#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 26, 2021; 19:44 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Takuma D., Wada S., Sano A., & Hatai K. 2010. Aphanomyces sinensis sp. nov., isolated from juvenile soft-shelled turtle, Pelodiscus sinensis in Japan. Mycoscience, 48(6). TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S10706] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=31; TAXLABELS Aphanomyces_astaci_AY310499 Aphanomyces_astaci_AY683893 Aphanomyces_astaci_AY683894 Aphanomyces_cladogamus_AY353913 Aphanomyces_cladogamus_AY353915 Aphanomyces_cladogamus_AY353918 Aphanomyces_euteiches_AY353902 Aphanomyces_euteiches_AY353908 Aphanomyces_euteiches_AY353909 Aphanomyces_euteiches_AY353910 Aphanomyces_frigidophilus_AY647192 Aphanomyces_invadans_AY082907 Aphanomyces_invadans_AY082908 Aphanomyces_laevis_AM947028 Aphanomyces_laevis_AY310497 Aphanomyces_laevis_AY683885 Aphanomyces_piscicida_AY283643 Aphanomyces_piscicida_AY455773 Aphanomyces_repetans_AY683889 Aphanomyces_repetans_AY683890 Aphanomyces_repetans_AY683891 Aphanomyces_repetans_AY683892 Aphanomyces_sinensis_NJM_0719_AB531971 Aphanomyces_sinensis_NJM_0817AB531972 Aphanomyces_sinensis_NJM_0818_AB531973 Aphanomyces_sinensis_NJM_0901_AB531974 Aphanomyces_sinensis_NJM_0902_AB531975 Aphanomyces_stellatus_AM947029 Aphanomyces_stellatus_AY283647 Aphanomyces_stellatus_AY455774 Pythium_ultimum_EU253560 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M6131] TITLE 'Aphanomyces sinensis ITS1-2'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=775; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aphanomyces_astaci_AY310499 CCACACCAAAAAAC-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTGA----GGATGTTC-------TTCGGGACGACCCGGCTAGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTA------CTTTTAATCCCTTCT-TAAATAACATACTGAT-AAACTTAGCCGTCAGAAATGATAGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-CGAAGCA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGA------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGTCTATATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-AAAT---TGCACAACTTTTGAAAGAAGGCTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATGTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTTGAAGGC--AGA-AT-GCGGAGTCGGATAG----TATGGTCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_astaci_AY683893 CCACACCAAAAAAC-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTG-----GGATGTTC-------TTCGGGACGACCCGGCTAGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTA------CTTTTAATCCCTTCT-TAAATAACATACTGAT-AAACTTAGCCGTCAGAAATGATAGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTG?ATGT?TAGGCTCGC?CATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-CGAAGCA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGA------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGTCTATATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-AAAT---TGCACAACTTTTGAAAGAAGGCTAAATTGCGGTAGTTT?GCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATGTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTTGAAGGC--AGA-AT-{CG}CG{CG}AGTC?GATAG----TATGG?CTGGTG-TGCTT---G?GTCTATATGGAAGC?AATTGGGA?AC?ACATCC---AA Aphanomyces_astaci_AY683894 CCACACCAAAAA?C-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTG-----GGATGTTC-------TTCGGGACGACCCGGCTAGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTA------CTTTTAATCCCTTCT-TAAATAACATACTGAT-AAACTTAGCCGTCAGAAATGATAGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-CGAAGCA---?AATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGA------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGTCTATATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-AAAT---TGCACAACTTTTGAAAGAAGGCTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATGTCGTCTG?AA-GAGGTTTGTAGTTGAAGGC--AGA-AT-GCGGAGTCGGATAG----TATGGTCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_cladogamus_AY353913 -CACACCAAAAAAACTGTCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TAAC--------------------GGGCTAGCC--GAAGGTTTCGA-AAGG--AACCGATGTAT-----TTTTTAATCCCTTTT-ATACTTAATGACTGATAACACTTAGCGTTCAGAAATGATTGCTTGTAATTTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAAATGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTAAACACAAACTTGTTTTATCTTTTT---------TGGA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAAAG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACTATATGCTATTCTGATTTC----AATGTTTTATGTGAAACA----TGGA------TTGAAAGTAGAATAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATATCGACTGGAAAGAAGTGTGTTGTGTAAGAT--GTG-TTAATGGAAGAGGAGAACGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAATCTCC---AA Aphanomyces_cladogamus_AY353915 CCACACCAAAAAAACTGTCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TAAC--------------------GGGCTAGCC--GAAGGTTTCGA-AAGG--AACCGATGTAT-----TTTTTAATCCCTTTT-ATACTTAATGACTGATAACACTTAGCGTTCAGAAATGATTGCTTGTAATTTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAAATGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTAAACACAAACTTGTTTTATCTTTTT---------TGGA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAAAG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACTATATGCTATTCTGATTTC----AATGTTTTATGTGAAACA----TGGA------TTGAAAGTAGAATAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATATCGACTGGAAAGAAGTGTGTTGTGTAAGAT--GTG-TTAATGGAAGAGGAGAACGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAATCTCC---AA Aphanomyces_cladogamus_AY353918 CCACACCAAAAAAACTGTCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TAAC--------------------GGGCTAGCC--GAAGGTTTCGA-AAGG--AACCGATGTAT-----TTTTTAATCCCTTTT-ATACTTAATGACTGATAACACTTAGCGTTCAGAAATGATTGCTTGTAATTTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAAATGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTAAACACAAACTTGTTTTATCTTTTT---------TGGA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAAAG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACTATATGCTATTCTGATTTC----AATGTTTTATGTGAAACA----TGGA------TTGAAAGTAGAATAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATATCGACTGGAAAGAAGTGTGTTGTGTAAGAT--GTG-TTAATGGAAGAGGAGAACGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAATCTCC---AA Aphanomyces_euteiches_AY353902 CCACACCAAAAAAACCATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TTTT------------------CAGGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGG--AACCGATGTAA-----TTTTTAATCCCTTT--ATACTAAATGACTGATTTAAACTAGCAT-CAGAAATGAA-GCTTGTCAATTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAACTGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAACGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCAATACAAACTTGTTTTATCTTTT------------GA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAATG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACTATGTGTGCTTCTAATTTC----AATGTTTTATGCGATATA----TGGA------TTGAAAGTAGACTAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATGTCGACTGGAAAGAAGTATGTTGTGTAAGAT--GTA-TTTATGGAAGAGGAAAGAGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACCATCTCC---AA Aphanomyces_euteiches_AY353908 CCACACCAAAAAAACCATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TTTT------------------CAGGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGG--AACCGATGTAA-----TTTTTAATCCCTTT--ATACTAAATGACTGATTTAAACTAGCAT-CAGAAATGAA-GCTTGTCAATTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAACTGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAACGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCAATACAAACTTGTTTTATCTTTT------------GA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAAAG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACTATGTGTGCTTCTAATTTC----AATGTTTTATGCGATATA----TGGA------TTGAAAGTAGACTAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATGTCGACTGGAAAGAAGTATGTTGTGTAAGAT--GTA-TTTATGGAAGAGGAAAGAGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACCATCTCC---AA