#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 15, 2020; 8:50 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Bentlage B. 2010. Evolution of box jellyfish (Cnidaria: Cubozoa), a group of highly toxic invertebrates. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 277(1680): 493-501. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S13778] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=35; TAXLABELS Aglauropsis_aeora Alatina_mordens_Queensland_AUS Antipathes_galapagensis Atolla_vanhoeffeni Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_brevipedalia_Japan2 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_QLD_AUS Chironex_fleckeri_QLD_AUS2 Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Copula_sivickisi_Japan Craterolophus_convolvulus Fabienna_sphaerica Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Haliclystus_sanjuanensis_B Malo_kingi_Queensland_AUS Montastrea_franksi Morbakka_virulenta_Japan Phacellophora_camtschatica Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=26; TAXLABELS Alatina_mordens_Queensland_AUS Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_sivickisi_Japan_and_AUS Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_Queensland_AUS Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Malo_kingi_Queensland_AUS Morbakka_virulenta_Japan Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa3; DIMENSIONS NTAX=25; TAXLABELS Alatina_mordens_Queensland_AUS Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_SouthernAustralia Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama2 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_QUeensland_AUS2 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Copula_sivickisi_Queensland_AUS Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Morbakka_virulenta_Japan Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa4; DIMENSIONS NTAX=38; TAXLABELS Aglauropsis_aeora Alatina_mordens_Queensland_AUS Antipathes_galapagensis Atolla_vanhoeffeni Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_brevipedalia_Japan2 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg_B Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2 Carybea_arborifera_Hawaii Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_QLD_AUS Chironex_fleckeri_QLD_AUS2 Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA Chiropsella_bronzie Copula_sivickisi_Japan Craterolophus_convolvulus Fabienna_sphaerica Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Haliclystus_sanjuanensis Malo_kingi_Queensland_AUS Montastrea_franksi Morbakka_virulenta_Japan Phacellophora_camtschatica Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa5; DIMENSIONS NTAX=35; TAXLABELS Aglauropsis_aeora Alatina_mordens_Queensland_AUS Antipathes_galapagensis Atolla_vanhoeffeni Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_brevipedalia_Japan2 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_QLD_AUS2 Chironex_fleckeri_Qld_AUS Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Copula_sivickisi_Japan Craterolophus_convolvulus Fabienna_sphaerica Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Haliclystus_sanjuanensis Malo_kingi_Queensland_AUS Montastraea_franksi Morbakka_virulenta_Japan Phacellophora_camtschatica_B Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa6; DIMENSIONS NTAX=30; TAXLABELS Alatina_mordens_Queensland_AUS Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_brevipedalia_Japan2 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_Queensland_AUS Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2 Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA Chiropsalmus_quadrumanus_SouthCarolina_USA Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Copula_sivickisi_Japan Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Malo_kingi_Queensland_AUS Morbakka_virulenta_Queensland_AUS Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa7; DIMENSIONS NTAX=26; TAXLABELS Alatina_mordens_Queensland_AUS Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_Queensland_AUS Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2 Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Copula_sivickisi_Japan Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Malo_kingi_Queensland_AUS Morbakka_virulenta_Japan Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15641] TITLE Fig_S6_16S_without_outgroup; LINK TAXA = Taxa3; DIMENSIONS NCHAR=486; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Alatina_mordens_Queensland_AUS ATGACTGGTGTAGCCTGCCCACTGA--------------------ACGATATTAAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTCGCCGCCTAATTAGCGGATAGAATGAAAGGCTGAACGAGCCCACCACTGTCTCAGCTTTAGATCTAACGAAATTAAATTAGCTGTTAAGATGCAGTTGAAAATTGGAAAGACGAGAAGACCCCGT-GAGCTTTACTTCGAGCTACGGTAAGAAGTTTGGTTGGGGCGACCTCCCAAACTCTAGAAACTTGGGAATACAAGGG--TAA-TCTTAATAGGTAGAAGCTTAACAAGTGGGGAAACCGCCCAGCTTGATAGAAAA----TCTAAGTTATAGTGACCCA--CCCTCTGTAGGGGGTGAATATGGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCCAGCCTTAGAGTTCCTATCGAAGGAAGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carukia_barnesi_Queensland_AUS ATAGTTGGTGAGGCCTGCTCACTGATTCTTAATAA---TAGATAATAAGAATTCAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTCGTCATTTAATTGATGACTGGAATGAAGGGCTAAACGAGTTTTTCTCTGTCTCAGTTGTAGAATAAGTGAAATTAGTTGATTTGTCAAGAACCAAATCAGGTTTGATAAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTACTTAACCTTTTAGGGGCTAGTTTGGTTGGGGCGACCACCCAAATAGACGAAACTTGGGTAAGCAAAGG--TTCTATTTAATGTA-GGAAACTTTACTAGTAGACTGATATGTCAGCTAGTTAGAGCT-ATTTCTAAGCCATAGGGACCCG--CCATCTTGTGGTGGCGATAATAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTCCTAGAGTTCATATCGAAGACTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_arborifera_Hawaii ATAGCTAGTGAAACCTGCTCACTGATATAGAATAA-GCATAGCAATTAATATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGTCCCTCTCTGTCTCAAGTGCAGGCAAGTCGAAATTTAGTACCTCGTTAAGACGCGAGGAAACCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTTAATTTATAA---ATAGTTTAGTTGGGGTGACTGCCCAAAATTTATAAACTTGGGTGAACAACGG--TTTCTTATAAAATA-GTAATCTTTACTGAAGGGGGGACACCCTTTTCAGTTACAAAG-TAGTGTAGGTTTTAAAAACCCG-TTCTCTATAGGGGAACGATATCGTATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATTTAGTCTTAGAGCTCCTATCGAAGGCTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_brevipedalia_Japan ATAGCTAGTGTAACCTGCTCACTGATATTTAATAA-ATTTAATAATAGGTATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGCTCCCCCCTGTCTCAAGCACAGGCAAGTCAAAATTTAGTACCTCGTTAAGACGCGAGGGTGTCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTTAATCTATAA---ATAGTTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAATTTAGAAACTTGGGTGAACAAGAG--TGAATTATAAAATA-ATAAGCTTTACTGAAGGGAGGACACTCCTCTCAGTCACAGAA-TAGTGTGGGTTTTAGAGACCCG-TTCAATACAGTGGAACGATATCGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATTTAGTCCTAGAGCTCCTATCGAAGGCTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg ATAGTTAGTGTAGCCTGCCCACTGACTCTAA-------------------GTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTCGCCGCCTAATTAGCGGATGGAATGAATGGCTGAACGAGCCTCTCTCTGTCTCAGTATCGGATCAAGTGAAATTAAACTAGTTGTCAAGATGCAACTGATTCTTGGAAAGACGAGAAGACCCCGT-GAGCTTTACTCTAACCCTTAA---GGAGTTTGGTTGGGGCGACCTCCCAAACAGAAGAAACTTGGGAAAACAAAGG--TATAGGTAATTGAA-AACAACTTAACAGGTAGGGTAACACCCCAGCCTGATAGTA---TAGACTAGGTTATAGTGATCCA--CCTTCTAATGAAGGTGTAAATGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCTTATCCTAGAGTTCCTATCGAAGATAGGGTTTGCCA----------- Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS ATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGATACTTAATAATAATAAGTAATAGGTATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAACTTCTCCCTGTCTCAAGTGCAGGCAGACTGAAATTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGGTTCCCTGATCAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTCTAATCTATAA---AGGGTTTAGTTGGGGTGACTACCCAAATTATAGAAACTTGGGTGAGCAAAGG--TAGATTATAAAATA-GTTAACTTTATTGAAGGGGAGACATCCTATTCAATCATTTAA-ATTTATGGGCTTTAAATACCCG-TTTTCTGTAAGGAAACGATAACGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATTTAGTCCTAGAGCTCCTATCGAAGACTAAGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_rastonii_SouthernAustralia ATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGATATCTAATAATATTGAATAACGGGTATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAACTTCTCCCTGTCTCAAGTGCAGGCAAACCGAAATTTAGATTCTCGTTAAGACGCGAGTATTCCCTGATCAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTTAATCTATAA---AAAGTTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAGCATAGAAACTTGGGTGAGCAAAGG--TAAAGTATAAAATA-GTTGGCTTTATTGAAAGGGAGACATCCTATTCAGTCATTTAG-ATTTGTGGGCTTTAAATACCCG-TTTCCTATAGGGAAACGATAACGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTCATTTAGTCCTAGAGCTCTTATCGAAGACTGAGTTTGCCACCTCGAT---- Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama ATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGAAGAAAGGAAAAACAAAGAGATTTTCTTTAAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCCTTTAATTGAGGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGCTTTTCCCTGTCTCGAGCACAGGCTAGTTGAAATTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGATCCCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTATTCCAAATTGTAA---GGAATTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAAGACAGAAACTTGGGTGAGCAATGG--TTGTTCTTAAAAGA-GTAAGCTTGATAGGGAGAAGGACACTCCTCCGTACTACTGAGCCAGTATG---TTTAATAACCCG---TTCAAAATAAGAACGATAACGA--AAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATCCAACCTAAGAGCTCCCATCAAAGGTTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama2 ATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGAAGAAAGGAAAAACAAAGAGATTTTCTTTAAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCCTTTAATTGAGGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGCTTTTCCCTGTCTCGAGCACAGGCTAGTTGAAATTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGATCCCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTATTCCAAATTGTAA---GGAATTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAAGACAGAAACTTGGGTGAGCAATGG--TTGTTCTTAAAAGA-GTAAGCTTGATAGGGAGAAGGACACTCCTCCGTACTACTGAGCCAGTATG---TTTAATAACCCG---TTCAAAATAAGAACGATAACGA--AAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATCCAACCTAAGAGCTCCCATCAAAGGTTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia ATAGTTAGTGAGATCTGCTCACTGATGGGCAATAA--AAATTTAAAACCCATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTGGAATGAAAGAAGTAACGAACTTCCCCCTGTCTCGGGCACAGGCCGATCGAAGTTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGAAGCCTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTCAACCCGGAA---GAAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCCGGAAGCTAGAAACCCGGGTGAACAAAGG--TTAATCCGAAAGAA-GCGCGCTTTATCGGGGGAGGGACATCTTCCTCGATCACAGGA---ATGTGAGTCTTAATGACCCG--CCCCCTGTTGGGGGCGATATCGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTCATCCAATCCTAGAGCTCCCATCGAAGATTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama ATAGTTAGTGAAACCTGCCCACTGATAGTCCATAA---ACCATAAAGGCTATTTAAAGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCCTAATTAGAGGCTAGAATGAAGGGGATTACGAGCTTCTCTCTGTCTCAAACTTAGATTTATTGAAATTTAGTACTTTGTTAAGACGCAAAGAACTCCTGACTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTATTTCTATCTATAA---GAAATTTAGTTGGGGTGACTACCCGAATAATAGAAACTTGGGTGAACAAGGG--TGATTAATCTCATAATTTAGCTTTATTCATAGGAAGACATTTCAGTGAATTACTAAACTTTAAGTAAGTTAAATAACCCG--CTTTATCTTTAAAGCGATTACGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTAATTTAGACCTAGAGCTCCTATCGAAGTCTAAGTTTGCCACCTCGATGTTG Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS ATAGTTAGTGAGGCCTGCCCACTGATTAGCGTTAA-------TAGTGTTAGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCACTTAATTTGTGGCTGGAATGAATGGTTTTACAAATCTTCCGCTGTCTCAGCTCTACCCCTACTGAAATTGAATATGCTGTGAAGATGCAGCTTATACTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACCTCCTCCCTTAG----GGGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAACAGTAGTAACTTAGGTAAACTAAGG-TTAATTACCAATATA-GTAGGCTTGATTAATAGACCGATAGGTTAGTTAAATAGCAATTATAGCTAAGTTATAGTGACCCT--CCGTTCTATGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCTACAAAGTCCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chironex_fleckeri_QUeensland_AUS2 ATAGTTAGTGAGACCTGCCCACTGATTAGCATTAA-------TAGTGTTAGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATGTAATTTGTGGCTGGAATGAACGGTTTTACAAATCTTCCACTGTCTCAGCTTTACCCCTACTGAAATTGAATATGCTGTGAAGATGCAGCTTATACTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACCTCCCTCCTTAG----GGGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATAGTAGTAACTTAGGTAAACTAAGG-TTAATTGCCAATATA-GTAAGCTTGATTAATAGACCGATAGGTTAGTTAGATAGCAGTTATAGCTAAGTTATAGTGACCCT--CCGTTCTATGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTGGCTACAAAGTCCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chironex_fleckeri_Queensland_AUS ATAGTTAGTGAGACCTGCCCACTGATTAGCATTAA-------TAGTGTTAGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATGTAATTTGTGGCTGGAATGAACGGTTTTACAAATCTTCCACTGTCTCAGCTTTACCCCTACTGAAATTGAA{GT}{AC}TGCTGTGAAGATGCAGCTTATACTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACCTCCCTCCTTAG----GGGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATAGTAGTAACTTAGGTAAACTAAGG-TTAATTACCAATATA-GTAAGCTTGATTAATAGACCGATAGGTTAGTTAGATAGCAGTTATAGCTAAGTTATAGTGACCCT--CCGTTCTATGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTGGCTACAAAGTCCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA ATAGTTGGTGAAGCCTGCCCACTGATTTATGCTAA-------TAACATAAGTTCAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCACATAATTTGTGGCTAGTATGAAAGGTTTTACAAGCTTTCCTCTGTCTCAATTACACACTTATCGAAATTTAAATAGCTGTGAAGATTCAGCTTCTTTCTGGTAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACTTTAAGCCCTGG---TAAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATATAAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAATATTAATATA-GTAAGCTTGACTGTAGGACCTATAGGTCTATCAGATAGTAAT----ACTAAGCTATAGTGACCCTGTTAGTATTCTAACAGCAAT--TAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTAACAAAGTCCATATTGAAGACTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil ATAGTTGGTGAGGCCTGCCCACTGATTTATGTTAA-------CAGCATAAGTTTAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCACGTAATTTGTGGCTAGTATGAAAGGTTTAACAAGCTTTCCCCTGTCTCAACTACATACCCACCGAAATTTAATAAGCTGTGAAGATTCAGCTTCGCTCTGGTAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGACTTTAAACCCTAG--GTAAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATACAAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAATAATAATATA-GTAAGCTTGACTGTAAGACTGATAAGTCTATCAGGTAGATAT----TCTAAGCTATAGTGACCCTGTTAATAGGTTAACAGCAAT--TAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTAACAAAGTTCATATTGAAAACTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 ATAGTTGGTGAGGCCTGCCCACTGATTTATGTTAA-------CAGCATAAGTTTAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCACGTAATTTGTGGCTAGTATGAAAGGTTTAACAAGCTTTCCCCTGTCTCAACTACATACCCACCGAAATTTAATAAGCTGTGAAGATTCAGCTTCGCTCTGGTAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGACTTTAAACCCTAG--GTAAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATACAAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAATAATAATATA-GTAAGCTTGACTGTAAGACTGATAAGTCTATCAGGTAGATAT----TCTAAGCTATAGTGACCCTGTTAATAGGTTAACAGCAAT--TAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTAACAAAGTTCATATTGAAAACTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS ATAGTTAGTGAGGCCTGCCCACTGATTTGAGTTTA-------CAGCTTGAGTTAAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCATCTAATTAGTGGCTAGAATGAATGGTTCTACAAGTCCCCCACTGTCTCAATTTTACTCTTATTGAAATTTAATAAGCTGTGAAGATTCAGCTTCTCCTTGGGAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAA-CTTCTCCTTTAG----AAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATAATAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAAGGATAATATA-GTAAGCTTAATTAATAGACTGATAAGTCAGTTAAATA---ACCCAGGTTAGGCTATAGTGACCCTGCTCATTAAAGGGGGCAGAATCTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCTACAAAGTTCATATTAAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Copula_sivickisi_Queensland_AUS ATAATTAATGATGCCTGCCCGCTGATAGGGAATAA-ACAAACTAAAACCTATTTAAAGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTTGCCCCCTAACTAGGGGCTGGAATGAAGGGCCAAACGAGCCCCTCCCTGTCTCAGCTGTAACACTAGTGAAATTAAGAAATCTGTTAAGACGCAGGTTATACTTGATTAGACGAGAAGACCCTGTCGAGCTTCATTTTTACCCCT-----CTAATTTGGTTGGGGCGACCCCCCGAATAAAAGAAACTTGGGGAAACTAAGG--TAGTTTGTAAACCG-ACAGGCTTGATAAGCGGAGTGACAACT{CT}TACTTAATAG--ATCTATTCTAGGTGTTAATACCCCG--CCTTCTATAGGAGGCGATATTGAATAAAAGTTACCGCAGGGATAACAGGGTAATCTCTCTCTAGAGTCCTTATCGAAAGAGAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS ATAGCCGGTGAAGCCTGCTCACTGATTTCAAATAG-ATAGATCAATAGAAGTTAAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATTTAATTGATGGCTGGAATGAAGGGTTAAACGAGTTTTTCCCTGTCTCAGCTACAGAATAAGTGAAATTGAGTGATTTGTTAAGACTCAAATCAACTTTGATAAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CTTGATCTTTAGGGGATAGTTTGGTTGGGGCGACCACCCAAATAGACGAAACTTGGGTACACAAAGG-TT--TTTGCAATAGA-AAAAGCTTTACTAGTAGATGGATATGTCAGCTAGTTAATAAA-AGAAATAAGTTATAGGGACCCG--CCTCCTTGTGGAGGCGATAATAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATTCAATCCTAGAGTTCATATCGAAGATTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Morbakka_virulenta_Japan ATAGTCGGTGAAGCCTGCTCACTGATTTTTAATAA-ATAAACTAATAGAAATTTAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATTTAATTGATGGCTGGAATGAAGGGTTAAACGAGTTTTTCCCTGTCTCGGTTACAGAATAAGTGAAATTGAGCGATTTGTCAAGACTCAAATCATTTTTGATAAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CTTGATCTTCAAGGGATAGTTTGGTTGGGGCGACCACCCAAATAGACGAAACTTGGGTACACAAAGG--TTTTTTGTAATAAA-TGAAGCTTTACTAGTAGATAGATGTATTAGCTAGCTAAGAACAATTCTTAAGTTATAGGGACCCG--CCTCCTGCTGGGGGCGATAATAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATTCAATCCCAGAGTTCATATCGAAGATTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles ATAGTTAGTGAAGCCTGCCCGCTGATACTTTTCAAATTTGATTAGAAGGTATTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGTCACTTAATTGGTGACTAGAATGAAAGGCTAAACGAGCATTCCTCTGTCTTAAATTTAAACTTAGTGAAATTAAACTATCCGTTAAGATTCGGATATTTCTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CCTAAGCTTTGA---CAGGTTTGGTTGGGGCGACCGCCCAAATAAAAGAAACTTGGGTAAACAAGGGTTAAACTTATAATAGA-TACAGCTTTATTGATAGACAGACATGTTAATTAAAAAGGATT-TCTCCTTTGCTATAGCGACCCG--TTACTAATTGGTAGCGAATCTGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCCAATTCTAGAGTTCTTATCGAAGATTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA ATAGTTAGTGAGGCCTGCCCGCTGATACTTTTTAATCTTAGTAATGAAGTATTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGTCACTTAATTGGTGACTAGAATGAAAGGCTAAACGAGCATTCCCCTGTCTTAAATTTAAACTTAGTGAAATTAAATTACCCGTTAAGATTCGGGTATTACTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-TCTAAACCTTAA---CAGATTTGGTTGGGGCGACCGCCCAAATAAGAGAAACTTGGGTAAACAAAGGTTAAGTTTTTAATAAA-TAAAGCTTTATTAACAGGCAAACATGCTAGTTAAAAAGGATT-ATTTCTTTGTTATAGTGACCCG--CTGCTAATTAGTAGCGAATTTGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAATCTTAGAGTTCTTATCGAAGATTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Tripedalia_cystophora_Indonesia ATAGTTGGTGAAGCCTGCCCGCTGACAAGGAATAA--CAACTAAAACCTTGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTTGCCCCCTAATTAGGGGCCAGAATGAAAGGCTTTACGAGCCCTCCCCTGTCTCAGCCGTAGTGTTAACGAAATTAAATAGCCTGTAAAGATTCAGGCTTCCCTTGGTCAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGATTCTTATCTCTAA---AGAATTTGGTTGGGGCGACCCCCCGAATGTAAGAAACTCGGGGAAGCAATGG-TTGTACCCTAAGCAA-ACCTGCTTAACTGGTAGGATGACAGTCCAGCCAGATAACTGA-TGTGTTAGGCGCTAAAGTCCCA--TTGGTAATAGCCAATGATTATGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCTTTCCCTAGAGTTCTTATCGTAGGAAAGGTTTGCCACCTCGATGTTG cf._Chironex_sp._Palau --------------------------------------------------------------------CTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATGTAATTTATGGCTAGAATGAACGGCTTTACAAGTCCTCCTCTGTCTCAGCTTTACCCCTACTGAAATTAAATATGTTGTGAAGATGCAACTTACTCTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACTCCTGTTCCCAA---GGAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAACAGAAGCAACTTAGGTAAACCAAGG-TTAACAATCAATATA-GTAAGCCTAACTAATAGACTGATAAGTTAGTTAGATAGTAGTTACAGGTAAGTTATAGCGACCCT--CCATCATAAGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCCGCAAAGTTCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15640] TITLE Fig_S5_SSU_without_outgroup; LINK TAXA = Taxa6; DIMENSIONS NCHAR=1777; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Alatina_mordens_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTGTAAGCAC-TGGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-CGGC-TCTTGCA---GCTGGTTC-ACTTGGTGATTCATGATAACTGTACGAATCGCACGGGCTT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATC{CT}TCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGTCGGAGTCGACGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCGTCTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTCAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTCTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCACACGATTCTCGAATCGTGGCTGGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCGGATTGGCAC-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carukia_barnesi_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGTTGAATCGCAAGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCCGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAAGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGATCAATGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTGAGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CTTCTTGGCCGTTTACGGCCATTGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_arborifera_Hawaii TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_branchi_South_Africa TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCGT-CCCTCTGGTCGGAGACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_brevipedalia_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_brevipedalia_Japan2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCGAAGTGTAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTCCTCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGCGGTGCTTCACGGTGCCGCGTTCTTGTTGGTGATTCATGATAACTTGACGAATCGCAGGGGCAT-CGTCCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATCGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGGCGGAGCAGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTGTGCTGTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGTTGATTTTGGCTTGCATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAAGGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTGGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCAGGCGTTATTGTATGACCCTGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCGACACCATTTCCGAATGGTGGCTTGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTGGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGA--GCAGGGATCAGCAATGGTCATTGTTATTGCCGAGAAGTTCGTCTAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAG-- Carybdea_rastonii_South_Australia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGCCTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTATGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-TCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAG-T Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGTCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCCATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTCTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATCGGCGT-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCGAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTATC----ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGAATTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGTCCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGTCACGACCTATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTATC----ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGG{CT}GACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGAATTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGTCCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGTCACGACCTATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_fleckeri_Queensland_AUS --------TTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACG{AC}GGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_yamaguchii_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCCTTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_SouthCarolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCCTTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-TTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-TTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA--- Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-TATACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-CTTTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCACAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAAGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---TGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATAGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCGTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTTACGCGATTCATGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGTAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTTTCCAAACTGAATGATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Copula_sivickisi_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCCCA---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTGACTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAG-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGCTACCGAGAAGCTTTTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CCTCTTGGTCGTTTTCGGCCATAGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Malo_kingi_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTT-AGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTAGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTACGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTCAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CCTCTTGGTCGTTTTCGGCCATAGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Morbakka_virulenta_Queensland_AUS ---TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCAACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCAT-AGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAAGCTTCTTGGTCGTTTTTGGCCATAG-TTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCA-TTAGAGGAA----------------------------- Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTCC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTATGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACCATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCAT-CCACGTGGTCGGAAACGGCCTATG-GTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTCC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTATGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACCATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCAT-CCACGTGGTCGGAAACGGCCTATG-GTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Tripedalia_cystophora_Indonesia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCGCG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTAACTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAG-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTACCGAGAAGCTTTTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT cf._Chironex_sp._Palau TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15638] TITLE Fig_S3_SSU_with_outgroups; LINK TAXA = Taxa4; DIMENSIONS NCHAR=1742; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aglauropsis_aeora -----------------------------------CTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTCGATTGTACACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAACAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCAGCCGTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCATAGCCTTGAGCTGGCGATGTTTCGTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCCGCCTCACGGTGTGTTACTGGCTGGTCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACCGAGTGTGCGTAGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC-CTACCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTT-ATATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACACGATTCACGAATCGTGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGATAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCTGATTGGCGCCATTGCAGCTGGCAACGGACTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAA------------- Alatina_mordens_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTGTAAGCACTGGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGCTGGTTCACTTGGTGATTCATGATAACTGTACGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATC{CT}TCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGTCGGAGTCGACGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCGTCTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTCAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATTCTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCACACGATTCTCGAATCGTGGCTGGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCGGATTGGCACCCTTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Antipathes_galapagensis TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCCTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGCCCGGTGCTTTGGTGATCCATAATAACTGATCGAATCGCATGGCCTCGAGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACTCAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGGGCTTTTTTAAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGCACGGCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGCCGGGCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTAACTGAGTGTGCACAGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC--CAGCGCTTGAATACATAAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGAGGGTGTTATTGGATGACCCCTTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGAATCCCGATTCGCGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAACGAGTCTC-TCCTTCACCGGTAGGTGTGGGTAATCTTGTGAAACATCGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCTGATTGGCGCCGCCGCC-CCGGCAACGGGATGCCGAGAAGTTGTTCAAGCTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-TTCCGTAGGT