#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 24, 2021; 5:42 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Tsuji M. 2016. Cystobasidium tubakii and Cystobasidium ongulense, new basidiomycetous yeast species isolated from East Ongul Island, East Antarctica. Mycoscience, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S19510] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=18; TAXLABELS Cystobasidium_benthicum Cystobasidium_calptogenae Cystobasidium_fimetarium Cystobasidium_laryngis Cystobasidium_lysinophilum Cystobasidium_minutem Cystobasidium_oligophagum Cystobasidium_pallidum Cystobasidium_pinicola Cystobasidium_psychroaquaticum Cystobasidium_ritchiei Cystobasidium_slooffiae 'Cystobasidium sp. 9A-1' 'Cystobasidium sp. 9A-11' 'Cystobasidium sp. 9A-2' 'Cystobasidium sp. 9A-5' Occultifur_extrenus Sakaguchia_dacryoidea ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=18; TAXLABELS Cystobasidium_benthicum Cystobasidium_calptogenae Cystobasidium_fimetarium Cystobasidium_laryngis Cystobasidium_lysinophilum Cystobasidium_minutem Cystobasidium_oligophagum Cystobasidium_pallidum Cystobasidium_pinicola Cystobasidium_psychroaquaticum Cystobasidium_ritchiei Cystobasidium_slooffiae 'Cystobasidium sp. 9A-1' 'Cystobasidium sp. 9A-11' 'Cystobasidium sp. 9A-2' 'Cystobasidium sp. 9A-5' Occultifur_extrenus Sakaguchia_dacryoide ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa3; DIMENSIONS NTAX=18; TAXLABELS Cystobasidium_benthicum Cystobasidium_calptogenae Cystobasidium_fimetarium Cystobasidium_laryngis Cystobasidium_lysinophilum Cystobasidium_minutem Cystobasidium_oligophagum Cystobasidium_pallidum Cystobasidium_pinicola Cystobasidium_psychroaquaticum Cystobasidium_ritchiel Cystobasidium_slooffiae 'Cystobasidium sp. 9A-1' 'Cystobasidium sp. 9A-11' 'Cystobasidium sp. 9A-2' 'Cystobasidium sp. 9A-5' Occultifur_extrenus Sakaguchia_dacryoidea ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M42297] TITLE Cystobasidium_D1D2_18x1917; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=1917; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] Cystobasidium_benthicum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAT--CCTAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_calptogenae CTGCGGAAGGATCATTAATGAATTGTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCTTTCATTTCCTTACACTGTGCACACACTTCTTTTTACACACATTTTAACACATTAGTATAAGAATGTAACAGTCTCTTAATTGAGCATAATTAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTCTGTCGGCGTAATAGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCTACCCTTTTGAAATAAACGGTTTGACTCGGCGTAATAATTATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAAATGTCAGAGGTGCTTCTAATGCGCTTTTAAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAACCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGGCATGGAC--CCCAGTACTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGCGAGCCGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTGT-GTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTGTGAGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_fimetarium ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--ACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGGTAGTCGGATAAAGACTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTGT-GTTATAGCTTCTAGTTGAATACGATTGTCGAGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_laryngis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--CCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_lysinophilum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAT--CCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCAG-TTTCGCGAGTCGGATAAAGGTTAGAGGAATGTGGC-ACCTCCGGGTGT-GTTATAGCCTCTGACTGAATACGATTTGTGGGACTGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTTCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_minutem -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--ACTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGGGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGATTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTGT-GTTATAGCTTCTAATTGAATACGATTGATGAAACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_oligophagum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--ACTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTGAGCCGGATAAAGGTCAGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGAC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_pallidum --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAT--CCCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGAGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_pinicola --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--ACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_psychroaquaticum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACCTTTGGTATCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAACGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAC--CCCAGTACTTTGTGATACGTTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCAGTTCAGCCTAGGTTCGCCTGGGTGTACTCTGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGCGAGACGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-AGGTCCGCCTGT-GTTATAGTCTCTGACTGAATACGTTTTGTGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_ritchiei -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAATGTTTTCTGTGCCGGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAT--ACCGGTGCTTTGTGATACATTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGGGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGCGACCTTC{AG}GGTGTTGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_slooffiae -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--ACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCACTGGTTCGCCAGTGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCAG-TTTCGGTAGTCGGATAAAGGTTAGTTGAATGTGGC-ACCCTCGGGTGT-GTTATAGCTTCTAACTGAATACGATTTCTGGGACTGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-1' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-11' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Cystobasidium