Aphanomyces_euteiches_AY353909 CCACACCAAAAAAACCATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TTTT------------------CAGGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGG--AACCGATGTAA-----TTTTTAATCCCTTT--ATACTAAATGACTGATTTAAACTAGCAT-CAGAAATGAA-GCTTGTCAATTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAACTGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAACGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCAATACAAACTTGTTTTATCTTTT------------GA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAAAG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACTATGTGTGCTTCTAATTTC----AATGTTTTATGCGATATA----TGGA------TTGAAAGTAGACTAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATGTCGACTGGAAAGAAGTATGTTGTGTAAGAT--GTA-TTTATGGAAGAGGAAAGAGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACCATCTCC---AA Aphanomyces_euteiches_AY353910 CCACACCAAAAAAACCATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTC--------TTTT------------------CAGGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGG--AACCGATGTAA-----TTTTTAATCCCTTT--ATACTAAATGACTGATTTAAACTAGCAT-CAGAAATGAA-GCTTGTCAATTCTATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGACCACAGCGAACTGTGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAACGTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCAATACAAACTTGTTTTATCTTTT------------GA-TAAAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTTGAA-----------CAAGTCCTTTGAAAAG---AAAGTCCCTGTATACGAGTTCA---AGTATATTATATAAAGGACCATGTGTGCTTCTAATTTC----AATGTTTTATGCGATATA----TGGA------TTGAAAGTAGACTAAATGGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----ATATTGCTTTTTATGTCGACTGGAAAGAAGTGTGTTGTGTAAGAT--GTA-TTTATGGAAGAGGAAAGAGCATGTAGTTTGGTA-TATTT---GACAGTATATGGAAGCAAATTGGGAAACCATCTCC---AA Aphanomyces_frigidophilus_AY647192 CCACACCAAAAAAA-TACCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTGG-------GATTTA---------------TTCCGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGA--AACCGATGTA------CTTTTAATCCCTT---TAAATTAAATACTGA--TACCTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-TAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------CGA-TGAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGGCTACATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-ATAT---TGCACGACTTTTGAAGGAAGGATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTAGACGGC--AAA-AT-GCGGAGTGAGATAG----TGTAGTCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_invadans_AY082907 -----------------TCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTGA--------GCTCAC--------------ACTCGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGA--AACCGATGTA------CTTTTAATCCCTT---TAAACTACATACTGA--AACCTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-CAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-TAAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGGCTACATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-ATAT---TACACGACTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTCTCGGCACAGGTA---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTAGAAGGC--AAA-AT-GCGGAGTGAGATAG----TGTAATCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATACGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_invadans_AY082908 ---------------TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTGA--------GCTCAC--------------ACTCGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGA--AACCGATGTA------CTTTTAATCCCTT---TAAACTACATACTGA--AACCTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-CAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-TAAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGGCTACATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-ATAT---TACACGACTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTCTCGGCACAGGTA---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTAGAAGGC--AAA-AT-GCGGAGTGAGATAG----TGTAATCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATACGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_laevis_AM947028 