#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 05, 2021; 18:54 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Nonaka K. 2011. Penicillium viticola, a new species isolated from a grape in Japan. Mycoscience, 52(5): 338–343. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S11170] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=32; TAXLABELS Aspergillus_nidulans Aspergillus_oryzae Eupenicillium_cinnamopurpureum Eupenicillium_hirayamae Eupenicillium_idahoense Eupenicillium_ochrosalmoneum Eupenicillium_pinetorum Penicillium_adametzii Penicillium_angulare Penicillium_astrolabium Penicillium_brocae Penicillium_charlesii Penicillium_chermesinum Penicillium_citreonigrum Penicillium_coffeae Penicillium_decaturense Penicillium_georgiense Penicillium_glabrum Penicillium_griseolum Penicillium_implicatum Penicillium_indicum Penicillium_jensenii Penicillium_lividum Penicillium_multicolor Penicillium_parvulum Penicillium_purpurascens Penicillium_restrictum Penicillium_sclerotiorum Penicillium_spinulosum Penicillium_thiersii Penicillium_thomii Penicillium_viticola ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M7618] TITLE Penicillium_viticola; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=659; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aspergillus_nidulans --AGTTTCCGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCCTATTTGTAAGT-------GCCATTGGTTAC--TGTT--ATATCAAAATCG----AATT----TGTATTGAGAGTATACTAATACATTCCCACTAA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTTAGTGCA-TCTGTCCCCCCAGGCTTG--ATCGCATTCGCCCAGCATGTCT------GCTGTAGCTCTATATAA---CCGTTT--------------------CTGACAAACGG---CGA----CAGGCCAGATTACCACTAAGGAGCTTGGCACTGTCATGCGCTCGCTCGGTCAGAATCCTTCAGAGTCTGAGCTTCAGGACATGATCAACGAAGTTGACGCCGACAACAATGGCACCATTGACTTTCCAGGTACGCGAACTCC-----------CCAATCTACTTCGCACC---------AGCCTAGAAATGTACT--AATGCT-A----------AACA--GAGTTCCTTACCATGATGGCCAGAAAGATGAAGGACACCGATTCCGAGGAGGAAATTCGGGAGGCGTTCAAGGTCTTCGACCGTGACAACAATGGTTTCATCTCCGCTGCTGAGCTGCGTCACGTCATGACCTCGATCGGTGAGAAGCTCACCGATGACGAAGTC Aspergillus_oryzae --GGTCTCCGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCCTATTCGTAAGTAGTTATCGTCGTTCGTGAA--AATTGTGTGTGTTAGTCGTCATGATT----TGAACACAAGCTGACTTGGCTTTTCTTGGTTTCCTATAGGACAAGGACGGTGATGGTTAGTACAGTTTATTTATTCAATCTCCC-ATCAAATGCGATCAATATGTTTTA-GCCGCCATAATTTTATCCAGTTTCTGTTCGATCGGCTGAAGTCTTGGCATTGATGAATTGACTTGATATGCAGGCCAGATCACCACCAAGGAGTTGGGCACTGTCATGCGCTCTCTGGGCCAAAACCCCTCTGAGTCGGAACTCCAGGACATGATTAACGAGGTTGACGCCGACAACAATGGCACCATTGACTTCCCTGGTACGAGACGGCT-----------TCCGTACGATTCATA------------AATGAAATAGCTGTT--AATGTTCA----------AATA--GAGTTCCTGACGATGATGGCGAGAAAGATGAAGGATACCGACTCTGAGGAGGAGATCCGGGAGGCTTTCAAGGTTTTCGACCGCGATAACAACGGCTTCATCTCCGCTGCCGAATTGCGTCACGTCATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTTACCGATGACGAAGTT Eupenicillium_cinnamopurpureum CAAGTCTCGGAGTACAAGGAGGCTTTCTCCCTTTTTGTGGGTGCTCCGTTCCAT-GGATTG-----------GTGA-TGTTGATGTGAGTTTGGGCGGTT-TACTGACCGG-ACTTTCGGTGATCA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCTA-------CTCCAGAC-ATCCG-CAC---TCTTCTACT-----CGAT---CGAT---TGCAA------CGC--------ATAATACTAA-ACC-GC---TGC---CGA----TAGGACAAATCACCACCAAAGAGCTCGGCACCGTGATGCGCTCGTTGGGTCAGAACCCCTCCGAGTCGGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGATGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACAAAACCAGC-CAAC---------CCTTCGCTCAGCCCCC-----------GAAC--TTTATT--GACATGCG-----------ACA--GAGTTTCTCACTATGATGGCCCGGAAGATGAAGGACACGGACTCGGAGGAGGAGATCCGGGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGCGACAACAACGGTTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCATGTGATGACCTCGATCGGCGAGAAGCTGACCGACGACGAGGTG