#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 20:01 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Clement W., Tebbitt M., Forrest L., Blair J., Brouillet L., Eriksson T., & Swensen S. 2004. Phylogenetic position and biogeography of Hillebrandia sandwicensis (Begoniaceae): A rare Hawaiian relict. American Journal of Botany, 91: 905-917. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1245] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=30; TAXLABELS Abobra_tenuifolia Anisophyllea_fallax Begonia_diadema Begonia_iucunda Begonia_nigritarum Begonia_olbia Begonia_oxyloba Begonia_poculifera Begonia_ulmifolia Cephalopentandra_ecirrhosa Coccinia_adoensis Combretocarpus_rotundatus Coriaria_arborea Coriaria_myrtifolia Corynocarpus_laevigatus Cucumis_anguria Cucurbita_pepo Datisca_cannabina Datisca_glomerata Echballium_elaterium Gurania_makegana Hillebrandia_sandwicensis Marah_macrocarpa Myrica_cerifera Octomeles_sumatrana Quercus_rubra Symbegonia_sp Tetrameles_nudiflora Trochomeria_macrocarpa Xerosicyos_decaryi ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=31; TAXLABELS Begonia_ankaranensis Begonia_boisiana Begonia_cinnabarina Begonia_conchifolia Begonia_crassicaulis Begonia_diadema Begonia_fallax Begonia_fuchsioides Begonia_gracilis Begonia_grandis Begonia_herbacea Begonia_incarnata Begonia_isoptera Begonia_iucunda Begonia_luxurians Begonia_masoniana Begonia_meyerijohannis Begonia_nigritarum Begonia_nossibea Begonia_olbia Begonia_oxyloba Begonia_poculifera Begonia_roxburghii Begonia_rubella Begonia_scapigera Begonia_ulmifolia Begonia_violifolia Datisca_cannabina Datisca_glomerata Hillebrandia_sandwicensis Symbegonia_sp ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2755] TITLE Cucurbitales_rbcL_and_18S; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3272; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Abobra_tenuifolia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGGTTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATGTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAGTCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAATAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCCATTTTTAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATGTGTGCTCGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACCGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTCTGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAACGAGATCAAATTTGAATTTGAGGCAGTAGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCCGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCAG--GCT-CTGCCTGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGAGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTTGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT{AC}GTGCCTCCGG{AGT}-CTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCATGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGGAATCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Anisophyllea_fallax ???????????????????????????AATGTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGAGTATAAATTAACTTATTATACTCCTGAGTATCAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGTGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACCGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGTCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGGCATCGAGCCTATTCCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCCGTTACCAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCCAAACCCTACGCGCTCTACTTCTGGAAGATTTACGAATCCCTCCTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAAAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCAGAAGCTCTTTATAAAGCACAGACTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCGATCGTAATGCATGACTACTTAACCGGCGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTTGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCCGGTACCGTAGTAGGTAAGCTTGAAGGAGAAAGAGATATCACTTCAGGCTTTGTTGATTTGCTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGTGGTATTTTTTTCACTCAAGAGTGGGTCTCTATGCCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACTTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGCGGCGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTGTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATCATACGTGAGGCAGCTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTGCCGCAGTGGATACAATTTGA--CTGGTTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAATTT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTACTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCT-TTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTAATGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGACGGTAGGATAGTGGCCTACCGTGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCAT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGTCGATCGGTCCGCCT--ACGGTGTGCACCGGTCGGCCTGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTAGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGAAGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-TTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCCGCCGGCG-ACGTCGCGAGAAGTTCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGGTTCCTGAAATTCAAAGCGA Begonia_diadema ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAATAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATTACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA---------------GCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CCAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGGGATCACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACACACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCC-TAGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGAAAACTAGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTGAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTT-AGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTC-TCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCATCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGAT-AACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGA-ACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGATTCCTGCAAATTGCAGAAC Begonia_iucunda ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTGTTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCGCTGTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCCGGTGGAGACCATATTCATTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTGCCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTGGGCATATGCCCGCTCTGACTGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGTGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTCGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Begonia_nigritarum ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAACAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACGTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA--TCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCT-TAGCCCGTTGTTCTGATGATTCATGAAAACTGGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGAT-AACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCCAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTGATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACTTGGGCGGTTCCCTGCCTGCCCACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGATTCCTGCAAAATGCA---- Begonia_olbia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCTCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCACGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTGTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACATTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA--------GATCCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTAT-AGATAAAAGGTCGACGCGG--GCC-TAGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGAAAACT-GACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGATGCCTGCAAAATGCAGAAC Begonia_oxyloba ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATAAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGCAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACGGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGCGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCATGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCAGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACACAGG-CCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTCTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTT-AGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAG-ATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCCTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCCTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Begonia_poculifera ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCGGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCGCTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGTTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGCGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATCAAATTCGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA-CCTCTGGTTATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTTTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTTAGTCGCGTCCTTT-CTGCGGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGATTCCTGCAAAAA------- Begonia_ulmifolia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAGCTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAAATAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCGACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGACCTCCTCACGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCAAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATAACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCAGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA--------------TGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCA-TTGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTCTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTT-ATGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCCAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGTCGATTCCTGCAAAAATGCAG-- Cephalopentandra_ecirrhosa ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTGTTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTTTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCTATTTTTAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATGTGCCCGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACCGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGACATTATCCGTGCGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAGGCAATGGATACTTTGTAA-------------------------ATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCC{ACT}GACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA----G--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGA----ACGGCCATTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCT-----GAGGTACCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAA---CGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGC{CT}GCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCG----------------TCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Coccinia_adoensis ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGACCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCTATTTTTAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCCCGAGAATTGGGAGCTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAGGCAATGGATACTTTGTAA-----------------CAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA----G--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGG-CTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGC-------AGGTAACCCTC----GCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-----------AAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Combretocarpus_rotundatus ?????????CAA?CAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGATTATCAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGAGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGTCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGCATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACGAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATCTTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGCTGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTCCGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCAGAAGCTCTTTTTAAAGCACAAGTTGAAACGGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCGATCATAATGCATGACTACTTAACCGGGGGATTCACTGCAAATACTTCTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATGTTCACTCCGGTACCGTAGTAGGTAAGCTTGAAGGAGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTGATACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGAGTGGGTCTCTATACCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGGATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCTGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATACGTGAGGCACCTAAATGGAGTCCGGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGCCGCAGTGGATACTTTGGAA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Coriaria_arborea ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCCGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCAAATAGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCTGCTAAGAATTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATCCATTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCAGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCGGTGGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTTCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAAATCAAATTTGAATTTGAAGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACACAG{CG}CGCC-TAGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTCGGGTCGATCGGTCCGCCA--ATGGTGTGCACCGGTTTGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCTGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTAAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTA-CTGGAGGTACCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCTTTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAGTTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGTGCTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCGGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Coriaria_myrtifolia ??????????????????????????AGGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGCCGATGCTACCAAATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCTGCTAAGAATTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATCCATTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCAGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCGGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAAATCAAATTTGAATTTGAAGCAATGGATACTTTGTAA------------------------CATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGCAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCAACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCC-TAGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTCGGGCCGATCGGTCCGCCA--ATGGTGTGCACCGGTCTGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGTCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGCATATATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTAAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTACCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAGTTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGTGCTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCGGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGA---------------------------------------------------------------------- Corynocarpus_laevigatus ??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATATTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCGTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGT{CT}ACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCG{AG}AT{CT}CCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGTCCACCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGGAGAGTCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTATAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGCAATTATCCTTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGCAAATCAAATTTGAATC{CT}GACGCATGGATACT{CT}TG{CT}AAT-----------------CAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA-----------TTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGACGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGTGCACCGGTTGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCAGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAGGC--------CCCTCC--GGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATA----------------CCGGGTAATCTTTGAAGTTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGC-------GCCTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATAGCGGCAACGTGGGCGGTTATCTGCCGGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Cucumis_anguria ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATATTGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCGGAAGCTATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCCCGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCCCTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGACCGAAGCCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTACCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGCGATGATTCTGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAGGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGAGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAGGCAATGGATACTTTGTAA----TGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-----------T-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCATGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAG-----------------------------TATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAGGCAGTGGTACCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGAGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Cucurbita_pepo ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCCGAGGAAGCGGGGGCCGCCGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCCATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCTCGAGAATTGGGAGCTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTCTGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGCGATCAAATTCGAATTTGAGGCAGTAGATACTTTGTAA-----------------------TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA----G--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGA--GCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGATTGGCTCGTCCCTT-CTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACT------------------------GGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGC-----GCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGTGGCGACGTGGGCGGT{AT}CGCTGCCTGCG-ACG----GAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Datisca_cannabina ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACGGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGTGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGTCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGGCATCGAGCCTGTTGCTGGAGGAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAAGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGGCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAACGAATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGCTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCACGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTAACCGTGAGGCTACTAAATGGAGTCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAAGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAGTTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCAG--GCT-CTGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTTGGGTCAATCGGTCCGCCA--CTGGTGTGCACCGGTTGGCTCGTCCCTA-CGACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACACTACTGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACACCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-CGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGAAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Datisca_glomerata ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGTGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACTCCATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAAGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGGCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGCTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCACGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTACTAAATGGAGTCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCAGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAGTT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTTTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCAG--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTA-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCAATCGGTCCGCCT--ATGGTGTGCACCGGTTGGCTCGTCCCTT-CGACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTACTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACACCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAACCTTGGCCGACAGGCCCGGGAAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Echballium_elaterium ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGTCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGGCATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACGGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACCAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCCATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGAGCTATATTTGCGAGGGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTCTGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAGTTCGGCGGCGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTAAAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTACTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGCGATCAAATTTGAATTTGAGGCAGTCGATACAATTTGA-------------------GTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTTGCCACAG--GCT-CTGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATC{AC}ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTA----------GCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGTGGAGGTATCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAA{GT}CGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Gurania_makegana ??????????AAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTCAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGGTCTGCGCGCTCTACGCCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCCCTTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTCAATGCTACTGGAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATGTGTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATTGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGGACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGGGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGAGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATACGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAGGCAGTAGATACAATTTGA-------------CTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA-------GCT-TTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACT----------CA{CGT}GGCCTTCGTGCCGGCGACG{CG}ATCATTCAAATTTCTG{CG}CCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGC--------GGACACCCTCC---GCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCGGCG---G--------AGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Hillebrandia_sandwicensis ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACTACATTGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTGCTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTACAGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACATAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAACCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGGGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCGGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCAAGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCTGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATCAGATAAAAGGTCGACACAG--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTA-CGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCCGTCGGTCCGCCTT-AGGGTGTGCACCGTCGGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAGTTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTTTAGGACATCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGCTTCGCTGCCTGCC-GCGTTGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Marah_macrocarpa ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGCATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCTCTACGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCACCTCACGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCTATTTATAAATCCCAGGCGGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGGAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGAGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGCGATCAAATTTGAATTTGCCGCAGTCGATACTTTATAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACACAG--GCT-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCCTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTATTTGGGTTCCGGGGGGAG-ATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAG-ATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATCGGGAGGAATCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGA-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCAAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Myrica_cerifera ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCGTTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCAGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACTAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCAGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTTCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCGCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTAAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCCAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGCCTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTGAATTCCCAACCGTTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCCTATTTTGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCGCAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGCTTAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCACGACTACTTAACCGGGGGATTCACGGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCTGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAAATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAGCTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA-----------------------TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGGTAAAAGGTCGACGCGG--GCTTCTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCAAGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGGATAGAGGCCTACAATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTACGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGTTGGGCAGAGCGGTCCGCCC--CTGGTGTGCACCGATCTGCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGAACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT?CGGAGGTGACCTTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAG?CAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-TTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGAGGCGATGTGGGCGGTTCGCTGCCGGCA-ACGTTTTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACA---------------------------------------------------------- Octomeles_sumatrana ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCTCCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTTAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCATAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTATATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTTTGCCGGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGG???????????????????????????????????????????????????????????????????????????TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTACTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACACGG--GCT-TTGCTCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCAT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGGTCGTGCGGTCCGCCT-CACGGTGTGCACCAATCGGCTC-TCCCTT-CTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTAATAGGACATCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCATGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-CGGAGGCGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATG-CCCCCAAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Quercus_rubra ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATCATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCCTTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCCACTGGGACATGGACAACTGTGTGGACTGACGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCAGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTCTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTTCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGTCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGGGATAAATTAAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGGCTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTTAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCGCAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAACTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACCGGGGGGTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCCATGCATGCAGTTATTGATCGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCATGCCGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAAATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTGCTAAATGGAGTCCTGAGCTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA--------------------------TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGC?GACGCGG--GCT-CTGCTCGCTGCTCTGCTGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGTCTA{AT}TATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAA{AT}TAGG{GT}TTCGATTCCGGAGAGGGAGC?TGAGAAACGGGTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCT{AG}A{CT}ACGGGGAGGTAGTGACA{AT}TAAATAACAATACCGGGCTCTCACGAGT{AC}TGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG{CT}TCGTAGTTGAACCTTGGGTTGGGCAGAGCGGTCCGCCC--CTGGTGTGCACCGGTCTGCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATT?GTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGA{CG}GAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTATAGGACTCCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-TTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGA{AG}G-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCGGCG-AC?TCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAAGAAGGA---------------------------------------------------------------------- Symbegonia_sp ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCA{AC}TTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATCCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTTGACACGGCCGCC-TAGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGCATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTTCAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTTGCTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTA---GGAGGTGACCCTCCG-GGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGC-AAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGACGACGTGGGCGGTTTCCTGCCTGCC-ACATTGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Tetrameles_nudiflora ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCGCCTGAGGAACGAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATCACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGAGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTTAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCATAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTCTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAGATCACTTTAGGTTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTATGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCGGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATCAAATTTGAATTTCCAGCAATGGATACTTTGTAATACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACCCCG--GTC-TCGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAATACGGTGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGTTGGATCGTGCGGTCCGCCT-CACGGTGTGAACCAATCGATTCG-CCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTAATAGGACATCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCG-GGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCCCCAAGGC-AAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-ATATAAGCCTTGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- Trochomeria_macrocarpa ????????????????????TAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATGGAATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTAAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAACGTATTTGGATTCAAGGCTCTACGTGCTCTACGTCTGGAGGATTTACGAATCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCTATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCCGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATTACTTTAGGGTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTACCAGTGGCTTCCGGTGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTGGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCTGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAGGCAATGGATACTTTGTAA---------------------------------------------------------------TATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTC-A---------T-CTGCCCGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAA------------------------------------------AAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTGAGCGGTGGTACCCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCG{CT}GTGGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xerosicyos_decaryi ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCCGAGGAAGCAGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCCTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAAGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAATGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCCATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGACATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCGATGCATGCCGTTATTGATAGACAGAAGAATCACGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTCTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATTTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGTAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAAGCAATGGATACTTTGTAA----------------CCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACACGGC--CT-CTGCCCGTCGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTT-CGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGG-ATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGATCGGTCCGCCT--ATGGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTACTTTAAGGACTCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATCGGGAGGACACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCGTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCCCTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG----------------------- ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2720] TITLE Begoniaceae_rbcL_18S_and_ITS; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=4179; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Begonia_ankaranensis ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACGGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAAGGCATCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGGTGCAACAAACCCCGACTTTTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GC-TCTGCCCGGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGG-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACCGTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT--------T-CGAAGCCTG-CAA---AGCAGAACGACCCGTGCAACATGTTATAA---CA----ACTATGC-CA-GGATGGG-----TCGGACGTCAGTT--CGATTC-TCATG-GCACACCGTT----GA---TGT-GC-GGCCTCGATGGCCTTTT-GGGTCTTCTTG--------GTCGTT-GCT----T-TGACG-----TAACAAAA-CCCC-GGCACGGGATGTGCCAAGGAA--ATTTAAA--TTGA--AGAATTGC---CTGT-T-CCATGATGTCCC-G-TTTGCGGTGTGCTCATGGGGC--GTGGCTT-CTTT--G-TA-----ATCAT-AAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCACGCATCGATGAAGAACGTAGCAAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCACTCA--CACC-----------AAAGC---TTT--GCACAC-GC-TCAAT----C-T--------------------------CTCG-------------------GGCTTGA---GGCT-GGCCAT------GGGTTCGATGAGG----TGGTAGCGTTGGCCTCCCGTGCATGGAAG----TGGA-CGGTTGG-TCTAAATCTGAGTCCTCAGGCGT-TG-CGCAATG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC--------AGGCGAATT---ACATTGCA----TTTG-CGAGATG-CATGTGCGA----GA-ACTCCTTT-GCGACCCGATT-GTGCT---GCC----TCAT------TAGTT-CCTTCGAGAAC---AATGAGAAGACGT--TTATCCGTAGCC-GAGAC Begonia_boisiana ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTAT??????????????????CCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTGTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGAAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTTTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCA?????????????????????????????????ACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTGTAATTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACACAGGCGCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTTCAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAG-ATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAC-TGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-CGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTTTA-----CCA---AC-ATCC-------CGC-----CGCGCGCGGGAA----CGGC---GCGGG-GCG---CGTA---GGA---GAT-GC-GGATCGTG---CTCGC--GCGAG-CCCTGCC--TCCTCGCACG-CCC--CGT--GCCCCC---TAACGAA--CCAC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TATTGAA--CTT---AGAAC-GC---AGCT---CCCTT--GCCCC-GATTT-CGGGACGCA---GGGGT--CCTGCGAACTC---GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCC----------AAAAAAA------CCAA---G-ATCAAT-CCCC-TC----GATCGAA---GCA------GACTCGTGCTGCTT-----TGTTGGGGGGTTT--TGTT--GGCCTA------TGGGTGGTCGGGG----CGGGGACGTTGGCCTCCCGTGTTGGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CA-CGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACATTGCG----CCCG-CGAGACG-CGCGCTCG---GGAA-ACTCTTGG-TCGACCCTAAT-GCGCCTTC-------TCGT------TGGACA--TTATTGTCC---AGCGAGAAAAGA---CT-T--TATCC------- Begonia_cinnabarina ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAATATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTACCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATCAAATTTGAATTTTCGGCAATGGATAC???????--CCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTTTAGG-TGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTTTAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT-------GT-CGATGCT----{CG}C{AC}ATTGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTT-TG-----CA---AC-TTCC-------CGC-----TTCGCGCGGGAA----CGGC---GCGGG-GCG---CGTC----GG---ACT-GT-GGCACGCT-G-TT-TT--GCGCG-CCCTGCC-----TCGCACG-CCT--CGT--GCCGCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTTGCGTCAAGGAA--TCTAAAA--CAT---AGAAC--------------------------------------------GGGGTA-CCTGCGAACTT---GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCAAAA-------AAGAAAA--AA--CCAA---G-ATCAAT--CCC-TC----GATCCAA---GTA------GACTCGTGCTG{AC}T{AT}-----{AT}G{AT}{AT}GGGGGTTGGC{GT}-GGCT------------TTGGGTGATCGGGGG---CGG{AC}GACAT{GT}G--C{CT}TCCG{AT}GG-GGGCAA--C{CT}T-G--CGGTTGG-TCTAAATT{AC}GAGTCCTC-GGCGT-C{AT}-{AT}GCGGCG-CGAT-{AC}GACG--GTGGT{GT}GCA---ATGCCCTC---------GA{AC}GAATT---ACATTGCG----CATG-{AC}AAGA{AT}G-CACGCT{AC}GG----GA-A{CT}TCCTTG-A-GACCCTAAC-G{AC}GTC---GGCC----AGC------CGGACAA------CAC{CG}---GGCTGCTA-ATG---TTAT--GAGGC--GACCC Begonia_conchifolia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAAAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTAAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATCCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTAT-AGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCTT-TACGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACAT-AGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGAT-AACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCCAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAA-TGCAGAACAACCCGAG-AACTAGTTTTT----CA----AC-GTCT-------CGC-----TTTGTGCGGGAA----CGGC---ATGAG-GTG---TGTC---TGA---GAT-GT-GACCCA---CTCTCGT--GCGTG-CCATGCC-----TCGCACT-CCT--CTT--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCAAGTCGCGTCAAGGAA--TCTCAAA--CTCG--TAAA--GC---GGCT--CTCGT---GCCCC-GATTTTCGGGATGCA----GGGA--CCTGCGAACTT---GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTGCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTATCCCCCCG--CACC-----------AAAAAAA------CAAA-------------GCC-TT----GGTCGAA---GTAA-----GACTCGTGCTGCTT-----CGTCTGGGCTC-----GGCT-AGCATT------TGTGTGGCAGGGG----TGGCGACATTGGCCTCCCGTGG-GGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCTGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATG---ATGTTGCG----CTTG-CAAGGCG-CATGCTCGG----GA-ACTCCTCG-ACGACCCTAAC-GCGTC---GAC----TAGT------CGGACAA------CACC---GGCGAGTAGAC{CGT}---TTAT{GT}CGAAGC--{AG}ACCC Begonia_crassicaulis ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAAAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTAAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TATGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTTTT-----CTA---AC-GTCT-------CGC-----TTTGTGCGGGAA----TGGC---GTGAG-ACG---TGTC---GGA---GCT-GT-GGCTCG---CTTTTGC--GCGTG-TCATGCC----TCC-CACG-CCT--CTT--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTTGCGTCAAGGAA--TCTGAAA--CTC---ATAAA-GC---GGAT--CTCAT---GCCCC-GATTT-TGGGATGCA---GGG-A--CCTGCGAACTT---GATC------ATATAAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTGCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCTTAGCCCCCCG--CACC-----------AAAAA----------------AGCCAA---GCC-TT----GGTCGAA---GTAA-----GACTCGTGCTCCTT-----CGTCTGGGCTC-----GGCT-AGCATT------TGGCAGGCCGGGG----TGGTGACATTGGCCTCCCGTGG-GGGCAA--CCTCG--TGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCTGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATG---ATGTTGCG----CTTG-CGAGGCG-CACACTCGG----GA-ACTCCTCG-ACGACCCTAAT-GCGTC---GGC----TAGT------CGGACAA------CACC---GGCGAGCAGACG---TCAT-CGAAGC--GACCC Begonia_diadema ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAATAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATTACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAA-GCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CCAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGGGATCACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACACACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGAAAACTAGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTGAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTC-TCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCATCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGAT-AACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGA-ACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAT-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTTTG-----CCA---AT-GTCC-------CGC-----CTTGTGCGGGAA----CAGC---GCGGA-GCA---CGTT---GGA---GCT-GT-GGACAG---CGCTTTC--GCGCC-CCCTGCC-----CTGCATG-CCC--CGC--GCTCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTGAAA--CTT---AGAAC-AC---GGCT--CCCCT---GCCCC-GACTT-CGGGACGCA---GGGGT--CCTGTGAACTT---GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--TACCCAAAC------AAAAAAA--A---CCAA----CACCAAT--CCA-TC----GATCGAA---GAA------CACTCGTGTTGCTT-----CGTTTGGGGTTCTGGTGGCT-GGCCTT-------TGGGGGTCGGGG----AGGCGATGTTGGCCTCCCGTAT-GGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCAGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACATTGTG----CCTG-TGAGGCG-CGCCGTGGG----GA-ACTCCTCG-ACGACCCTAAT-GCGTC---GAT----TCGT------CAGACAA------CACT---GGCGAGAAGACG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_fallax ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAAGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAACTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT------TGT-CGATTCC{GT}{CG}-CC{AGT}AT-TGCAGAACAACCCGCC-A{AT}CTAGTAATG----CCA---AC-GTCC-------CGC-----CGCGAGCGGGAA----CGGC---GCGGG-GCG---GGTC---GGA---ACT-AA-GGGCCGCG-C-TC-GC--GCGCG-CCCTGTGC--CCCGGCGAG-CCT--CGCG--CCCCCC--TAACGAA--CCCC-GGCGCAAGTCGCGCCAAGGAA--TCCG-AA--CTC---AGAAC--------------------------------------------GGGGT--CCTGCGAACTC---GATCA---TTATACTAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCTCC-CCACCC--ACCC----ACCCACC--CA---CAAA-------GG---GTG-TT---C{CG}AT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGT-CG---CGG{AC}G-CGAT-CGACG--GTGGTTTCC---A{AT}GCCCTC---------GGCGAAT{AT}---A{AC}GTCGCG----CCCG-TGAGGCG-CGC{AT}G-GG-----GA-ACTCCTCG-CGGACCCTATA-G{CT}GTC---GAC----TCGT------CGGAGGA------CAC{AC}------------------A{AT}{AT}{AT}-GG----------- Begonia_fuchsioides ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAGTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATTCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCAGAAGCGCTGTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGAGCCATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGGGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACAGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--ACCTA-GTCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TATGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGCCAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATCCCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGATTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCCCCTTTTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGAAGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAAAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTT-CCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT----ATTGC-CGATTC-TG-CAAAA-TGCAGAACAACCAGCG-AACTAGTT-TG----T{CT}G---AA-TTCC-------CGC-----ATTGCGCGGGA-----CGGT---GCGGG-GCG---TG{AT}C---GGG---GGT-GG-TGGCCGC----TTTGG--TGCGG-CCCTGCC-----TCGCACG-CCT--CTC--GCCCCC---TAACAAA--CCCC-GGCGC{AG}A{GT}TTGC{GT}TCAAGGAA--T{GT}T{GT}TAA--CAT---AAAAC--------------------------------------------GGGGT--ATTGCAAACTT---GATGA---GAATATCGAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTGCTGGCCGA{AG}GGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCC-CCG--CACC-----------AAA{AG}GAA--AAA-CCA----CG-TCAAT--TGCGTG----CATGGAA---GTA------GACTCGTGCTGCTT-----CGTCGGGGCTCGCC--------GGCGT-----CTTGGTGGCAGGGG----CGGCGACATTGGCTTCCCGTGG-GGGCAA--C-TCG--CGGTTGG-TCTAAATTCGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATC---ACGTTGCG----CTTG-CGAGGCG-CGCGCTCGG----GA-ACTCATGC-ACGACCCTAAAAGCGTCT--GGC-----AGC------CGGACAA------CACC---GGCGAGCAGGC----TTAT-GGAAGG--GACCC Begonia_gracilis ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTTCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCGATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCTGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TTGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTAGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGTCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATTATTGT-CGATTCCTG-CAAAA-AGCAGAACAACCCGTG-AACTAGTTTG-----CCA---AC-GTCT-------CGC-----TTTG--CGGGAC----TGGT---GCGGG-GTG---AGTT---AGA---GCC-GC-GACCCA---CTTTTGT--GCGTT-CGCTGCC-----TCTCACG-CCT--CGC--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTCAAAT-TCAA--GGAAC-GC---GGTT---CCCTT--GCCCC-GATTT-CGGGATGCA---GGGGT--GCTGCGAACTC---GATCA---TAATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAAGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCC-GCACC-----------AAAAAA------CCCAA----GATCAAG--CCC-TC----GGTCGAA---GTA------GACTCGTGCTGTTT-----CGTCGGGGCTT-----GGCT-GGCCAT------TTGGTGGTAGGGG----TGGAGACATTGGCCTCCCGTGG-GGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCA---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACGTTGCG----CTTG-CGAGACG-CGCGCT{AT}GG----GA-ACTCCTCA-A{AT}GACCCTAAT-G{CT}GTC---GGC----TTGT------CGGACAA--------CC---GGCTAGCAGATG---TAAT-CGAAGC--GACCC Begonia_grandis ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCGACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCTTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGCGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAACCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT--TC{AT}TTGT-CGATTCCTG-CA{AG}AA-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTT-TG----CCA---AC-GTCC-------CGC-----CTCGTGCGGGAA----CGGC---GTTGG-GCG---CGTC---GGA---ACT-GC-GG{AC}CTGCG-C-TT-GC--GCGCG-CCCTGCC-----TCGCGCG-CCT--CGT--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTTGCGTCAAGGAA--TCTGTAA--CTT---AAAAC--------------------------------------------GGGGT--CCTGCGAACTT---GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCC---------AAAAAAA---CAC-CA----GGAATCAAGA--CC-TC----GATCGAAGAAGTA------GACTCGTGCTGCTC---GACGTTGTGGTTTT-----GCT-GGCCTTT------GGGCGGTCGGGG----AGGCGACGTTGGCT-----------------------------------------------------------------------------GTGTGGCTGTG-------------------------------------------CTTG-CGAGGCG-C{GT}CC-GTGG--GGAA---TCCTCG-ACGACC{AC}TAAT-GCGTT---GAC----TCGT------CGGACAA------CACC---GACGAGAAGA{CT}G---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_herbacea ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATTCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCAGAAGCGCTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGTCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGGGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGG-TGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATGGT{CG}-GATGCCTGTCA{AG}AA-TGCAGCAAAACCTGCG-AACGAGTT-TG----TCA---AC-GTCC-------CAC-----TTCGCACGGGAT----CGAC---GCAGA-GCA---CGTT---GGA---GCT-GC-GGCCCGC--C-TCTGC--AC{CG}TG-CCCTGCC-----TCGGACT-CCT--CGCACTCCCCCCG-TAACAAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCATCGAGGAA--TCTCAAA--CTTAACAGAAC-GC---GGTT---CCCTT--GCCCC-GTTTT-CAGGA{CG}GTA---GGGGT{GT}-CCGCCGACTCT---ATCG----TCGTACCGAATGACTCTCGACAATGGATATCTCGGCTATCGCATCGATGAAGAACATAGTGAAA-TGCG-AAA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATTG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCT{AG}GCCGA{CG}GGCACGTCTGGCTGGGCGTCACGAATCACAGCACCCC{GT}--CACCC----------A{AG}AAGGA--TGT-CCA-----C--CGAG---GCCTG-----ATCGAA---GTG------GACTCGTGCTACTT-----CATTGTGTGGGGGCTCGGATTGGCCTT------TGAGCGGTCAGGG----TGGTGATATTGACCTCTCATGC-GGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCTAC-AGCAT-CT-TGCGATG-CGAT-CGACA--GTGG{CG}T{GT}CC---ATGCCCTC---------GATGAAAT---ACGTTG{CT}A----CAT{AG}-C{AC}AGGCG-CG{AT}GTTAGA----GA-ACTCCT{GT}G-A{AT}GACCGT{CT}{GT}A-GAGT----GC{AG}----TCGG{CT}-----CAAT{CG}{AG}{CG}--{AC}TGAGTC---AGTCAAGGAGATG---C{CT}AT-CGAAGC--GACCC Begonia_incarnata ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGTCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTATTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGT-CTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT----------CGATTCCTG-CA{AG}AA-TGCAGAACAACCCGCG-AACACGTTTG-----CCA---AC-TTCC-------TGC-----TTTGCGCGGGAA----TGGT---GCGGG-GCG---CGTC---GGA---GTT-GT-GGCTT-----GCTTTTGCGCGCT-CACTGCC-----TCGCACG-CCT--CGT--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGCCAAGGAA--GCTTATA--CTT---AGAAC-GC---GGCT---CCCTT--GCCCC-GATTA-TGGGATGCA---GGGGT--CCTGTGAACTT---TATC------ATATTGAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACC-----------AAAAAAA--AA--CCAA----CACCAAA--CTA-TC----GATCGGA---GTA------GTCTCGTGCTGCTT-----CGTCGGGGCTT-----GGCT-GGCCTT------TGGGTGGTCGGGG----TGGCAACATTGGCCTCCCGT-TGGGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATCTGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCTTC---------GACGAATT---ACATTGCG----C-TGGCGAGACG-CGCGCTCGG----GA-ACTCCTCG-ACGACCCTAAT-GCGTC---GGC----TAGC------CGGACAA------CACT---GGCGAGCAGACG---TTAT-AGAAGC--GACCC Begonia_isoptera ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACGTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTAT-AGATAAAAGGTTGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGAAAACT-GACGGATCGCACGGCCTTTGTCGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATAACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGAAAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGAAATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCCGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTGAACGAACGAGACCTCAGCCTGCGAACGAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGCAGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTTCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGACAGTAGT-CGAGACCTG-CGAAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACAAGTTTG-----CCA---AT-GTCC-------CGC-----TGCGTGCGGGAA---CTGCC---GCGGG-GCGG--CGTC---GGA---GTT-GT-GGCCCG---CGCCTGC--GCGTG-CCCTCCC----TCTGCGCG-CCT--CGT--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTTGCGTCAAGGAA--TCTAAAA--CTT---AGAAT-GG---GG--ATGCCCT---GCCCCAAATCT-TGGCGCTCA---GGGGT--CCTCCGATCTTT--GATC----ACGTATCAAAGGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCC----------AAAAAAA--GA--CAAA----GTACAAT--CCC-TC----GATGGAA---GCA------GACTCGTGCTGCCT-----CGTTGCGGTTTT-----GCT-GGCCTT------AGGGTGGTCGGGG----AGGCGACGTTGGCCTCCCGTGC-GAGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATGCGAGTCCCC-GGCGT-CT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACATTGCG----CTTG-CGAGACG-CGTGCTTGG----GA-ACTCCTCG-TCGACCCTAAATTCGTC---GGC----TCGT------TGGACAA------CACC---AGCGAGAAGGCG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_iucunda ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACCACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGATTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTGTTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCGCTGTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCCGGTGGAGACCATATTCATTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTGCCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTGGGCATATGCCCGCTCTGACTGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGTGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTCGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCTTA-GCTCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGG-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTGATCGGCTGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTCACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTTGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT------TGT-CGATTCCTG{AC}C{ACG}AAA-T-CAGAACAACCCGCG-AA-TCGTTAATA---------AT-CGCG-------TTC-----CCCACGCAGGAA----CGGC---G--GG-TCG---TGCC---GGG---GCT-GC-GGATCGC--CG-CTGT--GCGCT-CCACGCC-----TGGCACG-CCT--CGCA--CACCC---TAACGAA--CACC-GGCGCAGGTCGCGTCAAGGAG--CATTTAA--TTG---AGAAC-------------------------------------------AGGGGT---TTGCGAACCC---TCTAA-----AAA-CACACAACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTCTTGGCTGAAGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCC----------AAACAA-------CCAA--------GTT{CT}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCCCGCGA-AG-CAA--C{CT}TCG--CGGTTGG-TCTAAAGTAGAGTGGTC-GGCAT-CG-CGCGGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTTTG---TAGCCCTC---------GGCGAATT---ACGTCGCA----TGCG-CGGGATG-CGGTGCGGA----GA-ACTCCATA-CGGACCCTGCT-GATGATT-GCC-GCCTCGC------GGGTT---------CCC---TGCGAGAAGGCG---CTG--CGAAGC--GACCC Begonia_luxurians ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTCTTATACTCCTGACTATCAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCACGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTAGCCGCTAAGAA??????????????????????????????????GGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGCAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATCCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTCCTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATAGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTGCCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCAGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAGTT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCATT-GCTCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT---------------------------------------------------------------------------------------TCGCA{CT}G{AG}GA-----CGG{AC}---GCG{GT}G-GCG---TGTT---GGT---GCT-GT-GG{CT}C-G---CCTCTGT--GCGCG-CCGTGCT-----TTGCAGG-CCT--CGC--GCTCCCCT-TAACAAA--CCCC-GGCGTGAGTAG{AC}GTCAAGGAA--TCTCGAA--CTT---AGAAC-GC---GCCT---CCCTC--GCCCC-AATTT-CGGGGTGCA---GGAGT--GTAG{CT}GAACTT---GATC----ATACATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCGTTCTGGTCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCATGCAT-GTAGCCCCCCA--CACC----------AAAAA----TAAGAGGG-----GGTCAAT--GTC-TC----GATCGAA---GCA------GACTCGCGCTGCAT-----CGTCGCGACTT-----GGCT-CGCCCT------TGGGCGGTGGTGG----TGGCGACATTGGCTTCCCGTGG-GGGCGA--CCTCG--CGGTTGG-CCTAAATTTGAGTCCTT-GGCGTTCT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTTCC---ATGCCCTC---------GACGAATC---ACATTGCG----CTTG-CGAGATG-CGTGCTATT----GA-ACTCTTGG-ACGACCTTCAA-------------------------------------------------------ATG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_masoniana ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCGTGTTGTTGGAGAAAAAGATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTGAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCGGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTGGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATAGT-CGATTCCTG-CAAAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTTTG----CCTGCCTAC-GTCC-------CCC-----CGCGCGAGGGAA----CGGT---GCGGG-GCG---CGTC---GGA---GCT-GC-GAACCG---CGCTTGC--GCGTTTTGATGCC-----TCGCGTG-CCT--CGC--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GACGCGAGTTGCGTCAAGGAA--TCTTGAA--CTT---AGAAC-GC---GGCT--CCCCT---GCCCC-GATTT-CGGGACCCA--GGGGTT--CCTGCGAACT----GAAC------ACATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTATCCCCCCG--CACC--ACAACATAGAAAAA----GAA---------AAACAAT--GCC-TCGC--TCTCGAA---GTGGACACTGGCTCGCGCCTCATA-TTTCGAATCGGGGTTTT---GTT-GGCCTTTT-GG-GTGGTGGTCGGGG----AGGAGACGTTGGCCTCCCGTGC-GGGTAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTCGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCAGCAATGCCCTC---------GACGAATT---ACGTTGCG----CCCG-CGAGACG-CGCGATCGG----GA-ACTCCTGG-TCGACCCTAAT-GCGCG---GAC----TCGC------TGGACAG------CACC---AGCGAGAGGACG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_meyerijohannis ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGCAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACGGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCCGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCGTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGCGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GC-TCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGAGGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT--TCATTGT-CGATTCCTG{AC}GAAA---GCAGAACAACCCGTG-AACTTGTTGA-----CACCG--T--------------------CCCACGCGGGAA----CGGC---G--GG-GCG---CGTC---TGG---GCT-GC-GCA-CAC{GT}-C-TC-{GT}C--GTGCG-CCCGGCC-----TCGCACG-CCT--CGCC--G-CTT---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTTTAA--CTG---AGAAC-GC---GGCT--CCCCT---GCCCC-GGCTC-CGGGATGCAC---GGGT--GCTGCGAACTT---ACTTA---CTATA-CACACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGTATCCCCCCC-GCACC-----------AAACAA-------GCAA----GTTTGG------CCA---------------------------------------------------------------------------------GACGGGG----CGGTAATGTTGGCCTCCCGTGC-GACTGC--TCGCA--CGGTTGG-CCTAAAGTCGAGTCCTC-GGCAT-CG-CGCGGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATACCCTC---------GGCGAATT---ACATTGCA----CTTG-CGAGTTG-CGCGTTGGG----GA-ACTCTGCC-AAGACCCTGCT-GCGTC---GTC----TCGT------CGGTT-CCTCGGGGATC---GACGGGG{AG}GACG---TCAT-CGAAGC--GACCC Begonia_nigritarum ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAACAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACGTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCTTA-GCCCG-TTGTTCTGATGATTCATGAAAACTGGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGG-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGAT-AACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCCAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGTGATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACTTGGGCGGTTCCCTGCCTGCCCACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTTCCTA---CCA---AC-GTCC-------CGC-----AGCACGCGGGAA----GGGC---GCGGG-GCG-----TA---------GCT-GC-GGAGCG---CGCTCGC--GCGTG-CCCCGAC-----TTGCGCG-CCT--CGA--GAGCCCCCCTAACGAACACCAC-GGCGCGAGTTGCGTCAAGGAA--ACTGAAA--CTC---GGAAC-GC---AGAC--CCCCT---GCCCC-GATTT-CGGGACGCAGGGGGGGT--CCTGCGAACTTT--GAAC------TTACGAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGCAGCCCCCCG--CACCC---------AAAAAAAA--AAG--------GAA-CAAG----------------CAA---GCAA-----------TCCCTCAGTGG--CGTTGC-----------GTT-GGCCTTTTTGC---GG-GGTCGGGG----AGGCGACGTTGGCCTCCCGTGC-GGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATCTGAGTCCTC-GGCGT-CT-GGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTTCC---ATGCCCTC---------GACGAATT---GCGTTGCG----CTCG-CGAGACG-CGCGGTGGA----GA-ACTCCTCG-CGGACCCTAAT-GCGTC---GGC----TCGC------CGGATGACA----CACC---GGCAAGAAGGCG---CCAT-CGAAGC--GACCC Begonia_nossibea ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACGGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCCGGGGAGGGACTTTAAGGCCTCCTTGGGGAAATGCACCCGGTG???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GC-TCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGG-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTTT-CGATTCCTG-CAAAA-AGCAGAACAACCCGTG-AACTAGTT--AA--CCTA---TC-GTCC----------------CCATGTGGGAA-------TT--GCGAG-GCAT---GTTCGAGGT-------AC-GGCAT----AGCTTCC--GCGTG-CCTTGCC-----TTGCATG-CCT--CGG--GAACCA---TAACGAA--CCCC-GGCGCTAGTTGCGTCAAGGA--CTCTTAAA--CTG---AGAAC-GC---CTGTCTCTCCT---AGCCC-GATTT-CGGGATGCA---GGGGT--GCTGCGAACTT---GCTT-----ATCAT-GAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTC{AT}CGCATCGATGAAGAACGTAG{CT}GAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGTTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGTAGCCACCCA--CACCA----------AA-GC---TTT--GAAC---GC-TCAAT--ATC-TCGG--TTT--AA---ATA------GACCTATGCTATTTT---TCATCAGGGGTTG----GGCT-GGCAAT------GGGTTCGATGAGG----TGGTCATGTTGACCTCCCTTGC-AAGCAA---GTGCA-TGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-AGCGT-TG-CGCAGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GGCGAATT---ACATTGCA----CTTG-CGGGATG-CATGTTTGA----GA-ACTCCTTT-GCGACCCAATT-GTGCT---GCC----TTGT------TGGTT-CCTTCGAGAAC---AATGAGAATACG---TTATTCGAAGC--GACCC Begonia_olbia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCTCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCACGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTGTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACATTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTAT-AGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGAAAACT-GACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT--TCATTGT-CGAC{CT}C-TG-CAAAA-TGCACAACAACCCGTG-AACTAGTATG-----CCA---AC-GTCT-------CGC-----TTCGCGCGGGTA----{AT}GGC---GCGGG-GTG---CGTC---{GT}GA---GCT-GC-GGCTCG---CTTTTGC--GCGGG-CCCAGCC-----TC{GT}CGCG-CCA--TGC--GCCCAC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTCAAAC-TTAT--AGAAC-GC---ACTT---CCCT---GCCCC-AAATT-TGGGATGCA---AGGGT--CCTGCGAACTT---GATC------ATACCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCAAAGG-----AAAAAA--------CCAT----GA{CT}CGAT--CCC-TC-----TTCGAA---GTA------GACTGGTGCTGCTT-----TGTTGGGGCTT-----GGCT-GGCCTT------TGGGTGGTCGGGG----TGGCAAAATTGGCCTCCCGTGG-AG-CAA--CCTCG--CGGTTGG-TTTAAATTCGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGGGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACATTGCG----CTTA-CGAGACG-CGTGCTGGG----GA-ACTCCTGG-ACGACCCTAAT-GCGTC---GGC----TAGC------CGGACAA------CGCC---GGCGAGCAGGCG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_oxyloba ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATAAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGCAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACGGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGCGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCATGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCAGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACACAG--GCCTCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTCTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-ATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAG-ATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCCTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCCTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAG-AGCAGAACAACCCGTG-AACCTGTTGA-----CAC---CC-GTCC----------------CCACGCGGGAA----CGGC----AGGG-GCG---TGTT---GGG---GCC-GC-TGCACG---CGCTCGT--GAGCG-CCCGGAC-----TCTCATG-CCT--CGCA-GCC------TAACAAT--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTTTAA--CTG---AGAAC-GC---GGCT--CCCAT---GCCCCCGGATG-TGGGATGCGT-GGGGGT--GCTGCGGACTT---ACTTA---CTATA-CACACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGTATCCCCCCG-CAGCC-----------AAA-----------CAA--------------------------GCAA----------------------GCGT---------------------------------------GGCTGGGCGGGG----CGGTAATGTTGGCCTCCCGTGC-GGG-TA--CCGGCA-CGGTTGG-CCTAAAGCCGACTCCTC-GGCAT-CG-CGCAGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATACCCTC---------GGCGAGTTA--ACATTGCA----CTTG-CGAGATG-CGCGTCGGG----GA-ACTCCTCC-ACGACCCTGCT-GCGTC---GTC----TCGT------CGGTTGCGTCGGGGCAC---GAAGAGGGGACG---TTAT-CGAAG-------- Begonia_poculifera ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCGGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCC?TATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCGCTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGTTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGCGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATCAAATTCGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GC-TCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTTTCGGTCCGCCT-CAGGGTGTGCACCGTTAGTCGCGTCCTTT-CTGCGGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTATGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAAA-GCAGAACAACCCGCG-AACTTGTCGTG----CAA---CG-AACC---------C-----CGCAA--GGGAA----TGGC---GGGGG-------CGT----------GCT-GG-GGC--GC----TA-GC--GCGCT-CCTCG----------CGCT-CCC--CGC--GCACCT---TAACGAA--CCCCCGGCGCGAGTTGCGCCAAGGAA--TCTTTAA--CTTG--AGAAT-GT---GGCT---CCTCT--GCCCCCGGTTG-CGGGATGCA---GGGGC--GCTGCGAGCTT---GAA------AATCACACACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCGGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTGGCCCCCCA--CGCTCCC------GCCAAA-----AAATCGA-----GTTCAAT----C---------------------------TCCTACTGGGGTT-----TGGCCGGACTTTGG----TT-GGG---------------GACGAGG----GGGCAATGTTGGCCTCCCGTGC-GAGCGA--TTGCG--CGGTTGG-CCTAAAGTTGAGCCCTC-GGCGT-CG-CGCAGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTTTT---A-GCCCTC---------GGCGAGAT---ACATTGCA----CGTG-CGAGATG-CGGTATCGG----GA-GCTCCCAC-GTGACCCTGCT-GCGCT---GCC----TCGT------CGGTT-CCTCGGAGAAG---GACGAGGAGGCG---CTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_roxburghii ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATATTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTATTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATCGACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAA????????????????????????????????????????????????TGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTTTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCATCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT---TC{AT}TGT-CGACTCCTG-{AC}A{AG}AA-TGCACAACAACCCGCG-AACTAGTT-TG----CCA---AT-GTCC-------CGC-----CTTGTGCGGGAG----CAGT---GCGGA-GCA---CGTT---GGA---GCT-GT-GGACAGCG-C-TT-TT--GCGCC-CCTTGCC-----CTGCGTG-CCC--CGC--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTAAAA--CTT---A{AG}AAT--------------------------------------------GGGGT--CCTGCAAACTT---GATC------GTATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCGGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGTCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCG--CACCCAAAA------ATAAAAA--AA--CCAA----CAACAAT--CCA-TC----GATCGAA---GCA------GACCCGCGCTTCTT-----CGGCGGGGGTGGTTTTGTTTGTTGGCTT--TTTTGGGTTGTCGGGG----AGTCGACGTTGGCCTCTCGTGC-G---AA--CTGCG--CGATTGG-TCTAAATATGAGTCCTG-GGCGT-C{CT}-TGCGGCG-CGAA-CGACG--GTGGTTGAC---ATGCCCTC---------GACGAATT---G{AC}GTTGCG----CCTG-CGAGA{AC}G-CGCGGTTGG----GA-ACTCCTCA-TCGACCCTAAT-GCATTA--G{AC}-----TTG-------CGGTGGAAAA---CGCC---GG-GAGAAGATG---CTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_rubella ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATTGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCCCTTTATAAAGCACAAGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAACGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCGGTTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TATGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCATCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAACCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT--TC-TCGT-CGATTCC{GT}G-AGGAA-TG{CG}AGAACAACCTGTG-AACTAGTT-TGC---CTA---AC-CTCC-------TGC-----C{CG}CAAGCGGGAA----CGGT---G-----------TGTG----GC---ACA-TC-GGA--GC----T--GC--TTGGT-CCCTG----------TGCC-CCG--CGC---CGCCT---AAACGAA--CCAC-GGCGCAAGTCGCGCCAAGGAA--TCTAAAA--ATT---AGAGC--------------------------------------------GGGGT--CCTGTGACCTTT--GATCA---AAATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTTTGGCTGA{AG}GGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGTAGCCCCCCC---ACCTAAACC-----AAAAAAAAA----CCAA---CG-TCAAT---TCGTC----GGTCGAA---GTT------GTCTCTGTGCTGTT----TCGA{AT}GGTGTTTT--GGCGCTTGGGCCTT------GGGTGGTCGGGG----AGGCAAATTTGGC{CT}TCCCGTGC-GGGCAA--C{CT}TCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CTTTGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCC---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACGTCGCG----CCTG-CGAGACG-CGCG-TCGG----GA-GCTCCTCG-ACGACCCTCAC-GCGTCT--GTT{CG}G--TCGGA-----CA{AT}{AT}AAA------TGCC---GGCGGGAAGACG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_scapigera ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAAGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTGACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTGTTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCACGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGCCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACAGTAGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGCTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGAGGTATTCATGTTGGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAGTTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCGTGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTCGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCGGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GC-TCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGTTATT-GGCCTACGATGGTGTTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCTTGAAACGAGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCGGTCGCGTCCTTT-CTGCTGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACGGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGGCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTCAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGGGCGGTTCCCTGCCCGCC-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT------TGT-CGATTCT--{AC}C-A{AG}A-T{CT}GACCGCGAACCG{CG}T-TA-TCAACCA-----CAC-G-AT--TCCC------CAG-----CCAGCGCTGGGG--AAAGGC---G--GG-GCA---CGCT---GGT---GCC-GC-GTTGCGCG-C-TCCGC--GCGCG-GCCGTCC-----CCGCGCG-CCT--CGCC--GACCG---CAACGAA--CCCC-GACGCGAGTCGCGTCAAGGAA--CATGAAA--CTG---AGAGC--------------------------------------------GGGAT--CTCGCGCGCTT---GCTCA-----CGA-CGCACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGTCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGTCCCCCT--CACCG----------AAGAG------G-CCAA----ATTCGAG--CTCC------TGAAGCA---GTG------CAGTCTCTGCGCTT---GCGTCGGGCGCTT----GGATTT---G{AC}----AGCTCGTTTGGAGGGG----CGTCAAGGTTGGCTTCCCGCGC-GGGCAA--CAG{CG}G--CGGTTGG-T{CT}TAAAGTAGAGTGCTT-GGCAT-CG-CGCGGTG-TGAT-CGACG--GTGGTTTCC---TTACCCTC---------GGCGAATA---ACATCGCA----CGCG-CGGGATG-CTGAGCGGA----GA-ACTCCATT-GGGACCCTTCC-TTGT----GAT-GCCTTTCTCG---CGGTT---------CCC--CTGCGTGGAGGCG---TTGC-CGAAGC--GACCC Begonia_ulmifolia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAGCTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAAATAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCGACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGACCTCCTCACGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCAAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATAACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCAGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCATT-GCTCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTCTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-TATGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCCAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT-------GT-CGATTCCTG-CAGAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACTAGTTTTG----TCA---AC-GTCT-------CGT-----CTTGCACGGGA-----CAGT---GCGTG-GTG---TGTT---GGT---GCT-GT-GGCTTGC--A-TACGT--GTGCG-CTCTGCC-----TGGCATG-CCT--CGT--GCCCCC---TAACAAA--CCCC-GGCGCGAGTAGCGTCAAGGAA--TCTCAAA--CTT---AGAAC-GC---GCCT---CCCTT--GCCCA-GATTA-TGGGATTTA----GGGTC-GTTGCGAACTT---GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCAAAGCCTTTTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCCA--CACAA--------GTCATA-----GAGAGGT----GG-TCAAT--GTC---GC--GAGGAAA---GTA------GCCTTGTGCTGCAT-----CGTCGGGGCTTGGC-C------TGCTC-----TTGGGTGATGGTGG----TGGCGACATTGGCTTCCCGTGG-GTGCAA--CCTCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCATT-GGCGTTCT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTTCC---ATGCCCTC---------GACGAATC---ACATTGCG----CTTG-CGAGTTG-CATGCTAGT----GG-ACTGCCGA-ACGACCCTC---------------------------------AA------CACG---TGATCGAA--CG---TTAT-CGAAGC--GACCC Begonia_violifolia ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCAGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGTTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGAATAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCTGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGGTGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGG--GCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCT-CAGG-TGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCCCTGCCTGCC-ACATCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT---CTTTCT---ATG-CGG---AGA-TGCAGA-C--CCCGCG-AATTAGTTTG-----CCA---AC-GTCC-------CGC-----TTCGCGCGGGAA----CGGC---GCGTT-GCG---CGTC---GGG---GCA-GC-GGCTCG---CCTTTGC--GCGCG-CCCTGTC-----TCGCGCG-CCT--CGC--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCAAGTCGCGTCAAGGAA--TCTCAAAA-CTC---ATAAC-GC---GGCT---CCCTT--GCCCC-GTTTT-CGGGATGCA---GGGGT--CCAGCGAAATTT--GATC------ATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCTGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGTCCCCCG--CACC-----------AAAAAAA--GA----------AACCAA---CCC-TC----GGTCGAA---GTA------GACTCGTGCTGCTT-----CGTCAGGGCTT-----GGGT-GGCCTT------CGTTTGGTCGGGG----TGGCGACATTGGCCTCCCGTGG-GGGCAA--CCTCG--CGGTTGG-CCTAAATTCGAGTCCTC-GGCGC-CT-TGCTGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTTCT---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACGTTGCG----CTTG-CGAGGCG-CGCGCTCGG----GA-ACTCCTCG-ACGACCCTAAC-GCGTC---GGC----TGGT------TGGGCAA------CACC---GGCGAGCAGACG---TTAT-CGAAGC--GACCC Datisca_cannabina ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACGGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGTGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGTCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGGCATCGAGCCTGTTGCTGGAGGAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAAGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGGCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAACGAATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGCTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCACGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTAACCGTGAGGCTACTAAATGGAGTCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTGAAGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAGTTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCAG--GC-TCTGCTCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCTTCGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTTGGGTCAATCGGTCCGCCA-C-TGGTGTGCACCGGTTGGCTCGTCCCTA-CGACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-ACTACTGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACACCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTAT-CGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-CTATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGAAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATGCCTT-AAAAA--------CAACCCGTG-AACGTGTTTT-----CAA---AA--TCGGGG--GGTGG--GGGCTCGAGAGGGCCCTCACGCT----CCTGTGCA--GTGAGGCGG---GCGTGCTGGCACATGT--CCTTTGCAGGCGTGGTCTGGCTC---GTTCCGTT-CCTTCCT---GCAAAC---TAACGAAC-CTCC-GGCGCGGACTGCGCCAAGGAA---CAATAA--CA----ATAGC-GC---GGCC----CCTC--GCCCC-GATAC-CGATGTGCGG--GGGGCT-GACGTGACCTGT--GATA-----CTCAT--AA-AACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATTGTTGCCCCC-----AC-----------GAA------------CA-----CAACCAT----C-TC----TTT-GAG---GT-------GACT------GCAT-----CGT----------------------------------------GGG----AGCAGATATTGGTCTCCCGTGC-G--CATTGTTGTG--TGGTTGG-CCTAAAACA-AGACCTC-GGCTT-CA-TTCGCCG-CGAC-AAACG--GTGGTTGTC---AAAGCCTC---------AGCGTCCT-----GTCACGTGTGTTTGATGAAAAACCGTGGTCGAA-TAGACCCTTCTGTGTCGACCTTC--------------------------------------------------------GACA---CTAT-CGACGC--GACCC Datisca_glomerata ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGTGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACTCCATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAAGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGGCCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGCTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCACGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGTAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTACTAAATGGAGTCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCCAGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAGTT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTTTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCAG--GC-TCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTCGACGGATCGCACGGCCATCGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTAGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCAATCGGTCCGCCTAT-GG-TGTGCACCGGTTGGCTCGTCCCTT-CGACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGTACTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-ATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTACTTTTAGGACACCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAACCTTGGCCGACAGGCCCGGGAAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTCGCTGCCCGCG-ACGTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATGCCTT-AAAAAA-------CAACCCGTG-AACGTGTTTT-----CAA---TC--TCGGGT---GTGCGCGGGCTCGAAAGAGCCCTCGCGCT----CCCGCGCG--GGGAGGCGG---GCGTGCTAGCACCTATC-CCTTTACGGGCGCGGTCTGGCTC---GTTGCGTT-CCTT-CTT--GCAAAC---TAACGAAC-CTCC-GGCGCGGACTGCGCCAAGGAA---CAATAA--CA----ATAGC-GC---GGCC----CCTC--GCCCC-GATAC-CGGTGCGCGT--GGGGTT-GACGTGACATGT--GATA-----TTCAT--AACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGCGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATTGTTGCCCCC-----AC-----------GAA------------CA-----CAACCAT----C-TC----TTT-GAG---GT-------GACT------GTAT-----CGT----------------------------------------GGG----AGCAGACATTGGTCTCCCGTGC-G--CATTGCCGTG--TGGTTGG-CCTAAAACA-CGACCTC-GGCTT-CA-TTCGCCG-TGAC-AAACG--GTGGTTGTC---AAAGCCTC---------GGCGTCCT-----GTCGCGTGCGTTTGATGAAACATCGAGGTCTAA-TAGACCCTTCTGCGTCGACCCTC--------------------------------------------------------GACG---CTAT-CGACGC--GACCC Hillebrandia_sandwicensis ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACTAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACTACATTGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTGCTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTACAGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACATAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAACCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGGGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGTAAATGGAGTCCGGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTTCAAGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTG-AAGTATGAACTAATT-CAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCTGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATCAGATAAAAGGTCGACACAG--GC-TCTGCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCCTCGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGG-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTTGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTA-CGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCCGTCGGTCCGCCT-TAGGGTGTGCACCGTCGGTCGCGTCCTTT-CTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAGTTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTTTAGGACATCGCCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTACGTGGAGGTGACCCTCCGCGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGCCAAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGCTTCGCTGCCTGCC-GCGTTGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAA--GCAGAAAAACTCGCG-AACTCGGTTAAAAA-CAAC--ACTGTGG---------CC------CGT-CGGCAA--AAAAGT----CGGG-GCG---CGTC----------CGTGC-CGA----G-CACTT-T--GCTTG-CCCGGCCG----CGGCGCC-CCT--CGC---AACTC----AACGAA--CCCC-GGCGCAAGTCGCGCCAAGGAAACTCTT-AA--CTTTTCTTAA-------GGCA----CGTT--GCCCC-GTTTT-CGGGACGAAC-GCTGGT--CTTGCGAAAGTGCTAGTATTATCACGCTC-AACGACTCTCGACAACGGATATCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTCTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACACATCGTTGCCCCCCCG-----------A----AAAAAGATT----T-AA----GGAAAAA------TAG----TTCGAA---TCCC-----GACTCCGACCGGGT-----CGGCGGGAT------------GCGC----------GCTGTTGGAGG----TGCTGAAGTTGGCCTCCCGT---G--CGTC-GTTCGA-CGGTTGG-CCTAAATTAGAGATCTC-GGCGT-CG-CGCGGTG-CGAT-CGACG--GTGGTTGCG---ATGCCCTC---------GGCGAAAA-ACAAGTTGCA----CTCG-CGCGTCG-CATCTCCGA----GAAGCTCCCCG-ATGACCCTCTT-GTTGT---GCCGCG-TCGCTTC---CGGCT-CC--GGAC------GACGCGCGCCTGCA-CCAT-CGAAGCGCGACCC Symbegonia_sp ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAAGTCCTCAACCGGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCTGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATTACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAGGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTTCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAATTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCCTATTTTGTGCGGAAGCA{AC}TTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGGGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATCCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAAATCACTTTAGGCTTTGTTGATCTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAGACCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGGACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCGAGTAAATGGAGTCCCGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTTCCGGCAATGGATACTTTGTAATGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATT-CAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACTTGCTACTCGG-ATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACG-TGCAACAAACCCCGACTTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTTGACACGGCCGCCTA-GCCCG-TTGCTCTGATGATTCATGATAACTTGACGGATCGCACGGCCTTTGT-GCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGCATAGT-GGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG-TAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTCGGGATATGTCTGTCGGTCCGCCTTCAGGGTGTGCACCGTCAGTCGCGTCCTTTGCTGCCGGCGATGCGTTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGTCGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAAC-GTCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCACTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGAATGTTGCTTATAGGACATCGCCGGCACCTTCTGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTA---GGAGGTGACCCTCCG-GGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGGC-AAGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACG-AGT-ATATAGCCTTGGCCGACAGGTCCGGGTAATCTTTGAAATTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGG-AATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGAATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGACGACGTGGGCGGTTTCCTGCCTGCC-ACATTGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTC-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATGATCATTGT-CGATTCCTG-CAAAA-TGCAGAACAACCCGCG-AACAAGTTTTT----CCA---AT-GTCC-------CGC-----TGCGCGCGGGAA----TGGC---GCGGG-GCG---CGTC---GGA---GTT-GC-AGCTCG---CGCTTGC--TCGAG-CCCAGCC----TC-GCACG-CCT--CGT--GCCCCC---TAACGAA--CCCC-GGCGCGAGTCGCGTCAAGGAA--TCTAGAA--CTT---AGAAT------GTTGATGCCCT---GCCCCAAATTT-TGGGACGTA---GGGGT--CTTCTGATCTT---GATC----ACATATCAAACGACTCTCGACAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGTAGTGAAA-TGCG-ATA-CTTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTG-AACCATCG-AGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAAGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCATCGTAGCCCCCTG--CACCC----------AAAAAAA--AAA-CCAA----GT-CAAT--CCC-TC----GATCGAA---{AC}{CT}{AC}A-----GACTCGTGCTGCTT-----CGTTGTGGTTTT-----GTT-GGCCTT------TGGGTGGTCGGGG----AGGCGACGTTGGCCTCCCGTGC-GGGTA{AG}--C{CT}TCG--CGGTTGG-TCTAAATTTGAGTCCTC-GGCGT-CT-TGCGGCG-CGAT-CGACG--GTGGTTGTC---ATGCCCTC---------GACGAATT---ACTTTGCG----CTTG-CGAGACG-CGTGCTTGG----GT-ACTCCTCG-TCGACCCTAAATGCGTC---GAC----TCGT------TGGAC{AG}-------CACC---AGCGAGAAGGCG---TTAT-CGAAGC--GACCC ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb7042; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Combretocarpus_rotundatus, 2 Anisophyllea_fallax, 3 Coccinia_adoensis, 4 Trochomeria_macrocarpa, 5 Cephalopentandra_ecirrhosa, 6 Gurania_makegana, 7 Abobra_tenuifolia, 8 Cucurbita_pepo, 9 Echballium_elaterium, 10 Cucumis_anguria, 11 Marah_macrocarpa, 12 Xerosicyos_decaryi, 13 Coriaria_arborea, 14 Coriaria_myrtifolia, 15 Corynocarpus_laevigatus, 16 Datisca_glomerata, 17 Datisca_cannabina, 18 Tetrameles_nudiflora, 19 Octomeles_sumatrana, 20 Hillebrandia_sandwicensis, 21 Symbegonia_sp, 22 Begonia_poculifera, 23 Begonia_nigritarum, 24 Begonia_diadema, 25 Begonia_olbia, 26 Begonia_ulmifolia, 27 Begonia_oxyloba, 28 Begonia_iucunda, 29 Quercus_rubra, 30 Myrica_cerifera; TREE Fig._3 = [&R] (30,(29,(((((((((((((28,25),24),23),21),26),22),27)Begonia,20)Begoniaceae,(19,18)Tetramelaceae),(17,16)Datiscaceae),(12,((11,(9,6)),(((10,4),(5,3)),(8,7))))Cucurbitaceae),(15,(14,13)Coriariaceae)),(2,1)Anisophylleaceae))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb7044; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Datisca_cannabina, 2 Begonia_ulmifolia, 3 Begonia_oxyloba, 4 Symbegonia_sp, 5 Hillebrandia_sandwicensis, 6 Begonia_meyerijohannis, 7 Begonia_nossibea, 8 Begonia_scapigera, 9 Begonia_incarnata, 10 Begonia_fuchsioides, 11 Begonia_cinnabarina, 12 Begonia_rubella, 13 Begonia_masoniana, 14 Begonia_gracilis, 15 Begonia_grandis, 16 Begonia_herbacea, 17 Begonia_crassicaulis, 18 Begonia_poculifera, 19 Begonia_violifolia, 20 Begonia_ankaranensis, 21 Begonia_fallax, 22 Begonia_iucunda, 23 Begonia_boisiana, 24 Begonia_roxburghii, 25 Begonia_nigritarum, 26 Begonia_diadema, 27 Begonia_isoptera, 28 Begonia_luxurians, 29 Begonia_olbia, 30 Begonia_conchifolia, 31 Datisca_glomerata; TREE Fig._4 = [&R] (1,(31,(((((((((((30,17),19),14),9),11),10),(29,(28,2))),(((((27,4),25),(23,13)),21),(((26,24),12),15))),16),((((22,8),(6,3)),18),(20,7)))Begonia,5)Begoniaceae)); END; BEGIN TREES; TITLE Tb7043; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Datisca_cannabina, 2 Begonia_ulmifolia, 3 Begonia_oxyloba, 4 Symbegonia_sp, 5 Hillebrandia_sandwicensis, 6 Begonia_meyerijohannis, 7 Begonia_nossibea, 8 Begonia_scapigera, 9 Begonia_incarnata, 10 Begonia_fuchsioides, 11 Begonia_cinnabarina, 12 Begonia_rubella, 13 Begonia_masoniana, 14 Begonia_gracilis, 15 Begonia_grandis, 16 Begonia_herbacea, 17 Begonia_crassicaulis, 18 Begonia_poculifera, 19 Begonia_violifolia, 20 Begonia_ankaranensis, 21 Begonia_fallax, 22 Begonia_iucunda, 23 Begonia_boisiana, 24 Begonia_roxburghii, 25 Begonia_nigritarum, 26 Begonia_diadema, 27 Begonia_isoptera, 28 Begonia_luxurians, 29 Begonia_olbia, 30 Begonia_conchifolia, 31 Datisca_glomerata; TREE Fig._2 = [&R] (1,(31,(((((((((((30,17),19),14),9),((28,2),10)),11),29),((((27,4),(25,13)),23),((26,24),((21,12),15)))),16),(((22,8),(18,(6,3))),(20,7)))Begonia,5)Begoniaceae)); END; BEGIN TREES; TITLE Tb7041; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Combretocarpus_rotundatus, 2 Anisophyllea_fallax, 3 Coccinia_adoensis, 4 Trochomeria_macrocarpa, 5 Cephalopentandra_ecirrhosa, 6 Gurania_makegana, 7 Abobra_tenuifolia, 8 Cucurbita_pepo, 9 Echballium_elaterium, 10 Cucumis_anguria, 11 Marah_macrocarpa, 12 Xerosicyos_decaryi, 13 Coriaria_arborea, 14 Coriaria_myrtifolia, 15 Corynocarpus_laevigatus, 16 Datisca_glomerata, 17 Datisca_cannabina, 18 Tetrameles_nudiflora, 19 Octomeles_sumatrana, 20 Hillebrandia_sandwicensis, 21 Symbegonia_sp, 22 Begonia_poculifera, 23 Begonia_nigritarum, 24 Begonia_diadema, 25 Begonia_olbia, 26 Begonia_ulmifolia, 27 Begonia_oxyloba, 28 Begonia_iucunda, 29 Quercus_rubra, 30 Myrica_cerifera; TREE Fig._1 = [&R] (30,(((((((27,((26,((25,23,21),24)),22))Begonia,20)Begoniaceae,(17,16)Datiscaceae),(19,18)Tetramelaceae),((14,13)Coriariaceae,(12,(11,((10,5,4,3),(8,7)),(9,6)))Cucurbitaceae)),15),(2,1)Anisophylleaceae),29); END;