#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 05, 2021; 17:06 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Yamamoto K., Degawa Y., Takashima Y., Fukuda M., & Yamada A. 2016. Endogone corticioides sp. nov. from subalpine conifer forests in Japan and China, and its multi-locus phylogeny. Mycoscience, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S18983] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=32; TAXLABELS Endogone_aggregata_DAR74991 Endogone_corticioides_A11001 Endogone_corticioides_A12001 Endogone_corticioides_A13001_3 Endogone_corticioides_A13001_4 Endogone_corticioides_A14001 Endogone_corticioides_A14002 Endogone_flammicorona_EF13002 Endogone_incrassata_9044_I Endogone_incrassata_KPM_NC0024213 Endogone_incrassata_KPM_NC0024214 Endogone_lactiflua_EL14001 Endogone_lactiflua_OSC_80932 Endogone_magnospora_DAR69441 Endogone_oregonensis_OSC_130614 Endogone_pisiformis_DAOM_233144 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024226 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024227 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024229 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024230 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024232 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024233 Endogone_pisiformis_OSC_112172 Endogone_pisiformis_OSC_80931 Endogone_sp._OSC_T13431 Endogone_sp._OSC_T26631 Endogone_sp._OSC_T32417 Endogone_sp._OSC_T32492 Endogone_sp._PERTH7648049 Endogone_sp._PERTH7648847 Mortierella_chlamydospora_NRRL2769 Sphaerocreas_pubescens_NBRC109377 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M35624] TITLE 'Combined dataset Endogone 18S+28S+EF1a'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3080; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Endogone_aggregata_DAR74991 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCCTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTAC?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAATTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAAT????????????????????CTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTATTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAAT????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTGAATAAGTAATCAGCTTGACATTTTGCACTTTCTTGTTTACAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTTGGATAAAAGCCAAGGGAATGTAGCCCCTCTTCGGGGGTATTATAGCCCTGGTCGATACAATGATCGGGACTGAGGTCTGCAGCCGATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAAGTTTGTCTCAACTGGGCTTAGGTCGCTGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_corticioides_A11001 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGCTCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAGACGTTTTCGGTTCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGCGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGC-C-TC-TCGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACTCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTCCGTCTTATTTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATTCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGTCTGGCAAGACACTCCTGGAGGCCATCGATGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCTGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGCGGCTTCGTCTGCTCTGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCTTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCGCCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGACCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCTATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCCATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_corticioides_A12001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCAGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGCTCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAGACGTTTTCGGTTCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGCGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGC-C-TC-TCGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACTCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTCCGTCTTATTTG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACGCCCTTCTCGCCTTCACCCTCGGCGTGCGTCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTACAACGAAATCGTCAAGGAAGTCTCTTCCTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGTCTGGCAAGACACTCCTGGAGGCCATCGATGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCTGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGCGGCTTCGTCTGCTCTGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCTTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCGCCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGACCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCTATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCCATGTGTGTTGAGTCCTACA Endogone_corticioides_A13001_3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCAGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGCTCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAGACGTTTTCGGTTCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGCGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGC-C-TC-TCGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACTCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTCCGTCTTATTTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATTCCCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCAT--------------------------CGCCTTCACCCTCGGCGTGCGTCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTACAACGAAATCGTCAAGGAAGTCTCTTCCTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGTCTGGCAAGACACTCCTGGAGGCCATTGATGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCTGGCGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGCGGCTTCGTCTGCTCTGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCTTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCGCCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGACCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCTATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCCATGTGTGTTGAGTCCTACA Endogone_corticioides_A13001_4 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCTTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGCTCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAGACGTTTTCGGTTCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGCGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGC-C-TC-TCGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACTCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTCCGTCTTATTTGGGCTTAAGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATTC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGTCTGGCAAGACACTCCTGGAGGCCATTGATGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCTGGCGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGCGGCTTCGTCTGCTCTGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCTTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCGCCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGACCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCTATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCCATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_corticioides_A14001 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCAGGTGCTGAGAAGTCGGGC-CATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGCTCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAGACGTTTTCGGTTCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGCGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGC-C-TC-TCGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACTCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTCCGTCTTATTTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATTCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_corticioides_A14002 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAATGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCAGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGCTCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAGACGTTTTCGGTTCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGCGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGC-C-TC-TCGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACTCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTCCGTCTTATTTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATTCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACCCGTGAGCACGCCCTTCTCGCCTTCACCCTCGGCGTGCGTCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTACAACGAAATCGTCAAGGAAGTCTCTTCCTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGTCTGGCAAGACACTCCTGGAGGCCATCGATGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCTGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGCGGCTTCGTCTGCTCTGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCTTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCGCCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCTCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGACCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCTATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCCATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_flammicorona_EF13002 GCGGGCAACCGCTTCTCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGTGCTGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTTGTAGTTGAATTTTAGCCCTGGCTGGGCGGTCCGGCCTTC-CGGTCGGTACTGCTTTGGTTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCAGCATGCTCTTTACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATACGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCTCGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTAGTGACTCGTTCGGCACCTCGAGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTTGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGCCGGAAGGTCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATCGGCGCCCAGAAGCTGGCAACAGCATCCAGGTGTTGAGAAGTTGGGC-CATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGGTATCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAAGCGTTTTCGGTGCGCGTCTGGGTATAAGTTCTTTGGAACAGGACATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAACAGCGTACTATGTGATACGTTTTCTAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCGTGCGGGCGGGTAATCAGCTTGGCCTTTTGCACTTACTCGTTCGCAGGCCAGCGTCGGTTTTGTTGCCGGATAAA-GCCAAGGGAATGTAGCTCAACCTTAGGGGTGTTATAGCCCTGGT-AATACGGCGGTCGGGACCGAGGTCTGCAGTTGATGCCTCTCACAGCTTGCTGACTAGGTGTGTGGTCTGTGGACTTAGGTCGCTGGCGTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACCCATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTTCACCCTTGGTGTGCGTCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAATGGTCGCAGGATCGTTTCAACGAAATCGTGAAGGAGGTCTCTTCCTTCATCAAGAAGATTGGTTTCAACCCCGCCACTGTTCCGTTCGTCCCGATCTCCGGCTGGCACGGCGACAATATGTTGGAGGAGTCCGTTAACATGACCTGGTTCAAGGGATGGACCAAGGAATCCAAGGCCGGCAACAAGTCTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGACCCCCCGAGCCGTCCTACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCCGGTATGGTTGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAACAGCTCACCGAGGGTGTCCCCGGCGACAATGTCGGCTTCAACGTCAAGAACGTATCAGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAATCCGCCTCCTTCCTCGCTCAGGTTATCGTCCTCAACCACCCCGGTCAGATCGGCGCTGGCTACGCACCGGTGCTCGATTGCCACACCGCCCATATTGCTTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTCGAGAAGATCGATCGTCGTTCCGGCAAGAAGCTTGAGGACAACCCCAAGTTCGTCAAGTCCGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGATTCCGTCTAAGCCTATGTGCGTTGAATCCTACA Endogone_incrassata_9044_I ---------------TCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCTTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCCGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGCCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Endogone_incrassata_KPM_NC0024213 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCTTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCCGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGCCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGCGCTCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGTCCCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAAACGTTTTCGGTTGGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACTCGGAGCAGCGAACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGTGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCATCCACAGGTCAGCGTCAGTTTTGGCGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGCCCCTCC--GGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTCGGGACTGAGGTCTGCAGCCGATACCCTCTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGTCTCGCCTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACCCGTGAACACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGTGTGCGTCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTACAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATTGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAATATGACCTGGTTCAAAGGATGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGTAACAAGAGTGGTAAGACCCTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCTCCGACCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTTGGTCGTGTCGAGACTGGTATTATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCCCTGATGGTGTACCCGGCGACAATGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCTGACTCTAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGTGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTGGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAGGACAACCCCAAGTTCATTAAGTCTGGTGACTCGGCTATTGTTAAGA------------------------------------ Endogone_incrassata_KPM_NC0024214 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCTTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCCGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGCCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGCGCTCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCCTATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCTGGTAGGTCCCCCCCGAGTTGTAGTTTCAAGAAACGTTTTCGGTTGGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACTCGGAGCAGCGAACTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAGGTGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCATCCACAGGTCAGCGTCAGTTTTGGCGTCGGATAAAAGCCAAGGGAATGTGGCCCCTCC--GGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTCGGGACTGAGGTCTGCAGCCGATA-CCTCTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGTCTCGCCTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGTGGTGAGATCCAGCATCATCGA-----------------------------------------------------------------------------------------------CCGTTACAACGAAGTCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATTGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAATATGACCTGGTTCAAAGGATGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGTAACAAGAGTGGTAAGACCCTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCTCCGACCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAGGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTTGGTCGTGTCGAGACTGGTATTATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCCCTGATGGTGTACCCGGCGACAATGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCTGACTCTAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGTGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAATTCGCTGAGCTGGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAGGACAACCCCAAGTTCATTAAGTCTGGTGACTCGGCTATTGTTAAGATG---------------------------------- Endogone_lactiflua_EL14001 GCGGGCAACCGCTTCTCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGCGCTGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCCTGGCTGGGTGGTCCGGCCTTC-CGGTCGGTACTGCTTTGGTTGGGGTTCACCTTCTGGTAAGCCAGCATGCACTTTACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATACGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCTCGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTAGTGACTCGTTCGGCACCTTGAGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTTGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGCCGGAAGGTCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATCGACGCTCAGAAGCTGGCAACAGCATCCGGGTGTTGAGAAGTTGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGGTACCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAAGCGTTTTCGGTGCGCGTCCGGGTATAAGTTCTTTGGAACAGGACATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAACTGCGTACTATGTGATACGTTTTCTAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCGTGCGGGCGGGTAATCAGCTTGGCCTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGCCAGCGTCGGTTTTGTTGCCGGATAAA-GCCAAAGGAATGTAGCTCCACCTTAGGGGTCTTATAGCCCTGGT-AATACGGCGGTCGAGACCGAGGTCTGCAGTTGATGCCTCTCACAGCTTGCTGACTAGGTGTGTGGTCTGTGGACTTGGGTCGCTGGGGTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGGCCGGCAACAAGTCTGGCAAGACACTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGACCCTCCGAGCCGTCCTACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCCGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCGCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAACAGCTCACCGAGGGTGTCCCCGGCGACAATGTCGGCTTCAACGTCAAGAACGTATCAGTCAAGGAAATCCGACGTGGTTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAATCCGCCTCCTTCCTCGCTCAGGTTATCGTCCTCAACCACCCCGGTCAGATCGGCGCTGGTTACGCACCGGTGCTCGATTGCCATACCGCCCATATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTCGAGAAGATCGATCGTCGTTCCGGCAAGAAGCTTGAGGACAACCCCAAGTTCGTCAAATCCGGTGACTCTGCCATCGTCAAGATGATTCCGTCTAAGCCTATGTGCGTTGAATCCTACA Endogone_lactiflua_OSC_80932 GCGGGCAACCGCTTCTCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGCGCTGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCCTGGCTGGGCGGTCCGGCCTTC-CGGTCGGTACTGCTTTGGTTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCAGCATGCTCTTTACTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATACGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCTCGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTAGTGACTCGTTCGGCACCTCGAGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTTGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGCCGGAAGGTCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATCGGCGCCCAGAAGCTGGCAACAGCATCCAGGTGTTGAGAAGTTGGGC--ATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGGTATCCTCCGAGTTGTAGTTTCAAGAAGCGTTTTCGGTGCGCGTCTGGGTATAAGTTCTTTGGAACAGGACATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAACAGCGTACTATGTGATACGTTTTCTAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCGTGCGGGCGGGTAATCAGCTTGGCCTTTTGCACTTACTCGTTCGCAGGCCAGCGTCGGTTTTGTTGCCGGATAAA-GCCAATGGAATGTAGCTCAACCTTAGGGGTGTTATAACCCTGGT-AATACGGCGGTCGAGACCGAGGTCTGCAGTTGATGCCTCTCACAGCTTGCTGACTAGGTGTGTGGTCTGTGGACTTGGGTCGCTGGCGTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAAC{CT}CATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACTCGTGAGCACGCTCTCCTCGCCTTCACCCTTGGTGTGCGTCAGCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAATGGTCGCAGGATCGTTTCAACGAAATCGTGAAGGAGGTCTCTTCCTTCATCAAGAAGATTGGTTTCAACCCCGCCACTGTTCCGTTCGTCCCGATCTCCGGCTGGCACGGCGACAATATGTTGGAGGAGTCCGTTAACATGACCTGGTTCAAGGGATGGACCAAGGAATCCAAGGCCGGCAACAAGTCTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATCGATGCCATTGACCCCCCGAGCCGTCCTACCGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTTCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCCGGTATGGTTGTCACCTTCGCCCCCGCTGGTGTCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAACAGCTCACCGAGGGTGTCCCCGGCGACAATGTCGGCTTCAACGTCAAGAACGTATCAGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAATCCGCCTCCTTCCTCGCTCAGGTTATCGTCCTCAACCACCCCGGTCAGATCGGCGCTGGCTACGCACCGGTGCTCGATTGCCACACCGCCCATATTGCTTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTCGAGAAGATCGATCGTCGTTCCGGCAAGAAGCTTGAGGACAACCCCAAGTTCGTCAAGTCCGGTGACTCCGCCATCGTCAAGATGATTCCGTCTAAGCCTATGTGCGTTGAATCCTACA Endogone_magnospora_DAR69441 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCCTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTAC?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAATTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAAT????????????????????CTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTATTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAAT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTGAATAAGTAATCAGCTTGACATTTTGCACTTTCTTGTTTACAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTTGGATAAAAGCCAAGGGAATGTAGCCCCTCTTCGGGGGTATTATAGCCCTGGTCGATACAATGATCGGGACTGAGGTCTGCAGCCGATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAAGTTTGTCTCAACTGGGCTTAGGTCGCTGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_oregonensis_OSC_130614 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATAGCCTTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCGTTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTCGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGACCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_pisiformis_DAOM_233144 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTACTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGTTCTTAACTGGATGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCAGGTGCTGAGAAGTCGGGC-------------------------------------------------CGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATGGGTACCCTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAACGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGGGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGATTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCTTGGGCTTAGGTCGTTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCAAGTGTTTGAGTGTCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACCCGTGAGCACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGTGTGCGTCAACTCATCGTCGCCATTAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTACAACGAAATCGTCAAGGAAGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCTACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGCGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTTGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGCCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCTGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCCATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCTATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_pisiformis_KPM_NC0024226 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATAGGTACCTTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGAGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCCTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCAAGTGTTTGAGTGTCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACCCGTGAGCACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGCGTGCGTCAACTCATCGTCGCCATTAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTTCAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCCATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCTATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_pisiformis_KPM_NC0024227 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTC?AGAGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATAGGTACCTTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCTGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGAGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCCTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCAAGTGTTTGAGTGTCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCAACGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Endogone_pisiformis_KPM_NC0024229 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATAGGTACCTTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCGGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGAGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCCTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCAAGTGTTTGAGTGTCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCCATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCTATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_pisiformis_KPM_NC0024230 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATAGGTACCTTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCTGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGAGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTCACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCCTGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGGTTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATATATGCAAGTGTTTGAGTGTCAAACTCATGCGCGTAATGAAAGTGAATGTGGTGAGATCCAGCATCATCGACAGACCCGTGAGCACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGCGTGCGTCAACTCATCGTCGCCATTAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTTCAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCCATCGTTAAGATGGTTCCGTCC------------------------- Endogone_pisiformis_KPM_NC0024232 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATAGGTACCTTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCTGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGAGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTTACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCCTG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGACCCGTGAGCACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGCGTGCGTCAACTCATCGTCGCCATTAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTTCAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTTCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCGGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCCATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCTATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_pisiformis_KPM_NC0024233 -----------------------------------TTTCGA-TCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGAGCCCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAGAAGTCGGGCGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTAAATCGAATAGGTACCTTTCGAGTTGTATTTTCAAGAGACGTTTTCGGATCGCGCCTGGGTATAAGTCCTTTGGAACAGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGATGACCCGGAGCGGCTGTCTATGTGATACGTTTTCAAAGAGTCAGGTTGTTTGGGAATGCAGCCTAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGAAATCAGTCATGTAAACGAGTAATCAGCTTGGCTTTTTGCACTTTCTCGTTCGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGATGTCGGATAAAA--CAAGGGAATGTGGCTC-TC-TTGGGAGTGTTATAGCCCTGGTTAATACGATGGTTAAGACTGAGGTCTGCAGCCAATACCCTTCACAGCTTGCTGACTAGGTTTGAATTGCCTG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTCAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCCCACA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Endogone_pisiformis_OSC_112172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTAGTTGAATTTTAGCCCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGTTTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGCCGGAAGGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_pisiformis_OSC_80931 GTGGGCAACCACTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTAGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTATTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTT-GGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGACCCGTGAGCACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGCGTGCGTCAACTCATCGTCGCCATTAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTTCAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATCGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGACCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGCAACAAGGCTGGTAAGACACTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCCCCGTCCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCATCACGAACAGCTCGTTGAGGGTGTACCCGGTGACAATGTCGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGCGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGACTGCCACACTGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCCGAGCTTGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAG?TTGAAGACAACCCCAAGTTCATCAAGTCTGGGGACTCGGCCATCGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCTATGTGTGTTGAATCCTACA Endogone_sp._OSC_T13431 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCCTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACATGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGCTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAATTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTATTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGACCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_sp._OSC_T26631 GCGGGAAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCCTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACATGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAATTGAGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTATTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGACCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTTCCTCGGATT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAACATGGGCTGGTTCAAGGGGTGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGTAACAAGGCTAGCAAGACCCTCCTAGAGGCTATTGACGCCATCGACCCTCCGACCCGTCCCACCGATAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTTCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTTGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCCCCCTCTGGTATCACCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCACTGAAGGTGTACCCGGCGACAACGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTCTCGGTCAAGGAAATTCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCCAAGAACGATCCTGCCAAGGAGGCCGCCTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATCGGTGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAATTCGCCGAGCTGGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAGGATAACCCCAAGTTTGTCAAGTCTGGTGACTCGGCTATTGTTAAGATGATTCCGTCCAAGCCCATGTGTGTT---------- Endogone_sp._OSC_T32417 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCTTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCCGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAGTTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGCCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTCGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGAATT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Endogone_sp._OSC_T32492 