#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 24, 2021; 10:33 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Pratibha J., Nguyen H., Mel‘nik V.A., Bhat J.D., White G.P., & Seifert K. 2015. Lectotypification, epitypification, and molecular phylogeny of the synnematous hyphomycete Pseudogliophragma indicum, the second genus in the Wiesneriomycetaceae. Mycoscience, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S16051] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=99; TAXLABELS Acanthostigma_chiangmaiensis_MFLUCC100125 Acanthostigma_perpusillum_UAMH_7237 Aigialus_parvus_A6 Alternaria_alternata_AFTOLID_1610 Amniculicola_parva_CBS_123092 Apiosporina_collinsii_CBS_118973 Aplosporella_prunicola_CBS_121167 Aquaphila_albicans_BCC_3520 Ascocratera_manglicola_JK_5262C Aureobasidium_pullulans_AFTOLID_912 Bagnisiella_examinans_CBS_551.66 Bimuria_novaezelandiae_CBS_107.79 Botryosphaeria_dothidea_CBS_115476 Botryosphaeria_iberica_CBS_113188 Camarosporium_quaternatum_CBS_483.95 Capnodium_coffeae_CBS_147.52 Chlamydotubeufia_huaikangplaensis_MFLUCC100926 Chlamydotubeufia_khunkornensis_MFLUCC100117 Cochliobolus_sativus_AFTOLID_271 Coniosporium_apollinis_CBS_100214 Coniosporium_apollinis_CBS_109865 Delitschia_didyma_UME_31411 Delitschia_winteri_AFTOLID_1599 Devriesia_staurophora_CBS_375.81 Dissoconium_dekkeri_CPC_1233 Dothidea_sambuci_AFTOLID_274 Elsinoe_phaseoli_AFTOLID_1855 Endomelanconiopsis_endophytica_CBS_120397 Endosporium_aviarium_UAMH_10530 Endosporium_populitremuloidis_UAMH_10529 Farlowiella_carmichaeliana_CBS_164.76 Glonium_circumserpens_EB_0332 Glonium_stellatum_CBS_207.34 Guignardia_citricarpa_CBS_102374 Helicoma_chlamydosporum_CBS_160.69 Helicoma_morganii_CBS_281.54 Helicoma_muelleri_CBS_964.69 Helicoma_palmigenum_NBRC_32663 Helicomyces_lilliputeus_NBRC_32664 Helicomyces_roseus_CBS_283.51 Helicosporium_aureum_NBRC_7098 Helicosporium_lumbricoides_JCM_9265 Helicosporium_talbotii_MUCL_33010 Hysterium_angustatum_EB_0324 Lentithecium_aquaticum_CBS_123099 Leptosphaeria_doliolum_CBS_505.75 Leptoxyphium_fumago_CBS_123.26 Lindgomyces_ingoldianus_ATCC_200398 Lindgomyces_rotundatus_KT_1096 Lophiostoma_compressum_IFRD_2014 Lophiostoma_crenatum_AFTOLID_1581 Massarina_eburnea_CBS_473.64 Mycosphaerella_endophytica_CPC_1193 Myriangium_duriaei_CBS_260.36 Mytilinidion_andinense_EB_0330 Mytilinidion_resinicola_CBS_304.34 Oedohysterium_sinense_EB_0333 Ophiosphaerella_sasicola_KT_1706 Otthia_spiraeae_CBS_114124 Phaeosclera_dematioides_CBS_157.81 Phaeosphaeria_avenaria_AFTOLID_280 Phaeosphaeriopsis_musae_CBS_120026 Phaeotrichum_benjaminii_CBS_541.72 Pleomassaria_siparia_AFTOLID_1600 Pleospora_herbarum_CBS_191.86 Pseudogliophragma_indicum_MTCC_11985 Quadricrura_septentrionalis_HC_4983 Saccharata_proteae_CBS_115206 Schismatomma_decolorans_Ertz5003BR Schizothyrium_pomi_CBS_486.50 Sporormiella_minima_AFTOLID_1256 Sydowia_polyspora_AFTOLID_1300 Teratosphaeria_suberosa_CPC_11032 Tetraplosphaeria_sasicola_KT_563 Thaxteriella_inthanonensis_MFLUCC110003 Thaxteriellopsis_lignicola_MFLUCC100121 Thaxteriellopsis_lignicola_MFLUCC100122 Trichodelitschia_bisporula_CBS_262.69 Tubeufia_amazonensis_ATCC_42524 Tubeufia_cerea_CBS_941.72 Tubeufia_cylindrothecia_AR_4206 Tubeufia_helicomyces_MUCL_15702 Tubeufia_khunkornensis_MFLUCC100119 Tubeufia_paludosa_CBS_120503 Venturia_inaequalis_CBS_594.70 Westerdykella_ornata_CBS_379.55 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18525 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18606 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18608 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC20803 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC4027 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC40615 Wiesneriomyces_laurinus_BCC18609 Wiesneriomyces_laurinus_BCC2922 Wiesneriomyces_laurinus_BCC3922 Wiesneriomyces_laurinus_BCC40614 Wiesneriomyces_laurinus_BCC40684 Wiesneriomyces_laurinus_DAOM_250029 Zasmidium_cellare_CBS_146.36 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M24963] TITLE Wiesneriomycetaceae_Bayesian_analysis_SSU_and_LSU; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2600; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Acanthostigma_chiangmaiensis_MFLUCC100125 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGTGGGCCTGAGAAACGGCCGACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGACTCCTC--TGGGGTTCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGGC-GGCC--TCCGCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTCCTAAAGCTAAATATCAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCCGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTTTACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTAGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTCGGTGCAATGCGGCCCGTCCGGACTGAGGTTCGCGC-TCCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCCTT-----CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGTCAGGGGAAACCCT-GATGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acanthostigma_perpusillum_UAMH_7237 ----------------------------------------------------------------------GGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGTGGGCCTGAGAAACGGCCGACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGACT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGAGTACTGGTTCGGTCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGGGTGACTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTACTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC-GGCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGTCCGCGGATGCTCCGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTTTACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTCGGCGCAATGCGACCCGTCCGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCATAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aigialus_parvus_A6 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCCAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCT-GGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTCGCGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTCTCAACGGGTAACGGGGGATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCTGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGCATGGCCGGGCCTTTCCTCCTGGAGAGCCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGTGGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCCTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTTTCGGGGTCCGAGTTGTACTTTGTAGAGGGTGCTTTGGCGTTTG-GTAGCGGTCTAAGTTCTTTGGGACAAGACGTCACGGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCG-TAAC--CTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAGCCAGACGTGCTCGTGGCTGCTCATCCGGACAC-G------TGTCCG--GTGCACTCTCCCAC-GAGCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTTGGACAAAGGCGCCGGGAATGTAGCT---CCCTCC----GGGGAGCG-TTATAGCCCGGCGCGCAATGCAGCCAGCCCAGATCGAGGCCCGCGC-GCAT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTGAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCCATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAATCCCAGGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTCTTCGAGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alternaria_alternata_AFTOLID_1610 -----------------------TTATCGTTTATTT--GATAATACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATAGCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGC?TGGCT-GGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGAAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAATCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAAAATAGGGCGTGCGTTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGACGCCGCAATGATTAACAGGAACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGATTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGTCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGGGTGACTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAGCGAGACCTTACTCTGCTAAATAGCCAGGCTAACTTTGGTTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCT-TTG-GCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-GGCT--ATTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTACATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCTTACAGTTGCTCATCCGGGTTT-C------TACCCG--GTGCACTCTTCTGT-AGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTAGGATAAAGGTCTCTGTCACGTACCT---CCTTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATACTACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACAGTTGAATGAAACGTTATTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGAGGGGTTAAAGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTGGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACTTATACCCCTCCGCTGGGGCAAA Amniculicola_parva_CBS_123092 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTCCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAGTAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGT-CGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTGGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTTGACTCGCTCGGCACCCTAAGAGAAATCA-AAGTTTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACAGGCTCCCTT--GGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTA-TTA-GCTGTGGTCTAAGACCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCAGC-AGCT--CTTGCCTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTT-T------TGCCTA--GTGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CCTTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCAGGGTGCCATGCGGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGC-TTCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC----GGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apiosporina_collinsii_CBS_118973 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGCAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTCTGGTGATTCATAATAACTAAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGAGTAGTGGTCTACAATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGAAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTTACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG-GCTTTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGAAGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTACTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACGGCGAGTGAAGCGGC-ACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCACCC-------GCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGT-GAA-GCCGCGGTCCAAGTCCCTTGGAACAGGACGTCAGAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGCC-GGTG-CCCCCCGCTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCCGCCTT-T------TGGCGG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGCCGGAGAAAGGCGTCGGGAACGTGGCC-TCCCCTCG----GGGAGGTG-TTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGCGC-TCT--GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGTGGGTGGGAACCGA-----AAGGTGCACCATCGA-CCGATCCCGATGTAT-TCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aplosporella_prunicola_CBS_121167 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTCCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCG-AGG-GCTCCCGTCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGGT-TGCT--CGAGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTCCGCAGTTGTTCAGCCGGTCTC-C------TGACCG--GCGTACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGATAAAGGCCTCGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGCGGAATGCAGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquaphila_albicans_BCC_3520 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTCAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCACATGCCCTTTACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGG?TTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGG---------------GGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTTT-GGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGGC-GGCT--TCTGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CCCTTT----GGGGAGTG-TTATAGCCCTCGGTGCAATACGGCCTGCCTGGACCGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ascocratera_manglicola_JK_5262C CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTCATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTTGGGGGCTCGTTGGTGATTCATGATAACTCAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGGATTG-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTCCTGGAGAGCCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCCGTATTCGATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATCGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTGTTTTGACTCGCTCGGCACCTTGCGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTTTTAGGGACCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGCGCTTTGGCGATAG-GCTGCGGCCCAAGTTCCTTGGAACAGGATGTCGTAGAGGGTGAGAGTCCCGTACGCGGCCGCG-CGCC--TTCGCCTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGAGGTAAATCTCTTCTAAAGCTAAATAACGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACATGCCCGCGGTCGCTCATCCGGACCC-CCCTAATTGTCCG--GTGCAGTCTCCCGT-GAGCAGGCCAGCATCGGTCTGGGCGGTTGGACAAAGGCCTCGGGAATGTAGCTCCCCCCCCC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGCGTAATGCAGCCAGCCGAGACCGAGGCCCGCGC-GTCGTGCTACGATGCTGGCGTAATGGCCGCAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCCATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAGTGAGAGCGAATGGAGGTGGGAACCCCCCCG-GGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATCTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGCCTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGAATGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGA Aureobasidium_pullulans_AFTOLID_912 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTAAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGG------------------------TCAAATTTGAAAGCTA?CCTTC-----GGGTTCGCATTGTAATTTGTAGAGGA?GATTTGGGG-AAG-CCGCCTGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACAGGAAATGG--CACCCTATGTAAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTT---GAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGTTTA-AACTGTTCGGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTTTACTCAGTT-T-GGACAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGCCGGATAAAGGCTCTGGGAATGTGGCC---TCCACTTCGGTGGAGGTG-TTATAGCCCAGGGTGTAATACGGCCAGCCGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTAT?GTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCTACAGTAGA Bagnisiella_examinans_CBS_551.66 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTCCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGC-ACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCG-AGG-GCTCCCGTCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGGT-TGCT--CGAGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTCCGCAGTTGTTCAGCCGGTCTC-C------TGACCG--GCGTACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGCTGGATAAAGGCCTCGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGCGGAATGCAGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTAT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bimuria_novaezelandiae_CBS_107.79 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAATACCT---TACTACATGGAATACCTGTGGAAAATCTAGAGCTAATACATGCTAAAAGCCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTCTCGGATCGCATGGCCCTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATTCCGACTAGGAGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCT-GGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCCTTTTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTTCTATTGTGACCCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGGGTGACTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTACCCTGCTAAATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCTACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCCTCTGGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGCG-TTG-GCGGCGGTCTAAGTTCCCTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGGCGCC-TGCC--TTCGCCGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAATTGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACGTGCCCGCAGTTGCTCACCCAGGCTC-C------GGCCTG--GGGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGTCTCTGTCACGTACCT---CCCTTC----GGGGTGGC-CTTATAGGGGAGACGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTCCGCGC-ATCT-GCCAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC---GGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTGCGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGA Botryosphaeria_dothidea_CBS_115476 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATTAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATCAATGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGG?T-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGGCCTTCACTGGCTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTCTTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGGATTGACGGAAGAC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTT--TGGAGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGATTCGGCA-AGG-GCTCCCGCCTAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTGGGC-TGCC--TAAGCCATGTGAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGTCCGCAGTTGCTCAGCCGGTCTC-C------TGACCG--GTGTACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGACCTCGGGAATGTAGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGTGGAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTCA---CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGATGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACATCGCCGCCAGGGTAGA Botryosphaeria_iberica_CBS_113188 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTCTTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCCCTT--TGGGGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGATTCGGCG-AGG-GCTCCCGTCTAAGTCCCCTGGAACGGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGGT-TGCC--TTAGCCATGTGAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGTCCGCAGTTGCTCAGCCGGTCTC-C------TGACCG--GCGTACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGACCTCGGGAATGTAGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGTGGAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Camarosporium_quaternatum_CBS_483.95 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCGCAACTTCGGAAGCGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGAGTATATTAAAGTTGTGGCAGTTAAAAAGCTTGTAGATGAAACTTGGGTCTGGGT-GGCAGGTCTGCCTC-ACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAATGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAACATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTTTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTGGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTGTGACTCGCTGGGCACCTTACGAGAAATCA-AA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCG-TTG-GCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-AACC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTT-T------TGCCCG--GTGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCT---CTCTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATTTT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGACCCCATT---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGAAGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAATGCGTGTTACCCATACCCCGCCGCCGGGGC--- Capnodium_coffeae_CBS_147.52 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCAATGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTGTGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGGGGTGTTATCATTTTGACCTCCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCGCTTTGGCGGACCGCTGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAGATTTGAAATCTGGCGTCTT--CGGCGTCCGAGTTGTAATCTGTAGAGGATGCCTTTGGG-TAG-CCACCGGTCTAAGTCCCCTGGAACGGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGA-AGGG--CACCCTCCACAAGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTTGGCGG-TGTTCCGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCCACTCA-CCGT-CTGCAGGCCAGCATCATCTGGGGCCGCCGGATAAAAGCGAGGGGAACGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCCTCGTGCAATACGGCGAGCCTCGGGTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCC?AAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chlamydotubeufia_huaikangplaensis_MFLUCC100926 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCC-GGCCTTTCCTTCTGGGGATCCACATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAA--TAGAGTGTTCAAAGCAGGCCCTTGCTCGGATACATTAGCATGAA-TATTGGAATA-GACGTGC-GTTCTATTTTGT--GCTTCTAGACGCGGTATGATA------TAGGATAGTCGGGGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGGACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGGC-GGCC--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGCTGGATAAAGGCCTCGGGAATGTGGCT---CCCCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCCTGGTGCAATACAGCCCGCCTGGACCGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCT-----CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chlamydotubeufia_khunkornensis_MFLUCC100117 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTC-GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTT-AAAAGCTC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTTTCCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGGC-GGCT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGAGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCCTCGGGAATGTGGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGCAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCT-----CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cochliobolus_sativus_AFTOLID_271 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAATACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATAGCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAA-TTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCT-GGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGAAGAACCTCATGCCCTTTACTGGGCGTGTTGGGGAATCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAAAATAGGGCGTGCGTTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGACGCCGCAATGATTAACAGGAACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGATTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGTCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGGGTGACTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAGCGAGACCTTACTCTGCTAAATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCT-TTG-GCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-AGCT--ATTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCCGGGCTT-T------TGCCCG--GTGCACTCTTCTGT-AGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTGGGATAAAGGTCTCTGTCACGTACCT---CTCTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATACCACCAGCCTAGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGAAGTTTACCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGCCCTTTGTTACTTAATTGAACGCGGGCATTTGAATGAAACGTTATTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGAGGGGTTACGGTGCCGGAGTACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTGGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTCACCTATACCCCTCCGCCGGGGCAAA Coniosporium_apollinis_CBS_100214 ------------------------------------------------------------------------------TAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTCAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGCCGGGGATCCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGTCTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGACGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCG-TTG-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGC-CGCC--ATCTCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGACCGCAGTTGCTTATCCGTCCTT-C------TGGGCG--GTGCACTCTTCTGC-GAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCCCCGGGAACGTAGCA---CCTTTC----GGGGTGTG-TTATAGCCCGGGGTGCAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGACCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTACGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCGTAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Coniosporium_apollinis_CBS_109865 -------------------------------------------------------------------CGTGGT-ATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTCAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGCCGGGGATCCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGTCTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGACGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCG-TTG-GCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGC-CGCC--ATCTCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGACCGCAGTTGCTTATCCGTCCTT-C------TGGGCG--GTGCACTCTTCTGC-GAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCCCCGGGAACGTAGCA---CCTTTC----GGGGTGTG-TTATAGCCCGGGGTGTAATACGGCCTGCCTGGACTGAGGACCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTACGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCGTAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Delitschia_didyma_UME_31411 