#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 22:47 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Mclaughlin D., Hanson R., Frieders E., Swann E., & Szabo L. 2004. Mitosis in the yeast phase of the basidiomycetes Bensingtonia yuccicola and Stilbum vulgare and its phylogenetic implications. American Journal of Botany, 91. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1164] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=26; TAXLABELS Agraicostilbum_pulcherimum Bensingtonia_yuccicola Candida_albicans Chionosphaera_apobasidialis Erythrobasidium_hasegawianum Eurotium_rubrum Graphiola_cylindrica Helicobasidium_mompa Helicogloea_variabilis Kondoa_malvinella Kriegeria_eriophori Microbotryum_violaceum Mixia_osmundae Neurospora_crassa Phleogena_faginea Puccinia_pelargonii Saccharomyces_bayanus Septobasidium_burtii Septobasidium_canescens Spongipellis_unicolor Sporobolomyces_salicinus Sterigmatomyces_elviae Stilbum_vulgare Taphrina_deformans Trimorphomyces_papilionaceus Ustilago_maydis ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2467] TITLE 18S_rDNA; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1870; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Agraicostilbum_pulcherimum ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CTGCGAACGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?CCAAAAGCCCC???TTC??AC???GGGGGTGTATTTATTAGATAAAAGACCGTTGGGTTTC???GGCCCTCTTGGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATACCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTGCGACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGAGCCTGAGAAACGGCTCTCATGACTAAGGT?CAGCAGCAGGCGCGCAAATTATCC?ACTCGCAATAC???GCGGAGATAGTGACAATAAATAACAATAGAGGGCTCTTTTCGGTCTTCTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCCTATATTAAATTTGCTGTCGTTAAAAAGCTCCTAGTCGAACTTCCGGCCACCGCA?GCCGGTCCGCCTATTTT??GGGTCTGTACTGGACCCTGTGGTTG?TTCCACTTCCTGGTCAACACGTCTGTCGTTTACTCGTTGG????CCTGGGACCCGGGACTTTTAC?TTT?????GAATAAATCAGAGTGTTCAAA?GCAGGCATGTTT???GCCCGAATGTTTCAGCATGGAATAATAGAACAAGACGCGTGTCTC?TATTG?GTC??TTTTT???AGAGGCACCGTAATGATGAATAGGGGCGGTCGGGGG?CATTCGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGCTTTCATTGATCAAG?AACCAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTCGACAGTAAACGATGTGGATCGGGGATTGGTGAGGGTTTCATTTT?ATGACCTCATCAGCACCCAAAGAGAAATCTTGAA?TAACA?CTCCAGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGG?CCGGC?TTTGGCTGGTCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCGAC?GTTTAGTCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGGCAGCGAGTACTTTT???????CCTTGGCCGGAAGGCCTGGGTAATCTTGTGAAACTCTGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAAGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTTCGGATTGG?CGTTTGGAAGCCGGCAACGGCATCCGGATGCTGAGAAGTTGGACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAA??????????????????-- Bensingtonia_yuccicola ????????????????????????????GGCTTGTCTCAAAGATTACGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAAATCTATACTGTGAAACTGCGAACGGCTCATTAAATCAGTTATAATTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?ATAAAAGGCCC???TTT??AC???GGGGTTGTATTTATTAGATAAAAGACCAATGG?CTTC???GGCCTTAT?GGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCATCATTCAAATACCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTGCGACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGAGCCTGAGAAACGGCTCTCATAACTAAGGT?TAGCAGCAGGCGCGCAAATTATCC?ACTCTCGATAC???GAGGAGATAGTGACAATAAATAACAATAGAGGGCTCTTTTGGGTCTTCTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGGCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGTGGTCGTCAGCCGGTCCGCTTTTTAC??GAGTGTGTACTGGATCTGATGGTTA?TTTCACCTCCTGGTGAACTAGCATGTCGTTCATTCGGCGTG???TTAGGGAACCCGGACATTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCATGTTT???GCCCGAATATCTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCACGCC?TATTGTGTTGGTCTCT???AGGTGTGCCGTAATGATGAATAGGGGCGGTTGGGGG?CATTTGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACAAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGCTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTCGACAGTAAACGATGTTGACAGGGGATCAGTGGAGGTTTTATTTT?ATGACTCCATTGGCACCCAAAGAGAAATCTTAAG?TGAAA?TTCGCGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCA?CACCA?GGAGTGGCAG??TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTATCCTGCTAAATAGCCCGG?CCGGC?TTTGGCTGGTCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTTTTAGC?GTTTAGCTAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTATTCTT???????CCTTGGCTGGAAAGCCTGGGTAATCTTGTTAAACTCTGTCGTGATGGGGATAGAACATTGCAATTATTGTTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTTCGGATCGG?CGCTTGGGAGCTGGCAACGGCACCCGAATGCTGAAAAGTTGTACGAACT??GTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA????????????????????????-- Candida_albicans TATCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAA?TTTATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTT?ACTACTTGG?ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TTAAAA?TCCCGACTGTTT??GGAAGGGATGTATTTATTAGATAAAAAATCAATG?CCTTC???GGGCTCTTTGATGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACGATACAGGGCCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATGTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAAAAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGG?CTTGGCTGGCCGGTCCATCTTTTT????GATGCGTACTGGACCCAGCCGAG??CCTTTCCTTCTGGGTAGCCATTT?????????????????????ATGGCGAACCAGGACTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTTT?????GCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTTATGGTTCTATTTTGTTGGTTTCT???AGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGG?TATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGACGTTTTCATTAATCAAG?AACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTTGTTG??TTCTTTTATTGACGCAATCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTACTAAATAGTGCTG?CTAGC?ATTTGCTGGTATAG??TCACTTCTTAGAGGGACTATCGAC?TTCAAGTCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGACGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGGAGCCAGCGAGTATAAG????????CCTTGGCCGAGAGGTCTGGGAAATCTTGTGAAACTCCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGTAATTGTTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTCCGGATTGG?TTTAGGAAAGGGGGCAACCTCATTCTGGAACCGAGAAGCTGGTCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTA-- Chionosphaera_apobasidialis ????????????????????????????????????TCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAA?TCTATACTGTGAAACTGCGAACGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC-CGAAAAGGCCC???CTT??AC???GGGGTTGTATTTATTAGATGAAAGACCAA?GG?CGGC?AACGCCAT?TGGGTGAATCATGATAACTGCTCGAAGCGTAGGGCCTTGCGCCGACGCTGCTTCATTCAAATACCTGCCCTATCAGCTT??GTCGGTTGTGTAGTGGACAACGGAGGCTTTCACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCATAACTAAGGT?TAGCAGCAGGCGCGCAAATTATCC?ACTCTCGATGC???GAGGAGATAGTGACAATAAATAACAATAGGGGGCTCTTATGGGTCTCCTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGACTTTCGGCCC?TTGCAAGCCGGTCTGCCTGTTTTT?GGGTGTGTACTGGGCCTTGCGGGGG?CTTTACCTCCTGGTGAACGGGCATGGGCTTTACTGTCTGTG???TCCGGGAACCTGGAACGTTAC?TTT?????GAATAAATCAGAGTGCTCAAA?GCAGGCTAGTC??AAGCCCGAATGTTACAGCATGGAATAATAGAATAGGATGTGTGCCTC?TATCG?GTC??TTTT????AGAGGCACCTTAATGAGAAATAGGGGCGGCTCGGGGGCATTGGTATTCCATCGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGGAAGACCCACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGCTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTCGACAGTAAACGATGCCAACCGGCGATGGGTGGGGGTTCTTTTAT?ATGACCCCATCTGCAGCCAAAGAGAAATCTTGAG?TGCGG?TTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGCGCACCACCA?GGAGT???AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCC??CCTGAC?TTTGGTTCGCCGCTGCTGGCTTCTTAGAGGGACTATCGAC?GTTTAGTCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGGAGCCAGCGAGTTTTCTA????AGTCCTTGGCTGAAAAGCCTGGGTAACCTTGTGAAACTCCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTGTTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGAATACATC?TTGCGCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTTCGGACTGA?CGCGGTG????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-- Erythrobasidium_hasegawianum ????????????????????????????TGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACAAATTCATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGAAAAGCCCCGACTTCC???GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCGGGCAACCGTCTT?GAGTTGAATCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAGTCCTAAGGG?ACGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCC?ATCCCGACAC???GGGGAGATAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAATTTCGG?CCTTTGCCGCCCGGTCCGCCTATTT???GGGTGTGTACTGGA?GCGGTGGAGG??CTTACCTCGTGGTGAGCTGTTATGCCCTTTACTGGGTGTG???GCAGGGAACCATGATTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCACG?TTAC?????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGGTCC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTCGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGACGAGGATTT?TT??AATGACTCGTTCGGCACCTGAAGAGAAATCTTTAAGTCTAGGTTCGGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCATGGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGACAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGG?CCGAC?TTTGGTTGGTCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCAGC?GTTTAGCTGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCGAACCAGCGAGTTTATCA???????CCTTAGCCGGAAGGCTTGGGTAATCTTGTGAAACTCGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGAATACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTCCGGATTGG?CTTCTGGGAGCCGGCAACGGCACCTAGTCGCTGAGAAGTTGAACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA????????????????????????-- Eurotium_rubrum ?????????????????????????????????????????????????CATGCATGTCTAAGTATAAGCAC?TTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTT?ACTACATGG?ATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TAAAAA?CCTCGACTTC????GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTC??GGGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTAAGCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACGGGGCTCTTTTGGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGGTCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACC?????GCGAGTACTGG?TCCGGCTGGA??CCTTTCCTTCTGGGGAACCT?CATGGCCTTCACTGGCTGTG????GGGGGAACCAGGACTTTTAC?TGT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTTT?????GCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGG?CGTCAGTATTCAGCTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTGCTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTCGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTG??TTTCTATAATGACCCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACAA?GGCGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACAAAATAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCTTTTGGATGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAA?CGAGACCTCGGCCC?TTAAATAGCCCGG?TCCGC?ATTTGC?GGCCGCT???GGCTTCTTAGGGGGACTATCGGC??TCAAGCCGATGGAAGTGCGCGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGGGCCAGCGAGTACATCA???????CCTTGGCCGAGAGGTCCGGGTAATCTTGTTAAACCCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAGGCACGAGTCATCAGCTCGTGCCGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTCGGTGAGGCCTTCGGACTGG?CTCCAGGGGGTTGGCAACGACCCCCCAGAGCCGGAAAGTTGGTCAAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGG???????????