#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 28, 2021; 13:46 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Ammirati J., Parker A.D., & Matheny P.B. 2007. Cleistocybe, a new genus of Agaricales. Mycoscience, 48: 282-289. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1774] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=17; TAXLABELS Callistosporium_graminicolor Callistosporium_luteoolivaceum_AF261405 Callistosporium_luteoolivaceum_AY639406 Callistosporium_xanthophyllum Catathelasma_imperiale_AF261402 Catathelasma_imperiale_DQ071743 Catathelasma_ventricosum_AF261401 Catathelasma_ventricosum_DQ089012 Cleistocybe_subvelosa Clitocybe_cf._fellea_PBM Macrocybe_gigantea Macrocybe_titans_U86437 Macrocybe_titans_U86438 Macrocybe_titansAH005769 Mycena_amicta Mycena_galericulata Pleurocollybia_brunnescens ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M1830] TITLE Cleistocybe_nLSU; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1463; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Callistosporium_graminicolor --------AACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTTTT-----GACTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGCTATCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTCCCAGTGCATT-GTGATGTGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGACTGAGGATCAACCTTGCTTCT-----GCTCGGTGTACTTCTCAGCCGATGGGCCAGCATCAATTTTAACCAGTGGATAAAGGTCGAGGGAATGTGGCATCTCT-GGATGTGTT-ATAGCCTTTGATTGTATACATTGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ACCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGAAAACCCATGTGCGCAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCCCTGTCGTGGGG-AGCACTGATGCCCGGACCAGAGCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGCAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACAAGCCGTCTCTTGATTGGACCGCTTGGCGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTCAGTGTTGAAGTGACGCACTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCAGTGAAGAAGCCTAGGCAGTGATGCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCT-------- Callistosporium_luteoolivaceum_AF261405 -------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTTCT-----GACTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTCCCAGTGCATT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGACTGAGGATCAACCTTGCTTTT-----GCTTGGTGTACTTCTCAGCCGATGGGCCAGCATCAATTTTGATCAGTGGATAAAGGTCGAGGGAATGTGGCATCTCC-GGATGTGTT-ATAGCCCTTGATTGTATACATTGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ACCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGAAAACCCATGTGCGCAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCCCTGTCGTGGGG-AGCACTGATGCCCGGACCAGAGCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Callistosporium_luteoolivaceum_AY639406 ----------------------------CGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTTCT-----GACTGACCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTCCCAGTGCATT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTC?AGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGACTGAGGATCAACCTTGCTTTT-----GCTTGGTGTACTTCTCAGCCGATGGGCCAGCATCAATTTTGATCAGTGGATAAAGGTCGAGGGAATGTGGCATCTCC-GGATGAGTT-ATAGCCCTTGATTGTATACATTGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ACCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGAAAACCCATGTGCGCAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCCCTGTCGTGGGG-AGCACTGATGCCCGGACCAGAGCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGCAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACAAGCCGTCTCTTGATTGGACCGCTTGGCGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTCAGTGTTGAAGTGACGCACTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCAGTGAAGAAGCCTAGGCAGTGATGCTGGG-------------------------------- Callistosporium_xanthophyllum ----------CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTTCT-----GACTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGCTATCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTCCCAGTGCATT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGACTGAGGATCAACCTTGCTTTT-----GCTTGGTGTACTTCTCAGCCGATGGGCCAGCATCAATTTTGATCAGTGGATAAAGGTCGAGGGAATGTGGCATCTCC-GGATGTGTT-ATAGCCCTTGATTGTATACATTGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ACCACGTC-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGAAAACCCATGTGCGCAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCCCTGTCGTGGGG-AGCACTGATGCCCGGACCAGA?CTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Catathelasma_imperiale_AF261402 ---------------------CAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTTTTAAGGCTACCCGAATTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACATGGACTACCAGGGCTTTTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCACGTTGGCCAGAAATCAGCCTTGCAACCTGTGTGCTTGGTGTATTTTCTGGTAAACGGGTCAGCATCAATTTTGACCGGTGGATAAAGGCCAAAGGAATGTGGCATCTTTTGGATGTGTTTATAGCCTTTGGTCGCATGCATCAGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGGCGGGTTTTGT-ACCACGTTTCGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCAAGTGTTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAG-TTGAGATCCCTGTCGTGGGG-AGCATCGACGCCCGGACCGGACCTTTTGTGATGGCTCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGTAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACGAGCCGTCTCTTGACTGGACCACTCGGTGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Catathelasma_imperiale_DQ071743 ----------------------------------------------CTAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTCA--GGTCGTCCGAATTGTAATCTAGAGAAGTATTATCCGCGCTGGCCTGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGATCACCAGGGCTTTTGTGATATGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGACCAGGAATCAACCTTGCTTTTTT---GCTCGGTGTACTTTCTGGTCGACGGGTCAGCATCAATTTTGACCGGTGGATAAAGGTCAGAGGAATGTGGCATCTTA-GGATGTGTT-ATAGTTTCTGGTCGCATACATCGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ATCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATACCTGCGAGTGTTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAAGTTGAGATCCTTGTTATGGGGGAGCATCGACGCCCGGACCTGACCTTTTGTGACGGCTCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Catathelasma_ventricosum_AF261401 -----------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTTTTAAGGCTACCCGAATTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACATGGACTACCAGGGCTTTTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCACGTTGGCCAGAAATCAGCCTTGCAACCTGTGTGCTTGGTGTATTTTCTGGTAAACGGGTCAGCATCAATTTTGACCGGTGGATAAAGGCCAAAGGAATGTGGCATCTTTTGGATGTGTTTATAGCCTTTGGTCGCATGCATCAGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGGCGGGTTTTGT-ACCACGTTTCGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCAAGTGTTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAG-TTGAGATCCCTGTCGTGGGG-AGCATCGACGCCCGGACCGGACCTTTTGTGATGGCTCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGTAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACGAGCCGTCTCTTGACTGGACCACTCGGTGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCAT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Catathelasma_ventricosum_DQ089012 ---CGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACTAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTCA--GGTCGTCCGAATTGTAATCTAGAGAAGTATTATCCGCGCTGGCCTGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGATCACCAGGGCTTTTGTGATATGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGACCAGGAATCAACCTTGCTTTT-----GCTCGGTGTACTTTCTGGTCGACGGGTCAGCATCAATTTTGACCGGTGGATAAAGGTCAGAGGAATGTGGCATCTTA-GGATGTGTT-ATAGTTTCTGGTCGCATACATCGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ATCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATACCTGCGAGTGTTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAAGTTGAGATCCTTGTTATGGGGGAGCATCGACGCCCGGACCTGACCTTTTGTGACGGCTCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGTAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACCGAGCCGTCTCTTGACTGGACTGCTCGACGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTCAGCATTGAAGTGACGTGCTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCAGTGAAGAAGCCTTAGTAGTGATGCTAGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTG--- Cleistocybe_subvelosa -----------CTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCCTTT---GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGACTACCAGGGCTTT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGGCTGGGAATCAACCTTGCTTTGTT---GCTTGGCGCACTTTCTGGTCGACGGGTCAGCATCAATTTTGACTGGTGGATAAAGTCTAGGGGAATGTGGCATCTTC-GGATGTGTT-ATAGCCCTTGGTCGTATACATCGGTTGGGATTGAGGAAAGCAGCACGCCGAAAGGCCGGGTTTCAA-ACCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAG-TTGAGATCCCTGTCGTGGGG-AGCATCGACGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGTTCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGTAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACGAGCCGTCTCTTGACTGGACCGCTCGGCGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTCAGCGTTGAAGTGACGCGCTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCAGTGAAGAAGCCTTGGCAGTGATG------------------------------------- Clitocybe_cf._fellea_PBM ------------TAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTCTTT----GATTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTCCCAGTGCATT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGGCTAGGGATCAACCTTGCTT-------GCTTGGTGTACTTCCTAGCTAATGGGCCAGCATCAATTTTGACCGGTGGATAAAGGTTAAGGGAATGTGGCATCTTC-GGATGTGTT-ATAGCCCTTGATTGTATACATCGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGAAAGGCCGGGATTCGT--CCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGAAAACCCATATGCGTAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCCCTGTCGTGGGG-AGCACTGATGCCCGGACCAGAGCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGCAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACAAGCCGTCTCTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Macrocybe_gigantea ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGACAGCCTTT----GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGCG?TGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAACATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGACTTCCAGGGCTTTTGTGATACGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCATTGACTAGGGATCAACCTTGCTTTTTT---GCTTGGTGTACTTCCTAGTTGATGGGCCAGCATCAATTTTGACCAGTGGATAAAGGTCAAAGGAATGTGGCATCTCT-GGATGTGTT-ATAGCCTTTGATTGTATACATTGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTCGA--CCACGAT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGCAAACCCATGTGCGTAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCTCTGTCATGGAG-AGCACTGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Macrocybe_titans_U86437 ---------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGACAGTCTTT----GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGCTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAACATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTTCCAGGGCTTTTGTGATACGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCACATTGACTAGGGATCAACCTTGCTTCTTTT--GCTTGGTGTACTTCCTAGTTGATGGGCCAGCATCAATTTTGACCAGTGGATAAAGGTCAAGGGAATGTG?CATCTTC-GGATGTGTT-ATAGCCTTTGATTG-ATACATTGGTTGGGATTGAGGAACT???CATGCCGTT????????????????CCACGAT-CATGCTTAGGATGTTGGCATAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Macrocybe_titans_U86438 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCCTGCGAGTATTTGGGTGGCAAACCCATGTGCGTAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCTCTGTCATGGAG-AGCACTGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCC-TCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGCAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACAAGCCGTCTCTTAATTGGACCGCTTGGC-ATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGT--AACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTCAGCGTTGAAGTGACGCACTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGCTAGTGAAGAAGCCATGGCAGTAATGCTGGGTGAA---------------------------- Macrocybe_titansAH005769 ---------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGACAGTCTTT----GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGCTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAACATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTTCCAGGGCTTTTGTGATACGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCACATTGACTAGGGATCAACCTTGCTTCTTTT--GCTTGGTGTACTTCCTAGTTGATGGGCCAGCATCAATTTTGACCAGTGGATAAAGGTCAAGGGAATGTG?CATCTTC-GGATGTGTT-ATAGCCTTTGATTG-ATACATTGGTTGGGATTGAGGAACT???CATGCCGTT????????????????CCACGAT-CATGCTTAGGATGTTGGCATAA??????????????????????????????????????????????TGCCTGCGAGTATTTGGGTGGCAAACCCATGTGCGTAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCTCTGTCATGGAG-AGCACTGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCC-TCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGCAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACAAGCCGTCTCTTAATTGGACCGCTTGGC-ATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGT--AACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTCAGCGTTGAAGTGACGCACTGACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGCTAGTGAAGAAGCCATGGCAGTAATGCTGGGTGAA---------------------------- Mycena_amicta -------------------------------------------------GGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTAG--CTT----CGCTGCCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGTGTTACCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGTGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGACTCCCAGTACATT-GTGGTGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGGGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAAAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGTGCAGGATTCAGCCTGGCTTTT-----GCTTGGTGCACTTCCTGTATGACGGGTCAGCATCAGTTTTGACCGGTGGATAAGGGCGCAGGAAATGTGGCATCTTC-GGATGTGTT-ATAGTCTTGTGTCGCATACATCGGTTGGGACTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ACCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGAAAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAG-TTGAGATCCCTGTCGTGGGG-AGCATCGACGCCCGGAGCAGACCTTCTGTGACGCATCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACGAGCCGTCTCTTGATTGGACCGCTCGGCGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTTAACGTTCAAGTGATGCGTTAACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCCG----------------------------------------------------------- Mycena_galericulata --------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTTCTTGT--AGCCGTCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGTGTTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGACTGCCAGGGCATT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGGGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGTTCAGGACTCAGCCTTGCTTT------GCTTGGTGTACTTCCTGTTCGACGGGTCAGCATCAATTTTGGCCGGTGGATAAAGGCTTAGAGAATGTGGCATCTTC-GGGTGTGTT-ATAGCTCTGGGTCGTATACATCGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTACTTGTACCACGTA-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAG-TTGAGATCCCTGTCGTGGGG-AGCATCGACGCCCGGAGCAGACCTTTTGTGACGCATCCGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCAGATTTATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGAACGAGCCGTCTCTTGATTGGACCGCTCGGCGATTGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAGGTTAAGGTGCCGGAATTCACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTGATACCCATACCTCGCCGTTAACGTTTAAGTGACGCGTTAACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCCGTGAAGAAGCCTTGGCAGCGATGC------------------------------------ Pleurocollybia_brunnescens -----------------------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAG--TTT----CACTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGCTATCCGTGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTCCCAGTGCATT-GTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGACTGGGGATCAACCTTGCTTTT-----GCTTGGTGTACTTCCCAGTTGATGGGCCAGCATCAATTTCGACCAGTGGATAAAGGTCAAGGGAATGTGGCATCTTC-GGATGTGTT-ATAGCCCTTGGTTGTATACATTGGTTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCCGCAAGGCCGGGTTTTTA-ACCACGTT-CGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTATTTGGGTGGAAAACCCATGTGCGCAATGAAAGTGAAGA-TCAGGATCCCTGTCATGGGG-AGCACTGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCATATCA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = Cleistocybe_nLSU) = N: 1-1463; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = Cleistocybe_nLSU) = N: 1-1463; END; BEGIN TREES; TITLE Tb8319; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Pleurocollybia_brunnescens, 2 Mycena_galericulata, 3 Mycena_amicta, 4 Macrocybe_titansAH005769, 5 Macrocybe_titans_U86438, 6 Macrocybe_titans_U86437, 7 Macrocybe_gigantea, 8 Clitocybe_cf._fellea_PBM, 9 Cleistocybe_subvelosa, 10 Catathelasma_ventricosum_DQ089012, 11 Catathelasma_ventricosum_AF261401, 12 Catathelasma_imperiale_DQ071743, 13 Catathelasma_imperiale_AF261402, 14 Callistosporium_xanthophyllum, 15 Callistosporium_luteoolivaceum_AY639406, 16 Callistosporium_luteoolivaceum_AF261405, 17 Callistosporium_graminicolor; TREE PAUP_5 = [&R] (((((17,((16,15),14)),1),(7,(6,(5,4)))),8),((((13,11),(12,10)),9),(3,2))); TREE PAUP_4 = [&R] (((((17,((16,15),14)),1),(7,(6,5,4))),8),((((13,11),(12,10)),9),(3,2))); TREE PAUP_3 = [&R] (((((17,((16,15),14)),1),(7,((6,4),5))),8),((((13,11),(12,10)),9),(3,2))); TREE PAUP_2 = [&R] (((((17,((16,15),14)),1),((7,5),(6,4))),8),((((13,11),(12,10)),9),(3,2))); TREE PAUP_1 = [&R] (((((17,((16,15),14)),1),((7,(6,4)),5)),8),((((13,11),(12,10)),9),(3,2))); END;