#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on May 28, 2020; 16:09 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Chirivi-salomon J.S., Danies G., Restrepo S., & Sanjuan T.I. 2015. Lecanicillium sabanense sp. nov. (Cordycipitaceae) a new fungal entomopathogen of coccids. Phytotaxa, 234(1): 063-074. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S17427] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=13; TAXLABELS Akanthomyces_aculeatus Cordyceps_cardinalis Cordyceps_confragosa Cordyceps_tuberculata Lecanicillium_attenuatum Lecanicillium_muscarium 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1003' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1006' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1012' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1014' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024' ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=60; TAXLABELS Akanthomyces_aculeatus Akanthomyces_arachnophilus Akanthomyces_cinereus Akanthomyces_novoguineensis Aphysiostroma_stercorarium Beauveria_bassiana Beauveria_brongniartii Beauveria_caledonica_ARSEF_2251 Beauveria_caledonica_ARSEF_2567 Beauveria_sungii Cordyceps_bifusispora Cordyceps_cardinalis Cordyceps_cf._takaomontana Cordyceps_coccidioperitheciata Cordyceps_confragosa Cordyceps_kyusyuensis Cordyceps_militaris Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.165 Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.166 Cordyceps_ochraceostromata Cordyceps_pruinosa_EFCC_5197 Cordyceps_pruinosa_EFCC_5693 Cordyceps_pruinosa_NHJ_10627 Cordyceps_pruinosa_NHJ_10684 Cordyceps_scarabaeicola Cordyceps_sp. Cordyceps_staphylinidicola Cordyceps_takaomontana Cordyceps_tuberculata Engyodontium_aranearum Gibellula_longispora Gibellula_pulchra Hypocrea_lutea Hypomyces_polyporinus Isaria_farinosa_OSC_111005 Isaria_farinosa_OSC_111006 Isaria_tenuipes_HUA_902 Isaria_tenuipes_OSC_111007 Lecanicillium_antillanum Lecanicillium_aranearum Lecanicillium_attenuatum Lecanicillium_fusisporum Lecanicillium_longisporum Lecanicillium_muscarium Lecanicillium_psalliotae 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1010' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024' 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1025' Mariannaea_pruinosa Microhilum_oncoperae Simplicillium_lamellicola Simplicillium_lanosoniveum Sphaerostilbella_berkeleyana Torrubiella_piperis Torrubiella_ratticaudata Torrubiella_wallacei Verticillium_incurvum Verticillium_sp. ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M30807] TITLE Lecanicillium_sabanense_Cordycipitaceae_multilocus; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=4706; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Akanthomyces_aculeatus -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCA-GGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATA-TAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTA--TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGG---------------------------------------------------------------------------------AAATCTGGCCCCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGG-CGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAAAAAGGCTCTGGGAATGTGGCTCCTCTTGGAGTGTTATAGCCCACCGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAAGCTCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATCTCGGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGCTCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGAT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCAAGGCCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGTCAAATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akanthomyces_arachnophilus -----TGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTGCCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTGTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATCCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAGCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTTCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGCCGTAATGGTTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATCGTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGACGTTAA-TTCTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG--------------GGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCCGGCCCCCG-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGCGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCGCAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACGCCGAGCCCGCGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAACGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCGCGACCAGACTTGGGCCCGGCGGATCACCCGGCGTTCTCGCCGGCGCACTCCGCCGGGCACAGGCCAGCATCGGTCCGGCGCGGGGGACAAAGGCTCTGGGAACGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCACCGCGCAATGCCCTGCGCCGGACCGAGGAACGCGCA-CCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTGAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCGGGTGAGAG-CCTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGCGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAACGTGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGA--------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCGCAGGCCGACTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGCACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATTTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACGACGCAGTGGTCCGAGGCTCGTTTCCAGGAAATCATCAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGCGACAACATGCTCGAGACCTCCTCCAACTGCCCTTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCC---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACTCTCCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGGCTCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATTGGCGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACCGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGCGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCTGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGCGCTGCTTCCTTCCAGGCTCAGGTTATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGTTACGCCCCTGTTCTCGACTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATTGACCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGAGCAACCC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATCACCCAGGGTTCATAAAAAAAGTCAAGAAAGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGTCCGATGAAGTTGGAGTGATCCCGAGTTTGTGTCTGCCATTCACACCCGCGACCCCAAAGTACGATTCAAACGTGTCTGGGCGGCCTGCAAGAAAAAACGAAAGTGCGAGAATGAAGACAGACAGGACAAAAACAAGGACGAGCCCTTCGCTCCTGGCGTCAAGAGTGCCGTCCTCGAG-----GGTCACGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAAGTCAGGCAGGCTGCTCTGCAACTAAAGGCTGCCTTTGAGGTTGCCTCGGAAGA---AGGCCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCAACATCACTGCCGAAATGGCTCACGGTATCCTTCGTCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATGGGTCTTAACTCGGACTACGCACGTCCAGAATGGATGATCATCACCGTCTTGCCCGTGCCCCCTCCCCCCGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTGGGCGATATCATCCGCGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCTATTCGCGAGGGATCGCCGCAGCACATCGCGCGTGACTTTGAGGAGCTGCTG- Akanthomyces_cinereus -----------------------------------------------------------AAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTCAAAGCCAACGCCCCCC-GGGGCTCCCTGGTGATTCATGATAACTCCTCGAATCGCACGGCCTCGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCCGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGCCCGGCCGGGCCTTTCCCTCCGCGGAACCCCATGCCCTTCGCTGGGCGTGGCGGGGAAGCGGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGCGGTTCTATTTCGTTGGTTTTTGGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAACCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCGGTTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGACGATGTTAT-TTCTTGACGCGTTTGGCACCTTGCGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTGCGCTATTCTCATCATTGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCCGAGGCCCGTTTCCAGGAGATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCCTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCC---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACTCTCCTTGAGGCCATCGACTCTATCGAGGCCCCCAAGCGCCCTCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGCGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACTTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGCTGCCGCTTCCTTCCAGGCCCAGGTCATCGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGCTACGCCCCCGTCCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGAGCAACCCCAAGTTCATCAAGTCGGGTGATTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCCTTCACCGACTACCCCCCTCTCGGCCGTTTCGCCGTCCGCGACATGCG--------------------------GCAGCCGCATGCACTCCGAGCTGGCCAACTACCTGAGGCGCTGTGTTGAAGGTAACCGCC------------CGGTCGGCGTCAAGCCTGGCACTCTGTCCAACGGCCTTAAGTACTCTCTTGCCACTGGCAACTGGGGTGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACCGCCGGTGTGTCGCAGGTGTTGAACCGTTACACCTTTGCTTCGACCCTATCCCATCTTCGACGCACCAACACTCCCATCGGCAGAGACGGAAAGCTGGCAAAGCCCCGTCAACTCCATAATACCCATTGGGGTCTCGTCTGCCCTGCTGAAACGCCCGAAGGCCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATCTATCCCTCATGTGCTATGTCAGCGTCGGGTCGCCCGCTGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGAGGTATGGAAGTCATTGAGGAGTACGAACCTCTGCGATACCCGCATGCCACCAAGATTTTCGTCAATGGCACTTGGGTCGGCGTGCATCAAGATCCCAAACATCTGGTGAACCAAGTCTTCGACACTCGCCGCAAATCGTACTTGCAATATGAGGTTTCGCTCGTGCGCGAGATCCGTGACCAGGAATTCAAGATCTTCTCAGACGCCGGCAGAGTCATGCGACCTGTCTTTACCGTGCAACAAGAAGCCGACGCCGAGACGGGTCTTGAAAAAGGTCAACTTGTGCTGACGAAGGATCTGGTCAACAAGCTCGCCGAGGAGCAAGCAGATCCTCCTGATGATCCGGAGCTGAAAATTGGCTGGGAGGGCTTAATCAAGGCCGGCGCCATCGAGTATTTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCGATGATTTGCATGACGCCAGAGGACTTGGAGCTGTACAGACTTCACAAGGCAGGCGTGGCTGTCGATGACG---ACCCCGGCGACGACCCGAATAAGCGGCTGAAGACCAAAACAAATCCGACAACACACATGTATACCCACTGCGAAATTCACCCAAGTATGATCTTGGGCATCTGCGCCAGCATTATATCACCCAGGATTCATCAAAAAAGTCAAAAAGATCCTGGAGATTGTCTGTCATAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCAGAGTTTGTCGCTGCTACTAACACCCGCGATCCCAAAGTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCGGCTTGCAAGAAAAAGCACAAATGTGAGAATGAAGAGAGGCAGGACAAAAATAAGGAGGAGCCCTTCCTTCCCGGTGTCAAGAACGTTGTGATGCAG-----GGCCACGGCGGTTGTGGCAACTTGCAGCCACAAGTCAGACAAGCCGCTCTGCAACTCAAGGCTGCTTTCGAAGTCACTTCGGAAGA---TGGACCCAAGAGAAAGGAGACTGTCAACATTAGCGCCGAAATGGCCCACGGCATTCTCCGTCGCATCTCGGAGCGCGACTTGCAGCGCATGGGTTTGAACTCGGACTATGCACGCCCTGAGTGGATGATAATCACCGTCTTGCCCGTGCCGCCCCCCCCTGTTCGTCCCAGCATCTCCATGGATGGCACCGGCACTGGTATGAGAAACGAGGACGATTTGACCTACAAGCTGGGGGATATTATTCGCGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCCATTCGCGAGGGATCGCCGCAGCACATTGCGCGCGATTTCGAGGAGCTGCTT- Akanthomyces_novoguineensis TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTGCCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTGTTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTGTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATCCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAGCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTTCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTGGGACCGCCGTAATGGTTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATCGTTAGAGGTGAAATTCTTGGATCGATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGACGTTAA-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG-ATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCCGGCCCCCG-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGCGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCGCAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACGCCGAGCCCGCGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAACGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCGCGACCAGACTTGGGCCCGGCGGATCACCCGGCGTTCTCGCCGGCGCACTCCGCCGGGCGCAGGCCAGCATCGGTCCGGCGCGGGGGACAAAGGCTCTGGGAACGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCACCGCGCAATGCCCTGCGCCGGACCGAGGAACGCGCA-CCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CCTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGCGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAACGTGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC--------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGACTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATTTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACGACTCAGTGGTCCGAGGCTCGTTTCCAGGAAATCATCAAGGAGACATCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGCGACAACATGCTCGAGCCCTCCCCCAACTGCCCTTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCC---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACTCTCCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGGCTCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATTGGCGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACCGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGCGCCGCTTCCTTCCAGGCTCAGGTTATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGTTACGCCCCTGTTCTCGACTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGAGCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCCTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTTGCCGTCCGTGACATG---------------------------------------------------------------AGGCGCTG{GT}GTTGAAGGCAATCGCCACTTTAACCTGGCAGTCGGCATCAAACCCGGCACTCTGTCCAACGGGCTCAAGTACTCCCTTGCCACTGGCAACTGGGGCGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACCGCCGGTGTGTCGCAGGTGTTGAATCGATATACGTTTGCCTCCACCCTTTCCCATCTTCGGCGCACCAACACGCCGATCGGCAGAGACGGCAAGCTGGCGAAGCCTCGTCAACTCCACAACACCCATTGGGGCCTGGTCTGTCCTGCTGAAACGCCCGAAGGCCAGGCCTGCGGGTTGGTCAAGAATTTGTCCCTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGATCACCCGCTGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGAGGCATGGAAGTCATCGAAGAGTACGAACCTCTGCGATACCCACATGCCACCAAGATTTTCGTCAACGGCACTTGGGTTGGCGTACACCAAGACCCCAAGCACCTCGTGAACCAAGTCTTCGACACCCGTCGCAAGTCATACTTGCAGTACGAGGTCTCTCTTGTGCGGGAGATTCGTGACCAGGAGTTCAAGATCTTTTCCGATGCCGGCAGAGTTATGCGACCCGTATTTACCGTGCAGCAGGAAGACGATGCCGAGACGGGTCTTGATAAAGGTCAGCTTGTACTCACGAAGGATTTGGTCAACAAGCTTGCCGAGGAGCAGGCAGATCCGTCTGACGACCCCGAGCTGAAGATTGGCTGGGAGAGCTTGATCAAGGCCGGCGCCATCGAGTATCTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCGATGATTTGTATGACGCCGGAAGATTTGGAGTTTTTACAGGCTGCAAAAGCTGGCGTTGCCATGGATGACG---ACCCCGGTGACGACTTGAACAAG{CG}GTCTGAAGA---------------------------------------------------------------------------------TATCACCCAGGGTTCATAAAAAAAGTCAAGAAAGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGTCCGATGAAGTTGGAGTGATCCCGAATTTGTTTCTGCCATTCACACCCGCGACCCCAAAGTACGGTTCAAACGTGTCTGGGCGGCCTGCAAGAAGAAACGAAAGTGCGAGAATGAAGACAGACAGGACAAAAACAAGGACGAGCCCTTTGCTCCTGGCGTCAAGAGTGTCGTGCTCGAG-----GGTCACGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAAGTCAGGCAGGCTGCTCTGCAACTCAAGGCTGCTTTTGAGGTTGCCTCGGAAGA---AGGCCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCAACATCACTGCCGAAATGGCTCACGGTATCCTTCGTCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATGGGTCTTAACTCGGACTACGCACGTCCAGAATGGATGATCATCACCGTCTTGCCCGTGCCCCCTCCCCCCGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACCGGCACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTAGGCGATATCATCCGCGCCAACGGCAATGTGAAGCAGGCCATTCGCGAGGGATCGCCGCAGCACATCGCGCGTGACTTTGAGGAGCTGCTGC Aphysiostroma_stercorarium --------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGTTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCC-TCGGGGCTCTCTGGTGAATCATGATAACTAGTCGAATCGACAGGCCTTGTGCCGGCGATGGCTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTGGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTACATTTTTGACGCGTTCGGCAC-------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTCTC--GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGCGCCGCCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGCTGGCCGCCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACCTTGAAAAGAGGGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTGGGCGCGGCGGATCATCCGGGG-TCTCCCCGGTGCACTTCGCCGCGTCCAGGCCAGCATCAGTTCGTCGCGGGGGATAAAGGCTTCGGGAACGTGGCTCCTCCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGGTGGACTGAGGCGCGCATCTGCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCACCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATCCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACTCTCGGTGTCAAGAACCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCTCGTTACCAGGAGATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGGCTGTCGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGTTGACTGCCTCCACCAACTGCCCTTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGTAAGACTCTTCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGGCTCCCAAGCGTCCCTCCGACAAGCCCCTCCGTCTGCCCCTTCAGGACGTGTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTCCCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCGCTGAGGGCCAGCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGCAACGTCGCCGGTGACTCCAAGAACGACCCTCCCCAGGGTGCTGCTTCTTTCACCGCCCAGGTCATCGTCATGAACCACCCCGGTCAGGTCGGTGCCGGCTATGCCCCCGTCCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGACTTCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCCTTCACTGAGTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCCTGTTCCGTGGTATCATGCGAAGGATGAACACCGAGCTGGCCAACTATCTAAGACGCTGTGTTGAGGGTAACCGACACTTCAACCTTGCTGTTGGTATTAAACCTGGCACGCTTTCTAACGGCTTGAAGTACTCTCTTGCCACTGGTAACTGGGGTGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCTACCGCAGGTGTGTCTCAGGTGCTTAACCGCTATACATTTGCTTCTACTCTATCACATTTGCGTCGTACCAACACACCCATTGGACGAGACGGCAAGCTGGCCAAACCACGACAACTGCACAACACACACTGGGGCTTGGTCTGCCCAGCAGAGACACCTGAAGGACAGGCTTGTGGCTTGGTCAAAAACTTGTCTTTGATGTGTTATGTCAGTGTCGGATCTCCTTCCGAGCCTCTGATCGAGTTCATGATCAATAGAGGTATGGAAGTCGTCGAAGAGTATGAGCCACTGCGGTATCCTCATGCTACAAAGATCTTCGTGAACGGTGTCTGGGTTGGAGTCCATCAAGACCCCAAACATCTCGTGAACCAAGTTCTGGATACTCGTCGTAAATCCTATCTACAGTACGAAGTGTCTCTTATCAGAGACATCCGAGACCAGGAATTCAAAATCTTCTCTGACGCGGGTCGTGTTATGCGACCTGTCTTTACCGTTCAGCAAGAAGATGACCCGGATACGGGCATTAACAAAGGCCACTTGGTCTTGACCAAGAGCCTTGTCAATCAGCTTGCGAAGGAACAGGCTGAACCCCCAGAAGATCCTAGCCAGAAACTTGGTTGGGAGGGCTTAATTAGGGCTGGTGCGGTTGAATATCTCGATGCGGAAGAAGAGGAGACGTCTATGATTTGCATGACTCCCGAAGATCTTGAGCTCTATCGTCTTCAGAAAGCTGGCATTGCCACGGAAGAAG---ACATGGGAGACGATCCGAATAAGCGACTCAAGACAAAAACGAATCCAACAACTCACATGTACACGCATTGTGAAATTCACCCCAGCATGATCTTAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------TTTCGAGCGATCCTGAGTTTGTCGCAGCTATCAATACTCGAGATGCAAAGCTCCGCTTCAAGCGGGTATGGGCGGTCTGTAAGAAAAAGCGAAGATGCGAGAATGAGGATCGGACAGACAAGAACAAGGACGAAGAGTTCGCCCCTGGTATGAAGCCTGCACTCGTGGAG-----AGCCATGGCGGCTGCGGCAACGTACAGCCTCAAGTACGGCAGGTTGCCCTTCAGCTGAAGGCAGCCTTTGAGGTGGCCCAAGAGGA---TGGTCCCAAGAGAAAAGAAACGGCCCCCATCACCCCCGAGATGGCCCATAGTATCCTTCGTCGCATTTCCGAGAAAGACCTCCGCAACATGGGTCTTAACTCGGACTATGCTCGTCCCGAATGGATGATCATCACTGTCCTCCCAGTTCCTCCACCACCTGTTCGTCCTAGTATCTCCATGGACGGTACTGGAACTGGTATGCGCAACGAAGATGATTTGACTTACAAGCTC------------------------------------------------------------------------------------------- Beauveria_bassiana -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGTGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAGCTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCCAAGGCTGTTGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTTTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATTATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAATGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTGCCGGCTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGAC----CTCTTCCGCGGTATCATGCGCCGAATGCACTCAGAGCTCGCCAATTACCTGCGACGCTGCGTCGAGGGTAACCGCCACTTCAATCTAGCTGTCGGTGTTAAGCCTGGCACGCTTTCGAACGGCCTCAAGTACTCTCTTGCTACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAAAAAGCTATGAGCTCAACTGCTGGTGTGTCCCAGGTTTTGAACCGATATACTTTTGCCTCAACACTATCCCACCTTCGACGTACCAATACACCCATTGGCAGAGATGGCAAACTGGCAAAACCTCGTCAGCTTCATAATACTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGCGGTCTTGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGCTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCACACGCTACCAAGATTTTTGTCAACGGCACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCCAAGCACCTTGCTGACCAGGTATTCGACACCCGCCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTTGTCAGAGAAATCCGTGACCAGGAATTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCTGTTTTTACTGTGCAAAGTAAAAATGACCCGGAGACTGGCCTTGAAAAGGGACAGCTCGGTCTCACCAAGGATTTAGTCAACAGACTGGCGCAAGAGCAAGCCGACCCGCCAGATGATCCAGAAATGAAGACGGGTTGGGAGGGCTTGATCAAAGCTGGCGCTGTCGAGTATCTAGACGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACCCCGGAGGATCTGGAGCTTTATAGACTTCAGAAAGCGGGTGTAGCTGTCGACGACG---ACCATGGCGATGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACTAAAACCAACCCAACTACACACATGTACACTCACTGTGAAATTCACCCGAGTATGATCTTGGGTATCTGCGCAAGCATT-------------TTCATCAAGAAAGTGAAAAAGGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTCACAGCTATTCATACTCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAAGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTCGTTCTCGAA-----GGACATGGCGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCTGCGCTGCAACTCAAAGCTGCCTTCGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGTCCCAAGAGGAAAGAGACGGTTAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCTGAGCGCGATCTGCACAATATTGGTCTTAACTCAGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTCCTGCCTGTACCCCCTCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAACGAGGATGATCTGACTTACAAGCTTGGTGACATTATCCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCATTCGTGAAGGATCACCGCAACACATCGCGCGTGATTTTGAGGAGCTGCTGC Beauveria_brongniartii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTTCCAGGAAATTATCAAGGAGACTTCCAGCTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCCAAGGCTGTCGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAATGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTGCCGGCTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTC--------CTCTTCCGCGGTATCATGCGCCGAATGCACTCAGAGCTCGCCAATTACCTGCGACGCTGCGTCGAGGGTAACCGCCACTTCAATCTAGCTGTCGGTATCAAGCCTGGCACGCTTTCGAACGGCCTCAAGTACTCTCTTGCTACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAAAAAGCTATGAGCTCCACTGCCGGTGTTTCCCAGGTTTTGAATCGATATACTTTTGCCTCAACACTATCCCACCTTCGACGGACCAATACACCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCAAAACCTCGTCAGCTTCATAATACTCACTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGCGGTCTTGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGCTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCACACGCTACCAAGATCTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCCAAGCACCTTGCTGACCAGGTATTCGACACCCGCCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTTATCAGAGAAATCCGTGACCAGGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCTGTTTTTACTGTGCAAAGTAAAAACGACCCGGAGACTGGCCTTGAAAAGGGACAGCTCGGTCTCACCAAGGATTTGGTCAACAGATTGGCGCAAGAGCAAGCCGACCCACCAGATGATCCAGAACTGAAGACGGGTTGGGAGGGCTTGATCAAAGCCGGCGCTGTCGAGTATTTAGACGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACCCCGGAGGATCTGGAGCTTTATAGACTTCAGAAAGCGGGTGTAGCTGTCGACGACG---ACCACGGCGATGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACTAAAACCAACCCAACTACACACATGTACACTCACTGTGAAATTCATCCGAGTATGATCTTGGGTATCTGCGCAAGCATC-------------TTCATCAAGAAAGTGAAAAAGGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTCACAGCTATTCATACTCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAAGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTCGTCCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAAGCTGCCTTTGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGTCCCAAGAGGAAAGAGACGGTTAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATTGGCCTTAACTCGGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTCTTGCCTGTACCCCCTCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAACGAGGATGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATCCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAACACATCGCGCGTGATTTTGAGGAGTTGCTGC