-- Graphiola_cylindrica ?????????????????????AGTCATACGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAA??TTTTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTC?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTACAA?GCCCCGACTTTTC??GGAAGGGGTGTATTTATTAGGTAAAAA?CCAACCGC?TTC??GGCGTCCTTTGGTGAATCATAATAACTTCTCTAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTT?GATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCCTTT?AAGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTCAGGGCCCTGGCGACCGGTCCGCCTCAC?????GGCGTGAACTGTGTCGGTTGGG??CCTTCCTTTCCTGGTGAGC??GTATGCCGTTTATTCGGTGTGCAGGTGTCTGGCCAGGACTTTTAC?TTT?????GAGAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTAT?????GCCCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTCGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCT???AGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGG?CATTCGTATTCACATGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTTGTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATG?TTATTTTTCTTGACTCGTTCGGCACCTTGCGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCT?CGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAAC?CACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAAGCGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCGAG?TCGAC?TTTCGTTGGCTTCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCTAC?GTTTAGTAGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTTTTTT????????CCTTGTCCGGAAGGACTGGGTAATCTTGTTAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCTGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCTTGGGACTGG?CGGTCGGGAGCCGGCAACGGCACCTGGCTGCTGGAAACTTGGGCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCATAACAAGGTTTCTGTA????????????????????????-- Helicobasidium_mompa ??????????????????????GTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACAAATATATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?CGAAAAGCCCCAACCTCT???GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCTCC??GGGTCTTCTTGGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGA?TTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTAGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGCCTCTGATGGCTGGTCCGCCTTTT?????GGTGTGTACTGG?TCTATCGGAGG??CTTACTTCTTGGTGAACTTTGATGCTCTTTACTGGGTGTC???GGAGGGAACCAAGACTTTTAC?TTT?????GAAGAAAATAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTAT?????GCC?GAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTTGTATTACATCGACAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAACGATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGCTTTAT???AATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTT?AAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGCCCGG?CTGGC?TACGGCTGGCTGTT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCGAC?GTTTAGTCGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCGAGCCAGCGAGTCTATCA???????CCTTATCCGGAAGGATTGGGTAATCTTGTGAAACTCGGTCGTGATGGGGATAGAGCATAGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCGTTCGGA?GAGCCTATGGGGAGCTGGCGACGGCACCCCACTGGCTCAAAGTTCTACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTACAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGA??????????-- Helicogloea_variabilis ??????????????????????GTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACAAATTTCTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGCAAAGCCCTGACTTCT???GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCTTC???GGTCCTTTTGGTGAATCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCATGTCTAAGGA?TAGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCAATTC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCCCTTATGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG?TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGCCTCTGCTA?CTAGTCCGCCTTTT?????GGTGTGTACTGG?CATGGTGGAGG??CTTACCTCCTGGTGAACTGGCATGCCCTTTACTGGGTGTG???TTGGTGAACCCGGACTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGTCTGT?????GCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGTTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTCGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGAGGATTT?TT??AATGACTCGTTCGGCACCTGAAGAGAAATCTTTAAGTCTAGGTTCGGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAAGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACT?GTTGC?TTTGGCTACAGGCT???GACTTCTTAGAGGGACTATCGGC?GTTTAGTCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTTCTTT????????CCTTGGCCGGAAGGCCTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAACGGCTTAGTGAGGTCTCTGGACTGG?CGTTTGGGAACCGGCGACGGTACCTGAATGCTGGGAAATTGCACGAACTTGGTCGTTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGA??????????