#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 05, 2021; 11:08 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Crous P.W., Schubert K., Braun U., Hoog G., Hocking A., Shin H., & Groenewald J.Z. 2007. Opportunistic, human-pathogenic species in the Herpotrichiellaceae are phenotypically similar to saprobic or phytopathogenic species in the Venturiaceae. Studies in Mycology, 58: 185-217. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1900] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=116; TAXLABELS Anungitopsis_speciosa Apiosporina_collinsii Athelia_epiphylla Capronia_acutiseta Capronia_mansonii Capronia_munkii Capronia_pilosella Caproventuria_hanliniana Ceramothyrium_carniolicum Cladophialophora_australiensis Cladophialophora_carrionii Cladophialophora_chaetospira_CBS_114747 Cladophialophora_chaetospira_CBS_115468 Cladophialophora_chaetospira_CBS_491.70 Cladophialophora_chaetospira_CBS_514.63 Cladophialophora_hostae Cladophialophora_humicolae Cladophialophora_potulentorum_CBS_112222 Cladophialophora_potulentorum_CBS_114772 Cladophialophora_potulentorum_CBS_115144 Cladophialophora_proteae Cladophialophora_scillae Cladophialophora_sylvestris Cladosporium_adianticola_DQ008143 Cladosporium_adianticola_DQ008144 Clathrosporium_intricatum Cylindrosympodium_lauri Cyphellophora_hylomeconis Cyphellophora_laciniata Exophiala_dermatitidis Exophiala_eucalyptorum Exophiala_jeanselmei Exophiala_oligosperma Exophiala_pisciphila Exophiala_sp._1 Exophiala_sp._2 Exophiala_sp._3_CPC_12171 Exophiala_sp._3_CPC_12172 Exophiala_sp._3_CPC_12173 Fasciatispora_petrakii Fonsecaea_pedrosoi_AF050275 Fonsecaea_pedrosoi_AF050276 Fusicladium_africanum_CPC_12828 Fusicladium_africanum_CPC_12829 Fusicladium_amoenum Fusicladium_carpophilum Fusicladium_catenosporum Fusicladium_convolvularum Fusicladium_effusum_CPC_4524 Fusicladium_effusum_CPC_4525 Fusicladium_fagi Fusicladium_intermedium Fusicladium_mandshuricum Fusicladium_oleagineum Fusicladium_phillyreae Fusicladium_pini Fusicladium_pomi Fusicladium_radiosum Fusicladium_ramoconidii Fusicladium_rhodense Glyphium_elatum Metacoleroa_dickiei Metulocladosporiella_musae_DQ008162 Metulocladosporiella_musicola_DQ008159 Neofabraea_malicorticis Paullicorticium_ansatum Phaeococcomyces_catenatus Phialophora_americana_AF050280 Phialophora_americana_AF050283 Phlogicylindrium_eucalypti Pidoplitchkoviella_terricola Polyscytalum_fecundissimum Protoventuria_alpina Ramichloridium_anceps Ramichloridium_mackenziei Satchmopsis_brasiliensis Sympoventuria_capensis_DQ885904 Sympoventuria_capensis_DQ885905 Sympoventuria_capensis_DQ885906 Thysanorea_dimorpha Venturia_aceris Venturia_alpina Venturia_anemones Venturia_atriseda_CBS_371.55 Venturia_atriseda_CBS_378.49 Venturia_aucupariae Venturia_carpophila Venturia_cephalariae Venturia_cerasi Venturia_chlorospora_CBS_466.61 Venturia_chlorospora_CBS_470.61 Venturia_crataegi Venturia_ditricha Venturia_fraxini Venturia_helvetica Venturia_hystrioides Venturia_inaequalis Venturia_lonicerae Venturia_macularis Venturia_maculiformis Venturia_minuta Venturia_nashicola 'Venturia polygoni-vivipari' Venturia_populina Venturia_pyrina_CBS_120825 Venturia_pyrina_CBS_331.65 Venturia_saliciperda_CBS_214.27 Venturia_saliciperda_CBS_480.61 Venturia_sp. Venturia_tremulae_var._grandidentatae 'Venturia tremulae var. populi-albae' Venturia_tremulae_var._tremulae Venturia_viennotii Veronaea_botryosa Veroneaopsis_simplex Zeloasperisporium_hyphopodioides ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3772] TITLE 28S_rDNA; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1157; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Anungitopsis_speciosa ------------------------------------------TATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCATC--------AGCCCGAATTGTAATTTGTAGAGGAATGTTCGGCGAGG-TC-TAGGTCTGATTT-TTCTGGAAGGAAAAGCCATTGAGGGTGAGAGCCCCGTTTGACTGAAG---ACT---GAACCATGTGTACATCCTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTAGCAACCAGACTTGGAACATTC---ATTCGGCAGTTCTTTGAATTGTTTATTTTG-TGTGTTACAGGCCAACATGAGTTTTTGCGGCTGGATAAAGGTTTTGAGAACGTGGCTCT----TCG-----GA--GTGTTATAGCTCATTACATAATACAGCCAGTGAAGACTGAGGATCGC-CTTTT-------------------------------GA--AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTTAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCAGTGCGAGCGTTTGGGTGTAAAACCCGGC-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAT-CTTTT-----GAGCACCATCGACCGATCT-GAACGTTTTCTGAAGGATTTGAGTACGAGTATTGATGTTGGGACCCGAAAGTTGATGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATAGGTATGTCCGAAAAAGTTTAATTTGGCGTTTACATCGATCGTTGAGACAATTGTTGAACATATAGTGCGCATTGAATGATGTATTATGATCAAGAATTGTTCAATGTCGATTTATACGGATTTTCTATTTAAGAATCAGTACTAACATATAACTTAGGGGCG-AAA----------------------------------- Apiosporina_collinsii --------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCAC--------CCGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCAGAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGCCGGAGAAAGGCGTCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGTGGGTGGGAA-CCGAA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-CGATGTATTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGC-- Athelia_epiphylla -TTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGACACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTC-CGGGCGTCCGAGTTGTAATCTGGAGAAGCGTTTTCCGCGTCG-GACCGTGTACAAGTC-TTCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGGACTACCGATGCTTTTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGG-CCGAGACTCAGCCTGGCTT--GCCTGGTGTACTTCT-CGGTTGACGGGTCAGCATCAGTTTTGACCGCCGGATAAAGGTTGGAGGAATGTGGC-AT-CCCTCG---GGAT--GTGTTATAGCCTTCGATTCGCATACGGCGATTGGGACTGAGGAACTCAGCACGCCTTTATGGTCGGGGTTCGCCCACGTAACGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCGAG-CGCGTAATGAAAGTGAAAATTGAGATCCCTGTCGC--GGGGAGCATCGATGCCCGGACC-AGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Capronia_acutiseta -TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT--TGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCCCGGTCTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCC-TCCCTTTTGGGTGGGTTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCCCTGGGAATGTACCTACACCTTCG-GGTATA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCCCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTAGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Capronia_mansonii -----------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACC-GCTCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGGACCG--GCAGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTCTGGTTGGGTTATTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCCGGGGAATGTATCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCCGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Capronia_munkii -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACC-GCTCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAACCC-GTCTTGGACCG--GCAGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCC-TTCCTTCTGGTTGGGTTATTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCCGGGGAATGTATCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCCGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Capronia_pilosella -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTA----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCTCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GTGGT-AGGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAATATCGGTTTTGGGGGTCGGTCAAAGGCGTTGGGAATGTACCTAC-CCTCCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCAGCGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATATTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAG-AGTCTAACAACTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCTTT--TGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAATTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Caproventuria_hanliniana -TTGGCCTCGGATCAGGTGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG--CCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAA-AGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCTGCGGT-TGCTCATCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCAGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Ceramothyrium_carniolicum -----------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGCTTTC---AGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGCCACG-ACCCCGGGTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGACCCG--GGCGT-ACGAGCCGTGTGGAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGAGCGCGAC-GGTTCCCCCTTGCTTCTGCCTGGGTTATTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTTCGGGGGTTGGTTAAAGGCTTAGGGAATGTATCTAC-CCCTCG--GGGTC--GACTTATAGCCCTAGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGG-GGTAGGAAGCCTTA--AGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACAGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Cladophialophora_australiensis -------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCCCGGTGTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCAACCTTCTGGTTGGGCTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCCCTGGCAATGTACCTAC--TCACG---GGTA--GACTTATAGGCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAATTGTGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Cladophialophora_carrionii -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACGCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCCC----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGAC-GGTTCCCCTAGCCTTTTGGCTAGGTTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCTCTGGGAATGTATCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGACCAGGGTGTCATGCGACCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Cladophialophora_chaetospira_CBS_114747 ------------------------------------------------------------------CCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTC----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTCTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCGGTCTTTTGGCCGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCCTTGGGAATGTATCTAC--CTACG---GGTA--GACTTATAGACCAGGGTGTCATGCGGCCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Cladophialophora_chaetospira_CBS_115468 -----------------------------------------------------------------------AGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTC----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTCTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCGGTCTTTTGGCCGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCCTTGGGAATGTATCTAC--CTACG---GGTA--GACTTATAGACCAGGGTGTCATGCGGCCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Cladophialophora_chaetospira_CBS_491.70 -GTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACGCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTC----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTCTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCGGTCTTTTGGCCGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCCTTGGGAATGTATCTAC--CTACG---GGTA--GACTTATAGACCAGGGTGTCATGCGGCCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Cladophialophora_chaetospira_CBS_514.63 -GTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACGCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTC----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTCTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCGGTCTTTTGGCCGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCCTTGGGAATGTATCTAC--CTACG---GGTA--GACTTATAGACCAGGGTGTCATGCGGCCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Cladophialophora_hostae -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGGGGATGCTTTGGGTACC-GTTGCAGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTGGAACTG---CGAT-AGGGCCTATGTAAAGCTCCTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGTGTAGT-GGTTCCCCCTTGCTTTTGCTTGGGCTATTCCA-TTATATCCAGGCCATCATCGGTTCTAGGAGTTGGTTAAAGACCTTAGGAATGTACCTAC--CTCCG---GGTA--GACTTATAGCCTAGGGTGTCATGCAGCTTCCCGGGACCGAGGTACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGCCATT--AGGCTGCATTATCGACCGATCC-TGATATTTATGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGC-- Cladophialophora_humicolae -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACG-GTTACGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGAACCG--ATTAC-TTCGTCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTAATCAGACTTGAGCTTAAC-AGTTCCCCCTTCGTTCTCGTTGGGTTATTCTG-TTTTGTCCAGGCCAACATCAGTTCGGGTGGTTGGTTAAAGACTTTAGGAATGTATCTAC-CCCTCG--GGGTC--GACTTATAGCCTAGAGTGTCATGCAGCCTACCTGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTATAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCAAGTCTTTGAGTGGAAAACTCGCA-GGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGCCTTT--AGGCTGCATTATCGACCGATCT-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Cladophialophora_potulentorum_CBS_112222 ----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCCCGGTGTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGAACCG--GTGGT-AGGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCAGCCTTTTGGCTGGGCTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTATCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGCCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAATTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Cladophialophora_potulentorum_CBS_114772 --------------------------------------------------------------------AACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCCCGGTGTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGAACCG--GTGGT-AGGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCAGCCTTTTGGCTGGGCTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTATCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGCCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAATTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Cladophialophora_potulentorum_CBS_115144 ---------------------------------------------------------------------------ATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCCCGGTGTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGAACCG--GTGGT-AGGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCAGCCTTTTGGCTGGGCTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTATCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGCCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACAATTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCCCTGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTG----------------- Cladophialophora_proteae ----------------------------------CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCGC------AAGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCACGGTTTAAATC-GCTTGGAACAGCGTGTCAGAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGACTG---TGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTCGAGCGCGGC-GGTTCCCCCTGGCTTCTGCCTGGGCTACTCCG-TCGTGACCGGGCCAACATCAGTTTCGGGGGTCGGTTAAAGGTTTCGGGAATGTATCCACGCCTTCG-GGGGTG--GACTTATAGCCCGGGACGTCATGCGACCACCTGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCGTA--CGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTT------- Cladophialophora_scillae ----------GATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGGGGATGCTTTGGGTACC-GTTGCAGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTGGAACTG---TGAT-AGGGCCTATGTAAAGCTCCTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGTGTAGT-GGTTCCCCCTTGCTTTTGCTTGGGCTATTCCA-TTATATCCAGGCCATCATCGGTTCTAGGAGTTGGTTAAAGACATTAGGAATGTACCTAC--CTCCG---GGTA--GACTTATAGCCTAGTGTGTCATGCAGCTTCCCGGGACCGAGGTACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGCCTTA--AGGCTGCATTATCGACCGATCC-TGATATTTATGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGC-- Cladophialophora_sylvestris ----------------------------------CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACG-GTTGCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGAACCG--ATTAC-TTCGTCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTAATCAGACTTGAGCTTAAC-AGTTCCCCCTTCGTTCTCGTTGGGTTATTCTG-TTTTGTCCAGGCCAACATCAGTTCGGGTGGTTGGTTAAAGACTTTAGGAATGTATCTAC-CTTTCG--GGGTC--GACTTATAGCCTAGAGTGTCATGCAGCCTACCTGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTATAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTCTTCGAGTGTCAAACTCATA-GGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGCCTTT--AGGCTGCATTATCGACCGATCT-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTG--- Cladosporium_adianticola_DQ008143 -----------ATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCGTTT---CGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGCGGGTTAATTT-TCTTGGAACAGAGAGCCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGCCCG---CGGT-AGGGCTCGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGACTAGTTTGGGAATGCTGGTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTCGTGCGCGG--GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTCACTTCC-CCGTGTCCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGACCGGTCAAAGGCCCTGGGAATGTATCCTCACCTTCG-GGAGAG--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACTCGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTGG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCGTA--CGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAAC----------------------- Cladosporium_adianticola_DQ008144 ---------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCGTTT---CGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGCGGGTTAATTT-TCTTGGAACAGAGAGCCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGCCCG---CGGT-AGGGCTCGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGACTAGTTTGGGAATGCTGGTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTCGTGCGCGG--GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTTACTTCC-CCGTGTCCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGACCGGTCAAAGACCCCGGGAATGTATCCTCCCCTTCG-GGAGAG--GACTTATAGCCCGGGGTGTCATGCGGCCACCTGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTGG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCGTA--CGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Clathrosporium_intricatum ----------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCATTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTT---CAGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGAGTGTG-GTCCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-GTGCC-TTCGCTCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCCGCCGT-CGATCATCCGGGGTTTTCTCCGGTGCACTCGG-CGGTGTTCAGGCCAGCATCGGTTTCGAGGGTGGGATAAAGGCCTTGGGAATGTAGCTTC--TTTCG---GGGA--GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTCTCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAACCCTTA--AGGGCGCATTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTA------------------------------ Cylindrosympodium_lauri -------------------------------GAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTT---CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTCGAGTGAA-GCCCCGGCCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCAGAGAGGGTGAGAACCCCGTGTCCGGCCGG-CGGCG-CTCCTCGC-GTGAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGA-TGTTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGCGGTCGGACAAAGGCCTTGGGAACGTGGCCCC--CCTCG---GGGG--GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCGGCCAGCCGGGACCGAGGATCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAGCCCTC---GGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTG---------- Cyphellophora_hylomeconis ---------------------------------------------------------------------------ATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATATTTCGGGCACC-GCCCCAGGTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGACCTG--GTGGT-AGGACTCATGTGAAATTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTTATTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTAGGGGTCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTATCTAC-CCTCCG--GGGTC--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCA-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGCTTC----GGCTGCATTATCGACCGGTCC-TGAAGTTTACGGATGGATCTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACT------------------------------- Cyphellophora_laciniata ------------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGTTTCGGGTACG-GTCCGGGCTTATATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCT-GGAGCT--CGGAC-ACGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGCATGTCGG-GGTTCCCCCTTGCTTTTGCCTGGGTTACTCCC-CGGCGTTCAGGCCAACATCGGTTTCGGGGGTTGGTTAAAGGCCCTAGGAATGTACTTAC-CCTCCG--GGGTA--AACTTATAGCCTAGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTA-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCGTT--AGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Exophiala_dermatitidis -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACC-GCTCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGGACCG--GCAGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTATTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCTGGGGAATGTATCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCCGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Exophiala_eucalyptorum -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATATTTCGGACACC-GCCCCGGGTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTCTTGACCAG--GGTGT-AGGATCCATGTGAAATTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTTATTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTAGGGGTCGGTTAAAGGCTCTGGGAATGTATCTAC-CCCTCG---GGTC--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCA-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTAAACGGAGGTAAGAAGCTTC----GGCTGCATTATCGCCCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Exophiala_jeanselmei -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTC---GGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCCCGGGGAATGTATCTACTCCTTCG-GGGGTA--GACTTATAGCCCCGGGTGTCATGCGACCACCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCTTT--GGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Exophiala_oligosperma -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTCT--CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGTTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCTGGGGAATGTATCTACTCCTTCG-GGGGTA--GACTTATAGCCCCGGGTGTCATGCGACCACCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCTTT--AGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Exophiala_pisciphila -----------------------------------------ATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGACCCTGGGAATGTATCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCTTG--AGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Exophiala_sp._1 -------------------------------------------------------------------CAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGACCTTGGGAATGTACCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCTTA--AGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTG-GTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTG----------------- Exophiala_sp._2 -----------------------------------------------------------------------AGGGATTGC-TCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGACCCTGGGAATGTACCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAAGCCGTG--AGGCTGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTG----------------- Exophiala_sp._3_CPC_12171 -------------------------------------------ATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT------ACGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGATCG---CGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGACTTGTTTGGGAATGCAGGTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAATCAGACTCGTGCGCGG--GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTCACTTCC-CCGTGTCCGGGCCATCATCAGTTTCGGGGGCCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTACCTACTCCTTCG-GGGGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCTTA--CGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Exophiala_sp._3_CPC_12172 -------------------------------------------ATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT------ACGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGATCG---CGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGACTTGTTTGGGAATGCAGGTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAATCAGACTCGTGCGCGG--GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTCACTTCC-CCGTGTCCGGGCCATCATCAGTTTCGGGGGCCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTACCTACTCCTTCG-GGGGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCTTA--CGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Exophiala_sp._3_CPC_12173 ----------------------------------------------AATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT------ACGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGATCG---CGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGACTTGTTTGGGAATGCAGGTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAATCAGACTCGTGCGCGG--GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTCACTTCC-CCGTGTCCGGGCCATCATCAGTTTCGGGGGCCGGTTAAAGGCCCTGGGAATGTACCTACTCCTTCG-GGGGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCTTA--CGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTGGTAGCTGGTTCCTGCCG Fasciatispora_petrakii --------------------------------------------------------------GAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCTT------CTGGTCCGCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTTGGCGCG-GTGCCTTCCGA-GTT-CCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGA---CACC--AAGCCTCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGCGACCAGACTTTTTCCAGGC-GAATCATCCGGTGTTCTCACCGGTGCACTTCG-CCTGGTTTAGGCCAGCATCGGTTTCTGTAGGGGGATAAAAGCCTGGGGAAAGTAGCTCT---CTCG----GGA--GTGTTATAGCCCCTAGCATAATAC-CCTTACGGGGACCGAGGATCGC-GCTTCT------------------------------GCA-AGGATGCTGGCGTAATGGTCGTCAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCCCTTT--AGGGTGCATCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAAATGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGT--------------- Fonsecaea_pedrosoi_AF050275 -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACGCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGGC-GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTTACTCCG-CCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCTCTGGGAATGTATCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGACCAGGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Fonsecaea_pedrosoi_AF050276 -TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTACAACCAGACTTGCGCGCGGC-GGTTCCCCCTTCCTTTTGGTTGGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGACCCTGGGAATGTATCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCCTTG--AGGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Fusicladium_africanum_CPC_12828 -------------------GGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGAGTGTCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATCCGGCCGG-CCCCC-TCCCCCGCTGTGAGGCCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGCGGCCAGACTTGTCCCCGGT-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGTACTCTT-CCGGGGCCAGGCCAGCATCGATTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAATGTGGCCCC--CCTCG---GGGG--GTGTTATAGCCCGTCGTGCAATGCGTCCAGCCCGGATCGAGGCCCGC-GTTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTGCAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----AGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATGCGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGC-- Fusicladium_africanum_CPC_12829 -TTGGCCTCGGATCAGGCGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGAGTGTCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATCCGGCCGG-CCCCC-TCCCCCGCTGTGAGGCCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGCGGCCAGACTTGTCCCCGGT-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGTACTCTT-CCGGGGCCAGGCCAGCATCGATTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAATGTGGCCCC--CCTCG---GGGG--GTGTTATAGCCCGTCGTGCAATGCGTCCAGCCCGGATCGAGGCCCGC-GTTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTGCAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----AGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATGCGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGT-------- Fusicladium_amoenum -TTGGCCTCGGATCAGGTGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGAGTCTCGGGTGGA-GCGCCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATACCAGAGAGGGTGAGAGTCCCGTATCTGGCCGG-TTGCG--ACCCCGT-GTGAGGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATACGGCCAGACTTGGCCGCGGT-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGTACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAATGTGGCTC----CTCG-----GA--GTGTTATAGCCCTTCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGACCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCTTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAATTGTTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----TTG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCGATTGGGACCCGAAAGACAGTGAACTATGCGTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACTGTCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Fusicladium_carpophilum -----------------------ATCCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAG-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGCT-GCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCCTCTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGACAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGTGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-CGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTG--- Fusicladium_catenosporum -----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCTACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CAGCT-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGCTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGT-------- Fusicladium_convolvularum -TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAGCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGTCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Fusicladium_effusum_CPC_4524 -------------------------------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-GGCTCAGCCCGCCCTTTGGCGGGTGTACTCCT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGACAAAGGCGCCGGGAACGTAGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Fusicladium_effusum_CPC_4525 --------------------------------------------------------GGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-GGCTCAGCCCGCCCTTTGGCGGGTGTACTCCT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGACAAAGGCGCCGGGAACGTAGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Fusicladium_fagi -------------------GGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGTACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Fusicladium_intermedium ---------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGACGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGAGTCTCGGGTGGA-GCGCCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATACCAGAGAGGGTGAGAGTCCCGTATCTGGCCGG--TTGC-GTCCCCCGTGTGAGGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATACGGCCAGACTTGGCTGCAGT-TGCTCAGCCTGTCTTCTGACGGGTGTACTCTT-CTGCAGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAATGTGGCTCT----TCG-----GA--GTGTTATAGCCCTTCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGACCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCTTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAATTGTTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----TTG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCGATTGGGACCCGAAAGACAGTGAACTATGCGTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Fusicladium_mandshuricum ------------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Fusicladium_oleagineum -------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCCAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCCTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTAGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTG--- Fusicladium_phillyreae -------------------------------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCCTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTAGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATT------------------- Fusicladium_pini -------------------GGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---GGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTG-CCTTGGAACAGGATACCGCAGAGGGTGAGAGTCCCGTATCCGGCCGG-TCGTG-TCCCCCACTGTGAGGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATACGGCCAGACTTGGCCGCGGA-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGACAGGCCAGCATCGGTTTGGGGGGCCGGACAACGGCGGCGGGAATGTGGCACC--CCTCG---GGGT--GTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGATCGC-GCATT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCTTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----CGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGAAGTCATCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Fusicladium_pomi -------------------------------------------------------------------CAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Fusicladium_radiosum -------------------------------------------------------------------CAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Fusicladium_ramoconidii ------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---GGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTG-CCTTGGAACAGGATACCGCAGAGGGTGAGAGTCCCGTATCCGGCCGG-TCGTG-TCCCCCACTGTGAGGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATACGGCCAGACTTGGCCGCGGA-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGACAGGCCAGCATCGGTTTGGGGGGCCGGACAACGGCGGCGGGAATGTGGCACC--CCTCG---GGGT--GTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGATCGC-GCATT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCTTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----CGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGAAGTCATCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTC------ Fusicladium_rhodense ----------------------ATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTC---GGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGAGTCTCGGGTGGA-GCGCCGGTCCAAGTG-CCTTGGAACAGGATACCGCAGAGGGTGAGAGTCCCGTATCCGGCCGG-CCGCG-TCCCCCGCTGTGAGACCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGTGGGCAGACTTGGCCGCGGG-TGTTCAGCCAGTCTTCTGACTGGTGCACTCGC-CCGCGGACAGGCCAGCATCGGTCCGGGCGGTCGGAGAAAGGCGTTGGGAACGTGGCTCC--CCTCG---GGGA--GTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCGCGGACCGAGGAACGC-GATTTA------------------------------TCA-CGGATGCTGGCGTAATGGCCTCATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGGCAAGCCCGGA-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCCGGTCAGACGGCGCATCATCGACCGATCC-TGAAGTGTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Glyphium_elatum -------------------------------GAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCGTTT----ACGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGACCG---CGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGACTTGTTTGGGAATGCAGGTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTCGTGCGCGG--GGTTCCCCCTTGCTTCTGCTTGGGTCACTTCC-CCGTGTCCGGGCCATCATCAGTTTCGGGGGCCGGTTAAAGGCCTTGGGAATGTATCCACGCCTTCG-GGGGTG--GACTTATAGCCCAGGGTGTCATGCGGCCACCCGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCTTA--AGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Metacoleroa_dickiei -TTGGCCTCGGATCAGGTGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCC-GTACCTGGCCGT-CGGTTGCCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCAGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCTGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-CGACGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Metulocladosporiella_musae_DQ008162 ---------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCGT------CCGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGTGGTTTAATTT-CCTTGGAACAGGAAGCCACAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGACCG---CGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTCGCGCGCGG--GGTTCCCCCTGGCTTCTGCCTGGGTCACTTCC-CCGCGTCCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGACCGGTCAAAGGTCTCGGGAATGTATCCTCTCCTTCG-GGGGAG--GACTTATAGCCCGGGGCGTCATGCGGCCTCCTGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGACAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCCGCACGGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Metulocladosporiella_musicola_DQ008159 ---------------------------------------------------GCGGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCGC------AAGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGTGGTTTAATTT-TCTTGGAACAGAAAGCCACAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGACCG---CGGT-AGGGCCTATGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTCGCGCGCGG--GGTTCCCCCTGGCTTCTGCCTGGGTCACTTCC-CCGCGTCCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGACCGGTTAAAGGTCTCGGGAATGTATCCTCTTCTTCG-GAGGAG--GACTTATAGCCCGGGGCGTCATGCGGCCTCCTGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGACAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGGCTTA--AGCCTGCATTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Neofabraea_malicorticis -------------------------------------CTACATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGGTCTTT---CAGGCTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGCG-GCTCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-TTGCT-TGCGCCCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGTGTCGT-CGATCATCCGGGGTTCTCCCCGGTGCACTCGG-CTTCACTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTTGGATAAAGGCCTTGGGAATGTAGCTCC--TCTCG---GGGA--GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCAGCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA--AGGGTGCATCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCGGAAAGACTAATCGAACCATTAACCTCACTAGGTGGTT-- Paullicorticium_ansatum -TCAGCCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGGTTTC---ACCGTCCGAGTTGTATGCTTACGAAGTGTTTTCGGTGTTG-GACCATGTACAAGTC-CCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACTTGACATGGACTCCCAGTGCCT-TGTGATACACTTTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAGCGCTTGAAGTCAGTCGCGTCTC-TAGGAATTCAGCCTT------GAACGGTGTATTTTCCTAGTTGACGGGCCAACATCGATTTTGGTCGGCGGAAATGGGCTTGAGGAATGTGGC-AC--CTTTG---GGTG---TGTTATAGACTCTTGTCGCAAAC-GTCGGTTGGGATCGAGGACCGCAGCTTCG------------------------------GCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGGGAGGCCGTT-AAGGCTGCACCATCGACCGATCC-GGATCTTTAGTGATGGATTTGAGTGAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTA----------------- Phaeococcomyces_catenatus -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC------ACGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGCACC-GCCGCGGTGTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTCGACCG---CGGT-AGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTCGAGCGCGGT-GGTTCCCCTCGGCTTCTGCCGGGGTTATTCCA-CCGTGACCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGGTCGGTCAAAGGCGCCGGGAATGTACCCACTCCTTCG-GGGGTG--GACTTATAGCCCGGCGTGTCATGCGACCTCCCGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCTTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGGCTTG--AGCCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Phialophora_americana_AF050280 -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACGCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTC----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGAC-GGTTCCCCTAGCCTTTTGGCTAGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCCCCGGGAATGTACCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGACCGGGGTGTCATGCGGCCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Phialophora_americana_AF050283 -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACGCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGCAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCTT----GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GCGGT-AGGGCCTGTGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGAGCGCGAC-GGTTCCCCTAGCCTTTTGGCTAGGCTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGAGGGTCGGTCAAAGGCCCCGGGAATGTACCTAC--CCACG---GGTA--GACTTATAGACCGGGGTGTCATGCGGCCTCTCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Phlogicylindrium_eucalypti GTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT------CTGGTCCGAATTGTAATTTGTAGAGGATGATTTTGGTGCG-GTACTTTCCGA-GTT-CCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGA---TACC--TAGCCTCTGTAAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTATGACCAGACTTTTTCTAGGC-GGATCATCCGGTGTTCTCACCGGTGCACTTCG-TTTAGTTTAGGCCAGCATCGGTTCTTATAGGGAGATAAAAGCTTTAGGAATGTGACTCC---TCCG----GGA--GTGTTATAGCCTATTGTATAATAT-CCTTACGGGGACCGAGGTACGC-GCTCT-------------------------------GCA-AGGATGCTGGCATAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCCATTT---GG-TGCATCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTACCGCCG Pidoplitchkoviella_terricola ----------------------------------CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT------CGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTGGTGCG-GTACTTTCCGA-GTTTCCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGA---TACC--TAGCCTTTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTATGACCAGACTTTTTCTAGGC-AGATCATCCGGTGTTCTCACCGGTGCACTTTG-CCTAGTTGAGGCCAGCATCGGTTTCTATAGAGGGATAAAAACAGTGGGAATGTGGCTCC---TCCG----GGA--GTGTTATAGCCCATTGTATAATAC-CTTTACGGGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCA-AGGATGCTGGCGTAATGGTCATCAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCCCTTT--AGGGTGCATCATCGACCGATCC-TGAAGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TCTGCGCATG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG-CG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAG------------- Polyscytalum_fecundissimum ----------------------------------------------------CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTT------CTGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGATTTTGGTGCG-GTACCTTCCGA-GTT-CCCTGGAACGGGACGCCTTAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGTTGGA---TGCC--TAGCCTTTGTAAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATCAGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAACAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTATGACCAGACTTTTTCTAGGC-GGATCATCCGGTGTTCTCACCGGTGCACTTCG-CCTAGTTTAGGCCAGCATCGGTTTCTATAGGGAGATAAAAGCTTCGGGAATGTGACTCC---TTCG----GGA--GTGTTATAACCTGTTGTATAATAT-CCTTACGGGGACCGAGGTACGC-GCTCT-------------------------------GCA-AGGATGCTGGCATAATGGTCATCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGAACATTTGTGCGAGTGTTTGGGTGTTAAACCCTCA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAGCCTTTT--AGG-TGCATCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATAACTGTTCGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protoventuria_alpina --------------------------------------------------AGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTAGCTCTTT---TAGGGTTCGCATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGTGTG-GCCCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-GTGCT-TTCGCTCATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCTGA-TGATCATCCGGGCTTCTGTCCGGTGCACTCGT-CTGCGCTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGGTGGGATAAAGGCCTTGGGAATGTAGCTTC--TTTCG---GGGA--GTGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA--AGGGTGCATCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Ramichloridium_anceps -TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTACC-GCCTCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACCG--GTGGT-AGGGCCCGTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGTGCGCGGT-GGTTCCCCTATCCTTTTGGATGGGTTACTCCG-CCGCGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTCAAAGGCCTTGGGAATGTATCTAC-CCTTCG-GGCGTA--GACTTATAGCCCTTGGTGTCATGCGACCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGAAGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Ramichloridium_mackenziei -TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGACTCCTTG---AGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTTCCCGCTCCGGTTTAAATT-TCTTGGAACAGAATGTCAAAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACTG--GCGGTCGGGGCCCATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGCGCGCGAT-GGTTCCCCCTTCCTTCTGGTTGGGTTACTCCG-TCGTGTCCAGGCCAACATCGGTTCTGGGGGTCGGTTAAAGGCCGTGGGAATGTATTTACCCTTTCGAGGCGTA--GACTTATAGCCCACGGTGTCATGCGGCCTCCCGGGACCGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCT-CGGATGTTGGCGTAATGGTTGTCAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGGAACGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTAGGACGCTTC----GGCTGCACTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Satchmopsis_brasiliensis ---------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCATCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC--------GGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGAATGTTTCGGGCGTG-GT-CCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTGTGATCGGGT--GCCG--CAGTCCATGTGAAACTTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCATGCAGT-TGATCATCCGGTGTTCTCACCGGTGCACTCGA-TTGTATTCAGGCCAGCATCGGTTCTAGCGGTTGGATAAAGGCTTTGGGAATGTGGCTCC---TCCG----GGA--GTGTTATAGCCCAAGGTGCAATGCAGCCTGCTGGGACCGAGGACCGC-GCTTCG------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCATA-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAG-CT-----TCGGCGCATCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGGGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Sympoventuria_capensis_DQ885904 TTTGGCCTCGGATCAGGCGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCATCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGAGTGTCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATCCGGCCGG-CCCCC-TCCCCCGCTGTGAGACCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGCGGCCAGACTTGTCCCCAGT-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGTACTCTT-CTGGGGCCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGACTTCGGGAATGTGGCCCC--CCTCG---GGGG--GTGTTATAGCCCGTCGTGCAATGCGTCCAGCCCGGACCGAGGCCCGC-GTTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTGCAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----AGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATGCGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAA------------------------ Sympoventuria_capensis_DQ885905 TTTGGCCTCGGATCAGGCGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCATCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGAGTGTCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATCCGGCCGG-CCCCC-TCCCCCGCTGTGAGACCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGCGGCCAGACTTGTCCCCAGT-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGTACTCTT-CTGGGGCCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGACTTCGGGAATGTGGCCCC--CCTCG---GGGG--GTGTTATAGCCCGTCGTGCAATGCGTCCAGCCCGGACCGAGGCCCGC-GTTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTGCAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----AGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATGCGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Sympoventuria_capensis_DQ885906 TTTGGCCTCGGATCAGGCGGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCATCAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTT---CGGCGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGAGTGTCTCGGGTGGA-GCACCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATCCGGCCGG-CCCCC-TCCCCCGCTGTGAGACCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGCGGCCAGACTTGTCCCCAGT-TGCTCAGCCCGTCTTCTGGCGGGTGTACTCTT-CTGGGGCCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGACTTCGGGAATGTGGCCCC--CCTCG---GGGG--GTGTTATAGCCCGTCGTGCAATGCGTCCAGCCCGGACCGAGGCCCGC-GTTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTGCAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGA-CGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----AGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATGCGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAA------------------------ Thysanorea_dimorpha -----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCGC------AAGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGTGGTTTAATTT-TCTTGGAACAGAAAGCCACAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGACCG---CGGT-AGGGCCTATGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTCGCGCGCGG--GGTTCCCCCTGGCTTCTGCCTGGGTCACTTCC-CCGCGTCCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGACCGGTTAAAGGTCTCGGGAATGTATCCTCTTCTTCG-GAGGAG--GACTTATAGCCCGGGGCGTCATGCGGCCTCCTGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGACAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGGCTTA--AGCCTGCATTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Venturia_aceris ----------------------------------------------------------AAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGTGGGGAACGTGGCCTC-CCTTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCCGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_alpina -----------------------------------TTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATT------------------- Venturia_anemones ------------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCTGCCTTTTGGCGGGTGTACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGCGGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCCGTGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGC------------ Venturia_atriseda_CBS_371.55 -------------------------------------------------------AGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGACGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Venturia_atriseda_CBS_378.49 ----------------------------------------------------------AAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTAGGGAACGTGACCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCTGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGAA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_aucupariae -------------------------------------------ATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGACAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGCGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_carpophila -------------------------------------------------------------------------------------TAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGTGAT------GAAAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGCGAG-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGCT-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGGTCGGATAAAGGCGACGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Venturia_cephalariae ------------------------------------------------------------------CCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGTGGGGAACGTGGCCTC-CCTTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCCGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCG-------------------------- Venturia_cerasi ----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAG-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGCT-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCCTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGACAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGTGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-CGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCA--------------------- Venturia_chlorospora_CBS_466.61 -----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGCT-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAAC----------------------- Venturia_chlorospora_CBS_470.61 --------------------------------------AGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Venturia_crataegi ----------------------------------------------------------------------CAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGACAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGCGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_ditricha ---------------------------------ACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATT------------------- Venturia_fraxini ----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCAGAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAACCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGACGCCGGGAACGTAGCCTC-CTCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA--AGGGCGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACC---------------------- Venturia_helvetica --------------------------------------------------------------GAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGCT-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Venturia_hystrioides ------------------------ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCTGCGGT-TGCTCATCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCAGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCTGCCG Venturia_inaequalis --------------------------------------------------------------GAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_lonicerae ------------------------------------------------------------------CCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAAC----------------------- Venturia_macularis ----------------------------GCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGACGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA--AGGGCGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATT------------------- Venturia_maculiformis --------------------------------------------TCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGACGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA--AGGGCGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGG--------- Venturia_minuta ---------------------------CGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGCT-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGT-------- Venturia_nashicola ---------------------------CGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGT-------- 'Venturia polygoni-vivipari' ----------------------------------------------AATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Venturia_populina ----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGTGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_pyrina_CBS_120825 ---------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_pyrina_CBS_331.65 -----------------------------------------ATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGCCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGTGCAATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGA------------------------- Venturia_saliciperda_CBS_214.27 ------------------------------------------------------------AAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_saliciperda_CBS_480.61 -----------------------------------------------------------------ACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_sp. ------------------------ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCTGCAGT-TGCTCATCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CTGCAGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTAGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAA------------------------ Venturia_tremulae_var._grandidentatae ------------------------------TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCA--------------------- 'Venturia tremulae var. populi-albae' -----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGCCGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Venturia_tremulae_var._tremulae ----------------------------------------------------------------AACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCAT-------------------- Venturia_viennotii ----------------------------------------------------------AAAAGAAACCAACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGC--------AAGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGTGAA-GCCACGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGT-CGGTG-CCCCCCGCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCCGCCTTTTGGCGGGTGCACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGATAAAGGCGTTGGGAACGTGGCCTC-CCCTCG---GGGA-GGTGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGC-GCTTT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAA-CCGCA--AGG-TGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACTAATCGAACCATTT------------------ Veronaea_botryosa -----------------------------------------------------GGAGGAAAAGAAAC-AACAGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCGC------AAGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTTGGGTACC-GCCGTGGTTTAATTT-TCTTGGAACAGAAAGCCACAGAGGGTGAGAGTCCCGTCTTGGACCG---CGGT-AGGGCCTATGTAAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCAGGCAACCAGACTCGCGCGCGG--GGTTCCCCCTGGCTTCTGCCTGGGTCACTTCC-CCGCGTCCGGGCCATCATCAGTTTTGGGGACCGGTTAAAGGTCTCGGGAATGTATCCTCTTCTTCG-GAGGAG--GACTTATAGCCCGGGGCGTCATGCGGCCTCCTGGGACTGAGGAACGC-GCTTCG------------------------------GCG-AGGATGATGGCGTAATGGTTGTCTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGACAAACCCTTG-CGCGGAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAAGGCTTA--AGCCTGCATTATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TTTGCGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG------------------------------------------ Veroneaopsis_simplex -----------------------------------------------------------------ACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTACCTT---CGGTGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGTCTCGGGGGGA-GTGCCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGATGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTATCCGGCTGG--TCACGGGGGTCCATGTGAGACCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTCAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTATGCGGCCAGACTTGCCCGCGGT-TGCTCAGCCTGTCTTCTGGCAGGTGTACTCTT-CCGCGGTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGGTCGGACAAAGGCGCTGGGAATGTGGCCCC----TCG-----GG--GTGTTATAGCCCAGCGTGCAATGCGACCCGCCCGGACCGAGGCCCGC-GTTCT-------------------------------GCT-AGGATGCTGGCGTAATGGCCGTATACGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGGG-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAG-CTT----CGG-CGCACCATCGACCGATCC-TGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGATAGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAA-TT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zeloasperisporium_hyphopodioides --------------------------------------------------AGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTC---CGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGCGTTG-GCACCGGCCCAAGTG-CCTTGGAACAGGCCGTCCCAGAGGGTGAGAACCCCGTGTCCGGCCGC-GTCGC-CAGCGCCATGTGTAGCTCCCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGCGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTCGCGGCCAGACTCGC-GGCGGG-GGTTCAGCCGGCCGTCAGGCCGGTCCACTCCC-CCGCCCGCGGGCCAGCATCAGTTGGGGCGGCCGGAGAACGGCGCCGGGAACGTAGCCCC----TCG-----GG--GTGTTATAGCCCGGCGCACAATGCGGCCCGCCCCGACTGAGGATCGC-GCTTCG------------------------------GCC-CGGATGCTGGCGTAATGGCCGTGAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTACCATCCATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCGTG-CGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGCGGGAGCTCGCA-CGAG-CGCACCGTCGACCGATCC-CGATGTTCTCGGAAGGATTTGAGTACGAGCATGGCCGGTGGGACCCGAAAGATGTTGAACTATGCGTGGATAGGGCGAAGCCAGAAGAAATTCTGGTGGAGGCTCGTAGTCGTTCTGACGTGCAAATCGATGACCAAA-TCTGCGTATG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGCG-AAAGACCAATCGAAGCAT-------------------- ; END; BEGIN SETS; CHARSET lsu (CHARACTERS = 28S_rDNA) = 86-620 651-945; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA) = N: 1-1157; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 28S_rDNA) = N: 1-1157; END; BEGIN TREES; TITLE