#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 28, 2021; 12:44 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Raja H.A., Oberlies N., El-elimat T., Zelski S.E., Shearer C., & Miller A.N. 2013. Freshwater Ascomycetes: Lindgomyces angustiascus, (Lindgomycetaceae, Pleosporales, Dothideomycetes), a new species occurring on submerged wood from the USA. Mycoscience, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S13461] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=65; TAXLABELS Amniculicola_immersa_GU456295 Amniculicola_lignicola_EF493863 Amniculicola_parva_GU296134 Anguillospora_longissima_GU266222 'Bimuria novae-zelandiae AY016338' Byssothecium_circinans_AY016339 Cochliobolus_heterostrophus_AY544727 Cucurbitaria_elongata_CEU42482 Delitschia_didyma_AF242264 Delitschia_winteri_DQ678026 Didymella_cucurbitacearum_AY293779 Didymella_exigua_EU754056 Dothidea_insculpta_DQ247810 Dothidea_sambuci_AY544722 Herpotrichia_juniperi_HJU42483 Lentithecium_aquaticum_FJ795477 Lentithecium_fluviatile_FJ795492 Lepidosphaeria_nicotiae_DQ384068 Leptosphaeria_maculans_EU754090 Letendraea_helminthicola_AY016345 Lindgomyces_angustiascus_A640 Lindgomyces_angustiascus_F60 Lindgomyces_angustiascus_G202 Lindgomyces_apiculatus_KT1108 Lindgomyces_apiculatus_KT114 Lindgomyces_breviappendiculatus_AB521733 Lindgomyces_breviappendiculatus_AB521734 Lindgomyces_cinctosporae_AB522430 Lindgomyces_cinctosporae_GU266238 Lindgomyces_ingoldianus_AB521719 Lindgomyces_ingoldianus_AB521720 Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1A Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1B Lindgomyces_rotuntadus_AB521722 Lindgomyces_rotuntadus_AB521723 Lindgomyces_rotuntadus_AB521724 Lindgomyces_rotuntadus_AB521725 Lindgomyces_sp_HHUF_30007_AB521721 Lophiostoma_heterosporum_AY016354 Lophiostoma_macrostomum_AB521731 Lophiostoma_macrostomum_AB521732 Massaria_platani_DQ678013 Massarina_eburnea_AB521718 Massariosphaeria_typhicola_AB521729 Massariosphaeria_typhicola_AB521730 Montagnula_opulenta_AF164370 Neotestudina_rosatii_DQ384069 Neottiosporina_paspali_EU754073 Ophiosphaerella_herpotricha_DQ678010 Phaeodothis_winteri_DQ678021 Phaeosphaeria_avenaria_AY544725 Phoma_herbarum_EU754087 Pleomassaria_siparia_DQ678027 Pleospora_herbarum_DQ767648 Preussia_terricola_AY544726 Setomelanomma_holmii_AF525677 Setosphaeria_monoceras_AY016352 Sporormia_lignicola_SLU42478 Tingoldiago_graminicola_AB521726 Tingoldiago_graminicola_AB521727 Tingoldiago_graminicola_AB521728 Trematosphaeria_pertusa_DQ678020 Ulospora_bilgramii_DQ384071 Verruculina_enalia_DQ678028 Zopfia_rhizophila_ZOFRGOAA ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=18; TAXLABELS Lindgomyces_angustiascus_A640a Lindgomyces_angustiascus_A640b Lindgomyces_angustiascus_G202a Lindgomyces_apiculatus_KT1108_ITS1ITS4 Lindgomyces_apiculatus_KT1144_ITS1ITS4 Lindgomyces_breviappendiculatus_KT1215_ITS1ITS4 Lindgomyces_breviappendiculatus_KT1399_ITS1ITS4 'Lindgomyces cinctosporae F56-1 ITS' Lindgomyces_ingoldianus_ATCC200398_ITS1ITS4 Lindgomyces_ingoldianus_KH100_ITS1ITS4 Lindgomyces_ingoldianus_KH241_ITS1ITS4 Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1A_ITS 'Lindgomyces lemonweirensis A632-1B' Lindgomyces_rotundatus_KH114_ITS1ITS4 Lindgomyces_rotundatus_KT1096_ITS1ITS4 Lindgomyces_rotundatus_KT1107_ITS1ITS4 Lindgomyces_rotundatus_KT966_ITS1ITS4 Massariosphaeria_typhicola_KT797_ITS1ITS4 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M14621] TITLE Lindgomycetaceae_SSU_LSU; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2398; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Amniculicola_immersa_GU456295 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTCCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAGTAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCTGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGT-TGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTGGGGATCGGGCGATGTTTCTATATT----GACTCGCTCGGCACCCTAAGAGAAATCAAAGTTTTTGG---------------------------------------------ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTATTAGCTGTGGTCTAAGACCCTTGGAACAGGGTGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCCAGCAGCTTTTGCCTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTAGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTTTTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCCTTTTGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCCATGCGGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCTTCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Amniculicola_lignicola_EF493863 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTCCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAGTAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGT-CGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTGGGGATCGGTCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCCTAAGACAAATCAAAGTTTCTCGGTACTGGGGGGAGT-------------------------ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----CTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTATTAGCTGTGGTCTAAGACCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCCAGCAGCTCTTGCCTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTCTTGCCTAGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCCTTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCCATGCGGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCTTCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAAC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Amniculicola_parva_GU296134 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTCCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAGTAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGT-CGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTGGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCCTAAGAGAAATCAAAGTTTT----------------------------------------------------CCCTAGT-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAA-CAGGCTCC-----CTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTATTAGCTGTGGTCTAAGACCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCCAGCAGCTCTTGCCTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTTTTGCCTAGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCCTTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCCATGCGGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCTTCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anguillospora_longissima_GU266222 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTCCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAGTAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGT-CGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTGGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCCTAAGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGAT-GCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----CTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTATTAGCTGTGGTCTAAGACCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCCAGCAGCTCTTGCCTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTCTTGCCTAGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCCTTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCCATGCGGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCTTCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTCTTCAGTTTTATGAGGTAGAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTCGAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Bimuria novae-zelandiae AY016338' TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAATACCTTACTACATGGAATACCTGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGCCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTCTCGGATCGCATG-GCCCTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCCGACTAGGAGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCCTTTTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTTCTATTGT----GACCCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACATGGATAGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCTACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTCTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGCGTTGGCGGCGGTCTAAGTTCCCTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGGCGCCTGCCTTCGCCGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAATTGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACGTGCCCGCAGTTGCTCACCCAGGCTCCGGCCTGGGGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGTCGGATAAAG----GTCTCTGTCACGTACCTCCCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTCCGCGCATCTGCCAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTGCGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACGTTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Byssothecium_circinans_AY016339 