#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 28, 2021; 13:13 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: De lange R., De crop E., Delgat L., Tibuhwa D.D., Baribwegure D., & Verbeken A. 2017. Lactifluus kigomaensis and L. subkigomaensis: two look-alikes in Tanzania. Mycoscience, 59: 371-378. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S20557] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=30; TAXLABELS 'Lactifluus acicularis KVP_08_002' 'Lactifluus carmineus AV_99_099' 'Lactifluus corrugis AV_05_392' 'Lactifluus crocatus KVP_08_034' 'Lactifluus denigricans EDC_11_218' 'Lactifluus goossensiae AB_320' 'Lactifluus gymnocarpoides JD_885' 'Lactifluus hygrophoroides AV_05_251' 'Lactifluus kigomaensis AV_11_006' 'Lactifluus kigomaensis EDC_11_012' 'Lactifluus longisporus AV_11_025' 'Lactifluus luteopus AV_94_463' 'Lactifluus medusae EDC_12_152' 'Lactifluus pegleri PAM.Mart_12_091' 'Lactifluus pseudogymnocarpus AV_05_085' 'Lactifluus pseudoluteopus FH_12_026' 'Lactifluus pseudovolemus ADK_2927' 'Lactifluus pumilus EDC_12_066' 'Lactifluus rubiginosus JD_959' 'Lactifluus rubroviolascens EDC_12_051' 'Lactifluus rugatus EP_1212_7' 'Lactifluus subkigomaensis AV_11_029' 'Lactifluus subkigomaensis AV_11_066' 'Lactifluus subkigomaensis EDC_11_018' 'Lactifluus subkigomaensis EDC_11_159' 'Lactifluus sudanicus AV_11_174' 'Lactifluus sulcatipes MCA_3937' 'Lactifluus vitellinus KVP_08_024' 'Lactifluus volemoides MH_201187' 'Lactifluus xerampelinus MH_201176' ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M57773] TITLE Lactifluus_subkigomaensis_ITS_LSU_rpb2_rpb1; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3784; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 'Lactifluus acicularis KVP_08_002' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-CAGGAGGT--------GCCCAGGTTGTCGCTGACCCCCT------------GGGTCGTGCACGCCTCG-AGC-ATTCTTACTCCTA--------TCATCCATCTCA--CCCCTTGTGCATCCCC-GCGT--GGGCTTCTCTT----------------------------TCGAGAGAGGCCGGCGT-CTT-T----TCACAAACAC----------AAAGCAGTTTTAGAATGTTC----TTTG-CATT----TGTAATGCAGTTAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGGACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAAGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAGTTCTCAACCTTCTTCATTTCT------------TGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCCGG---ACTCTCT--TGATCGAGATCGGCTCCTCTTAAATGCATTAGTAGGATCCCCTTTT---GCTGG---TCCTTGACGTGATAAGGC--TTTTTCTACGTCTGG----------AACTTAGC-TACTAGG-CCTGCTTCTAAT-CGTCTCTCTC---GAGACTAAAAGCCGGTCAGAGAAACCCCCCCACAGGGGCCCCTCTCTGACCTGTGATGAAACCCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-------------------------AGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTAATGGCCTTTGGCCATT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-AGACCATGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGGAC--CCTCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACACTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTC-GGCTTGGCGTACTTCTCGAC--TTGACGGGCCAGCATCAATTTCGTCCCTCGGATAATGGCAAGTGAAAGGTGGCA-CCTTTTTTAAGGTGTGTTATAGTCTCTTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TCGCGGCGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTCAGGATGCCGGCGTAATGGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGTGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGC-TGTTCAATTCTGCCTCCCTGTCATTCCAACG--TTGT-AAACAGGCTTCATCGTTAAAGTGAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTTAAAGCCGATATCGTGAGTGGCGTGTTCTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAAAATCGTGGCGTTCTTCCACCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGG-----TCCTCGGTGTGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCTTCTCTGTGACGCAGTTGT-GGGCTCGAGCCCGGTGTGCCACTTGATTGCTCTTCATATCGTGTATTTGCAACCATCGTGGTGTTTTAGGGTGTTCTATTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCCTCTTACTTCTATCCCCGA-TTGT---------TAACTGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTTCGAGATTTGAAGACCCGAATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAACAGAAGGATGAGGGCGAGCTTGACGGTGATGAGCCCAAAAAGGGCCATGGCGGCTGTGGCCACCTTCAGCCTCTAATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTGTTCTTGCAATACAAAAAGCCGAAGGATGAGGACGAGGTTTGTGAC-GGCGTGCAACGTTACTGCATCCACTAACTTGTCCTTCAGGACATAAAAACAGTTCATCAAGACAAACGGTTATTCACGCCCTCGGAAGTGTATACCACGTTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTGCAACTACTCGGACTCTCCGATGAATATGCTCGTCCAGAATGGATGATCTTGA{AC}CGTTCTACCGGTTCCTCCTCCCCCAGTCCGACCTAGTATCGCAGTAGATGGGGGTACGATGCGAAGCGAGGATGATCTTACCTACAAGCTCGGTGAGATTATCAAGGCTTCCACTAACGTTCGAAAGAGCGAACAAGAGGGTTCTCCTGCACATATTGTAACAGAATACGAACAGCTCCTCCAGGTCTGTGCGAGTCGCTCT-------------------------TGCGGTTTAGTGAAGAATCTGGCGCTAATGGCGACGATCTCTGTCGGATCAATGTCTGGCCCCATCATTGACTTCCTGGAGGAATGGGGTCTTGAATCCCTTGAAGAGAATGCTCATTCATCGACGATCAC{AG}ACTAAAGTATTCGTCAATGGGGTCTGGATGGGCGTCCATCGTGACCCAACCAACCTCATCGAGACTCTTAAAAAGCTTCGTCGGAAGGATGATGTCCACCCAGAGGTCTCTATAGTACGCGATATTCGGGAGAGGGAGCTTCGCCTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATAGTCGAGTCTCAACAGCTTGTCTTGCAGAAGAGGCACGTGAGGTGGCTTAATCAAGGCTCTACGGACGATGGTGATGATTTCAAATGGCAACATCTGACCAAATC{AG}GGTGTTATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAAACGGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATTTGGAGACTCCACGGCTTCAAGGA---CGAACCCAATCGGGTTCGAGAATTGACACAAACGATCCTGATTTCGACCCAGCAGCTCGACTTAAACCCACCCTCGGAAAGAGCGCACCTCACGTATGGACGCACTGCGAGATTCATCCTAGTATGATCTTGGGGATCTGCGCTAGCAT{CT}ATCCCGTTCCCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCTTGAT---------CTAGCACATGCATTCTAGTGCTAATACGATAACAGTCC 'Lactifluus carmineus AV_99_099' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGTAACA-GCTTGGGGGGTTGCGTGAGGGGGCTGTCGCTGACCCCTTCA----AAGGGGGGGTTGTGCACGCCTTC-TGC-GTTG-TCCCTCAA-ATA----CAATCCAATTCA--CCCCTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTCCCCCTTTT---GTCC------------TTC----AAAAAGGGGACTTGCGT-TTT-C----ACACAAACGC----------CATTCAGTGT-AGAATGTCTT---TTTT-TGCT----TGC-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCGCCCCCCCTTTT-----GGGTGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTTCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGCTTCCTTAG---CCAAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCTCC-ACAG----GTTTTTGGTTTTAAACAGCCTGCTCCCAAT-CGTCTC-ATC---GAGACAATGAT-----------------------------------------TTTTATTACCCTCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA-GAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTTGGCCGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCCGGGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGATCCCCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTAAAGTCAGTCGCGTCTGTCGAGACTCAG-CCTTG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTTGAC---TGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCACTCCTTGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGTGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC-----TTTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTA{CG}GATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAAC-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGGTTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATTTCTGTAGGATCAATGTCAGGCCCGATAATTGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTGGAGTCCCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTATTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCTATAGTACGCGACATTCGGGAGAGGGAGCTCCGCTTGTATACAGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCCGGTGTTATCGAGATGTTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCTGAAGATCTGGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCGAGCATGATCTTGGGTATTTGTGCTAGTATCATTCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTCCGTTTTC-TCCAACTCATCCCTACATCCTAGTGGATGCGTTCTAATGCTGATTCGACATTAGTCC 'Lactifluus corrugis