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCTTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAATTTAGGGGATCGAAAACAATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAAGTGGTGGTGCCTGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAGATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTCTTT-TGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGTTTCGGCG-TCG-ACCCTTGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGACGAGC-GGTC--TTCGCCATGTGAAACCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTCTGCCGTCGTTCATCCGGGCTT-C------TGCCCG--GTGCATTCGTCGGC-AGACAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGACAAAGGCCCTGGGAATGTAGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCAGGGCGTCATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGCAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTTTTTTAGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGAATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATG----------------------------------------- Delitschia_winteri_AFTOLID_1599 -----------------------------------T--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGTACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGTCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATCAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTT-GGGGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGTTTCGGCG-AGG-GCCTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACGTGGCCCCT-GGTC--TTCGCCATGTGAAACCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCTGCAGTCGTTCATCCGGGCCT-CG-----CGCCCG--GTGCACTCGTCTGC-AGGCAGGCCAGCATCGGTTGGGGCGGCCGGACAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCAGGGCGCAATACGGCCAGCCCCGACCGAGGACCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCATAATGGTCGCAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGACCCCCGCAA-GGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCGGGGCAAA Devriesia_staurophora_CBS_375.81 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTTACTATTTTGACTCCATCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGG-TTG-CGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC--TTG--CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGG-TGTTCCGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCTACTCG-CCGC-CGACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAAAGGTGCCAGGAATGTAGCT---CCTC--------GGAGTG-TTATAGCCTGGCACACAATACGGTGACTCCCGGGCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTG-TTCGGGTGTTAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACG-------CAAGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dissoconium_dekkeri_CPC_1233 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---CACTACATGG-ACAACTGTGGCAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTCACGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTCTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGCCGTCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTCGGCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGGTGTTATTATTTTGACCCCATCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAAGTAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCTCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGG-TAG-CGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGC--CCG--CGCCCTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGACGGCGG-TGTTCCCCCGGGCTT-C------TGCCCG--GGTTATTCA-CCGT-CTTCAGGCCATCATCGTCTGGGGCCGCCGGAG-AAACCGTCAGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCT--GTCGACATGCGGCGTGCCCCGGGCGAGGTCCGCGC-TTAG-GCAAGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCTTC-------GGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTGGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAA-GCGTATTACCCATACCTCGCCGCCCGGGTAGC Dothidea_sambuci_AFTOLID_274 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAGCGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTAGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGTATGCCCTTCACTGGGCGTATTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTTAT------GGCCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTAGG-CAG-CCGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGCTCTGG--CACCTTATGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGGACTTGGCTGTTCAACAGGTCTT-C------TGACCT--GCCTATTCAGTCTT-GTCCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGCCGGATAAAGGCTCTGGGAATGTGGCT---TTCCCTTCGGGGGAAGTG-TTATAGCCCAGGGTGTAATACGGCCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTAGGGTGTCAAA-CCCTTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCGCA---AGGGTGCATCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCATGGTAGA Elsinoe_phaseoli_AFTOLID_1855 ----------------AAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTCTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGGATAGAGGCCTACAATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTCGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGCCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGGCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGGTGTTATTATTTTGACCCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGG------------------------------------TCTGGCGCCCC--CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTATTGGG-TTG-CCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC-CAGG--CGCCTTCTGTATAGCTCCTTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGTCTCGACGGCGGCTGTTCGGCCTCTCTT-C------TGAGTG--GTTTATTCAGTCGC-CGCCGGGCCAGCATCAGTTTTGGCGGTCGGATAAAGGCGCAGGGAATGTAGCT---CCCCC------GGGAGTG-TTATAGCCCCGCGTGCAATACGGCCCGCCGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGAAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTACGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC--GC---AAGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCGTAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGCCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGGCATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCGGGGCAGA Endomelanconiopsis_endophytica_CBS_120397 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTCTTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTT--TGGAGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCA-AGG-GCTCCCGTCTAAGTCCCCTGGAACGGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGGT-TGCC--TAAGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGTCCGCAGTTGCTCAGCCGGTCTC-T------TGACCG--GCGTACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGTCCTGGGAATGTAGCT---CCCCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCAGGGCGCAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTCA---CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endosporium_aviarium_UAMH_10530 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTTACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATCTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGCCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGGCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTATTTTGACTCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGTTCAGCTTTGGCTGAACGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGG-CAG-CCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC-CAGG--CACCCTTTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAAATTGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGTCTCGACGGCGGCAGTTCCGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCCACTCTGCCGC-CGCCGGGCTAGCATCAGTTTCGGCGGTCGCATAAAGGCCTCGGGAACGTAACT---CCCCC------GGGAGTG-TTATAGCCCGAGGTGTAATTCGATCAGCCGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCAAAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAACC--GC---AAGGTGCACTATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endosporium_populitremuloidis_UAMH_10529 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTTACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATCTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGCCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGGCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTATTTTGACTCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGTTCCGCTTTGGCGGAACGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGG-TAG-CCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC-CAGG--CTCCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAAATTGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGTCTCGACGGCGACCGTTCCGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCTACTCGGTCGC-CGCCGGGCCAGCATCAGTTTTGGCGGCCGCATAAAGGCCGCGGGAATGTAGCT---CCCTCC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGCGGTGTAATTCGGCCAGCCGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCAAAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAACCGC-----AAGGTGCACTATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTTGTTGAACGTGGACATTTGAAT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Farlowiella_carmichaeliana_CBS_164.76 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTCCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTAAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTACGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGTCCTTTACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTACTATTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTCTGG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTAAAATCTGGCCCCCT--CGGGGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCGGCT-GCG-ACCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAACCCCGTATGTGGCCAGG-TGTC--AACGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAGGCTAAATACCGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGATTTGGACGCAGTGTTTAGCCTGGCTTC-C------TGCCCG--GTGCACTCTTCTGC-GTCCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCAGATAAAGACCGCAGGAATGTAGCT---CCTTCC----GGGGAGTG-TTATAGCCTGCGGTGGAATGTGGCCAGCCTAGACCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGCGAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCCCTTA---CGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGATTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGATGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCTATACATCGCCGCCAGGGTAGA Glonium_circumserpens_EB_0332 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCG-TCG-GCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGT-TGCC--TTCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACCTGCCTGCAGTTGCTCATCCAGGCTT-T------TGCCTG--GTGCACTCTTCTGC-TGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCTTCGGGAATGTGGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGTTGTGAAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGCGGGAACCTT-----CGGGTGCACCGTCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACTTCGCCGCTGGGGCGGA Glonium_stellatum_CBS_207.34 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCG-TTG-GCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGT-TGCC--TTTGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACCTGCCTGCAGTTGCTCATCCAGGCTT-T------TGCCTG--GTGCACTCTTCTGC-TGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCTTCGGGAATGTGGCT---CCTTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGTTGTGAAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGCGGGAACCTT-----CGGGTGCACCGTCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACTTCGCCGCTGGGGCGGA Guignardia_citricarpa_CBS_102374 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTAGCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGCCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTCTG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGC-ATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCGTCTT--CGACGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGCG-AGG-GCTCCTGCCTAAGTTCCCTGGAATGGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCGGGC-GGCC--TTAGCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTCGTTCGCAGTTGCTCAGCCCGCCTC-T------TGGTGG--GTGTACTCTTCTGC-GGTCGGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGTGTCGGGAATGTAGCA---CCCTTC----GGGGTGTG-TTATAGCCCGGCGCGGAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicoma_chlamydosporum_CBS_160.69 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCACATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCT-GGATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGGACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGGC-GGCC--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGCTGGATAAAGGCCTCGGGAATGTGGCT---CCCCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGCAATACAGCCCGCCTGGACCGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicoma_morganii_CBS_281.54 