#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on April 14, 2021; 22:54 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Berger B.A., Lim A., Thompson V., Ricigliano V., & Howarth D.G. 2016. Elaboration of bilateral symmetry across Knautia macedonica capitula related to changes in ventral petal expression of CYCLOIDEA-like genes. EvoDevo, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S18401] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=165; TAXLABELS Abelia_x_grandiflora_1 Abelia_x_grandiflora_3Aa Abelia_x_grandiflora_3Ab Bassecoia_bretschneideri_1 Bassecoia_bretschneideri_2A Bassecoia_bretschneideri_2Ba Bassecoia_bretschneideri_2Bb Bassecoia_bretschneideri_3B Centranthus_ruber_2A Centranthus_ruber_2Ba Centranthus_ruber_2Bb Centranthus_ruber_3A Centranthus_ruber_3B Cephalaria_hirsuta_1 Cephalaria_hirsuta_1B Cephalaria_hirsuta_2A Cephalaria_hirsuta_2Ba_1 Cephalaria_hirsuta_2Ba_2 Cephalaria_hirsuta_2Bb Cephalaria_humilis_1B Cephalaria_humilis_2A Cephalaria_humilis_2Ba_1 Cephalaria_humilis_2Ba_2 Cephalaria_humilis_2Bb Cryptothladia_chinensis_2Ba Cryptothladia_chinensis_2Bb Cryptothladia_chinensis_3A Cryptothladia_chinensis_3Ba Cryptothladia_chinensis_3Bb Cryptothladia_kokonorica_2A Cryptothladia_kokonorica_2Ba Cryptothladia_kokonorica_2Bb Cryptothladia_kokonorica_3Ba Cryptothladia_kokonorica_3Bb Diervilla_sessilifolia_1 Diervilla_sessilifolia_2A Diervilla_sessilifolia_2B Diervilla_sessilifolia_3A Dipelta_floribunda_1 Dipelta_floribunda_2A Dipelta_floribunda_2B Dipelta_floribunda_3A Dipelta_floribunda_3B Dipsacus_inermis_1 Dipsacus_inermis_2A Dipsacus_inermis_2Ba Dipsacus_pilosus_1 Dipsacus_pilosus_2Ba Dipsacus_pilosus_2Bb Dipsacus_pilosus_3B Fedia_cornucopiae_1 Fedia_cornucopiae_2A Fedia_cornucopiae_2Ba Fedia_cornucopiae_2Bb Fedia_cornucopiae_3A Fedia_cornucopiae_3B Heptacodium_miconioides_1 Heptacodium_miconioides_2B Heptacodium_miconioides_3A Heptacodium_miconioides_3B Knautia_calycina_1 Knautia_calycina_2A Knautia_calycina_2Ba_1 Knautia_calycina_2Ba_2 Knautia_calycina_2Ba_3 Knautia_calycina_2Bb_1 Knautia_calycina_2Bb_2 Knautia_calycina_3Ba Knautia_calycina_3Bb Knautia_macedonica_1 Knautia_macedonica_2A Knautia_macedonica_2Ba Knautia_macedonica_2Bb Knautia_macedonica_3A Knautia_macedonica_3Bb Kolkwitzia_amabilis_1 Kolkwitzia_amabilis_2A Kolkwitzia_amabilis_2B Kolkwitzia_amabilis_3A Kolkwitzia_amabilis_3B Leycesteria_formosa_1a Leycesteria_formosa_2A Leycesteria_sp_1b Linnaea_borealis_1 Linnaea_borealis_3A Lomelosia_crenata_1B Lomelosia_crenata_2A Lomelosia_crenata_2Ba_1 Lomelosia_crenata_2Ba_2 Lomelosia_crenata_2Bb Lonicera_heteroloba_1 Lonicera_heteroloba_2A Lonicera_heteroloba_2B Lonicera_heteroloba_3Aa Lonicera_heteroloba_3Ab Lonicera_reticulata_2A Lonicera_reticulata_3A Lonicera_reticulata_3B Morina_longifolia_2Ba Morina_longifolia_2Bb Morina_longifolia_3Ba Morina_longifolia_3Bb Patrinia_triloba_1 Patrinia_triloba_2A Patrinia_triloba_2B Patrinia_triloba_3B Pseudoscabiosa_limonifolia_2Ba Pseudoscabiosa_limonifolia_2Bb Pseudoscabiosa_limonifolia_3B Pterocephalus_strictus_1Ba Pterocephalus_strictus_1Bb Pterocephalus_strictus_2A Pterocephalus_strictus_2Ba_1 Pterocephalus_strictus_2Ba_2 Pterocephalus_strictus_2Ba_3 Pterocephalus_strictus_2Bb_1 Pterocephalus_strictus_2Bb_2 Pterocephalus_strictus_3A Pterocephalus_strictus_3B Pycnocomon_rutifolium_1B Pycnocomon_rutifolium_2A Pycnocomon_rutifolium_2Ba Pycnocomon_rutifolium_2Bb_1 Pycnocomon_rutifolium_2Bb_2 Pycnocomon_rutifolium_3A Scabiosa_angustiloba_1Ba Scabiosa_angustiloba_1Bb Scabiosa_angustiloba_2A Scabiosa_angustiloba_2Ba Scabiosa_angustiloba_2Bb Scabiosa_angustiloba_3A Scabiosa_columbaria_1 Sixalix_atropurpurea_1Ba Sixalix_atropurpurea_1Bb Sixalix_atropurpurea_1Bc Sixalix_atropurpurea_1Bd Sixalix_atropurpurea_2A Sixalix_atropurpurea_2Ba_1 Sixalix_atropurpurea_2Ba_2 Sixalix_atropurpurea_2Ba_3 Sixalix_atropurpurea_2Ba_4 Sixalix_atropurpurea_2Bb Sixalix_atropurpurea_3A Sixalix_atropurpurea_3B Sixalix_farinosa_2Ba Sixalix_farinosa_2Bb Symphoricarpos_occidentalis_1 Symphoricarpos_occidentalis_3A Symphoricarpos_occidentalis_3B Symphoricarpos_orbiculatus_1 Symphoricarpos_orbiculatus_2A Triosteum_himalayanum_1 Triosteum_himalayanum_2A Triosteum_himalayanum_2B Triosteum_himalayanum_3A Triplostegia_glandulifera_1 Triplostegia_glandulifera_2B Triplostegia_glandulifera_3B Valerianella_dentata_1 Valerianella_dentata_2B Valerianella_dentata_3B Weigela_hortensis_1 Weigela_hortensis_2A Weigela_hortensis_2B Weigela_hortensis_3A ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M33913] TITLE Caprifoliaceae_CYC_Alignment; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=546; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=- GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Abelia_x_grandiflora_1 AAAGACCGCCACAGCAAGATCAATACGGCCCACGGCCCTAGGGACCGGAGAATGAGACTTTCTCTTGAAGTTGCACGAAAGTTCTTCGGTCTCCAGGACAATCTCGGCTTCGATAAGGCCAGCAAAACCGTCGAGTGGTTACTCACTCAATCGAAATCCGCCATCGAGGACCTCACTAGAGCCATCAAAGGC------CTTAACTCG---AACCATAGCTCGAGTGTG---GGTGCC---------------AATAGCACGTCTTCCACT---TCCGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTACCGAT---GAGCTG---AGGGGTCAGTTGGCTAAG---------------------------------GCTAAAGGGAAA---------------GGATCGGGTTCG---------AAGGAT---AAAAAG---AGAAAGGCG---------ATAGTT---AGGAGA---GTTGCATTTGACTCTACCGCAAGGGAG{AT}CGAGGGCGAAGGCGAGGGCGAG------------------- Abelia_x_grandiflora_3Aa AAAGATCGCCACAGCAAAATATACACCGCACAAGGCTTGAGGGACCGAAGGATGAGATTGTCCCTTCAAATAGCGCGCAAGTTCTTTGATCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCGAGCAAAACCATTGAGTGGCTGTTCACCAAGTCGAAGAAGTCGATTAAAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACAGATGAAG------------AACAATTTCCGCAATAGAGAGGAG---------------AAGAACGAGTCAATCACG---TCCGAATGTGAAGTG---------GAATCCCCGATCGCAAACGTT---TAT---------------------------GGTGAAAAG------------------------------------------------------------------------GGAAAAGCTCAA------------------------------------------------------AAGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGCGA-------------------- Abelia_x_grandiflora_3Ab AAAGATCGCCACAGCAAAATATACACCGCACAAGGCTTGAGGGACCGAAGGATGAGATTGTCCCTTCAAATAGCACGCAAGTTCTTTGATCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCGAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCACCAAGTCAAAGAAGGCGATTAAAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACAGATGAAG------------AACAATTTCCGCAATAGAGAGGAG---------------AAGAACGAGTCAATCACG---TCCGAATGTGAAGTG---------GAATCCCCAATCGCGAACGTT---TAT---------------------------GGTGAAAAG------------------------------------------------------------------------GGAAAAGCACAA------------------------------------------------------AAGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAG{AG}GCGA-------------------- Bassecoia_bretschneideri_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}AATCTCCA{AG}GACATTCTCGGCTTCGAAAAGGCCAGCAAAACCGTCGAGTGGTTACTCACTCAATCAAAATCCACCATCGAGGACCTCACTAGAGCCATAAGAGGC------CTTAACTCG---AACCATAGCTCAAGTGTG---GGTGCA------------GCCAATAGCGTGTCTTCTACTACTTCCGAGTGTGAGGTC---------TTGTCTGGTACAGAT---GAGCCG---AGGTTTCAGTTGGCTAAG---------------------------------CCTAAAGGAAAAGGATCGAGTGGTGCG---------------------AAGGGT---AAGAAG---AGAAAGGGG---------ATAGTT---AGAAGA---GTTGCATTTGACTCTACCGCTAAGGAG------------------------------------------ Bassecoia_bretschneideri_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTTCAAGATACATTAGGGTTTGACAAAGCAAGTCAAACACTAGACTGGCTACTCAACAAGTCTAAATCAGCTATCAAAGATTTGGTCCGGTCCAAGCTTGGT------TGT---AGTAGTATTACTAGTAGTAGTAACATCGCGAAATGTCGCACTTTGACTTCAATT---------------TACGAAAGCGATGACGAT---GTTGATCCTCGCGAGACGCATAATGTC------GACATTGAG---------------------------------------GAGGATGGG---------------AAAATGATT------------ACTGAGAAA---AAAAACTTG---AGATCAAAGCAAAAGGCC------GAAAAA---TCGGCACTTGATCTTGCGGTTAAAGAATCTAGGGCTAAAGCTCGAGCTCGAGCAAGA------------ Bassecoia_bretschneideri_2Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTTGACTTGCTCTAAGGACTCAATTGGTAAGCTGATCAACATGAAGATGACT------CAATGCATTAATACT---AATGCTAAT------------------TATACCAATGGATGCTTGTATGAATTGGTG------------------------TATCCTAACAGTAATAGTACT---------------------------------------------------AATATTAATAATAATAGTTCGGGTTGTGAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTCGATTTGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Bassecoia_bretschneideri_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGTTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCTAAGGACTCAATTAGAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAT------AAATGCATTAATACTAATAATCCTAATACTAATCCTAGTCCTAATTATCCCACTGGCTGCTTGTATGAAAAGGTG------------------------TATAATACTAATCCTAGT---------------------------------------------------------------------------------GACAAGATTAGT------------------------------------------------------------AGGAATGCA------TTCGATACAAGTTCTCGAGAGTCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Bassecoia_bretschneideri_3B ------------------------------------------------------------------------GC{GT}CG{CT}A{AG}ATT{CT}TT{CT}GATCTACAAGACATGTTAGGCTTCGACAAAGCTAGCAAAACCATTGAGTGGCTTTTGGCAAAATCAAAAGGGGCAATC{AT}AGGAA---CTCACCGCA------AACATACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACAAGCATCGTCAAC---------GGAGAAGGAGGTTGTGGG------TTCTTTTCTGGTTCGTCCGAGGGCAGTAAGAACAAAAGG------------------------------GACATG------GCA---ATGACAATGAAGTCGTCCCGGGCGAAGGCAAGAGAAAGAGCAAGA------------ Centranthus_ruber_2A ------------------------------------------------------------------------------------------------GATACTCTAGGGTTTGATAAAGCAAGTCAAACCCTTGATTGGCTACTAAATAAATCC{AG}AATCTGCTATAAAAGATTTGGTGCAATCTAAGCTTGGA------TGTAGT---ACA---------------AATGTTAAA------ACTAGTTTGAGTTCTATT---------------TACATGAACGATGACGACAATGTCGATCTGTCG------------GTGATT---GATGAGCTT---------------------------------------GAAAAGATT---------------AGT------------------TGTAAGGAG---AAGAAGTTG---AGATCAAAGCAA---------------------AGTGC{AG}GCTGATCTTGCAGTTAAGGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AGAGAAAGAGCAA-------------- Centranthus_ruber_2Ba ------------------------------------------------------------------------------------------------GATATGTTGGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGATTGGCTGTTGAACAGCTCTAAAGAATCTATAAAAGAGCTGGTGAACATGAAGATGAAG---TTAAAT------------------AGTAGTAAT------------------GGAAGTGGATGTTTGTTTGAAATGGTG---------------------TATAATACAAACAATAATAAT---------------------------------------------------------------------------------GAGAAGATGATG------------------------------------------------------------AGAAATGCA------TTTAATTTGAGCTCAAGAGAATCTAGGGCAAAAGCAAG{AG}GAAAGAGCAA-------------- Centranthus_ruber_2Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------GATATGTTGGGTTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTGACAAACTCAAAAGAATCTATTAAGGAGCTTGTGAACAAGAAGATGAAG---GAGATT------------------AACAGTAATAAT---------------GGTAGTGGATGTTTGTTTGAGATGGTG---------------------TATAATAATAATACAAGTAATAAT------------------------------------------------------------------------------GAGAAGATGATG------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATTTGAGTTCAAGAGAATCTAGGGCGAAGGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Centranthus_ruber_3A AAAGATCGGCACAGCAAGATATACACTGCACAAGGATTGAGGGACCGAAGGATGAGATTATCCGTTCAAATTGCGCGCAAATTCTTTGATCTCCAAGATATGTTGGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATCGACTGGCTATTCACCAAGTCAAAGAAAGCAATCAAAGAA---GTAACCCTAAAACATTCACAAATGAAG------------AATAGCTTCCGTTACAGAGACGAG------------------------GGGATTACA---TCTGCACGTGATGTG---------GAATCTATGATGGAGAATGTT---TAT---------------------------GTTGAAACA------------------------------------------------------------------------GAAAAATGTGAG------------------------AAGATTGTC------TATGATCCGGTAGCAAGAGAGATGAGAGACCGGGCGAA{AG}GCAAG{AG}GAAAGAGCAA-------- Centranthus_ruber_3B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGCTATGACAAACCTAGCAAAACAATTGAGTGGCTATTGTCCAAATCC{AG}AAGGGGCAATTAGGGAA---ATCAATAAA------AATATACCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGTAGCAGTAGG------------GGTGGAAAAGGGTAT------------------GATTCTTCGGATTCATTAGAA---------------------------------------GGTCAT------GGA---AAGAAAAAGAAGGAACTGAGGGCAAAAGCAAGGGAAAGAGCAA-------------- Cephalaria_hirsuta_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATTCTGGGATTCGAAAAGGCTAGCAAAACTGTTGACTGGCTACTAAGTCAATCAAGATCTGCGATTGAGGACCTCGCTAGAGCA---------------CATAACTCG---------------AGTATT---GGTGCA------------GCTAATAGCACATCGTCTGCT---TCCGAGTGTGAGGTG---------TTATCTGGTACTGATCATGAGCCG---AAGCTTAAGTTGGGTAAA---GGTCAAGAAGATGGGAAAAGTGCGGGTACAGCCAAGGATAAGGTGAAGGTCGCC---GAT------------------AAGAAG---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATAGTT---ACTAGG---GTTGCATTTGACTCTACTGCCCGGGAGTC{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_hirsuta_1B ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCGAGCAAAACGGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCTGC{AC}ATTGAAGATCTCAATAAATTAGCT------------ATTAGTTCG---AACCACATCTCAAGTGTAGAAGATGCAGCTAAGCAGTTAACTAGAACAACATCATCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCGGGTACTGATCATGAGCCA---AGACCTGAGTTGGCC------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGAATAATTTTG---GATGCAGGTATAATC------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------AAAGTT---AGAAGG---GTTGCATTTGACTCTAATGCTAGGGAGTT{AG}A{AG}{AG}GC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_hirsuta_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGACAAGGCGAGTCAAACACT-GACTGGCTACTCAACAAGTCCAAA-CCGCCATCAAAGATTTGGTCCGGTCCAAGCT-GG-------TGT---ACTAGTACT---AGTAGTAGTAATATCGACA-GTGCCGTAC-TTGACGTCAATT---------------TACGAGAG{CT}GATGACGAT---GTGGATCCTC-CGAAACGCACAATGTC------GACCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGC---------------AAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cephalaria_hirsuta_2Ba_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATTTGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTT{CT}ACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAGT---GCTCAATGCATT------------------------------------------------------------------------------------------AAT{AG}GTGATTGTAAT------AAGGTTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCT{AC}GAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_hirsuta_2Ba_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CA{AG}GATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTCATCAACATGAAGAAGATG---ACTACTGTTAAT------------------------------------------------------------------------------TGTGAT---GGTAATAGTATTAATGATAAAGATAAGGTTGCT---------------------------------------------------------------------CAGAAGATTTTTAGG---------------------------------------------------------GGTACTGGA------TTCGA{CT}TCCACTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_hirsuta_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CA{AG}GATTTGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACCAGCTC-AAGGACTC{AT}ATTAG{AG}GAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGGCTAAATGCATTAATACTAATTTTACTAATACTAATACTAATCTT---AATCCTACTGGTTG{CT}TTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATGATAATGAT---AGTGTAATA------------------------------------------------------GTTGGT---------AAGAATATTAGT------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTCAGATGAGTT{CG}T{AC}GAGA{AG}TCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_humilis_1B ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GA{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCAAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTTGATAAATCAAGATCTGCCATTGAGGATCTCACTAAATTAGCC------------CTTAATTCG---AACCACAGCTCGAGTGTA---------------------GCTAGAACAACATCTTCAGCT---TCTGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTATTGATCATGAGGCA---AAGGCTGAGCTG---------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGGAAAAATTTG---GGTGTGGGCGCAGGC------AAAGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATGGTT---ACAAGG---GTTGCATCTGACTCTAATGCAAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_humilis_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGACAAGGCGAGTCAAACACT-GACTGGCTACTCAACAAGTCCAAA-CCGCCATCAAAGATTTGGTC--GTCCAAGCT-GG-------TGT---ACTAGTACT---AGTAGTAGTAATATCGACAAGTGCCGTACTTTGACGTCAATT---------------TACGAGAG{CT}GATGACGAT---GTGGATCCTC-CGAAACGCACAATGTC------GACCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGC---------------AAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cephalaria_humilis_2Ba_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAA{CT}GAGCTGATCAATATGAAGATGAGT---ACTCAGTGTATT---------------------------------------------------------------------------------------AATAGT---AAAAATAATAAT---AAAATTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cephalaria_humilis_2Ba_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATTTGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAGT---GCTCAATGCATT------------------------------------------------------------------------------------------AATAGTGATTGTAAT------AAGGTTG{AC}T---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCTCGAGAATCT--------------------------------------- Cephalaria_humilis_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGATTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATCTATT---AATAATATTAAT---ACTAATACTTAT------AATCCCACTGGATGCTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATTAT---AATAATGGT------------------------------------------------------------------ATTGAAAAAATTAGT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTATAAGTTCTAAAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Cryptothladia_chinensis_2Ba ------------------------------------------------------------------------------------------------GACCTGTTAGGTTTTGACAAGGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCCAAGGACTCCATTAAAGAGCTGGTCCGAGTGAAGAAGACC---CAATGC---AATTCCTTTGATAATAATAGTAAT---------------AAAGGCACCGGATGTCTGTTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAATAATAATAAT---------------------------------------------------GGCGGAGTTGTTGGAAAT------GTTGAGAAGATT---------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGATTTGAGTTCGAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCAAGGGAAAGAGCAA-------------- Cryptothladia_chinensis_2Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCCAAGGACTCCATTCAAGAGCTGGTCCATATGAAGACGACC---TTGGAT---AATAATAATAATAATAATAATAATAAT------------AAAGGGTCGGGATGTCTATTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAATAATAACAATAATAAT------------------------------------GATGATGATGGAGGAGTCGTT------------GTTGAGAAGATG---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTCCTAGAGAGTCGAGGGCAAAAGCGAGAGAAAGAGCAA-------------- Cryptothladia_chinensis_3A AAAGATCGGCACAGCAAAATCTACACCGCACAAGGGTTGAGGGACCGTAGGATGAGATTGTCTCTTCAAATAGCGCGTAAGTTCTTTGATCTTCAAGACATTTTAGGGTTTGATAAAGCGAGCAAGACCATCGAGTGGCTATTCACCAAGTCGAAGAAGGCGATCAAAGAA---GTGACCCTAAAACACCCTCATTTGAAG------------AACAATTTATGTAATAGAGTGGAA---------------AAGGACGATTCAATCACG---TCTGAAGGTGAAGTT---------GAATCCGTGATCGAGGATGTT---TAT---------------------------GGAGAAAAG------------------------------------------------------------------------GGAAAAGCTCAA------------------------AAAATAGTT------TATGATCCGGTAGCAAGAGAGACGAGGGCGAAAGCGAG------------------------- Cryptothladia_chinensis_3Ba AAAGACCGACACAGCAAGATCTGTACAGCTCAGGGAGTGAGAGCTAGGAGGATGAGGTTACCCCTTAAAATAGCTCGAAAGTTCTTCCATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGACAAAGCCAGCAAAACGATCGAGTGGATGCTGGCCAAATCAAAAGGGGCCATCAAGGAA---CTCACAGAAAAA---CCCATACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTACCACG---------------AATATTGGGGATCAGGGC------------------------ATTTCAGAATATTTGTCAGAAGGCGAAAGGAACAAAATG------------------------------GAATTG------GGA---AAGGCGGCGAGGGAGTCAAGGGCGAA{AG}GCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Cryptothladia_chinensis_3Bb AAAGACCGCCACAGCAAAATCTAC--AGCTCAGGGGGTGAGAGCTAGGAGGATGAGGTTACCCCTTAAAATAGCTCGAAAGTTCTTCGATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGACAAAGCGAGCAAAACAATAGAGTGGCTTTTCGCCAAATCAAAAGGAGCCATCAAGGAA---CTCACAAAA------ACCATACCA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTTATCACA------------------AATATTGGGGATCAAGGC------------------------ATCTCAGAATATTCGTCAGAAGGTGAAAGGAACAAAAGA------------------------------GAATTG------GGAACTAAGGCGGCAAGGGAGTCAAGGGACAAGGCTAGGGCGAA{AG}GCAAGGGAAAGAGCAA-- Cryptothladia_kokonorica_2A ------------------------------------------------------------------------------------------------GACACGTTGGGATTCGACAAGGCGAGCCAAACACTTGACTGGCTACTCAACAAGTCGAAAATCGCTATAAAAGATTTGGTACAGTCGAAGCTCGGA------TGT---ACCAGC------------------------------AGTGCTTTGATTTCCATT---------------TACGAGGATAGTGAAGATTATCACAATGTCATGGTTCCCCCGGAGAATATC---GATCACCTCGAG------------------------------------GAGGAGGATGAGGAGGAAGGGAATAAAATT---------------GTTAAAGATCAGAAAAAGTCT---AAA---AAGTTA---ACC------------------GCGCTTAATCTTGCTACTAAAGAATCTAGGGCAAAAGCGAGAGAAAGAGCAA-------------- Cryptothladia_kokonorica_2Ba ------------------------------------------------------------------------------------------------GACCTGTTAGGTTTTGACAAGGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCCAAGGACTTCATTAAAGAGCTGGTCCGAGTGAAGAAGACC---CAATGC---AATTCCTTTGATAATAATAGTAAT---------------AAAGGCACCGGATGTCTGTTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAGTAATAATAATAATAATAATAAT---------------------------------------GG{CG}GGAGT{AT}GTTGGAAAT------GTTGAGAAGATT---------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGAT{AT}TGAGTTCGAGAGAGTCGAGGGC{AG}AAAGCGAGAGAAAGAGCAA-------------- Cryptothladia_kokonorica_2Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCCAAGGACTCCATTCAAGAGCTGGTCCATATGAAGACGACC---TTGGAT---AAT---AATAATAATAATAATAATAAT------------AAAGGGTCGGGATGTCTATTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAATAATAACAATAATAAT------------------------------------GATGATGATGGAGGAGTCGTT------------GTTGAGAAGATG---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCTAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGAAAGAGCAA-------------- Cryptothladia_kokonorica_3Ba ------------------------ACAGCTCAGGGAGTGAGAGCTAGGAGGATGAGGTTACCCCTTAAAATAGCTCGAAAGTTCTTCCATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGACAAAGCCAGCAAAACGATCGAGTGGATGCTGGCCAAATCAAAAGGGGCCATCAAGGAA---CTCACAGAAAAA---CCCATACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTACCACG---------------AATATTGGGGATCAGGGC------------------------ATTTCAGAATATTTGTCAGAAGGCGAAAGGAACAAAATG------------------------------GAATTG------GGA---AAGGCGGCGAGGGAG------------------------------------------ Cryptothladia_kokonorica_3Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGGTTTGACAAAGCGAGCAAAACAATAGAGTGGCTTTTCGCCAAATCAAAAGGAGCCATCAAGGAA---CTCACAAAA------ACCATACCA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTTATCACA------------------AATATTGGGGATCAAGGC------------------------ATCTCAGAATATTCGTCAGAAGGTGAAAGGAACAAAAGA------------------------------GAATTG------GGAACTAAGGCGGCAAGGGAG------------------------------------------ Diervilla_sessilifolia_1 AAAGATCGGCACAGCAAGATCAACACCGCACACGGCCCTAGGGACCGCAGAATGAGGCTCTCCCTCGATGTGGCACGCAAGTTCTTTGGCCTCCAAGACATGCTTTGCTTCGACAAGGCAAGCAAGACGGTCGAGTGGTTGCTAACAAAGTCAAAATCCGCCATCAAGGACCTCACTAGAGGAGGCGGAGGA------CTTAACTCC---AACCATAGCTCCAGTGTGGGTGGTGCC---------------AATAGCGCATCTTCCACT---TGCGAGTGCGAGGTCGAG---GTCTTGTCTGGGATTGAG---GAGCCAGGTGGT---GTC---GACGAAAACGATCACACACGC---------------------AAGGGGAAA---------------GGCTCGGGCGCC---------AAGGAA---AAGAAG---AGTAAGGGG---------------GCTAGGAGG---ATTGCATTTGATCCGATCACGAGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGA-------------------------- Diervilla_sessilifolia_2A AAAGATCGCCACAGCAAAATATACACGGCCCAAGGACCCCGAGACCGGAGGGTAAGATTGTCCATTGAAATCGCACGGAAGTTCTTTGATCTTCAAGACATGCTAGGGTTCGACAAGGCGAGTAGAACACTCGACTGGCTCCTCAACAAGTCGAAAACCGCCATCAAAGATTTAGTCCAGTCGAAGCTCGGC------TGC---ACT------------------------------AGTACTGCCTTGACTTCTATT---------------TACGAGTGCGAAGAAATG------AAGTCA---AAGACCTACAAG------------TTAGTCCCC------------------------------------AATAATGGGGAA---------------------ATCGCGTGTGGGATTAAAGAA---AAAAAGATGAGGAAGCAG---------ACA------GATAAA---TCTGCCATTGATCTTGTTGCTAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGCGAG------------------- Diervilla_sessilifolia_2B AAAGATCGCCACAGCAAAATATACACGGCACACGGTCCTAGGGATCGGAGAGTAAGGTTATCAATGGAGATAGCTCGGAAATTCTTCGACCTCCAAGACCTGCTAGGTTTTGACAAAGCAAGTAAAACCCTTGACTGGCTGCTGACCAACTCGAAGGCCGCGATTAAAGAGTTGGTCCAGATGAAGATCAGC------TGC---ACTACT------GGCTCTCAA------------------------------------TGCGATACGGTATGTGAA------------AATTACAATTACAATTATAATAATAATAAT---------GAGATG---------------------------------------CCTGTTGGA---------AACGAGAAGATC---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATAGTAGTTCGAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGA-------------------- Diervilla_sessilifolia_3A AAAGATCGGCACAGCAAAATCTACACCGCGCAAGGCCTGAGGGACCGGAGGATGAGATTATCGGTTCAAATTGCTCGCAAGTTCTTTGATCTACAAGACATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCACCAAGTCGAAGAAGGCGATCAAGGAA---ATAACCCTAAACCACCAACAAATGAAG------------AACAGTTACCGCAGT---AGAGAG---------------AAGAGCGAGTCCTTTGTG---TCAGAACGTGAACTA---------GAATTCGTAACCGAGAATGTT---AAT---------------------------GATGAAAGG------------------------------------------------------------------------GGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCA------AATGATCCACTAGCACGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Dipelta_floribunda_1 AAAGACCGGCACAGCAAGATCAACACGGCCCACGGCCCTAGGGACCGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCACGAAAGTTCTTCGGTCTCCAAGACATTCTTGGCTTCGACAAGGCCAGCAAAACCGTCGAGTGGTTACTCACTCAATCGAAATCCGCCATCAAGGACCTCACTAGAGCCACCAAAGGC------CTTAACTCA---AACCATAGCTCGAGTGTG---GGTGCC---------------AATAGCACGTCTTCCACT---TCCGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTACCGAT---GAGCCG---AGGGGTCAGTTGGCTAAG---------------------------------GCTAAAGGGAAA---------------GGATCGGGTTCG---------AAGGAC---AAAAAG---AGAAAGGCG---------ATAGTT---AGGAGA---GTTGCATTTGACTCTACGGCAAGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGCGAG------------------- Dipelta_floribunda_2A ------------------------------------------------------------------------------------------------GACACGTTGGGATTCGACAAGGCGAGCCAAACACTCGACTGGCTACTCAACAAGTCCAAAGCCGCCATCAAAGATTTAGTCCACTCGAAGCTCGGC------TGT------ACC------AGCAGTAGC---ATTGCAAAC---TGTACTTTGAGTTCCATT---------------TACGAGAGTGATGATGATGACGTGGCTCCCTCAGAAACCCACAATATTATA---GACCTCGAG---------------------------------------GAGGACGGG---------------AAAATG---------------GTTAAAGAG---AAAAAGTCG---AGA---AAGCAA---ACG------GATAAA---TCCGCAATTGATCTTGCAGCTAAAGAGTCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAA-------------- Dipelta_floribunda_2B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGCTAGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTGAACAACTCGAAGGACTCCATTAAAGAGCTGGTCCATATGAAGACGAAG------ATC---AGTACTCATAAT---------------ACTACGGGA---------------TGTCTGTTCGAAATGGTG---------------------TATAATAATAATGGT---------------------------------------------------------------------GTTGGG---------AATGAGAAGATT---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCGAGAGAGTCTAGGGCAAAGGC{AG}AGAGAAAGAGCAA-------------- Dipelta_floribunda_3A