#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 24, 2021; 10:50 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Takamatsu S., Siahaan S.A., & Shinoda T. 2015. Erysiphe kissiana sp. nov.: a missing link between tropical and temperate powdery mildew species. Mycoscience, 56(5): 512-515. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S16525] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=18; TAXLABELS Erysiphe_asiatica_ex_Castanopsis_MUMH4989 Erysiphe_asiatica_ex_Castanopsis_MUMH4992 Erysiphe_gracilis_var._gracilis_ex_Quercus_MUMH122 Erysiphe_gracilis_var._longissima_ex_Quercus_MUMH406 Erysiphe_japonica_var._crispulae_ex_Quercus_MUMH4163 Erysiphe_japonica_var._crispulae_ex_Quercus_MUMHs75 Erysiphe_japonica_var._japonica_ex_Quercus_MUMH4159 Erysiphe_japonica_var._japonica_ex_Quercus_MUMH4582 Erysiphe_javanica_ex_Castanopsis_MUMH5147 Erysiphe_javanica_ex_Castanopsis_MUMH5153 Erysiphe_kissiana_ex_Castanopsis_cuspidata_MUMH5660 Erysiphe_kissiana_ex_Castanopsis_cuspidata_MUMH5661 Erysiphe_monoperidiata_ex_Castanopsis_MUMH4988 Erysiphe_monoperidiata_ex_Castanopsis_MUMH4991 Erysiphe_monoperidiata_ex_Lithocarpus_MUMH4985 Erysiphe_monoperidiata_ex_Lithocarpus_MUMH4986 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_TPU439 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_MUMH113 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M24544] TITLE 'Matrix in file "Ekissiana_ITS+28S_del.nexus"'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1232; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Erysiphe_asiatica_ex_Castanopsis_MUMH4989 -------------TCAGC--CATGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCTCCCACCCGTGTTGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGATCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGCATATGGCG-GTGCTGCCCAACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCAT---TGTGGACCCTGTAGTCTAAGAT-------TTAGAT--TTAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAA---TCGGCGACCCTTAAAGACAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACCGGGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGTCATACAGCCCAACTGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_asiatica_ex_Castanopsis_MUMH4992 -------------TCAGC--CATGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCTCCCACCCGTGTTGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGATCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGCATATGGCG-GTGCTGCCCAACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCAT---TGTGGACCCTGTAGTCTAAGAT-------TTAGAT--TTAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAA---TCGGCGACCCTTAAAGACAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCC-GTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACCGGGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGTCATACAGCCCAACTGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_gracilis_var._gracilis_ex_Quercus_MUMH122 CAGAGCGTGAGGTCCAGC--CATAGCAGT--TGCCGTGTGCTGGA--TCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTATATTTTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC-CATGGC--ATGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCCT--ACATCCAAACTCAT-GTTGT---CCTTGTAGTCTAAGGC--------AAGAT-TTTAAGAATTGAT-----AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCCTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCTCGCCGAAT--CCGGTGGCCCTTAAAGGTAGTGGCGGTGCCGACGTCAGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACAGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGG-CCTGCGCTCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCACTGCTGATCATCCAGAGGTTCCCTCTGGTGCACTCAGTAGTGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCG-GGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_gracilis_var._longissima_ex_Quercus_MUMH406 CGGAGCGTGAGGTCCAGCCTCATGGCAGT-TTGTCGTGTGCTGGA--TCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTCGTATTCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTTATGCG-TGAGC--ATGGCG-TTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTT--ACACCCAAACTCAT-GTTGT--CCCCTATAGTCTAAGAG-------CAAGAT--TTGAGAATTGAT-----AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAACCCCCCTCGAGCT-ACCATTTG--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAA---CCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTGCTGACGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAAAGCGGCGATGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGG-CCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-GGAGGAATGTAGCT-CCCTTTCG-GGGGAGTG-TTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTTGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_japonica_var._crispulae_ex_Quercus_MUMH4163 