Tb8654; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Athelia_epiphylla, 2 Paullicorticium_ansatum, 3 Cladophialophora_humicolae, 4 Cladophialophora_sylvestris, 5 Cladophialophora_hostae, 6 Cladophialophora_scillae, 7 Ceramothyrium_carniolicum, 8 Cyphellophora_hylomeconis, 9 Exophiala_eucalyptorum, 10 Cladophialophora_carrionii, 11 Phialophora_americana_AF050283, 12 Phialophora_americana_AF050280, 13 Cladophialophora_potulentorum_CBS_115144, 14 Cladophialophora_australiensis, 15 Cladophialophora_potulentorum_CBS_112222, 16 Cladophialophora_potulentorum_CBS_114772, 17 Cladophialophora_chaetospira_CBS_114747, 18 Cladophialophora_chaetospira_CBS_115468, 19 Cladophialophora_chaetospira_CBS_491.70, 20 Cladophialophora_chaetospira_CBS_514.63, 21 Fonsecaea_pedrosoi_AF050275, 22 Ramichloridium_mackenziei, 23 Exophiala_dermatitidis, 24 Capronia_mansonii, 25 Capronia_munkii, 26 Capronia_acutiseta, 27 Exophiala_pisciphila, 28 Fonsecaea_pedrosoi_AF050276, 29 Exophiala_jeanselmei, 30 Exophiala_oligosperma, 31 Capronia_pilosella, 32 Ramichloridium_anceps, 33 Cyphellophora_laciniata, 34 Cladophialophora_proteae, 35 Exophiala_sp._1, 36 Exophiala_sp._2, 37 Phaeococcomyces_catenatus, 38 Glyphium_elatum, 39 Exophiala_sp._3_CPC_12171, 40 Exophiala_sp._3_CPC_12172, 41 Exophiala_sp._3_CPC_12173, 42 Cladosporium_adianticola_DQ008144, 43 Cladosporium_adianticola_DQ008143, 44 Metulocladosporiella_musae_DQ008162, 45 Metulocladosporiella_musicola_DQ008159, 46 Veronaea_botryosa, 47 Thysanorea_dimorpha, 48 Polyscytalum_fecundissimum, 49 Phlogicylindrium_eucalypti, 50 Pidoplitchkoviella_terricola, 51 Fasciatispora_petrakii, 52 Satchmopsis_brasiliensis, 53 Protoventuria_alpina, 54 Clathrosporium_intricatum, 55 Neofabraea_malicorticis, 56 Apiosporina_collinsii, 57 Fusicladium_effusum_CPC_4524, 58 Fusicladium_effusum_CPC_4525, 59 Venturia_carpophila, 60 Fusicladium_carpophilum, 61 Venturia_cerasi, 62 Venturia_sp., 63 Fusicladium_fagi, 64 Caproventuria_hanliniana, 65 Venturia_hystrioides, 66 Metacoleroa_dickiei, 67 Venturia_fraxini, 68 Venturia_macularis, 69 Venturia_alpina, 70 Venturia_aceris, 71 Venturia_cephalariae, 72 Venturia_anemones, 73 Venturia_atriseda_CBS_378.49, 74 Venturia_viennotii, 75 Venturia_lonicerae, 76 'Venturia polygoni-vivipari', 77 Venturia_chlorospora_CBS_466.61, 78 Venturia_minuta, 79 Venturia_nashicola, 80 Venturia_helvetica, 81 Fusicladium_catenosporum, 82 Venturia_tremulae_var._tremulae, 83 Venturia_ditricha, 84 Venturia_chlorospora_CBS_470.61, 85 Venturia_aucupariae, 86 Venturia_populina, 87 Venturia_maculiformis, 88 Venturia_atriseda_CBS_371.55, 89 Fusicladium_pomi, 90 Fusicladium_mandshuricum, 91 Venturia_tremulae_var._grandidentatae, 92 'Venturia tremulae var. populi-albae', 93 Venturia_saliciperda_CBS_480.61, 94 Fusicladium_radiosum, 95 Venturia_saliciperda_CBS_214.27, 96 Fusicladium_oleagineum, 97 Fusicladium_phillyreae, 98 Venturia_inaequalis, 99 Fusicladium_convolvularum, 100 Venturia_crataegi, 101 Venturia_pyrina_CBS_331.65, 102 Venturia_pyrina_CBS_120825, 103 Fusicladium_africanum_CPC_12828, 104 Fusicladium_africanum_CPC_12829, 105 Sympoventuria_capensis_DQ885906, 106 Sympoventuria_capensis_DQ885905, 107 Sympoventuria_capensis_DQ885904, 108 Cylindrosympodium_lauri, 109 Fusicladium_amoenum, 110 Fusicladium_pini, 111 Fusicladium_ramoconidii, 112 Veroneaopsis_simplex, 113 Fusicladium_rhodense, 114 Fusicladium_intermedium, 115 Zeloasperisporium_hyphopodioides, 116 Anungitopsis_speciosa; TREE Fig._1 = [&R] ((1,2),(((((((((3,4),(5,6)),(7,(8,9))),((((((((10,(11,12)Phialophora_americana),(17,18,19,20)Cladophialophora_chaetospira),((13,15,16)Cladophialophora_potulentorum,14)),21),26),32),((22,((((27,28),36),35),31)),(23,(24,25)))),(29,30))),((34,37),((38,((42,43)Cladosporium_adianticola,(44,(45,46,47)))),(39,40,41)))),33),((52,((53,54),55)),((((((((((((((((((((((((((56,((57,58),(59,(60,61)))),(85,100)),(79,101,102)),(96,97),99),93),95),94),91,92),90),84),(88,89,98)),86),82,83),((70,71),72)),74),73),76),(77,78,80,81)),75),((62,(64,65)),63)),69),66),(67,(68,87))),108),((((103,104)Fusicladium_africanum,(105,106,107)Sympoventuria_capensis),((109,114),((110,111),113))),112)),115))),(((48,49),50),51)),116)); END; BEGIN TREES; TITLE Tb8655; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Athelia_epiphylla, 2 Paullicorticium_ansatum, 3 Cladophialophora_humicolae, 4 Cladophialophora_sylvestris, 5 Cladophialophora_hostae, 6 Cladophialophora_scillae, 7 Ceramothyrium_carniolicum, 8 Cyphellophora_hylomeconis, 9 Exophiala_eucalyptorum, 10 Cladophialophora_carrionii, 11 Phialophora_americana_AF050283, 12 Phialophora_americana_AF050280, 13 Cladophialophora_potulentorum_CBS_115144, 14 Cladophialophora_australiensis, 15 Cladophialophora_potulentorum_CBS_112222, 16 Cladophialophora_potulentorum_CBS_114772, 17 Cladophialophora_chaetospira_CBS_114747, 18 Cladophialophora_chaetospira_CBS_115468, 19 Cladophialophora_chaetospira_CBS_491.70, 20 Cladophialophora_chaetospira_CBS_514.63, 21 Fonsecaea_pedrosoi_AF050275, 22 Ramichloridium_mackenziei, 23 Exophiala_dermatitidis, 24 Capronia_mansonii, 25 Capronia_munkii, 26 Capronia_acutiseta, 27 Exophiala_pisciphila, 28 Fonsecaea_pedrosoi_AF050276, 29 Exophiala_jeanselmei, 30 Exophiala_oligosperma, 31 Capronia_pilosella, 32 Ramichloridium_anceps, 33 Cyphellophora_laciniata, 34 Cladophialophora_proteae, 35 Exophiala_sp._1, 36 Exophiala_sp._2, 37 Phaeococcomyces_catenatus, 38 Glyphium_elatum, 39 Exophiala_sp._3_CPC_12171, 40 Exophiala_sp._3_CPC_12172, 41 Exophiala_sp._3_CPC_12173, 42 Cladosporium_adianticola_DQ008144, 43 Cladosporium_adianticola_DQ008143, 44 Metulocladosporiella_musae_DQ008162, 45 Metulocladosporiella_musicola_DQ008159, 46 Veronaea_botryosa, 47 Thysanorea_dimorpha, 48 Polyscytalum_fecundissimum, 49 Phlogicylindrium_eucalypti, 50 Pidoplitchkoviella_terricola, 51 Fasciatispora_petrakii, 52 Satchmopsis_brasiliensis, 53 Protoventuria_alpina, 54 Clathrosporium_intricatum, 55 Neofabraea_malicorticis, 56 Apiosporina_collinsii, 57 Fusicladium_effusum_CPC_4524, 58 Fusicladium_effusum_CPC_4525, 59 Venturia_carpophila, 60 Fusicladium_carpophilum, 61 Venturia_cerasi, 62 Venturia_sp., 63 Fusicladium_fagi, 64 Caproventuria_hanliniana, 65 Venturia_hystrioides, 66 Metacoleroa_dickiei, 67 Venturia_fraxini, 68 Venturia_macularis, 69 Venturia_alpina, 70 Venturia_aceris, 71 Venturia_cephalariae, 72 Venturia_anemones, 73 Venturia_atriseda_CBS_378.49, 74 Venturia_viennotii, 75 Venturia_lonicerae, 76 'Venturia polygoni-vivipari', 77 Venturia_chlorospora_CBS_466.61, 78 Venturia_minuta, 79 Venturia_nashicola, 80 Venturia_helvetica, 81 Fusicladium_catenosporum, 82 Venturia_tremulae_var._tremulae, 83 Venturia_ditricha, 84 Venturia_chlorospora_CBS_470.61, 85 Venturia_aucupariae, 86 Venturia_populina, 87 Venturia_maculiformis, 88 Venturia_atriseda_CBS_371.55, 89 Fusicladium_pomi, 90 Fusicladium_mandshuricum, 91 Venturia_tremulae_var._grandidentatae, 92 'Venturia tremulae var. populi-albae', 93 Venturia_saliciperda_CBS_480.61, 94 Fusicladium_radiosum, 95 Venturia_saliciperda_CBS_214.27, 96 Fusicladium_oleagineum, 97 Fusicladium_phillyreae, 98 Venturia_inaequalis, 99 Fusicladium_convolvularum, 100 Venturia_crataegi, 101 Venturia_pyrina_CBS_331.65, 102 Venturia_pyrina_CBS_120825, 103 Fusicladium_africanum_CPC_12828, 104 Fusicladium_africanum_CPC_12829, 105 Sympoventuria_capensis_DQ885906, 106 Sympoventuria_capensis_DQ885905, 107 Sympoventuria_capensis_DQ885904, 108 Cylindrosympodium_lauri, 109 Fusicladium_amoenum, 110 Fusicladium_pini, 111 Fusicladium_ramoconidii, 112 Veroneaopsis_simplex, 113 Fusicladium_rhodense, 114 Fusicladium_intermedium, 115 Zeloasperisporium_hyphopodioides, 116 Anungitopsis_speciosa; TREE Fig._2 = [&R] (1,2,(((((3,4),(5,6)),(((((7,(8,9)),33),((((10,(11,12)Phialophora_americana),(17,18,19,20)Cladophialophora_chaetospira),((13,15,16)Cladophialophora_potulentorum,14)),21)),((22,(23,(24,25)),26,((27,28),(35,36)),31,32),(29,30))),((34,37),(38,(39,40,41),((42,43)Cladosporium_adianticola,(44,(45,46,47))))))),((((((48,49),50),51),116),52),((53,54),55))),((((((56,(62,(64,65)),63),((((57,58)Fusicladium_effusum,(96,97)),(79,101,102),(85,100),99),(59,(60,61)),(((70,71),72),73),74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,98)),66,(67,(68,87)),69),115),((((103,104)Fusicladium_africanum,(105,106,107)Sympoventuria_capensis),112),((109,114),((110,111),113)))),108))); END;