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCCTTGGCTGGGCGGTCCTGCCTTTACGGTGGGTACTGCTTTGGCCGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCCGGCATGCTCTTAACTGGGTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAGGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTACTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGCCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGATCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGAATT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGACCCGTGAACACGCCCTTCTCGCCTTCACACTCGGTGTGCGTCAGCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACAACCAAGTGGTCTCAGGACCGTTACAACGAAATCGTCAAGGAGGTCTCTTCGTTCATCAAGAAGATTGGCTTCAACCCCGCCACCGTTCCGTTTGTCCCGATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGCTCGAGGAGTCCGTCAATATGACCTGGTTCAAAGGATGGACTAAGGAGTCGAAAGCTGGTAACAAGAGTGGTAAGACCCTCCTGGAGGCCATCGACGCCATCGACCCTCCGACCCGTCCCACCGACAAGCCTCTCCGTCTTCCCCTCCAAGACGTGTACAAGATCGGTGGTATTGGCACAGTCCCCGTTGGTCGTGTCGAGACTGGTATTATCAAGGCTGGTATGGTTGTCAGCTTCGCTCCCTCTGGTATCTCCACTGAAGTGAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAACAGCTCCCTGATGGTGTACCCGGCGACAATGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTTTCGGTCAAGGAAATCCGTCGTGGCTTCGTCTGCTCCGACTCTAAGAACGACCCCGCCAAGGAGGCCGCTTCCTTCCAAGCCCAGGTCATTGTACTCAACCACCCCGGTCAGATTGGTGCTGGTTACGCACCAGTGCTCGATTGCCACACTGCTCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGCTGGTTGAGAAGATTGATCGTCGTTCTGGCAAGAAGCTTGAGGACAACCCCAAGTTCATTAAGTCTGGTGACTCGGCTATTGTTAAGATGGTTCCGTCCAAGCCCATGTGCGTT---------- Endogone_sp._PERTH7648049 GCGGGCAACCGCTCATCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGTATGGCCCTGTGCCGACGATGATTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACATGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGCCTTTTGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTT-CGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAATTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATAAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTATTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGACTTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGCGCTCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAAAAGTCGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Endogone_sp._PERTH7648847 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCAAGT?TGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGCTCTGGCTGGGTGGTCCTGCCTTT-CGGTGGGTACTGCTTTGGCTGGGGTTCACCTTCTGGTGAGCTGGCATGCTCTTAATTGGGTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATCCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTTGGTTCTATTCTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATCAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGATGTTATTTATTGACTCGTTCGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTAGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACTTTGGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACGACTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGAAGTCAGCAAGTTTATAACCTTGGTCGGAAGACTTGGGTAATCTTTTGAAACTTCGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTGAACGAGGAGTTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGCGCTCAGAAGTTGGCAACAACATCCGGGTGCTGAAAAGTCGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mortierella_chlamydospora_NRRL2769 GCGGGCAACCGCTTGTCTGGTGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACAGGGC-TTTCTAGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGGCCCGGTTGGACGGTCTGCCCTCG--GGCATGTACTGTCCTGACTGGGTCTTCCCTTCTGGTGAGCTGTCGTGTTGTTTACTCAGTGCGGCAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCATTCGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGCCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGACAAGGA--TTTTTTGACTTGTTTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTAGGCCAACGTTTGTTGGTCGTCAACTTCTTAGAGGGACTATTGACTATTAGTCAATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATCAAGTCAACGAGTTTACAACCTTGGCCGGAAGGTCTGGGTAATCTTTTGAAACTTGATCGTGCTGGGGATAGTCCATTGCAATTATTGGACTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGCTTTCGGATTGGATCTTTGCAGCTGGCAACAGCAGCGAGGGACTGAAAAGTTATCC----------------------------TAACATGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCTGGTAC-T-CCGAATTGTAGTTTAAAGAAGCGTTTTCGGTG-GCGCCTGGGTATAAATCCTTTGGAATAGGGTATCATAGAGGGTGAGAATCCCG-TGACTCAGTGAATGCTACTATGTGATACGTTTACAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAAT?CAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGACACCA-TCATGCGGGTGGGAAATCAAT----CTTTTTGCACTTTTTCATTTGCAGGTCAACATCAGTTTCTTCGCT?GACAAAACT-GAGAGAAGGTAGCAGCTTT--GGCTGTGTTATAGCTCGGAGCGATACAGCGGAGGGGACTGAGGCTTTCGCAGTGTGTGCTTTACAA--TGC-ATGC-ATTTTGCGCCGTGTC-GCTTAGGATGTTGACTTAATGGTT?TAAACGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------CAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTCGCTTTCACCCTCGGTGTCAAGCAGCTCATTGTCGCCGTCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCCCAGGACCGTTTCGAGGAAATCGTCAAGGAAGTCTCCACCTTCGTCAAGAAGGTCGGTTACAACCCCAAGGCTGTCGCTTTCGTCCCCATCTCCGGATGGCACGGTGACAACATGTTGGAGGAGTCCACCAACATGCCCTGGTTCAAGGGATGGACCAAGGAGACCAAGGCCGGTTCCCAGAAGGGTAAGACCCTTCTCGAGGCCATTGATGCCATTGAGCCCCCATCTCGCCCCACCGAGAAGCCCCTCCGTCTTCCTCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACAGTTCCAGTCGGTCGTGTCGAGACTGGTATCATCAAGGCCGGTATGGTTGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAAATGCACCACGAAGTCCTCACTGAGGGTATTCCCGGTGACAACGTCGGATTCAACGTCAAGAACGTCTCTGTCAAGGATATTCGCCGTGGTAACGTCTGCTCTGACTCCAAGAACGACCCCGCTAAGGAGGCTGCTTCCTTCAACGCTCAGGTTATCGTCTTGAACCACCCCGGTCAGATCTCCAACGGATATGCCCCAGTCTTGGATTGCCACACCGCCCACATTGCCTGCAAGTTCGCTGAGATCCTCGAGAAGATCGATCGTCGTACCGGTAAGGCCATGGAGGAGTTCCCCAAGTTCATCAAGTCTGGTGATGCCGCCATCGTCAAGTTCATCCCCTCCAAGCCTCTCTGCGTTGAGTCCTTCC