Eupenicillium_hirayamae CAAGTCTCTGAGTATAAGGAGGCCTTCTCCCTTTTCGTAAGTGTCCCGACCTGT-CGATTG-----------AAGACCCATG----ACT---GGATTTA--TACTGATAAATACGT-TCTGCTTCA--ATAGGACAAGGACGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTG-----CGA-TTAT-TT-----CCA--GGCCGACTGTA--TCA---------CCCCTATTGAGAGGACC-------GAATAACTGAGATCAAT---CAA--TATA----TAGGCCAAATCACTACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCCCTCGGCCAAAACCCCTCCGAGTCTGAGCTTCAGGATATGATTAACGAGGTCGATGCCGACAACAACGGTACCATTGACTTCCCTGGTACGAGTTTCTCTTTCTTCCACCCG-AAATGCCCCATACT-CG------CCATTCGCCATATATT--GACAGACG---------GCACACAGAGTTCCTGACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCATTCAAAGTCTTCGACCGCGACAACAACGGTTTCATCTCCGCTGCCGAGCTGCGCCACGTTATGACCTCGATTGGTGAGAAGCTGACTGACGACGAAGTG Eupenicillium_idahoense ------------------GAGGCCTTCTCTCTCTTTGTGAGTGTTTCATCATCG-ACATTG-----------GTGAC-CTTG----GTCT--GGACAATT-TACTGATGGAC-TTT-TCGTGATCA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTAGGAACTACTC----TATGCACC-A---------------GGGTT-----TTTC---TGGCTGGT-CGATTGCAAGGG--------AAGACACTAAATC-T-----TCC--ATCCA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTTGGTACCGTGATGCGCTCGCTGGGCCAGAACCCCTCCGAGTCGGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACGAA------GAATTGA----TT--------CCCCGT--CG----AAAGTTTGGTCTT-TATT--GACGTGCG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCTCGGAAGATGAAGGACACGGACTCGGAGGAGGAGATCCGGGAGGCGTTCAAGGTGTTCGACCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTCATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTGACCGATGACGAGGTG Eupenicillium_ochrosalmoneum ------------------GAGGCCTTCTCCCTGTTTGTGAGTGAACCAAGACCA-GAATTT--CCAATTTTTCCTTTCGAATTTTTCCT----GGGTCATGTACTGATGGGATTCGCTTGTGATCA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCTCTCCGAAAGGC-CGCC-TTACGCTGGTCTTTTTCA-TTTTC-TTGAAAC-CGATTGGAAGAATGGAAGAAT--------ACATTGCTGAGAC-CGA---CGA---CCAA---TAGGCCAGATCACCACCAAAGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCGCTGGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGATATGATCAATGAGGTCGATGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACGGCC--GTCAC------------CCTCACATCTTGCCCAGC---GCACCTGGAC-ATGTATT--GACGTGCG-----------ACA--GAATTCCTCACCATGATGGCCCGGAAGATGAAGGACACGGACTCGGAGGAGGAGATCCGGGAGGCGTTCAAGGTGTTCGACCGCGACAACAACGGCTTTATCTCCGCTGCCGAGCTGCGCCACGTGATGACCTCGATCGGCGAGAAGCTGACCGACGATGAGGTG Eupenicillium_pinetorum --AGTTTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTAATTTAATCCGCGCGATTG-----------ACGACTGCTG----CCT---AAACCGAC-AACTAATGGATACTT-TT--CCGAA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTG-----CAA-TACCTTTACGCCCGATGATACGATAATA--CGACAAAAACGGTGCCCATTACGCGAAT--------CTGTAACTGAGACGAAT---AAA--TTGAA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGTTGGGCACCGTCATGCGCTCGCTCGGCCAGAACCCCTCTGAGTCTGAGTTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGATGCCGACAACAACGGTACCATTGACTTCCCTGGTACGATGCCCCC--ACCGAATCTCG-AAGCCCTCCAGCC--CA-----AATCC-------ATATT--GACATGTG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGCAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGCGAGGCGTTCAAGGTCTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCGGCTGCTGAGCTGCGCCACGTCATGACTTCCATCGGCGAGAAGCTCACTGACGATGAAGTC Penicillium_adametzii --AGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTTCCCTGTTCTGT-CGATTG-----------AAGGATGCTG----CCT--AGAACCGAAATACTAATGGATACTT-TTCCCGGTA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCGTCTT-----CG-------ATGACTTCAG--ATCAGATTGTG--CTC---------TCTCCATTGAGCGAAC--------GAATAACTAAGACGAAT---AAAATTCAA----CAGGCCAGATCACTACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCTCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCCGAGCTGCAGGATATGATCAACGAGGTCGACGCCGATAATAACGGTACAATTGACTTCCCTGGTACGATATGCCTC--CCCTATATTC-AAGAAA-CCCAACCTAG-----GACTC-------GTATT--GACATGCG---------ACACA--GAGTTCCTTACCATGATGGCGCGTAAGATGAAGGATACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGAGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGCGATAACAACGGCTTCATCTCAGCCGCCGAGCTTCGCCATGTGATGACCTCGATTGGCGAGAAGCTGACTGATGATGAAGTG Penicillium_angulare CAAGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTATTCTATTCCGT-TGGTTGAGAAGAGAGTAAAAA-TGCTG----CCTTAAAAACCAA--TACTAATGGATACTT-TTCCCGATA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCGTTAT-----CGG-ACTCGATGATTT-AA--AACCGATTATG--TAC---------TCTATATCAAGTGAAC--------GAGTGACTGAGACGAAT---AAA-CTCGA----TAGGACAAATCACTACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCCCTCGGTCAGAACCCCTCCGAGTCCGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTCGACGCCGATAACAACGGTACCATTGACTTCCCTGGTACGATCTCCCT-----CT---CCG-AATAAT-CCAAGCCTCG-----GAATAA----TTGCATT--GACATGCGG--------ACACA--GAGTTTCTTACCATGATGGCGCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATTCGAGAGGCTTTCAAGGTCTTCGACCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTGATGACCTCAATTGGCGAGAAGCTGACCGACGATGAGGTG Penicillium_astrolabium CAAGTGTCCGAATACAAGGAAGCCTTCTCCCTGTTTGTGAGTAACCCCA-CGTGCTGACTG-----------GGG-----------GATT--GGGATGCT-GACTGGCG-AT-GTT-TC-CG--CA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTG--ATCGCG-----------GAGCT------------------TA-----CCTC------------CAGAGCGC-AAC--------AATTTCCTAATACTTAA---TTC--TCC-----CAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTTGGCACCGTCATGCGCTCGCTGGGTCAGAACCCCTCCGAGTCCGAGCTGCAGGATATGATCAACGAGGTTGATGCCGACAACAACGGCACCATCGACTTCCCCGGTACTTC--------CCTCT----TC-CCTG---CGAGAT--CC----CGCATACGG-C---TGTT--GACAAGCG----------AATA--GAATTCCTGACCATGATGGCCCGCAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCATTCAAGGTGTTCGATCGCGATAACAACGGTTTCATTTCCGCCGCTGAGCTCCGTCACGTCATGACTTCCATTGGTGAGAAGTTGACTGACGATGAGGTC Penicillium_brocae ------------------GAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTACCATTTACTAC-TGGCT-AGAA--AAATAAAA--CGTTG----CCT--AAAACCAA--TACTAATGGATACTT-TTCCCGGTA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTT-----CGA-TACCGATGATTTTAG--ATGCGATCACG--CCT---------GATTTATCGATTGAAC--------AAATAACTGAGACGAAT---AAA-CTCGA----CAGGCCAGATTACCACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGTTGCAGGACATGATTAACGAGGTTGACGCTGATAACAACGGAACCATTGACTTCCCTGGTACGACCGTCCTT--CCCT---TCG-AACGAT-TCAAGCTCCA-----GACCC-------ATATT--AACATGCG---------ACACA--GAGTTCCTTACCATGATGGCACGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATTCGCGAGGCTTTCAAGGTCTTTGACCGCGACAACAACGGATTTATCTCTGCCGCCGAGCTGCGCCATGTGATGACCTCAATTGGTGAGAAGCTGACTGACGACGAGGTG Penicillium_charlesii ------------------GAGGCGTTCTCCCTCTTCGTAAGTTGTCTGATCT-T-TGATTG-----------CGGA-TTTTG-TTTGGCCTAGGGAAACGCAGCTAACCGC-GTTA-TT-T---CA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGC-------------CCGATGAC-ACCAGACAT---TAAAGCCCT-----CCAG---CAAT---TGGAG------TCA--------TCTTGACTGAGACGAAA---TGA---TCAT---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTTGGCACTGTCATGCGCTCGCTTGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATCAACGAAGTCGACGCCGACAACAACGGCACCATTGATTTCCCCGGTATAAAATTGCTGCACCCCCTTCCC-TCTCTGGCCCTTCTCGGT---TGACCCGGACTGT-TACT--GATCTTCG----------ACTA--GAATTCCTTACCATGATGGCCCGCAAGATGAAGGATACCGACTCAGAGGAGGAGATTCGCGAGGCATTCAAGGTGTTCGATCGCGACAACAACGGTTTCATCTCCGCCGCTGAGCTGCGTCACGTCATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTGACCGACGACGAGGTG Penicillium_chermesinum ------------------GAGGCGTTCTCCCTCTTCGTAAGTGCTCCGATCT-T--GATCG-----------CGGG-TTTTG-CTTGCCTTGCAACACTT-AGCTAACCAGTAATG-CC-TG--GA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCTGCGCC---CGGGCGAC-ACTAGGCAC---TCTCGGTCA-----TGAG---CAAT---CGAGG------AAA--------TTTTTACTGAGACGAAT---TGA---TGAA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCTCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATCAATGAGGTTGACGCTGATAACAACGGCACCATCGATTTTCCCGGTACGAGATACCTGCGATTT-------TCTAGGACCCCACTGCTT---CCACCTAGATCGTTTACT--GACGTTCA-----------ATA--GAGTTCCTTACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGATACCGACTCAGAGGAGGAGATTCGGGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGTGACAACAACGGCTTCATCTCTGCTGCTGAGCTGCGCCATGTCATGACCTCCATCGGTGAGAAGCTAACCGACGATGAGGTT Penicillium_citreonigrum CAAGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTGACCGGACCC----AATTG-----------AAGA-CGACGCC--GAG----GACGCAT-GACTGATAAG-ACTT-TTTCCA-CA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCGTTCCTGA-CAGCTCGT-CGCGGGTGCTTTTCTCTGGCG----GCGATACACAAT-CATGCGA--GAAAGAT--------GTAT-ACTGAGAC-GAA---TGA---CCAA---TAGGCCAGATCACCACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCTCTGGGCCAGAACCCCTCCGAATCTGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTATGATT------C------------TTTTCCTTCGTGCAGATC---GGGTCC--AC-A-GTACT--GATCTCCGCCC--------GCA--GAGTTCCTCACCATGATGGCTCGTAAGATGAAGGACACCGATTCCGAGGAGGAGATCCGGGAGGCGTTCAAGGTTTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCTGAGCTGCGCCACGTGATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTGACTGACGACGAGGTG Penicillium_coffeae ------------------GAGGCGTTCTCCCTCTTTGTAAGTA------CAGCGAGGATGA-----------TAAATCTC------GG----GAATACCC-TGCTAACCTGA-ATT-AC-T-------ACAGGACAAGGATGGCGATGGTAAGCCTAATCTCCGC----CCGACAAC-ACT-------------GGACA-----CAAC---AAGCCTTTGCAATTGGAATAT--------CCCCGACTAAGAC-GAA---TTG--AATAA---TAGGCCAGATCACCACCAAGGAGCTTGGTACCGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGACGCCGACAACAACGGCACCATTGATTTCCCTGGTATGTGATTCCTGCGCTGT----TC-ACCGGAACTCCAT--GC----GACTTTTGTTCTT-CGTCCGGACCTGTGCTTACAACATAACA--GAGTTCCTTACCATGATGGCCCGCAAGATGAAGGATACCGACTCAGAGGAGGAGATTCGTGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGTGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTCATGACTTCCATTGGTGAGAAGCTGACCGACGACGAAGTG Penicillium_decaturense CAGGTCTCCGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCCTCTTTGTGAGTTATCAATATTCG--AATTG-------------AATTGCGAGCGTGGG----ATCATTTAGGCTGACGAGTTATC-TTGTGATCG--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTTAGTGCGGCCTAAGCTGAACAACTCAT-GTCCTTTTCACGGGCGGTGTTTTCTTCGCGATTTGATTCCATCAACTGATTGCTGA------ACCCTGCTAAAAAAAATATTTGCGATCTG----TAGGAGAAATCACCACCAAGGAGCTTGGCACCGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGATATGATCAACGAGGTCGATGCCGATAACAACGGTACCATCGATTTCCCCGGTACGCTTCCCCTCCCACTTCCGTT--ATCTACTCCTCTCTTCTCGTCCCCTCCGCCCGTCAAAACAAGATCAATATTGACATGCGCCCACAGAGTTTCTGACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCCTTCAAGGTCTTCGACCGTGATAACAACGGTTTCATCTCCGCCGCTGAGCTGCGCCACGTCATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTGAGCGATGATGAGGTT Penicillium_georgiense CAAGTCTCTGAGTACAAGGAGGCCTTTTCCCTCTTTGTAAGTGGTCCGAT--------TCG-----------TGGG-TTACG-TGCTCGGTGGAGGACAACCGTTAACAAG-ATTG-TCACAATCA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCTTCTCGAG-CGGCTTAT-ACCTGAGATGAGCTCTGTCCA----TCGAT---ATTG---TGCGA----AAGAC--------ACTTGGCTAAGAC-ATC---TGA---TATCA--CAGGCCAAATCACCACCAAGGAGCTGGGAACTGTCATGCGCTCGCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGATGCCGACAATAACGGCACCATTGACTTCCCTGGTATGACACCGCT--------------TCTACG-TCACACAAG-------ATATGGATCTC-TTCT--GACGTGCG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGATACCGACTCCGAGGAGGAGATTCGGGAGGCATTCAAGGTCTTCGACCGCGACAACAACGGCTTCATTTCCGCTGCTGAGCTGCGTCACGTCATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTGACCGATGATGAGGTT Penicillium_glabrum --AGTTTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTAACTTAATCCGC--GATTG-----------ACGACTGCTG----CCT---GGACCGGA-ACCTAATGAATGCTT-TC--CCGTA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTG-----CAA-TACCTTCACACCCGATAATACGACAATA--CGACAATA-CGGTGCCCATAACGCGAAC--------AAATGACTGAGACGAAT---GAA--TTGAA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGTTGGGCACCGTCATGCGCTCGCTCGGCCAGAACCCCTCTGAGTCTGAGTTGCAGGACATGATCAATGAGGTCGATGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCTGGTACGATTCCTTCC-ACCGAATATCG-AAGCCCTCCAGCC--CG-----AATCC-------ATATT--GACATGTG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGATACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCGTTCAAGGTGTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCTGCTGCTGAGCTGCGCCACGTTATGACTTCCATCGGCGAGAAGCTCACTGACGATGAGGTC Penicillium_griseolum CAAGTCTCCGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCTTGTTTGTGAGTGCCTCGATCCCT-GGACTG-----------AAGACTGTTG----CCTG-GGAACGTA--TACTGATGGACCTTT-TCTCGTGTG--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTACGATCGTT-C----CGGACAAC-TCCAGGC--------TCGATA-----TTAC---CCCCGCCTATAG--GAGGCAC--------ATATGACTGAGAC-GAA---TGA--ACCAA---TAGGCCAGATCACTACCAAGGAGCTGGGCACCGTCATGCGCTCTCTCGGCCAGAACCCGTCCGAGTCTGAGCTGCAGGATATGATCAACGAGGTCGATGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACGAA-----CCCTCTCA----CC-ACCGTCGCTCAATCCAGA---GATGTATGGACGTATATT--GACACGCG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCGGAGGAGGAGATCCGGGAGGCGTTCAAGGTGTTCGACCGCGATAACAATGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTGATGACCTCGATCGGTGAGAAGCTGACCGACGACGAGGTG Penicillium_implicatum --AGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTAAGTGACCC-TGACATGGGATTG-----GGTCTGCCTA-CTGG------------GGAACATGTGCTGATGAG-ACCC-TGGTGATGA--ACAGGACAAGGACGGCGATGGTGAGTGCGATTGCTTC--------TGCC-TACCTGCGGCCTAGTCGAGCACTC-TCG---T-CGACCGAGGCAA----AGACC--------ACATTACTGAGACATTT---GGA---TCCA---CAGGCCAGATCACCACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCGCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAATTGCAGGACATGATCAACGAGGTGGATGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACAACCCCACCGC------------CCTCACATCCTACATA----------TGGGC-GTGTATT--GACGTGCG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGGGAGGCGTTCAAGGTGTTTGACCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTCATGACCTCCATCGGCGAGAAGCTGACCGATGACGAGGTG Penicillium_indicum ------------------GAGGCGTTCTCCCTCTTTGTAAGTGCTCCGATCT-T--GATTG-----------CGTG-TCTTG-CTTGACTTGGAACGCTTTAGCTAACAAATAATG-CC-TG--TA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCTGCGCC---CGGGCGAC-ACTAGGCAC---TCTTGGCCA-----TGAG---AAAT---TGAAG------AAA--------TTTTTACTGAGACGGAT---CAA---TGAA---CAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTCGGCACTGTCATGCGCTCTCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATCAATGAGGTTGACGCCGATAACAACGGCACTATCGATTTCCCCGGTACGAGACATCTGCGATTT-------TCTATACCCTCACTAAAT---TCACTCAGACCTTTTACT--GACGTCCA-----------ATA--GAGTTCCTTACCATGATGGCTCGTAAGATGAAGGATACCGACTCAGAGGAGGAGATTCGGGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGTGACAACAACGGTTTCATCTCCGCCGCTGAGCTGCGCCATGTCATGACCTCCATCGGTGAGAAGCTCACCGACGATGAGGTT Penicillium_jensenii --------CGAGTACAAGGAGGCGTTCTCCTTGTTTGTAAGTGTTTCCAACCCGTGGATTG-----------AAGTTGTGAA----GGCT--GGACAACA-TACTGACGGCT-TTG-TT-CG--AA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTAAGTGTGACCTCGCC-----CGACAAGCCAGTTGAAGT-GGCAGCAGTG-----TCTC---CTGTTCCCGAATTGAAAGAAC--------GATATACTAAGACCGAT---CCC--ACCTC---CAGGACAAATTACCACCAAGGAGCTTGGCACCGTCATGCGCTCTCTGGGCCAGAACCCCTCCGAGTCCGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACTTT--------CCCGT----GT-CCC----CTAGA---CC----CACATGAGA-CGG-TATT--AACCCGCC----------AATA--GAGTTCTTGACCATGATGGCCCGCAAGATGAAGGACACAGATTCCGAGGAGGAGATTCGCGAAGCGTTCAAGGTGTTCGACCGCGACAACAACGGTTTCATCTCCGCCGCTGAGCTGCGTCACGTCATGACCTCCATCGGTGAGAAGCTTACCGACGACGAGGTG Penicillium_lividum --AGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCTTGTTTGTAAGTGTCCCAATACGC--AATTC-----------CAGACTATTT----CCT---AAACTCAA-TATTAATG----CTT-TT--GCCTA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTTT------CGA-TACCTTCAGACCCGATAATAC-----TA--CG------------CCCATATAGCGAAC--------ATTTAACTGAGACGAAT---GGA--TGGAA---TAGGACAGATCACCACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGCTGCAGGATATGATCAACGAGGTTGATGCCGATAACAACGGTACCATTGATTTCCCTGGTACGATATCCCC--GCCGAACTTTG-AATCCCTTCAAGC--CG-----AATCT-------ATATT--GATATGTG-----------ACA--GAGTTCCTCACTATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGCGAGGCGTTCAAGGTGTTCGATCGCGACAATAATGGCTTTATCTCTGCTGCCGAGCTGCGCCACGTTATGACTTCCATTGGCGAGAAGCTGACTGACGATGAGGTG Penicillium_multicolor CAAGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTCTTTGTAAGTGCTCCTACGCGT-CGATTGG----------AAGACTCGTG----ACT---GGATTTAA-TGCTGATGGATATGT-TCTCCGGCA--ATAGGACAAGGATGGTGATGGTTAGTGCGACCGTCGG-----CGA-TTTT-TCTGAT-CCA--AGCCGACTGGA--TCA---------TTCCCACTGGGAGAACC-------GAATAACTGAGACCGAT---CAA--TCTA----TAGGACAAATCACTACCAAGGAGTTGGGCACTGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCCGAGCTTCAGGACATGATCAACGAGGTCGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCTGGTACGATT-CC-----TTTCCACCCG-AAAGCTCCCGCACT-CG-----GCCCCCGGACATATGTT--AACATGCG---------GCACA--GAGTTCCTTACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCATTCAAGGTTTTCGACCGTGACAACAACGGTTTCATTTCCGCTGCTGAGCTGCGCCACGTTATGACCTCGATTGGCGAGAAGCTCACTGACGACGAGGTG Penicillium_parvulum CAAGTCTCTGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCCTTTTTGTGAGTGCTCCGTTCCAT-GGATTG-----------GTGA-TGTTGACGTGAGTTTGGGCGGTT-TACTGACGGG-ACTTTTGGGGATCA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGTGAACTA-------CTCCAGCC-ACCCA-CGC---TCTTCTAGT-----CGAT---CGAT---TGCAA------TCC--------CCAATACTAA-TCCCGC---TGC---CGA----TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTCGGCACCGTGATGCGCTCGCTGGGCCAGAACCCCTCCGAGTCGGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTTGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTACGAAACCAGC-CA-C---------TCTGCGCTCCACCCCCT-------CTCGAAC--TTTATT--GACATGCG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGGAAGATGAAGGACACGGACTCGGAGGAGGAGATCCGCGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCATGTGATGACCTCGATCGGCGAGAAGCTGACCGACGACGAGGTG