#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 24, 2021; 5:31 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Meeboon J., Hidayat I.-., & Takamatsu S. 2012. Pseudoidium acalypha-javanicae, a new species of powdery mildew on Acalypha spp. from Indonesia. Mycoscience, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S12969] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=31; TAXLABELS Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785 Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431 Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473 Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722 Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382 Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397 Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357 Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716 Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415 Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418 Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438 Erysiphe_pisi_ex_Medicago_AB102942 Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=31; TAXLABELS Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785 Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431 Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473 Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722 Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382 Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397 Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357 Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716 Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415 Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418 Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438 Erysiphe_pisi_AB102942 Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M13564] TITLE Erysiphe_ML_Fig._2C; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=698; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGACTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGTGCTGCCGATCACCCGGA-GTTCT-CTCAGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGCAGCTTTGGGTTGTGGGACCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCACCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGACACCACTGATCCGCGAGG-GTTCT-CTCTCGGG-CACTCGGTGGGGTACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTTGGATAAAGGCCGAAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTTCGGTGCAATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTAAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCC-----TCGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACG------------------------------------------------------- Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGT----------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCATGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCCACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCAT----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCAT----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACG{CT}AGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTGGTAACGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCGGGCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGTGGCTTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACTAGACTTGGGCATCGCTGATCATCCGGG-GGTAT-CTCCGGTG-CACTCGACGATGCACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTTGGATAAAGGCTGTGGGAACGTGGCTCCTTTC--GA--GGAGTG--TTATAGCCCACGGTGCAATGCAGCCCA-TCCGGACCGAGGACCGCGCCCTTCGGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTT-----TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTCC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTCC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTACGCCCGGGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCC--AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCACCTTGA-GTTCTTCTCAAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGATTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGTTGATCATCTAGA-GTTTT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCTAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTT--GG--GGAGTG--TTATAGCTTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCTCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGAGGTTCC-CTCTGGTG-CACTCAGTAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCTTTCGGG--GGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TTGGGGTGCATCATC-ACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---TGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCACCTTGA-GGTCTCCTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCCTT---TGGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGA-------- Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTGGGAACGTGGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGT------------------------------------------------------ Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTGGGAACGTGGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGT----------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCAGAGGAACGTAGCTACCTTTCGGG--GGAGTGTTTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGACCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGATGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCTCTCGGG--GGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCCGATCACCCTGA-GTTCT-CTCAGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTA---------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pisi_ex_Medicago_AB102942 ------------TAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCATGGCCCGCGCCTCTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGGCCGGAGGAATGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGCGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCCGTT--CGGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGATGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCAGA-GTTTT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAATGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCC----------- Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGCTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCTGAGGCCCGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGACGCTGCCGATCATTCCGA-GTTCT-CTCTGATG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGCAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCCCCTCGGGAGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAACCCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TCGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350 CGAGTGAAGCGGTGACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGAATCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGCC---AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCATCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCCTTCGGG--GCAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGTTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTTACATCAATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTTTGTAAAGGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGT?TTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M13562] TITLE