AV_05_392' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-CAGGAGGT--------GCCGAGGTTGTCGCTGACCCT--------------AGGTCGTGCACGCCTCG-AGC-ATTCTTACTCC----------TCATCCACTTCA--CCCCTTGTGCATCCCC-GCGT--GGGCTCTCTCG----------------------------AAAGAGAGAGCCGGCGT-CAT-T----ACACAAACAC----------AAAGTAGCAGTAGAATGTTC----TTTG-CATT----TGT-ATGCAGTTAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGGACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAAGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCATGAAGTTCTCAACCTTCTCCATTTTCTTTCTT--GACTTGGGGAAAGGCTTGGATTTTGGAGGCTTTTGCTGG---ACTCTCT--TGATTGAGATCGGCTCCTCTTAAATGGATTAGTAGGATCCCTTTTT--CGCTGG---TCCTTGACGTGATAAGGC---TTTTCTACGTCTGG----------ATCTTGGCTTATGAGG-CCTGCTTCTAAT-CGTCTC--TC---GAGACAGTTGGTC--------AGAAC---------------CCATCTGAC--CTTTGAACCCCCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-------------------------ATAATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTAACGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-AGACCATGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGGAC--CCTTGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACACTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCAAGACTCAG-CCTTGCCCTT-GGCTTGGCGTACTTCTTGAC--TTGACGGGCCAGCATCAATTTCGTCCCTCGGATAATGGCAGGTGAAAGGTGGCA-CCTTCAC--GGGTGTGTTATAGTCTCTTGTCGCATACGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC------TCACGGTGTCGGGGCTTTGGCTCACG-TTACGTGCTTAGGATGCCGGCGTAATGGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGTGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTTTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTTGGCACTAATGGCGACGATCTCTGTCGGATCAATGTCTGGCCCCATCATTGACTTCCTGGAGGAATGGGGTCTTGAATCCCTTGAAGAGAATGCTCATTCATCGACGATCACGACGAAAGTATTCGTCAATGGGGTCTGGATGGGCGTTCATCGTGACCCAACCAACCTCATTGAGACCCTTAAAAAGCTTCGTCGGAAGGATGA{CT}GTCCACCCAGAGGTCTCTATAGTACGCGACATTCGGGAGAGGGAGCTTCGCTTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCG{CT}TGTTCATAGTCGAGTCTCAACAGCTTGTCTTGCAGAAGAAGCA{CT}GTGAGGTGGCTTAATCAAGGCTCTACGGACGATGGTGATGATTTCAAATGGCAGCACTTGACTAAATCAGGTGTTATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAAACCGTGATGATATGCATGACCCCAGAAGATTTGGAGACTCCACGGCTTCAAGGA---CGAACCCAAACGGGTTCGAGAATTGACACAAACGATCCTGATTTCGACCCAGCGGCTCGACTTAAGCCCACCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACGTATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGGATCTGTGCTAGCATTATCCCGTTTCCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCCTGAT---------CTAGCTCATGCACTCTAGTGCTAATACGATA{AT}CAGTCC 'Lactifluus crocatus KVP_08_034' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-CAAGAGGTG-------GCCGAGGTTGTCGCTGACCCCT-------------AGGTCGGGCACGCCTTG-AAC-ACTTTCTT------------ATACTCCACCTCA--CCCCTTGTGCATCCCC-GCGT--GGGCTCTCTCTCT----------------------C-TTATCGAGAGAGCCGGCGT-CTTTA----ACACAAACGC----------AAAGCAGTGT-AGAATGTCCT---TTTG-CATT----TGT-ATGCAGTTAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGGACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAAGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAGTTCTCAACCTTCTTCATTTT-------------TGAGGAATGGCTTGGACTCTGGAGGTTTTTGCTGG---AATACTCTTGATCGAGTATCGGCTCCTCTTAAATGGATTAGTAGGATCCCTTTTA---GCTGG---TCCTCGACGTGATAAGTC---TTTTCTACGTCTGG----------AAATTAGCTTATAAGG-CCTGCTTCTAAT-CGTCTC--TC---GAGACAAATTG-----------------------------------------ATTTTGAACCCCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA--------------------TAACGAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTAATGGTCCTTGGCCATT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-AGACCATGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGGAC--CCTCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACACTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCAAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGCGTACTTCTTGACTTTTGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCGGATAATGGCAGGTGAAAGGTGGCA-CCTTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCTTGTCGCATACGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGACGC------CGCGAGGTGCGGGGCTTCGGCTCACG-TTACGTGCTTAGGATGCCGGCGTAATGGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGTGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC------------GGTGCGTGGC-TGTTT-ATTCTGCCTCCCTGTCATTCCAACG--T{CT}GT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTTAAAGCCGATATCGTGAGTGGCGTGTTCTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGTGTACGTTCCTCGAAAATCGTGGCGTTCTTCCACCCGTGGCGCG{AG}CTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGTC{CT}TTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCCGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGTACATTCCTCGATGTGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCTTCTCTGTGACGCAGTTGT-GGGCGCGA{AG}CCCGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATCGTGTATTTGCAACCATCGTGGTGTTTTAGGGTGTTCTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCCTCTTACTTCTATCTCCGA-TTGT---------TAACTGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTTCGAGATTTGAAGACCCGAATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTTTGTGAGGCTGACGAACAGAAGGATGAGGGCGAA{CG}TTGACGGTGATGAGCCCAAAAAGGGCCATGGCGGCTGTGGCCACCTTCAGCCTCTGATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTGTTCTTGCAATACAAAAAGCCGAAGGATGAGGACGAGGTTTGTGAC-GGCGTGCAACGTTACTGCATCCACTAACTGGTCCTTCAGGACATAAAAACAGTTCATCAAGACAAACGACTATTCACGCCGTCGGAAGTGTATACCACGTTGATGAAAATATCTGATTCCGACTTGCAA{CT}TACTCGGGCTCTCCGATGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACCGTTCTACCGGTTCCTCCTCCTCCAGTCCGACCTAGTATCGCAGTAGACGGGGG{CT}ACGATGCGAAGCGAGGATGATCTTACCTACAAGCTCGGTGAGATTATTAAGGCTTCCACTAACGTTCGAAAGAGCGAACAAGAGGGTTCTCCTGCCCATATAGTAACAGAATATGAACAGCTACTCCAGGTTTGTGCCAGTCGGTCT----TCCTTTCATTTCCATTACTGATGCGGTTTAGTGAAGAACTTGGCACTAATGGCGACGATCTCTGTCGGATCAATGTCTGGCCCCATCATTGACTTCCTGGAGGAATGGGGTCTTGAATCCCTTGAAGAGAATGCTCATTCATCGACGATCACGACGAAAGTGTTCGTCAATGGGGTTTGGATGGGCGTCCATCGTGACCCAACCAATCTCATTGAGACCCTTAAAAAGCTTCGTCGGAAGGATGATGTTCACCCAGAGGTCTCTATAGTACGCGACATTCGGGAGAGGGAGCTTCGCTTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCATTGTTCATAGTCGAGTCTCAACAGCTTGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTTAATCAAGGCTCTACGGACGACGGTGATGATTTCAAATGGCAACACTTGACCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGATGCTGAAGAAGAGGAAACTGTAATGATTTGCATGACCCCAGAAGATTTGGAGACCCCACGGCTTCAAGGA---CGAACCCAGTCGGGTTCGAGAATTGACACAAACGATCCTGATTTCGACCCAGCAGCTCGACTTAAGCCCACCCTAGGAAAGAGCGCCCCTCACGTATGGACACACTGCGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGGATCTGCGCTAGCATTATCCCGTTCCCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCTTGA{CT}---------CTAGCACTTGCATTCTAGTGCTAATACGATAACAGTCC 'Lactifluus denigricans EDC_11_218' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGTAACA-ACTGGGGGGT-TG--CGCGAGGGCTGTCGCTGACCTTCA----------GAGGGTCGTGCACGCCTTT-TGC-GTCA-TCCCTCAA-ATA----CAATCCATCTCA---CCTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTCCCCTTTTG---GGTT------------------CTAAAAAGGGACTTGCGT-TTT-------CACAAACACCCTC---ATTAATTCAGACT-AGAATGTCTTTTCTTTGCCTTT----TGT-ACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCGTCT---------TGGAGGGGAAGGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---------------TCAAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCGGGGTTTCCTTAG---CTGAT---CCCTTGACGTGATAAGCCTTTTTTTCTACGTCTCT-CGGG----GCTTTTGGCTTAAACGGGCCCGCTCCCAAT-CGTCTC-ATC---GAGACAATTG------------------------------------------AAAAAACCCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTTGGCCATC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAT--GCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTGATCGAGACTCAG-CCTCG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAT---TGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCGGACAATGGCAAGAGAAAGGTGGCACCCCTCGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACGTTTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATA-GGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCATGTTCAATCTTACATCTCAGTCATT-AAATG-TTCAT-AAATAGGATTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTGAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTATTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGACAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCGCGGTCTGGTTGGACACGCAGATGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATTCCATGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTGTCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATGTCGTATATTTGCAGTCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGTTTTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCTTCTTATTTCCATCTCCGATTTTTTT-------TAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGAATTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAAGGCCACGGTGGATGTGGTCACCTTCAGCCGCTCATCCGCAAAGAGGGCTTGAAATTGTTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAAGATGAGGACGAGGTCTGTGAT-GATGTGTAGCGCTACGACATGCACTAACTTGTACCTCAGGATATAAAAACTGTCCATCAAGACAAACGGTTGTTCACGCCATCAGAAGTATATACCACATTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTGCACCTGCTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCCTGACTGTTCTGCCCGTGCCCCCACCACCTGTGCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACAATGCGAAGCGAGGACGATCTTACTTACAAACTTGGTGAGATCATCAAGGCTTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCGCACATTGTAACAGAATACGAACAACTCCTTCAGGTTTGTGCTACTAAAGTG----TCCTT-TTTATTCATTACTGATGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCGCTGATGGCGACAATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGCCCGATAATTGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCTTTGGAAGAAAACGCCCATTCATCAACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAATGGTGTTTGGATGGGTGTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGATGATGTACACCCAGAGGTCTCCATTGTACGTGACATTCGGGAGAGGGAGCTCCGGTTGTATACAGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTTGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTCAAATGGCAACACCTGGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTGGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTATTTGCGCTAGTATCATTCCGTTCCCCGACCATAATCAGGTACGTTTCC-TCGACCTCATCCCTGCACCATAGTATGTGCGTTCCAATGCTAATTCAACAATAGTCC 'Lactifluus goossensiae AB_320' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-C--GGGGTG------CGCGAGGACTGTCGCTGACCCTTTGA----AA---GGGGTCGTGCACGCCCTC-GTC-GTCACCCCAACAC--------CAATCCATCTCA---CCTTTGTGCATCATC-GCGT--GGGTTTCGATCAG---GTCG------------TTG--ACCTGGAAGGGGCCCGCGCAATTAC----ACACAAGCAACCCC-------ATTCAGTGT-AGAATGTC-----TTTG-CCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTTATGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTTCCGTTTCTCTTTC---GATTCGGAGAAAGGCTTGGACATTGGAGGCTTTTGCTGG---ACTCTCC-----CTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACGCATTAGCAGGGTCTCCTCAG---CCGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC--ATTTTCTACGTCT---CGGG----CTTTCTGGCTCTGG----CCTGCTTCTAAC-CGTCTC-ATC---GAGACAACCGACA--------AAAAAAAAAAAA-------------------AAAAAAA{AC}CCCCCCC{CT}{CT}T-----------------------------------------------------AAAGAAACTAACGAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGTC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAT--GCCCGGTGC-TCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGGCCGAGACTCAG-CCTTG-CCGCAGGCTTGGTGTACTTCTCGAT---CGATGGGCCAGCATCAGTTTTGCTTCTCAGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTCAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGTGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC-----TTTCAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTTGAA--------------------------------------------------------------------------------------------------ACAC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGTCTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCAACAATCTCTGTTGGATCAATGTCGGGTCCCATCATTGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCTACACTCACAACAAAAGTATTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATCGAGACTTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATAGTCCGCGACATCCGGGA{AG}AGGGAGCTCAGGTTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATCGTCGAGGCTCAACAGCTCGTCTTACAGAAGAAACACGTGAGGTGGCTTAACCAAGGTGC{AT}ACGGATGACGGCGACGAATT{CT}AAATGGCAGCAT{CT}TAGCCAAGTCAGGTGTTATTGAAATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGTATGACCCCGGAAGATCTCGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTGGTTCGAAAAGTGACGCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCGGCTCGACTCAAGCCAAGCCTAGGAAAGAGCGCACCACACATCTGGACACACTGTGAGATTCA{CT}CCGAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATCCCGTTCCCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCCTCATTCCCGTAATTTAGTGCTC{CG}CGTTCTAGTGCTAATTTGACAACAGTCT 'Lactifluus gymnocarpoides JD_885' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGTACAA-CGAGGGAGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCCTTCT-----GAAGGGGGTCGTGCACGCCGTC-GGT-GTCGTCCTCACACAATC----AAATCCACCTCA--CCTTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTTCC----------------------------------GGAAGGGGCCTGCGC-CTTTT----ACACACGCAT----------GATTCAGTGT-AGAATGTCC----TTTG-CATT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTTTGTTTCTTTTC---GATTCGAAGAAAGGCTTGGAATTTGGAGGCTTTTGCTGG----CCTCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTCTCCTCAG--CTGGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC-----TTTTACGTCTCAAAGGG----TTCTCTGGCTCTG-----CCCGCTTCCAAT-TGTCTC-GTC---GAGACAAACC--------------------------------------------TTTTTGAACCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCT-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAA-CCCCCAGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC-----TTTTAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTTCATCCAGGTGCGTGG{CT}GTGTTCAAA{CT}TAGCCTCTCCGTTACTCAAATG-TTCGT-AAATAGGATTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGCATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTCAAAGCTGATATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCAACCTTTGGTGCGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGC{AG}CGAGCCCAGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTTTGTATTTGCAACTTTTGTGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTTCCGGCTGCATCCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCAA-TTTTAA-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAGGGCCATGGTGGATGCGGCCACCTACAGCCGCTCATACGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTTCGTG-T-GGTATGCAACCCGACAACGTGCACTGACCATTCTTTCAGGACATAAAAACCGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGT{CT}TATACGACCTTGATGAAGATTTCTGATTCGGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTGCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAG{CT}ATCGCAGTTGACGGTGGTACGATGCGAAGCGAGGACGATCTTACCTACAAACTCGGTGAGATAATCAAGGCCTCCACCAATGTACGAAAGAGCGAACAGGAAGGATCTCCTGCGCATATCGTAACGGAATATGAACAACTCCTTCAGGTTGGTGCAGGTTAACTG----TTCTTTCCTGTCCAGTAATGATGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCTTTGATGGCGACGATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGTCCCATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCCACACTCACGACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAATCTTATTGAAACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCCGAGGTCTCCATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTATTCATTGTTGAATCTCAGCAACTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGTTAAATCAAGGTGCCACCGACGACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCTAAATCAGGCGTCATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACGGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGACCTCGAGACAGCACGACTTCAAGGACCCGGGGCACAG---------AAAAATGATTCAAATGACGTCGATTTCGACCCTGCAGCCCGACTGAAGCCTTCTCTAGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATCCATCCTAGTATGATCTTGGGCATCTGTGCTAG{CT}ATCATTCCCTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCT-------------CTGCACATTCGCTCTCGTGTCCCAGTGCTAACTTGACAACAGTCC 'Lactifluus hygrophoroides