#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 21:13 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Wagstaff S., Breitwieser I., & Ito M. 2011. Evolution and biogeography of Pleurophyllum (Astereae, Asteraceae), a small genus of megaherbs endemic to the subantarctic islands. American Journal of Botany, 98(1): 62-75. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S10938] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=37; TAXLABELS Abrotanella_muscosa Argyrotegium_fordianum Brachyscome_humilis Calendula_officinalis Celmisia_asteliifolia Celmisia_mackaui Celmisia_tomentella Chiliotrichum_diffusum Cotula_coronopifolia Damnamenia_vernicosa Dasyphyllum_diacanthoides Inula_orientalis Lagenifera_pumila Olearia_albida Olearia_angustifolia Olearia_chathamica Olearia_cheesemanii Olearia_chrysophylla Olearia_colensoi Olearia_ledifolia Olearia_lyallii Olearia_megalophylla Olearia_myrsinoides Olearia_oporina Olearia_oppositifolia Olearia_paniculata Olearia_rani Olearia_rosmarinifolia Olearia_semidentata Olearia_solandri Olearia_traversii Pachystegia_insignis Pleurophyllum_criniferum Pleurophyllum_hookeri Pleurophyllum_speciosum Senecio_vulgaris Vittadinia_australis ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M6935] TITLE Pleurophyllum_ITS_ETS_trnK_&_trnL; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3056; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=N GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Abrotanella_muscosa TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAACCCTGCATAGCAGAACAACCCGTGAACATGTTAA--AACA-ACTGG-GTGA-CTTGGGGG-GT--GGGCTTATGTCCG-AG-CCTCATGGCGCCTT-GTCGATGTGTGTTCTTGGTCACCCC-TTT--GGGGC-CTC-ATGGATGTCACACCGGCACAACAACAAACCCC-GGCACGGCATGTGCCAAGGAAAACTA-AACTTAA-GAATGGCCCTTA-CCATGCTGCCCCGTTC-GCGGTGTGGGCATGGCATG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCTCGAAGCCATTCGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCCAACCATG-A-CTCCTCGATGA-GGATGTGTAGGAAGGGGG-CGGA-GATTGGTCTCCCGTGCCT-ATAGCGTGGTTGGCCGAAATAGGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGATAAAAACCTCGTCTCGTGTCGTGTGTTATGAGTCGTTGG--AGG-ACCTCTTCAA-AG-ACCCCAATGTGTCGTCTACTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGTTACGGGTGGTTGGCTGTATGCTCGCGCAACAACTTCCACCTG-GCTTACCTATTCAGTTATACG-CCAAGGCTTGTATCGCCATGAGCGTAT-TGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTAATCAATGGTACCGATTTGACTGATT-GACGTCCCTT--TCGTCTT-GGGCGGCACTTGTGGCCTGGGATGAACTTTGATGCG-TCTCTTTGATCCACTCATCA-GATGCACA--TGCGTTGATTGTTT-GGCTCATTGGGTATCGCTTGGTCTCTTGTATATGGAACCTAATGTGGG-CATGGGGTC--GCAT---GATCCTCTTT-T-TG-CCCTCCTTGAGCGTTGTCGCTTCTCTAAAACTGAT--CCATTCGTG-CCTAGGCTGAAACCCTG-TGCG--GTGGTGTA-TGTTTA-GAGCAACGAGACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACTACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-CTACAAA-----GC---CTT---CATTAAATTGAAATTATTTAA-TTTCGATTATTG---AAAGG--GGGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTTATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCGTTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-AATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATG--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CAATTCTCCATTTCATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAAAAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTTATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTCAATTT-AAATGGAAAAAGAGAGGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTTTATCCGAGGTATCCATTTGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCTAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGAGAAACTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATTTTGGTATGGAAATTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAACGAATGGAGTTGATTGTCTTACATTGGTAGAGGAATCCTTCTATGGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAAACCTGTATACATA---------ATA------CGGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCAAATATTCATTGATCAAACTATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTTATTAATCAGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAA------TGGACTCCCTAATTATTTATCGTATCCTTTTGATTTATCT-TTTGTTCATTAGCGGTTCAAAA-TCCTTATCTTTCTCATTCACTACTCTTTATACAAATGGATCTGAGCGGAAATGCCGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCATTTGAAGTATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGATGTTCTTTTGACAAATTATAGGACCCGTATGAGGCTTTGTAATACCCCTTCAATTGACATAGACGCACGTTCTCTAGTAAAATGAAAATGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAA{AT} Argyrotegium_fordianum TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAACCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTAAC--TACT-ACCAG-GCAA-CATAG-GG-AT-TGAGCTTTTGTTTG-AT-CCTT-TGTTTCCTTTGTCGATGTGTGTTC--GA--GACTT-CTTA-GGG---ATGACAGGACGTCACATTGGCATACTAACCAACCCC-GGCACGGAATGTGCCAAGGAAAATTT-AACTTAAAGAATGGTTGGTT-TCATGATCTCCCGTTTTGCGGTGCGCTCATGAAACT-TTACTTCTTTGTAATCCACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTTGGTTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTGTCG-CCCCCCACCACT-C-CTCCCT-CAGT-GGATGTTTGGTGTGGGGG-CGGA-GATTGGTCTCCCGTTTCTT-TGATACGGTTGGCCAAAATAGGAGTCCCCATCGATGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACCTTCGTCTTGCGTTGTGCGTCTTGAGTCGTACG-GGAAGATCTCTTTAA-AG-ACCCCAATGCGTTGTCTTTCGATGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGATTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGTTACGGGTGGTTGGCTCTTTGCTTGCGCAACAACTTCCACCTG-GCATACCTCTTCAGTCTTGTG-TCAATGCTTGTATTGCATTGAATGCACG-GTGGGTTTCTTGTGTTGCATTCCTAATTGATGGTATCATTT-GAT-GAATTGATGT-CCATTTTCGTCTT-GTGTTGCGCATGCGATGTGAGATGAACCTTAAAGCAGCGTTTGTGATCCA-CTCTTTTGATGCACA--CGCATTGATT-TTGTGGCCCATTGAGTGTTGCTTGGTCTCATGGATATGGAACCTTGTGTGGG-CATGGGATCTTTTACT-AGTTCCTTGT--T-TG-CCCTAGTTAA--GTT-----TT-TCAAATAC-GATTTCCTATCATG-TTTTA--ACGT-----G----GTA---GGCTA-TATCGAATATGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCAGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATTATTCAA---------ATTATTCAAAGG--GAGCAAATCGAAGTCAATTTTAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTAAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCGTTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAAATATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAAGAATG--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CGATTCTCCATTTCATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAA-AAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGCATTGAAAAAAAA---G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTTATCCTATAATGAAAACAAACATAAATACTTAAATTT-AAATGGAAAAAGAGAAGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTTTACGA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGAGAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATTATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAA-GGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAACAAATGGAGTTGATTGTCTTACATTGGTAGAGAAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAAACCTGTATACATA---------ATAGAGATACAGAAGAATTGATATGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCGAATATTCATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAAACCATTTGACTCCCTAATTATTTATCGTATCCTTTTTCTTTTTCC-TTTTTTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCTTTCACTACTCTTTATACAAATGGATCTGAGCAGAAATGCTGTTCTCTTATCACAT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGGAAGGAATCCCCATTTGAATGATTCACGAT-GATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGACCTGGATGAGACTTTGTAATACCATTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAAATAAGGATGAGACATCAGGAATAGTCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Brachyscome_humilis TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAT--AACA-ACCA---TGC-CATGATGG-GT-CGGGCGTCAGTTCG-AT-CCTCGTGGCA----------TTTGC--------------------------------------------------AACA-----CTTA-GGCACGGGAGGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTTGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAGCG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CTCCC-ACCATG-C-ATTCCT-TTG--GGATGCTTGGA-T{CG}GGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACAGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCTCCTTTGAAGGACACACGACTAGTGGTGGTTGATAAAACTGCGGAATCGTGTCGTGTGTCTTT--TCAAAAG---GGTGCATCT-TAATAG-ACCC-AATGCGTTGTCAT{GT}TGACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGTTACGGGTGGTTGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGTCACGCGTACATTCCTCTTCAGTTTTGCG-GCAAGGCTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTAACTGTGTTGCATACCTGACAAACGGCATCGTCTTGATCCGAAACGT-CCCTTTTTTCGTCAG-GCGTTGCACCCGCAACGTCAGATGAACCATGTGGCATCCTCTTTGATCCG-TATAATCGATGGTTAATTCTTTTGATTGTAT-GGCTCGTTGAGGGTTGCCTGGTCTCTTGGATATGGAAGCCAAAGTGGG-CATGGG{GT}TC--{GT}TAT---GATCCTT{AT}T-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCT{CT}GCTTCTCT{AT}A{AC}AC-GAC{CT}GCC{CT}TTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TT{CT}GGCTA-{AC}GTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCCAGGGATTCGTCCATATTATCGGTAAAGTTTGGAAGACCGCGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTT---TTTTATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTTCATTCTGAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAAAAAATATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGAATAATGGAGATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGAGAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATTCTATAAAGAAAACGAACATAAAAACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGGATCCGAGGTATCT--------TGTACTATAATAATAAAAAATAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTTTGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAAAGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAGCAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTAT-ACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAATACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGGGAAAAAGCTGTTCTCTTATCACAT-------CACATGTCATATTATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGAGATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAACTGGATGAGGCTTTGTAATACCTTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Calendula_officinalis TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAACCCTGCACAGCAGAATGACCCGTGAACATGTACT--AACA-ACCGG-GCGT-CGTTT-GG-AT--GGGTCTCGTTTCCTGT-CCTTGCGCCGCCCT-GTCGGTGTGCGTGCTTG-TTGGCCCGTTCTCGGG-C-CTT-GAGCGCGTCGCGCCGGCACAACAACAAACCCC-GGCACGGCACGTGCCAAGGAATACTA-AACCTAA-GAAGGGCTCGCAGCC-CGATGCCCCGTTC-GCGGTGTGCTCTTGCTGCG-TGGCCTCTTTGTGAATCACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCGTCCCCCCACCAAA-CATCCCTT-TTGG-CGATGCCTGGTGCGGGGG-CGGA-GATTGGCCTCCCGTTCC-AACGGTGCGGTTGGCCAAAAACTGAGTCCCCTTCGGTGGACGCACGGCAAGTGGTGGTTGATAAAACTCTCGTCTCGTGTCGTGCGTTCTAAG-CATCGATGGGCTAGCTCTCCAA-AG-ACCCCAACGTGTCGTCTCGCGACGATGCTTCGACCGCAACCCCAGGTCAGGCGGAACTGCCCGTTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGTTACGGTTGGTTGGATGACTGCTTGCGCAGCGACTTCCAGGCGTGCATACCTCTTCAGTTGTGCGTCCAAGGTTTGTATCGCCTTGGTCGTGT-TGTTGGTTTCCTGTGTTGCGTACCTAATCCATGG-AATTGTTGGATCGATC-GATGGTTATTATTCGTCTT-GTGTGGCTCCTGCGGCATTAGATGAACCTTGAAGCGGTCTCAGTGATCCA-CGTTGTTGAAGCTCA--TGCATCGAC-GTTGTGGCTCATTGGGCATTGCTTGGACGCTTGGATACGGAAGCTGTTGTGGG-CATG-GGTG--TCAT---GACCCTTTGT-T-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTCAAAC-GACAGCCTGCTAGGAAATTGGCTCGTTACCAG-CCTG--GTCGGCAA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGTATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTG-AAGACCGCGACTGATCCTGAAAGGGAATGCATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTT-TGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------CTTG---AAGGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCAAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTCCAATTCATTTCATTTTTCTTATAGTTAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCGTTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAAATATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATG--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CTATTCTCCATTCCATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAAAAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTCAAAAAA-----G---TAAAGGGTTTCTAATCATCTTGTTATCCTATAATGAAAAAGAACATAAATACTTAAATTT-AAATGGAAAAAGAGAGGATAGAGAATCTGTTTATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTTGGTTTATACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ACAACCCCCAAA-TCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTAAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATGGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAATAA----------AGAAAGCGAAAATAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAACGAATGGAGTTGATTGTCTTACATTGGTA-AGAAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAA-CCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGACTCCATATTGAA--GAA---AGAATCGAATATTCATTGATCAAATCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAG----TTCTA--CCCTAATTATTTAT---ATCCTTTTGATTTATCCGTTT-TTCGTTAGCGGTTGAAAA------------CTCACT-ACT-----------AAAGGGATCTGAGCGGAAATGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTAAAAATGAACATCTTTGAGCAAGAAATACCTGTTTGAATGGTTCACGATCAATAT-----------CTTAGATTTACAAAGTTGTT---------AATTATAGGACCTGGATGAGGCTTTGTA---------CAATTGACATAGACCCACGTTCTTTAGTAAAATGAAAATGAGGATGAGACATCAGGAATAGTCGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Celmisia_asteliifolia NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAACAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGCCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-AACCT-CTCG-GGT-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAATTTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCANCGGATATCTCGGCTCATGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGTCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCTTCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCTT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAAAAAGAGTTCCCTTCGACGAACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTCCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGCCTAGAT{AC}AAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAA{GT}TAGCACCTTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGTGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTG{CG}TTGGTCTCTCGGATGTGGAAGCAAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAG{CT}GTTCT{CT}GCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAAGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATTCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTTCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Celmisia_mackaui TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAT--AACG-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCTG-AT-ACTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTTGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAACTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTTCGCGGTGTGCTCATGGAACG-CGGCATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCTTTGCTTTG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAAAAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCATG--TCGCAAG---GGTGCATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGATCGCGACCCCAGGTCANGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGATCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAATTGTGCG-ACAAGACTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCTTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGTGCA--TTCGTCAATGGTTT-GGCCCATTGAGGATTGCTTGGTCTCTCGGATGTGGAAGCATAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TCTGGCTAACGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAAGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATTCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTTCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Celmisia_tomentella NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CA{GT}GA-GG-GT-{CT}GGGCGT{CT}AGTCCG-AT-CCT{CT}GTG{CG}CACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-AACCT-CTCG-GGG-C-{CG}TC-TTGGACGTCGCGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGC{CT}GAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCTTCG{AC}GTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCTT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAAAAAGAGTCCCCTTCGACGAACGCACGANTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CA{CG}AATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGA{CT}{CT}NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAA{AG}GCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGC{CT}CTTGTGACGTCGGACGAACCAAATAGCACCTTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGTGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCTTGGT{CG}TCTCGGATGTGGAAGCAAAAGTTGG-CGTGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTC{AG}AAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAAGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATTCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTTCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Chiliotrichum_diffusum TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGTAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACAAT-GTGC-CAAGA-GG-GT-TGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACGCT-GTCGATTTGCGTTCATGAT-GACCT-CTCG-GGG-A-AAG-ATGGACGTCGCATCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGATGTGCCAAGGAAAGTTA-AACAGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTT-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATGCC-TTCCTT-TTG--GGATGCTTGGC--GGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTAACCGAGCGGTTGACCTAAATATGAGTCTCCTTCGACGGAAGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGATTCGAGTCGTGTGTCTCG--TCGCAAG---GGTTTGTCT-CAACAG-ACCCCAATGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGATTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCATGCGTACATTCCTCTTCAGTTATGCG-GCAGGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATGTGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAATGGCATCGTCTTGATC-AAAACAG-TCCCTTTTTCGTCAA-GCGCTGCTCTCG{GT}GACGTAGGAC{AG}AATCAACTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCTGTTGACGATCA--TTTGTCTATGGTTT-GGCCCATTGAGGGATGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTGGG-CATGGGGTT--GTAT---GATCCTTTT-AT-{GT}G-CCCTCGTT{AG}AGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-{AG}ACCGCCTCTCACG-TA{GT}GG-CACG{CT}-CCCA{CG}-CG{GT}G--TT{GT}GG{CT}TA-C{GT}{CT}CAAAAAGGAA{GT}GCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCAAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATGTATGTGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACAAAAATACTTAAAATT-AAATAGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTATTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTAGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCGTTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGGTCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCATTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAATTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAAGAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Cotula_coronopifolia TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAACCCTGCAAAGCAGAACGACCTGTGAACATGTAAC--AACA--TCTT-GTGT-C-GGGTGT-AT-CGGGCATTCGCTCG-AG-CCATTCGACGCTTT-GCCGCTGCGCATTCAT--TCGGTCC-TTC--AGGGCACTC-GTGGATGCTGCAAAGGCACAATAACAAACCCC-GGCACGGAATGTGCCAAGGAAAACAA-AACTTAA-GAAGGGCTCATC-CCATGCTGCCCCGTTC-GCGGTGTGCTCGCGGGATG-TTGCCTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGTCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGCGTCG--CCCCCGCCTCA-CATCCCTTGTTAA-GG-CACGTGATCCGGGAG-CGGA-GATTGGACTCCCGTG-CTCATGGTGCGGCTGTCCGAAATAAGAGTCCCCTTCGATGGACGCACGATAAGTGGTGGTCGTCAAAACCCTCGTCTTTTGTCGTGCGTCGTAAGTCGCGGGTGAGGTA-CTGTTCAA-GA-ACCC-AACGCGTTGTTTTCGGACGACGCTTCGACTGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGTTACGGNTGGCTGGCTGTTTGCATTTGCACCAACGGTCACCTGTTCTTACCACTTCATTAGTACG-ACAAGGCTTGTACGGTCTTGTGCGTAT-TGTGGGCTTTCTGTGTTGCATACCTGTTTGATGGTAACCTTTGGACAGATTTGATGGCTGTT--TCGTCTT-GCGCTGCATCAGTGGTGCGAGGCGAACCTTGAAGTGATCCCTTTGATCCA-TTACGATGACGTGCA--TGCGTTGAT-GTTGTGGCTCATTGGACGTTGCTTGGTATCCTGTGTACGGAA-CATAAATTGGGCATGAGGTCT-TTATTGAGATCTTTGT--T-TGTCC-TAGTTTAGCGTTTGCGCTTCTCTAAAAC-GATCGCTTGTCGTG-TGTGGGCTTGT-CCCTA-TGCG--GCTG-GTA-TGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGTAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GCG--CCTT--C--T---TT-AATTT---------------ATTA---AAAGGTAG-G-AAACCGAAGTCAATTTAAAGTTGGGTCTAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTTATTATAGGGAAAGAAAAAAGAAAAA-GCAACGAGCTTCCGTTCTTAATTTGAACGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTACCAGGAATT--TATTCTGGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-TAATTCTCCATTTCATAATGGA--------GACATATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAAAAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTAGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAACCATCT-GTCATCCTATAATGAAAATGAACATAAATACTTCAATTT-AAATGGAAAAAGAGAGGATAGAGAATCCGTTGATAAGTT-ATCTATATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGAGAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATATCAACAACACTACTTCTTATATCCGCTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTTATGATCATGGTTTAAATAGATCTTAGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAATAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTGATTGTCTTACATTGGTAGAGGAATCCCTCTATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAAACCTGTATACATACATAATACAATA------CAGAAGAATTGCTGTGAATCAATTCCATATTCAA--GAA---AGAATCGAATATTCATGGATCAAATGATTCACTCAAAAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACCGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGATCATTTGATTCCCTAATTGTTTATTGTATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTTCCATTCACTACTCTTTTTACAAAAGGATCCGAGCGGAAAAGCTATTCTCTT-----ATTCT----CTTATGTGA---TATATTATATCTGATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCATTTGAATGATTCATGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGACCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTTAATTGACATAGACCCATGTTGTCTAGTAAAATGAAAATGAGGAAAAGACATCAGAAGTAGTCGGGATAGCTCAGTCGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Damnamenia_vernicosa TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGG-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCCTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATGGC-ATCCTT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGCCTCCCGTTCCTCACCG{CG}GCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCTACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAA-CC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TTGCGAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACTGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTATTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCCTGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCCCTTGTGACGTTGGACGAACCATGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCTCGTTGATGAGCA--TTCGG{CT}GACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGAAAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTG-T-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTTGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAAAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Dasyphyllum_diacanthoides TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCACAGCAGAACGACCCGCGAACATGTACCCCTACA-ACAGG-GCGG-CGCGGCGGCA---GGGCCTCGGCCCTCGA-CCC-GTGTCGTCCC-GTCGGAGCGCGTGC--G-CAGGCCC-TGCGAGGGGT-CCT-GTGGGCGTCGCGCCGGCCCACCAACGAACCCC-GGCACGGTATGTGCCAAGGAA-ACTACAACTCGG-GAAGAGCACGTC-TC-TGTGGCCCCGTTC-GCGGTGCGCCACCGGGGCGGTCGCTTCTTAG-AATA-AAAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATCCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCCAACCACG-CACGCCCGACCGG-CG-CGCGCGGTGCGGGGG-CGGA-GACTGGTCTCCCGTG-CCCATGGCGCGGCTGGCCCAAACAGGAGCCCCCTGCGACGGACGCACGGCAAGCGGTGGTCGACAAAGC-CTCAGTTCGTGCCGTGCCTCGTGAGCCGCGAG--GGGTGCCTCTCTAA-AG-ACCCCACCGCGTCGTCTGTCGACGGCGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGTCTGCTTGTGCAGCAACGTCCACCCGTACACGCCTCTTCATTTGTGCG-TCAAGGTTGATCTTGCCTTG{AG}GCA{CT}CAGT-TGGGGTTCCTGTGCTGCATACCTACT{GT}GATGGAATTTTGTCGTTCTAT{CG}-GATGTCCCTT-TTCATCGT-GCGTCGCTCGCGCGGCGTGGGGTGAACCTAGAAGCGGTCTCTGTGATCCA-TCCCGTCGATGCGAA--TGCGTCGGCTGCAT-GGCCCATTGAGCACCGCTTGGTCTCTCGGATACAGAACCTTATG{CT}GGG-TACGGGGCCC-TTGC---GG-CCTAGTGTTTTA-CCCTC{AG}TCAAGCGTTCTGGCTTCTTCAAAAC-GACCGTTGATCGCG-CGTCGGCCTGT-CCGTG-CGGG--ATCGACGA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTGGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCTTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----AC---CCT---C--C---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GCGCAAACCGAAGTCAATTTAAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTTATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCGTTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATG--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCATTCTCCATTCCATAATGGA--------GA--TGTG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAAAAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAAAAAAAGAAATAAAGGATTTCTAATCATCTTGTTATCCTATAATGAACACGAACATAAACATTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGAGGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTTGATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGAGAAATTCAAAAGCTATTTAGAGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATACTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAACGAATGGAGTTGATTGTCTTGCGTTGGTAGAGGAACCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAAACCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGTTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATAGAATATTCATTGATAAAATCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTAAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGCCCATTTGACTCCCTAATTATTTATCGTATCCTTTT----TATCC-TTTTTTCGTTAGCGGTTCAAAA----TTATCTCATTCACT-ACT---CTTTATACAAATGGATCTGAGCGGAAATGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCATTTGAATGATTCACGATCGATAT-----------CTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTCTAGGACCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCAAGTTATCTAGTAAAATGAAAATGAGGATGAGACGTCAGGAATAGTCGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Inula_orientalis TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTATA-AGCAGAACGACCCGTGAACGTGTAAC--AACAT-C{AC}A{AG}AGCAT-CATAG-GG-AT-CGGGCTTTTGCTCGTAA-CC-TATGGCGCCTC-GTCGATTTGCATCCATGGTCGCCTC-TTC--GGAGC-CTC-CTTGATGTCAAAAAGGCGT--TAACCAACCCC-GGCACGGCATGTGCCAAGGAAAAA{AC}T-AACTTTAAGAGGGCCTCGT--TCATGTTGCCCCGTTC-GCGGTGTGTGCATGTGACG-CGGCTTCTTTGTGAACCACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCACTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CTCCTCACCGTG-C-CTCCTTAAAG--GGGTGTGCGAGATAGGAG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTG-CTAATCGTGCGGTTGGCCAAAATAGGAGTCTCCTTCGATGGATACACGGCAAGTGGTGGTTGACAAAACCTTAGTCTCGTGTTGTGTGTCCTGACTTGTAAGCGAAG-ACCTCG-TAA-AGTACCCTAACGCGGCGTCTTACGACGACGCATCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAANNNNNNNNNNNNNNNNGTTCGGTGGTTGGCTCTCTGCTTTTGCA-CAACTTCCACCTG-GCATTCCACCTCAGGTTGNNNNNNNNNNNNNNNNNTCCCTTGTGCGCTT---TTGGTTAGCTGTGTTGCCTACCTGTTTGACGGTATTTGTTGGAT--AACATGT---CTTGTTTTGTCTTCGCGTCGTAC--GTCACGCGGGATAAACCTTAAAGTA{AG}ATTCT{AG}TGATCCA-CCTTGTTGACGCGCA--TGCGTCGAT-GTT{CG}TGGCCCATTGAGTTTTGCTTGGTGTCTCGGATACAGAACATGATATGGG-CTTGGGTCT---CATGCGGA-CCTTCTT---{GT}G-CCCTTGTTGAACGTTATTACTTCTCTAAGAT-GACTGCCTAGCCCG-AATTGGCTCGT-ACCAC-CGGGTAG-TGA-TGTTGTTGAGGAGAAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGACGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTACGGCTCG-GTACAAATTTCAATT--TTTAAAC--TA--TT-GAATTTAATTT---------ATTG---AAAGG--GAGTAAATCGAAGTCAATTTCATGTTGGTTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCAGGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------TAA-GCAACGAGCTTCCGTTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAAGCTTTCTCCCCGGAATG--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCATTCTCCATTCCATAATGGA--------GATGCATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAAAAAATTTCCAAAATCAAGAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTTATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAATTG-AAAAGGAAAAAGAGAGGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATATGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACTCCAAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGAGAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAACGAATGGAGTTGATTGTCTTACATTAGTAGAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAAACCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAATTGAATAAAGAATCGAATATTCATTGATCAAAGCATTCAC-CCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAACTATTTTTCGTATCCTTTTGGTTTATCC-TTTTTTCGTTAGCGATTCAAAAGTCCTTATCTTTCTCATTCACTCCTCTTTATACAAATGGATCTGAGCGGAAATGCTGTTCTCTT-----ATCACCTGCCACATGTGA---CATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCATTTGAATGATTCACGA---------TTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGACCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAAATGAGGATGAGACATCAGGAATAGTCGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Lagenifera_pumila TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAAAACGACCCGCGAACATGTTAT--AACA-ACCA---TGC-CAGGATGG-GT-CGGGCGTCTGTTCG-AT-CCTCGTGGCACACC-GTTGATGTGCGTCCTTGAT-GTCCC-ATTC-GGG-C-CTC-TTGGTCGTTGCTTCGACGTAACAA--AACCCC-GGCACGGGTTGTGCCAAGGAAATTTA-AATTGAA-GAATGGCTCGTT-TCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAGCG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CTCCC-ACCATT-C-CTTCCT-TCG--GGATGCTTGGC-TGGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTTCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAATTCCCTTTTGACGGATGCACGGCTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CGTAATCGTGTCGTGTGTCTTG--TCAAAAG---GGTGCATCT-TAATAG-ACCC-AATGCGTTGTCATGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTTGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTGCATTCCTTTTCAGTTGTGCG-GCAAGGCTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCATCTTGATCAAAAAC-T-TATTTTTTTCGTCAG-GCTTTGCACCCGCAATGTCGGATGAATCATGAAGCATCCTCTTTGATCCA-TATAGTCGATGAGCA--TTCGTTGATTGTTTTGGCCTGTTGAGGGTGGCTTGGTATCTTGGATATGGAAGCCAAAGTAGG-CATGGGTTC--TTAT---GATCCTTTA-AT-TG-CCTTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTTACAC-GACCGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACTATCGGTAAAGTTTGGAAGACCGCGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAACAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATT---------TTTATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTTCATTCTGAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGTAAAAAATATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGAATAATGGAGATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATCAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAAGGAAAACGAACATAAAAACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGGATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAGCAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTAT-ACATTGGT--------CCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATATATA---------ATA------CAGCAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTCAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-A----T-------CACATGTCACATTATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGAGATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAACTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATC-----TAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_albida NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-ATGC-CAGGA-GG-GT-CGGTCGTCAGCTCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTT-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTT-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGACATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTA{AC}CAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCAAAGCCTTTCGGCCAAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-T-GTACCT-TC{GT}--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CAGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTGCTCTTCGACGGATGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCC-AACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCGGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCG{GT}CCAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTT{CT}GTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGATGAACCAAGTAGCACCCTTTTTGATCCA-TTCCGTTGATGAGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTCTCTCGGATATGGAAGCAAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCACATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAA{AG}AGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_angustifolia TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AATCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATCA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTGTGGGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGNNNNNNNNNNNNNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN--NNNNNNN---NNNNNNNNN-NNNNNN-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTGCATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTTGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAG-GCGTCGCTCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGCTGATGAGCA--TTCGGTGACGGTTT-GGCCCATTGA{CG}GGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCGCG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_chathamica TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTC-AAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-GCCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCTGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATCA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCAC{AG}CATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACTAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTCGATTAAAAAGGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCTCTTGTTACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTCTGATCCA-TCACGCTGATGAGCA--TTCGGCGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTGGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATCAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTGTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_cheesemanii TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCG-GAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCATCAGTCAG-AT-CCTCGTGGCACGCT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-CGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCTCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGGGCGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGGGTCGCGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGATCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTACG-ACACGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCATCCTTTTTGATCCA-TCCTGTTGATGAGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCAATGAGGGTTGCATGGTCTCTCGGATATGGAAGCAATAGTTGG-CTTGGGGTC--GTAA---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGTCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCAAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATTTAAATT---------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_chrysophylla NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAT-GTGC-CAGGA-GG-GT-CAGGGATCAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCC-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTTGTGTCG{AG}CATAACAA--AACCCC-GGC-CGGAACGTGCCAAGGAAAAATA-AATTGAA-GAAAGGCTCTTT-CCGTGATGTCCCGTT--GCGGTGTGCTCATGGAAAG-TGGCATCTTTGTAATT-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCACGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCACGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAAGTCCCCTTCGACGGATGCACGATTAGTGGTGGTTGGCAAAACC-TAGAATCGGGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAATGTGTTGTCTTGTAATGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGTACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTTGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTATCTCG{AG}ACATGGAAGCAAAAGTTGG-CGTGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GATTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTC{AG}AA{AG}AGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAACGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATGGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_colensoi TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGAA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTTGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATCA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGC{AG}TCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCCTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACC{GT}AGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACG{CT}ACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACATGGCTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTTTCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTAGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCTCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTCTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGGCGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCTTGGTCTCTCGAATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCGCG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-{CT}GTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_ledifolia NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAACATGTTAT--AACA-ACCAT-GTGC-CAGGA-GG-GGACAGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCC-CTCG-GGGGC-CTC-TTGGACGTTGTGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAAATA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAAAA-TGGCATCTTTGTAATC-ACAAA{CT}GACTCTCGGCAACGGATATCT{CT}GGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCAAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCAC{AG}CATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGGGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAATGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGTACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCCCTTGTGACGTTGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTCTCTCGGATATGGAAGCAAAAGTTGG-CATGGGGTT--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAGNNNNNNNNNNNCTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAACGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_lyallii TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTTGCACATT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATCA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCCTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACATGGCTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTTTCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTAGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCTCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTCTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGGCGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCCTGGTCTCTCGAATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACCGCCTTTCGCG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTGGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_megalophylla NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAT-GTGC-CAGGA-GG-GT-{CT}AGGCGTCAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCC-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTTGTGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGAACGTGCCAAGGAAAAATA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAAAG-TGGCATCTTTGTAATT-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCACGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCC{CT}T-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAAGTCCCCTTCGACGGATGCACGACTAGTGGTGGTTGGCAAAACC-TAGAATCGGGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAA-ACCCCAATGTGTTGTCTTGTAACGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGG{GT}GTTTGGTTTGATACGGGGGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGTACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCACACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGC-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCCCCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTTGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTATCTCGGACATGGAAGCAAATGTTGG-CGTGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCATTGAGCGTTCTCGCTTCTCAAAAAC-GAGCGCCTTTCACG-TATGNNNNNNNNNNNNNNNNNN--NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAACGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATGGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_myrsinoides NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAATCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAT-GTGC-CAGGA-GG-GT-CAGGCGTCAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCC-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTTGTGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGAACGTGCCAAGGAAAAATA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCGTGATGTACCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAAAG-TGGCATCTTTGTAATT-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCATGTCG-CCCCC-ACCAAG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCATCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAAGTCCCCTTCGACGGATGCACGACTAGTGGTGGTTGTCCAAACC-TAGAATCGGGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAATGTGTTGTCTTGTAACGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGTACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTT-CGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTTGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCGTGGTATCTCGGACATGGAAGCAAAAGTTGG-CGTAGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GATTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAGAGGAATNNNNCTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAACGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATGGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_oporina TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AATCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATCA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTGTGGGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACTAAACC-CAGAATCGCGTCGCGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTGCATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTTGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAG-GCGTCGCTCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGCTGATGAGCA--TTCGGTGACGGTTT-GGCCCATTGACGGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCGCG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_oppositifolia NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAT-GTGC-CAGGA-GG-GT-CAGGCGTCAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCC-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTTGTGTCG{AG}CATAACAA--AACCCC-GGCACGGAACGTGCCAAGGAAAAATA-AATTGAA-GAAAGGCTCTTT-CCGTGATGTCCCGTT{CT}-GCGGTGTGCTCATGGAAAG-TGGCATCTTTGTAATT-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCACGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAAGTCCCCTTCGACGGATGCACGATTAGTGGTGGTTGGCAAAACC-TAGAATCGGGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAATGTGTTGTCTTGTAATGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGTACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTTGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTATCTCGGACATGGAAGCAAAAGTTGG-CGTGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GATTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAACGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATGGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_paniculata NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-TGGGCGTCAGCCCG-AA-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTT-TTGGACGTCGCGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGACGTCCCGTTT-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGACATCTTTGTAAT{CT}-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTACCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCAAAGCCATTCGACCGAGGGCACGC{CT}TGCCTGGGCGTNACGCATCACGTCG-CCCCC-ACCATG-T-ATACCT-TCT--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTGCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCAAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCGGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATTGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGATGAACCAAGTAGCACCCTTTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTCTCTCGGATATGGAAGCAAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCACATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCAC--TATGG-CTC-T-CCCAG-CGTG---TTGGCTAACGTCGAAAAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_rani NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACC{AC}GTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCAG-AT-CCTCGTGGCA{CT}GCT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-ATC-TTGGATGTCGCGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-CGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCTCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGGGCGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGA{CT}GCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGGGTCGCGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGATCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GTGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCATCCTTTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTCTCTCGAATATGGAAGCAAAAGTTGG-CTTGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTT-T-TGGCCCTCATTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_rosmarinifolia NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAT-GTGC-CAGGA-GG-GT-CAGGCGTCAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCC-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTTGTGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGAACGTGCCAAGGAAAAATA-AATTGAA-GAAAGGCTCTTT-CCGTGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAAAG-TGGCATCTTTGTAATT-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCA{AT}AATGCGATACTTGG{AT}GCGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCACGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCATCGAGCGGTTGGCCAAAATAAAAGTCCCCTTCGACGGATGCACGATTAGTGGTGGTTGGCAAAACC-TAGAATCGGGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAATGTGTTGTCTTGTAATGACGCTTCGACCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGTACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCGTCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTTGTCGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTATCTCGAACATGGAAGCAAAAGTTGG-CGTGGGGTC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCATCGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GATTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAACGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTAAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATGGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_semidentata TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-GCCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATCA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACTAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGTCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTCGATTAAAAAGGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCTCTTGTTACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTCTGATCCA-TCACGCTGATGAGCA--TTCGGCGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATCAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGNTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_solandri NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCG{AT}GAACATGTTAT--TAAA-AACAC-GTGC-TAGGA-GG-GT-CGGGCGTAAGTCTG-AT-CCTCGTGGCACGCC-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTA-TTGGACGTTGTGTTGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTT-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCATGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGATGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGT{CT}G-CCCCC-ACCAAT-A-CTTCTT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCTCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-GATAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GTAGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTTGTCTTATGACGACGCTTCGACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCATGTAGATCAAAAAAGT-C-CCTATTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTTGGATGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TTCCGTTGATGAGCA--TTTGTTGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTGTCTCGGATATGGAAGCAAAAGTTGG-CTTGGGATC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GATTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAAAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Olearia_traversii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--TAAA-AACAC-GTGC-TAGGA-GG-GT-CGGGCGTTAGTCCG-AT-CCTCGTGGCATGCC-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTA-TTGGACGTTGTGTCGGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AATAGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTT-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCATGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGATGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCAAT-A-CTTCTC-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TATTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCTCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-GATAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GTAGTATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTATGACGACACTTCGACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATCATGTAGATCAAAAAAGT-C-CCTATTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTTGGATGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TTCCGTTGATGAGCA--TTTGTTGATGGTTT-GGCCCATTGAGGGTTGCCTGGTGTCTCGGATATGGAAGCAAAAGTTGG-CTTGGGATC--GTAT---GATCCTTTTTAT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTTGCTTCTCTAAAAC-GATTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTAACGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Pachystegia_insignis TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTTGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGAT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGTGTCGGCATAACAA--AACCCA-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCTTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCATCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TCG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGAATACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACAGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC-CAGAATCGTGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGTACCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGATGTTTGGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTTGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCTCGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTACTGTGTTGCATACCTGATCAAAGGAATTGCCTAGATCAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTTGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCCTTGATGAGCA--TTCGTTGATGGTTT-GGCCCGTTGAGGGTTGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTTGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--GTTGGCTAACGTCGAAAAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAAGATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTATTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCAATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Pleurophyllum_criniferum TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACTAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGCATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTTGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGACGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Pleurophyllum_hookeri TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAAATTA-AACTGAA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-ATCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TGGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACCAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGCATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCATGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTTGATTAAAAAAGT-C-CCTTTTTCGTCAA-GCGTCGCCCTTGTGACGTCGGACGAACCAAGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGACGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGNAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Pleurophyllum_speciosum TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGTGAACATGTTAT--AACA-ACCAC-GTGC-CAGGA-GG-GT-CGGGCGTCAGTCCG-AT-CCTCGTGGCACACT-GTCGATGTGCGTTCTTGTT-GACCT-CTCG-GGG-C-CTC-TTGGACGTCGCGTCAGCATAACAA--AACCCC-GGCACGGGACGTGCCAAGGAAA{AG}TTA-AACT{AG}AA-GAATGGCTCGTT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAACG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CCCCC-ACCATG-C-CTCCCT-TTG--GGATGCTTGGC-TAGGGG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCCTTCGACGGACGCACGACTAGTGGTGGTTGACTAAACC-CAGAATCGCGTCGTGTGTCTTG--TCGCAAG---GGTGCATCT-TAATAG-ACCCCAACGTGTCGTCTTGTAACGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTCGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTTTTCAGTTGTGCG-ACAAGGCTTGTATCGCCTTGATCGTATATGTGGGTTTCCTGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATCGTCTTGAT{CT}AAAAAAGT-C-C{AC}TTTTTCGTCAA-GCGTCGCCCTT{GT}TGACGTCGGACGAACCAAGTAGC{AC}CCCTCTTTGATCCA-TCCCGTTGATGAGCA--TTCGACGACGGTTT-GGCCCATTGAGGGTAGCTTGGTCTCTCGGATATGGAAGCCAAAGTTGG-CATGGGGTC--GTAT---GATCCTTTT-AT-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTAAAAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTC{AG}AA{AG}AGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CTT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATA--TATTCTTTATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTTAAAATT-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCGCGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATCAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTATTACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGG----------------------ATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-----AT-------CACATGTGA---TATAT-AT----GATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGATATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAGCTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Senecio_vulgaris TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAACCTGCATAGCAGAACGACCTGTGAACATGTAAC--AACA-ATCGG-GTGTTC-TAG-GT-AT-CGGGCTCTTGTCCG-ATTCC-TAGGATGCCAT-GTTGACGTGCGTCTTCGGCAAGACC-CTT--GGGTT-TTCTAAGGATGTCACGTTGACACAACAACAAACCCCCGGCACGGCATGTGCCAAGGAAATATA-AACATAA-GAAGGGCTTGTT-CCATGCTTTGCCGTTC-GCGGTGATTGCGTTGGATC-TTGCTTCTTTATAATC-ATAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGCGTCG-CCCCCAATCACA-C-CTC-TTGACGG-GGATGCTTGAATGGGGAG-CGGA-GATTGGTCTCCCGTTCCTAA-GGTGCGGTTGGCTGAATTTTGAGTCCTCTTCGACGGACGCACGATTAGTGGTGGTTGAAAAGACCTTCTTATTGAGTCGTG-----TGATCC-TGGA--AGATGTCTCTCTAA-TG-ACCCTTATGTGTCGTCTCATGACGATGCTCCGACTGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGTTACCGGTGGTTGGCTCTCTGCTTGCGCAACAACTTCCACCTG-GCTTACCTCCTCATTTATGCG-TCATGACTTGTATCGTCTTGAGCGTAT-TGTGGGTTTCCTGTGTTGCCTACCTTTCTAATGGTATCGTTTTGATTGATC-GAAGTCCCTT-TTCATCTT-GTGTTGCCTTTGCGATGCATGATGAACCTTGAGGCGGTCTCTATGTTCCA-CCACGTTGATGCTAG--TGTGTTGAT-GTTGTGGCCCATTGAGTGTTGCTTGGTTTCGTGGATACAGAA-CATGATTTGGGCATAGGGT---TACTTGTGACTCTTGT--TCTGTCCTTTATC-AGTGTT----CTTAATAACGAC-GGT--TCATGCGTG-CCTAGGCTCGT-ACCTG-CGCG--ATGTTCTT-TGTCGAAGAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGACATTCGTCCATACCATCGGTAAAGTTTGGAAGACCACGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GCACAAA-----GCCTTCTTTAAC--TT--TTTAAATTTAAATT---------ATTG---AAGGG--GAGCAAACCAAAGTCAATTTTAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTGATTATAGGGAAAGAA-------AAAAGCAACGAGCTTCCATTCTTAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAATG--TATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTAGC-ATTATCCATTCCATAATGGA--------GATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAAAAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAAAA--AG---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTTATCCTATAATGAAAACGAACATAAATACTT-AATTTTAAATGGAAAAAGAGAGGATAGAGAATCCGTTGATAAGTTTATCTGTATCCGAGGTATCTATTTGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACTCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTAAAATGGATAAATCCCAAATCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGTAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAACAAAGGTTCAGAAAGCGAAAAGAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGTTGTTCTAACGAATGGAGTTGATTGTCTTACATTGGTAGAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGG----------------------ATAAACCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTATGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCGAATATCCATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTG-----TCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACCGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTATTTATCGTATCCTTTTTATTTATCC-TTTTT-CGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACTACTCTTTATACAAATGGATCTGAACGGAAATACTGTTCTGTTATCACAT-------CACA-ATGG----ATAT-AT----TATACATGTACAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCATTTGAATGA---------GATTTTTTTATTCAGACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGACCTGCATGAGACTTTGTAATACCCGTTCAATTGACATAGAAGCATGTTCTCTAGTAAAATGAAAATGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA Vittadinia_australis TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGAAGCCTGCAAAGCAGAACGACCCGCGAACATGTTAT--AACA-ACCA---TGC-CAGGATGG-GT-CGGGCATCCGTTCG-AT-CCTCCTGGCACACC-GTCGATGTGCGTCCCTGAT-GACCC-ATTT-GGG-C-CTC-TTGGTCGTTACTTAGACGTAACAA--AACCCC-GGCACGGGATGTGCCAAGGAAAATTA-AATTGAA-GAATGGCTCGAT-CCATGATGTCCCGTTC-GCGGTGTGCTCATGGAGCG-TGGCTTCTTTGTAATC-ACAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCATTCGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCGTCG-CTCCC-ACCATT-C-CTTCCT-TCG--GGATGCTTGGT-TGGGAG-CGGA-TACTGGTCTCCCGTTCCTCACCGAGCGGTTGGCCAAAATAAGAGTCCCTTTTGACGGACAGACGACTAGTGGTGGTTGACAAAACC--GGAATCGTGCCGTGTGTCTCG--TCAAAAT---GGTGCATCT-TAATAG-ACCC-AACGCGTTGTCATTTAGCGACGCTTCGACCGCGACCCCAGGTCAGGCGGGACTACCCGCTGAGTTTAAGTGGTGTTTGGTTTGATACGGGTGGTTGGCTCCCTGCTTGAGCAGGCACGGCCACGCGTACATTCCTCTTCAGTTGTGCG-GCAAGGCTTGTATTGTCTTGATCGCATATGTGGGTTTCATGTGTTGCATACCTGATCAACGGCATAGTTTTGATAAAAAAAATGTACCTTTTTCATCAG-GCGTTGCACCCGCAATGTTGGATGAACCATGTAGCACCCTCTTTGATCCA-TATAGTCAATGAGCA--TTTGTTGATTGTTT-GGCCCGTTGAGGGTGGCTTGGTCTCTTGGATATGGAAGCCAAAGTGGG-CATGGGTTC--TTAT---GATCCTTTT-AC-TG-CCCTCGTTGAGCGTTCTCGCTTCTCTTACAC-GACTGCCTTTCACG-TATGG-CACGT-CCCAG-CGTG--TTTGGCTA-CGTCGAAAAGGAATGCTACTAGGATCTTTTACACATTTAGATGAAGCGAGGGATTCGTCCATACTATCGGTAAAGTTTGGAAGACCGCGACTGATCCTGAAAGGGAATGAATGGAAAAAATAGCATGTCGTATCAATTAAGAGTTCTGAGAATATTTTATTCTTTCCGGCTCG-GTACAAA-----GC---CCT---C--T---TT-AAATT---------------ATTG---AAAGG--GAGCAAACCGAAGTCAATTTCAAGTTGGGTCGAATTAATAAATGGATAGGGCCCCACGGCTTCAATTAATTTCATTTTTATTATAGGGAAAGAA-------AAA-GCAACGAGCTTTCATTCTGAATTTGAATGATTACCCGATCTAATTAGACGTTAAAAAAA-TATTAGTGCCCAATACGGGAAGGCTTTCTCCCAGGAAAAAATATTCTTGATTTTTTAATGAATCCTAAATATTA-CCACTCTCCATTCTATAATGGAATAATGGAGATGTATG----TGTATAAGAAACAGTATATTGATAAATAAATTTCCAAAATCAAAAGAGCGATTGGGTTGAAAAAA-----G---TAAAGGATTTCTAATCATCTTGTCATCCTATAAGGAAAACGAACATAAAAACTTAAAATG-AAATGGAAAAAGAGATGATAGAGAATCTGTTGATAAGTTTATCTGGATCCGAGGTATCTATTCGGTTTGTACTA-------------TAATACCTTGTTTTGACTGTATCGCACTATGTATCATTT-ATAACCCCCAAAATCCTCTACCTTTCATTTAAATAGAATTTCAAATGGATAAATTCCAAAGCTATTTAGGGCTAGATAGATCTCAACAACACTACTTCTTATATCCACTTATCTTTCAGGAGTATATTTATGTACTTGCTCATGATCATGGTTTAAATAGATCTTGGTATGGAAACTTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAATAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCACGTTTTCCGAAAACAAGCAAAGGTTCAGAAAGCGAAAATAAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGTTAATTGTAT-ACATTGGTATAGGAATCCTTCTATCGAAACTTCAGAAAAG-TGAAGGCGAAACTTCAGAAAAGTGAAGGATAAGCCTGTATACATA---------ATA------CAGAAGAATTGGTGTGAATCGATTCCATATTGAA--GAA---AGAATCCAATATTAATTGATCAAACCATTCACTCCATAATCTGATAGATCTTTTGAAGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACTGGCAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTCAAAAATCATGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGACCATTTGACTCCCTAATTCTTTATCATATCCTTTTGATTTATCC-TTT-TTCGTTAGCGGTTCAAAACTCCTTATCTTTCTCATTCACT----TTTATACAAAAGGATCTGAGCGAAAAAGCTGTTCTCTT-T----T-------CACATGTCACATTATAT-AT----GATACATGTAGAAATGAACATCTTTGAGCAAGGAATCCCCGTTTGAATGATTCACGATCGAGATTTTTATTCATACTGAAACTTACAAAGTTGTTCTTTTGACAAATTATAGGAACTGGATGAGGCTTTGTAATACCCTTTCAATTGACATAGACCCACGTTCTCTAGTAAAATGAAA-TGAGGATGAGACATCAGGAATAGTTGGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAA ; END; BEGIN TREES; TITLE Pleurophyllum_TB; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Abrotanella_muscosa, 2 Argyrotegium_fordianum, 3 Brachyscome_humilis, 4 Calendula_officinalis, 5 Celmisia_asteliifolia, 6 Celmisia_mackaui, 7 Celmisia_tomentella, 8 Chiliotrichum_diffusum, 9 Cotula_coronopifolia, 10 Damnamenia_vernicosa, 11 Dasyphyllum_diacanthoides, 12 Inula_orientalis, 13 Lagenifera_pumila, 14 Olearia_albida, 15 Olearia_angustifolia, 16 Olearia_chathamica, 17 Olearia_cheesemanii, 18 Olearia_chrysophylla, 19 Olearia_colensoi, 20 Olearia_ledifolia, 21 Olearia_lyallii, 22 Olearia_megalophylla, 23 Olearia_myrsinoides, 24 Olearia_oporina, 25 Olearia_oppositifolia, 26 Olearia_paniculata, 27 Olearia_rani, 28 Olearia_rosmarinifolia, 29 Olearia_semidentata, 30 Olearia_solandri, 31 Olearia_traversii, 32 Pachystegia_insignis, 33 Pleurophyllum_criniferum, 34 Pleurophyllum_hookeri, 35 Pleurophyllum_speciosum, 36 Senecio_vulgaris, 37 Vittadinia_australis; TREE Fig._4 = [&R] (11,(4,((9,(1,36)),(12,(2,((3,(13,37)),(8,((10,((33,34,35)Pleurophyllum,((15,24),((16,29),(19,21)))macrocephalous_olearia_clade)),((6,(5,7)),((14,26),(((17,27),(30,31)),(32,(20,(22,(23,(18,25,28)))))))))))Astereae))))Asteroideae); END;