#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 18:41 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Lawrey J., Diederich P., Sikaroodi M., & Gillevet P. 2008. Remarkable nutritional diversity of basidiomycetes in the Corticiales, including a new foliicolous species of Marchandiomyces (anamorphic Basidiomycota, Corticiaceae) from Australia. American Journal of Botany, 95. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S2054] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=36; TAXLABELS Bankera_fuligineoalba Corticium_roseum_AY463401 Cytidia_salicina Dendrocorticium_polygonioides Dendrocorticium_roseocarneum Erythricium_laetum_AY586655 Erythricium_salmonicolor_AF506709 Galzinia_incrustans Gloeophyllum_sepiarium Heliocybe_sulcata Laetisaria_arvalis_CBS131.82 Laetisaria_fuciformis Limonomyces_culmigenus_ATCC22523 Limonomyces_roseipellis_CBS299.82 Marchandiobasidium_aurantiacum_ATCCMYA2502 Marchandiobasidium_aurantiacum_CBS718.97 Marchandiomphalina_foliacea_AY542864 Marchandiomphalina_foliacea_AY542865 Marchandiomyces_buckii_ATCCMYA2992 Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA2346 Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA2500 Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA3182 Marchandiomyces_corallinus_JL128_98 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA2347 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA2831 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA3674 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA835 Marchandiomyces_marsonii_ATCCMYA4210 Marchandiomyces_nothofagicola_JL261_04 Punctularia_strigosozonata Sarcodon_imbricatus Thelephora_sp. Tretopileus_sphaerophorus_AB006005 Vuilleminia_comedens_AY586725 Vuilleminia_macrospora_AY586726 Waitea_circinata_isolate_AFTOL_1129 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3179] TITLE 'Corticioids, SSU LSU'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2876; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Bankera_fuligineoalba --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCT?GTAGTTGAACTTCAG-ACCTGGCCGGGCGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCTGG--GCCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAAAA-TAGGACGCGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCAGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGA-CTAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGAACTCAA-TTCTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTATCCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGCGGT-AGC-GTCTAGCCCGCGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGTG-AGAGCTCATATTTAAAATCTGGCGTGCCTCT----GGTCGTCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GCGT-TTTCC-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTC---CCTTGGA-ACAGGGC-GTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTG--CCAG-TGCTCT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATA---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AA-CAGTACGTG-AAATTGCTG-AA-GGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTCGC-A-GGACTCA-GCTTTG-GTGCAA--------TTCTGGTGG-ATGGCCA-GCAT--CGA-TTTG-ACCGTGAG-AAAGT----TGGGAATGT-GG-AACTT-CGTGGGGAT--AACCTGTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-T--AT-AGCCCTCTGT--CGCATACACCGGTA-GG-AT---CGA-GGATCGCA--GCGCGCCTT-------GT--GCCCGGGGCT-TTG-------CCACGTA--CGC-GCTT-AG--AT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAGCG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCGA-GCG-CGCAATGAAAGTGATAG----TTG----AGACCTC--TGTCATGGAGG-GCATCGACGCCC-GG----ACTTGATC--TACGGA-GACG-GTTCCGCGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAGATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATC------- Corticium_roseum_AY463401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTTA-----GGGCGTCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GTGCTGG-ACC-ATGTATAAATC---TCTTGGA-ACAGAGT-ATCATAGTGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGG---ACTA--CCAG-TGCTCT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GA{AG}A-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCGTGCG-GGACTCA-GCC{ACT}TG-CTTCT---------GCTTGGTGT-ATTTCCT-GTAC---GA-CGGG-CCAG-CAT-CGATT----TTGATCGTC-GG-AAAAA-GTTCAGGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTTGTT--CGCATGCGACGGTT-GGGAT---CGA-GGTTCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGT--AAAACCCAT-CCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TTG----AGATCTC--TGTCATGGAGA-GCATCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Cytidia_salicina --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTT-----GGCCGTCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GTGT-CTTCC-GCGCCGG-ACC-GTGTACAAGTT---TCTTGGA-ACAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTG--CCGG-TGCTCT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GATTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTGGCG-GAACTCA-GCCTTG-CTTTT---------GCTTGGTGC-ACTTTCC--GTTT--GA-CGGG-CCAG-CAT-CGATT----TCGGTCGTC-GG-ATAAA-GTGTAGGGG--AAT--GTGGCA-TCCTC--------GGATGTG-TT-AT-AGCCCTTGCT--CGCATACGACGGCT-GGGAT---CGA-GGATCGCA--GCACGCCTT------TT---GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTAATAG----TTG----AGATCCC--TGTCGTGGGGA-GCATCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCTGAGGTAGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Dendrocorticium_polygonioides --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTTT-----GGTCGTCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GTGT-TTCCT-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTT---{CT}CTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTG--CCAG-TGCTCT--GTGATGCACTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGC{CG}CAAAATGGGTGGTGAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTCG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTGGCG-GAACTCA-GCCTTG-TTTCT---------G{CG}TCGGAGT-ATCCTCT-{CG}GT----GA-CGGG-CCAC-CAT-CGATT----TCGTTCACC-GT-ATGAATGTGCGTAGG--GAG--AAGGCA-TCATC--------TTAGGAG-TT-AT-AGCCCTCCTT--GGTAG{AC}AGACGATC-GGGAT---CGT-GGACCACA--GCA-GCACTC-----TTT--GGC{CG}GGGGTTCTCC------CCAACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGCAATGAAAGTGAAAG----TTG----GGACCTC--TGTCGTGGAGG-GCACCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--CTCGGC-GACG-GATCCGCGGTGGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTG-GGAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACC-- Dendrocorticium_roseocarneum CGTAGTCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATTAA-GCCCCGACTTCCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-ACCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCCGG--GCCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGAAGA-CTAACTATTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAA-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTA?AGGGACTGTCGTTTGC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGGGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACCCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTCGGGGAGCCGGAAACGGCA---CCCTGTT-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTA?AGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCCTCT-----GGTCGTCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GTGT-TTTCT-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTT---TCTTGGA-ACAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTG--CCAG-TGCTCT--GTGATGCACTCT-CGAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTGAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTTGCG-GAACTCA-GCCTTG-CTTTTT--------GCTTGGTGT-ATTTTCT-GTTC---GA-CGGG-CCAG-CAT-CGATT----TCGACCGTC-GG-ATAAA-GTGTGAGGG--AAT--GTGGCA-TCTTC--------GGATGTG-TT-AT-AGCCCTCGCT--CGCATACGACGGTT-GGGAT---CGA-GGACCGCA--GCACGCCTT------TTT--GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGCAATGAAAGTGAAAG----TTG----GGACCTC--TGTCGTGGAGG-GCACCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--CTCGGC-GACG-GATCCGCGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Erythricium_laetum_AY586655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTT-----GGCCATCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCGTTGG-ACC-GTGTAAAAGTT---TCTTGGA-ATAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTT--CCAG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAGCACAAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGGCCG-GGACTCA-GCCTTG-CTCTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTCCT-GGTC---GA-CGGG-CCAG-CAT-CGATT----TTGACCGTT-GG-ATAAA-GTTCAGAGG--AAT--GTGGCA-CCTCC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTGTT--CGCATGCAACGGTT-GGGAT---CGA-GGATCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGC--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TTG----AGACCTC--TGTCATGGAGG-GCATCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCCGAGGTTGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Erythricium_salmonicolor_AF506709 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTT-----GGCCATCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GCGT-TTTCC-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATACGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGGCCG-GAACTCA-GCCTTG-CTCTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTTCT-GGTG---AA-CGGG-TCAG-CAT-CGATT----TTGACCGTT-GG-ATAAA-GTTCAGGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCCTGTT--CGCATGCACCGGTT-GGGAT---CGA-GGTTCGCA--GCACGCCTT------TTT--GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GACATAAT-GGCTTTTAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATACCCGCG-AGTGTTTGGGTGTT-AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTAAAAG----TTG----AGATCCC--TGTCATGGGGA-GCATCGACGCCC-GG----ACTTGAGC--TCTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTAT--------------------------- Galzinia_incrustans -----TCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-ATCTGGCTGGGCGGTCTGCCTC-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCCGG--ATCTTACCTCTTGGTGAGCCGTC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGGCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CTAACTATTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTTT-TTTCCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTT-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTCC-----GGCCATCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GCGT-TATCC-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-GTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATACGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-ACTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCGCTCA-GGACTCA-GCCTGG-CTTAT---------GCCTGGTGT-ACTTCCT-GTTT---GA-TGGG-CCAG-CAT-CAATT----TTGACCATT-GG-ATAAA-GTGTGAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTTGCT--CACATACAGTGGTT-GGGAT---TGA-GGTTCGCA--GCACGCCTT------TT---GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAATG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGC--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTAAAAG----TTG----AGATCTC--TGTCGTGGAGA-GCATCGACGCCC-GG----TCCTGAGC--TTCGGC-GACG-GTTCTGAGGTAGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Gloeophyllum_sepiarium --------------TGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAGTTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC--ATCAAAGCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-ACCTGGCTGGGCGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCCG---GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAAAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCAGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGA-CTAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAA-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGAG----GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAAAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTT-GCTGAAAAGTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGATGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTCT-----GGCCGTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GTGC-TTTCC-GCGCTGG-ACC-GTGTATAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-GTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGGCCG-GGACTCA-GCCTTG-CCTTCC--------GCTTGGTGT-ATTTTCC-GGTC---GA-CGGG-CCAA-CAT-CGATT----TTGACTGCT-GG-ACAAG-GGCTAGCGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCGCTGGT--CGTATACAGTAGTT-GGGAT---CGA-GGACCGCA--GC----------------------------TTCG--------------------GCTT-AG-GAT-GTT-GGCATAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCGA-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TTG----AGACCTC--TGTCGTGGAGG-GCATCGACGCCC-GG----ACCTGATC--TTCGGT-GACG-GATCTGCGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTA{AG}CGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAATA-CTAATCCAACCAT Heliocybe_sulcata CGTAGTCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAGTTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC--ATCAAAGCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCTGGGCGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCCGG--GTCTTACCTCGTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCATGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAAAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCAGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGA-CTAACTATTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAA-TATCATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGAG----GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTT-GCTGAGAAGTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTC-----GGCCGTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GTGC-TTTCC-GCGCTGG-ACC-GTGTATAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-GTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGGTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGGCCG-GGACTTA-ACCTTT-GCTTTTC-------GCTTGGTGGTATTTTCC-GGCC---GA-CGGG-CCAA-CAT-CAAAT----TTGACTGGCTGG-ACAAG-GGCTGAAG---AAT--GTGGCC-ACCCT-------TCGGTGTG-TT-AT-AGCCTCTGTT--CGTATACGGCCAGTTGGGAT---TGA-GGACCGCA--GC----------------------------TT------------------CG--GCTT-AG-AAT-GTT-GGCGTAAT-GGCTTTAACCG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGGGACCAAGAAGTCTAA--CATGCCTGCGAAGTGTTTGGGTGG--AAAACCCGA-GCG-CGCAATGAAAGTGAAAG----TTG----AGACCTC--TGTCGTGGAGG-GCATCGACGCCC-GG----ACCTGATC--TTCGGT-GACG-GATCTGCGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Laetisaria_arvalis_CBS131.82 --------------------------------------------------------ATTTATACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATTTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGT{AT}CCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCCGGGCGGTCTGCCTA-GCGGTA-TG---TACTGTCTGGCCGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGATTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-T-ATT-GCCT-GAATACATTAGCATGGAATAATAAAA-TAGGACGTGTGATTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGACCTCAC-ATTTATGTGTCGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTTTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTCTC-TCACCTT-GGCCGG-AAGGC-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTCGGGGAGTCCGG{CT}AATCGGTCACC{CT}TGTT-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCTTCC-----GGC-GTCC-GAGTTGTAATCTGGAGAA-GCGT-TTTCC-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTC---TCTTGGA-ATAGAGC-GTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATACGCTCT-CGAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTAGATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGATTG-GGACTCA-GCCTTG-GATTTTT-------CCTTGGTGT-ATTTCCT-AGTT---AA-CGGG-CCAA-CAT-CGATT----TTGACCGTT-GG-AAAAG-GTTCAGGGA--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGTCCCTGTT--CACATACACCGGTT-GGGAT---CGA-GGACCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GTT-GGCATAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGT--TAAACCCAT-ACG-CGTAGTGAAAGCAAAAA----TTG----AGATCCC--TGTCGTGGGGA-GCATCGATGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Laetisaria_fuciformis CGTAGTCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATTAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGACCTTGTGTCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-AGCTGGCCGGGCGGTCCGCCTA-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--TTCTTACTTCTTGGTGAGCTGGT--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGCTAGTGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-A-TTT-GCTCTGAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACAATCTCAC-TTTTATGTGTTGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACCGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGTCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTTGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCTTATC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAACCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCATCCTTT-----GGGTGTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GTGT-TTTCC-GCGCTGG-ACT-GTGTAAAAGTT---TCTTGGA-ACAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACAG---ACTC--CCAG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GATTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGTATG-AGACTCA-GCCTTG-CTTTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTCTT-GTAT---AA-CGGG-CCAG-CAT-CAATT----TCAGCCATT-GG-ATAAA-GTTGAAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTCTT--CGCATACACTGGCC-GGGAT---TGA-GGTTCGCA--GCACGCCTT------TTT--GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGC--TAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAT----TTG----CGATCTC--TGTCATGGAGA-GCAGCGAAGCCC-GG----TCTTGCGC--TTTGGC-AACG-GATCTGAGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACTAT Limonomyces_culmigenus_ATCC22523 ------------------------------------------------TTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATTAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGCGTTTCGGCGCTCTT--GGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGACCTTGTGTCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-AGCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTTTGGCTGG--CTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGATTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-A-TTT-GCTC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATCTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACAATCTCAC-TTTTATGTGTTGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGTCGGCT-TTTGCTGATCGCCG---GCTTCTTAGAGG-ACTGTAA---GC-GTCTAGCTTACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAACGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAG--AATACCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTTGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTATC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCG{AT}AACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCTTC------GGC-GTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCGTTGG-ACC-GTGTACAAGTT---TCTTGGA-ACAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAA-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GATTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGTGTG-AGACTCA-GCCTTG-CTTCT---------GCTTGGTGT-ATTTCTT-GTAC---AA-CGGG-CCAG-TAT-CAGTT----TTAGTTGTT-GG-ATAAA-GTTGAGAGG--AAT--GTGGCA-CCCTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTTTT--CGTATACAACAGCC-GGGAC---TGA-GGTCTGCA--GCACGCCTT------TT---GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-ACT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGT--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAT----TTG----TGATCTC--TGTCATGGAGA-GCAACGAAGCCC-GG----TCTTGAGC--TCTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Limonomyces_roseipellis_CBS299.82 ----------------------------------------------------TAGCATTTGTACTGGGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCATAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCTTGGCTGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-AG---TACTGTCCGGCTGA--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACATTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-A-TTT-GCTC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACGACCTCAA--TTTATGTGTCGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTTGGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTAG---GC-GTCTAGCTTACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTTGTGGAGCCGGCAACGGCA---CCGTATC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCATCCTCC-----GGGTGTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCGCTGG-ACC-GTGTAAAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-GGCTTT--GTGATGCGCTCT-CGACGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTG-CCG-GGATTCA-GCCTTG-CTTTT---------GCTTGGTGT-ATTTCTT-GTC----AA-CGGG-CCAG-CAT-CAATT----TTGGCTGTT-GG-ATAAA-GTTGGGGGG--AAT--GTGGCA-TCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AACCTCTCTT--CGCATACAACAGCT-GGGAT---TGA-GGACCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGT--AAAACCCAT-GCG-CGCAATGAAAGTGAAAT----TTG----CGATCCC--TGTCGTGGGGA-GCAGCGAAGCCC-GG----ACTTGAGC--TCTGGC-GACG-GTTCTGAGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACTAT Marchandiobasidium_aurantiacum_ATCCMYA2502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGGGGACATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-TCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGACCTCAC-TTTCATGTGTCGCTCGGC{AG}CCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGGGCCAACGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACCCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCTTGTT-GCTGAAAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiobasidium_aurantiacum_CBS718.97 -----------------------------------------------------------TGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCCGGGCGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCCGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGATTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGACATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-TCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGGGCCAACGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACCCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCTTGTT-GCTGAAAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGA----------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTC-----GGCCATCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCGTTGG-ACC-GTGTAAAAGTT---TCTTGGA-ATAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGTGTTGTTTGGGAATGCAGCACAAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GATTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCGTCCG-GGACTCA-GCCTTG-CTCTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTCCT-GGTT---GA-CGGG-CCAG-CAT-CAATT----TTGACCGTC-GG-ATAAA-GTTCAGAGG--AAT--GTGGCA-CCCTC------CGGGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTGTT--CGCATGCGACGGTC-GGGAT---TGA-GGATCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGC--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TTG----AGACCTC--TGTCATGGAGG-GCATCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCCGAGGTTGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Marchandiomphalina_foliacea_AY542864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTTCT-------GCTGTCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GTGT-TTTCC-GTGCTGG-ACC-GTGTAAAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGG---CCCA--CCAG-TGCTTT--GTGATGCACTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-ATCTGTTG-GGACTCA-GCCTTG-CATTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTCCT-GGTG---GA-TGGG-CCAG-CAT-CGATT----TTGACCGTT-GG-ATAAA-GTTCGAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTT--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTTGTC--CGCATGCAACGGTT-GGGAT---CGA-GGTTTGCA--GCACGCCTT------TTT--GGCCGGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomphalina_foliacea_AY542865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCAGTTCT-------GCTGTCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GTGT-TTTCC-GTGCTGG-ACC-GTGTAAAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGG---CCCA--CCAC-TGCTTT--GTGATGCACTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCACAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-ATCTGTTG-GGACTCA-GCCTTG-CATTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTCCT-GGTG---GA-TGGG-CCAG-CAT-CGATT----TTGACCGTT-GG-ATAAA-GTTCGAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTT--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTTGTC--CGCATGCAACGGTT-GGGAT---CGA-GGTTTGCA--GCACGCCTT------TTT--GGCCGGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_buckii_ATCCMYA2992 -------------------------------------ATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGT{AG}CTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGTATGACCTTGTGTCGACGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCT{AT}CCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-AGCTGACTGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTTCGGTTGG--CTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-A-TTT-GCTC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGG{CT}GAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACAATCTCAC-TTTTATGTGTTGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGC{AC}CCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTAG---GC-GTCTAGCTTACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCG{GT}GCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATACCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTTGTGGAGCCGGCAACGGCA---CCGTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATT{AT}{AT}GAGGAAG?-AAAAGTCG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA2346 -----------------------------------TCATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GTCCGG-AAGGA-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA2500 ------------------------------------CATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GTCCGG-AAGGA-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA3182 ------------------------------------CATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGA{AG}GG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GTCCGG-AAGGA-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCT{AG}AGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_corallinus_JL128_98 -------------------------------------------------------------TACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GTCCGG-AAGGA-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCCGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCTCC------GGC-GTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCACCGG-ACC-GTGTACAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCGG-CGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTGAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTTGCG-GGATTCA-GCCTTC-CATT----------GGTTGGTGT-ACTTTCC-GTTC---GA-CGGG-CCAA-CAT-CGATT----TTGATCGTC-GG-AAAAA-GCGTGAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTTG----CGTATGCGACGGTT-GGGAT---CGA-GGTCTGC-----------------TATAA----------------------------------------AG-GAT-GTT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGT--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TCG----TGACCTC--TGTCATGGAGG-GCAACGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TCTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA2347 ------------------------------------CATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCA{AC}CGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCCGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTT{CT}ATTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTCGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CGAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAA-CTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTGGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGT{CT}TGTGATGCCCTTAGATGTT{CT}TGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GACCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATACCTAGTAGG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTCGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTT{CT}GGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA2831 --------------------------------------TGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCCGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTCGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CGAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTGGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GACCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATACCTAGTAGG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTCGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTTGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATT{AT}{AT}GAGGAAGT-AAAAGTCGTAAC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA3674 ------------------------------------CATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCCGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTCGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CGAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTGGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GACCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATACCTAGTAGG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTCGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA835 ----------------------------------------T-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGGAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTA{AG}TTGAACTTCAG-GCCCGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCTGG--GTCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTCGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CGAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTGGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCG---GC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCTCCTT-GACCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATACCTAGTAGG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTCGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATCGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCTTC------GGC-GTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCACCGG-ACC-GTGTACAAGTC---CCTTGGA-ACAGGGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTC--CCGG-CGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTGAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTTGCG-GGATTCA-GCCTTC-CTTCT---------GGTCGGTGT-ACTTTCC-GCTC---GA-CGGG-CCAA-CAT-CGATT----TCGATCGTC-GG-ATAAA-GTTCAGAGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCTCCGTT--CGCATACGACGGTC-GGGAT---CGA-GGTCTGC------C-TTTG------------------------------------------------T-AG-GAT-GTT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGT--TAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TTG----TGACCTC--TGTCGCGGAGG-GCAACGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Marchandiomyces_marsonii_ATCCMYA4210 ------------------------------------CATGT-CTAAGTTTAAGCAAGTTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGACCTTGTGTCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-ATCTGACTGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTTCGGTTGG--TTCTTACCTCTTGGTGAGCCAGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-A-TTT-GCTC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACAATCTCAC-TTTTATGTGTTGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTGGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTTGAGGAGCCGGCAACGGCA---CCTTGTC-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGC-AAAAGTCGAC-----------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTCTTCC-----GGC-GTCC-GAGTTGTATTCTGGAGAA-GCGT-CTTCC-GCGTTGG-ACC-GTGTACAAGTT---TCTTGGA-ACAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTTGTTCG-AGACTCA-GCCTTG-CTTTT---------GCTTGGTGT-ATTTCTT-GTAT---AA-CGGG-CCAG-CAT-CAATT----TCATTCATT-GG-ATAAA-GTTGAAGGG--AAT--GTGGCA-TCTTT-------ATGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTCTT--CGCATACAGTGATT-GGGAT---TGA-GGTTCGCA--GCACGCCTT------TT---GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGT--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAT----TTG----TGATCTC--TGTCATGGAGA-GCAACGAAGCCC-GG----TCTTGAGC--TTTGGC-GACG-GATCTGAGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Marchandiomyces_nothofagicola_JL261_04 -----------------------------------TCATGT-CTAAGTTTAAGCAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATTAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGACCTTGTGTCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGAC{AC}CGGGGAGGT{AT}GTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTTGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GTCTGGTTGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTTCGACTGG--ACCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTTACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-A-TTT-GCTC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAATCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CAAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGACAATCTCAC-TTTTATGTGTTGTTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTAG---GC-GTCTAGCTTACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATACCTAGTAAG-CGTGAGTCATCA{AG}CTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTTGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCTTATACGAT?AGAACTTGATCAAACTTGGTCATTT-GAGGAAG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Punctularia_strigosozonata CGTAGTCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAATTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCCGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-ACCTGGCCGGGCGGTCCGCCTC-ACGGTG-TG---TACTGTCTGGCCGG--GCCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAT-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGGAAGA-CTAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAA-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCGTTTGC-GTCTAGCCGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTCA-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCC-TTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGATTGGCTTCGGGAAGCCGGCAACGGCAC--CCTTGTT-GCCGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTATAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTT-----GGCCGTCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GTGT-TTTCT-GCGTCGG-ACC-GTGTACAAGTT---TCTTGGA-ACAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTG--CCGG-TGCTTT--GTGATGCACTCT-CGAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAACGGGTGGTGAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTTGCG-GAACTCA-GCCTTG-CTTCT---------GCTTGGTGT-ATTTTCT-GCTT---GA-CGGG-CCAG-CAT-CGATT----TTGACCGTC-GG-ATAAA-GTGCAGGGG--AAT--GTGGCA-TCCTC--------GGATGTG-TT-AT-AGCCTCCGCT--CGCATACGACGGTC-GGGAT---CGA-GGACCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGAAAG----TTG----AGACCTC--TGTCGTGGAGG-GCATCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTCGGC-GACG-GATCCGCGGTTGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTCAGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Sarcodon_imbricatus CGTAGTCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAATTTATACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATAAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCATTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCCCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTCAG-ATCTGGCCGGATGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCTGG--GCCTTACCTCTTGGTGAGCCAGC--ATGTCCTTCACTGG--GTGTGTTGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-C-TAC-GCCC-GAATACATTAGCATGGAATAATAAAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCAGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGA-CTAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGAGCTCAA-TTTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTATCCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGCGGTA-GC-GTCTAGCCCGCGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTAT-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTGGTGAGATCTTCGGATTGGCTTCGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCTGTT-GCTGAGAAGTCGATCAAACTTGGTCATTTAGAAG-AGT-AAAAG-CGTAACA-GG-----ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGTGCTTT-----GGCCGTCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GTGT-TATCT-GTGCTGG-ACC-GTGTACAAGTC---CCTTGGA-ACAGGGC-GTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAG-TGCTCT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATA---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGCTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTGCCA-GGACTCA-GCCTTG-CTTTTTT-------GCTTGGTGC-ACTTTCT-GGTA---GA-TGGG-CCAG-CAT-CAATT----TTGACCGTC-AG-AAAAA-GTTGGAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTT------CGAGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTCAT--CGCATATGACGGTT-GGGAT---TGA-GGACCGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGGCT-TTG------CTCACGTAA-CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCTTAAT-GGCTTTAAGCG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGAGTGG--TAAAACTCGAGCG-CGTAATGAAAGTGATAG----TTG----AGACCTC--TGTTGCGGAGG-GCATCGACGCCT-GG----ACTTGATC--TACGGA-GACG-GTTCCACGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAAGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAGGCAT Thelephora_sp. -------ATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAGTTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATAAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTCCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAACGTAGGGCCCTTTTGG-GTCCTAC-GATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCACTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTCA?-ACCTGGCTGGATGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCCGGCTGG--GCCTTACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGT-TTGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-T-TAT-GCTC-GAATACATTAGCATGGAATAATAAAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTCAGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGA-CTAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGAACTCAA-ATTTATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATGACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTATCCTGCTAAATAGCTAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGCGGTT-GC-GTCTA?CCCGCGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTTT-TCACCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTCAGATCAGCTTCGGAGGGCCGGAAACGGCC---CACTGTT-GTGGAAAAGTTGATCAAA?TTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCCTAACAAGGTTT--ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGTGTCTCT----GGCCGCCC-GAGTTGTAGTCTGGAGAA-GCGT-TTTCC-GTGTTGG-ACC-GTGTACAAGTC---CCTTGGA-ACAGGGC-GTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTA--CCAA-TGCTCT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATA---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGCTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTGCCA-GAACTCA-GCCTTG-CTTCT---------GCTCGGTGT-ACTTTCT-GGTT--GGA-TGGG-CCAA-CAT-CAATT----TTGACCGTC-GG-AGAAA-GGCTTTGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTCTGT--TGTATACGACGGTT-GAGAT---TGA-GGACTGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGG--TTCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GTT-GGCGTAAT-GGCTTTAAGCG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTGACAG----CTG----AGATCC---TCTCATCAGGA-GCATCAGCGCCT-GG----ACTTGATC--TACGGA-GACG-GTTCTACGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Tretopileus_sphaerophorus_AB006005 -----TCATATGCTTGTCTC-AAAGATTAAGCCATGCATGT-CTAAGTATAAACAAGTTTGTACTGTGAAACTGCGAAT-GGCTCATT-AAATCAGTTATAGTTTACTTGATGGTACCTTGCTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAAT-ACATGC-AATCAA-GCCCCGACTTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAACGCGGTTCGCCGCTCCCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAA-CGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGG-AGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAAT-CCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATATAGGGCTCTTTCGG-GTCTTAT-AATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGG-AACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCCCGTAGTTGAACTTCAG-GCCTGGCTGGGCGGTCTGCCTA-ACGGTA-TG---TACTGTCTGGCTGG--GCCT-ACCTCTTGGTGAGCCGGC--ATGCCCTTCACTGG--GTGTGTCGGGGAACCAGGACTTTTACCTTGAGAAAATTA-GAGTGTTCAAAGCAGGC-T-ATT-GCCT-GAATACATTAGCATGGAATAATAGAA-TAGGACGTGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAGTCGCCGTAATGATTAATAGGGATAGTTGGGGGCATTAGTATTGCGTTGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGA-CTAACTACTGCGAAAGCATTTG-CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAAC-AGTAAACTATGCCGACTAGGGATCGGGCGATCTCAC-TTTCATGTGTCGCTCGGCACCTT-ACGAGAAAT-CAAAGTCTTTGGGTT-CTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGT--GG-G-CTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACATAACTAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGGTGGTGGTG-CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACC-TTAACCTGCTAAATAGCCAGGCCGGCT-TTTGCTGGTCGCCG---GCTTCTTAGAGGGACTGTCA---GC-GTCTAGCTGACGGAA-GTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGA-CAGAGCCAGCGAGTTTT-TTTCCTT-GGCCGG-AAGGT-C-TGGGTAA-TCTTGTGAAACTCTGTCGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGG-AATTCCTAGTAAG-CGTGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGT-CCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTTAGTGAGGTCTTGGGGTTGGCTTTGGGGAGCCGGCAACGGCA---CCCCGTT-GCTGAGAACTTGATCAAACTTGGTCATTTAGAGGAAGT-AAAAGTCGTAACAAGGTTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vuilleminia_comedens_AY586725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGCGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTT-----GGCCGTCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GCGT-TTTCC-GTGC{CT}GG-ACC-GTGTACAAATC---TCTTGGA-ACAGAGT-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGG---ACTA--CCGG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTGAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTGGCG-GAACTCA-GCCTTG-CTTTT---------GCTTGGTGC-ACTTTCC-GTTT---GA-CGGG-CCAG-CAT-CGATT----TTGACCGCT-GG-ATAAA-GTTCAAGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCTTTGTT--CGCATACAGCGGTT-GGGAT---CGA-GGTTCGCA--GCACGCCTT------TT---GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCTGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTAATAG----TTG----AGATCCC--TGTCGTGGGGA-GCATCGACGCCC-GG----TTTTGAGC--TTCGGC-GACG-AATCTGAGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Vuilleminia_macrospora_AY586726 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTT-----GGCCGTCC-GAGTTGTAATCTAGAGAA-GCGT-TTTCC-GTGCCGG-ACC-GTGTACAAGTC---TCTTGGA-ACAGAGC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG---ACTG--CCGG-TGCTTT--GTGATGCGCTCT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GATTGAA-GTC-AGTC-GC-GTCTAGCG-GAACTCA-GCCTTG-CTTTT---------GCTTGGTGC-ATTTTCC-GTTT---GA-CGGG-CCAG-CAT-CAATT----TTGGCCGCC-GG-ATAAA-GTGCAGGGG--AAT--GTGGCA-CCTTC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCTTGTT--CGCATACGGCGGCT-GGGAT---TGA-GGACCGCA--GCACGCCTT------TT---GGCCGGGGT--TCG------CCCACGTA--CGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCGTAAT-GGCTTTAAACG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATGCCCGCG-AGTGTTTGGGTGG--AAAACCCAT-GCG-CGTAATGAAAGTAATAG----TTG----AGACCCC--TGTCGTGGGGG-GCATCGACGCCC-GG----TCTTGAGC--TTCGGC-GACA-GATCTGCGGTAGAGCG--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT Waitea_circinata_isolate_AFTOL_1129 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTCCCC-TAGTAAC-TGCG-AGTGAAGAGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTACCCTTA-----GGGTGCTC-GAGTTGTAATTTGGAGAG-GCGT-TTTCT-GTGCTGG-ACT-GTGTAAAAGTT---TCTTGGA-ATAGAAC-ATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACAG---ACTA--CCAG-TGCTAT--GTGATACGCTTT-CAAAGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAG-CTAAATATT---GGCGA-GAGA-CCGAT-AGCGAACAAGTACC-GTGAGGGAAAGA-TGAAAAGCA-CTTTGGAAAGA-GAGTT-AAACAGTACGTG-AAATTGTTG-AAAGGG-AAAC-GCTTGAA-GTC-AGTC-GC-ATTGCTTT-GGATTCA-GCCTTG-CTCTTTT-------GCTTGGTGT-ATTTCCT-TAGT---AA-TGGG-TCAG-CAT-CAATT----TTGTTCAAT-GG-AAAAA-G{AG}ATGGGGG--AAG--GTGGCA-CCTCC--------GGGTGTG-TT-AT-AGCCCCTGTT--TGTATACATTGAAT-GGGAT---TGA-GGTCTGCA--GCACGCCTT------TAT--GGCCGGGGT--TCG------CCCACGCA--AGT-GCTT-AG-GAT-GCT-GGCATAAT-GGCTTTAAGCG-ACCC-GT-CTT-GAAACACGG-ACCAAGGAGTCTAA--CATACCTGCG-AGTGTTTGGGTGCT-AAAACTCAT-GCG-CGTAGTGAAAGCAAAAG----TTA----AGATCCC--TGTCGTGGGGA-GCATTGACGCCC-GG----TCTTGCGC--TTTGGC-TAAA-GATCTGAGGTAGAGCA--TGTATGTTGGGACCC-GAAAGATGGTGAAC-TAT-GCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTG-GTGGAGGCTC-GTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTT-GGGTATA-GGGGCGAAAGA-CTAATCGAACCAT ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 'Corticioids, SSU LSU') = N: 1-2876; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 'Corticioids, SSU LSU') = N: 1-2876; END; BEGIN TREES; TITLE Tb9042; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Waitea_circinata_isolate_AFTOL_1129, 2 Vuilleminia_macrospora_AY586726, 3 Vuilleminia_comedens_AY586725, 4 Tretopileus_sphaerophorus_AB006005, 5 Thelephora_sp., 6 Sarcodon_imbricatus, 7 Punctularia_strigosozonata, 8 Marchandiomyces_nothofagicola_JL261_04, 9 Marchandiomyces_marsonii_ATCCMYA4210, 10 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA835, 11 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA3674, 12 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA2831, 13 Marchandiomyces_lignicola_ATCCMYA2347, 14 Marchandiomyces_corallinus_JL128_98, 15 Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA3182, 16 Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA2500, 17 Marchandiomyces_corallinus_ATCCMYA2346, 18 Marchandiomyces_buckii_ATCCMYA2992, 19 Marchandiomphalina_foliacea_AY542865, 20 Marchandiomphalina_foliacea_AY542864, 21 Marchandiobasidium_aurantiacum_CBS718.97, 22 Marchandiobasidium_aurantiacum_ATCCMYA2502, 23 Limonomyces_roseipellis_CBS299.82, 24 Limonomyces_culmigenus_ATCC22523, 25 Laetisaria_fuciformis, 26 Laetisaria_arvalis_CBS131.82, 27 Heliocybe_sulcata, 28 Gloeophyllum_sepiarium, 29 Galzinia_incrustans, 30 Erythricium_salmonicolor_AF506709, 31 Erythricium_laetum_AY586655, 32 Dendrocorticium_roseocarneum, 33 Dendrocorticium_polygonioides, 34 Cytidia_salicina, 35 Corticium_roseum_AY463401, 36 Bankera_fuligineoalba; TREE Fig._1 = [&R] (((((((((((17,16),15),14),(13,12,11,10)),((((8,24),18),(9,25)),23)),35),(((20,19),(31,(22,21))),((1,26),30))),(29,4)),((7,(33,32)),(3,(2,34)))),(28,27)),((6,5),36)); END;