-- Kondoa_malvinella ?????????????????????AGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAA?TCTATACTGTGAAACTGCGAACGGCTCATTAAATCAGTTATAATTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?ATAAAAGGCCC???TTC??AC???GGGGTTGTATTTATTAGATAAAAGACCAATGG?CTTC???GGCCTTG?AGGTGAATCATGATAACTGCTCGAAGCGCATGGCCTTGTGCCGGCGCTGCATCATTCAAATACCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTATGACGGGTAACGGGGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGAGCCTGAGAAACGGCTCTCATAACTAAGGT?TAGCAGCAGGCGCGCAAATTATCC?ACTCTCAATAC???GAGGAGATAGTGACAATAAATAACAATAGAGGGCTCTTTTGGGTCTTCTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGGCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGTGGTTGGAAGCCGGTCCGCTCTTAAC??GAGTGTGTACTGGATCTTCTAGTCG?TTTCACCTCCTGGTGAACTAGCATGGCGTTTACTCGTCGTG???TTAGGGAACCCGGACAGTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCATGTTT???GCCCGAATATCTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCACGCC?TATTGTGTTGGTCTCT???AGGTGTGCCGTAATGATGAATAGGGGCGGTTGGGGG?CATTTGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACAAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGCTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTCGACAGTAAACGATGTTGACTGGGGATCAGTCGGGGTTTTATTTT?ATGACCCGATTGGCACCCAAAGAGAAATCTTAAG?TGAAA?TTCGCGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTATCCTGCTAAATAGCCCGG?CCGGC?TTTGGCTGGTCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTTTTAGC?GTTTAGCTAAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTATTATT???????CCTTGGCTGGAAAGCCTGGGTAATCTTGTTAAACTCTGTCGTGATGGGGATAGAACATTGCAATTATTGTTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCTTTCGGAGCGG?CGCTTGGGAGCTGGCAACGGCACCCGAATGCTGCAAAGTCATACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTTCGTA????????????????????????-- Kriegeria_eriophori ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AATGGCTCATTAAATCAGTCATAGTTTATTTGATGGTACCCT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?CGAAAAATCTCAACTTCT???GGAAGAGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGGCCTTC??GGGTCTCCTTGGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCGGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCC?TCAGGTCTAAGGACACGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCCC?TGGCAACACTTTGCCGAGATAGTGACAATAAATAACAATGCAGGGCTCTTACGGGTCTTGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGTCCCTGTGGGCCGGTCCGCCTTCTT????GGTGTGTACTTG?CTCCACGGGGA??CTTACCTCCTGGTGAGCTGCCATGTTCTTAACTGGATGTG???GTAGGGAACCAGGACGTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTAC?????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGAGCGTTCC?CATTTTGTTGGTTTCT???GAGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTTGTATTCCGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGCCGGAAGACAAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGAAGGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTCTTCTGTAAACTATGCCAATTGGGGATTAGCTTAGGATTT?TT??AATGACTAAGTTAGCACCCGAAGAGAAATCTTTAAAT?GAGGTTCGGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGACCAG?CCGAC?TTTGGTTAGCTGCT???GTCTTCTTAGAGGGACTATCAGC?GTTTAGCTGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTCTACCA???????CCTTGGCCGGAAGGCCTGGGTAATCTTGTGAAACTCTGTCGTGATGGGGATAGAACATTGCAATTATTGTTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGATTCATCAGATCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTCCGGATTGG?CTATTGGGAGCTTGCGAGAGCACCTGACTGCTGAGAAGTTGTACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGT???????????????????????????????-- Microbotryum_violaceum ???????????????????????????????????????????????GCCATGCATGTCTAAGTTTAAGCAA???TAAACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGCTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGAAAAATCCCGACTTCT???GGAAGGGATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGG?CTTC???GGTCTCTTTGGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAGGTCTAAGGACACGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCCC?TGGCAACACTTTGCCGAGATAGTGACAATAAATAACAATGCAGGGCTCTTACGGGTCTTGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGTCCCTGTAAGCCGGTCCGCCTTCTT????GGTGTGTACTTG?CTCTGCGGGGA??CTTACCTCCTGGTGAACTGCCATGTCCTTTACTGGGTGTG???GTAGCAAACCAGGACGTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTAC?????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGCGCGTTCC?CATTTTGTTGGTTTCT???GAGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTTGTATTCCGTCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGCCGGAAGACAAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGAAGGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTCTTCTGTAAACTATGCCAATTGGGGATTAGCTCAGGATTT?TT??AATGACTGAGTTAGCACCCGAAGAGAAATCTTTAAAT?GAGGTTCGGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCCCG?CCGGC?TTTGGCTGGCGGCT???GACTTCTTAGAGGGACTATCAGC?GTTTAGCTGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTATTTTCA??????CCTTGGCCGGAAGGCCCGGGTAATCTTGTGAAACTCTGTCGTGATGGGGATAGAACATTGCAATTATTGTTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGATTCATCAGATCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTCCGGATTGG?CTATGGGGATCCCTTGCGGGAATCCCACTGCTGAGAAGTTGTACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGT???????????????????????????????