#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 23:09 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Pérez-gutiérrez M.A., Romero-garcía A.T., Salinas M.J., Blanca G., Fernández M.C., & Suárez-santiago V. 2012. Phylogeny of the tribe Fumarieae (Papaveraceae s.l.) based on chloroplast and nuclear DNA sequences: evolutionary and biogeographic implications. American Journal of Botany, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S11911] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=30; TAXLABELS Adlumia_fungosa Capnoides_sempervirens Ceratocapnos_claviculata Ceratocapnos_heterocarpa Corydalis_cheilanthifolia Corydalis_paczoskii Cryptocapnos_chasmophyticus Cysticapnos_pruinosa Cysticapnos_vesicaria Discocapnos_mundii Fumaria_agraria Fumaria_capreolata Fumaria_densiflora Fumaria_officinalis Lamprocapnos_spectabilis Platycapnos_saxicola Platycapnos_spicata Platycapnos_tenuiloba Pseudofumaria_alba Pseudofumaria_lutea Rupicapnos_africana Rupicapnos_numidica Sarcocapnos_baetica Sarcocapnos_crassifolia Sarcocapnos_enneaphylla Sarcocapnos_integrifolia Sarcocapnos_pulcherrima Sarcocapnos_saetabensis Sarcocapnos_speciosa Trigonocapnos_lichtensteinii ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M10255] TITLE 'Pérez-Gutiérrez datamatrix'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3436; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Adlumia_fungosa TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTTAGAAAAAAAA-----GGGGGGGGTTCCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CTATG----GAAGGGATGAAGGATGAACCTAGATA--------------------------CGTACGTATACTGAAATAGCAAACGATTAATATTAATGCCGCCCCGAATCTTTC------TTTTTTTATATGAAAAA-TGGAAGCATTATTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATATCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATAAGAAA----GGCCCAT---CTCCCTAACTATCTCCTCTTTTTCATCAGCGGTTCCA---------CGCTATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTCCTGTGAGATGTACGATATACGTACA-AAAGAACATCTATGAG-TAAGGAATCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATTATT----------CTTAATTAAA-----CTTA-------------------------------CAAAGTATTCATTAAACTTACAAAGTATTCTTTTTTACTTACAAAGTCTTCT-TTTTGAAGATCCCAGAAATTC-----CCT--GGGTAAGACTTTGTAAT-----------GTAATGC---TTTTTGATTCTCTTTCATTTTAATTGACAGAGACCCAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGA?????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTT--------GCTGGGTTGTAAATAGTACATGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAGGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAATATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACTATTTA-GATTT-CGATCAA-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTAT{CG}ATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCAGGAA---AAAAA----------GGATTCTAAACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATG{ACG}AATGACTAAGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAACAAAAAACGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTTATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTA{ACT}ATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGGTCTTTCAGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTTAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCAATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TATAGGGGAGATTGAAGCGAAATAGCTATTAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTATAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGAATTTCTTTCTTTTTTTTTTTTCGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGAGACGTTAAAAA--GAATAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAAAAC-GTGATGCCC----CGGTTC---------------------------------------------------------CGGCAGGACGGCG----------------CAAGCCCCC-----GGCCG---AAAAAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACGAAAAAAACGGACCGAGCGCCCC-G---------GCGCTCACCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACGCC---------------------------------AGTGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCC--GCGCGC-GGCCGGCCCAAAAGAA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCTTACAA-TCGGATCACGTGCGCGCCGGTCC--TAACCCCC-GGGCCACAGGGA----CCCCAAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCGCCC-ACTCT Capnoides_sempervirens TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCGGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAAA-------GGGGGGTTCCGAAAACACGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGATGAACCTAGATA--------------------------CAGACGTATACTGAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTCTTTTTTTTTTTTTATATGAAAAA-TGGAAGCATTATTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATAAAAAA----GGCCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCATCAGCGATTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACCCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTCCT-TGAGATGTACGATATACGTACA-AAAGAACATCTATGAG-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATTAAACTTA-------------------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATTC-----CCT--GGGTAAGACTTTGTAATTT--GTAAT--GTAATGC---TTTTTGATTCTCTTTCATTTTAATTGACAGAGACCCAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGA????????????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTT--------GCTGGGTTGTAAATAGTACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-T{GT}GAA{AT}TGAGAAAAC{CT}ATTTC-GATTTTCGATCACAAACAAGTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACG{GT}TGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAATTGTCTAAACCCAATG{AT}TTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAATAC--CATTTTT-AATTGTCGCAACCATTGGA-----ACC{AG}GGA{AT}TCAAAAC{AG}A-------G{AG}GGATTCTAAACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTACTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTGTTCGGGACGGAAGAA-AAAAAACGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTTATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCATTATTGTGCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGGTCTTTCTGTTGATTGATATTCCGAGCAAAAACTTTCTTTCTTAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCAATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTATATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TATAGGGGAGATTGAAGCGAAATAGCTATTAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTATAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTTTTT-----CGTTTACGTTTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGAGACGTTAAAAA-TGA-GAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCCCGGCAGACAGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CTGTCCGGGGGGGATGGATGGATGGGGCGA--CCCCTCCCCGATCCC-----------------------------------------------------------GTCCGGACACAAAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAA---CGGAATGAGCGCCCC-G-AAGGGGA--CGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCCAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-GCCCCCG-----------------ACGG----------GGCGGGCGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCC--GCGCGC-GGCCGGCCGAAAACGA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGGTCCGTGGTGGTTGTAAGAGACACGCCCCAGAA-CCGGATCACGTGCACGCCGCGCC-GCGCCCC---GGGCCACAGGGA----CCCCGACGGGCCG-TCTCA-GGACGGCGCCC-ACTCT Ceratocapnos_claviculata TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAAA------GGGGGGGTT-CGAAAACAAGAATTCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GACGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC----TTTTTTTTTATATGAAAAA-AA-ACGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAAGAAACTGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATCGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAAAA--GGACCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTAGGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----TATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTTTCATTT---------GTAATAC---TTTTTGATTATGTTTTATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------CATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTGCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCTATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGTAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCAAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTACAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGTGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC-----------------------------TTTTCTCCTC-----------------------GGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-TGCGCCAAGGAAAACTGAAACA-CGGATCGAGCGCCCC-GCAA--GGACGCGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCACCCC--------------TTTGGGGA-----TGGTAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCTTC--GGCGC-GGCCGGCCCAAACACAAGGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATTTAGTGTATGCCGTGCC-GCAACCCTCAGGGCCACAACGA--CCCCACCAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Ceratocapnos_heterocarpa TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTTTTTTCAGAAAAAAAA------GGGGGGATT-CGAAACCAAGAATCAAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTGAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCACGAATCTTTC---TTTTTTTTTTTTATGAAAAA--A-AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGGGATCAAATCATTCCCTCCATAGTTTGATA{AG}ATGTTTTAA{AG}AAACCGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAAAAA-GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGGAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCGG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTAGGAT-TAAGGAACCCTCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----TATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----TA-TTA---------------------CAAAGTCTTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTTTCATTT---------GTAATAC---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGGCCTAATCCATCTAGTAGGATCGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAG???????????