAGCATGC-TCTGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGCCCTTCACCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGTGT{CT}TGTCTCCGGGGATGGACCCTGGATCGGATGGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGCCCGGATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTGCTTAAGTGAAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGT{AG}GAGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTG{AG}AGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACG{CT}GGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCACGCAT{AG}TCCTGGTT--------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTT{AG}ATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGTCGATATTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAG{CT}CAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCA----------------TAATGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACTAAAAACTTTAAGTTATAGGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAAC----- Rossella_sp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTC-TAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCACGCATATCCTGGTT--------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGTCGATATTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCA-------------------TGGTGATGCCTGCTCAATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACTAAAAACTTTAAGTTATAGGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCAAGATAAGACCCATTTTAATGATATGATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATC------------------ Rossellinae_ngen ---------------AGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTGAAATCCTGACTGG-TGCTCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGCTTGCGT-GCTTCGGTGCGTGAGTGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GTGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTATGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTACCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCCGCCCTACGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTGGGGTGTGT-GCCTGGGT-GCATGCTTCTGGTCTGCCGCCCTTGTCGCGTGTATGCGTGGCAAGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTAATCG-GGTGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGTCTATTTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACATGGTCTGGGCGT-TGTCTCCGGGGATG-GCCCTGGATCGGATGGACGTGTTTTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGCTGTGCGG-AGGCTGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGCCCGAATTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGCACAGCTTACTTGAGTGGAGTTGTGTGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCACCGTGTGGGGTA--GGCCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCT-----GTGTGTGTGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCAGCTGAAGCCGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGCACGCATATCCTGGTT--------GGTTCTTCACGGGAGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGCATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCCTGCTGGCGTTGGCAGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGGGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCA-------------------TGGTGATGCCTGCTC-ATGATTACAAAATTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAATCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAAACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAGACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACTAAAAACTTTAAGTCATAGGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAAATAATCTAGATAAGACCCATTTTAATGATATAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTCATCCAAACGATGT Saccocalyx_sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTGTA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGT--------GCGGGTGGAGCACGGCAACGTATATGTGTGT----ATACTCGGCGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCCTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATC---------CAATAGAAAAAATTATTAATGGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAAACTAAATAGCTGCGGTAACACCTGACCGTACAAAGGTAGCATAATAAACAGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAGAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACCAGACCCTAAGAACTTTACCCAAAACTTTAAGTTCTAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTATTTAATCAAGATAACACCCATTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTTCTTCAAACGATGT Semperella_schulzei CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTGTAAACGTTTACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATGGTGTCTCTACTACATGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCCTTAAGTCCCGACTGG-TGCCCGGGTGCCTGGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAGACCAACGCGGTGCG------GCTTGGT------CGTGCCGGTT---GTGGTGATTCATGATAACTTCTCGGATCGCATGGCCTTTGCGCCGGCAATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAAAGCGGCCCTAAAGGGATCAGCTATTGGAATGAGTACAATGTAAACGCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTCGTCAGGCTGGTCTGCCCTTCGTGGTGTGACTGGCCTT----------------------------------------------------GG--------GTAC--------CC-GACGGCTCTTCCCGCTCGAAGACCTGGTCTGCCCTTCATTGGTGTGGGCCGTGGATTCGAGCTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGGATACGTTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGGGCCTATTTTGTTGGTTCTTAAGCCTGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCTTTGTCAGAGGTGAAATTCTTTAATCTAAGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGCGAACGTCGCGTGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCGCCAGGTCCGGACATAGTGAGGAT-GACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCGCGCCCTCG----GGCTGCT-----------------------GG-GGCCCGAG-GGCGTTCTATGACTTCTTAGAGGGACAACTGGCCAGTGGAGGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGGCAGCGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTCAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCACTGT-CTGGCGCTGG-ACGGACCGCTGAAGAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA----------------------------------------------------GGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCGTG-AATGTGCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAAGGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGATGTTCCACTTACTTGTGTGAAGTGGATCGAATGCAGGAGCTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATGAGAGCCCACGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTCGAGGT-------GTGTGGCCAGCACGGCGAGTAGGAGGGCGCTGGGAT-----G-----------GCTGGGCAGGCTGGTGCGTGAGCCTAGTTGAAGCTGTCTCGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCACTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGATGGGCGAAAGCCTGTGAGTTAAGCACGCATTCGTGGCTCGAGGTGGTGCGC--------GTTGCTTCACGGTGAGTTGCGTGGTCTCCCAAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGAGCACTTGGATCTGCC--GTTGCGCAGC--GGCAGGGAGCGGCAACGTATACG-AC---------CTCGGAGACGCCTGCGATAGACCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTGACCGACCTACCGTGCACTTGGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGATAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGCCGCACTTGTTGCGGCGTCCGGTGCTCTGTCGTTGGCCCATGAAAATCTGAGGGAGCGTT------TGTTGATCTCGTGCTCGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCACATTAGAAAATATTAATAAAGGTGAAACCTGCTCCATGATTAAAAAATTAAATAGCTGCGGTAAC-CGTGACCGTACTAAGGTAGCATAATAAATCGTCTATTAATTGTAGAATAGAATGAAGGTCTAACGAAAATTCAACTGTCTCAAAAAAAATTGAAAGTGTGTAAATATTCACACTAAAACAGCAAGACGATAAGACCCTGCGAACTTTAC-AAAAATATTAAACACAAAGTTTCGTTGGGGCAACGACCTT-ATAACAG-AACTAAGGTTAAACAATCTCGATAAAACCCGTTACAACGAAAACATAAAAGTTCCGCAGGGATAACAGCGTAATATTATTTCACTTAAATAAAGA Sericolophus_hawaiicus -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTGTAAACGTTTACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATGGTGTCTCTACTACATGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCCTTAAGTCCCGACTGG-CATCCGGGTGCCTGGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAGACCAATGCGGCGCG------GCCTGGT------CGTGCTGGTT---GTGGTGATTCATGATAACTTCTCGGATCGCATGGCCTCTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAAAAAATAACAAAGCGGCCCTAACGGGATCAGCTATTGGAATGAGTACAATGTAAACGCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTCGTCAGGCTGGTCCGCCCT{CT}CGTGGTGTGACTGGCCTT----------------------------------------------------GG--------GTAC--------CC-GATGGCTCTTCTCGCTCGAAGACCTGGCCTGCCCTTAACTGGCGTGGGCCGTGGATTCGAGCTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACGTTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGGGCCTATTTTGTTGGTTCTTAAGCCTGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCTTTGTCAGAGGTGAAATTCTTTAATCTAAGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGCGAACGTCGCGTGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCGCGCCCTCG----GGCTGCT-----------------------GG-GGCCCGAG-GGCGTTCTGTGACTTCTTAGAGGGACAACTGGCCAGTGGAGGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGGCAGCGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGTAATCTTGTCAAACTTCATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGT-CTGGCGCTGG-ACGGACCGCTGAAAAGTTGATCAAA---------------------ACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCGTGATATGTGCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGATCGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGATGTTCCACTTACTTGTGCGAAGTGGATCGAATGCAGGAGCTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATGAGAGCCCACGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTCGAGGT-------GTGTGGCCAGCACGGCGAGTAGGAGGGCGCTGGGAT-----G-----------GCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCTAGTTGAAGCTGTCTTGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGATCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCACTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGGGATGGGCGAAAGCCTGTGAGTTAAGCGCGCATTCGTGGCTCGAGGTGGTGCGC--------GTTGCTTCACGGTGAGTTGCGCGGTCTCCCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGAGCACTTGGATCTGCC--GCTGCGCAGC--GGTGGAGAGCGGCAACGTATACG-AC---------CTCGGAGACGCCTGCGATAGACCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTGACCGACCTACCGTGTACTTGGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGATAGGGCTGGAGGTCGGGCAAAGCGCCGCACTTGTTGCGGCGTCCGGTGCTCTGTCGTTGGTCCTTGAAAATCCGAGGGAGCGTT------TGTTGATCTCGTGCTCGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATACTAGAAAATATTAATAGCAGTGAAACCTGCTCCATGATTAGGAAATTAAATAGCTGCGGTAAC-CGTGACCGTACTAAGGTAGCATAATAAATCGTCTATTAATTGTAGAATAGAATGAAGGTTCAACGAAAATTCAACTGTCTCAAAAAAAATTGAATGTGTGTGAATATCCACACTTAAACAGCAAGACGATAAGACCCTGCGAACTTTACCAAACATTTTAAACATAAAGTTTCGTTGGGGCAACGACCTT-ACAATAGTAACTAAGGTTAAATAATCTAGATAAAACCCGTTATAACGTAAAAATAAAAGTTCCGCAGGGATAACAGCGTAATATTATTTCACTTAAATAAAGA Soleneiscus_stolonifer CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTGGATT-ACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTCAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATACAAAACCAATGCGGCT-----------------------GGTCGGTC---TTGGTGATTCATGATAACTGTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCCGGCGATGAATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACGATAAATAACAATGCAGGACTTTTAAGTCTTGCAATTGGAATGAGCACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCTGAGCGTG{CT}GGTCCGCCGTCA--GGCGTGACTGCCC-------------------------------------------------------------------------------GCTCGGTTCTTCTTCTCGTGGAACACGTGTGCTCTTCACTG-AGTGTGCGTGGGACTCGGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACCATGGTCCTATTTTGTTGGTTTTCGGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTT----GACGCCGTCAGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTTTCTGGGTTCCGGGGGGAGTATAATCGCAAGATCGGAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTC-----------------------------------------GAAT-CGCGG-----AACTTCTTAGAGGGACTATTGGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGTCAGCGAGCCTTCACCGACAGGTGGGGTAATCTTCTGAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGACCATTGCAATTATTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGTGGG--------------------CTGGCGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCTCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGGTGAAACACCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATAGGTAAGAAGCGTGACTTGCTTGATTGAAGCCACGCCAATGT--GAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTCGGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCAGAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACCGGGCCGTTGCTG----------------------CGGCAACGAGTAGGAGGGCGCGGGGGT-----C-----------GTAAGGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTCAAACGGCCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAGCTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGA-ACGCGGATTTGGCT------------GGCCAG---GCGGCAACGCAACCGAA----------CTGGGAGACGTCGGCGGGAGCTCCGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTTTTAACGGA----------------CCCTGGAATCGGTTTGCCC-GAGATAGGGTTGCTGGTCCGGTAAAGCAGCACACTTCTTGTGCTGTCCGGTGCGCTCCCGACGGCCCTTGAAAATCCCAG-----------------------CGTGTCTGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Spongilla_lacustris ------------------AGTCATATGCTTGTCTCAAAGACTAAGCCATGCATGTCTAAGTATGAACTCATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTTCCTT-ACTACATGGATAACTGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAGAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAAGCCAATGCGGGGG---------------------CCTCCGGAC---TTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTC-GTGCCGGCGATGGTGCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGGTAGTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTGGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCCGGGCTATCTAGTCTGGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGGCAGGAGGTCCGGTCCGCCGAAA--GGCAGGACTGGAC-------------------------------------------------------------------------------GCCAGCCCTTTT-TCTCGGAGGCCCCATCTGCTCTTTACTG-AGTGGTAGGGGAGTTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCGCTTGGATACGTTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTCGGTTCTATTTCGTTGGTTTCTGGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTCGGATTTATGGAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCCAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGCGGACGTT----GACTCCGTCGGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCAGGCCGTTC-----------------------------------------GAAC-GGTCG-----GACTTCTTAGAGGGACTACTGGCCAGTGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCGAGCCTTCGCCGGAAGGTGGGGGAATCTTGTGAAACTTCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGGGTCAGCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATCGG--------------------------CTGAGAAGTCGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTA--------------------------------------------GAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGAACCCG---------CAGTTTCATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGAAGGCCGGCTTGCTTAAGTGAAGTCGGCGGAATGCCTGGGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGGACGCCGGGTTAAGGTGCCCGAATCGGCGCTCATCAGACACCATAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGCCGTACCCATACCCGGCCGTCGGGG----------------------CCTCGACGAGTAGGAGGGCGCGGAGGT-----G-----------GCCGCGCA-CCTCGGGCGCGAGCCCGGGTGAAGCCGCCTCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAACGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGGGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATGGGGAAGCTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGG-ACGAGGATGGCCCC------------GGGGCC---GCGGCAACGCGAGCGAA----------CTCGGAGACGCCGGAGGGGACCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTAACGGG----------------CCCTGGAATCAGGTTGGCT-GAGGTAGGGTTGCATGCCCGGTAAAGCGCCACGCTTCTGGTGGCGTCCGGTGCGTTCTCTACGGCCCTTGAAAATCCGAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Suberites_ficus ??GA-TGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAG{AGT}CTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACCTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTTTCTT-ACTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAGAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGAGCT---------------------GGCTCGGTT---TTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAACCGTATGGCCCTTGCGCCGACGGTGCTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTACGGTAGTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCCGGGCTATTTAGTCTGGCAATTGGAATGAGTACAATCTAAACACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGGCAGCCTGCCTGGTCCACCGCAA--GGTGAGACTGGTC-------------------------------------------------------------------------------AGCCGCCCTTCC-TCTCGAAAGCCCCGACTGCTCTTAATTGCAGTGGTCGGGTAGTTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAAGAGGACCTCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACTAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTT----GACTCCATCGGCACCTTATGAGAAATCAA-AGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGG{ACT}ATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGG{AC}GCCTGCG-CTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCACGCCATTC-----------------------------------------GAAT-GGTGG-----GACTTCTTAGAGGGACAACTGGCCAGTGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCGAGCCTACGCCGAAAGGTGGGGGAATCTTGTGAAACTTTGTCGTGCTGGGGATTGATTTTTGAAATTCTTGATCATCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCAGCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTTGGACTGGAAC--------------------AATCTAGGAAGCTGCTCAAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGCCTGGCTTGCTTAATTGAAGTCAGGCGAATGCCGGGGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGTGGGATGAACCAAATGCTGGGTTAAGGTGCCCGAATCAACGCTCATCAGATACCATGAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTTGTACCCATACCCAGCCGTCAGGT----------------------ACCTGACGTGTAGGAGGGCGCAGTGGT-----G-----------GCTGTGCAGCCTCTGGCGTGAGCCTGGGTGAAGCCGCCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAACGAGAGCTTTGAAGACTGAAGTGGAGAAGGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGAAGGGAGAGGTCC---------------------------------------------------------------------------TCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGG-ATGCGGATGGCC----------------GGCC---GCGGCAACGCAAGTGAA----------CTCGGAGACGTTGGCAGGAGCCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTAACGGA----------------CCCTGGAATCAGATTGGCT-GAGATAGGGTTGAATGTCCGGTAAAGCACCACACTTATTGTGGTGTTCGGTGCGCTCTTGACGACCCGTGAAAATCCGAG-----------------------CGCACCCGGTCGTACCGATAACCGCATCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tretodictyum_tubulosum -TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAATGTTCAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTATCTTAACTACAAGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACATGCTTAAAATCCTGACTGGTTGCTGGGGTGATCGGAATAGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGCGTTGTTTGCGTAGCTTGGTTGCGTGAGTGGCGGTTTGCTTGGTGATTCATGGTAACTTATCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATACAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGG-TCCTATAGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATGTAAATACCTTAGCGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGTTCGGGTTGGTCCGCCCTGTGTGGTGTGACTGGCTTTGGTGGTTGG-TTGGA-TGCGTTGCCTGGGTGATGTGT-TCAGG-CTGCTGCCCGTGTTATGCGTGTGTGTAGCATGTGATCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGAGGTCTGTCCTTGATTG-GATGGGTTTTGGATGCGGGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTGCCTATTTTGTTGGTTTGAAGGTATGGAGTAATGATTGATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGTGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTTAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCT{AG}CTAACTAGTCGCGTTATCCACATGACG-----------------------------TGTCGGATGGACGTGT-TTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCATCGAGCCTTCGCTGAAAGGCGGGGTAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGTTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGACACTGCGCGGCCGGCTGTGCGG-AGGTTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTT-GAGG----------------------------------------------------ACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGTCTTATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGATTGAAATGATCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAAGCGCAGCTTACTTTGGTGAAGTTGTGCGAATACAGAGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCCAAGTCAACGCTCATGAGATCCCAGGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGATATGACCAGTGTTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCGGGGCTGAATTGA{CG}TTTTCATAAGCTGTGCAGGCTGATGCGTGAGCTCAGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAGTAAGGGTGCAGATGTATGAGTATATCC-AATT-T------GGTTCTTGACGGAGGGTGGCACCGTCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGACACTTGGATCTGCCTGTGTT--GATGCAGGTGGAGCACGGTAACGTATATATATTTGTGTTTACTCGGTGACGCTTGCGATAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAACAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTTAGGACTGGACCATGTTAGTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGC------------TACCAGAAAACATTATAGATAGTGTCGCCTGCTCAATGATTATAAAATTCAATAGCTGTGGTAACACTTAACCACACAAAGGTAGCACAATAAATGGCCTACTAATTACAGGATCGCATGAAGGCACCACGAAGTTAAAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGTAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGATAAGACCCTAAGAACTTTACCCAAGACTTAAAGCCATAAGTTCCGTTGGGGCAACGGTCTCAAAAA-AGTAACTAAGACTAAACA-TCACGATAAGACCTATTTTAATAAAAAAATAAAAGCTCCTTAGGGATAACAGCGTAATATTGCTACATTCAAGCAATGT