AV_05_251' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-CGAGGGGGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCC---------------GGTCGTGCACGCCCTT-GACGGTCGCCCTCACACAATCTAATCAATCCATCTTA--CCTTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGCCTC----------------------------------GAAAGGGGCCTGTGC-CTTTTTAATACACAAACAC------------CCCAGTGT-AGAATGTC-----TTTG-CCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTCCCTTTTTT----------GGGGAAAGGGTTTGGAATTTGGAGGCTCTTGCTGGCC-CCTTCTT-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTCTCCTTAG--CCGGAT---CCCTTGACGTGATAAAGT-----TTTTACGTCCC--GGGG----CTTCTTGGCTCTAAC---CCTGCTTCCAAT-CGTCTC-ATC---GAGACTAAAA------------------------------------------CC{AG}AATCTGACCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATAT----------------------------GGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTTCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAC-CCCCTGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCCT---TTTACAGGTGCCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTCGGGACCTCCGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAAC-GTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCGTGTTCAATCCTGCCTCGCTATGATTCAAATG-TTCGT--AATAGGGTTCATTGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTTAATTGTGGCAAGCTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCTATGGTGGGGAACCCCAAGCCCGCACTGCGTTCGTTCCTCGAGAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATCCTTTGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCAGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCTGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACCTTTGTGGTGTTTGAGGGTGCTCTGTTGTCCCGGCCGCATTCATGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCGA-TTTTTT------TTAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAATTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAA{AG}ACG{AG}T{CT}TGTGAGGCTG{AT}CGACCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAGGGTCACGGTGGATGTGGCCACCTTCAGCCGCTCATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTCTGTGAT-GGTGTGCAACGCCACGACATGTACTGACCAGTCCTTCAGGACATAAAAACGGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTTTATACGACCTTGATGAAAATTTCTGATT{CT}CGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCGGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCAGTGCCTCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACCATGCGAAGCGAGGACGATCTTACCTACAAACTTGGTGAGATAATCAAGTCTTCTACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCACATAT{CT}{CG}TAACAGAATA{AT}GAACAACTTCTTCAGGTTGGTGCGAATTGAGTGTT--TTTTTTCCTTCCCACTACTGATGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGCTCTGATGGCGACAATCTCCGTTGGATCAATGTCAGGTCCTATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAAAACGC{CT}CATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGAC{CG}TTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGA{CT}GATGTACATCCAGAGGTCTCTAT{CT}GTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGACCTTTGTTCATCGTTGAATCTCAACAGCTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTAAATCAAGGTGCCACCGACGACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTTATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGAC{CT}GTAATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCT{CT}GAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGGGCACAGTCTGGCTCGAAAAATGACTCGA{AT}TGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCTCGACTCAAGCCCTCCCTGGGAAAGAGTGC-CCTCACAT{AC}TGGACACACTG{CT}GAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATCCCATTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCATCCCCATCTCTACACACTAGTCCCCGCGTTC{CT}GATGCTCATTTGACAACAGTCC 'Lactifluus kigomaensis AV_11_006' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTAACA-ACTGGGGGGT-TGC-GTCGGGGGCTGTCGCTGACCCTCTCA--------AAGGGTCGTGCACGCCTTC-TGC-GTTGTCCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCGCC-GCGTGGGGATCCCCCTTTT---GTTC------------TTTCAAAAAAAGGGGGACTCGCGT-TTT-C----ACACAAGCACCCTC---CTTAATGCAGTGT-AGAATGTCTT---TTTGCTCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCATTT------------TGAGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---TCTGCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACGCATTAGCAGGGTTTCCTTAG---CCAAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCTCC-ACAG----GTGTTTGGTTTAAATGG-CCTGCTTCCAAT-CGTCTT-GTC---GAGACAATTTG------------------------------------------------ACCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCGCAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAT--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCTATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCACCCCTCGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTCCGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATA-GGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGCGCGTGGCATGTTCAATCTCACCTCTCTGTCATT-AAATG-TTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTTAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTATTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATTGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAATCGTGCCCACATACAGTGGCTCATTCTATGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTGTCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATCGTATACTCGCAGTCCATTTGGTGTTCTAGGGTGTTTTGTTGTCCCGTCTGCATTCAAGCTAACCTTCTTATTTCCATCTCCGA-TTTTTT-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAATTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAAAGTAA{AG}-----{CT}--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATCTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCGATAATCGACTTCCTGGAGGAATGGGGCCTCGAGTCCCTAGAAGAGAATGCTCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTTATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGATGATGTACATCCAGAGGTCTCCATAGTACGCGACATCCGGGAGAGGGAGCTCCGGTTGTATACAGATCCAGGGCGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATTTGGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCGCAGTCTAGCTCGAAAAGTGATACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATATTGGGTATTTGCGCTAGTATTATCCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCAACCCCATCCCTACACCCTAGCGTGTGCGTTCTAATGCTGATTCGACAATAGTCC 'Lactifluus kigomaensis EDC_11_012' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTAACA-ACTGGGGGGT-TGC-GTCGGGGGCTGTCGCTGACCCTCTCA--------AAGGGTCGTGCACGCCTTC-TGC-GTTGTCCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCGCC-GCGTGGGGATCCCCCTTTT---GTTC------------TTTCAAAAAAAGGGGGACTCGCGT-TTT-C----ACACAAGCACCCTC---CTTAATGCAGTGT-AGAATGTCTT---TTTGCTCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCATTT------------TGAGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---TCTGCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACGCATTAGCAGGGTTTCCTTAG---CCAAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCTCC-ACAG----GTGTTTGGTTTAAATGG-CCTGCTTCCAAT-CGTCTT-GTC---GAGACAATTTG----------------------------------------------ACACCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATCTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCGATAATCGACTTCCTGGAGGAATGGGGCCTCGAGTCCCTAGAAGAGAATGCTCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTTATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGATGATGTACATCCAGAGGTCTCCATAGTACGCGACATCCGGGAGAGGGAGCTCCGGTTGTATACAGATCCAGGGCGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATTTGGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCGCAGTCTAGCTCGAAAAGTGATACAGATGATGC{CT}GATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATATTGGGTATTTGCGCTAGTATTATCCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCAACCCCATCCCTACACCCTAGCGTGTGCGTTCTAATGCTGATTCGACAATAGTCC 'Lactifluus longisporus