Beauveria_caledonica_ARSEF_2251 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCTATTGAGGCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTGCCGAGGGTGTTCCCGGTGATAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAATGGTGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGCGCCGGTTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGAC----CTCTTCCGCGGTATAATGCGCCGAATGCATTCAGAGCTCGCCAATTACCTGCGACGCTGCGTTGAGGGTAACCGCCATTTCAATCTAGCTGTCGGTATCAAGCCTGGCACGCTTTCGAACGGCCTCAAGTACTCTCTTGCTACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAAAAAGCTATGAGCTCAACTGCCGGTGTGTCCCAGGTGTTGAACCGATATACTTTCGCCTCAACACTATCCCACCTTCGACGTACTAATACACCCATCGGCAGAGATGGGAAACTGGCAAAACCTCGTCAGCTTCATAATACGCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCTGAAGGGCAGGCTTGCGGTCTTGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGCTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCACACGCTACCAAGATTTTCGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCCAAGCACCTTGCTGACCAGGTATTCGATACCCGGCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTTTCTCTTATCAGAGAAATCCGTGATCAGGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCTGTTTTCACTGTGCAAAGTAAGAACGACCCGGAGACTGGCCTTGAAAAGGGACAGCTCGGTCTCACCAAGGATATGGTGAACAGACTGGCGCAAGAGCAAGCCGACCCACCAGATGATCCAGAAATGAAGACGGGTTGGGAGGGCTTGATCAAAGCTGGCGCTGTCGAGTATTTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACCCCGGAGGATTTGGAGCTTTATAGACTTCAAAAAGCGGGTGTGGCTGTCGACGACG---ACCCCGGCGATGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACTAAAACCAACCCAACTACACACATGTACACTCACTGTGAGATTCATCCAAGTATGATCTTGGGTATCTGCGCAAGCATC-------------TTCATCAAGAAAGTGAAAAAGGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTCACAGCTATTCATACTCGCGATCCAAAACTCCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAGGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTCGTCCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAAGCTGCTTTTGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAAGAGACGGTCAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTCCTGCCTGTACCCCCTCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAATGAGGATGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCTATTCGCGAAGGATCACCGCAACACATCGCCCGTGATTTTGAGGAGCTGCTGC Beauveria_caledonica_ARSEF_2567 -------------------------------------------------------------ACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTG-AAACCCCAACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCACATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACC------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCT?AAATTTGAAATCTGGCCCTC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGCGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCACGGGGGAAAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATAT----------------------------------------------ATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCTATTGAGGCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTGCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAATGGTGCTGCTTCCTTCAATGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGCGCCGGTTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCTTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCTTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAAACCGTCCTCTTCCGCGGTATAATGCGCCGAATGCATTCAGAGCTCGCCAATTACCTGCGACGCTGCGTCGAGGGTAACCGCCATTTCAATCTAGCTGTCGGTATCAAGCCTGGCACGCTTTCGAACGGCCTCAAGTACTCTCTTGCTACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAAAAAGCTATGAGCTCAACTGCCGGTGTGTCCCAGGTGTTGAACCGATATACTTTCGCCTCAACACTATCCCACCTTCGACGTACTAATACACCCATCGGCAGAGATGGGAAACTGGCAAAACCTCGTCAGCTTCATAATACGCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCTGAAGGGCAGGCTTGCGGTCTTGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGCTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCACACGCTACCAAGATTTTCGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCCAAGCACCTTGCTGACCAGGTATTCGATACCCGGCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTTTCTCTTATCAGAGAAATCCGTGATCAGGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCTGTTTTCACTGTGCAAAGTAAGAACGACCCGGAGACTGGCCTTGAAAAGGGACAGCTCGGTCTCACCAAGGATATGGTGAACAGACTGGCGCAAGAGCAAGCCGACCCACCAGATGATCCAGAAATGAAGACGGGTTGGGAGGGCTTGATCAAAGCTGGCGCTGTCGAGTATTTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACCCCGGAGGATTTGGAGCTTTATAGACTTCAAAAAGCGGGTGTGGCTGTCGACGACG---ACCCCGGCGATGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACTAAAACCAACCCAACTACACACATGTACACTCACTGTGAGATTCATCCAAGTATGATCTTGGGTATCTGCGCAAGCATC--------------------------------------------------------------------------------------GAGCGATCCCGAATTCGTCACAGCTATTCATACTCGCGATCCAAAACTCCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAGGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTCGTCCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAAGCTGCTTTTGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAAGAGACGGTCAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTCCTGCCTGTACCCCCTCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAATGAGGATGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGC--------------------------------------------------------- Beauveria_sungii -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATTAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGGCTTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTGTCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAGCGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTGCCGGCTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGAC----CTTTTCCGCGGTATCATGCGCCGGATGCACTCAGAGCTCGCCAATTACCTGCGACGCTGCGTCGAGGGTAATCGCCACTTCAATCTAGCAGTCGGTATCAAGCCTGGCACGCTTTCGAACGGCCTCAAGTACTCTCTTGCTACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAAAAAGCTATGAGCTCAACTGCCGGTGTGTCCCAGGTATTGAACCGATATACTTTCGCCTCAACACTATCCCACCTTCGACGTACCAATACACCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCAAAACCTCGTCAGCTTCATAATACTCATTGGGGCCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGCGGTCTTGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGCTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCACACGCTACCAAGATTTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTCCACCAGGACCCCAAGCACCTTGCTGACCAGGTATTCGACACCCGCCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTTATTAGAGAAATCCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCTGTTTTTACTGTGCAAAGTAAGAACGACCCGGAGACTGGCCTTGAAAAGGGACAGCTCGGTCTCACCAAGGATCTGGTCAACAGACTGGCGCAAGAGCAAGCCGACCCACCAGATGATCCAGAAATGAAGACGGGTTGGGAGGGCTTGATCAAAGCTGGCGCTGTCGAGTATTTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACCCCGGAGGATTTGGAGCTTTATAGACTTCAAAAAGCGGGTGTAGCTGTCGACGACG---ACCACGGCGACGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACTAAAACCAACCCAACTACACACATGTACACTCACTGTGAGATTCATCCGAGTATGATCTTGGGTATCTGCGCAAGCATC-------------TTCATTAAGAAAGTGAAGAAGGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAGGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTCACAGCTATTCACACTCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAAGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTAGTCCTCGAA-----GGACACGGGGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAAGCTGCTTTTGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGTCCCAAGAGGAAAGAGACGGTCAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCCGAGCGTGATCTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTTCTGCCTGTACCCCCCCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAATGAGGATGATTTGACCTACAAGCTGGGCGATATTATCCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAACACATCGCGCGTGATTTTGAGGAGCTGCTGC Cordyceps_bifusispora -AATTTGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGGGCGGGGGATAAAGGCTTCGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGTTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTT--TCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCTGAGGCCCGTTTCCAAGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGCTTGCTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGTCT---GGCAAG---TACACCGGCAAGACCCTCCTCGAAGCCATCGACTCCATCGAGCCTCCCACCCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGCCTCCCTCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATTATCAAGCCTGGCATGGTTGTCACCTTCGCCCCCTCGAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTCCTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAGATCCGTCGTGGTAACGTCGCCGGTGACTCGAAGAACGACCCTCCCATGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTAATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTCGAGAAGATCGATCGCCGTACGGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTCGGCCGCTTCGCCGTCCGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGTCTCAGGTGTTGAACCGATATACCTTTGCTTCAACACTATCTCATCTTCGGCGTACCAATACTCCTATTGGCAGAGATGGCAAACTAGCGAAGCCTCGGCAGCTTCACAATACCCATTGGGGTCTTGTATGCCCCGCTGAGACCCCCGAGGGACAGGCTTGTGGCCTGGTCAAAAACCTGTCCCTCATGTGCTACGTTAGTGTCGGTTCACCGGCCGAACCACTTATTGACTTTATGATCAATCGAGGTATGGAAGTCATTGAGGAATACGAACCACTCAGATATCCGCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGCACTTGGGTCGGAGTTCACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCGACCAGGTTTTTGACACCCGCCGCAAGTCTTATCTGCAGTATGAAGTTTCGCTCATCAGGGAAATTCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCCGATGCCGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTTACAGTACAGCAGAAGAACGACCCAGAGACTGGACTCGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTCACCAAGGATTTAGTCAATAAACTTGCACAAGAGCAAGCAGATCCACCTGATGACGCGGAACTCAAAATGGGTTGGGAGGGCCTGATCAAAGCTGGCGCAATCGAGTATCTAGACGCCGAAGAAGAGGAGACAGCAATGATTTGCATGACGCCAGAGGATTTGGAGCTATATAGGCTTCAGAAGGCAGGATTATCTGTCGACGATGACCAAGACGGTGGGGATTTAAATAAGCGCCTGAAGACGAAGACAAACCCGACAACCCACATGTATACTCACTGTGAAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cordyceps_cardinalis ---------------AAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCACGGAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGCTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCCGGCCGACCGGTCCGTCTCACCACGTTGACTGGTCCGGCTGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTGGGCGCGGCGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGATGCCTAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTGTGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTCGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCACTGCGTAATGCCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTGTAGGGTGAAGCCAGAAGAAACTCTGGTGGAGGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAACATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTA---------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCTGATTGCGCTATTCTCATCATTGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCCCTGCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTTCCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGGGCAAGGCT---GGCAAG---GTCACCGGCAAGACCCTTCTTGAGGCCATCGACTCCATTGAGGCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGCACGGTGCCCGTCGGCCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGGCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCTTCGGTGCCGCCTCTTTCCAGGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGCTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGACCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACGCCGCCATCGTCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGCCTTTCACCAACTACCCCCCTCTTGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCCTTTTCCGCGGTATTATGCGCCGCATGCACTCGGAGCTTGCCAACTACCTGAGACGCTGTGTTGAAGGCAACCGCCACTTCAACCTTGCCGTTGGGATCAAACCTGGCACACTCTCCAACGGTCTCAAATACTCTCTAGCCACTGGTAACTGGGGTGATCAGAAAAAGGCGATGAGCTCGACGGCTGGTGTGTCTCAGGTGTTGAACCGATATACGTTTGCGTCGACGCTTTCCCATCTTCGACGCACCAACACGCCCATCGGCAGAGATGGCAAGCTGGCCAAACCTCGCCAGCTTCACAACACACACTGGGGACTTGTTTGCCCCGCTGAAACACCTGAAGGACAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACCTGTCTCTCATGTGCTATGTCAGCGTCGGTTCACCAGCTGAGCCGCTCATCGACTTCATGATCAACCGAGGCATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCTCTCAGGTATCCCCATGCCACCAAGATTTTCGTCAACGGCACCTGGGTAGGCGTGCACCAAGACCCAAAGCATCTCGTTAACCAGGTTTTCGACACTCGTCGCAAGTCATACTTGCAGTACGAGGTTTCTCTCATCAGAGACATCCGTGACCAGGAATTCAAGATTTTCTCTGATGCAGGCAGGGTCATGCGGCCCGTCTTTACGGTGCAACAGGAAGACGATGCGGAGACTGGTCTTGAAAAGGGTCAGCTTGTTCTAACAAAGGACTTGGTCAACAAATTGGCACAGGAACAAGCCGACCCCCCAGATAACCCAGAAATGAAGATTGGCTGGGAGGGCCTGATCAAGGCAGGTGCGATCGAGTACCTCGATGCGGAAGAGGAAGAGACATCGATGATCTGCATGACTCCTGAAGATCTGGAGCTTTATAGACTTCAAAAGGCTGGCGTGGCCGTAGATGATG---ACCCAGGCGACGATATGAATAAACGTCTGAAGACGAAGACGAACCCAACAACCCATATGTACACTCACTGCGAAATCCACCCGAGCATGATTCTAG------------------TACCACCCTGGCTTTATCAAGAAAGTGAAGAAAGTCTTGGAGATTGTCTGCCACAATTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGACCCCGAATTCGTCACAGCTATTCGTACTCGCGATCCAAAGGTTCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTTTGCAAAAAGAAGCGCAAGTGTGAGAATGAAGACACTTCAGAAAAGAACAAGGATGAGGAATTCAATCCTGGTGCTAAGACTA---TGGTCGAG-----GGACATGGCGGGTGCGGTAACATGCAGCCGCAGGTAAGACAGGCAGCGCTTCAA{CG}TAAAGGCCGCTTTCGAGGTCGTTGCCGACGA---TGGCGCAAAGAGGAAGGATACTGTCAACATCAGCGCCGAAATGGCACACGGTATCCTTCGTCGCATTTCCGACCGCGACCTCCACAACATCGGCCTCAACTCAGACTATGCCCGTCCGGAATGGATGATCGTTACTGTCTTGCCTGTTCCTCCACCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGACGGTACCGGTACTGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACATACAAGCTTGGCGACATCATTCGCGCCAATGGTAACGTCAAGCAGGCTATCCGTGAAGGATCGCCGCAACACATTGCG---------------------- Cordyceps_cf._takaomontana -------CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCCATTATACAGCGAACCTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACCTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTAGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACATTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG----------------------------CAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCC------GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTGTGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCCCAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAAAAAGGTGGCGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCCGCGTAATACCCTGCGCTGGACTGAGGTACGCGCT-CCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCT----------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCCGAGGCCCGTTTCCAGGAAATTATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGCTTGCCCCCTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCC---GGCAAG---TCCACTGGCAAGACCCTTCTGGAGGCCATTGACGCCATTGAGCCCCCTAAGCGTCCCCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTTACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAACGGTGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCGCTGAGCTCCTTGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC--------------------------------------------------------------------------------------------------CAAGCCCGGAACGCTTTCTAATGGCCTCAAGTATTCTCTTGCCACTGGCAACTGGGGTGACCAGAAAAAAGCCATGAGCTCAACTGCCGGTGTATCTCAGGTGTTGAACCGATACACTTTTGCCTCAACGCTGTCCCATCTTCGACGCACCAATACTCCTATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCAAAGCCTCGTCAGCTTCACAATACTCATTGGGGTCTCGTCTGTCCGGCTGAAACACCCGAAGGCCAGGCTTGTGGTCTCGTGAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTTGGTTCGCCGGCTGAGCCGCTCATCGATTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCCCTCAGATACCCGCACGCCACCAAGATCTTTGTCAACGGTACCTGGGTCGGAGTTCACCAGGATCCCAAGCACCTTGTCGATCAGGTATTTGACACTCGCCGCAAGTCCTACCTGCAATATGAGGTGTCTCTGATCAGAGAGATTCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTTTCAGATGCCGGCCGGGTCATGCGGCCGGTATTCACTGTGCAACAAAAAAATGAACCAGAAACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTCGGTCTTACTAAGGACTTGGTCAACAAGCTAGCGCAAGAACAAGCAGACCCACCTGACGATCCAGAAATGAAGATGGGTTGGGAAGGTCTGATTAAGGCTGGCGCGATTGAGTATCTAGATGCTGAGGAAGAGGAGACATCAATGATCTGCATGACTCCTGAAGATCTGGAGCTGTATAGGCTTCAAAAGGCGGGCTTGTCTGTCGATGATG---ATCACGGCGAGGACTTGAACAAGCGTCTGAAAACTAAAACCAACCCAACCACTCACATGTACACCCACTGCGAGATTCATCCAAGTATGATCTTGGGTATTTGTGCAAGTATT---------------------------------------------------------------------------------------AGCGATCCCGAATTCGTTGCAGCTATTCGTACCCGTGATCCGAAGCTTCGTTTCAAACGCATCTGGACCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAATGTGAGAATGAGGAGAGGCAGGACAAGAACAAAGATGAAGAGTTTGCTCCAGGCGCCAAGAGCGTTGTCCTCGAG-----GGACACGGCGGATGCGGCAACATGCAGCCGCAAGTGAGACAGGCTGCGTTGCAACTGAAGGCTGCTTTCGAGGTCACTTCAGAAGA---AGGCCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCAATATCAGCGCTGAAATGGCGCACGGAATCCTTCGCCGCATAACTGAGCGCGATTTGCAACACATGGGCCTCAACGCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATCATCACTGTTTTGCCTGTTCCTCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGGAATGAAGACGATTTGACTTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAATGGTAATGTCAAGCAAGCTATTCGGGAAGGATCGCCTCAACACATTGCGCGTGACTTCGAGGAGCTGCTA- Cordyceps_coccidioperitheciata TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCT----------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCA-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGGGCGGGGGACAAAGGCTCTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCACCGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCATTCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCC-----------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACCCTTGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCTATCGACGCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCTCCGCCTCTTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCGCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTTT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CACAATTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGACCCCGAGTTTGTCACAGCCATCAACACTCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAACGAGGACAGGCAAGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTCGCTCCCGGCGCCAAGAACGTCGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGCGGTAACATGCAGCCGCAAGTGAGACAAGCCGCGCTGCAGCTGAAGGCCGCTTTTGAGGTGACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAGGAGACTGTCAACATCAGCGCCGAGATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGAACGCGATTTGCACAACATTGGTCTCAACTCCGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATTATTACTGTTCTGCCTGTCCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACTTACAAGCTTGGCGACATTATCCGCGCCAACGGCAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAGCACATTGCCCGTGATTTCGAGGAGTTGCTG- Cordyceps_confragosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------ATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCC?CTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGT-------------------------------------AAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCC-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCACTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGCACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTA------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCCCTCCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTTGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTCGCTCCCTCCACCAACTGTCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---GCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCACTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGTTACGCCCCGGTCCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCGGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTTAGACCGTCCTTTTCCGCGGTATCATGCGTCGAATGCACTCGGAGCTTGCCAACTACCTTAGACGCTGTGTTGAGGGCAACCGTCACTTCAACCTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGTACACTTTCCAATGGTCTCAAGTACTCGCTCGCCACTGGTAACTGGGGTGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCAACTGCCGGTGTCTCTCAGGTATTGAATCGCTATACATTTGCCTCGACGCTCTCTCATCTTCGACGTACCAATACGCCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCGAAACCCCGTCAGCTTCACAATACTCATTGGGGTCTCGTCTGTCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGTGGCCTTGTCAAAAACCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGTTCGCCTGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATTAACAGGGGCATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCACTCAGATTCCCACACGCTACCAAAATATTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGATCCTAAGCACCTTGTGGATCAGGTATTCGAAACCCGTCGCAAGTCGTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCAGGGAAATTCGTGATCAAGAATTCAAGATCTTCTCTGATGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTCTTCACAGTACAGGAGAAAGACGACCCAGAGACTGGCCTTGAAAAAGGCCAGCTTGGTCTTACCAAGGATTTGGTCAACAAACTGGCGCAGGAGCAGGCTGACCCACCTGATGATCCAGAACTGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTCATCAAAGCCGGCGCGATTGAGTATTTGGATGCTGAAGAAGAAGAGACGTCAATGATCTGCATGACTCCGGAGGATCTGGAGCTCTATAGACTTCAAAAAGCGGGTATACCTGTCGAGGACG---ACTCGGGCGAGGATCCGAACAAGCGCCTGAAGACCAAAACCAACCCAACCACACACATGTATACCCACTGCGAAATTCATCCAAGTATGAT-------------------------------------------------------------------------------------------GTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTCCAGGCCATCAACACCCGCGATCCAAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAACGAGGACAGGCAAGATAAGAATAAGGACGAAGAATTTGCTCCAGGTGCCAAGAGTGTCGTTCTTGGA-----GGTCACGGCGGATGCGGCAACATGCAGCCCCAGGTTAGGCAAGCCGCGTTGCAGCTCAAGGCCGCTTTCGAGGTAACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAAGAGACCGTGAACATAAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGAACGCGATTTGCACAATATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATTATTACTGTTCTGCCTGTACCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTCGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAAGCCATTCGCGAAGGATCACCG---------------------------------- Cordyceps_kyusyuensis ---------TGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAG?TAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAA-GCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCTCTTCACTGAGTGTGGCGGTGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATGATTACTGGTACTTCTCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTTGCCAACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCGTCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGTCTGAGACCCGTCTCCAGGAAATTGTCAAGGAGACCTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCGACACTGTCCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGGTTCTGCCCACCGAGAACATGCCCTGGTACACCGGCTGGACCAAGACGTCCAAGGCTACCGGCAAGACCGTCACTGGCAAGACCCTCCTGCAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCAGAGCGTCCCACCAACAAGCCCCTCCGCCTTCCCCTCCAGGATGTTTACAAGATCGGTGGTATCGGAACTGTGCCTGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCCCCCTCCATGGTCAGCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGGCTCAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCTCAGGTATTGAACCGATATACTTTCGCCTCCACCCTTTCCCATCTTCGACGTACCAATACCCCCATTGGTAGAGATGGCAAACTAGCGAAACCTCGCCAACTTCACAATACTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCCGCTGAAACACCCGAGGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAGAATCTATCCCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTTCGCCAGCAGAGCCGCTTATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTAATCGAGGAGTATGAGCCACTCAGATACCCGCACGCTACCAAGATCTTCGTCAATGGTACCTGGGTTGGAGTCCACCAAGATCCCAAGCACCTTGTCGACCAGGTATTTGATACCCGCCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCCCTCATTAGGGACATTCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTCACGGTGCAACAGAAAAATGACCCAGAGACGGGTCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTTACCAAGGACTTGGTCAACAAACTAGCACAAGAGCAAGCGGACCCACCCGATGACTCGGAACTGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTTATCAAAGCTGGCGCGATCGAGTATTTGGATGCTGAGGAAGAGGAGACATCAATGATCTGCATGACTCCAGAGGACCTGGAACTCTACAGACTTCAAAAGGCGGGGTTATCCGTTGATGACGACCACGAAGGCGGGGATTTG-ACAAACGCCTGAAGACTAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGACCCCGAATTCGTTGCAGCTGTTCGTACCCGCGATCCGAAAGTTCGATTCAAGCGCATCTGGGCCGTGTGCAAAAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGAGAGGCAGGACAAGAACAAAGATGAAGAGTTTGCTCCAGGGGTCAAAAACACCGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGGAACATGCAACCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAGGCTGCTTTTGAGGTGAATTCGGAAGA---AGGCCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCAACATCAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGAATCTCTGAGCGCGATCTGCACAATATGGGCCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATCATCACGGTTCTGCCTGTTCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGAACCGGCACGAGAAACGAAGATGATTTGACGTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAACAGGCCATTCGAGAAGGATCGCCGCAACATATCGCGCGTGATTTCGAGGAATTGCTAC