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTTATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAA-------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------CATGCATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATAAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATCGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTATTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCATTCAAAGGGAAAATTGGACCCATTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTTA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC----------------------------TTTTTCTCCC-----------------------AGGAG----------------------------------------AAAAACAAA-C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACTGAAAAA-CGGATCGAGCGCCCC-GCAA--GGACGCGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-GCCCACCCCCTC-----------ATCGGGGA---TACGGGAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCTCC--GGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAAGAACCGGATCGAGTGCGCGCCGCGCCCAGAACCCGAAGGACCACAACGA--CCCCACGAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Corydalis_cheilanthifolia TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCGGAAAA-----------AGGGGATTCCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCAAG----GAAGGGATGAAGGATGAACCTAGATA--------------------------CACACGTATACTGAAATATCAAACGATTCATATTAATCCCTCCCCGAATCTTTC------TTTTTTTATATGAAAAA-TGGAAGCATTATTG------------------------TGAATCGATCCCCACAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAATCCCTCTATCCCCAATCACACTAAAAAAAA--GGCCCAT--CCTCCCTAACTCTATCCTCTTGTTCATCAGCGGTTCCA----TGATACGATATGTTTCTGATTTACTCTACACTTTGCCAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTAGCAAAAGTCCT-TGAGATGTACGATATACGTACA-AAAGAATATATATGAG-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT---CTTACTTCTTAATTCAATGAAACTTA-------------------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TGTTGAAGATCTCAGAAATTC-----CCT--GGGTAAGACTTTGTAATTTGTGTAATTTGTACTGC---TTTTTGATTCTCTTTCATTTGAATTGACAGAGAC----------TAGTAGAATGGG------TATGATACGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAG???????????TCTTCCATCCACCATTTTCTATAGGAATAAAGATGC-TCTTGACTCGACATAAGTTGTTCTCTTCGCCTAGACCAACCCTTTTTTACTTTTTGCTGGGTTGTAAATAATACCTTATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTTAGGGATA-GGGATCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTGGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCGATATATAAA--------TCGAAAACAGCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------GA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAAAAAACTATTTTTGATTT-CGATGAT-AA---GTTTATAACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCCATATAAAGAAATCTCAAAAAAGTACGTTGCTGCTATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAAGATCCTGGAACAAGAAAATTTTTCATTTTTGAATTGTCTCAATCATTGGA------------ATCAAAA-----------GGGATTCTAAACGAGACAAACAAAAGTAGTTAGAGACCGCTCAATAAATGAAATGACT------AAGGATTTTCCTTTTAGCTCCTTT-CGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACAGATGATTTTTTTTTTATTTTTCGGGACGGAAGAA---AAAATGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAAAATTGCATAGATCGATTTGTCACTTTT--C----TAATTAAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTATGGGGGGGGCA---TTGTTAATCTATATCTATGTGTGAT-CGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGGTCTTTCCGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCAATGACAGATTTGAGGAAGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCACGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATTAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAAGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TCTAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATTAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGAAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTTTTAGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTC--TCTTTTTTT-----AGTTTACGGCTTAGATCTGTAAACCTATTCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAA-TGA-GAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCAGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTA---------------------------------------------------------CGCC-GGACGGGG-TTGCG------GA--GACGCCCCCC---CGCCCGG-AAAAAAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAAAAAAA-CGGATCGGGCGCCCC-GCAA--GGACGCGCTCCCCGAGCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCCCCCTCTCTCG---------ACCGAGT-CGGGGCGTTGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCC--GTGCGC-GGCCGGCCCAAATCGA-GGCCCCGGGAGGCCGA-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGGAACCGGATCCCGTGCACGCCGCGCC-GCACCCCGGGAGGCCACAGCGA----CCCCCAAGGGCCG-TCCCCCGGACGGCACCC-ACTCT Corydalis_paczoskii TTAGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAATTTTA-----GGGGGGGTTCCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGG----CTACGT-------TGCTAGAG-----GAATCTGT-----CCAAG----GAAGGGATGAAGGATGAACCTAGCTA--------------------------CAGACGTATACTAAAATATCAAACGATTCATATTAATTCCTCCCCGAATCCTTC------TTTTTTTATATGAAAAA-TGGAAGCATTATTG------------------------TGAATCAATCCCCACAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGATTACTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACACTAAAAAAAAAAGGCCCAT---CCCCCT--CTCTATCCTTTTTTTCATCAGCAGTTCAA----TTCCACAATATGTTTCTGATTCACTCTACGCTTTGCCAACTGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTCCT-TAAGATGTATGATATACATACA-AAAGAACATCTCTAAG-TAAGGAACCCATGTTTGAATTATTCACAATACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA-------------------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TGTTGAAGATCTCAGAAATTC-----CCT--GGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATGCTTTTTTTTGATTCTCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCGAGTAGGATGGG------TATGATATGTCGGAAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGG?????????????????????TCTTACATCCACCATTTTTTATCGGAATAAAAATGTTTCTTGGCTCGACATAGTTTGATCTGTTCCACTAGAT-AACCCCTTTTTT------GCTAGGTTGTAAATAGTATCTCATGGAGCTCGAGCAGAACTTAAA----TTGGTTATTCATTTCTCAGGGAAAAGGGATCTATGGTTAGTGTCAATCAATAAGTGAGAAAAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAAGAAATCAATCGAAAACATCCGAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAGA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACTATTTT-GATTT-CGATCAT-AA---GTCTATCACACGAGAATCCACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAAATCATCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTAAAAATTGTCTGACCCATTGGA------------ATCAAAA-----------GGGATTCTAAACGAGACAAACAAAATAGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGGCTACGTCTAAGGATTTTCCTTT-AGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGGATGATTTTT-----CTTTGTCGGGACGGAAGAA--AAAAACGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAAAATTTTAGAGATCAATTTGGAACTATAAACTATATAATTCAAATCATCCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTT---------CTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAATAGTTAAGGGGTCTTTCGGTTGAGAAATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCAATGACAGATTTGAGGAGTAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCACGGGTCAATTCGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTT--GTTGGATTAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGTGTCCATGGATGAAGATCAAAAAAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTAGTTTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATTAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTAGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCACAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTAGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGATCGTATTTCTTTCTTTTTT------CGTTTACGGCTTAGATCTGGAAACCTATCCATTTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGATGTTAAAAT-T---------GACGTCGACTATACGAAACCTGCCCGGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCCACCCCGGTTG---------------------------------------------------------CGCC-GGACGG--TCGGCGGCCGTCGAAAGACGCCCCCCGCTCGCCCGGAAATAAAAA-C-GA-ACCCCCCCCC--GGCGCGGAC-CGCGCCAAGGAAAACGAACAA--CGGATCGGGCGCTCT-----------GCGCCCCCCGAAATCTC-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCCCACCCCTCCCGTTGCTGCCGAACGCAGCGACGATGAGGCGGCGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCC--GTGCGC-GGTCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGA-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAACAGACGCGCCCTCGCAACCGGATCCCGTGCACGCCGCGCC-GAGCCCGG--GGGCCACAGCGA---CCCCCGAGGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCCCACTCT Cryptocapnos_chasmophyticus TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTAAGAAAATTAA------GGGGGGGTT-CGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCGAATCTTTC----TTTTTTGTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAAGAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTTACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCCG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATATGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTTACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTA-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGTGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAAA-----GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTAGGGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTAT???????????TCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTATTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAATTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGAGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTAAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGTAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAA-GTGATGCCC----CGGTTC-------------------------------------TTCTCCTTTCTCCCC-------GGAGGAAGG--------------------------------------AAAACCAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGGGCGCCTCCGCGA-GGGA-GCGCCCCCCGACCTCTTTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCACCCCCT-------------AGGGGC------AGGTAGGGAGCGGAAGATGGCCCCCCGTGCCCC---GCGCGC-GGCCGGCCCAAACGCA-GGCCTCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTTGAAACCGGATCACGTGCACGCCGCGCC-GCAACCCGGAGGGCCAGAACGA---CCCCCCAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Cysticapnos_pruinosa TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAA-TTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAAA-GGGGGGGGGGGGTTCCGAAAACAAAAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAAACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGCAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTGAACTATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC-----TTTTTTTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCCAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGAGTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATTGGAGCAGAAATGCTCCTCCG----TTATCACAAGTCCT-TGAGATGTACGATATACGTACA-AAAAAACATCTATGAT-TAAGGACTCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA-------------------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCTGAAATT------CCT-GGGGTAAGACTTTGTAATTT--GTTTT--GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCCAATCTATCTAGTAGGATGGA------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAAGAGACTG??????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGGAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAA------GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTCCGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGATGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTAGGGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGAGTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAAACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TATAGGGGAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTATTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCTCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCAACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAA-TGT-GAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCC-AGCAGAACGACCCGCGAACACGGTGATGCCC----CGGTTCA--GGGGGCGGAGAGCTGTCACGG--CCCCTCCCCCCCC-------------------GCCCGGACGGGGA-----------------CGCCCCCT-----TCCGGACACACAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCGACA-CGCGCCAAGGAAAACAGAAA---CGGATCGAGCGCCCCTCCAGGGGGA--CGCTCCCCGAGCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-TCCCCCC------------------TGGGGG------AGAAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCC--GCGCGC-GGCCGGCCCAAACCTA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATCCCGTGCACACCGCGCC-CCATCCCTTAGGGCCACAGCGA-----CCCCCAGTGCCG-TCCCC-GGACGGCATCC-ACTCT Cysticapnos_vesicaria TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAA-------GGGGGGGTTCCGAAAACAAAAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAAACTGCGT-------T-----AG-----GAATCTTT-----CCATGGATGGAAGGGATGAAGCAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTAAACTATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTCC----TTTTTTTTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGAGTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATTGGAGCAGAAATGCTCCTCCG----TTATCACAAGTCCT-TGAGATGTACGATATACGTACA-AAAAAACATCTATGAT-TAAGGATTCCCCCTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATAATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA-------------------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT------CCT-GGGGTAAGACTTTGGAATTT--GTTTT--GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCCAATCTATCTAGTAGGATGGGGATGGGGATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAAAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAA------GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTCCGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTT-----CTTTTTCGGGATGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTAGGGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGAGTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGAGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAAACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TATAGGGGAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTATTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCTCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCAACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAA-TGT-GAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACAACCCGTGAACAT-GTGATGCCC----CGGTTCA--GGTGGGGGAGGACCTTCTTGG--CCCCTCTTCACC--------------------GCCCGGATAGGGA-----------------CACCCCCT-----TCTGG--AAACAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCGACA-CGCGCCAAGGAAAACTGAAA---CGGATCGAGCGTCCCTCCAA--GGA--TGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-TCCACCCCC----------------TAGGGG-----AGGTAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCT--GTGCGC-GGCCGGCCCAAACCTG-GGCCCTGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATCCTGTGCACGCCGTGCC-ACAACCC-GAGGACCACAGCGA----CCCCTCAGGGCTG-TCTTC-GGACGGCACCC-ACTCT Discocapnos_mundii TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAA-----GGGGGGGGGTTCCGAAAACAAAAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAAACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATGGATGGAAGGGATGAAGCAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTGAACTATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC-----TTTTTTTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCTAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGAGTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGCAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTATATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATTGGAGCAGAAATGCTCCTCCG----TTATCACAAGTCCT-TGAGATGTACGATATACGTACA-AAAAAACATCTATGAT-TAAGGACTCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATAATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA-------------------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT------TCT-GGGGTAAGACTTTGTAATTT--GTTTT--GTAATGC---TTTTTGATTATTTTTCATTTGAATTGACAGAGACCCAATCTATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAA------GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTCCGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCAGGATGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTAGGGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGAGTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAAACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TATAGGGGAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTATTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGAAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAAGTCTCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCAACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAA-TGA-GAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCTGTGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTCAGGGGTGGGG-AGAGCTTTCACGG--CACCTCCCCCTCC-------------------GACCGGATGGGGA-----------------CGCCCCCT-----TCCGG--AAACAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCGACA-CGCGCCAAGGAAAACATAAA---CGGATTGAGCGCCCCTCCAGGGGGA--CGCTCCCCGACCACTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-TCCACCC-----------------TCCGTGG-----TAGAAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTACCCCC--GTGTGC-GGCTGGCCCAAACCAA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CTTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAATCGGATCAAGTGCATGCCGTGCC-CCACCCCGGAGGGCCACAGTGA---CCCCCCTAGGGCCG-TCCTC-GGATGGCACCC-ACTCT Fumaria_agraria TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAATTAA------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCGAATCTTTC----TTTTTTATTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTTACAGTACATAG-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATCT------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGACTAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATGCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAA-TTTC-------CT-TGAAACTTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----CAAAAATATATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGATCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC------------------------------TTTCCCCTTCTCCTCC{CT}TCCCC-TCACCGGGAGGAGGAGGAGG-AGCGGG---------------------------AAAACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGGGCGCAACCGCGA--GGGGGCGCCCCCCGACCTCTTTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCGCCCCCC----------GAAAGGGACC------GGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCC--GCGCGC-GGCCGGCCCAAACAAA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGCAACCGGATCACGTGCACGCCGCGCC-GCAGCCCGGAGCGCCACAGCGA--CCCCAACGAGTACCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Fumaria_capreolata TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAATTAA------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCGAATCTTTC----TTTTTTTTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTGTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTTACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTAGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGACTAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATGCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAA-TTTC-------CT-TGAAACTTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAATAGATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCTA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTCG-------------------CACGTTTCCCTTCTCCCCC--TCCTCATCGTGTCTCACGACGAGGAGGGGA----AGCGGG---------------------------AAAACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGACCGGGCGCCCCCCCGA-GGGACGCGCCCCCCGAACTCTTTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCGCCCCCC----------AAGAGGTGCC----GCGGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCA--GCGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTCGAAACCGGATCACGTGCACGCCGCGCC-GCAGCCCGGAGGGCCACAACGACCCCCCCACGTGTTCCG-TCCCC-GGACGGCGCCCAACTCT Fumaria_densiflora TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAATTAA------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCGAATCTTTC----TTTTTTATTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTTACAGTACATAG-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGACTAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATGCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAA-TTTC-------CT-TGAAACTTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----CAAAAATATATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGATCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC-----------------------------TTTTCCCCCTCTCC-------------------GGAAGGGG----AAGGGG--------------------------AAAAACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGACCGGGCGCCCC-GCGA--GGACGCGCCCCCCGAACTC{CT}TTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCGCCCCCCT-----------AAGGGGCC------GGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCCC-GGGCGC-GGCCGGCCCAAACGCA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTCGAAACCGGATCACGTGCACGCCGCGCC-GCAGCCCCGAGGGCCACAGCGA-CCCCCCACGCGCTCCG-TCCCC-GGACGGCGCCC-ACTCT Fumaria_officinalis TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAATTAA------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCAAATCTTTC---TTTTTTTGTTATATGAAAACAAAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTCTCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTTACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTTACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCAAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATGCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATAAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATAGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC-----------------------------TTTTCT----TTCCTCCTCCCC-----GGGGGAGGAAGG--------------------------------------AAAAACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGGGCGCCACCGCAA-GGGA-GCGCCCCCCGACCTCTTTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCGCCCACCCCC----------AGGGGTA---TACGGGAGGGAGCGGACAATGGCTCCCCGTGCCCCC--GCGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGTAACCGGATCACGTGCACGCCGCGCC-GCAACCCGGAGGGCCACATCGA--CCCCCACGAGTACCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Lamprocapnos_spectabilis TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGAGAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAACAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAAAAAATAAA-----TTAAAGGGTTCCGAAAACGAGAATCCAAAAAGGAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGATGGACTGCATTGCTAGATGCTAGAAGAATCGAATCTTT-----CTATT----GCTA--TTGAAGGATGAACGTATATA--------------------------CGTACATATACTGAAATAGAAATAGATT------AATGCTGCCCCGAATCCTTC------TTTTTTTATATGAAAAA-TGGAAGCATTATTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTTAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATCGATCTTTTAACGAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATATTAATACCGACAACAATGAAATTGATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATAATAAAA---GCCCAATGGACTCCCTAACTATATCCTCTTTTTCATCAGTGGTTCAAAATT-----CGATATGTTTCTCATTCACTCTGCGCTTTCACAAATGGATCGGAGCATAAATGCTTCTCTG----TTATCTCAAGTCCTGTGAGATA---GATATACTTAAA-AAAGAACATTTATGAAGTAAGGAATCCCCATTTGAATCGTTCACAGTACATATT----AATTATTATT-------ATGAATTCAA-----CTTA-------------------------------CAAAGTCTTC-----------------------------------------TTTATTGAAGTTCCCAGAAATTAGAAGACCT--GGGTAATACTTTGTAAT-----------GGAGTGC---TTGTTGATTCTCTT------TAATTGACAGAGACCCAACCC---------GATGGG------GATGATGCGTCGGCAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTTTATAGGAATAAAGGTGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCGACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGTACATGATGGAGCTCGAGCAGAAAGT---------CTTGATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TAGAAAAGATCCCATTTGAACAAAAGTTTCAAAAATAAAGGGAAA-TTTTTTATCAAATTGATAAAACT-------ATTT-CGATCAA-AA---GTGTATCACACGGGAATCAACTATTCGGATGATTCTTCGCTCGAAAGAAATCGC-AAAAGGTATGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGGAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTT------GTCTCAACAATTGGGTCAGAATCAGGAATC{AC}AAAAAA---------GGATTCTAAACGAGATAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTAAGCCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAGTTATACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTT?----CTT---CGGGACGGAAGAACAAAAAACGAATCAAAGCATAGTCTAATCTAATGAATTTGATCGTTTTATAGATCTATTTGGAACTATC-------TAATTCGAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGT-CATCTACAT{CGT}TATGTGCGATTCGTTCTATTAACAGCTGGAATAGTTAACGGGTCTTTCAGTTGATTCATATTCCAAGCAAAAACTTTATTTCTTAAAAGGATTGAATCCTTTACCTCTCAACGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTATATCCAAGGGTCCATTAGAAATTGAAACGATGGATTATGGCATCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATTAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAATCATTGGTCCATGGATAAAGATA----AAAAAGTGTATTTCCACTCGTAACTAGATCTTCCATTTTTGGTTTG-----TAGAGGGGAAATTGAAGCGAAATAGCTATTAACGGATGACTTTGGTTTATTAGAGTCATCAACATCTTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTTAGGATTCGCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTAGAATTCCGTTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCAAGTTGTTTTGAACCCA----------------------TTCAAAAAGAAAAGCTGACCTAGGTATTATGGTTATGGGTCTAATTTCTTTCTTTTTTTTTT--CGTTTAGGGCTTAGATATGGGAATCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAATTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGAGACG----------ATGAA-TCTATGTCGACTATACGAAACCTGCCTAGCAGAACGACCCGTGAACAC-GTGAAGCCC----TGGTTCAGGGAGGCGGGGTTAGGGGCCTTCAGGTCCTTGCCCCTCC------------------GCCCGCTGGCTGCGTAG-------------CGCCCTGTGCGCTCTCGGCCAAACAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCAAAC-CGCGCCAAGGAATACGAAA----CGGAATGAGCGCCTC-G---------GCGCTTCC-GATCTTTG-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCCTTTT-----------------------GG-TTGGGTTGGAGCGGATAATGGCCCCCCGTGCCCTA--GCGCGC-GGTCGGCCCAAAAGAG-GGCCTTGGGAGGCCAG-CGTCACGATTCGTGGTGGTTGTCAA-GACTCG---------CCGGATCAAGTGCCGTTTGTGCT-GTCCCTC---GGGCCGTTGGGA----CCCCATAGATCCG-TCTTG-CGACGGCATCC-ACTCT Platycapnos_saxicola TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAA---------GGGGGGTTTCAAAAACCAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGGAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTTACTTTACATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACGTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC-----TTTTTTTTATAGGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTACTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCACAAA----GGCCCAT---TCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATATATGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAAGT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAAAAAGTCAA----GTATTTATTAATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-AGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAAGCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAAAA---GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTATAAATTACAAAGTTGGATTAGGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCTATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGTTGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTCTACATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC----------------------------CTTTTCC-----TCCC-----------------AGGAGG--------------------------------------GAAACAAAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACACAGAAA-CGGATCGAGCGCCCC-GCAA--GGACGCGCTCCCCGACCTCTT-{AG}ACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCGTCCCCG---------AGGGACGGG-----------AGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCCT-GGGCGC-GGTCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATCACGTGCGCGCCGCGCC-GCATCCCCGAGGGCCACAGCGACCCCCCCTTGAGCGCCG-TCCCC-GGACGGCCTCC-ACTCT Platycapnos_spicata TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAA--------GGGGGGGTTTCAAAAACCAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC----TTTTTTTTTATAGGAAAAA--AGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTACTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCACAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATAGATGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTGGAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAAGT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGCACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAAAAAGTAAA----GTATTTATTAATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAAGCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA-----GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTACAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCTATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGTTGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGTGAACAC-GTGATGCCC----TGGTTC-----------------------------TCTTCT---TCTCCT-----------------AGGAGA--------------------------------------AGAACAAAAA-C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACACAAAAA-CGGATCGAGCGCTCC-GCAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTGGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCTTCCCTTAT-----------ACGGGGG---AGAGGCAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCA--GGGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCTGGGAGGCCGATCGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATCACGTGCA{CT}GCCGAGCC-GCAACCCGGAGAGCCACA{AG}CGA--CCCCCTTAAGGACCGTTCCCC-GGACGGCTCCC-ACTCT Platycapnos_tenuiloba TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAA--------GGGGGGGTTTCAAAAACCAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC----TTTTTTTTTATAGGAAAAA--AGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTACTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCACAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATAGATGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAAGT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGCACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAAAAAGTCAA----GTATTTATTAATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAAGCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA-----GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTACAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCTATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGTTGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGTGAACAC-GTGATGCCC----TGGTTC-----------------------------TCTTCT---TCTCCT-----------------AGGAGA--------------------------------------AGAACAAAAA-C-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-TGCGCCAAGGAAAACACAAAAA-CGGATCGAGCGCTCC-GCAA--GGATGCGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCTTCCCCTAT-----------ACGGGGG---AGAGGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCA--GGGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCTGGGAGGCCGA-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATCACGTGCACGCCGAGCC-GCAACCCGGAGAGCCACAGCGA--CCCCCTTAAGGACCG-TCCTC-GGACGGCTCCC-ACTCT Pseudofumaria_alba TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAA--------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCGCCGAATCCTTT---------TTTTTTATTAAAAA-AAGAAGCATTTTTT------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGT{CT}TGATAGATCTTTTAACAAACTGATTACTCGGATGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCCGGGGTTCCA---------CGATATATTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCGGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATATACGTACATAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCTCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-CATGCATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAAATCCCAGAAATT------TTT-GGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTTATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATTCATCTAGTAG------------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCACTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATGCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAA--------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTATTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTATCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCTCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATCAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCCATTTTTGATGTATTATGTATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCACAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCTCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCAATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACTAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGAAGCCC----CGGTTC---------------------------TCCTTCTCCCCCGTCCCC-----------------GGGCGGGGGG------------------------------------GAACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACCGAAAAA-CGGATGGAGCGCCCC-GCGA--GGACGCGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCCCCCGCACCTGC----G--AAGGAAGG--GGGAGGGAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCA--GGGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAGAGACACGCCCTAGAAACCGGATCCCGTGCACGCCGCGCC-GCAACCCGGAGGGCCACAGCGA--CCCCCCCGAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Pseudofumaria_lutea TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAA--------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------TATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCGCCGAATCCTTT-----TTTTTTTTTTATGAAAAA-AAGAAGCATTTTTT------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTACTCGGATGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCACAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCCGCGGTTCCA---------CGATATATTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCGGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCTCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-CATGCATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAAATCCCAGAAATT------TTT-GGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTTATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATTCATCTAGTAG------------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAA--------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTATTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTATCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCTCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATAGACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATCAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCCATTTTTGGTGTGTTGTGTATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCACAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCTCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCAATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACTAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGAAGCCC----CGGTTC----------------------------CTTTCTCCCCCGTCCCC-----------------GGGCGGGGGG-----------------------------------AGAACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAAAACTGAAAAA-CGGATCGAGCGCCCC-GCAA--GGACGCGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-ACCCGCCCCCC-------------ACGGAGG----GAGGGAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCA--GGGCAC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCTCGGGAGGCCGA-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCGGATCCCGTGCACGCCGCGCC-GCAACCCGGAGGGCCACAGCGA--CCCCCCCAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Rupicapnos_africana TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCATAAAATTAA-----GGGGGGGGTT-CGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCGAATCTTTA----TTTTTTGTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------TGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGCAATGCTCCTCTG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCCGTTTGAATCATTTACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGA-GGG------GATGATCCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA-GGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTTATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----CAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATCAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCATATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACCTTAAAAATGGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC-------------------------------CTTCCCC--TCCTCCCCCCC----GGGGCGAGGAGGGG--------------------------------------AAGACAAAACGGAGACCCCC------GGCGCGATCGAGCGCCAAGGAATACAGA{GT}AAT-CGGATCGGGCGCCCCCGCGAGGGGAT-CGCCCCCCGACCCCTTTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-GCCCACCCCC--------------ACGGGGG-----AGGGAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCCC-GCGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAGAGACACGCCCTAGAAACCGGATCGGGTGCACGCCGCGCC-GCAACCCGTAGGGCCACGGCGA--CCCCCCCGAGTCCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Rupicapnos_numidica TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCATAAAATTAA------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATATTAATGCCTCTCCGAATCTTTC----TTTTTTGTTATATGAAAAA-AAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGGAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTTGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGACCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------TGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATC--------T-TGAGATGTACGATATATGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAACCCCC----GAATCATTTACAGTACATAT-----CATGGTT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTAGTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------GTAATGC---TTTTTGATTCTCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGA-GGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGG{AG}ATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAAA------GGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATG{AG}AATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGC{ACG}---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTTATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACCGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATGGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----CAAAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCGAAATAGCTATCAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCATATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC-------------------------------CTTCCCC--TCCTCCCCCCC----GGGGCGAGGAGGGG--------------------------------------AAGACAAAAC-GA-ACCCCC------GGCGCGATC-CGCGCCAAGGAATACAGAAAAT-CGGATCGGGCGCCCCCGCGAGGGGAT-CGCCCCCCGACCCCTTTAACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCCC-GCCCACCCCC--------------ACGGGGG-----AGGGAGGGAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCCCCCCGCGCGC-GGCCGGCCCAAACACA-GGCCCCGGGAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAGAGACACGCCCTAGAAACCGGATCGGGGTCACGCCGCGCC-GCAACCCGTAGGGCCACGGCGA--CCCCCCCGAGTCCCG-TCCCCCGGACGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_baetica TTGGTATGGAGACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAAAGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAA---------GGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCAGAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTC----TTTTTTTTTATATGAAAAA-AA-AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATAATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAAAGGAAAATCCGTCGATTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATCAAAAA----GGTCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGGTATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCATAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTGTCTGTTATCACAAGTACT-TGAGATGTCTGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTACATTCA-TTACAATGAAACTTACATTCATTACAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAA---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGAG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTG------ATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATAGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGTAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAAAAAAAA--GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGATAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATTATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGAACAC-GTGATGCCC-----GGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------AGGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCC----GGCGCAACC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGAGCACCCC-ACAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTA-AA{CT}GACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCC--ACCCAACCC---------------TCCGGGG---AGGGGGAGAGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGCGC-GGACGGCCCAAATACA-GGCCTCAGTAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACATGCCCTACAAACCGGATCGAGTGCTCGTCGTGCC-GCATCATACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGACCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_crassifolia TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAA---------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CTATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAATGATTCATAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTC-TTTTTTTTTTTTTTATGAAAAA--A-AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATCAAAAA----GGTCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGGTATGTTTCTCATTCACTATACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTGTCTGTTATCACAAGTACT-TGAGATGTATGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTACATTCA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAA---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGAG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAA--------GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATGGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCAATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCTGCGAACAC-GTGATGCCC-----GGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------AGGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCC----GGCGCAACC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGAGCACCCC-ACAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTA-AATGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCC--ACCCAACCC---------------TCCGGGG---AGGGGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGCGC-GGACGGCCAAAATACA-GGCCTCGGTAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGT{AT}GTAAAAGACATGCCCTACAAACCGGATCGAGTGCACGTCGTGCC-GCATCACACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGGCCG-TCCCT-GGACGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_enneaphylla TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAAAAA------GGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAACCCTAGATACATACGTATACTTAAATATCAAACGGCATACGTATACTTAAATATCAAACGG--CATAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTC-----TTTTTTTTATATAAAAAA----AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTTATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGTCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGGTATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTATTATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCGCAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------ATGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAC---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAA--------GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGAACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGATAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACTGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTAATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTTTGTTGGATCAAAACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATCAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCGACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTC----TTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTG?????????????????????CGAAACCTGCCCAACGGAACGACCTGTGAACAC-GTGATGCCC----CGGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------AGGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCC----GGCGCGACC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGAGCACCCC-AGAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTTGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCTGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCC--ACCCACCCT---------------TCCGGGG---AGG----GGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGTGC-GGCCGGCCCAAATACA-GGCCTCGGTAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAGAGACACGCCCTAGAAACCGGATCCAGTGCACGTCGTGCC-GCATCACACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGGCCA-TCCCC-GGATGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_integrifolia TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAA---------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CTATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTTATAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTC--TTTTTTTTTTTTTATGAAAAA--A-AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATCAAAAA----GGTCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGGTATATTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTGTCTGTTATCACAAGTACT-TGAGATGTATGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTACATTCA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAA---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGAG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTG??????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAA--------GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATGGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------GTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCAATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACACGCGAACAC-GTGATGCCC-----GGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------ATGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCC----GGCGCAACC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGAGCACCCC-ACAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTA-AATGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCC--ACCCAACCC---------------TCCGGGG---AGGGGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGCGC-GGACGGCCAAAATACA-GGCCTCGGTAGGCTGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAGGACATGCCCTACAAACCGGATCGAGTGCACGTCGTGCC-TCATCATACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_pulcherrima TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAA---------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATTCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CTATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTC-TTTTTTTTTTTTTTATGAAAAA--A-AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATCAAAAA----GGTCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGGTATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTGTCTGTTATCACAAGTACT-TGAGATGTATGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTACATTCA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAA---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGAG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACT???????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAA--------GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATGGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTC----TTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCAATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGA-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGTACAC-GTGATGCCC-----GGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------AGGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCCC---GGCGCAACC-TGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-TGGATCGAGCACCCC-ACAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTA-AATGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCC--ACCCAACCC---------------TCCGGGG---AGGG--AGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGCGC-GGACGGCCCAAATACA-GGCCTCGGTAGGCCGT-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACATGCCCTACAAACCGGATCGAGTGCACGTCGTGCC-GCATCACACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_saetabensis TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCATATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAAAGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAAA--------GGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CCATG----GAAGGGATGAAGGAGAACCCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGG--CATAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTC-----TTTTTTTTATATAAAAAA----AAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTTATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGTCCAT---CTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGGTATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTG----TTATCACAAGTACT-TGAGATGTATTATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCGCACTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTA----CA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAC---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAAA-------GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGAACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGATAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTAATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTTTGTTGGATCAAAACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCGACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCCTCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGT-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAACGGAACGACCTGTGAACAC-GTGATGCCC-----GGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------AGGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCC----GGCGCGACC-CGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-CGGATCGAGCACCTC-AGAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTTGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCTGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCAC{CT}GAGTCGCCCC--ACCCACCCT---------------TCCGGGG---AGG----GGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGTGC-GGCCGGCCCAAATACA-GGCCTCGGTAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAGAGACACGCCCTAGAAACCGGATCCAGTGCACGTCGTGCC-GCATCACACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGGCCA-TCCCC-GGATGGCACCC-ACTCT Sarcocapnos_speciosa TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATCAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAA---------GGGGGGGTTTCGAAAACAAGAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAGACTGCGT-------TGTTAGAG-----GAATCTTT-----CTATG----GAAGGGATGAAGGAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTTAAATATCAAACGATTCATAGTAATGCCTCCCCTAATCTTTT--TTTTTTTTTTTTTATGAAAAA--A-AAGCATTCTTGTGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTTGAATCGATCCCAAAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTTTGATAGATCTTTTAACAAACTGATTCCTCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGATTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATAACAATCAAAAA----GGTCCAC---TTCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGG--------------CGGTATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATCGGAGCAGAAATGCTCCTCTGTCTGTTATCACAAGTACT-TGAGATGTATGATATACGTACACAAAGAACATCTATGAT-TAAGGAAC--------GAATCATTCACAGTACATAT-----CATGATT----------CTTAATTCAATGAAACTTACATTCA-TTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTTTGAAGATCCCAGAAATT-------CTGGGGGTAAGACTTTGTAATTT---------TTAATAA---TTTTTGATTATGTTTCATTTGAATTGACAGAGACCTAATCCATCTAGTAGGATGAG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAGAGGAC????????TCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAAAAAAGTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATAAAAAAAAA--------GGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTACGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGACGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTAGA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTA--GGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAAGGGATCTTTCTGTTGATTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGACTCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAAGATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATTGAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAGACTTCCAATTGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AACAAATGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTGTG-----TATAGGGAAGATTGAAGCTAAATAGCTATGAAATGATGACTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTGTTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCGCAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCCCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCGACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATCTGGGAACCTATCCATCTTCAATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGACGTTAAAAATTGT-GAAATCAACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGCGTACAC-GTGATGCCC-----GGTTC-----------------------------TTTTCTCTC-----------------------AGGAG---------------------------------------AAAACACAAA-C-GA-ACCCCCCCCCCCGGCGCAACC-TGCGCCAAGGAAAACAGAAAAA-TGGATCGAGCACCCC-ACAA--GGATGTGCTCCCCGACCTCTA-AATGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACCGAGTCGCCCC--ACCCAACCC---------------TCCGGGG---AGGGGGAGGGAGCGGAGAATGGCCCCCCGTGCCCCTT-GGGCGC-GGACGGCCCAAATACC-GGCCTCGGTAGGCCGG-CGTCACGATCCGTGGTGGTTGTAAAAGACATGCCCTACAAACCGGATCGAGTGCACGTCGTGCC-GCATCACACAGGGCCACAACGA---CCCACAAAGGGCCG-TCCCC-GGACGGCACCC-ACTCT Trigonocapnos_lichtensteinii TTGGTATGGAAACCTACTAAGTGATAACTTTCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATAAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTTTTCAGAAAAAAAAA---GGGGGGGGGTTCCGAAAAAAAAAATCCAAAAA-------GGATAGGTGCAGAGACTCAACGGAAGCTGTTCTAACGAATGGGGTAAACTGCGT-------TGCTAGAG-----GAATCTTT-----CCATGTATGGAAGGGATGAAGCAGAAACCTAGATA--------------------------CATACGTATACTGAACTATCAAACGATTCATATTAATGCCTCCCCGAATCTTTC-----TTTTTTTTATATGAAAAAAAAGAAGCATTCTTG------------------------TGAATCGATCCCCTAAAATTCAGTGATCAAATCATTCACTCCATAGTCTGATAGATCTTTTAACGAACTGAGTAATCGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCATTCTACATGTCAATAGCAATACCGACAACAATGCAATTTATAGTAAGAGGAAAATCCGTCGACTTTAGAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAATCACAATCAAAAA----GGCCCAT---CCCCCTAACTCTATCCTCTTTTTCAGCAGCGGTTCCA---------CGATATGTTTCTCATTCACTCTACGCTTTCACAAATGGATTGGAGCAGAAATGCTCCTCCC----TTATCACAAGTCCT-TGAGATGTACGATATACGTACA-AAAAAACATCTATGAT-TAAGGACTCCCCGTTTGAATCATTCACAGTACATAT-----CATAATT----------CTTAATTCAATGCAACTTA----CACTTA---------------------CAAAGTATTC-----------------------------------------T-TTGTGAAGATCCCAGAAATT------TCT-GGGGTAAGACTTTGTAATTT--GTTTT--GTAATGC---TTTTTGATTATCTTTCATTTGAATTGACAGAGACCCAATCTATCTAGTAGGATGGG------GATGATGCGTCGGGAAGGGTCGGGATAGCTCAGCTGGTAGAGCAAAGGACTGAAAATCTCTTACATCCACCATTTTATATAGGAATAAAGATGC-TCTTGGCTCGACATAGTTTGTTCTGTTCCACTAGACCAACCCCTTTTT-------GCTGGGTTGTAAATAGCACCTGATGGAGCTCGAGCAGAAAGTAAA----GTATTTATTCATTTCTCAGGGACAAGGG-TCTAGGGTTAGTGTCAATCAATAAGTTGGAACAACTTCGTAAGTATATCTTCAATATAGAAA--------TCGAAAACATCCAAATTCAACAAAAGTTTC-------AA-GGAAA-TTTTGT-TGGAATTGAGAAAACT-------ATTT-CGATCAC-AA---GTCTATCACACGGGAATCAACCGTTCGTATGATTCTTCGCTAGAAAGAAATCGC-AAAAGGTACGTTGCTGCCATTTTGAAACGATTAAAGATCACCGAAGTAAT-GTCTAAACCCAATGATTCAAAGCAAAGATAAAGGATCCCGGAACAAGAAAACAC--CATTTTT-AATTGTCTCAACCATTGGA-----ACCTGGAATCAAAAAAAA------GGGGATTCTAGACGAGACAAACAAAAGGGGTTAGAGACAGCTCAATAAATGAAATGACTCCGTCTAAGGATTTTCCTTTTAGCTC-TTTGAGAATTAGACAACTTGAGTTATGAGTACGAATGATTTTTCTTTTCTTTTTCGGGATGGAAGAA--AAAAAGGAATCAAAGCATAGT-------AATGAATTTGAGAATTTGATAGATCTATTTGGAACTATA-------TAATTCAAATCATTCTTTCTCGAGCCGTACGAGGAGAAAACCTCCTATACGTTTCTAGGGGGGGGGCA---TTGTTCATCTATATCTATGTGTGATTCGTTCTATTAACAGCTGAAGTAGTTAA{AG}GGATCTTTCTGTTGAGTGATATTCCTAGCAAAAACTTTCTTTCTGAAAAGGAGTGAATCCTTTCCCTCTCCATGACAGATTTGAGGAGGAATATACATTCTCGTGATTTCTATCCAAGGGTCAATTAGAAATGAAAAAGTTGGATTATGGAGTCGCGAAGCATAATTTTTTT-GTTGGATCAAAACTTCCAATGGAATGAGTATGAGTAAAGGGTCCATGGATGAAGATC----AAAAAGTGTATTTCGAATCGTAACTAGATCTTCAATTTTTGGTTTG-----TATAGGGGAGATTGAAGCGAAATAGCTATGAAATGATGATTTTGGTTTACTAGAG---TCAACATATTATTTCAGCTCGGTGGAAACACAATTCTTTTCCTCAGGATTCTCACAAGTAGAAATAGAGAACGAAGTAACTAGAAGGATTTGTTCGAATTCTCCTCCTCTAGAGGGATCATCTATAAAGCGAGTTGTTTTGGACCCA----------------------TTCAAAGGGAAAAGCCAACATAGGTGTT------ATGGGTCGTATTTCTTTCTTTT--------CGTTTACGGCTTAGATGTGGGAACCTATCCATCTTCCATAAAGGAGCCGAATGAAACCAAAGTTTCATGTTCGGTTTTGAATTAGCGATGTTAAAAA-TGT-GAAATCGACGTCGACTATACGAAACCTGCCCAGCAGAACGACCCGTGAACAT-GTTATGCCC----TGGTTCAAGGGTGGGGAATG-CTGTCATGG--CATCCTCCATCT--------------------GCCCGGTTGGGGA-----------------TTTCCCCT-----TCTGG--AAACAA--C-GA-ACCCCC------GGCGCCACA-CGCGCCAAGGAAAACAAAAT---CGGATCGAGTTCCCCTTCTG-GGGA--TGCTCCCCGACCTCTT-AACGACTCTCGGCAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAATGCGATACTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCTAGGCCGTCAGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCACTGAGTCGCCCCC-TCCTCCCC----------------ATGTGGG------AGATGGTAGCGGACAATGGCCCCCCGTGCCTC---GTGCGC-GGCCGGCCCAAACCTA-GGTCCCGGGAGGCCGG-CTTCACGATCTGTGGTGGTTGTAAAAGACACGCCCTAGAAACCAGATCATGTGCATGCCTTGCC--CATCCCGGAGGGCCACAGCGA----CCCCCCAGGGCCG-TCCAA-GGACGGTTCCA-ACTCT ; END; BEGIN SETS; CHARSET Rps16 (CHARACTERS = 'Pérez-Gutiérrez datamatrix') = 1153-2022; CHARSET TrnG (CHARACTERS = 'Pérez-Gutiérrez datamatrix') = 2023-2755; CHARSET ambig (CHARACTERS = 'Pérez-Gutiérrez datamatrix') = 92-112 345-358 368-373 1691-1708 2799-2926 3190-3235; CHARSET ITS (CHARACTERS = 'Pérez-Gutiérrez datamatrix') = 2756-3436; CHARSET TrnLF (CHARACTERS = 'Pérez-Gutiérrez datamatrix') = 1-1152; END; BEGIN TREES; TITLE 'Pérez-Gutiérrez result'; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Cryptocapnos_chasmophyticus, 2 Rupicapnos_africana, 3 Rupicapnos_numidica, 4 Fumaria_officinalis, 5 Fumaria_capreolata, 6 Fumaria_densiflora, 7 Fumaria_agraria, 8 Sarcocapnos_baetica, 9 Sarcocapnos_crassifolia, 10 Sarcocapnos_integrifolia, 11 Sarcocapnos_pulcherrima, 12 Sarcocapnos_speciosa, 13 Sarcocapnos_saetabensis, 14 Sarcocapnos_enneaphylla, 15 Ceratocapnos_heterocarpa, 16 Ceratocapnos_claviculata, 17 Platycapnos_tenuiloba, 18 Platycapnos_saxicola, 19 Platycapnos_spicata, 20 Pseudofumaria_lutea, 21 Pseudofumaria_alba, 22 Discocapnos_mundii, 23 Trigonocapnos_lichtensteinii, 24 Cysticapnos_pruinosa, 25 Cysticapnos_vesicaria, 26 Corydalis_cheilanthifolia, 27 Corydalis_paczoskii, 28 Capnoides_sempervirens, 29 Adlumia_fungosa, 30 Lamprocapnos_spectabilis; TREE con_50_majrule = [&R] ((((((((((((9:0.001639,10:0.002983):6.91E-4,(11:0.00103,12:0.002597):0.001318):0.001361,8:0.00565):0.003651,(13:0.002022,14:0.001325):0.008326):0.009858,(16:0.006686,15:0.010888):0.002998):0.003658,((17:0.001071,19:0.001531):0.004488,18:0.006641):0.006272,(20:0.002979,21:0.004203):0.009359):0.001041,(((((5:0.003898,6:0.001951):0.002215,7:0.003635):0.003677,4:0.005036):0.001106,(2:0.002556,3:0.002886):0.005428):0.001208,1:0.007332):0.003152):0.00425,(((22:0.007283,23:0.013007):0.002184,25:0.00767):0.001882,24:0.004698):0.010275):0.006981,(26:0.030015,27:0.039719):0.00832):0.00365,28:0.010957):0.009515,29:0.005736),30:0.078003); END;