Penicillium_purpurascens --AGTTTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTAACTTAACCCGC--GATTG-----------ACGACTGCTG----CCT---GGACCAGA-ACCTAATGGATACTT-TC--CCGTA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTG-----CAA-TACCTTCACACCCGATAATACGACAATA--CGACAATA-CGGTGCCCATTACGCGAAC--------ATATGACTGAGACGAAT---GAA--TTGAA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTGGGCACCGTCATGCGCTCGCTCGGCCAGAACCCCTCTGAGTCTGAGTTGCAGGACATGATCAACGAGGTCGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCTGGTACGATCCCTCCC-ACCGAATATCG-AAGCCCTCCAGCC--CG-----AACCC-------ATATT--GACATGTG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGATACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCGTTCAAGGTGTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCTGCTGCTGAGCTGCGCCACGTTATGACTTCCATCGGCGAGAAGCTCACTGACGATGAGGTC Penicillium_restrictum --AGTCTCCGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCCTGTTTGTGAGTGACCCGACGC----AATTG-----------AAGA-CGATGAC--GGG----AACGCAT-GACTGATGGG-ACTT-TTTTCGTCA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCGTTCCTGA-CAGCTCGT-CGCGGGCGCTTT-CTCTGGCGATCGGTGACGCAGGGTACAAACGA--GAAAGAG--------ATAT-ACTGAGAC-GTA---TGA---CTTA---TAGGCCAGATCACCACCAAGGAGCTGGGTACTGTCATGCGCTCTCTGGGCCAGAACCCGTCCGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATCAACGAGGTCGATGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCCGGTATGGTT------C------------CTTCGATTCCTGCCGATC---GGGCCC--AC-A-GTACT--GATCCCCGCCC--------GCA--GAGTTCCTTACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCGGAGGAGGAGATCCGGGAGGCGTTCAAGGTTTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTTATGACATCCATCGGCGAGAAGCTGACCGACGACGAGGTG Penicillium_sclerotiorum CAAGTCTCTGAGTACAAGGAGGCATTCTCC-TCTTTGTA-GTACTCCCACGCGT-CGATTG-----------AACCCTCGTG----ACT---GGATTTAA-TGCTGATGGATATGT-TCTCCGGCA--ATAGGACAAGGATGGTGATGGTTAGTGCGACCGTCGG-----CGA-TTTT-TTAAATTCCA--TACCGACTGGA--GTA---------TACTCGCTGAGGGAACC-------GAATAACTGAGATCGAT---TAA--TCTA----TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTGGGCACCGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCCGAGCTTCAGGACATGATCAACGAGGTCGACGCCGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCTGGTACGATTTCC-----CTTCCACTCG-AATGACCCCGTGCTTCGTACTCGCTTCCGGACATATGTT--AACATGCG---------GCACA--GAGTTCCTGACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGTGAGGCCTTCAAGGTTTTCGACCGCGACAACAACGGTTTCATTTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTTATGACCTCGATTGGCGAGAAGCTCACTGACGATGAGGTG Penicillium_spinulosum --AGTTTCTGAGTACAAGGAGGCCTTCTCCCTGTTTGTGAGTAACTTAATCTGC--GATTG-----------AACACTGCTG----CCT---GAACCGGA-AATTAATGGATACTT-TG--CCGTA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTG-----CAA-TACTTTCACGCCCGATAATACGACAATA--CGATAATA-TGGTGCCCATTACGCGAGC--------ATGTAACTGAGACGAAT---GAA--TTGAA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTGGGCACCGTCATGCGCTCTCTCGGCCAGAACCCCTCCGAGTCTGAGTTGCAGGACATGATCAACGAGGTCGATGCCGACAACAACGGTACCATTGACTTCCCTGGTACGATGTCCCCT-ACCGAATCTGG-AATCCCTCCAGCC--CG-----AATCC-------ATATT--GACATGTG-----------ACA--GAGTTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGCGAGGCGTTCAAGGTCTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCTGCTGCTGAACTGCGCCACGTCATGACTTCCATCGGCGAGAAGCTCACTGACGATGAGGTC