#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 03, 2021; 3:51 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Manamgoda D.S., Rossman A.Y., Castlebury L.A., Madrid H., Crous P.W., & Hyde K.D. 2014. The genus Bipolaris. Studies in Mycology, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S16163] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=56; TAXLABELS Bipolaris_bicolor_CBS690.96 Bipolaris_chloridis_CBS242.77 Bipolaris_cookei_AR5185 Bipolaris_cookei_MAFF511191 Bipolaris_cynodontis_C1204 Bipolaris_cynodontis_CBS109894_ Bipolaris_cynodontis_ICMP6128_ Bipolaris_cynodontis_MFU0088 Bipolaris_cynodontis_MFU0090 Bipolaris_cynodontis_MUS002 Bipolaris_cynodontis_MUS003 Bipolaris_drechsleri_AR4841_ Bipolaris_drechsleri_FIP373_ Bipolaris_drechsleri_MUS0028_ Bipolaris_eleusines_CBS274.91 Bipolaris_heveae_CBS241.92_ Bipolaris_maydis_AR5182 Bipolaris_maydis_AR5183 Bipolaris_maydis_C4 Bipolaris_maydis_C5 Bipolaris_maydis_CBS136.29_ Bipolaris_melinidis_BRIP12898 Bipolaris_microlaenae_BRIP_15613 Bipolaris_microstegii_AR4840 Bipolaris_microstegii_AR5192_ Bipolaris_multiformis_CBS480.74 Bipolaris_multiformis_FIP499 Bipolaris_oryzae_AR3797 Bipolaris_oryzae_AR5204 Bipolaris_oryzae_MAFF235449 Bipolaris_oryzae_MKH0032_ Bipolaris_oryzae_MMS0061 'Bipolaris panici-miliacei CBS199.29' Bipolaris_peregianensis_BRIP12790Australia Bipolaris_peregianensis_DAOM221998_ Bipolaris_sacchari_ICMP6227_ Bipolaris_salviniae_IMI228224 Bipolaris_sorokiniana_CBS110.14_ Bipolaris_sorokiniana_CBS120.24 Bipolaris_sorokiniana_MAF235500 Bipolaris_sorokiniana_MAFF235501 Bipolaris_sorokiniana_MAFF236448_ Bipolaris_sorokiniana_MAFF238877 Bipolaris_urochloae_ATCC58317_ Bipolaris_victoriae_CBS327.64_ Bipolaris_victoriae_DAOM147449 Bipolaris_yamadae_CBS202.29 Bipolaris_yamadae_DAOM147441 Bipolaris_yamadae_MAFF235507 Bipolaris_zeae_AR3795_ Bipolaris_zeae_AR5181 Bipolaris_zeae_DAOM211267 Bipolaris_zeicola_AR5166 Bipolaris_zeicola_AR5168_ Bipolaris_zeicola_FIP532 Curvularia_lunata_CBS157.34 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M23383] TITLE Bipolaris; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1914; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Bipolaris_bicolor_CBS690.96 ?----------------------------CTAC-TGATCCGAGGTC-AAAGTTAAAAATTGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGTGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAAATTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAAAAAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCGGAACCTTTGATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTGCCACTCCTTTGATGGGAACATGCAGACTGACGTAGACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATCCCATGGAGCGAGACTGGTGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGATGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????-CCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGCCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGGGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCGAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_chloridis_CBS242.77 ?----------------------------CTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA---ATGTAACAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTGAGGCGAGTCTCCCTACAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGT?-????CTGACCCCATATCCCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATTGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTGACCAGAGCAAGCATGTGCTTCGGCCTGACGCGCTGGTATCATTTCTTTGATGGAGCCATGTAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGATA?????-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------??? Bipolaris_cookei_AR5185 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTGAAA--TGATG-AGTCTTGATGGATCACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAGACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTGAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGAGAGACAAA---ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAAAAAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCTCATTTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCATTCCCTCAA-CCCAGAACGTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTATCATTCCTTTCATGGAATCGTGCAGACTAACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACTTGACCGTCAATGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTTGTCATGGGTGTCAACCACGAGACTTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATAGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCTCCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTGAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGGAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGAAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCTCCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAACCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCAAGCAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCGGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cookei_MAFF511191 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTGAAA--TGATG-AGTCTTGATGGATCACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAGACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTGAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGAGAGACAAA---ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAAAAAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCTCATTTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCATTCCCTCAA-CCCAGAACGTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTATCATTCCTTTCATGGAATCGTGCAGACTAACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACTTGACCGTCAATGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTTGTCATGGGTGTCAACCACGAGACTTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATAGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCTCCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTGAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGGAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGAAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCTCCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAACCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCAAGCAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCGGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_C1204 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTG-????