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TTC-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGG--TGCT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCCTCGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGCAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicoma_muelleri_CBS_964.69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGCT-TAT-GCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGGT-AGTT--TTTGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGTCTTCAGTTGTTCCGCCGGTCCTCT------CGACCG--GTGTATTCTTCTGT-TGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGTGGTTGGATAAAGGCATTGGGAATGTGACT---TCTTTC----GGGAAGTG-TTATAGCCCTTTGTGTAATACAGCCTACCTAGACTGAGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicoma_palmigenum_NBRC_32663 -----------------------------------------AGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCCCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGTCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGC--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCTT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAACGGTTGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGCAATACAGCCTGCTTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicomyces_lilliputeus_NBRC_32664 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GGTCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTTACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGG---------------GGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGCTCTTTT----AGAGTCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGA--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAGTAGCCAGATAAAGGCATTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGCAATATGGCTCATTTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicomyces_roseus_CBS_283.51 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCCCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGTCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGG--------------CGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGA--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGTAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicosporium_aureum_NBRC_7098 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCACATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGGC-GGCT--TCCGCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCATTGTGCAATACAACCTGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicosporium_lumbricoides_JCM_9265 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGG-------------GCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGG--TGCT--TTCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGTAATACGGCCTGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicosporium_talbotii_MUCL_33010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGA--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGTAATACGGCCCGCTTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hysterium_angustatum_EB_0324 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGGGTATTGGCCTACAATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAGTTA-GGGCTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAGAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTTCTA-CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGTG-TTG-GCCCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTACGCGGCCGGT-GTCC--CTCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACCTGCCCGCGGTCGCTCATCCAGGCTC-C------TGCCTG--GTGCACTCTTCCGT-GGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGTCGGACAAAGACGGTGGGAATGTGGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGCCGTGCAATGCGGCCAGTCCGGACCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGCGGGAACCCT-----AGGGTGCACCGTCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCGGGGCAAG Lentithecium_aquaticum_CBS_123099 ---------------------------CGGTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCAGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCT-GGCAGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCTCATGCTCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTATTATTTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGCCAGAGGGTGCTTTGGCG-TCG-GCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCC-TGCA--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTTGCTCATCCGGGCTC-T------TGCCCG--GAGCACTCTTCTGC-GAGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAAAGGCCTCTGTCATGTATCT---TCCTTC----GGGATGAC-CTTATAGGGGAGGCGTAATGCGGCCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTCTTTGGGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTATTCGTGCGTCG------------- Leptosphaeria_doliolum_CBS_505.75 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTAATA--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATGGCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCT-GGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTTACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCG-TTG-GCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-GGCC--TTCGCCGTGTAAAGCCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCATCCAGGCTT-T------TGCCTG--GTGCATTCTTCTAT-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCT---CCTTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATTC-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTTA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Leptoxyphium_fumago_CBS_123.26 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTCACGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTT-GGGCTTCATGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTGTGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGGGGTGTTATCATTTTGACCTCCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTCTGGGGGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAGATTTGAAATCTGGCGTCTT--CGGCGTCCGAGTTGTAATCTGTAGAGGATGCCTTTGGG-TGG-CCACCGGTCTAAGTCCCCTGGAACGGGGTGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGG-AAGG--CGCCCTATACATGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTTGGCGG-TGTTCCGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCTACTCA-CCGT-CTGCAGGCCAGCATCATCTGGGGCCGCTGGATAAAAGCGGAGGGAATGTGGCT---CCTCC------GGGAGTG-TTATAGCCCTCTGTGTAATACAGCGAGTCCCGGGTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGACCTTT-----TAGGTGCACCATCGACCCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCACCGCCGGGGTAGA Lindgomyces_ingoldianus_ATCC_200398 ---------------TAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGTCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTT--CGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-TTG-GCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGCT-GGCC--TTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCTCGTAGTCGCTCATCTAGGCTT-C------TGCCTG--GTGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAGGTCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGTGGCGCAATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACA Lindgomyces_rotundatus_KT_1096 ---------------TAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-TCG-GCCATGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGCT-GGCC--TTCGCCATGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTCGCTCAACTAGGCTT-C------TGCCTG--GTGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTCAGGCGGTCGGATAAAGGTCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCAGGGCGCAATGCGACCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCACA Lophiostoma_compressum_IFRD_2014 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCTGACTTCGGAAAGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTT-GGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCTGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCAGTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--TGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-TTG-GTTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGCC-AGCC--TCCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTTGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCTAGACGTGCCTTGGGTTGATCAGCCGGACTT-T------TGCCCG--GTGCACTCTTCCTT-TGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCTGGATAAAGGTCTGTTAAACGTGACT---TCCTTC----GGGGAGAG-CTTATAGGGCAGACGACACGCAGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATAGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCTTTT----AGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lophiostoma_crenatum_AFTOLID_1581 ----------------------------------------------------------------------------TCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCTGACTTCGGAAAGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTT-GGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCTGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCAGTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCTAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-TTG-GCTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGCC-AGCC--TCCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTTGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCTAGACGTGCCTTGGGTTGATCAGCCGGACTT-T------TGCCCG--GTGCACTCTTCCCT-TGGCAGGCCAGCATTAGTTTGGGCGGCTGGATAAAGGTCTGTTAAACGTGACT---TCCTTC----GGGGAGAG-CTTATAGGGCAGACGACATGCAGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCATAATAGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCTTTT----AGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAA-GCGTGTTACCTATACCCCGCCGCCAGGGCAGA Massarina_eburnea_CBS_473.64 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACCTCTCAGATCGCATAGCCTTGAGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCTACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGTTAGCCTGAGAAACGGCTAACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATAGGGAGCTCTTTTGGGTTTCCTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCT-GGCAGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTTTTTTCTGGAGAACCGCATGCTCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATATTACAGCATGGAATAATAGAATAGGACGT-CGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATTAGTATTCAATGGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTCTTTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATCAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCATAAGTGTTTGGGTTCTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTCTTTGGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCG-TAG-GCGGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGGCATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTCGCC-TGCC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATAAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCTAGGCTT-T------TGCCTG--GGGCATTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGTCGGATAAAGGTCTCTCTCACGTACCT---GCCTAC----GGGTAGCC-TTATAG-GGGAGACGACATGCGACCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGAAGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGG-GCTCAA-GCGTGCTACC--ATCCCCGCCGCCGGGGCAGA Mycosphaerella_endophytica_CPC_1193 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGAATCATAATAACTTTACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGCTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGCCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGATGTTATCTTTTTGACTCCATCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAAGTAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGG-CAG-CGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC--ACG--TACCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTCGTGGCGG-TGTTCCGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCTACTCG-CCGC-CGCGAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGAT-AAGACCTTAGGAATGTAGCT---TGCCTC----GGTAAGTG-TTATAGCCT--AGGGTGATGCGGCGTGCCTCGGGCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCAAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAGCGC-----AAGCTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCG?AGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Myriangium_duriaei_CBS_260.36 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTCACGAAGGGGTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCTCACGGGCTCTATGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGGATAGAGGCCTACAATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACCGCATGCCCTTTACTGGGCGTGTTGGGGATCCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTCGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGT-TGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAACCG-CGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGCCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGGCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGGTGTTATTATTTTGACCCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACGATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTCGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCTCTTTTGAGGGTCGCCGG----------------GCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT--TGGGGTCCGAATTGTAATTTGGAGAGGATGTTTTTGGG-TGT-CCGCCGGCCTAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGGA-AAGG--TACCCTCCGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGATCAGTCTCGACGGCGGCCGTTCGGCCTCTCTT-C------TGAGTG--GTTTATTCGGTCGC-CGCCGGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGTTGGATAAAGGTTGTGGGAATGTGGCC---CCCTC------GGGGGTG-TTATAGCCCACTTCGTAATACAACCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCAAAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTACGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGATCCCGCA---AGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCGTAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGCCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGGCGTTAGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCAGGGCAGA Mytilinidion_andinense_EB_0330 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCAACTTTTGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATAGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGTCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGAATCTGCATGCCCTTTACTGGGTGTGTTAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCAGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTAGTGCCTTT-GGGTGCTCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGTA-TTT-GCACTAATTTAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGGGTCCCGTATGTAATTAGT-TGTA--TTTGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAATTGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAGCTAGACCTGCTTGTAGTCATTCATCTAAACCT-TT----TGGTTTA--GTGTATTTTTCTATAAGTCAGGCCAGTATCAGTTTAGGCGGTTGGATAAAGAAGTCAGGAATGTAGCT---CCTCTT----GGGGAGTG-TTATAGCCTGTTTTGCAATGCAGCCAGCCTAGATTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATACTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTTAAA-CCTATGCGCGTAATAAAAGTGAATGGAGGCGGGAATCTTTT----AGGTGCACTGTCGA-CCGATCCTGATGTTT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTAGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTTGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGAGTTAAGGTGCCAGAATGTACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAA-GCGTGCTACCTATACTCCGCCGCTAGGGTAAG Mytilinidion_resinicola_CBS_304.34 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTTTGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCTGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTTGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGAATCTGCATGCCCTTTACTGGGTGTGTTTGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGGTAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCCTTT-AGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGTA-TTA-GCTCCGGTTTAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGACTGGC-TGCT--TTTGCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAATTGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACCTGCTTGTAGTTGTTCATCTAGGCTT-T------TGTCTA--GTGCATTCTTCTGCAAGTCAGGCCAGTATCAGTTCGGGCGGTTGGATAAAGAATTCAGGAATGTAGCT---CCTTTT----GGGGAGTG-TTATAGCCTGTTTTGTAATGCAACCAGCCCGGATTGAGGACCGCGC-TTCG-GCTAGGATACTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTG-TTTGGGTGCTAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGCGGGAACCTTTTT--TAGGTGCACCGTCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGAGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAA-GCGTGCTACCCATACTCCGCCGCTGGGGTGAG Oedohysterium_sinense_EB_0333 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAATACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTCAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGGGTATTGGCCTACAATGGTATCAACGGGTAACGGGGGATCATTGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATCCGGGGCTCTTTTGGGTCTCGGAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTCCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCGCTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCGTCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTCGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTCTTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGGAATCTGGCTCCCTCTGGGGGTCCGAGTTGTACTTTGCAGAGGATGCTTCGGCG-TGG-GCCCCGGTCCAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTACGCGGCCGGC-GGCA--CTTGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAACTGGGAGGTAAATTTCTCCTAAGGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCCACCAGACCTGACTGCGGTTGCTCATCCGGGCTT-C------TGCCCG--GTGCACTCCTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCGGTTCTGGCGGTCGGACAAAGGCGGTGGGAATGTAGCT---CCCCTC----GGGGTGTG-TTATAGCCCACCGTGTCCTGCGGCCAGCCGGGACCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCCAGGATGCTGGCGTAATGGTGGCAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGCGGGAACCTTTT----GGGTGCACCGTCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAAAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTTATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGCAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGACTGGGGGTCGAAACGACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGGTTGAACGTGGACATTCGAATGTACCGTTGCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCTATACCCCGCCGCCGGGGCACG Ophiosphaerella_sasicola_KT_1706 -----AATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCACAATAACTTCTCAGATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGCGAGCCTGAGAGACGGCTAGCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTTGGCCTGGCT-GGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTTGTCCGGCCGGGCCTTCTCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGGTGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCGAT-CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCG-TCG-GCAGCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACATCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCC-TGCC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGCTCACCCGGACTT-T------TGCCCG--GGGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGACCGGATAATAGCCTCTGTCACGTATCT---TCCTTC----GGGATGAC-CTTATAGGGGAGGCATAATGCGGCCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTTTAC-CGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCTGGGGCAGA Otthia_spiraeae_CBS_114124 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTCTTTTGACGCGCTCGGCACCTTCCGACAAATCA-AAGTCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCCCTT--TGGGGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGATTCGGCG-AGG-GCTCCCGTCTAAGTCCCCTGGAACGGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGGT-TGCC--TTAGCCATGTGAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGTCCGCAGTTGCTCAGCCGGTCTC-C------TGACCG--GCGTACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGACCTCGGGAATGTAGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGTGGAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTCA---CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phaeosclera_dematioides_CBS_157.81 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTCCCTGGTGATTCATGATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTATTTTGACTCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC-------GGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGG-TTGTCTGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGT-CAGG--CTCCCTCCGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCTAAATTGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCGCAATCAGTCTCGACTTTGGCTGTTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTCTACTCAGTCAT-CGCCGGGTCAGCATCAGTTTTGGCGGCCGGACAAAGGTCGCGGGAACGTAGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCGCGGCGTAATACGGCCAGCCGGGACTGAGGTTCGCGC-TTCG-GCTCGGATGCTGACAAAATGGTTGTGAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGACCCCTCA---CGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGG-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTATCGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTGCTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGATACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCCCGCCGCCAGGGTAGA Phaeosphaeria_avenaria_AFTOLID_280 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GGCAGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCG-TTG-GGAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-ATCC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTTATCTGGACTT-T------TGTCCA--GTGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCT---CCTTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTT----AGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTATTACCCATACCCC-------------- Phaeosphaeriopsis_musae_CBS_120026 ------------------------TATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATATATTAGATAAAAAACCAACGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATATCTTTACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GGCAGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTTGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGG-ACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCTGACTCGCTCGGCAC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCG-TTG-GCAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-AGCC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTTATCTGGACTT-T------TGTCCG--GTGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCT---CCTTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTTT----GGGTGCACCATC-A-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGATTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTTACTA-TGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGT-ACAACTC-CCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTC----------------------------------- Phaeotrichum_benjaminii_CBS_541.72 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TGCTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCACGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACCAAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCACCTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGGATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATGCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGTGGAACCAGGACATTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG-GCTTTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGAAGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTACTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATACAATGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTAGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCCTT--CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGC-GCG-GCGCCGACCGAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCAGAGAGGGTGAGAACCCCGTATGCGTTCGGC-GCGCAGTTGCCTGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTCGTCCGCGGGGGTATCGTTCGCCGT-C------AGGCGGGCGTATACGCCTCCGC-GGCCGGGCCAGCATCGGTTTGGGCGACCGGATAAAGGCCCTAGGAATGTGACC---CTCCTTC--GGGAGGGTG-TTATAGCCTAGGGTGCAATGCGGCCAGCCTGGACCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC---GGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTGTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGCTC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGAGCATTCGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGCGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAATGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCGCGCCGCCGGGGCGGG Pleomassaria_siparia_AFTOLID_1600 --GCGAATGGCTCATTAAATCAGTT?T?GTTTATTT--GATAGTACCT---TACCACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACCTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACATGGCTCTTTAGAGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGTCTGGCT-AGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTTGTCCGGCTGGACCTTTCCTTCTGGAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTT--TGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGAG-TTG-GCTGCAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGTCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTTGCA-TGCC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCATCCGGGGTT-C------TCCCCG--GTGCACTCTTCTGT-GGGCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGAGAAAGACCTGTGTCATGTAGCT---GTTCTC----GGGCAGTG-TTATAGGGC-AGGTGGAATGCAACCAGCTCGAACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC---GGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTTCTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGA Pleospora_herbarum_CBS_191.86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCCTTCGGGGCTTTTTGGTGATTCATGATAACTTTACGGATCGCATAGCCTTGCGCTGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAAACTTGGGCCTGGCT-GGCGGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTCGTCCGGCCGGGCC-TTCCTTCTGAAGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAATCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAAAATAGGGCGTGCGTTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGACGCCGCAATGATTAACAGGAACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCTTTTTCTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGATTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGTCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGTGGGGTGACTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAGCGAGACCTTACTCTGCTAAATAGCCAGGCTAGCTTTGGCTGGTCGCCGG-------------------------------------------------------------TGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCT-TTG-GCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCT-AGCT--ATCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCTTGCAGTTGCTCATCCGGGCTT-T------TGCCCG--GTGCACTCTTCTGT-AGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTGGGATAAAGGTCTCTGTCACGTACCT---CTCTTC----GGGGAGGC-CTTATAGGGGAGACGACATACCACCAGCCTAGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGAAGTTT-TCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTATTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pseudogliophragma_indicum_MTCC_11985 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTTTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGACTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCC-CT-TGCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTCCGCAGTTGCTCAGCCGGTCTC-C------TGACCG--GTGCACTCTTCTGC-GGCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---TCCTTC----GGGAAGTG-TTATAGCCCTCGGTGCAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTT----AGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Quadricrura_septentrionalis_HC_4983 -----AATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCTACCCACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCCTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTTGACTCGCTCGGCACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT--TGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-TTG-GCTCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGAC-CGTC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTC-C------TGCCCG--GTGCACTCTTCTAT-TGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCCTCGGGAATGTAGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGGGTGTCATGCGACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCCC---GGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGA Saccharata_proteae_CBS_115206 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TTTCACTTGG-ATAACCGTGGAAAAGCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCCTCGGGGCTCACTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGAACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACTGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGCCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCGTCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAGCTACTGCGAAAGCATTCGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTATTTTGACTCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTCTGGGG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGCG-AGT-GCTCCCGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGGT-TGCG--CGAGCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCAACCCGCCTC-C------TGGCGG--GTGTACTCTTCTGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGCCGGATAAAGGCGTCGGGAATGTAGCT---CCTCTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCGGCGCGACATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGA-GTGGGAACGCGCA---AGCGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGTCAGAGGAAACT-T-GATGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGATGTTAAGGTGCCGGAATGTACGCTTATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTC-CCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAAT---------------------------------------------- Schismatomma_decolorans_Ertz5003BR -----------TCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAGCCAACGCCCTTCGGGGCTCCGTGGTGATTCATGATAACTTCACGAACCGCATGGCCTTGCGCCGGCGGTGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTTGGGTATTGGCCAACAATGGTTACGACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGCCCTGGCT-AGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGGCTTTCCTCCTGGGGATCCGCATGGCCTTCGCTGGTCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCATCCGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTCGTTGGTTTCTAGGACCACCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCGATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATCGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAG-GAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTCCTTTTATGACTCGCTCGGCACCTTGCGAGAAATCACAAGTGTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACACAAGAAGGATTGACAGTATTAAGAGCTCTTTCATGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCTAGCTTTTGCTGGTCGCCGG-------------GCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCC--CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTCGGCG-TCG-GCCCCGGGTCAAGTCCCCTGGAACGGGGCGTCCTAGAGGGTGAGAACCCCGTACTCACCCGGG-TGCC-CTTCGCCGCGTGAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGCGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCTCTTGCCGCCAGACTTG-CCGCGGTTGCTCAGCCGCCCCC-C------GGGGTG--GTGTACTCTTCCGT-CGGCAGGCCAGCGTCGGTTCGGGCGGCCGGATAAAGGCCCTGGGAATGTAGCA---CCCCCC----GGGGTGTG-TTATAGCCCAGGGCGTAATGCGGTCAGCCCGGTCCGAGGCACGCGT-TC---GCGAGGACGCTGGCGTAATGGCTGCAAGCGACCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTG-TTTGGGCGTCAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCCTCGAGGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATTCCCGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATCTAGGAATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTGACGTCTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGCCC-TTGTTGCTTAGTTGAACGTGGGCAGTCGAATGTACCGTCACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAAAGCGAGATTAAGGTGCCGGAATGCACGCTTATCGGATACCACAAAAGGTGTTAATTGATCCAGACAGCCGGACCGTGGCCATGGAAGTCGGAACCAGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCGGCCGAATCAATTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCAAATCTCGCCGCCGGGGCAGG Schizothyrium_pomi_CBS_486.50 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCT-GGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCGTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACGAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGTGGGTGGTATTATTTTGCCCTCATCGGCACCATACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAAGTAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTCAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCTGGG-CAG-CGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGC--GCG--CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGCGGCGG-TGTTCCGCCGGGCTT-C------TGCCCG--GTCCACTCG-CCGC-CGCCAGGCCAACATCATCTGTGGCCGCCGGAG-AAGACGCGGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCC--CGCTTGATACGGCGCGCCGCGGGTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCAAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACTTTTT------GTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTTGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Sporormiella_minima_AFTOLID_1256 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTG?CA?TAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAA-TCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GG?CG?TCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGATCCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGCGGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTTTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGATGAAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTTCAGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCGGGCTATCTTTGGATGGTCGTCGG-----CGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-T?G-GCTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCC-AGTC--TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGCTT-T------TGCCCG--GTGCACTCTTCTAT-GGGCAGGCCAGCATCAGTCCCAGCGGTTGGATAAATGTCTGTTGAACGTACCT---CTCTTC----GGGGAGGACTTATAGCTTCAGGCGGCATACAACCAGCCGGGATTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC---GGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTGACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTCACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAG?GCAAA Sydowia_polyspora_AFTOLID_1300 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCTCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAA?TTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGTCCGCTTTGGCGGGCCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCTTT------GGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTAGG-CAG-CCGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGGCTCAGG--CACCTTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGGCCTCGGTTGTTCAACCGGTCTT-T------TGACCG--GCCTATTCAATCGG-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGGCCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCC---TCTCCTTCGGGGGAGGTG-TTATAGCCCAGGGTGTAATACGGTCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTAGGGTGTCAAA-CCCTTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA---AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCATGGTAGA Teratosphaeria_suberosa_CPC_11032 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTAGCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAGCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTCGGGATCGGTGGACGTTTCTATTTTGACTCCATCGGCACCGTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCCGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCTGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGG-CAG-CGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGT--TGG--CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGCCGGCGG-TGTTCAACCGGTCTT-C------TGACCG--GTCTACTCG-CCGC-CGGCAGGCCAACATCATTTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGGGAGGAATGTGGCC---CCTC--------GGGGTG-TTATAGCCTCCTACGCAATACGGCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACTTTTT------GTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTTGCGGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCTGAAACAGCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Tetraplosphaeria_sasicola_KT_563 -----AATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCTACCAACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCCTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTTCTATCTTGACTCGCTCGGCACCT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCT--TGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGCGCTTTGGCG-TTG-GCTCCTGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACGTGGCAGGC-CGCC--TCCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGCAGTTGTTCATCCGGGCTC-C------CGCCCG--GTGCACTCCTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGTCCTGGGAACGTAGCT---CTCTCC----GGGGAGTG-TTATAGCCCAGGGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTAAAG-CCCGGGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCCCC--GGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAATTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGGGTTAAGGTGCCAGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCCCGCCGCCAGGGCAGA Thaxteriella_inthanonensis_MFLUCC110003 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTGACGGGGAAACA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGGCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTTCAGTAACG---ATATAAAATGTCGAGTT---AAAACTCGTAGTTAAACTTTGGGCT--GCT-GG--TGTCCGCCTCAACCGGGTGTACTGTTCGGGCCGGACTTTC---TCTGGGGATCTATGTCCCTT---CCTGACGTGTTAGGAACACAGGAC-TTAACTTGGAAAAAATTTG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGTCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTTTAAGTTCCTTGGAACAGGATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTTTATGGCCGGC-GGCT--TCCGCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACTAGACTTGTCTTCAGTTGCTCCGCCGGTCCT-T------CGACCG--GTGTATTCTTCTGT-TGTCAGGCCAGCATTAGTTCGGGCGGTTGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGACT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGTAATACAGCCTGCCTGGACTAAGGACCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTT----AGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTAGGCATAGGGG--CGAAAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thaxteriellopsis_lignicola_MFLUCC100121 