CAGAGCGAGAGGTCCAGC--CATGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCC---GGCGCCCATGGTCGCGTTTCGTACGATGAGC--ATGGCGTGAGCGGTCC-ACCGGCTTAGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTTTAACACCCAAACTCAT-GTTGT-CCCCCTGTTGTCTAAG?C-------AAAGAT--TTAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCCTCGAGCTAACCATTTT-GGTGTGGCTGCGGTATTGGGGCTCGCTGAATC-TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGGGCTAACGTCGGCTCTACGCGTAGTAATAGATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACAGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGG-CTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-AGAGGAACGTAGCT-ACCTTTCG-GGGGAGTGTTTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGAAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_japonica_var._crispulae_ex_Quercus_MUMHs75 CAGAGCGAGAGGTCCAGC--CATGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCC---GGCGCCCATGATCGCGTTTCGTACGATGAGC--ATGGCGTGAGCGGTCC-ACCGGCTTAGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTTTAACACCCAAACTCAT-GTTGTCCCCCCTGTTGTCTAAGGC-------AAAGAT--TTAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCCTCGAGCT-ACCATTTT-TGTGTGGCTACGGTATTGGGGCTCGCTGAATC-TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGGGCTAACGTCGGCTCTACGCGTAGTAATAGATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACAGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGG-CTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-AGAGGAACGTAGCT-ACCTTTCG-GGGGAGTGTTTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_japonica_var._japonica_ex_Quercus_MUMH4159 CAGAGCGAGAGGTCCGGC--CATGGCAGT--TGTCATGCGCTGGA--TCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCT---AGCGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGCGTGAGCGGTCC-ACCGGCTTAGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTTTAACACCCAAACTCAT-ATTGT-CCCCCTGTTGTCTAAGGC------AAAAGAT--TTAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAC-CCCCCTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTTCGGTATTGGGGCTCGCTGAATC-TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGGGCTAACGTCGGCTCTACGCGTAGTAATAAATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACAGCGACTAGCC-------------------------------------AAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGG-CTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-AGAGGAACGTAACT-ACCTTTCG-GGGGAGTG-TTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTTGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_japonica_var._japonica_ex_Quercus_MUMH4582 CAGAGCGAGAGGTCCGGC--CATGGCAGT--TGTCATGCGCTGGA--TCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCT---AGCGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGCGTGAGCGGTCC-ACCGGCTTAGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTTTAACACCCAAACTCAT-ATTGT-CCCCCTGTTGTCTAAGGC------AAAAGAT--TTAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAC-CCCCCTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTTCGGTATTGGGGCTCGCTGAATC-TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGGGCTAACGTCGGCTCTACGCGTAGTAATAAATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACAGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGG-CTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-AGAGGAACGTAACT-ACCTTTCG-GGGGAGTG-TTTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTTGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_javanica_ex_Castanopsis_MUMH5147 ----------------------------------------------------CCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATTGTTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGATGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATGGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_javanica_ex_Castanopsis_MUMH5153 ------------TCTAG---CCTGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTTGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATTGTTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGATGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATGGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_kissiana_ex_Castanopsis_cuspidata_MUMH5660 ------------TCTAG---CCTGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTATATTTTCGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATAATTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_kissiana_ex_Castanopsis_cuspidata_MUMH5661 GAGCGCGTGGGGTCTAG---CCTGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTATATTTTCGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATAATTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_monoperidiata_ex_Castanopsis_MUMH4988 ------------TCTAG---CCTGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTCGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTTGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATTGTTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGTTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGTGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_monoperidiata_ex_Castanopsis_MUMH4991 -------------CTAG---CCTGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTCGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATTGTTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAACGGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGGGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGTGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_monoperidiata_ex_Lithocarpus_MUMH4985 ------------TCTAG---CCTGGCAGT--TGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTCGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTTGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATTGTTGT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TGAAGAATTGAT----AAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAG---TCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCCAGTAACGGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGGGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGTTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_monoperidiata_ex_Lithocarpus_MUMH4986 ------------TCTAG---CCTGACAGT--GGTCGTGCGCTGGATCTCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTGTATTTTCGTTGCTTTGGCGGACCGGGCT-----CGCCCATGGTCGCGTTTCGTGCG-TGAGC--ATGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGGGCGCGTCCGCCAGAGACCTTT-ACATCCAAACTCATTGTTAT--CCCCTGTAGTCTAAGGT-------TTAGAT--TTAAGAATTGATAAAAAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACAA-CCCCTTCGAGCT-ACCATTTTGTGTGTGGCTACGGTGTTGGGGCTCGCCGAGGCGGCGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCAGTACCGATGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAGCTCGCGACAGAGCGGCGACGGCGACTAGCC-GTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCTGCGCCCGGGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGGCGCTGCTGATCATCCAGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGACAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCTTTCGCGGGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_simulans_ex_Rosa_TPU439 CAGAGCGTGAGGTCCAGC--CATGGCACTAGTGTCGTGCGTTGGA--TCGACCCT-CCACCCGTGTCGACTTATAATTTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCT------GCCCACGTTCGCG----------AGAGC--GTGGC--GTGCTGCCC-ACCGGCTTCGGCTGGAGCGTGCCCGCCAGAGACCT---AACCCCAAACTCAT-GTTGT---CCCTGTAGTCTAAGGC--------AAGAT--TTAAGAATTGAT-----AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCCCTCGAGCT-ACCATTTT--GTGTGGCTCCGGTGTTGGGGCTCGCTGCA---GTGGCGGCCCTTAAAGGCAGTGGCGGTGTCGACGTCGGCTTTACGCGTAGTAA---ATAACTCGCGACAGAGTGGCGACGGCAACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTGCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTTGGGCTGTGGGTTTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCTGAGG-CCCGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGAC-TTGGACGCTGCCGATCATTCCGA-GTTCTCTCTGATGCACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGCAGAAAGACC-GGAGGAACGTAGCTCCCCCCTCGGGAGGAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATACAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAACCCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT Erysiphe_trinae_ex_Quercus_MUMH113 CAGAGCGTGAGGTCCAGC--CCTGGCAAT--TGTCGTGCGCTGGA--TCGACCCT-CCACCCGTGTCGATTCGTCTTTTTGTTGCTTTGGCGGGCCCGGCTTTTCTCGCCCATGGTCACGTTTCGTGTG-TGAGC--ATGGCGTGTGAGCCCCCACCGGCTGCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTTTTACATCCAAACTCAT-GTTGTGTCCCCTGTAGTCTAAGGCAAATGAAAAAGATAATTTAGAATGGAT-----AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGGATGCCTGTTCGAGCGTCATAACGCCCCCCCTCAAGCT-ACCAGTTT-TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCTCGCCGAATC-TCGGCGGCCCTTAAATGCAGTGGCGGTGCTGACGTCGGCTTTACGCGCAGTAC--AATAGCTCGCGACAGAGTGGCGACAGCGACTAGCCAGTAAC-GGCGAGTGAAGCGGTGACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCAGAATCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGG-TTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGCC---AGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGAC-TTGGGCGCTGCCGATCATCCCGA-GTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGAGAAAGACC-GGAGGAACGTAGCT-CCCCTTCG-GGGCAGTG--TTATAGCCTCTGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGTTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTTACATCAATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCT ; END; BEGIN TREES; TITLE 'Trees from "Ekissiana_ITS+28S_del.nexus"'; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Erysiphe_kissiana_ex_Castanopsis_cuspidata_MUMH5661, 2 Erysiphe_kissiana_ex_Castanopsis_cuspidata_MUMH5660, 3 Erysiphe_monoperidiata_ex_Lithocarpus_MUMH4986, 4 Erysiphe_monoperidiata_ex_Lithocarpus_MUMH4985, 5 Erysiphe_monoperidiata_ex_Castanopsis_MUMH4991, 6 Erysiphe_monoperidiata_ex_Castanopsis_MUMH4988, 7 Erysiphe_javanica_ex_Castanopsis_MUMH5153, 8 Erysiphe_javanica_ex_Castanopsis_MUMH5147, 9 Erysiphe_asiatica_ex_Castanopsis_MUMH4992, 10 Erysiphe_asiatica_ex_Castanopsis_MUMH4989, 11 Erysiphe_gracilis_var._gracilis_ex_Quercus_MUMH122, 12 Erysiphe_trinae_ex_Quercus_MUMH113, 13 Erysiphe_gracilis_var._longissima_ex_Quercus_MUMH406, 14 Erysiphe_japonica_var._japonica_ex_Quercus_MUMH4159, 15 Erysiphe_japonica_var._japonica_ex_Quercus_MUMH4582, 16 Erysiphe_japonica_var._crispulae_ex_Quercus_MUMH4163, 17 Erysiphe_japonica_var._crispulae_ex_Quercus_MUMHs75, 18 Erysiphe_simulans_ex_Rosa_TPU439; TREE PAUP_1 = [&R] (((((((((1,2),((4,6),5)),3),(7,8)),(9,10)),(13,((14,15),(16,17)))),11),12),18); END;