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCAGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_CBS109894_ ?TTGATATGCTTAAGTTCATCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCGGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA??????CCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_ICMP6128_ ?----------------------------CTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCAGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_MFU0088 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCAGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA?????----CAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_MFU0090 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTG-????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCAGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_MUS002 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCAGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_cynodontis_MUS003 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AATTGTAAAAGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TTA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCCTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAACCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAAGCCTTCACCAGAGCAAACATTTGCTTCAGCCTGTCGCGCTAGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGTAGACTGACCCATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTTATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCTGATA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGACCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATAGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_drechsleri_AR4841_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCCCAGAAAGAGAGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAACGTTTGCTTCGGTCTGAAGCACTGGTGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTACGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTATGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGATGCCCCCATGTACGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTA?----------?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGCGTGTAGGCAAGCAGGGCGTGCTCACGAGTCT-GCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGC-ATAATGAGGA??? Bipolaris_drechsleri_FIP373_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCCCAGAAAGAGAGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAACGTTTGCTTCGGTCTGAAGCACTGGTGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTACGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTATGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGATGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGCGTGTAGGCAAGCAGGGCGTGCTCACGAGTCT-GCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGC-ATAATGAGGA??? Bipolaris_drechsleri_MUS0028_ ?-------------?TTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCCCAGAAAGAGAGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAACGTTTGCTTCGGTCTGAAGCACTGGTGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTACGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTATGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGATGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGCGTGTAGGCAAGCAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCAATAATGA-GA??? Bipolaris_eleusines_CBS274.91 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT--------AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCTCACTACGCTGTAAGCACTTCCTCAA-CCCAGATCCTTTCACCGGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTATCATTCCTTTGATAGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGTGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA??????CCTCAACACACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATCTCGGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCAAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCATTCTTGGAGTCACCGGCAACATTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCAGTCTCGACACGGCCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCGATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTAACACCAAGAGTGTAGGCAAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCAGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_heveae_CBS241.92_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAACAAATGTAAACGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC--GCAAAGGAGAGACAAAAAGACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAGAAAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAG-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCTCATCTCTCAGCATTGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTATGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAGCCTTTTACCAGAGCAAGTGTTTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTGTCGTTTCCTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGCGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCTGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????-CCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGAAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGACAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCAGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCAGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACAATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_maydis_AR5182 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAAATCGTAAGAGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAAGAGGGAGACAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTATACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAA---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTGACCACAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACGGGTATCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACTGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCATGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGAGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_maydis_AR5183 ?ATGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAAATCGTAAGAGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAAGAGGGAGACAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTATACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAA---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTGACCACAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACGGGTATCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACTGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCATGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGAGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_maydis_C4 ?-TGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAAATCGTAAGAGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAAGAGGGAGACAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTATACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAA---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTGACCACAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACGGGTATCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACTGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGA?-?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCAGCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCATGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGAGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_maydis_C5 ?TTTGTATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAAATCGTAAGAGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAAGAGGGAGACAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTATACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAA---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTGACCACAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACGGGTATCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACTGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGA?-?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCATGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGAGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_maydis_CBS136.29_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAAATCGTAAGAGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAAGAGGGAGACAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTATACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AAA---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTGACCACAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGACGCACGGGTATCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACTGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????----------------------------------------------------------TGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCATGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGAGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_melinidis_BRIP12898 ?----------------------------CTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAG-TTGT-G-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGAC-----AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATAGCAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCACATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTTCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCGTGACGCGCTGGTATCATTTGTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCCTATTATGTCGTTGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACTTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGCGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCAGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGGGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGA-CTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTCGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTA-GCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATGCCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_microlaenae_BRIP_15613 ?----------------------------CTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAACGTAAACGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC--GCAAAGGAGAGACAAAAAGACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA--AA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAG-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGG?--????CTGACCCCATCTCTCAGCATTGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATTGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTTGCCAGAGCAAGTGTTTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTGTCATTTCCTTGATGGAACCATGTAGACTGACGTATATATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACTACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGCAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCAGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGACACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGCCTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACAATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATGATGAGAA??? Bipolaris_microstegii_AR4840 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACACCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCGGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_microstegii_AR5192_ ?-TGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACACCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCGGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_multiformis_CBS480.74 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTC-AAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????-----------?ATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_multiformis_FIP499 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGG-G-????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATA-TGAGGA??? Bipolaris_oryzae_AR3797 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAATGTAGA-GTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTCGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTG-????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAATCCTCCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCATGACGCACTGATGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAATTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTAGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_oryzae_AR5204 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAATGTAGA-GTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTCGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAATCCTCCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCATGACGCACTGATGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAATTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTAGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCT-GCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_oryzae_MAFF235449 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAATGTAGA-GTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAATCCTCCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCATGACGCACTGATGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAATTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTT?----------?