sp. 9A-2' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--CCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTCGCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-5' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGAT--CCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Occultifur_extrenus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCTAGAAGTGTTTTCCGTGCTGGCCCATGTGTGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATAACATGGAC--CCCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGCTAAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGGTGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTGCCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTCACGAGGCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCTTGCTGAATACGCCTCGAGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GCCTCTGGGCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sakaguchia_dacryoide ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGTAATCTGGCAGCTTCGCTGTCCGAGTTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCCGCGCTGGACCATGTATGAGTCTGTTGGAATACAGCGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTTCATGACATGACT--TCCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGGGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGACGTGCGTAGTGC-------CTTCGG------------------GTGCTGTTGCAGGCCAGCATCAG-TTTCTCGAGCCGGATAAAGGTAGGAGGAAGGTGGC-AGCTCCGGCTGT-GTTATAGCCTCCTACTGAATACGGATCTTGAGACTGAGGAATGCGATTCTAGGATGCTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGT-CTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTTGGGTGGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAATGGAGGTGGGATCCTTTACCGGAGCACCATCGACCGAACCGGATTTTTAATGAAGGTTTTGAGTAAGAGCACGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCTGTAACAGCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATGTGTAAGAAGTCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATGCGAATGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCCGCACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCAACGGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACTTCGCCGTTAATGTTGATTTTCCGATGCATTAACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCCGGTAAAGAAGGCTTGGCAG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M42300] TITLE 'Cystobasidium ITS+D1D2 18x2099 MrBayes'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2099; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Cystobasidium_benthicum ---------------CTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAGATAAGTGCGGGCTTGGATTATGGCTGC-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTAAAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TCCTAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_calptogenae ---------------CTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-GTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTTTTACACACA---TTTTAACACATT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAATTAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTCTGTCGGCGT--AATAGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCTA-CCCTTTT---------GAAATAAACGGTTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAATGTCAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTA-AGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAACCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGGCATGGA--CCCCAGTACTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGCGAGCCGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTG-TGTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTGTGAGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_fimetarium --------------------------TCATTAATGAATT-TTAGGACGTTCTTTTTAGAAGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTTTACACACA--C-TTTAACACATT-----AGTATAAGAATGT---AATAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAATTAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAAATGAGTGTGGGCTTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAACCCCTATT---------GAAATAGACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTCTTCTTC-------------AAATATAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTAAAGCAATTTAAACTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGGTAGTCGGATAAAGACTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTG-TGTTATAGCTTCTAGTTGAATACGATTGTCGAGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_laryngis --TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTC--TTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGC-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTTAGAGGTGCTTCTAATGCGCTA-----TTACAGCACTTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_lysinophilum ---------------CTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-TACTTC--TTTT-CACACA---TTTTAACACATT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGTGTGGGCTTGGATTATGGTTGT-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAA-CCCCTTT---------GAAATAGACGGTTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTCTTCTTC-------------AAAAGTAAGCGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTAAAGCATCTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-AGTTTCGCGAGTCGGATAAAGGTTAGAGGAATGTGGC-ACCTCCGGGTG-TGTTATAGCCTCTGACTGAATACGATTTGTGGGACTGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTTCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_minutem ---------------CTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACGTTCTTTTTAGAAGTCCGACCAT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTTTTACACACA--CTTTTAACACATT-----AGTATAAGAATGT---AATAGTCTCTTAATTGAGCATAAACAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTATCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAA-CCCTATT---------GAAATAGACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTCTTCTTC-------------AAATATAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT------TATAGCACTTTAAGCTTTAGATCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGGGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGATTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTG-TGTTATAGCTTCTAATTGAATACGATTGATGAAACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_oligophagum ---------------------AAGGATCATTAATGAATT-GTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTTTTACACACAT-CTTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---ACCAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAAATGAGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTTTGTCGGCGT--AAA-GTCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAA-CCCTATT---------GAAATAGACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTCTTCTTC-------------AAAA-TAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTATAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAA------------------------------AAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTGAGCCGGATAAAGGTCAGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGAC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_pallidum ---------------CTGCGGAAGGATCATTAATGCATTGAAACTGCCCTCTTTTGAGGGAACTGCTTCTAGTGATTTTCACTTGAAGTGGGACCCCGGCCCTCTTTGGTAATTGGAAACTTTTTCCATCTGAGCCACCGGGTTTCATTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTC---TTT-CACACA---TTTAAACACAAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTATCATGAGGAAGGCAACCCCCTTGTTTTGTAATGAGACAAGAGTGGGCTTGGTTTATGGCTTT-TGTCGGCGT--AATCGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTTAGTGGTGCTTCTAGTGCGCTT-----TTGTAGCAACTCAA--TTTAGATCTCAAATC--------------------------------------------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TCCCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGAGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_pinicola ------------AACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC--TTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGC-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTATAGCA-TTTATATTTTAGACCTCAAATCAGTCAG---------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_psychroaquaticum -TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTTATAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTTTTACACACA---TTTTAACACATT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCACATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAGATAAGCGTGGGCTTGGATTATGATTGT-TGCCGGCGC--AA--GTCGACTCAATTGAAATACACGAGCTA-CCCATTT---------GAAATAAACGGTTTGACTCGGCGTGATAAT-TATTTCGCTGAGGACGCTTTCTTC-------------GAAAATAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTATAGCAATTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACCTTTGGTATCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAACGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--CCCCAGTACTTTGTGATACGTTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCAGTTCAGCCTAGGTTCGCCTGGGTGTACTCTGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGCGAGACGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-AGGTCCGCCTG-TGTTATAGTCTCTGACTGAATACGTTTTGTGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_ritchiei TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTC--TTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTTTGTCGGCGT--AAATGCCGGCTCAGCTGAAATATACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTATAGCACTTTATATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAATGTTTTCTGTGCCGGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TACCGGTGCTTTGTGATACATTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGGGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGCGACCTTC{AG}GGTGTTGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_slooffiae ---------------CTGCGGAAGGATCATTAATGAATT-TTAGGACGTTCTTTTTAGAAGTCCGACCCT-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTTTACACACA--CTTTTAACACCTT-----AGTATAAGAATGT---AATAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGTGTGGGATTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAA-CCCTATT---------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTTTTCTTC-------------AAATATAAGAGGTGCTTCTAATTCGCTT-----CTAATAGCATTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCACTGGTTCGCCAGTGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-AGTTTCGGTAGTCGGATAAAGGTTAGTTGAATGTGGC-ACCCTCGGGTG-TGTTATAGCTTCTAACTGAATACGATTTCTGGGACTGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Cystobasidium sp. 9A-1' ----------------------AGGATCATTAATGAATT-TAAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-ATTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCTTGTAAGGAGCGACCCCCTTATTTTGTAATGAGATAAGTGTGGGCTTGGTTTATGGCTGT-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTAAAGCAATTTATACTTGAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-11' ----------------------AGGATCATTAATGAATT-TAAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-ATTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCTTGTAAGGAGCGACCCCCTTA-TTTGTAATGAGATAAGTGTGGGCTTGGTTTATGGCTGT-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTT-----TTAAAGCAATTTATACTTGAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-2' -----------------GCGG-AGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTC--TTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGT-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTA-----TTACAGCACTTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTT-TCGCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-5' -------------ACCTGCGG-AGGATCATTAATGAATT-TTAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTC--TTTT-CACACA---TTTTAACACTAT-----AGTATAAGAATGT---AACAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGT-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTAAGAGGTGCTTCTAATGCGCTA-----TTACAGCACTTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Occultifur_extrenus --TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAATGAATTGTTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCC-----------------------------------------------------------------------------TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC--TTTT-CACACAT-TTTTTAACCCATT-----AGTCTAAGAATGT--AAATAGTCTCTTAATTGAGCATAAA-ATAAATAAAACTTTTAGCAACGGATCTCTTGGCTCTTGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTGTTTTGTAATGAAACGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTTTGTCGGCGT--CATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAA-CCCATTT---------GAAATAGACGGTTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTC-------------AAAAGTCAGTGGTGCTTCTAATGCGCTTTTTAATTAAAGCACCTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCTAGAAGTGTTTTCCGTGCTGGCCCATGTGTGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATAACATGGA--CCCCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGCTAAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGGTGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTGCCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTCACGAGGCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCTTGCTGAATACGCCTCGAGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGCCTCTGGGCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sakaguchia_dacryoidea --------------------------------ATGAAATGTTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAA-------------------------------------------------------------------------CTCATTTTACCTTTCACACTGTGCACATCACTACTTTTTTACACCCATTTTTTAAACACTTTTAACAAGTCTAAGAATGTAAAACCAGTCTCTTAACTGAGCATAAACATAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTGTTTTGTAATGAGACAAGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGC-TGCCGGCTTTCATTAGTCGACTCGGCTGAAATACACGAGCTACCCCGATTTCTATTAGAGAAACAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAACATATTTCGCTGAGGACGTTACATTCTCTAAGTTATAAAGAATCTTAGTGGTGCTTCTAATGCGTCTGTTCAGTCAGACACCTTAAGCTT------------------------------GAACTTAAGCATATCA-----------ATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGTAATCTGGCAGCTTCGCTGTCCGAGTTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCCGCGCTGGACCATGTATGAGTCTGTTGGAATACAGCGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTTCATGACATGAC--TTCCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGGGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGACGTGCGTAGTGCCTTCGGGTGCTG-------------------------TTGCAGGCCAGCATC-AGTTTCTCGAGCCGGATAAAGGTAGGAGGAAGGTGGC-AGCTCCGGCTG-TGTTATAGCCTCCTACTGAATACGGATCTTGAGACTGAGGAATGCGATTC---------------------------------TAGGATGCTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTTGGGTGGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAATGGAGGTGGGATCCTTTACCGGAGCACCATCGACCGAACCGGATTTTTAATGAAGGTTTTGAGTAAGAGCACGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCTGTAACAGCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATGTGTAAGAAGTCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATGCGAATGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCCGCACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCAACGGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACTTCGCCGTTAATGTTGATTTTCCGATGCATTAACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCCGGTAAAGAAGGCTTGGCAG- ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M42299] TITLE 'Cystobasidium ITS+D1D2 18x2043'; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=2043; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Cystobasidium_benthicum -------------------------------------------------------------------CTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--AT--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTT--CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAGATAAGTGCGGGCTTGGATTATGGCTGCT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----AAAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TCCTAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_calptogenae -------------------------------------------------------------------CTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTG-TAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CT--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTT-ACACACATTTT---AACACATT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAATTAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTCTGTCGGCGT--AATAGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCTACCC--TTTT--------GAAATAAACGGTTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-ATGTCAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT------AAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAACCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGGCATGGA--CCCCAGTACTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGCGAGCCGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTGT-GTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTGTGAGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_fimetarium ---------------------------------------------------------------------------------------TCATTAATGAATTT-TAGGACGTTCTTTTTAGAAGTCCGACC--CT--TTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTTTACACACACTTT---AACACATT-----AGTATAAGAATGTAA---TAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAATTAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAAATGAGTGTGGGCTTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAACCCC-TATT--------GAAATAGACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTCTTCTTCAA-ATATAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----AAAGCAATTTAAACTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGGTAGTCGGATAAAGACTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTGT-GTTATAGCTTCTAGTTGAATACGATTGTCGAGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_laryngis ------------------------------------------------------TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CT--TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTCTTTT---CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGCT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTTAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTATT-----ACAGCACTTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_lysinophilum -------------------------------------------------------------------CTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--AC--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-TACTTCTTTT---CACACATTTT---AACACATT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGTGTGGGCTTGGATTATGGTTGT-TGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAACCC--CTTT--------GAAATAGACGGTTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTCTTCTTCAA-AAGTAAGCGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----AAAGCATCTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCAG-TTTCGCGAGTCGGATAAAGGTTAGAGGAATGTGGC-ACCTCCGGGTGT-GTTATAGCCTCTGACTGAATACGATTTGTGGGACTGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTTCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_minutem -------------------------------------------------------------------CTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACGTTCTTTTTAGAAGTCCGACC--AT--TTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTT-ACACACACTTTT--AACACATT-----AGTATAAGAATGTAA---TAGTCTCTTAATTGAGCATAAACAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTATCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAACCC--TATT--------GAAATAGACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTCTTCTTCAA-ATATAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTT------ATAGCACTTTAAGCTTTAGATCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGGGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGATTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTGT-GTTATAGCTTCTAATTGAATACGATTGATGAAACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_oligophagum -------------------------------------------------------------------------AAGGA---------TCATTAATGAATTG-TAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CT--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTT-ACACACATCTTTT-AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAC---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAAATGAGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTTTGTCGGCGT--AAA-GTCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAACCC--TATT--------GAAATAGACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTCTTCTTCAA-AA-TAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----ATAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTT------------------------------AAAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTGAGCCGGATAAAGGTCAGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---AC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_pallidum CTGCGGAAGGATCATTAATGCATTGAAACTGCCCTCTTTTGAGGGAACTGCTTCTAGTGATTTTCACTTGAAGTGGGACCCCGGCCCTCTTTGGTAATTGG-AAACTTTTTCCATCTGAGCCACCGGGT--TTCATTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTT---CACACATTTA---AACACAAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTATCATGAGGAAGGCAACCCCCTTGTTTTGTAATGAGACAAGAGTGGGCTTGGTTTATGGCTTTT-GTCGGCGT--AATCGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTTAGTGGTGCTTCTAGTG-CGCTTTT-----GTAGCAACT--CAATTTAGATCTCAAATCA--------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TCCCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGAGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_pinicola ----------------------------------------------------------------AACCTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CT--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTC-TTTT--CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGCT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----ATAGCATTTA-TATTTTAGACCTCAAATCAGTC----------------------------AG-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_psychroaquaticum -----------------------------------------------------TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTTATAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--AC--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTTA-CACACATTTT---AACACATT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCACATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTATTTTGTAATGAGATAAGCGTGGGCTTGGATTATGATTGTT-GCCGGCGC--AA--GTCGACTCAATTGAAATACACGAGCTACCC--ATTT--------GAAATAAACGGTTTGACTCGGCGTGATAAT-TATTTCGCTGAGGACGCTTTCTTCGA-AAATAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----ATAGCAATTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACCTTTGGTATCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAACGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--CCCCAGTACTTTGTGATACGTTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCAGTTCAGCCTAGGTTCGCCTGGGTGTACTCTGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGCGAGACGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-AGGTCCGCCTGT-GTTATAGTCTCTGACTGAATACGTTTTGTGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_ritchiei ----------------------------------------------------TTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CT--TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTCTTTT---CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTTTGTCGGCGT--AAATGCCGGCTCAGCTGAAATATACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----ATAGCACTTTATATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAATGTTTTCTGTGCCGGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGA--TACCGGTGCTTTGTGATACATTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGGGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGCGACCTTC{AG}GGTGTTGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_slooffiae -------------------------------------------------------------------CTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACGTTCTTTTTAGAAGTCCGACC--CT--TTCATTTTCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTTTTACACACACTTTT--AACACCTT-----AGTATAAGAATGTAA---TAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGTGTGGGATTGGATTATGGTTGTCTGTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAACTGAAATACACGAGCAACCC--TATT--------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTTTTCTTCAA-ATATAAGAGGTGCTTCTAATT-CGCTTCT-----AATAGCATTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TACCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCACTGGTTCGCCAGTGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCAG-TTTCGGTAGTCGGATAAAGGTTAGTTGAATGTGGC-ACCCTCGGGTGT-GTTATAGCTTCTAACTGAATACGATTTCTGGGACTGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-1' --------------------------------------------------------------------------AGGA---------TCATTAATGAATTT-AAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--AC--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCATTTT--CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCTTGTAAGGAGCGACCCCCTTATTTTGTAATGAGATAAGTGTGGGCTTGGTTTATGGCTGTT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----AAAGCAATTTATACTTGAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Cystobasidium sp. 9A-11' --------------------------------------------------------------------------AGGA---------TCATTAATGAATTT-AAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--AC--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCATTTT--CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTAATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCTTGTAAGGAGCGACCCCCTTATTT-GTAATGAGATAAGTGTGGGCTTGGTTTATGGCTGTT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTTTT-----AAAGCAATTTATACTTGAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Cystobasidium sp. 9A-2' ---------------------------------------------------------------------GCGGA-GGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CC--TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTCTTTT---CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGTT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTATT-----ACAGCACTTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCTTTCGCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-5' -----------------------------------------------------------------ACCTGCGGA-GGA---------TCATTAATGAATTT-TAGGACTCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CC--TTCATTTCCATACACTGTGCACA-CACTTCTTTT---CACACATTTT---AACACTAT-----AGTATAAGAATGTAA---CAGTCTCTTTATTGAGCATAAATAAAAATAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAGATGGGCGTGGGCTTGGATTATGACTGTT-GTCGGCGT--AATTGCCGGCTCAGTTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAAACGGTTTGACTTGGCGTAATAAT-TATTTCGCTAAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTAAGAGGTGCTTCTAATG-CGCTATT-----ACAGCACTTTAAATTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGA--TCCCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATCGG-TTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATGT-GTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GGTTCCGACCT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Occultifur_extrenus ------------------------------------------------------TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGA---------TCATTAATGAATTGTTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACC--CC--TTCATTTCCTTACACTGTGCACA-CACTTCTTTT---CACACATTTTTT-AACCCATT-----AGTCTAAGAATGTAAA--TAGTCTCTTAATTGAGCATAAA-ATAAATAAAACTTTTAGCAACGGATCTCTTGGCTCTTGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTGTTTTGTAATGAAACGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTTTGTCGGCGT--CATTGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCAACCC--ATTT--------GAAATAGACGGTTTGACTCGGCGTAATAAT-TATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAA-AAGTCAGTGGTGCTTCTAATG-CGCTTTTTAATTAAAGCACCTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCTAGAAGTGTTTTCCGTGCTGGCCCATGTGTGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATAACATGGA--CCCCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGCTAAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGGTGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTGCCTTTGCAGGCCAACATCGG-TTTCACGAGGCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTGT-GTTATAGTCTCTTGCTGAATACGCCTCGAGGGACCGAGGAACGCAGCGC---GCCGCAAGGCAAA-GCCTCTGGGCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACG---ACCCGTCTTGAAACACG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sakaguchia_dacryoide ---------------------------------------------------------------------------------------------ATGAAATGTTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCAACTCATTTTACCTTTCACACTGTGCACATCACTACTTTTTTACACCCATTTTTTAAACACTTTTAACAAGTCTAAGAATGTAAAACCAGTCTCTTAACTGAGCATAAACATAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCTTGTTTTGTAATGAGACAAGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGCT-GCCGGCTTTCATTAGTCGACTCGGCTGAAATACACGAGCTACCCCGATTTCTATTAGAGAAACAAACGGCTTGACTCGGCGTAATAACATATTTCGCTGAGGACGTTACATTCTCTAAGTTATAAAGAATCTTAGTGGTGCTTCT-----AATGCGTCTGTTCAGTCAGACACC---TTAAGC-----------TTGAACTTAAGCATATCAA-----------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGTAATCTGGCAGCTTCGCTGTCCGAGTTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCCGCGCTGGACCATGTATGAGTCTGTTGGAATACAGCGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTTCATGACATGAC--TTCCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGGGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGACGTGCGTAGTGC-------CTTCGG------------------GTGCTGTTGCAGGCCAGCATCAG-TTTCTCGAGCCGGATAAAGGTAGGAGGAAGGTGGC-AGCTCCGGCTGT-GTTATAGCCTCCTACTGAATACGGATCTTGAGACTGAGGAATGCGATTCTAGGATGCTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGT-CTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTTGGGTGGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAATGGAGGTGGGATCCTTTACCGGAGCACCATCGACCGAACCGGATTTTTAATGAAGGTTTTGAGTAAGAGCACGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCTGTAACAGCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATGTGTAAGAAGTCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATGCGAATGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCCGCACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCAACGGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACTTCGCCGTTAATGTTGATTTTCCGATGCATTAACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCCGGTAAAGAAGGCTTGGCAG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M42298] TITLE