-- Mixia_osmundae ????????????????????????????TGATTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTGTAAACAAATTTATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTTCCTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGAAAAGCCCCGACTGGCAACGGAAGGGGTGTATTTATTAGATACAAAATCAACGCTTCTTTTAGCAGCGCTTGGTGAATCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGCCTCGAGCTGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTGACGACGGGTAACGGGAAATAAGGGTTTGGTTCCGGAGAGAGG?CCTGAGAAACGGCCCTCAGATCTAAGGA?GTGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCCA?TC?CGATTC???GGGGAGATAGTGACAATAAATAACAATGTAGGGCTCTTTTGGGTCTTGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG?TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGA?CTCGGACGAGCCGGTCCGCGTCTTTTGTACGTGTGTACTGG?TCACTCGTCCGGGTTTACCTCTTGGTGGGCGCCGATGTCCTTCAGTGCGTCTT???GTCGGTTTGCTCCGCTCAGACGTTTACTTTGAAAAAATCAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCGATTTAGTGCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACA?GCGTCTC?TGTTTTGTTGGTTGCCTTGGAGAT?GCCGTAATGATGAATAGGGGCAGTTGGGGG?CATTCGTATTCCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGGAAGACGGACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGCTCTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTCGACAGTAAACGATGCCGACTGGGGATCAGTGCAGGTTTTATTGATATGACTGCATTGGCACCCAAAGAGAAATCTTTAAGTCTAGGTTCGGGGGGGAGTACGATCGCAAGGTTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACAA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAAAAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTGACCTGCTAAATAGACCCG?TCGGCCTTGTGCTGACGTTTGG?TTCTTCTTAGAGGGACTGACATC?GTTTAGGTGTCGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACTGATCCAGCGAGTTATTTTACATAATCCTTGGCCGGAAGGCTTGGGTAATCTTGTGAAACTCAGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTTTGTCATCAGCAAGCGTTGATTACGTCCC?????TTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTCCGGATCGG?C?TTTGCGGACGGGCGACTGCACTGCTTGGCTGAAAAGTTGAACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTTCGTA????????????????????????-- Neurospora_crassa TACCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTTTAAGCAA??TTAAACCGCGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATAGTACCTT?ACTACATGG?ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TAAAAA?CCCCGACTTC????GGAAGGGGTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCTTC??GGGGCTAACTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCTGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGCTGGGTCTTGGCCAGCCATGGTGACAACGGGTAACGCAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGAGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGGCTCGGCCGTC?GGTCCGCCTCACC?????GCGTGCACTGA?CTGGGTCGGG??CCTTTTTTCCTGGAGAACC?GCATGCCCTTCACTGGGTGTG???TCGGGGAACCAGGACTTTTAC?CGT?????CAACAAATCAGATCGCTCAAA?GAAGGCCTAT?????GCTCGAATGTACTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGG?CATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGG?AACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGATTAGGGATCGGACGGTG??TTA?TTTTTTGACCCGTTCGGCACCTTACGATAAATCAAAATGTTTGGGCTCCTGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGGGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGATGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCG?TATTGC?TTTGGCAGTACGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCGGC??TCAAGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACACAGCCAGCGAGTACT?????????CCCTTGGCCGGAAGGTCCGGGTAATCTTGTTAAACTGTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATCCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTCAGTGAGGCTTCCGGACTGG?CCCAGGGAGGTCGGCAACGACCACCCAGGGCCGGAAAGCTATCCAAACTCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTTGGTGAACCAGCGGAGGGATCATTA-- Phleogena_faginea ????????????????????????CATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTGTAAACAAATTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TAAACAGCCCCGACTTTAT??GGAAGGGGAGTATTTATTAGTCAAAAGACCGGTG?CCTTC??GGGCCGACTTGGTGAATCATGATAACTTCTCGAATCGCAGGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCATGTCTAAGGA?TAGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCCCTTATGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATGCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGCTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAATTTCAG?TTCCTGCTCGCTGGTCTACCTTTTT????GGTTTGTATCGGTTATAGTGGGGG??CTTACCTCCTGGTGAGCCGGCATGCCCTTAACTGGGTGTT???CCGGTGAACTCGGGTTTTAAC?TTT?????GAAGAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTCGT????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGATGTGCGGTTC?TATTTTGTTGGTTT???AAAGAATCGCCTTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTCGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATTGGGTCA?GTAATATT??AAAGACTGGCTCAGCACCCGAAGAGAAATCTTTAAGTATAGGTTCGGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAAGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGATAAGGATTGACAGATTGATAGATCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGGCTCC?GGGCC?TTAGGGACCGGGCA???GTCTTCTTAGAGGGACTATGGGC?TTTTAGCTCATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATTGAACCAGCGAGTAGTA?????????CTTTGGTCGGAAGGCCTGGGAAATCTTGTGAAACTCAATCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAACGGCTTAGTGAGGTCTTTAGACCAG?CTTTTCGGAGCAGGCAACTGCACTGGATCGTTGGGAAGTTGAACAAACTTGGTCGCTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGA??????????-- Puccinia_pelargonii ?????????????????????AGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACAA??CTATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGAAAAGCCCCAACCTAT???GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCTCTTGAGGTCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGA?TTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCAAAAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGG?CCTTTGGCAGTTGGTCCGCCTTCT?????GGTGTGTACTGA?TTTGTTGGAGG??CTTACCTCTTGGTGAACTCTAATGCACTTTACTGGGTGTT???GGAGGGAACCAGGACTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCTTAT?????GTCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATTACCGTAATGATAAATAGGGTCAGTTGGGGG?CATTTGTATTACATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTAT???AATGACTTGTTTGGCACC?AAAGGGAAACCT?GAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAG?CTGGC?TATGGCTGGTTGCT???GACTTCTTAGAGGGACTATCAAC?GTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCA???????CCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATCGGCATGCTTTTTGAGGCGTTTGGA?GAGCCTATAGGGAGCTGGAAACAGCACTCTACTGGTTCAAAGTTCTACGAAAATGGTTTCCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC???????????????????????????