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTAGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_oryzae_MKH0032_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAATGTAGA-GTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTAT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAATCCTCCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCATGACGCACTGATGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAATTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTAGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCA-CAGTACCGGCAGCGATAATGATGA??? Bipolaris_oryzae_MMS0061 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAATGTAGA-GTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAATCCTCCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCATGACGCACTGATGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAATTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTAGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? 'Bipolaris panici-miliacei CBS199.29' ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTGAA-AAATGTAGA-GTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGAAACTGCAT----AAG-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGATCCTATATCTTAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAATCCTCCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCATGACGCACTGATGTCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCGACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTAGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_peregianensis_BRIP12790Australia ?----------------------------CTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AAATGTAAACGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGAT-CAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC--GCAA--GGAGAGACAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA--AA-TTACATTGTTTTTTACTGACGC-TGATGAAAACTGCAA----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAG-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACACGGGT?-????CTGACCCCATCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGATCCTTTCGCCAGAGCAAGCGTTTGCTTCATCCTGACGCACTGGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGAAACAACCTGACAGTCAACGGCAAGACCATTCGTTTCCATATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTTGAGTCTACTGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAAGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCAACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCCACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATAGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTAGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGCGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTAATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCGGACCACTTGGTGGTATCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_peregianensis_DAOM221998_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA-AAATGTAAACGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC--GCAA--GGAGAGACAAAAAACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTGTTTTTTACTGACGC-TGATGAAAACTGCAA----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAG-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACACGGGTGT????CTGACCCCATCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGATCCTTTCGCCAGAGCAAGCGTTTGCTTCATCCTGACGCACTGGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGAAACAACCTGACAGTCAACGGCAAGACCATTCGTTTCCATATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTTGAGTCTACTGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAAGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCAACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCCACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGAGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATAGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTAGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGCGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTAATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCGGACCACTTGGTGGTATCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGA-GA??? Bipolaris_sacchari_ICMP6227_ ?----TAAGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAA---ATGTAGAGGTCTTGATGGAGTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAAAATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAA--ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGAAACTGCAT----AAG---AAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGATCCTTTCGCCAGAGCAAGCGTTTGCTTCATCCTGACGCACTGGTATCATTTCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATAAACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGAAACAACCTGACAGTCAACGGCAAGACCATTCGTTTCCATATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTTGAGTCTACTGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAAGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGAGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCAGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCAGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGAGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGACTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_salviniae_IMI228224 ?-TTATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAGATTGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGAC-----AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATAGCAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????{AC}TGACCCCACATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTTCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACTAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCGTGACGCGCTGGTATCATTTGTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCCTATTATGTCGTTGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACTTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGCGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCAGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGGGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGA-CTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTCGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTA-GCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATGCCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_sorokiniana_CBS110.14_ ?ATGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_sorokiniana_CBS120.24 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCC?----?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_sorokiniana_MAF235500 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATA-CAGCCTCGAACTCACCAGTA-CGGCAGCGATA-TGAG-A??? Bipolaris_sorokiniana_MAFF235501 ?-TGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACC-GCAGCGATAATGA-GA??? Bipolaris_sorokiniana_MAFF236448_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_sorokiniana_MAFF238877 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCTGTGTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACCCCCTCAA-TCCAGAACCTTTCACCAGAGCAAGCGTTTGCTTCGGCCTGATGCACTGGTATCATTCCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACTGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCCGCTC-CCTCTGCTGATGCTCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGAGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCAACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATAGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGACTTAGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGCTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_urochloae_ATCC58317_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTT{CT}TCCTGATCCAAAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCGC-AGAAAGAGAGAC---AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTTTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT----AAA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCATATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCTGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTTAATCCCAGGACCTATCGCCAGAGCAAGCGTGTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTATCATATCTTTGATGGAACTATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCAA-TCTGCTCGC{AG}TCCGCTGATGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACC?------------?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTGCCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGTTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGCAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGCAGAGCGTGCTCACGAGTCT-GCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAACGAT-ATGAGGA??? Bipolaris_victoriae_CBS327.64_ ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGCACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????-CCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCAAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATTATGAGGA??? Bipolaris_victoriae_DAOM147449 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT------A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGCACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGA?--------------?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCAAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATTATGAGGA??? Bipolaris_yamadae_CBS202.29 ?-----------------------------TACCTGATCCGAGGTC-AAAGTTAAAATTTGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGACACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTGTTTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----T---AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACCACAGCAAGCGTCTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTGTCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACTATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????-CCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCT-GCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_yamadae_DAOM147441 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAATTTGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGACACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTGTTTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----TAA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACCACAGCAAGCGTCTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTGTCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTAACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGAT-ATGAGGA??? Bipolaris_yamadae_MAFF235507 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTC-AAAGTTAAAATTTGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGACACAGAGTGCAAAATATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGCAAGAGGGAGACAAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAA-TAA-TTACATTATTTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----T-A-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGT????CTGACCCCATATCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCCCTCAA-CCCAGAACCTTTCACCACAGCAAGCGTCTGCTTCGGCCTGACGCACTGGTGTCATTTCTTTGATGGAACCATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTAACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCTACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCATCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_zeae_AR3795_ ?-------------------------------------------------GTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCCCACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTG-????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CTCGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGGCCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATGACTGGGA??? Bipolaris_zeae_AR5181 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CTCGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATGATGA---??? Bipolaris_zeae_DAOM211267 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATGTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CTCGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCAGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATGATGAGAA??? Bipolaris_zeicola_AR5166 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATCTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCAAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTGC????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAATCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????G-CTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_zeicola_AR5168_ ?ATGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATCTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCAAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTG-????