Atolla_vanhoeffeni TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATCGTACTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGCTCGTTCGTATGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGAGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCTTTACAGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCTGCCGTGAGGTAAGTTACTGGCTGGTCTGTTCTTCCTCGCAAAGAATGCGTGTGCTCTTTACTGAGTGGGCGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC-TTACCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACTGAGGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGAGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTTACACGAATCTCGATTCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCATCGTAAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGTCTTATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCGGATTGGCACCGCTGTAGCTGGCAACGGATTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carukia_barnesi_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATACGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGTTGAATCGCAAGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCCGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAAGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGATCAATGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTGAGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAGCTTCTTGGCCGTTTACGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_branchi_South_Africa TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCGTCCCTCTGGTCGGAGACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_brevipedalia_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCACCCTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_brevipedalia_Japan2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCACCCTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg_B TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCGAAGTGTAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACCGCGTTCTTGTTGGTGATTCATGATAACTTGACGAATCGCAGGGGCATGTCCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATCGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGGCGGAGCAGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTGTGCTGTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGTATTTTGGCTTGCATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAAGGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTGGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCAGGCGTTATTGTATGACCCTGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCGACACCATTTCCGAATGGTGGCTTGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTGGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAGCA--GGGATCAGCAATGTATTGCCGAGAAGTTCGTCTAACTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_rastonii_South_Australia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAACCCTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGCCTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATATTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTATGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAATCCTCTGGTCGGCAACGGGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAG-T Carybdea_xaymacana_Auctorum_New_South_Wales_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAACCCTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAG-- Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGTCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCCATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTCTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATCGGCGTCCCTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCGAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGG{CT}GACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGAATTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGTCCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAACCCTCTGGTCGGTCACGGGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGAATTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGTCCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAACCCTCTGGTCGGTCACGGGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Carybea_arborifera_Hawaii TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCACCCTCTGGTCGGCAACGGGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCATCTT-GGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCTTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCATCCTTCTGGTCGGCAACGGATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_fleckeri_QLD_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCATCTT-GGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCTTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCATCCTTCTGGTCGGCAACGGATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_fleckeri_QLD_AUS2 --------TTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCATCTT-GGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCTTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACG{AC}GGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCATCCTTCTGGTCGGCAACGGATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chironex_yamaguchii_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCATCTT-GGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCTTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCATCCTTCTGGTCGGCAACGGATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCAT-CTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC-AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGTCCTTCTGGTCGGAAACGGATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA--- Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC-AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGTCCTTCTGGTCGGAAACGGATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC-AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGTCCTTCTGGTCGGAAACGGATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCAGTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCATGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCAT-CTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC-AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGTCCTTCTGGTCGGAAACGGATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Chiropsella_bronzie TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCATACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACACCAGTTCCTTTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCACAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCAT-CTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAAGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC-TGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATAGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCGTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTTACGCGATTCATGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATTCGGATTGGCATCCTTCTGGTCGGTAACGGATTGCCGAGAAGTTTTCCAAACTAATGATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Copula_sivickisi_Japan -------CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTT-TCTGGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTGATTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAAC{AT}TCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAGCCCTC?GGTCGGCAACGGGCTACCGAGAAGCTTTTCAAACCGATCATTTAGAGG------------------------------- Craterolophus_convolvulus TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACGTCACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC----GTTGACGCGATGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGTTTCAAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGC-TCTCGTAGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCCGCTGAAAGGTGAGTTACTGACTGGTCTGTCCTTCTTCGCAGAGACTGCGTATGCTCTTAATTGAGTGTGCGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC-GTGACGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTTCATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAATTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTTCCGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGTCTTATCCTTCGCCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAACTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAGATTCGGATTGGCGCCAGCGCCTCTTTCGGGGGATTGCCGAAAAGTTTTTCTAACTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACA-------------- Fabienna_sphaerica TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTCTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGCTCGTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTT-ATTGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTAACGGTGTGTTACTGACTGGTCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGAGTGTGCGTAGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC--TTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTAATGTACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGTGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCT--TCACGGATGTCCGAAAAGTTGCTCAAACTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATACGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAGCCTCTTGGTCGTTTTCGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Haliclystus_sanjuanensis TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACGTCACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGGCCGTTGACGCGATGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACAGTTTCACACTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGC-TCTCGTAGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCCGCTGAAAGGTGAGTTACTGACTGGTCTGTTCTTCTTCGCAGAGACTGCGTATGCTCTTAATTGAGTGTGCGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC-GTGACGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGAGCGTTATTTAATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCCATTCTCGAATGGCGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGTCTTATCCTTCGCCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTGAAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAAATTCGGATTGGCGCCAGCGCCTTTCACGAGGGATGTCCGAAAAGTTTTTCTAACTGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Malo_kingi_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATACGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTTGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTAGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTACGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTCAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAGCCTCTTGGTCGTTTTCGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Montastrea_franksi TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCCTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGCCCGGTTCTTTGGTGATTCATAGTAACTGATCGAATCGCACGGCCTTGAGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACTCAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGGGCTTTTCCGAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGCTCGGCCGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGGCCGCGCTGTTCCTCCTCGCAAAGACTGTGTGTGCTCTTAACTGAGTGTGCATAGGATCTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TAGCGCTTGAATACATAAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACTGAAGTAATGATTAAGAGAGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCAACTAGGGATCAGAGGGTGTTATTGGATGACCCCTTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTAAACCTGCTAAATAGTTACGCCAATCCCGATTGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTATCCAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGAGAGTGTC-TCCTTCACCGAGAGGTGTGGGTAATCTTGC-AAACATCGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTCCTGACTGGCGCCGATACT-CTGGCAACAGGATGCCGGAAAGTTGGTCAAACTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Morbakka_virulenta_Japan ---TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCAACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATACGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCATGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAGCTTCTTGGTCGTTTTTG--TTGCCGGAAAGCTCATCTAACCGGTCA-TTAGAGGAA----------------------------- Phacellophora_camtschatica TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCCTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACGCACGTTTGTGTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACTTCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATCCGTGTCTATTTCTAGACGCGAAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCTGCTGCAAAGTATGTTACTGGCTGGTCTGTTCTTCTTCACAAAGACTGCGTGTGCTCTTAACTGAGTGTGCGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC-TGTCCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTTTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTCACACGAAGCTCGCTTCGTGCCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTT-AACCATCGTAAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAACGAGTCTTAACCTTCGCCGATAGGTGTGGGTAATCTTCTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGCTCTAGCAAGAACTTCGGATTGGCGCTGTCTCGGCCCGCAAGGTGAAGCCGAAAAGTCGCTCACGTTGAGTATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTCCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACCATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCATCCACGTGGTCGGAAACGGTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTCCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACCATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCATCCACGTGGTCGGAAACGGTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT Tripedalia_cystophora_Indonesia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATACACCGGTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTAACTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAGCCCTCTGGTCGGCAACGGGTTACCGAGAAGCTTTTCAAACCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT cf._Chironex_sp._Palau TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACACCAGTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCATCTT-GGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGCTTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCATCCTTCTGGTCGGCAACGGATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACTTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15636] TITLE Fig_S1_SSU_and_LSU_with_outgroups; LINK TAXA = Taxa5; DIMENSIONS NCHAR=4956; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aglauropsis_aeora GCTC-AAGCTTAAAATCTCCAATGC--TTGCATTGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CATTTTCAAGGCGGATACGCGGTGCCCAAGTTGCTTGGAACGGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTCTGCGGCACCG-TGTTCTGTTCACGATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTTTG-TCGAGATTCAGACGACCGT-GTCTTGGAACGGCAGCCGTACGGATCCG-AATGGACCGTT-GGTTGTGGTCTCCGAGTCGTGTCCGTCGCACTTCCCGACTGGGCGGCGTCAACAACTGTTGGGA-----CCGAGCGATAAGCCTCGCGGGAAGGTAGCCAG-TCCTTC----GGGAT-TGGTGTTATAGACCGTG-G-----TGTGCCAGTTCGG-GTCCGACAGAGGGCGGACTGCTTGCAGTGCGTCAGAACTGCTGCCGGCTGTTGT------GTGGGTGTA-TGCACACTATGTGC-TAAGGTTGTTGGCGATC-ATATGATTTCATGCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCAGACGCAATGAAAGTG--AAGGGCGCATCATTGACCGACTTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTGAGAGCACATCTGTTGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACT-------CGG-------AACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACA-GAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAG-AGTAAATAGCGAAG-CTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCT---TGGGCCGTG-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCTAAGA-TGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGTCTGAC--ACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGATGACCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGC-AAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGACCCGTCTTGGACTGGCTTTGGCCGCTAAGGTTGGACTCGGAAGGGACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTATGCTCGC---AAGGGCAGATCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGTATAGGTGGGAGCAG---TAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCG-GAGGCGAGCTTCAC--GGCTC-ACTTTCTAGAATTAAGGCCCCATTGG-GCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGCTTGAAAAGGCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT-----------------------------------CTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTCGATTGTACA-TTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAACAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGC-GG-----CGCA-----AGCC---GTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCATAGCCTT--GAGCTGGCGATGTTTCGTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTC-TTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCCGCCTCACGGTGTGTTACTGGCTGGTCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACCGAGTGTGCGTAGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC---CTACCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTT-ATATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACACGATTCACGAATCGTGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGATAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCTGATTGGCGC-CATTGCAGCTGGCAACG----GCTGCGACG-GACTGCCGAGAAGTTGTTCAAACT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAA------- Alatina_mordens_Queensland_AUS GCTC-AAGACT-GAATCTCCATCGC-TCTGCGATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGCTCATCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCATATCGAAGAGGGTGACAATCCCGTGCGAGGTGAAGATGGACTGCTGATGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCG-ATGAGATTCAGACGAACGG-ACCATCGAATGGGCAGTGTGTGGATTCC-TGCGAACTGCA-TCTGTCCTTGACGTTGGGCCTACCGTCGCATTTCCCGTCAGTAC-GTGTCAGCAAGTGTTGAAA-----CAGGGTCACAAGCTCCCTTGGATGGTAGGTGC-CACTTC----GGTGT-CACTG-GATAGCCTTGG-G-----TAGCAGGGCTTTG-A?TCGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACCTGAACTGGAGTCTGTCGATGG------GTCGGTTG--TTTTGGCAGTGGCT--CATGTTGCTGGCAAGC-ATATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCATGGGCGCAATGAAAGTA--AATGGTGCATCATTAACCGAGCTTGCCTACTCTTAGGCAGCTTCGAGTACGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------TA--------TTGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCAACTTGCTTGATTGAAGCTGGGCAAA-GAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGATCACAAGTTGCCAAG-TGTCGACGAGTAGGAGGGTATGGAGG-TGGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCCATGT---TGAGCCACCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATT-CTCCCGGA-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGCTTGCCTGGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATATGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTAATATCCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCATTCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTGTGGTCGGACCAGGAGGGGACC{AG}CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGCATAGGTGGGAGCAGCTTTGCTGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTG---GCGAGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTGTAAGCAC-TGGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTC---CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-CGGCTCTTGCA-----GCTG---GTTCACTTGGTGATTCATGATAACTGTACGAATCGCACGGGCTT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATC{CT}TCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCC-TTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGTCGGAGTCGACGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCGTCTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTCAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTCTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCACACGATTCTCGAATCGTGGCTGGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCGGATTGGCAC-CCTTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTGTTCAAACT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Antipathes_galapagensis GCTC-AAATTTAAAATCTCCGTTGC--CTGCAACGGCGAATTGTAGTTTCGAGAAG--CGCTTTCTAGGCGGACCGGCTGCGCCTAAGTTGCTTGGAACAGCACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGTGGCGTGGCCGG-CCGCTCACGATGTGCTTTCGAAGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAACGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAACGAATGGAGCTAGCAATGCACCCTGCGAGATTCAGCCGGTGAG-TGGCGCGGGCGCGCGGTTCGCAGATCTG-AATTGACTGTG-GCCGCGCGGTTCGCGCTCCCCGCCGTCGCACTTCTCGCGGGTGC-GCGTCAACATGGGTCGGGA-----CCGGGTCTCACAGGCGCGGGCAAGGTAGGTCCGTCCCCTCAGGGGGAGGGACTG-TTTAGGCCCGCGT-----TCTAGCGGCTCGG-GTCCGATCGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCACCACGACTGCTGCCGGTCGCTGG------GGCGGTGC--TTCGCACTATGTGC-TTAGGATGTTGCCGGTC-ATATGGCTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATGTGCGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGTGGGCGTAATGAAAGTG--AAGGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGGAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATTTGCTGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGAGCT-------CAG-------TGCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTAAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCGACTGAAGCCGGACGTG-GAATGCGAGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGCTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACTCTGCCGTCGG-GGCAAA-TGCCAAG-CCCCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGG-TCGCGACGCAGCCCTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCCCAATCG---CGGGCCGCC-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACACGGATA-TCGCCGCG-GATGCGGCAACGCAAGTGAACCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACGGACTTGC--ACCCTGAAATCAGCTTGCCTGGAGATAGGGTTGGATGTCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGTCCTTGAAAATCCGGGGGAGAGGA-TGATTTTCGTGTCCGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGGC-TGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGTGGAGCCGGCCCGGACTGGCCGAGGCCGTCGAGGTCGGACCGGGAAGGTACTGCTCGTGGATTGGCCCAGCTATGGCCGC---GAGGTCAATTCGGCAGTCGACGAACAAC-CAACTTAGAACTGGCAGGGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCGTCGGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCG-GAGGCGAACCGCAA--GGTTC-ACTTTCTGGACTTAAGGTCTCTCTTGTGCAGGCCCATCCGAGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGGAAAGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAACCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCATTACTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGC-GGGTTCT---------GCCC---GGTGCTTTGGTGATCCATAATAACTGATCGAATCGCATGGCCTC--GAGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACTCAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGGGCT-TTTTTAAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGCACGGCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGCCGGGCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTAACTGAGTGTGCACAGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC----CAGCGCTTGAATACATAAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGAGGGTGTTATTGGATGACCCCTTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGAATCCCGATTCGCGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAACGAGTCTC-TCCTTCACCGGTAGGTGTGGGTAATCTTGTGAAACATCGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCTGATTGGCGC-CGCCGCC-CCGGCAACG----GA---GTAGCGGATGCCGAGAAGTTGTTCAAGCT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-TTCC Atolla_vanhoeffeni GCTC-AAGCTTAAAATCTCTGTTGC--TTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCAAGCCGGATCAATCTCACCTAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTATGAGGTGAGGCTGG-CCGTCCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGCCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAACAGATGGAGTTAGCAATGCTCTG-ACGAGATTCAGATGTTCTT-TCAATCGTACGTGCAGTGTGCAGATCTG-AATGGACCGTC-ACTGTTCGGCCCGACTGTTTGAACGTCGCATTTCCCGTCAGTGC-GCGTCAACATCTGTTAGAA-----CTGAGTGAAAAGCCCTCGAGAAAGGTAGGTAT-GGTTTC--------TGTACTGTTATAATCTCGA-G-----TGTGCCAACTTGG-AACTGACAGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCACTTGAACTGCAGTTAGCCATCGA------CTGGGTTTA-CACACACTATGTAC-CAAAGTTGTTGGCCGGCAATATGGCTTCATTTGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGACCGAAACCCGGAGGCACAATGAAAGTA--AAGGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTATGAGCACATTTGTTGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGAGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGAACT-------CAGTTGA---CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCAGGCACA-GAATGAGAGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCAAAATCAACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGGCGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGTAGTGTGTAACAACAAACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AGCAAA-TGCAAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGG-TCGTGACGCAGCCTCTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATTG---CGGGCCAGCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCTGGA-GGAGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGAGCTGAC--ACCCTGGAATCAGTTTGCCTGGAGATAGGGTTTAATGCTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGGGACTTGAAGCGAGCGGACCCATCCCGGACTGGCCGTGGCTGCTATGGTTGGGCTGGGGAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---GAGGGCAATTCGGCAGGCAATTAACAAC-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGTAACCGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGGGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGGCCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGGTAAAGCG-GAAGCGGGCCGAAC--GGCTC-ACTTTCTGGACTTAAGGCCTCGTT-G-GCAGGTCGATCCGTGCCGAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGGACTTGCCTGAAAAGGCAATGGCCCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATCGTACT-TT-TTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-GAGTCTCTTTTG--AGGCTC---GTTCGTATGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTT--GAGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-TTTACAGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCTGCCGTGAGGTAAGTTACTGGCTGGTCTGTTCTTCCTCGCAAAGAATGCGTGTGCTCTTTACTGAGTGGGCGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC---TTACCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACTGAGGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGAGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTTACACGAATCTCGATTCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCATCGTAAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGTCTTATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCGGATTGGCAC-CGCTGTAGCTGGCAACG----GCCGCGGCG-GATTGCCGAGAAGTTGTTCAAACT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carukia_barnesi_Queensland_AUS GCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGC-TGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTTGTTTTCTAGGCTACTCCGTCCGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCGGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGATGGGCGA-TCGGTGTGGCTTTCGGTTTGTGGATTCC-TATGAACTGCA-TCCGTTTGTGCACTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGC-GCGTCAGCAACTGTTAGTTGCAAACAGGGCCATAAGCGCCCAGGGATGGTAAGTGATGCCGTT----GGTGT-CACTG-GATAGCCCCGG-T-----TCGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAG------GGTCGGTTT-AGTTGGCAGTGGT--GCAGGTTGCTGTCGAGC-ACATGACTCGATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTGGTGTGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTA--AGTGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTTGAAAAACGCTTTA---AGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAG-TTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTT---TGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGCCGAGGTTGGACCAGAACGCGAC-GCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT--CACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGT--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCT-G-GCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTG-GCTCG-----TCTGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGTTGAATCGCAAGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCCGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCC-CTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAAGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGATCAATGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTGAGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CTTCTTGGCCGTTTACG----GCC--ATTGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACC-CGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_arborifera_Hawaii GCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGG-GCGAGATTCAGGTGGGAAG-ACGAGCGAGCGGCCGGTTTGTGGATTCC-TGTGGACTGCA-TCCGATCGTCTCGACCGTTTGACCATCGCATTTCCCGTCGGTGC-GCGTCAGCAACTGTTAGTT-----GGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CGCTTC----GGCGT-CACTG-GATAGCCTCGA-G-----TGGCCCGGCTTCG-AGCTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGG------GGCGGTGCGTTCCCGGCGTGGGTT-CGAGGTTGCTGGCGAAT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAGAAAGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATAT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTG---GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_branchi_South_Africa GCTC-AAACCTGGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTGCCGCCGAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGCGGAGACGGACCGCTGACGATCCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGG-ACGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGATTGGTGGCCGGTTTGCGGATTCC-CCGGAACTGCA-TCCGGCTCTCTGACCCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGC-GTGTCAGCAAGTGTTGGTT-----CCGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-TGCCTC----GGCGT-CACTG-GATAGCCTCGA-G-----TGGCTGGGCTTGG-AAGCGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTCGGGTCGAGT------GGGCGCACG-TCTTGGCA-TGGGT-GCAGGTTGCTGGCGAAT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTGA-TATGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------TGCTT-----CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCCAATCGAAGCCGAGCAGC-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-CACGAA-TGCGAAG-TGGTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATCT---CGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGAGGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTT{CG}GTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGGGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---GAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-G-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCGT-CCCTCTGGTCGGAGACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_brevipedalia_Japan GCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCG-GCGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGGCGACTGGACGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCATCTCGACCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGC-GTGTCAGCAACTGTTAGTT-----GGGGGCGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTTC----GGTGT-CACTG-GATAGCCTCGA-G-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGG------GGCGGTGCG-TCTTGGCGGCGGTC--GAGGTTGCTGGCGAAT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATAT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTG---GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_brevipedalia_Japan2 GCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCG-GCGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGGCGACTGGACGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCATCTCGACCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGC-GTGTCAGCAACTGTTAGTT-----GGGGGCGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTTC----GGTGT-CACTG-GATAGCCTCGA-G-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGG------GGCGGTGCG-TCTTGGCGGCGGTC--GAGGTTGCTGGCGAAT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATAT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTG---GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg GCTC-AAT-ACTGAATCTCCGTTGA--TTTCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCATCTCACCAAGGTTGCTTGGAACAGCATATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGTGAAGATGGAGTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCCAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCG-ACGAGATTCAGGCGGCCGG-AGCTTCCAAGGGGCAGTGTGTGGATTCC-TGCGAACTGCA-TCTGTCTTTCTGGCGGCACCCACCGTCGCATTTCCCGTCGGTAC-GTGTCAGCAAGTGTTGGCA-----CAGGACGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGGTGCGTCTCTC----GAGATTCACTG-GATAGCCTCGG-G-----TAGCCAGGTTCTG-AGCCGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGGAGTCCTGCTGTTG------GGGCAGACG-TACTGGCGCTGGGT-TCAAGTTGCTGGCAAGC-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTGA-----GCGCATCATCGACCGAGCTTGCTCACTCTTGAGCAGCTTCGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGAAT-----TGGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGCCGGGCAAT-GAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGA-AACGCAAGTTGCAG-CGTCGACGAGTAGGAGGGTGTAGAGGTTTGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCGATCT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACTGG-AACGCGGATT-CTCCTGGA-AGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGCTTGCCTAGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAATGATATGATTCTCGCGTCCAATCGTACTGATATCCGCATCCGGTTTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCGTGGTCGGACCAGGAGGGGACCGCCTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCAAAGGGAACGGGCTTTGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAGGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTGAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-A-GCGGGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTCTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCGAAGTGTAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTC-CTCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGCGGTGCTTCACGGTGCCGCG---TTCTTGTTGGTGATTCATGATAACTTGACGAATCGCAGGGGCAT-CGTCCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATCGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCC-TTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGGCGGAGCAGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTGTGCTGTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGTTGATTTTGGCTTGCATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAAGGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTGGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCAGGCGTTATTGTATGACCCTGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCGACACCATTTCCGAATGGTGGCTTGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTGGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGA--GCAGGGATCAGCAATG----GTC--ATTGTTATTGCCGAGAAGTTCGTCTAACT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS GCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCG-GCGAGATTCAGGCGGGAAG-ATGGGCGACTGGGCGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGC-GTGTCAGCAACTGTTAGCT-----CGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTTC----GGTGT-CACTG-GATAGCCTTGA-G-----TGGCCAGGCTTCG-AGCTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGG------GGTTGCGCG-TCTTGGCG-TCGGT-CCAGGTTGCTGGCGAAT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATAT---CGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGG-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-G-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_rastonii_South_Australia GCTCAAAGCCTTGAATCTCCGTCGA-TTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCG-GCGAGATTCAGGCGGGAAG-ATGGGCGACTGGTCGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCACTCCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGC-GTGTCAGCAACTGTTAGCT-----CGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTTC----GGTGT-CACTG-GATAGCCTGGA-G-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGG------GGCTGCGTG-TCTTGGCG-TCGGT-CCAGGTTGCTGGCGAAT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAAACGCGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATAT---CGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGG-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-G-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACCAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama GCTC-AAGACT-GAATCTCCGTCGA-CTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCTGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCAGAGACCGATTGCTGATGATACGCTTTCGATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAAAGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCGTTG-ACGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGTCCAATGTTCGGTATGTGGATTCT-AGTGAACCACA-TCCGTTCTTTAGGTCCATTCCACCGTCGCATTTCCCGTCGATGC-GTGTCAGCAACTGTTAACC-----TGGGGCGACAAGCCCTCCGGGATGGTAGGTGA-CACTCC----GGTGT-CACTG-GATAGCCCGGT-G-----TGGCCTGGCTTAT-GAATAACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTTCGGCTTTGTCGAGA------TTTCGTTCG-TCTTGATG-CGTGT-CAAGGTTGCTGGCAAGC-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCACGGGCGAAATGAAAGTAA-CATGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGGCAGCTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGAT-----TTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTGATCGAAGCCGAGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAT-TGCAAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTAAAGG-TCGTGATGCAGCCCATGGCGCAAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATAT---CGAGCCTTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-TTCCCGGG-TATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAT--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGAGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGTTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACTAGGAGGGGACT-TTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACATTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-G-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGCCTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTATGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-TCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama --------------------------TTGGTGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGTGTCCGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTTAAAGGCGGCGACGGACTGCCGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGATGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCACGAGTCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATGG-ACGAGATTCAGACGGCAAA-ACACGACACGTTCGGGTAGGCGGATTCT-TAGGAACTGCC-TCCCGGTTGCTGTTGCGCTGCACCGTCGCATTTCCCGTCCTTGC-GCGTCAGCGACTGTTGATC-----AAGAGCCATAAGCCTCGGAGGATGGTAGGTGC-TGCCTC----GGTAG-CACTG-GATAGCCTCCG-A-----TGGTGGAGCTCGA-GGTCGACAGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCACCTGAAATGCAGTCGGATCGGGC------GTCCGCTCGTCATTGGCA-CGGGT-CCAGGTTGCTGGCGGTC-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAAAATGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTATATTGATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAACCGAAGCCGAGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-CATAAG-TGTCAGG-TGCTGACGAGTAGGAGGGCGTAGAGG-TCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCT---CGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-TTTCCGAG-TGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCCTTAGCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCCAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-G-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TATC------ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGAATTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGTCCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGTCACG----ACC--TATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS GCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGC-TTGTCAGCAAGTGTTGAAA-----GTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTTC----GGCAG-TACCG-GATAGCCATGA-G-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGG------TGGCTGTTG-TATTGACATCGGGC-TGATGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTA--AATGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTGACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTT---CGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCAAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAATGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CT-G-GCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TCACG-----ACCA---GTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACG----GCC--TTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chironex_fleckeri_QLD_AUS2 GCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGC-TTGTCAGCAAGTGTTGAAA-----GTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTTC----GGCAG-TACCG-GATAGCCATGA-G-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGG------TGGCTGTTG-TATTGACATCGGGC-TGATGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTA--AATGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTT---CGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CT-G-GCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAAATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT--------TTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TCACG-----ACCA---GTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACG{AC}GGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACG----GCC--TTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chironex_fleckeri_Qld_AUS GCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGC-TTGTCAGCAAGTGTTGAAA-----GTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTTC----GGCAG-TACCG-GATAGCCATGA-G-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGG------TGGCTGTTG-TATTGACATCGGGC-TGATGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTA--AATGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTT---CGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CT-G-GCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TCACG-----ACCA---GTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACG----GCC--TTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chironex_yamaguchii_Japan GCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGA-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGC-TTGTCAGCAAGTGTTGGAA-----GTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCCTC----GGCAG-TACTG-GATAGCCATGA-G-----TGTGTTGGCTTGACTTTTGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGG------TGGCTGTTG-TATTGACATCGGGC-TGATGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTA--AATGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTT---CGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCCCTG---GCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TCACG-----ACCA---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACG----GCC--TTTG-GATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil GCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCG-ACGAGATTCAGACGGCTAGCACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGC-GTGTCAGCAAGTGTTGGAA-----CGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACACACTTC----GGCGTGTACTG-GATAGCCTGGA-A-----TGGCTGGGCTTCG-TTTCGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGG------GTGTCGTTG-TATTGGCAAGTAGT-CAAAGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTTATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTA--AGCGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------AA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAG-TGCGTAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCGTTT---ACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TAACG-----ACCA---GTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACG----TCC--TTTG-GATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 GCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCG-ACGAGATTCAGACGGCTAGCACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGC-GTGTCAGCAAGTGTTGGAA-----CGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACACACTTC----GGCGTGTACTG-GATAGCCTGGA-A-----TGGCTGGGCTTCG-TTTCGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGG------GTGTCGTTG-TATTGGCAAGTAGT-CAAAGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTTATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTA--AGCGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------AA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAG-TGCGTAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCGTTT---ACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC-CT-TTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TAACG-----ACCA---GTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACG----TCC--TTTG-GATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA GCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCG-ACGAGATTCAGGCGGCTAGCACTACCGAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTCGGTGGCTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGC-GTGTCAGCAAGTGTTGGAA-----TGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTGCAGACTTC----GGTTTGTACTG-GATAGCCTGGA-A-----TGGCTAGGCTTCG-TTTCGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGG------GTGTTGTTG-TATTGGCAGTAGTC--AAAGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTTATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTA--AGCGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------AA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCGTAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTT---CGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGCGGCTGCTGTGGTCGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCGTTT---ACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC-CTTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTT-TAACG-----ACCA---GTTCTATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACG----TCC--TTTG-GATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS GCTC-AAGTCAGTAATCTCCATTGC-TATGCAATGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGAAGTTGGCAATGCATTG-ACGAGATTCAGGTGGGCAG-ATTGCCGAATGGGCGGCGTGTGGATTCT-TGTGAACTGTG-CCCGTTCAAGCCGGTGGTTTCACCATCGCATTTCCCGTCAGTGC-GTGTCAGCAAGTGTTGAAA-----CCAGGTGAAAAGCCCTCCTGGATGGTAGGTGT-TACTTC----GGTAA-TACTG-GATAGCCTAGA-G-----TGGCCAGGCTTGG-CTTTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGCTGCCGGTAAGTGG------TGGCTGTCG-TCTTGGCA--GGGT-CGAAGTTGCTGGCAGAT-AGATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCGTGGGGTGATTGAAACCCACTGGCTTAATGAAAGTA--AGAGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCTTGG-TCGCAACGAGTAGGAGGGCATGGTGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTT---CGAGCCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AATGTGGATA-TTCCCGGA-CATGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTAGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-ATATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTACGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGTTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGATGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAAAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGTTCTGCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACTCC-CT-G-GCGGGTTTATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGATTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCCGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAGTGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCCT--ATACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-TGGTT-TCACG-----ACCA---GTTCCTTTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCACAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAAGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---TGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATAGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCGTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTTACGCGATTCATGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGTAACG----GCC--TTTG-GATTGCCGAGAAGTTTTCCAAACT-GAATGATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Copula_sivickisi_Japan GCTC-AAGCCTTGAATCTCCGTTGC-TCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCAGCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGAAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCGAAGCTGGATTGCTGACGATACGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATTG-GCGAGATTCAGGCGGGCGG-AGCTGGGACTGTTGGGTTTGTGGATTCG-CACGAACTGCA-TCCTTTCGGCTCTCGGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGC-GTGTCAGCAACTGTTTGGC----TCGGGGTGAAAAGCGCCGGGGGATGGTAGGTGC-CGCTTC----GGCGT-CACTG-GATAGCCCTCG-G-----TGGCCGGACCTCG-GCTGGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCGGCTGCAGG------GGACGGCCG-CCTTGGCAGCGGTC--CAGGTTGCTGGCGAGT-ATATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCGAAGGGCGAAATGAAAGTA--AGCGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGTAT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCCCGATCT---TGGGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GCCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGCAAGTCCAGCCTGGACTGGCCGTTGTTGCTGTGGTTGGACCAGGAGGGGTTT-CTTGTCGATCGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGT--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCTTC----GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT-------CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC---CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCCCA-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTGATTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAAC{AT}TCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAG-CCCTC?GGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGCTACCGAGAAGCTTTTCAAACC-CGATCATTTAGAGG------------------------- Craterolophus_convolvulus GCTC-AAACTTGAAATCTCCGTTGC--GTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAGG--CGTTTTCCAGGCGGAATCGCAGCGCCCAAGTTGCTTTGAACAGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTGTGTGGCGTTG-CGAGCCGTTGACGATGCGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAATTGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAACGCATGGAGTTAGCAATGTGTCG-TTCGGATTCAGATTTTCTG-GCAGGCAAAGTGGCGGCGTGAGGATCCG-AATGGACCTCT-GTCGTCGTTATTGTCCGTGAGATTGTCGCACTTTCGGACGGTAC-GCGTCAACGAGTGTTGATG-----GGGAATTACAAGCCGCCTTGGTAGGTAGGTTC--GATTC----GTCGG--ATTGTTATAACCTCGG-------TAGTGCCGATTCGTCGTCGACACGGGGCGGACTGCGTGCAGTGCGTCGTCATTGCTGTTTCTCGTCGA------GTGGGTTGAGTGCACACA-CGCGT-GCAGGTCGTTGGCGGTC-ATATGGCTTCATGCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTAGGGTGACTGAAACCCGGAGGCACAATGAAAGTG--AATTGCGCAACATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATCTGTCGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACT-------CGCCTGA---ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCGATTGAAGCCGGACAGC-GAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCGT-GGCAAA-TGCCAAG-CCGCGACGAGTAGGAGGGCGCGGGGA-TCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTAAGTCGATCCTAAGATATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCGATCT---CGGACCGTA-TGTCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AATGTGGATA-TTCCCGGG-TATGCGGTAACGCGACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGACTGAC--ACCATGGAAGCAGATTGCCTGGAGATATGGTCTAACGTCCGGTAAAGCAGCACACATTTTGTACTGTCCGGTGCGCTCTCGACGACCCTTGAAAATCCGAGGGAGACACTTGATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAACAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGAGACGAGAAGCGGGTGGCATCGGCTCGGACTGACTGTGGCCGCTGCGGTCGGACTGTGAAGGAACCGCCCGTGGATCGGCCCAGCTTTGCCTCT---CGGGGCAGTTCGGCAGGCGATTAACAAC-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATCGGGTG-GAAGCGGGCCGCAA--GGCCC-ACTTTCTGGCATTAAGGCTCCTC----GCGAGTCGATCCATGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAACTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAGCCAATGGTG----------------TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACGAAGGTCACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGATGCA-----------AATC---GTTGACGCGATGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGTTTC--AAACCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGC--TCTCGTAGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCCGCTGAAAGGTGAGTTACTGACTGGTCTGTCCTTCTTCGCAGAGACTGCGTATGCTCTTAATTGAGTGTGCGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC---GTGACGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTTCATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAATTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTTCCGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGTCTTATCCTTCGCCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAACTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAGATTCGGATTGGCGC-CAGCGCCTCTTTCGGGG----A----GCTG-GATTGCCGAAAAGTTTTTCTAACT-TGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACA-------- Fabienna_sphaerica GCTC-AAGCTTAAAATCTCCGTTGC--TTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCAAGGTGGATGCTTAGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGA-GTACTGCTGGCGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTT-AATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTG-TCGAGATTCAGGCAATCGC-CATCGAGTACAGGTGCTGTACGGATCCG-AATGGACTGTC-GGTGTCTGTCACTCGATGTTGGTAGTCGCATTTCCCGGCAGCGT-GCGTCAACAGCTGTTGGAA-----CTGAGCGATAAGCCCTGCAAGGAGGTGGCC---AGCTTC----GGT---TGGTGTTATAACTTGCG-G-----TGGTAGAGCTCGG-GTCCGACAGAGGGCGGACTGCTTGCAGTGCGTTTGAACTGTTGCCGGCTGTCGA------GGGGATGAA-TGCACACACTGTGCTTAAGGTTGTTGGCGGTC-ATATGATTTCATGCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTCGGGTGATTGAAACCTTC-GGCATAATGAAAGTA--AAGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACT-------CGG-------AACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACA-GAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAA-AGTAAATAGCGAAG-CTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGG-TTGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCT---TGGACCGCT-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAG-AACGTGGATA-TTCTAAGA-TGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGCCTGAC--ACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGATGGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAT-TGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGTACCCGAC-TGGACTGGCAGGGCCTTGTCTTGCTGGACTTGGGCGGGAATATTCGTGGATTGGCCCAGCTATGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACGAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGAGCG----CAA-GCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCG-GAAGCGAGCTTCAC--GGCTC-AATTTCTAGAATTAAGGCCCCATT-G-GCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTACAACACAAGGGT-AAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGCTTGAAAAGGCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACT-TTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGC-GAGTCCTCGTG-----GCTC---GTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTA--GCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTC--TTATTGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTAACGGTGTGTTACTGACTGGTCTGTTCTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGAGTGTGCGTAGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC----TTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTAATGTACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGTGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGC-CATCGTGGCT--TCACG----GCTGTGACG-GATGTCCGAAAAGTTGCTCAAACT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS GCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGC-AGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTCGTTTTCTAGGCTACTCCATCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGACGGGCGA-TTGGTGTGGCACTCGGCTTGCGGATTCCCTGTGAACTGCA-TCCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGC-GCGTCAGCAACTGTTAGTTGCAATCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAACACCGTC--ACGGTGT-TGCTG-GATAGCCCCGA-GCTTTTTTGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAG------GGTCGGTTA-ATTTGACAGTGGTC--AAGGTTGTTGGCGAGC-ATATGACTCGATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTA--AGAGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGCTTTAA--AGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAAT-GAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAG-TTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTT---TGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGACTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGTCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGCCGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCCCTT--GATGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTCCGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCT-G-GCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTG-GCTCG-----TCTGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCC-CTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CCTCTTGGTCGTTTTCG----GCC--ATAGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACC-CGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Haliclystus_sanjuanensis GCTC-AAACTTGAAATCTCCGTTGC--TTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCCAGGCGGATCTCCGGCACTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTTTGTGGTGCCGGAGG-CCGTCCACGATGCGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGAGCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAACGCATGGAGTTAGCAATGTCTCG-TTCGGATTCAGATTGTTCTGGTTTGCTGGGCTGTGGCGTGAGGATCTG-AACGGACCTCT-GTTGCAGTCACAGTAGATGAGACGGTCGCACTTTCGGACGAGAC-GCATCAACGGGTGTTTGTC-----AACAATTATAAGCCCTTGCAGAAGGTGGGTTCGACTTGT--------CGGATTGTTATAGCTGCAG-G-----TGTGCCGATTGTA-GGTGGACACTTTGCGGACTGCTTGCAGTGCGTCGGAACTGCTGTTTGTCGTCGA------GTGGGCTGAGTGCACAAA-CGTGT-GCGTTTCGTTGGTGGTC-ATATGGCTTTATGCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCAAGTCTTGGGGTGACTGAAACCCAAAGGCAAAATGAAAGTG--AACGGCGCATCATCAACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATCTGTCGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACT-------CGCCTGA---ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGACAGC-GAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAAAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTTTGCCGTTGT-GGCAAA-TGCCAAG-CCACAACGAGTAGGAGGGCGCGGGGA-TCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCCGTTTCAAAGTGCCCGATCA---CGGGCCGTC-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AATGTGGATA-TTCCTGGT-GATGCGGCAACGCGACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGACTATCGTACCATGGAAGCAGATTGCCTGGAGATATGGTCTAACGTCCGGTAAAGCAGCGCACTTTTTGTGCTGTCCGGTGCGCTCTCGACGACCCTTGAAAATCCGAGGGAGACACTTGATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGTAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGAGACGAGAAGCGGGTGGCATCGGCTCGGACTGACTGTGGCCGCTGCGGTCGGACTGTGAAGGAATCGCCCGTGGATCGGCCCAGCTTTGCCATT---CGTGGCAGTTCGGCAGGCGATTAACAAC-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATCGGGTG-GAAGCGGACCGCAA--GGTCC-ACATTCTGGCATTAAGGCTCTTC----GCGAGTCGATCCATGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTCCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAGCCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACGAGGTTCACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-GGCCTTCG--------GGCC---GTTGACGCGATGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACAGTTTC--ACACTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGC--TCTCGTAGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCCGCTGAAAGGTGAGTTACTGACTGGTCTGTTCTTCTTCGCAGAGACTGCGTATGCTCTTAATTGAGTGTGCGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC---GTGACGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGAGCGTTATTTAATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCCATTCTCGAATGGCGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGCGAGTCTTATCCTTCGCCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTGAAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAAATTCGGATTGGCGC-CAGCGCCTTTCACGAGG----A----GCTG-GATGTCCGAAAAGTTTTTCTAACT-TGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Malo_kingi_Queensland_AUS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAG-TTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTT---TGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCGGGAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTTGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGCTGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGAATTGGCCCAGCTTTGCCCTT--GACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAATGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTAT{CT}TACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAACCCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCT-G-GCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCT--TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGGTG-GCTCG-----TCTGCCAGTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTT-AGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCC-CTTAGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTACGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTCAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CCTCTTGGTCGTTTTCG----GCC--ATAGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACC-CGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Montastraea_franksi