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACCACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACCTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACATGGCTCTTTAGAGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTAGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCTGGACCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACTGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----CTATGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGTGTTGGTGGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTT----TGTGGTCGCATGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCCGGGCGTATGCCCGGGGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAG----GCCTCTGTCACGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGACATGCGACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCTTCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCACCGCCGGGGCAGACATTAAGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Cochliobolus_heterostrophus_AY544727 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAATACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATA-GCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTGGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGAAGAACCTCATGCCCTTTACTGGGCGTGTTGGGGAATCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAAAATAGGGCGTGCGTTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGACGCCGCAATGATTAACA---GGAACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGATTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTCAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCTTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCTATTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTGTAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTGGGATAAAG----GTCTCTGTCACGTACCTCTCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGACATACCACCAGCCTAGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTTTACGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----CCCTTGTTACTTAATTGAACGCGGGCATTTGAATGAAACGTTATTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGAGGGGTTACGGTGCCGGAGTACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTGGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTCACCTATACCCCTCCGCCGGGGCAAAATTTACGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Cucurbitaria_elongata_CEU42482 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATAATAACTTTACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCA?CAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTCAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTGGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGTCATACAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATTTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGACCCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCC------------------------------------------------------------------------------------ Delitschia_didyma_AF242264 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCTTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAATTTAGGGGATCGAAAACAATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-----TTTTGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGTTTCGGCGTCGACCCTTGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGACGAGCGGTCTTCGCCATGTGAAACCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAACCAGACTTGTCTGCCGTCGTTCATCCGGGCTTCTGCCCGGTGCATTCGTCGGCAGACAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGACAAAG----GCCCTGGGAATGTAGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGTCATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGAATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATG------------------------------------------------------------------------ Delitschia_winteri_DQ678026 ---------------------TGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGTACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTTCGGTCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATCAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----CTTGGGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGTTTCGGCGAGGGCCTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTA----CGTGGCCCCTGGTCTTCGCCATGTGAAACCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAACCAGACTTGCCTGCAGTCGTTCATCCGGGCCCGCGCCCGGTGCACTCGTCTGCAGGCAGGCCAGCATCGGTTGGGGCGGCCGGACAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATACGGCCAGCCCCGACCGAGGACCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCATAATGGTCGCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGACCCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCGGGGCAAAAGTTAGGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Didymella_cucurbitacearum_AY293779 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTCACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAAC---------GGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTC-----TTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGGATCTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACAGTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAAGATTTAAGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGG-- Didymella_exigua_EU754056 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTCACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTT--------------------------------------------ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTC-----TTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCAGGTTTTTACCTGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGGAACTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACAGTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGGATTTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Dothidea_insculpta_DQ247810 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAGCGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTAGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGTATGCCCTTCACTGGGCGTATTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG-CAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGC---------TTATGGCCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTAGGCAGCCGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGACCG---GCTCTGGCTATGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAATCAGACTTGGACTTGGCTGTTCAACAGGTCTTCTGACCTGCCTATTCAGTCTTGTCCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGCCGGATAAAG----GCCCTGGGAATGTGGCTTCCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGTAATACGGCCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCC----GGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGTATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACCATCTAGTAGCTGGTTCCT?CCGAAGTTTCCCTCAGGAT?G----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTTCTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGT?CATCTAGACAGC?GGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGA?TGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCATGGTAGATTCGAAGCCATGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Dothidea_sambuci_AY544722 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAGCGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTAGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGTATGCCCTTCACTGGGCGTATTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTATTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGC---------TTATGGCCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTAGGCAGCCGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGACCG---GCTCTGGCTATGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAATCAGACTTGGACTTGGCTGTTCAACAGGTCTTCTGACCTGCCTATTCAGTCTTGTCCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGCCGGATAAAG----GCTCTGGGAATGTGGCTCCCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGTAATACGGCCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCC----GGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGTATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCATGGTAGATTCGAAGCCATGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Herpotrichia_juniperi_HJU42483 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACCACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACCTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATATAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTAGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCTGGACCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCC-AGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCT-----TTCAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGTGTCGGCAGCAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGTCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCTGCTTGTCTTCACCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACGTGCCCGTAGTTGCTCATCTGGGGTTTTCCCCAGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGAGAAAG----ACCTGTGTCACGTAGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--GGCAGGGGAATGCAACCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTTCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lentithecium_aquaticum_FJ795477 -------------CGGTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCTCATGCTCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTATTATTTG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGCCAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCCTGCATTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTTGCTCATCCGGGCTCTTGCCCGGAGCACTCTTCTGCGAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAAAG----GCCTCTGTCATGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGGCCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lentithecium_fluviatile_FJ795492 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGGACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGCAAATA-------------------------------------------------------ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTTCGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCCTGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCCGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCGGAACTTTTGCTCCGAGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAAAG----GCCTCTGTCATGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGGCCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lepidosphaeria_nicotiae_DQ384068 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCC-----GTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCCCTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAACCCCGTA----CGTGGCCGGTGGTCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTTCCGCCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGCCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCCCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAT---------------------------------------------------------------------------------------------- Leptosphaeria_maculans_EU754090 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTT--------------------------------------------ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTTAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTGGTCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTATCACGTACCTCTCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATTTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCCGGGGCAAGATTTAAGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Letendraea_helminthicola_AY016345 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAATACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCACGTGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCCGACTTGGAGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTTTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTTCTATTGT----GACCCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCATTGGCGGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGGCGCCTGCCTTTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCTAGGCTTTCGCCTGGGGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GCCTCTGTCACGTATCTCCCTTCGGGGGACCTTATAG--GGGAGGGCAATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCG----AGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACGTTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_angustiascus_A640 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTTCC----TTCCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAGCCCAGGGCGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCAAGGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lindgomyces_angustiascus_F60 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTCTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTAAAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA???GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT????GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTTCC????TTCCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA????CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA????TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC????GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG????GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAGCCCAGGGCGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCAAGGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA????AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA????GGGGCGAAAGACTAATC????GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG????CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG????TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGCG????????????---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_angustiascus_G202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGGGATTGCCCTAGT-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTTCC----TTCCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAGCCCAGGGCGCAATGCGACCAGCCTGGACT-AGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAACCACGGACCA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_apiculatus_KT1108 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAG-------------------------------------------------GGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGTACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_apiculatus_KT114 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAG-------------------------------------------------GGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGTACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_breviappendiculatus_AB521733 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCG-------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTTGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGCTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_breviappendiculatus_AB521734 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCG-------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTTGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGCTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_cinctosporae_AB522430 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGG------------------------------CGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGTCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTTGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGAGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCTAGGGTAATGCGACCAGTCTGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_cinctosporae_GU266238 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCT----------------------------------ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGTCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTTGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGAGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAGCCTAGGGCGTAATGCGACCAGTCTGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_ingoldianus_AB521719 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGTCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCGTGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACACATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_ingoldianus_AB521720 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGTCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCGTGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACACATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1A TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTTCC-----TTCCGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1B TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTTCC-----TTCCGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGTTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lindgomyces_rotuntadus_AB521722 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCAACTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_rotuntadus_AB521723 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCAACTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_rotuntadus_AB521724 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCAACTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_rotuntadus_AB521725 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCAACTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lindgomyces_sp_HHUF_30007_AB521721 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGTCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCC-----TTCGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCACCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCATCTAGGCTTCTGCCTGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCGTGGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACACATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lophiostoma_heterosporum_AY016354 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCTGACTTCGGAAAGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTT-GGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCTGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCAGTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACACGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCCAGCCTCCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTTGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCTAGACGTGCCTTGGGTTGATCAGCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCCTTTGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCTGGATAAAG----GTCTGTTAAACGTGACTCCCTTCGGGGGAGCTTATAG--GGCAGAGACATGCAGCCAGTCCGAACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATAGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCACCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGTTACCTATACCCCGCCGCCAGGGCAGGATTTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lophiostoma_macrostomum_AB521731 