#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 05, 2021; 11:56 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Crous P.W., Braun U., & Groenewald J.Z. 2007. Mycosphaerella is polyphyletic. Studies in Mycology, 58: 1-32. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1895] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=97; TAXLABELS Athelia_epiphylla Batcheloromyces_eucalypti Batcheloromyces_leucadendri Batcheloromyces_proteae Capnobotryella_renispora Capnodium_coffeae Capnodium_salicinum Capronia_mansonii Catenulostroma_abietis Catenulostroma_castellanii Catenulostroma_chromoblastomycosum Catenulostroma_elginense Catenulostroma_germanicum Catenulostroma_macowanii Catenulostroma_microsporum Cercosporella_centaureicola Cibiessia_dimorphospora Cibiessia_minutispora Cibiessia_nontingens Cladosporium_bruhnei Cladosporium_cladosporioides Cladosporium_sphaerospermum Cladosporium_uredinicola Coccodineum_bartschii Devriesia_staurophora_DQ008150 Devriesia_staurophora_DQ008151 Dissoconium_aciculare Exophiala_dermatitidis Exophiala_jeanselmei Fonsecaea_pedrosoi Hortaea_werneckii Mollisia_cinerea Mycosphaerella_communis Mycosphaerella_graminicola Mycosphaerella_lateralis Mycosphaerella_punctiformis Nothostrasseria_dendritica Passalora_zambiae_CBS_112970 Passalora_zambiae_CBS_112971 Paullicorticium_ansatum Penidiella_columbiana Phaeotheca_triangularis Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_12918 Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_13010 Pseudotaeniolina_globosa Ramularia_miae Ramularia_pratensis_var._pratensis Ramularia_sp. Readeriella_blakelyi Readeriella_brunneotingens Readeriella_considenianae Readeriella_destructans Readeriella_dimorpha Readeriella_epicoccoides Readeriella_eucalypti Readeriella_gauchensis Readeriella_mirabilis Readeriella_novaezelandiae Readeriella_ovata_complex_CBS_111149 Readeriella_ovata_complex_CPC_18 Readeriella_pulcherrima Readeriella_stellenboschiana Readeriella_zuluensis Rhinocladiella_atrovirens Schizothyrium_pomi_CBS_228.57 Schizothyrium_pomi_CBS_486.50 Scorias_spongiosa Septoria_tritici Staninwardia_suttonii Teratosphaeria_alistairii Teratosphaeria_bellula Teratosphaeria_cryptica Teratosphaeria_fibrillosa Teratosphaeria_flexuosa Teratosphaeria_maxii Teratosphaeria_mexicana_CPC_12349 Teratosphaeria_mexicana_DQ246237 Teratosphaeria_molleriana_CBS_111164 Teratosphaeria_molleriana_DQ246219 Teratosphaeria_molleriana_DQ246221 Teratosphaeria_nubilosa_CBS_114419 Teratosphaeria_nubilosa_CBS_116005 Teratosphaeria_ohnowa Teratosphaeria_parva_DQ246240 Teratosphaeria_parva_DQ246243 Teratosphaeria_pseudosuberosa Teratosphaeria_readeriellophora Teratosphaeria_secundaria Teratosphaeria_sp. Teratosphaeria_suberosa Teratosphaeria_suttoniae Teratosphaeria_toledana Trichosphaeria_pilosa Trimmatostroma_betulinum Trimmatostroma_salicis Vibrissea_flavovirens Vibrissea_truncorum ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3765] TITLE 28S_rDNA; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=993; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Athelia_epiphylla --TTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGACACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTCCGGGCGTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAG-CGTTTTCCGCGTCGGACCGTGTACAAGTCTTCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTACCGATGCTTTTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGGCCGA-GACTCAGCCTGGCTT--GCCTGGTGTACTT-CTCGGTTGACGGGTCAGCATCAGTTTTGACCGCCGGATAAAGGTTGGAGGAATGTGGCATCC-CTC----GGGATGTGTTATAGCCTTCGATTCGCATACGGCGATT--GGGACTGAGGAACTCAGCACGCCTTTATGGTCGGGGTTCGCCCACGTAACGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCGAG-CGCGTAATGAAAGTGAAAATTGAG-ATCCCTG--TCGCGGGGAGCATCGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGG-TAGAGCGTGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGA-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Batcheloromyces_eucalypti GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCCGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGACGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Batcheloromyces_leucadendri GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCATCTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGTGACCCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC--TTAACCGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC----------????? Batcheloromyces_proteae GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCATCTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGTGACCCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC--TTTACCGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Capnobotryella_renispora GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CTGGCACCCCACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAACACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCTACCAGACTTGCCGGCGGC-GT-TCACCCGGTCTTCTGACCGGGCCACTC-GTCGTC-GGCAGGCCAGCATCACTTGGGGCCGCCGCAGAAAGGCGGAGGGAATGTAGCTC---TTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCTCGC-ACAATTCGGCGCGCCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACCTT-TACC-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Capnodium_coffeae ----------------------------------------------------------------------------ATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAGATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATCTGTAGAGGATGCCTTTGGGTAGC-CACCGGTCTAAGTCCCCTGGAACGGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG---AAGGGCACCCTCCACAAGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTTGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-ACCGTC-TGCAGGCCAGCATCATCTGGGGCCGCCGGATAAAAGCGAGGGGAACGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCTCGT-GCAATACGGCGAGCCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAGCC---TTAG-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Capnodium_salicinum ------------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-CACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG---AAGGGCACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCTGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTTCATTC-GCCGTC-TGCAGGCCAGCATCATCTGGGGCCGCCGGATAAAAACGGTGGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CTCCGT-GTAATACGGCGTGCCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-TGGATGCTGGCATAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACT---TTT--TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Capronia_mansonii ------------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT--GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACCG-CTCCGGTTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGGACCGG---CAGTAGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCGGCGGT-TCCCCCTTCCTTCTGGTTGGGTTATTCCGCCGTG-TCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCCGGGGAATGTATCTACCCTTC-GGGCGTA-GACTTATAGCC-CCGGGT-GTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC------------------------------GCTTCG-GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-AGGAAGC---TTCG-GCTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_abietis -------------------------------------------------------------------------GGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG----TTGGCACCCGCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCG-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGATAAAGGTAGCGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-CGCTAC-ACAATACGGCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_castellanii GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGGCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGCCCGG----CTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAGGCTAAATATCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAAAGGCGTGCGGAATGTAGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-GCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGCTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-AGGAACCC--GCAAGGGTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_chromoblastomycosum GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-CCGCGC-GCAATACGGCGTCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----TTC--GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_elginense GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGTGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCGTCTAGGTGCGCCGGATAAAGGTGTCGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-CGACAC-ACAATACGGTGCCGCCTGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACCC--TTACGGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_germanicum GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG----TTGGCACCCGCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCG-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGATAAAGGTAGCGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-CGCTAC-ACAATACGGCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_macowanii GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Catenulostroma_microsporum GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG----TTGGCACCCGCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCG-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGATAAAGGTAGCGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-CGCTAC-ACAATACGGCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cercosporella_centaureicola GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CCCGCACCTTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTCTGGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGTC-CCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGATAA-GACCTCAGGAATGTAGCTTCC-CTC----GGGAAGTGTTATAGCC-TGTGGT-G--ATGCGGCGCGTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cibiessia_dimorphospora GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAAGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCCCCGGTCTTCTGACCGGGTCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGTGCGCCGGATAAAGACGTGAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TCGCGT-GCAATACGGTGTCGCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cibiessia_minutispora ------------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAAGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCCCCGGTCTTCTGACCGGGTCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGTGCGCCGGATAAAGACGTGAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TCGCGT-GCAATACGGTGTCGCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cibiessia_nontingens ---------------------------------------------------------GGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GCGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGA-------------????? Cladosporium_bruhnei GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGC-CACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGG---AAAGGCGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTGAGGAATGTAGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TCTTGT-G--ATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACC---GCAA-GGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cladosporium_cladosporioides GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTAAC-CACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGG---AAAGGTGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTGAGGAATGTAGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TCTTGT-G--ATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACC---GCAA-GGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cladosporium_sphaerospermum GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGC-CACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGG---AAAGGCGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTGAGGAATGTAGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TCTTGT-G--ATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACCC--GCAA-GGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Cladosporium_uredinicola GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTAAC-CACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGG---AAAGGTGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTGAGGAATGTAGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TCTTGT-G--ATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACC---GCAA-GGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Coccodineum_bartschii -----------------------------------------------AATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTGTTTG--ACAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACGA-CCTCCGGTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGCCGGG---CGGTACGGTCCGTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGCATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGCGGT-TCCCCCTTCCTTTTGGTCGGGTTACTCCGCCGCG-GCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCCCGGGGAATGTACCTAGTCCTTCGGGGCTA-GACTTATAGCC-CAGGGT-GTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC------------------------------GCTCCG-GCG-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTGG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGGC--CCAAGCCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGCATTGCGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Devriesia_staurophora_DQ008150 -----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CTTGCACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAAAGGTGCCAGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-TGGCAC-ACAATACGGTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GCA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGG-----------------------------????? Devriesia_staurophora_DQ008151 -----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CTTGCACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAAAGGTGCCAGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-TGGCAC-ACAATACGGTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GCA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGG-----------------------------????? Dissoconium_aciculare GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG----CGCGCGCCCTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGGGTGGT-GT-TCCGCCGGGCTTCTGCCCGGTCTACTC-ACCGCC-CGCAGGCCATCATCGTCTGGGGCCGCCGGAGAA-ACCGTCAGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TGTCGA-C--ATGCGGCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCA-AT-GCA-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA------GCTTCGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Exophiala_dermatitidis ------------------------------------------ATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT--GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACCG-CTCCGGTTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGGACCGG---CAGTAGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCGGCGGT-TCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTATTCCGCCGTG-TCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCTGGGGAATGTATCTACCCTTC-GGGCGTA-GACTTATAGCC-CCGGGT-GTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC------------------------------GCTTCG-GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-AGGAAGC---TTCG-GCTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Exophiala_jeanselmei ----------------GGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTC--GGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACCG-CCTCGGTTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCGG---CGGTAGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGAGCGCGGCGGT-TCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTACTCCGCCGTG-TCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCCCGGGGAATGTATCTACTCCTTCGGGGGTA-GACTTATAGCC-CCGGGT-GTCATGCGACCACCCGGGACCGAGGAACGC------------------------------GCTTCG-GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-AGGAAGCCT-TTGG-GCTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Fonsecaea_pedrosoi GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT--GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACCG-CCTCGGTTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCGG---CGGTAGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGCGCGCGGCGGT-TCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGCTACTCCGTCGTG-TCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGACCCTGGGAATGTATCTACCCTTC-GGGCGTA-GACTTATAGCC-CAGGGT-GTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC------------------------------GCTTCG-GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGT-AGGAAGCCT-TGAG-GCTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Hortaea_werneckii --------------------------------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CTTGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAGGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCTCACGCAGCCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTATTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCACTTGGGAGCGCCGGATAAAGGCGTGCGGAATGTAGCCC---CTC-----GGG-GCATTATAGCC-GCGCGC-ACAATACGGCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGCTTGAGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Mollisia_cinerea --------------------------------------------------------------------------------------TAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTACCAA-------CAGGTCGCATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTTG-ACCTAGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTAG---TGTCAGCCCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCAGGCAGTCGA-TCATCCGAGGTTCTCCCCGGTGCACTCGATTGTC-TTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCTGTGGGAATGTGGCTC---TTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CACGGT-GCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACCCT-TTAG-GGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Mycosphaerella_communis GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG----CCCGCGCCCTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGCAACCAGACTTGACGGCGGT-GT-TCCCCCGGGCTTCTGCCCGGGTTATTC-ACCGTC-GGCAGGCCATCATCGTCTGGGGCCGCTGGAGAA-ACCGTCAGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TGTCGA-C--ATGCAGCGTGCCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTAG-GCA-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA------GCTTCGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Mycosphaerella_graminicola GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCC-----CGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CCCGCGCCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTTGGGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-TCCGTC-CCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGACAA-GACCTCAGGAATGTAGCTCCCCCTC--GGGGGA-GTGTTATAGCC-TGTGGT-G--ATGCGGCGCGTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGGG--GCAACCCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Mycosphaerella_lateralis GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG----CCCGCGCCCTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGACGGCGGT-GT-TCCCCCGGGCTTCTGCCCGGGTTACTC-ACCGTC-TTCAGGCCATCATCGTCTGGGGCCGCCGGAGAA-ACCGTCAGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TGTCGA-C--ATGCGGCGTGCCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTAG-GCA-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA------GCTTCGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Mycosphaerella_punctiformis GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG----CCCGCACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTCTAGGCAGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-TCTGTC-TCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGATAA-GACCTTAGGAATGTAGCTCCC-CTC---GGGGA-GTGTTATAGCC-TCTGGT-G--ATGCGGCGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GTAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Nothostrasseria_dendritica -------------------AGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CTTGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCAACCGGTCTTCTGACCGACACACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGTGCGCCGGATAAAGACGTGAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TCACGT-GCAATACGGTGTCGCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATC---------------????? Passalora_zambiae_CBS_112970 GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATC-GGCCCC------CCGGCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCATCTGGGCAGC-GGCAGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----AGCGCACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCGAAAGACCGATAGCGCACAAGTACAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGTCGGCGGG-GT-TCCGCCGGTCTATTGACCGGCCTACTC-TCCGTC-GAGAGGCCAACATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACGTTAGGAATGTGCCTC---CTC-----GGAGGTGTTATAGCC-TATCGT-G--ATGCGGCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCATCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAGCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA------GCTTCGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Passalora_zambiae_CBS_112971 GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATC-GGCCCC------CCGGCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCATCTGGGCAGC-GGCAGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----AGCGCACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCGAAAGACCGATAGCGCACAAGTACAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGTCGGCGGG-GT-TCCGCCGGTCTATTGACCGGCCTACTC-TCCGTC-GAGAGGCCAACATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACGTTAGGAATGTGCCT----CTC-----GCG-GTGTTATAGCC-TATCGT-G--ATGCGGCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCATCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAGCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA------GCTTCGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Paullicorticium_ansatum --TCAGCCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGGTTTC--ACCGTCCGAGTTGTATGCTTACGAAG-TGTTTTCGGTGTTGGACCATGTACAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACTTGACATGGACTCCCAGTGCCT-TGTGATACACTTTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAGCGCTTGAAGTCAGTCGCGTCTCTAGG-AATTCAGCCTTGAA------CGGTGTATTTTCCTAGTTGACGGGCCAACATCGATTTTGGTCGGCGGAAATGGGCTTGAGGAATGTGGCACC--TTT----GGGT-GTGTTATAGACTCTT-GTCGCAAACGTCGGTT--GGGATCGAGGACCGCA-----------------------------GCTTCG-GCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGT-GGGAGGCCG-TTAAGGCTGCACCATCGACCGATCCGGATCTTTAGTGATGGATTTGAGT-GAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGA-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Penidiella_columbiana GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGC-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCACTTGGGGGCGTCGGATAAAGGCGTCGGGAATGTGGCCC---TTC-----GGG-GTGTTATAGCC-CGGCGC-ACAATACGACGACTCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA------GCTTAGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Phaeotheca_triangularis -------------------------------------------------------------------CCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGC-CACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG---CCCGGCTCCTTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTAGGCGGT-GT-TCAGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-ACCGTC-CGCAGGCCAGCATCATTCGCGGCGGTCGGATAAAAGCGGTGGGAATGTAGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CACTGC-AGAATACGGCCAGCTGCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACCC--GCAAGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_12918 ---------------------------------------------------------GGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGACAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCATCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATCTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGCGGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-TCGCAC-GCAATACGGCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----TTTT-TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCA---------????? Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_13010 -----------------------------GCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGACAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCATCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATCTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGCGGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-TCGCAC-GCAATACGGCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----TTTT-TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Pseudotaeniolina_globosa GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGAAGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCTGTATGCGTCCGG----CTCGCTCCCTTCAGGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCCATCGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTTCACTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACCC--TTACGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Ramularia_miae -GTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CCCGCACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTCTGGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-ACCGTC-CCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGATAA-GACCTCAGGAATGTAGCTCCC-CTC---GGGGA-GTGTTATAGCC-TGTGGT-G--ATGCGGCGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGG---GCAA-CCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Ramularia_pratensis_var._pratensis GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CCCGCACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTCTGGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-ACCGTC-CCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGATAA-GACCTCAGGAATGTAGCTCCC-CTC---GGGGA-GTGTTATAGCC-TGTGGT-G--ATGCGGCGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGG---GTAA-CCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Ramularia_sp. GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG----CCCGCACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTCTAGGCAGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-TCTGTC-TCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTTAGGAATGTAGCTCCC-CTC---GGGGA-GTGTTATAGCC-TCTGGT-G--ATGCAGCGAGTCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GTAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_blakelyi GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTTGCTGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GCGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTGA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_brunneotingens --------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTATTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_considenianae GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGTGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCG--------------????? Readeriella_destructans GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTGGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCCGG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_dimorpha GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_epicoccoides GGTGGACCTCGGATCAGGCAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACTGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------CCGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCCTCGGGGGGGCGGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGGATGGGACGTCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGCGACCGG----TCGGCCCCCGCCACGTGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCCACCAGACCTGCCGGCGGT-GT-TCCGTCGGTCTCCTGACCGGCCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCGCCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GCGTTATAGCC-CCGCGC-GCAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTCTG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTGGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCCATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAGGC---GTGA-GCCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCGTCGGATGGATTTGAGT-AGGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_eucalypti ------------------------------------------------------------------ACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAAGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCCCCGGTCTTCTGACCGGGCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGTGCGCCGGATAAAGACGTAAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TTGCGT-GCAATACGGTGTCGCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_gauchensis -------------------------------------------------------GAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACATC--------????? Readeriella_mirabilis GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG---CTTAGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCACCGGTCTTCTGACCGGCTCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGCGCGCCGGATAAAGACGTGAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TCGCGT-GCAATACGGTGTCGCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_novaezelandiae -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTTGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCACCGGTCTTCTGACCGGCACACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATCTGGGTGCGCCGGATAAAGACGTGAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TCGCGT-GCAATACGGTGTCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_ovata_complex_CBS_111149 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------GAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTCTCTTGGAACGGGGCGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCATTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CTGCGC-ACAATACGGCGCCGCCTGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-GGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCTGA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCGA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_ovata_complex_CPC_18 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------GAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTCTCTTGGAACGGGGCGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCATTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCCGA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GTGA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_pulcherrima -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGGAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGTGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTGGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCCGG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_stellenboschiana GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Readeriella_zuluensis --------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GCGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAAC-----------????? Rhinocladiella_atrovirens GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTCT-CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACCG-CCTCGGTTTAAATTTCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCGG---CGGTAGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGAGCGCGGCGGT-TCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTACTCCGCCGTG-TCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCTGGGGAATGTATCTACTCCTTCGGGGGTA-GACTTATAGCC-CCGGGT-GTCATGCGACCACCCGGGACCGAGGAACGC------------------------------GCTTCG-GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGT-AGGAAGCCT-TTAG-GCTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Schizothyrium_pomi_CBS_228.57 GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CGCGCACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGCGGCGGT-GT-TCCGCCGGGCTTCTGCCCGGTCCACTC-GCCGCC-GCCAGGCCAACATCATCTGTGGCCGCCGGAGAA-GACGCGGGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCGCTT-G--ATACGGCGCGCCGCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACT---TTT--TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Schizothyrium_pomi_CBS_486.50 GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG----CGCGCACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGCGGCGGT-GT-TCCGCCGGGCTTCTGCCCGGTCCACTC-GCCGCC-GCCAGGCCAACATCATCTGTGGCCGCCGGAGAA-GACGCGGGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCGCTT-G--ATACGGCGCGCCGCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACT---TTT--TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Scorias_spongiosa ------------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTT--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-CACCGGTCTAAGTGCCTTGGAACAGGCCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG---AAGGGCACCCTCCACGTAGCTCCTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCTGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTATTC-GCCGCC-TGCAGGCCAGCATCGTTTGGGGCCGCCGGATAAAAGCGTCGGGAACGTGGCTCCC-CTC---GGGGA-GTGTTATAGCC-CGGCGT-GCAATACGGCGCGCCTCGAGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACT---TTT--TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Septoria_tritici GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCC-----CGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CCCGCGCCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTTGGGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-TCCGTC-CCGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGACAA-GACCTCAGGAATGTAGCTCCCCCTC--GGGGGA-GTGTTATAGCC-TGTGGT-G--ATGCGGCGCGTCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGGG--GCAACCCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Staninwardia_suttonii GGTTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTTGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CCAGCGCCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCGTCGTCTGGGGCCGCCGGAGAAAGGCGGTGGGAATGTGGCTC---CTC---CGGGA-GTGTTATAGCC-CACCGC-ACAATACGACGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCA-AGGACGCTGGCGTAATGGGCGCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGATCAATTATGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCCTA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGC-GAGAACC---GC---GGTGCATCGTCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGATCGGACCCGAAAGTTGGTGAACTATGCCTAAATAGAATGAAACCAGGGGAAACCCTGGCGGAAGTTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAA--------????? Teratosphaeria_alistairii GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCATCTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGTGACCCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC--TTAACCGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_bellula GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----CTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGTGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGCGGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-ATCGTT-CGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-CCACGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---TTCG-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_cryptica -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATATGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCATTC-GCCGCC-GACAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAAAGGCGTAGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTATTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGCGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_fibrillosa GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAGGTTCCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TGGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTCGTCGGCGGC-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCGGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGGC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTCCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTACGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCGA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTCGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTAAACTTGGCCAGAGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAAGCTGGGTTTAGGGGCGAAAGACTAATCGAA------------????? Teratosphaeria_flexuosa -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCATCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTCGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GACGGGCCAGCATCACTTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGATCCTCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GTAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_maxii GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCCTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAG-CTCGCAGCGGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_mexicana_CPC_12349 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGTGGT-GTTCCGCCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCCCGGCAGGCCAGCATCGCTTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGGGAGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-TCCTAC-GTAATACGGCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----TTTT-TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_mexicana_DQ246237 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGTGGT-GT-TCCACCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGTC-GGCAGGCCAACATCGCTTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGGGAGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-TCCTAT-GCAATACGGCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGA-C----TTTT-TGTGCACAATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_molleriana_CBS_111164 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_molleriana_DQ246219 -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_molleriana_DQ246221 -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_nubilosa_CBS_114419 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_nubilosa_CBS_116005 GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTAGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GCAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_ohnowa GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTCGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCGGGCCAGCATCACTTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGATCCTCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_parva_DQ246240 -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGAGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTGG----CTCGCACCTCACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGCATGCAACCAGACTTGCCGGTGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCT-GGCAGGCCAACATCGTCTGGGTGCGCCGGATAAAGGTGTCGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-CGACAC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTATGCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_parva_DQ246243 -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGAGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTGG----CTCGCACCTCACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGCATGCAACCAGACTTGTCGGTGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCT-GGCAGGCCAACATCGTCTGGGTGCGCCGGATAAAGGTGTCGGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCT-CGACAC-ACAATACGGCGCCGCTCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTATGCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_pseudosuberosa GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCCGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCAGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGGGAGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-TCCTAC-GCAATACGGCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----TTTT-TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_readeriellophora -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAAGCAATCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCCCCGGTCTTCTGACCGGGCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGTGCGCCGGATAAAGACGTAAGGAATGTGGCCCC--CTC----GGGG-GTGTTATAGCC-TTACGT-GCAATACGGTGTCGCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAC----GAA--AGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_secundaria GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTCGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTTTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCGGGCCAGCATCACTTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGATCCTCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_sp. GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTCGACGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GTCGGGCCAGCATCACTTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGTGGGGAATGTGGCTC---TTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGACCCTCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAACC---GCAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_suberosa -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTGCCGGCGGT-GT-TCAACCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAACATCATTTGGGAGCGCCGGATAAAGGTGGGAGGAATGTGGCCC---CTC-----GGG-GTGTTATAGCC-TCCTAC-GCAATACGGCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTTGGGAAC----TTTT-TGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_suttoniae -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAGAAGAA-CCAACTGGGGATTCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------CCGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCCTCGGGGGGGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGGATGGGACGTCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGCGACCGG----TCGGCCCCCGCCACGTGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCCACCAGACCTGCCGGCGGT-GT-TCCGTCGGTCTCTTGACCGGCCCACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCGCCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCGCGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GCGTTATAGCC-CCGCGC-GCAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTCTG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTGGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCCATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAGGC---GTGA-GCCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCGTCGGATGGATTTGAGT-AGGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Teratosphaeria_toledana -------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------ACGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTCAGGGCAGC-GGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG----TTGGCACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTGTCGGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCC-GGCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAAAGGCACGGGGAATGTGGCTC---CTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CCGCGC-ACAATACGGCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTGGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-GGGAAGC---GTAA-GCTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Trichosphaeria_pilosa -----------------------------------------------------------------------------TTGTTCTAGCCACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCTGGGCAGC-CACCGACC-AAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGG--TCGG---AAAGGCACCCTACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAACATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT-GT-TCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTGAGGAATGTAGCTCC--CTC----GGGA-GTGTTATAGCC-TCTTGT-G--ATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTA-C-CGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACC---GC---GGTGCATCATCCACCGATC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTTTTGAGCATAGCTGTTGG-ACCCGAAAGATGGTGAACTAT-CCTGAATAGGGGGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCCCACCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAAACTAATCGAACCAT--------????? Trimmatostroma_betulinum GGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGCCAA-------CAGGCCGCATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTTG-ACCTAGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTAG---TGTCAGCCCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCAGGCAGTCGA-TCATCCGAGGTTCTCCTCGGTGCACTCGATTGTC-TTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCTGTGGGAATGTGGCTC---TTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CACGGT-GCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAACCCT-TTAG-GGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Trimmatostroma_salicis ----------------------------CGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGCCAA-------CAGGCCGCGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTTG-GCCTAGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTAG---TGCCAGCCCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCAGGCAGTCGA-TCATCCGAGGTTCTCCCCGGTGCACTCGATTGTC-TTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCTGTGGGAATGTGGCTC---TTC-----GGA-GTGTTATAGCC-CACGGT-GCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGT-GAGAGCCCT-TTAG-GGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Vibrissea_flavovirens -------------------------------TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGCCAA-------CAGGCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTGGGGGTTG-GCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG---TGCTAGCACCCGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGGGCGGTTGA-TCATCCGAGGTTCTCCCCGGTGCACTCGATCGTC-CTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCCTTGGGAATGTGGCTCC--TTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CTCGGT-GCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCCAGTGTGTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-AAGAACCCT-TTAG-GGCGCATTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? Vibrissea_truncorum --------------------------------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGCCAA-------CAGGCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTGGGGGTTG-GCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGCCCGG---TGCCCGCCCCCGTGTAAAGCTCCTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCAGGCGGTCGA-TCATCCGGGGTTCTCCCCGGTGCACTCGGCCGTC-TTCAGGCCAGCATCAGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCCTTGGGAATGTAGCTTC--TTC----GGGA-GTGTTATAGCC-CTCGGT-GCAATGCCGCCTACCGGGACTGAGGACCGC------------------------------GCTTCG-GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGT-AAGAACCCT-TTAG-GGCGCATTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGT-AAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGG-TTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT--------????? ; END; BEGIN SETS; CHARSET lsu (CHARACTERS = 28S_rDNA) = 87-613 643-959; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA) = N: 1-993; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA) = N: 1-993; END; BEGIN TREES; TITLE Tb8646; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Athelia_epiphylla, 2 Paullicorticium_ansatum, 3 Mollisia_cinerea, 4 Trimmatostroma_betulinum, 5 Trimmatostroma_salicis, 6 Vibrissea_flavovirens, 7 Vibrissea_truncorum, 8 Capronia_mansonii, 9 Exophiala_dermatitidis, 10 Rhinocladiella_atrovirens, 11 Fonsecaea_pedrosoi, 12 Exophiala_jeanselmei, 13 Coccodineum_bartschii, 14 Trichosphaeria_pilosa, 15 Cladosporium_cladosporioides, 16 Cladosporium_bruhnei, 17 Cladosporium_sphaerospermum, 18 Cladosporium_uredinicola, 19 Passalora_zambiae_CBS_112970, 20 Passalora_zambiae_CBS_112971, 21 Dissoconium_aciculare, 22 