-- Saccharomyces_bayanus ???CTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAA?TTTATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATAGTTCCTTTACTACATGGTATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TTAAAA?TCTCGACCCTTT??GGAAGAGATGTATTTATTAGATAAAAAATCAATG?TCTTC???GGACTCTTTGATGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCTAATTC???AGGGAGGTAGTGACAATAAATAACGATACAGGGCCCATTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATGTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGG?CCCGGTTGGCCGGTCCGATTTTTT??????CGTGTACTGGATTTCCAACGGGGCCTTTCCTTCTGGCTAACCTTGAGTCCTTGTGGCTC????????TTGGCGAACCAGGACTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCGTATT????GCTCGAATATATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTTTGGTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGG?CATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAG?AACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGTGGTG??TTTTTTTAATGACCCACTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTACTAAATAGTGGTG?CTAGC?ATTTGCTGGTTATC???CACTTCTTAGAGGGACTATCGGT?TTCAAGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGACGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGGAGCCAGCGAGTCTAA?????????CCTTGGCCGAGAGGTCTTGGTAATCTTGTGAAACTCCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGTAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?AGTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCTCAGGATCTG?CTTAGAGAAGGGGGCAACTCCATCTCAGAGCGGAGAATTTGGACAAACTTGGTCATTTAGAGGAACTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC???????????????????????????-- Septobasidium_burtii ???????????????????????????????????????????????GCCATGCATGTCTAAGTATAAACAACTCTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?CGAAAAGCCCCGACCTCT???GGAA?GGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTC??GGGTCTCTTTGGTGAATCATGATAATTGCTCGAATCGTATGGCCTTGCGCCGACGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGA?TTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC????GGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTATGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGG?CCTCTGGTGGCCGGTCCGCCTTTTT????GGTGTGTACTGG?TCTACCGGAGG??CTTACCTCCTGGTGAGCTCTGATGCTCTTTATTGGGTGTC???AGAGGGAACCAGGATCTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCTAT?????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGG?CATTTGTATTACATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATTGGACAAGGCTTTAT???AATGACTTGTTCAGCACCCAAAGGAAA?CCT?GAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTG?GG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGCCCAG?TCGGC?TACGGCTGACTGTT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCGAC?GTTTAGTCGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGT?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-- Septobasidium_canescens ????????????????????????????????????????????????CCATGCATGTCTAAGTATAAACAACTCTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?CGAAAAGCCCC?ATTTAC???????GGGGCGTATTTATTAGATAAAAGTCCAATGGCCTTC??GGGTCAATTTGGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGA?TTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC????GGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTAGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGG?TCCCTGGTGGTTGGTCCGCCTTTTT????GGTGTGTACTGG?TTTACCGGGGA??CTTACCTCCTGGTGAGCTCTGATGCTCTTTACTGGGTGTC???AGAGGGAACCAGGATCTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCAAT???AAGCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGG?CATTTGTATTACATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATTGGACAAGGCTTT?T???AATGATTTGTTCAGCACCCAAAGGAAA?CCT?GAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGCCCAGCTCGGC?TACGGCTGGCTGTT???GGCTTCTTAGAGGAACTCTCGAC?GTTTAGTCGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCGAGCCAGCGAGTATATCA???????CCTTGTCCGGAAGGACTGGGTAATCTTGTGAAACTCGGTCGTGATGGGGATAGAGCTTTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCGTTCGGA?GAGCCGCTGAGGAGCTGGCAACGGCACCCTACTGGTTGAAAGTTCTACAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGG??????????????????????-- Spongipellis_unicolor ??????????????????????????????????????AAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACAAGTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTGCTTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?AATCAAGCCCTGACTTCT???GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGCTCGCCGCTCCAT?TGGTGAATCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTCAGGACCTGGCCGGGCGGTCTGCCTCAC?????GGTATGTACTG??TCTGGCTGGG??TCTTACCTCTTGGTGAGCCGGCATGCCCTTTACTGGGTGTG???CCGGGGAACCAGGACTTTTAC?CTT?????GAGAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGTTATC?????GCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGGTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTAGTATTCAGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGAT??CTCAAACTTATGTGTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGGCAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGG?CCGGC?TTTTGCTGGTCGCC???GGCTTCTTAGAGGGACTGTCTGC?GTCTAGCAGACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTTATTCA???????CCGGCCTTGGAAGGTCTGGGTAATCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGG?CTTCGGGGAGCCGGCAACGGCACCCTGTTGCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAG?????????????????????????????????????????????????