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAATCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Bipolaris_zeicola_FIP532 ?TTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAAAAGTTAAAA-ATCTAG-AGTCTTGATGGATTACCGTCCTTTTCTCCTGATACAAAGCGCAAATTATGTGCTGCGCTCCGAAACCAG-TAGGCCGGCTGCCAATCGTTTTAAGGCGAGTCTCCC-AGAAAGAGGGAGAC-AAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAATTAA-TTACATTG-TTTTTACTGACGC-TGATGGTAACTGCAT-----AA-AAAAAAAGGTTTATGGTTTGGTCCTGGTGGCGGGCAAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACATGGGTG-????CTGACCCCGTCTCTCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGACATTGTCGCCGTAAACGACCCTTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCACTCTCTCAA-CCTGGAACCTTTCATCAGAGCAAGCATTCGCTTCGGCCTGACGTACTGGTACCATTCTTTTGATGAGAACATGCAGACTGACGTATACACAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGTTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATTCCATGGAGCGAGACTGGCGCTTACTACGTCGTCGAGTCCACCGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCCCACTTGAAGGGCGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CTTCCGCTGACGCCCCCATGTTCGTCATGGGTGTCAATCACGAGACCTACAAGCCCGACA?????GCCTCAACGCACATGGGCTTGGAGGGAACCATCTTGACGATGGCGGCGTCACCAGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCAATCTTCTCGAGGAGCTCAGAGAACTTGCAGGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCGAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTGAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGGAAGCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAACCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTCAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACCTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGCCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGAACCGTGCCAATACCACCGATCTTGTACACATCCTGGAGGGGAAGACGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGCTGGGAGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCGGTGGCCTTGGACTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGAGGAGGCCTCAATCATGTTGTCACCGTTGAAACCGGAGATGGGCACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTATCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATCTCCTGGTAACGGTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCAACGATGAGCTGCTTGACACCAAGGGTGTAGGCGAGAAGGGCGTGCTCACGAGTCTGGCCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCAGCGATAATGAGGA??? Curvularia_lunata_CBS157.34 ?-------------------------------CCTGATCCGAGGTCAAACGTGAGAA--GG----AGGCTTGATGGATTGCCG---TTTT--GCTGATGGCAAGCGC-AAAAATGTGCTGCGCTGCGAAACCAGAAAGGCCGGCTGCCAATCACTTTAAGGCGAGTCT--TTGGGCGACCAAA-GACAAAA-ACGCCCAACACCAAGCAAAGCTTGAGGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCTTTGGAATACCAAAGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACACTACGTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTAAATGATTTACATTG-TTTGTACTGACGC-TGATTGCAACTGCAT----AA-----AAAAGGTTTATTTGGTGGTCCTGGTGGCGAGCGAA-CCCGCCCAGGAAACAACAAGTGCGCAAAAGACAAGGGT--????CTAATCGAAGCTCGCAGCATCGAGCACAACGAC-GTCGAGATTGTCGCCGTGAACGACCCCTTCATCGAGCCCCACTACGCTGTAAGCATCCCCAGCA--CAGAATCCTTCCGTCAGAGCGATGCTTTGCATCATTGATTCCATCCTGGCATGATCCATTGGCGGAACAGTACAAGCTAACATGTCCATAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGCGACATCAAGGTTGACGGCAACAACCTGACTGTCAACGGCAAGACCGTCCGCTTCCATATGGAGAAGGACCCCGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCTTACTACGTCGTTGAGTCCACTGGTGTCTTCACCACCACCGAGAAGGCCAAGGCTCACTTGAAGGGTGGAGCCAAGAAGGTTGTCATCTCTGCTC-CCTCCGCCGATGCCCCTATGTTCGTCATGGGTGTCAACCACGAGACCTACAAGTCTGAC??????GCCTCAACGCACATGGGCTTAGAGGGAACCATCTTGACGATGGCAGCGTCACCGGACTTGATGAACTTGGGGGAGTTCTCAACAGACTTTCCGGTACGGCGGTCGATCTTCTCGAGGAGCTCGGAGAACTTGCAAGCAATGTGGGCAGTGTGGCAGTCAAGGACTGGTGCGTAACCGGCACCGACCTGACCGGGGTGGTTAAGGACGATGACCTGGGCGTTGAAGGACTCGCAACCCTTGGGGGGGTCGTTCTTGGAGTCACCGGCAACGTTACCACGACGGATCTCCTTGACGGAGACGTTCTTGACGTTGAAGCCGACGTTGTCACCGGGGACACCCTCGGTGAGCTGCTCGTGGTGCATCTCGACGGACTTGACTTCAGTGGTGACACCAGCGGGGGCGAAGGTGACGACCATACCGGGCTTGATGATACCGGTCTCGACACGACCGACGGGGACCGTGCCAATACCACCAATCTTGTAGACATCCTGGAGGGGAAGGCGGAGGGGCTTGTCGGTAGGACGGACAGGGGGGTCGATGGCGTCGATGGCCTCGAGGAGGGTCTTACCAGTGGCCTTGGCCTTGGTCTCCTTCTCCCAACCCTTGTACCAGGGGCAGTTGGTGGAAGCCTCAATCATGTTGTCTCCGTTGAAACCGGAGATGGGGACGAAGGGAACGTGCTTGGGGTTGTAGCCGACCTTCTTGATGAAGTTGGAGGTCTCCTTGATGATTTCCTGGTAACGCTCCTCAGACCACTTGGTGGTGTCCATCTTGTTGATGGCGACGATGAGCTGCTTGACACCGAGGGTGTAGGCGAGCAGAGCGTGCTCACGAGTCTGACCATCCTTGGAGATACCAGCCTCGAACTCACCAGTACCGGCGGCAAT--------??? ; END; BEGIN TREES; TITLE Bipolaris_MPT; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Bipolaris_victoriae_CBS327.64_, 2 Bipolaris_victoriae_DAOM147449, 3 Bipolaris_zeicola_AR5166, 4 Bipolaris_zeicola_AR5168_, 5 Bipolaris_zeicola_FIP532, 6 Bipolaris_zeae_AR3795_, 7 Bipolaris_zeae_AR5181, 8 Bipolaris_zeae_DAOM211267, 9 Bipolaris_microstegii_AR4840, 10 Bipolaris_microstegii_AR5192_, 11 Bipolaris_eleusines_CBS274.91, 12 Bipolaris_drechsleri_FIP373_, 13 Bipolaris_drechsleri_AR4841_, 14 Bipolaris_drechsleri_MUS0028_, 15 Bipolaris_sorokiniana_CBS120.24, 16 Bipolaris_sorokiniana_CBS110.14_, 17 Bipolaris_sorokiniana_MAF235500, 18 Bipolaris_sorokiniana_MAFF238877, 19 Bipolaris_sorokiniana_MAFF235501, 20 Bipolaris_sorokiniana_MAFF236448_, 21 Bipolaris_multiformis_CBS480.74, 22 Bipolaris_multiformis_FIP499, 23 Bipolaris_urochloae_ATCC58317_, 24 Bipolaris_melinidis_BRIP12898, 25 Bipolaris_salviniae_IMI228224, 26 Bipolaris_yamadae_CBS202.29, 27 Bipolaris_yamadae_DAOM147441, 28 Bipolaris_yamadae_MAFF235507, 29 Bipolaris_bicolor_CBS690.96, 30 Bipolaris_cookei_AR5185, 31 Bipolaris_cookei_MAFF511191, 32 Bipolaris_cynodontis_MUS003, 33 Bipolaris_cynodontis_MUS002, 34 Bipolaris_cynodontis_C1204, 35 Bipolaris_cynodontis_CBS109894_, 36 Bipolaris_cynodontis_ICMP6128_, 37 Bipolaris_cynodontis_MFU0090, 38 Bipolaris_cynodontis_MFU0088, 39 Bipolaris_sacchari_ICMP6227_, 40 Bipolaris_chloridis_CBS242.77, 41 Bipolaris_oryzae_AR3797, 42 Bipolaris_oryzae_AR5204, 43 'Bipolaris panici-miliacei CBS199.29', 44 Bipolaris_oryzae_MAFF235449, 45 Bipolaris_oryzae_MMS0061, 46 Bipolaris_oryzae_MKH0032_, 47 Bipolaris_heveae_CBS241.92_, 48 Bipolaris_microlaenae_BRIP_15613, 49 Bipolaris_maydis_AR5182, 50 Bipolaris_maydis_CBS136.29_, 51 Bipolaris_maydis_C5, 52 Bipolaris_maydis_C4, 53 Bipolaris_maydis_AR5183, 54 Bipolaris_peregianensis_DAOM221998_, 55 Bipolaris_peregianensis_BRIP12790Australia, 56 Curvularia_lunata_CBS157.34; TREE PAUP_1 = [&R] ((((((((1:0.0,2:0.0):3.0,(3:0.0,4:1.0,5:0.0):3.0,(9:0.0,10:0.0):4.0):3.0,(6:5.0,7:1.0,8:1.0):3.0):8.0,29:15.0):9.0,(((23:23.0,(24:0.0,25:0.0):23.0):3.0,(((((32:0.0,33:0.0,34:0.0,36:0.0,37:0.0,38:0.0):1.0,35:1.0):13.0,40:10.0):10.0,((39:10.0,(54:0.0,55:0.0):20.0):13.0,(47:12.0,48:11.0):13.0):7.0):3.0,(((41:0.0,42:0.0):1.0,44:1.0,45:0.0,46:2.0):1.0,43:4.0):15.0):6.0):2.0,((26:1.0,(27:0.0,28:1.0):1.0):7.0,(49:0.0,50:0.0,51:2.0,52:1.0,53:1.0):18.0):10.0):4.0):3.0,((11:22.0,(15:0.0,16:1.0,17:0.0,18:0.0,19:0.0,20:0.0,21:0.0,22:0.0):16.0):3.0,(12:0.0,13:1.0,14:0.0):11.0):6.0):9.0,(30:0.0,31:0.0):21.0):64.0,56:76.0); END;