Sphaerocreas_pubescens_NBRC109377 GCCCGCAAGGGCTTGCTTGGTGATTCATAATAACTTGTCGAATCGTATGGCCTTGTGCCGACGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTTAACGGGTAACGGGGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAATACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATCCAGGGCCTTTTTGGTCTTGGAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGATTAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAATTTTAGATCTGGGCGGGTGGTCCTTCATT---GAAGCGTACTACT-TGGCCGGATCTCACCTTCTGGTGAGCCAGTATGCTCTTTACTGGGTGTGCTGGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTTAAAGCAGGCCTATGCTTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAATAGGACTTCAGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTTAGTAGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACTAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCAGACGATGTTATTTACTGACTCGTTTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGCTTAATTGCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTATGCCAATAATTATTGGTAGTCAACTTCTTAGAGGGACTGTCGGCGATTAGCCGACGGAAGTTTTAGGCAATAACAGGTCTGTTATGCCCTTAGATGTCCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGAAGTCAACAAGTTTATAACCTTGGCCGGAAGGTCTGGGTAATCTTTTGAAACTTCATCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGAGTCATCAGCTCGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGTCCCTCGGATTGGTGTTAAGTAGCTGGCAACAGCAATT-GACGCTGAGAAGT------CATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGACA--TATAGCCCGAGTTGTAAGCTAGAGAGGTGTTTTCGGTAGGCGCCCGGGTTTAAGTCTCTTGGAATGGGGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCG-TGATTCGGAGCAGTCTACTATGTGATACATCTTCAAAGAGTCGGTTTGTTTGGGAATGCAGACCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGTTTGGAATTAGTCATGTCGGCAAGAAATCAGCCTGGCTTTTTGCACTTTCTTGTAGGCAGGTCAGCGTCAGTTTTGGTGCCAGAAAAAAGTTGAGAGAATGTGGCTCGCTTC-GTGAGTGTTATAGCTCTGGCCAATATGGTGACTGGGACTGAGGTCTGCAGCCAACCGGTTT-ACAGCTTGCTGATCAGATTTGATATGC-TGGGCTTAGGTCGCTGACTTAATGATTCCAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTCTGCGAGTATTTGGGTGGTAAACCCGAATGCGTAATGAAAGTGAATGCGGTGGGATCCAGCACCATCGA------------------------------------------------ATCATCGTTGCTATTAACAAGATGGACACCACCAAGTG?TCTGAGGATCGTTATAATGAAATCGTCAAGGAAGTCTCTAACTACCTCAAGAAGATCGGCTACAACCCCAAGACTGTTCCATTCGTCCCTATTTCCGGCTGGCACGGCGACAACATGTTGGAGCCCTCTACAAATATGCCATGGTTTAAGGGATGGACTAAAGAAACCAAAGCTGGCAACGCCACCGGCAAGACTCTCCTTGAAGCTATTGATGCCATTGAACCCCCATCTCGGCCAACCGATAAGCCCCTTCGCTTACCCCTTCAAGATGTCTACAAGATTGGCGGTATCGGCACTGTCCCCGTCGGCCGTGTTGAAACTGGTATTATTAAAGCTGGTATGGTTGTGACTTTCGCCCCTGTCGGTCTTTCAACTGAAGTCAAGTCTGTCGAAATGCATCACGAGCAACTTACTGAGGGTGTCCCCGGAGATAACGTTGGCTTTAACGTCAAGAACGTTTCCGTCAAGGAAATCCGCCGTGGCTTTGTCACCTCCGACTCTAAGAACGACCCTGCTAAGGAAGCCGCCTCTTTCACTGCTCAAGTCATCGTCCTTAACCACCCAGGTCAGATCGGTGCTGGTTATGCCCCAGTTTTGGATTGCCACACTGCCCACATTGCTTGCAAGTTTGCTGAGCTTCAGGAG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; END; BEGIN TREES; TITLE 'Endogone 18S+28S+EF1a'; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Endogone_flammicorona_EF13002, 2 Endogone_incrassata_KPM_NC0024213, 3 Endogone_incrassata_KPM_NC0024214, 4 Endogone_incrassata_9044_I, 5 Endogone_lactiflua_EL14001, 6 Endogone_lactiflua_OSC_80932, 7 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024226, 8 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024227, 9 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024229, 10 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024230, 11 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024232, 12 Endogone_pisiformis_KPM_NC0024233, 13 Endogone_pisiformis_DAOM_233144, 14 Endogone_pisiformis_OSC_80931, 15 Endogone_pisiformis_OSC_112172, 16 Endogone_aggregata_DAR74991, 17 Endogone_oregonensis_OSC_130614, 18 Endogone_magnospora_DAR69441, 19 Endogone_corticioides_A11001, 20 Endogone_corticioides_A12001, 21 Endogone_corticioides_A13001_3, 22 Endogone_corticioides_A13001_4, 23 Endogone_corticioides_A14001, 24 Endogone_corticioides_A14002, 25 Endogone_sp._OSC_T13431, 26 Endogone_sp._OSC_T26631, 27 Endogone_sp._OSC_T32492, 28 Endogone_sp._OSC_T32417, 29 Endogone_sp._PERTH7648049, 30 Endogone_sp._PERTH7648847, 31 Sphaerocreas_pubescens_NBRC109377, 32 Mortierella_chlamydospora_NRRL2769; TREE tree_1 = [&R] ((((5:0.007909,(6:0.001088,1:0.001594):0.00284):0.03487,((((27:3.0E-6,(28:0.003635,4:3.0E-6):3.0E-6):8.03E-4,(3:0.001742,2:3.0E-6):0.002055):0.008344,((26:0.004376,(25:0.001826,((16:3.0E-6,18:3.0E-6):3.0E-6,(30:0.006391,29:0.0017):0.003603):3.0E-6):0.003435):0.018999,17:0.007326):0.004955):0.006675,(((((9:3.0E-6,7:3.0E-6):3.0E-6,((10:3.0E-6,12:3.0E-6):3.33E-4,(8:0.001616,(15:0.008622,11:7.19E-4):3.0E-6):3.0E-6):3.28E-4):0.001414,14:3.0E-6):0.002426,13:0.004548):0.008002,((19:3.0E-6,24:3.35E-4):3.0E-6,(((21:3.0E-6,22:0.001549):8.88E-4,20:3.0E-6):4.36E-4,23:6.92E-4):3.0E-6):0.007207):0.009836):0.026394):0.038305,31:0.125015):0.076115,32:0.076115); END;