AV_11_025' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGTACAA-CGAGGGAGG------CCCGAAGGCTGTCGCTGACCCCCCCTTCT--GAAGGGGGTCGTGCACGCCGTC-GGT-GTCGTCCTCACACAATC----AAATCCACCTCA--CCTTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTTCC----------------------------------GGAAGGGGCCTGCGC-CTTTT----ACACACGCAT----------GATTCAGTGT-AGAATGTCC----TTTG-CAT{CT}----{CT}GT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTTTGTTTCTTTTT---GATTCGAAGAAAGGCTTGGAATTTGGAGGCTTTTGCTGG----CCTCTA-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTCTCCTCAG--CTGGAT---CCCTTGACGTGATAAGCA-----TTTTACGTCTCGAAGGG----TTTTCTGGCTCTG-----CCCGCTTCCAAC-TGTCTC-GTC---GAGACAAACC--------------------------------------------TTTTTGAACCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCT-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAA--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC-----TTT{CT}AGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATA-GGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCGTGTTCAAACTAGCCTCTCCGTTACTCAAATG-TTCGT-AAATAGGATTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTCAAAGCTGATATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCACCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCAACCTTTGGTGCGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCAGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTTTGTATTTGCAACTTTTGCGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTTCCGGCTGCATCCACGCTAACCTTCTTATCTCTATTTCCAA-TTTTAA-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAGGGCCATGGTGGATGCGGCCACCTTCAGCCGCTCATACGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTTTGTG-T-GGTATGCAACCCGACAACGTGCACTGACCATTCTTTCAGGACATAAAAACCGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTTTATACGACCTTGATGAAGATTTCTGATTCGGACTTGCATCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTGCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGTGGTACGATGCGAAGCGAGGACGATCTTACATACAAACTCGGTGAGATAATCAAGGCCTCCACCAATGTACGAAAGAGCGAACAGGAAGGATCTCCTGCGCATATCGTAACGGAATATGAACAACTCCTTCAGGTTGGTGCAGGTTAACTG----TTC-TTCCTGTCCAGTAATGATGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCTTTGATGGCGACAATCTCCGTTGGATCAATGTCAGGTCCCATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCGACACTCACGACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAATCTCATTGAAAC{CT}TTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTATTCATTGTTGA{AG}TCTCAGCAACTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGTTAAATCAAGGTGCCACCGACGACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTCATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACGGTGATGATTTGCATGACCCCAGAGGACCTCGAGACAGCACGACTTCAAGGACCCGGGGCACAG---------AAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCCCGACTCAAGCCTTC{CT}CTAGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATCCATCCTAGTATGATTTTGGGCATCTGTGCTAGCATCATTCCCTT{CT}CCCGATCATAATCAGGTAC{CG}TTTCT-------------CTGCACATTCGCTCTCGTGTTCC{AT}GTGCTAACTTGACAACAGTCC 'Lactifluus luteopus AV_94_463' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-CGAGGAAG-------CCCGAGTGCTGTCGCTGATCCCCCTT-----CTGAGGGGTCGTGCACGCCCTC-GGT-GCCTTCCTCATACAAT-----CAATCCATCTTA--CCCTTTGTGCATCACC-GCCGT-GGGCCCG----------------------------------GTAACGGGCCTGCGC-CTTTT----ACATACACATCCT----TAGAATTCACCTT-AGAATGTCAT---TTTG-CATT----TCT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGTACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTCCATTTT------------TGGAGAAAGGCTTGGAATTTGGAGGCTTGTGCTGG---CCTCTC------TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACTCATTAGCAGGGTTCTCCTTGGCCAGAAT---CCCTTGACGTGATAAAGG----TTTTTACGTCTCG-AGGGCATTTTTTTCGGCTCTG-----CCTGCTTATAAA-GGTCTC-ATT---GAGACAGAAACTT---------------------------------------AATTGTGAACCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATCTCTGTTGGCTCAATGTCAGGTCCCATAATCGACTT{CT}CTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTTT{AG}GAAGAGAATGCTCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTATTTGTCAATGGCGTCTGGATGGGTGTCCATCGCGATCCAACCAACCTCATTGAGACCCTTAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTTTCCATTGTTCGCGACATTCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAATCTCAACAGCTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCCACAGACGACGGTGAGGAGTTCAAATGGCAGCACCTGGCTAAATCAGGCGTTATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACTCCAGAAGATCTCGAGACAGCACGACTTCAAGGACCTGGGACACAATCT------AAAATTGACACGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCTCGACTTAAGCCTACCCTAGGAAAGAGCGCACCTCACATATGGACTCACTGCGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGCATCTGTGCTAGCATCATTCCATTCCCCGATCATAACCAGGTACGTTTCT-TCATCCTCGTCCCTGCACACTAGTCCTCGCGTTCCAGTGCTAATTTGATAACAGTCC 'Lactifluus medusae EDC_12_152' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGTACAA-CGAGGGAGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCCCCTTTTCTGAAGGGGAGTCGTGCACGCCCGTCGGT-GTCGTCCTCACACAATC----AAATCCACCTCA--CCTTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTTCC----------------------------------GAAAGGGGCCTGCGC-CTTTT----ACACACACACACG----TATGATTCAGCGT-AGAATGTCC----TTTG-CATT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTTCGTTTCTTTTTC--GATTCGGAGAAAGGCTTGGAATCTGGAGGCTTTTGCTGGC--CCCCCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACGCATTAGCAGGGTCCCTTAGA--CCGGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC-----TTTTACGTCTCAAAGGG----TTGTCCGGCTCTG-----CCCGCTTCCAAT-CGTCTC-GTC---GAGACAAAAC-------------------------------------------CTTTTTGAACCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCT-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAC-CCCCCAGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC-----TTTCAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTTCATCCAGGTGCGTGGCCTGTTCAAACTAGCATCACTGTCATTCAAACGTTTCGT-AAATAGGATTCATCGTGAAAGTAAAGAAAATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTCAAGGCTGATATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCAACCTTTGGTGTGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCAGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACTTTTGTGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTTCCGGCTGCATTCACGCTAACCCTCTTATCTCTATCTCCAA-TTTTTA-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAA{AG}-----{CT}--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCTTTGATGGCGACAATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGTCCCATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCGACACTGACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATCGAAACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGACGTACACCCAGAGGTCTCCATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTCTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTATTCATTGTTGAATCCCAACAACTAGTCTTGCAGAAGAGGCACGTGAGGTGGTTAAATCAAGGTGCCACCGACGACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTCATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTTGAGACAGCACGACTTCAAGGACCCGGGGCACAG---------AAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCTCGACTCAAGCCTACCCTAGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGCATCTGTGCTAGTATCATTCCCTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCT-------------CTGCACATTCGTTCTCGTGTTTCAGTGCTAACTTGACGACAGTCC 'Lactifluus pegleri PAM.Mart_12_091' ------------------------------------------GC-----GCGAGGGGCTGTCGCTGACCCCCCTT----TGGGAGGGGTCGTGCACGCCCTG-AGTGGTCATCCCCACA---------CAGTCCACTTCA---CCTTTGTGCATCACC-GCGT--GTGGTCCCATCTG---GGTA------------TCAA-TCCGGAAAGGGGCCCACGT-TTTCC----ACACAGACACCCAT--TTGTAGTTCAGTGT-AGAAGGTCTTG--CTTG-CGAT----CGT-GCGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTCTGTTTCTTT-------GATCGGAGAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTCTCC-----TCGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGGATTAGCGGGTTCTCGTTGG--CCTGAT---CCCTCGACGTGATAAGCC--CATTTCTATGTCCCT----------GGTTTGGCTCCGTCCC-CCCGCTCCCAATCCGTCTC-ATC---GAGACGAAAAG-----------------------------------------AAAAACCCCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAA-----------------------------------------TGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGTGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAC-CCCCCGGTGC-TCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTTGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCAGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGTGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC------TTTGGGTGCCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTAGCGTGTTCAATCCTGCCTCTCTGTTATTCGAACG-TTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAATGCTCAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCATTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGTGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCTCTTTCATCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCT---CCTTCAATGTGCCACTGTTGTGTTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATGTCGTGTATTTGCAACCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGTTCTGTTGTTCCGTCTGCACCCAGGCTAACCTTCTTATCCCTATCCCCGA-TTTTTT-------TTAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTTCGGGATCTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAGA{AG}TAAA{AG}-GGT-TGTGAGGCTGACGAGCAGAAAGATGAAGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAGGGCCATGGAGGATGTGGCCACCTTCAGCCACTCATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATATAAGAAGCCGAAGGACGAGGACGAGGTCTGTGGT-GGCATGCAATGCTCCAGCATGCGCTAACTGGTCCTTCAGGACATAAAAACTGTCCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTATATACCACCTTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTGCACTTACTTGGGCTCTCCGACGAATACGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCTGTGCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTGGACGGCGGTACGATGCGGAGCGAGGACGATCTAACTTACAAACTTGGTGAGATCATCAAGGCTTCCACCAACGTGCGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCGCACATTGTAACAGAATACGAACAACTTCTTCAGGTTTGTGCGAGTTATGTGC---TCTTTGCTCTTTCATTATTGA-------------------------------------------------------CAGGCCCCATCATTGACTTCCTTGAGGAATGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCGACTCTCACGACGAAGGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATCGAGACCTTGAAAAAACTTCGTCGCAAGGACGATGTGCACCCAGAGGTCTCCATAGTACGTGACATTCGGGAAAGGGAGCTCCGGTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGTCGGCCGTTGTTCATCGTCGAGGCCCAACAGCTTGTGTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTTAATCAAGGATCTACAGATGATGGCGAAGAATTTAAATGGCAGCATCTAGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGCTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACGGTGATGATTTGTATGACCCCAGAAGACCTGGAGACATCGCGGCTTTCAGGACCTGGGGATGAGTCTGACTCAAAAAATGATACCAATGATGTCGATTTTGACCCAGCAGCTCGACTCAAGCCTACCCCAGGAAAGAGTGCGCCTCACATATGGACCCACTGCGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGGATCTGCGCTAGCATCATTCCATTCCCCGATCATAACCAGGTACATTTTCCTTATCCT--------TATACCAGTGCTTGTGCTATCGTACTGATTTAACAACAGTCA 'Lactifluus pseudogymnocarpus AV_05_085' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGTACAA-CGAGGGAGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCCCTTCT----GAAGGGGGTCGTGCACGCCGTC-GGT-GTCGTCCTCACACAATC----AAATCCACCTCA--CCTTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTTCC----------------------------------GGAAGGGGCCTGCGC-CTTTT----ACACACGCAT----------GATTCAGTGT-AGAATGTCC----TTTG-CATT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTTTGTTTCTTTTC---GATTCGAAGAAAGGCTTGGAATTTGGAGGCTTTTGCTGG----CCTCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTCTCCTCAG--CTGGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC-----TTTTACGTCTCAAAGGG----TTTTCTGGCTCTG-----CCCGCTTCCAAT-TGTCTC-GTC---GAGACAAACC-------------------------------------------TTTTTTGAACCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCT-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAA--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC-----TTTCAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTTCATCCAGGTGCGTGGCGTGTTCAAACTAGCCTCTCCGTTACTCAAATG-TTCGT-AAATAGGATTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTCAAAGCTGATATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCTTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCAACCTTTGGTGCGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCAGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTTTGTATCTGCAACTCTTGTGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTTCCGGCTGCATCCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCAA-TTTTAA-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGC{CG}GATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAA{AG}A{CT}G{AG}T{CT}TGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAGGGCCATGGTGGATGCGGCCACCTTCAGCCGCTCATACGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTTTGTG-T-GGTATGCAACC{CT}GACAACGTGCACTGACCATTCTTTCAGGACATAAAAACCGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTTTATACGACCTTGATGAAGATTTCTGATTCGGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTGCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGTGGTACGATGCGAAGCGAGGACGATCTTACCTACAAACTCGGTGAGATAATCAAGGCCTCCACCAATGTACGAAAGAGCGAACAGGAAGGATCCCCTGCTCATATCGTAACGGAATATGAACAACTCCTTCAGGTTGGTGCAGGTTAACTG----TTCTTTCCTGTCCAGTAATGATGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCTTTGATGGCGACAATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGTCCCATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCCACACTCACGACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAATCTTATTGAAACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCC{AG}GAGGTCTCCATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTATTCATTGTCGAATCTCAGCAACTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGTTAAACCAAGGTGCCACCGACGACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTCATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACGGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGACCTCGAGACAGCACGACTTCAAGGACCCGGGGCACAG---------AAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCCCGACTCAAGCCTTCCCTAGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATCCACCCTAGTATGATCTTGGGCATCTGTGCTAGCATCATTCCCTTCCCCGATCATAATCA{AG}GTACGTTT{CT}T-------------CTGCACATTCGCTCTCGTGTTCC{AT}GTGCTAACTTGA{AC}AACAGTCC 'Lactifluus pseudoluteopus FH_12_026' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGTACAA-CGAGGGGGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCCCTT------------GGTCGTGCACGCCCTT-GAC-GTCACCCTCACACAATC----TAATCCATCTCA--CCCTTTGTGAATCACCGGCGT--GGGCCTC----------------------------------GAAAGGGGCCTGTGC-CTTTT-TACACACAAACACCCCTTATACGATTTTAGTGT-AGAATGTC-----TTTG-CCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTCCCTTTTTT------GGGGGGAGAAAGGGTTTGGAATTTGGAGGCTTTTGCTGGCC-CCTTCTT-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTTTCCTTAAGCCAGATC---CCCTCGACGTGATAAAGT-----TTTTACGTCCC--AGGG----CTTCTTGGTTCTAA----CCTGCTTCCAAT-CGTCTC-ATC--TGAGACTAAAA-------------------------------------------CCTAATCTGACCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATA---GGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTTCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCATGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAC-CCCCTGGTGC-TCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAGCCCTTG-CCTC-GGCTTGGCATACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCCTGTGCTTACGGGTGCCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTCGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGTTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCATGTTC-ATCCTGCCTCGCTATGATTCAAATG-TTCGT--AATAGGGTTCATTGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTTAATTGTGGCAAACTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTCCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAGAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGTTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATCCTTTGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATAT{CT}GTGTATTTGCAACCTTTGTGGTGTTTGAGGGTGCTCTGTTGTTCCGGCTGCATTCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCGA-TTTT{AT}A------AAAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAATTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGC{CT}GACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGATGGTGATGAGCCAAAAAAGGGTCACGGTGGATGTGGCCACCTTCAGCCGCTCATCCGCAAGGAAGGGTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTCTGTGATGGGTGTGCAACGCCACGACATGTACTGACCAGTCCTTCAGGACATAAAAACGGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTTTATAC{CG}ACCTTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTACACCTACTTGGGCTTTCCGACGAATATGCCCGTCCGGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCAGTGCCACCTCCACC{AG}GTTCGACCTAGTATTGCAGTTGACGGCGGTACCATGCGAAGCGAGGACGATCTTACCTACAAACTTGGTGAGATAATCAAGGCTTCTACCAACGTACG{AG}AAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCACATATTGTAACAGAATATGA{AG}CAACTTCTTCAGGTTGGTGGGAATTGAGTGTTTCTTTTTTCCTTCCCACCACTGATGCGGCTTGGTAA{AT}GAACTTGGCCCTGATGGCAACGATCTCCGTTGGATCAATGTCAGGTCCTAATAAT{AC}-{CG}TTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTCGAAGAAAACGCCCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACATCCAGAGGTCTCTATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGACCTTTGTTCATCGTTGAATCTCAACAGCTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTAAATCAAGGTTCCACCGA{CT}GACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGC{CT}AAATCAGGCGTTATTGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTAATGATTTGTATGACCCCAGAAGATCTTGAGACAGCGCGGCTTCAAGGACCTGGGGCACAGTCTGGCTCGAAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCTCGACTCAAGCCCTCTCTGGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATTCCATTCCCCGATCATAATCAGGTATGTTTCC-TCATCCCTATCTCTACACACTAGTCCCCGCGTTCCAATGCTCATTTGACAACAGTCC 'Lactifluus pseudovolemus ADK_2927' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-C--GGGGTG------CGCGAGGACTGTCGCTGACCCTTTGA----AA---GGGGTCGTGCACGCCCTC-GTC-GTCACCCCAACAC--------CAATCCATCTCA---CCTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGTTTCGATCAG---GTCG------------TTG--ACCTGGAAGGGGCCCGCGCAATTAC----ACACAAGCAACCCC-------ATTCAGTGT-AGAATGTC-----TTTG-CCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTTCCGTTTCTCTTTC---GATTCGGAGAAAGGCTTGGACATTGGAGGCTTTTGCTGG---ACTCTCC-----CTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACGCATTAGCAGGGTCTCCTCAG---CCGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC--ATTTTCTACGTCT---CGGG----CTTTCTGGCTCTGG----CCTGCTTCTAAC-CGTCTC-ATC---GAGACAACCGACA--------AAAAAAAAAAAA-------------------AAAACCCCCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAG----------------AAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACGAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGTC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAT--GCCCGGTGC-TCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGGCCGAGACTCAG-CCTTG-CCGCAGGCTTGGTGTACTTCTCGAT---CGATGGGCCAGCATCAGTTTTGCTTCTCAGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTCAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGTGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC-----TTTCAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCCGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTAGCGTGTTGGATTCTACCTCCC-AGCATTTAAATG-CTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGCGGAAAGCTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCC---GTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAGAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGTCGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTTGGCCCTTTCACCGCTCGGACTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATTCAGTGGCCCATTCTTTGGTGCGTCACTGTTGTGTTGGACGGCCGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACTTTTATGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTCCCGGCTGCGTTCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCGA-TTTTTT-------TAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCTCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAA{AG}A{CT}G{AG}T{CT}TGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAAGGCCACGGTGGATGTGGCCACCTTCAGCCTCTCATCCGCAAAGAAGGCTTGAAGTTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAAGACGAGGACGAGGTCCGTGAT-GGTGTGTAACGCCACGACATGCGCTGACCGGTCCTTCAGGACATAAAAACTGTGCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTGTATACCACCTTGATGAAAATTTCTGATGCCGACTTGCACCTCCTTGGGCTCTCTGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTTCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACGATGCGAAGCGAGGACGACCTTACTTACAAACTTGGTGAGGTAATCAAGGCTTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAGCAAGAAGGATCCCCTGCACATATTGTAACAGAGTATGAGCAACTGCTTCAGGTTTGTGCGAGTAAAGCT----TTCTTTCCTGTTCACTACTGA------------------TTGGCCCTGATGGCAACAATCTCTGTTGGATCAATGTCGGGTCCCATCATTGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCTACACTCACAACAAAAGTATTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATCGAGACTTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATAGTCCGCGACATCCGGGAGAGGGAGCTCAGGTTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATCGTCGAGGCTCAACAGCTCGTCTTACAGAAGAAACACGTGAGGTGGCTTAACCAAGGTGCTACGGATGACGGCGACGAATTCAAATGGCAGCATCTAGCCAAGTCAGGTGTTATTGAAATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGTATGACCCCGGAAGATCTCGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTGGTTCGAAAAGTGACGCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCGGCTCGACTCAAGCCAAGCCTAGGAAAGAGCGCACCACACATCTGGACACACTGTGAGATTCACCCGAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATCCCGTTCCCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCCTCATTCCCGTAATTTAGTGCTCGCGTTCTAGTGCTAATTG----------- 'Lactifluus pumilus EDC_12_066' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGTACAA-CGAGGGAGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCCCTTCT----GAAGGGGGTCGTGCACGCCGTC-GGT-GTCGTCCTCACACAATC----AAATCCACCTCA--CCTTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTTCC----------------------------------GGAAGGGGCCTGCGC-CTTTT----ACACACGCAT----------GATTCAGTGT-AGAATGTCC----TTTG-CATT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTTTGTTTCTTTTC---GATTCGAAGAAAGGCTTGGAATTTGGAGGCTTTTGCTGG----CCTCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTCTCCTCAG--CTGGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC-----TTTTACGTCTCAAAGGG----TTTTCTGGCTCTG-----CCCGCTTCCAAT-TGTCTC-GTC---GAGACAAACC-------------------------------------------TTTTTTGAACCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCT-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAA--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTTG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC-----TTTCAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC------------GGTGCGTGGCGTGTTC-AACTAGCCTCTCCGTTACTC-AATG-TTCGT-AAATAGGATTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTCAAAGCTGATATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGATAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCTTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCAACCTTTGGTGCGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCAGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTTTGTATTTGCAACTCTTGTGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTTCCGGCTGCATCCACGCTAACCTTCTTATCTCTATTTCCAA-TTTTAA-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGATATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAGGGCCATGGTGGATGCGGCCACCTTCAGCCGCTCATACGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTTTGTG-T-GGTATGCAACCCGACAACGTGCACTGACCATTCTTTCAGGACATAAAAACCGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTTTATACGACCTTGATGAAGATTTCTGATTCGGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTGCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGTGGTACGATGCGAAGCGAGGACGATCTTACCTACAAACTCGGTGAGATAATCAAGGCCTCCACCAATGTACGAAAGAGCGAACAGGAAGGATCCCCTGCTCATATCGTAACGGAATATGAACAACTCCTTCAGGTTGGTGCAGGTTAACTG----TTCTTTCCTGTCCC-------TGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCTTTGATGGCGACAATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGTCCCATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCCACACTCACGACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAATCTTATTGAAACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTATTCATTGTTGAATCTCAGCAACTAGT{CT}TTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGTTAAATCAAGGTGCCACCGACGACGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTCATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACGGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGACCTCGAGACAGCACGACTTCAAGGACCCGGGGCACAG---------AAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCCCGACTCAAGCCTTCCCTAGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATCCACCCTAGTATGATCTTGGGCATCTGTGCTAGCATCATTCCCTTCCCCGATCATAATCAAGTA{AC}GTTTCT-------------CTGCACATT{CT}GCTCTCGTGTTCCTGTGCTAACTTGA{AC}AACAGTCC 