Erysiphe_NJ_Fig._2A; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=698; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGACTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGTGCTGCCGATCACCCGGA-GTTCT-CTCAGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGCAGCTTTGGGTTGTGGGACCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCACCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGACACCACTGATCCGCGAGG-GTTCT-CTCTCGGG-CACTCGGTGGGGTACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTTGGATAAAGGCCGAAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTTCGGTGCAATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTAAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCC-----TCGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACG------------------------------------------------------- Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGT----------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCATGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCCACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCAT----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCAT----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACG{CT}AGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTGGTAACGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCGGGCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGTGGCTTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACTAGACTTGGGCATCGCTGATCATCCGGG-GGTAT-CTCCGGTG-CACTCGACGATGCACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTTGGATAAAGGCTGTGGGAACGTGGCTCCTTTC--GA--GGAGTG--TTATAGCCCACGGTGCAATGCAGCCCA-TCCGGACCGAGGACCGCGCCCTTCGGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTT-----TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTCC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTCC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTACGCCCGGGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCC--AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCACCTTGA-GTTCTTCTCAAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGATTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGTTGATCATCTAGA-GTTTT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCTAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTT--GG--GGAGTG--TTATAGCTTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCTCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGAGGTTCC-CTCTGGTG-CACTCAGTAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCTTTCGGG--GGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TTGGGGTGCATCATC-ACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---TGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCACCTTGA-GGTCTCCTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCCTT---TGGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGA-------- Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTGGGAACGTGGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGT------------------------------------------------------ Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTGGGAACGTGGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGT----------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCAGAGGAACGTAGCTACCTTTCGGG--GGAGTGTTTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGACCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGATGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCTCTCGGG--GGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCCGATCACCCTGA-GTTCT-CTCAGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTA---------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pisi_ex_Medicago_AB102942 ------------TAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCATGGCCCGCGCCTCTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGGCCGGAGGAATGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGCGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCCGTT--CGGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGATGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCAGA-GTTTT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAATGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCC----------- Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGCTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCTGAGGCCCGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGACGCTGCCGATCATTCCGA-GTTCT-CTCTGATG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGCAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCCCCTCGGGAGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAACCCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TCGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350 CGAGTGAAGCGGTGACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGAATCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGCC---AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCATCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCCTTCGGG--GCAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGTTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTTACATCAATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTTTGTAAAGGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGT?TTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M13563] TITLE Erysiphe_MP_Fig._2B; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=698; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGACTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGTGCTGCCGATCACCCGGA-GTTCT-CTCAGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGCAGCTTTGGGTTGTGGGACCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCACCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGACACCACTGATCCGCGAGG-GTTCT-CTCTCGGG-CACTCGGTGGGGTACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTTGGATAAAGGCCGAAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTTCGGTGCAATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTAAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCC-----TCGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACG------------------------------------------------------- Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTGGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGT----------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCATGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCCACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCAT----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCAT----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGGG-CACTCGACAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACG{CT}AGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTGGTAACGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCGGGCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGTGGCTTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACTAGACTTGGGCATCGCTGATCATCCGGG-GGTAT-CTCCGGTG-CACTCGACGATGCACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGGTTGGATAAAGGCTGTGGGAACGTGGCTCCTTTC--GA--GGAGTG--TTATAGCCCACGGTGCAATGCAGCCCA-TCCGGACCGAGGACCGCGCCCTTCGGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTT-----TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTCC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTCC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTACGCCCGGGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCC--AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCACCTTGA-GTTCTTCTCAAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGATTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGTTGATCATCTAGA-GTTTT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCTAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTT--GG--GGAGTG--TTATAGCTTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCTCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCTGATCATCCAGAGGTTCC-CTCTGGTG-CACTCAGTAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCTTTCGGG--GGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TTGGGGTGCATCATC-ACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---TGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCACCTTGA-GGTCTCCTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCCTT---TGGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGA-------- Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTGGGAACGTGGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGT------------------------------------------------------ Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTGGGAACGTGGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGT----------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCAGAGGAACGTAGCTACCTTTCGGG--GGAGTGTTTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGACCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGATGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCTCTCGGG--GGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTG------------------------------------------------- Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAACCAGACTTGGGCACTGCCGATCACCCTGA-GTTCT-CTCAGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTA---------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pisi_AB102942 ------------TAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCATGGCCCGCGCCTCTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGA-GTTCT-CTCGGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGGCCGGAGGAATGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGCGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCCGTT--CGGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGATGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCAGA-GTTTT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAATGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCC----------- Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTTGA-GTTTT-CTCGAGTG-CACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTGGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCCT-----TTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGCTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCTGAGGCCCGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGACGCTGCCGATCATTCCGA-GTTCT-CTCTGATG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGCAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCCCCTCGGGAGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAACCCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT------TCGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350 CGAGTGAAGCGGTGACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGT---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGAATCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGCC---AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCATCCCGA-GTTCT-CTCTGGTG-CACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCGGAGGAACGTAGCTCCCCTTCGGG--GCAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATGCAGCCCA-GCCGGACCGAGGACCGCGCCTTC--GGGTTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTTACATCAATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTTTGTAAAGGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGT?TTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559 CGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCT---TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGGACTAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCCTGACCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGCCACCGTTGATCCGCTGGA-GTTCT-CTCCAGCGCCACTCAGCGGGGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACCACAGGAATGTAGCTCTCTTC--GG--GGAGTG--TTATAGCCTAGGGTGCCATACAGCCCACGCCGGATCGAGGACCGCGCCTTT--GGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCATCAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCCCCT-----TGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCG ; END; BEGIN TREES; TITLE Erysiphe_MP_Fig._2B; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350, 2 Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785, 3 Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374, 4 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811, 5 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431, 6 Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405, 7 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459, 8 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460, 9 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473, 10 Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407, 11 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720, 12 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722, 13 Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382, 14 Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397, 15 Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357, 16 Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391, 17 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715, 18 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716, 19 Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415, 20 Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418, 21 Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438, 22 Erysiphe_pisi_AB102942, 23 Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389, 24 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135, 25 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691, 26 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694, 27 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395, 28 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152, 29 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149, 30 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150, 31 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559; TREE Fig._2B = [&R] (1,((((((((((2,(((4,5),((13,16),(24,25,26))),(17,18))),(11,12)),(6,(22,(28,29,30,31)))),23),21),(7,8,9)),(3,10)),14),(15,(19,20))),27)); END; BEGIN TREES; TITLE Erysiphe_NJ_Fig._2A; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350, 2 Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785, 3 Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374, 4 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811, 5 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431, 6 Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405, 7 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459, 8 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460, 9 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473, 10 Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407, 11 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720, 12 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722, 13 Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382, 14 Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397, 15 Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357, 16 Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391, 17 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715, 18 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716, 19 Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415, 20 Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418, 21 Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438, 22 Erysiphe_pisi_ex_Medicago_AB102942, 23 Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389, 24 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135, 25 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691, 26 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694, 27 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395, 28 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152, 29 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149, 30 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150, 31 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559; TREE Fig._2A = [&R] (1,((((((((((2,(((4,5),(17,18)),(16,((24,25),26)))),(11,12)),(6,22)),13),23),21),((7,8),9)),((3,10),(((28,29),30),31))),(((15,19),20),27)),14)); END; BEGIN TREES; TITLE Erysiphe_ML_Fig._2C; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_AB022350, 2 Erysiphe_abbreviata_ex_Quercus_AB271785, 3 Erysiphe_adunca_ex_Salix_AB022374, 4 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB237811, 5 Erysiphe_alphitoides_ex_Quercus_AB257431, 6 Erysiphe_aquilegiae_ex_Cimicifuga_AB022405, 7 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252459, 8 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252460, 9 Erysiphe_arcuata_ex_Carpinus_AB252473, 10 Erysiphe_australiana_ex_Lagerstroemia_AB022407, 11 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292720, 12 Erysiphe_epigena_ex_Quercus_AB292722, 13 Erysiphe_friesii_ex_Rhamnus_AB022382, 14 Erysiphe_glycines_ex_Desmodium_AB022397, 15 Erysiphe_gracilis_ex_Quercus_AB022357, 16 Erysiphe_heraclei_ex_Daucus_AB022391, 17 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292715, 18 Erysiphe_hypophylla_ex_Quercus_AB292716, 19 Erysiphe_japonica_ex_Quercus_AB022415, 20 Erysiphe_mori_ex_Morus_AB022418, 21 Erysiphe_paeoniae_ex_Paeonia_AB257438, 22 Erysiphe_pisi_ex_Medicago_AB102942, 23 Erysiphe_pulchra_ex_Swida_AB022389, 24 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB197135, 25 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292691, 26 Erysiphe_quercicola_ex_Quercus_AB292694, 27 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_AB022395, 28 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_argentea_MUMH5152, 29 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5149, 30 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5150, 31 Pseudoidium_sp._ex_Acalypha_wilkesiana_MUMH5559; TREE Fig._2C = [&R] (1,(((((((((((2,((4,5),(24,25,26)),(17,18)),(13,16)),(11,12)),(6,(22,(28,29,30,31)))),23),21),(7,8,9)),(3,10)),14),15),19,(20,27))); END;