#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 03, 2021; 3:42 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Crous P.W., Braun U., Schubert K., & Groenewald J.Z. 2007. Delimiting Cladosporium from morphologically similar genera. Studies in Mycology, 58: 33-56. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1899] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=79; TAXLABELS Aporothielavia_leptoderma Ascochyta_pisi Athelia_epiphylla Bisporella_citrina Blumeria_graminis_f.sp._bromi Catenulostroma_castellanii Catenulostroma_chromoblastomycosa Catenulostroma_germania Chaetomium_globosum Chaetomium_homopilatum Cladoriella_eucalypti_CBS_115899 Cladoriella_eucalypti_DQ195790 Cladosporium_bruhnei Cladosporium_cladosporioides_DQ008145 Cladosporium_cladosporioides_DQ008146 Cladosporium_iridis Cladosporium_uredinicola Coniothyrium_palmarum Devriesia_acadiensis Devriesia_americana Devriesia_shelburniensis Devriesia_staurophora_DQ008150 Devriesia_staurophora_DQ008151 Devriesia_thermodurans Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009455 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009456 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009457 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009458 Didymella_bryoniae Didymella_cucurbitacearum Fasciatispora_petrakii Hormoconis_resinae_CBS_184.54 Hormoconis_resinae_CBS_365.86 Hyalodendriella_betula Leptospora_rubella Mycosphaerella_africana Mycosphaerella_irregulariramosa Mycosphaerella_lateralis Mycosphaerella_marksii Mycosphaerella_punctiformis Myxotrichum_deflexum Neofabraea_alba Neofabraea_malicorticis Ochrocladosporium_elatum Ochrocladosporium_frigidarii Parapleurotheciopsis_inaequiseptata Passalora_dahliae Passalora_eucalypti Passalora_fulva Paullicorticium_ansatum Penidiella_columbiana Penidiella_nectandrae Penidiella_rigidophora Penidiella_strumelloidea Penidiella_venezuelensis Phaeosphaeria_avenaria Phlogicylindrium_eucalypti Phoma_herbarum Plectosphaera_eucalypti Pseudocercospora_paraguayensis Pseudomassaria_carolinensis Rachicladosporium_luculiae Ramularia_aplospora Retroconis_fusiformis Rhizocladosporium_argillaceum Sarcoleotia_turficola Staninwardia_suttonii Stenella_cerophilum Subramaniomyces_fusisaprophyticus Teratosphaeria_alistairii Teratosphaeria_cryptica Teratosphaeria_juvenis Teratosphaeria_molleriana Teratosphaeria_suttonia Thedgonia_ligustrina Torrendiella_eucalypti_CPC_11049 Torrendiella_eucalypti_CPC_11050 Toxicladosporium_irritans Verrucocladosporium_dirinae ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=73; TAXLABELS Aporothielavia_leptoderma Ascochyta_pisi Athelia_epiphylla Bisporella_citrina Blumeria_graminis_f._sp._bromi Catenulostroma_castellanii Catenulostroma_chromoblastomycosa Catenulostroma_germania Chaetomium_globosum Chaetomium_homopilatum Cladoriella_eucalypti_CBS_115899 Cladoriella_eucalypti_DQ195790 Cladosporium_bruhnei Cladosporium_cladosporioides_DQ008145 Cladosporium_cladosporioides_DQ008146 Cladosporium_iridis Cladosporium_uredinicola Coniothyrium_palmarum Devriesia_acadiensis Devriesia_americana Devriesia_shelburniensis Devriesia_staurophora_DQ008150 Devriesia_staurophora_DQ008151 Devriesia_thermodurans Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009455 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009456 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009457 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009458 Didymella_bryoniae Didymella_cucurbitacearum Hormoconis_resinae_CBS_184.54 Hormoconis_resinae_CBS_365.86 Hyalodendriella_betula Leptospora_rubella Mycosphaerella_africana Mycosphaerella_irregulariramosa Mycosphaerella_lateralis Mycosphaerella_marksii Mycosphaerella_punctiformis Myxotrichum_deflexum Neofabraea_alba Neofabraea_malicorticis Ochrocladosporium_elatum Ochrocladosporium_frigidarii Passalora_dahliae Passalora_eucalypti Passalora_fulva Paullicorticium_ansatum Penidiella_columbiana Penidiella_nectandrae Penidiella_rigidophora Penidiella_strumelloidea Penidiella_venezuelensis Phaeosphaeria_avenaria Phoma_herbarum Pseudocercospora_paraguayensis Rachicladosporium_luculiae Ramularia_aplospora Retroconis_fusiformis Rhizocladosporium_argillaceum Sarcoleotia_turficola Staninwardia_suttonii Stenella_cerophilum Teratosphaeria_alistairii Teratosphaeria_cryptica Teratosphaeria_juvenis Teratosphaeria_molleriana Teratosphaeria_suttonia Thedgonia_ligustrina Torrendiella_eucalypti_CPC_11049 Torrendiella_eucalypti_CPC_11050 Toxicladosporium_irritans Verrucocladosporium_dirinae ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3771] TITLE 28S_rDNA_parsimony; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=996; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aporothielavia_leptoderma ---------------------------------CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCA-ACTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGACGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCGGGCGGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCCGCCCGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGATAAAGGTCCC-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCGGGGCGTAATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCT-GGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGG-CG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAG------------- Ascochyta_pisi --------------------------------ACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTT--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--CTACCCGGTGCACTCTTCTATAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGAACTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Athelia_epiphylla TTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGACACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTCCGGGCGTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTCGGACCGTGTACAAGTCTTCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTACCGATGCTTTTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCG-TTGGCCGAGACTCA-GCCTGGCTT----GCCTGGTGTACTT-CTCGGTTGACGGGTCAGCATCAGTTTTGACCGCCGGATAAAGGTTGG-AGGAATGTGGC-ATC-CCTCG--GGATGTGTTATAGCCTTCGATTCGCATACGGCGATT-GGGACTGAGGAACTCAGCACGCCTTTATGGTCGGGGTTCGCCCACGTAACGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAATTGAGATCCCTG-TCGCGGGGAGCATCGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Bisporella_citrina ------------------------------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCTTTC--AGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGCGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGCTGCC--TCCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTG-CGCGCGGTCGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGGCCGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTGGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCC-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTTGAAGACTGCCGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGAAGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCGGTATTCTTCTGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Blumeria_graminis_f._sp._bromi TTGACCTCGAATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGATCCATT-AGGAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGCGACGAGTCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATGCGGCCGGGTGCT--CGATGCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-GGCACTGTGGATCA-TCCGAGGTT--CTCCTCGGTGCACTCGGCAGTGC-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGTGGTTGGATAAAGACCTG-TGGAATGTAGC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCACAGGTGCCATGCG-ACCAACCCGGACTGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC-CATAAGGGGGCATCATCGACCGATCCGGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Catenulostroma_castellanii -----------------------------------------------------------------CCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGGCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGCCCGG-CTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAGGCTAAATATCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAA-AGGCGTGCGGAATGTAGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCCGCGCGCACAATACG-GCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGCTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAACC-CGCAAGGGTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCG-------------------------- Catenulostroma_chromoblastomycosa TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGACAA-AGGCGCGGGGAATGTGGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCCCCGCGCGCAATACG-GCGTCTCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTC--G-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Catenulostroma_germania ---------------------------------------------------------------------CAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-TTGG---CACCCGCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGATAA-AGGTAGCGGGAATGTGGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCTCGCTACACAATACG-GCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--CGCAAG-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCTTGC-- Chaetomium_globosum --------------------------------------------------------GAAAAGAA-C-AACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCT-TCTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGATGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCGGGCGGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCCGCCCGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGATAAAGGTCCT-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCGGGGCGTAATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Chaetomium_homopilatum ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCA-ACTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGACGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCCGGCTGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCTGCCGGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGATAAAGGTCCT-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCAGGGCGTCATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Cladoriella_eucalypti_CBS_115899 ----CCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGACGCCTCGGGGCCCGC-CCGGTCTAAGTCCCTTGGAACAGGGTGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGACTCG---GTCCCCGTGTGAGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTACGACCAGACTCG-GCCGCGGTTGCTCA-GCCCGTCTT--ATGACCGGCGTA-TCTTCCGCGG-CCGGGCCAGCATCGGTTCCGACGGCCGGATAAAGGCCCG-GGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTCGGGTGCAATGCG-GCCCGTCGGGACCGAGGACCGC-GT-TC-------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTACCGGTGCACCATCGACCGATCCGGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAAATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATC--------------------------- Cladoriella_eucalypti_DQ195790 -------------------------------------------------------GGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGACGCCTCGGGGCCCGC-CCGGTCTAAGTCCCTTGGAACAGGGTGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGACTCG---GTCCCCGTGTGAGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTACGACCAGACTCG-GCCGCGGTTGCTCA-GCCCGTCTT--ATGACCGGCGTA-TCTTCCGCGG-CCGGGCCAGCATCGGTTCCGACGGCCGGATAAAGGCCCG-GGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTCGGGTGCAATGCG-GCCCGTCGGGACCGAGGACCGC-GT-TC-------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTACCGGTGCACCATCGACCGATCCGGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAAATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Cladosporium_bruhnei TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---CGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_cladosporioides_DQ008145 TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTAACCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---TGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_cladosporioides_DQ008146 TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---CGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_iridis ----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---CGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_uredinicola ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTAACCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---TGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAAATTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Coniothyrium_palmarum --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTGGCC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGCTT--TTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCGTGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCGTATAGGGGAGGCGTCA-TACA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATTT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-CTTACGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATC--------------------------- Devriesia_acadiensis -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TTGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGTCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCAGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCTGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAAC----------------------- Devriesia_americana -------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGCAGCGGCCGGTCTAAGTCTCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTGG---CACCTTACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ACCGCCT-GCAGGCCAGCGTCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-AGGCTTCGGGAATGTAGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCGTTGCACAATACG-GCGCGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGACGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGATCAATTGTGCGAGTGTTCGGGTGAAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGCGAGAACCCTTCACGGGCGCATCGTCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGAATGAAACCAGGGGAAACCCTGGCGGAAGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Devriesia_shelburniensis -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCACCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCA-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Devriesia_staurophora_DQ008150 ---------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCAGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCTGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Devriesia_staurophora_DQ008151 ---------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCAGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCTGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Devriesia_thermodurans -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTCGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CTTG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGCGCGCCGGAGAA-AGGCGCCGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCGGCGCACAATACG-GCGCCGCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009455 ----------------------------CTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGT-------- Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009456 -------------------------------------------------AGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTT------- Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009457 -------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009458 ----------ATCAGGTAGGGATAACCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Didymella_bryoniae TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--CTACCCGGTGCACTCTTCTATAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCC-TTTCG-GGGAGATCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGAC-------------------------------- Didymella_cucurbitacearum -----------------------------------------------------------------------GGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--CTACCCGGTGCACTCTTCTATAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCC-TTTCG-GGGAGATCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Hormoconis_resinae_CBS_184.54 ---------------------------------------------------------AAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTGTGACCGGTCGCC--TTCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGCGGTCGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCGGCCGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTCTGGGTGGTTGGATAAAGGCCTG-GGGAATGTGGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCCAGGTGCAATGCA-GCCTACCTGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATAGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Hormoconis_resinae_CBS_365.86 --------------------------------ACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTGTGACCGGTCGCC--TTCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGCGGTCGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCGGCCGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTCTGGGTGGTTGGATAAAGGCCTG-GGGAATGTGGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCCAGGTGCAATGCA-GCCTACCTGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATAGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Hyalodendriella_betula ---------------------------GCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGTTGCC--TTCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGTAGTTGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGATTGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTTGGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TTC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCCGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATTTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCGCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAG---------------------------------- Leptospora_rubella --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTTA-TCTGGACTT--TTGTCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATTT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-CTTT-GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGT-------- Mycosphaerella_africana ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGCCAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CACG---CAGCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GTAGCGAT-GTTCC-GCTGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ATCGTCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGCCCCCTTGATAA-GACCTA-AGGAATGTGGC-TCT--CTTG-GGGA-ATGTTATAGCCTGTGGT--GATGCA-GCGTGGCTCGG-GGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGAATGTGGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACAGGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Mycosphaerella_irregulariramosa ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTACCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAAAATCCCGTATGTGACCGG-CACG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCTGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCC-GCAACCAGACTT--GCGGCAGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCATTC-TCTGTCG-CGAGGCCAT-ATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTGG-AGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCTTCCAGT--GATGCG-GCGTGTCTCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTG-GCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Mycosphaerella_lateralis ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTACCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CCCG---CGCCCTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-ACGGCGGT-GTTCC-CCCGGGCTT--CTGCCGGGTCTACTG-ACGGTTT-TCAGGCCATCATCGTCTGG-GCCGCCGGAGAA--ACCGTCAGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTGTCGA--CATGCG-GCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC-GCAATG-------------------------------C-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CTT--CGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTGGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Mycosphaerella_marksii ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTTGGCAGCGGCCCGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGCG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GC-GCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACCAT-GGGAATGTGGC-TCC--CT-G--GGA-GTGT-ATAGCCCACG----TGTG-G-GCGTGTCCCGG-CGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTGGG-GTAATGGTTGCA-GCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CTT--CGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTGGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Mycosphaerella_punctiformis ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGCGACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-CCCG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTC-TAGGCAGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-TCTGTCT-CGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGATAA-GACCTT-AGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTCTGGT--GATGCG-GCGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGTAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Myxotrichum_deflexum -------------------------------AACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTCTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGG-TGGC--CGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGCGGCCGATCA-TCCGGTGCT--CGCACCGGTGCACTCGACCGCGC-GCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGCCCC-AGGAATGTGGC-TCT-CTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTGGGGCGCAATGCA-GCCCGCCCGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGCTAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Neofabraea_alba ---------------------------------------------------------------------------TTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGGTCTTTC--AGGCTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGCCGCT--TGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGTGTTGTTGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGACCTCAC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Neofabraea_malicorticis ------------------------------------CTACATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGGTCTTTC--AGGCTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGTTGCT--TGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGTGTCGTCGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGGCTTCAC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCGGAAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Ochrocladosporium_elatum -------------------------CCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAACC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGCTT--TTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGATCTC-TATCACGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGATGTCA-TACA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-CTTAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAA----------------------------- Ochrocladosporium_frigidarii -----------------------------------------------------GAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT---CCAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAACC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGCTT--TTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGATCTC-TATCACGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGATGTCA-TACA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAAAGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCC-CTTAAGGGTGCACCATCGACCGATCTTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACACGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGA--------------------------------- Passalora_dahliae ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGCCAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGCG---CAGCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GTAGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ATCGTCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTA-AGGAATGTAGC-TTC-CCTCG-GGAA-GTGTTATAGCCTGTGGT--GATGCA-GCGTGTCTCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Passalora_eucalypti ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGCGGTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTGA-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTACAACCAGACTTT-GCGGCAGT-GTTCC-GCCGG-CTT--CTGACCGGCT-ACTC-TCTGTCG-TGAGGC-ATCATCGTCTGGGCCCGCCGGATAA-GACCTA-AGGAATGTAGC-TAC-CTTCG-GGTA-GTGT-ATAGCCTTTGGT--GATGCG-GCGAGGCTCGG-CGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTAGTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Passalora_fulva ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGCCAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-TGCG---CAGCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GTAGCGAT-GTTCC-GCTGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ATCGTCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTA-AGGAATGTAGC-TTC-CCTCG-GGAA-GTGTTATAGCCTGTGGT--GATGCA-GCGCGTCTCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGCCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Paullicorticium_ansatum TCAGCCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGGTTTC--ACCGTCCGAGTTGTATGCTTACGAAGTGTTTTCGGTGTTGGACCATGTACAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACTTGACATGGACTCCCAGTGCCT-TGTGATACACTTTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAGCGCTTGAAGTCAGTCGCG-TCTCTAGGAATTCA-GCCTTGAA--------CGGTGTATTTTCCTAGTTGACGGGCCAACATCGATTTTGGTCGGCGGAAATGGGCTTG-AGGAATGTGGC-ACC--TTTG--GGT-GTGTTATAGACTCTT-GTCGCAAACGTCGGTT-GGGATCGAGGACCGCAGCTTCG------------------------------GCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGGGAGGCCGTTAAGGCTGCACCATCGACCGATCCGGATCTTTAGTGATGGATTTGAGTGAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Penidiella_columbiana TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGC-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCACTTGGGGGCGTCGGATAA-AGGCGTCGGGAATGTGGC-CCT---TCG---GG-GTGTTATAGCCCGGCGCACAATACG-ACGACTCCCGAGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGC--TTA--G-GCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Penidiella_nectandrae ----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACCTGGCGC-------AGGCCCGGATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGCG---CACCCTTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAATCAGACTCC-GCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCACTC-GCCGCCG-TGGGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGAGAA-GACCTG-AGGAATGTAGC-TCA--TT-----GA-GTGTTATAGCCTCGGGT--GATACG-GCGCGCCTCGGGCGAGGTCCAC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGATTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Penidiella_rigidophora --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGTCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGATAA-AGACGTGGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCCACGTGCAATACG-GTGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTC--G-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Penidiella_strumelloidea TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGT-------CAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCTAGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-TTGG---CACCTAACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-CGGGCGGT-GTTCC-GCCGGGCTT--CTGCCCGGTCTACTC-GCCGCCC-GCAGGCCAGCATCGTTTGGGGCCGCCGGAGAA-AGGCGTCGGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCGGCGCACAATACG-GCGCGTCCCGAGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATACTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTA------------------------------ Penidiella_venezuelensis ------TCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-TAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-CTTG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCACTTGGGAGCGCCGGATAA-AGGCGTGGAGAATGTAGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCTCCGCGTACAATACG-GCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--CGCAAG-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Phaeosphaeria_avenaria ------------------------------------TAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGGAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTATCC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTTA-TCTGGACTT--TTGTCCAGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCC-TTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTT-AGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Phoma_herbarum ----------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTT--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--TTACCCGGTGCACTCTTCTACAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGAACTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Pseudocercospora_paraguayensis ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTGATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-CTTG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCC-GCAACCAGACTGT-GCGGCGGT-GTTCGGGCTGGTCTT--CTGACCGGCCCACTC-GCCGCCG-TGAGGCCATCATCGTCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTT-AG-AATG-AGC-TCC-CTTCG-GGGT-GTGT-AAAGCCTCTGGT---ATCA--GCGCG-TTCGG-CGAGGTCCGC-G-TTCG------------------------------GC-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTC-GCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGACCCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Rachicladosporium_luculiae -------CGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGAAAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTTCACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACCTT-GGTAATGTAGC-TCCTCCTCGGGGGA-GTGTTATAGACCATGTT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTTATT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Ramularia_aplospora --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGCGACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CCCG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTCTGGGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGTCC-CGAGGCCAACATCATCTGGGACCGTCGGATAA-GACCTC-AGGAATGTAGC-TCCCCCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTGTGGT--GATGCG-ACGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Retroconis_fusiformis -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCA-ACTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGACGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCGGGCGGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCCGCCCGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGACAAAGGTCCT-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCAGGGCGTAATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTATTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATC------------------- Rhizocladosporium_argillaceum TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTT-GGGGGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTCGGGCGGGGCGCCGGTCCAAGTGCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGCGTGCC--TCCGCCCGTGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTCG-TGCCTAGTCGATCA-TCCGGGGCT--CGCCCCGGTGCACTCGGCTGGGC-GTGGGCCAGCATCAGCTCTGGCGGTCGGATAAAGGCTGC-GGGAATGTGGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCGCGGTGCCATGCG-ACCTGTCGGGGCTGAGGACCGC-GCTCCG------------------------------GC-GAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAATATCTATGCGAGTATTTGGGTGTCAAACCCACATGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGACCC-CGCGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGAGAGTGAACTTTACGTGAATAGGGTGAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTAAAGGG-CG-AAAGACTAATCGA------------------------- Sarcoleotia_turficola -------------------------------AACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCA-CAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCGGTTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGGTCTC--CGCGCCCGTGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTG-CGCGCCGTCGATCA-TCCCGGGTT--CTCTCGGGTGCACTCGGCGGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTAGGGGCGGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TCC-CTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCC-GCCTCCTGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGCTAAGAACC-CTTTAGGGCGCATTAGCGACCGATCCTGATGTCTTCGGACGGATTTGAGTACGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Staninwardia_suttonii TTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-CCAG---CGCCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCGTCGTCTGGGGCCGCCGGAGAA-AGGCGGTGGGAATGTGGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCACCGCACAATACG-ACGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGACGCTGGCGTAATGGGCGCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGATCAATTATGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGCGAGAAC--CGC--G-GTGCATCGTCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATCGGACCCGAAAGTTGGTGAACTATGCCTAAATAGAATGAAACCAGGGGAAACCCTGGCGGAAGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAACTAGTAGCTGGTTCCTGC-- Stenella_cerophilum TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACCTGGCGCTT-----GCGTCCGGATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CGCG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCCGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTCCCACCAGACTCC-GCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-TGGGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACCGC-AGGAATGTAGC-TCA--TT-----GA-GTGTTATAGCCTGCGGG--GATGCG-GCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTGGGCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGC--TTC--G-GCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGG------------------------------------------ Teratosphaeria_alistairii TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCATCTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGCG-GGGAATGTGGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCCCGCGCACAATACG-GTGACCCTCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTAACCGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTG--- Teratosphaeria_cryptica ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGTTCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCATTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAA-AGGCGTAGGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GTATTATAGCCCCGCGCACAATACG-GCGCCGCTCGGGT-AGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGGGTAATGGTTGTT-GCGGCCCGTCTTGAACCACGGGCCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGCGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Teratosphaeria_juvenis ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTC-AGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCATGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TAGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTGTACTC-GCCGCCG-GCGGGCCAGCATCACTTGGGGGCGCCGGATAA-AGGCGCGGGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCCGCGCACAATACG-GCGATCCTCGAGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTA-GCGGCCCGTCTTGAACCACGGGCCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGCGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGGATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Teratosphaeria_molleriana ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGACAA-AGGCGCGGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCCGCGCACAATACG-GCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGATTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAAGATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Teratosphaeria_suttonia ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------CCGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCCTC-GGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGCGACCGG-TCGG---CACCCGCCACGTGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-CGGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAA-AGGCGC-GGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GCGTTATAGCC-CGCGCGCAATACG-GCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTCTG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTGGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCCATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGG--CGTGAG-CCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCGTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Thedgonia_ligustrina --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTCGCTCTTTG--AGGGCGCGCGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGAGTGTGGCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGGCGCC--TTCGCTCGTGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATCTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGTAGGTGATCA-TCCGGGCTT--CTGTCCGGTGCACTCGCCTGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGCGGTGGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTACC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCC-GCCTGCCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGCTGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATAGGGGCG-AAAGA--------------------------------- Torrendiella_eucalypti_CPC_11049 ----------------------------------------------------------AAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGCTGCC--TTCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CATGCCGTCGATCA-TCCTGGGTT--CTCCCTGGTGCACTCGGCGGCGT-TCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTGGC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGTAATTAACGTGAACGGAGGTACGAACC-CTTTAGGGTGCAGTATCGACCGGTCCTGATGTCTTCGGATGGATCTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCAC----------------- Torrendiella_eucalypti_CPC_11050 ----------------------------------------------------------AAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGCTGCC--TTCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CATGCCGTCGATCA-TCCTGGGTT--CTCCCTGGTGCACTCGGCGGCGT-TCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTGGC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGTAATTAACGTGAACGGAGGTACGAACC-CTTTAGGGTGCAGTATCGACCGGTCCTGATGTCTTCGGATGGATCTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCAC----------------- Toxicladosporium_irritans ---------------GTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCTTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGAGAGG---CGCCCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCCTTTGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--CGCAAG-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Verrucocladosporium_dirinae TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTAC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GTGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAGCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATC--------------------------- ; END; BEGIN SETS; CHARSET lsu (CHARACTERS = 28S_rDNA_parsimony) = 76-618 649-954; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA_parsimony) = N: 1-996; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA_parsimony) = N: 1-996; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3770] TITLE 28S_rDNA_Bayesian; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=996; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aporothielavia_leptoderma ---------------------------------CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCA-ACTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGACGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCGGGCGGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCCGCCCGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGATAAAGGTCCC-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCGGGGCGTAATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCT-GGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGG-CG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAG------------- Ascochyta_pisi --------------------------------ACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTT--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--CTACCCGGTGCACTCTTCTATAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGAACTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Athelia_epiphylla TTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGACACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTCCGGGCGTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTCGGACCGTGTACAAGTCTTCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTACCGATGCTTTTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCG-TTGGCCGAGACTCA-GCCTGGCTT----GCCTGGTGTACTT-CTCGGTTGACGGGTCAGCATCAGTTTTGACCGCCGGATAAAGGTTGG-AGGAATGTGGC-ATC-CCTCG--GGATGTGTTATAGCCTTCGATTCGCATACGGCGATT-GGGACTGAGGAACTCAGCACGCCTTTATGGTCGGGGTTCGCCCACGTAACGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAATTGAGATCCCTG-TCGCGGGGAGCATCGATGCCCGGACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Bisporella_citrina ------------------------------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCTTTC--AGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGCGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGCTGCC--TCCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTG-CGCGCGGTCGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGGCCGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTGGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCC-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTTGAAGACTGCCGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGAAGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCGGTATTCTTCTGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Blumeria_graminis_f.sp._bromi TTGACCTCGAATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGATCCATT-AGGAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGCGACGAGTCCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATGCGGCCGGGTGCT--CGATGCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-GGCACTGTGGATCA-TCCGAGGTT--CTCCTCGGTGCACTCGGCAGTGC-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGTGGTTGGATAAAGACCTG-TGGAATGTAGC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCACAGGTGCCATGCG-ACCAACCCGGACTGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC-CATAAGGGGGCATCATCGACCGATCCGGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Catenulostroma_castellanii -----------------------------------------------------------------CCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGGCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGCCCGG-CTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAGGCTAAATATCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAA-AGGCGTGCGGAATGTAGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCCGCGCGCACAATACG-GCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGCTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAACC-CGCAAGGGTGCACTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCG-------------------------- Catenulostroma_chromoblastomycosa TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGACAA-AGGCGCGGGGAATGTGGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCCCCGCGCGCAATACG-GCGTCTCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTC--G-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Catenulostroma_germania ---------------------------------------------------------------------CAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-TTGG---CACCCGCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGAGCGCCGGATAA-AGGTAGCGGGAATGTGGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCTCGCTACACAATACG-GCGCCTCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--CGCAAG-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCTTGC-- Chaetomium_globosum --------------------------------------------------------GAAAAGAA-C-AACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCT-TCTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGATGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCGGGCGGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCCGCCCGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGATAAAGGTCCT-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCGGGGCGTAATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Chaetomium_homopilatum ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCA-ACTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGACGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCCGGCTGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCTGCCGGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGATAAAGGTCCT-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCAGGGCGTCATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Cladoriella_eucalypti_CBS_115899 ----CCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGACGCCTCGGGGCCCGC-CCGGTCTAAGTCCCTTGGAACAGGGTGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGACTCG---GTCCCCGTGTGAGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTACGACCAGACTCG-GCCGCGGTTGCTCA-GCCCGTCTT--ATGACCGGCGTA-TCTTCCGCGG-CCGGGCCAGCATCGGTTCCGACGGCCGGATAAAGGCCCG-GGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTCGGGTGCAATGCG-GCCCGTCGGGACCGAGGACCGC-GT-TC-------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTACCGGTGCACCATCGACCGATCCGGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAAATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATC--------------------------- Cladoriella_eucalypti_DQ195790 -------------------------------------------------------GGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGACGCCTCGGGGCCCGC-CCGGTCTAAGTCCCTTGGAACAGGGTGTCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGACTCG---GTCCCCGTGTGAGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTACGACCAGACTCG-GCCGCGGTTGCTCA-GCCCGTCTT--ATGACCGGCGTA-TCTTCCGCGG-CCGGGCCAGCATCGGTTCCGACGGCCGGATAAAGGCCCG-GGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTCGGGTGCAATGCG-GCCCGTCGGGACCGAGGACCGC-GT-TC-------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCGGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTGTGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTACCGGTGCACCATCGACCGATCCGGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAAATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Cladosporium_bruhnei TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---CGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_cladosporioides_DQ008145 TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTAACCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---TGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_cladosporioides_DQ008146 TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---CGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_iridis ----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---CGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Cladosporium_uredinicola ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTAACCACCGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGG---TGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAA-GACTTG-AGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTCTTGT--GATGCA-GCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC--CGCAAG-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAAATTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Coniothyrium_palmarum --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTGGCC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGCTT--TTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCGTGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCGTATAGGGGAGGCGTCA-TACA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATTT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-CTTACGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATC--------------------------- Devriesia_acadiensis -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TTGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGTCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCAGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCTGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAAC----------------------- Devriesia_americana -------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGCAGCGGCCGGTCTAAGTCTCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTGG---CACCTTACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ACCGCCT-GCAGGCCAGCGTCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-AGGCTTCGGGAATGTAGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCGTTGCACAATACG-GCGCGCGCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGACGCTGGCGTAATGGTCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGATCAATTGTGCGAGTGTTCGGGTGAAAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGCGAGAACCCTTCACGGGCGCATCGTCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGAATGAAACCAGGGGAAACCCTGGCGGAAGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Devriesia_shelburniensis -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCACCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCA-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Devriesia_staurophora_DQ008150 ---------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCAGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCTGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Devriesia_staurophora_DQ008151 ---------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGGGCGCCGGAGAA-AGGTGCCAGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCTGGCACACAATACG-GTGACTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Devriesia_thermodurans -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTCGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CTTG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCGTCTGGGCGCGCCGGAGAA-AGGCGCCGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCGGCGCACAATACG-GCGCCGCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGACCATCTGTGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009455 ----------------------------CTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGT-------- Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009456 -------------------------------------------------AGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTT------- Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009457 -------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009458 ----------ATCAGGTAGGGATAACCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--TTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Didymella_bryoniae TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--CTACCCGGTGCACTCTTCTATAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCC-TTTCG-GGGAGATCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGAC-------------------------------- Didymella_cucurbitacearum -----------------------------------------------------------------------GGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--CTACCCGGTGCACTCTTCTATAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCC-TTTCG-GGGAGATCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Fasciatispora_petrakii -------------------------------------------------------------GAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCTT-----CTGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTT-TGGCGCGGTGCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGAC-ACCA----AGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCGACCAGACTTTTTCCAGGCG-AATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTTCGCCTGGT-TTAGGCCAGCATCGGTTTCTGTAGGGGGATAA-AAGCCTGGGGAAAGTAGC-TCTCTCGGG----A-GTGTTATAGCCCCTAGCATAATACC-CTTACGGGGACC-GAGGATCGC-GCTTCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCC-CTTTAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAAATGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGT--------------- Hormoconis_resinae_CBS_184.54 ---------------------------------------------------------AAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTGTGACCGGTCGCC--TTCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGCGGTCGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCGGCCGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTCTGGGTGGTTGGATAAAGGCCTG-GGGAATGTGGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCCAGGTGCAATGCA-GCCTACCTGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATAGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Hormoconis_resinae_CBS_365.86 --------------------------------ACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTGTGACCGGTCGCC--TTCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGCGGTCGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCGGCCGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTCTGGGTGGTTGGATAAAGGCCTG-GGGAATGTGGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCCAGGTGCAATGCA-GCCTACCTGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATAGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Hyalodendriella_betula ---------------------------GCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGTTGCC--TTCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGTAGTTGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGATTGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTTGGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TTC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCCGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATTTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCGCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAG---------------------------------- Leptospora_rubella --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTTA-TCTGGACTT--TTGTCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATTT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-CTTT-GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGT-------- Mycosphaerella_africana ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGCCAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CACG---CAGCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GTAGCGAT-GTTCC-GCTGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ATCGTCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGCCCCCTTGATAA-GACCTA-AGGAATGTGGC-TCT--CTTG-GGGA-ATGTTATAGCCTGTGGT--GATGCA-GCGTGGCTCGG-GGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGAATGTGGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACAGGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Mycosphaerella_irregulariramosa ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTACCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAAAATCCCGTATGTGACCGG-CACG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCTGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCC-GCAACCAGACTT--GCGGCAGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCATTC-TCTGTCG-CGAGGCCAT-ATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTGG-AGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCTTCCAGT--GATGCG-GCGTGTCTCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTG-GCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Mycosphaerella_lateralis ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTACCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CCCG---CGCCCTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-ACGGCGGT-GTTCC-CCCGGGCTT--CTGCCGGGTCTACTG-ACGGTTT-TCAGGCCATCATCGTCTGG-GCCGCCGGAGAA--ACCGTCAGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCTGTCGA--CATGCG-GCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC-GCAATG-------------------------------C-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CTT--CGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTGGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Mycosphaerella_marksii ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTTGGCAGCGGCCCGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGCG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GC-GCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACCAT-GGGAATGTGGC-TCC--CT-G--GGA-GTGT-ATAGCCCACG----TGTG-G-GCGTGTCCCGG-CGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTGGG-GTAATGGTTGCA-GCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CTT--CGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTGGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Mycosphaerella_punctiformis ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGCGACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-CCCG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTC-TAGGCAGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-TCTGTCT-CGAGGCCAACATCATCTGGGACCGCCGGATAA-GACCTT-AGGAATGTAGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTCTGGT--GATGCG-GCGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGTAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Myxotrichum_deflexum -------------------------------AACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTCTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTCGGGTGTGGCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGG-TGGC--CGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGCGGCCGATCA-TCCGGTGCT--CGCACCGGTGCACTCGACCGCGC-GCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGCCCC-AGGAATGTGGC-TCT-CTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTGGGGCGCAATGCA-GCCCGCCCGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGCTAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Neofabraea_alba ---------------------------------------------------------------------------TTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGGTCTTTC--AGGCTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGCCGCT--TGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGTGTTGTTGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGACCTCAC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Neofabraea_malicorticis ------------------------------------CTACATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGGTCTTTC--AGGCTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGGTTGCT--TGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGTGTCGTCGATCA-TCCGGGGTT--CTCCCCGGTGCACTCGGCTTCAC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TCC-TCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCGGAAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Ochrocladosporium_elatum -------------------------CCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAACC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGCTT--TTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGATCTC-TATCACGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGATGTCA-TACA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-CTTAA-GGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAA----------------------------- Ochrocladosporium_frigidarii -----------------------------------------------------GAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT---CCAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAACC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGCTT--TTGCCCGGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGATCTC-TATCACGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGATGTCA-TACA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAAAGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCC-CTTAAGGGTGCACCATCGACCGATCTTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACACGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGA--------------------------------- Parapleurotheciopsis_inaequiseptata --------------------------------------------------------GAAAAGAAACCAACAGGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT-----CGGGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTT-TGGTGCGGTACTTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGAT-ACCA----AGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTATGACCAGACTTTTTCCAGGCG-GATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTTCGCCTGGT-TGAGGCCAGCATCGATTTCTGTAGAGGGATAAAAAGCGGTGGGGAATGTGACTCTTCCGGG----A-GTGTTATAGCCCGCCGTATAATACC-TTTACGGGGATC-GAGGTTCGC-GCTCTG-------------------------------C-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCC-CTTACGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Passalora_dahliae ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGCCAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGCG---CAGCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GTAGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ATCGTCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTA-AGGAATGTAGC-TTC-CCTCG-GGAA-GTGTTATAGCCTGTGGT--GATGCA-GCGTGTCTCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Passalora_eucalypti ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGCGGTCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATTGA-CTTG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTACAACCAGACTTT-GCGGCAGT-GTTCC-GCCGG-CTT--CTGACCGGCT-ACTC-TCTGTCG-TGAGGC-ATCATCGTCTGGGCCCGCCGGATAA-GACCTA-AGGAATGTAGC-TAC-CTTCG-GGTA-GTGT-ATAGCCTTTGGT--GATGCG-GCGAGGCTCGG-CGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTAGTCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Passalora_fulva ---------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGCCAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-TGCG---CAGCCTTTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTC-GTAGCGAT-GTTCC-GCTGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-ATCGTCG-CGAGGCCAACATCGTCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTA-AGGAATGTAGC-TTC-CCTCG-GGAA-GTGTTATAGCCTGTGGT--GATGCA-GCGCGTCTCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGCCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Paullicorticium_ansatum TCAGCCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGGTTTC--ACCGTCCGAGTTGTATGCTTACGAAGTGTTTTCGGTGTTGGACCATGTACAAGTCCCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACTTGACATGGACTCCCAGTGCCT-TGTGATACACTTTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAGCGCTTGAAGTCAGTCGCG-TCTCTAGGAATTCA-GCCTTGAA--------CGGTGTATTTTCCTAGTTGACGGGCCAACATCGATTTTGGTCGGCGGAAATGGGCTTG-AGGAATGTGGC-ACC--TTTG--GGT-GTGTTATAGACTCTT-GTCGCAAACGTCGGTT-GGGATCGAGGACCGCAGCTTCG------------------------------GCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTTGCGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGGGAGGCCGTTAAGGCTGCACCATCGACCGATCCGGATCTTTAGTGATGGATTTGAGTGAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Penidiella_columbiana TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGC-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCACTTGGGGGCGTCGGATAA-AGGCGTCGGGAATGTGGC-CCT---TCG---GG-GTGTTATAGCCCGGCGCACAATACG-ACGACTCCCGAGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGC--TTA--G-GCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Penidiella_nectandrae ----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACCTGGCGC-------AGGCCCGGATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGCGGCCGTTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGCG---CACCCTTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAATCAGACTCC-GCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCACTC-GCCGCCG-TGGGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGAGAA-GACCTG-AGGAATGTAGC-TCA--TT-----GA-GTGTTATAGCCTCGGGT--GATACG-GCGCGCCTCGGGCGAGGTCCAC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGATTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Penidiella_rigidophora --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATGCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGTCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGATAA-AGACGTGGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCCACGTGCAATACG-GTGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTC--G-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Penidiella_strumelloidea TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGT-------CAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCTAGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-TTGG---CACCTAACACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-CGGGCGGT-GTTCC-GCCGGGCTT--CTGCCCGGTCTACTC-GCCGCCC-GCAGGCCAGCATCGTTTGGGGCCGCCGGAGAA-AGGCGTCGGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCGGCGCACAATACG-GCGCGTCCCGAGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA---CGCAAG--TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGGTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATACTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTA------------------------------ Penidiella_venezuelensis ------TCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-TAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-CTTG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCACTTGGGAGCGCCGGATAA-AGGCGTGGAGAATGTAGC-CCC---TCG---GG-GTGTTATAGCTCCGCGTACAATACG-GCGCCTCCCGAGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--CGCAAG-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Phaeosphaeria_avenaria ------------------------------------TAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGAGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCGTTGGGAGCGGTCCAAGTTCTTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTATCC---TTCGCCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTTA-TCTGGACTT--TTGTCCAGTGCACTCTTCTGCGG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCC-TTTCG-GGGAGGCCTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCAGACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTT-AGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Phlogicylindrium_eucalypti -------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT-----CTGGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGATTT-TGGTGCGGTACTTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGAT-ACCT----AGCCTCTGTAAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTATGACCAGACTTTTTCTAGGCG-GATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTTCGTTTAGT-TTAGGCCAGCATCGGTTCTTATAGGGAGATAA-AAGCTTTAGGAATGTGAC-TCCTCCGGG----A-GTGTTATAGCCTATTGTATAATATC-CTTACGGGGACC-GAGGTACGC-GCTCTG-------------------------------C-AAGGATGCTGGCATAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCC-ATTT-G-GTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Phoma_herbarum ----------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTT--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCC---TTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTG-CCTGTAGTTGCTCA-TCCGGGTTT--TTACCCGGTGCACTCTTCTACAG-GCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTC-TGTCATGTACC-TCT-CTTCG-GGGAGAACTTATAGGGGAGACGACA-TGCA-ACCAGCCTGGACTGAGGTCCGC-GCATCT------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Plectosphaera_eucalypti TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT-----CGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTT-TGGTTAGGTTCCTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGAT-ACCG----AGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGATTTATGACCAGACTTTTTCTGGGCG-GATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTTCGCCCAGT-TTAGGCCAGCATCGGTTTCTGTAGAGGGATAA-AAGCAGTGGGAATGTGGCACCCTCCGGG---GT-GTGTTATAGCCCATTGTATAATACC-TTTACGGGGACC-GAGGTACGC-GCTTCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCATAATGGTTATTAATCACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCC-CTTACGGGTGCATCATCGACCGATCCTGAAGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Pseudocercospora_paraguayensis ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTGATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-CTTG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCC-GCAACCAGACTGT-GCGGCGGT-GTTCGGGCTGGTCTT--CTGACCGGCCCACTC-GCCGCCG-TGAGGCCATCATCGTCTGGGACCGCTGGATAA-GACCTT-AG-AATG-AGC-TCC-CTTCG-GGGT-GTGT-AAAGCCTCTGGT---ATCA--GCGCG-TTCGG-CGAGGTCCGC-G-TTCG------------------------------GC-AAGGATGATGGCGTAATGGTTGTC-GCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGACCCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Pseudomassaria_carolinensis --------------------------------------------------------------------------ATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAACAGCTCCA-TTTGAAATCTGGCCTT-----CGGGTCCGAATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTT-TGGTTAGGTACTTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGAT-ACCG----AGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTATGACCAGACTTTTTCCAGGCG-GATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTTCGTCTGGT-TGAGGCCAGCATCGGTTTTCGTAGAGGGATAA-AAGCAGTAGGAATGTGGT-TCCTCCGGG----A-ATGTTATAGCCTATTGTATAATACC-TTTATGGGGACC-GAGGTTCGC-GCTCTG-------------------------------C-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCC-CTTACGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATGGGG-CG-AAAGACTAATCGA------------------------- Rachicladosporium_luculiae -------CGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGAAAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTTCACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACCTT-GGTAATGTAGC-TCCTCCTCGGGGGA-GTGTTATAGACCATGTT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTTATT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Ramularia_aplospora --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGTAGCGACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CCCG---CACCTTCTACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCACAACCAGACTTCTGGGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGTCC-CGAGGCCAACATCATCTGGGACCGTCGGATAA-GACCTC-AGGAATGTAGC-TCCCCCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCTGTGGT--GATGCG-ACGCGTCTCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Retroconis_fusiformis -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTT-------CGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTAGGCGCGGCACCA-ACTGAGTCCCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTATAGT--TGGACGCC---TAGCCTGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTG-CGCCGGGCGGATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTCCGCCCGGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTCGCGGGGGGACAAAGGTCCT-GGGAACGTAGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCAGGGCGTAATGCC--CTCGCGGGGACCGAGGTTCGC-GCATCT------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAACCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAG---CTT--CGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTATTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGAGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATC------------------- Rhizocladosporium_argillaceum TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTT-GGGGGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAAGATGCTTCGGGCGGGGCGCCGGTCCAAGTGCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGCGTGCC--TCCGCCCGTGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTCG-TGCCTAGTCGATCA-TCCGGGGCT--CGCCCCGGTGCACTCGGCTGGGC-GTGGGCCAGCATCAGCTCTGGCGGTCGGATAAAGGCTGC-GGGAATGTGGC-TCC-CCTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCGCGGTGCCATGCG-ACCTGTCGGGGCTGAGGACCGC-GCTCCG------------------------------GC-GAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAATATCTATGCGAGTATTTGGGTGTCAAACCCACATGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGACCC-CGCGAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGAGAGTGAACTTTACGTGAATAGGGTGAAGTCAGAGGAAACTCTGATGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTAAAGGG-CG-AAAGACTAATCGA------------------------- Sarcoleotia_turficola -------------------------------AACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCA-CAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCGGTTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGGTCTC--CGCGCCCGTGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTG-CGCGCCGTCGATCA-TCCCGGGTT--CTCTCGGGTGCACTCGGCGGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTCTAGGGGCGGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTAGC-TCC-CTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCC-GCCTCCTGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGCTAAGAACC-CTTTAGGGCGCATTAGCGACCGATCCTGATGTCTTCGGACGGATTTGAGTACGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Staninwardia_suttonii TTGACCTCGGATCGGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGTTGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-CCAG---CGCCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCTACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCGTCGTCTGGGGCCGCCGGAGAA-AGGCGGTGGGAATGTGGC-TCC--TCCG--GGA-GTGTTATAGCCCACCGCACAATACG-ACGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGACGCTGGCGTAATGGGCGCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGATCAATTATGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCCTACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGCGAGAAC--CGC--G-GTGCATCGTCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATCGGACCCGAAAGTTGGTGAACTATGCCTAAATAGAATGAAACCAGGGGAAACCCTGGCGGAAGTTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAACTAGTAGCTGGTTCCTGC-- Stenella_cerophilum TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACCTGGCGCTT-----GCGTCCGGATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CGCG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCCGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTCCCACCAGACTCC-GCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-TGGGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACCGC-AGGAATGTAGC-TCA--TT-----GA-GTGTTATAGCCTGCGGG--GATGCG-GCGCGCCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-AAGGATGCTGGCGTAATGGTGGGCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGC--TTC--G-GCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGCATAGGG------------------------------------------ Subramaniomyces_fusisaprophyticus -----------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT-----CGGGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTT-TGGTTAGGTACTTTCCGAGTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGAT-ACCG----AGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTATGACCAGACTTTTTCCAGGCG-GATCA-TCCGGTGTT--CTCACCGGTGCACTTCGCCTGGT-TGAGGCCAGCATCGGTTTTTGTAGGGGGATAA-AAACAGTAGGAATGTGAC-TCCCCCCGG---GA-GTGTTATAGCCTATTGTATAATACC-CCTACGGAGACC-GAGGTTCGC-GCTCTG-------------------------------C-AAGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCC-CTTACGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATGGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCT------------------ Teratosphaeria_alistairii TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCCACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-ACAGGCCAGCATCATCTGGGGGCGCCGGATAAAGGCGCG-GGGAATGTGGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCCCGCGCACAATACG-GTGACCCTCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTTTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACC-TTAACCGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTG--- Teratosphaeria_cryptica ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTAGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGTTCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCCATTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGATAA-AGGCGTAGGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GTATTATAGCCCCGCGCACAATACG-GCGCCGCTCGGGT-AGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGGGTAATGGTTGTT-GCGGCCCGTCTTGAACCACGGGCCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGCGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Teratosphaeria_juvenis ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTC-AGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCATGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TAGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTGTACTC-GCCGCCG-GCGGGCCAGCATCACTTGGGGGCGCCGGATAA-AGGCGCGGGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCCGCGCACAATACG-GCGATCCTCGAGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTA-GCGGCCCGTCTTGAACCACGGGCCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGCGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGGATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGAAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Teratosphaeria_molleriana ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCAGGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGG-TTGG---CACCCGTCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-TCGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--TTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGTGCGCCGGACAA-AGGCGCGGGGAATGTAGC-TCC---TCG---GA-GTGTTATAGCCCCGCGCACAATACG-GCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGATTGTATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAAGATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAG--CGCAAG-CTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Teratosphaeria_suttonia ------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC-------CCGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCCTC-GGGCAGCGGCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTATGCGACCGG-TCGG---CACCCGCCACGTGGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCATGCAACCAGACTTG-CGGGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCCG-GCAGGCCAGCATCATCTGGGCGCGCCGGACAA-AGGCGC-GGGAATGTGGC-TCC---TCG---GA-GCGTTATAGCC-CGCGCGCAATACG-GCGCCGCCCGGGTGAGGTCCGC-GCTCTG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTGGCCTGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTCTAACATCCATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGG--CGTGAG-CCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCGTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGG------------------------------------------ Thedgonia_ligustrina --------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTCGCTCTTTG--AGGGCGCGCGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGAGTGTGGCCCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGGCGCC--TTCGCTCGTGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATCTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CGCGTAGGTGATCA-TCCGGGCTT--CTGTCCGGTGCACTCGCCTGCGC-TCAGGCCAGCATCGGTTTCGGCGGTGGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTACC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCC-GCCTGCCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGCTGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACC-CTTAAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATAGGGGCG-AAAGA--------------------------------- Torrendiella_eucalypti_CPC_11049 ----------------------------------------------------------AAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGCTGCC--TTCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CATGCCGTCGATCA-TCCTGGGTT--CTCCCTGGTGCACTCGGCGGCGT-TCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTGGC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGTAATTAACGTGAACGGAGGTACGAACC-CTTTAGGGTGCAGTATCGACCGGTCCTGATGTCTTCGGATGGATCTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCAC----------------- Torrendiella_eucalypti_CPC_11050 ----------------------------------------------------------AAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT--AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTGGCTCCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGGCTGCC--TTCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTG-CATGCCGTCGATCA-TCCTGGGTT--CTCCCTGGTGCACTCGGCGGCGT-TCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGGTTGGATAAAGGCCTT-GGGAATGTGGC-TCC-TTTCG-GGGA-GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCA-GCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCATACGCGTAATTAACGTGAACGGAGGTACGAACC-CTTTAGGGTGCAGTATCGACCGGTCCTGATGTCTTCGGATGGATCTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCAC----------------- Toxicladosporium_irritans ---------------GTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCTTCC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGAGAGG---CGCCCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCCTTTGT--GATGCG-GCGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--CGCAAG-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Verrucocladosporium_dirinae TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTAC--GGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGGGCAGCCACCGGTCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGACCGGACAGG---CACCCTCCACGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGATTGCAACCAGACTTG-CTCGCGGT-GTTCC-GCCGGTCTT--CTGACCGGTCTACTC-GCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGGGCCGCCGGATAA-GACTTT-GGGAATGTAGC-TCC--CTCG--GGA-GTGTTATAGCCCATCGT--GATGCG-GTGCGTCCCGGGCGAGGTCCGC-GCTTCG------------------------------GC-TAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAGCATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAC--TTT-TT-GTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATAGGGGCG-AAAGACTAATC--------------------------- ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA_Bayesian) = N: 1-996; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA_Bayesian) = N: 1-996; END; BEGIN TREES; TITLE Tb8653; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Ramularia_aplospora, 2 Mycosphaerella_punctiformis, 3 Mycosphaerella_irregulariramosa, 4 Passalora_eucalypti, 5 Pseudocercospora_paraguayensis, 6 Mycosphaerella_lateralis, 7 Stenella_cerophilum, 8 Penidiella_nectandrae, 9 Mycosphaerella_marksii, 10 Cladosporium_uredinicola, 11 Cladosporium_iridis, 12 Cladosporium_cladosporioides_DQ008146, 13 Cladosporium_cladosporioides_DQ008145, 14 Cladosporium_bruhnei, 15 Toxicladosporium_irritans, 16 Verrucocladosporium_dirinae, 17 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009458, 18 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009457, 19 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009455, 20 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009456, 21 Rachicladosporium_luculiae, 22 Aporothielavia_leptoderma, 23 Chaetomium_globosum, 24 Retroconis_fusiformis, 25 Chaetomium_homopilatum, 26 Cladoriella_eucalypti_DQ195790, 27 Cladoriella_eucalypti_CBS_115899, 28 Ochrocladosporium_elatum, 29 Ochrocladosporium_frigidarii, 30 Coniothyrium_palmarum, 31 Phaeosphaeria_avenaria, 32 Leptospora_rubella, 33 Didymella_cucurbitacearum, 34 Didymella_bryoniae, 35 Ascochyta_pisi, 36 Phoma_herbarum, 37 Neofabraea_malicorticis, 38 Neofabraea_alba, 39 Blumeria_graminis_f.sp._bromi, 40 Thedgonia_ligustrina, 41 Hyalodendriella_betula, 42 Torrendiella_eucalypti_CPC_11050, 43 Torrendiella_eucalypti_CPC_11049, 44 Sarcoleotia_turficola, 45 Bisporella_citrina, 46 Hormoconis_resinae_CBS_184.54, 47 Hormoconis_resinae_CBS_365.86, 48 Myxotrichum_deflexum, 49 Rhizocladosporium_argillaceum, 50 Paullicorticium_ansatum, 51 Athelia_epiphylla, 52 Fasciatispora_petrakii, 53 Parapleurotheciopsis_inaequiseptata, 54 Plectosphaera_eucalypti, 55 Phlogicylindrium_eucalypti, 56 Pseudomassaria_carolinensis, 57 Subramaniomyces_fusisaprophyticus, 58 Teratosphaeria_juvenis, 59 Teratosphaeria_cryptica, 60 Teratosphaeria_molleriana, 61 Teratosphaeria_suttonia, 62 Catenulostroma_castellanii, 63 Penidiella_venezuelensis, 64 Penidiella_columbiana, 65 Teratosphaeria_alistairii, 66 Penidiella_rigidophora, 67 Catenulostroma_chromoblastomycosa, 68 Catenulostroma_germania, 69 Devriesia_staurophora_DQ008151, 70 Devriesia_staurophora_DQ008150, 71 Devriesia_acadiensis, 72 Devriesia_shelburniensis, 73 Devriesia_thermodurans, 74 Penidiella_strumelloidea, 75 Devriesia_americana, 76 Staninwardia_suttonii, 77 Passalora_fulva, 78 Mycosphaerella_africana, 79 Passalora_dahliae; TREE Fig._2 = [&R] (51,50,(((((49,48),((((36,(35,(34,33))),((32,31),(30,(29,28)Ochrocladosporium))),((27,26)Cladoriella_eucalypti,((21,(20,19,18,17,(16,(15,((14,12,11),(13,10))Cladosporium)))),((9,(8,7),(6,(5,(4,3))),((2,1),(79,(78,77)))),((76,75),(74,((73,(72,(71,(70,69)))),(68,(((67,66),(65,64)),(63,62),(61,60,(59,58))))))))))),((((25,24),22),23),((((57,56,53),54),55),52)))),(47,46)Hormoconis_resinae),45,((((44,(43,42)Torrendiella_eucalypti),(38,37)Neofabraea),40),41)),39)); END; BEGIN TREES; TITLE Tb8652; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Penidiella_rigidophora, 2 Penidiella_columbiana, 3 Teratosphaeria_alistairii, 4 Catenulostroma_chromoblastomycosa, 5 Catenulostroma_castellanii, 6 Ramularia_aplospora, 7 Mycosphaerella_punctiformis, 8 Mycosphaerella_irregulariramosa, 9 Passalora_eucalypti, 10 Pseudocercospora_paraguayensis, 11 Stenella_cerophilum, 12 Penidiella_nectandrae, 13 Mycosphaerella_marksii, 14 Mycosphaerella_lateralis, 15 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009458, 16 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009457, 17 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009455, 18 Dichocladosporium_chlorocephalum_EU009456, 19 Verrucocladosporium_dirinae, 20 Rachicladosporium_luculiae, 21 Toxicladosporium_irritans, 22 Cladosporium_uredinicola, 23 Cladosporium_iridis, 24 Cladosporium_cladosporioides_DQ008146, 25 Cladosporium_cladosporioides_DQ008145, 26 Cladosporium_bruhnei, 27 Cladoriella_eucalypti_CBS_115899, 28 Cladoriella_eucalypti_DQ195790, 29 Neofabraea_malicorticis, 30 Neofabraea_alba, 31 Hyalodendriella_betula, 32 Torrendiella_eucalypti_CPC_11050, 33 Torrendiella_eucalypti_CPC_11049, 34 Bisporella_citrina, 35 Thedgonia_ligustrina, 36 Sarcoleotia_turficola, 37 Hormoconis_resinae_CBS_184.54, 38 Hormoconis_resinae_CBS_365.86, 39 Myxotrichum_deflexum, 40 Rhizocladosporium_argillaceum, 41 Blumeria_graminis_f._sp._bromi, 42 Penidiella_venezuelensis, 43 Teratosphaeria_molleriana, 44 Teratosphaeria_juvenis, 45 Teratosphaeria_cryptica, 46 Teratosphaeria_suttonia, 47 Aporothielavia_leptoderma, 48 Retroconis_fusiformis, 49 Chaetomium_homopilatum, 50 Chaetomium_globosum, 51 Ochrocladosporium_elatum, 52 Ochrocladosporium_frigidarii, 53 Coniothyrium_palmarum, 54 Phaeosphaeria_avenaria, 55 Leptospora_rubella, 56 Ascochyta_pisi, 57 Didymella_cucurbitacearum, 58 Didymella_bryoniae, 59 Phoma_herbarum, 60 Paullicorticium_ansatum, 61 Athelia_epiphylla, 62 Catenulostroma_germania, 63 Devriesia_staurophora_DQ008151, 64 Devriesia_staurophora_DQ008150, 65 Devriesia_thermodurans, 66 Devriesia_shelburniensis, 67 Devriesia_acadiensis, 68 Penidiella_strumelloidea, 69 Devriesia_americana, 70 Staninwardia_suttonii, 71 Passalora_fulva, 72 Passalora_dahliae, 73 Mycosphaerella_africana; TREE Fig._1 = [&R] ((61,60),(((((59,56),(58,57)),((55,54),(53,(52,51)Ochrocladosporium))),(((((50,47),48),49),(28,27)Cladoriella_eucalypti),(((((((26,24,23),(25,22))Cladosporium,21),19),(18,17,16,15)Dichocladosporium_chlorocephalum),20),((((14,((10,(9,8)),((7,6),((73,71),72)))),(12,11)),13),((70,69),(68,((((67,(64,63)),66),65),(62,((((46,43),(45,44)),(42,5)),((4,1),(3,2))))))))))),((((((((41,(30,29)Neofabraea),35),31),(36,(33,32)Torrendiella_eucalypti)),34),(38,37)Hormoconis_resinae),39),40))); END;