#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on May 06, 2021; 23:59 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Bartosova P., Fiala I., & Hypsa V. 2009. Concatenated SSU and LSU rDNA data confirm the main evolutionary trends within myxosporeans (Myxozoa: Myxosporea) and provide an effective tool for their molecular phylogenetics. Molecular Phylogenetics and Evolution, 53(1): 81-93. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S10246] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=38; TAXLABELS Auerbachia_pulchra Ceratomyxa_sp Ceratomyxa_sp1 Ceratomyxa_sp2 Chloromyxum_cristatum Chloromyxum_leydigi Enteromyxum_leei Henneguya_salminicola Henneguya_sp Henneguya_zschokkei Kudoa_crumena Kudoa_dianae Kudoa_thyrsites Leptotheca_vikrami Myxidium_bergense Myxidium_chelonarum Myxidium_coryphaenoideum Myxidium_cuneiforme Myxidium_gadi Myxidium_incurvatum Myxidium_lieberkuehni Myxobolus_cerebralis Myxobolus_lentisuturalis Myxobolus_longisporus Palliatus_indecorus Sphaeromyxa_balbianii Sphaeromyxa_hellandi Sphaeromyxa_longa Sphaeromyxa_sp Sphaerospora_dicentrarchi Sphaerospora_ranae Sphaerospora_sp Tetracapsuloides_bryosalmonae Zschokkella_nova Zschokkella_parasiluri Zschokkella_sp2 Zschokkella_sp3 Zschokkella_sp4 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=38; TAXLABELS Auerbachia_pulchra Ceratomyxa_sp Ceratomyxa_sp1 Ceratomyxa_sp2 Chloromyxum_cristatum Chloromyxum_leydigi Enteromyxum_leei Henneguya_salminicola Henneguya_sp Henneguya_zschokkei Kudoa_crumena Kudoa_dianae Kudoa_thyrsites Leptotheca_vikrami Myxidium_bergense Myxidium_chelonarum Myxidium_coryphaenoideum Myxidium_cuneiforme Myxidium_gadi Myxidium_incurvatum Myxidium_lieberkuehni Myxobolus_cerebralis Myxobolus_lentisuturalis Myxobolus_longisporus Palliatus_indecorus Sphaeromyxa_balbianii Sphaeromyxa_hellandi Sphaeromyxa_longa Sphaeromyxa_sp Sphaerospora_dicentrarchi Sphaerospora_ranae Sphaerospora_sp Tetracapsuloides_bryosalmonae Zschokkella_nova Zschokkella_parasiluri Zschokkella_sp2 Zschokkella_sp3 Zschokkella_sp4 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa3; DIMENSIONS NTAX=31; TAXLABELS Auerbachia_pulchra Ceratomyxa_sp Ceratomyxa_sp2 Chloromyxum_cristatum Chloromyxum_leydigi Enteromyxum_leei Henneguya_salminicola Henneguya_sp Henneguya_zschokkei Kudoa_crumena Kudoa_dianae Kudoa_thyrsites Leptotheca_vikrami Myxidium_bergense Myxidium_chelonarum Myxidium_coryphaenoideum Myxidium_cuneiforme Myxidium_gadi Myxidium_incurvatum Myxobolus_lentisuturalis Myxobolus_longisporus Palliatus_indecorus Sphaeromyxa_balbianii Sphaeromyxa_hellandi Sphaeromyxa_longa Sphaeromyxa_parasiluri Sphaeromyxa_sp Sphaerospora_dicentrarchi Tetracapsuloides_bryosalmonae Zschokkella_nova Zschokkella_sp3 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa4; DIMENSIONS NTAX=38; TAXLABELS Auerbachia_pulchra Ceratomyxa_sp Ceratomyxa_sp1 Ceratomyxa_sp2 Chloromyxum_cristatum Chloromyxum_leydigi Enteromyxum_leei Henneguya_salminicola Henneguya_sp Henneguya_zschokkei Kudoa_crumena Kudoa_dianae Kudoa_thyrsites Leptotheca_vikrami Myxidium_bergense Myxidium_chelonarum Myxidium_coryphaenoideum Myxidium_cuneiforme Myxidium_gadi Myxidium_incurvatum Myxidium_lieberkuehni Myxobolus_cerebralis Myxobolus_lentisuturalis Myxobolus_longisporus Palliatus_indecorus Sphaeromyxa_balbianii Sphaeromyxa_hellandi Sphaeromyxa_longa Sphaeromyxa_sp Sphaerospora_dicentrarchi Sphaerospora_ranae Sphaerospora_sp Tetracapsuloides_bryosalmonae Zschokkella_nova Zschokkella_parasiluri Zschokkella_sp2 Zschokkella_sp3 Zschokkella_sp4 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4767] TITLE LSU_and_SSU_GBlock3_38_taxa_F3; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=3588; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Auerbachia_pulchra TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCATAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCGCTCGATCATGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTGGACTTGCGAATCTAGATAACTGTGCATATCGCATGACCTCGTCGGCGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAACGTGCTTTTTTAGTT-CGGAATGAACGTAATATAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTCGGATTACAAAGGCT--TTTTTAT--CGCAAAAACCGGATCTTAATTGAATCGTCTG--ACCATTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAAGCGTAACGCTCGAATGTC-TTAGCATGGAACGAACG-------GTTTTC--GAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGATGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCATCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCAAGGAAACTTTCGGGTTCCGGGGGGTC-GCAAGTCCGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCGATGTGGTGGTGCATGGCCGCTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTTTAGAGAGACTACCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGCGACAACAAGTACACCGAGATGGATAATCTTAACAATCGCTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCACC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGATCAAGATGACTGAGGTGCCATAGAAGGTGACAGCCCTGTAGCTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACAGGGAAGCGGAAGGGCGTTG-ACACGTCAGGCCTGTCGGTGAGACGAGACGTTGTT--ACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCTACAGAGTTGGAGAGTAAACTCACGGCGTAGTGAAAGCAAATGGTAAGTACACTACATCGAGTTAGAGCTGTAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGTGATTCTGACGTGCAAATCGATCATCAACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGAC--TCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATAGAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCAC-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAAATA-CACGTCAAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATTGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCATGGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCGATAAAGTGTTGAGCGTGAGCCAGCATGGAGCGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAC-TATAAGG-AGTAGCCTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGGGAATAGCAATTAGCCGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAGC-AGCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAAGAGCGGTAACGCAACGATCTCAGAGACGTGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTATTCCGAGAAAGGGGCAAGCTTGGAAGAGCACCGCA-ATGTGGTGTCAGTGTCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATTA-TTTCGCACTTGTCCGTACCC-AATCC-CATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCAC-AATGTGGGTAAGGGA-GTCGGCAAA-TCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCAATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGG-GTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCGCACTT-ATTCGGTGAAACGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTAC-AATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATCGC-CCAGAGTTTTGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACCGGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Ceratomyxa_sp TAAGCCATGCATGTGCTAGTTCAAAGAAACTGCGAATAGCTCAGTACAACAGTTATAGTCTGCTCGCCCG-GGATAACGTGGCAAATCTACAGCTAATACAACATTCACAAGCT-GGTGAAGCTACGTAACTACGATTGCCGCAC-------TTTGCGGGGGGTTGATTGAATGTCTGCCCTATCATCTGACGGTAAGGTAGTGGCTTACCGTGGAGCTCACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGCGAGACAGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACGCTGGGAGGTAGTGACGAGGAATACTAGCGGGCTACA-----TACGGAATGAACGTAACACAAACCCATTCTCGACCAAT-ACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAACATTGTCGTGCTTACAACGCTCGTAATCCAGTTTGAAG-CTTTATGGTTCGACCTTAAAGCCAACGTC--GGTTGTGTTA-GCGGAGCGTGACGT-CAGGGCGCCCTGAATAAAGCATAGTGCTTAATACAAACGAATGGTTAGCGTGTGAA-AGCATGGAACAAGTGTAGATAC-GTGTTGGAAGCTTCTCACCGGCT-ACAGGGGTTCTAGACGGCAGTGGTATTTCGCGGCGAGAGGTGAAATTTTTAGACCCGCGAGAGACCATCCAAGGCGAAGGCACTTGCCTAGAGTGTCTCCGTTGATAAAGAACGAAGGCCATAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTAT-GGCAGATGACGTAGGCC---TCCCTGGGCCCCAAGGGAAACTTTCGGGTTG-CTGGGAGCCGCAAGGCCGAAATCTAAATTGACGGAGAGGTACCACAAGGCGTGGAGCTTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGCGAAACCTTACTCG-CCATACATAGGAGCACCTTGTTGA-AGGCAATGTGTGATTCCGTGTAGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCAGCTTTATTGCGGTAACGAACGAGACCGCAACGTATGTTTCATTTGGACCGCCAGTG-AGCTGGAGGAAGTGCGGTTATAACAGGTCTGTGATGCCCTTTGATGCCTGAGGATGCACGCGTGCTACAATGGCAACG-CGACAGATACTCGGAGATGGCCAAGC--GACAATGGTTGTCGAGGTCTGGACTGAGCTTTGAAACTGTGGCTCACGAAAGTGGAATGCCTCGTAAGCGCTCAGT-AACTCGTGCTGAATACGTCCCTGTCTCTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATTACTCAGTGGTGGAAGAGAAAACAACCGTGATTGTCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGACAAGAGCCCAGCGCTGAA-ATGTATA--GGCCAGACAA-GCAAGCGTGC-ACCAGAGAGGGTAAAAGTCCCGTGAGA-AGAGTCGGGTAGCTTGGGATTGCTGCCTGAAGCTGGTGGTACACTCCACCAAAGGCTAAATACGGACACAAAGCCGATAGCGAACAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGCGTCTGAAGAGACGGTTAAAAGTTCGTGAAACCGCTAACAGGGAAGCAGACGGCGGCCG---GCGTCCAGGCAGGCCAGAAAAGTTGTGGCAATGTGACGAGAAGGCTAGCCGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAGCCGGGAGAGTCGTGGAGTAAACTCACGGCGTAG-GTAAGCCACAGTGA-GCCCTGCTGAGCGAGGCCAAGCTCCCGGCGTAGAGAAAGATGGTGAACTATACTTGACCAGGATGAAGCCATTGGAAACACTGGTGGAGGTCCCTAGAG-TTTTGACGTGCAAATCCATTC-GGAGTTGAGTATAGGAGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTTGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGCGTGTAGCTTCATGGGGTAGAGCCAATGATTAGAGGGCTCGGGGTCTCTTGCAC-CTCGACCTATTATCACACTCCCAACCGGTGAGTACG-CCGCTCCAACAATTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGGCGAGCTAAGGTGTCCAACGACACGCCAACGGACACCATGAAAGGAGTCGGTCGATATAGACAGCAGGACGGTGTCCCTGAAAGTAGGAACCCGCCAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAACCGAGGGGCCCTGAAAATGGATGACCCTGAAGCGTGTGACCGACGCTCGTCGGGGTAAAAGGGCGTGTCGGTGGCGGGTAAGACTTG-GCGTGAGCGAGGTTGGAGCCGCCGACAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCATT-GATCAGTTGGAGACTTGA-GGCC-AAGTGGAGAAGGGTTCCGCGGCAAGAGCGTTTGACCGCGGGTGAGTCGGTCCTAAGCGGTGGCCTG-CAGGCCGAAAGGGAAGCAAGCCAAAATTCTTGCACCAAGGGCG---ACGCAACGGTCTC-GAGACCTGAGATGTCTTTTCTGCTCGGAAGCAAGTGTTTGGCGATGAGGA-GAGCCTGGAATAGTGGCGCCTGTTCA----CGG-GCTGGGCCATGAAAATTCGGGTGTTGTCGGTTG--GTGCTTGGCCGTACCG-AAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCCCTAAAGTGGGTAAGGGAAGTAGGCAAAGTCCGTAACCTGGGGAGAAGGATTGGCTCTGAGGAGTCGGCTGCGGGCAATCGCGACTTGGAACCGTTACATACTGGGGGAATCCGACTGTCTAATAACAACACAGCTTTGCGACGGCCGCAAGTGTTGACGCAAGGTGAATTCTGCACAGTGCTTTGAAAGTCAAACTGTGGCAACACAACCAAGCACGGGTAAATTGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGCTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGTGCATGAATGGACCAACGAGATTCCCGCTGTCCCTACCTTCTATCCAGCGAAACGACAGCCAAGGAAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGGTTGTGTGCGGAGGAGTCTGAGGTGTAGACGGGTGGGAGTGAAAGACCACTGCT--CAGACGGCCTTCG--------GACTAAGCGCTTGTGACTAGACCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCTGGCTCACGGTGGACAGAAACCTCCAGTGGAGCAAAAGGGCAAAAGCCAGCTTGATTCGGGCGCTCAGTAGGCGTGCGAGCCGAGAAATCATGGCCTATCGATCCTTTG--GTGG--CTAG-GTGTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCGTAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTAGCATTGGGTAGCAGCCTGCCCATAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Ceratomyxa_sp1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAGGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTGGATCATTT--GATGCGGAATGAACGTAATCTAATAATTTCGATGAGTATCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAGAGCCT--TCTTCAT--CGCAAGATTTGTGTCTTTATTGGCTTGTGCAA-GACTCTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAAGCGT-ACGCTGGAGTGTA-ATAGCATGGAACGAATG-------ATTGCC--AAACTG-GTTTTGATTAAAAGGGACACTTGAGGGCATTAGTACTTTGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTTGACCCACAAAAGACTGACTATTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTG-ACAGCAAACGCGGGATTCCAGGTGGGTCCCCCCGCGAAACC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAATTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCCCAACGTTGAA-TTGTATATAGA-TTGCCCAAGTGATTGAGACGCCATAGAGGGTGACAGCCCCGTAGTTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATATAGGCACGAAACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTTAACGGGGAAGCGGAAGGTCGTCGTCT-TACTGGAAGTGCCGG-GTCAGAGTC----G-----CGAGATACCAAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCGAAGCTA--GAAGTCAAAAAGTAAACT-ATGGCGCAGTTAAAGCAA---TGGGATC-----CACTGAGTTAGAGCCTA-GCTGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCAAGAACAGGATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGAAAGTCCATAGCGATACTAACGTGCAAATTGTTCGCATATTTTTGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATTTCCCTCAGGATCGCCGAGACATG-AGCTTCATCGGGTAGAGCCAATGATTAGAGGAATCGGGGA-AAGATTACACTCGACCTATTCTCAAACTATCAACCGGTGA--GTGTGTGTCTCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ceratomyxa_sp2 TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCATAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGATCTTGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGACTGGTGAATCTAAATAACTGCGCATATCGTATGGCCTAGCCGACGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGCAGGTC-TAT--GATTTGGAATGAACGTAATTTAATAAATTCGATGAGGATCCACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAGGGCTC-TTTTTAT--CGCAAGATCAGCTCCTTTACTGGGTCGAGTT--GAAACTTGTGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAACGCAGGCGT-ACGCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGAATG-------GTT-T---GGACCG-GTCACGATTAAAAGGGGCACTTGAGGGCATTAGTACTCTGCGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCGCAGAAGACTGACTATTGCGAAGGCATTTGTCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTG-ACAGAAAACGCGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCCGAGAAATCTTTGAGCTCTGGGGGGTC-GCAAGGCTGAAACTTAACTTGACGGAGAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGACTGATCTTTCATGATCCAGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTTTAGAGAGACTATCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAAAGAGTGCCCTGAATTGACTAAACTTGTAAATCACTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGAAATTATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGTACTCACC-AACTCGTGCTGATTACGTCTCTGCCTCTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATGGACCGGCCAAAGTGACAGAGGCGCCATAGAGGGTGACAGCCCCGTACGTGAGAGTCAGATAGTTTGGGATTGCTATCCGAAGTAGGTGGTAGACTTCACCTAAGGCTAAATATCAGTACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTAAGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCCGTGG---ACGTCTGACCTAGTGGGTCTACTGTTG--CGTGGGACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAAGCCGCAGAGTCAGAGAGTAAACTCATGGCGTAGTGAAAGC------G--ATACATTACATGGAGTTGGAGCTGCGGCTGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGAGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGCAGGCTCTTATCGGTTGTAACGTGCAAATTCATCCTGGATTTGAGCATAGGGGCGATAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCGTCCGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGTACATAGCTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGCATCGGGGACAGAT-TACACTCGACCTATTCTCAAACTATCAACCGGTGAGTACATGTACCCCAACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCAAAGAGCACGTCTAGAGATACCATGAAAGGAGTCGGTCGATTAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGCCACCGATGCTCGGCCGGGTAGGACGGCGATGCGGTTGCGAAGAAGGGTCAAGCGTAAGCTGGCCTGGAGCAGCCGTTTGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCATA-TAGTAACCGAGCGGTTCATGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGAAATTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCCATTGCCTAACCAGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAACCTCAGAAACATGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTGTTCGGAGATAGGGA-AAGTTTGGAAGAGCACCGCAAAAGCCGTATCGCTGTTGATCCTTGAAACTCTGAGCGGTAGTTATTTTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAACGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCAAGTTGTTCGCAATCACAACTTAGAACTGTTACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCATCATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGGGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTTTCTCACTTACTCGGTTAAAGGGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAAGATAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACGGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTACAGTACTAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATTGCTCCAA-GTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Chloromyxum_cristatum TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCATGGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGTTATTGTTCGTTTGATTGTGGATAACGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACATCATTTATTGGAGTGGTGAGTCTAGATAACTGCGCTGATCGTATGCCTATGCCGGCGACGTTTCAATCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAAGTATTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATGCGGAATGAACACAATATAAGACATTTGTCGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACGGGGACCGCCACTTGTATCGTGAGGATGGTGGCTTTACCGTGCTGCCCACTGTGTCTCGCGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCGAATTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAACGCACCAACGACGTTGGGTGATGGGTGATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACCGACAAATGCGAAAGCATTTGCCAAGATTGTTCCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACTCGGGATTCCATGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTC-GCAAGCCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACAGTCTTCATTTTGGAGAGACAACCGGAGAAGCCGGAGGAAGCTTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGGGCCCGAAAGTAGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCGTTGTAATTGTTGCTCATGAAAGAGGAATCCCTAGTAATTGCTCATCGAAGCTGTGATGATTTAGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATTACTAAAGGCAGGACAAGAAAATAACAATGATTCCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATTTGTCAAAGTGAATAGTACACCAGAGAGGGTGGTAGTCCCGTGCGTGAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATCGGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATACAGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACCCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTACGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCAGACAGTGGATACACACGCTGAAATTGATTGCGCACTTTGAGAGCATGCAACGAGATATGGTACTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATGAAGTCGAGGAGTAAACTCCAGGCGAAACGAAAGTGAAG-TGAGATCCATCACATTGAGCTGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGGTAGGGCAAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCACCTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGCCCGCAGTTTCATCAGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTGGGGTCATAACAGGCTTCGACCTATTCTCAAACTGCCAACTGGTAAATGCTAGGGTTCCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGTTAAGGTGCCCAAGTGGACGCCGACGGACACCATGAAAGGAGTTGGTCGATAAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAAATGAATGGCGCTAAAGCGTTCCACCGATACTCGGCCGGGTAGGAGGGTGTCACGGTTGCTGCGAAGTGTGTGGCGTGAGCCAGCATGGAGCCTCCGTGAGTATAGATCTTGGTAGTAGTAGCAGCTTATTAAATGGAACTTTTAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTGAACAGCAGTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTCT-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCACAAGCGGTAACGCAACGAACTCGCAGACATGAGTTATC-TTTCTGCCTGGAGTGGAGTGTTCGGAGATAGGGG--AGTCGGGAAGAGCGTTGCATTTGCGACGTCGTCTATGGTCCTTGAAAATGCGAGGGGTGATTTTTGTCGAGTGTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTCTTCGCCAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAACCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCTACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTATTCGGTGATGAGGCCGAAGACAGTATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAGAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTAAGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGAACATAGCGACGTCGCTTATTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAGATTACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Chloromyxum_leydigi TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAAAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGA-TGGTGAGTCTGGATAACTGTGCGGATCGAAAGGCGTAACCGTCGACGTTTCAATCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTAACGAGAAATACCAGTGGGGCCCTCAGGTCTCGGAATGAGCGTAATTTAAAACCTTCGTCGAA-AGCAACCGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCGGTAGTCTACTCTAAAATTGCTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATGGGGGTTGCCACTTGCT-CGTGGGAGCATTGTCTTTATTGCTATGCAAT--GTGCCCCGCGTAGTGTGCCTTGAGTAAAATAGAGTGCTCAAAGCAGGCGT-GTGCCTGAATATTGATAGCATGGAACGAATGACCACGAGTTGTTGGACAATGGGTAATGATTAAGAGGGACATTTGGGGGCATTGGTATTTGGGCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGCTCAAGGACCAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCATAGTTCTA-ACCCTAAACTTGGGATTCCAAGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGCTCTGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCATGATACGGCGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAACGAGACCAAAATCTCCATTATGGAGAGACAACTGTTCAAGTCAGAGGAAGATTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGACAACAGCGAGTAAACCGAAACGG-TAATCTTGTAAATTGTCATCGTGATGGGGATTGAGCCTTGTAATTATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTAGTAAGCTCTCATC-AGCTCGTGTTGATTACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCTCATAGTAACGGCGAGTGAAGTGAGAATAGCCCAACGTTAAAATTGTATATGGATTCGCGAAAGTGAAAGGCACGCCAAGGAGGGTGATAGCCCCGTGTAACAGAGTAGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATCGGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATATAGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTCAAAAGTACGTGAAACCGTCGATGGGGAAGCGGACGGCGGATTTAAGTGCTGGTGAACTCAGCTTA-TGTT---ACGTAT--CGAGACACTGCGCTGTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAATGT-ACAGAGTCAAGGAGTAAACTCAAGGCGAAACGAAAGTAAAGATCAGATCCATGATGTTGAGCAGGAGCTGT-GCAGTAGGGAAAGATGGTGATCTATGCCTGAGTAGGGTGAAGTCGGAGGAAACTCTGATGGAGGCCCGAAGCGTTCCTGACGTGCAATTCGGTCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCTGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGCCCACAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGTTGTAGTAGACCTCGACCTATTCTCAAACTTCGAATCGGTGA------GGGCTCCGACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGTTAAGGTGCCTAAGTGGACGCCCACGGACACCATGAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGTAGCGTTCCACCGATACTCAGCCGGGTAAGAGGGCGCAACGGTTGCTGCGAAGAATGCGACGTGAGTCGGTTTGAAGCGGCCGTTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT--TATAAGTGAAACCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCGTGTGAACAGCATTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGAGGCTTA-CAAGCCGAAAGGGAATTA-GCTAAAA-T-----------GGCGGTAACGCAAGAAACTCAGAGACGTGAGTTATCTT-TCTGCTGG-AATCGAGTATCG-GAGATAGGGGAGACT--GGAAGAGCGTCCACTTTTGACGTCTGTCTATGACCCTTGAAAATCTGAGGGGCGATTATTTCCTAGCTGGTCCGTACCGTAATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGAGTATAGCGAATTAACAACTTAGAACCGTCGCTGACTCGAGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAGGTGTGGTGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCTACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGGAGACATGTGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATGAGGTCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCTAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCACTAATAAATGACCTGAGTTTAGTGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGAACATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCGTACCCAAAGCGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Enteromyxum_leei TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCACAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATAGTCTATTCGATGGTGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACGTCATTTACTAG-CTGTTGAATCTAGGTAAAT-CGCGAATCGTATGCGTAAG-CGACGATAATTCGATCGAGTTTCTGCTCTATTAACTGTTGGTGAGTTCTTTGCTCACCAAGGTGTTAATGGATAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTTAACCTTTTA-GGTAAGGAATGAACATAATTTAATACCTTTGTTGAGTATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGTGTATATCAATATTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTACAAAATTTCCTTTTTAT--CGTAAGAGCTA-GTATTCACTTTTTT-TGCTA-GTGACTTGCGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCAAAGTGCTCAATACAAGCGT-CCGCTCGAATGTA-GTAGCATGGTACGAATGTG-----GTT-T---GGATTGTGTCTAGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCGTTCGCCAAGACTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCACACAGTAAACATGAATTTATACGTTGGCTTCTCCGGGAAACCTTCGGGCTCTGGGGAGTT-GCAAGTCTGAAATTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCGGACATAGGATTGACAGA-TGACAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAGCGAGACCACAATCTCTAATTTAGAGAGACTACCAAGTAACTTGGGGGAAG-TTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGCAGCAAATAGTGCT-CGAAAGAC-TAATCAT--TAATTGCTGTCGTGATCGGGATTGAGCCTTGTAATTATTGCTCATGAAAGTGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATCAA-CTTGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCCGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAATAAAACAACAGTGATTTCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGAAAAAGCCCAGCATTT-AATTGTATACGAACTAGTCAAAGTGAATGAAGCGCCACAGAGGGTAATAGCCCCGTATCTGCGAGTCGGACTGTTTGGGATTGCAGTCTAAA-CGGGTGGTAGACTCCATCCAAGGCTAAATATAAGCACAAAACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGATTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTTAACAGGGAAGCGGAAGGCTGTTGTACGCGTCAGACATGTCGTT-TGATT-GCCTATGTG--ACGAGATACCTAGTCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCTAGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCAAAGTGAAAGCAAAAATGAGA-CCATCATACTGAGTTAGAGCTCTAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCATGAGCAGGACAAAGTCAGGGGAAACTCTGATGAAAGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTAACTTGTGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGCATTGGGGCCGTGA-TGGCCTCAACCTATTCTCAAACTCCCAACTGGTGAATGTCTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAAGCTAAGGTGCCTAATAGCACGCTAATAGATACCACAAAAGGTGTCGGTTGATCAAGACAGCAGGACGGTGTCCCTAGTAGTAGGAATCCGCTAAGGATTGTGTTACAACTCACCTGCCAAATTAACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGCAACCGATGCTTGGCCGGGTAGAAGGGCGCAGCGGTAGTGATAAAGTGTAAAGCGTGAGCTTGCATGAAACTGCCGTTGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAC-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGA-CGGTAACGTAACAATCTCAGAGACGCGAATTATCTCTTCTCCTTGGAATTGAGTATTCAGAGATGAGGATAAGCTTGGAAGAACACTGCAATTGCAGTGTCACTGTTGGACCTTGAAAATCTGAGGGGTGGTTT-TTTCGCACTTGGCCGTACCA-AATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGTTCTGGCTCTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGAATAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTAGTCGCAATTACAACTTAGAACTGTGACTATCTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTACGATAGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCAGAAATGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGAAGTAACTATGACTTTCTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGAGCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGGGTTAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGGGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTTTCACACTA-AATTGGTTAAAAGCCAATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAATTGCAACGAGGATGTCCAAAGGCAAGCTCATTGTGGACAGAAACCACAAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTTGCTTGACTCTGATTTTCAGTACGAATACGAGACGTGAAATCGTGGCCTATTGATCCCTT---ACCTT-CTTGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGAACATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCATCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_salminicola TAAGCCATGCATGCTACACTACATAGAGACTGCGGAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATGGGTGAGTCTAGATAACTGTGCAGATCGTATGGCCTTGCTGACGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTAGTCAACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCTTGAGAATTGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCAGACAGTGAGAGGTGGTGACGAGAATTACCAATGGTGACCATAGGTTGCGGAATGAACGTAATTTAAGAAATTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCCGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCGGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAATTGTTGCGCTTAAAACGCTCGTAGTTGGATGACACAGAATGTGACTTTGCACGTGAGGATGATGGCTTTAGTGCGTTGACTGTTATGTCTCACGGAGGTTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTTAAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAACGCACCAACGACGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAAAAGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGTCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGACAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACCGTCTCTATTAATCAAGAACGATAGAGGAAGGATCGAAGAGGATCAGATACCCTCGTAGTTTCCTCCGTTAAACTCGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCTGGGAGATATTTTCGGTTGCGGGGGGGTGCAAAGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG--TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACTCGTTCGGACATAGGATAAACAGTTTGATAGAACTTTTTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTCGTGGAGTAATCTGTCAGGCTAACCCCGGTAACGAACGAGATCAGCGTCTCCATTTTGGAGAGACGGGTGGATAAACCACAGGACGGCTGGCAAAAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATATCCGAGGCGGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCAGATAGGTTGAAATGGGTAATCTT-TGAATCGTTATCGTGATGAGGATTGACGGTTGTAATTTTCCGTCATGAAATAGGAATTCCTCGTATGTGTTCATT-AGCGTGTACAGAATAAGTCCCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAGAGAAAATAACAATGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAAAGTCCAACGTTGGAATTGTATATAGACTCGTTAAAGTGAATGGCGCACCAAAGAGGGTTATAGTCCCGTAAATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCTGAAGTGGGTGGTAAACTCCATCCAAGACTAAATATGACTTTGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGTACGGTAGATGAATGTGGATGCGTATTTAGTTTTGTGTG----TGTGCAACGAGATATACTACTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACTT-GTAGAGTTGAGGAGTAAACTCGAGGCGTAACGAAAGTGAATGTGAGATTTATCACATCGAGTTGAAGCTACTG-GCTAGAGAAAGATGGTGAACTATTCCTGAGGAGAGCGAATTCATTGGAAACAATGATGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGTTGACAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTGGGGCTATTTATAGCCTCGACCTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGAATGTGAGAGCTCCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGTGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGTTAAAGTGCCAAAGTGGGGGCCAATGGACACCACGAAAGGAGTTGGTAAATGAAGACAATGGGGCGGTGGTCCTGAAAGTAGACATCCGCTAAGGAGTGTGCAACAACTCACCCATCGAATTTACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCCCCCACTGATACTCAACCGGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCAGAGAAGGCTAT-ATGTGAATGTAGCTGGAGCGGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGC-GAATAAGTGAAACCTTCCAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGTCGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGAAGCTCA-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCGGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGGATGAATTGGTAAGAGCGTCACATTTGTGGCGTCGTGAATGATCCATGAAAATCCGGGGGGTGATTATTATCGTACCTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGAGCTGATTGCAATCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTAAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATTGTGAGGAAACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTTATCGTTTCTTCACTAATTCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTAAAAAATGCAACGAGAGTGTCCTAAGGTAGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTACTAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTATGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTACATAGTGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGAGCTGCAGAAGACTCAAAGTGTCGGATTGTTCACCCTC-AAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_sp TAAGCCATGCATG-CCAAGTTCATAGAGACTGTGGAAGGCTCAGTATATCAGTTATAATCTGCTCGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGACTGGTGAATCTAGATAACTGTGCAGATCGTATGGCCTTGCCGGCGATGTTTCGATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGGCAGTTTAGTGGACTGCCGAGGTTATTACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACGATGGGAGGTGGTGACGAAAAGTACTGACGGCCTCT---GGTTGTGGAATGGAAACAATTTAAGAAATTGGTTTGGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATCTCAAAGTTGCTGCGCTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCAAGTTAAATGAAAATTGCA-CGTGAGGATGGTGGCTTGAGTGAGTTGGCCGTCGTGTCTCACGGAGTGTGCCTTGAGTAAAACAGAGTGCTTAAAGCAGGCGTGATGCTTGAATGTTGATAGCATGGAACGAACACACCGACGATGTTGGGTATTGGGTACTGATTAAGAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCAGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCTGCCAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATCTGTCCAGACCGTGTCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACTGTAAACGCGGGATTCGAGGTTGGTCACCCTGGGGGAAATTTTCGGTTGCGGGGGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGAAAACTTACCTGTCCGGACGTAGGATAAACAGATTG--CGATCTTTTTTGATATGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTTGTCAGGCCGATTCCGGTAACGAACGAGATCACAGTCTCCATTTTGGAGAGACAACGGAATAAATCCGAGGAAGTGTGGCTATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCGGTGACAGCAAGTGGATCGAAATGGGTAATCTT--GAATCACCGCCGTGATGGGGATCGACGTTTGTAATTAC--GTCGTGAAATAGGAATCCCTAGTGCGTGCTCATG-AGATCGCGCGGATTCAGTCCCTGCCCTTTGTAACGCCGTGAACTAAAGCATTTCAGTAACGGCAGGAAAAGAAAATAACCATGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAACAGCTCAACGTTGAAATTGTATATAGAGCTGCCAAAGTGAATGACGCACCGCAGAGGGTGATAGTCCCGTGTGTGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCCAAAGCGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACAGCCTCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGTACGTGAAACCGTCAATGGGGAAGCGCACAGTAGA--AGTTTGAC-GTGT-TGTCGTGC--TGTGAAAGTTCAT-TCGAGATATG-TACTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGC-ACGGAGTCAGGGAGTAAACTCTGGGCGCAACGAAAGTGAAGGTGAGATCCATCACATTGAGCTGAAGCTGT-GCGATAGGGAAAGATGGTGATCTACGCCTGAGTAGGGTGAATTCGTTGGAAACAACGATGGAGGCCCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGGGTGTAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGAGACTCTCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGGATTGGGGTTATTGTTGACCTCGACCTATTCTCAAACTACAAACCGGTGAATGAGCGAGTCTCGACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCGGGTTAAGGTGCCCAAGTGGAGGCAAACGGACACCACAAAAGGAGTTGGTAAATGTTAACAATAGGACTGTGGCCCTGAAAGTAGGTACCAGCTAAGAAGTGTGCAACAACTTACCTATCGAATTTACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCT-TAGCCTCCCACCGATACCCGACCGGGTAGGAGGGTGTTACGGTTGCTGCGAAGGCTTT-GCGTGAGCATGGCTGGAGCGGCCGTAAGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGC-GCATAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCTCGCGAACAGCAGTTGGGCGAGGGTGAGTCGGTCCTAAGCGGCAGCTCA-CATGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTGACGCAAGAA-CTCGGAGATGTGAGTTGTCTTTTCTGCCTGGAAAAGAGTTT-CGGAGATAGGCAACAGCCGGGAAGAGCGTCGCAATGGTGGCGTCGTGAACGATCCTTGAAAATCCGAGCGGTGGTTATTGTCGTCCCTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGCTGTTTGCAGGCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGCATGGACCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGACATGGTGAGGAAACATGTGAGGTGTAGTAAGTTGGGAGTGAAATACCACCACTCGCATCGTTTCTTCACTAAATCGGTGGTGAGGCCGATGACAGTGTCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAATGCAACGAGAGTGTCCAAAGGTGGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTAGAATGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGTAGAGTACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAAAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_zschokkei TAAGCCATGCATGCTACAGTACATAGAGACTGCGGAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATGGGGGAGTCTAGATAACTGTGCAGATCGTATGGCCTTGCTGACGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGATGCTAACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCTTGAGAATTGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCAGACAGTGAGAGGTGGTGACGAGAATTACCAATGGTGACCATAGGTTGCGGAATGAACGTAATTTAAGAAATTCGATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCCGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCGGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAATTGTTGCGCTTAAAACGCTGGTAGTTGGATGACACAGAATGTGACTTTGCACGTGAGGATGATGGCTCTGGTGCGTTGACTGTTATGTCTCACGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTTAAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAACGCACCAACGACGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAAAAGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGTCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGACAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACCGTCTCTATTAATCAAGAACGATAGAGGAAGGATCGAAGAGGATCAGATACCCTCGTAGTTTC-CTCCGTAAACTCGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTTCGGTTGCGGGGGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACTCGTTCGGACATAGGATAAACAGTTTGATAGAACTTTTTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTCGTGGAGTAATCTGTCAGGCTAACCCCGGTAACGAACGAGATCAGCGTCTCCATTTTGGAGAGACGGGTGGATAAACCACAGGACGGCTGGCAAAAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATATCCGAGGCGGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTAGGTTGAAATGGGTAATCTT-TGAATCGTTATCGTGATGAGGATTGACGGTTGTAATTTTCCGTCATGAAATAGGAATTCCTCGTATGTGTTCATTAGCCGTGTACAGAATAAGTCCCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAGAGAAAATAACAATGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAAAGTCCAACGTTGAAATTGTATATAGACTCGTTAAAGTGAATGGCGCACCAAAGAGGGTTATAGTCCCGTAAATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCTGAAGTGGGTGGTAAACTCCATCCAAGACTAAATATGACTTTGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGTACGGTAGATGAATGTGGATGCGTATTTAGTTTTGTGTG----TGTGCAACGAGATATACTACTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACTT-GTAGAGTTGAGGAGTAAACTCGAGGCGTAACGAAAGTGAATGTGAGATTTATCACATCGAGTTGAAGCTACTG-GCTAGAGAAAGATGGTGAACTATTCCTGAGGAGAGCGAATTCATTGGAAACAATGATGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGTTGGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTGGGGCTATTTATAGCCT-GACCTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGAATGTGAGAGCTCCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGTTAAAGTGCCAAAGTGGGGGCCAATGGACACCACGAAAGGAGTTGGTAAATGAAGACAATGGGGCGGTGGTCCTGAAAGTAGACATCCGCTAAGGAGTGTGCAACAACTCACCCATCGAATTTACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCCCCCACTGATACTCAACCCGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCAGAGAAGGCTAT-ATGTGAATGTAGCTGGAGCGGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGC-GAATAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGTCGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGAAGCTCA-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCGAGAGCATGAGTTATCTTTTCTGCTTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGGAGGAATTGGTAAGAGCGTCACATTTGTGGCGTCGTGAATGATCCATGAAAATCCGGGGGGTGATTATTATCGTACCTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGAGCTGATTGCAATCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTAAAAGTGAGGAGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTAAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATTGTGAGGAAACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTTATCGTTTCTTCACTAATTCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTAAAAAATGCAACGAGAGTGTCCTAAGGTAGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTACTAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTATGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCCTGTGGCGGCCAAG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kudoa_crumena TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCACAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCTCTTCGGTCTTGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAAACTGATGAATCATAATAACTGGGCATATCGAACA--TTAA--GTCGATAGTCCGATCGAGTTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTATTGGCTCACCAAGGTGGTGACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGATCATTTATGATTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAGCGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGTT--TTTTTCT--TGTGAGAGCCATATAATAAATTCTTTGTATG--GTCACTTGCAAAATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAA-GCAGGCGTAACGCTTGAATGTA-ATAGCATGGACCGATTG-------AATAC---AATATG-GTCTAGATTAAAAGGAACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATTCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGGCCCTCAGAGAAATCTTAGGTCCTTGGGGGAC--GCAAGTGAGAAACTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATACGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGGTCTTTAATTTAAAGAGACAACCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGCGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCTCTGAGATGGGGAATCTTTAAAATCGCTATCTTGCTTTGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCCCAACGTTT-AAATGTATATGGATAGGTTAAAGTGATTGAGATGCCATAGAAGGTGATAGCCCTGTGTATAAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTCAAGTAGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATACAGACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTCACGGGGAAGCGGAAGGCAGTTACTTGCGTCAAATCTATTGGTGTAATGAAGCGTTATGGCACGAGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTAGAAAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCATAGTGAAAGCAAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTCTAGATGCTGGGAAAGATGGTGAACTATACGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTAAAAGCGATCCTGACGTGCAAATCGATCGTATACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAGGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTTACTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTAAGCTAAGGTGCCTAAGAACACGCTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAACGTGTCACCGATGCTTAACCGGGTAGAAGGGCGTAATGGTAGCAATAAAGTATAAAGTGTAAACTTATATGGAGCTGCCATTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAACAATCTCGGAGACATGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAACCTGGAAGAACATAGCATCTGCTATGTCGTTGTCAATCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGTTA-TTTCACGCTTGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGTTCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCGAAATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATCGGGTCAAACGCAATCACTACTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCTTAACTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCCCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTGTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGGTTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTCATTGTTTTCACACTA-AGTCGGTAACACGCCGATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCAT-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Kudoa_dianae TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCATAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCCGTTCGGTCATGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGACTGATGAATCCTAATAACTGTGCATATCGAACA--TTAA--GTCGATAGTCCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCTTTTTGGTT-CGGAATGAACGTAATCTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGTT--TTTTTATG-CGCGAGAGCCGTACATTAAATTCTTTGTACG--GTCACTTGCGAGGTGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTTA-GCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGATTG-------GTTGT---GACAGG-GTCCCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGGCCCTCAGTGAAAATTTC-GGTT-CCGGGGGCGCGCAAGCGGTAAATTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATTTGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTTTAATTTAAAGAGACCACCGGAGAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGTGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCCCTGAGATGGGGAATCTTAAAAATCGCTATCTTGCTTTGGACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AGCTCGTGTTGAATAAGTCTCTGCCCTTTGTAACCTGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCAGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCATCGTT--AAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGTGCCAGAGAGGGTGACAGCCCCGTATATGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCCAAGGCTAAATATTGACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGTTGCTTGCGTCAGACCTATTGGTGTGATGGAGCGCCGTG--ACGTGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTAGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGTAGTGAAAGCGAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTGTAGATGCTGGGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTTCCAACCGGTGAATGTTTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGCTAAGGTGCCTAAGGACACGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAAAAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTCACCGATGCTCGACCGGGTAGGAGGGCGCGGCGGTAGCGATAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCTGCCGTCGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTAACGCAACAATCTCGGAGACGTGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAGCCTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCAGTGTCGGCCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGTTAATTTCATGCCCGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGGGCCATTGGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACTAACTTGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTGTAAAGGTAGCCAAATGCTTCGTCATCTAATTAGTGGCGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATTAGGGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTGATCGTTTTCACACTAAGTCGGTTGCACGGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTAGACAGAAACTACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTGACCTCCC---AGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Kudoa_thyrsites TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCATAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCCGTTCGGTCATGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAAAACATCATTTATTAGACTGATGAATCCTAATAACTGGGCATATCGAACA--TTAA--GTCGATAGTCCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTGTTAACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCGTATATGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGTT--TTTTTAT--CGCGAGAGCCGCATATTAACTTCTTTGTGCG--GTCACTTGCGAGGTGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGATA-GCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGATTG-------GTTGT---GACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTAGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCTTACAGTAAACTTGGGATACCAGGTTGGGCCCTCAGTGAAAATTTCGGTTC--TGGGGGTACGCAAGTGCCAAATTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATTTGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTTTAATTTAAAGAGACCACCGGAGAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGTGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCTCTGAGATGGGGAATCTTGAAAATCGCTGTCTTGCTTTGGACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AGCTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCTGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCAGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATAAGCCCATCGTTT-AAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGTGCCAAAGAGGGTGACAGCCCCGTGTGTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGACTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCCAAGGCTAAATATTGACACGAAACCGATAGCGAATAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGTTGCTCGCGTCAGGACTATTGGTGTGGTGAGGCGTTGTG--ACGTGATACCTAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTAGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGTAGTGAAAGCGAAGATGAGACCCATCATATTGAGTTTGAGCTGTAGATGCTGGGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTTCCAACCGGTGAATGTTTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGCTAAGGTGCCTAAGGACATGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAATGTCTAAAAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAATCATGTCACCGATGCTCGACCGGGTAGAAGGGCGCGGCGGTAGCGACAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCTGCCGTCGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGTCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGCAACGCAACAATCTCGGAGACGTGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAGCCTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCGGTGTCGGCCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGATA-TTTCATGCCCGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCGGGCCAATCGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACCAACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTTAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTCATCGTTTTCACACTA-AGTCGGTTGCACGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCAC-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGTATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Leptotheca_vikrami TAAGCCATGCATGTGTGGGTTCAAAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAGACCGGTTGTAGTCTGTTCGAGCGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACAATATTTGAGAGACCAGCGAGAAAAAGTAACTGAGCGGACC--ATGGC---GCTGATGGCAATTCGAGCGAATATCCGCCCTATCAACCGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGCTAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGAAGTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATATTGG-GGCGCTCAATGAGTGTGAAATGAAGGACGCGTAAAAAATTCGGTGAG-AACTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATACCAGGATTGTTGCGCTTAAAAGGCTCGTAGTGCGAGTGCGGGGACGGACACGGGCCCCGGAGCGTCGGTCTCTTGAGTGGGATGGCTA--GTAGCGGACGAGGCGAGCCTTGAATAAATCATGGTGCTCAGAGCGGGC-GAACGCCGGAGTGTG-ATAGCATGGAACAAAAAGAGTGTCGCGGTTGG-----GGCCGAAGGTCAAGAGAGACGCTTGGGGCCGCTAGTACT-GGCAGCGAGAGGTGAAATT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAACTTAAGCATATCACTAAGTGGAGGAAAAGAAAACAACCGTGATTTCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGAAACAGCCCAGCGCTGAA-ATGTA--TCGACCGGCCAGAGTGAGAGAGCCACCAGAGCGGGTGCTAGTCCCATTCGACAGAGTCGAGTTGCTTGGGAGTGCAGCTTGAAGCGGGTGGTAGACTCCACCCAAGGCTAAATAGCGGCAGGAAGCCGATAGCGAACAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGCGTCTGAGAAGACGGTCAAAAGTCCGTGAAACCGCTAGCGGGGAAGCTGAGGGCGGACGACTGCTTGTCCGCTTTTTGGGAAAGTCTTG--AGCAGAACC--AA-CTCTGCTCTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAGGCCGGGGAGTTGACTGGTAAACCAGCAGCGGAG-CAAA-C--GAGTGCCACCCAC---AGAGAGCCGGAGCCCCGGCCGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGCCAGGATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTCCGAAAAG-TTTTGACGTGCAAATCTATT-TGGAGCTGAGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAGCCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGCCCACAGCTGCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGTACTGGGAGCAGCGGCGCTCTCGGCCTATTCTCAAACTGCCAACTGGTG-GTGCG-G-GCCCCAACACTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCCAAGGGCGCACTGAGAGAGACCATGAAAGGAGTCGGTCGATCGAGACAGCAGGGCGATGGCCCTGAAGGTAGGAATTCGCCAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGTGTGCGACCGAGGCTCGGCCGGGTAGAAGGGCGCCTCGGTGGCGGAGAAGGCCTA-GTGCGAGTGTGGCTGGAGCGGCCGAGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCA---GATTAACCGGGTGCTCAG-GGCCGAAGCGGAGAAGGGTTCCAGGTCGACAGGGTTTGTGCCTGGGTGAGTCGGTCCTGA-CTTGATCTTAGCGTGGTGAAAGGGAAACAGGCCAAGATTCCTGTACCGGGAACA-TAACGAAACC-------AGACACGAGTTTTCGTCTCTGCTCGGAAGGGAGTGTTCCGCGATGAGGCGGGCCC-GGAAGAAGGCCG-CAGTGT---GGCGAGGGAGGGCCGTGAAACTCTGGTGGCTGAATCAGGCGACGCCCGTCCGTACCG-AAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGTCCCAACGCGGGTAAGGGAAGTCGGCAAACTCCGTAACTTTGGGAGAAGGATTGGCTCTGGGGTTTTTTCTAAGTTAGCTTTCGACCCGGAACTGGCACCAACCCAGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACAAAGCTTTGCGAGGGCCGGTAACGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTTTCAGTCAAACTGCAGAGATGCAACCAAGCCCGAGTTAATGGCCGGGGTAACTATGACTCTGTTAAGCTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGTGCATGAATGGACCAACGAGATTCCCGCTGTCCCTACCCTCGCTCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAAACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGGGCA-GCGCGGCGACCTGGGGGGCGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTCATTGTCTCCGCGCTC-AGT-GGCCGGGCGGCCACGAAACACTCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAGGGCAACGAGAGTGTCCCAAGGCGGGCTCATGGCGGACGGAAACCACCAGTAGAGCGAAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTCCAACTTTCAGTACTAGTGGGAATCGAGAAATCGTGGCCTATCGATCCTTTGCAGTGAAATTAATGTGTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTAGCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_bergense TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCATAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCGTTCGATCATGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACTTCATTTATTGGACTGGTGAATCTAGATAACTTTGCATATCGCACGGCTTGA-CGGTGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCCCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGATAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAATGTGCCCTAAAGGTTTCGGAATGAACGTAATATAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCTCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGCT--TTTTTAT--CGCAGGAACCATTTCTTAACTGTGACGTTTG--GCCACTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAATG-------GTTCTC--GAACTG-GTCGTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGTTCCCCAAGGAAACTTTCGGGTTCCGGGGGGTC-GCAAGTCCGGAACTTGAGTTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTTTAGAGAGACTACCGGAAAGGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACAAGTGCTTTGAGATGGATAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCACC-AACTCGAGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGACAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGGTCAAGGTGACTGAGGCGCCATAGAAGGTGAAAGCCCTGTAGCCGAGAGTCGGATTGTTTGGGATTGCAATCTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACAGGGAAGCGGAAGGACGTTTGATGCGTCAGGCCTGTTGGTTTGATAGGACGTCATGAGACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAGACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCCACAGAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGCGAAAGCAAAGGTGGGATCCACCACATCGAGTCAGAGCTGTAGCTACTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACATGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGAAAGAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCTT-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAA-ATACACGTCTAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCATGGTAGAAGGGCGTGGTGGTCGCGATAAAGTGTGGAGCGTGAGCCCGCATGGAGTGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAGC-TATAAGGTAAACACCTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGTAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAGC-GGCCGAAAGGGAACCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAGTTATCTCTTCTGCCTGGAATCAAGTATTTGGAGAAGGGGGTACGCTTGGAAGAGCACTTTATGAGAAGTGTCGGTGTCGGCCCGTGAAAATCTGAGGGGTGATTATTTC-GCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGTTCTGGCACTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCAATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCAGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCACACTTATTCGGTGACACGGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_chelonarum TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACAACAGTTATAGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATTGGTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTGGCCGGCGACATTTCGATTAAATTTCTGGCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAGCATTTCAACGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGAGAGGTTACTTGTTATTTCGTGAGAATGGCATCTTAATTGTGTTGTATGTTATGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTAATTGCTTGAATGTTAATAACATGGAACGAATGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACGCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGATCTTCATTTTGGAGAGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACAACAGCGAGTGGACTGAAATGGGAAATCTTGTGAATTGTTATCGTGATGGGAATTGAGCATTGTAATTATTGCTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAAATGTTCACTTAGGATACGTTGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATTACTCAGAGCAGGAAAGGAAAATAACAATGATTCTCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAGAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTTGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATTAGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATCGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCCAAGGCTAAATATTAACATGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAGGTTGAAAAGACTCTGAAAAGGGAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACTATAGATATATGCGCTGAGCTTATC-GTGTAACATGATATAGTAATACGAGATATGCTATTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTAATAGCAATATCCATTGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATTGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGA-TGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAAATAAACGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGTGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGAAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACTAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCAGACACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGTTCAGAGATAGGGAAGATTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTACCTAGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAAAATACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCTTAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_coryphaenoideum TAAGCCATGCATGTTTTAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATTGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATTGGTGAATCTGAATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGACGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTATTGGCTTACCAAGGTTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGGTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTG-AATTTAAAAATTTCAACGAGTAGCAACTGGAGGGCCAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTAT-CTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGAGAAGTTCCTCGTTTTTTCGTGAGAATAACTTCTTTACTGTGTAGTGTGTTGTAACTCACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTTAAAGCAAGC-TATAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGACGATTAAGAGGGGCAATTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAGGCATTTGCCAAGTTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACACGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTCGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCATGATCTCCATTTTGGAGAGACAACCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTATAATGATAACGACAACAAGTGGACTGAAATGGGAAATCTT-TCAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTTTTGCTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAATTGCTCACTCAGGTCGCAATGAATAAGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGGGTAGGAAAATAAAATAACCATGATTCTCTTAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAATAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACACCAAAGAGGGTGAAAGTCCCGTGTATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATATAAACACGAGACCGATAGCAAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTACGTGAAACTGTTTATGGGGAAGCGTACGGTAGATC-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTATAATATGACATGGTAATACGAGATATGCTATCGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGGCTAACGT-ATGGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAG-CGATATCCATCGTATCGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTAGGATCATAACTGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTGGGGTGAAAAATAAAACGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTAGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCGGGTAGGAGGGTGCAGTGATAGCGGAGAAGTATATAGCGTAAGCTTGTATGGAGCTGTCACTGGTACGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTATATTAAGTTAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTGAACAGCATT-GAACGCGGGTGAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAA-CAGGTTAATATTCCTGAACTGGGAGCGGTAACGCAACAAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGGGTTTTGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTACGTGCCCAGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTTGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGTGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGACCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAAAATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_cuneiforme TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACATCAGTTATAGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATTGGTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGACATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAACTTTAAAACGTAAACGAGTA-CAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCAAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGAGAGACTACTTGTTGTTTCGTGAGAATGTTACCTTTATTGTATTGTGTTACGTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTGTACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAACATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTTGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCAAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCAGTTGCCAAGTATGTTCCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACGCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGATCACGTTCTTCATTTTGGAGAGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAATGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTGAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATTA-TAAGGGTAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCTCACAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACGGACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGATG-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAACATGACAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTTTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCGAGGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTGAAG-CAATATCCATTGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTATAGGTATTGGGATCATAACAGATCCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGTTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCGAGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGATATCTTTTCTACCTGGAATTGAGTACTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCTCGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATTCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCGTACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_gadi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCCTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGATAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAATGTGCCGTAAAGGTTTCGGAATGAACGTAACATAGTACCTTCGCTGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGCT--TTTTTAT--CGCAAGAACCACTTCTTAACTGTGTTGGGTG--GCCACTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAATG-------GTTCTC--GAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCCGTGAAACCTTCGGGTTCCGGGGGGTC-GCAAGTCCGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTTTAGAGAGACTACCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGACCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACAAGTGCTTTGAGATGGAGAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCACC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGGTCTAGGTGACTGAGGCGCCATAGAAGGTGACAGCCCTGTAGCCGAGAGTCGAGTTGTTTGGGATTGCAACTTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGACGTTG-TCACGTCAGGCCTGTTGGTTTGATAGGACGTCATGGAGCGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCCACAGAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGTGAAAGCAAAGGTGGGATCCACCACATCGAGTCAGAGCTGTAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTTCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACGATCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATAAAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAATTACCAACCGGTGAATGTCAT-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAAATA-CACGTCTAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCATGGTAGAAGGACGTGGTGGTTGCCTTGAAGTGTTGAGCGTGAGCCAGCATGGAGTGGCCCCCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAC-TATAAGGTAACACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGTAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAGC-GGCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAGTTATCTCTTCTGCCTGGAATCGAGTATTCGGAGAAGGGGGTACGCTTGGAAGAGCACTTTATGTAAAGTGTCGGTACCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATAA-TCTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTTAGTCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCAGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACACCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCACACTTATTCGGTGACACGGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGATGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAGCTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_incurvatum TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCATAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGATCATGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTGGACTGGTGAATCTAGATAACTTTGCATATCGCACGGCTTGT-CGGCGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACACTGGGAGGTAGTGACGAGAAATATCAATGTGCC--AATGGCT-CGAAATGAACGTAACATAGTACCTTCGTTGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGCG--TTTTTAT--CGCAAGAACCGTTTCTTGATCGTGTTGGGCG--GCCACTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAATGA------GTTTTT--GGACTG-GTCATGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACAAATGCGAAAGCATTCGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTCGAGACTCCAGGTTAGTCTCCCAAGGAAACTTTCGAGTTCCTGGGGGTC-GCAAGACTGAAACTTGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATCGACAGACTGATAGATCTTTCGAGATCCGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACTACGATCTCTATTTTAGAGAGACCACCGGAGAAGCCGGGGGAAGCGTAGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACGAGTGCGTCGAGATGGAAAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAATAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGACAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGTTCCAAGTGAATGGGACGCCATTGAATGTGATAGCCATGTAGGCGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTAAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGGCGTAG-TTGCGTTAGAGCCACCGGTGCAA-GCGTCGTCATCG-ACGAGACACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCAACAGAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGTGAAAGCGAAGGTGGGATCCACCATATCGAGTCAGAGCTGTTGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGAC---CAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATAGAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTGAC-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTCAGCTAAGGTGCCCAAGA-CACGTCTAGAGACACCACGAAAGGAGTCGGTCGATACAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTGACCGATGCTGGGCGCGGTAGAAGGGCGTGGTGGTTGCGATAAAGGGCAGAGCGTGAGCCTGCATGGAGCGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAC-TAGAAGATGACACCTTT-CGGCCGAAGCGGAGAAGGGTTCCACGAGAACAGTAGTTGGTCGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTGACGTAAA-GTCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGCAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAGTTGTCTCTTCTGCCCGGAATCGAGTATTCGGAGAAGGGGGTAAGCTTGGAAGAGCACTCTGTTTAGAGTGTCGGTGCAGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATTA-TCTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCGATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCGGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCTCAAGTGTTGACGTAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATAGTTTTCACACTT-ATTCGGTTGCACGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACGGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_lieberkuehni TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAAAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGCTATAATCTATTTGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTGGA--GGTGAATCTGGATAACTG-GCTGATCGTATGGCCTTGCTGACGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGGAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCACAATGTGGGAGGTGGTGACGAGAAATATTAGTTTTCCCTCAGGAATGCGAAATGAGCACAATTTAGAACATTTGTCGAGTAACAACTGAAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTTCAGTAGTGTATATTAATGCTGCGGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGAATGAC-GAGTTCCGGGCTTAGATTGTGAGAATGGTGACTTTACCGACT-GCTCATCGTGTCTCGCAGAGTGTGCCTTGAATAAACCAGAGTGCTCAAAGCAGGCATGTTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAACGCACCAACGATGTTGGGTTTTGGGTGATGATTAAAAGGGGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATCTGCCAAGACCGTTCCCGTTGATCAAGAGCGATAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACTGTAAACTCGGGATTCGTGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTTAGGTTCCGGGGGGTTGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATCGACAGACTGATAGATCTTTCGTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGAAGTGATTTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCATATTCTCCATTTTGGAGAGACAACCGGGTAAGCCGGAGGACGTATGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGTAACAACAGATAGTGGTTCGAAACAGGTAATCAT--AAATTGTTACCGTAATGGGGACTGTGCTTTGTAATTATCGCACACGAAAGAGGAATTCCTAGTAAGTGCGAATC-AACGAGTGCTGATTGCGTCCC-GCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAACGGCAGAAAGAGAAAATAACTATGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAACCGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGACTCATCAAAGTGAACGGTATGCCAAAGAGGGTGATAGCCCCGTGTTTAAGAGTCGGACTGTTTGGGAATGCAGTCTAAAGCGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATACAGACAGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACCCTGAAAAGGGGGTGAAAAGTACGTGAAACCGTTGGTGGGGAAGCGGACGATCGACGT-TGTGTCGCGTC--TT----TTTGATTTGCTTGCG-GACGAGATATGCTATTGTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGTA-CGGAGTCGAGGAGTAAACTCAAGGCGTAACAAACGTGA---TGTGATC----ACATCGAGTTGAAGCTGT-GCGAGAGGGAAAGATGGTGATCTACGCGCGAATAGGGCGAAGCCAGTGGAAACACTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAATTTACGTGTAGGAGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCCGAAACTCA-AGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATTGGGATTGTTATCGGTCCCGACCTATTCTCAAACTGCCAACCGGTGA--GTGAGAGTTTCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_cerebralis TAAGCCATGCATGTTTAAGTTCATAGAGACTGCGGACGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTGGACTGGTGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTATGGCCTAGCCGGCGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATTAACTGTTGGTAGTATAGTTGCCTACCAAGGTTGCGATGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCATGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAGTACTAATGGCCCTTA--GGGT-CGGAATGGACGTAATTTAAGTAATTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCACGCAAATTTACACTTTACGCGTAAGGATGGCAGCTTTAGTGCGTCGATTGCCGTGTCTTACGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTT-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAACGCACCAACGATGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAAAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCGGCCAAGGACTAACGAATGCGAAGGCATTTGCCCAGACCGCCTCGCTTAATCAAGAACGATAGTGGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCC-CACTGTAAACTCGGGATTTTATGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTTCGGTTACGGGGGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGTCCGGACATAGGATAGACAGACTGATAGATCTTTCTTGATATGATGTAGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGCTAATCCCGGTAACGAACGAGATCTTATTCTCCATTTTGGAGAGACTGTGAGGTAAGCTCAATGAAGCAAGGCCATAACAGGTCTGTGATGCCCTAAGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGGTGACAGCGAGTAGGTCGAGATGGGCAATCTTG-TAATCACCATCGTGATGGGGATTGACCATTGTAAT--TTGGTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAGGC{AG}CTTATT-AGAGTGTGCCGAACGAGTCCCTGCCCTTTGTAACGCCGTGAACTAAAGCATTTCAGTAACGGCAGGAAAAGAAAATAACTATGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATGCAATGAAGTGAATAGCGCACCATAGAGGGTTTTAGTCCCGTACATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATACAGTCTGAAGTGGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATATAACCTCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAACGTGAAAAGGGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGTACGGTAGAT--AAATGGCGTAGTAAGTGGTTTG-TGTA---GTGTAT-CCGAGACATGCTACTGTTCGACCCGTCTTGAAACAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_lentisuturalis TCAGCCATGCATGTTAAAGTTCATAGAGACTGCGGACGGCTCAGTAAATCAGCAATGATCTATCTGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTGG--TGATGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTAGGGCGTAACCGGCGACATTTCAGTTGAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTAACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACAGTGGGAGGTGGCGACGAGAATTACTGATGGTAGCCATATGGTTAAGAATGAACGTGATTTAAGAAATCCGTTGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTACCTCAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCACATGGGCCCAACTGTGCG-TATGGGGATGGCAACTTAAGTGAGTCGATTGTTGTGTCCCATGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTGATGCCTGAATGTTAACAGCATGGAACGAACGCACCAACGATGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAGAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTTGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCAAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACCGTATCCATTAATCAAGAACGATAGTGGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCC-CACCGTAAACTCGGGATTCGAAGTTGATCCCCCTGGGAAACCTTTTCGGTTACGGGGGGTTGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATAGACAGATTGATAGATCTTTCTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGCCAATTCCGGTAACGAACGAGACCACAATCTTCATTTTGAAGAGACAACTGTGTAAGACAGAGGAAGTGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGACTACAACAAGTGGGTCGAGACGGGTAATC--AGTAATAGTCATCGTGATGGGGATTGACCGTTGTAATTATCGGCCATGAAAGAGGAATCCCTAGTATGTGCTCATA-AGCGTGCGCGGACTGAGTCCCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAAAGAAAATAACAATGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGTCCAACGTTGAAATTGTATATAGACCTGTCAAAGTGAATGGCACACCATAGAGGGTTAAAGTCCCGTAAATGAGAGTCGGGCTGTTTGGGAATGCAGTCTAAAGTGGGTAGTAAACTCCATCTAAGACTAAATATAACTCCGGGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCAGAAATGAAAGTGAAAAGGGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGAACGATGGATTAAAGTGGCACCCAATACAGTTTG-TGTGTGTGTGCACATCGAGATATGCTATTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATGGAGTCGAGGAGTAAACTCTGGGCGCAACGAAAGTGAATGTGAGATCCACCACATTGAGTTGTAGCTAT-ACGATAGGGAAAGATGGTGACCTATGCTTGAGTAGGCTGAATTCATTGGAAACAATGATGGAAGGCCATAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGTCCGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGTGTAAGGGTCGTTTCTGGCCTTTAACTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGA-----AGGACTCTGACACTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCAGGTTAAGGTGCTCAAGTGAAGGCTAATGGACACCACAAAAGGAGTTGATAAATGATAACAGTGAGGCGGTTGCCCTGGAAGTAGGAATCCGCTAAGAAACGTGTAACAACGTACTTACCGAATTTATCGGCCCTGAAAATGGATAGCGCT-CAGCCTTACACCGATACCTGACCGGGTAGGAGGGTGTTGTGGTCGCAGCGAAGAATGT-ATGTGAATGCATTTGGAGCGGCCACAAGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGCAGCATAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGACGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGCAGCTCA-CACGACGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_longisporus