GCTC-AAATTTGAAATCTCCGATGC--TTGCATCGGCGAGTTGTAGTTGCGAGAAG--CACTTTCTAGGCGGATCGGTCGTGCCTAAGTTGCTTGGAACAGCACGTCGCAGAGGGTGACAACCCCGTCTGTGGCGCGACCGG-CCGCTGACGATGTGCTTTCGAAGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGTGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAACGAATGGACTCAGCAATGCGCCCTTTGAGATTCAGCCGGTGGG-TGGGATCGGCCTCGGGTTTGCGGATCTG-AATGGACCGCG-GCCCGGTGCTCGTTTCTCCTGGCCGTCGCACTTCTCTTGGGCGC-GCGTCAACGTCGGTTGGGA-----CTGGGTCTGAAAGGTGCCGGGAAGGTAGGTGTGGGCCTT--CGGGTCCGTTCTGCTACAGCCCGGTTC-----TCTCATGGCTCGG-GCCCGACCGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCTCGACGAACGCTGCCGGTCGTTGG------GGCGGTGAT-CTCGTACCATGCCC-TTAGGATGTTGGCGGTC-ATATGGGTCCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTAGGGTGAGTGAAACCCCGAGGCGCAATGAAAGTG--AAGGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGGAAGGTTTGAGTAAGAGCGTGTCTGTTGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACT-------CAGTA-----CGCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTAAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGATGTCCGACTTGCTCGACTGAAGCCGGACTTTCGAATGCGAGTACCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGCTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACTCGGCCGTCGG-GGCGAA-TGCCAAG-CCCCGACGAGTAGGAGGGCGCGGTGG-TCGTGACGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGTAATTCCGTGTCAAAGCGCCCGATCC---TGGGCCGCC-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACACGGATA-TTGCCGCA-GGTGCGGCAACGCAACCGAACCCGGAGACGCCGGCGGGAGCCCCGGAAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACAGGCTTTC--ACCCTGAAATCAGATTGTCTGGAGATAGGGTTTAATGCCTGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGTTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAGACAA-TGATTTTCGTGTCCGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGCGTTGGGTC-TCTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGTGGAGCCGGCCCGGACTGGCCGAGGCTGCCAAGGTCGGACCGGGAAGGTACCGCCCGTGGATTGGCCCAGCTATGGCCGT---CAGGTCAAATCGGGAGGCGACGAACAAC-GAACTTAGAACTGGCAGTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCGCAGCAAAGGGAACGGACTTTGTAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACCTTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGTTCC--TGCGCCGGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTGGATGGAGCG-GAGGCGAACCGCAA--GGTTC-ACTTTCTGGACTTAAGCCGCCCCTCGTGGGAGGCGATCCGAGTCCAAGACACCGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACAGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGATGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCATTACTACTTGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGC-GGGTTCT---------GCCC---GGTTCTTTGGTGATTCATAGTAACTGATCGAATCGCACGGCCTT--GAGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACTCAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGGGCT-TTTCCGAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGCTCGGCCGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGGCCGCGCTGTTCCTCCTCGCAAAGACTGTGTGTGCTCTTAACTGAGTGTGCATAGGATCTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC----TAGCGCTTGAATACATAAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACTGAAGTAATGATTAAGAGAGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCAACTAGGGATCAGAGGGTGTTATTGGATGACCCCTTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTAAACCTGCTAAATAGTTACGCCAATCCCGATTGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTATCCAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAGAGAGTGTC-TCCTTCACCGAGAGGTGTGGGTAATCTTGC-AAACATCGTCGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTCCTGACTGGCGC-CGATACT-CTGGCAACAGAGCGCC-------GGATGCCGGAAAGTTGGTCAAACT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Morbakka_virulenta_Japan GCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGCAAGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTCGTTTTCTAGGCTACTCCGTCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGATGGGCGA-TTG{GT}TGTGGCACTCGGCTTGTGGATTCCCTGTGAACTGCA-TCCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGC-GCGTCAGCAACTGTTAGTTGCAATCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAACTCCTTT-ACTGGTGT-TGCTG-GATAGCCCCGA-GCTTT-TTGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAG------GGTCGGTTA-ATTTGACAGTGGTC--AAGGTTGTTGGCGAGC-ATATGACTCAATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTA--AGAGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGCTTTAA--AGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAAT-GAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAG-TTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTT---TGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGCAACGCGGATATTTCCCGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCACGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCTCTGGCTGCCCAGGTTGGACCAGATTGTGGCA-CTTGTGGATTGACCCAGCTTTGCCCTT--GACGGGCAGTTCGGCAGGCAGTTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCT-G-GCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC---CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCAACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATACTGGTGGCTCGTCT----GCCA---GTTGAATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCAT-AGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCC-CTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAAGCTTCTTGGTCGTTTTTG----GCC--ATAG-TTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACC-CGGTCA-TTAGAGGAA----------------------- Phacellophora_camtschatica_B GCTC-AAGCTTGAAATCTCTGTTGC--TTGCAACAGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCACGGCGGATCTGCCTTGCCTAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTTCGCGGCACGG-CAGACTGCTCACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATTGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTGCGTGAAACCGTTAGAGGGGAAGCGAATGCAGTTAGCAATGCTTCC-GCGAGATTCAGGTGGTCGC-TCGGCTCGACGCGCAGTTGGTGGATCCG-AATGGACTGTC-GCTGCGTGGCCTTGACTTGTGTCCGTCGCACTTCTCGCAGAAGC-GCGTCAACAGCTGCTGGGA-----TTGGGTGACACGGCCTTGCGGAAGGTGGGCGTTTGGCTC--GTTTCGAACGTTGTTATAGCCGCGG-------GTGCTCGGCTCGG-TTCTGGCAGAGGGCGCACTGCGTGCAGTGCGTT----------CTCGTCGGCGAAACGGCGTGCAGTCAACGCACACGATGCAC-CATGGTTGTTGGCGGCA-ATATGGCTTTATTCGACCCGTCTTGGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCAAGTCTTGGGGTGACCGGAAACCAGAGGCGCAATGAAAGTGAAGCTGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGTACATGCTGGGACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGAACT-------CGGTACA---ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCACA-GAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGTCCAAATGGTCGCTCATGAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGAATGACGCTTAAGCGACCTGCCTATACTCGGCCGTCAG-GAGAAATAGCACAGCTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCGTGTGAACAGCAGTTGGACACGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCAGCCATTTCGTGTGGCTCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-GTAGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTGTTAACGAGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTAATGCTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCGTGAAATTCCGAGGGAGCGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTC-TGTCGGGCTGGGACTTGAAGCAGGTGGTCTAGTCCTTGACTGGCAGTGGCTGCTACTGCTGGACTCGGAAGAGACTGCCGGTGAATGGGCCCAGCTTTGCCAGC---GATGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAC-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGATTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGGTTGAGCG-GAAGCGGGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGCGTTAAGGCCTCGTT-G-GCAGGTCGATCCGTGCCGAAGACACTATCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGCCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGGACTTGCTTGAAAAGGCAATGGCCCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACC-TTGCTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACTTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-GGGCGCTGTTCGCAGTGCAC---GTTTGTGTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTT--GCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTACAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACTTCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATCCGTGTCTATATTCTAGACGCGAAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCTGCTGCAAAGTATGTTACTGGCTGGTCTGTTCTTCTTCACAAAGACTGCGTGTGCTCTTAACTGAGTGTGCGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGC---TGTCCGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGAACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTTTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTCACACGAAGCTCGCTTCGTGCCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTG-TTAACCATCGTAAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGTCAACGAGTCTTAACCTTCGCCGATAGGTGTGGGTAATCTTCTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGCTCTAGCAAGAACTTCGGATTGGCGC-TGTCTCGGCCCGCAAGG----GCCGAGGCG-TGAAGCCGAAAAGTCGCTCACGTTACGAGTATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTA--ATCGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTT---CGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGGAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGGTTGCGGCAGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CT-G-GCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTCCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTATGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACC-ATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCAT-CCACGTGGTCGGAAACG----GCC--TATG-GTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA GCTC-AAACCT-GAATCTCCGTTGC-TCTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATTCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACCGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTG-GTGAGATTCAGGCAAGTGT-GCTGTTGACTGGGCGGTTTGTGGATTCTATACGAACTGCA-TCCGTTCATCTCGATGGTTTCCTTGTCGCATTTCTTGCCTGTGC-GTGTCAGCAACTGTTGCAA-----CTGGGCGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGCTGG-TGCTTC----GGTGC-CAGTG-GATAGCCTCGG-A-----CAGCCAGGCTCAG-AAGTGACAGAGGGTGGACTGCGTGCAGTGCATCAGAACCTCAGTTGGTTAGAGT------GGTGGCTTG-TCTTGGCAGTGGTC--AAAGTTGCTGGCGAGT-ATATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTA--ATTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTT---CGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGGGAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGCTTGCGGCAGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTG---GCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC-C--TTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCACG-----ACCG---GTCCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTATGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACC-ATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCAT-CCACGTGGTCGGAAACG----GCC--TATG-GTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATT-TGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC Tripedalia_cystophora_Indonesia GCTC-AAGCCTTGAATCTCCGTTGC-TCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCTACCTGGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCCAGGTCGA-TTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTG-GCGAGATTCAGACGGGCGG-AGCGGCCACCACCGGGTTTGTGGATTCG-CACGAACTGCA-TCCTGGCAGCTGGTTGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGC-GTGTCAGCAACTGTTGGCA-----CGGGGTGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTTC----GGTGT-CACTG-GATAGCCTCGA-G-----TGGCCAGATCTCG-AGCCGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTGGATTGGCAG------GAGGCGGCCGCCCTGGCAGCGGTC--TAGGTTGCTGGCGAGT-ACATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATAGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTA--AGTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGCGAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAG-TTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCATCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGCGCTCAATCT---TGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA--GCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGTTT-CTTGTCGAGCGGCCCAGCTTTGCCCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGT--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCCTTG---GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC---CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGGTT-TCGCG-----ACCG---GTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCC-TTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTAACTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAG-CCCTCTGGTCGGCAACG----GCC--TATG-GGTTACCGAGAAGCTTTTCAAACC-CGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC cf._Chironex_sp._Palau GCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTG-ACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGC-TTGTCAGCAAGTGTTGGAA-----GTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCTTC----GGCAG-TACTG-GATAGCCATGA-G-----TGTGTTGGCTTGGCTTTTGACAGAGGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGG------TGGCTGTTG-TAATGACATCGGGC-TGATGTTGCTGGCAAGT-AAATGACTTCATCCGACCCGTCTT-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTA--AATGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATTGAAGCCAGGCGAT-GAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAG-TTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTT---CGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGAC--ACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTC-TGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTAAGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAG---CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CT-G-GCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-TGGTT-TCACG-----ACCA---GTTCAATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC--ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATT-CCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACG----GCC--TTTG-GATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACT-GTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCC ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15639] TITLE Fig_S4_LSU_without_outgroup; LINK TAXA = Taxa7; DIMENSIONS NCHAR=3292; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Alatina_mordens_Queensland_AUS AGCTC-AAGACT-GAATCTCCATCGC-TCTGCGATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGCTCATCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCATATCGAAGAGGGTGACAATCCCGTGCGAGGTGAAGATGGACTGCTGATGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCGATGAGATTCAGACGAACGG-ACCATCGAATGGGCAGTGTGTGGATTCC-TGCGAACTGCA-TCTGTCCTTGACGTTGGGCCTACCGTCGCATTTCCCGTCAGTACGTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AACAGGGTCACAAGCTCCCTTGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTTGGG-----TAGCAGGGCTTTG-A?TCGACAGAGGGTTTTGAAAA---GCAG-CCCTGTCTT--TATC---ATTCGT--------CTTGT--CGGCGGGCTTTCGACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACCTGAACTGGAGTCTGTCGATGGGTCGGTTG--TTTTGGCAGTGGCT-CATGTTGCTGGCAAGCATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCATGGGCGCAATGAAAGTAA--ATGCTGAACTGGCCTCG-GCCAGCCAGCTGGTGAGAACGAGG-ACGTGGTGCATCATTAACCGAGCTTGCCTACTCTTAGGCAGCTTCGAGTACGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------TA--------TTGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCAACTTGCTTGATTGAAGCTGGGCAAAGAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGATCACAAGTTGCCAAGTGTCGACGAGTAGGAGGGTATGGAGG-TGGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCCATGTTGAGCCACCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATT-CTCCCACTCT-GTGGGA-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGCTTGCCTGGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATATGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTAATATCCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCATTCCTGGACTGGCCGTGGCTAGTGATG---GGCTGTGGTCGGACCAGGAGGGGACC{AG}CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGCATAGGTGGGAGCAGCTTTGCTGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carukia_barnesi_Queensland_AUS AGCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGC-TGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTTGTTTTCTAGGCTACTCCGTCCGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCGGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGATGGGCGA-TCGGTGTGGCTTTCGGTTTGTGGATTCC-TATGAACTGCA-TCCGTTTGTGCACTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAGTTGCAAACAGGGCCATAAGCGCCCAGGGATGGTAAGTGATGCCGT---TGGTG--TCACTGGATAGCCCCGGT-----TCGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGG-------AAA---GCCACCGCTGTCCTCGTAAC----TATGA--------CTTTTA-TGATGAGACAT-TACCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTTT-AGTTGGCAGTGGT-GCAGGTTGCTGTCGAGCACATGACTCGATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTGGTGTGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--GTGCT---CCGTCTC---GGCGG--AGCCGGTGAGATCGTCG-GCTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTTGAAAAACGCTTT---AAGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCAGTTA-ATGGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGTTGTGACCGGGCCGAGGTTGGACCAGAACGCGACG-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT--CACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGT--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_arborifera_Hawaii AGCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGGGCGAGATTCAGGTGGGAAG-ACGAGCGAGCGGCCGGTTTGTGGATTCC-TGTGGACTGCA-TCCGATCGTCTCGACCGTTTGACCATCGCATTTCCCGTCGGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAG-----TTGGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CGCTT---CGGCG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCCCGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------AGG---GCGAGCCTCGTCTT--TATC---GTGCCG--------TCTTT--CTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGCGTTCCCGGCGTGGGTTCGAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAGAAAGCC----CGTCCTCG-GAC-G--GGCCGGTGAGATCGTCC-GTCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGAGGCCA---GGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_branchi_South_Africa AGCTC-AAACCTGGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTGCCGCCGAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGCGGAGACGGACCGCTGACGATCCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGGACGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGATTGGTGGCCGGTTTGCGGATTCC-CCGGAACTGCA-TCCGGCTCTCTGACCCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----TTCCGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-TGCCT---CGGCG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCTGGGCTTGG-AAGCGACAGAGG-------AAT---GCGA-CCCTGTCTT--CATCGT-GTGTGG--------TCTTT--CGGCCCGCCGT-GACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTCGGGTCGAGTGGGCGCACG-TCTTGGCA-TGGGTGCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTGA-TATGCC----CGTCTCCG-GGC-G--GGCAGGTGAGATCGTGG-ACGGAGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------TGCTT-----CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCCAATCGAAGCCGAGCAGCGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-CACGAA-TGCGAAGTGGTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATCTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGCTAT-GCGGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGAGGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTT{CG}GTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGGGGCTGATGTGA---GGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---GAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_brevipedalia_Japan AGCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGGCGACTGGACGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCATCTCGACCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTG-TTAG-----TTGGGGGCGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------ACG---GCGA-CCTCGTCTT--TATC---GTTCCG--------TCTTT--CTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGCG-TCTTGGCGGCGGTC-GAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGCC----CGTCCTCG-GAC-G--GGCCGGTGAGATCGTCC-GTCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGATGTGA---GGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg AGCTC-AAT-ACTGAATCTCCGTTGA--TTTCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCATCTCACCAAGGTTGCTTGGAACAGCATATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGTGAAGATGGAGTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCCAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCGACGAGATTCAGGCGGCCGG-AGCTTCCAAGGGGCAGTGTGTGGATTCC-TGCGAACTGCA-TCTGTCTTTCTGGCGGCACCCACCGTCGCATTTCCCGTCGGTACGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----CACAGGACGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGGTGC-GTCTC---TCGAGATTCACTGGATAGCCTCGGG-----TAGCCAGGTTCTG-AGCCGACAGAGG-------ACGTGTGCGG-CCCTGTCTT--TACC---GTCTGT--------CTTTTA-CAGTAGGCTGTCGACCATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGGAGTCCTGCTGTTGGGGCAGACG-TACTGGCGCTGGGTTCAAGTTGCTGGCAAGCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTGA--------------------GAC--------GGTGAGAACAAAG-GAGC{AG}GCGCATCATCGACCGAGCTTGCTCACTCTTGAGCAGCTTCGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGAAT-----TGGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGCCGGGCAATGAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGA-AACGCAAGTTGCAGCGTCGACGAGTAGGAGGGTGTAGAGGTTTGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCGATCTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACTGG-AACGCGGATT-CTCCTACCTG-GCAGGA-AGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGCTTGCCTAGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAATGATATGATTCTCGCGTCCAATCGTACTGATATCCGCATCCGGTTTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTATGGACG---GGCCGTGGTCGGACCAGGAGGGGACCGCCTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCAAAGGGAACGGGCTTTGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAGGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTGAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTAGCGGGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTCTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS AGCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAG-ATGGGCGACTGGGCGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTG-TTAG-----CTCGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTTGAG-----TGGCCAGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------ACG---GCGA-CCGCGTCTT--TATC---GTGTGG--------TCTTT--CTGCCTACTGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGGGGTTGCGCG-TCTTGGCG-TCGGTCCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGCC----TGTCCTCG-GGC-A--GGCCGGTGAGATCGTGG-{AG}TCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTTGTGA---GGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_rastonii_South_Australia AGCTCAAAGCCTTGAATCTCCGTCGA-TTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAG-ATGGGCGACTGGTCGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCACTCCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTG-TTAG-----CTCGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTGGAG-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------ACG---GCGA-CCGCGTCTT--TATCATCATGTGG--------TCTTT--CTGCCTACTGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGGGGCTGCGTG-TCTTGGCG-TCGGTCCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGCC---TTGTCCTCG-GGC-A--GGCCGGTGAGATCGCGG-ATCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTTGTGA---GGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACCAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama AGCTC-AAGACT-GAATCTCCGTCGA-CTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCTGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCAGAGACCGATTGCTGATGATACGCTTTCGATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAAAGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCGTTGACGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGTCCAATGTTCGGTATGTGGATTCT-AGTGAACCACA-TCCGTTCTTTAGGTCCATTCCACCGTCGCATTTCCCGTCGATGCGTGTCAGCAACTG-TTAA-----CCTGGGGCGACAAGCCCTCCGGGATGGTAGGTGA-CACTC---CGGTG--TCACTGGATAGCCCGGTG-----TGGCCTGGCTTAT-GAATAACAGAGG-------ACT---GCGA-CCGTATCTT--TATC---GTTCGT--------TCTCT--CTGCTTACCGT-GACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTTCGGCTTTGTCGAGATTTCGTTCG-TCTTGATG-CGTGTCAAGGTTGCTGGCAAGCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCACGGGCGAAATGAAAGTAA-CATGCC----TGTCTTCG-GGC-A--GGCCGGTGAGATCGTGG-TTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGGCAGCTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGAT-----TTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTGATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAT-TGCAAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTAAAGG-TCGTGATGCAGCCCATGGCGCAAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCTTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-TTCCCACTAT-GTGGGG-TATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGATACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGAGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGTTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTTGTGA---GGCCTTGGTCGGACTAGGAGGGGACT-TTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACATTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama ---------------------------TTGGTGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGTGTCCGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTTAAAGGCGGCGACGGACTGCCGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGATGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCACGAGTCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATGGACGAGATTCAGACGGCAAA-ACACGACACGTTCGGGTAGGCGGATTCT-TAGGAACTGCC-TCCCGGTTGCTGTTGCGCTGCACCGTCGCATTTCCCGTCCTTGCGCGTCAGCGACTG-TTGA-----TCAAGAGCCATAAGCCTCGGAGGATGGTAGGTGC-TGCCT---CGGTA--GCACTGGATAGCCTCCGA-----TGGTGGAGCTCGA-GGTCGACAGAGG-------CAG---GCGA-CCCTGTCTT--TATCGG-GTGGGC--------CTTCT---TGTCTGCTGT-GACCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCACCTGAAATGCAGTCGGATCGGGCGTCCGCTCGTCATTGGCA-CGGGTCCAGGTTGCTGGCGGTCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAAAATGGT----TGGCGT---TGT-C--GGCCGGTGAGATCGTGG-ACGGAGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTATATTGATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAACCGAAGCCGAGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-CATAAG-TGTCAGGTGCTGACGAGTAGGAGGGCGTAGAGG-TCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-TTTCCACTAT-GTGGAG-TGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGGTTTGGCACGGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCCTTAGCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCCAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS AGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACCGGATAGCCATGAG-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTT--CAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TGC-G--AGCTGGTGAGATCGCGGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTGACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCAAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCA----GCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAATGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chironex_fleckeri_Queensland_AUS AGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACCGGATAGCCATGAG-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTT--CAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TGC-G--AGCTGGTGAGATCGCGGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2 AGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACCGGATAGCCATGAG-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTT--CAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---AGC-G--AGCTGGTGAGATCGCGGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAAATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chironex_yamaguchii_Japan AGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGA-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCCT---CGGCA--GTACTGGATAGCCATGAG-----TGTGTTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTT--TAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGTCGAACATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TGC-G--GGCTGGTGAGATCGCAGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA AGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGGCGGCTAGCACTACCGAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTCGGTGGCTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AATGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTGCAGACTT---CGGTT-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTAGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTT--TAA----GAATAG--------CTTCCCTTGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTTGTTG-TATTGGCAGTAGTC-AAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGACAGGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------AA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTTT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGCGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTCGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil AGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGACGGCTAGCACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AACGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACACACTT---CGGCG-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTGGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTT--TAA----GAATGG--------CTTCCC-TGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTCGTTG-TATTGGCAAGTAGTCAAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGATAGTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------AA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAG-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 AGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGACGGCTAGCACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AACGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACACACTT---CGGCG-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTGGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTT--TAA----GAATGG--------CTTCCC-TGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTCGTTG-TATTGGCAAGTAGTCAAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGATAGTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------AA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAG-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS AGCTC-AAGTCAGTAATCTCCATTGC-TATGCAATGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGAAGTTGGCAATGCATTGACGAGATTCAGGTGGGCAG-ATTGCCGAATGGGCGGCGTGTGGATTCT-TGTGAACTGTG-CCCGTTCAAGCCGGTGGTTTCACCATCGCATTTCCCGTCAGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AACCAGGTGAAAAGCCCTCCTGGATGGTAGGTGT-TACTT---CGGTA--ATACTGGATAGCCTAGAG-----TGGCCAGGCTTGG-CTTTGACAGAGG-------ATGTTGGCGA-CTCTGTCTT--TAA----GGACGG--------CTTCCC-TTGCAGGTTGTCGCCTATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGCTGCCGGTAAGTGGTGGCTGTCG-TCTTGGCA-GGGGTCGAAGTTGCTGGCAGATAGATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCGTGGGGTGATTGAAACCCACTGGCTTAATGAAAGTAA--GAGCT----CGTCCTCGTGGT-G--AGCTGGTGAGATCGTGC-AATGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCTTGGTCGCAACGAGTAGGAGGGCATGGTGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AATGTGGATA-TTCCCATTCT-ATGGGA-CATGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTAGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-ATATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTACGGCTGCAGGTG---AGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGTTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGATGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAAAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGTTCTGCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGATTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCCGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAGTGGTGCGAAGCTACCATCTGT Copula_sivickisi_Japan AGCTC-AAGCCTTGAATCTCCGTTGC-TCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCAGCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGAAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCGAAGCTGGATTGCTGACGATACGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGGCGGGCGG-AGCTGGGACTGTTGGGTTTGTGGATTCG-CACGAACTGCA-TCCTTTCGGCTCTCGGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTGTTTGG-----CTCGGGGTGAAAAGCGCCGGGGGATGGTAGGTGC-CGCTT---CGGCG--TCACTGGATAGCCCTCGG-----TGGCCGGACCTCG-GCTGGACAGAGG-------AAG---GCGA-CCCTGTCTT--CATC---GACCGC--------TCTCT--CAGACGGCCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCGGCTGCAGGGGACGGCCG-CCTTGGCAGCGGTC-CAGGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCGAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTCTTCG-GGC-G--AGCAGGTGAGATCGTGG-ATGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGTAT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCCCGATCTTGGGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GCCCCACTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGCAAGTCCAGCCTGGACTGGCCGTTGTTGCGGAGG---AGCTGTGGTTGGACCAGGAGGGGTTT-CTTGTCGATCGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGT--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTC--TTCGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS AGCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGC-AGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTCGTTTTCTAGGCTACTCCATCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGACGGGCGA-TTGGTGTGGCACTCGGCTTGCGGATTCCCTGTGAACTGCA-TCCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAGTTGCAATCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAA-CACCGTCACGGTG--TTGCTGGATAGCCCCGAGCTTTTTTGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGG-------AAC---GCGACCACTGTCCT--TACTTT-GTATGTAACTATGACTTTTTATGGCAAGACAT-TGCCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTTA-ATTTGACAGTGGTC-AAGGTTGTTGGCGAGCATATGACTCGATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GAGCT---CCGCCTT---GGCAG--GGCCGGTGAGATCGCAG-GCTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGCTTT--AAAGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAATGAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCAGTCT-ATGGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGACTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGTCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGTTGTGA-CCGGCCGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCCCTT--GATGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTCCGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Malo_kingi_Queensland_AUS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCAGTTT-ATTGGGAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTTGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGTGGCGACCGGGCTGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGAATTGGCCCAGCTTTGCCCTT--GACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAATGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTAT{CT}TACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAACCCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCT-- Morbakka_virulenta_Japan AGCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGCAAGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTCGTTTTCTAGGCTACTCCGTCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGATGGGCGA-TTG{GT}TGTGGCACTCGGCTTGTGGATTCCCTGTGAACTGCA-TCCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAGTTGCAATCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAACTCCTTTACTGGTG--TTGCTGGATAGCCCCGAGCTTT-TTGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGG-------AAC---GCGACCACTGTCCT--ACTTAC-GTATGTAACTATGACTTTTTATGGCAGGACAT-TGCCACGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTTA-ATTTGACAGTGGTC-AAGGTTGTTGGCGAGCATATGACTCAATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GAGCT---CTGCCTC---GGCAG--AGTCGGTGAGATCGCAG-GCTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGCTTT--AAAGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAATGAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGCAACGCGGATATTTCCCATTTTTATGGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCACGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCTCTGGCTGTTGTCA-TGGGCCCAGGTTGGACCAGATTGTGGCA-CTTGTGGATTGACCCAGCTTTGCCCTT--GACGGGCAGTTCGGCAGGCAGTTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--TCGCC----CGTCTTCG-GAT-G--GGCTGGTGAGATCGTGG-ACTTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATTGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCTCTTC-GGAGGGAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGGTTGCGGCAGCAGAGG---GGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA AGCTC-AAACCT-GAATCTCCGTTGC-TCTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATTCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACCGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTGGTGAGATTCAGGCAAGTGT-GCTGTTGACTGGGCGGTTTGTGGATTCTATACGAACTGCA-TCCGTTCATCTCGATGGTTTCCTTGTCGCATTTCTTGCCTGTGCGTGTCAGCAACTG-TTGC-----AACTGGGCGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGCTGG-TGCTT---CGGTG--CCAGTGGATAGCCTCGGA-----CAGCCAGGCTCAG-AAGTGACAGAGG-------AAT--TGCGA-CCCTGTCTT--TATC---ATGTTG--------TTGTT--CTGCTGGCTGT-AACTATGGTGGACTGCGTGCAGTGCATCAGAACCTCAGTTGGTTAGAGTGGTGGCTTG-TCTTGGCAGTGGTC-AAAGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--TTGCC----CATCTTCG-GAT-G--GGCTGGTGAGATCGTGG-ACTTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACT-------CGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATTGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCTCTTC-GGGGGGAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGCTTGCGGCAGCAGAGG---GGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT Tripedalia_cystophora_Indonesia AGCTC-AAGCCTTGAATCTCCGTTGC-TCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCTACCTGGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCCAGGTCGA-TTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGACGGGCGG-AGCGGCCACCACCGGGTTTGTGGATTCG-CACGAACTGCA-TCCTGGCAGCTGGTTGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTG-TTGG-----CACGGGGTGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCCAGATCTCG-AGCCGACAGAGG-------ATG---GCGG-CCCTGTCTT--CATC---GTCCGC--------CTTCT--CCGTTCGCCGT-AAGCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTGGATTGGCAGGAGGCGGCCGCCCTGGCAGCGGTC-TAGGTTGCTGGCGAGTACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATAGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GTGCT----CGTCTTCG-GGC-G--GGCAGGTGAGATCGCGG-TCGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGCGAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCATCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGCGCTCAATCTTGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA--GCCCACTTT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTGGAGG---AGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGTTT-CTTGTCGAGCGGCCCAGCTTTGCCCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGT--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-TTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT cf._Chironex_sp._Palau AGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACTGGATAGCCATGAG-----TGTGTTGGCTTGGCTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTA--TAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGTCGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TAATGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TAC-G--AGCTGGTGAGATCGCAGTGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATTGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTAAGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15635] TITLE Fig_1_combined_no_outgroups; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=5546; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Alatina_mordens_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTGTAAGCAC-TGGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-CGGC-TCTTGCA---GCTGGTTC-ACTTGGTGATTCATGATAACTGTACGAATCGCACGGGCTT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATC{CT}TCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGTCGGAGTCGACGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCGTCTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTCAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTCTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTCACACGATTCTCGAATCGTGGCTGGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCCTTCGGATTGGCAC-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGACT-GAATCTCCATCGC-TCTGCGATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGCTCATCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCATATCGAAGAGGGTGACAATCCCGTGCGAGGTGAAGATGGACTGCTGATGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCGATGAGATTCAGACGAACGG-ACCATCGAATGGGCAGTGTGTGGATTCC-TGCGAACTGCA-TCTGTCCTTGACGTTGGGCCTACCGTCGCATTTCCCGTCAGTACGTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AACAGGGTCACAAGCTCCCTTGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTTGGG-----TAGCAGGGCTTTG-A?TCGACAGAGGGTTTTGAAAA---GCAG-CCCTGTCTTTATC---ATTCGT--------CTTGT--CGGCGGGCTTTCGACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACCTGAACTGGAGTCTGTCGATGGGTCGGTTG--TTTTGGCAGTGGCT-CATGTTGCTGGCAAGCATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCATGGGCGCAATGAAAGTAA--ATGCTGAACTGGCCTCG-GCCAGCCAGCTGGTGAGAACGAGG-ACGTGGTGCATCATTAACCGAGCTTGCCTACTCTTAGGCAGCTTCGAGTACGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTTA--------TTGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCAACTTGCTTGATTGAAGCTGGGCAAAGAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGATCACAAGTTGCCAAGTGTCGACGAGTAGGAGGGTATGGAGG-TGGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCCATGTTGAGCCACCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATT-CTCCCACTCT-GTGGGA-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGCTTGCCTGGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATATGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTAATATCCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCATTCCTGGACTGGCCGTGGCTAGTGATG---GGCTGTGGTCGGACCAGGAGGGGACC{AG}CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGCATAGGTGGGAGCAGCTTTGCTGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATGACTGGTGTAGCCTGCCCACTGA--------------------ACGATATTAAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTCGCCGCCTAATTAGCGGATAGAATGAAAGGCTGAACGAGCCCACCACTGTCTCAGCTTTAGATCTAACGAAATTAAATTAGCTGTTAAGATGCAGTTGAAAATTGGAAAGACGAGAAGACCCCGT-GAGCTTTACTTCGAGCTACGGTAAGAAGTTTGGTTGGGGCGACCTCCCAAACTCTAGAAACTTGGGAATACAAGGG--TAA-TCTTAATAGGTAGAAGCTTAACAAGTGGGGAAACCGCCCAGCTTGATAGAAAA----TCTAAGTTATAGTGACCCA--CCCTCTGTAGGGGGTGAATATGGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCCAGCCTTAGAGTTCCTATCGAAGGAAGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carukia_barnesi_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGTTGAATCGCAAGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCCGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAAGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGATCAATGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTGAGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CTTCTTGGCCGTTTACGGCCATTGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATAGTTGGTGAGGCCTGCTCACTGATTCTTAATAA---TAGATAATAAGAATTCAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTCGTCATTTAATTGATGACTGGAATGAAGGGCTAAACGAGTTTTTCTCTGTCTCAGTTGTAGAATAAGTGAAATTAGTTGATTTGTCAAGAACCAAATCAGGCTTGATAAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTACTTAACCTTTTAGGGGCTAGTTTGGTTGGGGCGACCACCCAAATAGACGAAACTTGGGTAAGCAAAGG--TTCTATTTAATGTA-GGAAACTTTACTAGTAGACTGATATGTCAGCTAGTTAGAGCT-ATTTCTAAGCCATAGGGACCCG--CCATCTTGTGGTGGCGATAATAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTCCTAGAGTTCATATCGAAGACTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_arborifera_Hawaii TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGGGCGAGATTCAGGTGGGAAG-ACGAGCGAGCGGCCGGTTTGTGGATTCC-TGTGGACTGCA-TCCGATCGTCTCGACCGTTTGACCATCGCATTTCCCGTCGGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAG-----TTGGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CGCTT---CGGCG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCCCGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------AGG---GCGAGCCTCGTCTTTATC---GTGCCG--------TCTTT--CTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGCGTTCCCGGCGTGGGTTCGAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAGAAAGCC----CGTCCTCG-GAC-G--GGCCGGTGAGATCGTCC-GTCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGAGGCCA---GGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGCTAGTGAAACCTGCTCACTGATATAGAATAA-GCATAGCAATTAATATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGTCCCTCTCTGTCTCAAGTGCAGGCAAGTCGAAATTTAGTACCTCGTTAAGACGCGAGGAAACCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTTAATTTATAA---ATAGTTTAGTTGGGGTGACTGCCCAAAATTTATAAACTTGGGTGAACAACGG--TTTCTTATAAAATA-GTAATCTTTACTGAAGGGGGGACACCCTTTTCAGTTACAAAG-TAGTGTAGGTTTTAAAAACCCG-TTCTCTATAGGGGAACGATATCGTATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATTTAGTCTTAGAGCTCCTATCGAAGGCTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_branchi_South_Africa TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCGT-CCCTCTGGTCGGAGACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAACCTGGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTGCCGCCGAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGCGGAGACGGACCGCTGACGATCCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGGACGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGATTGGTGGCCGGTTTGCGGATTCC-CCGGAACTGCA-TCCGGCTCTCTGACCCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----TTCCGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-TGCCT---CGGCG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCTGGGCTTGG-AAGCGACAGAGG-------AAT---GCGA-CCCTGTCTTCATCGT-GTGTGG--------TCTTT--CGGCCCGCCGT-GACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTCGGGTCGAGTGGGCGCACG-TCTTGGCA-TGGGTGCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTGA-TATGCC----CGTCTCCG-GGC-G--GGCAGGTGAGATCGTGG-ACGGAGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTTGCTT-----CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCCAATCGAAGCCGAGCAGCGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-CACGAA-TGCGAAGTGGTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATCTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCGCTAT-GCGGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGAGGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTT{CG}GTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGGGGCTGATGTGA---GGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---GAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Carybdea_brevipedalia_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCGTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCCA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TCTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGGCGACTGGACGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCATCTCGACCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTG-TTAG-----TTGGGGGCGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------ACG---GCGA-CCTCGTCTTTATC---GTTCCG--------TCTTT--CTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGCG-TCTTGGCGGCGGTC-GAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGCC----CGTCCTCG-GAC-G--GGCCGGTGAGATCGTCC-GTCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTCT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGATGTGA---GGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGCTAGTGTAACCTGCTCACTGATATTTAATAA-ATTTAATAATAGGTATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGCTCCCCCCTGTCTCAAGCACAGGCAAGTCAAAATTTAGTACCTCGTTAAGACGCGAGGGTGTCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTTAATCTATAA---ATAGTTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAATTTAGAAACTTGGGTGAACAAGAG--TGAATTATAAAATA-ATAAGCTTTACTGAAGGGAGGACACTCCTCTCAGTCACAGAA-TAGTGTGGGTTTTAGAGACCCG-TTCAATACAGTGGAACGATATCGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATTTAGTCCTAGAGCTCCTATCGAAGGCTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCGAAGTGTAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATGTTGTCCTCTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTGAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATACGCGGTGCTTCACGGTGCCGCGTTCTTGTTGGTGATTCATGATAACTTGACGAATCGCAGGGGCAT-CGTCCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGATCGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCTAGGTCCCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAATTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGGGCGGAGCAGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTGTGCTGTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGTTGATTTTGGCTTGCATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAAGGTAATGATTAAGAGGGACAAATGGGGGCATTGGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGTCTAGGGATCAGCAGGCGTTATTGTATGACCCTGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGATTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATCTGTCAGGTCAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCGACACCATTTCCGAATGGTGGCTTGCTTCTTAGAGGGACAATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTGGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCGTTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGA--GCAGGGATCAGCAATGGTCATTGTTATTGCCGAGAAGTTCGTCTAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAT-ACTGAATCTCCGTTGA--TTTCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCATCTCACCAAGGTTGCTTGGAACAGCATATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGTGAAGATGGAGTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCCAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCGACGAGATTCAGGCGGCCGG-AGCTTCCAAGGGGCAGTGTGTGGATTCC-TGCGAACTGCA-TCTGTCTTTCTGGCGGCACCCACCGTCGCATTTCCCGTCGGTACGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----CACAGGACGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGGTGC-GTCTC---TCGAGATTCACTGGATAGCCTCGGG-----TAGCCAGGTTCTG-AGCCGACAGAGG-------ACGTGTGCGG-CCCTGTCTTTACC---GTCTGT--------CTTTTA-CAGTAGGCTGTCGACCATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGGAGTCCTGCTGTTGGGGCAGACG-TACTGGCGCTGGGTTCAAGTTGCTGGCAAGCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTGA--------------------GAC--------GGTGAGAACAAAG-GAGC{AG}GCGCATCATCGACCGAGCTTGCTCACTCTTGAGCAGCTTCGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGAAT-----TGGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGCCGGGCAATGAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGA-AACGCAAGTTGCAGCGTCGACGAGTAGGAGGGTGTAGAGGTTTGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCGATCTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACTGG-AACGCGGATT-CTCCTACCTG-GCAGGA-AGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGCTTGCCTAGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAATGATATGATTCTCGCGTCCAATCGTACTGATATCCGCATCCGGTTTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTATGGACG---GGCCGTGGTCGGACCAGGAGGGGACCGCCTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCAAAGGGAACGGGCTTTGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAGGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTGAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTAGCGGGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTCTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGTAGCCTGCCCACTGACTCTAA-------------------GTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTCGCCGCCTAATTAGCGGATGGAATGAATGGCTGAACGAGCCTCTCTCTGTCTCAGTATCGGATCAAGTGAAATTAAACTAGTTGTCAAGATGCAACTGATTCTTGGAAAGACGAGAAGACCCCGT-GAGCTTTACTCTAACCCTTAA---GGAGTTTGGTTGGGGCGACCTCCCAAACAGAAGAAACTTGGGAAAACAAAGG--TATAGGTAATTGAA-AACAACTTAACAGGTAGGGTAACACCCCAGCCTGATAGTA---TAGACTAGGTTATAGTGATCCA--CCTTCTAATGAAGGTGTAAATGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCTTATCCTAGAGTTCCTATCGAAGATAGGGTTTGCCA----------- Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAG--AGCTC-AAACCTTGAATCTCCGTCGA-TTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAG-ATGGGCGACTGGGCGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-TCCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTG-TTAG-----CTCGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTTGAG-----TGGCCAGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------ACG---GCGA-CCGCGTCTTTATC---GTGTGG--------TCTTT--CTGCCTACTGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGGGGTTGCGCG-TCTTGGCG-TCGGTCCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGCC----TGTCCTCG-GGC-A--GGCCGGTGAGATCGTGG-{AG}TCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTTGTGA---GGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGATACTTAATAATAATAAGTAATAGGTATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAACTTCTCCCTGTCTCAAGTGCAGGCAGACTGAAATTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGGTTCCCTGATCAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTCTAATCTATAA---AGGGTTTAGTTGGGGTGACTACCCAAATTATAGAAACTTGGGTGAGCAAAGG--TAGATTATAAAATA-GTTAACTTTATTGAAGGGGAGACATCCTATTCAATCATTTAA-ATTTATGGGCTTTAAATACCCG-TTTTCTGTAAGGAAACGATAACGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATTTAGTCCTAGAGCTCCTATCGAAGACTAAGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_rastonii_South_Australia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTCAAAGCCTTGAATCTCCGTCGA-TTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCGTCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAG-ATGGGCGACTGGTCGGTTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCACTCCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTG-TTAG-----CTCGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTGGAG-----TGGCCGGGCTTCG-AGCTGACAGAGG-------ACG---GCGA-CCGCGTCTTTATCATCATGTGG--------TCTTT--CTGCCTACTGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGGGGCTGCGTG-TCTTGGCG-TCGGTCCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA-AACGCC---TTGTCCTCG-GGC-A--GGCCGGTGAGATCGCGG-ATCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-GACGAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCACTAT-GTGGGG-AATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTTGTGA---GGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACCAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGATATCTAATAATATTGAATAACGGGTATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAACTTCTCCCTGTCTCAAGTGCAGGCAAACCGAAATTTAGATTCTCGTTAAGACGCGAGTATTCCCTGATCAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTTAATCTATAA---AAAGTTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAGCATAGAAACTTGGGTGAGCAAAGG--TAAAGTATAAAATA-GTTGGCTTTATTGAAAGGGAGACATCCTATTCAGTCATTTAG-ATTTGTGGGCTTTAAATACCCG-TTTCCTATAGGGAAACGATAACGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTCATTTAGTCCTAGAGCTCTTATCGAAGACTGAGTTTGCCACCTCGAT---- Carybdea_sivickisi_Japan_and_AUS -------CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCCCA---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTGATTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAAC{AT}TCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAG-CCCTC?GGTCGGCAACGGCCTATG-GGCTACCGAGAAGCTTTTCAAACCCGATCATTTAGAGG-------------------------------AGCTC-AAGCCTTGAATCTCCGTTGC-TCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCCAGCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGAAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCGAAGCTGGATTGCTGACGATACGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGGCGGGCGG-AGCTGGGACTGTTGGGTTTGTGGATTCG-CACGAACTGCA-TCCTTTCGGCTCTCGGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTGTTTGG-----CTCGGGGTGAAAAGCGCCGGGGGATGGTAGGTGC-CGCTT---CGGCG--TCACTGGATAGCCCTCGG-----TGGCCGGACCTCG-GCTGGACAGAGG-------AAG---GCGA-CCCTGTCTTCATC---GACCGC--------TCTCT--CAGACGGCCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCGGCTGCAGGGGACGGCCG-CCTTGGCAGCGGTC-CAGGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCGAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTCTTCG-GGC-G--AGCAGGTGAGATCGTGG-ATGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGTAT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCCCGATCTTGGGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GCCCCACTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGCAAGTCCAGCCTGGACTGGCCGTTGTTGCGGAGG---AGCTGTGGTTGGACCAGGAGGGGTTT-CTTGTCGATCGGCCCAGCTTTGCTCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGT--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTC--TTCGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAATTAATGATGCCTGCCCGCTGATAGGGAATAA-ACAAACTAAAACCTATTTAAAGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTTGCCCCCTAACTAGGGGCTGGAATGAAGGGCCAAACGAGCCCCTCCCTGTCTCAGCTGTAACACTAGTGAAATTAAGAAATCTGTTAAGACGCAGGTTATACTTGATTAGACGAGAAGACCCTGTCGAGCTTCATTTTTACCCCT-----CTAATTTGGTTGGGGCGACCCCCCGAATAAAAGAAACTTGGGGAAACTAAGG--TAGTTTGTAAACCG-ACAGGCTTGATAAGCGGAGTGACAACT{CT}TACTTAATAG--ATCTATTCTAGGTGTTAATACCCCG--CCTTCTATAGGAGGCGATATTGAATAAAAGTTACCGCAGGGATAACAGGGTAATCTCTCTCTAGAGTCCTTATCGAAAGAGAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGCCTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGAGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATATTAGCTTGTATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTATGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-TCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAG-TAGCTC-AAGACT-GAATCTCCGTCGA-CTTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCTGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCAGAGACCGATTGCTGATGATACGCTTTCGATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAAAGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCGTTGACGAGATTCAGGCGGGAAG-ACGGTCCAATGTTCGGTATGTGGATTCT-AGTGAACCACA-TCCGTTCTTTAGGTCCATTCCACCGTCGCATTTCCCGTCGATGCGTGTCAGCAACTG-TTAA-----CCTGGGGCGACAAGCCCTCCGGGATGGTAGGTGA-CACTC---CGGTG--TCACTGGATAGCCCGGTG-----TGGCCTGGCTTAT-GAATAACAGAGG-------ACT---GCGA-CCGTATCTTTATC---GTTCGT--------TCTCT--CTGCTTACCGT-GACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTTCGGCTTTGTCGAGATTTCGTTCG-TCTTGATG-CGTGTCAAGGTTGCTGGCAAGCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCACGGGCGAAATGAAAGTAA-CATGCC----TGTCTTCG-GGC-A--GGCCGGTGAGATCGTGG-TTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGGCAGCTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGAT-----TTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTGATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAT-TGCAAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTAAAGG-TCGTGATGCAGCCCATGGCGCAAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCTTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-TTCCCACTAT-GTGGGG-TATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGATACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGAGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGTTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTTGTGA---GGCCTTGGTCGGACTAGGAGGGGACT-TTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACATTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAAACCTGCTCACTGAAGAAAGGAAAAACAAAGAGATTTTCTTTAAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCCTTTAATTGAGGGCTAGAATGAAAGGAATAACGAGCTTTTCCCTGTCTCGAGCACAGGCTAGTTGAAATTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGATCCCCTGGTTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTATTCCAAATTGTAA---GGAATTTAGTTGGGGTGACTACCCAAAAGACAGAAACTTGGGTGAGCAATGG--TTGTTCTTAAAAGA-GTAAGCTTGATAGGGAGAAGGACACTCCTCCGTACTACTGAGCCAGTATG---TTTAATAACCCG---TTCAAAATAAGAACGATAACGA--AAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTTATCCAACCTAAGAGCTCCCATCAAAGGTTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCACTTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-TGTACCGTCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCCATTCTTGAATGGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGCAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTCTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATCGGCGT-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTGCCGAGAAGTTTGTCGAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATAGTTAGTGAGATCTGCTCACTGATGGGCAATAA--AAATTTAAAACCCATTGAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCTTAATTGGAGGCTGGAATGAAAGAAGTAACGAACTTCCCCCTGTCTCGGGCACAGGCCGATCGAAGTTTAGAACCTCGTTAAGACGCGAGGAAGCCTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTACTTCAACCCGGAA---GAAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCCGGAAGCTAGAAACCCGGGTGAACAAAGG--TTAATCCGAAAGAA-GCGCGCTTTATCGGGGGAGGGACATCTTCCTCGATCACAGGA---ATGTGAGTCTTAATGACCCG--CCCCCTGTTGGGGGCGATATCGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTCATCCAATCCTAGAGCTCCCATCGAAGATTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCACCTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTATC----ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAGCAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGAATTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGTCCCTTCACCGAAAGGTGTGGGCAATCTTTGGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTTTTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATCCGGATTGGCAA-CCCTCTGGTCGGTCACGACCTATG-GGTAGCCGAGAAGTTTGTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT---------------------------TTGGTGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGTGTCCGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTTAAAGGCGGCGACGGACTGCCGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGATGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCACGAGTCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATGGACGAGATTCAGACGGCAAA-ACACGACACGTTCGGGTAGGCGGATTCT-TAGGAACTGCC-TCCCGGTTGCTGTTGCGCTGCACCGTCGCATTTCCCGTCCTTGCGCGTCAGCGACTG-TTGA-----TCAAGAGCCATAAGCCTCGGAGGATGGTAGGTGC-TGCCT---CGGTA--GCACTGGATAGCCTCCGA-----TGGTGGAGCTCGA-GGTCGACAGAGG-------CAG---GCGA-CCCTGTCTTTATCGG-GTGGGC--------CTTCT---TGTCTGCTGT-GACCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCACCTGAAATGCAGTCGGATCGGGCGTCCGCTCGTCATTGGCA-CGGGTCCAGGTTGCTGGCGGTCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAAAAATGGT----TGGCGT---TGT-C--GGCCGGTGAGATCGTGG-ACGGAGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTATATTGATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAACCGAAGCCGAGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-CATAAG-TGTCAGGTGCTGACGAGTAGGAGGGCGTAGAGG-TCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-TTTCCACTAT-GTGGAG-TGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGGTTTGGCACGGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCCTTAGCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCCAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAAACCTGCCCACTGATAGTCCATAA---ACCATAAAGGCTATTTAAAGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCTCCTAATTAGAGGCTAGAATGAAGGGGATTACGAGCTTCTCTCTGTCTCAAACTTAGATTTATTGAAATTTAGTACTTTGTTAAGACGCAAAGAACTCCTGACTAGACGAGAAGACCCCGTCGAGCTTTATTTCTATCTATAA---GAAATTTAGTTGGGGTGACTACCCGAATAATAGAAACTTGGGTGAACAAGGG--TGATTAATCTCATAATTTAGCTTTATTCATAGGAAGACATTTCAGTGAATTACTAAACTTTAAGTAAGTTAAATAACCCG--CTTTATCTTTAAAGCGATTACGAATAAAAGCTACCGCGGGGATAACAGGGTAATTTAGACCTAGAGCTCCTATCGAAGTCTAAGTTTGCCACCTCGATGTTG Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACCGGATAGCCATGAG-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTTCAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TGC-G--AGCTGGTGAGATCGCGGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTGACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCAAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCA----GCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAATGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAGGCCTGCCCACTGATTAGCGTTAA-------TAGTGTTAGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCACTTAATTTGTGGCTGGAATGAATGGTTTTACAAATCTTCCGCTGTCTCAGCTCTACCCCTACTGAAATTGAATATGCTGTGAAGATGCAGCTTATACTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACCTCCTCCCTTAG----GGGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAACAGTAGTAACTTAGGTAAACTAAGG-TTAATTACCAATATA-GTAGGCTTGATTAATAGACCGATAGGTTAGTTAAATAGCAATTATAGCTAAGTTATAGTGACCCT--CCGTTCTATGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCTACAAAGTCCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chironex_fleckeri_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACCGGATAGCCATGAG-----TGTGCTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTTCAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TGC-G--AGCTGGTGAGATCGCGGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAGACCTGCCCACTGATTAGCATTAA-------TAGTGTTAGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATGTAATTTGTGGCTGGAATGAACGGTTTTACAAATCTTCCACTGTCTCAGCTTTACCCCTACTGAAATTGAA{GT}{AC}TGCTGTGAAGATGCAGCTTATACTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACCTCCCTCCTTAG----GGGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATAGTAGTAACTTAGGTAAACTAAGG-TTAATTACCAATATA-GTAAGCTTGATTAATAGACCGATAGGTTAGTTAGATAGCAGTTATAGCTAAGTTATAGTGACCCT--CCGTTCTATGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTGGCTACAAAGTCCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chironex_yamaguchii_Japan TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGA-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCCTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCCT---CGGCA--GTACTGGATAGCCATGAG-----TGTGTTGGCTTGACTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTTTAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGTCGAACATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TATTGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TGC-G--GGCTGGTGAGATCGCAGCGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCCTTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGGCGGCTAGCACTACCGAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTCGGTGGCTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AATGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTGCAGACTT---CGGTT-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTAGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTTTAA----GAATAG--------CTTCCCTTGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTTGTTG-TATTGGCAGTAGTC-AAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGACAGGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTAA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTTT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGCGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTCGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTGGTGAAGCCTGCCCACTGATTTATGCTAA-------TAACATAAGTTCAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCACATAATTTGTGGCTAGTATGAAAGGTTTTACAAGCTTTCCTCTGTCTCAATTACACACTTATCGAAATTTAAATAGCTGTGAAGATTCAGCTTCTTTCTGGTAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACTTTAAGCCCTGG---TAAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATATAAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAATATTAATATA-GTAAGCTTGACTGTAGGACCTATAGGTCTATCAGATAGTAAT----ACTAAGCTATAGTGACCCTGTTAGTATTCTAACAGCAAT--TAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTAACAAAGTCCATATTGAAGACTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-TTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGACGGCTAGCACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AACGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACACACTT---CGGCG-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTGGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTTTAA----GAATGG--------CTTCCC-TGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTCGTTG-TATTGGCAAGTAGTCAAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGATAGTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTAA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAG-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTGGTGAGGCCTGCCCACTGATTTATGTTAA-------CAGCATAAGTTTAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCACGTAATTTGTGGCTAGTATGAAAGGTTTAACAAGCTTTCCCCTGTCTCAACTACATACCCACCGAAATTTAATAAGCTGTGAAGATTCAGCTTCGCTCTGGTAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGACTTTAAACCCTAG--GTAAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATACAAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAATAATAATATA-GTAAGCTTGACTGTAAGACTGATAAGTCTATCAGGTAGATAT----TCTAAGCTATAGTGACCCTGTTAATAGGTTAACAGCAAT--TAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTAACAAAGTTCATATTGAAAACTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-TTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGTAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATCGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTA---AGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGACGGCTAGCACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AACGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACACACTT---CGGCG-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTGGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTTTAA----GAATGG--------CTTCCC-TGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTCGTTG-TATTGGCAAGTAGTCAAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGATAGTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTAA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAG-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTGGTGAGGCCTGCCCACTGATTTATGTTAA-------CAGCATAAGTTTAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCACGTAATTTGTGGCTAGTATGAAAGGTTTAACAAGCTTTCCCCTGTCTCAACTACATACCCACCGAAATTTAATAAGCTGTGAAGATTCAGCTTCGCTCTGGTAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGACTTTAAACCCTAG--GTAAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATACAAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAATAATAATATA-GTAAGCTTGACTGTAAGACTGATAAGTCTATCAGGTAGATAT----TCTAAGCTATAGTGACCCTGTTAATAGGTTAACAGCAAT--TAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGTAACAAAGTTCATATTGAAAACTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-TATACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-CTTTGGTGATTCATGATAACTGCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCACAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAAGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGAATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---TGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATAGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCGTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAACTAGTTACGCGATTCATGAATCGCGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCATTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGTAACGGCCTTTG-GATTGCCGAGAAGTTTTCCAAACTGAATGATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGTCAGTAATCTCCATTGC-TATGCAATGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGAAGTTGGCAATGCATTGACGAGATTCAGGTGGGCAG-ATTGCCGAATGGGCGGCGTGTGGATTCT-TGTGAACTGTG-CCCGTTCAAGCCGGTGGTTTCACCATCGCATTTCCCGTCAGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGA-----AACCAGGTGAAAAGCCCTCCTGGATGGTAGGTGT-TACTT---CGGTA--ATACTGGATAGCCTAGAG-----TGGCCAGGCTTGG-CTTTGACAGAGG-------ATGTTGGCGA-CTCTGTCTTTAA----GGACGG--------CTTCCC-TTGCAGGTTGTCGCCTATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGCTGCCGGTAAGTGGTGGCTGTCG-TCTTGGCA--GGGTCGAAGTTGCTGGCAGATAGATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCGTGGGGTGATTGAAACCCACTGGCTTAATGAAAGTAA--GAGCT---CCGTCCTCGTGGT-G--AGCTGGTGAGATCGTGC-AATGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCTTGGTCGCAACGAGTAGGAGGGCATGGTGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AATGTGGATA-TTCCCATTCT-ATGGGA-CATGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTAGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-ATATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTACGGCTGCAGGTG---AGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGTTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGATGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAAAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGTTCTGCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGATTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCCGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAGTGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAGGCCTGCCCACTGATTTGAGTTTA-------CAGCTTGAGTTAAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATTGCCATCTAATTAGTGGCTAGAATGAATGGTTCTACAAGTCCCCCACTGTCTCAATTTTACTCTTATTGAAATTTAATAAGCTGTGAAGATTCAGCTTCTCCTTGGGAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAA-CTTCTCCTTTAG----AAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAATAATAGTAACTTAGGTAAGCTAAGG-TTAAAGGATAATATA-GTAAGCTTAATTAATAGACTGATAAGTCAGTTAAATA---ACCCAGGTTAGGCTATAGTGACCCTGCTCATTAAAGGGGGCAGAATCTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCTACAAAGTTCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTT-TGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CCTCTTGGTCGTTTTCGGCCATAGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGC-AGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTCGTTTTCTAGGCTACTCCATCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGACGGGCGA-TTGGTGTGGCACTCGGCTTGCGGATTCCCTGTGAACTGCA-TCCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAGTTGCAATCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAA-CACCGTCACGGTG--TTGCTGGATAGCCCCGAGCTTTTTTGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGG-------AAC---GCGACCACTGTCCTTACTTT-GTATGTAACTATGACTTTTTATGGCAAGACAT-TGCCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTTA-ATTTGACAGTGGTC-AAGGTTGTTGGCGAGCATATGACTCGATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GAGCT---CCGCCTT---GGCAG--GGCCGGTGAGATCGCAG-GCTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGCTTT--AAAGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAATGAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCAGTCT-ATGGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGACTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGTCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGTTGTGA-CCGGCCGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCCCTT--GATGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTCCGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGCCGGTGAAGCCTGCTCACTGATTTCAAATAG-ATAGATCAATAGAAGTTAAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATTTAATTGATGGCTGGAATGAAGGGTTAAACGAGTTTTTCCCTGTCTCAGCTACAGAATAAGTGAAATTGAGTGATTTGTTAAGACTCAAATCAACTTTGATAAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CTTGATCTTTAGGGGATAGTTTGGTTGGGGCGACCACCCAAATAGACGAAACTTGGGTACACAAAGG-TT--TTTGCAATAGA-AAAAGCTTTACTAGTAGATGGATATGTCAGCTAGTTAATAAA-AGAAATAAGTTATAGGGACCCG--CCTCCTTGTGGAGGCGATAATAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATTCAATCCTAGAGTTCATATCGAAGATTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Malo_kingi_Queensland_AUS TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCTT-AGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTAGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTACGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCGGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTCAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAG-CCTCTTGGTCGTTTTCGGCCATAGGCTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATATTTCCCAGTTT-ATTGGGAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTTGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGTGGCGACCGGGCTGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGAATTGGCCCAGCTTTGCCCTT--GACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAATGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTAT{CT}TACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAACCCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Morbakka_virulenta_Japan ---TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCAACCTCTGGAAGGGATGCATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TGGCTCGTCTGCCAGTTG-AATTGGTGATTCATGATAACTTGATGAATCGCACGGGCAT-AGCACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATATGTGGCCCTTTGTGGTCGCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTCGGAGTTGACAGTCTGCCGTAAGGTATGTTACTGTCAACTTTGTCCTTCTTCGCAAGGAATACACATGTCCTTAGGTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATTTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACATTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAAGTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGCGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAATCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAATCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACACGATTCTTGAATCGTGGCTAACTTCTTAGAGGGACTGTGGGTGTTTAACCCAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGATCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTTAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTGTCCGGACTGGCAAGCTTCTTGGTCGTTTTTGGCCATAG-TTTTGCCGGAAAGCTCATCTAACCCGGTCA-TTAGAGGAA-----------------------------AGCTC-AAGCCT-GAATCTCCACTGCAAGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAAGTCGTTTTCTAGGCTACTCCGTCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGATGGGCGA-TTG{GT}TGTGGCACTCGGCTTGTGGATTCCCTGTGAACTGCA-TCCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTG-TTAGTTGCAATCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAACTCCTTTACTGGTG--TTGCTGGATAGCCCCGAGCTTT-TTGCCGGGCTCTG-AACTGACAGAGG-------AAC---GCGACCACTGTCCTACTTAC-GTATGTAACTATGACTTTTTATGGCAGGACAT-TGCCACGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTTA-ATTTGACAGTGGTC-AAGGTTGTTGGCGAGCATATGACTCAATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GAGCT---CTGCCTC---GGCAG--AGTCGGTGAGATCGCAG-GCTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGCTTT--AAAGCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAATGAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGG-AACAAA-TGCCAAGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGG-TCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGCAACGCGGATATTTCCCATTTTTATGGGA-GGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCACGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCTCTGGCTGTTGTCA-TGGGCCCAGGTTGGACCAGATTGTGGCA-CTTGTGGATTGACCCAGCTTTGCCCTT--GACGGGCAGTTCGGCAGGCAGTTAACAAT-CGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--CAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAAGGCGAGCCTTACGGGGCTCAACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATAGTCGGTGAAGCCTGCTCACTGATTTTTAATAA-ATAAACTAATAGAAATTTAAGAGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATTTAATTGATGGCTGGAATGAAGGGTTAAACGAGTTTTTCCCTGTCTCGGTTACAGAATAAGTGAAATTGAGCGATTTGTCAAGACTCAAATCATTTTTGATAAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CTTGATCTTCAAGGGATAGTTTGGTTGGGGCGACCACCCAAATAGACGAAACTTGGGTACACAAAGG--TTTTTTGTAATAAA-TGAAGCTTTACTAGTAGATAGATGTATTAGCTAGCTAAGAACAATTCTTAAGTTATAGGGACCCG--CCTCCTGCTGGGGGCGATAATAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATTCAATCCCAGAGTTCATATCGAAGATTGAGTTTGCCACCTCGATGTTG Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTCC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTATGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACCATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCAT-CCACGTGGTCGGAAACGGCCTATG-GTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--TCGCC----CGTCTTCG-GAT-G--GGCTGGTGAGATCGTGG-ACTTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACTCGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATTGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCTCTTC-GGAGGGAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGGTTGCGGCAGCAGAGG---GGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAAGCCTGCCCGCTGATACTTTTCAAATTTGATTAGAAGGTATTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGTCACTTAATTGGTGACTAGAATGAAAGGCTAAACGAGCATTCCTCTGTCTTAAATTTAAACTTAGTGAAATTAAACTATCCGTTAAGATTCGGATATTTCTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CCTAAGCTTTGA---CAGGTTTGGTTGGGGCGACCGCCCAAATAAAAGAAACTTGGGTAAACAAGGGTTAAACTTATAATAGA-TACAGCTTTATTGATAGACAGACATGTTAATTAAAAAGGATT-TCTCCTTTGCTATAGCGACCCG--TTACTAATTGGTAGCGAATCTGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCCAATTCTAGAGTTCTTATCGAAGATTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Tamoya_haplonema_North_Carolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTTAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCATATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCACG---ACCGGTCC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTTATGATCCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATATCGATATGTGACCATTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGATGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTATTAACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTAAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATCTTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTTTTATTGAATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGGCGTCCGGATTGGCAT-CCACGTGGTCGGAAACGGCCTATG-GTTTGCCGAGAAGTTCTTCAAATTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAACCT-GAATCTCCGTTGC-TCTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATTCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACCGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTGGTGAGATTCAGGCAAGTGT-GCTGTTGACTGGGCGGTTTGTGGATTCTATACGAACTGCA-TCCGTTCATCTCGATGGTTTCCTTGTCGCATTTCTTGCCTGTGCGTGTCAGCAACTG-TTGC-----AACTGGGCGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGCTGG-TGCTT---CGGTG--CCAGTGGATAGCCTCGGA-----CAGCCAGGCTCAG-AAGTGACAGAGG-------AAT--TGCGA-CCCTGTCTTTATC---ATGTTG--------TTGTT--CTGCTGGCTGT-AACTATGGTGGACTGCGTGCAGTGCATCAGAACCTCAGTTGGTTAGAGTGGTGGCTTG-TCTTGGCAGTGGTC-AAAGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--TTGCC----CATCTTCG-GAT-G--GGCTGGTGAGATCGTGG-ACTTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACTCGGTT-----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATTGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA-GTCCCTCTTC-GGGGGGAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGCTTGCGGCAGCAGAGG---GGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGC---AAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCAC--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGGCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTAGTGAGGCCTGCCCGCTGATACTTTTTAATCTTAGTAATGAAGTATTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGTCACTTAATTGGTGACTAGAATGAAAGGCTAAACGAGCATTCCCCTGTCTTAAATTTAAACTTAGTGAAATTAAATTACCCGTTAAGATTCGGGTATTACTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-TCTAAACCTTAA---CAGATTTGGTTGGGGCGACCGCCCAAATAAGAGAAACTTGGGTAAACAAAGGTTAAGTTTTTAATAAA-TAAAGCTTTATTAACAGGCAAACATGCTAGTTAAAAAGGATT-ATTTCTTTGTTATAGTGACCCG--CTGCTAATTAGTAGCGAATTTGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAATCTTAGAGTTCTTATCGAAGATTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Tripedalia_cystophora_Indonesia TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATC--CTTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-CGG--TTTCGCG---ACCGGTTC-TATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT--GTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACAGGGAGGTAGTGACAAGAACTAACAATATGGGGCCTTTCT-GGTCTCATAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTTGGAGTTGACGGTCTGCCGCAAGGTATGTTACTGTCCACTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATATCCTTAACTGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--ATACTAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGAATCCGGATTGGCAG-CCCTCTGGTCGGCAACGGCCTATG-GGTTACCGAGAAGCTTTTCAAACCCGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTTGAATCTCCGTTGC-TCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAATCTACCTGGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCCAGGTCGA-TTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGACGGGCGG-AGCGGCCACCACCGGGTTTGTGGATTCG-CACGAACTGCA-TCCTGGCAGCTGGTTGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTG-TTGG-----CACGGGGTGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGC-CACTT---CGGTG--TCACTGGATAGCCTCGAG-----TGGCCAGATCTCG-AGCCGACAGAGG-------ATG---GCGG-CCCTGTCTTCATC---GTCCGC--------CTTCT--CCGTTCGCCGT-AAGCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTGGATTGGCAGGAGGCGGCCGCCCTGGCAGCGGTC-TAGGTTGCTGGCGAGTACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATAGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAA--GTGCT----CGTCTTCG-GGC-G--GGCAGGTGAGATCGCGG-TCGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGCGAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAG-AACAAA-TGCGAAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATG-TCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCATCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGCGCTCAATCTTGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGCGGATA--GCCCACTTT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGTGGAGG---AGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGTTT-CTTGTCGAGCGGCCCAGCTTTGCCCGT---CAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-CAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTCGT--GGCTC-ACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-TTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTATAGTTGGTGAAGCCTGCCCGCTGACAAGGAATAA--CAACTAAAACCTTGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTTGCCCCCTAATTAGGGGCCAGAATGAAAGGCTTTACGAGCCCTCCCCTGTCTCAGCCGTAGTGTTAACGAAATTAAATAGCCTGTAAAGATTCAGGCTTCCCTTGGTCAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGATTCTTATCTCTAA---AGAATTTGGTTGGGGCGACCCCCCGAATGTAAGAAACTCGGGGAAGCAATGG-TTGTACCCTAAGCAA-ACCTGCTTAACTGGTAGGATGACAGTCCAGCCAGATAACTGA-TGTGTTAGGCGCTAAAGTCCCA--TTGGTAATAGCCAATGATTATGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCTTTCCCTAGAGTTCTTATCGTAGGAAAGGTTTGCCACCTCGATGTTG cf._Chironex_sp._Palau TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCCAAGTATAAGCAT-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCC-ATTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGACAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATAC-TGG--TTTCACG---ACCAGTTC-AATTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCTT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTGCCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTCAAAGAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTTGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTGCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC--TTGTAAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTCGGTCCCGTTTTGTTGGTTTTCAGGACCGACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCCCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCACCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCAT-CCTTCTGGTCGGCAACGGCCTTTG-GATCGCCGAGAAGTTCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACTGGATAGCCATGAG-----TGTGTTGGCTTGGCTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTATAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGTCGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TAATGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TAC-G--AGCTGGTGAGATCGCAGTGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATTGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTAAGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT--------------------------------------------------------------------CTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATGTAATTTATGGCTAGAATGAACGGCTTTACAAGTCCTCCTCTGTCTCAGCTTTACCCCTACTGAAATTAAATATGTTGTGAAGATGCAACTTACTCTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACTCCTGTTCCCAA---GGAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAACAGAAGCAACTTAGGTAAACCAAGG-TTAACAATCAATATA-GTAAGCCTAACTAATAGACTGATAAGTTAGTTAGATAGTAGTTACAGGTAAGTTATAGCGACCCT--CCATCATAAGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCCGCAAAGTTCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15637] TITLE