AAAGATCGCCACAGCAAAATA{CT}ACACCGCACAAGGCTTGAGGGACCGAAGGATGAGATTGTCGCTTCAAATAGCGCGCAAGTTCTTTGATCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCGAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCGCCAAGTCGAAGAAGGCGATCAAAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACAGATGAAG------------AACAATTTCCGCAATAGAGAGGAG---------------AAGAACGAGTCAATCATG---TCCGAATGTGAAGTG---------GAATCCACGATCGAGAACGTT---TAT---------------------------GGTGAAAAG------------------------------------------------------------------------GAAAAAGCTCAA------------------------------------------------------AAGGAGTCGAGGGCGAAAGCGA-------------------------- Dipelta_floribunda_3B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGGTTTGAAAAAGCGAGCAAAACGATAGACTGGCTTTTGGCCAAATCGAAAGGGGCAATCAAGGAA---CTCACGAAA------AACATACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCACGAACGGA---------AAAGGCGGTTGTGGG------TATTTCTCAGATTCATTCAAAGGCGAAAAGAATAAAAGA------------------------------GATTTG------GGA---AAGGCG---AGGGAGTC{AG}AGGGCAAAAGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Dipsacus_inermis_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATTCTGGGATTCGAAAAGGCTAGCAAAACTGTCGACTGGTTACTAAGTCAATCAAGATCTGAGATTGAGGAGTTAACTAGAGGC---------------CATAACTCG---------------AGTATA---GGTGCA------------GCTAATAGCACATCTTCTGCT---TCCGAGTGTGAAGTG---------TTGTCTGGTACTGACCATGAGCCA---AAGCCTAAGTTGGGTAAA---AGTAAAGAAGAAGGGAAAGATTTGGGTGCAGCCAAGGATAAGGAGAAGGCCGCG---GATAAGAAGAAGAAG------AAGAAG---AAGAAG---AAAAAGGGA---------ATAGTT---ACTAGG---GTTGCATTTGACTCTACTGCCAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCA--------------- Dipsacus_inermis_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGACAAGGCGAGTCAAACACTCGACTGGCTA-TCAACAAGTCCAAAGCCTCCATCAAAGATTTGGTCCGGTCCAAGCTTGGC------TGT---ACTAGTACT---AGCACTAGTAATATCGACAAGTGTCGTACATTGACGTCAATT---------------TATGAGAGTGATGATGAT---GTGGATCCGCTTGAAACGCAAAATGTC------GACCTTGAG---------------------------------------GAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dipsacus_inermis_2Ba ------------------------------------------------------------------------------------TT{CT}GACCT-CA{AG}GATATGTTAGGGTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTGGATTGGCTTTTCACTTGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGGCCAAGATGAAGATGACT------CGATGCATTAATACC---------------------------------------------------------------------------GATAGTAATAGTAATGGTAATAATAATAGTGAGACCGTT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGACGCG------TTCGATACGAGTTCTCGGGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Dipsacus_pilosus_1 AAAGACCGGCACAGCAAGATCAACACAGCCCATGGCCCAAGGGACCGGAGAATGAGACTCTCTCTCGATGTTGCCCGAAAGTTCTTTAGTCTCCAAGACATTCTGGGATTCGAAAAGGCTAGCAAAACTGTGGACTGGTTACTAAGTCAATCAAGATCTGAGATTGAGGAGTTAACTAGAGCC---------------CATAACTCG---------------AGTATA---GGTGCA------------GCTAATAGCACATCTTCTGCT---TCCGAGTGTGAAGTG---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGCCA---AAGCCTAAGTTGGGTAAA---AGTAAAGAAGAAGGGAAAGATTTGGGTGCAGCCAAGGATAAGGAGAAGGCCGCG---GATAAGAAG------------AAGAAG---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATAGTT---ACTAGG---GTTGCATTTGACTCTACTGCCAGGGAGTCGAGGGCGAAGGCGAG-G-GCGAG-AAGGGCGA-------- Dipsacus_pilosus_2Ba ------------------------------------------------------------------------------------------------GATATGTTAGGGTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGGTTAAGATGAAGATGACT------CGATGCATTAATACTAATGCTAATAAT------------------------------------------------------------------AGTAATAGTAATAGTAATAATAATAGTGCTATCGTT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGACGCG------TTCGATACGAGTTCTCGGGAA------------------------------------------ Dipsacus_pilosus_2Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------GATTTGTTAGGGTTTGACAAGGCCAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACCAGCTCAAAGGACTCAATTAGAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGGCTAAATGCATTAATACTAATATTACTAATACTAATCCTAATCCTAAT---CCTATTGGTTGCTTGTATGAAATGGTG------------------------TATAATACTAATACTAATGAT---------------------------------------------AATAGTATAATAGAT------------------GGTAAGATTAGT------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTCCATTCGAGTTCGCGCGAG------------------------------------------ Dipsacus_pilosus_3B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACGTGTTAGGCTTCGACAAAGCTAGCAAAACTATCGAGTGGCTTTTGGCCAAATCAAAAGGGGCAATCAAGGAA---CTCACCAGA------AACATACCG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCAGCATCAAT---------GGAGAAGGCAAATATGGG------TTGTTTTCTTGTTCGTTCGATGGCAAAAAGAACAAAAGG------------------------------GACTTG------GGA---ATGGCAATGAAGTCTTCCCGGGATATGGCAAGGGCAAAAGCGAGAGAAAGAGCAA-- Fedia_cornucopiae_1 -------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCTCTCGGCTTTGAAAAGGCTAGCAAAACCATAGCATGGTTACTCTCCCAGTCCGAATCTGCCATCAAAGAGCTCTCTAGATCAGCC------------GTT---TTC---AACTCGTCGAGCAATAATCTGGGTGCT------------GTCAACAGCGCATCTTCCCCT---TCAGAGTGTGAGGTC---------TTGTCGGGCATCCAA---GAGCCAGCTAGGGTTGAATTGGCTAAG---------------------------------CCGAAAATGACA------------------------------------AAAGCT------AAA---AGAAAGGGTTCT---AATCCAGTT---AGGAGA---GCGGCATTTGACTCAATAGCAAGGG-------------------------------------------- Fedia_cornucopiae_2A -------------------------------------------------------------------------------------------------ATACACTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACACTAGATTGGCTACTAAACAAATCCAAATCAGCTATAAAGGATTTAGTTCAATCGAAGTTCGGT------TGT---ACAACTACA------------AATGTAAGT------AATAGTTTGAGTTCTATA---------------TACATGAGTGACGAAGAA---CTCGATCTGTCG------------GTGATT---GAAGACCTT---------------------------------------GAGAAGATT---------------AGT------------------TGTAAAGAA---AAGAGGCCG---AGATCGAAGCAA---------------------AGTTCAGCTGATCTTGCAGTGAAGGAATCTAGGGTTAGAGCAAGAGCAAGAGCAAGAGAAAGAACAAGA Fedia_cornucopiae_2Ba ------------------ATATACACAGCGCACGGTCCTCGAGATCGGAGAGTAAGATTGTCGATGGAAATTGCTAGAAAGTTCTTTGATCTTCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGTAAAAGCCTAGACTGGTTGTTGACTAAATCAAAGGAATCTATTAAGGAATTGGTTAACATGAAGATGAAGATG------------------------AATAGTAATAAT---------------GGAAGTGGATGTTTGTTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAATATTAATAAT------------------------------------------------------------------------------GAGAAGATTATG------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGATTCAAGTTCAAGAGAATCTAGGGCAAAAGCAAGGGAAAGAGCAAGAGATAGAACAAAG Fedia_cornucopiae_2Bb --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCTAGACTGGTTGTTGACTATATCCAAGGAATCCATTAAGGAATTGGTTAACATGAAGATGAAGATG------------------AATAATAATAAC---------------------GGAAGTGGATGTTTGTTTGAAATGGTG---------------------TATAATAATAATAATAATAATAAT------------------------------------------------------------------------------GAAAAGATTAAG------------------------------------------------------------AAAGATGCA------TTTGATTCCAGTTCAAGAAAATCCAAGGCAAAAGCCAGGGAAAGAACCAGAAATAAAACAAAG Fedia_cornucopiae_3A -------------------------------------------------------------------------------------------------ATATGTTAGGGTTTGATAAGGCAAGCAAGACCATCGAGTGGCTATTCACCAAGTCGAAGAAAGCAATCAAAGAA---GTTGCACTACAAAATTCACAAATGAAG------------ATGGATTTTCATAGAGAGGAACGG---------------------------ATCACA---TCCGCATGTGATGTA---------GAATCTACGATAGAAAATGTT---TAT---------------------------GGTGAAAAA------------------------------------------------------------------------GAAAGATGTCAG------------------------AGCATAGTT------TATGATCCGGTAGTAAGAGAGATGAGAGCTAGGGCAAGAGCTAGGGCTAGAGAACGAACACGA Fedia_cornucopiae_3B ------------------ATATGGACAGCTCAAGGAGTGAGAGCAAGAAGGATGAGATTACCCCTTCAGATTGCTAGAAAGTTCTTTGATCTTCAAGACATGTTGGGCTATGATAAAGCTAGTAATACTATTGAGTGGCTCATGTCCAAATCCACAGGGGCAATTAGGGAA---ATCACTAAG------AATATACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCTTCAAGGAAT---------ATGATCCAGAACGGAGAA---------------GATTTTTTACATTCATTAGAAGAT------------------------------------GATCCT------GAGGTGAAGAGGAGAAGAGTTGAGAGGGAAAAGGCAAGATCAAGAGCAAGAGAAGGAACAAAG Heptacodium_miconioides_1 AAAGA{CT}CGGCACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCCAGGGACCGCAGAATGAGACTCTCTCTCGATGTTGCTCGTAAGTTCTTTGGCCTCCAAGACATGCTTGGCTTCGACAAGGCCAGCAAGACCGTCGAGTGGTTACTCACCAAGTCGAAATCCTCTATCAAAGAACTCACCAGAGACGGTGGCGGT------------------------TCGTCCAGTGTG---GGTGCC---------------AATAGCGCATCTTCAACT---TCCGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGGATCGAG---GACACG------CGCGTGGCTGAT---------------------------------ATTACTAAAGGGAAAGGCACCTCG------GGCGCC---------------AAGGCG---AAGAAG---GTCAAAGGG------------AGCTCTAGGAGA---GTTGCATTTGATGCTAATGCAAGGGAGTCGAGGGCAAAAGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Heptacodium_miconioides_2B -------------------------------------------------------------------------CGCGGAAGTTTTT{CT}GATCTGCAAGACCTACTAGGTTTCGACAAAGCCAGTAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCTGTGTCCGCAATCAAAGAGCTGGTCGAGATGAAAATGAAC------TGC---ACAACT---GCTGGCCCCTCAGCTGAAATGATACGTGAAAAT---------TATTACAGTGAGATGATG------------------------------------------------------------------------------------------------------GGTGTTGGGTTG------AACGAGAAA------------------------------------------------------------------AGGGACGCG------TTCGATAATAGTTCGAGAGAATCGAGGGCAAAAGCGAGAGAAAGAGCAAG------------- Heptacodium_miconioides_3A AAAGATCGCCACAGCAAAATATACACAGCGCATGGCCTGAGGGACCGGAGGATGAGATTGTCCCTTCAAATTGCGCGCAAGTTCTTCGATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGACAAAGCGAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCACCAAGTCGAAGAAGGCAATCAAAGAG---GTAACCCTAAACCACCCACAAATGAAG------------AACAAATGCCGCGGTTCTAGAGAG---------------AAGAACGAGTCATTCGTG---TCCGAATGTGAAGTA---------GAATCCGCGATCGAGAATGTT---AATGAT------------------------GGAGAGAGATTA---------------------------------------------------------------GAAAGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAACTAGCG------TATGATCCTCTAGCGAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGA-------------------- Heptacodium_miconioides_3B AAAGACCGGCACAGCAAGATATTTACGGCTCAAGGTTTGAGAGCCAGGAGGATGAGATTACCCCTTCAAATTGCTCGAAGGTTCTTTGATCTACAAGACATGTTAGGCTTCGACAAAGCTAGCAAAACCATCGAGTGGCTTTTCGCCAAATCGAAAAAGGCCATCAAAGAA---CTCACCAAG------AACATCCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACATGAATAAG---------AAAGGCGGCTGTGGG------CCTATTTCTTTTTCATCCGAAGGCGAAAAGAATAAAAGA------------------------------CAATTG------GGA---AAGGGG---AGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGCGAG------------------- Knautia_calycina_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATTCTTGGATTTGAAAAAGCTAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTCAATCAATCAAGATCTGCCATTGAGGATCTCACTAGAGCC---------------CTAAACTTG---AACCACAGCTCGAGTATA---GGTGCA------------GCTAATAGCACATCTTCCGTT---TCCGAGTGTGAAGTA---------TTATCTGCTACTGATCATGAGCGA---AAGCCTCAGATG---------------------------------------GTTAAAGGAAAAGATAAAGGTTTG---GGTGCAGCC------------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------AAAGTTATTACAAGG---ATAGCATTCGACTCTACTGCTAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTT{CT}GACAAGGCGAGTCAAACACT-GACTGGCTA-TCAACAAGTCCAAA---GCCATCAAAGATTTGGTC--GTCCAAGCTTGG-------TGT---ACTA-TACT---AGTAGTAG{CT}AATAT-G{AC}CAAGTGTCGTACTTTGAC-TCAATT---------------TACGAGAGTGATGACGA{CT}---GTGGATCCTCTCGA{AG}--GCATAATGT{CT}------GACCT-GAG---------------------------------------GAGGATGGC---------------------------------------AAAGAG---AAAAG--T----AGATCAAAGCA-AAA-TT------GATAAA---TCA-CACTTGATCTTGCAGCTAAAGAGTCTAGGGCTAAAGCTCGAGCTCGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_2Ba_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGCTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTT{CT}GCTTGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGAAGATG---AGTTATTATAAT---------------------------------------------------------------------------------------AGTAATAGTAATAATAATAGT---ACATTTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAAAATTGT------------------------------------------------------------AGGGACGGA------TTTGGTACGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_2Ba_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAATATGAAGATGAGT---ACTCAGTGT------------------------------------------------------------------------------------------ATTAATAGTAAAAATAATAAT---AAAATTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_2Ba_3 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATGAACATGAAGATGAGT---GCTCAATGC------------------------------------------------------------------------------------------ATTAATAGTGATTGTAAT------AAGGTTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_2Bb_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATTTGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCA{CT}CAGCTC{AT}AAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATA{GT}GAAGATGAAGATGA{CG}TAAATGCATT---A{AG}T{AG}CTAATA{CT}T---------------------AATCCTACTGG{AT}TGCTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAAT{AG}ATACT------------------------------------------------AAT{AT}GTTTAGTA{AGT}TT------------------GAGAAGAT{CT}AA{CT}------------------------------------------------------------AG{AG}{AG}ATGCA------TTCGATACG{AC}G{GT}TCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_2Bb_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGT-TGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTC{AG}AAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATC{CT}ATT---AATAATAT{GT}AAT---ACTAATACTTAT------AATCC{AC}ACTGGATGCTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTACAACTA{AC}TAAT------------------------------------------------AATTATAATAATGGTATG---------------GAAAA{AG}ATTAGT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTATGAGTTCTAAAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_3Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG{AT}AGGTT{CT}TTCGATCT{AG}CAAGATA{CT}GTTAGGGTTTGACAAAGCTAGCAAAACCATTGAATGGCTTTTG{GT}CTAAATCAAAAGGGGCGATCAAGGAA---CTCACCAGA------AACTTACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCAGTACCACC{AG}GT---ATTGGAGAAGGCAATTGTGTG------TTCTTTTCTGGTTCGTCCAAAGGCGATAAGAACAAAAGG------------------------------GACATG------GGAATAATGGCAGTGAAGTTGTCTCGGGCAAAAGCAAGAGAAAGAGCAAGA------------ Knautia_calycina_3Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCGAAATTTTTTTGACCTCCAGGACATGTTAGGTTTGGACAAAGCTAGCAAAACCATTGAGTGGCTTTTGGCCAAATCAAAAGGAGCAATTAAAGAA---GTCACCAGA------AACTTACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCCAGCATCAAT---------GGAGAAGGCAATTATGGG------TTCTCTTCTGGTTCATCCGAGGGTAAAAAGAACAAAATG------------------------------GAATCG------AGA---ATCGGAATGAAGTCGTCGCGGGCGAAAGCAAGAGAAAGAGCAAGA------------ Knautia_macedonica_1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTAAACTTG---AACCACAGCTCGAGTATA---GGTGCA------------GCTAATAGCACATCTTCCGTT---TCCGAGTGTGAAGTA---------TTATCTGGTACTGATCATGAGCGA---AAGCCTCAGATG---------------------------------------GTTAAAGGGAAAGATAAAGGTTTG---GGTGCAGCC------------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------AAAGTT---ACAAGA---ATAGCATTCGACTCTACTGCTAGGGAGTTGAGGGC---------------------------------- Knautia_macedonica_2A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCATCAAAGATTTGGTATTGTCCAAGCTTGGA------TGT---ACTACTACT---AGTAGTAGCAATATTGACAAGTGTCGTACTTTGACTTCAATT---------------TACGAGAGTGATAACGAC---GTGGATCCTCTCGAGCTGCATAATGTT------GACCTAGAG---------------------------------------GAGGATGGC---------------------------------------AAAGAG---AAAAGGTTG---AGATCAAAGCAAAAATTT------TATAAA---TCAGCACTTGATCTTGCAGCTAAGGAGTCTAGG------------------------------------ Knautia_macedonica_2Ba -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTTCGCTTGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGAAGATG---AGTTATTATAAT---------------------------------------------------------------------------------------AGTAATAGTAATAACAATAGT---ACATTTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAACATTGT------------------------------------------------------------AGGGACGGA------TTTGGTACGAGTTCT------------------------------------------------ Knautia_macedonica_2Bb -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCCTACTGGATGCTTGTATGAAATGGTG------------------------TATAATACTGATAATGAT---ACT------------------------------------------AATTGTTTAGTATTT------------------GAGAAGATCAAC------------------------------------------------------------AGAAATGCA------TTCGATACGCGTTCTCGAGAATCTA-------------------------------------- Knautia_macedonica_3A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGGCTATAAGAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACACATGAAG------------AATAATTTACGTAATAGAGGGGCG---------------AA{AG}---ATGTCAGTCACATCATCTGAATGTG{AG}AATG---------ATC---------------------------------------------------GACGAAAAG------------------------------------------------------------------------GCGAAAATTCAA------------------------AGTTTTGTT------TTTGATCCGGTTGCAAGAGAGATGAGGAACAAGGCTA-------------------------- Knautia_macedonica_3Bb -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATCAAAAGGAGCAATTAAAGAA---GTCACCAGA------AACTTACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCCAGCATCAAT---------GGAGAAAGCAATTATGGG------TTCTCTTCTGGTTCATCCGAGGGTAAAAAGAACAAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kolkwitzia_amabilis_1 AAAGACCGGCACAGCAAAATCAACACGGCCCACGGCCCTAGGGACCGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCACGAAAGTTCTTCGGTCTCCAAGACATTCTCGGCTTCGACAAGGCCAGCAAAACCGTTGAGTGGTTACTCACTCAATCGAATTCTGCCATCAAGGACCTCACTAGAGCTGTCAAAGGC------CTTAACTCG---AACCACAGCTCGAGTGTG---GGTGCC---------------AATAGCACGTCTTCCACT---TCTGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTACCGAT---GAGCCA---AGGGGTCAGTTGGCTAAG---------------------------------GCTAAAGGGAAA---------------GGATCAGGTTCG---------AAGGAT---AAAAAG---AGAAAAGCA---------ACAGTT---AGGAGA---GTTGCATTTGACTCTACCGCAAGGGAGTTGAGGGCAAA{AG}GCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Kolkwitzia_amabilis_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCGTAATTTCTT{CT}GG{CT}CTCCAAGACACGTTGGGATTCGACAAGGCCAGCCAAACACTCGACTGGCTACTAAACAAGTCCAAAGCCGCTATCAA{AG}GATTTGGTCCACTCGAAGCTCGGC------TGT------ACC------AACAGTAGC---ATTGCAAAC---TGTACTTTGACTTCCATT---------------TACGAGAGTGATGATGAC---GTGGCTCCCTCAGAAACCCACA{AG}TATTATA---GACCTCGAG---------------------------------------GAGGACGGG---------------AAAATG---------------GTTAAAGAG---AAAAAATCG---AGA---AAGCAA---ACG------GATAAA---TCCGCAATTGATCTTGCAGCTAAAGAGTCTAGGGCGAAGGCGAGA-AAAGAGCAA-------------- Kolkwitzia_amabilis_2B ------------------------------------------------------------------------GCGCGGAGGTTTTTCGATCTGCAAGACATGCTAGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTGGACTGGCTTTTGAACAACTCGAAGGACTCCATTAAAGAGCTGGTCCATATGAAGACGAAG------ATC---AGTACTCATAATACTAATTGTAATAATACTACGGGA---------------TGTCTGTTCGAAATGGTG---------------------TATAATAATAAT---------------------------------------------------------------------GGTGTTGGG---------AATGAGAAGATT---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCGAGAGAGTCCAGGGCAAAGGCGAGGGAAAGAGCAA-------------- Kolkwitzia_amabilis_3A AAAGATCGCCACAGCAAAATATACACCGCACAAGGCTTGAGGGACCGAAGGATGAGATTGTCCCTTCAAATAGCGCGCAAGTTCTTTGATCTCCAAGATATGTTAGGATTTGATAAAGCGAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCGCCAAGTCGAAGAAGGCGATTAAAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACAGATGAAG------------AACAATTTCCGCAATAGAGAGGAG---------------AAGAACGAGTCAATCACG---TCCGAATGTGAAGTG---------GAATCCCCGATCGCGAACGTT---TAT---------------------------GGTGAAAAG------------------------------------------------------------------------GGAAAAGCTCAA------------------------------------------------------AAGGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGGGCGAG------------------- Kolkwitzia_amabilis_3B AAAGACCGCCACAGCAAGATCTATACAGCTCAGGGTGTGAGAGCAAGGAGGATGAGGTTACCCCTTCAAATTGCTCGAAGGTTCTTCGATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGACAAAGCGAGCAAAACGATCGACTGGCTTTTGGCCAAATCGAAAGGGGCAATCAAGGAA---CTCACAAAA------AACTTACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCAGGAACGGA---------AAAGGCGGTTGTGGG------TATTTTTCAGATTCGTTCAAAGGCGGAAAGAATAAAAGA------------------------------GATTTG------GGA---AAGGCG---AGGGAGTCGAGGGCAAAGGCAAGGGAAAGAGCAA-------------- Leycesteria_formosa_1a AAAGACCGGCACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCTAGGGACAGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTCGTAAATTCTTTGGCCTCCAAGACATGCTCGGCTTCGACAAGGCCAGTAAAACCGTCGAGTGGTTGCTAACTAAGTCAAAATCCGCTATCAAAGACCTCACCAGAGGC---------------CTTAACTCC---AACCACAGTTCCAGTGTT---GGTGCC---------------AATAGCGGGTCTTCAACT---TCTGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTACTGAG---GATACA---CGCCGCGTGTCCAAC------ACTACTACTACTACT---------ACTAGTACTAAGGGGAAAGGCACGGTCGTC---GGG------------------AAGGCG---AAGAAG---AATAAAGGG------------GTCACTAGGAGA---ATCGCATTTGATGCTAATGCAAGGGAGACGAGGGCGAAAGCGA-------------------------- Leycesteria_formosa_2A AAAGATCGGCACAGCAAAATTTACACGGCCCAAGGACCTCGTGACCGGAGGGTAAGATTGTCAATTGAAATAGCCCGAAAGTTCTTTGATCTCCAAGACATGTTGGGGTTCGACAAGGCGAGCCGAACACTTGATTGGCTACTCAACAAATCCCAAACAGCCATAAAAGATTTGGTACAGTCGAAGCTCGGC------TGT---ACC---------AGCAGTAGTGATGCAAGG------TGTAGTTTGAGTTCCATT---------------TACGAATACGAATCA------------------GACAAGCACAAA------------TTAGACCCG------------------------------------GAGAATGGGGAA---------------------ATCGCGAGTGGGGTTAAAGAA---AAAAAGTTGAGAAAGCCA---------GCA------GATAAATCTTCAGTTATTGATCTCGCGGCTAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGCGAG------------------- Leycesteria_sp_1b AAAGACCGGCACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCTAGGGACAGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTCGTAAATTCTTCGGCCTCCAAGACATGCTCGGCTTCGACAAGGCCAGTAAAACCGTCGAGTGGTTGCTAACTAAGTCAAAATCCGCTATCAAAGACCTCACCAGAGGC---------------CTTAACTCC---AACCACAGTTCCAGTGTT---GGTGCC---------------AATAGCGGGTCTTCAACT---TCTGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTACCGAG---GATACA---CGCCGCGTGTCCAAC------ACTACTACTACTACTACT---ACTACTAGTATTAAGGGGAAAGGCATGGTCGTCGTCGGG------------------AAGGCG---AAGAAG---AATAAAGGG------------GTCACTAGGAGA---ATCGCATTTGATGCTAACGCAAGGGAGTCGAGGGCGAA{AG}GCGAGGGCGAGAACGA-------------- Linnaea_borealis_1 AAAGACCGCCACAGCAAGATCAACACGGCCCACGGCCCTAGGGACCGGAGAATGAGACTCTCTCTCGATGTTGCACGAAAGTTCTTCGGTCTCCAAGACATTCTCGGCTTCGACAAGGCCAGCAAAACCGTCGAGTGGTTACTCACTCAATCGAAATCCGCCATCAAGGACCTCAGTAGAGCCATCAAAGGC------CTTAACTCG---AACCATAGCTCGAGTGTG---GGTGCC---------------AATAGCACGTCTTCTACT---TCCGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTACCGAT---GAGCCG---AGGGGTCATTTGGCTAAG---------------------------------GCTAAAGGGAAA---------------GGATCGGGTTCG---------AAGGAT---AAAAAG---AGAAAGGCG---------ATTGTT---AGGAGA---GTTGCATTTGACTCTACCGCTAGGGAG{AT}CGAGGGCGAAGGCGAGAGCGAG------------------- Linnaea_borealis_3A AAAGATCGCCACAGCAAAATA{CT}ACACCGCACAAGGCTTGAGGGACCGGAGGATGAGGTTGTCCCTTCAAATAGCGCGCAAGTTCTTTGATCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCGCCAAGTCGAAGAAGGCGATTAAAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACAAATGAAG------------AAAATTTTCCACAATAGAGAGGAG---------------AAGAACGAGTCAATCTCG---ACCGAATATGAAATA---------GATTCCGCGATCGAGAACGTT---TAT---------------------------GGTGAAAAG------------------------------------------------------------------------GGGAAAGCTCAA------------------------------------------------------AAGGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGGGCGA-------------------- Lomelosia_crenata_1B -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGGTTGATTGGTTACTCGATCAATC{AG}AGATC-GCCATTGAGGATCTCAC-AAATTAGCC------------CTTAATTCG---AACCACAGCTCGAGTGTA---------------------GCTAGAACAACATCTTCAGCT---TCTGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTA-TGATCATGAGGCA---AAGGCTGAG-T----------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGGAAAA-TTTG---GGTG--GGC------------AAAGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATGGTT---ACAAGG---GTTGCAT-TGACTCTAATGCAAGGGAG{AG}----------------------------------------- Lomelosia_crenata_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGACAAGGCAAGTCAAACACTTGACTGGCTACTCAA-AAGTCCAAAGCTGCCATTAAAGATTTGGTCAAGTCCAAGCTTGGC------TGT---AGTAGTACT---AGTAGTAGTAATATCGCCAAGTGTCGTACATTGACTATGATT---------------TATGAGAGCGATGATGAT---GTGAGTCCTCTTGAGACACATAATGTTGTTGATGATCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGG---------------AAA------------------ATAATGGCAGAGAAAAGGGTG---AAATCAAAGCAGAAGGCT------GATAAA---TTGCCAGTTGATCTTGCAGCTAAAGAATCTAGGGCTAAAGCTCGAGCTCGAGCAAGA------------ Lomelosia_crenata_2Ba_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGCTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTT{CT}GCTTGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGAAGATG---AGTTATTATAAT---------------------------------------------------------------------------------------AGTAATAGTAATAATAATAGTACA---TTTGCT---------------------------------------------------------------------GAGAAAAATTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTACGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Lomelosia_crenata_2Ba_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATTTGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAGT---GCTCAATGCATT------------------------------------------------------------------------------------------AATAGTGATTGT------AATAAGGTTG{AC}T---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Lomelosia_crenata_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCCCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATCCAT{CT}---AATAATATTAAT---ACTAATACTTAT------AATCC{AC}ACTGGATGTTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATAATAATAATAATCATAATAATGGT---------------------------------------------------------ATTGAAAA{AG}ATTAGT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTATGAGTTCTAAAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Lonicera_heteroloba_1 AAAGATCGGCACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCTAGGGACAGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTCGTAAGTTCTTCGGCCTCCAAGACATGCTCGGCTTCGACAAGGCCAGTAAAACCGTCGAGTGGTTGCTAACTAAGTCAAAATCCGCTATCAAAGATCTCACCAGAGGC---------------CTTAACTCC---AACCACAGTTCCAGTGTT---GGTGCC---------------AACAGCGCGTCTTCCACT---TCTGAGTGTGAGGTC---------TTGTCTGGTACTGAC---GACACG------CGCGTGTTAAACGAG---GATACACACCGCATATCC---AACACTAGTACCAAGGGGAAAGGCACCGTC------GGG------------------AAGGCG---AAGAAG---AGTAAAGGG---------GTCGTCACTAGGAGA---ATCGCATTCGATGCTAACGCCAGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Lonicera_heteroloba_2A AAAGACCGGCACAGCAAAATTTATACGGCCCAAGGACCTCGTGACCGGAGGGTAAGATTGTCGATTGAAATAGCCCGGAAGTTCTTTGATCTCCAAGACATGTTGGGGTTCGACAAGGCGAGCCGAACTCTTGATTGGCTACTCAACAAATCCAAAATCGCCATAAAAGATTTGGTACAGTCGAAGCTCGGC------TGT---ACC---------AACAGTAGTGATGCAAGG------TGTAGTTTGAGTTCCATT---------------TACGAATGCGAATCA------------------GACAAGCACACA------------TTATACCCG------------------------------------AAGAATGGAGAA---------------------ATCGCGAGCGAGATTAAAGGA---AAAAAGTTGAGAAAGCCA---------ACA------GATAAATCTTCAGTTATTGATCTTGCGGCCAGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Lonicera_heteroloba_2B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACTTGCTGGGTTTTGACAAAGCGAGTAAAACCCTTGACTGGCTGCTGACCCACTCAAAGGCGGCGATCAAAGAGTTGGTCCGGATGAAAATCAAC------TGC---ACTACT------GGGGGCGGGGGC---------AGT------------------------GAAATGATATGTGAA------AATAATAATTATTGTAACAAGAACGAGACGACTAGT------------------------------------------------------GTTGTTGGG---------AACGAGAAG------------------------------------------------------------------AGGGATGCT------TTTGATATTAGTTCGAGAGAATCGAGGGCAAAGGCGAGGGAAAGAGCAA-------------- Lonicera_heteroloba_3Aa ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGGTTCGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCTCCAAGTCGAAGAAGGCCATCAAAGAA---GTAACCCTAAACAACCCTAAAATGAAG------------AATACT------------AGAGAG---------------AAGAATGGGTCAATTGTG---TCTGAATGTGAAGTA---------GAATCCGCAATCGAAAATGTT---AAT------------------------------------------------------------------------------------------------------GGAGGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCT------TGTGGTCATCTGGCACGAGAATCGAGGGC{AG}AA{AG}GCAAG{AG}GAAAGAGCAA-------------- Lonicera_heteroloba_3Ab ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGGTTCGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCTCCAAGTCGAAGAAGGCCATCAAAGAA---GTAACCCTAAACAACCCTATAATGAAG------------AATACT------------AGAGAG---------------AAGAATGAGTCAATTGTG---TCTGAATGTGAAGTA---------GAATCCGCAATCGAAAATGTT---AAT---------------------------GGAGAGAGATCA---------------------------------------------------------------GAAAGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCT------TGTGGTCATCTGGCACGAGAATTGAGGGCGAAAGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Lonicera_reticulata_2A AAAGACCGGCACAGCAAAATTTACACGGCCCAAGGACCTCGTGATCGGAGGGTAAGATTGTCAATTGAAATATCCCGGAAGTTCTTTGATCTCCAAGACATGTTGGGGTTCGACAAGGCGAGCCGGACACTTGATTGGCTACTCAACAAATCCCAAACCGCCATAAAAGATTTGGTACAGTCGAAGCTCGGC------TGT---ACC---------AGCAGTAGTGATGC{AG}AGG------TGTAGTTTGAGTTCCATT---------------TACGAATGCGAATCA------------------GACAAGCTCAAA------------TTAGACCCG------------------------------------GAGAATGGAGAA---------------------ATCGCGAGTGAGATTAAAG{AG}A---AAAAAGTTGAGAAAGCCA---------ACA------CATAAATCTTCAGTTATTCATGTTGCAGCTAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Lonicera_reticulata_3A AAAGATCGGCACAGCAAAATCTACACAGCACAAGGCTTGAGGGACCGGAGGATGCGATTGTCCCTTCAAATTGCGCGCAAGTTCTTTGATCTACAAGACATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCTCCAAGTCGAAGAAGGCTATCAAAGAA---GTAACCCTAAACCACCCTAAAATGAAG------------AATACT------------AGAGAG---------------AAGAAAGAGTCAATTGTG---TCTGAATGTGAAGTA---------GAATCCGCGATCGAAAATGTT---AAT---------------------------GGAGAGAGAACA---------------------------------------------------------------GAAAGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCT------TGTGGTCATCTGGCACGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Lonicera_reticulata_3B AAAGACCGGCACAGCAAAATATTTACTTCTCAGGGTTTGAGGGCTAGGAGGATGAGATTACCCCTTCAAATCGCTCGAAGGTTCTTCGATCTACAAGACCTATTAGGCTTCGACAAAGCTAGCAAAACCATCGAGTGGCTTTTCGCCAAATCAAAAAAAGCCATCAAAGAA---CTCACCAAG------AATATCCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACATGAACGAA---------AAAGGCAAATGTCAG------ACTTTTTCCGATTCATTTGAAGGCGAAAAGAATAAAAGA------------------------------GAATTG------GGA---AAGGCG---AGGGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGAGCGA-------------------- Morina_longifolia_2Ba ------------------------------------------------------------------------------------------------GACCTGTTAGGTTTTGACAAGGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCCAAGGACTCCATTAAAGAGCTGGTCCGAGTGAAGAAGACC---CAATGC---AATTCCTTTGATAATAATAGTAAT---------------AAAGGCACCGGATGTCTGTTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAATAATAATAAT---------------------------------------------------GGGGGAGTAGTTGGGAAT------GTTGAGAAGATT---------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGATATGAGTTCGAGAGAGTCGAGGGCAAA{AG}GCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Morina_longifolia_2Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAACTCCAAGGACTCCATTCAAGAGCTGGTCCATATGAAGAAGACC---TTGGAT---AATAATAATAATAATAATAATAATAAT------------AAAGGGTCGGGATGTCTATTTGAAATGGTT---------------------TATAATAATAATAATAACAATAATAAT---------------------------------------GATGATGATGGAGGAGTCGTT------------GTTGAGAAGATG---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCTAGAGAGTCGAGGGCAAAGGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Morina_longifolia_3Ba AAAGA{CT}CGCCACAGCAA{AG}ATCTCTACAGCTCAGGGGGTGAGAGCTAGGAGGATGAGGTTACCCCTTAAAATAGCTCGAAAGTTCTTCGATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGAAAAAGCGAGCAAAACAATAGAGTGGCTTTTGGCCAAATCAAAAGGAGCCATCAAGGAA---CTCACAAAA------ACCATACCA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTTATCACA------------------AATATTGGGGATCAAGGC------------------------ATTTCAGAATATTCGTCAGAAGGTGAAAGGAACAAAAGA------------------------------GAATTG------GGAACTAAGGCGGCAAGGGAGTCAAGGGCAAAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAA-------------- Morina_longifolia_3Bb AAAGA{CT}CG{CG}CACAGCAA{AG}ATCTGTACAGCTCAGGGAGTGAGAGCTAGGAGGATGAGGTTACCCCTTAAAATAGCTCGAAAGTTCTTCCATCTGCAAGACATGTTAGGGTTTGACAAAGCCAGCAAAACGATCGAGTGGATGCTGGCCAAATCAAAAGGGGCCATCAAGGAA---CTCACAGA{AG}AAA---CCCATACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTACCACG---------------AATATTGGGGATCAGTGC------------------------ATTTCAGAGTATTCGTCAGAAGGCGAAAGGAACAAAAGG------------------------------GAATTG------GGA---AAGGCTGCGAGGGAGTCAAGGGC{AG}AAAGC{AG}AGAGAAAGAGCAA-------------- Patrinia_triloba_1 AAAGATCGGCACAGCAAGATCAACACTGCACATGGCCCTAGGGACCGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTAGAAAGTTCTTCGGTCTCCAAGACCTTCTCGGCTTCGAAAAGGCCAGCAAAACCGTCGAATGGTTGCTCACTCAATCAAAATCTGCCATCAAGGATCTCACTAGAGCAATCAACGGC------CTTAACTCCTCGAACCGTAGCTCGAGTAATCTGGGTGTA------------GCCAATAGCGCTTCTTCCACT---TCCGAGTGCGAGGTC---------TTGTCAGGTATCGAT---GAGCCG---AGGGTTCAATTGACTAAG---------------------------------GCTAAAGGGAAAGGTTCTGGTTCA------------------------AAGGAT---AAGAAA---AGAAAGGAG---------ATAGTT---AGGAGA---GCTGCATTTGACTCTACCGCGAGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAG--CGAG-AAGGGC---------- Patrinia_triloba_2A ------------------------------------------------------------------------------------------------GACACGTTGGGATTCGACAAGGCGAGCCAAACACTAGACTGGCTACTCAACAAGTCCAAAGCCGCCATCAAAGATTTGGTTCAATCCAAGCTCGGC------TGCAGTACTAGC------AGTAGTAGTAATATCGCTAAGTGCACTACTTTGACTTCCATT---------------TACGAGAGCGACGATGAC---GTGGATCCCTCAGAGAGTACCCATAATATA---GACCTCATGGGG------------------------------------GAGCATGGG---------------AAAAAT---------------TTTAAAGAG---AAAAAGTCG---AGATCAAAGCAA---ACG------------------GCCGTTGATCTTGCTGCTAAAGAGTCTAGGGCAAAGGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Patrinia_triloba_2B ------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTCGACTGGCTGT{CT}GACAAACTCGAAGGAATCCATTAAAGAGCTGATCCACATGAAGACCAAG------ATC------------------AATAATAAT---------------------AGTGGATGTTTGTTCGAAATGGTG---------------------TATAATAATAATAATAATAG{CT}AAAAATAATAAT------------------------------------------------------GGGAATGGG---AATGAGAGGATAAAT------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCGAG{AG}GAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Patrinia_triloba_3B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATTTTAGGCTTCGACAAAGCTAGCAAAACCATCGAGTGGCTTTTGGCCAAATCAAAAGGGGCTATCAAGGAA---CTCACGGAA------AATATACCG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCAGCACGAGC---------GGAAAAGGTGATTGTGGG------TCTTTT{GT}CAGATTCTTCCGAAGGCGAAAAGAACAAAAGA------------------------------AAATTG------GTA---AAGGCG---AAGGAGATGAGGGC{AG}AAAGCAAG{AG}GAAAGAGCAA-------------- Pseudoscabiosa_limonifolia_2Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTTCACATGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGGTTAACATGAAGATGACT------CAGTGCTATAATACTAATGCTAATAATCGT---------------------------------------------------------------------AGTAATTGTAATAGTAATAGTAAGATTGTT---------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTATATACGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pseudoscabiosa_limonifolia_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACCAGCTCCAGGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAAGGCTGCATTAATTATAATAATAATAATATTAATACT---AAT---CCTATTGGGAGCTTGTATGAAATGGTG------------------------TATAATACAAATATTAATACT---------------------------------------------AATGGATTAGTAGCT------------------GAGAAAATTAATGGT---------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCTCGAGAGTCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pseudoscabiosa_limonifolia_3B ------------------------------------------------------------------------GCGCGGAGGTTTTTCGATCTGCAAGACATGTTAGGCTTAGACAAAGCTAGCAAAACCATCGAGTGGCTTTTGGCCAAATCTAAAGGGGCAATCAAGGAA---ATCAACAGA------AACATACCA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCAGCATCAAT---GGAGAAGAACAAAAGGGTTATGGG------TTCTTTTCTGGTTCGTCTGAGGGTGAAAAGAAGAAAAGG------------------------------GATTTG------GGA---ATGGCAATGAAGTCGTCCCGGGATAAGGCAAGGGCAAAAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_1Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCTAGCAAAACGGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCCGCCATTGAGGATCTCACAAAATTAGCC------------CTTAATTCG---AACCACAACTCGAGTGTA---------------------GCTAGAACAACATCTTCAGCT---TCTGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGGCA---AAGGCTGAGTTA---------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGGAAAATTTTG---TGTGCAGGC------------AAAGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATGGTT---ACAAGG---GTTGCATTTGACTCTAATGCCAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_1Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCAAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTAGATCAATCAAGATCTGCCATTGAGGATCTCACTAAATTAGCC------------CTTAGCTCG---AACCACAGCTCAAGTGTAGTAGGTGCAGTTAAGCACTTAACTAGAACAACATCTTCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGCCA---AAGCCTGAGTTGGCC------------------------------------GGTAAGGTTAAAGGGAAAAGTTTG---GGTGCAGGCAGC---------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAAGGA---------ATAGTT---ACAAGG---GTTGCATTTGATTCTAATGCAAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGATAAGGCAAGTCAAACACTTGACTGGCTACTCAACAAGTCCAAAGCTGCCATTAAAGATTTGGTCAAGTCCAAGCTGTGC------TGTAGTAGTACT------AGTAGTAGTAATATTGCCAAGTGTCATACATTGACTACCATT---------------TACGAGAGCGATGATGAT---GTGGATGCGCTTGGGACACATAATGTTATT---GACCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGG---------------AAAATT---------------ATTACAGAG---AGAAGGGTG---AGATCAAAGCAGAAGGCT------GATAAA---TCACCAGTTGATCTTGCAGCTAAAGAGTCTAGGGCTAAAGCTCGAGCTCGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_2Ba_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGACATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCAATTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAAT---ACTCAAAGCATT---AAA------------------------------------------------------------------------TGTGATAGT---AATAGTAAAAATAATAAT---------------------------------------------------------AAAATTGCT---------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGACTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_2Ba_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGTTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAAT---ACTCAAAGCAAT---AAA------------------------------------------------------------------------TGTGATAGTACTAATAGTAAAAATAATAAT---------------------------------------------------------AAAATTGCT------------CATGAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGACTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_2Ba_3 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTCATCAACATGAAGAAGATG---ACTACTGTTAAT------------------------------------------------------------------------------TGTGAT---GGTAATAGTATTAATGATAAA------------------------------------------------------GA{CT}AAGGTTGCT---------------CAGAAGATTTTTAGG---------------------------------------------------------GGTAC{CT}GGA------TTCGATTCCACTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_2Bb_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACCAAATCCATT---AATAATATTAAT---ACTAATTATTAT------AATCCCACTGGATGTTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATAAT---AATGGTAGT------------------------------------------------------------------ATTGAAAAAATTAGT------------------------------------------------------------AGAAATGCA------TTTGGTATGAGTTCTAGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_2Bb_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}G{AG}TCT-CA-GATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATCTATT---AATAATATTAATATGATTAATACTTATAAT---AATCCCACTGGTTGCTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATGGT------ATT------------------------------------------------------------------------GAAAAAATTAAT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTACAAGTTCTAAAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pterocephalus_strictus_3A ------------------------------------------------------------------------GCGCGTAATTTTTTTGGCCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATTGAGTGGTTGTTTTCGAAGTCGAAGAAGGCTATAAGAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACACATGAAG------------AACAATTTTCGTAAG--------------------------A---GAGTCGGTCACA---TCTGAATGTGAAA--------------------------------------------------------------------GAAAAG------------------------------------------------------------------------GAGGAAACTCAA------------------------AATTTTGTT------TTTGATCC-GTTGCAAGAGAGATGAGGAACAAGGCTAGGGCGAAAGCGAGAGAAAGAGCAAGA Pterocephalus_strictus_3B ------------------------------------------------------------------------GCTCGAAGATTCTTCGATCTGCAAGATATGTTAGGGTTTGACAAAGCTAGCAAAACCATTGAATGGCTTTTGGCTAAATCAAAAGGGGCGATCAAGGAA---CTCACCAGA------AACTTACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCAGTACCACC-GT---ATTGGAGAAGGCAATTGTGTG------TTCTTT---GGTTCGTCCAAAGGCGATAAGAACAAAAGG------------------------------GACATG------GGAATAATGGCAGTGAAGTTGTCTCGGGCAAAAGCAAGAGAAAGAGCAAGA------------ Pycnocomon_rutifolium_1B ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}{AG}A{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCGAGCAAAACGGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCTGC-ATTGAAGATCTCAATAAATTAGCT------------ATTAGTTCG---AACCACATCTCAAGTGTAGAAGATGCAGCTAAGCAGTTAACTAGAACAACATCATCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCGGGTACTGATCATGAGCCA---AGACCTGAGTTGGCC------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGAATAATTTTG---GATGCAAGTATAATC------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------AAAGTT---AGAAGG---GTTGCATTTGACTCTAATGCTAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pycnocomon_rutifolium_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGATAAGGCAAGTCAAACACTTGACTGGCTACTCAACAAGTCCAAAGCTGCCATTAAAGATTTGGTCAAGTCCAAGCTG---------------------------AGTAGTAGTAAT---GCCAAGTGT---AC-TTGACT---ATT---------------TACGAGAGCGATGATGAT---GTGAGTCCTCTTGAGACGCATAATGTCGTTGA-GACCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGG---------------AAA------------------ATAATGGCAGAGAAAAGGG-G---AAATCAAAGCAGAAGGCT------GATAAA---TCACCAGTTGATCTTGCAGCTAAAGAATCTAGGGCTAAAGCTCGAGCTCGAGCAAGA------------ Pycnocomon_rutifolium_2Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGTTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAAT---ACTCAAAGCAAT---AAA------------------------------------------------------------------------TGTGATAGTACTAATAGTAAAAATAATAAT---AAAATTGCTCAT------------------------------------------------------------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGACTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pycnocomon_rutifolium_2Bb_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}G{AG}TCT-CA-GATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACCAAATCCATT---AATAATATTAAT---ACTAAT---TATTAT---AATCCCACTGGATGTTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATAAT---AATGGTAGT------------------------------------------------------------------ATTGAAAAAATTAGT------------------------------------------------------------AGAAATGCA------TTTGGTATGAGTTCTAGAGAATCTAGAGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Pycnocomon_rutifolium_2Bb_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATCTATT---AATAATATTAATATGATTAATACTTATAAT---AATCCCACTGGTTGCTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATGGT------------------------------------------------------------------------------ATTGAAAAAATTAAT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTACAAGTTCTAAAGAATCTAGGGC{AG}AATGC{AG}AG{AG}GCAAGAGCAAG{AG}------------ Pycnocomon_rutifolium_3A -----------------------------------------------------------------------TGCGCGTAATTTTTTTGGCCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCGAGCAAAACCATTGAGTGGTTGTTTTCGAAGTCGAAGAAGGCTATAAGAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACACATGAAG------------AACAATTTTCGTAAGATA---------------------AAA---GAGTCGGTCACA---TCTGAATGTGAAATG---------ATC---------------------------------------------------GACGAAAAG------------------------------------------------------------------------GAGGAAACTCAA------------------------AGTTTTGTT------TTTGATCCGGTTGCAAGAGAGATGAGGAACAAGGCTAGGGCAAAGGCAAGAGAAAGAGCAAA- Scabiosa_angustiloba_1Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCGAGCAAAACGGTTGATTGGTTACTCGATCAAT-AAGATCTGC-ATTGAAGATCTCAATAAATTAGCT------------ATTAGTTCG---AACCACATCTCAAGTGTAGAAGATGCAGCTAAGCAGTTAACTAGAACAACATCATCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCGGGTACTGATCATGAGCCA---AGACCTGAGTTGGCC------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGAATAATTTTG---GATGCAGGTATAATC------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------AAAGTT---AGAAGG---GTTGCATTTGACTCTAATGCTAGGGAGTT{AG}A{AG}{AG}GC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Scabiosa_angustiloba_1Bb ------------------------------------------------------------------------------------------------------CTTGGATTCGAAAAGGCAAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCTGCCATTGAGGATCTCACAAAATTAGCC------------CTTAATTCG---ATCCACGACTCAAGTATATTAGGTGCAGCTAAGGACTTAACTAGAACAACATCTTCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGCCA---AAGCCTGAGTTGGCC------------------------------------AGTAAGGGTAAAGGGAAAAGTTTG---GGTGCAGGCAGC---------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATAG-T---ACAAGG---GCTGCATTTGACTCTAATGCCAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Scabiosa_angustiloba_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGATAAGGCAAGTCAAACACTTGACTGGCTA-TCAACAAGTCCAAAGCTGCCATTAAAGATTTGGTCAAGTCCAAACTATGC------TGTAGTAGTACT------AGTAGTAGTAATAT-GCTAAGTGTCGTACGTTGAC-ACCATT---------------TACGAGAGCGATGATGAT---GTGGATCCTCTTGAGACGCATAATGTTGTT---GACCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGG---------------AAAATT---------------ATCACAAAA---AGAAGGGTG---AGATCAAAGCAGAAGGCT------GATAAA---TCACCACATGATCTTGCAGCTAAGGAGTCTAGGTCTAAAGCCCGAGCTCGAGCAAG------------- Scabiosa_angustiloba_2Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGTTCTAAGGA{CT}CCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAAT---ACTCAAAGCAAT---------------------------------------------------------------------------AAATGTGATAGTACTAATAGTAAAAATAATAAT---------------------------------------------------------AAAATTGCT------------CATGAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGACTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Scabiosa_angustiloba_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATCTATT---AATAATATT---------AATACTTAT------AATCCCACTGGATGTTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATAAT------------------------------------------------------------ATTGGT------------ATTGAAAAAATTAGT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTATGAGTTCTAGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GCAAGAGCAAGA------------ Scabiosa_angustiloba_3A ------------------------------------------------------------------------GCGCGTAATTTTTTTGGCCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATTGAGTGGTTGTTTTCGAAGTCGAAGAAGGCTATAAGAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACACATGAAG------------AACAATTTTCGTAAGATA---------------------AAA---GAGTCGGTCACA---TCTGAATGTGAAATG---------ATC---------------------------------------------------GACGAAAAG------------------------------------------------------------------------GAGGAAACTCAA------------------------AGTTTTGTT------TTTGATCCGGTTGCAAGAGAGATGAGGAACAAGGCTAGGGCGAAAGCGAGAGAAAGAGCA--- Scabiosa_columbaria_1 AAAGACCGGCACAGCAAGATCAACACAGCCCATGGCCCGAGAGACAGAAGAATGAGACTGTCTCTTGATGTTGCGCGTAAGTTCTTTAGTCTCCAAGACATGCTTGGATTCGAAAAGGCAAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTAGATCAATCAAGATCTGCCATTGAGGATCTCACTAAATTAGCC------------CTTAGCTCG---AACCACAGCTCAAGTGTAGTAGGTGCAGTTAAGAACTTAACTAGAACAACATCTTCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATTATGAGCCA---AAGCCTGAGTTGGCC------------------------------------GGTAAGGTTAAAGGGAAAAGTTTG---GGTGCAGGCAGC---------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAAGGA---------ATAGTT---ACAAGG---GTTGCATTTGATTCTAATGCAAGGGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGAGCGA-------------------- Sixalix_atropurpurea_1Ba ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AG-TT{CT}TT{CT}GA{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCGAGCAAAACGGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCTGCCATTGAAGATCTCAATAAATTAGCT------------ATTAGTTCG---AACCACATCTCAAGTGTAGAAGATGCAGCTAAGCAGTTAACTAGAACAACATCATCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCGGGTACTGATCATGAGCCA---AGACCTGAGTTGGCC------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGAATAATTTTG---GATGCAGGTATAATC------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------AAAGTT---AGAAGG---GTTGCATTTGACTCTAATGCTAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_1Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GA{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAAAAGGCTAGCAAAACGGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCCGCCATTGAGGATCTCACAAAATTAGCC------------CTTAATTCG---AACCACAACTCGAGTGTA---------------------GCTAGAACAACATCTTCAGCT---TCTGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGGCA---AAGGCTGAGTTA---------------------------------------GGTAAGGGTAAAGGGAAAATTTTG---TGTGCAGGC------------AAAGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATGGTT---ACAAGG---GTTGCATTTGACTCTAATGCCAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_1Bc ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCATGACATGCTTGGATTCGAAAAGGCAAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCTGCCATTGAGGATCTCACAAAATTAGCC------------CTTAATTCG---ATCCACGACTCAAGTATATTAGGTGCAGCTAAGGACTTAACTAGAACAACATCTTCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGCCA---AAGCCTGAGTTGGCC------------------------------------AGTAAGGGTAAAGGGAAAAGTTTG---GGTGCAGGCAGC---------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATAGTT---ACAAGG---GCTGCATTTGACTCTAATGCCAGGGAGTT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_1Bd ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AA-TT{CT}TT{CT}GG{CT}CTCCA{AG}GACATGCTTGGATTCGAGAAGGCAAGCAAAACTGTTGATTGGTTACTCGATCAATCAAGATCTGGCATTGAGGATCTCACTAAATTAGCC------------CTAAAATCG---AACCACAGCTCAAGTGTAGTAGACGCAGTGAAGCACTTAACTAGAACAACATCTTCGGCT---TCCGAGTGTGAAGTT---------TTGTCTGGTACTGATCATGAGCCA---AAGCCTGAGTTGGCC------------------------------------AGTAAGGCTAAAGGGAAAAGTTGG---GGTGCAGGCAGC---------AAGGAT---AAGAAG---AGAAAGGGA---------ATAGCT---ACAAGG---GTTGCATTTGACTCTAGTGCCAGGGAGAT{AG}AGGGC{AG}AAAGC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_2A ------------------------------------------------------------------------GCGCG-AAATT{CT}TT{CT}GATCTCCAAGACACATTAGGGTTTGACAAGGCAAGTCAAACACTTGACTGGCTACTCAACAAGTCCAAAGCTGCCATTAAAGATTTGGTCAAGTCCAAACTATGC------TGTAGTAGTCCT------AGTAGTAGTAATATCGCTAAGTGTCGAACGTTGACTACCATT---------------TACGAGAGCGATGATGAT---GTGGATCCTCTTGAGACACATAATGTT------GACCTTGAG---------------------------------------GAGGATGGG---------------AAAAAT---------------ATTACAGAG---AGAAGGGTG---AAATCAAAGCAGAAGGCT------GATAAA---TCACCGGTTGATCTTGCGGCTAAAGAGTCTAGGGCTAAAGCTCGAGCTCGAGCGAGA------------ Sixalix_atropurpurea_2Ba_1 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGCTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTAGATTGGCTTTT{CT}GCTTGCTCCAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGAAGATG---AGTTATTATAAT---------------------------------------------------------------------------------------AGTAATAGTAATAATAATAGT---------------------------------------------------------ACATTTGCT---------------GAGAAAAATTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTACGAGTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_2Ba_2 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATTTGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTT{CT}ACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAACATGAAGATGAGT---GCTCAATGCATT------------------------------------------------------------------------------------------AAT{AG}GT------------------------------------------------------------GATTGTAATAAGGTTGCT---------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCT{AC}GAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_2Ba_3 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTCATCAACATGAAGAAGATG---ACTACTGTTAAT------------------------------------------------------------------------------TGTGAT---GGTAATAGTATTAAT------------------------------------------------------GATAAAGATAAGGTTGCT---------------CAGAAGATTACT------------------------------------------------------------------GGA------TTCGATTCCACTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_2Ba_4 ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}{AG}TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTAGATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTCATCAACATGAAGAAGATG---ACTACTGTTAAT------------------------------------------------------------------------------TGTGAT---GGTAATAGTATTAAT------------------------------------------------------GATAAAGATAAGGTTGCT---------------CAGAAGATTTTTAGG---------------------------------------------------------GGTAC{CT}GGA------TTCGATTCCACTTCTCGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GAAAGAGCAAGA------------ Sixalix_atropurpurea_2Bb ------------------------------------------------------------------------GCGCG-A{AG}-TT{CT}TT{CT}GATCT-CAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACCAAATCCATT---AATAATATTAAT---ACTAATTATTAT------AATCCCACTGGATGTTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATAAT---------------------------------------------------------AATGGTAGT------------ATTGAAAAAATTAGT------------------------------------------------------------AGAAATGCA------TTTGGTATGAGTTCTAGAGAATCTAGGGC{AG}AA{AG}GC{AG}AG{AG}GCAAGAGCAAG{AG}------------ Sixalix_atropurpurea_3A ------------------------------------------------------------------------GCACGGAATTTATT{CT}GGTCTCCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATTGAGTGGTTGTTTTCGAAGTCGAAGAAGGCTATAAGAGAA---GTAACCCTAAAACACCCACACATGAAG------------AACAATTTTCGTAAGATA---------------------AAA---GAGTCGGTCACA---TCTGAATGTGAAATG---------ATC---------------------------------------------------GACGAAAAG------------------------------------------------------------------------GAGGAAACTCAA------------------------AGTTTTGTT------TTTGATCCGGTTGCAAGAGAGATGAGGAACAAGGCTAGGGCGAA{AG}GCGAGAGAAAGAGCAAGA Sixalix_atropurpurea_3B ------------------------------------------------------------------------GCACGTAGGTTCTTTGATCTACAAGATATGTTAGGCTTTGACAAAGCTAGCAAAACCATCGAGTGGCTTTTGGCTAAATCAAAAGGGGCGATCATGGAA---CTCACCAGA------AACTTACCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACC-TGCGTACC------------------------------------AGTACTAGTATCGGAGAAGGCGAAAAGAACAAAAGG------------------------------GACATG------GGAATAATGGCAGTGAAGTTGTCTCGGGATAAGGCAAGGGCAAAAGCAAGA------------ Sixalix_farinosa_2Ba ---------------------------------------------------------------------------CGTAAATTTTTCGATCTTCAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCCAAACCCTATATTGGCTTTTCACTTGCTCTAAGGACTCAATTAATGAGCTGATCAATATGAAGATGAGT---ACTCAGTGTATT------------------------------------------------------------------------------------------AATAGTAAAAATAATAAT---------------------------------------------------------AAAATTGCT---------------GAGAAGATTTGT------------------------------------------------------------AGGGATGGA------TTCGGTTCGAGTTCTCGAGAATCTAGGGCAAAGGCAAGAGCAAGA------------------ Sixalix_farinosa_2Bb ---------------------------------------------------------------------------------TTCTTCGATCTTCAAGATATGTTAGGGTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGATTGGCTTTTCACTAGCTCAAAGGACTCAATTAAAGAGTTGGTTAATATGAAGATGAAGATGACTAAATCTGTT---AATAATATTAAT---ACTAATACTTAT------AATCCCACTGGATGCTTGTATGAAATGGTG---------------------TATAATACTAATAATAATTAT---------------------------------------------------------AATAATGGT------------ATTGAAAAAATTAGT------------------------------------------------------------AGAGATGCA------TTTGGTATAAGTTC------------------------------------------------- Symphoricarpos_occidentalis_1 AAAGACCGCCACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCTAGGGACAGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTCGCAAGTTCTTTGGCCTCCAAGACATGCTCGGCTTCGACAAGGCCAGTAAAACCGTCGAGTGGTTGCTAACTAAGTCAAAATCCGCTATCAAAGACCTCACCAGAGCC---------------CTTAACTCC---AACCACAGTTCCAGTGTT---CGTGCC---------------AATAGCGTGTCTTCAACT---TCTAAGTGTGAGGTC---------TTGTCTGGTACTGAG---GACGCG------CGCGTGTTAAATGAG---GAGGATATACGCGTATCC---AACACTAGTACCAAGGGGAAAGGCACCGTC------GGG------------------AAGGCG---AAGAAG---AGTAAAGCG------------GTGACTAGGAGA---ATCGCATTTGATGCTAACGCGAGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGG----------------------- Symphoricarpos_occidentalis_3A AAAGATCGGCACAGCAAAATCTACACGGCACAAGGCTTGAGGGACCGGAGGATGAGATTGTCCCTTAAAATTGCTCGCAAGTTCTTTGATCTACAAGACATGTTAGGGTTCGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCTCCAAGTCGAAGAAGGCCATCAAAGAA---GTAAACCTAAATCACCCTAAAATGAAG------------AATACT------------AGAGAG---------------AAGAATGAGTCAATTGTG---TTTGAATGTGAAGTA---------GAATCCGCGATCGAAAATGTT---AAT---------------------------GGAGAGAGATCA---------------------------------------------------------------GAAAGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCT------TGTGGTCATCTGGCACGAGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGAGCGAG------------------- Symphoricarpos_occidentalis_3B AAAGATCGGCACAGCAAAATATTTACTTCTCAGGGTTTGAGAGCTAGGAGGATGAGATTACCCCTTCAAATCGCTCGAAGGTTCTTCGATCTACAAGACCTATTAGGCTTCGACAAAGCTAGCAAAACCATCGAGTGGCTTTTCGCCAAATCAAGAAAGGCCATCAAAGAA---CTCACCAAG------AACATCCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACATGAACGAA---------AAAGGCAAATGTGAG------TCTTTTTCCGATCCATTTGAAGGCGAAAAGAATAAAAGA------------------------------GAATTG------GGA---AAGGCG---AGGGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Symphoricarpos_orbiculatus_1 AAAGACCGACACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCTAGGGACAGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTCGCAAGTTCTTCGGCCTCCAAGACATGCTCGGCTTCGACAAGGCCAGTAAAACCGTCGAGT-GTTGCTAACTAAGTCAAAATCCGCTATCAAAGACCTCACCAGAGCC---------------CTTAACTCC---AACCACAGTTCCAGTGTT---GGTGCC---------------AATAGCGCGTCTTCGACT---TCTGAGTGTGAGGTC---------TTGTCTGGTACTGAG---GACGCG------CGCGTGTTAAACGAG---GAGCATACACGCGTGTTC---AACACTAGTACCAAGGGGAAAAGCACCGTC------GGG------------------AAGGCG---AAGAAG---AGTAAAGCG------------GTGACTAGGAGA---ATCGCATTTGATGCTAACGCGAGGGAGACGAGGGCGAAAGCGAG------------------------- Symphoricarpos_orbiculatus_2A AAAGA{CT}CGGCACAGCAAAATTTACACTGCCCAAGGACCTCGTGACCGGAGGGTAAGATTGTCAATTGAAATAGCCCGAAAGTTATTTGATCTCCACGACATGTTGGGGTTCGACAAGGCGAGCGGAACACTTGATTGGCTACTCAACAAATCCCAAACCGCCATAAAAGATTTGGTACAGTCCAAGCTCAGC------TGT---ACC---------AGCAGTAGTGATGCAAGG------TGTAGTTTGAGTTCCATT---------------TACGAATGCGAATCA------------------GACAAGCACAAA------------TTAGACCCG------------------------------------GAGAATGGG------------------------------------ATTGAAGGA---AAAAAGTTGAGAAATCCA---------ATA------GATAAATGTTCAGTTATTGATCTTGCGGCAAGAGAG{AT}CGAGGGCGAAAGCGAGAGCGAG------------------- Triosteum_himalayanum_1 AAAGACCGCCACAGCAAGATCAACACCGCCCACGGCCCTAGGGACAGGAGAATGAGACTCTCTCTTGATGTTGCTCGTAAGTTCTTCGGCCTCCAAGACATGCTCGGCTTCGACAAGGCAAGTAAAACCGTCGAGTGGTTGCTAACCAAGTCAAAATCCGCTATCAAAGACCTCACCAGAGGC---------------CTTAACTCC---AACCACAGTTCCAGTGTT---GGTGCC---------------AATAGTGCGTCTTCAACT---TCTGAGTGCGAGGTC---------TTGTCTGGTATTGAG---GACACG------CGCGTGTTAAACGAG---GATACA---CTCGTGTCC---AACACTAGTACTAAGGGGAAAGGCACCGTC------GGG------------------AAGGCC---AAGAAG---GGTAAAGGG------------GTCACTAGGAGA---ATCGCATTTGATGCTAACGCGAGGGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGGGCGAG------------------- Triosteum_himalayanum_2A AAAGACCGACACAGCAAAATTTACACGGCCCAAGGAGCTCGTGACCGGAGGGTAAGATTGTCAATTGAAATAGCCCGAAAGTTCTTTGATCTCCAAGACATGTTGGGTTTCGACAAGGCGAGCCGAACACTTGATTGGCTACTCAACAAATCCCGAACCGCCATAAAAGATTTGGTACAGTCGAAGCTCGGC------TGT---ACC---------AGCAGTAGTGATGCAAGG------TGTTCTTTGAGTTCCATT---------------TACGAATGCGAATCA------------------GACAAGCACAAA------------TTAGACCCG------------------------------------GAGAATGGGGAA---------------------ATCGCGAGTGGGATTAAAGAA---AAAAAGTTGAGAAAGCCA---------GCG------GATAAATCTTCAGTTATTGATCTTGCCGCTAGAGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGGGCGAG------------------- Triosteum_himalayanum_2B AAAGATCGGCACAGCAAAATATATACCGCACAAGGTCCGAGGGACCGGAGGGTGAGATTGTCCATGGAGATAGCCCGTAAATTCTTTGATCTTCAAGACTTGCTGGGTTTTGATAAAGCGAGTAAAACCCTTGACTGGCTGCTGACCCACTCTAAGGCGGCGATCAAAGAGTTGGTCCAGATGAAAATCAAC------TGCACTACTGATCAG---GGGGGCGGC------------AGT------------------------GAAATGATATGTGGA---------AATAATTATTGTAACAAGAACGAGACGAGTAGT------------------------------------------------------GTTGTTGGG---------AACGAGAAG------------------------------------------------------------------AGGGATGCG------TTTGATATTAGTTCGAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGAGGGCGAG------------------- Triosteum_himalayanum_3A AAAGA{CT}CG{AC}CACAGCAAAATCTACACGGCACAAGGCTTGAGGGACCGGAGGATGAGATTGTCCCTTCAAATTGCGCGCAAGTTCTTTGATCTACAAGACATGTTAGGGTTCGATAAAG{CT}AAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCTCCAAGTCGAAGAAGGCCATCAAAGAA---GTAACCCTAAAACACCCTAAAATGAAG------------AATACT------------ACAGAG---------------AAGAATGAGTCAATTGTG---TCTGAATGTGAAGTA---------GAATCCGCGATCGAAAATGTT---AAT---------------------------GGAGAGAGATCA---------------------------------------------------------------GAAAGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCT------TATGGTCATCTAGCACGAGAGTCGAGGGCGAA{AG}GCGAG{AG}GCGAG------------------- Triplostegia_glandulifera_1 AAAGATCGGCACAGCAAGATCAACACGGCCCAAGGCCCTAGGGACCGGAGAATGAGACTATCCCTTGATGTTGCCCGTAAGTTCTTCAATCTCCAAGACATTCTCGGCTTCGAAAAGGCCAGCAAAACCGTCGAGTGGTTACTCACTCAATCAAAATCCACCATCGAGGACCTCACTAGAGCCATAAGAGGC------CTTAACTCG---AACCATAGCTCAAGTGTG---GGTGCA------------GCCAATAGCGTGTCTTCTACTACTTCCGAGTGTGAGGTC---------TTGTCTGGTACAGAT---GAGCCG---AGGTTTCAGTTGGCTAAG---------------------------------CCTAAAGGAAAAGGATCGAGTGGTGCG---------------------AAGGGT---AAGAAG---AGAAAGGGG---------ATAGTT---AGAAGA---GTTGCATTTGACTCTACCGCTAAGGAGTCGAGGGCGAAAGCGA-------------------------- Triplostegia_glandulifera_2B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGTTTTGACAAAGCAAGCAAAACCCTTGACTGGCTTTTCACCAATTCCAAGGAGTCGATTAAAGAGCTGGTCCACACGAAGATGAAGATGAGCAAGTACAATAATACTCATAATAATAAT---------------------ACTACAGGACGTTTGTTCGAGATGGTG---------------------TGTAACAGTAACAATGGGAAC---------------------------------------------------------------------------------GATAAGATT---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATGAGTTCAAGAGAGTCTAGGGCAAAAGCGAGGGAAAGAGC---------------- Triplostegia_glandulifera_3B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTAGGCTTCGACAAAGCGAGCAAAACCATTGAGTGGCTTTTGGTCAAATCCAAAGGTGCAATCAAGGAA---CTTACAAAA------AACATACCC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGCAGAGTGAATGAA---------AATGGCGGTAGTGGA------TCCTTTTCGGATTCGTCTGAAGGTGAAAAGAGCAAAAGA------------------------------GAATTG------GGA---AAGGCA---AGGGAGTCAAGGGCGAAAGCGAGGGAAAGAGCAA-------------- Valerianella_dentata_1 ------------------------------------------------------------------------------------------------GACCTTCTCGGCTTTGAAAAGGCTAGCAAAACAGTAGCGTGGTTACTCTCTCAGTCCGAATCTGCCATCAATGATCTCTCTAGATCAGCT------------GTTGACATC---AACTCATCGAGTAACAATTTAGGTGTT------------GTCAACAGCGCCTCTTCCACT---TCAGAGTGTGAGGTC---------TTGTCAACCATCAAA---GAGCCAGCTAGGGTTGAATTGGCTAAG---------------------------------CCGAAATCAGTG---------------AAAGCAGCTATCCCG---------GAA---AAGAAA---AGAAAGGGTGCTTATAATATTGTT---AGGAGA---GCTGCATTTAACTCAACCGCAAGGGAATTGAGGGCAAAAGCGAGAGAAAGAGCAA-------------- Valerianella_dentata_2B ------------------------------------------------------------------------------------------------GATATGTTGGGGTTCGACAAAGCGAGTAAAACCCTTGACTGGCTGTTGACCAAATCTAAAGAATCAATTAAAGAGCTGGTGAACATGAAGATGAAGGTTAAC---------------------AGTAGTAATAAT---------------GGAAGTGGATGTTTGTTTGAAATGGTG---------------------TATAATAATAATGGTAGAAATAAT------------------------------------------------------------------------------GACAAGGTAATG------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATTCGAGTTCAAGAGAATCTAGGGCAAAAGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Valerianella_dentata_3B ------------------------------------------------------------------------------------------------GACATGTTGGGCTATGATAAAGCTAGCAAAACTATTGAGTGGCTAATGTCTAAATCCACAGGGGCAATCAGGGAA---ATCACTAAA------AACATATCC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTACTAGTAAC---------ACCATCCAGAAAGGCCAA---------------GATTTTTTAGATTTATTTGAAGAT------------------------------------GACCAT------GAAGTTAAAAAAAGAAGACTTGACAGGGCAAAAGCAAGAGAAAGAGCAA-------------- Weigela_hortensis_1 AAAGACCG{CG}CACAGCAAGATCAACACCGCACACGGCCCTAGGGACCGCAGAATGAGGCTCTCCCTCGATGTGGCACGCAAGTTCTTCGGCCTCCAAGACATGCTTTGCTTCGACAAGGCAAGCAAGACGGTCGAGTGGTTACTAACTAAGTCGAAATCCGCC{AG}TCAAGGACCTCACTAGAGGCGGCGGA---------CTTAACTCC---AACCACAGCTCCAGTATGGGTGGTGCC---------------AATAGCGCATCTTCCACT---TGCG{AG}GTGCGAGGTCGAG---GTCCTGTCTGGGATTGAG---GAGCCAGGTGGTACTGTC---GACGAAAACGATCACACACGC------------------ACCAAGGGGAAA---------------GGCTCGGGCGCAAAGGAT---AAGGAG---AAGAAG---AGTAAGGGG---------------GCTAGGAGG---ATTGCATTTGATCCGATCACGAGGGAG{AT}CGAGGGCGAAGGCGAGGGCGAG------------------- Weigela_hortensis_2A AAAGATCGGCACAGCAAAATATACACGGCCCAAGGACCCCGAGACCGGAGGGTAAGATTGTCCATTGAAATCGCACGAAAGTTCTTTGATCTTCAAGACATGCTAGGGTTTGACAAGGCGAGTAGAACACTCGACTGGCTCCTCAACAAGTCAAAAACTGCCATCAAAGATTTAGTCCAGTCGAAGCTCGGC------TGC---ACT---------AGTGGTGGTAAT---GCCACTAGTACTGCCTTGACTTCTATT---------------TACGAGTGCGAAGAAATG------AAATCA---AAGACCTACAAA------------TTAGTCCCC------------------------------------AATAATGGGGAA---------------------ATCGCGTGTGGGATTAAAGAA---AAAAAGACGAGGAAGCAG---------ACA------GATAAA---TCTGCCATTGATCTTGTTGCTAGAGAGTCGAGGGCGAAAGCGA-------------------------- Weigela_hortensis_2B AAAGATCGGCACAGCAAAATATTCACGGCACACGGTCCTAGGGATCGGAGAGTAAGGTTATCCATGGAGATAGCACGGAAATTCTTCGACCTCCAAGACCTGCTAGGTTTTGACAAAGCGAGTAAAACCCTTGACTGGCTGCTGACCAACTCCAAGGCCGCGATTATAGAGTTGGTCCAGATGAAGATCAGC------TGT---ACTACT------GGCTCTCAG------------------------------------TGCGATATGGTATGTGAA------------AATTACAAT---------------------------------------------------------------------GGGTTGCCTGTCGGG---------AACGAGAAGATC---------------------------------------------------------------AGGGATGCA------TTTGATATTAGTTCGAGAGAGTCGAGGGCGAAGGCGAGAGCGAG------------------- Weigela_hortensis_3A AAAGATCGGCACAGCAAAATCTACACCGCGCAAGGCCTGAGGGACCGGAGGATGAGATTATCGGTTCAAATTGCTCGCAAGTTCTTTGATCTACAAGATATGTTAGGGTTTGATAAAGCAAGCAAAACCATCGAGTGGCTATTCACCAAGTCGAAGAAGGCGATCAAGGAA---TTAACCCTAAACCACCAACAAATGAAG------------AACAGTCACCGCAGT---AGAGAG---------------AAGAGCGAGTCCTTTGTG---TCCGAGCGTGAAGTA---------GAATTCGTTACCGAGAATGTT---AAT---------------------------------------------------------------------------------------------------GGTGAAAGGGGAAAAGCTCAA------------------------AAAGTAGCA------AATGATCCATTAGCACGAGAGTCGAGGGCGAA{AG}GCGAGGGCGAG------------------- ; END; BEGIN TREES; TITLE Caprifoliaceae_CYC_RAxML; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Diervilla_sessilifolia_1, 2 Weigela_hortensis_1, 3 Heptacodium_miconioides_1, 4 Leycesteria_formosa_1a, 5 Leycesteria_sp_1b, 6 Triosteum_himalayanum_1, 7 Lonicera_heteroloba_1, 8 Symphoricarpos_occidentalis_1, 9 Symphoricarpos_orbiculatus_1, 10 Kolkwitzia_amabilis_1, 11 Abelia_x_grandiflora_1, 12 Dipelta_floribunda_1, 13 Linnaea_borealis_1, 14 Dipsacus_pilosus_1, 15 Dipsacus_inermis_1, 16 Scabiosa_columbaria_1, 17 Scabiosa_angustiloba_1Ba, 18 Scabiosa_angustiloba_1Bb, 19 Sixalix_atropurpurea_1Bc, 20 Sixalix_atropurpurea_1Bd, 21 Sixalix_atropurpurea_1Bb, 22 Sixalix_atropurpurea_1Ba, 23 Cephalaria_hirsuta_1, 24 Cephalaria_hirsuta_1B, 25 Cephalaria_humilis_1B, 26 Knautia_calycina_1, 27 Knautia_macedonica_1, 28 Pterocephalus_strictus_1Bb, 29 Pterocephalus_strictus_1Ba, 30 Lomelosia_crenata_1B, 31 Pycnocomon_rutifolium_1B, 32 Bassecoia_bretschneideri_1, 33 Triplostegia_glandulifera_1, 34 Patrinia_triloba_1, 35 Valerianella_dentata_1, 36 Fedia_cornucopiae_1, 37 Diervilla_sessilifolia_2A, 38 Weigela_hortensis_2A, 39 Leycesteria_formosa_2A, 40 Lonicera_reticulata_2A, 41 Lonicera_heteroloba_2A, 42 Symphoricarpos_orbiculatus_2A, 43 Triosteum_himalayanum_2A, 44 Cryptothladia_kokonorica_2A, 45 Patrinia_triloba_2A, 