TAAGCCATGCATG-CCAAGTTCATAGAGACTGCGGACGGCTCAGTATATCAGTGATTATCTGTTTGATTGTGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGACTGGCGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTATGGCCCTGCCGACGACGTTTCAATTGAGTTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTATTGGCTTACCAAGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCTAGACAGTAGGAGGTGGTGAAGAGAAGTACTTATGGTGGCCAAAGGTCCCGGAATGAACGTAATTAAGCAATTTCGATGAGTAACTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTGGCGTGATTTAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCACGCATGTCACTATTTGCA-CACAAGTATGGTATCTTTAGTGAATCGAGTATCATGTCTTGTGGAGTGTGCCTTGAATAAAACAGAGTGCTCAAAGCAGGCG-AACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAACGCACCCGCGATGTTGGGTATCG-GTGATGATTAACAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAGATGCGAAGGCGTTTGTCTAGACCGTTTCCATTAATCAAGAACGAAAGTGGGAGGTTCGAAGAGGATCAGATACCGTCCTAGTTCC-CACTATAAACTTGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTTCGGTTACGGGGGGTCGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCTGTCCGGACATAGGATAGACAGACTGATAGATCTTTCTTGATGCGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACCTTCTCCATTTTGGAGAGACAACAGGTTAAGCCTGAGGAAGTGTGGCTATAACAGGTCAGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATAACAACAACAAGTGGGTCGAAATGGGTAATCT--ATAATTGTTATCGTGATGGGGATTGACGATTGTAA--ATTCGTCATGAAATAGGAATCCCTAGTATGTGTTTATT-AAATTTCACAGATTTAGTCCCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAAGGAAAATAACCATGATTCCTTCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGATCAGTCCAACGTTGAAATTGTATATAGACTTGCCTAAGTGAGTGACGCACCACAGAGGGTTGTAGTCCCGTGTATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCCTAAGCAGGTGGTAAACTCCATCTAAGACTAAATATAACTCCGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGACTCTGAGAAGAGATTGAAAAGAACGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCATACAATGTATA-AGGTGTCAGTGTGTTTAGTGTCGTATG-----G-GTAACGAGATATGACATTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACAT-GTAAAGTCGAGGAGTAAACTCATGGCGCAACGAAAGTAAATGTGAGATCCATCACATTGAGTTGGAGCTAC-ATGCTAGGGATAGATGGTGACCTATTCCTGAGTAGAGCGAATTCATTGGAAACAATGATGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGACCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGAGACTCGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGACTCGGGGCTATTTATAGCCTCGACCTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGAATGT-AGAGTCTCGACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAAACGAGAGTCGGGTTAAAGTGCCTAAATGGAGGCAGATGGATACCACAAAAGGAGTTGATGAATTATGACAGTAAGGCTGTGGTCCTGAAAGTAGACATCAGCTAAGAAGTGTGCAACAACTTACTTACCGAATTCATCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCTTCTACTGATACCCGACCGGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCGGAGAAGCTTGC-ACGTGAGTGTGAGTGGAGCTGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGCGTATAAAGTGAAACCTTCTAGACCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGACGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGCAGCTCA-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAAGAAACTCGGAGACGTGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGCAACAATTGGGAAGAGCGTCGCATCTGTGGCGTCGTCAATGATCCGTGAAAATCCGAGGGGTGGTTATTTTCGCACTTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGTTCTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGACTGTTTGCAGGCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAGTTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTAAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTCTTCACTAAATCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAATGCAACGAGAATGTCCTAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Palliatus_indecorus TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCATAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGATCTTGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATCATTTGTTAGACTGGTGAATCTAGATAACTGCGCATATCGTATGGCCCAGCCGACGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGCAGGTC-TAT--GATTTGGAATGAACGTAATTTAATAAATTCGATGAGGATC-ACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTG-ATTACAAGGGCTC-TTTTTAT--CGCAAGATCTGTGCCTTTATTGAGTTGTGCA--GGAACTTGCGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAGGCGT-ACGCTCGTATGTT-ATAGCATGGAACGAATG-------GTT-T---GGACCG-GTCACGATTAAGAGGGGCATTTGAGGGCATTAGTACTCTGCGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCGCAGAAGACTGACTATTGCGAAGGCATTTGTCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTG-ACAGAAAACGCGGGATATCAGGTTGGTCCCTCCGAGAAATCTTTGAGCTCCGGGGGGTC-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGTGATCTTTCATGATACAGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTTTAGAGAGACTATCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACGAAGAGTGCCCTGAGATGACTAAACTTGTAAATCACTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGAAACTATTGCTCATGAAGGAGGAATTCCTAGTAAGTACTCACC-AACTCGTGCTGATTACGTCTCTGCCTTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACCGTGATTCCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATGGACCGGCCAAAGTGACAGAGGCGCCATAGAGGGTGACAGCCCCGTACATGAGAGTCAGATAGTTTGGGATTGCTATCCGAAGCAGGTGGTAGACTTCACCTAAGGCTAAATATCAGTACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTAAGTGAATCCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCCGTGG---GCGTCTGACCTAGTGAATCTATTTTTG--CGTGTGACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAAGCTACAGAGTCAGAGGGTAAACTCATGGCACAGTGAAAGCA--------ATTCATTACATGGAGTTTGAGCTGTAGCTGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCTTGCGTAGAGTGAAGACAGAAGAAATTCTGTTGGAGGCTCTTATCGGTTGTAACGTGCAAATTCATCCTGCACGTGAGTATAGGGGCGATAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCGTCCGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGTACGTAGCTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGCATCGGGGACAGAT-TACACTCGACCTATTCTCAAACTATCAACCGGTGAGTACATGTACCCCAACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCCAAGAGCACGTCTAGAGATACCCTGAAAGGAGTCGGTCGATTAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACGACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGCCACCGATGCCCGGCCGGGTAGGACGGCGATGCGGTTGCCAAGAAGGATCAAGCGTAAGCTGGTCTGGAGCGGCCGTTTGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCATA-TAGTAACCGAGCGGTTCATGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGAAATTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCCAAGCCAATGCCTAACCAGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAACCTCAGATACGTGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTGTCCGGAGATAGGGA-AAGCTTGGAAGAGCACTACAAAAGCAGTGTCGCTGTTGACCCTTGAAACTCTGAGCAGTAGTTATTTTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCAAGTTGTTCGCGATCACAACTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTAAAGGTAGCCAAATACCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCACGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCATCATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGGGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTT--TCACACTTACTCGGTTAAAGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAAGATAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACGGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACTAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTGATTGCTCC---AAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_balbianii -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGATTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCTGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCAAATAATGGGAGATGGTAACGAGAAATACCAGTGTTTCCTTAAGGATTCGGAATGAATGTAACTTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTGTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACTATATAAGTTACTTAGTATTTTGTGAGAATAATATCTTGATTGTATCGTATATTGTATCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGC-TAACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGTATTAGTATTTGAACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTTCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAAGTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAACTTAAGCATATTGCTAACCGCAGGAAAATAAAATAACTATGATTCTCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGATAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTTATAGCCCCGTTTGTGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGCTGGTAAACTTCAGCTAAGGCTAAATACCTACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGCTCGTGAAACTCTCTATAGGGAAGCAAACAGATAATA-TTGCGCCGGGCTTGTC-GTGTAGCATGGCAAAGTAATACGAGATATATATCGGTTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAA-CGATATCCATCGTAATGAGCTGGAGCTAT-GCGGTAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGAAGCGATTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATGTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGATCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAAGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAACGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTTTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTAGCCGGGTAGGAGGGCGCAAAGATAGCGACGAAGATTATGGCGTAAGCCTAATTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAGCTCAAAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATTTGAGGGGTGAATATTATCGTACCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTATTCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTAGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCGGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGTAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_hellandi TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAACACATCATTTATTAGTTTGGTGACTCTGAATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTCGTGGCTTACCAAGATAATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACATTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCACAGGATTCGGAATGAATGTAATGTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCCAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATAGAAATTGCTTAGTATTTTGTGAGGACATTTTCTTAATTGTGCTGTACTATGTATCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTT-ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAGCATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGTTGATTCCGGTAACGAACGAGACCACGATCTCCATTTTGGAGAGACAGCCGGATAACCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAACGAGTGGACTGAAATGGGGAATCTTGTAAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTAT-GCTCATGAAAGAGGAATTCCTTGTATCTGCTCATTCAGGTTGCAAAGAATCAGTCCCTGCCCTTTGTA--------------------------------GGAAAATAAAATAACAATGATTCTTTCAGTAACTGCGAGTGAAGCGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGCTAGCCCCGTTGATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACATACACGAGACCGATAGCAGACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATAGGGAAGCAGACAGTAGACA-TT-CGCTGAGCTTGTT-GTGTGGCATGACACGGTAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAAGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTAAAA-CGAGATCCATTGTAATGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATTGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAATGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAAAGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAACGATCTCAGAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTATCGTA-CTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCCCTAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCCCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTCTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_longa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGATTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCAGATACTGGGAGATGGTAACGAGGAATACCAGTTGTTTTCAATGAATTCGGAATGAATGTAACTTAAAAAATTCAATGATTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATAGAAGTTACTTGGTATTTTGTGAGAATAATACCTTTATTGTGTCGTATATTGTATCTTGCATGGCGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCT--ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGAACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTTCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCCGTGAAACC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAACTTAAGCATATTGCTAAGCGCAGGAAAATAAAACAACCGTGACTCTCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTTAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTTATAGCCCCGTGCATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGTTGGTAAACTTCAGCTAAGGCTAAATACTAACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGAATCTGAAAAGACAGTTAAAAGTACGTGAAACTCTCTATAGGGAAGCAAACAGCTGATAATTGCGCTGGGCTTGTC-ATGTAACATGACATGGTAATACGAGATAAACTGTGGTTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAA-CGATATCCATCGTAATGAGCTGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGAAGCGATTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAATGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAAAGGTAGCGATGAAGGTTACGGTGTAAACCAAATTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCCTA-CATGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-CTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTATCGTGCCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTATAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTAATGAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_sp TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAACACATCATTTATTAGTTTGGTGACTCTGAATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTCGTGGCTTACCAAGATAATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCACAGGATTCGGAATGAATGTAATGTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCCAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATAGAAATTGCTTAGTATTTTGAGAGGACATTTTCTTAATTGTGCTGTACTATGTATCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTT-ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAGCATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCAGCGAGAGGTGAAAT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAATTTAAGCATATTATTAAGCGCAGGACAAGAAAATAACAATGATTCTCTTAGTAACTGCGAGTGAACCGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTTAAAGTGAGAGGTACGCCACAGAGGGTGATAGCCCCGTATAAAAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACGTCCACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGGAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATAGGGAAGCAGACAGTTGATG-GTGCGCTGAGCTTGTC-GTGTGGCATGACATGGTAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAA-CGAGATCCACCGTAATGAGCTGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCTCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGGCCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAGGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGAAGGGCGCAAAGATAGCGGCGAAGAGCATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGAAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGG-TTTCGGAAGAGCATCGCACATGCGGTGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGAGTGAATATTATCGTATCTGGCCGTACCGTAATCCGCTGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTATAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAAACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTTTCTTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaerospora_dicentrarchi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAA-GCA-CAG-CGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCATAAATGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGTT--TTTTTAT--CGCGAGAGCCGTATATTAAATTCTTTGTGCG--GTCACTTGCGAGATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAA-GCTCGAATGTA-ATAGCATGGAACGAATG-------GTTGT---GACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGCGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCGTCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTC-CCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCATACAGTAAACTTGGGATTCAGGGTGGGCCTCTGTG--AAAACTTC-GCTTTCGGGGGACC-CCAA-TGTC-AACTTAAATTGACGGAATGGCACCCCCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTTATTTGACTCAACCCGGGGAAACTCCCCAGTCCAAACATAGGATTGAC-GA-TGAGAGATCTTTCATGATA-GATGTGGTGGTGCATGGCCCTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCAGAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCATCGTTT-AAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGCGCCAAAGAGGGTGACAGCCCCGTATGTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATAGACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGT-ACTTGCGTCAGGTCTACTGGCCTAATGAGGCGTTGTG--ACGAGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTGGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGTAGTGAAAGCAAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTCCAGGTGCTGGGAAAGATGGTGAACTATACGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGTGTATAGGGGCGATAGTCTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGACTCGGGGACATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCAAGTTAAGGTGCCTAAGGACACGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAATAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTCACCGATACTTGACCGGGTAGAAGGGCGCGGCGGTTGCAATAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCATCCGTTGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAC-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAATTGTCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGC-AAGTTTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCGGTATCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGTATA-TTTCACGCCCGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGTTCTGGCTCTAATGTAAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGGGCCAATCGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTAAAAAGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATTGTTTTCACACTA-AGTCGGTGACACGCCGATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCAGTGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCGC-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTCCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaerospora_ranae -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAGCGTAGCGGCCTACCAAGGTGATGACGAGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCATTAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAACTATCCAATCCAGACAATGGGAGATGGTGACGAGACATATTGGCACTGG-CATTCGGTAG-GAATGACCGTAATTTAGACACTTCGTGGA-CGACTACGGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCTGTAGCATATATAATTGTTGTTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTACAGTGGCCCCTTCTCATTTCGTGTGAGGCAGGACTTAAGTGGGT-ACACCAGACGTTGGCGAAT-TGTGCCTTGAGTAAAATAGAGTGCTCCAAGCAGGC-----GTGAGTAAATCAA-AGCATGGAACGAATGGACCAA-TTCCGTGT-----GGGTATTGGTTAACAGAGACATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTTTTAGACCGGCCGAAGACTAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAATTGGAGGATC-AAGATGATTAGATACCGTCGTAGTTC-CAATTGTAAACTCAGGGCTCCAGGTTGGTCCCCCTGCGAAACC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGGG-AGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCCCAACGTCGAA-TTGT-TAAGGAAGCATCAAAGTGAAGGGCGCGTCATAGAGGGTGATAACCCCGTGTGTGTGAGCCGGGTTGTTTGGGATTGCAGCCCTAAGCGGGTGGTAAACTTCACCCAAGGCTAAATACTGGAACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCCGAAAGGAGAGTCAAAAGCACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAGCGGATGGTCGACGTCTACGTTGCATCTGTTAATATCAGGCTTGCTTGTGCGACGAGATACCAATTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAGCATAATGAAGTCAAAGGGTGAAGTCGAGGCGCAATGAAAGTGATTATGGGATCCGTTACACTGAGTTAGAGCCAT-ATGCTAGAGAAAGATGGTGAACTATTCCTGGGTAGGGCGAAGCCGGAGGAAACTCCGGTGGAGGCTCGCAGCGATCCTGACGTGCAAATCGGTCGTCAACCTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACTTGTAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGTTATTTGGGA-GCAACAGCTCCTGAACTATTCTCAAACTGCCAACCGGTGATTGTCGGAACTTGGACGTTTCTGGTAAGCAGACGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sphaerospora_sp -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCATAAATGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCAACTGGTGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAGCGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGTT--TTTTTAT--CGCGAGAGCCGTATATTAAATTCTTTGTGCG--GTCACTTGCGAAATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAA-GCTCGAATGTA-ATAGCATGGAACGAATG-------GTTGT---GACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAGGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGTCCCTCTGCGAAACC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACCAGAGGAGAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCATCGTT-AAAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGTGCCAAGGAGGGTGACAGCCCAGTATGTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATAGACACGAAACCGATAGCGAACAAGAACTGTGAGGGGAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGT-ACTTGCGTCAGGTCTACCGGTCTAATGAGGCGTTGTG--ACGAGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTGGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGCAGTGAAAGCAAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTCCAGGTGCTGGGAAAGATGGTGAGCTATACGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGTGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tetracapsuloides_bryosalmonae TAAGCCATGCATGCCTAAGTACATAGAAACTGCGGATAGCTCATTAAATCGCCTCTATTTTGTTTGATAGTGGATATCGTGGAAAATCTAGAGCCAATACTTCATTTATTGGA-TGGTGATTCTAAATGACTTTGCTGATCGTATGGCCTTGCCGACAACAGATCAAACAAGATCGCGCCCTATCAATTGTTGTTAGGATATTTTCCTAACAAGGTTGTAACGGGTGACGGGGAATCAGGGTTTGATTCCGGAGAGGGAGCATGAGATATAGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCACTCCCGACACGGGGAGGTAGTGACGAGAAATATCGGTCCTATTCAATGAGTAGGAAATGGACGAAATTCAGGTCCATTCGTGAGTAACAAGCAGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCTGCACGCATATGCGAGATTTGTTGCATTTAAAAAGCTCGTAGTCGGACGGTTCCGACTAGTTGTACAAACGCAAGCTCCTGATCTTAATTGGGTTATCAGCTGTAATTTGCGGA-CGTACCTTGAACAAATCGGCTTGTTCAAAGTAGGCCTAGTGCCTGGACATT-CTAGCATGGAATGTTC--------GTCGGAAAGAGTA-GGTCCAGGTCAAAAGAGACATTTGGGGGCATAAGAACTCGGCCGCGAGAGGTGAAGTTCTAAGACCGGCCGAGGTCTAACAAAAGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTGGAGGAGCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTTCC-AACTTTAAACTCGGGGCTACTAATTGACCTCCCAGGGAAAC-----GGGTTCTGGGGGGTCGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACGCGGGGAAACTTACCCGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATCGCTCTTTCATGATACGGTGAGGTGGTGCATGGCCGTTCATAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACTTCTTCCTTCATTTTGAAGGGACTAACGCTAAAAGCGTAGGAAGTAATCCGATAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATGTCCGGGGCCGCACGCGGGCTACACTGGTGGTAGCAAAGAGTAGGGAGACACGAGTAAACTCACGAACTACCATCGTGACAGGGACTGAACCTTGTAATTATGGTTCACGAACGAGGAATTTCTAGTAAGCGCTCACC-ATCCAGCGCTGATTATGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACCGTGATTCCCTTAGTAGCGGCGAGCGAACATGGAATAGCCCA-CGCTGAA-TTGTATATGGGTAATTTAAAGTGAACGGCATGCCAAGGAGGGTGATAGCCCCGTACCTGAGAGTAGGACCGTTTGAGAATGCAGTCTGAAATGGGTGGTGAACTCCACCTAAGGCTAAATACGGACACGAGACCGATAGCACAAAAGTACCGTAAGGGAAAGGTGAAAAAACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTGCTTGAAACC-AACCGGGGGAAAAGGCTGGCAATTATGTATATTAAGCTAATCAATGTTTCTAACCATTTTATGACGAG--ATGGTAGCTTCAGTCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGACC-TACTGCTAAAGTCGAAGGGTAAACCCGAGGCGAAGCGAAAGCGAAGGTGCCAACCACCGGGATGAGCTAGAGCTA-GCGGCAAGGGAAAGATGGTGAGCTATGCCTGAGCAGGATGAAGCCAGGAGAAATCCTGGTGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTAACTCAGGTATAGGGGCGATAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCGGACATCCTCAGTTTCATTACGTAGGGAGAATGATTGGAGGTTTCGGGAACGCAA-TGTTCTCGGCCTACTCTCAAACTTCGAAGTAGTGAAATGATCGATGTCCACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATCCGGGATGAACCGAAAGTCGAGTTAAGGTGCCCAAATGAGATTTAATTGATACCATTAAAGGTGTCGGTCAATGTAGACAGCAGGGCGGTGGCCATGGAAGTCGGCATCCGCTAAGGAGTGTGTATTAACTCACCTGCCCAATTGACCGGTCCTGAAAATGGATGGCGCTTAATATTTCGACCGATACTCGGCCGGGTAGGGGGGCACAACGGTAGCTGAGAAGGATCA-ACGTGAGTTGGTCTGGAGCTGCCGTTGGAGCTGATCTTGGTGGTAGTAGCAAC-TATTGGGTGGAACCTCGAAGTCCGAGGTGGAGACGGGTTCCATGTCAATTGTAGTAAGACATGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGACTCCCGAAGGGGTCGAAAGGGAA-CAGGTTAATATTCCTGGACCAGACGGAGTAACGC--CGAACT--GAGCGATGAGTTTTCTTTTCTTCATGGAATCGGGTAACGGGAGATATGGTATGTTCGGAAAGAGC-GAGT-GTTGCATCGTCTTAC--GACCCTTGAAAATCGGAGAGGTCGT-AGTTCCATATCTGACCGTACCGGTATCCGCATCAGGTCTCCGAGGTTTTCTGGAACGAACGTTGGTAAGGGAAGTCGGCAAATC-CGTACCTTCGGTAGAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGAGTTTCCCG------CAACTTAGAACTACTATTAAGAGAGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACTTAGCATTGCGATGGCCGGCAATGTTTACGCAATGTGATTCCTGCCCAGTGCTGTGAATGTCAATATACTGACATGTATCTAAGCTCCGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCGACGATCGAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTTGGTTCGGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGAATCTGTTAGGACGCACGGGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTACGTTGCGTCTTAACTAAGCCGATAATGCAGCGGTAAACGATTT--GATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACGTCTGAAAGAGCAACGCAGACGACCAAAGACTAGCTCATCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_nova TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACATCAGTTATAGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATTGGTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACATTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAAAATTTCAACGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACA--AGAGGTTACTTGTTGTTTCGTGAGAATGGTACCTTTATTGTACTGTGTGCTTTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAATGCAAGCAA-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAGCATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTGGTATTTGGTCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACACGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGTTCTTCATTTTGGAGAGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTTAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATGATACTAAGGGCAGGATAAGAAAACAACTGTGATTCTCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAGAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGCGGTACGCCAAAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGAGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACATACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACTGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGATG-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAACATGGCAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAAGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTAAAG-CGTCATCCATCGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGGGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAAAGGTATTGGAGTCATAACAGACTCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTTTAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGCTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATAAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAATACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACTTGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGG-G-CCAAACGTAACCGCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGTTTGCTTGATTTTGATTTTCAGTAAGAATACAAACCAGGAAAGTCCTCCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGTCGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAACGTACCCAAAGTGTTGGAT-GTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Zschokkella_parasiluri TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCATAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGATTGTGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATCATTTATTAGATTGGTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAAAATTTCAATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGAGAGGCTACTTGTTGTTTCGTGAGAATGACACCTTTACTGTATTGTGTGTTGTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTT-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAGCATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCTTAGTTCT-CACAGTAAACGCGGGATCCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGGCTCAAAGTTCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGTTCTCCATTTTGGAGAGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGTCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGGATGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTCAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAATTTAAGCATATTA-TAAGGGTAGGACGAGAAAACAACCGTGATTCTCACAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTGAGAGAGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACAGACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGACG-TTGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAACATGACAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTGAAG-CGAGATCCATCGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTATAGGTATTGGGATCATAACAGATTCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAGGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAACGTAAGTTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCGAGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGCTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATACTTTCGTGCTCGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATATCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGGCAGAAAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_sp2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTGGACCGTAA-GGTT-CGGAATGAACGTAACACAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAAAGGCT--TTTTTAT--CGCAAGAACCAGATCCTCACGGTGTTG--TG--GCCACTTGCGGAGCGCGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTTACGCTCGAATGTC-ATAGCATGGAACGAATG-------GTT-TC--GAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTTGGGAT-CCAGGTTGGTCCCCCCGCGAAACC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCCCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGACCATTCAAAGTGACAGAGGCGCCAAAGAAGGTGATAGCCCTGTAGAGGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAAC-CTAAATAGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATACGAACACGAAGCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAGAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGGCGTTG-CTGGTGTGGATGCGTC-AGGTCAT-CGGCTAAATC-TGCGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCCATAAAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGTGAAAGCAAAGGTGGGATCCACCACATCGAGTCAGAGCTATAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTG-AGACAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGA-ATGATTCTCCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGA---------------CGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_sp3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTTTAATTTAAAAATTTAAATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACA--AGAGGTCCCTTGTTGATTCGTGAGAATGGTACCTTAAATGTATCGTGTATTGTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGC-TATCGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAATGCACCAACAGCATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACGCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCTTTAGGTTCCGGGGGGTT-GCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGGACGAGACCACGGTCTTCATTTTGGAGAGACAGCCGGATAAGGCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTTTTAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTATTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTTAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTCAGGGCAGGACGAGAAAATAACAATGATTCTCACAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAGAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGCCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTGAGAGGGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAACACAAAGCAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACCCTGAAAAGAGAGTGAAAATCACGTGAAACCGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGATG-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAGCATGACAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGCAACGAAAGTGAAG-TGACATCCATCGCATTGAGTAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTATAGGCATTGGGGTCTTAACAGACTCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCAATAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGGAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTGAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGCAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCAGTAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGTTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCGCTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCCTGTCGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCTTAAAGTGCAACAAAGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTCGGATTGTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Zschokkella_sp4 TAAGCCATGCATGCGTAAGTTCACAGAAACTGCGGAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGCCCATTCGATAGTGGATAACCTGGCAAATCTATAGCTAATACATCATTTATTAG-TGGTTGAAACTGAATAACTGTGCTTATCGATC--CCTCG-GGGCGATATTTCGATCGGGTTTCTGCCCTATCAACTGTTGCTAGGGTATTTACCTAGCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAGGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCGAATATCGGGAGGTAGTAACGAGAAATACCAATGAGCC----ACGGTTCGGAATGAGATTAATCTATAACCTTTTTCGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAATATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATGACAGGGGCC--CTTTTAT--TGCATGAACCA-GTCTTGATTGCTAT-TGCTG-GTCTCCTGCAAAGCGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAAGTGTTACGCTAGAATGTT-TCAGCATGGAACGAACGGCTGGCTGTTTCA--GAACTGGGTCATGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTGGTACTCTGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTTGACCCACAGAAGACTCACAAATGCGAAAGCATCCGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCATACAGTAAACTCGGGTTTGCAGGTTGGGGCCCCTGGGAAACCTTCGGGTTCTGGGGGGTC-GCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAAAACACCACCAGGAGTGGGGTGTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGTCCGGACATAGGAATGACAGGCTGATAGACCTTTCATGATATAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATTTGTCTGGTTTATTCCGATAACGAGCGAGACCACAATCCCTATTTTAGGGAGACCACCG-TGAAGCCGGAGGAAGTGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCACCACAATGGTAGTGACAGCGAGTGTTCCGAGATGGTTAAAC--AGAAATCACTGTCGTAATTTGAACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTTGTAAGTACTCACC-AGCTCGTGCTGAATACGTCTCTGTTTTTTGTAACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGAAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGATAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATTGACTT--TTAAGTGACAGAAGCGCCTTAGAGGGTGACAGCCCCGTGTGTAAGAGTCAGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGTAGGTGGTAAGCTCCATCGAAGGCTAAATATTAACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAACGGGGAAGCAGAAGGCAGTCGAATATAACCGGCGCTTTTGTGCAGTTTGGGGACGTATAACGAGATACCGAACTTTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAGGTTGCAGAGTTGTAGAGTAAACTCTAAGCTAAGTGAAGGCAAAGGTAAGATTCATTACAACGCGTTAGAGCTGCAACTGCTGGGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGTAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCAATTCTGACGTGCAAATCGATTGTTAACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTTGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACTATTAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATCGGGGA-AAGATTACACTCGACCTATTCTCAAACTACCAATCGGTGA---------------GTTTT-TGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4851] TITLE SSU_GBlock3_38_taxa_F2A; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1285; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Auerbachia_pulchra TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCGCTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTGTGCATATCGCATGACCTCGTCGGCGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAACGTGCTTTTTTAGTT-CGGAATGAACGTAATATAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTCGGATTACAT--TTTTTAT--CGCAAAAACCGGATCTTAATTGAATCGTCTG--ACCATTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAAGCGTAACGCTCGAATGTC-TTAGCATGGAACGAAG-------GTTTTC--GAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGATGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCATCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCAAGGAAATTCGGGTTCCGGGGGGCAAGTCCGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCGATGTGGTGGTGCATGGCCGCTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTACCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGCGACAACAAGTACACCGAGATGGATAATCTTAACAATCGCTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCACC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Ceratomyxa_sp TAAGCCATGCATGTGCTAGTTCAGAAACTGCGAATAGCTCAGTACAACAGTTATAGTCTGCTCGGGATAACGTGGCAAATCTACAGCTAATACGAAGCTACGTAACTACGATTGCCGCAC-------TTTGCGGGGGGTTGATTGAATGTCTGCCCTATCATCTGACGGTAAGGTAGTGGCTTACCGTGGAGCTCACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGCGAGACAGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACGCTGGGAGGTAGTGACGAGGAATACTAGCGGGCTACA-----TACGGAATGAACGTAACACAAACCCATTCTCGACCAAT-ACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAACATTGTCGTGCTTACAACGCTCGTAATCCAGTTTGATTATGGTTCGACCTTAAAGCCAACGTC--GGTTGTGTTA-GCGGAGCGTGACGT-CAGGGCGCCCTGAATAAAGCATAGTGCTTAATACAAACGAATGGTTAGCGTGTGAA-AGCATGGAACAAGGTAGATAC-GTGTTGGAAGCTTCTCACCGGCT-ACAGGGGTTCTAGACGGCAGTGGTATTTCGCGGCGAGAGGTGAAATTTTTAGACCCGCGAGAGACCATCCAAGGCGAAGGCACTTGCCTAGAGTGTCTCCGTTGATAAAGAACGAAGGCCATAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTAT-GGCAGATGACGTAGGCC---TCCCTGGGCCCCAAGGGAAATTCGGGTTG-CTGGGGCAAGGCCGAAATCTAAATTGACGGAGAGGTACCACAAGGCGTGGAGCTTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGCGAAACCTTACTCG-CCATACATAGGAGCACCTTGTTGA-AGGCAATGTGTGATTCCGTGTAGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCAGCTTTATTGCGGTAACGAACGAGACCGCAACGTATGTTGACCGCCAGTG-AGCTGGAGGAAGTGCGGTTATAACAGGTCTGTGATGCCCTTTGATGCCTGAGGATGCACGCGTGCTACAATGGCAACG-CGACAGATACTCGGAGATGGCCAAGC--GACAATGGTTGTCGAGGTCTGGACTGAGCTTTGAAACTGTGGCTCACGAAAGTGGAATGCCTCGTAAGCGCTCAGT-AACTCGTGCTGAATACGTCCCTGTCTCTTGTA Ceratomyxa_sp1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAGGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTGGATCATTT--GATGCGGAATGAACGTAATCTAATAATTTCGATGAGTATCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TCTTCAT--CGCAAGATTTGTGTCTTTATTGGCTTGTGCAA-GACTCTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAAGCGT-ACGCTGGAGTGTA-ATAGCATGGAACGAAG-------ATTGCC--AAACTG-GTTTTGATTAAAAGGGACACTTGAGGGCATTAGTACTTTGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTTGACCCACAAAAGACTGACTATTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTG-ACAGCAAACGCGGGATTCCAGGTGGGTCCCCCCGCGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ceratomyxa_sp2 TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAAATAACTGCGCATATCGTATGGCCTAGCCGACGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGCAGGTC-TAT--GATTTGGAATGAACGTAATTTAATAAATTCGATGAGGATCCACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACATC-TTTTTAT--CGCAAGATCAGCTCCTTTACTGGGTCGAGTT--GAAACTTGTGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAACGCAGGCGT-ACGCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAG-------GTT-T---GGACCG-GTCACGATTAAAAGGGGCACTTGAGGGCATTAGTACTCTGCGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCGCAGAAGACTGACTATTGCGAAGGCATTTGTCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTG-ACAGAAAACGCGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCCGAGAAATTTGAGCTCTGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAACTTGACGGAGAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGACTGATCTTTCATGATCCAGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTATCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAAAGAGTGCCCTGAATTGACTAAACTTGTAAATCACTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGAAATTATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGTACTCACC-AACTCGTGCTGATTACGTCTCTGCCTCTTGTA