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CAAGTCA--------GGC-GC--------------AAGCTTGTAGGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT-TAAATAAACGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTTATCAT-TG---------ATTGATAGAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTGAAATG---AAGGTCCCTCGGTTGATGTCAG---AGTACATTACATAGAGGACTATTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATG---T-ATTGCATTTTAATTCGACTGGAGGACTTGG-GTGGTCAAAGAT--GAA-ATACGAGCAAGAGCCTT-----GTAGTCTGGTG-TACTCCTAGCTCAAGTCGAGAAGCAAAT-GGGAATAAACATCC---AA Aphanomyces_laevis_AY310497 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CAAGTCA--------GGC-GC--------------AAGCTTGTAGGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT-TAAATAAACGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTTATCAT-TG---------ATTGATAGAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTGAAATG---AAGGTCCCTCGGTTGATGTCAG---AGTACATTACATAGAGGACTATTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATG---T-ATTGCATTTTAATTCGACTGGAGGACTTGG-GTGGTCAAAGAT--GAA-ATACGAGCAAGAGCCTT-----GTAGTCTGGTG-TACTCCTAGCTCAAGTCGAGAAGCAAAT-GGGAATAAACATCC---AA Aphanomyces_laevis_AY683885 CCACACCAAAAAAAATATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CAAGTCA--------GGC-GC--------------AAGCTTGTAGGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT-TAAATAAACGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTTATCAT-TG---------ATTGATAGAGCA---GACTGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTGAAATG---AAGGTCCCTCGGTTGATGTCAG---AGTACATTACATAGAGGACTATTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATG---T-ATTGCATTTTAATTCGACTGGAGGACTTGG-GTGGTCAAAGAT--GAA-ATACGAGCAAGAGCCTT-----GTAGTCTGGTG-TACTCCTAGCTCAAGTCGAGAAGCAAAT-GGGAATAAACATCC---AA Aphanomyces_piscicida_AY283643 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTGA--------GCTCAC--------------ACTCGGCTAGCC--GAAG-TTTCGC-AAGA--AAC-GATGTA------CTTTTAATCCCTT---TAAACTACATACTGA--AACCTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-CAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-TAAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGGCTACATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-ATAT---TACACGACTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTCTCGGCACAGGTA---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTAGAAGGC--AAA-AT-GCGGAGTGAGATAG----TGTAATCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATACGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_piscicida_AY455773 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--AAGGCTTGTGCTGA--------GCTCAC--------------ACTCGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGA--AACCGATGTA------CTTTTAATCCCTT---TAAACTACATACTGA--AACCTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAAT-CAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAAATTGTTTTGT-CTTT-----------GGA-TAAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCTGTTCA---AGTACATTATACAAAGGGCTACATG--ATTCTGATTTC-G--AATGTTTTGTGTTG-ATAT---TACACGACTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTCTCGGCACAGGTA---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTTGTAGTAGAAGGC--AAA-AT-GCGGAGTGAGATAG----TGTAATCTGGTG-TGCTT---GTGTCTATACGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_repetans_AY683889 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CATGTCG--------GGCCAA--------------AAGCCCGTAGGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT---AATAAATGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATCGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTGATCATGTG---------AGTGATGGAACA---GAATGTGAGG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAAAG---AGAGTCCCTCGCTTGATGTTTT----GTGCATTAATTAGAGGACTGTTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATT---TTATTGCATTTTAATTC{CG}ACTGGAGGCGTAGTTGTGGTGGCGGAT--GAA-ATAGAGGCAAGAGCTAA-----ATAGTCTGGTG-CGCTA--GAC{CG}CAAGTCGAGAAGCAAAT-GGGAATAAATATCC---AA