Mycosphaerella_communis, 23 Mycosphaerella_lateralis, 24 Mycosphaerella_graminicola, 25 Septoria_tritici, 26 Mycosphaerella_punctiformis, 27 Ramularia_sp., 28 Cercosporella_centaureicola, 29 Ramularia_miae, 30 Ramularia_pratensis_var._pratensis, 31 Phaeotheca_triangularis, 32 Capnodium_coffeae, 33 Capnodium_salicinum, 34 Scorias_spongiosa, 35 Schizothyrium_pomi_CBS_228.57, 36 Schizothyrium_pomi_CBS_486.50, 37 Capnobotryella_renispora, 38 Staninwardia_suttonii, 39 Pseudotaeniolina_globosa, 40 Teratosphaeria_bellula, 41 Catenulostroma_elginense, 42 Devriesia_staurophora_DQ008150, 43 Devriesia_staurophora_DQ008151, 44 Teratosphaeria_parva_DQ246240, 45 Teratosphaeria_parva_DQ246243, 46 Catenulostroma_germanicum, 47 Catenulostroma_abietis, 48 Catenulostroma_microsporum, 49 Catenulostroma_chromoblastomycosum, 50 Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_13010, 51 Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_12918, 52 Teratosphaeria_mexicana_CPC_12349, 53 Teratosphaeria_mexicana_DQ246237, 54 Teratosphaeria_pseudosuberosa, 55 Teratosphaeria_suberosa, 56 Readeriella_mirabilis, 57 Readeriella_novaezelandiae, 58 Nothostrasseria_dendritica, 59 Cibiessia_dimorphospora, 60 Cibiessia_minutispora, 61 Teratosphaeria_readeriellophora, 62 Readeriella_eucalypti, 63 Hortaea_werneckii, 64 Catenulostroma_castellanii, 65 Batcheloromyces_leucadendri, 66 Batcheloromyces_proteae, 67 Teratosphaeria_alistairii, 68 Penidiella_columbiana, 69 Teratosphaeria_sp., 70 Teratosphaeria_ohnowa, 71 Teratosphaeria_flexuosa, 72 Teratosphaeria_secundaria, 73 Readeriella_brunneotingens, 74 Batcheloromyces_eucalypti, 75 Teratosphaeria_fibrillosa, 76 Teratosphaeria_maxii, 77 Catenulostroma_macowanii, 78 Readeriella_dimorpha, 79 Teratosphaeria_molleriana_DQ246219, 80 Teratosphaeria_molleriana_CBS_111164, 81 Teratosphaeria_molleriana_DQ246221, 82 Teratosphaeria_cryptica, 83 Cibiessia_nontingens, 84 Readeriella_zuluensis, 85 Readeriella_considenianae, 86 Readeriella_gauchensis, 87 Readeriella_stellenboschiana, 88 Teratosphaeria_nubilosa_CBS_114419, 89 Teratosphaeria_nubilosa_CBS_116005, 90 Readeriella_blakelyi, 91 Teratosphaeria_toledana, 92 Teratosphaeria_suttoniae, 93 Readeriella_epicoccoides, 94 Readeriella_ovata_complex_CBS_111149, 95 Readeriella_ovata_complex_CPC_18, 96 Readeriella_destructans, 97 Readeriella_pulcherrima; TREE Fig._1 = [&R] ((1,2),(((((3,4),5),(6,7)Vibrissea),(((((14,((15,18),(16,17))Cladosporium),(((((19,20)Passalora_zambiae,(21,(22,23))),((24,25),(((26,27),(29,30)),28))),(35,36)Schizothyrium_pomi),((37,(38,(42,43)Devriesia_staurophora)),(39,(((((40,(41,((44,45)Teratosphaeria_parva,(46,47,48)))),(49,(((50,51)Phaeothecoidea_eucalypti,(((52,53)Teratosphaeria_mexicana,54),55)),((((56,(57,58)),59),60),(61,62))))),(63,64)),((((73,((75,(76,77)),78,(79,80,81)Teratosphaeria_molleriana)),((((82,85),((83,84),(90,(91,(92,93)))),86),87),(88,89)Teratosphaeria_nubilosa)),((94,95)Readeriella_ovata,(96,97))),74)),(((65,67),66),(68,(69,(70,71,72))))))))),(33,34)),32),31)),((((8,9),11),(10,12)),13))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb8647; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Athelia_epiphylla, 2 Paullicorticium_ansatum, 3 Mollisia_cinerea, 4 Trimmatostroma_betulinum, 5 Trimmatostroma_salicis, 6 Vibrissea_flavovirens, 7 Vibrissea_truncorum, 8 Capronia_mansonii, 9 Exophiala_dermatitidis, 10 Rhinocladiella_atrovirens, 11 Fonsecaea_pedrosoi, 12 Exophiala_jeanselmei, 13 Coccodineum_bartschii, 14 Trichosphaeria_pilosa, 15 Cladosporium_cladosporioides, 16 Cladosporium_bruhnei, 17 Cladosporium_sphaerospermum, 18 Cladosporium_uredinicola, 19 Passalora_zambiae_CBS_112970, 20 Passalora_zambiae_CBS_112971, 21 Dissoconium_aciculare, 22 Mycosphaerella_communis, 23 Mycosphaerella_lateralis, 24 Mycosphaerella_graminicola, 25 Septoria_tritici, 26 Mycosphaerella_punctiformis, 27 Ramularia_sp., 28 Cercosporella_centaureicola, 29 Ramularia_miae, 30 Ramularia_pratensis_var._pratensis, 31 Phaeotheca_triangularis, 32 Capnodium_coffeae, 33 Capnodium_salicinum, 34 Scorias_spongiosa, 35 Schizothyrium_pomi_CBS_228.57, 36 Schizothyrium_pomi_CBS_486.50, 37 Capnobotryella_renispora, 38 Staninwardia_suttonii, 39 Pseudotaeniolina_globosa, 40 Teratosphaeria_bellula, 41 Catenulostroma_elginense, 42 Devriesia_staurophora_DQ008150, 43 Devriesia_staurophora_DQ008151, 44 Teratosphaeria_parva_DQ246240, 45 Teratosphaeria_parva_DQ246243, 46 Catenulostroma_germanicum, 47 Catenulostroma_abietis, 48 Catenulostroma_microsporum, 49 Catenulostroma_chromoblastomycosum, 50 Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_13010, 51 Phaeothecoidea_eucalypti_CPC_12918, 52 Teratosphaeria_mexicana_CPC_12349, 53 Teratosphaeria_mexicana_DQ246237, 54 Teratosphaeria_pseudosuberosa, 55 Teratosphaeria_suberosa, 56 Readeriella_mirabilis, 57 Readeriella_novaezelandiae, 58 Nothostrasseria_dendritica, 59 Cibiessia_dimorphospora, 60 Cibiessia_minutispora, 61 Teratosphaeria_readeriellophora, 62 Readeriella_eucalypti, 63 Hortaea_werneckii, 64 Catenulostroma_castellanii, 65 Batcheloromyces_leucadendri, 66 Batcheloromyces_proteae, 67 Teratosphaeria_alistairii, 68 Penidiella_columbiana, 69 Teratosphaeria_sp., 70 Teratosphaeria_ohnowa, 71 Teratosphaeria_flexuosa, 72 Teratosphaeria_secundaria, 73 Readeriella_brunneotingens, 74 Batcheloromyces_eucalypti, 75 Teratosphaeria_fibrillosa, 76 Teratosphaeria_maxii, 77 Catenulostroma_macowanii, 78 Readeriella_dimorpha, 79 Teratosphaeria_molleriana_DQ246219, 80 Teratosphaeria_molleriana_CBS_111164, 81 Teratosphaeria_molleriana_DQ246221, 82 Teratosphaeria_cryptica, 83 Cibiessia_nontingens, 84 Readeriella_zuluensis, 85 Readeriella_considenianae, 86 Readeriella_gauchensis, 87 Readeriella_stellenboschiana, 88 Teratosphaeria_nubilosa_CBS_114419, 89 Teratosphaeria_nubilosa_CBS_116005, 90 Readeriella_blakelyi, 91 Teratosphaeria_toledana, 92 Teratosphaeria_suttoniae, 93 Readeriella_epicoccoides, 94 Readeriella_ovata_complex_CBS_111149, 95 Readeriella_ovata_complex_CPC_18, 96 Readeriella_destructans, 97 Readeriella_pulcherrima; TREE Fig._2 = [&R] (1,2,(((((3,4),5),(6,7)),(((14,((15,18),(16,17))),((((((19,20)Passalora_zambiae,(((((24,25),30),29),(26,27)),28)),(21,(22,23))),(35,36)Schizothyrium_pomi),38),(37,(39,40,((41,(44,45)Teratosphaeria_parva),((42,43)Devriesia_staurophora,(46,47,48))),49,(((50,51)Phaeothecoidea_eucalypti,((52,53)Teratosphaeria_mexicana,54,55)),(((56,(59,60,(61,62))),58),57)),(63,64),((65,67),66),(68,(69,(70,71,72))),(73,(74,(88,89)Teratosphaeria_nubilosa,(96,97)),((75,76,77),78,(79,80,81)Teratosphaeria_molleriana),82,(83,84),85,86,87,(90,(94,95)Readeriella_ovata),(91,(92,93)))))),32,(33,34)),31)),((8,9),(((10,12),13),11)))); END;