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCTGACTTCGGAAAGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTT-GGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCTGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCAGTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTT--------------------------------------------------------------ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGTTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCCAGCCTCCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTTGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCTAGACGTGCCTTGGGTTGATCAGCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCCCTTGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCTGGATAAAG----GTCTGTTAAACGTGACTTCCTTCGGGGGAGCTTATAG--GGCAGAGACATGCAGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCATAATAGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCT----AGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGTTACCTATACCCCGCCGCCAGGGCAGAATTTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Lophiostoma_macrostomum_AB521732 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCTGACTTCGGAAAGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTT-GGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCTGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCAGTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTT--------------------------------------------------------------ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGTTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCCAGCCTCCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTTGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCTAGACGTGCCTTGGGTTGATCAGCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCCCTTGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCTGGATAAAG----GTCTGTTAAACGTGACTTCCTTCGGGGGAGCTTATAG--GGCAGAGACATGCAGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCATAATAGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCT----AGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGTTACCTATACCCCGCCGCCAGGGCAGAATTTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Massaria_platani_DQ678013 ----------------------GATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTTGACGGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTT----TGTGGTCGCCAGTCTTCACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGACTTTTGCCCGGAGCACTCTTCTGCAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCTGGATAAAG----ACCTCTGTCATGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCAGTCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATTCGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGG?AAAGCGAATGA?TAGAGGCC?GGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGG?CATTTGAATGTATCGTT?CTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACATTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Massarina_eburnea_AB521718 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGG-ATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACCTCTCAGATCGCATA-GCCTTGAGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGTTAGCCTGAGAAACGGCTAACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATAGGGAGCTCTTTTGGGTTTCCTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTTTTTTCTGGAGAACCGCATGCTCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATTACAGCATGGAATAATAGAATAGGACGT-CGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATTAGTATTCAATGGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTCTTTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATCAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTAGGCGGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGGCATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGTCGCCTGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATAAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCTAGGCTTTTGCCTGGGGCATTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGTCGGATAAAG----GTCTCTCTCACGTACCTGCCTACGGGTAGCCTTATAG--GGGAGAGACATGCGACCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCGGGGCAGACATTATGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Massariosphaeria_typhicola_AB521729 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCT-AAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGTCTGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCG-------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCCGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCCAGGTTTCGGCCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTCGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCGGGGTAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Massariosphaeria_typhicola_AB521730 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCT-AAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGTCTGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTT----GACTCG-------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTCCGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCTGGCCTTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCCAGGTTTCGGCCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAG----GTCTCGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCGGGGTAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACATATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Montagnula_opulenta_AF164370 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGTTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATA-GCCTTGAGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCCGATACGGAGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGAGTTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTTGGCCTGGCCGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTTTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTTCTAATGT----GACCCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAG------------------------------------------------------AAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCC-----CATTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCATGGGCGGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGGCGCCTGCCTTTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACGTGCCCGCAGTTGCTCACCCCGGCTCTTGCCTGGGGCACTCTTCTGTGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAG----GCCTCTGTCAAGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGGCCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGATCCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACGTTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Neotestudina_rosatii_DQ384069 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCTGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCT-----CTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCCCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAACCCCGTA----CGTGGTCGTCGGTCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAAC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neottiosporina_paspali_EU754073 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTGGCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGTCAGCCTGAGAAACGGCTGACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTTTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATTACAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTACTATTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTG--------------------------------------------ACTGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----TTTTAGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGTAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTT----TGTGGTCGCATGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCACCTAGGCTTTTGCCTGGGGCATTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTAGCTTTCTTCGGAAGAACTTATAG--GGGAGAGAAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACATTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Ophiosphaerella_herpotricha_DQ678010 ---ATCAGT-TAT?GTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCG?GCAAATTACCCAATCC?GACA?GGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGAT?CAGGG?T?TTTTGGGTCT?GTAATTG?AATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAA?GCTCGTAGTTGA??CTTGGGTCTGGCTGGC??GTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG-------------------CGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTTAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTTATCCGGACTTTTGTCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTAGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTATCACGTACCTCCCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----AGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCCGGGG??GAATTTAAGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Phaeodothis_winteri_DQ678021 ---ATCAGTATATCGT?TATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTCTCAGATCGCATG-GCTTTACGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCGGAGGAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCCGATACGGAGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTTTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTTCTATTGT----GACCCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGCGATAGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCTACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCT-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGCATTGGCGGCGGTCTAAGTTCCCTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGGCGCCTGCCTTTGCCGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTCCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCCAGGCTCTCGCCTGGGGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGACAAAG----GCCTCTGTCATGTACCACCCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACGTTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Phaeosphaeria_avenaria_AY544725 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTTAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGGAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTATCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTTATCTGGACTTTTGTCCAGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----AGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTATTACCCATACCCC---------------------------------------------- Phoma_herbarum_EU754087 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTCACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTT--------------------------------------------ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTC-----TTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTTTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGGAACTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCT----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACAGTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGGATTTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Pleomassaria_siparia_DQ678027 TAAATCAGT-T?T?GTTTATTTGATAGTACCTTACCACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACCTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACATGGCTCTTTAGAGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTAGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCTGGACCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCC-----TTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGAGTTGGCTGCAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGTCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGTTGCATGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCATCCGGGGTTCTCCCCGGTGCACTCTTCTGTGGGCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGAGAAAG----ACCTGTGTCATGTAGCTGTTCTCGGGCAGTGTTATAG--GGCAGGGGAATGCAACCAGCTCGAACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTTCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGAAATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Pleospora_herbarum_DQ767648 ------------------ATTTGATAATACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATA-GCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGAAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAATCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAAAATAGGGCGTGCGTTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGACGCCGCAATGATTAACA---GGAACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGATTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG---------------------------------GCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTTAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCTTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCTATTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTGTAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTGGGATAAAG----GTCTCTGTCACGTACCTCTCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGACATACCACCAGCCTAGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTTTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----CCCTTGTTACTTGATTGAACGCGGGCATTTGAATGAAACGTTATTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGAGGGGTTACGGTGCCGGAGTACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTGGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTCACCTATACCCCTCCGCCGGGGCAAAATTTACGCCCCG-------------------- Preussia_terricola_AY544726 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGTGGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTTAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCAAAGGTTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGCCGCCAACCCGCGCTATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCCGGGCTCTTGCCCGGTGCACTCTTCTATGGGCAGGCCAGCATCAGTCTTGGCGGTCGGATAAAT----GCGTGCTAAACGTACCTCTCTTCGGGGGGACTTATAG--GGCACGGGCATACGACCAGCCGGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGAAATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGGG Setomelanomma_holmii_AF525677 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCTCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGG?T?GCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAA{AT}TTGAAATCTGGCTCT-----TTCAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGTGTCGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTTATCCGGACTTTTGTCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGAGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCAT{AC}TGCTAGGATGCTGGCGTAAGGGCTGT{AG}AGCGG{CG}CCGTCTTGAAACACGGACC{AT}{AT}{GT}{CG}{AT}GT{GT}TAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTC{ACG}{AGT}{ACG}CCGAAGTTTCCCTCAGGAT-G----CAGT-ACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCCGGGGCAGAATTTATGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Setosphaeria_monoceras_AY016352 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAATACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATA-GCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCTGGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGAAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAATCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAAAATAGGGCGTGCGTTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGACGCCGCAATGATTAACA---GGAACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGATTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTCAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCTTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCTAGCTATTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTGCAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTGGGATAAAG----GTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGGGCCTTATAG--GGGAGGGACATACCACCAGCCTAGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTTTACGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----CCCTTGTTACTTAATTGAACGCGGGCATTTGAATGAAACGTTATTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGAGGGGTTACGGTGCCGGAGTACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTGGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTCACCTATACCCCTCCGCCGGGGCAAAATTTACGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Sporormia_lignicola_SLU42478 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTCAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGAGTTGACTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCCGCCAGTCTTCTCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTTTTGCCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTCGCGGCGGTTGGATAAAT----GTCTGCACAATGTACCTCTCTTCGGGGGGACTTATAG--GGCAGGGGCATACAACCAGCTGCGATTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTA---------------------------------------------------------------------------------------- Tingoldiago_graminicola_AB521726 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCCTGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCTGGGCTTTTGCCCAGAGCACTCTTCTGCGAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAAAG----GCCTCTGTCATGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGGTCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACATTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Tingoldiago_graminicola_AB521727 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCCTGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCTGGGCTTTTGCCCAGAGCACTCTTCTGCGAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAAAG----GCCTCTGTCATGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGGTCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACATTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Tingoldiago_graminicola_AB521728 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCTGGCAGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCGTCGGCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTA----CGTGGTCGCCTGCCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCTGGGCTTTTGCCCAGAGCACTCTTCTGCGAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAAAG----GCCTCTGTCATGTATCTTCCTTCGGGAGACCTTATAG--GGGAGGGTAATGCGGTCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGACATTATGCCCCAGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Trematosphaeria_pertusa_DQ678020 ---ATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACCACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACCTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATATAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCTAGCGGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTTGTCCGGCTGGACCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-----TTCAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGTGTCGGCAGCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGTCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTA----TGTGGCTGCTTGTCTTCACCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACGTGCCCGTAGTTGCTCATCTGGGGATTTCCCCAGTGCACTCTTCTATGGGCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGAGAAAG----ACCTGTGTCACGTAGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--GGCAGGGGAATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTTCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGAAATTATGCCCTGGCGAGTAGGCAGGCGTGGAG Ulospora_bilgramii_DQ384071 TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG------ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-----CTTGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTGGCCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTA----CGTGGCCGGCGGTCTTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTCTTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAG----GCCTTGGGAATGTGGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCAGGGCAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verruculina_enalia_DQ678028 --------------------TTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTTACTGGGTGTGTAGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACGGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCT-----CT--GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGCGCTTTGGTGTTGGCCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAACCCCGTA----CGTGGCCGGCGGCCTTCGCTGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCACCTGGGCTCTTGCCCAGCGCACTCTTCTGCGGGCAGGCCAGCATCAGTTCAAGCGGTCGGACAAAA----GCCCTAGGAATGTGGCTCCTTCCGGGGAGTGTTATAG--CCTAGGATAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCATTTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCGGGGTAGAATTTATGCCCCGGCGAGTAGGCAGGCGTGGGG Zopfia_rhizophila_ZOFRGOAA TAAATCAGT-TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATG-GCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT?GCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTTACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATA---GGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTACTCTTTT----GACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-----CTTTGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGAGCTTCGGCGTCGGCGTCGGCCTAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTA----CGTGGCCGTCAGCCTTTGCCGTGTGAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAA----TAGCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGC----GCTTGCAGCCAGACTTGTCTGCGGTTGTTCATCCGGGCCCACGCCCGGTGCACTCGTCCGCAGGCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAG----GCCCCGGGAATGTAGCTCTCTTCGGGGAGTGTTATAG--CCCGGGGCAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCCGCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCC----GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCA----AATCGATCGTCAAATTTGGGCATA----GGGGCGAAAGACTAATC----GAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAG----CAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAG----TCCTTGTTACTTTGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * UNTITLED (CHARACTERS = Lindgomycetaceae_SSU_LSU) = N: 1-2398; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = Lindgomycetaceae_SSU_LSU) = N: 1-2398; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M14622] TITLE Lindgomycetaceae_ITS; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=1197; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Lindgomyces_angustiascus_A640a CAATACTCTGGCCAAGATGAGCGTTGCGCTTTGGGCTCTTTTTCAAGTATTACAACTTTGAAAAATGAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCTCAGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCACAAAAAAAAAAAAGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGATTATCTCTAGCGAGATCCAGCCTATTCTCTACCACACGCGAGGTCTCAAATCTGGCCCCTGATCTAAGCGTGCTATTCTCTACTGTAGATAAAGTGACAGCCACTGCGAGGACCCCTTTGCTCAAGGGAAACCCGCCGTGGCGTAGTGGCAAATGGCTCCCACCGTCCTTCAGGCGTATATCGCCTGCGGAGTTGGTTTAGGTCTTCGGATCAGGAGGGATGCCATCACTGAAAAGTCTGCCCGTCGCTTTTTCTTTACCCGAGCGCGTTAATGGACCAAGGGTACGGTACCTCGAGGCAATTTGAAATGAGTTGCCTCTGTCGTGTGTTTATATATCTATTTGCCTTGTAGCCCGCGGGTTTTCTGAACCTTTGCGTATGGGCGGGCGTCTACTCTCACTTGGTCAGCACTTGCTGAACGATTTTTCTCCCTTGGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCTGGACCCCCTGTTTATGTGTACCCTTCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCTAACAAACTCTTTTTGTAGTTGCAGTGTCTGTAGAATTATCAATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGATGTTGGGTGTTTGTCCCGCGTCCCGCGTGGACTCGCCTTAAAACCATTGGCAGCAGACATCGTGGCTAATTGCGCAGCAGATACGCGCCTGACGTTGGATGTCGGCTCTCCACGAGTGTAGCCTTTTATTTTCAGTTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGGCGGAGGAA Lindgomyces_angustiascus_A640b CAATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTGCGCTTTGGGCTCTTTTTCAAGTATTACAACTTTGAAAAATGAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCTCAGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCACAAAAAAAAAAAAGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGATTATCTCTAGCGAGATCCAGCCTATTCTCTACCACACGCGAGGTCTCAAATCTGGCCCCTGATCTAAGCGTGCTATTCTCTACTGTAGATAAAGTGACAGCCACTGCGAGGACCCCTTTGCTCAAGGGAAACCCGCCGTGGCGTAGTGGCAAATGGCTCCCACCGTCCTTCAGGCGTATATCGCCTGCGGAGTTGGTTTAGGTCTTCGGATCAGGAGGGATGCCATCACTGAAAAGTCTGCCCGTCGCTTTTTCTTTACCCGAGCGCGTTAATGGACCAAGGGTACGGTACCTCGAGGCAATTTGAAATGAGTTGCCTCTGTCGTGTGTTTATATATCTATTTGCCTTGTAGCCCGCGGGTTTTCTGAACCTTTGCGTATGGGCGGGCGTCTACTCTCACTTGGTCAGCACTTGCTGAACGATTTTTCTCCCTTGGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCTGGACCCCCTGTTTATGTGTACCCTTCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCTAACAAACTCTTTTTGTAGTTGCAGTGTCTGTAGAATTATCAATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGCGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGATGTTGGGTGTTTGTCCCGCGTCCCGCGTGGACTCGCCTTAAAACCATTGGCAGCAGACATCGTGGCTAATTGCGCAGCAGATACGCGCCTGACGTTGGATGTCGGCTCTCCACGAGTGTAGCCTTTTATTTTCAGTTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGGCGGAGGAA Lindgomyces_angustiascus_G202a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTAC-TGGATTATCTCTAGCGAGGTCCAGCCTATTCTCTACCACACGCGAGGTCTCAAATCTGGCCCCTGATCTAAGCGTGCTATTCTCTACTGTAGATAAAGTGACAGCCACTGCGAGGACCCCTTTGCTCAAGGGAAACCCGCGGTGGCGTAGTGGCAAATGGCTCCCACCGTCCTTCAGGCGTATATCGCCTGCGGAGTTGGTTTAGGTCTTCGGATCAGGAGGGATGCCATCACTGAAAAGTCTGCCCGTCGCTTTTTCTTTACCCGAGCGCGTTAATGGACCAAGGGTACGGTACCTCGAGGCAATTTGAAATGAGTTGCCTCTGTCGTGTGTTTATATATCTATTTGCCTTGTAGCCCGCGGGTTTTCTGAACCTTTGCGTATGGGCGGGCGTCTACTCTCACTTGGTCAGCACTTGCTGAACGATTTTTCTCCCTTGGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCTGGACCCCCTGTTTATGTGTACCCTTCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCTAACAAACTCTTTTTGTAGTTGCAGTGTCAGTAGAATTATCAATCTTA-TAAAACTTTCAACAACGGAT-TCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGATGTTGGGTG-TTGTCCCGCGTCCTGCGTGGACTCGCCTTAAAACCATTGGCAGCAGACATCGTGGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_apiculatus_KT1108_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTTT-TGAGTATTTCCAACTTGA---AAAAGAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC----AAAAAAACGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTTTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACCA--GCCAGCGAGGTCCAGCCAA-----TAGCACACGCGAGGTTTCAAACCCG---CCCGACCCCAGCGTGCTC---TCTAGTGTAG----AGTGACAGCCGCCGCGAGAGACCCTTTGCTC-GAGGGGACCCGCGGTGGAATAGTGGCAAATGGCTCC--CCTTCCTTCAGGCGTATCTTGCCGGTGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGATGAGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----CTTACCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTCGAGGCGATC------------TCTCTGTCGTGGG------------TTTGCCCTACAGCCCGCGGG-TTTTTTGACCTTTGCGTATGGGCGGGTGT----------CAGGTTAGCACTTGCTGAACGTTATCCCC-CC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTTTGTTCATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAACGGGGACTCCAACAAACTCTTCTTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCCACGTGCGCGGACTCGCCTTAAAATCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_apiculatus_KT1144_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTTT-TGAGTATTTCCAACTTGA---AAAAGAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC----AAAAAAACGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTTTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACCA--GCCAGCGAGGTCCAGCCAA-----TAGCACACGCGAGGTTTCAAACCCG---CCCGACCCCAGCGTGCTC---TCTAGTGTAG----AGTGACAGCCGCCGCGAGAGACCCTTTGCTC-GAGGGGACCCGCGGTGGAATAGTGGCAAATGGCTCC--CCTTCCTTCAGGCGTATCTTGCCGGTGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGATGAGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----CTTACCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTCGAGGCGATC------------TCTCTGTCGTGGG------------TTTGCCCTACAGCCCGCGGG-TTTTTTGACCTTTGCGTATGGGCGGGTGT----------CAGGTTAGCACTTGCTGAACGTTATCCCC-CC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTTTGTTCATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAACGGGGACTCCAACAAACTCTTCTTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCCACGTGCGCGGACTCGCCTTAAAATCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_breviappendiculatus_KT1215_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTGCGTTT---GCTCTTT-TGAG-TATTCCAACTTGAA--ATCAAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCACGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACTA--TCCAGCAATGTCCAGCCTA-----TAGCACACGCGAGGTCTCAAACCCG---TGTGATCTAAGCGTGCTCTTTTCTACTGTAG-----GTGACAGCCACAGCGATGAACCCTTTGCTC-AGGGTGATCCGCGGTGGAATAGCGGCAAATGGCTCC--CCGTCCTGCAGGCGTATCTCGCCGGTGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGTGGGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----TCTACCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTCGAGGCGATC------------CCTCTGTCGTGTG------------TTTGCCCTGTAGCCCGCAGGTTTTT---GCCTTTGCGTATGGGCGGGCGT----------TTGGTCAGCGCTTGCTGAACGTCTTTTTTCCC--GGAGAGTCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCCTTGTTTATGTGTATC--TCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCTTGCCAATGGGGACACCAACAAACTCTTTTTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCCACGTGTGTGGACTCACCTTAAAATCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_breviappendiculatus_KT1399_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTGCGTTT---GCTCTTT-TGAG-TATTCCAACTTGAA--ATCAAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCACGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACTA--TCCAGCAATGTCCAGCCTA-----TAGCACACGCGAGGTCTCAAACCCG---TGTGATCTAAGCGTGCTCTTTTCTACTGTAG-----GTGACAGCCACAGCGATGAACCCTTTGCTC-AGGGTGATCCGCGGTGGAATAGCGGCAAATGGCTCC--CCGTCCTGCAGGCGTATCTCGCCGGTGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGTGGGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----TCTACCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTCGAGGCGATC------------CCTCTGTCGTGTG------------TTTGCCCTGTAGCCCGCAGGTTTTT---GCCTTTGCGTATGGGCGGGCGT----------TTGGTCAGCGCTTGCTGAACGTCTTTTTTCCC--GGAGAGTCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCCTTGTTTATGTGTATC--TCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCTTGCCAATGGGGACACCAACAAACTCTTTTTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCCACGTGTGTGGACTCACCTTAAAATCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Lindgomyces cinctosporae F56-1 ITS' -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTCT-TGAG-TTTTCCAACTTGAAA-AATGAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCTGGTATAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAAATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACGGGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCATACTTGGACCC--GCTAGCAAGGTCCAGCCTA-----TAGCACACGCGAGGTCTCAAACCCG---CCTGATCTAAGCGTGCTCTCATCT-TTGTAG----AGTGACAGCTACTGCGAGAACCCCTTTGCTC-AGGGTGATTCGCGGTGGAATAGTGGCAAATGGCTCC--CCGTCCCTCAGGCGTATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGTGGGACGCTATTAATGAAAAGATTGCCCGTTGCTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCTATCTGAGCG-CGTT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_ingoldianus_ATCC200398_ITS1ITS4 -GATCCTCTGGCCAAG-TGAGCGTGGCGCTT---GCTCTTTTTCA-----------------------AAAGGCGGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCCGGTACAGCGGTCAAATTCCACGAAGACGGAGCATGGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC----AAAAAAAGAAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTCGGACCA--CCCAGCGAGGTCCAGCCTG-----TAGCACACGCGAGGTCTAAAACCCG---CCTGGCCTAGGCGTGCTCTCTTCTGCTGTAG----AGTGACGGCCTCCGCGGGGACCCCCTCGTTC-AGGGCGATCCGCGGTGGAACCCTGGCAAATGGCTCC--CTGTCCTTCAGGCGTATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGAGGGG-------ACTGAAAA------CCGTCGCTC----CCTACCAG-----------------AGGGTGTGGTACCTCGAGGCGATC------------CTCTTGCCGTGTG------------TCTGCCCCATGGCCCGCGGGTTTTT--GGCCTTCGCGTATGGGCGGGCGC----------TTGGTTAGCATCTGCTGGGTGATTTCCCCTCC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTCTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCCAACAAACGCTTTATGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTGTGTCTCGCTACTTGCGCAGACTCGCCTTAAAATCATTGGCAGCAGACATCGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_ingoldianus_KH100_ITS1ITS4 -GATCCTCTGGCCAAG-TGAGCGTGGCGCTT---GCTCTTTTTCA-----------------------AAAGGCGGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCCGGTACAGCGGTCAAATTCCACGAAGACGGAGCATGGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC----AAAAAAAGAAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTCGGACCA--TCCAGCGAGGTCCAGCCTG-----TAGCACACGCGAGGTCTAAAACCCG---CCTGGCCTAGGCGTGCTCTCTTCTGCTGTAG----AGTGACGGCCTCCGCGGGGACCCCCTCGTTC-AGGGCGATCCGCGGTGGAACCCTGGCAAATGGCTCC--CTGTCCTTCAGGCGTATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGAGGGG-------ACTGAAAA------CCGTCGCTC----CCTACCAG-----------------AGGGTGTGGTACCTCGAGGCGATC------------CTCTTGCCGTGTG------------TCTGCCCCATGGCCCGCGGGTTTTT--GGCCTTCGCGTATGGGCGGGCGC----------TTGGTTAGCATCTGCTGGGTGATTTCCCCTCC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTCTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCCAACAAACGCTTTATGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTGTGTCTCGCTACTTGCGCAGACTCGCCTTAAAATCATTGGCAGCAGACATCGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_ingoldianus_KH241_ITS1ITS4 -GATCCTCTGGCCAAG-TGAGCGTGGTGCTT---GCTCTTTTCAAA----------------------AAAGGCGGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCCCGGGAGTCTCGACAGCCGGTACAGCGGTCAAATCCCACGAAGACGGAGCATGGATAGCTAACCCTTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAAATAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTCGGACCA--CCCAGCGAGGTCCAGCCTG-----CAGCACACGCGAGGTCTAAAACCCG---CCTGGCCTAGGCGTGCTCTCTTCTGCTGTAG----AGTGACGGTCTCCGCGCGGACCCCCTCGTTT-AGGGCGATTCGCGGTGGAACTCTGGCAAATGGCTCC--CTGTCCTTCAGGCGTATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGAGGGG-------ACTGAAAA------CCGTCGCTT----CCTACCAA-----------------AGGGTGTGGTACCTCAAGGCGAT-------------CCTCTGCCGTGTG------------TCTGCCCCATGGCCCGCGGGTTTTT--GGCCTTCGCGTATGGGCGGGCAC----------TTGGTCAGCATCTGCTGGGCGAATTCCCCTCC--GGGGAATCAATCCTATGCCAACTCCCGAACCCTCTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCTAACAAACGCTTTATGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTGTGTCTCGCTACTTGCGCAGACTCGCCTTAAAATCATTGGCAGTAGACATCGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1A_ITS -AATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTGCGCTT---GCTCTTTTTCAAGTATTACAACTTTGAAAAATGAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCTCAGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC----AAAAAAAAGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGATTA--TCTAGCGAGGTCCAGCCTA-----TAGCACACGCGAGGTCTCAAATCTG---CCTGATCTAAGCGTGCTATTCTCTACTGTAG----AGTGGCAGCCACTGCGAGGACCCCTTTGCTC-AGGGAAACCCGCGGTGGAGTAGTGGCAAATGGCTCC--CCGTCCTTCAGGCGTATCTCGCCTGCGGAGTTGGTTTAGGTCTTCGGATCAGGAGGGA-------ACTGAAAA------CCGTCGCTT----TCTACCCG-----------------AGGGTACGGTACCTCGAGGCGAT-------------CCTCTGTCGTGTG------------TTTGCCTTGTAGCCCGCGGG-TTTCTGAACCTTCGCGTATGGGCGGGCGT----------TCGGTCAGCACTTGCTGAACGATTTTTCTCCC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCTGGACCCCCTGTTTATGTGTACC--TCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCTAACAAACTCTTTTCGTAGTTGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Lindgomyces lemonweirensis A632-1B' -AATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTGCGCTT---GCTCTTTTTCAAGTATTACAACTTTGAAAAATGAAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTGGGGTGTAAGAAATCCTCAGGAGTCTCGACAGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC----AAAAAAAAGAGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGATTA--TCTAGCGAGGTCCAGCCTA-----TAGCACACGCGAGGTCTCAAATCTG---C{CG}TGATCTAAGCGTGCTATTCTCTACTGTAG----AGTGGCAGCCACTGCGAGGACCCCTTTGCTC-AGGGAAACCCGCGGTGGAGTAGTGGCAAATGGCTCC--CCGTCCTTCAGGCGTATCTCGCCTGCGGAGTTGGTTTAGGTCTTCGGATCAGGAGGGA-------ACTGAAAA------CCGTCGCTT----TCTACCCG-----------------AGGGTACGGTACCTCGAGGCGAT-------------CCTCTGTCGTGTG------------TTTGCCTTGTAGCCCGCGGG-TTTCTGAACCTTCGCGTATGGGCGGGCGT----------TCGGTCAGCACTTGCTGAACGATTTTTCTCCC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCTGGACCCCCTGTTTATGTGTACC--TCGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAATGGGGACTCTAACAAACTCTTTTCGTAGTTGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGATGTTGGGTGTTTGTCCCGCGTCCTGCGTGGACTCGCCTTAAAACCATTGGCAGCAGACATCGTGGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_rotundatus_KH114_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTTTCCGAGATATTCCAACTCGAAAGAAAAGAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTAGGGTGTAAGAAATCCCTAGGAGTCTCGACAGCTGGTACGGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACAGGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACCA--ACCAGTTTGGTCCAGCCAA-----TAGCACACACGAGGTCTCAAACCCG---CCTGACCTCAGTTAGCTC---TGTACGGTAA----AGTGATAGCCGCTGCGAGAGACCCTTTGCTC-AAGGGGGCCCGCGGTGGAATAGTGGCAAGTGGCTCC--CCTTCCTTCAGGCATATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCGGATGGGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----CCTATCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTC---------------------TCTCTGTCGTGTG------------TTTGTCTCTTAGCCCGC----TTTCTTGGCCTTTGCATATGGGCAGGCGT----------TTGGTCGGTACTTGCTGAACGTTTTCCCCTTC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTTTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAACGGGGACTCCAACAAACTCTTATTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCTACGTGCGCGGACTCGCCTTAAAGTCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_rotundatus_KT1096_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTTTCCGAGATATTCCAACTCGAAAGAAAAGAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTAGGGTGTAAGAAATCCCTAGGAGTCTCGACAGCTGGTACGGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACAGGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACCA--ACCAGTTTGGTCCAGCCAA-----TAGCACACACGAGGTCTCAAACCCG---CCTGACCTCAGTTAGCTC---TGTACGGTAA----AGTGATAGCCGCTGCGAGAGACCCTTTGCTC-AAGGGGGCCCGCGGTGGAATAGTGGCAAGTGGCTCC--CCTTCCTTCAGGCATATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCGGATGGGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----CCTATCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTC---------------------TCTCTGTCGTGTG------------TTTGTCTCTTAGCCCGC----TTTCTTGGCCTTTGCATATGGGCAGGCGT----------TTGGTCGGTACTTGCTGAACGTTTTCCCCTTC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTTTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAACGGGGACTCCAACAAACTCTTATTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCTACGTGCGCGGACTCGCCTTAAAGTCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_rotundatus_KT1107_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTTTCCGAGATATTCCAACTCGAAAGAAAAGAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTAGGGTGTAAGAAATCCCTAGGAGTCTCGACAGCTGGTACGGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACAGGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACCA--ACCAGTTTGGTCCAGCCAA-----TAGCACACACGAGGTCTCAAACCCG---CCTGACCTCAGTTAGCTC---TGTACGGTAA----AGTGATAGCCGCTGCGAGAGACCCTTTGCTC-AAGGGGGCCCGCGGTGGAATAGTGGCAAGTGGCTCC--CCTTCCTTCAGGCATATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCGGATGGGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----CCTATCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTC---------------------TCTCTGTCGTGTG------------TTTGTCTCTTAGCCCGC----TTTCTTGGCCTTTGCATATGGGCAGGCGT----------TTGGTCGGTACTTGCTGAACGTTTTCCCCTTC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTTTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAACGGGGACTCCAACAAACTCTTATTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCTACGTGCGCGGACTCGCCTTAAAGTCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lindgomyces_rotundatus_KT966_ITS1ITS4 -GATACTCTGGCCAAG-TGAGCGTTTCGCTT---GCTCTTTCCGAGATATTCCAACTCGAAAGAAAAGAAAGGCAGTTGGAGAGCTACTAGGGTGTAAGAAATCCCTAGGAGTCTCGACAGCTGGTACGGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAGCATAGATAGCTAACCCCTGCGTCGTTGCAC---AAAAAAAACAGGTGCCTTACAAAGGGACGCTTTGCTCTCGAGAGGTCAGCTGCGTACTTGGACCA--ACCAGTTTGGTCCAGCCAA-----TAGCACACACGAGGTCTCAAACCCG---CCTGACCTCAGTTAGCTC---TGTACGGTAA----AGTGATAGCCGCTGCGAGAGACCCTTTGCTC-AAGGGGGCCCGCGGTGGAATAGTGGCAAGTGGCTCC--CCTTCCTTCAGGCATATCTCGCCGGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCGGATGGGA-------ACTGAAAA------CCGTTGCTT----CCTATCCG-----------------AGGGTGCGGTACCTC---------------------TCTCTGTCGTGTG------------TTTGTCTCTTAGCCCGC----TTTCTTGGCCTTTGCATATGGGCAGGCGT----------TTGGTCGGTACTTGCTGAACGTTTTCCCCTTC--GGGGAATCGATCCTATGCCAACTCCCGGACCCTTTGTTTATGTGTACC--TTGTTTCCTCGGCAGGCTTGCCTGCCAACGGGGACTCCAACAAACTCTTATTGTAGTGGCAGTGTCTGT--AATTA--AATCTTATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTTTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCCCGCTACGTGCGCGGACTCGCCTTAAAGTCATTGGCAGCAGACATTGTAGCTAATTGCGCAGCAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Massariosphaeria_typhicola_KT797_ITS1ITS4 -GTCACTCTGGCCGAG-TGCGCGTTTCGCTT---CTTCTCTGTGATTCATTTCGAATCCT---GAGAAACAGGCCGTCGTCGAGCCATCGGGGTGTAAGAAATCCCCGGAGGTCTCGGCGGCTGGTACAGCGGTCAAATTCCATGAAGACGGAACATAGATAGCTAACCCCTTTGTCGCTTGCC---GAAAAAAAGAAATGCCTTACAGAGGGACGCTTTGTTCCAGAGAGGTCAACTGCGTACTTGGACTT--TCAGGGGTAGTCCAGCCTT-----TTGCACACGCGAGGTCTCAAATCCC---ACTAGCCTATGTACGCGAACAGTCAACGTA-----AACGAACGCGGGGGACAAAGGCGCTAAGCTC-CGGCGTCCCTGCGGGGTTGTA--AGCCATCGACTCA--CCACAC----GGCGTAATTCTCCAGCGGAGTTGGTTTGGATCTTCGGATCAGGTGAGG-------GTCGATAA------TCATCCCGC----CCCGCGTG-----------------AGTACTCGGTAATTCGATGTGTTC------------CGATTGCCGTGTG------------CCCGGTCGGTGACCTGCTTG-TCTTCGCGCCGCCGCGTTTGAGTGGAGGA----------CCGGGCAACCCCCCGTGGACAGTCT---------GCGTAAGAGATCCTATACCAACTCCCGGACCCCTTGTCTATGTGTACT--TCGTTTCCTCGGCGGGCTCGCCCGCCAACGGGGACA--AACAAACCCTTTTTGCAGTGGAAGTTTCTGT--AACAA--AACCTCATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCATAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCGTCTCAAACCTTCAAGCCTAGCTTGGTGTTGGGTGACTGTCCCGCCTCACGCGCGGACTCGCCTCAAAGTCATTGGCAGCAGACTCGGTAGCTAATTGCGCAGCAC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * UNTITLED (CHARACTERS = Lindgomycetaceae_ITS) = N: 1-1197; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = Lindgomycetaceae_ITS) = N: 1-1197; END; BEGIN TREES; TITLE Lindgomycetaceae_SSU_LSU; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Lophiostoma_macrostomum_AB521731, 2 Lophiostoma_macrostomum_AB521732, 3 Lindgomyces_breviappendiculatus_AB521733, 4 Lindgomyces_breviappendiculatus_AB521734, 5 Massarina_eburnea_AB521718, 6 Lindgomyces_ingoldianus_AB521719, 7 Lindgomyces_ingoldianus_AB521720, 8 Lindgomyces_sp_HHUF_30007_AB521721, 9 Lindgomyces_rotuntadus_AB521722, 10 Lindgomyces_rotuntadus_AB521723, 11 Lindgomyces_rotuntadus_AB521724, 12 Lindgomyces_rotuntadus_AB521725, 13 Tingoldiago_graminicola_AB521726, 14 Tingoldiago_graminicola_AB521727, 15 Tingoldiago_graminicola_AB521728, 16 Lindgomyces_cinctosporae_AB522430, 17 Massariosphaeria_typhicola_AB521729, 18 Massariosphaeria_typhicola_AB521730, 19 Verruculina_enalia_DQ678028, 20 Lepidosphaeria_nicotiae_DQ384068, 21 Ulospora_bilgramii_DQ384071, 22 Neotestudina_rosatii_DQ384069, 23 Lophiostoma_heterosporum_AY016354, 24 Sporormia_lignicola_SLU42478, 25 Preussia_terricola_AY544726, 26 Trematosphaeria_pertusa_DQ678020, 27 Herpotrichia_juniperi_HJU42483, 28 Pleomassaria_siparia_DQ678027, 29 Byssothecium_circinans_AY016339, 30 Phaeosphaeria_avenaria_AY544725, 31 Ophiosphaerella_herpotricha_DQ678010, 32 Setomelanomma_holmii_AF525677, 33 Cucurbitaria_elongata_CEU42482, 34 Leptosphaeria_maculans_EU754090, 35 Didymella_cucurbitacearum_AY293779, 36 Phoma_herbarum_EU754087, 37 Didymella_exigua_EU754056, 38 Pleospora_herbarum_DQ767648, 39 Setosphaeria_monoceras_AY016352, 40 Cochliobolus_heterostrophus_AY544727, 41 Neottiosporina_paspali_EU754073, 42 Montagnula_opulenta_AF164370, 43 Letendraea_helminthicola_AY016345, 44 Phaeodothis_winteri_DQ678021, 45 'Bimuria novae-zelandiae AY016338', 46 Massaria_platani_DQ678013, 47 Zopfia_rhizophila_ZOFRGOAA, 48 Delitschia_didyma_AF242264, 49 Delitschia_winteri_DQ678026, 50 Dothidea_insculpta_DQ247810, 51 Dothidea_sambuci_AY544722, 52 Amniculicola_immersa_GU456295, 53 Amniculicola_lignicola_EF493863, 54 Amniculicola_parva_GU296134, 55 Anguillospora_longissima_GU266222, 56 Lindgomyces_apiculatus_KT1108, 57 Lindgomyces_apiculatus_KT114, 58 Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1A, 59 Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1B, 60 Lentithecium_aquaticum_FJ795477, 61 Lentithecium_fluviatile_FJ795492, 62 Lindgomyces_cinctosporae_GU266238, 63 Lindgomyces_angustiascus_F60, 64 Lindgomyces_angustiascus_A640, 65 Lindgomyces_angustiascus_G202; TREE tree_1 = [&R] ; END; BEGIN TREES; TITLE Lindgomyces_ITS; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 'Lindgomyces cinctosporae F56-1 ITS', 2 Lindgomyces_breviappendiculatus_KT1215_ITS1ITS4, 3 Lindgomyces_breviappendiculatus_KT1399_ITS1ITS4, 4 Lindgomyces_ingoldianus_ATCC200398_ITS1ITS4, 5 Lindgomyces_ingoldianus_KH100_ITS1ITS4, 6 Lindgomyces_rotundatus_KH114_ITS1ITS4, 7 Lindgomyces_ingoldianus_KH241_ITS1ITS4, 8 Lindgomyces_rotundatus_KT966_ITS1ITS4, 9 Lindgomyces_rotundatus_KT1096_ITS1ITS4, 10 Lindgomyces_rotundatus_KT1107_ITS1ITS4, 11 Massariosphaeria_typhicola_KT797_ITS1ITS4, 12 Lindgomyces_lemonweirensis_A632_1A_ITS, 13 Lindgomyces_apiculatus_KT1108_ITS1ITS4, 14 Lindgomyces_apiculatus_KT1144_ITS1ITS4, 15 'Lindgomyces lemonweirensis A632-1B', 16 Lindgomyces_angustiascus_G202a, 17 Lindgomyces_angustiascus_A640a, 18 Lindgomyces_angustiascus_A640b; TREE tree_1 = [&R] (11:0.27318,(((14:0.0,13:0.0)1.00:0.02877,(10:0.0,(9:0.0,(8:0.0,6:0.0)0.00:0.0)0.00:0.0)1.00:0.04878)0.85:0.01817,(1:0.04934,((3:0.0,2:0.0)1.00:0.0345,((((17:0.0,18:8.5E-4)0.92:0.00286,16:0.00118)0.95:0.00637,(15:0.0,12:0.0)0.84:0.00356)1.00:0.04983,(7:0.02582,(5:0.00112,4:0.0)0.16:0.00631)1.00:0.07241)0.78:0.01315)0.63:0.00649)0.62:0.0053):0.19975):0.0; END;