Cystobasidium_D1D2_18x1950_MrBayes; LINK TAXA = Taxa3; DIMENSIONS NCHAR=1950; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Cystobasidium_benthicum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGATC--CTAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_calptogenae CTGCGGAAGGATCATTAATGAATTGTAGGACGCTCTTTTTAGAGGTCCGACCCTTTCATTTCCTTACACTGTGCACACACTTCTTTTTACACACATTTTAACACATTAGTATAAGAATGTAACAGTCTCTTAATTGAGCATAATTAAAAACAAAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCACTCTTTGGTATTCCGAAGAGTATGTCTGTTTGAGTGTCATGAAACTCTCAACCCCCCTATTTTGTAATGAAATGGGCGTGGGCTTGGATTATGGCTGTCTGTCGGCGTAATAGCCGGCTCAGCTGAAATACACGAGCTACCCTTTTGAAATAAACGGTTTGACTCGGCGTAATAATTATTTCGCTGAGGACGTTTTCTTCAAATGTCAGAGGTGCTTCTAATGCGCTTTTAAGCAACTTAAGCTTTAGACCTCAAATCAGTCAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAACCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGGCATGGACC--CCAGTACTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGCGAGCCGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTG-TGTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTGTGAGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_fimetarium ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATA--CCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGGTAGTCGGATAAAGACTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTG-TGTTATAGCTTCTAGTTGAATACGATTGTCGAGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_laryngis -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATC--CCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_lysinophilum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGATC--CCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-AGTTTCGCGAGTCGGATAAAGGTTAGAGGAATGTGGC-ACCTCCGGGTG-TGTTATAGCCTCTGACTGAATACGATTTGTGGGACTGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTTCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_minutem -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATA--CTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGGGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGATTAGTTGAATGTGGC-ATCTTCGGGTG-TGTTATAGCTTCTAATTGAATACGATTGATGAAACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_oligophagum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTAGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATA--CTAGTGCTCTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTGAGCCGGATAAAGGTCAGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCTGACTGAATACGGTTTATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGAC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_pallidum --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTTTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGATC--CCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTCCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGAGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cystobasidium_pinicola --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATA--CCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_psychroaquaticum -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACCTTTGGTATCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAACGTTTTCTGTGCTGGCCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGACC--CCAGTACTTTGTGATACGTTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCAGTTCAGCCTAGGTTCGCCTGGGTGTACTCTGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGCGAGACGGATAAAGGTTAGAGAAATGTGGC-AGGTCCGCCTG-TGTTATAGTCTCTGACTGAATACGTTTTGTGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_ritchiel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAATGTTTTCTGTGCCGGTCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGATA--CCGGTGCTTTGTGATACATTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATCGGGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGCGACCTTC{AG}GGTGTTGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cystobasidium_slooffiae -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATA--CCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCACTGGTTCGCCAGTGTGTATTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-AGTTTCGGTAGTCGGATAAAGGTTAGTTGAATGTGGC-ACCCTCGGGTG-TGTTATAGCTTCTAACTGAATACGATTTCTGGGACTGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Cystobasidium sp. 9A-1' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'Cystobasidium sp. 9A-11' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACTCTCAGTGTCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCTGGCCCGTGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACACGGAAGATCCAGTGCCCTGTGATACACTTTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-2' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATC--CCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCTT-TCGCG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Cystobasidium sp. 