46 Sixalix_atropurpurea_2A, 47 Scabiosa_angustiloba_2A, 48 Pterocephalus_strictus_2A, 49 Kolkwitzia_amabilis_2A, 50 Dipelta_floribunda_2A, 51 Centranthus_ruber_2A, 52 Fedia_cornucopiae_2A, 53 Bassecoia_bretschneideri_2A, 54 Knautia_macedonica_2A, 55 Knautia_calycina_2A, 56 Lomelosia_crenata_2A, 57 Pycnocomon_rutifolium_2A, 58 Cephalaria_hirsuta_2A, 59 Cephalaria_humilis_2A, 60 Dipsacus_inermis_2A, 61 Diervilla_sessilifolia_2B, 62 Weigela_hortensis_2B, 63 Heptacodium_miconioides_2B, 64 Kolkwitzia_amabilis_2B, 65 Dipelta_floribunda_2B, 66 Lonicera_heteroloba_2B, 67 Triosteum_himalayanum_2B, 68 Cryptothladia_chinensis_2Ba, 69 Cryptothladia_kokonorica_2Ba, 70 Cryptothladia_chinensis_2Bb, 71 Cryptothladia_kokonorica_2Bb, 72 Morina_longifolia_2Bb, 73 Morina_longifolia_2Ba, 74 Patrinia_triloba_2B, 75 Centranthus_ruber_2Ba, 76 Centranthus_ruber_2Bb, 77 Valerianella_dentata_2B, 78 Fedia_cornucopiae_2Ba, 79 Fedia_cornucopiae_2Bb, 80 Triplostegia_glandulifera_2B, 81 Scabiosa_angustiloba_2Ba, 82 Scabiosa_angustiloba_2Bb, 83 Sixalix_atropurpurea_2Ba_1, 84 Sixalix_atropurpurea_2Ba_3, 85 Sixalix_atropurpurea_2Ba_2, 86 Sixalix_atropurpurea_2Ba_4, 87 Sixalix_atropurpurea_2Bb, 88 Sixalix_farinosa_2Ba, 89 Sixalix_farinosa_2Bb, 90 Pterocephalus_strictus_2Ba_1, 91 Pterocephalus_strictus_2Ba_2, 92 Pterocephalus_strictus_2Ba_3, 93 Pterocephalus_strictus_2Bb_1, 94 Pterocephalus_strictus_2Bb_2, 95 Lomelosia_crenata_2Ba_1, 96 Lomelosia_crenata_2Ba_2, 97 Lomelosia_crenata_2Bb, 98 Pycnocomon_rutifolium_2Ba, 99 Pycnocomon_rutifolium_2Bb_2, 100 Pycnocomon_rutifolium_2Bb_1, 101 Cephalaria_hirsuta_2Ba_1, 102 Cephalaria_hirsuta_2Ba_2, 103 Cephalaria_humilis_2Ba_1, 104 Cephalaria_humilis_2Ba_2, 105 Cephalaria_hirsuta_2Bb, 106 Cephalaria_humilis_2Bb, 107 Knautia_calycina_2Ba_1, 108 Knautia_calycina_2Ba_2, 109 Knautia_calycina_2Ba_3, 110 Knautia_calycina_2Bb_1, 111 Knautia_calycina_2Bb_2, 112 Knautia_macedonica_2Ba, 113 Knautia_macedonica_2Bb, 114 Dipsacus_pilosus_2Ba, 115 Dipsacus_pilosus_2Bb, 116 Dipsacus_inermis_2Ba, 117 Pseudoscabiosa_limonifolia_2Ba, 118 Pseudoscabiosa_limonifolia_2Bb, 119 Bassecoia_bretschneideri_2Ba, 120 Bassecoia_bretschneideri_2Bb, 121 Diervilla_sessilifolia_3A, 122 Weigela_hortensis_3A, 123 Triosteum_himalayanum_3A, 124 Lonicera_reticulata_3A, 125 Lonicera_heteroloba_3Aa, 126 Lonicera_heteroloba_3Ab, 127 Symphoricarpos_occidentalis_3A, 128 Heptacodium_miconioides_3A, 129 Kolkwitzia_amabilis_3A, 130 Abelia_x_grandiflora_3Aa, 131 Abelia_x_grandiflora_3Ab, 132 Dipelta_floribunda_3A, 133 Linnaea_borealis_3A, 134 Fedia_cornucopiae_3A, 135 Centranthus_ruber_3A, 136 Cryptothladia_chinensis_3A, 137 Knautia_macedonica_3A, 138 Scabiosa_angustiloba_3A, 139 Sixalix_atropurpurea_3A, 140 Pycnocomon_rutifolium_3A, 141 Pterocephalus_strictus_3A, 142 Cryptothladia_kokonorica_3Ba, 143 Cryptothladia_kokonorica_3Bb, 144 Cryptothladia_chinensis_3Ba, 145 Cryptothladia_chinensis_3Bb, 146 Morina_longifolia_3Ba, 147 Morina_longifolia_3Bb, 148 Lonicera_reticulata_3B, 149 Symphoricarpos_occidentalis_3B, 150 Heptacodium_miconioides_3B, 151 Kolkwitzia_amabilis_3B, 152 Dipelta_floribunda_3B, 153 Triplostegia_glandulifera_3B, 154 Patrinia_triloba_3B, 155 Dipsacus_pilosus_3B, 156 Pterocephalus_strictus_3B, 157 Knautia_calycina_3Ba, 158 Knautia_calycina_3Bb, 159 Knautia_macedonica_3Bb, 160 Sixalix_atropurpurea_3B, 161 Pseudoscabiosa_limonifolia_3B, 162 Bassecoia_bretschneideri_3B, 163 Centranthus_ruber_3B, 164 Valerianella_dentata_3B, 165 Fedia_cornucopiae_3B; TREE Caprifoliaceae_CYC = [&R] ((((1:0.021963,2:0.008227):0.068846,(3:0.10324,(((4:0.007344,5:0.008641):0.058908,(7:0.03251,(8:0.020162,9:0.013133):0.02273):0.004853):0.002795,6:0.020874):0.05127):0.053263):0.081813,(((10:0.036828,(((((14:0.015383,15:0.012197):0.031581,23:0.049163):0.074937,((((16:0.017391,28:1.0E-8):0.016905,20:0.037458):0.00122,((((17:1.0E-8,24:1.0E-8):0.0,(22:0.002797,31:0.002817):0.002797):0.066864,((21:0.003043,29:1.0E-8):0.01855,(25:0.029052,30:0.004119):0.010425):0.02887):0.011994,(18:1.0E-8,19:1.0E-8):0.029008):0.00465):0.071212,(26:0.005195,27:0.007345):0.061528):0.020059):0.109531,(32:1.0E-8,33:0.002988):0.059489):0.019622,(34:0.012221,(35:0.078956,36:0.074887):0.210314):0.073455):0.030804):0.010465,(11:0.021009,13:0.016433):0.004711):0.008944,12:0.005534):0.065946):0.251528,((((37:0.010962,38:0.011728):0.069252,(((39:0.013405,((40:0.021898,41:0.032702):0.005973,42:0.031328):0.008873):0.003754,43:0.021036):0.091578,((44:0.172228,(51:0.072857,52:0.102462):0.19797):0.063304,((45:0.088425,(49:0.020437,50:0.007634):0.054679):0.01735,((((46:0.02599,47:0.026879):0.011342,48:0.019875):0.008635,(56:0.02359,57:0.004015):0.032999):0.046069,(53:0.11192,((54:0.071701,55:1.0E-8):0.0,((58:1.0E-8,59:1.0E-8):0.005189,60:0.042465):0.017004):0.017524):0.01487):0.098952):0.033585):0.105296):0.046268):0.117717,(((61:0.029401,62:0.019904):0.046582,(63:0.190329,(66:0.036968,67:0.025922):0.076687):0.058999):0.055223,((((64:0.016728,65:1.0E-8):0.064515,(80:0.109243,(((((((((81:0.004257,(91:1.0E-8,98:1.0E-8):1.0E-8):0.009942,90:0.008671):0.022403,(88:0.010053,(103:0.009135,108:1.0E-8):1.0E-8):0.014414):0.015935,((((85:1.0E-8,96:1.0E-8):0.0,104:1.0E-8):0.0,101:1.0E-8):0.0051,109:0.004618):0.025486):0.006665,(((83:1.0E-8,95:1.0E-8):0.0,(107:1.0E-8,112:0.013274):0.009907):0.080029,(84:0.008893,(86:1.0E-8,(92:1.0E-8,102:1.0E-8):0.0):0.0):0.107289):0.035502):0.037035,119:0.094195):0.021802,((114:0.010625,116:0.028978):0.033006,117:0.043239):0.034649):0.081413,((105:0.063818,110:0.014787):0.006554,(113:0.101522,((115:0.078341,120:0.050309):0.020173,118:0.101122):0.007716):0.010988):0.027904):0.036345,((82:0.003962,((89:0.004802,106:1.0E-8):0.012309,(94:1.0E-8,99:0.007288):0.027813):0.017055):0.008806,((87:0.003668,(93:1.0E-8,100:0.003814):0.0):0.023759,(97:0.006351,111:0.020252):0.009983):0.007204):0.057558):0.097668):0.060431):0.00721,(74:0.048349,((75:0.076615,(77:0.069286,(78:0.011774,79:0.086597):0.058437):0.012167):0.008638,76:0.068803):0.052145):0.026456):0.020982,(((68:0.01006,69:0.010873):0.008825,73:0.003903):0.058465,((70:0.003616,71:0.007328):0.008455,72:0.009967):0.061846):0.035976):0.108542):0.208593):0.126423,(((((121:0.007953,122:0.01983):0.069495,(123:0.009027,((124:0.020176,127:0.017359):1.0E-8,(125:0.012319,126:0.00788):0.023769):0.005397):0.048182):0.013587,128:0.045755):0.032862,((((129:0.005911,(130:0.012364,131:0.012396):0.003084):0.006297,133:0.047543):0.003428,132:0.011997):0.021811,(((134:0.157879,135:0.088678):0.066791,(137:0.044189,(((138:1.0E-8,141:0.003923):0.0,139:0.015091):0.009045,140:0.009742):0.021636):0.156142):0.027033,136:0.075067):0.012169):0.047437):0.133245,((((((((142:1.0E-8,144:1.0E-8):0.01009,147:0.009846):0.048933,((143:1.0E-8,145:1.0E-8):0.035707,146:0.006552):0.020204):0.098788,(151:0.013434,152:0.033089):0.033478):0.018662,153:0.102522):0.010481,((154:0.063648,(163:0.057945,(164:0.079212,165:0.103982):0.162127):0.216287):0.01508,((155:0.064301,161:0.078044):0.029782,((((156:0.008351,157:1.0E-8):0.028255,160:0.136921):0.066607,(158:1.0E-8,159:0.009584):0.127852):0.027591,162:0.070714):0.007101):0.10172):5.14E-4):0.072743,(148:0.020947,149:0.009867):0.048431):0.028782,150:0.021517):0.231454):0.13452):0.062882); END; BEGIN TREES; TITLE Caprifoliaceae_CYC_MrBayes_Cons; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Diervilla_sessilifolia_1, 2 Weigela_hortensis_1, 3 Heptacodium_miconioides_1, 4 Leycesteria_formosa_1a, 5 Leycesteria_sp_1b, 6 Triosteum_himalayanum_1, 7 Lonicera_heteroloba_1, 8 Symphoricarpos_occidentalis_1, 9 Symphoricarpos_orbiculatus_1, 10 Kolkwitzia_amabilis_1, 11 Abelia_x_grandiflora_1, 12 Dipelta_floribunda_1, 13 Linnaea_borealis_1, 14 Dipsacus_pilosus_1, 15 Dipsacus_inermis_1, 16 Scabiosa_columbaria_1, 17 Scabiosa_angustiloba_1Ba, 18 Scabiosa_angustiloba_1Bb, 19 Sixalix_atropurpurea_1Bc, 20 Sixalix_atropurpurea_1Bd, 21 Sixalix_atropurpurea_1Bb, 22 Sixalix_atropurpurea_1Ba, 23 Cephalaria_hirsuta_1, 24 Cephalaria_hirsuta_1B, 25 Cephalaria_humilis_1B, 26 Knautia_calycina_1, 27 Knautia_macedonica_1, 28 Pterocephalus_strictus_1Bb, 29 Pterocephalus_strictus_1Ba, 30 Lomelosia_crenata_1B, 31 Pycnocomon_rutifolium_1B, 32 Bassecoia_bretschneideri_1, 33 Triplostegia_glandulifera_1, 34 Patrinia_triloba_1, 35 Valerianella_dentata_1, 36 Fedia_cornucopiae_1, 37 Diervilla_sessilifolia_2A, 38 Weigela_hortensis_2A, 39 Leycesteria_formosa_2A, 40 Lonicera_reticulata_2A, 41 Lonicera_heteroloba_2A, 42 Symphoricarpos_orbiculatus_2A, 43 Triosteum_himalayanum_2A, 44 Cryptothladia_kokonorica_2A, 45 Patrinia_triloba_2A, 46 Sixalix_atropurpurea_2A, 47 Scabiosa_angustiloba_2A, 48 Pterocephalus_strictus_2A, 49 Kolkwitzia_amabilis_2A, 50 Dipelta_floribunda_2A, 51 Centranthus_ruber_2A, 52 Fedia_cornucopiae_2A, 53 Bassecoia_bretschneideri_2A, 54 Knautia_macedonica_2A, 55 Knautia_calycina_2A, 56 Lomelosia_crenata_2A, 57 Pycnocomon_rutifolium_2A, 58 Cephalaria_hirsuta_2A, 59 Cephalaria_humilis_2A, 60 Dipsacus_inermis_2A, 61 Diervilla_sessilifolia_2B, 62 Weigela_hortensis_2B, 63 Heptacodium_miconioides_2B, 64 Kolkwitzia_amabilis_2B, 65 Dipelta_floribunda_2B, 66 Lonicera_heteroloba_2B, 67 Triosteum_himalayanum_2B, 68 Cryptothladia_chinensis_2Ba, 69 Cryptothladia_kokonorica_2Ba, 70 Cryptothladia_chinensis_2Bb, 71 Cryptothladia_kokonorica_2Bb, 72 Morina_longifolia_2Bb, 73 Morina_longifolia_2Ba, 74 Patrinia_triloba_2B, 75 Centranthus_ruber_2Ba, 76 Centranthus_ruber_2Bb, 77 Valerianella_dentata_2B, 78 Fedia_cornucopiae_2Ba, 79 Fedia_cornucopiae_2Bb, 80 Triplostegia_glandulifera_2B, 81 Scabiosa_angustiloba_2Ba, 82 Scabiosa_angustiloba_2Bb, 83 Sixalix_atropurpurea_2Ba_1, 84 Sixalix_atropurpurea_2Ba_3, 85 Sixalix_atropurpurea_2Ba_2, 86 Sixalix_atropurpurea_2Ba_4, 87 Sixalix_atropurpurea_2Bb, 88 Sixalix_farinosa_2Ba, 89 Sixalix_farinosa_2Bb, 90 Pterocephalus_strictus_2Ba_1, 91 Pterocephalus_strictus_2Ba_2, 92 Pterocephalus_strictus_2Ba_3, 93 Pterocephalus_strictus_2Bb_1, 94 Pterocephalus_strictus_2Bb_2, 95 Lomelosia_crenata_2Ba_1, 96 Lomelosia_crenata_2Ba_2, 97 Lomelosia_crenata_2Bb, 98 Pycnocomon_rutifolium_2Ba, 99 Pycnocomon_rutifolium_2Bb_2, 100 Pycnocomon_rutifolium_2Bb_1, 101 Cephalaria_hirsuta_2Ba_1, 102 Cephalaria_hirsuta_2Ba_2, 103 Cephalaria_humilis_2Ba_1, 104 Cephalaria_humilis_2Ba_2, 105 Cephalaria_hirsuta_2Bb, 106 Cephalaria_humilis_2Bb, 107 Knautia_calycina_2Ba_1, 108 Knautia_calycina_2Ba_2, 109 Knautia_calycina_2Ba_3, 110 Knautia_calycina_2Bb_1, 111 Knautia_calycina_2Bb_2, 112 Knautia_macedonica_2Ba, 113 Knautia_macedonica_2Bb, 114 Dipsacus_pilosus_2Ba, 115 Dipsacus_pilosus_2Bb, 116 Dipsacus_inermis_2Ba, 117 Pseudoscabiosa_limonifolia_2Ba, 118 Pseudoscabiosa_limonifolia_2Bb, 119 Bassecoia_bretschneideri_2Ba, 120 Bassecoia_bretschneideri_2Bb, 121 Diervilla_sessilifolia_3A, 122 Weigela_hortensis_3A, 123 Triosteum_himalayanum_3A, 124 Lonicera_reticulata_3A, 125 Lonicera_heteroloba_3Aa, 126 Lonicera_heteroloba_3Ab, 127 Symphoricarpos_occidentalis_3A, 128 Heptacodium_miconioides_3A, 129 Kolkwitzia_amabilis_3A, 130 Abelia_x_grandiflora_3Aa, 131 Abelia_x_grandiflora_3Ab, 132 Dipelta_floribunda_3A, 133 Linnaea_borealis_3A, 134 Fedia_cornucopiae_3A, 135 Centranthus_ruber_3A, 136 Cryptothladia_chinensis_3A, 137 Knautia_macedonica_3A, 138 Scabiosa_angustiloba_3A, 139 Sixalix_atropurpurea_3A, 140 Pycnocomon_rutifolium_3A, 141 Pterocephalus_strictus_3A, 142 Cryptothladia_kokonorica_3Ba, 143 Cryptothladia_kokonorica_3Bb, 144 Cryptothladia_chinensis_3Ba, 145 Cryptothladia_chinensis_3Bb, 146 Morina_longifolia_3Ba, 147 Morina_longifolia_3Bb, 148 Lonicera_reticulata_3B, 149 Symphoricarpos_occidentalis_3B, 150 Heptacodium_miconioides_3B, 151 Kolkwitzia_amabilis_3B, 152 Dipelta_floribunda_3B, 153 Triplostegia_glandulifera_3B, 154 Patrinia_triloba_3B, 155 Dipsacus_pilosus_3B, 156 Pterocephalus_strictus_3B, 157 Knautia_calycina_3Ba, 158 Knautia_calycina_3Bb, 159 Knautia_macedonica_3Bb, 160 Sixalix_atropurpurea_3B, 161 Pseudoscabiosa_limonifolia_3B, 162 Bassecoia_bretschneideri_3B, 163 Centranthus_ruber_3B, 164 Valerianella_dentata_3B, 165 Fedia_cornucopiae_3B; TREE Caprifoliaceae_CYC_MrBayes_Cons = [&R] (((10,11,12,13,((34,(35,36)100)100,((32,33)100,((23,(14,15)99.988)100,((26,27)100,(20,(16,28)99.988,(18,19)100,((17,22,24,31)100,((21,29)99.95,(25,30)70.566)100)66.117)100)93.388)100)70.691)99.163)99.475,((1,2)100,(3,(6,7,(4,5)100,(8,9)100)99.813)98.438)98.65),((((128,((121,122)100,(123,(124,127,(125,126)100)90.001)99.875)75.203)72.266,((132,133,(129,(130,131)87.439)95.051)99.075,(136,((134,135)100,(137,(138,139,140,141)97.413)100)97.325)54.018)91.651)98.8,(150,(148,149)100,(153,154,(151,152)95.938,(163,(164,165)100)100,((147,(142,144)98.025)100,(146,(143,145)97.338)93.388)98.463,(162,(155,161)99.563,(158,159)100,(160,(156,157)86.877)100)100)80.19)100)100,((((37,38)99.988,(43,(39,(42,(40,41)56.855)95.351)86.714)100)76.903,((44,(51,52)100)92.476,(45,(49,50)100,(((56,57)100,(48,(46,47)96.963)98.1)100,(53,((54,55)69.641,(60,(58,59)79.765)97.188)89.714)71.366)100)65.129)100)99.9,(((61,62)98.525,(63,(66,67)99.45)97.688)91.589,(((73,(68,69)85.614)99.975,(72,(70,71)79.203)100)69.316,((74,(64,65)100)75.166,(80,(((78,79)100,(75,76,77)94.351)99.638,((82,97,111,(87,93,100)100,((89,106)99.763,(94,99)100)93.638)100,(110,113,118,(105,(115,120)67.167)62.992,((117,(114,116)99.988)99.513,(119,((109,(85,96,101,104)89.276)99.988,((88,103,108)97.563,(90,(81,91,98)87.552)99.713)50.569,((83,95,(107,112)99.588)100,(84,86,92,102)100)99.825)97.813)93.113)100)83.477)100)69.204)51.894)97.188)100)100)100)100)0; END;