Aphanomyces_repetans_AY683890 CCAC?CCAAAAAAA-TATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CATGTCG--------GGCCAA--------------AAGCTCGTAGGCA--GAAGG?TTCGC-A?GA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT---AATAAATGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATTGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTGATCATGTG---------AGTGATGGAACA---GAATGTGAGG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAAAG---AGAGTCCCTCGCTTGATGTTTT----GTGCATTAATTAGAGGACTGTTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATT---TTATTGCATTTTAATTC{CG}ACTGGAGG-GTAGTTGTGGTGGCG?AT--GAA-ATA{AG}AGGCAAGAGCTAA-----ATAGTCTGGTG-CGCTA--GACGCAAGTCGAGAAGCAAAT-GGGAATAAATATCC---AA Aphanomyces_repetans_AY683891 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CATGTCG--------GGCCAA--------------AAGCCCGTAGGCA--GAAGG?TTCGC-A{AG}GA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT---AATAAATGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATCGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTGATCATGTG---------AGTGATGGAACA---GAATGTGAGG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAAAG---AGAGTCCCTCGCTTGATGTTTT----GTGCATTAATTAGAGGACTGTTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATT---TTATTGCATTTTAATTC?ACTGGAGG-GTAGTTGTGGTGGCGGAT--GAA-ATA?A?GCAAGAGCTAA-----ATAGTCTGGTG-CGCTA--GACGCAAGTCGA?AAGCAAAT-GGGAATAAATATCC---AA Aphanomyces_repetans_AY683892 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAACGTACTCTTTAT--GAAGC-CATGTCG--------GGCCAA--------------AAGCTCGTAGGCA--GAAGGTTTCGC-AAGA--AGCCGATGTG-------ATTTCATCCCTTTT---AATAAATGACTGAT-AGAGATAGCCATCAGAAATGATTGCTTGTAAT-AAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTCGGCTCGCACATCGATGAAGAGCGCGGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTCGACACCAAATTGTTTGATCATGTG---------AGTGATGGAACA---GAATGTGAGG-GTCTTG-----------------TTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAAAG---AGAGTCCCTCGCTTGATGTTTT----GTGCATTAATTAGAGGACTGTTTG--GATCTTGTTTC-GGCATTATTTTGTGTTGCGAC----TGCACACTGGCTGAAGGGAGATTAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACATT---TTATTGCATTTTAATTCGACTGGAGG-GTAGTTGTGGTGGC?GAT--GAA-ATAGAGGCAAGAGCTAA-----ATAGTCTGGTG-CGCTA--GACGCAAGTCGAGAAGCAAAT-GGGAATAAATATCC---AA Aphanomyces_sinensis_NJM_0719_AB531971 CCACACCAAAAAAA-TGTCCACGTGAACGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCAT------GCTGTTTC-----------GGCAGTGATGCTAGCA--GAAGGTTTCTT-CGGA--GACCGATGTC------TATTTCATCCCATAT-TATAAAAATGACTGA--AAACCTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATCAATTTACAACTTTCAACAGTGGATGTCTGGGCTCGTGCATCGATGAAGAGCGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGT-AGTACAAAATTGATTTATCTATTT---------TTGGATGAGTCA---GAATGTGGAG-GTCTTG-----------------CGT-GTT-----------CAAGTCCTCTGAAATG---AAAGTCCCTGTGTAATGATGCG---AATGCATTATGTAAAGGACTGCATG--TCTTTTTTTTC---TAAGGTCTTGTGTTG-AGAT---GGCACAGATTTTGAAGGAAGGATAAATAGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----TTATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAG-GGATCTGGCGGTCGAAGAC--AAG-AT--GGGAAAAGAGTAGA-TATGTGGTCTGGTG-TATTT---GTGATTGCATGGACGTACTTCGGGAAATCATATCC---AA Aphanomyces_sinensis_NJM_0817AB531972 CCACACCAAAAAAA-TGTCCACGTGAACGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCAT------GCTGTTTC-----------GGCAGTGATGCTAGCA--GAAGGTTTCTT-CGGA--GACCGATGTC------TATTTCATCCCATAT-TATAAAAATGACTGA--AAACCTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATCAATTTACAACTTTCAACAGTGGATGTCTGGGCTCGTGCATCGATGAAGAGCGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGT-AGTACAAAATTGATTTATCTATTT---------TTGGATGAGTCA---GAATGTGGAG-GTCTTG-----------------CGT-GTT-----------CAAGTCCTCTGAAATG---AAAGTCCCTGTGTAATGATGCG---AATGCATTATGTAAAGGACTGCATG--TCTTTTTTTTC---TAAGGTCTTGTGTTG-AGAT---GGCACAGATTTTGAAGGAAGGATAAATAGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----TTATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAG-GGATCTGGCGGTCGAAGAC--AAG-AT--GGGAAAAGAGTAGA-TATGTGGTCTGGTG-TATTT---GTGATTGCATGGACGTACTTCGGGAAATCATATCC---AA