#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 21:14 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Muellner A., Pennington T., Koecke A., & Renner S.S. 2010. Biogeography of Cedrela (Meliaceae, Sapindales) in Central and South America. American Journal of Botany, 97(3): 511-518. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S10284] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=23; TAXLABELS Cedrela_angustifolia Cedrela_balansae Cedrela_dugesii Cedrela_fissilis Cedrela_kuelapensis Cedrela_oaxacensis Cedrela_odorata_BELIZE Cedrela_odorata_ELSALVADOR Cedrela_saltensis Cedrela_salvadorensis Cedrela_sp_nov_1 Cedrela_sp_nov_2 Cedrela_sp_nov_3 Cedrela_sp_nov_4 Cedrela_tonduzii Cedrela_unnamed_5 Cedrela_unnamed_6 Cedrela_weberbaueri Khaya_anthotheca Swietenia_macrophylla Toona_ciliata Toona_sinensis Toona_sinensis_2 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4881] TITLE Cedrela_dat_run6_MCC; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2403; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Cedrela_angustifolia ???????????GACGCAGGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCT-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGGGCGAGC----------------GCCCGGCGCCAGCCCCCGCTCGCCGC{GT}GGGGG---CGAGCT--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGAGCGCGGGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--AAAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCGCGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTAC??????????????????????AGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTTT-ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCC?CC?AATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAA??????ATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTATTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTTATTTTTTTT-T----CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGC??? Cedrela_balansae ???????????GACGCAGGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCC-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGG-AAAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCCGCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCTCCCCCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGC{CT}GCGCCAAGGA-AAATCGA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCG{CT}GCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA-GAAAAAAAACTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACCACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACCA????????????????????????CTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT--ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCC?ATAT??GGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAG????????????????????????TACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-T----CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AAAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGC??? Cedrela_dugesii ???????????????????????????????????????????????????????????????????????AGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCAGTGAA----CGCAAACGCGGGGGCGAGC----------------GCCCCGCGCCAGCCCCCGCTCGCTGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGCGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCCAG---CACCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGCGGGGCGGAGAATGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA---AAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCACGGCTCGCGG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CATGGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTT--GATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAG????????????????????????????????????????????GTTACATTACAAAAAAAATACTGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAAGAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-ATTT?CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAA----TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTGAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATTTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCTCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_fissilis ???????????????????????TTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGG-AAAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCGGTGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCACGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCAGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAACAACTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGA{AT}ACT????????????????CATGGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT-----TTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAACAG?AGATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-T----CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAAA--TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTGGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_kuelapensis ?????????????????GGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACACGCGGGGGCGAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCCTCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCCGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTCCTCGCGGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCAGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGC-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAGAGCTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCCCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTCCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGA????????????????????????????????????????????ATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT--ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGAT??????????????????AGATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-TT---CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_oaxacensis ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????AAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCAGTGAA----CGCAAACGCGGGGGCGAGC----------------GCCCCGCGCCAGCCCCCGCTCGCTGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGCGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCCAG---CACCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGCGGGGCGGAGAATGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA---AAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCACGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTTTGATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATT??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ACATTACAAAAAAAATACTGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAAGAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-ATTT?CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAA----TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATTAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTGAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATTTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCT?????????????????????? Cedrela_odorata_BELIZE ??????????????????????????????????????GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCAC?CGCGATGGCTAAGCGCGCGGCGCGCGAGCGCCCTGCGCCGGCCCCCGCTCGCTGCGGGGGG---CGAGTA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGTGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCCCCCCAG-----CCCCCCTC----GCGGGGCGCCG----TTGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAAACCTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCACC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTATGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGATTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGA????????????????????????????CATGGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGGAGTTTGATGCACCATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTTT-ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTA??????????????????TACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-TTTT-CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAAT?????? Cedrela_odorata_ELSALVADOR ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCG??GGCTA?GCGCGCGGCGCGCGAGCGCCCTGCGCCGGCCCCCGCTCGCTGCGGGGGG---CGAGTA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGTGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCCCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCCG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAGAACCTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCACC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTATGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGATTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAA???????????????????????GCATGGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGGAGTTTGATGCACCATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTTT-ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGG???????????????TACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-TTT--CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_saltensis ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCCGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGGGCGAGGCGTCGGGCGCGCGAGCGCCCCGCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CCCGCCCGCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCGG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCCG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCGGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAAGGCTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCG????????????????????????????????????GCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT--ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGG???????????????????CCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTG????????AAGATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-TT---CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AAAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATA???????? Cedrela_salvadorensis ????????????????????????????????????????????AGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCAGTGAA----CGCACACGCGGGGGCGAGC----------------GCCCCGCGCCAGCCCCCGCCCGCTGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGCGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGCGGGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAA---GGAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCACGGCTCGCGGACCCC--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAG???????????????????????????TTTGGCATGGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTT---GATTTTTTTTTT----CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATG???????????????????????????ATTACTAT-GTTACATTACAAAAAAAATACTGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTTCTTTACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAAGAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-ATTTTCGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAAA-------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAA----TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATTAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTGAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGGACTCTTGACAAAGACGTCAATGTTCTAATTTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATA???????? Cedrela_sp_nov_1 ??????????????????????GTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCCGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGGGCGAGGCGTC{CG}GGCGCGCGAGCGCCCCGCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CCCGCCCGCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCGG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCCG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCAGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAAGGCTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAA??????????????????????????????????????????????CTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT--ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGC???????????????GGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTG???????????ATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTT?-TT---CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCCCTTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_sp_nov_2 ?????????????????GGGCGGTTCGCTGCCCGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCCCGCGCGGGGGCGAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCCGCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--CCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGAAAAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCGG---CCCCCCCTC----GCGGGGCGCCG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCCCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GGAAAAAACTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGCCCACGGCTCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACCACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAA??????????????????????????????CTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT--ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAACAG?AGATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-T?---CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AAAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_sp_nov_3 ?????????????????????????????????????????????????TCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCT-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGGGCGAGC----------------GCCCCGCGCCAGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCG--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGAGCGCGGGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--AAAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCGCGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTA?????????????????GGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTTT-ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCA??????AAGATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAAA-CCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-TT---CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATTAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_sp_nov_4 ?????????????????GGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCAGTGAA----CGCACACGCGGGGGCGAGC----------------GCCCCGCGCCAGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGCGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGAC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAA---GAAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCACGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCC{CG}CGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG?????????????????????????????????????GTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAAAATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT-GATTTTTTTTTT----CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAA??????????????????ATTACTAT-GTTACATTACAAAAAAAATACTGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAAGAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-ATTTTCGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAA----TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATTAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTGAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATTTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCTCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_tonduzii ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCAGTGAA----CGCACACGCGGGGGCGAGC----------------GCCCCGCGCCAGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGTGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGCGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGCGGGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAA---GAAAAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCACGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAA???????????????????????????GTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTTGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTT---GATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGA???????????????????????????????????TACTAT-GTTACATTACAAAAAAAATACTGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAAGAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-ATTT?CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAAAAAAAAA-AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAA----TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATTAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTGAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATTTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCTCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_unnamed_5 ?????????????????GGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGG-AAAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCCTCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGC--CCCGCCCGCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCCGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAACCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAAAACTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--GTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACCACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTAC?????????????????????????????GTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTTT-ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGC?????????????ATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-T----CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCAAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Cedrela_unnamed_6 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????AAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCCGCCCG-GCAGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCGCGCGCGGGGGCGAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCCGCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CCCGCCCGCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCGG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCCG----TCGGGCGGGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCGGCTCGCGG{CT}TGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAAGGCTCTCGATCTCCCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTT--GATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTT???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-T----CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAA---------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACA??????????? Cedrela_weberbaueri ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCCGCCCG-GCGGAACGACCCGCGAACCGGTGAA----CGCACGCGCGGGGGCGAGGCGTCCGGCGCGCGAGCGCCCCGCGCCGGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--TCGT--CTCGCCCGCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGAGAGCGCGCTCCCGC-CGGCCCGGACACGGCGCGCGAGCGGGACGCGTCGCCTTCTTTCGACGAAAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCCCAG----CCCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA--GAAAAAAACTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTCCACGGCTCGCGGACCCT--CTGCGCGCCCCCGTACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACCACCCGCTGAGTTTAAGCATATCA????????????????????????????????????????????????ACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGTTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTTTT--ATTTTTTTTT-----CTTTAATCCGGGAGATGATTCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGG??????????????ATACTATATTACATTACAAAAGTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAAA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCGATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTCTATTATATAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAACTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-T?---CGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAACGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAA--------AAAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATCAGGACTCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTTTTTCATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCAT? Khaya_anthotheca ?????TCGAGGCGACGCGGGCGGTTCGCTGCCCGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCCGGCAGAACGACCCGCGAACTCGTGACCGATTGCACCCGCGGGGGCGGACCGTCGGGCGCGCCCGCGTCCGGCGTCGGCCCCCGCGCGTCCCGGGAGGGGTGGGGACCTCGATCTCCCCCCTCCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGGTCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGGGAGAGCGCGCTCCCCGCCGCCCCGGAAACGGCGCGCGCG--GGCTGCGTCGCCTTC-TTCGATCGTAATCTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCACCGTTGCCCCCC-GCCCAA----CCCCCTC----CGGGGGCGTTGCGGGCCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGTTCTCCCC-CTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCCCGCCGCGACGATCGGTGGTGAGAAC-----TTAACGTCTCGATCTCTCGTCGCGCGCCGGCGCCCCC--GTGCTTTAGGCTCTCGGACCCC---TGCGCGCCCCT?-GTTCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGAACACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTTACCAGGATTC??????????????????CTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGTCTTTTTTT---GATTCTTTTTTTTTT-CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCGATATTGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAAGAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAAC???????????????????TACTAT-GTTACATTACAAAAGAA-TAATGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCAATCTTTACTTTC-TATAATACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATATTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAACTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTTTATTTTCGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCATCAATTCGATTTCTATAAAATTAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGACTCGAAATAGAAAAAAAA--------CGAAAGCAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAA-----TTATTTTTTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATGAAATTTAATTATTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAAGACTCCTGACAAAGGCGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTT-ATACAATAATCGCATG Swietenia_macrophylla TCGGATCGAGGCGACGCGGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAACGGCAGAACGACCCGCGAACTCGTGACCGATCGCACCCGCGGGGGCGGACCGTCCGGCGCCCCGGCGCCCGGCGCCGTCCCCCGCGCGTCCCGGGCCG-GTCGGGACCCCGGT--CCCCCCTCCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGGTCCGCGCCAAGGA-AAATTCAAACGAGGAAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGAGACGGGCCGCGCGCGGGCTGCGCCGCCTTCTTTCGATCGAAAACTAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCGCCGTTGCCCCCCCGCCCAA----CCCCCTC----GACGGGCGTTGC----CGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGTGGCGTCCCCCGCCGCGGTTGGCCGAAATTCGAGCCC-TCGGCGGCCCGGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAC-----TCGGCGTCTCGATCTCCCGTCGCGCGCCGGCGCCCCCCCGTGCGCAAGGCTCGCGGACCCCCCCTGCGCGCCCCCC-TTTCGGGCGCTCGCT?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CATGGTGCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTT-GGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTT---GATTCTTTTTTTTTTTCTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCC??TAT?GGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAACAG?????????????AGATTACTAT-GTTACATTACAAAAAAA-TAATGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCAATCTTTACTTGAATATAATACTATATTTTTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATATTTAG????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TCGTTTGTATTCT?TTATAGAAATAGATACAACTTTTATC?GCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGATATATCTCGAATCGAAAT?GAAAAAAAA--------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCGCCGAACCATAGAAAAAA-----TTCTTTTTTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTCTTTAAACGAAATAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAAGACTCCTGACAAAGGCGTCAACGTTCTAATCTCAAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAAAAATCGCATG Toona_ciliata ?????????????????GGGCGGTTCGCTGCCTGCGACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAATGACCCGCGAACCAGTGAA----TGCACACGCGGGGGCGAGGCGTCCGGCGCGCGAGTGCCTGGCGCCAGCCCCCGCTCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--CCGT--CTCGCCCGCCGCGGCAAAACAACGAACCCCGGCGCGAGTTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGGGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGCGCGCGTGCGGGATGCGTCGTCTTCTTTCAACGAAAATCCAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCTTCCCCCAG----CTCCCCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGTGGAGACTGGCCTCCCGTGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTCGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAA-----AAAAACTCTCGAGCTCTCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GTGTTCGCGGCTCAAGGACCCT--TTACGCGCCCCGT-ACGCGGGC{AG}CTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGA????????????????????????????????CCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCACTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTT---GATTTTGTTTTTTT--CTTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACAACAG???????????????ATTACTAT-GTTACATTACAAAAAAAATAATGCTTGAAAAAAGA-CCCTCTTT----ACTTTATTTTCAATCTTTACTTTC-TATATTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAAGAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATTGATTTTTTTT-ATTTTCGTTTGTATTCTATTATAGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAAA-------AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCACTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAA?????CACACAACCGAACCATAGAAAAAAAA---TGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAATGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACAATAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAAAAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGGACTCCTAACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTTCATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGACAAAAGTCCCTTTTTATACAATAATCGCATG Toona_sinensis ????????????????????????????????????????????????????????????????????????GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCCGTGAA----CGCGCACGCGGGGGCGAGC----------------GCCCGGCGCCAGCCCCCGCCCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--ACGT--CTCGCCCGCCTCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGGGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGAGCGCGAGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCCAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCCCTCCCAC?GCCACCCC?CCTC----GCGGGGCGCTG----TCGGGC-GGGCGGAGACTGGCCTCCCGCGCGCTCCCCGCTCGCGGTTGGCCCAAATTAGAGT-CTTCGGCGGCCGCGCCGCGACGATCGGTGGCGAGAAAGAAAAAAAAACTCTCGAGCTCCCGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--GAGTTCACGGCTCGCGGACCCT--TTGCGCGCCCCGT-ACGCGGGCGCTCGCTTCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAA???????????????????????????????TAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTT---GATTTTGTTTTTTT--CGTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATTTATGGCTGCACA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AGAAATTTTTAGTATATAAATAAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATT??TTTTTTTT-ATTT?CGTT?G?ATTC?ATTA?AGAAATAGATACAACTTTTATCAGCAATTCGATTTCTATAAAATGAAAATAAAGAAAGGATTCGAAAGAGATATCTCGAATCGAAATAGAAAAAAAAAAAAA---AGAAAGAAAAGAATATCTCTTTAATTTCATTCAACAGGGCCTTTTTTGATTTCCACTTCCACGGCCTGGCCTGGTCAGTACCCAGCCGGGCCC-TTTTTTTGTTCCAATGAACCACACCCCCGAACCATAGAAAAAAAAAAATGATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAAAGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACATTAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAAAAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGG??TCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCTCTAATTTT---CATTTCATAATTATTTTT?ATTTCTGTCCTATCTTGATTACGCCCGATTCTCTCGTTCGAC?????????????????????????????? Toona_sinensis_2 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCCCA-GCAGAACGACCCGCGAACCCGTGAA----CGCGCACGCGGGGGCGAGGCGCTCGGCGCGCGAGCGCC?GGCGCCAGCCACCGCCCGCCGCGGGGGG---CGAGCA--ACGT--CTCGCCCGCCGCGGCGAAACAACGAACCCCGGCGCGAGCTGCGCCAAGGA-AAATCAA-ACGAGGGAGCGCGCTCCCGC-CGCCCCGGACACGGAGCGCGAGCGGGATGCGTCGCCTTCTTTCAACGAAAATCCAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGC?????????????????GTGAATTGCAGAAT?CCGTGAACCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAAGCCGTCAGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGTGTCACGCATCGCTGCCC?TCCCACAGC?ACCCC?CCTC----GC??GG?GCTG----TC?G?C-GGGCGGAGA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AAAAAAAAACTCTCGAGCTC?CGTCGCGCGCTCGCGCCTCC--G?GTTC?CGGCTC??GGACCCT--TT?CGCGCCCCGT-ACGCGGGCG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GCTAGACCTTGTTCAGAGATGTTTTTGCTGGTATTGACCCGGATTTGGATGCTCAAGTGGAATTTGGAGCATTCCAAAAACTTGGAGATCCAACTACAAGAAGACAAGTAGTCTGATGCAACATTGCTCTGCTATTTTTCGCTTCTCGCTTCTATTTTCGGTTTGTGATTTTAAATAAGGTACTGGAGAAATCTGGATTTAAATCGTCGCCTTTTTTT---GATTTTGTTTTTTT--CGTTAATCCGGGAGATGATCCCAAGTAAACAGGTATGGAAGCTATAATTGTAAACCACGATCGAATTTATGGAAGCATTGGTTTATACATTCCTCTTAGTCTCGACTTTAGGGATCATTTTTTTCGCTATCTTTTTTCGAGAACCGCCTAAAGTTCCAACTAAAAAAATGAAATGATTTTTCATTATATCAATTGAAGTAATGGGCCTCCCAATATCGGGAGGCCCATTACTTCAACTAGTCCCCGTGTTCCTCGAACGGATCTCTTAGTTGTTGAGAGGGTTGCCCAAAAGCAGTATATAAGGCGTACCCCGTAAAACTTACAAGTAAACCAGATATAGAGATGGCGACTAGGGTTGCTGTTTCCATTATTATATAATTTCAAGACCACAACGGATCTATGATAAGATCGTTTATTTACAACGGAATGGTATACAAAGTCAACAGATCTCAATGAATACAAAATAGGATT?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TTACTATATTATTTTAGTATATTATTTGACTTTCTATATTATAGAAATTTTTAGTATATAAA?AAATTGATTATATAATATCAATCAATTTATTATATAGCTTATAGAAAATAGAGTTTATAGGATT??TTTTTTTT??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AAAAAAAAAAA---AGAAAGAAA?GAAT?TCTCT?TAATTTC?TTCA?C?GG??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ATTTATTTGTATTTGATTTGAAACCAAAAAAAGAAATCCTTGTTATTGTATTCAAACAACATTAAAAAGAAGGACTATTTCCAGTTCTTAATTATTAAATTTAATTATTTAAACGAAAAAAGTCCTCTTTTCCTAATTTCATTAGG??TCCTGACAAAGACGTCAACGTTCTAATCT?TAATTTT---CATTTCATAAT???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = Cedrela_dat_run6_MCC) = N: 1-2403; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = Cedrela_dat_run6_MCC) = N: 1-2403; END; BEGIN TREES; TITLE Tb11339; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Khaya_anthotheca, 2 Swietenia_macrophylla, 3 Cedrela_sp_nov_1, 4 Cedrela_saltensis, 5 Cedrela_unnamed_6, 6 Cedrela_sp_nov_2, 7 Cedrela_odorata_BELIZE, 8 Cedrela_odorata_ELSALVADOR, 9 Cedrela_kuelapensis, 10 Cedrela_unnamed_5, 11 Cedrela_weberbaueri, 12 Cedrela_balansae, 13 Cedrela_fissilis, 14 Cedrela_angustifolia, 15 Cedrela_sp_nov_3, 16 Cedrela_oaxacensis, 17 Cedrela_dugesii, 18 Cedrela_salvadorensis, 19 Cedrela_tonduzii, 20 Cedrela_sp_nov_4, 21 Toona_ciliata, 22 Toona_sinensis, 23 Toona_sinensis_2; TREE Tree_1 = [&R] ((1,2),(((3,((4,5),(6,7))),(((8,9),(((10,(11,12)),(13,14)),(((15,16),17),18))),(19,20))),(21,(22,23)))); END;