Cordyceps_militaris ----------------------------TGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTCTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTA-AAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTTCTTGGTGATTCATAGTAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCTCTTCACTGAGTGTGGCGGTGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTA--TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAAAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGG---TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTCGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAGAAAGGTTTCGGGAATGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCGTTGCGCAATACCCTGCGCTGGACTGAGGTACGCGCATTCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTTGCCAACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCGTCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGTCTGAGGCCCGTCTCCAGGAAATCGTCAAGGAGACCTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCGACACTGTCCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGGTTCTGCCCACCGAGAACATGCCCTGGTACACCGGCTGGACCAAGACGTCCAAGGCTACCGGCAAGACCGTCACTGGCAAGACCCTCCTGCAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCTGAGCGTCCCACCAACAAACCCCTCCGCCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACTGTGCCTGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCCCCCTCCATGGTCAGCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGGCTCAGGGTGTTCCCGGCGACAACGTCGGATTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCGCCGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTTCCAACGGCTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCTCACATCGCCTGCAAGTTCTCCGAGATTCTTGAGAAGATTGATCGCCGTACCAACAAGGTCACTGAGACCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCCTGGTCAAGATGGTTCCTTCCAAGCCCCTGTGCGTTGAAACTTTCAGCGAGTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTTAGACCGTGCTTTTTCGTGGTATCATGCGCCGAATGCACTCGGAGCTTGCCAACTACCTTCGACGCTGTGTTGAGGGTAACCGCCACTTTAACCTAGCTGTTGGTATCAAGCCAGGCACACTTTCAAATGGCCTCAAGTACTCTCTTGCCACGGGCAACTGGGGAGACCAGAAGAAGGCTGCGAACTCAACTGCCGGTGTATCTCAGGTATTGAACCGATATACTTTTGCCTCCACCCTTTCCCATCTTCGACGTACCAATACCCCCATTGGTAGAGATGGCAAACTAGCGAAACCTCGCCAACTTCACAATACTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCCGCTGAAACACCCGAGGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAGAATCTATCCCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTTCGCCAGCAGAGCCGCTTATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTAATCGAGGAGTATGAGCCACTCAGATACCCGCACGCTACCAAGATCTTCGTCAATGGTACCTGGGTTGGAGTCCACCAAGATCCCAAGCACCTTGTCGACCAGGTATTTGATACCCGCCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCCCTCATTAGGGACATTCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTCACGGTGCAACAGAAAAATGACCCAGAGACGGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTTACCAAGGACTTGGTCAACAAACTAGCACAAGAGCAAGCGGACCCACCCGATGACTCGGAACTGAAGATGGGCTGGGAGGGTGTTATCAAAGCAGGCGGGATCGAGTATGTGGATGCTGAGGAAGAGGAGACATCAATGATCGGCAAGACCCCAGAGGACCTGGAACTCTACAGATTTCAAAAGGCGGGTTTATCCGTTGATGACGACCACGAAGGCGGGGATTTGAATAAACGCCTGAAGAATAAGACCAACCCAACCACTCACATGTATACCCATTGCGAGATCCATCCAAGTATGATCTTGGGTATTTGTGCAAGCATC------------------------------------------------------------------AGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGACCCCGAATTTGTTGCAGCTGTTCGTACCCGCGATCCGAAAGTTCGATTCAAGCGCATCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGAGAGGCAGGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTTGCTCCAGCGGTCAAAAACACCGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGGAACATGCAACCGCAGGTGAGACAAGCCGCGCTGCAACTCAAGGCTGCTTTTGAGGTGAATTCGGAAGA---AGGCCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCAACATCAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGAATCTCTGAGCGCGATCTGCACAATATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATCATCACGGTTCTGCCTGTCCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGAACCGGCACGAGAAACGAAGATGATTTGA------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.165 -------------------------------------------------TTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTAATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACG-----------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTA-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTTTTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTG{CG}TCGCCTTCACTCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTATCTGGAAATTGTCAAGGAGACCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAGGGTATTCCCTTCGTCCCCATCTCCGTTTTCAACGGCGACAACTTGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACATGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGTTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACTCCATCTACCCCCTCGAGCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCTTTCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCCGGCGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGTAATGTCGCTGGTGACTCTAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCTTCCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTTTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCCAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGACATGCGTCAAACCGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCGATCCCGAATTCGTTGCCGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGATCGACAAGATAAGGGCAAGGAAGAAGAGTTTGCACCGGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGGTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTGAGGCAGGCCGCGCTGCAGCTCAAGGCCGCTTTTGAGGTCACTTCGGAAGA---AGGTCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCGTCATCAGCGCCGAGATGGCCCACGGTATCCTTCGCCGCATCTCTGAGCGCGTTTTGCACAACATGGGTCTCATCTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACCGTCCTGCCTGTCCCCCCGCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACTTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCA------------------------------------------------------------------------ Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.166 -------------------------------------------------------------------AATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAG--------------------------------------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTA-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTTTTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTG{CG}TCGCCTTCACTCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTATCTGGAAATTGTCAAGGAGACCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAGGGTATTCCCTTCGTCCCCATCTCCGTTTTCAACGGCGACAACTTGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACATGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGTTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACTCCATCTACCCCCTCGAGCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCTTTCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCCGGCGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGTAATGTCGCTGGTGACTCTAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCTTCCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTTTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCCAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGACATGCGTCAAACCGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cordyceps_ochraceostromata -------------------------------------------------------------ACTATGACTGGCTCATTATATAAGATATAGGT?ATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCC-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAGTTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCG?CCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCA?CAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTG?CAATAAATACTGAT?CAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGT?CAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTAT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCAAATTTGAAATCTGGCCCTC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTTGGACACCGAGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAA-------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCTGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCTGAGTCCCGTTACCAAGAGATTATCAAGGAGACCTCGAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGTCT---GGCAAG---TACACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGCCTCCCACCCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGCCTTCCC----------------------------TCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCTGGCATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCAC?AGCAGCTTCCTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAGATCCGTCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGATCCTCCCAGCGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTTGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCCGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTTGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTCTTGCTCAGGTAACTGGGGCGACCAGAAGAAAGCCATGAGTTCGACTGCTGGCGTGTCTCAGGTGTTGAACCGATATACCTTTGCTTCAACACTATCTCATCTTCGACGTACCAATACTCCTATTGGCAGAGATGGCAAACTAGCGAAGCCTCGGCAGCTTCACAATACCCATTGGGGCCTTGTATGTCCCGCTGAGACCCCCGAGGGACAGGCTTGTGGCCTGGTCAAAAACCTGTCCCTCATGTGCTATGTTAGTGTCGGTTCACCGGCCGAACCACTCATTGACTTTATGATCAATCGAGGTATGGAAGTCATTGAGGAATACGAACCACTCAGATATCCGCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGCACATGGGTCGGAGTTCACCAAGATCCTAAGCACCTGGTCGACCAGGTATTTGACACCCGCCGCAAGTCGTATCTGCAGTATGAAGTTTCGCTCATCAGGGAAATTCGTGACCAAGAATTCAAGATCTTCTCCGATGCCGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTTACAGTACAGCAGAAGAACGACCCAGAGACTGGACTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTCACCAAGGATTTAGTCAATAAACTTGCACAAGAGCAAGCAGATCCACCTGATGACGCGGAACTCAAAATGGGTTGGGAGGGCCTGATCAAAGCTGGCGCAATCGAGTATCTAGACGCCGAAGAAGAGGAGACAGCAATGATTTGCATGACGCCAGAGGATTTGGAGCTATATAGGCTTCAGAAGGCAGGATTATCTGTCGACGACGACCAAGACGGTGGGGATTTAAATAAGCGCCTGAAGACGAAGACAAACCCGACAACCCACATGTATACTCACTGTGAAATTCACCCCAGCATG-------------------------------------------------------------------------TGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTTGTTACCGCTATTCGTACTCGCGACCCGAAGCTGCGATTCAAGCGCGTCTGGGCTGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAACGAGGAGCGGCAAGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTTGCACCTGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCACAAGTGAGACAGGCTGCGCTCCAACTCAAGGCTGCTTTCGAAGTCACCTCGGAGGA---GGGCCCGAAGAGAAAGGAAACCGTCAATATCAGCGCTGAAATGGCCCATGGAATTCTTCGCCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATGGGCCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCTGAATGGATGATTATCACTGTTCTGCCGGTCCCGCCCCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGCACTGGCACGAGAAACGAAGACGATTTGACGTACAAGCTTGGTGATATTATTCGCGCCAACGGAAATGTCAAGCAGGCAATTCGTGAAGGATCGCCGCAACACATTGCGCGCGATTTTGAAGAGCTCTTGC Cordyceps_pruinosa_EFCC_5197 ----------------------------------------------------TACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTT---------------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGAACGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGCTGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTATCTGGAAATTGTCAAGGAGACCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAAGGTATTCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGGTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACGCCATACTACCCCCCGAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTTTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCTGGCATCATCAAACCCGGTATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTGTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGCAATGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCCTTCAACGCTCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCGCACATTGCTTGCAAGTTCTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCTAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGATATGCGTCA-ACCGTC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGCGATCCCGAATTCGTTGCAGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGATCGACAAGATAAGAACAAGGAAGAAGAGTTTGCACCGGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGGTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTGAGGCAGGCCGCGCTGCAACTCAAGGCCGCTTTTGAGGTCACTTCGGAAGA---AGGTCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCGTCATCAGCGCCGAGATGGCCCACGGTATCCTGCGCCGCATCTCTGAGCGCGATTTGCACAACATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACCGTCCTGCCTGTCCCCCCGCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGCAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACC----------------------------------- Cordyceps_pruinosa_EFCC_5693 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAAC--ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGCTGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAA------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTATCTGGAAATTGTCAAGGAGACCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAAGGTATTCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGGTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACGCCATACTACCCCCCGAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTTTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCTGGCATCATCAAACCCGGTATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTGTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGCAATGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCCTTCAACGCTCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCGCACATTGCTTGCAAGTTCTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCTAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGATATGCGTCA?ACCGTC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGCGATCCCGAATTCGTTGCAGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGATCGACAAGATAAGAACAAGGAAGAAGAGTTTGCACCGGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGGTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTGAGGCAGGCCGCGCTGCAACTCAAGGCCGCTTTTGAGGTCACTTCGGAAGA---AGGTCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCGTCATCAGCGCCGAGATGGCCCACGGTATCCTGCGCCGCATCTCTGAGCGCGATTTGCACAACATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACCGTCCTGCCTGTCCCCCCGCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGCAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACCGC--------------------------------- Cordyceps_pruinosa_NHJ_10627 -CATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTAT-CAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAAAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAGTATCAATAA--CGAGGAAAAGAACCCA--CAGG-ATTGCCCCAGTACCGGCGAGTGAAGCGGCACCAGCTCAAATTTGAAATTCTGCCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTT-GGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAC--GGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTAGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATGCCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGC-GGCGTAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTG{CG}TCGCCTTCACTCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTTTCTGGAAATTGTCAAGGAGTCCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAGGGTTTTCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGGTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACTCCTTCTTCCCCCCCGAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCTTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGTTTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCCGGCGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGTAATGTCGCTGGTGACTCTAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCTTCCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTTTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCCAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGACATGCGTCAAACCGTC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTTGCCGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGATCGACAAGATAAGAGCAAGGAGGAAGAGTTTGCACCGGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGGTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTGAGGCAGGCCGCGCTGCAGCTCAAGGCCGCTTTTGAGGTCACTTCGGAAGA---AGGTCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCGTCATCAGCGCCGAGATGGCCCACGGTATCCTGCGCCGCATCTCTGAGCGCGATTTGCACAACATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACCGTCCTGCCTGTCCCCCCGCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGCAACGTCAAGCAGGCCATTCGCGAA------------------------------------------- Cordyceps_pruinosa_NHJ_10684 ------------------------------------------------------------AACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACG-----------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGAACGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTAGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATGCCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTG{CG}TCGCCTTCACTCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTTTCTGGAAATTGTCAAGGAGTCCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAGGGTTTTCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGGTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACTCCTTCTTCCCCCCCGAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCTTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGTTTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCCGGCGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGTAATGTCGCTGGTGACTCTAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCTTCCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTTTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCCAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGACATGCGTCAAACCGTC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGCGATCCCGAATTCGTTGCCGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGATCGACAAGATAAGGGCAAGGAAGAAGAGTTTGCACCGGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGGTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTGAGGCAGGCCGCGCTGCAGCTCAAGGCCGCTTTTGAGGTCACTTCGGAAGA---AGGTCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCGTCATCAGCGCCGAGATGGCCCACGGTATCCTGCGCCGCATCTCTGAGCGCGATTTGCACAACATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACCGTCCTGCCTGTCCCCCCGCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACTTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCA------------------------------------------------------------------------ Cordyceps_scarabaeicola ---TATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGACAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG------------------------------------TGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCACC------GGGTCCGAGTTGTAATTTATAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGCGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCG-GGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCACGGGGGAAAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAA------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATTAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGGCTTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTGTCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAGCGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTGCCGGCTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGGGGTGACCAGAAAAAAGCTATGAGCTCAACTGCCGGTGTGTCCCAGGTATTGAACCGATATACTTTCGCCTCAACACTATCCCACCTTCGACGTACCAATACACCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCAAAACCTCGTCAGCTTCATAATACTCATTGGGGCCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGCGGTCTTGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGCTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCACACGCTACCAAGATTTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTCCACCAGGACCCCAAGCACCTTGCTGACCAGGTATTCGACACCCGCCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTTATTAGAGAAATCCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCTGATGCTGGCCGAGTCATGCGGCCTGTTTTTACTGTGCAAAGTAAGAACGACCCGGAGACTGGCCTTGAAAAGGGACAGCTCGGTCTCACCAAGGATCTGGTCAACAGACTGGCGCAAGAGCAAGCCGACCCACCAGATGATCCAGAAATGAAGACGGGTTGGGAGGGCTTGATCAAAGCTGGCGCTGTCGAGTATTTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACCCCGGAGGATTTGGAGCTTTATAGACTTCAAAAAGCGGGTGTAGCTGTCGACGACG---ACCACGGCGACGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACTAAAACCAACCCAACTACACACATGTACACTCACTGTGAGATTCATCCGAGTATGATC---------------------------------------------------------------------------------------------------------TGGAGCGATCCCGAATTCGTCACAGCTATTCACACTCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAAGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTCGTCCTCGAA-----GGACACGGGGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAAGCTGCTTTTGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGTCCCAAGAGGAAAGAGACGGTCAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCCGAGCGTGATCTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTTCTGCCTGTACCCCCGCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAATGAGGATGATTTGACCTACAAGCTTGGCGATATTATCCGCGCCAACGGTAATGTCCAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCAACG---------------------------------- Cordyceps_sp. -CATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTTCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGTGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTC------GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGGTCGGACACCGAGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAAAAAGGCTCCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCCGCGTAATACCCTGCACCGGACTGAGGCACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTC----------TGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTTGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCTGAGGCCCGTTTCCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCCACGGCGACAACATGCTTGCTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGTCT---GGCAAG---TACACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGCCTCCCACCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGCCTTCCTCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCTGGCATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCATGAGCAGCTTCCTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGTTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAGATTCGTCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTGGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTCGGCCGTTTCGCCGTCC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cordyceps_staphylinidicola ---------------------------------------GTATAA-CAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAATCCCGACTTCGGAAGGGAGGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGT-CAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTAGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCC------------------------------------------------------------------------------------TGAAATCTGGCTCTCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGCGCCCGGTGAATCACCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTCAGCGCGGGGGAGAAAGGCTTCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGTAATGCCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCACCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTC----------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAGCTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCCAAGGCTGTTGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCCTCCAGCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTTTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTTACTGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAATGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTGCCGGCTACGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCGATGCCGAATTCGTCACAGTTATTCATACTCGCGATCCGAAACTTCGATTCAAGCGCGTTTGGGCCGTATGCAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAATGAGGAGCGGCAAGACAAGAATAAAGACGAAGAGTTCGCTCCAGGTGTCAAGAACGTCGTTCTCGAA-----GGACATGGCGGATGTGGCAATATGCAGCCGCAGGTGAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAAGCTGCCTTCGAGGTTACTTCGGAAGA---GGGTCCCAAGAGGAAAGAGACGGTTAATATCAGCGCCGAGATGGCGCATGGTATCCTTCGCCGCATCTCTGAGCGCGATCTGCACAACATTGGTCTTAACTCAGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTCCTGCCTGTACCCCCTCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCACGAGAAACGAGGATGATCTGACCTACAAGCTTGGTGACATTATCCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCA--------------------------------------------------- Cordyceps_takaomontana ---------------AAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTTCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGTGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTC------GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGGTCGGACACCGAGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAAAAAGGCTCCGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCCGCGTAATACCCTGCACCGGACTGAGGCACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cordyceps_tuberculata ----------------------------------------------CAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGCGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAGAAAGGCTCTGGGAATGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCACCGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCA{AG}CGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCG----------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCTGATTGCGCTATTCTCATCATTGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAAGCTCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATTAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATTTCGGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTTGGTCGTGTTGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTTGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTTACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTCCCCGGTGACAATGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCAAGGGCCTCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGTCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTTCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGATTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGTGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGCGACATGCGTCAGACCGTC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACTCGCTTGCCACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAGAAAGCCATGAGCTCAACTGCAGGTGTATCCCAAGTTTTGAATCGCTATACATTCGCCTCAACGCTTTCTCATCTTCGACGTACCAATACGCCCATTGGTAGAGATGGAAAACTTGCAAAACCTCGCCAGCTTCACAATACTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCCGCTGAGACCCCTGAAGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAAAACCTGTCCCTCATGTGCTACGTCAGTGTTGGTTCGCCCGCCGAGCCGCTCATCGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCACTCAGATATCCGCACGCTACGAAGATCTTCGTCAATGGAACGTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCCAAACACCTTGTGGAACAGGTACTTGAGACCCGTCGCAAGTCCTATCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCAGAGAGATTCGTGATCAAGAGTTCAAGATTTTCTCTGACGCCGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTTACAGTACAAAAGGAAGACGATTTAAAAATTGGACTTTTAAAGGGTCAACTCGGTCTAACCAAGGATCTGGTCAACAAATTAGCGCAAGAGCAAGCCGATCCACCTGATGATCCGGAAATGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTGATAAAAGCTGGCGCAATTGAGTATCTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACATCAATGATTTGCATGACTCCGGAGGATCTGGAGCTCTATAGACTTCAGAAAGCCGGTGCACCTGTCGAGGACG---ACTCCAGCGATGATCCGAACAAGCGCCTGAAGACCAAAACGAACCCAACCACTCACATGTACACTCATTGTGAAATTCATCCAAGTATGATTTTAGGTATCTGC------------------------------------------------------------------------------------CGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTCACAGCCGTCAACACCCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCATCTGGGCTGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAATGAGGACAGGCAAGAGAAAAACAAGGATGAAGAGTTTGTCCCAGGTGCCAAAAATGCTGTTCTCGAA-----GGACATGGTGGATGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTAAGACAAGCCGCGCTGCAGCTCAAGGCCGCTTTCGAGATTACTACGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAGGAGACCGTCAATATTAGCGCCGAAATGGCGCATGGTATTCTCCGCCGCATCTCTGATCGCGATCTACACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGCCCTGATTGGATGATTATCACCGTTCTTCCCGTACCTCCACCTCCCGTGCGCCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGCACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACATATAAGCTCGGCGACATTATTCGTGCCAACGGAAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCAC------------------------------------ Engyodontium_aranearum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGCGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCC?CGTCTGGTCGGATACCTAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCATTGTGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAGGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGG--------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTTCCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTGCTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGGCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGCCTCTGCCTCTTTCCAGGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCTCACATTGCTTGCAAGTTCGCTGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCCGTCGAGACCAACCCCAAGTTCATAAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACTGACTACCCCCTTTTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC----------------------GCATGCACTCTGAGCTTGCAAACTACCTGAGACGCTGCGTTGAAGGCAACCGTCACTTTAACCTTGCCGTCGGCATTAAACCCGGTACGCTGTCCAACGGTCTCAAGTACTCTCTTGCCACTGGCAACTGGGGTGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACTGCTGGTGTCTCTCAGGTGTTGAACAGATACACATTTGCTTCGACACTTTCCCATCTTCGTCGTACCAACACGCCCATCGGCAGAGATGGTAAGCTGGCTAAGCCTCGCCAACTTCACAACACTCATTGGGGCCTTGTTTGCCCTGCTGAGACTCCCGAAGGCCAGGCTTGTGGTCTCGTCAAGAATTTGTCTCTCATGTGCTATGTCAGCGTCGGCTCACCGGCCGAGCCGCTCATTGATTTCATGATCAACAGAGGCATGGAAGTTATCGAGGAGTACGAACCTCTTCGATACCCCCACGCCACCAAAATTTTTGTCAACGGCACATGGGTTGGCGTGCACCAGGACCCTAAGCACCTGGTGCAACAGGTCTTCGATACCCGACGCAAGTCATACCTGCAATACGAGGTTTCCCTTATCCGAGAAATCCGTGACCAGGAGTTCAAGATCTTTTCCGATGCTGGTAGAGTCATGCGCCCTGTCTTCACCGTACAGCAAGAAGACGACGCCGACACTGGTATCGAAAAGGGCCAGCTTCTTCTGACCAAGGACTTGGTTAACAAGCTGGCTCAGGAGCAGGCCGACCCGCCGGATGATCCGGAAATGAAGATTGGTTGGGAAGGCTTGATCAAGGAGGGTGCGATCGAGTACCTAGATGCCGAGGAAGAAGAGACGTCTATGATTTGCATGACTCCGGAAGACTTGGAGCTCTACAGACTTCAGAAGGCAGGTGTTGCCGTGGATGACG---ACCCTGGTGACGATCTGAACAAGCGTCTCAAGACAAAGACGAACCCTACCACCCACATGTACACTCATTGCGAAATTCACCCAAGTATGATTCTGGGTATTTGCGCTAGCATT--------------------------------------------------------------------------CCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTCACAGCCATCCACACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTCTGCAAGAAAAAGCGCAAGTGTGAGAACGAAGACAGACAAGAC?AAAACAAGGATGAAGAGTTCGCTCCGGGTGTCAAGCCGGCCGTCCTAGAA-----GGTCACGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAAGTAAGACAGGCGGCACTGCAACTCAAAGCCGCGTTCGAAACTGTCTCGGAAGA---TGGCAGCAAGAAGAAGGACACTGTTAACATCACTGCCGAAATGGCCCATGGCATCCTTCGCCGCATTTCTGAGCGCGACATGCGCAACATCGGCCTCAACTCTGACTATGCTCGCCCTGAGTGGATGATCATTACTGTCCTCCCTGTCCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCCAGTATCTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAACGAGGATGATTTGACCTACAAGCTGGGTGATATCATTCGCGCCAACGGTAACGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCGCCTC--------------------------------- Gibellula_longispora TCATATGCTTCTCTCAAAGATTAAGCCATGCATCTCTGGGTATAAGCAATTATACGGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGCGAACCCCGACTCCGGAAGGGGCGTATTTATTAGATCCAAAGCCAACGCCCCCC-GGGGCTCCCTGGTGATTCATGATAACTCGTCGAACCGCACGGCCTTGCGCCGGCGGTGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTGACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAGACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAACTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTGGTGACGAAAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGAACAGTTTAAACCCCTTAGCGAGGAACGATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAACCCCATGCCCTTCGCTGGGCGTGGCGGGGAGGCAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGCGGTTCCGTTTCGTTGGCTATTGGGACCGCCGTAATGATCAATAGGGACAATCGGGGGCATCAGTATTCGGCTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTGCCGAAGACTAACCACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGGTGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTGT-CTCTTGACGCGTCCGGCACCTTGCGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCTCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTTCTTGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGATACCACCCAGTGGTCTGAGAACCGTTTCCAGGAAATTATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCAGGTTTCAACGGCGACAACATGCTGGAGTCTTCCCCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCGACTGGTAAGACTCTTCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGGCCCCCAAGCGTCCCCTTGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCTGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTTGTCACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAATGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCTGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCTCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCCAGGCTCAGGTTATTGTCATCAACCACCCCGGTCAGATTGGTAACGGTTATGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTTGCCGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGGCTGTCGAGTCCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATTGTCAAGATGGTTCTCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTC---------------------------------------------------------------------------------------------------------TCAAGCCTGGCACATTATCCAACGGCCTAAAATATTCCCTTGCCACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAAAAGGCGATGAGTTCGACCGCCGGTGTGTCGCAAGTGCTGAATCGATACACGTTTGCTTCGACTCTCTCCCATCTTCGGCGAACCAACACGCCCATTGGCAGGGACGGTAAGCTGGCAAAACCTCGCCAGCTCCACAACACGCACTGGGGCCTCGTCTGTCCTGCCGAAACACCCGAAGGCCAGGCTTGTGGCCTGGTCAAGAACTTGTCTCTTATGTGCTACGTCAGTGTCGGTTCGCCCGCCGAACCGCTCATTGACTTCATGATCAATAGGGGCATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAGCCTCTTCGATACCCCCATGCTACTAAGATTTTCGTCAACGGTACCTGGGTCGGCGTGCATCAAGATCCTAAGCATCTCGCCAACCAAGTTTTCGACACTCGTCGCAAATCATACTTACAATATGAGGTCTCCCTCGTGCGAGATATTCGTGACCAGGAATTCAAAATCTTCTCGGACGCTGGCAGAGTCATGCGACCTGTTTTTACCGTACAGCAGGAAGATGACACCGAGACGGGTCTCGAAAAGGGCCAACTTGTGCTAACGAAGGACTTGGTCAACAAGCTGGCAGAAGAGCAGGCAGATCCGCCTGACAATCCAGATCAGAAGATTGGCTGGGAAGGCCTAATCAAGGCTGGCGCCATTGAGTATCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACGTCTATGATCTGTATGACGCCGGAGGATTTGGAGCTGTACAGGCTTCAGAAAGCAGGTGTGGCTGTGGATGATG---ACCCCGGCGACGATCCAAACAAGCGTTTGAAAACCAGAACAAACCCTACTACGCACATGTACACCCACTGTGAAATCCACCCAAGCATGATCTTGGGCATCTGTGCTAGTATTATATCACCCTGGCTTCATCAAAAAAGTCAAAAAAGTCCTCGAGATTGTCTGCCATAACTGTAGCAAAGTGTTGGCCGATGAA-----AGCGATCCGGATTTTGTCGCAGCCCTGCGTACTCGTGACCCCAAGGTTCGTTTTAAACGCGTCTGGGTCGTTTGCAAGAAGAAGCGAAAGTGCGAGAATGAGGATAGACAGGACAAAAACAAGGACGAGGCCTTTGCTCCCGGTGTGAAGAATGCCGTCGTCGAG-----GGCCACGGTGGATGTGGCAACATGCAGCCACAAGTGAGGCAAGCCGCTCTCCAACTCAAGGCCGCTTTCGAAGTCGTTCCCGAAGACGGAGGGCCCAAGAGAAAGGAAACCATCAACATCACTGCTGAAATGGCTCACGGCATCCTCCGTCGCATTTCTGAGCGTGACTTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCAGAGTGGATGATCATTACCGTTTTACCCGTGCCTCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACCGGTACCGGTATGAGAAACGAAGATGATTTGACCTACAAGCTGGGCGACATCATTCGTGCCAACGGAAACGTCAAGCAGGCCATTCGCGAGGGGTCGCCGCAGCACATTGCTCGCGACTTTGAGGAACTATTGC Gibellula_pulchra TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTGGGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGCCAACCCCGACTCCGGAAGGGGCGTATTTATTAGATCCAAAGCCAACGCCCTCCTGGGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTAGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAGTTTAAACCCCTTAGCGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAACCCCATGCCCTTCGCTGGGCGTGGCGGGGAGGCAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAGGCAGGCCTATGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATGAAACAGGACGCGCGGTTCCGTTTCGTTGGCTCTAGGGACCGCCGTAATGATCGATAGGGACAGTCGGGGGCATCA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGAC{CG}CCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTTGGATACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTC{AG}ACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAAT{AC}CCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTATGACCAGACTTGGACCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCTCAGGCCAGCATCAGTTTGTCTCGGGGGATAAAGGCTTAGGGAATGTGGCTCCTCCGGGAGTGTTATAGCCCTTTGCACAATACCCTGGGGCGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCA-----------------------CAAGAACATGATTACTGGTACTTCTCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGCGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTTCTTGCCTACACTCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACTCAGTGGTCCGAGAACCGTTTCCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATCTCTGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGCCGTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGTAAGACTCTTCTTGAGGCTATCGACTCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCTGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTTGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCTGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTTGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCATGGGTGCCGCTTCCTTCCAGGCTCAGGTTATTGTCATCAACCATCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTATGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTTCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGGCTGTCGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACGCTGCCATCATCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGC-------------------------------------------------------------TTTCGCGGAATTATGCGCCGCATGCACTCTGAGCTTGCCAACTATTTGAGACGCTGTGTTGAAGGCAACCGCC------------CTGTCGGCATCAAGCCTGGCACATTATCCAACGGTCTCAAATATTCCCTTGCTACTGGTAATTGGGGCGATCAGAAAAAAGCGATGAGCTCGACCGCCGGTGTGTCCCAGGTGTTGAATCGATACACATTTGCGTCAACTCTTTCCCATCTTCGACGGACCAACACGCCAATTGGCAGAGACGGTAAGCTGGCGAAACCTCGCCAGCTTCATAACACGCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAAACGCCTGAAGGTCAGGCTTGTGGCCTGGTCAAGAACTTATCTCTTATGTGCTACGTCAGCGTTGGCTCGCCCGCCGAACCACTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGAATGGAAGTCATCGAAGAGTATGAGCCTCTTCGATACCCCCATGCTACCAAGATTTTCGTCAACGGCACCTGGGTCGGCGTGCATCAAGATCCTAGGCATCTCGTAAACCAAGTCTTTGATACTCGACGCAAATCATACCTACAGTACGAGGTCTCCCTAGTGCGAGATATTCGTGATCAGGAATTTAAAATCTTCTCCGACGCCGGCCGAGTCATGCGGCCTGTCTTTACCGTGCAGCAAGAAGACGACATCGAGACGAGTCTCGAAAAGGGTCAGCTTGTGCTCACAAAGGATTTGGTCAACAAGCTGGCAGCGGAGCAGGCAGAGCCCCCTGACGATGCGGATACGAAGATTGGCTGGGAGGGTTTGATCAAGGCTGGCGCCATCGAGTATCTCGATGCTGAAGAGGAGGAGACATCGATGATCTGCATGACGCCAGAAGATCTGGAGCTGTATAGGCTTCAGAAAGCAGGCGTGGCTGTGGATGATG---ATCCTGGCGACGATCTAAATAAGCGTTTAAAGACCAGAACGAATCCCACCACACATATGTACACTCACTGTGAAATCCATCCGAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCCAGTATTATATCATCCTGGTTTTATCAAAAAAGTCAAAAAAGTTCTGGAGATTGTTTGCCACAACTGTAGTAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTAGTCCGATCCAGATTTTGTCGCTGCCCTGCGTACTCGCGACCCCAAAGTTCGTTTCAAGCGCGTTTGGGCGGTCTGCAAGAAGAAAAGAAAATGCGAAAACGAGGATAGACAGGACAAGAACAACGATGAGGCCTTTGCTCCGGGTATAAAGAATCCCGTCGTCGAG-----GGTCACGGCGGATGTGGTAACATGCAGCCACTAGTCAGGCAAGCCGCTCTGCAACTCAAGGCCGCCTTTGAAGTTGTTCCGGAAGATGGAGGGCCCAAGAGAAAAGAGACCATCAACATCACTGCTGAAATGGCTCACGGTATCCTTCGTCGCATTTCTGAGAGCGACTTGCATAACATTGGCCTCAATGCGGACTATGCACGTCCAGAGTGGATGATCGTTACCGTCTTACCCGTGCCCCCGCCTCCTGTGCGTCCCAGTATCTCCATGGATGGCACTGGCACGGGTATGAGAAACGAAGATGATTTGACCTACAAGCTGGGTGACATTATTCGTGCCAACGGCAACGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAGCACATTGCGCGCGACTTTGAGGAGCTTTTG- Hypocrea_lutea ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGTTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCC-TCGGGGCTCTCTGGTGAATCATGATAACTAGTCGAATCGACAGGCCTTGTGCCGGCGATGGCTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTGGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTTCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTACATTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTTCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCC-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGTGAGGTGCCGCCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGCTGGCCACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACCTTGAAAAGAGGGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTGGGCGCGGCGGATCATCCGGGGTTCTCTCCGGTGCACTTCGCCGCGTTCAGGCCAGCATCAGTTCGTCGCGGGGGATAAAGGCTTCGGGAACGTGGCTCCTCCGGGAGTGTTATAGCCCGTTGCATAATACCCTGCGGTGGACTGAGGACCGCGCATCTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCACCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGACGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGACTGCGCTATCCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACTGCCAACTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGGCTGTTGCTTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGTGACAACATGCTTGCCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGTAAGACCCTTCTCGAGGCTATCGACTCCATCGAGCCTCCCAAGCGTCCCACGGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGACGTGTACAAGATTGGCGGTATTGGAACAGTTCCCGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCGCCGAGGGCCAGCCCGGTGACAACGTTGGATTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCTTTCACCGCCCAGGTCATCGTCATGAACCACCCCGGCCAGGTCGGTGCCGGCTACGCCCCCGTCCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATTGACCGCCGTACCGGTAAGGCCACCGAGACTGCCCCCAAGTTCATCAAGTCCGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTCCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTTGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCCTGTTCCGTGGTATCATGCGAAGGATGAATACCGAGTTGGCCAACTACTTGAGGCGATGTGTAGAGGGCAACCGCCACTTCAACCTTGCTGTCGGCATCAAGCCCGGCACGCTTTCCAACGGCTTGAAGTACTCACTGGCCACCGGCAACTGGGGCGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACCGCAGGCGTGTCCCAGGTGCTGAACCGTTACACTTTTGCTTCGACCCTGTCACATTTGCGTCGTACCAACACACCCATCGGACGAGATGGTAAACTGGCCAAGCCTCGTCAGCTTCACAACACGCACTGGGGCTTGGTCTGCCCGGCTGAGACGCCCGAGGGACAAGCTTGTGGCTTGGTCAAGAACTTGTCTCTGATGTGTTATGTCAGTGTCGGATCTCCCTCTGAACCCCTGATCGAGTTTATGATCAACAGAGGCATGGAAGTCGTTGAAGAATATGAACCTCTGCGATATCCTCATGCCACCAAGATCTTTGTCAACGGTGTCTGGGTTGGCGTTCACCAAGATCCTAAGCACCTGGTGAACCAAGTCTTGGACACGCGTCGCAAATCCTATCTCCAGTACGAGGTCTCTCTGATCAGAGACATTCGTGATCAGGAATTCAAAATCTTTTCCGACGCAGGTCGTGTCATGCGTCCTGTGTTTACGGTCCAACAGGAGGATGACCCCGAGACGGGCATTGAGAAGGGCCACTTGGTCCTGACGAAGGAGCTCGTCAACAAGTTGGCAAAGGAGCAGGCAGAGCCCCCCGAAGACCCGAGCATGAAGGTCGGATGGGAAGGGCTCATTCGGGCGGGTGCGGTTGAATATCTCGATGCCGAGGAAGAGGAGACGGCCATGATTTGCATGACGCCGGAGGATCTCGAGCTCTATCGTCTTCAGAAGGCTGGCATTGCCACGGAAGAAG---ACATGAGCGACGATCCGAACAAGCGACTCAAGACGAAGACGAATCCTACGACTCACATGTACACGCATTGCGAGATTCACCCGAGTATGATCTTGG------------------------CCTGGCTTCATCAAGAAAGTCAAGAAGATCCTGGAAATTGTCTGCCACAACTGTAGTAAAGTGCTGGCTGATGAAGTTGGAGTGATCCTGAGTTTGTCGCAGCCATCAACACTCGAGATGCAAAGCTCCGTTTCAAGCGCGTGTGGGCCGTCTGCAAGAAGAAGCGGAGATGCGAGAATGAGGATCGGACAGACAAGAACAAGGACGAAGAGTTTGCGCCCGGCATGAAGCCGCTGCCCGTCGAG-----AGCCATGGCGGCTGTGGCAACGTGCAGCCTCAAGTCCGGCAGGTTGCCCTCCAGCTCAAGGCCGCCTTCGAAGTGGCCCAAGAAGA---TGGCCCCAAGAGGAAAGAGACGGCTCCCATCACCCCGGAGATGGCTCACAGCATCCTCCGTCGCATTTCCGAAAAGGACCTTCGCAACATGGGCCTCAACTCGGACTACGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTGCTCCCTGTTCCCCCGCCACCGGTTCGTCCCAGTATCTCCATGGACGGCACTGGCACCGGCATGCGGAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTCGGCGATATCATCCGAGCCAACGGTAACGTCAAGCAGGCCATTCG----------------------------------------------- Hypomyces_polyporinus --------------------TTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACCGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAATACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGTTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCTCTGGTGAATCATGATAACTAGTCGAATCGACAGGCCTTGTGCCGGCGATGGCTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTGGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTACATTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCCTCCGGGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGTGCGGCGCCAGCTGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCACGCTGGACGCCAAGCCTATGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAATTGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCATGACCAGACTTGGGCTTGGCGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTCGCCTCGCCCAGGCCAGCATCAGTTCGTCGCGGGGGACAAAAGCGCCGGGAACGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCGGCGCACAATACCCTGCGGTGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGCTATCCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACTCTGGGTGTTAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGTGACAACATGCTTGCTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---ACCACCGGAAAGACCCTTCTCGAGGCCATTGACTCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACGGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGCGGTATTGGAACAGTTCCCGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTCCAGGAGGGTCTGCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCTCTGGGTGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATCGTCATGAACCACCCTGGCCAGGTCGGTGCCGGATACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCATCGAGAAGATTGACCGCCGTACCGGTAAGGTCACTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACGCCGCTATCGTCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCCTTCACTGACTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGACAGACCGTC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATCATCCTGGCTTCATCAAGAAAGTGAAGAAGCTCTTGGAGATTGTCTGCCACAATTGCAGCAAAGTTCTAGCAGATGAAGTTGGAGTGATCCAGAATTCGTCGCTGCGATACAAACCCGAGATGCCAAACTGCGCTTTAAACGAGTTTGGGCCGTTTGTAAGAAGAAGAGAAAGTGTGAGAATGAGGACCGACAGGATAAGAACAAGGAGGAAGAGTTCGCTCCGGGCATGAAGCCTCCACCCGTGGAG-----GGCCACGGTGGCTGTGGAAACATGCAGCCCCAGGTTCGACAGGCTGCCTTGCAGCTCAAGGCCGCTTTCGAGGTCGCTCAAGAGGA---CGGCCCCAAAAGAAAAGAGACCGCTCCCATCACACCTGAGATGGCTCACAACATCCTGCGCCGGATTTCAGAGAAGGACCTCCGTAACATTGGTCTGAACTCTGACTACGCTCGTCCAGAGTGGATGATTCTCACTGTCCTGCCTGTTCCGCCTCCTCCGGTCCGTCCTAGTATCTCCATGGACGGAACGGGTACGGGTATGCGCAACGAAGATGATCTGACCTACAAGCTTGGAGATATCATTCGTGCCAACGGCAATGTCAAGCAGGCTATCCGCGAGGGATCACCTCAAC------------------------------ Isaria_farinosa_OSC_111005 ------GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGGATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGT-ATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATACCCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTA-AAATCCCGACTTCGGAAGGGATG-ATTTATTAGATT-AAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCG-CGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGCCTAGGGATCGGACGATGTTA--TTTTTGACCCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGG-----------------------------------------------------------------------GCGGCACCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGTTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCATTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATC?GCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCT------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATTTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTTCACCCTCGGTGTTAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTACCCAGTGGGTTGAGGCCCGTTACCTTGAGATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCTTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGATCGAGCCTGGCCAATTTTGCTCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCTATTGACTCCATCGACCCCCCCGTCCGTCCTACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACCGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAGATGCATCACACGCAGCTTGCTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCTTCTGGCGTCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGTCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCGCCGAGCTCCTTGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGCAAGTCGGTTGAGAACAGCCCCAAGTTCATTAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGAGCCTTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACTGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTTAGACCGTC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTCACAGCCGTCAACACCCGCGATCCGAAACTTCGATTCAAACGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAACGAGGATAGACAGGACAAGAATAAGGATGAAGACTTTGCGCCAGGCGTCAAGAGTGTTGTTCTCGAA-----GGACATGGCGGATGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTAAGACAGGCCGCGTTGCAACTCAAGGCCGCTTTCGAAGTTGTGTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAGGAGACCGTGAATATTAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGACCGCGATTTGCACAATATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGGTTGTTACTGTTCTACCTGTTCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAGGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAACAAGCCATTCGCGAAGGA---------------------------------------- Isaria_farinosa_OSC_111006 ------GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTAT?CAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAA?GCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTAC-------------------------------------------------------------------------------------------------------AAATTTGAAATCTGGCCTCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGTTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCATTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCA---------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATTTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTTCACCCTCGGTGTTAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTACCCAGTGGGTTGAGGCCCGTTACCTTGAGATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCTTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGATCGAGCCTGGCCAATTTTGCTCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCTATTGACTCCATCGACCCCCCCGTCCGTCCTACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACCGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCGGTCGAGATGCATCACACGCAGCTTGCTGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCTTCTGGCGTCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGTCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCGCCGAGCTCCTTGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGCAAGTCGGTTGAGAACAGCCCCAAGTTCATTAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGAGCCTTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACTGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTCACAGCCGTCAACACCCGCGATCCGAAACTTCGATTCAAACGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAACGAGGATAGACAGGACAAGAATAAGGATGAAGACTTTGCGCCAGGCGTCAAGAGTGTTGTTCTCGAA-----GGACATGGCGGATGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTAAGACAGGCCGCGTTGCAACTCAAGGCCGCTTTCGAAGTTGTGTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAGGAGACCGTGAATATTAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGACCGCGATTTGCACAATATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGGTTGTTACTGTTCTACCTGTTCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAGGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAACAAGCCATTCGCGAAGGATCGCCG---------------------------------- Isaria_tenuipes_HUA_902 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGATGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAAC-------------------------------------------------------------------------CCGCTGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCTGAGTCCCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGCTCGCTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGTCG---GGCAAG---TACACCGGAAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGCCTCCCACCCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGCCTCCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCTGGCATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTTCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAATGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAGATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCTCCCATGGGCGCCGCTTCTTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTTGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Isaria_tenuipes_OSC_111007 ------GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTA-AAATCCCGACTTC-GAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTTGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG---------------------------------------------------------------------T{CT}AAATTTGAA{AT}TCTGGCCCCC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCCATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCACCCGGCGTTCTCGCCGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATTTGGGCATGGGG------------------------------------------------------------------------------------------------------GGTGAGTTCGAGGCTGGTATGTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTGACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCTGAGTCCCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTTGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGTCT---GGCAAG---TACACCGGAAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGCCTCCCACCCGTCCCACCGACAAGCCCCT?CGATCTCCCCTCCAGGATGTATACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCTGGCATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTTCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAGATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGCGCCGCTTCTTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTTGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTCGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGTACTCTCTTGCCACAGGTAACTGGGGCGACCAGAAGAAAGCCATGAGTTCGACTGCTGGCGTGTCTCAGGTGTTGAACCGATATACCTTTGCTTCAACACTATCTCATCTTCGACGTACCAATACTCCTATTGGCAGAGATGGCAAACTAGCGAAGCCTCGCCAGCTTCACAATACCCATTGGGGGCTTGTATGTCCCGCTGAGACCCCCGAGGGACAGGCTTGTGGCCTGGTAAAAAATCTGTCCCTCATGTGCTACGTTAGTGTCGGTTCACCGGCCGAACCACTTATTGACTTTATGATCAATCGAGGTATGGAAGTCATTGAGGAATACGAACCACTCAGATATCCGCATGCCACCAAGATCTTTGTCAATGGCACTTGGGTCGGAGTTCACCAAGATCCTAAGCATCTGGTCGACCAGGTTTTTGACACCCGCCGCAAGTCTTATCTGCAGTATGAAGTTTCGCTCATCAGGGAAATTCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCCGATGCTGGTCGAGTCATGCGGCCCGTTTTTACAGTACAGCAGAAGAACGACCCGGAGACTGGACTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTCACGAAGGATTTAGTCAATAAACTTGCACAAGAGCAAGCAGATCCACCTGACGACGCCGAATTAAAAATGGGTTGGGAGGGCCTTATCAAAGCTGGCGCAATCGAGTATCTAGACGCCGAAGAAGAGGAGACAGCAATGATTTGCATGACACCAGAGGATTTGGAGCTATATAGGCTTCAGAAGGCAGGATTATCTGTCGACGACGACCAAGACGGTGGGGATTTAAATAAGCGCCTGAAGACGAAGACAAACCCGACAACCCACATGTATACTCACTGTGAAATTCACCCCAGCATGATCCT--------------------------------------------------------------------------------------------GCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTTGTTACCGCTATTCGTACTCGCGATCCGAAGCTGCGATTCAAGCGCGTCTGGGCTGTGTGTAAGAAGAAGCGCAAATGCGAGAACGAGGAGCGGCAAGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTT------GGCGTCAAGAATGTGGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAACATGCAACCACAAGTGAGACAGGCTGCGCTCCAACTCAAGGCTGCTTTCGAAGTCACCTCGGAGGA---GGGCCCGAAGAGAAAGGAAACCGTCAATATCAGCGCTGAAATGGCCCATGGCATTCTTCGCCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATGGGCCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAATGGATGATTATCACTGTTCTGCCCGTTCCGCCCCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGCACTGGCACGAGAAACGAAGACGATTTGACGTACAAGCTGGGCGATATTATTCGCGCCAACGGCAATGTCAAGCAAGCAATTCGTGAAGGATCACCGC--------------------------------- Lecanicillium_antillanum --------------------------------------------------------------CTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACC----------------------------------------------------------------------ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCAAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGACTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCATCGTGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAA------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGTGACAACATGCTTCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGGCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCAGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCCTCTTTCCAGGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCCGGTCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGGCCGTCGAGACCAACCCCAAGTTCATCAAGGCTGGTGACGCCGCCATCGTCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACTGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTTAGACCGGC---TTCCGCGGTATCATGCGCCGCATGCACTCCGAATTGGCAAACTACCTGAGACGTTGCGTTGAAGGTAACCGCCACTTCAACCTGGCTGTCGGCATTAAGCCAGGCACGCTGTCCAACGGCCTGAAGTACTCTCTCGCCACTGGTAACTGGGGTGATCAGAAGAAGGCCATGAGCTCAACCGCTGGCGTGTCACAGGTTCTTAACCGATACACATTTGCCTCTACGCTCTCGCATCTCCGACGTACCAATACGCCCATCGGCCGAGACGGAAAGTTGGCAAAGCCTCGCCAGCTCCACAACACCCATTGGGGTCTCGTCTGTCCCGCCGAAACTCCCGAGGGCCAAGCTTGTGGTCTTGTCAAGAACCTGTCTCTCATGTGCTATGTCAGTGTGGGCTCACCCGCTGAGCCACTGATTGATTTCATGATTAACAGAGGCATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCTCTCCGATACCCCCATGCCACCAAGATTTTCGTTAATGGAACTTGGGTTGGCGTGCACCAAGATCCGAAGCACCTCGTGAACCAAGTCTTTGACACTCGTCGCAAGTCTTACCTGCAATATGAAGTCTCTCTTGTTCGCGAAATTCGTGACCAGGAGTTCAAGATCTTTTCCGATGCAGGCAGAGTTATGCGACCTGTCTTTACTGTCCAGCAGGAAGATGATGCTGAGACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGTACTCACGAAAGATTTGGTCAACAAGCTCGCTCAAGAACAGGCTGACCCGCCTGATGACCCAGAAATGAAGATAGGCTGGGAAGGCCTGATTAAGGCCGGCGCTATCGAATATCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACGTCCATGATTTGCATGACGCCCGAAGACCTCGAGCTTTACAGACTGCAAAAGGCCGGCGTGGCTGTTGACGATG---ATCCTGGTGACGACTTGAATAAGCGTCTGAAGACCAAGACGAACCCAACAACCCACATGTACACGCATTGCGAAATTCACCCAAGTATGATTT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCGATCCCGAATTCGTCGCAGCCATTCACACCCGCGATCCGAAAGTCCGATTCAAGCGCGTATGGGCCGTCTGCAAAAAGAAGCGCAAGTGCGAGAACGAGGAAAGACAAGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTTGCTCCCGGGGTTAAGAACCCCGTTGTTGAG-----GGCCATGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAAGTCAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAGGCTGCTTTCGAGGTAAACCCGGAAGA---TGGGCCGAAGAGGAAGGAAGTCGTCAACATTTCAGCCGAAATGGCTCACGGTATCCTTCGCCGCATTTCTGAGCGCGACATGCGCAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCCTTACTGTTCTGCCAGTTCCACCTCCCCCCGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCATGAGAAACGAAGATGATTTGACGTACAAGCTGGGTGATATCATTCGCGCCAACGGCAACGTCAA----------------------------------------------------------- Lecanicillium_aranearum --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGAGCTAATACAGGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTCAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTTCAGGCAGGCCTATGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAAAAATCAAAGTG----------------------------------GAAAAGAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCAAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGCGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCGTTGGGAATGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCATCGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGC----------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCCGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGCGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTTCAACGAAATCATCAAGGAGACCTCTTCCTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTTGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGGTCTCCGCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGCCTCCCCAGCGTCCCTTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATTGGCGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTGTTATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCCAGGGTGTTCCTGGCGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGATATCCGCCGTGGCAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGCGCTGCCTCTTTCAAGGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGACACCCTCGAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCCACCGAGACCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACGCAGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCCTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGCCACCGGTAATTGGGGTGATCAGAAGAAGGCCATGAGCTCGACGGCTGGTGTTTCTCAAGTTTTGAATCGATACACATTCGCCTCCACGCTTTCTCATCTTCGCCGTACCAACACCCCGATCGGTCGAGATGGTAAACTAGCGAAGCCTCGTCAGCTTCACAACACGCATTGGGGTCTTGTCTGCCCGGCAGAGACTCCTGAGGGTCAAGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATTTGTCGCTCATGTGCTATGTCTCTGTAGGCTCGCCTGCCGAGCCTCTGATCGACTTCATGATCAACAGAGGCATGGAGGTTATTGAAGAGTACGAGCCTCTCCGCTATCCGCACGCCACCAAAATCTTTGTCAACGGCACATGGGTCGGTGTGCACCAAGACCCCAAGCATCTTGTCAACCAAGTCTTTGACACTCGTCGTAAATCTTATTTACAGTACGAGGTTTCACTCATTCGTGAAATTCGTGACCAGGAATTCAAGATCTTTTCCGATGCGGGCAGAGTCATGCGTCCCGTTTTCACTGTTCAGCAGGAAGATGATGCCGAGACGGGCCTGGAGAAGGGCCAACTTGTCCTCACCAAGGACCTTGTCAACAAACTGGCTGAAGAGCAGGCCGACCCACCTGACGACCCAGAGATGAAGATTGGCTGGGAAGGTCTGATCAAGGCGGGCGCTATTGAGTATCTGGACGCCGAAGAAGAAGAGACATCCATGATCTGTATGACTCCAGAAGATTTGGAGCTTTACAGACTGCAGAAGGCCGGTGTTGCTGTGGACGATG---ATCCCGGCGATGACCCGAACAAACGACTGAAAACCAAGACCAACCCAACAACCCACATGTACACTCACTGCGAAATTCACCCAAGTATGA------------------------------------------------------------------------------------AGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTGACCGCTATCCACACCCGCGACCCGAAAGTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTCTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAATGAGGACAGACAAGATAAGAACAAGGATGAAGAGTTTGCTCCTGGCGTGAAGTCCGTTGTCCTGGAA-----GGCCACGGCGGATGCGGTAACATGCAGCCACAGGTGAGACAGGCCGCTCTGCAACTCAAGGCCGCTTTCGAAGTCACTTCGGAAGA---CGGCCCCAAGAGAAAAGAGACTGTCAACATTAGCGCCGAAATGGCCCATGGTATCCTGCGCCGCATCTCTGAGCGCGATATGCGCAACATCGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTTCTGCCTGTTCCCCCGCCTCCTGTGCGTCCCAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGCGAAACGAGGATGACTTGACGTACAAGCTGGGCGATATCATTCGCGCCAACGGCAACGTCAAGCAGGCTATTCGCGAAGGATCGCCACAGCACATTGCGCGCGACTTTGAAGAGCTGCTTC Lecanicillium_attenuatum ---------------------------------------------------------CGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCTGGCCCTT------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAAAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCATTGTGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTG-----------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTGCTGGTGCTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCC????????????????????GACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGCCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTTATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCCCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGCCACTGGTAACTGGGGCGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCAACTGCCGGTGTGTCTCAGGTGCTGAATCGCTATACGTTTGCCTCGACGCTGTCCCATCTTCGACGTACCAATACGCCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCGAAACCTCGTCAGCTTCACAATACTCATTGGGGTCTCGTCTGTCCTGCTGAGACACCTGAAGGTCAGGCTTGTGGCCTAGTCAAAAACCTGTCTCTCATGTGTTACGTCAGCGTCGGTTCGCCCGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCACTCAGATATCCGCACGCTACCAAGATCTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCGAAGCACCTTGTGGATCAGGTATTTGAAACCCGTCGCAAGTCATACCTACAGTATGAGGTGTCTCTCATCCGGGAAATCCGTGATCAAGAATTCAAGATATTTTCTGATGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTCACAGTACAGGAGAAAGACGACCCTGAGACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTGACAAAGGATTTGGTCAACAAACTGGCGCAAGAGCAGGCTGACCCACCTGATGATCCAGAAATGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTGATCAAAGCTGGCGCGATTGAGTATTTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACTCCGGAGGATCTGGAGCTCTATAGACTTCAAAAAGCGGGTATACCTGTCGAGGACG---ACTCAGGCGAGGATCCAAACAAGCGCCTGAAGACGAAAACCAACCCAACCACACACATGTACACTCACTGCGAGATTCATCCAAGTATGATTTTGG--------------------------------------------------------------------------------------------CGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTTCAAGCCGTCAACACCCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGTAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAACGAGGACAGGCAAGACAAGAACAAGGACGAAGAATTTGCTCCTGGTGCCAAGAGCGTCGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTAAGACAAGCCGCGTTGCAACTCAAAGCCGCTTTCGAGGTCACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAGGAGACCGTGAACATTAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGAACGCGATTTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATTATTACTGTTCTGCCTGTCCCACCCCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAA------------------------------------------- Lecanicillium_fusisporum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------TACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-TT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAAAGAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCAAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGATACCGCGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCATTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCATTTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAAC------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCCATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCAAGTGGGCCGAGGCTCGCTACCAGGAGATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTTGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCC---GGCAAG---TCCACTGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACGCCATCGAGGCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGATCGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGCGACAACGTCGGCTTCAACGTCAAGAACGTCTCCGTCAAGGAGATCCGTCGTGGCAACGTCGCTGGTGACACCAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTTAGACCGTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGTTAGCGTCGACTCGCCCGCCGAACCACTCATCGATTTCATGATCAGCAGAGGCATGGAAGTCATCGAAGAGTACGAACCCCTCAGGTACCCTCATGCCACCAAGATTTTTGTCAATGGTACCTGGGTCGGTGTGCACCAGGACCCTAAGCGCCTTGTTAGCCAGGTGTTTGATACCCGCCGCAAGTCATATCTGCAGTACGAAGTATCTCTCATTAGAGAAATTCGTGACCAGGAATTCAAGATTTTCTCGGACGCCGGCAGAGTTATGAGGCCGGTCTTTACTGTGCAACAGGAAGATGATGCCGAGACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGATCGTTTTGACCAAGGACTTGGTCAACAAACTGGCGCAGGAGCAGGCCGATCCACCCGATGATCCAGAGCCGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTTATTAAAGAGGGGGCGATCGAATATTTGGACGCAGAGGAAGAAGAGACATCGATGATATGTATGACCCCGGAGGACTTGGAGTTCTACAGACTCCAGAAGGCTGGTGCGCCTGTGGATGAAG---ACCCTGGAGATGATATGAACAAGCGTCTGAAG-CGAAGACGAACCCAACAACTCACATATACACCCACTGGGAAATTCACCCAAGTATGATTTGGGGTATTTGTGCAACCAAT---------------------------------------------------------------------------------------AGCGATCCCGAATTCGTCCAAGCGATTCATACGCGCGATCCGAAAGTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTCTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAACGAGGATAGGCAAGACAAGAACAAGGACGAGGAGTTTGCTCCTGGTGTCAAGAATGTCGTTCTTGAG-----GGTCATGGTGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAAGTAAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAGGCTGCCTTCGAGGTTACCTCGGAGGA---TGGTCCCAAGAGGAAGGAAACCGTGAACATCACTGCCGAAATGGCACACGGTATCCTTCGTCGCATCTCCGAGCGCGACTTGCACAACATCGGTCTCAACTCTGACTATGCCCGCCCTGAGTGGATGATCATCACAGTCCTGCCTGTTCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACTGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGTGATATTATTCGCGCCAACGGCAACGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCGCCGCAGCATATTGCGCGCGACTTCGAAGAACTGCTG- Lecanicillium_longisporum ---------------------------------------------------------CGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCTATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATA?AGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGAGAAAGGCTCTGGGAATGTGGCTCCTCCGGGAGTGTTATAGCCCACTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGG?CCCGAAAGAAG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACTCTTTGATGCTGTCCTTAAC-CTTGCACGCAACTGGGCCCAGGGATGACATTGTCAAAGGGGCTTCCTCATCTGCATTCGCTTGTCAGGTGTTACTTCGCTATACTTTTGCTTCAACCCTATCCCATCTTCGACGTACCAATACACCCATCGGCAGAGATGGAAAACTGGCGAAACCTCGTCAGCTTCACAATACTCATTGGGGTCTTGTCTGTCCTGCTGAGACGCCTGAAGGTCAGGCCTGTGGCCTTGTTAAAAACCTGTCTCTTATGTGCTACGTCAGCGTCGGTTCCCCAGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGCATGGAGGTTATCGAAGAGTATGAACCACTGAGATACCCGCACGCTACCAAAATCTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGGGTTCACCAGGATCCTAAGCATCTTGTGGATCAGGTATTTGAGACCCGTCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCAGAGAAATTCGTGATCAAGAATTCAAAATCTTTTCTGACGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTCTTCACAGTACAGGGGAAAGACGACCCAGAGACAGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTGACCAAGGACTTGGTCAACAAACTGGCACAAGAGCAAGCTGATCCACCTGAAGATCCAGAGATGAAGATGGGCTGGGAGGGTTTGATCAAAGCTGGCGCGATCGAGTACCTGGATGCTGAGGAAGAGGAGACTTCAATGATTTGCATGACCCCAGAGACCCTGGAGCTCTATAGACTTCAGAAAGCGGGGATAGCAGTCGAGGACG---ACTCCGGCGAAGATCCCAACAAGCGCCTGAAGACCAAAACCAACCCAACCACACACATGTACA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTTGTCACAGCCGTCAACACCCGCGATCCAAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAACGAGGACAGGCAAGACAAGAATAAGGACGAAGAATTTGCCCCAGGTGCCAAGAGCGTCGTCCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAGGTAAGACAAGCCGCGTTGCAGCTCAAGGCCGCTTTCGAGGTCACTTCGGAAGA---GGGCCCTAAGAGGAAGGAGACCGTGAACATTAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGAACGTGATTTGCACAATATTGGTCTCAATTCGGACTACGCCCGTCCTGAGTGGATGATCATTACAGTTCTGCCTGTTCCCCCTCCTCCCGTGCGTCCTAGTATATCCATGGATGGTACCGGTACCGGCATGAGAAACGAGGACGATTTGACTTACAAGCTTGGCGACATCATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCTATTCGCGAAGGATCACCGCAGCACATCGCGCGTGACTTCGAGGAGCTGCTGC Lecanicillium_muscarium -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGC-------------------------------------------------------------------------------------TTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGATCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTTTTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGCCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTTATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCTTGACGCTGTCCCATTTTTGACGTACCAATACGCCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCGAAACCTCGTCAGCTTCACAATACTCATTGGGGTTTCGTCTGTCCTGCTGAGACACCTGAAGGTCAGGCTTGTGGCCTAGTCAAAAACCTGTCTCTCATGTGTTACGTCAGCGTCGGTTCGCCCGCCGAGCCGCTCATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCACTCAGATATCCGCACGCTACCAAGATCTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGACCCGAAGCACCTTGTGGATCAGGTATTTGAAACCCGTCGCAAGTCATACCTACAGTACGAGGTGTCTCTCATCCGGGAAATCCGTGATCAAGAATTCAAGATATTCTCTGATGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTCACAGTACAGGAGAAAGACGACCCTGAGACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTGACAAAGGATTTGGTCAACAAACTGGCGCAAGAGCAGGCTGACCCACCTGATGATCCAGAAATGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTGATCAAAGCTGGCGCGATTGAGTATTTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATTTGCATGACTCCGGAGGATCTGGAGCTCTATAGACTTCAAAAAGCAGGTATACCTGTCGAGGACG---ACTCAGGCGAGGATCCAAACAAGCGCCTGAAGACGAAAACCAACCCAACCACACACATGTACACTCACTGCGAGATTCATCCAAGTATGATTTTGGGTATTTGTGCAAGTATC-------------------AGAAAGTGAAAAAAGGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAATTGCAGCAAAGG{GT}{GT}T{GT}GCCGATGAAGTTGA{AG}GC{CG}{AG}TCCC{CG}AGTTT{GT}{GT}TC{AC}AGCC{CG}TCAAC{AC}CCCCGGAT{CT}CC{AG}AACTCCGATTCAA{AG}{CG}C{CG}GTCTGGGCCGTGTGTAAGAA{AG}AA{AG}CGC{AC}AGTGTGAGAA{AC}GA{AG}GACA{AG}GCAA{AG}ACAAGAAACAGGACGAAGAATTT{GT}CTCCAGGTGCCAAG{AG}{AG}C{CG}T{CT}{CG}GT{CT}CT{CG}AA-----GGACACGGCGG{AG}{AT}T{CG}CGCAACATGC{AC}GCCGCAGGTAAGACCAAGC{CG}{CG}GTTGCCA{CG}TCAAGGCCGCTTTCGAG{GT}CACTTT{CG}G{AG}A{AG}{AG}{AG}---GG{CG}CCC{AC}AA{AG}{AG}G{AG}A{AG}G{AG}{AG}GAC{CG}TG{AG}AACATTA{CG}{CG}{CG}C{CG}AAA{AT}GGGCGC{AC}GGTATTTCTCGCCCG{AC}A{CT}{CT}TCTGAACC{CG}{AG}{AT}TT{GT}G{AC}{AC}{AC}A{AC}{AC}{AT}T{GT}GGTCTCAACTCGGATAT{GT}{CG}CC{CG}GTC{CT}GGAG{GT}G{AG}{AT}{GT}GATATTTA{CT}{GT}{GT}T{CT}{CT}{GT}{CG}C{CT}TGTCCCACCCCCTCCGT{GT}{CG}C{GT}{CT}CCTA-TATTTTCATGGGTGGTACTGGTACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAGCACAT-GCGC--------------------- Lecanicillium_psalliotae ------------------------------------------------------CAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGTGCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATA?AGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGATACCAAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAACCCATTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTT?TCGGATG?ATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGG??CCGAAAGAAG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCTCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCTGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACTCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCCCGTTACCAGGAGATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCTACCGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATTGACTCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCTCCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTTGTCACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTTTCCGAGGGTACCCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGATATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCCAGGGTGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTCCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGGCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTTAGACCGTGCTCTTCCGTGGTATCATGCGCCGGATGCACTCCGAGCTTGCCAACTATCTTCGACGCTGTGTTGAGGGTAACCGTCATTTCAATTTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGTACACTGTCAAACGGTCTGAAGTACTCTCTTGCCACTGGTAACTGGGGTGACCAAAAGAAGGCTATGAGCTCAACTGCTGGTGTGTCCCAAGTGTTGAACCGATATACCTTCGCCTCGACACTTTCCCATCTTCGACGTACCAATACACCCATCGGCAGAGATGGCAAGCTGGCAAAACCTCGTCAACTTCATAATACACATTGGGGTCTTGTTTGCCCGGCCGAGACGCCTGAGGGCCAAGCCTGTGGTCTCGTCAAAAACCTGTCTCTTATGTGCTATGTCAGTGTTGGTTCGCCCGCTGAGCCGCTCATCGACTTCATGATCAACAGAGGTATGGAGGTTATTGAAGAGTACGAACCGCTTAGATATCCTCACGCCACCAAGATCTTCGTCAACGGTACCTGGGTTGGTGTTCATCAAGACCCAAAGCACCTCGTCAACCAGGTGTTCGACACACGTCGCAAGTCTTACTTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCAGAGAAATTCGTGACCAAGAGTTCAAAATCTTCTCCGATGCTGGCCGCGTCATGCGACCAGTATTCACTGTGGCACAAGAAGACGAAGCAGAGACGGGCTTGGAGAAGGGTCAACTCGTTCTGACCAAAGAATTGGTCAACAAACTTGCGCAGGAACAAGCCGACCCACCGGATGACCCAGAGTTGAAGATGGGCTGGGAGGGTTTGATCAAAGCTGGTGCGATCGAATATCTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACGTCAATGATCTGCATGACGCCAGAAGATTTGGAGCTTTACAGACTTCAAAAGGCGGGCGTGGCTGTTGATGATG---ACCCCGGCGATGACATGAACAAACGTCTGAAGACAAAGACAAACCCCACGACTCACATGTACACCCACTGTGAAATTCATCCAAGTATGA------------------------TATCACCCTGGTTTGATCAAGAAAGTGAAGAAGGTTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCTGAATTCGTCCAAGCTATTCATACCCGCGATCCGAAAGTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTCTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGTGAGAACGAGGACAGACAAGACAAGAACAAGGAGGAGGAGTTTGCTCCTGGCATGAAGAACGTCGTTTTGGAA-----GGCCATGGTGGATGCGGCAATATGCAGCCGCAGGTAAGACAGGCCGCGCTGCAACTCAAGGCTGCTTTCGAAGTGACTTCGGAAGA---CGGCCCCAAGAGAAAGGAGACCGTCAATATTACCGCCGAAATGGCGCACGGTATCCTTCGCCGCATCTCTGAGCGCGATCTGCACAACATGGGCCTCAACTCCGACTATGCTCGTCCCGAGTGGATGATCATCACTGTTCTGCCTGTCCCTCCCCCTCCCGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACCGGTACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACTTACAAGCTTGGTGATATCATTCGCGCCAACGGTAACGTCAAGCAAGCTATCCGCG--------------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1010' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTG{ACG}-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTTGAAATCTGGCCCCCC-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCACTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATTAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGCGATCCTGAGTTTGTCCAAGCCATCAACACCCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGTAAGAAGAAGCGCAAATGTGAGAACGAGGACAGGCAAGATAAGAACAAGGACGAAGAATTTGCTCCAGGCGCCAAGAGCGTCGTTCTTGAA-----GGTCACGGCGGCTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTTAGGCAAGCCGCGTTGCAGCTCAAGGCCGCTTTCGAGGTCACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAAGAGACCGTGAACATAAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGAACGCGATTTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCTGAGTGGATGATTATTACTGTTCTGCCTGTACCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTCGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAAGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAGCATATTGCGCGTGATTTCGAGGAGCTTCTGC 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011' --------------------------------------------------------------------------------------TATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG-------------------------------------------------------GAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCC-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCACTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATTAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCT---GGCAAG---GCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCT---GGCAAG---GCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTTTCACCGACTACC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGCAGC-AAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCTGAGTTTGTCCAAGCCATCAACACCCGCGATCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGTAAGAAGAAGCGCAAATGTGAGAACGAGGACAGGCAAGATAAGAACAAGGACGAAGAATTTGCTCCAGGCGCCAAGAGCGTCGTTCTTGAA-----GGTCACGGCGGCTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTTAGGCAAGCCGCGTTGCAGCTCAAGGCCGCTTTCGAGGTCACTTCGGAAGA---GGGCCCCAAGAGGAAAGAGACCGTGAACATAAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATTCTTCGCCGCATCTCTGAACGCGATTTGCACAACATTGGTCTCAACTCGGACTATGCTCGTCCTGAGTGGATGATTATTACTGTTCTGCCTGTACCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAACGAAGACGATTTGACCTACAAGCTCGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAAGCCATTCGCGAAGGATCACCGCAGCATATTGCGCGTGATTTCGAGGAGCTTCTGC 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAAAATCCCGACTTTGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGCCCCCCC-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCACTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATTAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCT---GGCAAG---GCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGGGTAACCGTCACTTCAACCTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGTACACTTTCCAATGGTCTCAAGTACTCGCTTGCCACTGGTAACTGGGGTGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCAACTGCTGGTGTCTCTCAGGTGTTGAATCGCTATACATTTGCCTCGACGCTCTCTCATCTTCGACGTACCAATACGCCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCGAAACCCCGTCAGCTTCACAATACCCATTGGGGTCTCGTCTGTCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAAAACCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGTTCGCCTGCCGAGCCGCTTATTGACTTCATGATCAACAGGGGCATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCACTCAGATTCCCGCATGCTACCAAGATCTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGATCCCAAGCACCTTGTGGATCAGGTATTCGAAACCCGTCGCAAGTCATACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCAGGGAAATTCGTGATCAAGAATTCAAGATCTTCTCTGATGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTCTTCACAGTACAGGAGAAAGACGACCCAGAGACTGGCCTTGAAAAAGGCCAGCTTGGTCTAACCAAGGATTTGGTCAACAAACTGGCGCAGGAGCAGGCTGACCCACCTGATGATCCAGAACTGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTCATCAAAGCCGGCGCGATTGAGTATTTGGATGCTGAAGAAGAAGAGACGTCAATGATCTGCATGACTCCGGAGGATCTGGAGCTCTATAGACTTAAAAAAGCGGGTATACCTGTCGAGGACG---ACTCGGGCGAGGATCCGAACAAGCGCCTGAAGACCAAAACCAACCCAACCACACACATGTACACCCACTGCGAGATTCATCCAAGCATGATCTTGGGCATTTGTGCAAGTATC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1025' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATGCACTCAGAGCTTGCCAACTACCTTAGACGCTGTGTTGAGGGTAACCGTCACTTCAACCTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGTACACTTTCCAATGGTCTCAAGTACTCGCTTGCCACTGGTAACTGGGGTGACCAGAAGAAGGCCATGAGCTCAACTGCTGGTGTCTCTCAGGTGTTGAATCGCTATACATTTGCCTCGACGCTCTCTCATCTTCGACGTACCAATACGCCCATCGGCAGAGATGGCAAACTGGCGAAACCCCGTCAGCTTCACAATACCCATTGGGGTCTCGTCTGTCCTGCTGAGACACCTGAAGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAAAACCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGCGTCGGTTCGCCTGCCGAGCCGCTTATTGACTTCATGATCAACAGGGGCATGGAAGTTATCGAAGAGTACGAACCACTCAGATTCCCGCATGCTACCAAGATCTTTGTCAACGGGACCTGGGTTGGAGTTCACCAGGATCCCAAGCACCTTGTGGATCAGGTATTCGAAACCCGTCGCAAGTCATACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCAGGGAAATTCGTGATCAAGAATTCAAGATCTTCTCTGATGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTCTTCACAGTACAGGAGAAAGACGACCCAGAGACTGGCCTTGAAAAAGGCCAGCTTGGTCTAACCAAGGATTTGGTCAACAAACTGGCGCAGGAGCAGGCTGACCCACCTGATGATCCAGAACTGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTCATCAAAGCCGGCGCGATTGAGTATTTGGATGCTGAAGAAGAAGAGACGTCAATGATCTGCATGACTCCGGAGGATCTGGAGCTCTATAGACTTAAAAAAGCGGGTATACCTGTCGAGGACG---ACTCGGGCGAGGATCCGAACAAGCGCCTGAAGACCAAAACCAACCCAACCACACACATGTACACCCACTGCGAGATTCATCCAAGCATGATCTTGGGCATTTGTGCAAGTATC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mariannaea_pruinosa -------CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTCTTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTCTTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGCGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTCCAGGGGGAG---------------------AAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGACAAAGGCTTCGGGAATGTAGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGCTGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAA------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAATTCGAGGCGGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTTCACTCTCGGTGTCAGGCAGTTGATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACCGCCAACTGGGCCGAGGCCCGCTATCTGGAAATTGTCAAGGAGACCTCCACCTTTCTCAAGAAGATCGGCTACGACCCCAAGGGTATTCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGGTCGGGCCCTCCACAAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGAACAAGGAGTCGAAGAAGGGGGTTAAG---GCAACTGGCAAGACCCTCTTGGACGCCATCGACGCCATCTACCCCCCCGAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGTCCGGCGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACGTTTGCCCCCGCCAACGTCACTACTGAAGTCAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAGCAGCTGGCAGAAGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGACATCCGTCGTGGTAATGTCGCTGGTGACTCTAAGAACGACCCCCCCTCGGGTGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTAGCAACGGTTATGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCGCACATTGCTTGCAAGTTCTCGGAGATCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTTCCAACAAGACAACCGAGACCGCCCCCAAGTTCATCAAGTCGGGCGACTCCGCTATTGTCAAGTTGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTACGCAGAGTACCCCCCTCTGGGTCGTTTCGCAGTCCGTGACATGCGTCAAACCGTGCTCTTCCGTGGCATCATGCGTCGAATGCATTCGGAGCTGGCCAACTACCTTCGACGCTGTGTCGAAGGTAACCGCCATTTCAACCTTGCTGTCGGTATAAAGCCTGGCACACTTTCGAACGGCCTTAAGTACTCCCTTGCCACAGGCAACTGGGGCGACCAGAAGAAAGCCATGAGTTCTACGGCTGGCGTGTCTCAAGTGCTGAACCGGTATACGTTTGCCTCGACGCTATCCCACCTTCGACGTACCAACACTCCTATTGGTAGAGATGGAAAACTGGCTAAGCCCCGACAGCTTCACAATACCCATTGGGGCCTTGTCTGCCCCGCCGAAACACCTGAAGGCCAGGCTTGTGGCCTCGTCAAGAATCTGTCGCTCATGTGCTATGTCAGCGTCGGTTCACCGGCAGAACCGCTCATCGACTTCATGATAAATAGAGGCATGGAGGTCATTGAGGAGTACGAACCACTCAGATACCCGCACGCTACAAAAATCTTTGTCAACGGCACCTGGGTTGGAGTTCATCAGGATCCCAAGCACCTCGTCGACCAGGTATTTGACACCCGCCGCAAGTCGTATCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATCCGAGAAATCCGTGACCAGGAATTCAAGATCTTTTCCGACGCTGGCCGGGTCATGCGGCCCGTCTTTACAGTCCAGCAAAAGAATGACCCAGAAACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTTACCAAGGATTTGGTCAATAAGCTGGCACAAGAGCAAGCGGACCCACATGACGACCCGGAACTAAAGATGGGATGGGAGGGTCTGATCAAAGCTGGTGCGATAGAGTATCTGGATGCTGAAGAGGAGGAGACATCAATGATCTGCATGACCCCAGAGGATTTGGAGCTCTATCGACTTCAAAAGGCGGGCTTGTCTGTCGATGACGATCACGAGGGCGGTGATTTGAACAAGCGCCTAAAGACAAAAACCAACCCAACCACTCACATGTACACTCGCTGCGAGA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCGATCCCGAATTCGTTGCCGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCCGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAACGAGGATCGACAAGATAAGAGCAAGGAAGAAGAGTTTGCACCGGGCGTCAAGAATGTTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGGTGCGGCAACATGCAGCCGCAGGTGAGGCAGGCCGCGCTGCAGCTCAAGGCCGCTTTTGAGGTCACTTCGGAAGA---AGGTCCCAAGAGAAAGGAAACCGTCGTCATCAGCGCCGAGATGGCCCACGGTATCCTGCGCCGCATCTCTGAGCGCGATTTGCACAACATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATCACCGTCCTGCCTGTCCCCCCGCCTCCCGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACGTACAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGCAACGTCAAGCAGTCCA--------------------------------------------------- Microhilum_oncoperae -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCTCAGGCCGACTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCAACACCCTCGGTGTTAAGCAGCTCATTGTTGCCGTCAACAAGATGGACACCGCCAAGTGGTCTGAGGCCCGTCTCCAAGAAATTGTCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCGACACTGTCCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCCACGGCGACAACATGGTTCTGCCCACCGACAACATGCCCTGGTACAGCGGCTGGACCAAGACGTCCAAGGCTACCGGCAAGACTGTCACTGGCAAGACCCTCCTTCAGGCCATCGACGCCATCGAGCCCCCGGAGCGTCCCACCAGCAAGCCCCTCCGCCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACTGTGCCCGTCGGCCGTGTCGAGACCGGTGTTATCAAGCCCGGCATGATCGTCACCTTCGCTCCCTCCATGGTCAGCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCACTCAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAA?????????????????????????CTCCAAGAACGACCCCCCATCCGGCGCTGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCTCCAACGGCTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGATCATTGAGAAGATCGATCGCCGTACCAACAAGGTCACGGAGACCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCCTGGTCAAGATGGTTCCTTCCAAGCCCCTGTGCGTTGAGACTTTCAGTGAGTACCCTCCTTTGGGCCGCTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTC-------------------------------------------------------------------------------------------------------CTGGCACACTTTCAAATGGCCTGAAGTACTCTCTTGCCACGGGCAACTGGGGAGACCAGAAAAAGGCTGCGAACTCAACTGCCGGTGTATCTCAGGTGTTGAACCGATATACCTTTGCCTCCACGCTGTCCCATCTTCGTCGTACCAATACCCCCATTGGTAGAGATGGCAAACTAGCGAAACCTCGTCAACTTCACAATACTCATTGGGGCCTTGTCTGCCCCGCTGAAACACCCGAGGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAGAATCTATCCCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTTCGCCAGCAGAGCCACTGATTGACTTCATGATCAACAGGGGTATGGAGGTAATTGAGGAGTACGAGCCACTGAGATACCCGCACGCTACCAAAATCTTCGTCAATGGTACTTGGGTTGGAGTCCACCAAGATCCCAAGCACCTTGTCGACCAGGTATTTGACACCCGTCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAGGTGTCTCTCATTAGGGACATTCGTGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCCGATGCTGGTCGAGTCATGCGGCCCGTTTTCACAGTGCAACAGAAAAATGACCCTGAGACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTTACCAAGGACTTGGTCAACAAACTGGCACAAGAGCAAGCGGACCCACCCGATGACCCGGAACTGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTTATCAAAGCTGGCGCGATCGAGTATCTGGATGCTGAGGAAGAGGAGACATCAATGATCTGCATGACCCCAGAGGATCTGGAACTTTACAGACTTCAAAAGGCGGGTTTATCTGTCGATGACGACCACGAAGGCGGGGATCTGAACAAACGCCTGAAGACCAAGACAAACCCAACCACTCACATGTATACTCATTGCGAGATCCATCCAAGTATGATCTTGGGTATCTGTGCAAGCATTA---------------------------------------------------------------------------GATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTTGCAGCTGTTCGTACCCGCGATCCCAAAGTTCGATTCAAGCGCATCTGGGCCGTGTGCAAAAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGATAGGCAGGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTTGCTCCAGGCGTCAAAAACACTGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGGAACATGCAGCCTCAGGTGAGACAGGCTGCGCTGCAACTCAAGGCTGCTTTTGAGGTGACTTCGGAAGA---AGGCCCCAAAAGAAAGGAAACCGTCAACATCAGCGCCGAAATGGCGCACGGTATCCTTCGCCGCATCTCCGAGCGCGATCTGCACAACATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATCATTACGGTTCTGCCTGTTCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACTGGAACCGGCACGAGAAACGAAGATGATTTGACTTACAAGCTTGGCGACATCATCCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAGGCCATTCGAGAA------------------------------------------- Simplicillium_lamellicola --------------------------------------------------TATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGTCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTTCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGACGGGGAAACAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTAAA-TAATTGACTCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAA--------------------------------------------------------------------------------------------AAATTTGAAATCTGGCTCCTA-----GAGTCCGAATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTTGATGCGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGATGCCAAATCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGCCTTGGGGGAAAAAGGCTTTGGGAATGTAGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGACCATTGCACAATACCCTGGGGCGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATTCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAA--------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACCTCTCAGGCCGATTGCGGTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTTGCTTTCACCCTCGGTGTCCGTCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCTCTTTCGTCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCATTCCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTGAGCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGGTCGGTGGC---AACAAG---GTCACCGGCAAGACCCTTCTTGAGGCCATCGACGCCGTCGAGCCCCCCAAGCGTCCTTCCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGCACAGTTCCCGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCTGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTCCCCGAGGGTCTCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTCTCCGTCAAGGATATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGCTGCTCTTCTTTCACCGCTCAGGTCATTGTCATGAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGACACTCTCCTCGAGAAGATCGATCGCCGTACCGGTAAGGCTACTGAGACTGAGCCCAAGTTCGTCAAGAACGGTGACGCCGCCATGGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGTCCTTCACTGAGTACCCTCCTCTGGGCCGTTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCAACCTCGCTGTTGGTATCAAGCCTGGAACTCTGTCCAACGGTCTCAAGTACTCTCTTGCCACAGGAAACTGGGGCGATCAAAAGAAGGCCATGAGCTCTACTGCTGGTGTGTCTCAGGTGCTGAATCGTTACACTTTTGCTTCTACTTTGTCGCATTTGCGACGTACCAATACACCTATTGGCAGAGATGGTAAACTGGCAAAGCCTCGCCAGTTGCACAACACACATTGGGGACTTGTCTGCCCTGCCGAGACTCCAGAAGGACAAGCTTGTGGTCTGGTCAAGAATCTTTCGCTCATGTGCTACGTCAGTGTTGGTTCTCCTGCTGAGCCTCTCGTTGACTTCATGATCAACAGAGGCATGGAAGTTATTGAAGAGTATGAGCCGCTGCGATACCCGCATGCGACCAAGATTTTCGTCAACGGAGTCTGGGTCGGTGTTCACCAAGATCCTAAGCACTTGGTTAACCAAGTTTTCGATACTCGCCGTAAGGGTTACTTGCAGTACGAGGTCTCCCTTATTCGTGATATTCGAGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCAGACGCCGGCAGAGTTATGCGTCCCGTATTCACGGTTCAGCAAGAAGATGACCAAGACACTGGTCTTGAGAAGGGTCAGCTTGTTTTAACCAAGGACTTGGTTAACAAGCTGGCTCAAGAACAAGTTGAGCCCCCTGATGACATAGAGCAAAAGTTTGGTTGGGAAGGCCTCATCAAGGCAGGAGCTGTCGAATATTTGGACGCAGAAGAAGAGGAGACCTCCATGATCTGCATGACTCCTGAAGATTTGGAGTTCTATCGATTGCAGAAGGCCGGTATTGCCATGGATGATG---ACCCAGGCGACGATCCAAACAAGCGTTTAAAGACAAAGACAAACCCAACTACGCACATGTACACTCACTGTGAGATTCATCCTAGTATGATT----------------------TATCACCCCGGTTTTATTAAGAAAGTCAAGAAGATTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGTAGCAAGGTTTTGGCTGATGAAGTTGGAGCGATCCAGAATTTGTTACCGCGATCAACACCAGAGATCCCAAGTTGCGCTTCAAGCGTGTTTGGGCCGTATGCAAAAAGAAGCGCCGATGCGAAAACGAGGAGCGACAAG---AGAACAAGGATGAAGAGTTCCAGCCTGGCATGAAGCCCGCCAAGATTGAA-----GGCCACGGAGGCTGTGGCAATGTCCAGCCTCAGGTTCGACAGGCCGCTCTTCAACTCAAAGCTGCCTTTGAGGTTGTGCAAGAAGA---TGGGCCTAAGCGAAAGGAGACTGTTAACATCACCCCCGAGATGGCTCACGGCATCTTGCGCCGCATCAACGAGCGCGACATTCGCAACATGGGCTTGAACTCGGATTACGCCAGACCTGAGTGGATGATTATCACAGTTCTTCCTGTTCCCCCACCCCCTGTCCGTCCTAGTATCTCTATGGATGGTACTGGCACTGGCATGCGAAACGAAGATGATCTGACCTACAAGCTAGGTGATATCATTCGCGCCAACGGTAACGTCAAGCAAGCTATCCGCGAAGGCTCACCGCAGCATATTGCA---------------------- Simplicillium_lanosoniveum ---------------------------------------------------------------TGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCTCTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCTCATGCCCTTCACTGGGCGTGACGGGGAAACAGGACTTTTACTGTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTAAA-TAATTGACTCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCA----------------------------------------------------------------------------------------------AAATTTGAAATCTGGCTCCTA-----GAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGATGCGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGATGCCAAATCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGTCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGTCTTGGGGGAAAAAGGCTTTGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGACCATTGCATAATACCCTGGGACGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATTCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCA---------------------------------------------------ATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCTGACTGCGGTATTCTCATTATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCCCTGCTCGCCTACACCCTCGGTGTTAGACAGCTCATTGTCGCCATCAATAAGATGGACACTGCCAAGTGGTCCGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCGTCAAGAAGGTCGGATACAACCCCAAGACCATTCCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGTTGTCTCCTTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGATGGGAGAAGGAGGGCAAGGCC---GGTAAG---GTCACCGGCAAGACCCTTCTCGAGGCCATCGACTCCGTCGAGCCCCCCACCCGTCCTTTCCAGAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGCACAGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACCGGTGTCATCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCCCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCGCTGAGGGTGCCCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTCTCCGTCAAGGATATCCGTCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCTCTAGGTTGCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATCGTCATGAACCACCCTGGCCAGATCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTCGAGAAGATCGATCGCCGTACCGGTAAGGCTACTGAGGCCAACCCCAAGTTCGTCAAGAACGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGTCTTTCACCGAGTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCCTCTTCCGCGGCATCATGCGCCGTATGCACACCGAACTGGCCAATTATCTTCGACGATGCGTTGAGGGTGGCCGTCACTTCAACTTGGCTGTTGGTATCAAGCCTGGTACTCTCTCCAACGGTCTCAAGTATTCTCTCGCAACTGGTAACTGGGGTGATCAGAAGAAGGCCATGAGCTCAACTGCTGGTGTCTCCCAAGTGTTGAACAGATACACTTTCGCATCCACCTTGTCACATTTGAGACGTACCAATACTCCTATTGGTAGAGATGGCAAGCTTGCCAAGCCACGCCAGCTTCACAACACACATTGGGGCTTGGTTTGTCCTGCTGAAACTCCAGAAGGACAGGCTTGCGGTCTCGTCAAGAATTTGTCTCTGATGTGCTACGTTAGTGTAGGATCTCCAGCCGAGCCCCTTGTGGACTTCATGATCAACAGAGGAATGGAAGTCATCGAAGAATACGAACCTCTTCGATATCCCCACGCTACCAAGATTTTCGTCAACGGAGTCTGGGTTGGTGTTCACCAAGATCCCAAGCACTTGGTCAACCAAGTCTTTGATACGCGCCGCAAGGGTTACTTGCAGTACGAGGTGTCGCTGATTCGTGACATCCGTGACCAGGAATTCAAGATTTTCTCTGATGCTGGTCGTGTCATGCGACCAGTCTTCACCGTTCAGCAAGAAGACGATGTAGACACTGGTCTAGAAAAGGGACAACTTGTCCTGACCAAGGACATCGTTCGCAAGCTGATGCAAGAACAAGCCGAACCTCCTGATGATCCAGAAATGAAGGTCGGCTGGGAGGGCTTGATCAAGGCTGGAGCTGTCGAATACTTGGATGCAGAAGAAGAAGAAACTTCGATGATCTGCATGACTCCAGAGGATCTTGAGTTTTACAGATTGCAGAAGGCCGGTGTAGCAATGGATGATG---ACCCCGGTGACAACCCAAACAAGCGTCTGAAGACCAAAACCAACCCTACCACCCACATGTACACGCATTGTGAGATTCATCCCAGTATGATTCTCGG-----------------TACCATCCTGGTTTTATCAAGAAGGTCAAGAAGATTTTGGAGATTGTCTGCCACAACTGTAGCAAAGTTTTGGCTGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTTGTTGCCGCTATTAACACCCGCGATCCCAAGCTACGCTTCAAGCGCGTATGGGCGGTTTGCAAGAAGAAAAGACGATGCGAGAACGAAGAGCGACAAGACAACAACAAGGAGGAAGAGTTCCAACCCGGCATGAAGCCCGCTAAGATCGAA-----GGACATGGCGGTTGTGGCAACGTTCAACCACAAGTTCGACAGGCTGCCCTTCAACTGAAGGCTGCGTTTGAAGTTGCGCAAGAAGA---TGGCCCTAAGCGAAAAGAAACAGTCAACATCACACCTGAAATGGCACACGGCATTCTGCGCCGCATTTCTGAACGCGATATCCGCAACATGGGCCTGAACTCAGATTACGCTCGACCAGAGTGGATGATCATTACGGTTCTTCCAGTTCCGCCACCACCTGTGCGTCCTAGTATTTCTATGGACGGAACTGGCACTGGTATGCGAAACGAA{AG}ATGATTTGACGTATAAACTGGGAGATATCATTCGCGCCAACGGAAACGTTAAGCAAGCCATTCGCGAAG------------------------------------------ Sphaerostilbella_berkeleyana ---------------------------------------------GCAATTATACCGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAATACTTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGTTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCTCTGGTGAATCATAATAACTAGTCGAATCGACAGGCCTTGTGCCGGCGATGGCTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTGGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTACATTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTTCA----------------------------------------------CCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTCG-----CGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGTGAGGCGCCGCCTGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGCTGGCCGCCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCGTGACCAGACTTGGGCTTGGCGAATCATCCAGGGTTCTCCCTGGTGCACTTTGCCTCGTCCAGGCCAGCATCAGTTCGCCGCGGGGGATAAAGACGTCGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGGCGTGTAATACCCTGGGGCGGACTGAGGTTCGCGCATCTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCGGCGACCCGTCTTGAAACACGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGACTGCGCCGTTCTCATCATTGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGTCAGACTCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCAACTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGGCTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTTAACGGAGACAACATGTTGGCTGCCTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAGGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TACAGCGGAAAGACCCTTCTCGAGGCCATTGACTCCATTGAGCCTCCCAGGCGTCCCACGGAGAAGCCCCTTCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACCGTACCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTGTCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTCACCGAGGGTCTCCCCGGTGACAACGTCGGATTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGT?GCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCGTCGGTTGTGCCTCTTTCACCGCCCAGGTCATCGTCATGAACCACCCTGGCCAGGTCGGTGCCGGTTACGCTCCCGTCCTTGACTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTCCAGGAGAAGATTGACCGTCGTACCGGTAAATCTACTGAGTCTTCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGCCTTTCACTGAGTACCCTCCCCTGGGTCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGACAGACCGTCCTCTTCCGTGGTATTATGCGAAGAATGAACACCGAGCTTGCCAACTACCTTCGAAGGTGTGTTGAGGGCAACCGTCATTTCAACCTTGCGGTCGGTATCAAGCCTGGTACTCTTTCCAACGGCCTGAAGTACTCGCTTGCCACCGGCAACTGGGGTGATCAGAAGAAGGCCGCCAGTTCCACTGCCGGCGTGTCTCAGGTGTTGAACCGTTACACATTTGCATCAACACTCTCGCATTTGCGACGAACCAACACTCCTATCGGAAGAGATGGCAAGCTCGCTAAGCCTAGACAACTTCACAACACACATTGGGGTCTGGTTTGCCCAGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGTGGTTTGGTCAAGAATTTGTCCTTGATGTGTTATGTTAGTGTCGGTTCTCCTTCCGAGCCTTTGATCGAGTTTATGATCAACAGAGGTATGGAAGTAGTGGAGGAGTATGAGCCGCTGCGATATCCCCATGCCACCAAGATCTTTGTAAACGGTGTCTGGGTTGGTGTGCACCAAGACCCTAAGCATTTGGTGAACCAAGTTCTCGACACTCGTCGCAAGTCCTATCTGCAGTACGAAGTTTCTCTTATTAGGGAAATTCGAGATCAGGAATTCAAGATTTTCTCGGACGCAGGTCGTGTGATGAGACCAGTTTTTACTGTTCAACAAGAGGATGACCCTGAGACGGGAATCAACAAGGGCCACTTGGTGTTGACAAAGGACTTGGTGAATAAGCTTGCAAAAGATCAAGCCGAGCCTCCGGAAGACCTTAGCATGAAGATTGGCTGGGAAAGCTTGATTCGTGCAGGTGCCGTCGAGTATCTCGATGCAGAGGAAGAGGAGACGTCGATGATTTGCATGACGCCAGAAGATCTGGAAATGTACCGTCTCCAGAAGGCCGGTGTGTTAATGGACGAGG---ACATGTTGGATGATCCGAACAAGCGACTCAAGACAAAAACGAACCCTACGACGCACATGTACACTCACTGCGAGATCCATCCCAGTATGATTCTCGGTATCTGCGCCAGTATT-TATCACCCGGGCTTTATCAAGAAAGTCAAGAAGCTTCTGGAGATTGTCTGCCATAACTGCAGCAAGGTGTTGGCCGATGAAGTTCGAGTGACCCCGAGTTTGTCGCTGCCATCAACACCCGGGACGCAAAGCTTCGCTTCAAGCGGGTTTGGGCGGTCTGTAAGAAAAAGCGGAGATGTGAGAACGAAGACAAGCAGGATAAGAATAAGGATGAGGAATTCGCACCGGGCATGAAGCCGG---TTGTTCAC-----AGCCATGGCGGCTGTGGTAATGTGCAGCCTCAGGTCCGCCAAGTTGCTCTGCAGCTCAAGGCTGCCTTCGAAGTTGTCCAAGAGGA---TGGGCCCAAGAGGAAGGAGACAACCCCCATCACCCCAGAGATGGCCCATAACATCCTGCGTCGAATTTCAGAGTCTGATCTTCGCCACATTGGCCTCAACTCTGACTATGCCCGACCAGAGTGGATGATCCTCACTGTTCTTCCGGTTCCCCCCCCGCCGGTCCGCCCTAGTATTTCCATGGATGGTACCGGTACTGGCATGCGAAACGAGGATGATTTGACTTACAAGCTGGGCGATATCATTCGCGCCAATGGTAATGTCAAGCAGGCTATTCGTGAGGGCTCACC----------------------------------- Torrubiella_piperis ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTGGGCGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACACCGAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCTCCCCCGGGAGTGTTATAGCCCATCGCGCAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAG-------------------------------------GGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACCACCCAGTGGTCCGAGAGCCGTTTCCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGACCGTCGCCTTCGTCCCCATCTCCGGCTTCAACGGTGACAACATGCTTACTGCCTCCCCTAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACCCTTCTTGAGGCCATTGACTCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCCAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCTATGGCCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCGTCAACCACCCTGGCCAGATCGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCGCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGCACCGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGGCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCTCCTCTG----------------------------------------------------------------------------CCAATTACCTTCGACGCTGTGTCGAAGGAAACCGTCACTTCAATCTGGCTGTCGGTATCAAGCCGGGGACGCTCTCCAATGGGCTCAAATACTCCCTCGCCACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAGAAAGCCATGAGCTCAACTGCCGGGGTGTCTCAGGTGCTTAATCGATATACGTTTGCCTCGACGCTATCCCATCTACGACGCACCAACACACCTATCGGCAGAGACGGCAAATTGGCGAAACCTCGCCAGCTTCACAACACTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACACCAGAAGGCCAGGCTTGTGGTCTTGTCAAGAACTTGTCCCTTATGTGCTACGTCAGCGTTGGTTCGCCCGCCGAACCGCTCGTTGACTTCATGATTAACAGGGGCATGGAAGTCATTGAGGAGTACGAGCCACTGAGGTATCCTCACGCCACCAAGATTTTTGTCAATGGTACCTGGGTTGGTGTTCACCAAGACCCTCAACACCTTGCCAGTCAGGTATTTGACACTCGTCGCAAGTCCTACCTGCAGTATGAAGTGTCTTTGGTGCGAGAAATCCGCGACCAGGAGTTCAAAATCTTCTCCGATGCGGGCCGAGTCATGCGGCCCGTTTTCACCGTGCAGCAGACAGACGACACAGAGTCTGGCATTGCAAAGGGTCAGCTGCTTCTTACCAAGGAATTGGTGAACAAACTGGCACAAGAACAAGCCGAGCCACCTGATGACCCAGAAATGAAGATGGGCTGGGAGGGTCTGATCAAAGCTGGCGCGATTGAGTATCTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACTTCGATGATCTGCATGACCCCGGAGGATTTGGAGCTTTACAGACTTCAAAAGGCAGGCGAACCTGTCGGTGACG---ACCACGGTGGTGATTTAAACAAACGTTTAAAGACTAAAACGAACCCAACCACTCACATGTACACTCACTGCGAAATCCATCCAAGCATGATTTTGGGGATCTGTGCAAGTATTA---------------ATCAAGAAAGTCAAGAAGGTTTTGGAGATCGTCTGCCATAACTGCAGCAAAGTGTTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAATTCGTAACAGCTATTCACACTCGCGACCCAAAACTCCGATTCAAGCGCGTATGGGCCGTCTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGACCGGCAGGACAAGAACAAGGATGAAGAATTCGCTCCGGGCGCTAAGAATGTCGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAACATGCAGCCGCAGGTGCGACAGGCGGCGCTGCAACTCAAGGCTGCTTTCGAAGTTACCTCGGAAGA---GGGGCCGAAGAGGAAGGAAACAGTCAACATCACTGCCGAAATGGCTCATGGTATCCTACGTCGCATCTCCGAACGCGATTTGCACAATATTGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCCGAGTGGATGATCATTACTGTTCTACCTGTTCCTCCCCCCCCCGTGCGCCCTAGTATATCCATGGATGGTACCGGTACTGGTATGAGAAACGAGGACGATTTGACCTACAAGCTTGGCGATATTATTCGCGCCAACGGTAACGTCAAGCAGGCGATTCGTGAAGGATCACCGCAACATATTGCGCGTGATTT?GAGGAGCTTCTGC Torrubiella_ratticaudata -----------------------------------------------------------AAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTACAAATCCCGACTCCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCCCTGGTGATTCATGATAACTCCTCGAATCGCACGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTCGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAGACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTTTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAACCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGCGGAGCCCCATGCCCTTCGCTGGGCGTGGCGGGGAAGCAGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGGATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGCGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATGAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTGGGGATCGGACGATGTTAT-TTC---------------------------------------------------------------------------AACCAACAGGG-ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCC-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGCCCGGCGCCCTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGACGCCAGGCCCGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAACGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGGGTTAAAGAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTCTACGACCAGACCCGGGCCCGACGGATCACCCGGCGTTCTCGCCGGCGCACTCCGCCGGGCCCAGGCCAGCATCAGTCCGGGGCGGGGGACAAAGGCTCTGGGAACGTGGCTCCGCCTGGAGTGTTATAGCCCACCGCGCAATGCCCCGCGCCGGACTGAGGTTCGCGCA-CCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTCGGGGTGCCAAACCCCCACGCGGAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCTTTGGCGCATCACCGACCGATCCTGACGTTCTCAGATGGATTTGAGTAGGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCT?ACGTGCGAATCGATCGTCAAACATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAAC------------------ATCAAGAACATGATTACTGGCACTTCCCAGGCCGACTGCGCTATTCTCATCATCGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACGACCCAGTGGTCTGAGGCCCGTTTCCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAATCCCAAGACTGTCGCCTTCGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGTGACAACATGCTCGAGTCCTCCCCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---TCCACCGGCAAGACTCTCCTCGAGGCCATCGACTCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCTGTCGGCCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTTGCTCCCTCCAACGTTACCACTGAAGTCAAGTCGGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGCGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCTGTCAAGGAAATCCGCCGTGGCAATGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCTATGGGCGCCGATTCCTTCCAGGCTCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGTTATGCTCCCGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTATGCCGAGCTCCAGTAGAAGATCGATCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGTCCAACCCCAAATTCATCAAGTCCGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCCTTTACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGCCAGA-----CTGTTCCGTGGCATCATGCGCCGCATGCACTCTGAGCTGGCCAACTACCTGAGACGCTGTGTTGAGGGCAACCGTCACTTCAACCTGGCAGTCGGCATCAAGCCTGGCACACTGTCCAACGGTCTCAAATACTCCCTTGCCACTGGTAATTGGGGTGACCAGAAGAAGGCTATGAGCTCGACCGCGGGTGTTTCACAAGTGCTGAACCGATACACGTTTGCTTCCACTCTTTCCCATCTTCGACGAACCAATACACCCATTGGCAGAGACGGAAAATTGGCGAAACCTCGCCAGCTCCACAACACTCACTGGGGCCTCGTCTGCCCTGCTGAAACGCCCGAGGGCCAGGCCTGCGGTCTGGTGAAGAACCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGCTCGCCTGCTGAGCCGCTTATTGACTTCATGATCAACAGAGGCATGGAAGTCATCGAAGAGTATGAGCCCCTACGATACCCCCATGCTACCAAGATTTTCGTCAACGGCACCTGGGTCGGCGTGCATCAAGATCCCAAGCATCTCGTGAGCCAAGTCTTTGACACACGCCGCAAGTCATACTTGCAATACGAAGTCTCTCTCGTGCGAGAGATTCGCGACCAAGAATTCAAGATTTTCTCTGATGCTGGCAGAGTCATGCGACCTGTCTTTACCGTGCAGCAGGAAGACGACGCCGAGACGGGCCTTGAGAAAGGCCAGCTCGTGCTCACCAAAGACTTGGTCAACAAGCTCGCAGAGGAGCAGTCGGACCCGCCTGACGATCTGGAGACGAAGATGGGCTGGGAAGGCTTGATCAAGGCCGGCGCCATCGAATATCTCGATGCTGAAGAAGAGGAAACGGCGATGATCTGTATGACTCCAGAGGACCTGGAGCTCTACAGGCTTCAAAAGGCAGGCGTCGCTGTAGATGATG---ACCCTGGCGATGACCTGAACAAACGTCTGAAGACCAGAACGAACCCGACCACACACATGTACACTCACTGCGAAATCCACCCGAGTATGATTCTGGGCAT---------------GTTGGTCTTCCCTCTTCAAGACA--------------------------------------------------------------AGCGATCCTGAATTTGTTGCAGCCATCCGGACGCGCGACCCGAAAGTCCGCTTCAAGCGCGTTTGGGCAGTCTGTAAGAAGAAGCGGAAATGTGACAATGAAGACAGACAGGATAAAAACAAAGACGAGGCCTTTGTTCCCGGGGTGAAGAACCCCGTTATCGAA-----GGCCACGGCGGATGTGGCAACATGCAACCACAAGTTAGACAAGCTGCTCTGCAGCTCAAAGCTGCTTTTGAAGTTGCTCCAGAAGA---CGGGCCCAAGAGAAAGGAGACCGTCAACATTACAGCCGAAATGGCCCACGGTATCCTTCGTCGCATCTCTGAGCGCGATCTGCATAACATTGGCCTCAACTCGGACTATGCACGTCCAGAGTGGATGATCATTACCGTCTTGCCTGTGCCTCCTCCCCCTGTGCGTCCTAGTATCTCCATGGATGGTACCGGTACCGGTATGAGAAACGAGGATGATTTGACCTACAAGCTGGGCGATATCATTCGTGCCAACGGCAACGTCAAGCAGGCCATTCGCGAAGGCTCGCCG---------------------------------- Torrubiella_wallacei ----------GTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAATTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATAATATAAGTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTACTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTAGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGTACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATGAAATAGGACGTGTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTAT-TTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCTTCAGGGGGAGTATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGG-ATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTA-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGCGAGGCGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTCGGATGCCAAGCCTATGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTATGACCAGACTTGGGCCCGGTGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTTGCCGGGCACAGGCCAGCATCAGTTTGGCGCGGGGGATAAAGGTTTCGGGAACGTGGCTCCCTCGGGAGTGTTATAGCCCGTTGCGTAATACCCTGCGCCGGACTGAGGTACGCGCA-TTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAA-CCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACCGTTGCCTTTGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGTGACAACATGCTGGCCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGAACAAGTCC---GGCAAG---GTCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACTCCATCGAGCCCCCCAAGCGCCCC?TCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGT{CG}TACAAGATTGGCGGTATCGGCACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCTTTCGATGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCCGGTCAGGTTGGCAACGGCTACGCTCCCGTCCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGATCAAGGAGAAGATTGACCGCCGTACCGGCAAGTCTGTCGAGTCCGCTCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCCTTCACTGACTACCCTCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCCTGTTCCGTGGCATCATGCGCCGCATGCACGGAGAGCTGGCAAACTACCTGCGCCGTTGTGTCGAAGGCAACAGACACTTCAACCTGGCTGTCGGCATCAAGCCCGGTACCTTGTCCAACGGTCTCAAGTACTCCCTCGCCACTGGTAACTGGGGAGACCAGAAGAAGGCTATGAGCTCTACCGCTGGTGTCTCCCAGGTGTTGAACCGCTACACATTTGCCTCTACGCTGTCTCATCTTCGACGCACCAATACCCCCATCGGACGAGATGGAAAGCTCGCCAAACCACGGCAGCTGCATAATACTCACTGGGGACTTGTCTGCCCAGCTGAGACGCCTGAGGGGCAAGCTTGCGGTCTCGTCAAGAATTTGTCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTTGGCTCGCCGGCCGAACCCCTCATCGACTTTATGATCAACAGAGGCATGGAGGTCATTGAGGAGTATGAGCCACTCAGATACCCACACGCAACCAAGATTTTCGTCAACGGAGTTTGGGTCGGTGTGCACCAAGATCCAAAGCATCTGGTAAACCAAGTCTTTGACACGCGCCGCAAGTCCTACCTTCAGTATGAGGTGTCCCTCATCCGAGATATCAGAGATCAGGAGTTCAAGATTTTCTCAGACGCAGGCAGAGTCATGCGCCCTGTATTTACTGTCCAGCAAGAGGACGATGCTGAGACGGGTCTCGAAAAGGGACAGCTCGTCCTGACAAAAGACCTCGTCAACAAGCTGGCACAGGAGCAAGCTGATCCCCCTGATGACCCCGAGATGAAGATTGGCTGGGAAGGCCTCATCAAAACTGGTGCAATCGAGTATCTCGATGCCGAGGAAGAGGAGACGTCCATGATTTGCATGACTCCTGAAGACTTGGAGCTTTACCGATTGCAAAAGGCAGGTGTTGCTGTGGACGATG---ATAATGGCGATGACTTGAACAAGCGACTGAGAACCAAGACGAACCCTACCACTCACATGTATACTCACTGTGAGATCCACCCCAGCATGATTCT--------------------TACCATCCTGGTTTCATCAAGAAAGTCAAGAAGATCTTGGAGATTGTCTGCCACAATTGTAGCAAAGTGCTGGCCGATGAAGTTGGAGCGATCCCGAGTTCGTCACTGCGATCAACACGCGCGATCCCAAGCTCCGATTTAAACGCGTCTGGGCCGTTTGCAAAAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAGGACCGACAAGACAAGAATAAGGACGAGGAGTTTGCTCCTGGCCTGAAGCCTACAGTTTTCGAG-----GGCCACGGCGGATGCGGCAACATGCAGCCTCAGGTGCGGCAGGCCGCATTGCAGCTCAAGGCAGCGTTCGAAGTAGTCCAGGAAGA---TGGCCCCAAGAGAAAGGAAACGGTGAATATCACGGCCGAGATGGCTCACGGTATCCTCCGCAGAATTTCCGAGCGCGACCTGCGCAACATGGGCCTCAATACCGACTATGCGCGCCCGGAGTGGATGATTCTCACTGTTCTGCCCGTTCCGCCGCCGCCGGTGCGTCCCAGTATCTCCATGGACGGCACTAGCACTGGCACGCGAAATGAAGACGATTTGACCTACAAGCTGGGCGATATCATTCGTGCGAATGGTAATGTCAAGCAGGCTATCCGCGAAGGCTC-------------------------------------- Verticillium_incurvum -------------------------------------------------TTATACAGCGAAACTGCGAATGGCTCATTATATAAGTTATCGTTTATTTGATAATACTTTACTACTTGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTAAAAATCCCGACTTCGGAAGGGTTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCCCT-CT-GGGCTCTCTGGTGAATCATAATAACTTGTCGAATCGACAGGCCTTGTGCCGGCGATGGCTCATTCAAATTTCTTCCCTATCAACTTTCGATGTTTGGGTATTGGCCAAACATGGTGGCAACGGGTAACGGAGGGTTAGGGCTCGACCCCGGAGAAGGAGCCTGAGAAACGGCTACTACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATACTGATACAGGGCTCTTTTGGGTCTTGTAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGTGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGCCTGGCTGGCCGGTCCGCCTCACCGCGTGCACTGGTCCGGCCGGGCCTTTCCCTCTGTGGAACCCCATGCCCTTCACTGGGTGTGGCGGGGAAACAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCCAGGCAGGCCTATGCTCGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGCCGTAATGATTAATAGGGACAGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAGGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACC-ATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATATTTTTGACGCGTTCGGCACCTTACGAGAAATCAAAGTGCTTGGGCT--------------------------------------------------------------------------------------TGAAATCTGGCCCCCA-----GGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGTGAGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTCTGGTTGGACACCGAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCATGACCAGACTTGGGCTTGGCGAATCATCCAGCGTTCTCGCTGGTGCACTTCACCTCGTCCAGGCCAGCATCAGTTTGTCGCGGGGGATAAAAGTTTCGGGAACGTGGCTCCTCCGGGAGTGTTATAGCCCGTTGCATAATACCCTGCGGTAGACTGAGGTTCGCGCT-CCGCAAGGATGCTGGCATAATGGTCTTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCCTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACCCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAG-CTTCGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTC----------------------------------------------------------------------------------ATCAAGAACATGATCACTGGTACCTCCCAGGCTGACTGCGCTGTTCTCATCATCGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCCCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCAAGTGGGCCGAGTCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGACCGTTGCCTTTGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGTGACAACATGTTGGCTGTCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCT---GGCAAG---ACCACCGGAAAGACCCCTCTCGAGGCCATTGACGCCATTGAGGCCCCCAAGCGCCCCACGGACAAGCCCCTCCGTCTCCCCCTCCAGGATGTTTACAAGATCGGTGGTATTGGAACTGTACCTGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCTCCTTCCAACGTCTCCACTGAAGTCAAGTCCGTTGAGATGCACCACGAGCAGCTCGTTGAGGGTCTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGACGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCTTGGCTGCCGCTTCCTTCACTGCCCAGGTCATTGTCATGAACCACCCTGGTCAGGTCGGTGCTGGTTACGCTCCCGTCTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTTGCCGAGCTCTTGGAGAAGATCGATCGCCGTACCGGTAAGGCTACTGAGGCCTCCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCTATGTGCGTTGAGGCTTTCACCGACTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGCCGTCCGTGACATGCGTCAGACCGTCCTGTTTCGTGGCATTATGCGAAGGGTGAACACCGAGCTGTCCAATTACCTCAGGCGATGTGTTGAGGGAAATCGACATTTCAATCTCGCGGTTGGCATCAAACCTGGAACTCTATCAAATGGACTGAAATACTCGCTTGCAACAGGTAACTGGGGAGATCAGAAGAAGGCAGCCAGTTCAACCGCAGGTGTGTCTCAAGTGCTTAATCGCTACACATTTGCTTCAACGTTGTCACATTTGCGGCGTACCAACACGCCTATCGGGCGTGATGGAAAAATCGCCAAGCCTCGGCAGTTGCACAATACCCATTGGGGTATGGTTTGCCCAGCTGAGACCCCTGAAGGACAAGCTTGCGGTTTGGTCAAGAACTTGTCTTTGATGTGCTACGTCAGCGTGGGCTCACCATCCGAGCCTCTGATTGAGTTTATGATCAACAGAGGTATGGAAGTCGTGGAGGAATACGAGCCACTGAGGTATCCTCACGCTACTAAAATCTTCGTTAATGGAGTTTGGGTTGGCATCCATCAAGATCCGAAACATCTCGTTAATCAGGTCCTCGACACTCGACGCAAATCATACCTGCAATACGAAGTCTCCCTCATCAGAGAAATCAGAGATCAAGAATTCAAAATTTTTTCTGATGCTGGTCGTGTCATGCGGCCCGTTTTCACCGTCCAGCAAGAAGACGATCCAGAAACGGGGATTAACAAGGGACATCTGGTTTTGACCAAGGAACTGGTGAACAAGCTCGCAAACGAGCAGGCGGATCCTCCGGATGATCCAGCAATGAAAATTGGTTGGGAAGGATTAATTCGTGCTGGAGCAGTTGAGTATCTGGACGGTGAAGAAGAAGAGACATCCATGATCTGCATGACACCGGAAGATCTAGAACTCTATCGCCTTCAAAAAGCCGGTGTCGTAATAGACGATG---ACATGACTGACGATCCGAACAAGCGACTGAAAACGAAGACGA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGTGATCCCGAGTTTGTCTCTGCTATTAACACTCGAGATGCTAAACTTCGCTTCAAGCGAGTGTGGGCAGTTTGCAAGAAGAAGCGAAAGTGCGAGAATGAAGAGCGAC------AGAACAAAGATGAGGAGTTCGCACCAGGTCTGAAACTTCCACCGGTCGAG-----AGCCATGGCGGCTGCGGCAACATGCAACCCCAGGTACGCCAAGCTGCCTTGCAACTCAAGGCCGCTTTCGAAGTGTCCTCAGAAGA---TGGCCCTAAACGAAAAGAGACAATGCCAATTACTCCAGAAATGGCACACGGAATTCTGCGTCGAATTTCCGAGCACGACATTCGCAACATGGGTCTCAACTCCGACTACGCTCGCCCCGAGTGGATGATTATTACTGTTCTACCAGTGCCCCCGCCGCCCGTTCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGAACGAGTACCGGTATGCGCAACGAGGATGATTTGACTTACAAACTTGGCGATATCATTCGTGCAAACGGCAATGTTAAGCAGGCCATTCGTGAGGGATCTCCTCAGCATATTGCAAGAGATTTCGAGGAATTGCTT- Verticillium_sp. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGTTG-------------------------------------------------------------------CATCAAC-AGATGGACCTTGCCAATTGGTCCGAGTCCCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTAGCAACTTCATCAAGAAGGTCGGTAC--GCCCCAAAGGAGTTCCCTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGCGACAACATGAAGAAGCCCTCTGACAACTGCCCCTGGTACAAGGGGTGGAAGAAGGAAAGCAAGGGC----GTAGA---GAAACCGGCAAGACTCTCTTCGAGGCCATTGACGCCATCGACCCCCCCAAGCGTCCCGACGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTTGCTCCTGCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGATGCTGGAAGCGGGTAGACCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAA?????????????????????????????????????????????????AAGAACGACCCCCCCAGTGGTGCCGCTTCCTTCGTCGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATCAGCAACGGTTACGCTCCTGTTCTTGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCGAGGAGCTTCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACAAACAAGTCGATTGAGGACAGCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGCGACTCCGCCCGTGTCAAGATGGT-CCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGACTTTCGCCGAGTACCCCCCTCTGGGCCGTTTCGC-GTCCGTGACATGCGCCAGACCG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTCTCTTGCCACGGGCAATTGGGGTGACCAGAAGAAAGCCATGAGCTCAACCGCCGGCGTGTCTCAGGTGCTGAACCGATATACATTTGCTTCAACGCTATCCCATCTTCGGCGCACCAATACCCCTATTGGTAGAGATGGCAAACTAGCTAAACCTCGCCAGCTTCACAATACCCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAAACCCCCGAAGGCCAGGCTTGTGGCCTCGTCAAGAATTTGTCCCTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGTTCGCCCGCCGAACCGCTCATTGACTTTATGATCAATAGGGGCATGGAAGTCATCGAGGAGTACGAACCCCTCAGATACCCACATGCTACAAAGATTTTTGTCAACGGCACCTGGGTTGGAGTCCACCAAGATCCCAAGCACCTTGTCGACCAGGTATTTGACACTCGCCGCAAGTCCTACCTGCAATATGAGGTGTCCCTCATCCGAGAAATTCGCGACCAAGAGTTCAAGATCTTCTCCGACGCCGGCCGAGTCATGCGGCCCGTCTTTACAGTGCAGCAGAAAAACGATCCAGAGACTGGCCTTGAAAAGGGCCAGCTTGGTCTTACCAAGGATCTGGTCAACAAGCTGGCACAAGAGCAAGCGGACCCGCCCGACGATCCAGAAATGAAGATGGGTTGGGAGGGTCTGATTAAAGCTGGCGCGATCGAGTATCTAGATGCTGAAGAAGAGGAGACATCAATGATCTGCATGACCCCAGAAGATTTGGAGCTCTATAGACTTCAAAAGGCGGGTTTATCTGTAGATGACG---ACGAAGGCGGGGATCTGAACAAGCGCCTGAAGACCAAAACCAACCCAACCACTCACATGTACACCCACTGCGAGATTCACCCCAGTATG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGTGATCCCGAATTTGTTGCAGCTATTCGTACCCGCGACCCGAAACTCCGATTCAAGCGCGTCTGGGCTGTGTGCAAGAAGAAGCGCAAGTGCGAGAATGAAGAGCGGCAAGACAAGAACAAGGATGAAGAGTTTGCTCCGGGCGTCAAGAACCCCGTTCTCGAA-----GGACACGGCGGATGTGGCAACATGCAACCGCAGGTGAGACAGTTCGCGCTGCAACTCAAGGCTTCTTTCGAGGTCATTTCAGAAGA---GGGCCCCAAGAAAAAGGAAAGCGTTGTCATCACCGCTGAAATGGCGCACGGTATCCTCCGCCGCATTTCTGAGCGTGATTTGCACAATATGGGTCTCAACTCGGACTATGCCCGTCCTGAGTGGATGATCATTACTGTTCTGCCTGTTCCCCCTCCTCCTGTGCGTCCTAGTATTTCCATGGATGGTACCGGTACCGGCATGAGAAATGAAGACGATTTGACTTATAAGCTTGGCGACATTATTCGCGCCAACGGTAATGTCAAGCAG------------------------------------------------------- ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M30806] TITLE Lecanicillium_sabanense_Cordycipitaceae_ITS_TEF; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1402; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Akanthomyces_aculeatus ACCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTCATGTGAACATACCTATCGTTGCTTCGGCGGA-TCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTAGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGTGGCCGCCGGAGA--CCCACCAAACTC-TTGTA-TTTATCAGCATCTTCTGAATTTAGCCTCACGGC-GAAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACACTCGGCTTCCCCCTGGGGAAACCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCTGAAATAGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAAAACAGCTCGCACCGGAAGCTCGACGTGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC--TCTGAA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAAGCTCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATCTCGGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTGCTCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGATGGCAAGTCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTCCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCAAGGCCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGTCAAATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cordyceps_cardinalis --------------TCCCAAAACCC--AATGTGAACATACCTTCAGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCAGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCTGGAGCCAGGCGGCCGCCGGAGA----CCCCAAACTCTCTGTATTGTA-CAGTCTCTTCTGAATCC-GCCGCAAGGC--ACTATAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGAGCCCCCCTTGGGGAGCCCGGCGTTGGGGACCGGCAGCACACCGCCGCCCCCGAAATACAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTACATCACCTCGCACTGGAGACCCGGGGCGCCCACGCCGAAAAACACCCAACTTTCTGAATGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCCCTGCTCGCCTACACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTTCCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGGGCAAGGCTGGCAAGGTCACCGGCAAGACCCTTCTTGAGGCCATCGACTCCATTGAGGCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGCACGGTGCCCGTCGGCCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGGCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCTTCGGTGCCGCCTCTTTCCAGGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGCTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTCCAGGAGAAGATCGACCGCCGTACCGGTAAGGCTGTCGAGACCAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACGCCGCCATCGTCAAGATGATTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGCCTT Cordyceps_confragosa ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTG-ACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCG-CCCGGCGTCCGGACG--------------------CGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCCCCTCGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAATGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCCCTCCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAGCTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTTGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTCGCTCCCTCCACCAACTGTCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCACTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATTGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGCAACGGTTACGCCCCGGTCCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCTGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCGGCCATTGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTT Cordyceps_tuberculata ACCGAGTTTACAACTCCC-AA-CCCTTCATGTGAACATACCTATCGTTGCTTCGGCGGA-TCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTAGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGACCCCCCCCAAACTC-TTGTATTTTATCAGCATCTTCTGAATTA-GCCTCACGGCAAAAAAAAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACACTCGACTTCCC-CTGGGGAAATCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATAGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAACACAGCTCGCACCGGAAGCTCGACGTGGCCACGCCGTAAAACACCCGAC--TCTGAATGCTGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGCGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAAGCTCGTTACCAGGAAATTATCAAGGAGACCTCCAACTTCATTAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTTCCCATTTCGGGCTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCTCCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCTACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCTCTCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTTGGTCGTGTTGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTTGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTTACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTCCCCGGTGACAATGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGATCCCCCCAAGGGCCTCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGTCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTTCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGATTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGTGTTGAGGCTT Lecanicillium_attenuatum ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTA-TGTGAACATACCTACTGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATTTTCTGAATCC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACTTCCCTTTGGGGAAATCGGCGTTGGGGAACGGCAGCATACCGCCGGCCCCGAAATGAAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAACCCCGACGTGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAATGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCTCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTCCTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCC????????????????????GACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGCCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTTATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTTGAGGCTT Lecanicillium_muscarium ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTA-TGTGAACATACCTACTGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCTCTAAACTC--TGTA--TTATCAGCATTTTCTGAATCC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACTTCCCTTTGGGGAAATCGGCGTTGGGGAACGGCAGCATACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAACCCCGACGTGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAA-------------------------------------------------------------------------TTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGATCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACTTTTTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCCTCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTGCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGTAACGTTGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGCCTCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTTATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCCCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCC---------------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1003' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAA-----CCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTT 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1006' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAA---------------------------------------------------------------------CGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCA------------------------------------------------------------ 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACC-------------------------------------TGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGT-------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1012' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAATGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTCCTCGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGGTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1014' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGT-------------------------------------- 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAA----------------------------------------------------------------------------------GGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGGTTCCCTCCAAGCCCATGTGCGTCGAGGCTT 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024' ATCGAGTTTACAACTCCCAAA-CCCTTC-TGTGAACATACCTACCGTTGCTTCGGCGGACTCGCCCCGGCGTCCGGACGGCCTCGCGCCGCCCGCGGCCCGGACCCAGGCGGCCGCCGGAGA---CCCCCAAACTC--TGTA--TTATCAGCATCTTCTGAATTC-GCCGCAAGGC--AAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCGACCTCTCCTTGGGGAAGTCGGCGTTGGGGAACGGCAGCACACCGCCGGCCCCGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGACCTCTGCGTAGTAATCCAACTCGCACCGGAAACCCGACGCGGCCACGCCGTAAAACACCCAAC-TTCTGAA--------------------------------------------------------------------TCGCTTTCACCCTCGGCGTCAAGCAGCTCATTGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCCAGTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGACTGTTGCCTTCGTCCCCATCTCTGGTTTCAACGGCGACAACATGCTTACTGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGAAGGAGACTAAGGCTGGCAAGGCCACTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGACGCCATTGAGCCCCCCAAGCGTCCCACCGACAAGCCCCTGCGTCTTCCCCTTCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACGGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGCATGGTCGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTGCCCGAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTCGGCTTCAACGTGAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGTCGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCAAGGGCGCCGCTTCCTTCAACGCCCAGGTCATTGTCATCAACCACCCTGGCCAGATTGGTAACGGTTACGCTCCCGTTCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTCTCCGAGCTCCTCGAGAAGATCGACCGCCGTACTGGTAAGTCGGTTGAGAACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGA-------------------------------------------------- ; END; BEGIN TREES; TITLE Lecanicillium_sabanense_Cordycipitaceae_SSU_LSU_TEF_RPB2_RPB1; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Aphysiostroma_stercorarium, 2 Hypocrea_lutea, 3 Hypomyces_polyporinus, 4 Sphaerostilbella_berkeleyana, 5 Verticillium_incurvum, 6 Simplicillium_lamellicola, 7 Simplicillium_lanosoniveum, 8 Torrubiella_wallacei, 9 Engyodontium_aranearum, 10 Lecanicillium_antillanum, 11 Lecanicillium_aranearum, 12 Gibellula_longispora, 13 Gibellula_pulchra, 14 Akanthomyces_arachnophilus, 15 Akanthomyces_cinereus, 16 Akanthomyces_novoguineensis, 17 Torrubiella_ratticaudata, 18 Cordyceps_cardinalis, 19 Lecanicillium_psalliotae, 20 Lecanicillium_fusisporum, 21 Torrubiella_piperis, 22 Cordyceps_coccidioperitheciata, 23 Cordyceps_tuberculata, 24 Akanthomyces_aculeatus, 25 Lecanicillium_longisporum, 26 Isaria_farinosa_OSC_111006, 27 Isaria_farinosa_OSC_111005, 28 Lecanicillium_muscarium, 29 Lecanicillium_attenuatum, 30 Cordyceps_confragosa, 31 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1010', 32 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011', 33 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023', 34 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024', 35 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1025', 36 Beauveria_bassiana, 37 Beauveria_brongniartii, 38 Beauveria_caledonica_ARSEF_2251, 39 Beauveria_caledonica_ARSEF_2567, 40 Beauveria_sungii, 41 Cordyceps_scarabaeicola, 42 Cordyceps_staphylinidicola, 43 Cordyceps_bifusispora, 44 Cordyceps_ochraceostromata, 45 Isaria_tenuipes_OSC_111007, 46 Isaria_tenuipes_HUA_902, 47 Cordyceps_sp., 48 Cordyceps_cf._takaomontana, 49 Cordyceps_takaomontana, 50 Microhilum_oncoperae, 51 Cordyceps_kyusyuensis, 52 Cordyceps_militaris, 53 Verticillium_sp., 54 Cordyceps_pruinosa_EFCC_5197, 55 Cordyceps_pruinosa_EFCC_5693, 56 Cordyceps_pruinosa_NHJ_10627, 57 Cordyceps_pruinosa_NHJ_10684, 58 Mariannaea_pruinosa, 59 Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.165, 60 Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.166; TREE Imported_tree_0 = [&R] ((5:0.09898405953005279,(3:0.08043739581010388,(4:0.08932663852960335,(1:0.06320109967953422,2:0.043722729338735215)100:0.045997539140307374):0.014739203152709691)76:0.015728956599130615)79:0.040181150084388266,((6:0.07130733561265083,7:0.0708238115965239)100:0.076841009028734,(8:0.08020375409523947,(11:0.07380898114647164,(10:0.056942502619402174,(9:0.05379817072699997,(((12:0.043142251783709146,13:0.04950864577372827)100:0.05110232643495343,(17:0.07661067423956837,(15:0.06843747806375035,(14:0.011546787392114698,16:0.003575803960759161)100:0.049502221019285614)98:0.014979615735589947)93:0.021472340947524232)100:0.038724767760714034,(18:0.08065063456519272,((19:0.048316769293581426,20:0.05535599656682235)82:0.011554894088513772,(21:0.062344793796003904,(((22:0.0232688260813104,(23:0.027242074975559,24:0.013505583082816549)100:0.016811994861149107)99:0.00782639131858413,((25:0.033960530187302405,(26:4.65001314491495E-4,27:0.0024471637830143383)100:0.0479725882955333)90:0.021302290110164938,((28:0.019176819364028642,29:0.001860289063577856)100:0.012725907506815464,(30:0.010289344687119858,((34:2.79118609988846E-6,35:2.79118609988846E-6)86:6.863857687950947E-4,(32:2.79118609988846E-6,(31:2.79118609988846E-6,33:2.79118609988846E-6)73:2.79118609988846E-6)64:2.79118609988846E-6)100:0.005992660705878904)100:0.012491807200435906)95:0.003885939496376798)90:0.005469553701699844)100:0.01996551690229053,(((38:5.053084309537028E-4,39:0.001155558742664311)100:0.008109858871945973,((40:9.701763540699902E-4,41:9.359445591042553E-4)100:0.008054779099439748,(37:0.004346120737866355,(36:0.0036335289914032516,42:0.006777364565576106)100:0.005947921503389375)99:0.004893874082784996)54:0.0015846287097253978)100:0.0349653535411675,(48:0.04778083007074359,(((45:0.007805863162480071,46:0.009368831614552145)85:0.0020212613388877715,(44:0.01148705274791435,(43:0.008213599065565406,(47:0.0018576448204460103,49:2.79118609988846E-6)100:0.022734687982451828)80:0.0023280555224144844)69:0.0027049800436448417)100:0.06374241532752101,((50:0.016430280624363372,(51:0.002838752101903314,52:0.00885146655424446)100:0.011910982330048059)100:0.047302012064099376,(53:0.052563827129523455,((54:4.6320492583654186E-4,55:2.79118609988846E-6)100:0.007386327083798034,(58:0.0018967183999318818,((56:0.006365159258765878,57:6.219805812994112E-4)99:0.004019059849968723,(59:6.031528937269334E-4,60:2.79118609988846E-6)100:0.007896789047726538)92:0.003028122169407296)97:0.005615613319332386)100:0.05087671824545571)98:0.012318429719851316)100:0.010481981249412374)89:0.0026650256450574034)96:0.0060639247791329735)93:0.00760968958234883)95:0.0096234504232699)100:0.010576670263166192)100:0.019991736941278378)89:0.008604817630773198)48:0.006678447051072226)23:0.0044460515677924445)68:0.010429809596801969)100:0.027951257678447052)98:0.02304885016889775)100:0.040181150084388266); END; BEGIN TREES; TITLE Lecanicillium_sabanense_Cordycipitaceae_RAXML; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Cordyceps_tuberculata, 2 Akanthomyces_aculeatus, 3 Lecanicillium_attenuatum, 4 Lecanicillium_muscarium, 5 Cordyceps_confragosa, 6 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1003', 7 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1006', 8 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011', 9 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1012', 10 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1014', 11 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023', 12 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024', 13 Cordyceps_cardinalis; TREE Imported_tree_0 = [&R] (13:0.040669924496300414,(((1:0.015504327924537334,2:0.013400789465482997):0.025047867943133816,(3:0.0013329511478286488,4:0.004474729130268649)100:0.012437012605486015)100:0.006438355628533659,(5:0.01348458666060042,(10:1.15936224011672E-6,(11:1.15936224011672E-6,(6:1.15936224011672E-6,(8:1.15936224011672E-6,(9:9.075627552210821E-4,(7:1.15936224011672E-6,12:1.15936224011672E-6)67:1.15936224011672E-6)19:1.15936224011672E-6)18:1.15936224011672E-6)20:1.15936224011672E-6)24:1.15936224011672E-6)100:0.0058364693521217445)86:0.0033845602903154336)99:0.040669924496300414); END; BEGIN TREES; TITLE Lecanicillium_sabanense_Cordycipitaceae_MR_BAYES; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Cordyceps_tuberculata, 2 Akanthomyces_aculeatus, 3 Lecanicillium_attenuatum, 4 Lecanicillium_muscarium, 5 Cordyceps_confragosa, 6 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1003', 7 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1006', 8 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011', 9 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1012', 10 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1014', 11 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023', 12 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024', 13 Cordyceps_cardinalis; TREE con_50_majrule = [&R] (13:0.02331802,(((1:0.007293377,2:0.008234239):0.01292311,(3:8.140224E-4,4:0.001998936):0.006493658):0.002736983,(5:0.007933945,(6:2.69272E-4,7:2.992115E-4,8:2.811622E-4,9:3.353879E-4,10:3.064124E-4,11:2.876972E-4,12:3.038868E-4):0.002955227):0.001979718):0.02331802); END; BEGIN TREES; TITLE Lecanicillium_sabanense_Cordycipitaceae_MR_BAYES_5_G_60_TAXA; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Aphysiostroma_stercorarium, 2 Hypocrea_lutea, 3 Hypomyces_polyporinus, 4 Sphaerostilbella_berkeleyana, 5 Verticillium_incurvum, 6 Simplicillium_lamellicola, 7 Simplicillium_lanosoniveum, 8 Torrubiella_wallacei, 9 Engyodontium_aranearum, 10 Lecanicillium_antillanum, 11 Lecanicillium_aranearum, 12 Gibellula_longispora, 13 Gibellula_pulchra, 14 Akanthomyces_arachnophilus, 15 Akanthomyces_cinereus, 16 Akanthomyces_novoguineensis, 17 Torrubiella_ratticaudata, 18 Cordyceps_cardinalis, 19 Lecanicillium_psalliotae, 20 Lecanicillium_fusisporum, 21 Torrubiella_piperis, 22 Cordyceps_coccidioperitheciata, 23 Cordyceps_tuberculata, 24 Akanthomyces_aculeatus, 25 Lecanicillium_longisporum, 26 Isaria_farinosa_OSC_111006, 27 Isaria_farinosa_OSC_111005, 28 Lecanicillium_muscarium, 29 Lecanicillium_attenuatum, 30 Cordyceps_confragosa, 31 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1010', 32 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1011', 33 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1023', 34 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1024', 35 'Lecanicillium sabanerum ANDES-F 1025', 36 Beauveria_bassiana, 37 Beauveria_brongniartii, 38 Beauveria_caledonica_ARSEF_2251, 39 Beauveria_caledonica_ARSEF_2567, 40 Beauveria_sungii, 41 Cordyceps_scarabaeicola, 42 Cordyceps_staphylinidicola, 43 Cordyceps_bifusispora, 44 Cordyceps_ochraceostromata, 45 Isaria_tenuipes_OSC_111007, 46 Isaria_tenuipes_HUA_902, 47 Cordyceps_sp., 48 Cordyceps_cf._takaomontana, 49 Cordyceps_takaomontana, 50 Microhilum_oncoperae, 51 Cordyceps_kyusyuensis, 52 Cordyceps_militaris, 53 Verticillium_sp., 54 Cordyceps_pruinosa_EFCC_5197, 55 Cordyceps_pruinosa_EFCC_5693, 56 Cordyceps_pruinosa_NHJ_10627, 57 Cordyceps_pruinosa_NHJ_10684, 58 Mariannaea_pruinosa, 59 Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.165, 60 Cordyceps_ninchukispora_E.G.S._38.166; TREE con_50_majrule = [&R] ((5:0.08951398,(3:0.07589421,(4:0.08096746,(1:0.05902916,2:0.03849034):0.04150477):0.01372428):0.01413156):0.03880761,((6:0.06273328,7:0.06566107):0.06150375,(8:0.07253591,(11:0.06129107,(9:0.04657384,10:0.05126648,(((12:0.03818778,13:0.04450962):0.04100688,(17:0.06403628,(15:0.05770934,(14:0.01169891,16:0.003656775):0.04216675):0.01573511):0.01962715):0.03740816,(18:0.07226982,((19:0.04494096,20:0.04894844):0.0086567,(21:0.05468747,(((22:0.02222769,(23:0.02385413,24:0.01250571):0.01624751):0.008460437,((25:0.03133955,(26:7.754742E-4,27:0.001746867):0.04657862):0.01870688,((28:0.0145132,29:0.002061342):0.0113752,(30:0.009061324,(31:5.087146E-4,32:6.576512E-4,33:3.800644E-4,(34:3.95549E-4,35:3.352457E-4):7.477481E-4):0.005010749):0.01160961):0.003627257):0.00503913):0.01775336,(((37:0.003392035,(36:0.00366891,42:0.004975009):0.00505376):0.004283598,((38:6.845528E-4,39:7.060819E-4):0.008292662,(40:0.001212554,41:4.085381E-4):0.007119644):0.001533669):0.03264277,(48:0.04307309,(((45:0.006850589,46:0.01000472):0.002867007,(44:0.009405987,(43:0.008143169,(47:0.003662139,49:0.001816637):0.01791726):0.002095543):0.002408341):0.05742807,((50:0.0138886,(51:0.001979438,52:0.008291952):0.01179889):0.04142793,(53:0.04331895,((54:7.207204E-4,55:3.037016E-4):0.004575941,(58:0.002209732,((56:0.005439678,57:9.426705E-4):0.004294215,(59:8.739018E-4,60:5.288819E-4):0.005430836):0.003133907):0.005576814):0.04315543):0.01175721):0.009576018):0.003243901):0.005486254):0.007467388):0.009335845):0.008568321):0.01707146):0.008685631):0.006860546):0.009736848):0.023835):0.02191115):0.03880761); END;