Aphanomyces_sinensis_NJM_0818_AB531973 CCACACCAAAAAAA-TGTCCACGTGAACGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCAT------GCTGTTTC-----------GGCAGTGATGCTAGCA--GAAGGTTTCTT-CGGA--GACCGATGTC------TATTTCATCCCATAT-TATAAAAATGACTGA--AAACCTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATCAATTTACAACTTTCAACAGTGGATGTCTGGGCTCGTGCATCGATGAAGAGCGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGT-AGTACAAAATTGATTTATCTATTT---------TTGGATGAGTCA---GAATGTGGAG-GTCTTG-----------------CGT-GTT-----------CAAGTCCTCTGAAATG---AAAGTCCCTGTGTAATGATGCG---AATGCATTATGTAAAGGACTGCATG--TCTTTTTTTTC---TAAGGTCTTGTGTTG-AGAT---GGCACAGATTTTGAAGGAAGGATAAATAGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----TTATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAG-GGATCTGGCGGTCGAAGAC--AAG-AT--GGGAAAAGAGTAGA-TATGTGGTCTGGTG-TATTT---GTGATTGCATGGACGTACTTCGGGAAATCATATCC---AA Aphanomyces_sinensis_NJM_0901_AB531974 CCACACCAAAAAAA-TGTCCACGTGAACGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCAT------GCTGTTTC-----------GGCAGTGATGCTAGCA--GAAGGTTTCTT-CGGA--GACCGATGTC------TATTTCATCCCATAT-TATAAAAATGACTGA--AAACCTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATCAATTTACAACTTTCAACAGTGGATGTCTGGGCTCGTGCATCGATGAAGAGCGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGT-AGTACAAAATTGATTTATCTATTT---------TTGGATGAGTCA---GAATGTGGAG-GTCTTG-----------------CGT-GTT-----------CAAGTCCTCTGAAATG---AAAGTCCCTGTGTAATGATGCG---AATGCATTATGTAAAGGACTGCATG--TCTTTTTTTTC---TAAGGTCTTGTGTTG-AGAT---GGCACAGATTTTGAAGGAAGGATAAATAGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----TTATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAG-GGATCTGGCGGTCGAAGAC--AAG-AT--GGGAAAAGAGTAGA-TATGTGGTCTGGTG-TATTT---GTGATTGCATGGACGTACTTCGGGAAATCATATCC---AA Aphanomyces_sinensis_NJM_0902_AB531975 CCACACCAAAAAAA-TGTCCACGTGAACGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCAT------GCTGTTTC-----------GGCAGTGATGCTAGCA--GAAGGTTTCTT-CGGA--GACCGATGTC------TATTTCATCCCATAT-TATAAAAATGACTGA--AAACCTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATCAATTTACAACTTTCAACAGTGGATGTCTGGGCTCGTGCATCGATGAAGAGCGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATCTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGT-AGTACAAAATTGATTTATCTATTT---------TTGGATGAGTCA---GAATGTGGAG-GTCTTG-----------------CGT-GTT-----------CAAGTCCTCTGAAATG---AAAGTCCCTGTGTAATGATGCG---AATGCATTATGTAAAGGACTGCATG--TCTTTTTTTTC---TAAGGTCTTGTGTTG-AGAT---GGCACAGATTTTGAAGGAAGGATAAATAGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACGGGTG---AACAA----TTATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAG-GGATCTGGCGGTCGAAGAC--AAG-AT--GGGAAAAGAGTAGA-TATGTGGTCTGGTG-TATTT---GTGATTGCATGGACGTACTTCGGGAAATCATATCC---AA Aphanomyces_stellatus_AM947029 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--TAGGTTTGTGCTG------GTCATCT-------CTCGGGAT-GTCTGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGA--GACCGATGTA------CTTTTAATCCCTTTT-AAAACAATTAACTGAT-AAACTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATTAAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAACTTGTTTTATTCTTT-----------GGAGTGAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------CTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCGA--CG---AGTGCATTATACAAAGGGCTATATG--ATTCGGATCTC-G--AATGTTCTGTGTTG-ATAT---TGCACAGCTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACAGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTGGTAGTAGAGGGC--AGG-AT-GCGGGTTTTGATAG----TATAGTCTGGTG-TACTA---AGAACTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_stellatus_AY283647 