Chloromyxum_cristatum TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGTTATTGTTCGTTTGGGATAACGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACGAGTCTAGATAACTGCGCTGATCGTATGCCTATGCCGGCGACGTTTCAATCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAAGTATTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATGCGGAATGAACACAATATAAGACATTTGTCGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACGCGCCACTTGTATCGTGAGGATGGTGGCTTTACCGTGCTGCCCACTGTGTCTCGCGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCGAATTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACGACGTTGGGTGATGGGTGATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACCGACAAATGCGAAAGCATTTGCCAAGATTGTTCCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACTCGGGATTCCATGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGCCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACAGTCTTCATTGACAACCGGAGAAGCCGGAGGAAGCTTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGGGCCCGAAAGTAGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCGTTGTAATTGTTGCTCATGAAAGAGGAATCCCTAGTAATTGCTCATCGAAGCTGTGATGATTTAGTCTCTGCCCTTTGTA Chloromyxum_leydigi TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTTTATTTGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTGGATAACTGTGCGGATCGAAAGGCGTAACCGTCGACGTTTCAATCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTAACGAGAAATACCAGTGGGGCCCTCAGGTCTCGGAATGAGCGTAATTTAAAACCTTCGTCGAA-AGCAACCGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCGGTAGTCTACTCTAAAATTGCTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATGTGCCACTTGCT-CGTGGGAGCATTGTCTTTATTGCTATGCAAT--GTGCCCCGCGTAGTGTGCCTTGAGTAAAATAGAGTGCTCAAAGCAGGCGT-GTGCCTGAATATTGATAGCATGGAACGAAGACCACGAGTTGTTGGACAATGGGTAATGATTAAGAGGGACATTTGGGGGCATTGGTATTTGGGCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGCTCAAGGACCAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCATAGTTCTA-ACCCTAAACTTGGGATTCCAAGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGCTCTGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCATGATACGGCGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAACGAGACCAAAATCTCCATTGACAACTGTTCAAGTCAGAGGAAGATTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGACAACAGCGAGTAAACCGAAACGG-TAATCTTGTAAATTGTCATCGTGATGGGGATTGAGCCTTGTAATTATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTAGTAAGCTCTCATC-AGCTCGTGTTGATTACGTCTCTGCCCTTTGTA Enteromyxum_leei TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATAGTCTATTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGGTAAAT-CGCGAATCGTATGCGTAAG-CGACGATAATTCGATCGAGTTTCTGCTCTATTAACTGTTGGTGAGTTCTTTGCTCACCAAGGTGTTAATGGATAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTTAACCTTTTA-GGTAAGGAATGAACATAATTTAATACCTTTGTTGAGTATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGTGTATATCAATATTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTACATCCTTTTTAT--CGTAAGAGCTA-GTATTCACTTTTTT-TGCTA-GTGACTTGCGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCAAAGTGCTCAATACAAGCGT-CCGCTCGAATGTA-GTAGCATGGTACGAAGTG-----GTT-T---GGATTGTGTCTAGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCGTTCGCCAAGACTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCACACAGTAAACATGAATTTATACGTTGGCTTCTCCGGGAAATTCGGGCTCTGGGGAGCAAGTCTGAAATTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCGGACATAGGATTGACAGA-TGACAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAGCGAGACCACAATCTCTAATGACTACCAAGTAACTTGGGGGAAG-TTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGCAGCAAATAGTGCT-CGAAAGAC-TAATCAT--TAATTGCTGTCGTGATCGGGATTGAGCCTTGTAATTATTGCTCATGAAAGTGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATCAA-CTTGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Henneguya_salminicola TAAGCCATGCATGCTACACTACAGAGACTGCGGAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTAGATAACTGTGCAGATCGTATGGCCTTGCTGACGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTAGTCAACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCTTGAGAATTGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCAGACAGTGAGAGGTGGTGACGAGAATTACCAATGGTGACCATAGGTTGCGGAATGAACGTAATTTAAGAAATTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCCGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCGGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAATTGTTGCGCTTAAAACGCTCGTAGTTGGATGACATGTGACTTTGCACGTGAGGATGATGGCTTTAGTGCGTTGACTGTTATGTCTCACGGAGGTTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTTAAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACGACGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAAAAGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGTCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGACAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACCGTCTCTATTAATCAAGAACGATAGAGGAAGGATCGAAGAGGATCAGATACCCTCGTAGTTTCCTCCGTTAAACTCGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCTGGGAGATTTTCGGTTGCGGGGGCAAAGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG--TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACTCGTTCGGACATAGGATAAACAGTTTGATAGAACTTTTTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTCGTGGAGTAATCTGTCAGGCTAACCCCGGTAACGAACGAGATCAGCGTCTCCATTGACGGGTGGATAAACCACAGGACGGCTGGCAAAAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATATCCGAGGCGGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCAGATAGGTTGAAATGGGTAATCTT-TGAATCGTTATCGTGATGAGGATTGACGGTTGTAATTTTCCGTCATGAAATAGGAATTCCTCGTATGTGTTCATT-AGCGTGTACAGAATAAGTCCCTGCCCTTTGTA Henneguya_sp TAAGCCATGCATG-CCAAGTTCAGAGACTGTGGAAGGCTCAGTATATCAGTTATAATCTGCTCGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTGTGCAGATCGTATGGCCTTGCCGGCGATGTTTCGATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGGCAGTTTAGTGGACTGCCGAGGTTATTACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACGATGGGAGGTGGTGACGAAAAGTACTGACGGCCTCT---GGTTGTGGAATGGAAACAATTTAAGAAATTGGTTTGGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATCTCAAAGTTGCTGCGCTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCAAGTGAAAATTGCA-CGTGAGGATGGTGGCTTGAGTGAGTTGGCCGTCGTGTCTCACGGAGTGTGCCTTGAGTAAAACAGAGTGCTTAAAGCAGGCGTGATGCTTGAATGTTGATAGCATGGAACGAAACACCGACGATGTTGGGTATTGGGTACTGATTAAGAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCAGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCTGCCAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATCTGTCCAGACCGTGTCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACTGTAAACGCGGGATTCGAGGTTGGTCACCCTGGGGGATTTTCGGTTGCGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGAAAACTTACCTGTCCGGACGTAGGATAAACAGATTG--CGATCTTTTTTGATATGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTTGTCAGGCCGATTCCGGTAACGAACGAGATCACAGTCTCCATTGACAACGGAATAAATCCGAGGAAGTGTGGCTATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCGGTGACAGCAAGTGGATCGAAATGGGTAATCTT--GAATCACCGCCGTGATGGGGATCGACGTTTGTAATTAC--GTCGTGAAATAGGAATCCCTAGTGCGTGCTCATG-AGATCGCGCGGATTCAGTCCCTGCCCTTTGTA Henneguya_zschokkei TAAGCCATGCATGCTACAGTACAGAGACTGCGGAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTAGATAACTGTGCAGATCGTATGGCCTTGCTGACGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGATGCTAACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCTTGAGAATTGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCAGACAGTGAGAGGTGGTGACGAGAATTACCAATGGTGACCATAGGTTGCGGAATGAACGTAATTTAAGAAATTCGATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCCGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCGGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAATTGTTGCGCTTAAAACGCTGGTAGTTGGATGACATGTGACTTTGCACGTGAGGATGATGGCTCTGGTGCGTTGACTGTTATGTCTCACGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTTAAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACGACGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAAAAGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGTCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGACAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACCGTCTCTATTAATCAAGAACGATAGAGGAAGGATCGAAGAGGATCAGATACCCTCGTAGTTTC-CTCCGTAAACTCGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTTCGGTTGCGGGGGCAAAGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACTCGTTCGGACATAGGATAAACAGTTTGATAGAACTTTTTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTCGTGGAGTAATCTGTCAGGCTAACCCCGGTAACGAACGAGATCAGCGTCTCCATTGACGGGTGGATAAACCACAGGACGGCTGGCAAAAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATATCCGAGGCGGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTAGGTTGAAATGGGTAATCTT-TGAATCGTTATCGTGATGAGGATTGACGGTTGTAATTTTCCGTCATGAAATAGGAATTCCTCGTATGTGTTCATTAGCCGTGTACAGAATAAGTCCCTGCCCTTTGTA Kudoa_crumena TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCTCTTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACGAATCATAATAACTGGGCATATCGAACA--TTAA--GTCGATAGTCCGATCGAGTTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTATTGGCTCACCAAGGTGGTGACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGATCATTTATGATTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAGCGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTCT--TGTGAGAGCCATATAATAAATTCTTTGTATG--GTCACTTGCAAAATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAA-GCAGGCGTAACGCTTGAATGTA-ATAGCATGGACCGATG-------AATAC---AATATG-GTCTAGATTAAAAGGAACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATTCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGGCCCTCAGAGAAATTAGGTCCTTGGGGGGCAAGTGAGAAACTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATACGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGGTCTTTAATGACAACCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGCGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCTCTGAGATGGGGAATCTTTAAAATCGCTATCTTGCTTTGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Kudoa_dianae TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCCGTTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACGAATCCTAATAACTGTGCATATCGAACA--TTAA--GTCGATAGTCCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCTTTTTGGTT-CGGAATGAACGTAATCTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTATG-CGCGAGAGCCGTACATTAAATTCTTTGTACG--GTCACTTGCGAGGTGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTTA-GCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGATG-------GTTGT---GACAGG-GTCCCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGGCCCTCAGTGAAATTC-GGTT-CCGGGGGCAAGCGGTAAATTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATTTGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTTTAATGACCACCGGAGAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGTGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCCCTGAGATGGGGAATCTTAAAAATCGCTATCTTGCTTTGGACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AGCTCGTGTTGAATAAGTCTCTGCCCTTTGTA Kudoa_thyrsites TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCCGTTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAAAACGAATCCTAATAACTGGGCATATCGAACA--TTAA--GTCGATAGTCCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTGTTAACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCGTATATGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTAT--CGCGAGAGCCGCATATTAACTTCTTTGTGCG--GTCACTTGCGAGGTGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGATA-GCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGATG-------GTTGT---GACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTAGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCTTACAGTAAACTTGGGATACCAGGTTGGGCCCTCAGTGAAATTCGGTTC--TGGGGGCAAGTGCCAAATTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATTTGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTTTAATGACCACCGGAGAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGTGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCTCTGAGATGGGGAATCTTGAAAATCGCTGTCTTGCTTTGGACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AGCTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Leptotheca_vikrami TAAGCCATGCATGTGTGGGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAGACCGGTTGTAGTCTGTTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACGAGAAAAAGTAACTGAGCGGACC--ATGGC---GCTGATGGCAATTCGAGCGAATATCCGCCCTATCAACCGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGCTAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGAAGTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATATTGG-GGCGCTCAATGAGTGTGAAATGAAGGACGCGTAAAAAATTCGGTGAG-AACTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATACCAGGATTGTTGCGCTTAAAAGGCTCGTAGTGCGAGTGCGGGACACGGGCCCCGGAGCGTCGGTCTCTTGAGTGGGATGGCTA--GTAGCGGACGAGGCGAGCCTTGAATAAATCATGGTGCTCAGAGCGGGC-GAACGCCGGAGTGTG-ATAGCATGGAACAAAAGAGTGTCGCGGTTGG-----GGCCGAAGGTCAAGAGAGACGCTTGGGGCCGCTAGTACT-GGCAGCGAGAGGTGAAATT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Myxidium_bergense TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCGTTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTTTGCATATCGCACGGCTTGA-CGGTGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCCCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGATAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAATGTGCCCTAAAGGTTTCGGAATGAACGTAATATAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCTCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTAT--CGCAGGAACCATTTCTTAACTGTGACGTTTG--GCCACTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAG-------GTTCTC--GAACTG-GTCGTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGTTCCCCAAGGAAATTCGGGTTCCGGGGGGCAAGTCCGGAACTTGAGTTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTACCGGAAAGGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACAAGTGCTTTGAGATGGATAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCACC-AACTCGAGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Myxidium_chelonarum TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACAACAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTGGCCGGCGACATTTCGATTAAATTTCTGGCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAGCATTTCAACGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGATACTTGTTATTTCGTGAGAATGGCATCTTAATTGTGTTGTATGTTATGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTAATTGCTTGAATGTTAATAACATGGAACGAAGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACGCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGATCTTCATTGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACAACAGCGAGTGGACTGAAATGGGAAATCTTGTGAATTGTTATCGTGATGGGAATTGAGCATTGTAATTATTGCTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAAATGTTCACTTAGGATACGTTGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTA Myxidium_coryphaenoideum TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATTGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACGAATCTGAATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGACGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTATTGGCTTACCAAGGTTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGGTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTG-AATTTAAAAATTTCAACGAGTAGCAACTGGAGGGCCAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTAT-CTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGATCCTCGTTTTTTCGTGAGAATAACTTCTTTACTGTGTAGTGTGTTGTAACTCACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTTAAAGCAAGC-TATAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGACGATTAAGAGGGGCAATTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAGGCATTTGCCAAGTTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACACGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTCGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCATGATCTCCATTGACAACCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTATAATGATAACGACAACAAGTGGACTGAAATGGGAAATCTT-TCAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTTTTGCTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAATTGCTCACTCAGGTCGCAATGAATAAGTCTCTGCCCTTTGTA Myxidium_cuneiforme TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGACATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAACTTTAAAACGTAAACGAGTA-CAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCAAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGATACTTGTTGTTTCGTGAGAATGTTACCTTTATTGTATTGTGTTACGTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTGTACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAACATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTTGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCAAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCAGTTGCCAAGTATGTTCCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACGCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGATCACGTTCTTCATTGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAATGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTGAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTA Myxidium_gadi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCCTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGATAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAATGTGCCGTAAAGGTTTCGGAATGAACGTAACATAGTACCTTCGCTGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTAT--CGCAAGAACCACTTCTTAACTGTGTTGGGTG--GCCACTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAG-------GTTCTC--GAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCCGTGAAATTCGGGTTCCGGGGGGCAAGTCCGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTACCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGACCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACAAGTGCTTTGAGATGGAGAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCACC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Myxidium_incurvatum TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTTTGCATATCGCACGGCTTGT-CGGCGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACACTGGGAGGTAGTGACGAGAAATATCAATGTGCC--AATGGCT-CGAAATGAACGTAACATAGTACCTTCGTTGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAG--TTTTTAT--CGCAAGAACCGTTTCTTGATCGTGTTGGGCG--GCCACTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGA------GTTTTT--GGACTG-GTCATGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACAAATGCGAAAGCATTCGCCAAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTCGAGACTCCAGGTTAGTCTCCCAAGGAAATTCGAGTTCCTGGGGGCAAGACTGAAACTTGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATCGACAGACTGATAGATCTTTCGAGATCCGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACTACGATCTCTATTGACCACCGGAGAAGCCGGGGGAAGCGTAGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACGAGTGCGTCGAGATGGAAAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGCTCATC-AACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTA Myxidium_lieberkuehni TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGCTATAATCTATTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAATCTGGATAACTG-GCTGATCGTATGGCCTTGCTGACGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGGAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCACAATGTGGGAGGTGGTGACGAGAAATATTAGTTTTCCCTCAGGAATGCGAAATGAGCACAATTTAGAACATTTGTCGAGTAACAACTGAAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTTCAGTAGTGTATATTAATGCTGCGGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGAATGAC-CCGGGCTTAGATTGTGAGAATGGTGACTTTACCGACT-GCTCATCGTGTCTCGCAGAGTGTGCCTTGAATAAACCAGAGTGCTCAAAGCAGGCATGTTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACGATGTTGGGTTTTGGGTGATGATTAAAAGGGGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATCTGCCAAGACCGTTCCCGTTGATCAAGAGCGATAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACTGTAAACTCGGGATTCGTGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTTAGGTTCCGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATCGACAGACTGATAGATCTTTCGTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGAAGTGATTTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCATATTCTCCATTGACAACCGGGTAAGCCGGAGGACGTATGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGTAACAACAGATAGTGGTTCGAAACAGGTAATCAT--AAATTGTTACCGTAATGGGGACTGTGCTTTGTAATTATCGCACACGAAAGAGGAATTCCTAGTAAGTGCGAATC-AACGAGTGCTGATTGCGTCCC-GCCCTTTGTA Myxobolus_cerebralis TAAGCCATGCATGTTTAAGTTCAGAGACTGCGGACGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTATGGCCTAGCCGGCGACGTTTCAATTGAATTTCTGCCCTATTAACTGTTGGTAGTATAGTTGCCTACCAAGGTTGCGATGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCATGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAGTACTAATGGCCCTTA--GGGT-CGGAATGGACGTAATTTAAGTAATTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCACGTTACACTTTACGCGTAAGGATGGCAGCTTTAGTGCGTCGATTGCCGTGTCTTACGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTT-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACGATGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAAAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCGGCCAAGGACTAACGAATGCGAAGGCATTTGCCCAGACCGCCTCGCTTAATCAAGAACGATAGTGGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCC-CACTGTAAACTCGGGATTTTATGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTTCGGTTACGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGTCCGGACATAGGATAGACAGACTGATAGATCTTTCTTGATATGATGTAGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGCTAATCCCGGTAACGAACGAGATCTTATTCTCCATTGACTGTGAGGTAAGCTCAATGAAGCAAGGCCATAACAGGTCTGTGATGCCCTAAGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGGTGACAGCGAGTAGGTCGAGATGGGCAATCTTG-TAATCACCATCGTGATGGGGATTGACCATTGTAAT--TTGGTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAGGC{AG}CTTATT-AGAGTGTGCCGAACGAGTCCCTGCCCTTTGTA Myxobolus_lentisuturalis TCAGCCATGCATGTTAAAGTTCAGAGACTGCGGACGGCTCAGTAAATCAGCAATGATCTATCTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTAGGGCGTAACCGGCGACATTTCAGTTGAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTAACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACAGTGGGAGGTGGCGACGAGAATTACTGATGGTAGCCATATGGTTAAGAATGAACGTGATTTAAGAAATCCGTTGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTACCTCAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCACACCAACTGTGCG-TATGGGGATGGCAACTTAAGTGAGTCGATTGTTGTGTCCCATGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTGATGCCTGAATGTTAACAGCATGGAACGAAGCACCAACGATGTTGGGTATTGGGTGATGATTAAGAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTTGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCAAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACCGTATCCATTAATCAAGAACGATAGTGGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCC-CACCGTAAACTCGGGATTCGAAGTTGATCCCCCTGGGAAATTTTCGGTTACGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATAGACAGATTGATAGATCTTTCTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGCCAATTCCGGTAACGAACGAGACCACAATCTTCATTGACAACTGTGTAAGACAGAGGAAGTGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGACTACAACAAGTGGGTCGAGACGGGTAATC--AGTAATAGTCATCGTGATGGGGATTGACCGTTGTAATTATCGGCCATGAAAGAGGAATCCCTAGTATGTGCTCATA-AGCGTGCGCGGACTGAGTCCCTGCCCTTTGTA Myxobolus_longisporus TAAGCCATGCATG-CCAAGTTCAGAGACTGCGGACGGCTCAGTATATCAGTGATTATCTGTTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTATGGCCCTGCCGACGACGTTTCAATTGAGTTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTATTGGCTTACCAAGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCTAGACAGTAGGAGGTGGTGAAGAGAAGTACTTATGGTGGCCAAAGGTCCCGGAATGAACGTAATTAAGCAATTTCGATGAGTAACTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTGGCGTGATTTAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCACGCACTATTTGCA-CACAAGTATGGTATCTTTAGTGAATCGAGTATCATGTCTTGTGGAGTGTGCCTTGAATAAAACAGAGTGCTCAAAGCAGGCG-AACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGCACCCGCGATGTTGGGTATCG-GTGATGATTAACAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAGATGCGAAGGCGTTTGTCTAGACCGTTTCCATTAATCAAGAACGAAAGTGGGAGGTTCGAAGAGGATCAGATACCGTCCTAGTTCC-CACTATAAACTTGGGATTCTAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTTCGGTTACGGGGGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCTGTCCGGACATAGGATAGACAGACTGATAGATCTTTCTTGATGCGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACCTTCTCCATTGACAACAGGTTAAGCCTGAGGAAGTGTGGCTATAACAGGTCAGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATAACAACAACAAGTGGGTCGAAATGGGTAATCT--ATAATTGTTATCGTGATGGGGATTGACGATTGTAA--ATTCGTCATGAAATAGGAATCCCTAGTATGTGTTTATT-AAATTTCACAGATTTAGTCCCTGCCCTTTGTA Palliatus_indecorus TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACGAATCTAGATAACTGCGCATATCGTATGGCCCAGCCGACGATAGTTCGATCGAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGCAGGTC-TAT--GATTTGGAATGAACGTAATTTAATAAATTCGATGAGGATC-ACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTG-ATTACATC-TTTTTAT--CGCAAGATCTGTGCCTTTATTGAGTTGTGCA--GGAACTTGCGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAGGCGT-ACGCTCGTATGTT-ATAGCATGGAACGAAG-------GTT-T---GGACCG-GTCACGATTAAGAGGGGCATTTGAGGGCATTAGTACTCTGCGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCGCAGAAGACTGACTATTGCGAAGGCATTTGTCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTG-ACAGAAAACGCGGGATATCAGGTTGGTCCCTCCGAGAAATTTGAGCTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGTGATCTTTCATGATACAGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTATCGGATAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACGAAGAGTGCCCTGAGATGACTAAACTTGTAAATCACTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGAAACTATTGCTCATGAAGGAGGAATTCCTAGTAAGTACTCACC-AACTCGTGCTGATTACGTCTCTGCCTTTTGTA Sphaeromyxa_balbianii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGATTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCTGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCAAATAATGGGAGATGGTAACGAGAAATACCAGTGTTTCCTTAAGGATTCGGAATGAATGTAACTTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTGTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACTATATACTTAGTATTTTGTGAGAATAATATCTTGATTGTATCGTATATTGTATCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGC-TAACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGTATTAGTATTTGAACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTTCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAAGTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sphaeromyxa_hellandi TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAACACGACTCTGAATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTCGTGGCTTACCAAGATAATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACATTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCACAGGATTCGGAATGAATGTAATGTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCCAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATGCTTAGTATTTTGTGAGGACATTTTCTTAATTGTGCTGTACTATGTATCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTT-ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAGCATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGTTGATTCCGGTAACGAACGAGACCACGATCTCCATTGACAGCCGGATAACCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAACGAGTGGACTGAAATGGGGAATCTTGTAAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTAT-GCTCATGAAAGAGGAATTCCTTGTATCTGCTCATTCAGGTTGCAAAGAATCAGTCCCTGCCCTTTGTA Sphaeromyxa_longa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGATTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCAGATACTGGGAGATGGTAACGAGGAATACCAGTTGTTTTCAATGAATTCGGAATGAATGTAACTTAAAAAATTCAATGATTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATACTTGGTATTTTGTGAGAATAATACCTTTATTGTGTCGTATATTGTATCTTGCATGGCGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCT--ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAACATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGAACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTTCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACTCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCCGTGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sphaeromyxa_sp TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAACACGACTCTGAATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTCGTGGCTTACCAAGATAATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCACAGGATTCGGAATGAATGTAATGTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCCAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATGCTTAGTATTTTGAGAGGACATTTTCTTAATTGTGCTGTACTATGTATCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTT-ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAGCATTGGGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCAGCGAGAGGTGAAAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sphaerospora_dicentrarchi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAA-GCA-CAG-CGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCATAAATGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTAT--CGCGAGAGCCGTATATTAAATTCTTTGTGCG--GTCACTTGCGAGATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAA-GCTCGAATGTA-ATAGCATGGAACGAAG-------GTTGT---GACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGCGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCGTCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTC-CCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCATACAGTAAACTTGGGATTCAGGGTGGGCCTCTGTG--AAATTC-GCTTTCGGGGGCCAA-TGTC-AACTTAAATTGACGGAATGGCACCCCCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTTATTTGACTCAACCCGGGGAAACTCCCCAGTCCAAACATAGGATTGAC-GA-TGAGAGATCTTTCATGATA-GATGTGGTGGTGCATGGCCCTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sphaerospora_ranae ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAGCGTAGCGGCCTACCAAGGTGATGACGAGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCATTAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAACTATCCAATCCAGACAATGGGAGATGGTGACGAGACATATTGGCACTGG-CATTCGGTAG-GAATGACCGTAATTTAGACACTTCGTGGA-CGACTACGGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCAGCTCCTGTAGCATATATAATTGTTGTTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTACACCCTTCTCATTTCGTGTGAGGCAGGACTTAAGTGGGT-ACACCAGACGTTGGCGAAT-TGTGCCTTGAGTAAAATAGAGTGCTCCAAGCAGGC-----GTGAGTAAATCAA-AGCATGGAACGAAGGACCAA-TTCCGTGT-----GGGTATTGGTTAACAGAGACATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTTTTAGACCGGCCGAAGACTAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAATTGGAGGATC-AAGATGATTAGATACCGTCGTAGTTC-CAATTGTAAACTCAGGGCTCCAGGTTGGTCCCCCTGCGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sphaerospora_sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCATAAATGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCAACTGGTGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAGCGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTAT--CGCGAGAGCCGTATATTAAATTCTTTGTGCG--GTCACTTGCGAAATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTAA-GCTCGAATGTA-ATAGCATGGAACGAAG-------GTTGT---GACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAGGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCATACAGTAAACTTGGGATTCCAGGTTGGTCCCTCTGCGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tetracapsuloides_bryosalmonae TAAGCCATGCATGCCTAAGTACAGAAACTGCGGATAGCTCATTAAATCGCCTCTATTTTGTTTGGGATATCGTGGAAAATCTAGAGCCAATACGATTCTAAATGACTTTGCTGATCGTATGGCCTTGCCGACAACAGATCAAACAAGATCGCGCCCTATCAATTGTTGTTAGGATATTTTCCTAACAAGGTTGTAACGGGTGACGGGGAATCAGGGTTTGATTCCGGAGAGGGAGCATGAGATATAGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCACTCCCGACACGGGGAGGTAGTGACGAGAAATATCGGTCCTATTCAATGAGTAGGAAATGGACGAAATTCAGGTCCATTCGTGAGTAACAAGCAGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCTGCACGCATATGCGAGATTTGTTGCATTTAAAAAGCTCGTAGTCGGACGGTTTAGTTGTACAAACGCAAGCTCCTGATCTTAATTGGGTTATCAGCTGTAATTTGCGGA-CGTACCTTGAACAAATCGGCTTGTTCAAAGTAGGCCTAGTGCCTGGACATT-CTAGCATGGAATGTT--------GTCGGAAAGAGTA-GGTCCAGGTCAAAAGAGACATTTGGGGGCATAAGAACTCGGCCGCGAGAGGTGAAGTTCTAAGACCGGCCGAGGTCTAACAAAAGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTGGAGGAGCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTTCC-AACTTTAAACTCGGGGCTACTAATTGACCTCCCAGGGAAA----GGGTTCTGGGGGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACGCGGGGAAACTTACCCGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATCGCTCTTTCATGATACGGTGAGGTGGTGCATGGCCGTTCATAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACTTCTTCCTTCATTGACTAACGCTAAAAGCGTAGGAAGTAATCCGATAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATGTCCGGGGCCGCACGCGGGCTACACTGGTGGTAGCAAAGAGTAGGGAGACACGAGTAAACTCACGAACTACCATCGTGACAGGGACTGAACCTTGTAATTATGGTTCACGAACGAGGAATTTCTAGTAAGCGCTCACC-ATCCAGCGCTGATTATGTCTCTGCCCTTTGTA Zschokkella_nova TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACATTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAAAATTTCAACGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACA--ATACTTGTTGTTTCGTGAGAATGGTACCTTTATTGTACTGTGTGCTTTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAATGCAAGCAA-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAGCATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTGGTATTTGGTCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACACGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGTTCTTCATTGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTTAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTA Zschokkella_parasiluri TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTATGGCCTTGCCGGCGACGTTTCGATTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAAAATTTCAATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAAGATACTTGTTGTTTCGTGAGAATGACACCTTTACTGTATTGTGTGTTGTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTT-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAGCATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCTTAGTTCT-CACAGTAAACGCGGGATCCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGGCTCAAAGTTCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGTTCTCCATTGACAGCCGGATAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGTCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGGATGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTCAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTA Zschokkella_sp2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTGGACCGTAA-GGTT-CGGAATGAACGTAACACAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTACAT--TTTTTAT--CGCAAGAACCAGATCCTCACGGTGTTG--TG--GCCACTTGCGGAGCGCGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCGTTACGCTCGAATGTC-ATAGCATGGAACGAAG-------GTT-TC--GAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGAATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTATACAGTAAACTTGGGAT-CCAGGTTGGTCCCCCCGCGAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zschokkella_sp3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAGGATTCGGAATGAGTTTAATTTAAAAATTTAAATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACA--ACCCTTGTTGATTCGTGAGAATGGTACCTTAAATGTATCGTGTATTGTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGC-TATCGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGCACCAACAGCATTGGGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCT-CACCGTAAACGCGGGATTCCAGGTTGGTCCCCCTGGGAAATTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGGACGAGACCACGGTCTTCATTGACAGCCGGATAAGGCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTTTTAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTATTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGTTCACTTAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTA Zschokkella_sp4 TAAGCCATGCATGCGTAAGTTCAGAAACTGCGGAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGCCCATTCGGGATAACCTGGCAAATCTATAGCTAATACGAAACTGAATAACTGTGCTTATCGATC--CCTCG-GGGCGATATTTCGATCGGGTTTCTGCCCTATCAACTGTTGCTAGGGTATTTACCTAGCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAGGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCGAATATCGGGAGGTAGTAACGAGAAATACCAATGAGCC----ACGGTTCGGAATGAGATTAATCTATAACCTTTTTCGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAATATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATGACAC--CTTTTAT--TGCATGAACCA-GTCTTGATTGCTAT-TGCTG-GTCTCCTGCAAAGCGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAAGTGTTACGCTAGAATGTT-TCAGCATGGAACGAAGGCTGGCTGTTTCA--GAACTGGGTCATGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTGGTACTCTGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTTGACCCACAGAAGACTCACAAATGCGAAAGCATCCGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCATACAGTAAACTCGGGTTTGCAGGTTGGGGCCCCTGGGAAATTCGGGTTCTGGGGGGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAAAACACCACCAGGAGTGGGGTGTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGTCCGGACATAGGAATGACAGGCTGATAGACCTTTCATGATATAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATTTGTCTGGTTTATTCCGATAACGAGCGAGACCACAATCCCTATTGACCACCG-TGAAGCCGGAGGAAGTGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCACCACAATGGTAGTGACAGCGAGTGTTCCGAGATGGTTAAAC--AGAAATCACTGTCGTAATTTGAACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTTGTAAGTACTCACC-AGCTCGTGCTGAATACGTCTCTGTTTTTTGTA ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = SSU_GBlock3_38_taxa_F2A) = N: 1-1285; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = SSU_GBlock3_38_taxa_F2A) = N: 1-1285; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4800] TITLE LSU_GBlock3_38_taxa_F2B; LINK TAXA = Taxa4; DIMENSIONS NCHAR=2259; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Auerbachia_pulchra ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGATCAAGATGACTGAGGTGCCATAGAAGGTGACAGCCCTGTAGCTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACAGGGAAGCGGAAGGGCGTTG-ACACGTCAGGCCTGTCGGTGAGACGAGACGTTGTT--ACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCTACAGAGTTGGAGAGTAAACTCACGGCGTAGTGAAAGCAAATGGTAAGTACACTACATCGAGTTAGAGCTGTAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGTGATTCTGACGTGCAAATCGATCATCAACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGAC--TCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATAGAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCAC-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAAATA-CACGTCAAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATTGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCATGGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCGATAAAGTGTTGAGCGTGAGCCAGCATGGAGCGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAC-TATAAGG-AGTAGCCTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGGGAATAGCAATTAGCCGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAGC-AGCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAAGAGCGGTAACGCAACGATCTCAGAGACGTGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTATTCCGAGAAAGGGGCAAGCTTGGAAGAGCACCGCA-ATGTGGTGTCAGTGTCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATTA-TTTCGCACTTGTCCGTACCC-AATCC-CATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCAC-AATGTGGGTAAGGGA-GTCGGCAAA-TCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCAATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGG-GTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCGCACTT-ATTCGGTGAAACGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTAC-AATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATCGC-CCAGAGTTTTGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACCGGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Ceratomyxa_sp ACCCGCTGAACTTAAGCATATTACTCAGTGGTGGAAGAGAAAACAACCGTGATTGTCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGACAAGAGCCCAGCGCTGAA-ATGTATA--GGCCAGACAA-GCAAGCGTGC-ACCAGAGAGGGTAAAAGTCCCGTGAGA-AGAGTCGGGTAGCTTGGGATTGCTGCCTGAAGCTGGTGGTACACTCCACCAAAGGCTAAATACGGACACAAAGCCGATAGCGAACAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGCGTCTGAAGAGACGGTTAAAAGTTCGTGAAACCGCTAACAGGGAAGCAGACGGCGGCCG---GCGTCCAGGCAGGCCAGAAAAGTTGTGGCAATGTGACGAGAAGGCTAGCCGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAGCCGGGAGAGTCGTGGAGTAAACTCACGGCGTAG-GTAAGCCACAGTGA-GCCCTGCTGAGCGAGGCCAAGCTCCCGGCGTAGAGAAAGATGGTGAACTATACTTGACCAGGATGAAGCCATTGGAAACACTGGTGGAGGTCCCTAGAG-TTTTGACGTGCAAATCCATTC-GGAGTTGAGTATAGGAGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTTGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGCGTGTAGCTTCATGGGGTAGAGCCAATGATTAGAGGGCTCGGGGTCTCTTGCAC-CTCGACCTATTATCACACTCCCAACCGGTGAGTACG-CCGCTCCAACAATTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGGCGAGCTAAGGTGTCCAACGACACGCCAACGGACACCATGAAAGGAGTCGGTCGATATAGACAGCAGGACGGTGTCCCTGAAAGTAGGAACCCGCCAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAACCGAGGGGCCCTGAAAATGGATGACCCTGAAGCGTGTGACCGACGCTCGTCGGGGTAAAAGGGCGTGTCGGTGGCGGGTAAGACTTG-GCGTGAGCGAGGTTGGAGCCGCCGACAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCATT-GATCAGTTGGAGACTTGA-GGCC-AAGTGGAGAAGGGTTCCGCGGCAAGAGCGTTTGACCGCGGGTGAGTCGGTCCTAAGCGGTGGCCTG-CAGGCCGAAAGGGAAGCAAGCCAAAATTCTTGCACCAAGGGCG---ACGCAACGGTCTC-GAGACCTGAGATGTCTTTTCTGCTCGGAAGCAAGTGTTTGGCGATGAGGA-GAGCCTGGAATAGTGGCGCCTGTTCA----CGG-GCTGGGCCATGAAAATTCGGGTGTTGTCGGTTG--GTGCTTGGCCGTACCG-AAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCCCTAAAGTGGGTAAGGGAAGTAGGCAAAGTCCGTAACCTGGGGAGAAGGATTGGCTCTGAGGAGTCGGCTGCGGGCAATCGCGACTTGGAACCGTTACATACTGGGGGAATCCGACTGTCTAATAACAACACAGCTTTGCGACGGCCGCAAGTGTTGACGCAAGGTGAATTCTGCACAGTGCTTTGAAAGTCAAACTGTGGCAACACAACCAAGCACGGGTAAATTGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGCTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGTGCATGAATGGACCAACGAGATTCCCGCTGTCCCTACCTTCTATCCAGCGAAACGACAGCCAAGGAAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGGTTGTGTGCGGAGGAGTCTGAGGTGTAGACGGGTGGGAGTGAAAGACCACTGCT--CAGACGGCCTTCG--------GACTAAGCGCTTGTGACTAGACCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCTGGCTCACGGTGGACAGAAACCTCCAGTGGAGCAAAAGGGCAAAAGCCAGCTTGATTCGGGCGCTCAGTAGGCGTGCGAGCCGAGAAATCATGGCCTATCGATCCTTTG--GTGG--CTAG-GTGTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCGTAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTAGCATTGGGTAGCAGCCTGCCCATAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Ceratomyxa_sp1 ACCCGCTGAATTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCCCAACGTTGAA-TTGTATATAGA-TTGCCCAAGTGATTGAGACGCCATAGAGGGTGACAGCCCCGTAGTTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATATAGGCACGAAACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTTAACGGGGAAGCGGAAGGTCGTCGTCT-TACTGGAAGTGCCGG-GTCAGAGTC----G-----CGAGATACCAAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCGAAGCTA--GAAGTCAAAAAGTAAACT-ATGGCGCAGTTAAAGCAA---TGGGATC-----CACTGAGTTAGAGCCTA-GCTGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCAAGAACAGGATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGAAAGTCCATAGCGATACTAACGTGCAAATTGTTCGCATATTTTTGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATTTCCCTCAGGATCGCCGAGACATG-AGCTTCATCGGGTAGAGCCAATGATTAGAGGAATCGGGGA-AAGATTACACTCGACCTATTCTCAAACTATCAACCGGTGA--GTGTGTGTCTCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ceratomyxa_sp2 ACCCGCTGAATTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATGGACCGGCCAAAGTGACAGAGGCGCCATAGAGGGTGACAGCCCCGTACGTGAGAGTCAGATAGTTTGGGATTGCTATCCGAAGTAGGTGGTAGACTTCACCTAAGGCTAAATATCAGTACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTAAGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCCGTGG---ACGTCTGACCTAGTGGGTCTACTGTTG--CGTGGGACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAAGCCGCAGAGTCAGAGAGTAAACTCATGGCGTAGTGAAAGC------G--ATACATTACATGGAGTTGGAGCTGCGGCTGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGAGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGCAGGCTCTTATCGGTTGTAACGTGCAAATTCATCCTGGATTTGAGCATAGGGGCGATAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCGTCCGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGTACATAGCTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGCATCGGGGACAGAT-TACACTCGACCTATTCTCAAACTATCAACCGGTGAGTACATGTACCCCAACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCAAAGAGCACGTCTAGAGATACCATGAAAGGAGTCGGTCGATTAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGCCACCGATGCTCGGCCGGGTAGGACGGCGATGCGGTTGCGAAGAAGGGTCAAGCGTAAGCTGGCCTGGAGCAGCCGTTTGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCATA-TAGTAACCGAGCGGTTCATGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGAAATTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCCATTGCCTAACCAGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAACCTCAGAAACATGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTGTTCGGAGATAGGGA-AAGTTTGGAAGAGCACCGCAAAAGCCGTATCGCTGTTGATCCTTGAAACTCTGAGCGGTAGTTATTTTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAACGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCAAGTTGTTCGCAATCACAACTTAGAACTGTTACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCATCATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGGGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTTTCTCACTTACTCGGTTAAAGGGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAAGATAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACGGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTACAGTACTAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATTGCTCCAA-GTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Chloromyxum_cristatum ACCCGCTGAACTTAAGCATATTACTAAAGGCAGGACAAGAAAATAACAATGATTCCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATTTGTCAAAGTGAATAGTACACCAGAGAGGGTGGTAGTCCCGTGCGTGAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATCGGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATACAGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACCCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTACGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCAGACAGTGGATACACACGCTGAAATTGATTGCGCACTTTGAGAGCATGCAACGAGATATGGTACTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATGAAGTCGAGGAGTAAACTCCAGGCGAAACGAAAGTGAAG-TGAGATCCATCACATTGAGCTGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGGTAGGGCAAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCACCTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGCCCGCAGTTTCATCAGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTGGGGTCATAACAGGCTTCGACCTATTCTCAAACTGCCAACTGGTAAATGCTAGGGTTCCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGTTAAGGTGCCCAAGTGGACGCCGACGGACACCATGAAAGGAGTTGGTCGATAAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAAATGAATGGCGCTAAAGCGTTCCACCGATACTCGGCCGGGTAGGAGGGTGTCACGGTTGCTGCGAAGTGTGTGGCGTGAGCCAGCATGGAGCCTCCGTGAGTATAGATCTTGGTAGTAGTAGCAGCTTATTAAATGGAACTTTTAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTGAACAGCAGTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTCT-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCACAAGCGGTAACGCAACGAACTCGCAGACATGAGTTATC-TTTCTGCCTGGAGTGGAGTGTTCGGAGATAGGGG--AGTCGGGAAGAGCGTTGCATTTGCGACGTCGTCTATGGTCCTTGAAAATGCGAGGGGTGATTTTTGTCGAGTGTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTCTTCGCCAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAACCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCTACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTATTCGGTGATGAGGCCGAAGACAGTATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAGAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTAAGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGAACATAGCGACGTCGCTTATTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAGATTACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Chloromyxum_leydigi ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCTCATAGTAACGGCGAGTGAAGTGAGAATAGCCCAACGTTAAAATTGTATATGGATTCGCGAAAGTGAAAGGCACGCCAAGGAGGGTGATAGCCCCGTGTAACAGAGTAGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAATCGGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATATAGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTCAAAAGTACGTGAAACCGTCGATGGGGAAGCGGACGGCGGATTTAAGTGCTGGTGAACTCAGCTTA-TGTT---ACGTAT--CGAGACACTGCGCTGTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAATGT-ACAGAGTCAAGGAGTAAACTCAAGGCGAAACGAAAGTAAAGATCAGATCCATGATGTTGAGCAGGAGCTGT-GCAGTAGGGAAAGATGGTGATCTATGCCTGAGTAGGGTGAAGTCGGAGGAAACTCTGATGGAGGCCCGAAGCGTTCCTGACGTGCAATTCGGTCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCTGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGCCCACAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGTTGTAGTAGACCTCGACCTATTCTCAAACTTCGAATCGGTGA------GGGCTCCGACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGTTAAGGTGCCTAAGTGGACGCCCACGGACACCATGAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGTAGCGTTCCACCGATACTCAGCCGGGTAAGAGGGCGCAACGGTTGCTGCGAAGAATGCGACGTGAGTCGGTTTGAAGCGGCCGTTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT--TATAAGTGAAACCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCGTGTGAACAGCATTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGAGGCTTA-CAAGCCGAAAGGGAATTA-GCTAAAA-T-----------GGCGGTAACGCAAGAAACTCAGAGACGTGAGTTATCTT-TCTGCTGG-AATCGAGTATCG-GAGATAGGGGAGACT--GGAAGAGCGTCCACTTTTGACGTCTGTCTATGACCCTTGAAAATCTGAGGGGCGATTATTTCCTAGCTGGTCCGTACCGTAATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGAGTATAGCGAATTAACAACTTAGAACCGTCGCTGACTCGAGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAGGTGTGGTGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCTACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGGAGACATGTGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATGAGGTCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCTAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCACTAATAAATGACCTGAGTTTAGTGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGAACATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCGTACCCAAAGCGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Enteromyxum_leei ACCCGCCGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAATAAAACAACAGTGATTTCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGAAAAAGCCCAGCATTT-AATTGTATACGAACTAGTCAAAGTGAATGAAGCGCCACAGAGGGTAATAGCCCCGTATCTGCGAGTCGGACTGTTTGGGATTGCAGTCTAAA-CGGGTGGTAGACTCCATCCAAGGCTAAATATAAGCACAAAACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGATTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTTAACAGGGAAGCGGAAGGCTGTTGTACGCGTCAGACATGTCGTT-TGATT-GCCTATGTG--ACGAGATACCTAGTCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCTAGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCAAAGTGAAAGCAAAAATGAGA-CCATCATACTGAGTTAGAGCTCTAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCATGAGCAGGACAAAGTCAGGGGAAACTCTGATGAAAGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTAACTTGTGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGCATTGGGGCCGTGA-TGGCCTCAACCTATTCTCAAACTCCCAACTGGTGAATGTCTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAAGCTAAGGTGCCTAATAGCACGCTAATAGATACCACAAAAGGTGTCGGTTGATCAAGACAGCAGGACGGTGTCCCTAGTAGTAGGAATCCGCTAAGGATTGTGTTACAACTCACCTGCCAAATTAACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGCAACCGATGCTTGGCCGGGTAGAAGGGCGCAGCGGTAGTGATAAAGTGTAAAGCGTGAGCTTGCATGAAACTGCCGTTGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAC-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGA-CGGTAACGTAACAATCTCAGAGACGCGAATTATCTCTTCTCCTTGGAATTGAGTATTCAGAGATGAGGATAAGCTTGGAAGAACACTGCAATTGCAGTGTCACTGTTGGACCTTGAAAATCTGAGGGGTGGTTT-TTTCGCACTTGGCCGTACCA-AATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGTTCTGGCTCTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGAATAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTAGTCGCAATTACAACTTAGAACTGTGACTATCTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTACGATAGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCAGAAATGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGAAGTAACTATGACTTTCTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGAGCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGGGTTAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGGGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTTTCACACTA-AATTGGTTAAAAGCCAATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAATTGCAACGAGGATGTCCAAAGGCAAGCTCATTGTGGACAGAAACCACAAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTTGCTTGACTCTGATTTTCAGTACGAATACGAGACGTGAAATCGTGGCCTATTGATCCCTT---ACCTT-CTTGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGAACATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCATCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_salminicola ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAGAGAAAATAACAATGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAAAGTCCAACGTTGGAATTGTATATAGACTCGTTAAAGTGAATGGCGCACCAAAGAGGGTTATAGTCCCGTAAATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCTGAAGTGGGTGGTAAACTCCATCCAAGACTAAATATGACTTTGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGTACGGTAGATGAATGTGGATGCGTATTTAGTTTTGTGTG----TGTGCAACGAGATATACTACTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACTT-GTAGAGTTGAGGAGTAAACTCGAGGCGTAACGAAAGTGAATGTGAGATTTATCACATCGAGTTGAAGCTACTG-GCTAGAGAAAGATGGTGAACTATTCCTGAGGAGAGCGAATTCATTGGAAACAATGATGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGTTGACAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTGGGGCTATTTATAGCCTCGACCTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGAATGTGAGAGCTCCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGTGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGTTAAAGTGCCAAAGTGGGGGCCAATGGACACCACGAAAGGAGTTGGTAAATGAAGACAATGGGGCGGTGGTCCTGAAAGTAGACATCCGCTAAGGAGTGTGCAACAACTCACCCATCGAATTTACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCCCCCACTGATACTCAACCGGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCAGAGAAGGCTAT-ATGTGAATGTAGCTGGAGCGGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGC-GAATAAGTGAAACCTTCCAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGTCGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGAAGCTCA-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCGGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGGATGAATTGGTAAGAGCGTCACATTTGTGGCGTCGTGAATGATCCATGAAAATCCGGGGGGTGATTATTATCGTACCTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGAGCTGATTGCAATCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTAAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATTGTGAGGAAACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTTATCGTTTCTTCACTAATTCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTAAAAAATGCAACGAGAGTGTCCTAAGGTAGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTACTAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTATGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTACATAGTGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGAGCTGCAGAAGACTCAAAGTGTCGGATTGTTCACCCTC-AAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_sp ACGCCGTGAACTAAAGCATTTCAGTAACGGCAGGAAAAGAAAATAACCATGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAACAGCTCAACGTTGAAATTGTATATAGAGCTGCCAAAGTGAATGACGCACCGCAGAGGGTGATAGTCCCGTGTGTGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCCAAAGCGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACAGCCTCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGTACGTGAAACCGTCAATGGGGAAGCGCACAGTAGA--AGTTTGAC-GTGT-TGTCGTGC--TGTGAAAGTTCAT-TCGAGATATG-TACTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGC-ACGGAGTCAGGGAGTAAACTCTGGGCGCAACGAAAGTGAAGGTGAGATCCATCACATTGAGCTGAAGCTGT-GCGATAGGGAAAGATGGTGATCTACGCCTGAGTAGGGTGAATTCGTTGGAAACAACGATGGAGGCCCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGGGTGTAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGAGACTCTCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGGATTGGGGTTATTGTTGACCTCGACCTATTCTCAAACTACAAACCGGTGAATGAGCGAGTCTCGACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCGGGTTAAGGTGCCCAAGTGGAGGCAAACGGACACCACAAAAGGAGTTGGTAAATGTTAACAATAGGACTGTGGCCCTGAAAGTAGGTACCAGCTAAGAAGTGTGCAACAACTTACCTATCGAATTTACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCT-TAGCCTCCCACCGATACCCGACCGGGTAGGAGGGTGTTACGGTTGCTGCGAAGGCTTT-GCGTGAGCATGGCTGGAGCGGCCGTAAGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGC-GCATAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCTCGCGAACAGCAGTTGGGCGAGGGTGAGTCGGTCCTAAGCGGCAGCTCA-CATGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTGACGCAAGAA-CTCGGAGATGTGAGTTGTCTTTTCTGCCTGGAAAAGAGTTT-CGGAGATAGGCAACAGCCGGGAAGAGCGTCGCAATGGTGGCGTCGTGAACGATCCTTGAAAATCCGAGCGGTGGTTATTGTCGTCCCTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGCTGTTTGCAGGCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGCATGGACCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGACATGGTGAGGAAACATGTGAGGTGTAGTAAGTTGGGAGTGAAATACCACCACTCGCATCGTTTCTTCACTAAATCGGTGGTGAGGCCGATGACAGTGTCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAATGCAACGAGAGTGTCCAAAGGTGGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTAGAATGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGTAGAGTACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAAAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_zschokkei ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAGAGAAAATAACAATGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAAAGTCCAACGTTGAAATTGTATATAGACTCGTTAAAGTGAATGGCGCACCAAAGAGGGTTATAGTCCCGTAAATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCTGAAGTGGGTGGTAAACTCCATCCAAGACTAAATATGACTTTGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGTACGGTAGATGAATGTGGATGCGTATTTAGTTTTGTGTG----TGTGCAACGAGATATACTACTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACTT-GTAGAGTTGAGGAGTAAACTCGAGGCGTAACGAAAGTGAATGTGAGATTTATCACATCGAGTTGAAGCTACTG-GCTAGAGAAAGATGGTGAACTATTCCTGAGGAGAGCGAATTCATTGGAAACAATGATGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGTTGGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTGGGGCTATTTATAGCCT-GACCTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGAATGTGAGAGCTCCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGTTAAAGTGCCAAAGTGGGGGCCAATGGACACCACGAAAGGAGTTGGTAAATGAAGACAATGGGGCGGTGGTCCTGAAAGTAGACATCCGCTAAGGAGTGTGCAACAACTCACCCATCGAATTTACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCCCCCACTGATACTCAACCCGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCAGAGAAGGCTAT-ATGTGAATGTAGCTGGAGCGGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGC-GAATAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGTCGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGAAGCTCA-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCGAGAGCATGAGTTATCTTTTCTGCTTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGGAGGAATTGGTAAGAGCGTCACATTTGTGGCGTCGTGAATGATCCATGAAAATCCGGGGGGTGATTATTATCGTACCTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGAGCTGATTGCAATCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTAAAAGTGAGGAGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTAAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATTGTGAGGAAACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTTATCGTTTCTTCACTAATTCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTAAAAAATGCAACGAGAGTGTCCTAAGGTAGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTACTAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTATGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCCTGTGGCGGCCAAG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kudoa_crumena ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCCCAACGTTT-AAATGTATATGGATAGGTTAAAGTGATTGAGATGCCATAGAAGGTGATAGCCCTGTGTATAAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTCAAGTAGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATACAGACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTCACGGGGAAGCGGAAGGCAGTTACTTGCGTCAAATCTATTGGTGTAATGAAGCGTTATGGCACGAGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTAGAAAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCATAGTGAAAGCAAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTCTAGATGCTGGGAAAGATGGTGAACTATACGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTAAAAGCGATCCTGACGTGCAAATCGATCGTATACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAGGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTTACTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTAAGCTAAGGTGCCTAAGAACACGCTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAACGTGTCACCGATGCTTAACCGGGTAGAAGGGCGTAATGGTAGCAATAAAGTATAAAGTGTAAACTTATATGGAGCTGCCATTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAACAATCTCGGAGACATGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAACCTGGAAGAACATAGCATCTGCTATGTCGTTGTCAATCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGTTA-TTTCACGCTTGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGTTCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCGAAATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATCGGGTCAAACGCAATCACTACTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCTTAACTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCCCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTGTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGGTTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTCATTGTTTTCACACTA-AGTCGGTAACACGCCGATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCAT-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Kudoa_dianae ACCTGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCAGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCATCGTT--AAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGTGCCAGAGAGGGTGACAGCCCCGTATATGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCCAAGGCTAAATATTGACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGTTGCTTGCGTCAGACCTATTGGTGTGATGGAGCGCCGTG--ACGTGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTAGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGTAGTGAAAGCGAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTGTAGATGCTGGGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTTCCAACCGGTGAATGTTTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGCTAAGGTGCCTAAGGACACGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAAAAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTCACCGATGCTCGACCGGGTAGGAGGGCGCGGCGGTAGCGATAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCTGCCGTCGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTAACGCAACAATCTCGGAGACGTGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAGCCTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCAGTGTCGGCCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGTTAATTTCATGCCCGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGGGCCATTGGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACTAACTTGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTGTAAAGGTAGCCAAATGCTTCGTCATCTAATTAGTGGCGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATTAGGGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTGATCGTTTTCACACTAAGTCGGTTGCACGGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTAGACAGAAACTACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTGACCTCCC---AGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Kudoa_thyrsites ACCTGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCAGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATAAGCCCATCGTTT-AAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGTGCCAAAGAGGGTGACAGCCCCGTGTGTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGACTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCCAAGGCTAAATATTGACACGAAACCGATAGCGAATAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGTTGCTCGCGTCAGGACTATTGGTGTGGTGAGGCGTTGTG--ACGTGATACCTAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTAGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGTAGTGAAAGCGAAGATGAGACCCATCATATTGAGTTTGAGCTGTAGATGCTGGGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTTCCAACCGGTGAATGTTTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGCTAAGGTGCCTAAGGACATGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAATGTCTAAAAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAATCATGTCACCGATGCTCGACCGGGTAGAAGGGCGCGGCGGTAGCGACAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCTGCCGTCGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAT-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGTCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGCAACGCAACAATCTCGGAGACGTGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAGCCTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCGGTGTCGGCCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGATA-TTTCATGCCCGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCGGGCCAATCGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACCAACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTTAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTCATCGTTTTCACACTA-AGTCGGTTGCACGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCAC-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGTATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Leptotheca_vikrami ACCCGCTGAACTTAAGCATATCACTAAGTGGAGGAAAAGAAAACAACCGTGATTTCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGAAACAGCCCAGCGCTGAA-ATGTA--TCGACCGGCCAGAGTGAGAGAGCCACCAGAGCGGGTGCTAGTCCCATTCGACAGAGTCGAGTTGCTTGGGAGTGCAGCTTGAAGCGGGTGGTAGACTCCACCCAAGGCTAAATAGCGGCAGGAAGCCGATAGCGAACAAGTACTGTGAAGGAAAGTTGAAAAGCGTCTGAGAAGACGGTCAAAAGTCCGTGAAACCGCTAGCGGGGAAGCTGAGGGCGGACGACTGCTTGTCCGCTTTTTGGGAAAGTCTTG--AGCAGAACC--AA-CTCTGCTCTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAGGCCGGGGAGTTGACTGGTAAACCAGCAGCGGAG-CAAA-C--GAGTGCCACCCAC---AGAGAGCCGGAGCCCCGGCCGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGCCAGGATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTCCGAAAAG-TTTTGACGTGCAAATCTATT-TGGAGCTGAGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAGCCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGCCCACAGCTGCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGTACTGGGAGCAGCGGCGCTCTCGGCCTATTCTCAAACTGCCAACTGGTG-GTGCG-G-GCCCCAACACTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCCAAGGGCGCACTGAGAGAGACCATGAAAGGAGTCGGTCGATCGAGACAGCAGGGCGATGGCCCTGAAGGTAGGAATTCGCCAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGTGTGCGACCGAGGCTCGGCCGGGTAGAAGGGCGCCTCGGTGGCGGAGAAGGCCTA-GTGCGAGTGTGGCTGGAGCGGCCGAGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCA---GATTAACCGGGTGCTCAG-GGCCGAAGCGGAGAAGGGTTCCAGGTCGACAGGGTTTGTGCCTGGGTGAGTCGGTCCTGA-CTTGATCTTAGCGTGGTGAAAGGGAAACAGGCCAAGATTCCTGTACCGGGAACA-TAACGAAACC-------AGACACGAGTTTTCGTCTCTGCTCGGAAGGGAGTGTTCCGCGATGAGGCGGGCCC-GGAAGAAGGCCG-CAGTGT---GGCGAGGGAGGGCCGTGAAACTCTGGTGGCTGAATCAGGCGACGCCCGTCCGTACCG-AAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGTCCCAACGCGGGTAAGGGAAGTCGGCAAACTCCGTAACTTTGGGAGAAGGATTGGCTCTGGGGTTTTTTCTAAGTTAGCTTTCGACCCGGAACTGGCACCAACCCAGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACAAAGCTTTGCGAGGGCCGGTAACGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTTTCAGTCAAACTGCAGAGATGCAACCAAGCCCGAGTTAATGGCCGGGGTAACTATGACTCTGTTAAGCTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGTGCATGAATGGACCAACGAGATTCCCGCTGTCCCTACCCTCGCTCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAAACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGGGCA-GCGCGGCGACCTGGGGGGCGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTCATTGTCTCCGCGCTC-AGT-GGCCGGGCGGCCACGAAACACTCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAGGGCAACGAGAGTGTCCCAAGGCGGGCTCATGGCGGACGGAAACCACCAGTAGAGCGAAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTCCAACTTTCAGTACTAGTGGGAATCGAGAAATCGTGGCCTATCGATCCTTTGCAGTGAAATTAATGTGTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTAGCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_bergense ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGACAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGGTCAAGGTGACTGAGGCGCCATAGAAGGTGAAAGCCCTGTAGCCGAGAGTCGGATTGTTTGGGATTGCAATCTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACAGGGAAGCGGAAGGACGTTTGATGCGTCAGGCCTGTTGGTTTGATAGGACGTCATGAGACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAGACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCCACAGAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGCGAAAGCAAAGGTGGGATCCACCACATCGAGTCAGAGCTGTAGCTACTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACATGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGAAAGAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCTT-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAA-ATACACGTCTAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCATGGTAGAAGGGCGTGGTGGTCGCGATAAAGTGTGGAGCGTGAGCCCGCATGGAGTGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAGC-TATAAGGTAAACACCTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGTAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAGC-GGCCGAAAGGGAACCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAGTTATCTCTTCTGCCTGGAATCAAGTATTTGGAGAAGGGGGTACGCTTGGAAGAGCACTTTATGAGAAGTGTCGGTGTCGGCCCGTGAAAATCTGAGGGGTGATTATTTC-GCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGTTCTGGCACTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCAATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCAGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCACACTTATTCGGTGACACGGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_chelonarum ACCCGCTGAACTTAAGCATATTACTCAGAGCAGGAAAGGAAAATAACAATGATTCTCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAGAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTTGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATTAGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATCGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCCAAGGCTAAATATTAACATGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAGGTTGAAAAGACTCTGAAAAGGGAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACTATAGATATATGCGCTGAGCTTATC-GTGTAACATGATATAGTAATACGAGATATGCTATTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTAATAGCAATATCCATTGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATTGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGA-TGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAAATAAACGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGTGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGAAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACTAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCAGACACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGTTCAGAGATAGGGAAGATTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTACCTAGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAAAATACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCTTAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_coryphaenoideum ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGGGTAGGAAAATAAAATAACCATGATTCTCTTAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAATAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACACCAAAGAGGGTGAAAGTCCCGTGTATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATATAAACACGAGACCGATAGCAAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTGAAAAGTACGTGAAACTGTTTATGGGGAAGCGTACGGTAGATC-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTATAATATGACATGGTAATACGAGATATGCTATCGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGGCTAACGT-ATGGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAG-CGATATCCATCGTATCGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGAATTAGGATCATAACTGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTGGGGTGAAAAATAAAACGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTAGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCGGGTAGGAGGGTGCAGTGATAGCGGAGAAGTATATAGCGTAAGCTTGTATGGAGCTGTCACTGGTACGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTATATTAAGTTAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTGAACAGCATT-GAACGCGGGTGAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAA-CAGGTTAATATTCCTGAACTGGGAGCGGTAACGCAACAAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGGGTTTTGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTACGTGCCCAGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTTGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGTGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGACCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAAAATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_cuneiforme ACCCGCTGAATTTAAGCATATTA-TAAGGGTAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCTCACAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACGGACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGATG-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAACATGACAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTTTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCGAGGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTGAAG-CAATATCCATTGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTATAGGTATTGGGATCATAACAGATCCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGTTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCGAGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGATATCTTTTCTACCTGGAATTGAGTACTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCTCGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATTCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCGTACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_gadi ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGGTCTAGGTGACTGAGGCGCCATAGAAGGTGACAGCCCTGTAGCCGAGAGTCGAGTTGTTTGGGATTGCAACTTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGACGTTG-TCACGTCAGGCCTGTTGGTTTGATAGGACGTCATGGAGCGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCCACAGAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGTGAAAGCAAAGGTGGGATCCACCACATCGAGTCAGAGCTGTAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTTCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACGATCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATAAAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAATTACCAACCGGTGAATGTCAT-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAAATA-CACGTCTAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCATGGTAGAAGGACGTGGTGGTTGCCTTGAAGTGTTGAGCGTGAGCCAGCATGGAGTGGCCCCCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAC-TATAAGGTAACACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGTAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAGC-GGCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAGTTATCTCTTCTGCCTGGAATCGAGTATTCGGAGAAGGGGGTACGCTTGGAAGAGCACTTTATGTAAAGTGTCGGTACCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATAA-TCTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTTAGTCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCAGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACACCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCACACTTATTCGGTGACACGGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGATGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAGCTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_incurvatum ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAATAAAACAACTGTGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGACAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATCGTTCCAAGTGAATGGGACGCCATTGAATGTGATAGCCATGTAGGCGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGTGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATCGACACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTAAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGGCGTAG-TTGCGTTAGAGCCACCGGTGCAA-GCGTCGTCATCG-ACGAGACACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCAACAGAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGTGAAAGCGAAGGTGGGATCCACCATATCGAGTCAGAGCTGTTGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGAC---CAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATAGAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTGAC-GTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTCAGCTAAGGTGCCCAAGA-CACGTCTAGAGACACCACGAAAGGAGTCGGTCGATACAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTGACCGATGCTGGGCGCGGTAGAAGGGCGTGGTGGTTGCGATAAAGGGCAGAGCGTGAGCCTGCATGGAGCGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAC-TAGAAGATGACACCTTT-CGGCCGAAGCGGAGAAGGGTTCCACGAGAACAGTAGTTGGTCGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTGACGTAAA-GTCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGCAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAGTTGTCTCTTCTGCCCGGAATCGAGTATTCGGAGAAGGGGGTAAGCTTGGAAGAGCACTCTGTTTAGAGTGTCGGTGCAGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATTA-TCTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCGATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCGGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCTCAAGTGTTGACGTAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATAGTTTTCACACTT-ATTCGGTTGCACGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACGGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_lieberkuehni ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAACGGCAGAAAGAGAAAATAACTATGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAACCGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGACTCATCAAAGTGAACGGTATGCCAAAGAGGGTGATAGCCCCGTGTTTAAGAGTCGGACTGTTTGGGAATGCAGTCTAAAGCGGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATACAGACAGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACCCTGAAAAGGGGGTGAAAAGTACGTGAAACCGTTGGTGGGGAAGCGGACGATCGACGT-TGTGTCGCGTC--TT----TTTGATTTGCTTGCG-GACGAGATATGCTATTGTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGTA-CGGAGTCGAGGAGTAAACTCAAGGCGTAACAAACGTGA---TGTGATC----ACATCGAGTTGAAGCTGT-GCGAGAGGGAAAGATGGTGATCTACGCGCGAATAGGGCGAAGCCAGTGGAAACACTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAATTTACGTGTAGGAGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCCGAAACTCA-AGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATTGGGATTGTTATCGGTCCCGACCTATTCTCAAACTGCCAACCGGTGA--GTGAGAGTTTCGACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_cerebralis ACGCCGTGAACTAAAGCATTTCAGTAACGGCAGGAAAAGAAAATAACTATGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGATGCAATGAAGTGAATAGCGCACCATAGAGGGTTTTAGTCCCGTACATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATACAGTCTGAAGTGGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATATAACCTCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAACGTGAAAAGGGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGTACGGTAGAT--AAATGGCGTAGTAAGTGGTTTG-TGTA---GTGTAT-CCGAGACATGCTACTGTTCGACCCGTCTTGAAACAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_lentisuturalis ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAAAGAAAATAACAATGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGTCCAACGTTGAAATTGTATATAGACCTGTCAAAGTGAATGGCACACCATAGAGGGTTAAAGTCCCGTAAATGAGAGTCGGGCTGTTTGGGAATGCAGTCTAAAGTGGGTAGTAAACTCCATCTAAGACTAAATATAACTCCGGGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCAGAAATGAAAGTGAAAAGGGCGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCGAACGATGGATTAAAGTGGCACCCAATACAGTTTG-TGTGTGTGTGCACATCGAGATATGCTATTGTTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATGGAGTCGAGGAGTAAACTCTGGGCGCAACGAAAGTGAATGTGAGATCCACCACATTGAGTTGTAGCTAT-ACGATAGGGAAAGATGGTGACCTATGCTTGAGTAGGCTGAATTCATTGGAAACAATGATGGAAGGCCATAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGGAGTCCGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGTGTAAGGGTCGTTTCTGGCCTTTAACTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGA-----AGGACTCTGACACTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCAGGTTAAGGTGCTCAAGTGAAGGCTAATGGACACCACAAAAGGAGTTGATAAATGATAACAGTGAGGCGGTTGCCCTGGAAGTAGGAATCCGCTAAGAAACGTGTAACAACGTACTTACCGAATTTATCGGCCCTGAAAATGGATAGCGCT-CAGCCTTACACCGATACCTGACCGGGTAGGAGGGTGTTGTGGTCGCAGCGAAGAATGT-ATGTGAATGCATTTGGAGCGGCCACAAGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGCAGCATAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGACGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGCAGCTCA-CACGACGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_longisporus ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACGGCAGGAAAGGAAAATAACCATGATTCCTTCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGATCAGTCCAACGTTGAAATTGTATATAGACTTGCCTAAGTGAGTGACGCACCACAGAGGGTTGTAGTCCCGTGTATGAGAGTCGGATTGTTTGGGAATGCAGTCCTAAGCAGGTGGTAAACTCCATCTAAGACTAAATATAACTCCGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGACTCTGAGAAGAGATTGAAAAGAACGTGAAACCGTTAATGGGGAAGCATACAATGTATA-AGGTGTCAGTGTGTTTAGTGTCGTATG-----G-GTAACGAGATATGACATTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACAT-GTAAAGTCGAGGAGTAAACTCATGGCGCAACGAAAGTAAATGTGAGATCCATCACATTGAGTTGGAGCTAC-ATGCTAGGGATAGATGGTGACCTATTCCTGAGTAGAGCGAATTCATTGGAAACAATGATGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGACCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCCGAGACTCGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGACTCGGGGCTATTTATAGCCTCGACCTATTCTCAAACTGCAAACCGGTGAATGT-AGAGTCTCGACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAAACGAGAGTCGGGTTAAAGTGCCTAAATGGAGGCAGATGGATACCACAAAAGGAGTTGATGAATTATGACAGTAAGGCTGTGGTCCTGAAAGTAGACATCAGCTAAGAAGTGTGCAACAACTTACTTACCGAATTCATCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCTTCTACTGATACCCGACCGGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCGGAGAAGCTTGC-ACGTGAGTGTGAGTGGAGCTGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAGCGTATAAAGTGAAACCTTCTAGACCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGACGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGCAGCTCA-CACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAAGAAACTCGGAGACGTGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGCAACAATTGGGAAGAGCGTCGCATCTGTGGCGTCGTCAATGATCCGTGAAAATCCGAGGGGTGGTTATTTTCGCACTTGGCCGTACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGTTCTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGACTGTTTGCAGGCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAGTTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTAAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTCTTCACTAAATCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAATGCAACGAGAATGTCCTAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Palliatus_indecorus ACCCGCTGAATTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACCGTGATTCCCCCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCAACGTTGAAATTGTATATGGACCGGCCAAAGTGACAGAGGCGCCATAGAGGGTGACAGCCCCGTACATGAGAGTCAGATAGTTTGGGATTGCTATCCGAAGCAGGTGGTAGACTTCACCTAAGGCTAAATATCAGTACGAATCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTAAGTGAATCCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCCGTGG---GCGTCTGACCTAGTGAATCTATTTTTG--CGTGTGACGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTGAAGCTACAGAGTCAGAGGGTAAACTCATGGCACAGTGAAAGCA--------ATTCATTACATGGAGTTTGAGCTGTAGCTGCAGGGAAAGATGGTGAACTATGCTTGCGTAGAGTGAAGACAGAAGAAATTCTGTTGGAGGCTCTTATCGGTTGTAACGTGCAAATTCATCCTGCACGTGAGTATAGGGGCGATAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCGTCCGAAATTTCCCTCAGGATCGCTGGGGTACGTAGCTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGCATCGGGGACAGAT-TACACTCGACCTATTCTCAAACTATCAACCGGTGAGTACATGTACCCCAACGTTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCCAAGAGCACGTCTAGAGATACCCTGAAAGGAGTCGGTCGATTAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACGACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGCCACCGATGCCCGGCCGGGTAGGACGGCGATGCGGTTGCCAAGAAGGATCAAGCGTAAGCTGGTCTGGAGCGGCCGTTTGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCATA-TAGTAACCGAGCGGTTCATGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGAAATTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCCAAGCCAATGCCTAACCAGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAACCTCAGATACGTGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTGTCCGGAGATAGGGA-AAGCTTGGAAGAGCACTACAAAAGCAGTGTCGCTGTTGACCCTTGAAACTCTGAGCAGTAGTTATTTTCGCACCTGTCCGTACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCAAGTTGTTCGCGATCACAACTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTAAAGGTAGCCAAATACCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCACGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCATCATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGGGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTT--TCACACTTACTCGGTTAAAGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAAGATAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACGGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACTAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTGATTGCTCC---AAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_balbianii ACCCGCTGAACTTAAGCATATTGCTAACCGCAGGAAAATAAAATAACTATGATTCTCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGATAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTTATAGCCCCGTTTGTGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGCTGGTAAACTTCAGCTAAGGCTAAATACCTACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGCTCGTGAAACTCTCTATAGGGAAGCAAACAGATAATA-TTGCGCCGGGCTTGTC-GTGTAGCATGGCAAAGTAATACGAGATATATATCGGTTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAA-CGATATCCATCGTAATGAGCTGGAGCTAT-GCGGTAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGAAGCGATTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATGTCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGATCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAAGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAACGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTTTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTAGCCGGGTAGGAGGGCGCAAAGATAGCGACGAAGATTATGGCGTAAGCCTAATTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAGCTCAAAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATTTGAGGGGTGAATATTATCGTACCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTATTCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTAGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCGGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGTAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_hellandi --------------------------------GGAAAATAAAATAACAATGATTCTTTCAGTAACTGCGAGTGAAGCGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGCTAGCCCCGTTGATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACATACACGAGACCGATAGCAGACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATAGGGAAGCAGACAGTAGACA-TT-CGCTGAGCTTGTT-GTGTGGCATGACACGGTAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAAGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTAAAA-CGAGATCCATTGTAATGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATTGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAATGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAAAGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAACGATCTCAGAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTATCGTA-CTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCCCTAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCCCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTCTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_longa ACCCGCTGAACTTAAGCATATTGCTAAGCGCAGGAAAATAAAACAACCGTGACTCTCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTTAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTTATAGCCCCGTGCATGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGTTGGTAAACTTCAGCTAAGGCTAAATACTAACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGAATCTGAAAAGACAGTTAAAAGTACGTGAAACTCTCTATAGGGAAGCAAACAGCTGATAATTGCGCTGGGCTTGTC-ATGTAACATGACATGGTAATACGAGATAAACTGTGGTTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAA-CGATATCCATCGTAATGAGCTGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGAAGCGATTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGATCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAATGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAAAGGTAGCGATGAAGGTTACGGTGTAAACCAAATTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCCTA-CATGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-CTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTATCGTGCCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTATAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTAATGAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_sp ACCCGCTGAATTTAAGCATATTATTAAGCGCAGGACAAGAAAATAACAATGATTCTCTTAGTAACTGCGAGTGAACCGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTTAAAGTGAGAGGTACGCCACAGAGGGTGATAGCCCCGTATAAAAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACGTCCACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGGAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAAAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATAGGGAAGCAGACAGTTGATG-GTGCGCTGAGCTTGTC-GTGTGGCATGACATGGTAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAATGAAAGTAAAA-CGAGATCCACCGTAATGAGCTGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGAATGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCTCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATTAGGGTCATAACAGGCCTTAACCTATTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAGGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGAAGGGCGCAAAGATAGCGGCGAAGAGCATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGAAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGG-TTTCGGAAGAGCATCGCACATGCGGTGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGAGTGAATATTATCGTATCTGGCCGTACCGTAATCCGCTGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTATAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAAACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTTTCTTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaerospora_dicentrarchi ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCAGAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCATCGTTT-AAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGCGCCAAAGAGGGTGACAGCCCCGTATGTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATAGACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGT-ACTTGCGTCAGGTCTACTGGCCTAATGAGGCGTTGTG--ACGAGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTGGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGTAGTGAAAGCAAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTCCAGGTGCTGGGAAAGATGGTGAACTATACGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGTGTATAGGGGCGATAGTCTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGACTCGGGGACATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCAAGTTAAGGTGCCTAAGGACACGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAATAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTCACCGATACTTGACCGGGTAGAAGGGCGCGGCGGTTGCAATAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCATCCGTTGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAC-TATAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTGAATTGTCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGC-AAGTTTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCGGTATCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGTATA-TTTCACGCCCGTCCGTACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGTTCTGGCTCTAATGTAAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGGGCCAATCGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTAAAAAGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATTGTTTTCACACTA-AGTCGGTGACACGCCGATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCAGTGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCGC-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTCCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaerospora_ranae ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGGG-AGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCCCAACGTCGAA-TTGT-TAAGGAAGCATCAAAGTGAAGGGCGCGTCATAGAGGGTGATAACCCCGTGTGTGTGAGCCGGGTTGTTTGGGATTGCAGCCCTAAGCGGGTGGTAAACTTCACCCAAGGCTAAATACTGGAACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCCGAAAGGAGAGTCAAAAGCACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAGCGGATGGTCGACGTCTACGTTGCATCTGTTAATATCAGGCTTGCTTGTGCGACGAGATACCAATTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAGCATAATGAAGTCAAAGGGTGAAGTCGAGGCGCAATGAAAGTGATTATGGGATCCGTTACACTGAGTTAGAGCCAT-ATGCTAGAGAAAGATGGTGAACTATTCCTGGGTAGGGCGAAGCCGGAGGAAACTCCGGTGGAGGCTCGCAGCGATCCTGACGTGCAAATCGGTCGTCAACCTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACTTGTAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGTTATTTGGGA-GCAACAGCTCCTGAACTATTCTCAAACTGCCAACCGGTGATTGTCGGAACTTGGACGTTTCTGGTAAGCAGACGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sphaerospora_sp ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAACCAGAGGAGAAGAAAACAACTGTGATTCCCTTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCCCATCGTT-AAAATGTATATGGATAGGTCAAAGTGATTGAGGTGCCAAGGAGGGTGACAGCCCAGTATGTGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGCAGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATATAGACACGAAACCGATAGCGAACAAGAACTGTGAGGGGAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGCAGT-ACTTGCGTCAGGTCTACCGGTCTAATGAGGCGTTGTG--ACGAGATACCTAACTTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAATCTGGAGAGTTGGAGGGTAAACCCACGGCGCAGTGAAAGCAAAGATGAGATCCATCATATTGAGTTTGAGCTCCAGGTGCTGGGAAAGATGGTGAGCTATACGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTTACTTGTGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACAAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCATCGGGGATATAT-TACTCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGAATGTCTTTGTCTCAACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tetracapsuloides_bryosalmonae ACCCGCTGAACTTAAGCATATTAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACCGTGATTCCCTTAGTAGCGGCGAGCGAACATGGAATAGCCCA-CGCTGAA-TTGTATATGGGTAATTTAAAGTGAACGGCATGCCAAGGAGGGTGATAGCCCCGTACCTGAGAGTAGGACCGTTTGAGAATGCAGTCTGAAATGGGTGGTGAACTCCACCTAAGGCTAAATACGGACACGAGACCGATAGCACAAAAGTACCGTAAGGGAAAGGTGAAAAAACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAGTGCTTGAAACC-AACCGGGGGAAAAGGCTGGCAATTATGTATATTAAGCTAATCAATGTTTCTAACCATTTTATGACGAG--ATGGTAGCTTCAGTCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGACC-TACTGCTAAAGTCGAAGGGTAAACCCGAGGCGAAGCGAAAGCGAAGGTGCCAACCACCGGGATGAGCTAGAGCTA-GCGGCAAGGGAAAGATGGTGAGCTATGCCTGAGCAGGATGAAGCCAGGAGAAATCCTGGTGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTAACTCAGGTATAGGGGCGATAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATCGCGGACATCCTCAGTTTCATTACGTAGGGAGAATGATTGGAGGTTTCGGGAACGCAA-TGTTCTCGGCCTACTCTCAAACTTCGAAGTAGTGAAATGATCGATGTCCACATTTTTGGTAAGCAGAGGCGATCCGGGATGAACCGAAAGTCGAGTTAAGGTGCCCAAATGAGATTTAATTGATACCATTAAAGGTGTCGGTCAATGTAGACAGCAGGGCGGTGGCCATGGAAGTCGGCATCCGCTAAGGAGTGTGTATTAACTCACCTGCCCAATTGACCGGTCCTGAAAATGGATGGCGCTTAATATTTCGACCGATACTCGGCCGGGTAGGGGGGCACAACGGTAGCTGAGAAGGATCA-ACGTGAGTTGGTCTGGAGCTGCCGTTGGAGCTGATCTTGGTGGTAGTAGCAAC-TATTGGGTGGAACCTCGAAGTCCGAGGTGGAGACGGGTTCCATGTCAATTGTAGTAAGACATGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGACTCCCGAAGGGGTCGAAAGGGAA-CAGGTTAATATTCCTGGACCAGACGGAGTAACGC--CGAACT--GAGCGATGAGTTTTCTTTTCTTCATGGAATCGGGTAACGGGAGATATGGTATGTTCGGAAAGAGC-GAGT-GTTGCATCGTCTTAC--GACCCTTGAAAATCGGAGAGGTCGT-AGTTCCATATCTGACCGTACCGGTATCCGCATCAGGTCTCCGAGGTTTTCTGGAACGAACGTTGGTAAGGGAAGTCGGCAAATC-CGTACCTTCGGTAGAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGAGTTTCCCG------CAACTTAGAACTACTATTAAGAGAGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACTTAGCATTGCGATGGCCGGCAATGTTTACGCAATGTGATTCCTGCCCAGTGCTGTGAATGTCAATATACTGACATGTATCTAAGCTCCGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCGACGATCGAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTTGGTTCGGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGAATCTGTTAGGACGCACGGGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTACGTTGCGTCTTAACTAAGCCGATAATGCAGCGGTAAACGATTT--GATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACGTCTGAAAGAGCAACGCAGACGACCAAAGACTAGCTCATCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_nova ACCCGCTGAACTTAAGCATGATACTAAGGGCAGGATAAGAAAACAACTGTGATTCTCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAGAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGCGGTACGCCAAAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGAGAGAGTCGTGTTGTTTGGGATTGCAACACTAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACATACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACTGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGATG-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAACATGGCAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAAGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTAAAG-CGTCATCCATCGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGGGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTAAAGGTATTGGAGTCATAACAGACTCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTTTAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGCTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATAAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAATACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACTTGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGG-G-CCAAACGTAACCGCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGTTTGCTTGATTTTGATTTTCAGTAAGAATACAAACCAGGAAAGTCCTCCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGTCGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAACGTACCCAAAGTGTTGGAT-GTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Zschokkella_parasiluri ACCCGCTGAATTTAAGCATATTA-TAAGGGTAGGACGAGAAAACAACCGTGATTCTCACAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGTCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTGAGAGAGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAACACAAAGTAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACAGACACGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAAAAGACAGTGAAAAGCACGTGAAACTGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGACG-TTGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAACATGACAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGTAACGAAAGTGAAG-CGAGATCCATCGCATTGAGCAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTATAGGTATTGGGATCATAACAGATTCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAGGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAACGTAAGTTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCGAGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGCTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATACTTTCGTGCTCGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATATCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGGCAGAAAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_sp2 ACCCGCTGAATTTAAGCATATCAGTAAGCGGAGGAAAAGAAAACAACAGTGATTCCCATAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGAAGAGCCCAACGTTGAAATTGTATATAGACCATTCAAAGTGACAGAGGCGCCAAAGAAGGTGATAGCCCTGTAGAGGAGAGTCGGGTTGTTTGGGATTGCAAC-CTAAATAGGTGGTAAACTCCACCTAAGGCTAAATACGAACACGAAGCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTCTGAGAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCTAACGGGGAAGCGGAAGGGCGTTG-CTGGTGTGGATGCGTC-AGGTCAT-CGGCTAAATC-TGCGAGATACCGAACCTTCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAAGCCATAAAGTCGGAGAGTAAACTCACGGCGCAGTGAAAGCAAAGGTGGGATCCACCACATCGAGTCAGAGCTATAGCTGCTGAGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTTGACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTCGAAATATCCCTCAGGATCGCTG-AGACAGCAGTTTCATCGGGTAGAGCCAATGATTAGAGGCATCGGGGA-ATGATTCTCCTCGACCTATTCTCAAACTACCAACCGGTGA---------------CGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_sp3 ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTCAGGGCAGGACGAGAAAATAACAATGATTCTCACAGTAACTGCGAGTGAAGTGAGAAGAGCCCAACGTTAAAATTGTATATAGATGTGCCAAAGTGAGTGGTACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTGAGAGGGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAACACAAAGCAGGTGGTAAACTTCACCTAAGGCTAAATACTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACCCTGAAAAGAGAGTGAAAATCACGTGAAACCGTTCATGGGGAAGCAGACGGTAGATG-TAGCGCTGAGCTTGTC-GTGTAGCATGACAATGCAATACGAGATATGCTGCTGTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCTAACGT-ATAGAGTCAAGGGGAAAACCCATGGCGCAACGAAAGTGAAG-TGACATCCATCGCATTGAGTAGGAGCTAT-GCGATAGGGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAATTCGATCGTCAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAATATCCCTCAGGATAGCTGGAGCCTGCAGTTTCATCGGGTAGAGCGAATGATTATAGGCATTGGGGTCTTAACAGACTCTAACCTCTTCTCAAACTGCGAACCGGTGAATGCTAGGGCTCCAACGTTTCTGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCAATAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGGAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTGAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAGTTTATTAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGCAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTA-CGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCAGTAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGTTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCGCTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCCTGGCCGTACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCCTGTCGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCTTAAAGTGCAACAAAGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTCGGATTGTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Zschokkella_sp4 ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAGTAAGCGAAGGAAAAGAAAACAACTGTGATTCCCTCAGTAACTGCGAGTGAAGTGGGATAAGCCCAACGTTAAAATTGTATATTGACTT--TTAAGTGACAGAAGCGCCTTAGAGGGTGACAGCCCCGTGTGTAAGAGTCAGGTTGTTTGGGATTGCAACCTAAAGTAGGTGGTAAGCTCCATCGAAGGCTAAATATTAACACGAAACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAACGGGGAAGCAGAAGGCAGTCGAATATAACCGGCGCTTTTGTGCAGTTTGGGGACGTATAACGAGATACCGAACTTTCTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGGCAGAGGTTGCAGAGTTGTAGAGTAAACTCTAAGCTAAGTGAAGGCAAAGGTAAGATTCATTACAACGCGTTAGAGCTGCAACTGCTGGGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAGCAGGGTAAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGAAGCAATTCTGACGTGCAAATCGATTGTTAACTTGCGTATAGGGGCGATAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTTTGAAATATCCCTCAGGATCGCTGAGACTATTAGTTTCATCGGGTAGAGCTAATGATTAGAGGAATCGGGGA-AAGATTACACTCGACCTATTCTCAAACTACCAATCGGTGA---------------GTTTT-TGGTAAGCAGAGGCGATGCGGGATGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = LSU_GBlock3_38_taxa_F2B) = N: 1-2259; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = LSU_GBlock3_38_taxa_F2B) = N: 1-2259; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4842] TITLE SSU_and_LSU_D5_to_3_end_GBlock6_31_taxa_F4; LINK TAXA = Taxa3; DIMENSIONS NCHAR=2761; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Auerbachia_pulchra TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCGCTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATTTATTGGACTGAATCTAGATAACTGTGCATATCGCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAACGTGCTTTTTT-AGTT-CGGAATGAACGTAATATAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTCGGATTATAT--CGAAAAACCGGCTTAATTGAATCGTCTG--ACTTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAAGCTAACGCTCGAATGTC-TTAGCATGGAACGAAGAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGATGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCATCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACAGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCAAGGAAACTAGTGTTCGGGTTCCGGGGGGCAAGTCCGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCGATGTGGTGGTGCATGGCCGCTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTACCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGCGACAACAAGTACACCGAGATGGATAATCTTAACAATCGCTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTCAC-GTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAAATA-CACGTCAAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATTGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCAATCACAGCACGTGGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCGATAAAGTGTTGAGCGTGAGCCAGCATGGAGCGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAGG-AGTAGCCTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGGGAATAGCAATTAGCCGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-AGCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAAGAGCGGTAACGCAACGATCTCAGAGACGTCGGCATTGCAGCGGGGAGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTATTCCGAGAAAGGGGCAAGCTTGGAAGAGCACCGCA-ATGTGGTGTCAGTGTCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATTA-TTTCGCACTTGTCACCC-AATCC-CATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCAC-AATGTGGGTAAGGGA-GTCGGCAAA-TCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCAATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGG-GTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCGCACTT-ATTCGGTGAAACGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTAC-AATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATCGC-CCAGAGTTTTGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACCGGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Ceratomyxa_sp TAAGCCATGCATGTGCTAGTTCAGAAACTGCGAATAGCTCAGTACAACAGTTATAGTCTGCTCGGGATAACGTGGCAAATCTACAGCTAATACATTCACAAGCT-GAAGCTACGTAACTACGATTGCCGCAAATGTCTGCCCTATCATCTGACGGTAAGGTAGTGGCTTACCGTGGAGCTCACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGCGAGACAGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACGCTGGGAGGTAGTGACGAGGAATACTAGCGGGCTACA------TACGGAATGAACGTAACACAAACCCATTCTCGACCAAT-ACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAACATTGTCGTGCTTACAACGCTCGTAATCCAGTTTTCGACCTAAAGCCAACC--GGTTGTGTTA-GCGGAGCGACGT-CAGGGCGCCCTGAATAAAGCATAGTGCTTAATACAAACAATGGTTAGCGTGTGAA-AGCATGGAACAAGAAGCTTCTCACCGGCT-ACAGGGGTTCTAGACGGCAGTGGTATTTCGCGGCGAGAGGTGAAATTTTTAGACCCGCGAGAGACCATCCAAGGCGAAGGCACTTGCCTAGATGTCTCCGTTGATAAAGAACGAAGGCCATAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTATGCAGATGACTAGGCCTCCCTGGGCCCCAAGGGAAACT--CTTTCGGGTTG-CTGGGGCAAGGCCGAAATCTAAATTGACGGAGAGGTACCACAAGGCGTGGAGCTTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGCGAAACCTTACTCG-CCATACATAGGAGCACCTTGTTGA-AGGCAATGTGTGATTCCGTGTAGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCAGCTTTATTGCGGTAACGAACGAGACCGCAACGTATGTTGACCGCCAGT-AGCTGGAGGAAGTGCGGTTATAACAGGTCTGTGATGCCCTTTGATGCCTGAGGATGCACGCGTGCTACAATGGCAACG-CGACAGATACTCGGAGATGGCCAAGC--GACAATGGTTGTCGAGGTCTGGACTGAGCTTTGAAACTGTGGCTCACGAAAGTGGAATGCCTCGTAAGCGAACTCGTGCTGAATACGTCCCTGTCTCTTGTAGTACG-CCGCTCCAAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGGCGAGCTAAGGTGTCCAACGACACGCCAACGGACACCATGAAAGGAGTCGGTCGATATAGACAGCAGGACGGTGTCCCTGAAAGTAGGAACCCGCCAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAACCGAGGGGCCCTGAAAATGGATGACCCTGAAGCGTGTGACCGACGCTCGTCGGCTG-TGG-TGGGGTAAAAGGGCGTGTCGGTGGCGGGTAAGACTTG-GCGTGAGCGAGGTTGGAGCCGCCGACAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAGTTGGAGACTTGA-GGCC-AAGTGGAGAAGGGTTCCGCGGCAAGAGCGTTTGACCGCGGGTGAGTCGGTCCTAAGCGGTGGCCTGCAGGCCGAAAGGGAAGCAAGCCAAAATTCTTGCACCAAGGGCG---ACGCAACGGTCTC-GAGACCTAGCCACGA-GCGAGG-AGAGATGTCTTTTCTGCTCGGAAGCAAGTGTTTGGCGATGAGGA-GAGCCTGGAATAGTGGCGCCTGTTCA----CGG-GCTGGGCCATGAAAATTCGGGTGTTGTCGGTTG--GTGCTTGGCACCG-AAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCCCTAAAGTGGGTAAGGGAAGTAGGCAAAGTCCGTAACCTGGGGAGAAGGATTGGCTCTGAGGAGTCGGCTGCGGGCAATCGCGACTTGGAACCGTTACATACTGGGGGAATCCGACTGTCTAATAACAACACAGCTTTGCGACGGCCGCAAGTGTTGACGCAAGGTGAATTCTGCACAGTGCTTTGAAAGTCAAACTGTGGCAACACAACCAAGCACGGGTAAATTGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGCTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGTGCATGAATGGACCAACGAGATTCCCGCTGTCCCTACCTTCTATCCAGCGAAACGACAGCCAAGGAAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGGTTGTGTGCGGAGGAGTCTGAGGTGTAGACGGGTGGGAGTGAAAGACCACTGCT--CAGACGGCCTTCG--------GACTAAGCGCTTGTGACTAGACCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCTGGCTCACGGTGGACAGAAACCTCCAGTGGAGCAAAAGGGCAAAAGCCAGCTTGATTCGGGCGCTCAGTAGGCGTGCGAGCCGAGAAATCATGGCCTATCGATCCTTTG--GTGG--CTAG-GTGTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCGTAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTAGCATTGGGTAGCAGCCTGCCCATAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Ceratomyxa_sp2 TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGACTGAATCTAAATAACTGCGCATATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGCAGGTC-TAT---GATTTGGAATGAACGTAATTTAATAAATTCGATGAGGATCCACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATAT--CGAAGATCAGCCTTTACTGGGTCGAGTT--GACTTGTGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAACGCAGGCT-ACGCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGGACCG-GTCACGATTAAAAGGGGCACTTGAGGGCATTAGTACTCTGCGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCGCAGAAGACTGACTATTGCGAAGGCATTTGTCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTACAGAAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCCGAGAAATCAGCCTTTGAGCTCTGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAACTTGACGGAGAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGACTGATCTTTCATGATCCAGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTATCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAAAGAGTGCCCTGAATTGACTAAACTTGTAAATCACTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGAAATTATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGTAAACTCGTGCTGATTACGTCTCTGCCTCTTGTAGTACATGTACCCCAAGTGGGCCGTTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCAAAGAGCACGTCTAGAGATACCATGAAAGGAGTCGGTCGATTAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGCCACCGATGCTCGGCCGCTG-GAA-CGGGGTAGGACGGCGATGCGGTTGCGAAGAAGGGTCAAGCGTAAGCTGGCCTGGAGCAGCCGTTTGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAACCGAGCGGTTCATGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGAAATTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCCATTGCCTACCAGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAACCTCAGAAACATTAACACTGTCGCGGGAAGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTGTTCGGAGATAGGGA-AAGTTTGGAAGAGCACCGCAAAAGCCGTATCGCTGTTGATCCTTGAAACTCTGAGCGGTAGTTATTTTCGCACCTGTCACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAACGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCAAGTTGTTCGCAATCACAACTTAGAACTGTTACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCATCATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGGGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTTTCTCACTTACTCGGTTAAAGGGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAAGATAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACGGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTACAGTACTAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATTGCTCCAA-GTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Chloromyxum_cristatum TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGTTATTGTTCGTTTGGGATAACGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACATTTATTGGAGTGAGTCTAGATAACTGCGCTGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAAGTATTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAAGGATGCGGAATGAACACAATATAAGACATTTGTCGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATGTATCGGAGGATGGTCTTTACCGTGCTGCCCACTGTCTCGCGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCAATTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTGATGGGTGATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACCGACAAATGCGAAAGCATTTGCCAAGATGTTCCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATATGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTCTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGCCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACAGTCTTCATTGACAACCGGAAAGCCGGAGGAAGCTTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGGGCCCGAAAGTAGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCGTTGTAATTGTTGCTCATGAAAGAGGAATCCCTAGTAATTGAAGCTGTGATGATTTAGTCTCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGTTCCGAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGTTAAGGTGCCCAAGTGGACGCCGACGGACACCATGAAAGGAGTTGGTCGATAAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAAATGAATGGCGCTAAAGCGTTCCACCGATACTCGGCCGTTGACTCGAGGGGTAGGAGGGTGTCACGGTTGCTGCGAAGTGTGTGGCGTGAGCCAGCATGGAGCCTCCGTGAGTATAGATCTTGGTAGTAGTAGCAAAATGGAACTTTTAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTGAACAGCAGTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTCTCACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCACAAGCGGTAACGCAACGAACTCGCAGACATCAA-ACGGTCCTGGGAAGAGTTATC-TTTCTGCCTGGAGTGGAGTGTTCGGAGATAGGGG--AGTCGGGAAGAGCGTTGCATTTGCGACGTCGTCTATGGTCCTTGAAAATGCGAGGGGTGATTTTTGTCGAGTGTGGCACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTCTTCGCCAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAACCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCTACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTATTCGGTGATGAGGCCGAAGACAGTATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAGAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTAAGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGAACATAGCGACGTCGCTTATTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAGATTACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Chloromyxum_leydigi TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTTTATTTGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGA-TGAGTCTGGATAACTGTGCGGATCGAAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTAACGAGAAATACCAGTGGGGCCCTCAGGGTCTCGGAATGAGCGTAATTTAAAACCTTCGTCGAA-AGCAACCGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCGGTAGTCTACTCTAAAATTGCTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATGCT-CGGGGAGCATTCTTTATTGCTATGCAAT--GTCCCGCGTAGTGTGCCTTGAGTAAAATAGAGTGCTCAAAGCAGGCT-GTGCCTGAATATTGATAGCATGGAACGAAACAATGGGTAATGATTAAGAGGGACATTTGGGGGCATTGGTATTTGGGCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGCTCAAGGACCAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCATAGTTCTACCCTAAACTGGGATAAGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGCTCTGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCATGATACGGCGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAACGAGACCAAAATCTCCATTGACAACTGTTAAGTCAGAGGAAGATTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGACAACAGCGAGTAAACCGAAACGG-TAATCTTGTAAATTGTCATCGTGATGGGGATTGAGCCTTGTAATTATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTAGTAAGCTAGCTCGTGTTGATTACGTCTCTGCCCTTTGTA------GGGCTCCGAGTGGGCCGTTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGTTAAGGTGCCTAAGTGGACGCCCACGGACACCATGAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGTAGCGTTCCACCGATACTCAGCCATCGACACGAGGGGTAAGAGGGCGCAACGGTTGCTGCGAAGAATGCGACGTGAGTCGGTTTGAAGCGGCCGTTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAAACCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCGTGTGAACAGCATTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGAGGCTTACAAGCCGAAAGGGAATTA-GCTAAAA-T-----------GGCGGTAACGCAAGAAACTCAGAGACGTCAGAGAGTCCTAGGGA-GAGTTATCTT-TCTGCTGG-AATCGAGTATCG-GAGATAGGGGAGACT--GGAAGAGCGTCCACTTTTGACGTCTGTCTATGACCCTTGAAAATCTGAGGGGCGATTATTTCCTAGCTGGTCACCGTAATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGAGTATAGCGAATTAACAACTTAGAACCGTCGCTGACTCGAGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAGGTGTGGTGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCTACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCGGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGGAGACATGTGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATGAGGTCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCTAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCACTAATAAATGACCTGAGTTTAGTGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGAACATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCGTACCCAAAGCGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Enteromyxum_leei TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATAGTCTATTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATTTACTAG-CTGAATCTAGGTAAAT-CGCGAATCGTAAGTTTCTGCTCTATTAACTGTTGGTGAGTTCTTTGCTCACCAAGGTGTTAATGGATAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTTAACCTTTTA--GGTAAGGAATGAACATAATTTAATACCTTTGTTGAGTATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGTGTATATCAATATTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTATAT--CGAAGAGCTA-ATTCACTTTTTT-TGCTA-GTCTTGCGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCAAAGTGCTCAATACAAGCT-CCGCTCGAATGTA-GTAGCATGGTACGAAGGATTGTGTCTAGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCGTTCGCCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCACAGTAAACTGAATTACGTTGGCTTCTCCGGGAAACC-GTCTTCGGGCTCTGGGGAGCAAGTCTGAAATTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCGGACATAGGATTGACAGA-TGACAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAGCGAGACCACAATCTCTAATGACTACCAAGAACTTGGGGGAAG-TTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGCAGCAAATAGTGCT-CGAAAGAC-TAATCAT--TAATTGCTGTCGTGATCGGGATTGAGCCTTGTAATTATTGCTCATGAAAGTGGAATTCCTCGTAAGCGA-CTTGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTCTTTGTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAAGCTAAGGTGCCTAATAGCACGCTAATAGATACCACAAAAGGTGTCGGTTGATCAAGACAGCAGGACGGTGTCCCTAGTAGTAGGAATCCGCTAAGGATTGTGTTACAACTCACCTGCCAAATTAACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGCAACCGATGCTTGGCCTTTACTACTTGGGGTAGAAGGGCGCAGCGGTAGTGATAAAGTGTAAAGCGTGAGCTTGCATGAAACTGCCGTTGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGTTGCCTAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGA-CGGTAACGTAACAATCTCAGAGACGCCAACATTACTGTGGGGAGAATTATCTCTTCTCCTTGGAATTGAGTATTCAGAGATGAGGATAAGCTTGGAAGAACACTGCAATTGCAGTGTCACTGTTGGACCTTGAAAATCTGAGGGGTGGTTT-TTTCGCACTTGGCACCA-AATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGTTCTGGCTCTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGAATAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTAGTCGCAATTACAACTTAGAACTGTGACTATCTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTACGATAGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCAGAAATGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGAAGTAACTATGACTTTCTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGAGCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGGGTTAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGGGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATCGTTTTCACACTA-AATTGGTTAAAAGCCAATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAATTGCAACGAGGATGTCCAAAGGCAAGCTCATTGTGGACAGAAACCACAAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTTGCTTGACTCTGATTTTCAGTACGAATACGAGACGTGAAATCGTGGCCTATTGATCCCTT---ACCTT-CTTGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGAACATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCATCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_salminicola TAAGCCATGCATGCTACACTACAGAGACTGCGGAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGATGGAGTCTAGATAACTGTGCAGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTAGTCAACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCTTGAGAATTGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCAGACAGTGAGAGGTGGTGACGAGAATTACCAATGGTGACCATAAGGTTGCGGAATGAACGTAATTTAAGAAATTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCCGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCGGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAATTGTTGCGCTTAAAACGCTCGTAGTTGGATGATTGCACGGAGGATGATCTTTAGTGCGTTGACTGTTATCTCACGGAGGTTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTAAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTATTGGGTGATGATTAAAAAGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGTCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGACAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACGTCTCTATTAATCAAGAACGATAGAGGAAGGATCGAAGAGGATCAGATACCCTCGTAGTTTCCCGTTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAGATAAAGTTTTTCGGTTGCGGGGGCAAAGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG--TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACTCGTTCGGACATAGGATAAACAGTTTGATAGAACTTTTTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTCGTGGAGTAATCTGTCAGGCTAACCCCGGTAACGAACGAGATCAGCGTCTCCATTGACGGGTGGAAAACCACAGGACGGCTGGCAAAAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATATCCGAGGCGGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCAGATAGGTTGAAATGGGTAATCTT-TGAATCGTTATCGTGATGAGGATTGACGGTTGTAATTTTCCGTCATGAAATAGGAATTCCTCGTATGTGAGCGTGTACAGAATAAGTCCCTGCCCTTTGTAATGTGAGAGCTCCGAGTGGACCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGTGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGTTAAAGTGCCAAAGTGGGGGCCAATGGACACCACGAAAGGAGTTGGTAAATGAAGACAATGGGGCGGTGGTCCTGAAAGTAGACATCCGCTAAGGAGTGTGCAACAACTCACCCATCGAATTTACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCCCCCACTGATACTCAACCGTAGACGCTAGGGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCAGAGAAGGCTAT-ATGTGAATGTAGCTGGAGCGGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAAAGTGAAACCTTCCAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGTCGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGAAGCTCACACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCGGAGACATTGTTGAG-TTCTGGAAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGGATGAATTGGTAAGAGCGTCACATTTGTGGCGTCGTGAATGATCCATGAAAATCCGGGGGGTGATTATTATCGTACCTGGCACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGAGCTGATTGCAATCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTAAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATTGTGAGGAAACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTTATCGTTTCTTCACTAATTCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTAAAAAATGCAACGAGAGTGTCCTAAGGTAGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTACTAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTATGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTACATAGTGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGAGCTGCAGAAGACTCAAAGTGTCGGATTGTTCACCCTC-AAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_sp TAAGCCATGCATG-CCAAGTTCAGAGACTGTGGAAGGCTCAGTATATCAGTTATAATCTGCTCGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGACTGAATCTAGATAACTGTGCAGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGGCAGTTTAGTGGACTGCCGAGGTTATTACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACGATGGGAGGTGGTGACGAAAAGTACTGACGGCCTCT----GGTTGTGGAATGGAAACAATTTAAGAAATTGGTTTGGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATCTCAAAGTTGCTGCGCTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCATGCA-CGGAGGATGGTCTTGAGTGAGTTGGCCGTCGTCTCACGGAGTGTGCCTTGAGTAAAACAGAGTGCTTAAAGCAGGCTGATGCTTGAATGTTGATAGCATGGAACGAAGTATTGGGTACTGATTAAGAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCAGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCTGCCAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATCTGTCCAGACGTGTCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACTGTAAACCGGGATAGGTTGGTCACCCTGGGGGAAAAAGTTTTTCGGTTGCGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGAAAACTTACCTGTCCGGACGTAGGATAAACAGATTG--CGATCTTTTTTGATATGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTTGTCAGGCCGATTCCGGTAACGAACGAGATCACAGTCTCCATTGACAACGGAAAAATCCGAGGAAGTGTGGCTATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCGGTGACAGCAAGTGGATCGAAATGGGTAATCTT--GAATCACCGCCGTGATGGGGATCGACGTTTGTAATTAC--GTCGTGAAATAGGAATCCCTAGTGCGTGAGATCGCGCGGATTCAGTCCCTGCCCTTTGTAATGAGCGAGTCTCGAGTGGGCCGTTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCGGGTTAAGGTGCCCAAGTGGAGGCAAACGGACACCACAAAAGGAGTTGGTAAATGTTAACAATAGGACTGTGGCCCTGAAAGTAGGTACCAGCTAAGAAGTGTGCAACAACTTACCTATCGAATTTACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCT-TAGCCTCCCACCGATACCCGACCGTGGATGCGAGGGGTAGGAGGGTGTTACGGTTGCTGCGAAGGCTTT-GCGTGAGCATGGCTGGAGCGGCCGTAAGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCTCGCGAACAGCAGTTGGGCGAGGGTGAGTCGGTCCTAAGCGGCAGCTCACATGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTGACGCAAGAA-CTCGGAGATGTTGTTGAGTT-CTGGGGAGAGTTGTCTTTTCTGCCTGGAAAAGAGTTT-CGGAGATAGGCAACAGCCGGGAAGAGCGTCGCAATGGTGGCGTCGTGAACGATCCTTGAAAATCCGAGCGGTGGTTATTGTCGTCCCTGGCACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGCTGTTTGCAGGCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACATAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGCATGGACCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGACATGGTGAGGAAACATGTGAGGTGTAGTAAGTTGGGAGTGAAATACCACCACTCGCATCGTTTCTTCACTAAATCGGTGGTGAGGCCGATGACAGTGTCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAATGCAACGAGAGTGTCCAAAGGTGGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTAGAATGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGTAGAGTACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAAAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Henneguya_zschokkei TAAGCCATGCATGCTACAGTACAGAGACTGCGGAAGGCTCAGTAAATCAGTTATCATCTATTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGATGGAGTCTAGATAACTGTGCAGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGATGCTAACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCTTGAGAATTGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCAGACAGTGAGAGGTGGTGACGAGAATTACCAATGGTGACCATAAGGTTGCGGAATGAACGTAATTTAAGAAATTCGATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCCGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCGGCTCCAGTAGCGTATTTTAAAATTGTTGCGCTTAAAACGCTGGTAGTTGGATGATTGCACGGAGGATGATCTCTGGTGCGTTGACTGTTATCTCACGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTTAAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTATTGGGTGATGATTAAAAAGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGTCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGACAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACGTCTCTATTAATCAAGAACGATAGAGGAAGGATCGAAGAGGATCAGATACCCTCGTAGTTTCTCCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAAGTTTTTCGGTTGCGGGGGCAAAGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACTCGTTCGGACATAGGATAAACAGTTTGATAGAACTTTTTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTTTTAGTTCGTGGAGTAATCTGTCAGGCTAACCCCGGTAACGAACGAGATCAGCGTCTCCATTGACGGGTGGAAAACCACAGGACGGCTGGCAAAAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATATCCGAGGCGGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTAGGTTGAAATGGGTAATCTT-TGAATCGTTATCGTGATGAGGATTGACGGTTGTAATTTTCCGTCATGAAATAGGAATTCCTCGTATGTGGCCGTGTACAGAATAAGTCCCTGCCCTTTGTAATGTGAGAGCTCCGAGTGGACCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGTTAAAGTGCCAAAGTGGGGGCCAATGGACACCACGAAAGGAGTTGGTAAATGAAGACAATGGGGCGGTGGTCCTGAAAGTAGACATCCGCTAAGGAGTGTGCAACAACTCACCCATCGAATTTACTGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCCCCCACTGATACTCAACCGTAGACGCTAGCGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCAGAGAAGGCTAT-ATGTGAATGTAGCTGGAGCGGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGTCGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGAAGCTCACACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCGAGAGCATTGTTGAGTTTCTAGAAAGAGTTATCTTTTCTGCTTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGGAGGAATTGGTAAGAGCGTCACATTTGTGGCGTCGTGAATGATCCATGAAAATCCGGGGGGTGATTATTATCGTACCTGGCACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCTCTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGAGCTGATTGCAATCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTAAAAGTGAGGAGACGCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTAAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATTGTGAGGAAACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTTATCGTTTCTTCACTAATTCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTAAAAAATGCAACGAGAGTGTCCTAAGGTAGGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCATAAGGGCAAAAGCCTGCTTGATTTTGATTTTCAGTACTAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAACGATCCTTTATGTTGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCCTGTGGCGGCCAAG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kudoa_crumena TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCTCTTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAAACTGAATCATAATAACTGGGCATATCGAAAGTTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTATTGGCTCACCAAGGTGGTGACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGATCATTTAATGATTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAGCGCTCGTAGTTGGATTATCT--TGGAGAGCCATAATAAATTCTTTGTATG--GTCTTGCAAAATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAA-GCAGGCTAACGCTTGAATGTA-ATAGCATGGACCGATAATATG-GTCTAGATTAAAAGGAACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATTCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACAGTAAACTGGGATAGGTTGGGCCCTCAGAGAAATCGTTTTTAGGTCCTTGGGGGGCAAGTGAGAAACTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATACGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTAATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGGTCTTTAATGACAACCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGCGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCTCTGAGATGGGGAATCTTTAAAATCGCTATCTTGCTTTGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTTACTGTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTAAGCTAAGGTGCCTAAGAACACGCTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAACGTGTCACCGATGCTTAACCTTTACTACTAGGGGTAGAAGGGCGTAATGGTAGCAATAAAGTATAAAGTGTAAACTTATATGGAGCTGCCATTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAACAATCTCGGAGACATTGACACTATGGTGGAGAGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAACCTGGAAGAACATAGCATCTGCTATGTCGTTGTCAATCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGTTA-TTTCACGCTTGTCACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGTTCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCGAAATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATCGGGTCAAACGCAATCACTACTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCTTAACTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCCCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTGTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGGTTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTCATTGTTTTCACACTA-AGTCGGTAACACGCCGATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCAT-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Kudoa_dianae TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCCGTTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGACTGAATCCTAATAACTGTGCATATCGAAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCTTTTTAGGTT-CGGAATGAACGTAATCTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATATG-CGGAGAGCCGTATTAAATTCTTTGTACG--GTCTTGCGAGGTGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCTTA-GCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGATGACAGG-GTCCCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCACAGTAAACTGGGATAGGTTGGGCCCTCAGTGAAAATGTGTTTC-GGTT-CCGGGGGCAAGCGGTAAATTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATTTGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTTTAATGACCACCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGTGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCCCTGAGATGGGGAATCTTAAAAATCGCTATCTTGCTTTGGACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAGCTCGTGTTGAATAAGTCTCTGCCCTTTGTAATGTTTTTGTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGCTAAGGTGCCTAAGGACACGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAAAAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTCACCGATGCTCGACCTCTACCACGAGGGGTAGGAGGGCGCGGCGGTAGCGATAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCTGCCGTCGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTAACGCAACAATCTCGGAGACGTTGACATTATGGCGGGGAGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAGCCTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCAGTGTCGGCCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGTTAATTTCATGCCCGTCACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGGGCCATTGGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACTAACTTGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTGTAAAGGTAGCCAAATGCTTCGTCATCTAATTAGTGGCGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATTAGGGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTGATCGTTTTCACACTAAGTCGGTTGCACGGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTAGACAGAAACTACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTGACCTCCC---AGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Kudoa_thyrsites TAAGCCATGCAAGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATTGTCCGTTCGGGATAACGTGGTAAATCTAGAGCTAAAACATTTATTAGACTGAATCCTAATAACTGGGCATATCGAAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTGAGGTAGTGGCTCACCAAGGTGTTAACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCGTATATTGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAGCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATAT--CGGAGAGCCGCATTAACTTCTTTGTGCG--GTCTTGCGAGGTGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCATA-GCTCGAATGTT-ATAGCATGGAACGATGACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCATCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTAGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCACAGTAAACTGGGATAGGTTGGGCCCTCAGTGAAAATGTGTTTCGGTTC--TGGGGGCAAGTGCCAAATTTAAATTGACGGAATGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGATTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGAGATCTTTCATGATTTGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTTTAATGACCACCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCTGCACGTGTGCTACAATGATAGTGACAACAAGTGCTCTGAGATGGGGAATCTTGAAAATCGCTGTCTTGCTTTGGACTGAGCCTTGTAATAATTGCTCACGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAGCTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTTTTTGTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTTGAGCTAAGGTGCCTAAGGACATGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATAAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAATGTCTAAAAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAATCATGTCACCGATGCTCGACCTCTACCACGAGGGGTAGAAGGGCGCGGCGGTAGCGACAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCTGCCGTCGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-GGTCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGCAACGCAACAATCTCGGAGACGTTGACACTATGGCGGAGAGAATTATCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGA-AAGCCTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCGGTGTCGGCCCTTGAAAATCCGAGGGGTGGATA-TTTCATGCCCGTCACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCGGGCCAATCGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACCAACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTTAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTTAAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACCTTCATCGTTTTCACACTA-AGTCGGTTGCACGCCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACAGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCAC-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGTATACTCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Leptotheca_vikrami TAAGCCATGCATGTGTGGGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAGACCGGTTGTAGTCTGTTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATTTGAGAGACCGAGAAAAAGTAACTGAGCGGACC--AAATATCCGCCCTATCAACCGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGCTAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGAAGTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATATTGG-GGCGCTCAATTGAGTGTGAAATGAAGGACGCGTAAAAAATTCGGTGAG-AACTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATACCAGGATTGTTGCGCTTAAAAGGCTCGTAGTGCGAGTGGGCCCCGAGCGTCGGTCTTGAGTGGGATGGCTA--GTCGGACGAGGCGAGCCTTGAATAAATCATGGTGCTCAGAGCGGGCGAACGCCGGAGTGTG-ATAGCATGGAACAAA-----GGCCGAAGGTCAAGAGAGACGCTTGGGGCCGCTAGTACT-GGCAGCGAGAGGTGAAATT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTGCG-G-GCCCCAAGTGGGCCACTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCCAAGGGCGCACTGAGAGAGACCATGAAAGGAGTCGGTCGATCGAGACAGCAGGGCGATGGCCCTGAAGGTAGGAATTCGCCAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGTGTGCGACCGAGGCTCGGCCGCTTCTAC-TGGGGTAGAAGGGCGCCTCGGTGGCGGAGAAGGCCTA-GTGCGAGTGTGGCTGGAGCGGCCGAGGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAACCGGGTGCTCAG-GGCCGAAGCGGAGAAGGGTTCCAGGTCGACAGGGTTTGTGCCTGGGTGAGTCGGTCCTGA-CTTGATCTTACGTGGTGAAAGGGAAACAGGCCAAGATTCCTGTACCGGGAACA-TAACGAAACC-------AGACACCCGCCTACGCGCTGAGAGAGTTTTCGTCTCTGCTCGGAAGGGAGTGTTCCGCGATGAGGCGGGCCC-GGAAGAAGGCCG-CAGTGT---GGCGAGGGAGGGCCGTGAAACTCTGGTGGCTGAATCAGGCGACGCCCGTCACCG-AAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGTCCCAACGCGGGTAAGGGAAGTCGGCAAACTCCGTAACTTTGGGAGAAGGATTGGCTCTGGGGTTTTTTCTAAGTTAGCTTTCGACCCGGAACTGGCACCAACCCAGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACAAAGCTTTGCGAGGGCCGGTAACGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTTTCAGTCAAACTGCAGAGATGCAACCAAGCCCGAGTTAATGGCCGGGGTAACTATGACTCTGTTAAGCTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGTGCATGAATGGACCAACGAGATTCCCGCTGTCCCTACCCTCGCTCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAAACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGGGCA-GCGCGGCGACCTGGGGGGCGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTCTCATTGTCTCCGCGCTC-AGT-GGCCGGGCGGCCACGAAACACTCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAGGGCAACGAGAGTGTCCCAAGGCGGGCTCATGGCGGACGGAAACCACCAGTAGAGCGAAAGGGCAAAAGCCCGCTTGATTCCAACTTTCAGTACTAGTGGGAATCGAGAAATCGTGGCCTATCGATCCTTTGCAGTGAAATTAATGTGTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTAGCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_bergense TAAGCCATGCATGTCTAAGTTCAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCGTTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATTTATTGGACTGAATCTAGATAACTTTGCATATCGCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCCCACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGATAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAATGTGCCCTAAAAGGTTTCGGAATGAACGTAATATAGTACCTTCGATGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCTCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATAT--CGAGGAACCATCTTAACTGTGACGTTTG--GCCTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGAACTG-GTCGTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACAGTAAACTGGGATAGGTTGGTTCCCCAAGGAAACTAGTGTTCGGGTTCCGGGGGGCAAGTCCGGAACTTGAGTTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTACCGGAAGGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACAAGTGCTTTGAGATGGATAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAACTCGAGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTCTT-GTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAA-ATACACGTCTAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCAATCACAGCATGTGGTAGAAGGGCGTGGTGGTCGCGATAAAGTGTGGAGCGTGAGCCCGCATGGAGTGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAGGTAAACACCTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGTAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-GGCCGAAAGGGAACCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTTGGTACTGCAACGGGGAGAGTTATCTCTTCTGCCTGGAATCAAGTATTTGGAGAAGGGGGTACGCTTGGAAGAGCACTTTATGAGAAGTGTCGGTGTCGGCCCGTGAAAATCTGAGGGGTGATTATTTC-GCACCTGTCACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGTTCTGGCACTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCAATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCAGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCACACTTATTCGGTGACACGGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_chelonarum TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACAACAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGATTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGGCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAGCATTTCAACGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATTTCGGAGAATGGCCTTAATTGTGTTGTATGTTATCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCAATTGCTTGAATGTTAATAACATGGAACGAAGTCTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGATCTTCATTGACAGCCGGAAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACAACAGCGAGTGGACTGAAATGGGAAATCTTGTGAATTGTTATCGTGATGGGAATTGAGCATTGTAATTATTGCTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAAATGAGGATACGTTGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTA-TGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAAATAAACGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCATCAGCATTAGGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGTGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGAAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACTAGGAGCGGTAACGCAACAAACTCAGACACATCTTTACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGTTCAGAGATAGGGAAGATTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTACCTAGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTTGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAAAATACCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCTTAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_coryphaenoideum TAAGCCATGCATGTTTTAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATTGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACATTTATTAGATTGAATCTGAATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTATTGGCTTACCAAGGTTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGGTCCCAAAAGGATTCGGAATGAGTG-AATTTAAAAATTTCAACGAGTAGCAACTGGAGGGCCAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTAT-CTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATTTTTCGGAGAATAACCTTTACTGTGTAGTGTGTTGTCTCACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTTAAAGCAAGCTATAGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTCTTGGGTGACGATTAAGAGGGGCAATTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAGGCATTTGCCAAGTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTCGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCATGATCTCCATTGACAACCGGAAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTATAATGATAACGACAACAAGTGGACTGAAATGGGAAATCTT-TCAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTTTTGCTCATGAAATAGGAATTCCTTGTAATTGAGGTCGCAATGAATAAGTCTCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTGGGGTGAAAAATAAAACGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTAGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCATCAGCATTAGGGGTAGGAGGGTGCAGTGATAGCGGAGAAGTATATAGCGTAAGCTTGTATGGAGCTGTCACTGGTACGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTTAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTGAACAGCATT-GAACGCGGGTGAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAA-CAGGTTAATATTCCTGAACTGGGAGCGGTAACGCAACAAACTCAGAGACATCTTTACAGTCCCAGGAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGGGTTTTGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTACGTGCCCAGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTTGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGTGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGACCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAAAATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_cuneiforme TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGATTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGACATACCAGTCGTTCCCAAAAGGATTCGGAATGAGTGCAACTTTAAAACGTAAACGAGTA-CAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCAAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATGTTTCGGAGAATGTTCTTTATTGTATTGTGTTACGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCGTACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTTGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCAAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCAGTTGCCAAGTTGTTCCCATTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTGTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGATCACGTTCTTCATTGACAGCCGGAAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAATGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGTTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCATCAGCATTAGGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCGAGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATCTT-ACAGTCCTAGGAAGAGATATCTTTTCTACCTGGAATTGAGTACTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCTCGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATTCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCGTACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_gadi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCCTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGATAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCAATGTGCCGTAAAAGGTTTCGGAATGAACGTAACATAGTACCTTCGCTGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATAT--CGAAGAACCACCTTAACTGTGTTGGGTG--GCCTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGAACCG-GTCCTGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACTAATGCGAAAGCATTCGCCAAGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACAGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCCGTGAAACCAGTGTTCGGGTTCCGGGGGGCAAGTCCGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGATAGATCTTTCAAGATCCAATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTACCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGACCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACAAGTGCTTTGAGATGGAGAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTCAT-GTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTGAGCTAAGGTGCCAAATA-CACGTCTAGAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTAAAGCGTGTAACCGATGCTCGGCAATCACAGCATGTGGTAGAAGGACGTGGTGGTTGCCTTGAAGTGTTGAGCGTGAGCCAGCATGGAGTGGCCCCCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAGGTAACACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGTAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-GGCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTTGATACTGCAACGGGGGGAGTTATCTCTTCTGCCTGGAATCGAGTATTCGGAGAAGGGGGTACGCTTGGAAGAGCACTTTATGTAAAGTGTCGGTACCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATAA-TCTCGCACCTGTCACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTTAGTCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCAGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACACCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATCGTTTTCACACTTATTCGGTGACACGGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGATGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAGCTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxidium_incurvatum TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAAACTGCGAAGGGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATTTATTGGACTGAATCTAGATAACTTTGCATATCGCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTGACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACACTGGGAGGTAGTGACGAGAAATATCAATGTGCC--AAT-GGCT-CGAAATGAACGTAACATAGTACCTTCGTTGAGTACCTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATAT--CGAAGAACCGTCTTGATCGTGTTGGGCG--GCCTTGCGGAGCGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCTAACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGGACTG-GTCATGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGTGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCACCAAAGACTCACAAATGCGAAAGCATTCGCCAAAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACAGTAAACCGAGACAGGTTAGTCTCCCAAGGAAACTAGCTTTCGAGTTCCTGGGGGCAAGACTGAAACTTGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGCAACTCACCAGTCCAGACATAGGATCGACAGACTGATAGATCTTTCGAGATCCGATGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACTACGATCTCTATTGACCACCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTAGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACAACGAGTGCGTCGAGATGGAAAATCTTGACAATCGCTGTCGTGATTGGGATTGAGCCTTGTAATAATTGCTCATGAAAGAGGAATTCCTCGTAAGCGAACTCGTGTTGAATACGTCTCTGCCCTTTGTAATGTGAC-GTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCTCAGCTAAGGTGCCCAAGA-CACGTCTAGAGACACCACGAAAGGAGTCGGTCGATACAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTAAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTTACAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTGACCGATGCTGGGCGACCACTGCATGCGGTAGAAGGGCGTGGTGGTTGCGATAAAGGGCAGAGCGTGAGCCTGCATGGAGCGGCCACCAGTGTAGATCTTGGTGATAGTAGCAAGATGACACCTTT-CGGCCGAAGCGGAGAAGGGTTCCACGAGAACAGTAGTTGGTCGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTGACGTAA-GTCCGAAAGGGAATCCGGTTAATATTCCGGAACCAGGAGCGGCAACGCAACAATCTCAGAGACGTCTGCGCTGCAACGGGGAGAGTTGTCTCTTCTGCCCGGAATCGAGTATTCGGAGAAGGGGGTAAGCTTGGAAGAGCACTCTGTTTAGAGTGTCGGTGCAGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGATTA-TCTCGCACCTGTCACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCTGGGTCGATCGCAGTAACAACTTAGAACTGTTACTGACCGGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCTCAAGTGTTGACGTAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTCACCATCCAGCGAAATCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTCATAGTTTTCACACTT-ATTCGGTTGCACGCCGGTGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCACCGTGGACGGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCTTTG--ACCAC-CCAGAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTTGCAACTAGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Myxobolus_lentisuturalis TCAGCCATGCATGTTAAAGTTCAGAGACTGCGGACGGCTCAGTAAATCAGCAATGATCTATCTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATTTATTGG--TGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTGTAACGGGTAACGGGGGATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACAGTGGGAGGTGGCGACGAGAATTACTGATGGTAGCCATAATGGTTAAGAATGAACGTGATTTAAGAAATCCGTTGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTACCTCAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCATGCG-TAGGGGATGGCCTTAAGTGAGTCGATTGTTGTCCCATGGAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAGGCTGATGCCTGAATGTTAACAGCATGGAACGAAGTATTGGGTGATGATTAAGAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTTGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCAAAGGACTAACAAATGCGAAGGCATTTGCCTAGACGTATCCATTAATCAAGAACGATAGTGGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCACCGTAAACCGGGATAAGTTGATCCCCCTGGGAAACCAAGTTTTTCGGTTACGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCCGTCCGGACATAGGATAGACAGATTGATAGATCTTTCTTGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGCCAATTCCGGTAACGAACGAGACCACAATCTTCATTGACAACTGTGAAGACAGAGGAAGTGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCGGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATGACTACAACAAGTGGGTCGAGACGGGTAATC--AGTAATAGTCATCGTGATGGGGATTGACCGTTGTAATTATCGGCCATGAAAGAGGAATCCCTAGTATGTGAGCGTGCGCGGACTGAGTCCCTGCCCTTTGTA-----AGGACTCTGAGTGGGCCACTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCAGGTTAAGGTGCTCAAGTGAAGGCTAATGGACACCACAAAAGGAGTTGATAAATGATAACAGTGAGGCGGTTGCCCTGGAAGTAGGAATCCGCTAAGAAACGTGTAACAACGTACTTACCGAATTTATCGGCCCTGAAAATGGATAGCGCT-CAGCCTTACACCGATACCTGACCGTAGACGCGAGGGGTAGGAGGGTGTTGTGGTCGCAGCGAAGAATGT-ATGTGAATGCATTTGGAGCGGCCACAAGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAAAGTGAAACCTTCTAGGCCGAAGTGGAGAA-GGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGACGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGCAGCTCACACGACGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Myxobolus_longisporus