Trichoplax_sp CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATCGTACATT-ACTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACT----------------GGAA-GGGATGTATTTATTAGATCAAAAACCAATGCGGGC-----------------------GCCCGGTG---TTGGTGATTCATAATAACTTATCGAATCGCATGGCCTT-GTGCCGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCCATC-GGCTTCGTAATCGGAATGAGAACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGAATGAATCTGACGGTCCGCTTAAC--GGTGAGACTGGAC-------------------------------------------------------------------------------GATTTGTTCTTCTTCTTGAGGGCTGCATATGCTCTTAATTG-AGTGTATGTAGGACTTGAGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACCTGAGCATGGAATAATAAAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTTCGGAACCGAAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTACTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTTGTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGTGGGTGTT----GACCTCATTGGCACCTTATGGGAAACCAA-AGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCCTACCCTGCTAAATAGTTACGTGTTCT-----------------------------------------GGAA-CACGC-----AACTTCTTAGAGGGACAATTGGCCAAGGTAAG--TAGGGCCATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGGCAGAGAGGCTACACCGAGAGGTGGGCTAATCTT-TAAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGACCCTTGTAATTATTGGTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGTGAT-----------------A-TTATCGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATCTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATCCTGACGTGCAAATCGGTCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCG---------CAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAACTCCGACTTGCTTAACTGAAGCCGGAGGAATGCA-GAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATGAGATCCCACAAAAGGTGTTAGTTGGTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTCGCACCGATACTCAACCGTGATAA----------------------TTATCACGAGTAGGAGGGCGTGGTGGT-----T-----------GTTAAGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTAGGTGAAACGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACTGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGTATAGGGTAATTCC---------------------------------------------------------------------------CCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGA-AGATGGATTTAGCT------------GGCTAG---GCGGTAACGCAAATGAA----------CTCGGAGACGCCTGCGGCAGCCCTAGGAAGAGTTATCTTTTCTTTTTAACATG----------------CCCTGGAATCAGATTAACT-GAGATAGGGTTACCGGCATGGTAAAGCAGCACACTTCTTGTGCTGTCTGGTGCGCTGTCGATGGTCCTTGAAAATCCGAG-----------------------CATCTCCGATCGTACTGATAACCGCAGCAGGTCTCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Walteria_leuckarti ------------GCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAATTTACAAGATGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTCTAGTTTCTTTGATGGTGTCTT-ACTACATGGATAACCGTAGTAAC-ATAGAGCTAATACGTGCTTCAAATCCTGACTGG-TGCCCGGGTGCCTGGAATAGGATGTATTTATTTGATCCAAAACCAATGCGTTG-TCACGT-GCTTGGGTGCGTGG-TGGCGGTTATGTTGGTGATTCATGCTAACTTTTCGGATCGCATGGCCTT-GCGCTGGCGATGCTTCATTCAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGGTATTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTATGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACCTGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCGGTTCCTTCTGGTTCTGCAATTGGAATGAGAACAATCTAAACACCTTAACGAGGAGCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGTCGGGTTGGTCTGCCCTACGTGGTGTGACTGGCCTTGGTGGTATGGCTAGGGTA----------------CGCCTTCAGTCTGCCGCCCTTGTTGCGTGTACACGTAGCAGGTGACCGTTCTTCTCCCTCGGAGACGGAGTCTGTCCTTGAGAG-GATGGGCTTTGGATGCGAGGTGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTCTGTG{CT}CTA{CT}TTTGTTGGTTTGAAGGCAGAGAGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTCTGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTAACCATAAACAATGCCGACTAGGGATCAGCGTACGTTCGGGGACGTCGTTGGCACCTTACGAGAAATCAAGAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCGGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAGCCTGCTAACTAGTCGCGTTATCCACACGGTTGGCTTTC--GTC------GAC--GGGGTCGATCGGATCGACGTGTTCTGACTTCTTAGAGGGACAGTTGGTCAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGCCTTCGCCGAAAGGCGGGGCAATCTTGTGAAACTTGATCGTGATGGGGATAGATCCTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCACCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATCGGCACTGCTCGGCCGGTTGTGCGG-AGGCTGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCCGAG{CT}GATGTGTAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATTGGGGTTGAAATGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAGGTGTAGCTT{AG}CTTAAGTGAAGTTGCACGAATACAGGGGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGGGTTAAGGTGCCC{AG}AGTCAACGCTCATGAGATCCCATGAAAGGTGTTGGTTGATACAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGCACCTATCCCCGGCCGCCGTGTGGAGA{CT}--GGCCAGTGCTGGTGACACGGCGTGTAGGAGGGCGCAGGGCT-----GTGTGTTGGTATGCTGTGCAGGCTGGTGCGTGAGCCCGGCTGAAGCTGGCCCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAATTATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCATTTGGACGTGGGTGAGTCGGTCCTAAGAGATGGGCGAAAGCCTGGTTAG{CT}AAGGGTGCAGATGTGCA-GTATGTCC-GGTT--------GGTTCTTC--GGGGGGTGGCACCAGCTCTCGAAAGGGTATCGGGTTAAT{AG}TTCCCGAACCAGACACCTGGATCTGCTCGTTCTGTGGAGCGAGTGGAGCACGGCAACGTATATGTATGTGTGTATACTCGGCGAC{AG}CTTGCGATAGCCCTGGGAAG{AG}GTTGTCTTTTCTTCTTAACCGACCAACCGTGTGCACAGCCCTGGAAGCAGTTTACCTTGAGAGAGGGCTGGAGGTCGGGTAAAGCGCTGCACTTATTGCAGCGTCCAGTGCGCTGTCGAGAGCCCTTGAAAAGCTGAGTCAGGACTGGACCATGTT{AG}GTCTCGTGTCTGGCCGTACCCATCACCGCATCAGGTCTCCATAATAGAAAAAATTATTAATAGTGATGCCTGCTCAATGGTTACAAAACTAAATAGCCGCGGTAACACCTGACCGTGCAAAGGTAGCATAATAAACCGCCTACTAATTATAGGATAGAATGAAGGTAAAACGAAGACCCAACTGTCTCAAAAAAAATAGAATGTGTGTGCAAATCCACACTAAAACGGCAAGACGACTAGACCCTAAGAACTTTACCTAAAACTTAAAGTTATAAGTTTCGTTGGGGCAACGATCTTTAAAAAAGTAACTAAGATTAACCAATCACGATAAAACCCACTTTAATGAAAAAATAAAAGTTCCTTAGGGATAACAGCGTTATATCGTTTTTTTCAAACGATGT ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb9473; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Monosiga_brevicollis, 2 Acanthascus_dawsoni, 3 Rossella_nuda, 4 Rossella_racovitzae, 5 Rossella_nodastrella, 6 Aulosaccus_mitsukurii, 7 Rossellinae_ngen, 8 Crateromorpha_meyeri, 9 Rossella_sp, 10 Bathydorus_spinosus, 11 Bathydorus_nsp, 12 Lophocalyx_nsp, 13 Caulophacella_tenuis, 14 Caulophacus_weddelli, 15 Caulophacus_valdiviae, 16 Caulophacus_arcticus, 17 Leucopsacus_sp, 18 Oopsacas_minuta, 19 Clathrochone_clathroclada, 20 Docosaccus_nsp, 21 Euplectella_sp1, 22 Euplectella_sp2, 23 Walteria_leuckarti, 24 Malacosaccus_coatsi, 25 Acoelocalyx_brucei, 26 Hertwigia_sp, 27 Rhabdopectella_tintinnus, 28 Bolosoma_nsp, 29 Saccocalyx_sp, 30 Iphiteon_panicea, 31 Heterochone_sp, 32 Heterochone_calyx, 33 Aphrocallistes_vastus, 34 Aphrocallistes_beatrix, 35 Farrea_sp, 36 Euretidae_ngen, 37 Tretodictyum_tubulosum, 38 Hexactinella_carolinensis, 39 Pheronema_sp, 40 Sericolophus_hawaiicus, 41 Semperella_schulzei, 42 Hyalonema_sp1, 43 Hyalonema_sp3, 44 Hyalonema_sp4, 45 Mycale_fibrexilis, 46 Suberites_ficus, 47 Spongilla_lacustris, 48 Dysidea, 49 Aplysina_fistularis, 50 Plakortis_simplex, 51 Oscarella_tuberculata, 52 Leucascus_sp, 53 Soleneiscus_stolonifer, 54 Plectroninia_neocaledoniense, 55 Grantiopsis_sp, 56 Atolla_vanhoeffeni, 57 Antipathes_galapagensis, 58 Montastraea_franksi, 59 Hydra, 60 Trichoplax_sp; TREE Fig._1A = [&R] (((60,((57,58)Anthozoa,(56,59)Medusozoa)Cnidaria)Eumetazoa,(((51,50)Homoscleromorpha,((55,54)Calcaronea,(52,53)Calcinea)Calcarea),((49,48),((47,(45,46)),(((42,(43,44))Hyalonema,(41,(39,40))Pheronematidae)Amphidiscophora,(((38,37)Tretodictyidae,(36,(35,((34,33)Aphrocallistes,(32,31)Heterochone)Aphrocallistidae)))Sceptrulophora,(30,(((28,27),((23,(26,29)),((25,24),(20,(21,22)))Euplectellinae))Euplectellidae,((19,(17,18)Leucopsacidae),(((13,12),(16,(15,14))),((2,(6,5)),((8,(11,10)),(7,(4,(9,3))))))Rossellidae))Lyssacinosida))Hexasterophora)Hexactinellida)))Porifera)Metazoa,1); END;