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--GAGGCTTGTGCTA------GGCGTCT-------CTCGGGAT-GTCGGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGG--AACCGATGAA------TTTTTAATCCCTTTT-AAA-CAAATTACTGAT-AATCTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATTAAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAACTTGTTTTATTCTTT-----------GGAGTGAAACA---GAATGTGAGG-GTCTTG-----------------CTTTGG------------CAAGTCCTTTTAAAAG---ACGGTCCCTGTGTAGCGA--CG---AGTGCATTATACAAAGGGCTATATG--ATTCGGATCTC-G--AATGTTCTGTGTTG-ATAT---TGCACAGCTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACAGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAG-AGGGTTGGTAGTAGAAGGC--AGG-AT-GCGGGTTTTGATAG----TATAGTCTGGTG-TGCTC---GGAACTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Aphanomyces_stellatus_AY455774 CCACACCAAAAAAA-TATCCACGTGAATGTATTCTTTAT--TAGGTTTGTGCTG------GTCATCT-------CTCGGGAT-GTCTGGCTAGCC--GAAGGTTTCGC-AAGA--GACCGATGTA------CTTTTAATCCCTTTT-AAAACAATAAACTGAT-AAACTTAGCCATCAGAAATGATAGCTTGTAATTAAAATACAACTTTCAACAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTAGTCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTTAATACAAACTTGTTTTATTCTTT-----------GGAGTGAAACA---GAATGTGAAG-GTCTTG-----------------CTTCGG------------CAAGTCCTTTTAAATG---ACGGTCCCTGTATAGCGA--CG---AGTGCATTATACAAAGGGCTATATG--ATTCGGATCTC-G--AATGTTCTGTGTTG-ATAT---TGCACAGCTTTTGAAGGAAGAATAAATTGCGGTAGTTTTGCTTGTGTTTCGGCACAGGTG---AACAAC---ATATTGCTTTTTATTTCGTCTGGAA-GAGGTTGGTAGTAGAGGGC--AGG-AT-GCGGGTTTTGATAG----TATAGTCTGGTG-TACTA---AGAACTATATGGAAGCAAATTGGGAAACAACATCC---AA Pythium_ultimum_EU253560 GCAAGTCTAGCGCTGTGACTGAGCTGGTGTTTTCATTTTTGGACACTGGAACGGGAGTCAGCAGGACG---------AAGGTTGGTCTGTTGTAAT-GCAAGTTATGA-TGGACTAGCTGATGAACTTTTGTTTTTAAACCCTTACCTAAATACTAGATTTAT---ACTGTGGGGACGAAAGTCCTTGCTTTTACT-AGATAACAACTTTCAGCAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACGCTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAACGCATATTGCACTTTCGGGTTATGCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTAAAT-CAAACTTGCCTTTCTTTTTCTGTGTAGTCAGGGATGGAATGTGCAGATGTGAAGTGTCTCGCATGGTTGCGTTCGTTTTTTCGATCGAGAATCTGTCGAGTCCTTTTAAATGGACACGGTCTTTTCTATGGTTTCTATGAAGTGTAATGGTTGGAAGGCAGTGAT--TTTCGGATTGC---TGGCGGCTTTTGGCG-ACTTCGGTATGAACGTATGGAGACTAGCTCAATTCGTGGTATGTTAGGCTTCGGCTCGACAATGTTGCGTAATTGT---GTGTGGTCTTTGTTTGTGCCTTGAGGTGTACTAGAGGTTGTCGGTTTGAA-CCGTAAGTGATTGTTTAGTAGAGCATTTTCACGATGTATGGAGACGCTGCATTTAGTTGCGTAGAGAGATTGAT-------- ; END; BEGIN TREES; TITLE Takuma_TB; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Aphanomyces_sinensis_NJM_0719_AB531971, 2 Aphanomyces_sinensis_NJM_0817AB531972, 3 Aphanomyces_sinensis_NJM_0818_AB531973, 4 Aphanomyces_sinensis_NJM_0901_AB531974, 5 Aphanomyces_sinensis_NJM_0902_AB531975, 6 Aphanomyces_laevis_AY683885, 7 Aphanomyces_laevis_AM947028, 8 Aphanomyces_laevis_AY310497, 9 Aphanomyces_repetans_AY683890, 10 Aphanomyces_repetans_AY683891, 11 Aphanomyces_repetans_AY683889, 12 Aphanomyces_repetans_AY683892, 13 Aphanomyces_invadans_AY082908, 14 Aphanomyces_invadans_AY082907, 15 Aphanomyces_piscicida_AY455773, 16 Aphanomyces_piscicida_AY283643, 17 Aphanomyces_frigidophilus_AY647192, 18 Aphanomyces_astaci_AY310499, 19 Aphanomyces_astaci_AY683894, 20 Aphanomyces_astaci_AY683893, 21 Aphanomyces_stellatus_AY455774, 22 Aphanomyces_stellatus_AM947029, 23 Aphanomyces_stellatus_AY283647, 24 Aphanomyces_euteiches_AY353908, 25 Aphanomyces_euteiches_AY353909, 26 Aphanomyces_euteiches_AY353910, 27 Aphanomyces_euteiches_AY353902, 28 Aphanomyces_cladogamus_AY353918, 29 Aphanomyces_cladogamus_AY353913, 30 Aphanomyces_cladogamus_AY353915, 31 Pythium_ultimum_EU253560; TREE PAUP_1 = [&R] ((((1:0.0,2:0.0,3:0.0,4:0.0,5:0.0):0.260499,(((((13:0.0,14:0.0,15:0.0,16:0.0):0.021068,17:0.019535):0.012902,(18:0.0,19:0.0,20:0.0):0.035811):0.020516,((21:0.001638,22:0.0):0.018242,23:0.02498):0.052408):0.023071,(((24:0.0,25:0.0,27:0.001692):0.001545,26:0.001832):0.047814,(28:0.0,29:0.0,30:0.0):0.02656):0.193195):0.032048):0.0,((6:0.0,7:0.0,8:0.0):0.053783,(9:0.0,(10:0.0,11:0.0):0.00332,12:0.0):0.042088):0.301697):0.334889,31:2.305955); END;