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTCGATATGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGCT-GGCCGG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGGC-GGCC--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCCGCGGTTGTTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTAGGCGGTCGGATAAAGGCTCTAGGAATGTAGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCTGGGGCGCAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thaxteriellopsis_lignicola_MFLUCC100122 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTT-AAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGGC-GGCC--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCCGCGGTTGTTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTAGGCGGTCGGATAAAGGCTCTAGGAATGTAGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCTGGGGCGCAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trichodelitschia_bisporula_CBS_262.69 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TGCTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAACCCCGACTTCGGGAGGGGTGTGTTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCACGGGCTCTTTGGTGATTCATAATAACCAAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATGCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGTGGAACCAGGACATTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG-GCTTTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGAAGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTACTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCGGGCGCCTT--CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGAC-ACG-GCGTCGGCCGAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATGTGTTCGAC-GTGCAGTTGTCTATGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGATCAGACTCGTCCGTAGAGGTAGCGTTCGCCGT-C------AGGCGGGCGTATACGCCTCTAC-GGCCGGGCCAGCATCGGTTTGGGCGACCGGATAAAGGCCCTAGGAATGTGGCC---CTCTTC----GGAGGGTG-TTATAGCCTAGGGTGTAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC---GGGGCGCACCATCGA-CCGATCCTGAAGTTT-ACGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tubeufia_amazonensis_ATCC_42524 ?TGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGTCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCACATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGACTTC-------GGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAT-GTCTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGT--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTTGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGCAATACAACCTGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tubeufia_cerea_CBS_941.72 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGTCAACGGGTGACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGTGGGCCTGAGAAACGGCCGACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATCCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATTATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGGGTGACTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCTTT--CAGGTCCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGCT-CAC-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAACCCCGTTTGTGGCCGGC-GGCT--TACGCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAGCCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGTACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTAACT---CACCTC----GGTGAGTG-TTATAGCCCTCGGTACAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGAACGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tubeufia_cylindrothecia_AR_4206 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGA--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGTAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tubeufia_helicomyces_MUCL_15702 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTGGGCCTGGCT-GGTCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGA--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGCAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tubeufia_khunkornensis_MFLUCC100119 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTCCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGCT-TAC-GTATCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGAT--ACT--TCCGCTATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCTTTAGTTGCTCCGCCGGTCCT-T------CGACCG--GTGTATTCTTCTAT-TGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGTGGTTGGATAAAGGCATTGGGAATGTGACT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGTAATACAGCCTACCTAGACTGAGGACCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----TGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tubeufia_paludosa_CBS_120503 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTGCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCCCTTATGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGTCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGATCCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACGTGCGGTCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTCTGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--TAGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TAC-GTTTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGCCGA--GACT--TCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTATATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGACCAGACTTGCCCGCGGATGCTCAACCGGTCCT-T------CGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGAGCGGTCGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTGGTGTAATACGGCCCGCCTGGACTGAGGCCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGC-AGTG-TTTGGGTGTCAA--CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTGACGATTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTTCTTAGTTGAACGTGGACACTTGAATGTACCGTCACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAA-GCGTGTTACCCATACCTC-------------- Venturia_inaequalis_CBS_594.70 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTTCCTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATTGTAGAGTAGTGGTCTACAATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAACTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGAAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTCCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACG-GCTTTCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGAAGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTACTATCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGT-GAA-GCCACGGTCCAAGTCCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGTC-GGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCCGCCTT-T------TGGCGG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAACGTGGCC-TCCCCTCG----GGGAGGTG-TTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGCGC-TTT--GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCGC-----AAGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGAAGGATTTGAGT-AGAGCATAGCTGTTGGGACCCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGATAGGGGT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Westerdykella_ornata_CBS_379.55 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTA--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCAACTTCGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTAACGGATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGACGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGAGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGTGGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGGATACGTTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGAGATGTT-CTCTCTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTCT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCG-ATG-GCTGTGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCC-AGCC--TACGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTTACCAGGGCTC-T------TGCCCT--GGGCACTCTTCTGC-GGGCAGGCCAGCATCAGTCCGGGCGGTTGGATAAATGCCTTCTGCATGTACCT---CTCTTC----GGGGAGGACTTATAGGGGTTGGCGCCATACAGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-ATCT-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTGAAG-CCCGAGCGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC---GGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAG----------GACTAATCGAACCAT--AGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTCACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTGATTGAACGTGGACATTTGAATGTATCGTTACTAGTGGGCCATTTTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18525 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCCTT--GCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCTTAGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGTAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18606 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGGGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCCTT--GCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCTTTGCGTAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGA?GCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18608 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTAT?T--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGAGGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCCTT--GCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCTTTGCGTAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGGCGAAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC20803 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACACGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTCGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTAACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAAGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTAC-AAAAATCA-AAGTTTTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCCTT--GCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCTTGGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCCTTGTGCAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC4027 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCCTT--GCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCTTGGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCCTTGTGCAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC40615 -----------TCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGG------------------AATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC-------GGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCTTGGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCCTT--GCC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTTTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-C------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCTTAGGGAATGTGGCT---CCCTC------GGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGTAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_laurinus_BCC18609 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATG?CCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGT-GGTC--TTCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAACCGGTCTC-T------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGACTTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGCAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_laurinus_BCC2922 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGATCGCGAGAGAGGAGGTCTAAGATATAGTCGGTCAGGCACTCCTTGACATGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTCGGT--ACC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAACCGGTCTC-T------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCTTTGGGAATGTAGCA---CTCTTC----GGGGTGTG-TTATAGCCCTTTGCGTAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_laurinus_BCC3922 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTCGGT--ACC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAACCGGTCTC-T------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGACTTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGCAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTGGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCAA-------------------------------------------------------------------------------------------- Wiesneriomyces_laurinus_BCC40614 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATGCCCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCCTTGGCTGGTCGCCGG--CGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGT--GCT--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAACCGGTCTT-T------TGGCCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGACTTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGTGCAATGCGGCCCGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGTACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATGCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGCTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_laurinus_BCC40684 