TAAGCCATGCATG-CCAAGTTCAGAGACTGCGGACGGCTCAGTATATCAGTGATTATCTGTTTGGGATAACGTGGGAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGACTGAATCTAGATAACTTTGCTGATCGTAAGTTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTATTGGCTTACCAAGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCTAGACAGTAGGAGGTGGTGAAGAGAAGTACTTATGGTGGCCAAATGGTCCCGGAATGAACGTAATTAAGCAATTTCGATGAGTAACTACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTGGCGTGATTTAAAGTTGCTGCGTTTAAAACGCTCGTAGTTGGATCATGCA-CAAAGTATGGTCTTTAGTGAATCGAGTATCATCTTGTGGAGTGTGCCTTGAATAAAACAGAGTGCTCAAAGCAGGC-AACGCTTGAATGTT-ATAGCATGGAACGAAGTATCG-GTGATGATTAACAGGAGCGGTTGGGGGCATTGGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAGATGCGAAGGCGTTTGTCTAGACGTTTCCATTAATCAAGAACGAAAGTGGGAGGTTCGAAGAGGATCAGATACCGTCCTAGTTCCACTATAAACTGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCA-GTTTTTCGGTTACGGGGGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCTGTCCGGACATAGGATAGACAGACTGATAGATCTTTCTTGATGCGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACCTTCTCCATTGACAACAGGTAAGCCTGAGGAAGTGTGGCTATAACAGGTCAGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATAACAACAACAAGTGGGTCGAAATGGGTAATCT--ATAATTGTTATCGTGATGGGGATTGACGATTGTAA--ATTCGTCATGAAATAGGAATCCCTAGTATGTGAAATTTCACAGATTTAGTCCCTGCCCTTTGTAATGT-AGAGTCTCGAGTGGGCCGTTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAAACGAGAGTCGGGTTAAAGTGCCTAAATGGAGGCAGATGGATACCACAAAAGGAGTTGATGAATTATGACAGTAAGGCTGTGGTCCTGAAAGTAGACATCAGCTAAGAAGTGTGCAACAACTTACTTACCGAATTCATCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTA-GCCTTCTACTGATACCCGACCGTGGACGCGAGGGGTAGGAGGGTGCTATGGTTGCGGAGAAGCTTGC-ACGTGAGTGTGAGTGGAGCTGCCATAGGTACAGATCTTGGTTTTAGTAGCAAAGTGAAACCTTCTAGACCGAAGTGGAGAAGGGTTCCTCGTGAACAGCAGTTGGACGAGGGTTAGTCGGTCCTAAGCAGCAGCTCACACGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAAGAAACTCGGAGACGTTTGTTTAGTTCTGGAAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATAGAGTATTCGGAGATAGGCAACAATTGGGAAGAGCGTCGCATCTGTGGCGTCGTCAATGATCCGTGAAAATCCGAGGGGTGGTTATTTTCGCACTTGGCACCGAGATCCGCATCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGTTCTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGACTGTTTGCAGGCACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAGTTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGAATTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTAAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACAAACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTCTTCACTAAATCGGTGATGAAGCCGATGACAGTATCAAATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATTCTAAAATGCAACGAGAATGTCCTAAGGTGGGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Palliatus_indecorus TAAGCCATGCATGTCCAAGTTCAGAAACTGCGAAGCGCTCAGTAAATCAGTTATCGTCCATTCGGGATAACGTGGCAAATCTAGAGCTAATACATTTGTTAGACTGAATCTAGATAACTGCGCATATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCAGACATTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGCAGGTC-TAT---GATTTGGAATGAACGTAATTTAATAAATTCGATGAGGATC-ACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTG-ATTATAT--CGAAGATCTGTCTTTATTGAGTTGTGCA--GGCTTGCGGAGTGTGCCTTGAATAAAGCATAGTGCTCAAAGCAGGCT-ACGCTCGTATGTT-ATAGCATGGAACGAAGGACCG-GTCACGATTAAGAGGGGCATTTGAGGGCATTAGTACTCTGCGGCGAGAGGTGAAATTCTTAGACCCGCAGAAGACTGACTATTGCGAAGGCATTTGTCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTCAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTTTACAGAAAACCGGGATAGGTTGGTCCCTCCGAGAAATCAGCGTTTGAGCTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGTCCAGACATAGGATTGACAGACTGAGTGATCTTTCATGATACAGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATCTGTCAGGTCTATTCCGGTAACGAGCGAGACCACGATCTCTATTGACTATCGGAAAGCCGGGGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGGCAGTGACGAAGAGTGCCCTGAGATGACTAAACTTGTAAATCACTGTCATGATTGGGATTGAGCCTTGAAACTATTGCTCATGAAGGAGGAATTCCTAGTAAGTAAACTCGTGCTGATTACGTCTCTGCCTTTTGTAGTACATGTACCCCAAGTGGGCCGTTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTGAGCTAAGGTGCCCAAGAGCACGTCTAGAGATACCCTGAAAGGAGTCGGTCGATTAAGACAGCAGGGCGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACGACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGCCACCGATGCCCGGCCGCTG-GAA-CGGGGTAGGACGGCGATGCGGTTGCCAAGAAGGATCAAGCGTAAGCTGGTCTGGAGCGGCCGTTTGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAACCGAGCGGTTCATGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGAAATTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCCAAGCCAATGCCTACCAGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACAACCTCAGATACGTTAACACTGTCGCGGGGAGAGTTATCTTTTCTACCTGGAATCGAGTGTCCGGAGATAGGGA-AAGCTTGGAAGAGCACTACAAAAGCAGTGTCGCTGTTGACCCTTGAAACTCTGAGCAGTAGTTATTTTCGCACCTGTCACCG-AAACCGCATCAGGTCTCCTAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGACCAAGTTGTTCGCGATCACAACTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCTTTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAAAGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAAACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTAAAGGTAGCCAAATACCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCACGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCCATCATCCAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGGGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACC--------------------------------------CCGATGACAGAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAAGATAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCATCGTGGACGGAAACCACGAGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACTAATACGAACCGCGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTG--ATTGCTCCAA-GTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATGCCCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_balbianii --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGATAAGGTAGTGGCTTACCAAGATTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCTGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCAAATAATGGGAGATGGTAACGAGAAATACCAGTGTTTCCTTAATGGATTCGGAATGAATGTAACTTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTGTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACTATATTTTGGAGAATAATCTTGATTGTATCGTATATTGTCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTAACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGTATTAGTATTTGAACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTTCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTACCAAGGTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAAGCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATGCTAAGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAACGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTTTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTAGCCATCAACATTAGGGGTAGGAGGGCGCAAAGATAGCGACGAAGATTATGGCGTAAGCCTAATTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAGCTCAAAGACATCTT-ACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATTTGAGGGGTGAATATTATCGTACCTGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTATTCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTAGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCGGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGTAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_hellandi TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAACACATTTATTAGTTTGACTCTGAATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTCGTGGCTTACCAAGATAATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACATTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCACAAGGATTCGGAATGAATGTAATGTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCCAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATTTTGGAGGACATTCTTAATTGTGCTGTACTATGTCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCT-ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATCTGTCAGGTTGATTCCGGTAACGAACGAGACCACGATCTCCATTGACAGCCGGAAACCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCTGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAACGAGTGGACTGAAATGGGGAATCTTGTAAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTAT-GCTCATGAAAGAGGAATTCCTTGTATCTGAGGTTGCAAAGAATCAGTCCCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAATGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCATCAACATTAGGGGTAGGAGGGCGCAAAGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGGACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAAGAGCGGTAACGCAACGATCTCAGAGACATTTT--C-------GGAAGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTATCGTA-CTGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCCCTAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCCCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGTAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTCTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_longa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGATTATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCAATCCAGATACTGGGAGATGGTAACGAGGAATACCAGTTGTTTTCAATAGAATTCGGAATGAATGTAACTTAAAAAATTCAATGATTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCTAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATTTTGGAGAATAATCTTTATTGTGTCGTATATTGTCTTGCATGGCGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGC--ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGAACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTTCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCCGTGAAACC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAAGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAATGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACTTGGCCATCAACATTAGGGGTAGGAGGGCGCAAAGGTAGCGATGAAGGTTACGGTGTAAACCAAATTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGAGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCCTACATGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATCTTTACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGA-CTTCGGAAGAGCATCGCACTTGTGATGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTATCGTGCCTGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTAACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTATAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAGACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTAATGAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCGCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaeromyxa_parasiluri TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGATTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGATGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAAAATTTCAATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATGTTTCGGAGAATGACCTTTACTGTATTGTGTGTTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCT-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCTTAGTTCTACAGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGGCTCAAAGTTCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGTTCTCCATTGACAGCCGGAAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGTCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGGATGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAGGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCATCAACATTAGGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAACGTAAGTTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCGAGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATCTT-ACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGCTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATACTTTCGTGCTCGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACGACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATATCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGGCAGAAAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sphaeromyxa_sp TAAGCCATGCATGTCTTAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTATATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAACACATTTATTAGTTTGACTCTGAATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAATTGTTGGTAAGGTCGTGGCTTACCAAGATAATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAAACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCACAAGGATTCGGAATGAATGTAATGTAAAAAATTCAATGAGTAGCAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCCAAAGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACAATATTTTGGAGGACATTCTTAATTGTGCTGTACTATGTCTTGCATAACGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCT-ACGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGTCTTGGGTGATGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCAGCGAGAGGTGAAAT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCTAGGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCATCAACATTAGGGGTAGAAGGGCGCAAAGATAGCGGCGAAGAGCATAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCTTTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGAAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATTTT-ACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTCTCTGCCTGGAATTGAGTATTCAGAGATAGGGAGG-TTTCGGAAGAGCATCGCACATGCGGTGTCGTCTAAGATCCTTGAAAATCTGAGGAGTGAATATTATCGTATCTGGCACCGTAATCCGCTGCAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTATGGATTGGGCTAATCGCTAAGACAACATAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTATAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAAACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTTAGGAAACATGAGAGGTGTAGGTAGGTGGGAGTGAAACACCACCACTTTCATCGTTTCTTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACGGTGGACAGAAACCACCGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATAATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTTGGATTGTTCACCCCCAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Sphaerospora_dicentrarchi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAA-GCA-CAG-CGCGCAAATTACCCAATCCAGACTTTGGGAGGTAGTGACGAGAAATACCGGTAGACCATAAATTGGTTCGGAATGAACGTAATTTAATACCTTCGATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATATCAAAATTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGATTATAT--CGGAGAGCCGTATTAAATTCTTTGTGCG--GTCTTGCGAGATGTGCCTTGAATAAAGCACAGTGCTCAAAGCAGGCTAA-GCTCGAATGTA-ATAGCATGGAACGAAGACATG-GTCTCGATTAAAAGGGACATTTGAGGGCGTTAGTACTTGGCGGCGAGGGGTGAAATCCTTAGACCCGTCAAAGACTAACTAATGCGAAAGCATTC-CCAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCCACAGTAAACTGGGATGGGTGGGCCTCTGTG--AAAACGTGTTTC-GCTTTCGGGGGCCAA-TGTC-AACTTAAATTGACGGAATGGCACCCCCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTTATTTGACTCAACCCGGGGAAACTCCCCAGTCCAAACATAGGATTGAC-GA-TGAGAGATCTTTCATGATA-GATGTGGTGGTGCATGGCCCTT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATGTCTTTGTCTCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGTCAAGTTAAGGTGCCTAAGGACACGTTGATAGATACCACAAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAATAACTCACCTGCCGAATCGACCGGCCCTGAAAATGGATGGCGCTGAAGCGTGTCACCGATACTTGACCTTTACCATGAGGGGTAGAAGGGCGCGGCGGTTGCAATAAAGTACAAAGTGTAAACTTGTATGGAGCATCCGTTGGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAAACCTTTTAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCACGTGAACAGCAGTTGGACGTGGGTTAGTCGGTCCTAAGCGGTTGCCTAC-GGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGGAGCGGTAACGCAACAATCTCAGAGACGTTGATACTGCGGCGGGGAGAATTGTCTTTTCTGCTTGGAATCGAGTATTCGGAGATAAGGC-AAGTTTGGAAGAGCACCGCAACTGCAGTGTCGGTATCGGCCCTTGAAAATCTGAGGGGTGTATA-TTTCACGCCCGTCACCG-AATCCGCATCAGGTCTCCTAGGTGTTCTGGCTCTAATGTAAGTAAGGGAAGTCGGCAAAATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGGGCCAATCGCAAGCACAGCTTAGAACTGTTACTAACATGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGCGGAGACGCAACCAAGCACGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTTAAAAAGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACTTACCATCCAGCGAAACCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATTTTGTGAGAAGACATGAGGGGTGTAGATAAGTGGGAGTGAAATACCACTACTTTCATTGTTTTCACACTA-AGTCGGTGACACGCCGATGACATAATCAGATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCCTAAAATGCAACGAGGGTGTCCAAAGGCGAGCTCAGTGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGCAAAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTCCGATTTTCAGTACGAATACGAACCACGAAAGTGTGGCCTATCGATCCCTTG--ATCGC-CCAGAGTTTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAAGCGTCCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGTAGCAGCATACTCAAAGTGTTGGATTGTCCACCCACAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Tetracapsuloides_bryosalmonae TAAGCCATGCATGCCTAAGTACAGAAACTGCGGATAGCTCATTAAATCGCCTCTATTTTGTTTGGGATATCGTGGAAAATCTAGAGCCAATACATTTATTGGA-TGATTCTAAATGACTTTGCTGATCGTAAGATCGCGCCCTATCAATTGTTGTTAGGATATTTTCCTAACAAGGTTGTAACGGGTGACGGGGAATCAGGGTTTGATTCCGGAGAGGGAGCATGAGATATAGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCACTCCCGACACGGGGAGGTAGTGACGAGAAATATCGGTCCTATTCAATTGAGTAGGAAATGGACGAAATTCAGGTCCATTCGTGAGTAACAAGCAGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCTGCACGCATATGCGAGATTTGTTGCATTTAAAAAGCTCGTAGTCGGACGGACAAACGAAGCTCCTGCTTAATTGGGTTATCAGCTGTTTTGCGGA-CGTACCTTGAACAAATCGGCTTGTTCAAAGTAGGCTAGTGCCTGGACATT-CTAGCATGGAATGTTGAGTA-GGTCCAGGTCAAAAGAGACATTTGGGGGCATAAGAACTCGGCCGCGAGAGGTGAAGTTCTAAGACCGGCCGAGGTCTAACAAAAGCGAAAGCATTTGCCAAGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTGGAGGAGCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTTCCACTTTAAACCGGGGCTAATTGACCTCCCAGGGAAAC-AGCA----GGGTTCTGGGGGCAAGTCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACGCGGGGAAACTTACCCGTCCGGACATAGGATTGACAGACTGATCGCTCTTTCATGATACGGTGAGGTGGTGCATGGCCGTTCATAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACTTCTTCCTTCATTGACTAACGCTAAAGCGTAGGAAGTAATCCGATAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATGTCCGGGGCCGCACGCGGGCTACACTGGTGGTAGCAAAGAGTAGGGAGACACGAGTAAACTCACGAACTACCATCGTGACAGGGACTGAACCTTGTAATTATGGTTCACGAACGAGGAATTTCTAGTAAGCGATCCAGCGCTGATTATGTCTCTGCCCTTTGTAAATGATCGATGTCCAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATCCGGGATGAACCGAAAGTCGAGTTAAGGTGCCCAAATGAGATTTAATTGATACCATTAAAGGTGTCGGTCAATGTAGACAGCAGGGCGGTGGCCATGGAAGTCGGCATCCGCTAAGGAGTGTGTATTAACTCACCTGCCCAATTGACCGGTCCTGAAAATGGATGGCGCTTAATATTTCGACCGATACTCGGCCGTTTGAGGTGAGGGTAGGGGGGCACAACGGTAGCTGAGAAGGATCA-ACGTGAGTTGGTCTGGAGCTGCCGTTGGAGCTGATCTTGGTGGTAGTAGCAGGGTGGAACCTCGAAGTCCGAGGTGGAGACGGGTTCCATGTCAATTGTAGTAAGACATGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGACTCCCGAGGGGTCGAAAGGGAA-CAGGTTAATATTCCTGGACCAGACGGAGTAACGC--CGAACT--GAGCGATGTCGGTAGCCAGAGGAAGAGTTTTCTTTTCTTCATGGAATCGGGTAACGGGAGATATGGTATGTTCGGAAAGAGC-GAGT-GTTGCATCGTCTTAC--GACCCTTGAAAATCGGAGAGGTCGT-AGTTCCATATCTGACACCGGTATCCGCATCAGGTCTCCGAGGTTTTCTGGAACGAACGTTGGTAAGGGAAGTCGGCAAATC-CGTACCTTCGGTAGAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGAGTTTCCCG------CAACTTAGAACTACTATTAAGAGAGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACTTAGCATTGCGATGGCCGGCAATGTTTACGCAATGTGATTCCTGCCCAGTGCTGTGAATGTCAATATACTGACATGTATCTAAGCTCCGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCGACGATCGAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTTGGTTCGGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGAATCTGTTAGGACGCACGGGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTACGTTGCGTCTTAACTAAGCCGATAATGCAGCGGTAAACGATTT--GATGGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACGTCTGAAAGAGCAACGCAGACGACCAAAGACTAGCTCATCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zschokkella_nova TAAGCCATGCATGTCTGAGTTCAGAGACTGCGAAAGGCTCAGTACATCAGTTATAGTTTATTCGGGATAACGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATTTATTAGATTGAGTCTGGATAACTGTGCCGATCGTAAATTTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATTACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAAGGATTCGGAATGAGTGCAATTTAAAAATTTCAACGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATTCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACA-TGTTTCGGAGAATGGTCTTTATTGTACTGTGTGCTTTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAATGCAAGCA-TTGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTGGTATTTGGTCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGTTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGAACGAGACCACGTTCTTCATTGACAGCCGGAAAGCCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTGTGAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTGTTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAAA-CGCCAAAGGACACCACTAAAGGAGTCGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGAAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTAAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCATCAGCATTAGGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTTTAGCGTAAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGTAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCAGGAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATCTT-ACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGCTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCACTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCCTGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCTGGTCGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATAAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTACCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAATACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACTTGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAGTCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCCTAAAGTGCAACGAGGG-G-CCAAACGTAACCGCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGTTTGCTTGATTTTGATTTTCAGTAAGAATACAAACCAGGAAAGTCCTCCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGTCGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGGGCAGCAACGTACCCAAAGTGTTGGAT-GTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC Zschokkella_sp3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTGCCCTATCAACTGTTGGTAAGGTAGTGGCTTACCAAGGTGATAACGGGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCAGACACTGGGAGGTGGTGACGAGAAATACCAGTCGTTCCCAAAAGGATTCGGAATGAGTTTAATTTAAAAATTTAAATGAGTAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGTGTATCCAAACGTTGCTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTTGGACA-TGATTCGGAGAATGGTCTTAAATGTATCGTGTATTGTCTTACGTAGTGTGCCTTGAATAAATCAGAGTGCTCAAAGCAAGCTATCGCTTGAATGTTAATAGCATGGAACGAAGACTTGGGTGAGGATTAAGAGGGGCATTTGGGGGCATTAGTATTTGGCCGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCCAAGGACTAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGGTGTTCCCTTTAATCAAGAACGAAAGTGAGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTACCGTAAACCGGGATAGGTTGGTCCCCCTGGGAAACCAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGCAAGGCTGAAACTTAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGGGTGGAGCCTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCTGTCCGGACATAGGATTGACAGACTAATAGATCTTTCATGATACGGTGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGCGATCTGTCAGGTTTATTCCGGTAACGGACGAGACCACGGTCTTCATTGACAGCCGGAAAGGCGGAGGAAGCGTGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTCGATGTTCAGGGCCGCACGCGCGCTACAATGATAACGACAGCGAGTGGACTGAAATGGGTAATCTTTTTAATCGTTATCGTGATGGGGATTGAGCATTGTAATTATTGCTCATGAAATAGGAATCCCTTGTATACGAGGACACGTAGAATGCGTCTCTGCCCTTTGTAATGCTAGGGCTCCAAGTGGGCCGTTTCTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAGAGCCAGGTTAAGGTGCCTAATAGA-CGCCAAAGGACACCAATAAAGGAGTTGGTCGATGAAGACAGCAGGACGGTGGCCCTGGAAGTAGGAATCCGCTAAGGAGTGTCTAACAACTCACCTGCCGAATCGACTGGCCCTGAAGATGGATGGCGCTTAAGCGTTTTACCGATACCTGGCCATCAGCATTAGGGGTAGGAGGGCGCAATGATAGCGGCGAAGAGTATAGCGTGAGCTTGCTTGGAGCTGTCATTGGTGCGGATCTTGGTGGTAGTAGCAAAGTGAACGCTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAGGGTTCCGCGCAAACATCATTTGAACGCGGGTTAGTCGGTCCTAAGTGGCAGCTTACGTGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATAATCCTGAACCAGTAGCGGTAACGCAACGAACTCAGAGACATCTT-ACAGTCCTAGGAAGAGTTATCTTTTCTGCCTGGAATTGAGTGTTCAGAGATAGGGAGA-TTTCGGAAGAGCATCGCGCTTGCGATGTCGTCTAAGGTCCTTGAAAATCTGAGGGGTGAATATTTTCGTGCCTGGCACCGTAATCCGCAACAGGTCTCCAAGGTGATCTGGCACTAATGTGGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATTCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCCTGTCGCTAAGACAACTTAGAACTGTCACTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGTGGAGACACAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGTGTAACTATGACTCTCTCAAGATAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATCAACGAGATTCCCACTGTCCCTACCTTCCATCTAGCGAACCCACAGTCAAGGGAACGGGCTTGACTGAGACAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTTTGATATGGTGAGGAGACATGAGAGGTGTAGATAGGTGGGAGTGAAATACCACCACTTTCATTGTTTCCTCACTTAATCGGTGATAAGGCCGATGACAGTGTCAGATGGGGAGTTTGGCTGGGGCGGTACACCTTAAAGTGCAACAAAGGTGTCCAAAGGTGAGCTCACCGTGGACAGAAACCACGGGTAGAGTATAAGGGCAAAAGCTCGCTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCACGAAAGTGTGGCCTAGCGATCCTTTATTATGACCTGAAAGTTTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCTGCCAAGCGAACATAGCGACGTAGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGCAGCAGCATACGCAAAGTGTCGGATTGTTCACCCATAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = SSU_and_LSU_D5_to_3_end_GBlock6_31_taxa_F4) = N: 1-2761; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = SSU_and_LSU_D5_to_3_end_GBlock6_31_taxa_F4) = N: 1-2761; END; BEGIN TREES; TITLE Tb11239; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Sphaeromyxa_hellandi, 2 Sphaeromyxa_sp, 3 Sphaeromyxa_balbianii, 4 Sphaeromyxa_longa, 5 Myxobolus_lentisuturalis, 6 Myxidium_lieberkuehni, 7 Myxobolus_longisporus, 8 Myxobolus_cerebralis, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Henneguya_salminicola, 11 Henneguya_sp, 12 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 13 Leptotheca_vikrami, 14 Sphaerospora_ranae, 15 Zschokkella_sp2, 16 Zschokkella_sp4, 17 Zschokkella_sp3, 18 Zschokkella_nova, 19 Myxidium_gadi, 20 Myxidium_bergense, 21 Auerbachia_pulchra, 22 Myxidium_incurvatum, 23 Sphaerospora_sp, 24 Kudoa_thyrsites, 25 Kudoa_dianae, 26 Sphaerospora_dicentrarchi, 27 Kudoa_crumena, 28 Ceratomyxa_sp2, 29 Palliatus_indecorus, 30 Ceratomyxa_sp1, 31 Ceratomyxa_sp, 32 Enteromyxum_leei, 33 Chloromyxum_leydigi, 34 Chloromyxum_cristatum, 35 Myxidium_cuneiforme, 36 Myxidium_chelonarum, 37 Zschokkella_parasiluri, 38 Myxidium_coryphaenoideum; TREE Fig._3_MP = [&R] (12,14,(((16,(((15,(21,(22,(19,20)))),(32,(27,((23,26),(24,25))))),(30,(28,29)))),(31,13)),(33,((34,((36,(18,(17,(35,37)))),(38,((1,2),(3,4))))),(6,((5,(7,(8,11))),(9,10))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11242; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 Sphaeromyxa_parasiluri, 2 Myxidium_coryphaenoideum, 3 Sphaeromyxa_hellandi, 4 Sphaeromyxa_sp, 5 Sphaeromyxa_balbianii, 6 Sphaeromyxa_longa, 7 Myxobolus_lentisuturalis, 8 Myxobolus_longisporus, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Henneguya_salminicola, 11 Henneguya_sp, 12 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 13 Ceratomyxa_sp, 14 Leptotheca_vikrami, 15 Zschokkella_sp3, 16 Zschokkella_nova, 17 Myxidium_gadi, 18 Myxidium_bergense, 19 Auerbachia_pulchra, 20 Myxidium_incurvatum, 21 Kudoa_thyrsites, 22 Kudoa_dianae, 23 Sphaerospora_dicentrarchi, 24 Kudoa_crumena, 25 Ceratomyxa_sp2, 26 Palliatus_indecorus, 27 Enteromyxum_leei, 28 Chloromyxum_leydigi, 29 Chloromyxum_cristatum, 30 Myxidium_cuneiforme, 31 Myxidium_chelonarum; TREE Fig._4_ML = [&R] (12,((((27,(24,(23,(22,21)))),(19,(20,(18,17)))),((14,13),(26,25))),(28,(((31,(15,(16,(1,30)))),(2,((6,5),(4,3)))),(29,(7,((8,11),(9,10)))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11234; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Zschokkella_sp2, 2 Zschokkella_sp4, 3 Zschokkella_sp3, 4 Zschokkella_nova, 5 Myxidium_gadi, 6 Myxidium_bergense, 7 Auerbachia_pulchra, 8 Myxidium_incurvatum, 9 Sphaerospora_sp, 10 Kudoa_thyrsites, 11 Kudoa_dianae, 12 Sphaerospora_dicentrarchi, 13 Kudoa_crumena, 14 Ceratomyxa_sp2, 15 Palliatus_indecorus, 16 Ceratomyxa_sp1, 17 Enteromyxum_leei, 18 Chloromyxum_leydigi, 19 Chloromyxum_cristatum, 20 Myxidium_cuneiforme, 21 Myxidium_chelonarum, 22 Zschokkella_parasiluri, 23 Myxidium_coryphaenoideum, 24 Sphaeromyxa_hellandi, 25 Sphaeromyxa_sp, 26 Sphaeromyxa_balbianii, 27 Sphaeromyxa_longa, 28 Myxobolus_lentisuturalis, 29 Myxidium_lieberkuehni, 30 Myxobolus_longisporus, 31 Myxobolus_cerebralis, 32 Henneguya_zschokkei, 33 Henneguya_salminicola, 34 Henneguya_sp, 35 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 36 Ceratomyxa_sp, 37 Leptotheca_vikrami, 38 Sphaerospora_ranae; TREE Fig._2A_ML = [&R] (35,(38,((18,((19,((21,(4,(22,(20,3)))),(23,((27,26),(25,24))))),(29,((30,34),(28,(31,(33,32))))))),((2,((17,(13,((12,9),(11,10)))),(7,(8,(6,(1,5)))))),((15,14),(16,(37,36))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11238; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 Ceratomyxa_sp1, 2 Myxidium_bergense, 3 Sphaerospora_ranae, 4 Zschokkella_sp4, 5 Zschokkella_sp2, 6 Kudoa_dianae, 7 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 8 Henneguya_salminicola, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Myxobolus_lentisuturalis, 11 Myxobolus_cerebralis, 12 Myxobolus_longisporus, 13 Henneguya_sp, 14 Chloromyxum_leydigi, 15 Myxidium_gadi, 16 Auerbachia_pulchra, 17 Myxidium_incurvatum, 18 Kudoa_thyrsites, 19 Sphaerospora_sp, 20 Sphaerospora_dicentrarchi, 21 Kudoa_crumena, 22 Enteromyxum_leei, 23 Ceratomyxa_sp, 24 Leptotheca_vikrami, 25 Ceratomyxa_sp2, 26 Palliatus_indecorus, 27 Sphaeromyxa_hellandi, 28 Sphaeromyxa_sp, 29 Sphaeromyxa_balbianii, 30 Sphaeromyxa_longa, 31 Myxidium_chelonarum, 32 Myxidium_coryphaenoideum, 33 Myxidium_cuneiforme, 34 Zschokkella_parasiluri, 35 Zschokkella_nova, 36 Zschokkella_sp3, 37 Chloromyxum_cristatum, 38 Myxidium_lieberkuehni; TREE Fig_2B_ML = [&R] (7,(((1,((24,23),(26,25))),(4,((16,((5,17),(2,15))),(22,(21,((6,18),(20,19))))))),(3,(14,(((32,(27,(28,(30,29)))),(31,(36,(35,(34,33))))),(37,(38,((12,13),((11,10),(8,9)))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11236; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 Ceratomyxa_sp1, 2 Myxidium_bergense, 3 Sphaerospora_ranae, 4 Zschokkella_sp4, 5 Zschokkella_sp2, 6 Kudoa_dianae, 7 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 8 Henneguya_salminicola, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Myxobolus_lentisuturalis, 11 Myxobolus_cerebralis, 12 Myxobolus_longisporus, 13 Henneguya_sp, 14 Chloromyxum_leydigi, 15 Myxidium_gadi, 16 Auerbachia_pulchra, 17 Myxidium_incurvatum, 18 Kudoa_thyrsites, 19 Sphaerospora_sp, 20 Sphaerospora_dicentrarchi, 21 Kudoa_crumena, 22 Enteromyxum_leei, 23 Ceratomyxa_sp, 24 Leptotheca_vikrami, 25 Ceratomyxa_sp2, 26 Palliatus_indecorus, 27 Sphaeromyxa_hellandi, 28 Sphaeromyxa_sp, 29 Sphaeromyxa_balbianii, 30 Sphaeromyxa_longa, 31 Myxidium_chelonarum, 32 Myxidium_coryphaenoideum, 33 Myxidium_cuneiforme, 34 Zschokkella_parasiluri, 35 Zschokkella_nova, 36 Zschokkella_sp3, 37 Chloromyxum_cristatum, 38 Myxidium_lieberkuehni; TREE Fig._2B_MP = [&R] (((((((8,9),10,11,12,13),38),((((27,28,(29,30)),32),(31,(((33,34),36),35))),37)),((((((((15,2),(17,5)),16),((((18,6),(19,20)),21),22)),4),((23,24),(25,26))),1),3)),14),7); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11237; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 Ceratomyxa_sp1, 2 Myxidium_bergense, 3 Sphaerospora_ranae, 4 Zschokkella_sp4, 5 Zschokkella_sp2, 6 Kudoa_dianae, 7 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 8 Henneguya_salminicola, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Myxobolus_lentisuturalis, 11 Myxobolus_cerebralis, 12 Myxobolus_longisporus, 13 Henneguya_sp, 14 Chloromyxum_leydigi, 15 Myxidium_gadi, 16 Auerbachia_pulchra, 17 Myxidium_incurvatum, 18 Kudoa_thyrsites, 19 Sphaerospora_sp, 20 Sphaerospora_dicentrarchi, 21 Kudoa_crumena, 22 Enteromyxum_leei, 23 Ceratomyxa_sp, 24 Leptotheca_vikrami, 25 Ceratomyxa_sp2, 26 Palliatus_indecorus, 27 Sphaeromyxa_hellandi, 28 Sphaeromyxa_sp, 29 Sphaeromyxa_balbianii, 30 Sphaeromyxa_longa, 31 Myxidium_chelonarum, 32 Myxidium_coryphaenoideum, 33 Myxidium_cuneiforme, 34 Zschokkella_parasiluri, 35 Zschokkella_nova, 36 Zschokkella_sp3, 37 Chloromyxum_cristatum, 38 Myxidium_lieberkuehni; TREE Fig._2B_BI = [&R] (7,((4,(16,((15,2),(17,5))),(22,(21,((19,20),(18,6))))),(1,((25,26),(23,24)))),(3,(14,(((32,(27,(28,(29,30)))),(31,(36,(35,(33,34))))),(37,(38,((11,13),(10,(12,(8,9)))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11235; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Zschokkella_sp2, 2 Zschokkella_sp4, 3 Zschokkella_sp3, 4 Zschokkella_nova, 5 Myxidium_gadi, 6 Myxidium_bergense, 7 Auerbachia_pulchra, 8 Myxidium_incurvatum, 9 Sphaerospora_sp, 10 Kudoa_thyrsites, 11 Kudoa_dianae, 12 Sphaerospora_dicentrarchi, 13 Kudoa_crumena, 14 Ceratomyxa_sp2, 15 Palliatus_indecorus, 16 Ceratomyxa_sp1, 17 Enteromyxum_leei, 18 Chloromyxum_leydigi, 19 Chloromyxum_cristatum, 20 Myxidium_cuneiforme, 21 Myxidium_chelonarum, 22 Zschokkella_parasiluri, 23 Myxidium_coryphaenoideum, 24 Sphaeromyxa_hellandi, 25 Sphaeromyxa_sp, 26 Sphaeromyxa_balbianii, 27 Sphaeromyxa_longa, 28 Myxobolus_lentisuturalis, 29 Myxidium_lieberkuehni, 30 Myxobolus_longisporus, 31 Myxobolus_cerebralis, 32 Henneguya_zschokkei, 33 Henneguya_salminicola, 34 Henneguya_sp, 35 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 36 Ceratomyxa_sp, 37 Leptotheca_vikrami, 38 Sphaerospora_ranae; TREE Fig._2A_MP = [&R] (35,((((((((1,5),6,8),7),(((9,12),(10,11),13),17)),((14,15),16)),2),(36,37)),((((((((3,20),22),4),21),23,((24,25),(26,27))),19),(((28,(30,34)),(31,(32,33))),29)),18)),38); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11233; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Zschokkella_sp2, 2 Zschokkella_sp4, 3 Zschokkella_sp3, 4 Zschokkella_nova, 5 Myxidium_gadi, 6 Myxidium_bergense, 7 Auerbachia_pulchra, 8 Myxidium_incurvatum, 9 Sphaerospora_sp, 10 Kudoa_thyrsites, 11 Kudoa_dianae, 12 Sphaerospora_dicentrarchi, 13 Kudoa_crumena, 14 Ceratomyxa_sp2, 15 Palliatus_indecorus, 16 Ceratomyxa_sp1, 17 Enteromyxum_leei, 18 Chloromyxum_leydigi, 19 Chloromyxum_cristatum, 20 Myxidium_cuneiforme, 21 Myxidium_chelonarum, 22 Zschokkella_parasiluri, 23 Myxidium_coryphaenoideum, 24 Sphaeromyxa_hellandi, 25 Sphaeromyxa_sp, 26 Sphaeromyxa_balbianii, 27 Sphaeromyxa_longa, 28 Myxobolus_lentisuturalis, 29 Myxidium_lieberkuehni, 30 Myxobolus_longisporus, 31 Myxobolus_cerebralis, 32 Henneguya_zschokkei, 33 Henneguya_salminicola, 34 Henneguya_sp, 35 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 36 Ceratomyxa_sp, 37 Leptotheca_vikrami, 38 Sphaerospora_ranae; TREE Fig._2A_BI = [&R] (35,38,(((2,((1,(7,(5,6,8))),(17,((9,12),(13,(10,11)))))),(16,(14,15),(36,37))),(18,((19,((21,(4,(22,(3,20)))),(23,((24,25),(26,27))))),(29,(28,30,(31,34),(32,33))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11241; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Sphaeromyxa_hellandi, 2 Sphaeromyxa_sp, 3 Sphaeromyxa_balbianii, 4 Sphaeromyxa_longa, 5 Myxobolus_lentisuturalis, 6 Myxidium_lieberkuehni, 7 Myxobolus_longisporus, 8 Myxobolus_cerebralis, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Henneguya_salminicola, 11 Henneguya_sp, 12 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 13 Leptotheca_vikrami, 14 Sphaerospora_ranae, 15 Zschokkella_sp2, 16 Zschokkella_sp4, 17 Zschokkella_sp3, 18 Zschokkella_nova, 19 Myxidium_gadi, 20 Myxidium_bergense, 21 Auerbachia_pulchra, 22 Myxidium_incurvatum, 23 Sphaerospora_sp, 24 Kudoa_thyrsites, 25 Kudoa_dianae, 26 Sphaerospora_dicentrarchi, 27 Kudoa_crumena, 28 Ceratomyxa_sp2, 29 Palliatus_indecorus, 30 Ceratomyxa_sp1, 31 Ceratomyxa_sp, 32 Enteromyxum_leei, 33 Chloromyxum_leydigi, 34 Chloromyxum_cristatum, 35 Myxidium_cuneiforme, 36 Myxidium_chelonarum, 37 Zschokkella_parasiluri, 38 Myxidium_coryphaenoideum; TREE Fig._3_ML = [&R] (12,(((16,((32,(27,((26,23),(25,24)))),(15,(21,(22,(20,19)))))),(30,((13,31),(29,28)))),(14,(33,(((36,(17,(18,(37,35)))),(38,((4,3),(2,1)))),(34,(6,((11,7),(5,(8,(9,10))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11243; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 Sphaeromyxa_parasiluri, 2 Myxidium_coryphaenoideum, 3 Sphaeromyxa_hellandi, 4 Sphaeromyxa_sp, 5 Sphaeromyxa_balbianii, 6 Sphaeromyxa_longa, 7 Myxobolus_lentisuturalis, 8 Myxobolus_longisporus, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Henneguya_salminicola, 11 Henneguya_sp, 12 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 13 Ceratomyxa_sp, 14 Leptotheca_vikrami, 15 Zschokkella_sp3, 16 Zschokkella_nova, 17 Myxidium_gadi, 18 Myxidium_bergense, 19 Auerbachia_pulchra, 20 Myxidium_incurvatum, 21 Kudoa_thyrsites, 22 Kudoa_dianae, 23 Sphaerospora_dicentrarchi, 24 Kudoa_crumena, 25 Ceratomyxa_sp2, 26 Palliatus_indecorus, 27 Enteromyxum_leei, 28 Chloromyxum_leydigi, 29 Chloromyxum_cristatum, 30 Myxidium_cuneiforme, 31 Myxidium_chelonarum; TREE Fig._4_MP = [&R] (12,(28,((29,((31,(16,(15,(30,1)))),(2,((3,4),(5,6))))),(7,((8,11),(9,10))))),((((19,(20,(17,18))),(27,(24,(23,(21,22))))),(25,26)),(13,14))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb11240; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Sphaeromyxa_hellandi, 2 Sphaeromyxa_sp, 3 Sphaeromyxa_balbianii, 4 Sphaeromyxa_longa, 5 Myxobolus_lentisuturalis, 6 Myxidium_lieberkuehni, 7 Myxobolus_longisporus, 8 Myxobolus_cerebralis, 9 Henneguya_zschokkei, 10 Henneguya_salminicola, 11 Henneguya_sp, 12 Tetracapsuloides_bryosalmonae, 13 Leptotheca_vikrami, 14 Sphaerospora_ranae, 15 Zschokkella_sp2, 16 Zschokkella_sp4, 17 Zschokkella_sp3, 18 Zschokkella_nova, 19 Myxidium_gadi, 20 Myxidium_bergense, 21 Auerbachia_pulchra, 22 Myxidium_incurvatum, 23 Sphaerospora_sp, 24 Kudoa_thyrsites, 25 Kudoa_dianae, 26 Sphaerospora_dicentrarchi, 27 Kudoa_crumena, 28 Ceratomyxa_sp2, 29 Palliatus_indecorus, 30 Ceratomyxa_sp1, 31 Ceratomyxa_sp, 32 Enteromyxum_leei, 33 Chloromyxum_leydigi, 34 Chloromyxum_cristatum, 35 Myxidium_cuneiforme, 36 Myxidium_chelonarum, 37 Zschokkella_parasiluri, 38 Myxidium_coryphaenoideum; TREE Fig._3_BI = [&R] (12,((16,((15,(21,(22,(19,20)))),(32,(27,((23,26),(24,25)))))),(30,((28,29),(31,13)))),(14,(33,(((36,(17,(18,(35,37)))),(38,((1,2),(3,4)))),(34,(6,((5,(7,(9,10))),(8,11)))))))); END;