-- Sporobolomyces_salicinus ?????????????????????AGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACAACTCTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGAAAAGCCCCGACTTC????GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCGGGCAACCGTCTT?GCGTTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGAGCCTGAGAAACGGCTCTCAGTCCTAAGGG?ACGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCCCATCCCGACAC???GGGGAGATAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGGGTCTTATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCG??CCTTTGCCGCCCGGTCCGCCTATTT???GGGTGTGTACTGGA?GCGGTGGAGG??CTTACCTCGTGGTGAACGGCGATGTCATTTATTTGGTGTC???GTCGGGAACCATGACTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTCTTCAAAAGCAG??TAAC?????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGGTCC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGG?CATTCGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGACGAGGATTT?TT??AATGACTCGTTCGGCACCTGAAGAGAAATCTTTAAGTT?AGGTTCGGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGACAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGA?CCGTC?TTTGGATGGTCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCGGC?GTTTAGCCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCGAACCAGCGAGTTTATCA???????CCTT?GCCGGAAGGCCTGGGTAATCTTGTGAAACTCGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGAATTCGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTCCGGATTGG?CTTCTGGGAGCCGGCAACGCACCCTAGTCGCTGAGAAGTTGCACGAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA????????????????????????-- Sterigmatomyces_elviae ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CTGCGAACGGCTCATTAAATCACTTATAGTTTATTTGATGGTACCTT?ACTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?CTAAAAGCCCC???TTC??AC???GGGGGTGTATTTATTAGATAAAAGACCGTTGGGTTTC???GGCCCTCTTGGTGAATCATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATACCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTGCGACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGAGCCTGAGAAACGGCTCTCATGACTAAGGT?CAGCAGCAGGCGCGCAAATTATCC?ACTCGCAATAC???GCGGAGATAGTGACAATAAATAACAATAGAGGGCTCTTTTGGGTCTTCTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAATTTGCTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGCCACCGCAGGCCGGTCCGCCTTTTTT???GGTGTGTACTGGACCCTGTGGTGG?CTTCACTTCCTGGTGAACACGTCTGTCGTTTATTCGGTGGG???CGTGGGAACCCGGACTTTTAC?TTT?????GAATAAATCAGAGTGTTCAAA?GCAGGCATGTTT???GCCCGAATGTTTCAGCATGGAATAATAGAACAAGACGCGTGTCTC?TATTG?GTC??TTTTT???AGAGGCACCGTAATGATGAATAGGGGCGGTCGGGGG?CATTCGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGCTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGT?GTAGTCTCGACAGTAAACGATGTGGATCGGGGATTGGTGAGGGTTTCATTTT?ATGACCTCATCAGCACCCAAAGCGAAAT???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-- Stilbum_vulgare ????????????????????????????????????TCAAAGATTAGGCCATGCAT??????????????????????ACTGTGAAACTGCGAACGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACATT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?AAAAAAGGCCC???TTC??AC???GGGGTTGTATTTATTAGATTAAAGACCAA?GG?CTTC???GGCCAT?TGGATGAGTCATGATAACTGCTCGAAGCGTATGGCCTTGCGCCGACGCTGCTTCATTCAAATACCTGCCCTATCAGCTT??GTCGGTTGTGTAGTGGACAACGGAGGCGGCTACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCATAACTAAGGT?TAGCAGCAGGCGCGCAAATTATCC?ACTCTCAATTC???GAGGAGATAGTGACAATAAATAACAATAGAGGGCTCTTTTGGGTCTTCTAATTGGAATGAGT??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TATTAAAATTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGACTTTCGGGCCTCAGCCAACCGGTCCGCTCAAT????GAGTGTGTACTGGATTTGGTTGGGGCTTTTACCTCCTGGTGAGCCGGCATGGCCTTTATTGGTTGTG???TCGGGGAACCAGGAACTTTAC?TTT?????GAATAAATCAGAGTGCTCAAA?GCAGGCATGTTT???GCCCGAATGTTACAGCATGGAATAATAGAATAGGATGTGTGCCTC?TATTG?GTC??TTTT????AGAGGCACCTTAATGAGAAATAGGGGCGGCTCGGGGGCATTTGTATTCAATTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACAAACTATTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGCTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCGGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTCGACAGTAAACTATGCCAACCGGCGATGGGTGAGGGCTTTTTTA??ATGACCTCATCTGCAGCCAAAGAGAAATCTTGAG?TGCGG?TTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGG?TCGAC?TTTGGTTGGCCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATCGAC?GTTTAGTCGATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACAGAGCCAGCGAGTTCTTTT???????CCTTGGCCGGAAGGCCTGGGTAATCTTGTGAAACTCTGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCCCTCGGATCGG?CGCTCGTTAGCAGGCAACTGCATTCGAATGCTGAAAAGTTGGACGAACTTGGTCATTTAGAAGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA????????????????????????