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACTTGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCCCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCTATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACGCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGTCTGGCT-GACCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGCACTGGTTCGGCCGGACCTTTCCTTCTGGGGATCCGCATG-CCTTCACTGGGCGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAA-ACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGTATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCGGGCGATGTTATCATTTTGACTCGCTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTGAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCAGCTTTGGCTGGTCGCCGG---------------GGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTCGGT--ACC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAACCGGTCTC-T------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCT---CTCTTC----GGGGAGTG-TTATAGCCCTTTGCGTAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATACACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Wiesneriomyces_laurinus_DAOM_250029 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT--CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGCT-TCG-GCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTCGGT--ACC--CCCGCCATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCCCGCGGTTGCTCAGCCGGTCTT-T------TGACCG--GTGCACTCTTCCGC-GGTCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCA---CCCTTC----GGGGTGTG-TTATAGCCCTTTGCGTAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGC-TTCG-GCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTTGGGTGTCAAA-CCCGTACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTT-----AGGGTGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCT-TCGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGTTTTCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAAGTCC-TTGTTACTTAGTTGAACGTGGACATTTGAATGCACCGTTACTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAA-GCGTGTTACCCATACCTCGCCGCCAGGGTAGA Zasmidium_cellare_CBS_146.36 CTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTT--GATAGTACCT---TACTACATGG-ATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAACCTCGACTTCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCCCTTCGGGGCTCCTTGGTGAATCATAATAACTTAACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATCAACGGGTAACGGGGAATTA-GGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCT-GGCCGGTCCGCCTC-ACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCTTCTGGGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGTGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGGTGTTAGTATTTTGACCCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA-AAGTTTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGAAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAATAAGGATTGACAG-ATTGAGAGCTCTTTCTTGATTTTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGATAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCCGCTTTGGCGGGTCGCCGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACCTGGCGCTC-----GCGTCCGGATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCTGGG-CAG-CGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGC--GCG--CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCCGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTCCCACCAGACTCCGCGGCGG-TGTTCCGCCGGCCTT-T------TGGCCG--GTCCACTCG-CCGC-CGCGGGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGAT-AAGACCGTCAGAATGTAGCT---CATT---------GAGTG-TTATAGCTGGCGGTG--ATGCGGCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGCGC-TTCG-GCAAGGATGCTGGCGTAATGGTGGGCAGCGGCCCGTC-TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTG-TTCGGGTGTCAAA-CCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCTTC-------GGCGCACCATCGA-CCGATCCTGATGTCC-TCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA-CCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCT-GGTGGAGGCTCGCAGCGGTT{CG}TGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGG--CGAAAGACTAATCGAACCAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN TREES; TITLE Wiesneriomycetaceae_Bayesian_analysis_SSU_and_LSU; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Schismatomma_decolorans_Ertz5003BR, 2 Pseudogliophragma_indicum_MTCC_11985, 3 Acanthostigma_perpusillum_UAMH_7237, 4 Aigialus_parvus_A6, 5 Alternaria_alternata_AFTOLID_1610, 6 Amniculicola_parva_CBS_123092, 7 Apiosporina_collinsii_CBS_118973, 8 Ascocratera_manglicola_JK_5262C, 9 Aureobasidium_pullulans_AFTOLID_912, 10 Bagnisiella_examinans_CBS_551.66, 11 Bimuria_novaezelandiae_CBS_107.79, 12 Botryosphaeria_dothidea_CBS_115476, 13 Camarosporium_quaternatum_CBS_483.95, 14 Capnodium_coffeae_CBS_147.52, 15 Cochliobolus_sativus_AFTOLID_271, 16 Delitschia_didyma_UME_31411, 17 Delitschia_winteri_AFTOLID_1599, 18 Devriesia_staurophora_CBS_375.81, 19 Dissoconium_dekkeri_CPC_1233, 20 Dothidea_sambuci_AFTOLID_274, 21 Elsinoe_phaseoli_AFTOLID_1855, 22 Endosporium_aviarium_UAMH_10530, 23 Endosporium_populitremuloidis_UAMH_10529, 24 Farlowiella_carmichaeliana_CBS_164.76, 25 Glonium_circumserpens_EB_0332, 26 Glonium_stellatum_CBS_207.34, 27 Guignardia_citricarpa_CBS_102374, 28 Hysterium_angustatum_EB_0324, 29 Lentithecium_aquaticum_CBS_123099, 30 Leptosphaeria_doliolum_CBS_505.75, 31 Leptoxyphium_fumago_CBS_123.26, 32 Lindgomyces_ingoldianus_ATCC_200398, 33 Lindgomyces_rotundatus_KT_1096, 34 Lophiostoma_compressum_IFRD_2014, 35 Lophiostoma_crenatum_AFTOLID_1581, 36 Massarina_eburnea_CBS_473.64, 37 Mycosphaerella_endophytica_CPC_1193, 38 Myriangium_duriaei_CBS_260.36, 39 Mytilinidion_andinense_EB_0330, 40 Mytilinidion_resinicola_CBS_304.34, 41 Oedohysterium_sinense_EB_0333, 42 Ophiosphaerella_sasicola_KT_1706, 43 Otthia_spiraeae_CBS_114124, 44 Phaeosclera_dematioides_CBS_157.81, 45 Phaeosphaeria_avenaria_AFTOLID_280, 46 Phaeosphaeriopsis_musae_CBS_120026, 47 Phaeotrichum_benjaminii_CBS_541.72, 48 Pleomassaria_siparia_AFTOLID_1600, 49 Pleospora_herbarum_CBS_191.86, 50 Quadricrura_septentrionalis_HC_4983, 51 Saccharata_proteae_CBS_115206, 52 Schizothyrium_pomi_CBS_486.50, 53 Sporormiella_minima_AFTOLID_1256, 54 Sydowia_polyspora_AFTOLID_1300, 55 Teratosphaeria_suberosa_CPC_11032, 56 Tetraplosphaeria_sasicola_KT_563, 57 Trichodelitschia_bisporula_CBS_262.69, 58 Tubeufia_paludosa_CBS_120503, 59 Venturia_inaequalis_CBS_594.70, 60 Westerdykella_ornata_CBS_379.55, 61 Zasmidium_cellare_CBS_146.36, 62 Acanthostigma_chiangmaiensis_MFLUCC100125, 63 Chlamydotubeufia_huaikangplaensis_MFLUCC100926, 64 Chlamydotubeufia_khunkornensis_MFLUCC100117, 65 Helicoma_chlamydosporum_CBS_160.69, 66 Helicoma_morganii_CBS_281.54, 67 Helicoma_muelleri_CBS_964.69, 68 Helicoma_palmigenum_NBRC_32663, 69 Helicomyces_lilliputeus_NBRC_32664, 70 Helicomyces_roseus_CBS_283.51, 71 Helicosporium_aureum_NBRC_7098, 72 Helicosporium_lumbricoides_JCM_9265, 73 Helicosporium_talbotii_MUCL_33010, 74 Thaxteriella_inthanonensis_MFLUCC110003, 75 Thaxteriellopsis_lignicola_MFLUCC100121, 76 Tubeufia_amazonensis_ATCC_42524, 77 Tubeufia_cerea_CBS_941.72, 78 Tubeufia_cylindrothecia_AR_4206, 79 Tubeufia_helicomyces_MUCL_15702, 80 Tubeufia_khunkornensis_MFLUCC100119, 81 Botryosphaeria_iberica_CBS_113188, 82 Endomelanconiopsis_endophytica_CBS_120397, 83 Aplosporella_prunicola_CBS_121167, 84 Coniosporium_apollinis_CBS_100214, 85 Coniosporium_apollinis_CBS_109865, 86 Thaxteriellopsis_lignicola_MFLUCC100122, 87 Aquaphila_albicans_BCC_3520, 88 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18525, 89 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18606, 90 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC18608, 91 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC20803, 92 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC4027, 93 Wiesneriomyces_conjunctosporus_BCC40615, 94 Wiesneriomyces_laurinus_BCC18609, 95 Wiesneriomyces_laurinus_BCC2922, 96 Wiesneriomyces_laurinus_BCC3922, 97 Wiesneriomyces_laurinus_BCC40614, 98 Wiesneriomyces_laurinus_BCC40684, 99 Wiesneriomyces_laurinus_DAOM_250029; TREE con_50_majrule = [&R] (1:0.0784574664741172,((84:0.001950739244843796,85:0.001019977879069203):0.03101433718803115,((24:0.06461921100626038,(((10:0.002127397579957056,83:6.707395769909909E-4):0.01157215401543129,(27:0.03045116899116677,51:0.0373496541990752):0.008793793797332701):0.004175921498333429,(82:0.008682001930780977,(12:0.01547097217356825,(43:0.003906130623220599,81:6.318821831148361E-4):0.003836720688721535):0.004828792064692227):0.01272457245275164):0.01630135049260847):0.007154830839850099,(((7:0.0147416909386013,59:0.009332992392368223):0.06331912947038044,(47:0.01214237056040812,57:0.02098631976640003):0.06444741928368589):0.03492367770887609,((9:0.02803342164465054,(20:0.01567101276361493,54:0.01135606383927161):0.01212167606034764):0.02002666361624451,((44:0.03700190758933727,((21:0.01878706668288207,38:0.04985160379494557):0.02583330780138314,(22:0.0188740828731396,23:0.005576759225947534):0.0165769764574824):0.006556123859010822):0.01414742722254706,((14:0.007791643844145271,31:0.02720886826591443):0.03653374290846716,((18:0.02383978470037267,55:0.03035354110420159):0.01596254160821824,((19:0.04425241285383571,52:0.02789959039526462):0.005115861872486284,(37:0.02669543061228522,61:0.04835624621855188):0.006307706614241157):0.008207043099687665):0.01883227181311783):0.02188872631017934):0.007752237446363229):0.02218607883974877):0.009570710108183743,((((25:0.001988814633313913,26:0.001105961771237827):0.00935042053369993,(39:0.06005873425897377,40:0.01313117744324745):0.05314306743676937):0.01672428767999843,((28:0.02022324153445096,41:0.07322407355846322):0.0189586008542795,((16:0.02783402898340581,17:0.03409702327458861):0.01395748733040294,((4:0.06209109474159393,8:0.05793641685143866):0.03244153066245033,(50:0.00851973823581925,56:0.02246151667854758):0.008054495914153288,(6:0.04347282219862214,(32:0.0040305607642036,33:0.003931928175526264):0.01209308026990926):0.01032908204272111,(48:0.04185453091727292,((53:0.02054971567452476,60:0.02826486220870206):0.01356438739941741,((34:0.004938073553774142,35:0.003440972040509954):0.03571106225086586,(((11:0.04192623533624122,36:0.06591217876122858):0.0088979485795128,(29:0.02010645167960954,42:0.01578262072875831):0.01298272291462197):0.0204315206466717,((45:0.005983496911158237,46:0.003441776260071027):0.008468403139888699,(13:0.02084261836952594,(30:0.01368376435815236,(5:0.01186712375125941,(15:0.005060466061017119,49:9.032987060660951E-4):0.008050919840819614):0.04807084853461673):0.005704680915333471):0.002086564575001924):0.01617100247896874):0.01696009907672079):0.01034601464537519):0.005795214276025665):0.008137457163650812):0.01210918042377952):0.01872069457506772):0.01714860996292206):0.01441466487221006,((2:0.01418432725960777,((88:9.627352142416751E-4,93:0.001187739267315614,(89:0.001199185979941954,90:0.002822645079849616):0.001406352680372015,(91:0.004300905292985958,92:4.917685638658351E-4):0.002323231638007916):0.008672569339498393,((94:0.003728370924315727,97:0.002643035912942453):0.002700910236704585,(96:0.003169029340888408,(98:0.001247738036729653,(95:0.006099773097958311,99:0.004459212469774013):0.0136406056394902):0.003758378649723189):0.004603075012963215):0.005916351912386076):0.005092834771723886):0.006295291770156583,((75:0.004574933218969676,86:6.907539279657957E-4):0.01474876138705368,((71:0.00629689516273218,(74:0.0544399574208994,(67:0.0139815390370002,80:0.01187344491602055):0.008747628819319017):0.03368475949928283):0.004344151163242549,((77:0.02392170535381298,(3:0.01445900542349496,62:0.01995186695118549):0.01091132932316352):0.01336806656157869,(87:0.01172469055250356,(64:0.005447386975494252,(63:0.01436482570344049,65:0.002221945740213157):0.007246605969269424):0.003288390113631494):0.004791656123404551,((66:0.003868966046639413,72:0.005006179344413476):0.004626552736724335,(76:0.01002151191119732,(79:0.004974010634785815,(69:0.0219105784643633,(70:5.792923351620367E-4,(58:0.001388185851663144,78:8.601325803371097E-4):0.002977410859601104,(68:0.00880718366259353,73:8.914685201526691E-4):0.001849995587122075):0.003741489784214937):0.001509485033141567):0.005098362355430553):0.005292052885308778):0.002830394014140032):0.003439075117247726):0.007605472435968834):0.01927819551651556):0.01741445563648224):0.006119678738964946):0.007126625573155294):0.0784574664741172); END;