Fig_S2_LSU_with_outgroups; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3129; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aglauropsis_aeora ACTAC--AGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCAATGCTTGCATTGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCATTTTCAAGGCGGATACGCGGTGCCCAAGTTGCTTGGAACGGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTCTGCGGCACCG-TGTTCTGTTCACGATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTTTGTCGAGATTCAGACGACCGTGTCTTGGAACGGCAGCCGTACGGATCCGAATGGACCGTTGTTGTGGTCTCCGAGTCGTGTCCGTCGCACTTCCCGACTGGGCGCGTCAACAACTGTTGGGACCGAGCGATAAGCCTCGCGGGAAGGTAGCCAGTATAGACCGTGGTGTGCCAGTTCGGCGACAGAGG-TCGGGGCTGGGCCTTCAGTCGGTTGTCGACTATGGCGGACTGCTTGCAGTGCGTCAGAACTGCTGCCGGCTGTTGTGTGGGTGTGCACACTATGTGCAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCAGACGCAATGAAAGTGAGTGAGATCCCTTCGGGCGCATCATTGACCGACTTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTGAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCGTG-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGTCTGACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGATGACCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGC-AAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGACCCGTCTTGGACTGGCTTTGGCCGCTAAGGTTGGACTCGGAAGGGACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTATGCTCGCAAGGGCAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGTATAGGTGGGAGCAGTAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTACTTTCTAGAATTAAGGCCCCATTGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGCTTGAAAAGGCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTGGATTATGA Alatina_mordens_Queensland_AUS ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGACT-GAATCTCCATCGCCTGCGATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAGCTCATCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCATATCGAAGAGGGTGACAATCCCGTGCGAGGTGAAGATGGACTGCTGATGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCGATGAGATTCAGACGAACGGACCATCGAATGGGCAGTGTGTGGATTCCTGCGAACTGCACTGTCCTTGACGTTGGGCCTACCGTCGCATTTCCCGTCAGTACGTGTCAGCAAGTGTTGAAACAGGGTCACAAGCTCCCTTGGATGGTAGGTGCGATAGCCTTGGGTAGCAGGGCTTTGCGACAGAGGGTTATCATTCGCTTGTCGGCGGGCTTTCGACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACCTGAACTGGAGTCTGTCGATGGGTCGGTTTTTTGGCAGTGGCTATGTTGCTGGCAAGCATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCATGGGCGCAATGAAAGTAGGTGAGAACCGCGTTGGTGCATCATTAACCGAGCTTGCCTACTCTTAGGCAGCTTCGAGTACGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCAACTTGCTTGATTGAAGCTGGGCAAAGAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGATGTCGACGAGTAGGAGGGTATGGAGGTGGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCCATGTTGAGCCACCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATTAATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGCTTGCCTGGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTAATATCCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCATTCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTGTGGTCGGACCAGGAGGGGACC{AG}CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGCATAGGTGGGAGCAGTGCTGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Antipathes_galapagensis ACTAACAAGGATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTCCGTTGCCTGCAACGGCGAATTGTAGTTTCGAGAAGCGCTTTCTAGGCGGACCGGCTGCGCCTAAGTTGCTTGGAACAGCACGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTCTGTGGCGTGGCCGG-CCGCTCACGATGTGCTTTCGAAGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAACGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGGACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAACGAATGGAGCTAGCAATGCACCCGCGAGATTCAGCCGGTGAGTGGCGCGGGCGCGCGGTTCGCAGATCTGAATTGACTGTGCCGCGCGGTTCGCGCTCCCCGCCGTCGCACTTCTCGCGGGTGCGCGTCAACATGGGTCGGGACCGGGTCTCACAGGCGCGGGCAAGGTAGGTCCTTAGGCCCGCGTTCTAGCGGCTCGGCGATCGAGG-TTGTGGCTGGCTCTCCGGTTGGTTGTCGACCGTGGTGGACTGCTTGCAGTGCACCACGACTGCTGCCGGTCGCTGGGGCGG--TTCGCACTATGTGCAGGATGTTGCCGGTCATATGGCTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATGTGCGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGTGGGCGTAATGAAAGTGGGTGAGAACCTGCCAGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGGAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATTTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGAGCTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTAAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCGACTGAAGCCGGACGTGGAATGCGAGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGCTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACTCTGCCGTCGGCCCCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGCGACGCAGCCCTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCCCAATCGCGGGCCGCC-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACACGGATAGATGCGGCAACGCAAGTGAACCCGGAGACGCCGGCGGGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACGGACTTGCACCCTGAAATCAGCTTGCCTGGAGATAGGGTTGGATGTCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGTCCTTGAAAATCCGGGGGAGAGGATGATTTTCGTGTCCGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTTGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGGCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGTGGAGCCGGCCCGGACTGGCCGAGGCCGTCGAGGTCGGACCGGGAAGGTACTGCTCGTGGATTGGCCCAGCTATGGCCGCGAGGTCAATTCGGCAGTCGACGAACAACCAACTTAGAACTGGCAGGGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCGTCGGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAACCGACTTTCTGGACTTAAGGTCTCTCTGCAGGCCCATCCGAGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGGAAAGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAACCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTGGATTATGA Atolla_vanhoeffeni ACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAGCTTAAAATCTCTGTTGCTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGCCGGATCAATCTCACCTAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTATGAGGTGAGGCTGG-CCGTCCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGCCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAACAGATGGAGTTAGCAATGCTCTGACGAGATTCAGATGTTCTTTCAATCGTACGTGCAGTGTGCAGATCTGAATGGACCGTCCTGTTCGGCCCGACTGTTTGAACGTCGCATTTCCCGTCAGTGCGCGTCAACATCTGTTAGAACTGAGTGAAAAGCCCTCGAGAAAGGTAGGTATTATAATCTCGAGTGTGCCAACTTGGTGACAGAGGATGAGGGCTGGGTTCTTGGTTGTCTGTCGACTATAGTGGACTGCTTGCAGTGCACTTGAACTGCAGTTAGCCATCGACTGGGTTCACACACTATGTACAAGTTGTTGGCCGGCATATGGCTTCATTTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGACCGAAACCCGGAGGCACAATGAAAGTAGGTGAGATCTGTTG--GCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTATGAGCACATTTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGAGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCAGGCACAGAATGAGAGTTCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCAAAATCAACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGGCGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGTAGTGTGTAACAACAAACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTTGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTCTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATTGCGGGCCAGCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAGGAGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGAGCTGACACCCTGGAATCAGTTTGCCTGGAGATAGGGTTTAATGCTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGGACTTGAAGCGAGCGGACCCATCCCGGACTGGCCGTGGCTGCTATGGTTGGGCTGGGGAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGCGAGGGCAATTCGGCAGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGTAACCGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGGGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGGCCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGGTAAAGCGGAAGCGGGCCGACTTTCTGGACTTAAGGCCTCGTTGCAGGTCGATCCGTGCCGAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGGACTTGCCTGAAAAGGCAATGGCCCGAAGCTACCATCTGTTGGATTACGA Carukia_barnesi_Queensland_AUS ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAACAGCTCAAG-CCTGAATCTCCACTGCGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAATGTTTTCTAGGCTACTCCGTCCGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCGGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGATGGGCGATCGGTGTGGCTTTCGGTTTGTGGATTCCTATGAACTGCACCGTTTGTGCACTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTGTTAGTTCAGGGCCATAAGCGCCCAGGGATGGTAAGTGAGATAGCCCCGGTTCGCCGGGCTCTGTGACAGAGGATCGTAACTATTTTTATGATGAGACAT-TACCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGT--TTGGCAGTGGT-AGGTTGCTGTCGAGCACATGACTCGATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTGGTGTGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAGGTGAGATCCTAGCGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGCCGAGGTTGGACCAGAACGCGAC-GCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_arborifera_Hawaii ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAAACCTTGAATCTCCGTCGACTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGGGCGAGATTCAGGTGGGAAGACGAGCGAGCGGCCGGTTTGTGGATTCCTGTGGACTGCACCGATCGTCTCGACCGTTTGACCATCGCATTTCCCGTCGGTGCGCGTCAGCAACTGTTAGTTGGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCGAGTGGCCCGGCTTCGTGACAGAGGATTATCGTGCCTCTTTCTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGTCCCGGCGTGGGTTAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCGAC-GGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_branchi_South_Africa -----CAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAAACCTGGAATCTCCGTCGACTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCGTGCCGCCGAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGCGGAGACGGACCGCTGACGATCCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATGGACGAGATTCAGGCGGGAAGACGGATTGGTGGCCGGTTTGCGGATTCCCCGGAACTGCACCGGCTCTCTGACCCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAAGTGTTGGTTCCGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCGAGTGGCTGGGCTTGGCGACAGAGGATCATCGTGTGTCTTTCGGCCCGCCGT-GACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTCGGGTCGAGTGGGCGCATCTTGGCA-TGGGTAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTGGGTGAGATCTC---GAGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCCAATCGAAGCCGAGCAGCGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTGGTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATCTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGAGGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTT{CG}GTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGGGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGCGAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_brevipedalia_Japan ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAAACCTTGAATCTCCGTCGACTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAGACGGGCGACTGGACGGTTTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTCCATCTCGACCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTGTTAGTTGGGGGCGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCGAGTGGCCGGGCTTCGTGACAGAGGATTATCGTTCCTCTTTCTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGTCTTGGCGGCGGTCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCGAC-GGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT---------- Carybdea_brevipedalia_Japan2 ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAAACCTTGAATCTCCGTCGACTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAGACGGGCGACTGGACGGTTTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTCCATCTCGACCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTGTTAGTTGGGGGCGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCGAGTGGCCGGGCTTCGTGACAGAGGATTATCGTTCCTCTTTCTGCCTACCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCTGGTCGAGGGGCGGTGTCTTGGCGGCGGTCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCGAC-GGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATATCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg ----------------------------------------AAAGCTCAAT-ACTGAATCTCCGTTGATTTCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCATCTCACCAAGGTTGCTTGGAACAGCATATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTGTGCGGTGAAGATGGAGTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCCAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGGACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGTGCCGACGAGATTCAGGCGGCCGGAGCTTCCAAGGGGCAGTGTGTGGATTCCTGCGAACTGCACTGTCTTTCTGGCGGCACCCACCGTCGCATTTCCCGTCGGTACGTGTCAGCAAGTGTTGGCACAGGACGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCGGGTAGCCAGGTTCTGCGACAGAGGATTACCGTCTGTTTTACAGTAGGCTGTCGACCATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGGAGTCCTGCTGTTGGGGCAGATACTGGCGCTGGGTAAGTTGCTGGCAAGCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTGGGGTGATGGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTGGGTGAGAACTGCTTC{AG}GCGCATCATCGACCGAGCTTGCTCACTCTTGAGCAGCTTCGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTGAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGCCGGGCAATGAATCAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGTGCCTAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTTCCTATACTCGACCGTCGACGTCGACGAGTAGGAGGGTGTAGAGGTTGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCAGTACAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAATGTGCTCGATCTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACTGGAACGCGGATTAGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCTGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGCTTGCCTAGCGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAATGATTGATTCTCGCGTCCAATCGTACTGATATCCGCATCCGGTTTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCGTGGTCGGACCAGGAGGGGACCGCCTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCAAAGGGAACGGGCTTTGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAGGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCC-CTGCGGGCTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCATTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTCTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTACCTGAAAAGGTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAAACCTTGAATCTCCGTCGATTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCGTCCCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAGATGGGCGACTGGGCGGTTTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTGTTAGCTCGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTTGAGTGGCCAGGCTTCGTGACAGAGGATTATCGTGTGTCTTTCTGCCTACTGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGGGGTTGCGTCTTGGCGTCGGTCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATCGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCTCGATGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGCAAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_rastonii_South_Australia ACTTACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAATGGGAAAAGCTCAAGCCTTGAATCTCCGTCGATTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCGTCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCGAAGACGGACTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATCGGCGAGATTCAGGCGGGAAGATGGGCGACTGGTCGGTTTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTCCTTCTCGCTCGTTCCACCGTCGCATTTCCCGTTGGTGCGTGTCAGCAACTGTTAGCTCGGGGCGAGAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTGGAGTGGCCGGGCTTCGTGACAGAGGATCATCATGTGTCTTTCTGCCTACTGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCAGACTGGCCGAGGGGCTGCGTCTTGGCGTCGGTCAGGTTGCTGGCGAATACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCTCGATGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTTATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACACGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCTCGCAAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACCAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama ------------------------------------------AGCTCAAG-ACTGAATCTCCGTCGATTTCGACGGCGAATTGTAGTCTCTAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCTGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCAGAGACCGATTGCTGATGATACGCTTTCGATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAAAGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTCTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCGTTGACGAGATTCAGGCGGGAAGACGGTCCAATGTTCGGTATGTGGATTCTAGTGAACCACACCGTTCTTTAGGTCCATTCCACCGTCGCATTTCCCGTCGATGCGTGTCAGCAACTGTTAACCTGGGGCGACAAGCCCTCCGGGATGGTAGGTGAGATAGCCCGGTGTGGCCTGGCTTATTAACAGAGGATTATCGTTCGTCTCTCTGCTTACCGT-GACCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTTCGGCTTTGTCGAGATTTCGTTTCTTGATG-CGTGTAGGTTGCTGGCAAGCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCACGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCTGAAGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGGCAGCTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTGATCGAAGCCGAGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTAAAGGTCGTGATGCAGCCCATGGCGCAAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATATCGAGCCTTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATATGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCAGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGATACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGTTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACTAGGAGGGGACT-TTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCGTCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACATTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama -------------------------------------------------------------------TGGTGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGTGTCCGTCCTGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTTAAAGGCGGCGACGGACTGCCGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGATGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCACGAGTCCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATGGACGAGATTCAGACGGCAAAACACGACACGTTCGGGTAGGCGGATTCTTAGGAACTGCCCCCGGTTGCTGTTGCGCTGCACCGTCGCATTTCCCGTCCTTGCGCGTCAGCGACTGTTGATCAAGAGCCATAAGCCTCGGAGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCCGATGGTGGAGCTCGACGACAGAGGCTTATCGGGTGCCTTCTTGTCTGCTGT-GACCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCACCTGAAATGCAGTCGGATCGGGCGTCCGCTCATTGGCA-CGGGTAGGTTGCTGGCGGTCACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCTCTGTGAGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAACCGAAGCCGAGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTGCTGACGAGTAGGAGGGCGTAGAGGTCGTGACGCAGCCTACGGCGTGAGCCCGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTGTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGTAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCCTTGGTCGGACCGGGAGGGGACT-CTTGTCGATTGGCCCAGCTTTGCCCCTCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCCAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAGCCTAAAATCTCCGTTGGTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAGATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTGTTGAAAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTACGATAGCCATGAGTGTGCTGGCTTGATGACAGAGGATCAAGAACGGTTCCCTCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTATTGACATCGGGCATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTGACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGCTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCAAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAATGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAAGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAGACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chironex_fleckeri_QLD_AUS ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAGCCTAAAATCTCCGTTGGTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAGATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTGTTGAAAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTACGATAGCCATGAGTGTGCTGGCTTGATGACAGAGGATCAAGAACGGTTCCCTCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTATTGACATCGGGCATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGCTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAAGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAGACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chironex_fleckeri_QLD_AUS2 ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAGCCTAAAATCTCCGTTGGTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAGATTGTTGATTGAACGGCCTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTGTTGAAAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGACGGTAGGTACGATAGCCATGAGTGTGCTGGCTTGATGACAGAGGATCAAGAACGGTTCCCTCTCGGGTTGACGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTATTGACATCGGGCATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGCTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAAGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAGACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAAATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chironex_yamaguchii_Japan ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAATAGCTCAAGCCTAAAATCTCCGTTGATTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAGATTGTTAATTGAACGGCCTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTGTTGGAAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTACGATAGCCATGAGTGTGTTGGCTTGATGACAGAGGATTAAGAACGGTTCCCTCTCGGGTTGTCGAACATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTATTGACATCGGGCATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTCGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGCTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTGTGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAAGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAGACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCCTGAAATCTCTGTTGCTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGACGGCTAGACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCCTGTGAACTATGTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTGTTGGAACGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACGATAGCCTGGAATGGCTGGGCTTCGCGACAGAGGATTAAGAATGGTTCCCTGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTCGTTATTGGCAAGTAGTAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAGGTGAGATCCTTCTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGTTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAAACCCGTTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCCTGAAATCTCTGTTGCTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGACGGCTAGACTACCTAATGGGCTGTGTGTGGATTCCTGTGAACTATGTCGTTCACCTGGGTAGTTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTGTTGGAACGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTACGATAGCCTGGAATGGCTGGGCTTCGCGACAGAGGATTAAGAATGGTTCCCTGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTCGTTATTGGCAAGTAGTAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAGGTGAGATCCTTCTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGTTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGTGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAAACCCGTTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCCTGAAATCTCTGTTGCTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGGCGGCTAGACTACCGAATGGGCTGTGTGTGGATTCCTGTGAACTATGTCGTTCACCTCGGTGGCTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTGTTGGAATGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTGGAATGGCTAGGCTTCGCGACAGAGGATTAAGAATAGTCCCTTGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTTGTTATTGGCAGTAGTCAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAGGTGAGATCTCTCTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGTTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGCGGCTGCTGTGGTCGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAAACCCGTTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS ACTTACAAGTATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAA-CGGGAAGAGCTCAAGTCAGTAATCTCCATTGCATGCAATGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGAAGTTGGCAATGCATTGACGAGATTCAGGTGGGCAGATTGCCGAATGGGCGGCGTGTGGATTCTTGTGAACTGTGCCGTTCAAGCCGGTGGTTTCACCATCGCATTTCCCGTCAGTGCGTGTCAGCAAGTGTTGAAACCAGGTGAAAAGCCCTCCTGGATGGTAGGTGTGATAGCCTAGAGTGGCCAGGCTTGGTGACAGAGGATTAAGGACGGTTCCCTTGCAGGTTGTCGCCTATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGCTGCCGGTAAGTGGTGGCTGTTCTTGGCA--GGGTAAGTTGCTGGCAGATAGATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCGTGGGGTGATTGAAACCCACTGGCTTAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGTTCGCAACGAGTAGGAGGGCATGGTGGTCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGTGGATACATGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTAGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATATATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTACGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGTTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGATGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAAAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGTGCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAAACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGATTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCCGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAGTGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Copula_sivickisi_Japan ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGCCTTGAATCTCCGTTGCCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCAGCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGAAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCGAAGCTGGATTGCTGACGATACGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGGCGGGCGGAGCTGGGACTGTTGGGTTTGTGGATTCGCACGAACTGCACCTTTCGGCTCTCGGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTGTTTGGCCGGGGTGAAAAGCGCCGGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCCTCGGTGGCCGGACCTCGGGACAGAGGATCATCGACCGTCTCTCAGACGGCCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCGGCTGCAGGGGACGGCCCTTGGCAGCGGTCAGGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCGAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATGTCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCCCGATCTTGGGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGCAAGTCCAGCCTGGACTGGCCGTTGTTGCTGTGGTTGGACCAGGAGGGGTTT-CTTGTCGATCGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCTTC-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT---------- Craterolophus_convolvulus ACTGACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATCAGCTCAAACTTGAAATCTCCGTTGCGTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAGGCGTTTTCCAGGCGGAATCGCAGCGCCCAAGTTGCTTTGAACAGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTGTGTGGCGTTG-CGAGCCGTTGACGATGCGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAATTGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAACGCATGGAGTTAGCAATGTGTCGTTCGGATTCAGATTTTCTGGCAGGCAAAGTGGCGGCGTGAGGATCCGAATGGACCTCTTCGTCGTTATTGTCCGTGAGATTGTCGCACTTTCGGACGGTACGCGTCAACGAGTGTTGATGGGGAATTACAAGCCGCCTTGGTAGGTAGGTTCTATAACCTCGGTAGTGCCGATTCGTCGACACGGGATCGGGGCTGGTTCTTCGAGAGATTGTCGACTGCGGCGGACTGCGTGCAGTGCGTCGTCATTGCTGTTTCTCGTCGAGTGGGTTTGCACACA-CGCGTAGGTCGTTGGCGGTCATATGGCTTCATGGCACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTA-GGTGACTGAAACCCGGAGGCACAATGAAAGTGGGTGAGATCTGGCG--GCGCAACATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCGATTGAAGCCGGACAGCGAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCGTCCGCGACGAGTAGGAGGGCGCGGGGATCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTAAGTCGATCCTAAGATATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCGATCTCGGACCGTA-TGTCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGTGGATATATGCGGTAACGCGACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGACTGACACCATGGAAGCAGATTGCCTGGAGATATGGTCTAACGTCCGGTAAAGCAGCACACATTTTGTACTGTCCGGTGCGCTCTCGACGACCCTTGAAAATCCGAGGGAGACACTGATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAACAGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACGAGAAGCGGGTGGCATCGGCTCGGACTGACTGTGGCCGCTGCGGTCGGACTGTGAAGGAACCGCCCGTGGATCGGCCCAGCTTTGCCTCTCGGGGCAGTTCGGCAGGCGATTAACAACCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATCGGGTGGAAGCGGGCCGACTTTCTGGCATTAAGGCTCCTCGGCGAGTCGATCCATGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAACGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAACTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAGCCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTGGATTATGA Fabienna_sphaerica ACTTACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGTGCTCAAGCTTAAAATCTCCGTTGCTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGTGGATGCTTAGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGA-GTACTGCTGGCGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTT-AATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGATTCAGGCAATCGCCATCGAGTACAGGTGCTGTACGGATCCGAATGGACTGTCGTGTCTGTCACTCGATGTTGGTAGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAGCTGTTGGAACTGAGCGATAAGCCCTGCAAGGAGGTGGCC--TATAACTTGCGGTGGTAGAGCTCGGCGACAGAGG-TTTGGGCTGGCTTCTCAGTCTGTAGC-GACCATAGCGGACTGCTTGCAGTGCGTTTGAACTGTTGCCGGCTGTCGAGGGGATGTGCACACACTGTGCAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTCGGGTGATTGAAACCTTC-GGCATAATGAAAGTAAGTGAGATCCCTTC-GGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAACTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCGCT-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGCCTGACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGATGGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGTACCCGAC-TGGACTGGCAGGGCCTTGTCTTGCTGGACTTGGGCGGGAATATTCGTGGATTGGCCCAGCTATGCTCGCAAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACGATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGAGCG-CAA-GCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTAATTTCTAGAATTAAGGCCCCATTGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTACAACACAAGGGT-AAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGCTTGAAAAGGCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTGG------- Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAG-CCTGAATCTCCACTGCGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAACGTTTTCTAGGCTACTCCATCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGACGGGCGATTGGTGTGGCACTCGGCTTGCGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTGTTAGTTCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAAGATAGCCCCGAGTTGCCGGGCTCTGTGACAGAGGACTATGACT--TTTTATGGCAAGACATTG-CCATGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTATTTGACAGTGGTCAGGTTGTTGGCGAGCATATGACTCGATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCTGGTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAATGAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGACTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGTCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGCCGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCCCTTATGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Haliclystus_sanjuanensis_B ACTAACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATCAGCTCAAACTTGAAATCTCCGTTGCTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCCAGGCGGATCTCCGGCACTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTTTGTGGTGCCGGAGG-CCGTCCACGATGCGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGAGCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAACGCATGGAGTTAGCAATGTCTCGTTCGGATTCAGATTGTTCTGTTTGCTGGGCTGTGGCGTGAGGATCTGAACGGACCTCTTTGCAGTCACAGTAGATGAGACGGTCGCACTTTCGGACGAGACGCATCAACGGGTGTTTGTCAACAATTATAAGCCCTTGCAGAAGGTGGGTTCTATAGCTGCAGGTGTGCCGATTGTAGGACACTTTCTTTGGGCTGGGCTCTCGGTGAGCTGTCGACTACGGCGGACTGCTTGCAGTGCGTCGGAACTGCTGTTTGTCGTCGAGTGGGCTTGCACAAA-CGTGTGTTTCGTTGGTGGTCATATGGCTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCAAGTCTTGGGGTGACTGAAACCCAAAGGCAAAATGAAAGTGGGTGAGATCCTGTG--GCGCATCATCAACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGACAGCGAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAAAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTTTGCCGTTGTCCACAACGAGTAGGAGGGCGCGGGGATCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCCGTTTCAAAGTGCCCGATCACGGGCCGTC-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGTGGATAGATGCGGCAACGCGACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGACTATCACCATGGAAGCAGATTGCCTGGAGATATGGTCTAACGTCCGGTAAAGCAGCGCACTTTTTGTGCTGTCCGGTGCGCTCTCGACGACCCTTGAAAATCCGAGGGAGACACTGATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGTAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACGAGAAGCGGGTGGCATCGGCTCGGACTGACTGTGGCCGCTGCGGTCGGACTGTGAAGGAATCGCCCGTGGATCGGCCCAGCTTTGCCATTCGTGGCAGTTCGGCAGGCGATTAACAACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATCGGGTGGAAGCGGACCGACATTCTGGCATTAAGGCTCTTC-GCGAGTCGATCCATGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTCCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAGCCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTGGATTATGA Malo_kingi_Queensland_AUS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGCTTTGGTCTGGACTGGCCCTGGCTGCTGAGGTTGGACCAGATTGCGGCA-CTTGTGAATTGGCCCAGCTTTGCCCTTACGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAATGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTAT{CT}TACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGTAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCCCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTACGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCT------------ Montastrea_franksi ACTAACAAGGATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTGAAATCTCCGATGCTTGCATCGGCGAGTTGTAGTTGCGAGAAGCACTTTCTAGGCGGATCGGTCGTGCCTAAGTTGCTTGGAACAGCACGTCGCAGAGGGTGACAACCCCGTCTGTGGCGCGACCGG-CCGCTGACGATGTGCTTTCGAAGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGTGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGCGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAACGAATGGACTCAGCAATGCGCCCTTGAGATTCAGCCGGTGGGTGGGATCGGCCTCGGGTTTGCGGATCTGAATGGACCGCGCCCGGTGCTCGTTTCTCCTGGCCGTCGCACTTCTCTTGGGCGCGCGTCAACGTCGGTTGGGACTGGGTCTGAAAGGTGCCGGGAAGGTAGGTGTTACAGCCCGGTTTCTCATGGCTCGGCGACCGAGG-TTGTGGCTAGCCTTCCGGCCGGCTGTCGAATGTGGTGGACTGCTTGCAGTGCTCGACGAACGCTGCCGGTCGTTGGGGCGGTGCTCGTACCATGCCCAGGATGTTGGCGGTCATATGGGTCCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTAGGGTGAGTGAAACCCCGAGGCGCAATGAAAGTGGGTGAGATCCGTGGCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGGAAGGTTTGAGTAAGAGCGTGTCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTAAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGATGTCCGACTTGCTCGACTGAAGCCGGACTTTGAATGCGAGTACCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGTGCCAAAGTCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGCTATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGCACCTATACTCGGCCGTCGGCCCCGACGAGTAGGAGGGCGCGGTGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGTAATTCCGTGTCAAAGCGCCCGATCCTGGGCCGCC-TATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACACGGATAGGTGCGGCAACGCAACCGAACCCGGAGACGCCGGCGGGAGCCCCGGAAAGAGTTCTCTTTTCTTTTTAACAGGCTTTCACCCTGAAATCAGATTGTCTGGAGATAGGGTTTAATGCCTGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGTTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAGACAATGATTTTCGTGTCCGGTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGCGTTGGGTCTCTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGTGGAGCCGGCCCGGACTGGCCGAGGCTGCCAAGGTCGGACCGGGAAGGTACCGCCCGTGGATTGGCCCAGCTATGGCCGTCAGGTCAAATCGGGAGGCGACGAACAACGAACTTAGAACTGGCAGTGACTAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCGCAGCAAAGGGAACGGACTTTGTAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACCTTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC--TGCGCCGGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTGGATGGAGCGGAGGCGAACCGACTTTCTGGACTTAAGCCGCCCCTGGGAGGCGATCCGAGTCCAAGACACCGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACAGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGATGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTAA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Morbakka_virulenta_Japan ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAGCCT-GAATCTCCACTGCGTGCAGTGGCGAAATGTGGTCTTGAGGAACGTTTTCTAGGCTACTCCGTCTGATCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTTTGGGAGCCAGACGGAGTGCTGACGAAACACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATCGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGATGGGCGATTG{GT}TGTGGCACTCGGCTTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTTGTACGCTCCTTTCCACCATCGCATTTCCCGTCTGTGCGCGTCAGCAACTGTTAGTTCAGGGCCAGAAGCGCCCAGGGATGGTAGGCAAGATAGCCCCGAGTTGCCGGGCTCTGTGACAGAGGACTATGACT--TTTTATGGCAGGACATTG-CCACGGTGGACTGCTTGCAGTGCGCCTGAAATTGCTTTTGTCACAGGGTCGGTTATTTGACAGTGGTCAGGTTGTTGGCGAGCATATGACTCAATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTTGTATGCAAGTCTTGGGGTGAATGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCGGTGGGCGCATCATCAACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAGGAGCATACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCATTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCCTAATTGAAGCCGGGCAATGAATGAGGGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCCAAACCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTTGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACTGTTGGTTCCAACAAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGTCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGAACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGCAATTCCGTTTTAAAGTGCTCAATTTTGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAGGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTTTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGATGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCACGTGGCTTCGGTCTGGACTGGCTCTGGCTGCCCAGGTTGGACCAGATTGTGGCA-CTTGTGGATTGACCCAGCTTTGCCCTTACGGGCAGTTCGGCAGGCAGTTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACACGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTGTCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTAGTCTTAAGACTCCTCTGCGTGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phacellophora_camtschatica ACTCAC-AGGATTCCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAACGGCTCAAGCTTGAAATCTCTGTTGCTTGCAACAGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCACGGCGGATCTGCCTTGCCTAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGTGACAATCCCGTTCGCGGCACGG-CAGACTGCTCACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATTGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTGCGTGAAACCGTTAGAGGGGAAGCGAATGCAGTTAGCAATGCTTCCGCGAGATTCAGGTGGTCGCTCGGCTCGACGCGCAGTTGGTGGATCCGAATGGACTGTCCTGCGTGGCCTTGACTTGTGTCCGTCGCACTTCTCGCAGAAGCGCGTCAACAGCTGCTGGGATTGGGTGACACGGCCTTGCGGAAGGTGGGCGTTATAGCCGCGGG-TGCTCGGCTCGGTGGCAGAGGTTTCGGGCTGGGTCGCGTTCACGTAGTCTACTTGGGCGCACTGCGTGCAGTGCGTTC------TCGTCGGCGAAACGGCGTGCACGCACACGATGCACTGGTTGTTGGCGGCAATATGGCTTTATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCAAGTCTTGGGGTGACCGGAAACCAGAGGCGCAATGAAAGTGGGTGAGATCTT---AAGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGTACATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCACAGAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGTCCAAATGGTCGCTCATGAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGAATGACGCTTAAGCGACCTGCCTATACTCGGCCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCCAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCGTGTGAACAGCAGTTGGACACGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCAGCCATTTCTGGCTCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAGTAGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTATCTTTTCTTGTTAACGAGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTAATGCTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTCGACGGCCCGTGAAATTCCGAGGGAGCGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGGACTTGAAGCAGGTGGTCTAGTCCTTGACTGGCAGTGGCTGCTACTGCTGGACTCGGAAGAGACTGCCGGTGAATGGGCCCAGCTTTGCCAGCGATGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAACCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGATTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGGTTGAGCGGAAGCGGGCCTACTTTCTGGCGTTAAGGCCTCGTTGCAGGTCGATCCGTGCCGAAGACACTATCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTTAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGCCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGGACTTGCTTGAAAAGGCAATGGCCCGAAGCTACCATCTGTTGGATTATGA Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCTTGTTGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATTGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGGTTGCGGCAGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGCAAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA ACTAACAAGTATTCCCCTAGTAGCGGCGAGTGAAGCGGGAACAGCTCAAACCT-GAATCTCCGTTGCCTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATTCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACCGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTGGTGAGATTCAGGCAAGTGTGCTGTTGACTGGGCGGTTTGTGGATTCTTACGAACTGCACCGTTCATCTCGATGGTTTCCTTGTCGCATTTCTTGCCTGTGCGTGTCAGCAACTGTTGCAACTGGGCGAAAAGCTCCCGAGGATGGTAGCTGGGATAGCCTCGGACAGCCAGGCTCAGTGACAGAGGATTATCATGTTTTGTTCTGCTGGCTGT-AACTATGGTGGACTGCGTGCAGTGCATCAGAACCTCAGTTGGTTAGAGTGGTGGCTTCTTGGCAGTGGTCAAGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCT---TGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTAAGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGCCGGGCATTGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATTTCGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCAGGTGGACTCGTCCTGGACTGCTTGCGGCAGCTGTGATTGGACCAGGTGGGGACA-CTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCGCAAGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGCGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCCTGGCGGGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Tripedalia_cystophora_Indonesia ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCCTTGAATCTCCGTTGCCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCTACCTGGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGCCAGGTCGA-TTGCTGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGACGGGCGGAGCGGCCACCACCGGGTTTGTGGATTCGCACGAACTGCACCTGGCAGCTGGTTGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTGTTGGCACGGGGTGAAAAGCCCTCGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCTCGAGTGGCCAGATCTCGCGACAGAGGATCATCGTCCGCTTCTCCGTTCGCCGT-AAGCATGGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACCTCGGTGGATTGGCAGGAGGCGGCCCTGGCAGCGGTCAGGTTGCTGGCGAGTACATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATAGAAACCCAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCCGTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATGTCGTGACGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCATCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGCGCTCAATCTTGAGCCATCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGTGGATCCAGCCTGGACTGGCCGTGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGTTT-CTTGTCGAGCGGCCCAGCTTTGCCCGTCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCCTTGGCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA cf._Chironex_sp._Palau ACTAACAAGCATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAATAGCTCAAGCCTAAAATCTCCGTTGGTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAGATTGTTAATTGAACGGCTTGTGGATTCCTGTGAACTGCACCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTGTTGGAAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTACGATAGCCATGAGTGTGTTGGCTTGGTGACAGAGGAATAAGAACGGTTCCCTCTCGGGTTGTCGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTAATGACATCGGGCATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAGGTGAGATCCC{CT}TTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATTGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGCTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGGTCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTAAGGCTGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAAGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAGACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA ; END; BEGIN TREES; TITLE S4_UPGMA_cluster_analysis_S4; LINK TAXA = Taxa7; TRANSLATE 1 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 3 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 4 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 5 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2, 6 cf._Chironex_sp._Palau, 7 Chironex_yamaguchii_Japan, 8 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 9 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 10 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 11 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 12 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 13 Morbakka_virulenta_Japan, 14 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 15 Malo_kingi_Queensland_AUS, 16 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 17 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 18 Carybdea_branchi_South_Africa, 19 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 20 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 21 Carybdea_rastonii_South_Australia, 22 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 23 Carybdea_arborifera_Hawaii, 24 Carybdea_brevipedalia_Japan, 25 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 26 Copula_sivickisi_Japan; TREE Fig._S4 = [&R] ((1,11),(((8,(9,10)),(2,((6,7),(3,(4,5))))),((12,(13,(14,15))),(17,((25,26),(16,(18,((19,20),((21,22),(23,24)))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S6 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 Carybdea_arborifera_Hawaii, 2 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 3 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 4 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 5 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 6 Chironex_fleckeri_QUeensland_AUS2, 7 cf._Chironex_sp._Palau, 8 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 9 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 10 Carybdea_brevipedalia_Japan, 11 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 12 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 13 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 14 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 15 Carybdea_rastonii_SouthernAustralia, 16 Copula_sivickisi_Queensland_AUS, 17 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 18 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 19 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 20 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 21 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama2, 22 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 23 Morbakka_virulenta_Japan, 24 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 25 Tripedalia_cystophora_Indonesia; TREE Fig._S6 = [&R] ((17,(19,((18,21),((1,10),(15,20))))),((16,25),(((11,24),((8,9),(2,(22,23)))),((13,(12,14)),(3,(7,(4,(5,6)))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S3 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 2 Chironex_fleckeri_QLD_AUS, 3 Chironex_fleckeri_QLD_AUS2, 4 Chironex_yamaguchii_Japan, 5 cf._Chironex_sp._Palau, 6 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil, 7 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2, 8 Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA, 9 Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA, 10 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 11 Morbakka_virulenta_Japan, 12 Malo_kingi_Queensland_AUS, 13 Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles, 14 Copula_sivickisi_Japan, 15 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 16 Carybdea_branchi_South_Africa, 17 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 18 Carybea_arborifera_Hawaii, 19 Carybdea_brevipedalia_Japan, 20 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 21 Carybdea_xaymacana_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 22 Atolla_vanhoeffeni, 23 Phacellophora_camtschatica, 24 Fabienna_sphaerica, 25 Aglauropsis_aeora, 26 Haliclystus_sanjuanensis, 27 Craterolophus_convolvulus, 28 Antipathes_galapagensis, 29 Montastrea_franksi, 30 Chiropsella_bronzie, 31 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 32 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 33 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 34 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2, 35 Carybdea_rastonii_South_Australia, 36 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg_B, 37 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 38 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA; TREE Fig._S3_27 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(1,(2,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_23 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_22 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_17 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_10 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_4 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_3 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(3,(1,2))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_24 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(1,(2,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_2 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_5 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_26 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_25 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_21 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(1,(2,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_20 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_19 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_18 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(2,(1,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_16 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_15 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(2,(1,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_14 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_13 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_12 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(2,(1,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_11 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_9 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(3,(1,2))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_8 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_7 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_6 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(3,(1,2))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_1 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S2 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Chironex_fleckeri_QLD_AUS, 2 Chironex_fleckeri_QLD_AUS2, 3 Chironex_yamaguchii_Japan, 4 cf._Chironex_sp._Palau, 5 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil, 6 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2, 7 Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA, 8 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 9 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 10 Morbakka_virulenta_Japan, 11 Malo_kingi_Queensland_AUS, 12 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 13 Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles, 14 Copula_sivickisi_Japan, 15 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 16 Carybdea_branchi_South_Africa, 17 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 18 Carybdea_arborifera_Hawaii, 19 Carybdea_brevipedalia_Japan, 20 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 21 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 22 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 23 Carybdea_rastonii_South_Australia, 24 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 25 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 26 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 27 Atolla_vanhoeffeni, 28 Phacellophora_camtschatica, 29 Fabienna_sphaerica, 30 Aglauropsis_aeora, 31 Haliclystus_sanjuanensis_B, 32 Craterolophus_convolvulus, 33 Antipathes_galapagensis, 34 Montastrea_franksi, 35 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama; TREE Fig._S2 = [&R] ((33,34),(((31,32),((27,28),(29,30))),((8,22),(((7,(5,6)),(25,((3,4),(26,(1,2))))),((9,(10,(11,24))),(35,((14,15),(17,((12,13),(16,((21,23),(18,(19,20))))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE '1 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 2 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 3 Malo_kingi_Queensland_AUS, 4 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 5 Morbakka_virulenta_Japan, 6 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 7 Chironex_yamaguchii_Japan, 8 cf._Chironex_sp._Palau, 9 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 10 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 11 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 12 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 13 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 14 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 15 Tamoya_haplonema_North_Carolina_USA, 16 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 17 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 18 Carybdea_sivickisi_Japan_and_AUS, 19 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 20 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 21 Carybdea_branchi_South_Africa, 22 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 23 Carybdea_rastonii_South_Australia, 24 Carybdea_arborifera_Hawaii, 25 Carybdea_brevipedalia_Japan, 26 Alatina_mordens_Queensland_AUS; TREE Fig_1 = [&R] ((1,26),(((11,(12,13)),(6,(8,(9,(7,10))))),((2,(5,(3,4))),((17,18),(16,((14,15),(19,((24,25),((20,21),(22,23)))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S5 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa6; TRANSLATE 1 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 2 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 3 Malo_kingi_Queensland_AUS, 4 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 5 Morbakka_virulenta_Queensland_AUS, 6 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 7 Chironex_yamaguchii_Japan, 8 cf._Chironex_sp._Palau, 9 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 10 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 11 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2, 12 Chiropsalmus_quadrumanus_SouthCarolina_USA, 13 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 14 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 15 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 16 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 17 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 18 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 19 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2, 20 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 21 Copula_sivickisi_Japan, 22 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 23 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 24 Carybdea_branchi_South_Africa, 25 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 26 Carybdea_rastonii_South_Australia, 27 Carybdea_brevipedalia_Japan, 28 Carybdea_arborifera_Hawaii, 29 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 30 Alatina_mordens_Queensland_AUS; TREE Fig._S5_27 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_2 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_18 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_17 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_16 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(10,(9,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_15 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_1 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(11,(9,10))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_26 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_25 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(9,(10,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_24 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_23 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_22 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(9,(10,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_21 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_20 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_19 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(9,(10,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_14 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_13 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(10,(9,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_12 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_11 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_10 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(10,(9,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_9 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_8 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_7 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(11,(9,10))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_6 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_5 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_4 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(11,(9,10))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_3 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S1 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa5; TRANSLATE 1 Fabienna_sphaerica, 2 Aglauropsis_aeora, 3 Antipathes_galapagensis, 4 Montastraea_franksi, 5 Atolla_vanhoeffeni, 6 Phacellophora_camtschatica_B, 7 Craterolophus_convolvulus, 8 Haliclystus_sanjuanensis, 9 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 10 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 11 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 12 Chironex_fleckeri_Qld_AUS, 13 Chironex_fleckeri_QLD_AUS2, 14 cf._Chironex_sp._Palau, 15 Chironex_yamaguchii_Japan, 16 Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA, 17 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil, 18 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2, 19 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 20 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 21 Morbakka_virulenta_Japan, 22 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 23 Malo_kingi_Queensland_AUS, 24 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 25 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 26 Carybdea_branchi_South_Africa, 27 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 28 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 29 Carybdea_rastonii_South_Australia, 30 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 31 Carybdea_arborifera_Hawaii, 32 Carybdea_brevipedalia_Japan, 33 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 34 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 35 Copula_sivickisi_Japan; TREE Fig._S1 = [&R] (((3,4),((7,8),((1,2),(5,6)))),((9,19),(((16,(17,18)),(10,((14,15),(11,(12,13))))),((20,(21,(22,23))),(25,(24,((34,35),((27,28),(26,((29,30),(31,(32,33)))))))))))); END;