9A-5' -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGTACTTTCAGTATCCGAATTGTAGTCTCAAGAAGTGTTTTCTGTGCCGGTCCATGTATGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATGACATGGATC--CCGGTGCTTTGTGATACACTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGATGCGGTTCAGCTTTAGTTCGCTAGAGTGTACTCCGTATCTTTGCAGGCCAGCATC-GGTTTTGTTAGTCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ATCTTCGGATG-TGTTATAGTCTCAGACTGAATACGATTGATGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGGTTCCGACCT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Occultifur_extrenus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGAAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAATTGTAGTCTCTAGAAGTGTTTTCCGTGCTGGCCCATGTGTGAGTCTGTTGGAACACAGCGTCATAGAGGGTGACAACCCCGTTCATAACATGGACC--CCAGTGCTTTGTGATACACTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGCTAAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGACGTGCGTGGTGCGGTTCAGCTCTGGTTCGCCAGAGTGTATTCCGTGCCTTTGCAGGCCAACATC-GGTTTCACGAGGCGGATAAAGGTTTGAGAAATGTGGC-ACCTTCGGGTG-TGTTATAGTCTCTTGCTGAATACGCCTCGAGGGACCGAGGAACGCAGCGCGCCGCAAGGCAAAGCCTCTGGGCTTTTCGCGCTTAGGATGTTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sakaguchia_dacryoidea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGTGGGAAAAGCTCAACTTTGTAATCTGGCAGCTTCGCTGTCCGAGTTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCCGCGCTGGACCATGTATGAGTCTGTTGGAATACAGCGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTTCATGACATGACTT--CCAGTGCTTTGTGATACACTTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGGGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGACGTGCGTAGTGCCTTCGGGTGCTG-------------------------TTGCAGGCCAGCATC-AGTTTCTCGAGCCGGATAAAGGTAGGAGGAAGGTGGC-AGCTCCGGCTG-TGTTATAGCCTCCTACTGAATACGGATCTTGAGACTGAGGAATGCGATTC---------------------------------TAGGATGCTGGTGAAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTGTTTGGGTGGTCAAACCCATACGCGTAATGAAAGTGAATGGAGGTGGGATCCTTTACCGGAGCACCATCGACCGAACCGGATTTTTAATGAAGGTTTTGAGTAAGAGCACGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAAACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCTGTAACAGCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATGTGTAAGAAGTCCTTGTTACTTAATTGAACGTGGACATGCGAATGAGAGTTTCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGTGCCGGAATATACGCTCATCAGACACCACAAAAGGTGTTAGTTCATCTAGACAGCCGCACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCAACGGCCGAATGAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTGTTACCCATACTTCGCCGTTAATGTTGATTTTCCGATGCATTAACGAGTAGGCAGGCGTGGAGGTCCGGTAAAGAAGGCTTGGCAG- ; END; BEGIN TREES; TITLE Cystobasidium_D1D2_18x1950_MrBayes; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 Cystobasidium_benthicum, 2 Cystobasidium_calptogenae, 3 Cystobasidium_fimetarium, 4 Cystobasidium_laryngis, 5 Cystobasidium_lysinophilum, 6 Cystobasidium_minutem, 7 Cystobasidium_oligophagum, 8 Cystobasidium_pallidum, 9 Cystobasidium_pinicola, 10 Cystobasidium_psychroaquaticum, 11 Cystobasidium_ritchiel, 12 Cystobasidium_slooffiae, 13 'Cystobasidium sp. 9A-1', 14 'Cystobasidium sp. 9A-11', 15 'Cystobasidium sp. 9A-2', 16 'Cystobasidium sp. 9A-5', 17 Occultifur_extrenus, 18 Sakaguchia_dacryoidea; TREE 'PAUP_1' = [&R] (18:0.0716125,(17:0.04279,((2:0.01026,10:0.04106):0.00209,(5:0.017878,((12:0.012594,(3:0.007106,6:0.011725):0.008813):0.016171,(7:0.010219,((1:0.003268,(8:0.003256,(13:0.0,14:0.0):0.008733):0.003289):0.002037,(11:0.009026,(9:0.0,(4:0.00319,(15:0.0,16:0.0):0.003415):0.008435):0.006158):0.003291):0.015375):0.0):0.009209):0.001547):0.011648):0.0716125); END; BEGIN TREES; TITLE 'Cystobasidium ITS+D1D2 18x2043'; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Cystobasidium_benthicum, 2 Cystobasidium_calptogenae, 3 Cystobasidium_fimetarium, 4 Cystobasidium_laryngis, 5 Cystobasidium_lysinophilum, 6 Cystobasidium_minutem, 7 Cystobasidium_oligophagum, 8 Cystobasidium_pallidum, 9 Cystobasidium_pinicola, 10 Cystobasidium_psychroaquaticum, 11 Cystobasidium_ritchiei, 12 Cystobasidium_slooffiae, 13 'Cystobasidium sp. 9A-1', 14 'Cystobasidium sp. 9A-11', 15 'Cystobasidium sp. 9A-2', 16 'Cystobasidium sp. 9A-5', 17 Occultifur_extrenus, 18 Sakaguchia_dacryoide; TREE 'PAUP_1' = [&R] (18:0.13331,(10:0.047716,((2:0.011313,17:0.040159):0.003096,((5:0.015411,(12:0.015993,(3:0.007117,6:0.013878):0.006673):0.022338):0.006916,(7:0.019122,((1:0.003583,(8:0.06496,(13:0.0,14:0.0):0.01311):0.011167):0.005497,(11:0.010153,(9:0.007561,(4:9.44E-4,(15:0.0,16:0.0):0.012691):0.005381):0.00296):0.010084):0.012022):0.006593):0.001719):0.002019):0.13331); END; BEGIN TREES; TITLE Cystobasidium_D1D2_18x1917; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Cystobasidium_benthicum, 2 Cystobasidium_calptogenae, 3 Cystobasidium_fimetarium, 4 Cystobasidium_laryngis, 5 Cystobasidium_lysinophilum, 6 Cystobasidium_minutem, 7 Cystobasidium_oligophagum, 8 Cystobasidium_pallidum, 9 Cystobasidium_pinicola, 10 Cystobasidium_psychroaquaticum, 11 Cystobasidium_ritchiei, 12 Cystobasidium_slooffiae, 13 'Cystobasidium sp. 9A-1', 14 'Cystobasidium sp. 9A-11', 15 'Cystobasidium sp. 9A-2', 16 'Cystobasidium sp. 9A-5', 17 Occultifur_extrenus, 18 Sakaguchia_dacryoide; TREE 'PAUP_1' = [&R] (18:0.183457,(10:0.045984,(17:0.051255,(2:0.010798,((5:0.012881,(12:0.008986,(3:0.005765,6:0.013201):0.011579):0.018206):0.006944,(7:0.011401,((1:0.003273,(8:0.00322,(13:0.0,14:0.0):0.010169):0.003251):2.89178E-7,(11:0.009125,(9:0.005999,(4:3.52403E-7,(15:0.0,16:0.0):0.015739):0.005728):0.003106):0.005181):0.017722):0.005086):0.00351):0.0):5.38545E-7):0.183457); END; BEGIN TREES; TITLE 'Cystobasidium ITS+D1D2 18x2099 MrBayes'; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Cystobasidium_benthicum, 2 Cystobasidium_calptogenae, 3 Cystobasidium_fimetarium, 4 Cystobasidium_laryngis, 5 Cystobasidium_lysinophilum, 6 Cystobasidium_minutem, 7 Cystobasidium_oligophagum, 8 Cystobasidium_pallidum, 9 Cystobasidium_pinicola, 10 Cystobasidium_psychroaquaticum, 11 Cystobasidium_ritchiei, 12 Cystobasidium_slooffiae, 13 'Cystobasidium sp. 9A-1', 14 'Cystobasidium sp. 9A-11', 15 'Cystobasidium sp. 9A-2', 16 'Cystobasidium sp. 9A-5', 17 Occultifur_extrenus, 18 Sakaguchia_dacryoidea; TREE 'PAUP_1' = [&R] (18:0.0809835,(17:0.025892,((2:0.009713,10:0.049736):0.005378,((5:0.016602,(12:0.017051,(3:0.007164,6:0.014079):0.006022):0.021228):0.006187,(7:0.014658,((1:0.003844,(8:0.039567,(13:0.0,14:0.0):0.014753):0.007777):0.004142,(11:0.010127,(9:0.00347,(4:0.001106,(15:0.0,16:0.0):0.008113):0.006599):0.003437):0.010787):0.013406):0.00757):0.001109):0.018916):0.0809835); END;