Penicillium_thiersii ------------------GAGGCCTTCTCCTTGTTTGTGAGTAACCTGATCTAT-TGATTC-----------AAGGTTATTG----GCT---TGGTTTAG-TACTAATGGATACTT-TCTCCGGCC--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTTTA-----CGA-TGAC-TT-----CAA--GCTTGATTGTG--CCA---------CGGCCATTCAGCG-AC--------CAATAACTAAGA-CAAG---TGA--TCAA----TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTGGGTACTGTCATGCGCTCCCTCGGCCAGAACCCCTCTGAGTCTGAGCTGCAGGACATGATTAATGAGGTCGACGCTGACAACAACGGCACCATTGACTTCCCTGGTATGACTTCTCC---TCAAAACTCGCAATCACGCCGGGGTATT----CTACCCGAGACTCATAAT--AACTTGCG-----------ACA--GAATTCCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAAGACACCGACTCCGAGGAGGAGATTCGTGAGGCATTCAAGGTGTTCGACCGCGATAACAACGGTTTTATCTCCGCGGCCGAACTGCGCCATGTCATGACTTCGATCGGCGAGAAGCTGACCGATGATGAGGTG Penicillium_thomii --AGTTTCTGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTAACTATATCCGC--GATTG-----------AAGATTGCTG----CCT---GATCCAGA-AGCTAATGAATACTT-TC--CCGTA--ATAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGACCGTCTG-----CAA-TACCTTCACGCCCGATAATACGACAATA--CGACAAAC-CGGTGCCCATTAAGCGAAC--------ATATAACTAAGAGGAAT---AAA--TTGAA---TAGGACAAATCACCACCAAGGAGCTGGGCACCGTCATGCGCTCGCTCGGCCAGAACCCCTCTGAGTCTGAGTTGCAGGACATGATCAACGAGGTCGACGCCGACAACAACGGTACCATTGACTTCCCTGGTACGATCTCCCCA-TCCCTATTTCG-AAGCCCTCCAGCC--CG-----AATCC-------ATATT--GACATGTG-----------ACA--GAGTTTCTCACCATGATGGCCCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGCGAGGCGTTCAAGGTGTTCGATCGCGACAACAACGGCTTCATCTCTGCTGCTGAGCTGCGCCACGTCATGACTTCCATCGGCGAGAAGCTCACTGACGATGAGGTC Penicillium_viticola CAAGTCTCCGAGTACAAGGAGGCATTCTCCCTGTTTGTGAGTATTCTATTCCGT-TGATTGTGAAAAGAAAAAAAAATGTTG----CCT-AGAAACCAA--GACTAATGGATACTTTTTCCCGGTA--ACAGGACAAGGATGGCGATGGTGAGTGCGATCATTAT-----CGA-GCTCGATGATTTGAG--GACCGATTATG--TCC---------TCTATGTTGAGCGAAC--------GAATAACTGAGACGAAT---ACA-CTTGA----TAGGACAAATTACCACCAAGGAGCTGGGCACTGTCATGCGCTCCCTCGGTCAGAACCCCTCCGAGTCCAAGTTGCAGGACATGATCAACGAGGTCGACGCCGATAACAACGGTACCATTGACTTCCCTGGTACGATCTCCCTA--CCCT---CCG-AATAAC-CCAAGCCTCG-----AAACC-----TCGTATT--GATATGTGG--------ACACA--GAGTTCCTTACCATGATGGCGCGTAAGATGAAGGACACCGACTCCGAGGAGGAGATCCGCGAGGCCTTCAAGGTCTTCGACCGCGACAACAACGGCTTCATCTCCGCCGCCGAGCTGCGCCACGTGATGACCTCAATTGGCGAGAAGCTGACTGATGACGAGGTG ; END; BEGIN TREES; TITLE Penicillium_viticola; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Penicillium_viticola, 2 Penicillium_angulare, 3 Penicillium_brocae, 4 Penicillium_adametzii, 5 Penicillium_sclerotiorum, 6 Penicillium_multicolor, 7 Eupenicillium_hirayamae, 8 Penicillium_thiersii, 9 Penicillium_glabrum, 10 Penicillium_purpurascens, 11 Penicillium_thomii, 12 Eupenicillium_pinetorum, 13 Penicillium_spinulosum, 14 Penicillium_lividum, 15 Penicillium_astrolabium, 16 Penicillium_jensenii, 17 Penicillium_coffeae, 18 Eupenicillium_idahoense, 19 Penicillium_griseolum, 20 Penicillium_chermesinum, 21 Penicillium_indicum, 22 Penicillium_charlesii, 23 Penicillium_georgiense, 24 Eupenicillium_cinnamopurpureum, 25 Penicillium_parvulum, 26 Penicillium_citreonigrum, 27 Penicillium_restrictum, 28 Penicillium_implicatum, 29 Eupenicillium_ochrosalmoneum, 30 Penicillium_decaturense, 31 Aspergillus_nidulans, 32 Aspergillus_oryzae; TREE Fig._1 = [&U] ((((((((((1,2),4),3),8),((((9,10),11),(12,13)),14)),((5,6),7)),19),((26,27),(28,29))),(18,(24,25))),(15,16),(((17,(((20,21),22),23)),(31,32)),30)); END;