-- Taphrina_deformans ??????????????????????????????????????????????????????????CTAAGTATAAGCAA?TTTATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTA?ATTACTTGG?ATACCCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TAAAAA?TCCCGACTTCT???GGAAGGGATGTATTTATTAGATAAAAAACCAATG?CCTTC???GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGCTGAACCTTGGGCCTTGGTTGACCGGTCCGCCTAAC?????GGTGTGCACTGG?CTTGACCGAGG?CTT?TCCTTCTGGCTAGCCTGTATGGTATTAATTTATTGTG???CAGGGGAACCAGGACTTTTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCTTAT?????GCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTTGGGGA?CATTAGTATTGAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTCAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGTCAAGGATGTTTTCATTAGTCAAG?AACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATG??TTCTTTTCTTGACTCGCCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACAAAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTTTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGA?CTAGC?TTTTGCTGGTCGCT???GGCTTCTTAGAGGGACTATTGGC?ATAAAGCCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGGAGCCAGCGAGTTCATT???????TCCTTGGCCGGAAGGTCTGGGTAATCTTGTGAAACTCCGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGACCTCCGGATTGT?CGTTGGGCTGCTGGCAACGGCGGCCCTGTGATGAAAAGTTGGTCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAAC????????????????????????????????????-- Trimorphomyces_papilionaceus ?????????????????????AGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAACGAATTCATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTATCTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGC?TGAAAAGCCCCGACTTCT???GGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGGTG??AAAGCCCTGTATGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGACCTGGCGGGACGGTCCGC?TTAC?????GGTGTGTACTG??TCCGGCCGGG??TCTTACCTCTTGGTGAGCCCGTATGCCCTTTACTGGGTGTG???CGGGGGAACCAGGAATTTTAC?TTT?????GAGAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCATAC?????GCCCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGG?CATTAGTATTCCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTAGATTGACGGAAGACTGACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTGATCAAG?AACGAAGGTCAGGGGATCAAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTTGACAGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCCATG??TCATCTTC?TGACTGGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGTGTGGCAG??TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTGAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGG?CCGGC?TTTGGCTGGTCGTC???GGCTTCTTAGAGGGACTGTCGGC?GTCTAGTCGACGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCGAGCCAGCGAGTCTATCA???????CCTTGACCGAGAGGTCTGGGTAATCTTGTGAAACTCGGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGAGTCACCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGATCTCCGGATTGG?CGTTGAGGAGCCGGCAAC?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-- Ustilago_maydis TACCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATACGCAAA?TTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATG?TTTCTT?GCTACATGG?ATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTAAAAAGCCCCGACTTCT???GGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAA?CCATCCTCC?TC??GGAG???TTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCACGGCCTTGTGCTGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGA?AGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCC?AATCCCGACAC???GGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGCAGGGCCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACGATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAGTTTGGGTCTCGGACGCTGGGTCTGCTTAATT?????GCATGTACT?TGACGGTCCGAGA??CTTCCTTCTTGGTGAAC?GGC?CGCCCTC????GGGTG?G???TCC?GGAACCAGGACTATTAC?TTT?????GAAAAAATTAGAGTGTTCAAA?GCAGGCCATA????GGCCCGAATATATTAGCATGGAATAACAGAATAGGACGTGCGGTTC?TATTTTGTTGGTTTCT???AGAACTGCCGTAATGATTAAAAGGGACAGCCGGGGG?CATTAGTATTTGCACGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTGTGCAAAGACTTCCTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAG?AACGAAGGTTAGGGTATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTCCGAATCGGTCGATG?CTCATTTCACTGGCTCGATCGGCGCGGTACGAGAAATCAAAGT?TTTTGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCA?GGAGTGG?AGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCGGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGATTGATGGCGCTTTCATGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAA?CGAGACCTTGACCTGCTAAATAGACGGG?TTGACATTTTGTTGGCCCCTTATGTCTTCTTAGAGGGACAATCGACCGTCTAGGTGATGGAGGCAAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCCGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACAGAGACAACGAGTGGAGC???????CCCTTGTCCGAAATGACTGGGTAAACTTGTGAAACTTTGTCGTGCTGGGGATGGAGCTTTGTAATTTTTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT?ACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGACTTGGGAGAGTACATCGGGGAGCCAGCAATGGCACCCTGACGGCTCAAACTCTTACAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTATCTGTAGGTGAACCTGCAGATGGATCATTT-- ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb6882; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Sterigmatomyces_elviae, 2 Agraicostilbum_pulcherimum, 3 Chionosphaera_apobasidialis, 4 Stilbum_vulgare, 5 Kondoa_malvinella, 6 Bensingtonia_yuccicola, 7 Mixia_osmundae, 8 Kriegeria_eriophori, 9 Microbotryum_violaceum, 10 Septobasidium_burtii, 11 Septobasidium_canescens, 12 Helicobasidium_mompa, 13 Puccinia_pelargonii, 14 Helicogloea_variabilis, 15 Phleogena_faginea, 16 Erythrobasidium_hasegawianum, 17 Sporobolomyces_salicinus, 18 Trimorphomyces_papilionaceus, 19 Spongipellis_unicolor, 20 Graphiola_cylindrica, 21 Ustilago_maydis, 22 Neurospora_crassa, 23 Eurotium_rubrum, 24 Taphrina_deformans, 25 Candida_albicans, 26 Saccharomyces_bayanus; TREE Alternative_tree = [&R] (1,(2,((3,4),((5,6),((7,(8,9)),((((10,11),12),13),((14,15),((16,17),((18,19),((20,21),((22,23),(24,(25,26))))))))))))); TREE Fig._1 = [&R] (1,(2,((3,4),((5,6),((7,(8,9)),((((10,11),12),13),((14,15),((16,17),((18,19),((20,21),(((22,23),(25,26)),24))))))))))); END;