'Lactifluus rubiginosus JD_959' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-C--GGGAGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCTTTGA-----AAGGGGGGTCGTGCACGCCCGA-GGT-GTCATCCCAACAA---C----CAATCCATCTCA---CCTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGTTTCGATCAG---GT--------------TTC--ACCTGAAAGGGGCCCGCGC-ATTAC----ACACAAACAC------------CCTAGTAT-AGAATGTCT----TTTG-CATT----TGA-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCATCAACCTTTTTCCGTTTCTCTCT---GATTCGGAGAAAGGCTTGGACATTGGAGGCTTTTGCTGG---CTTCTCA-----CTGAAGCCAGCTCCTCTTAAAGGCATTAGTAGGGTCTCCTTAG---CCGAA---CTCTTGACGTGATAAGCC--ATTTTCTACGTCT---GGGG----CTTTTCGGCTCTGG----CCTGCTTCTAAC-CGTCTC-GTC---GAGACAACTG------------------------------------------ACAAAAACCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCTGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGTC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAC--GCCCGGTGC-TCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGACCGAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTCGAT---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCTTCTCAGATAATGGCGGGGGAAAGGTGGCA-CCCTCAC--GGGTGTGTTATAGTCTCCCGTCGCATGTGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCTCC-----TTTTAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACGTTTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCGTGCTAGATTCCACCTCCCT{AG}TCATTTAGATG-CTCGTAAAACAGGGTTCATCGTTAAAGT{AG}{AG}AGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGCGGAAAGCTC{AG}AAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCC{AG}AGCCCACACTGCGTTCGTTCC{GT}CGAGAATCGTGGCGTTCTTCCACCCG{CT}GGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCG{CG}TTGATCGCCGCGTTGGCCCTTTCACCGCTCGGACTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCCCATTCTTTGGTGCGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCACGAGCCTGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACTTTTATGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTCCCGGCTGCGTTCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCGA-TTTTTT-------TAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAAGGCCACGGTGGATGTGGCCACCTTCAGCCTCTCATCCGCAAGGAAGGCTTGAAGTTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAAGACGAGGACGAGGTCCGTATT-GGTGTGCAACGCTACGACATGCACTGACCGGTCCTTCAGGACATAAAAACTGTGCATCAAGACAAACGACTGTTCACGCCATCGGAAGTGTATACCACCTTGATG{AT}AAATTTCTGATTCCGACTTGCACCTAC{CT}TGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTTCCCCCTCCACCAGTTCGACCCAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACGATG{CT}GAAGCGAGGACG{AC}CCTTACTTACAAAC{CT}TGGTGAGATAATCAAGGCTTCCACCAACGTGCGAAAGAGCGAGCAAGAAGGATCTCCTGCACATATTGTGACAGAGTATGAGCAACTGCTTCAGGTATGTACGAGTTAGGCC----GCCTTTCCTTTCCACTACTGATGCGGTCTGGTGAAGAACTTGGCCTTGATGGCGACAATCTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCCATCATTGACTTCCTGGAAGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCTACACTCACAACAAAAGTATTCGTCAACGGTGTCTGGATGGG{AT}GTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATCGAGACTTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATAGTCCGCGACATCCGGGAGAGGGAGCTCAGGTTGTACACGGATCCAGGACGCGTTTGCCGGCCGTTGTTCATCGTCGAGGCTCAACAGCTCGTCTTACAGAAGAAACACGTGAGGTGGCTTAACCAAGGTTCTACGGATGAGGGCGACGAATTCAAATGGCAGCATCTAGCCAAGTCAGGTGTTATTGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCGGAAGATCTCGAGACAGCAAGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTGGTTCGAAAAGTGACGCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCGGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCACCACACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCGAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATCCCGTTCCCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCCTCATCCCCATATTTTACCGCTCGCGTTCTAGTGCTAATTGACGACCAGTC- 'Lactifluus rubroviolascens EDC_12_051' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTAACA-ACTGGGGGGG-TTGCCTGAAGCGCTGTCGCTGACCCT-TCA--------AAGGGTCGTGCACGCCTTT-TG{CT}-GTCATCCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCTTTGTGCATCGCC-GCGT--GGGTCTCTCTCTTTTGGGTT------------CCA----AAAGAAGGGGCTTGCGT-TTT-C----ACTCAAACACCCTC---GTTAATTCAGTGT-AGAATGTCTT---TTTGCTTTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTCCCTCCTTTT-----------GGGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTCTTGCTGG---CCTACTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTTTCCTTAG---CTGAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCT-C-ACGG----GTCTTTGGCTTAAATGGCCCCGCTCCCAAT-GGTCTC-GTC---GAGACGATTGA------------------------------------------------ACCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTCTGGCCGTC-CGA{AG}TTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAT-CCCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGA{AG}GTCAGTCGCGTCGACCGAGACTCAG-CCTCG-CCTT-GGCTTGGTGTACTTCTCGAT---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCACCCCTCGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTCCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC---TTCCATCCAGGTGCGTGGCATGTTAAATCTTACCTCCCTGTCATT-AAATG-TTCGT-AAATAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTGAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTATTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAAAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGTTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATCCCATGGTGTGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTGTCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTATATTTGCAGTCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGTTTTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCTTCTTATTTCCATCTCCGA-TTTTTT-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAGCCATTGCAAAAGTAAGATGGTTTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAAGGCCACGGTGGATGTGGTCATCTTCAGCCGCTCATCCGCAAAGAGGGCTTGAAATTGTTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGACGAGGTCTGTGAT-GGTGTGTAGCGCTACGACATGCACTAACTGGACCCTCAGGACATAAAAACTGTCCATCAAGACAAACGATTGTTCACGCCATCGGAAGTATATACCACCTTGATGAAAATCTCTGATTCCGACTTGCACCTACTCGGGCTTTCCGACGAATACGCTCGTCCAGAATGGATGATCTTGACTGTTCTGCCTGTGCCCCCACCACCTGTTCGACCCAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACAATGCGAAGCGAGGATGATCTTACTTACAAACTTGGTGAGATCATCAAGGCTTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCACACATTGTAACAGAATATGAACAACTCCTTCAGGTTTGTGCTATTAAACTG----TCCTTGTTTATTCATTATGAATGTGGTTTAGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATTTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCGATAATTGACTTCCTGGAAGAGTGGGGTCTCGAGTCTCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCAACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGCGTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCTATAGTACGCGACATTCGAGAGAGGGAGCTCCGGCTGTACACAGATCCGGGGCGTGTCTGCCGGCCATTGTTCATCGT{AT}GAGGCTCAACAGCTCGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGATGGCGA{AG}GAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCC{AG}GAAGATCTGGAGAC{AC}GCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCAGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCACACATATGGACACACTGTGAGATACATCCTAGCATGATCTTGGGTATTTGCGCTAGTATCATTCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCGACCTCATCTCTACACCCTAGTGGGTACGTTCTAATGCTAATTCGACAATAGTCC 'Lactifluus rugatus EP_1212_7' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCATACAA-CGAGGGGGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGATCCCTTCC-------GAGGGGTCGTGCACGCCCTT-GAC-GTCGTCCTCACGCAAT-----CAATCCATCTCA--CCTTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGCCTC----------------------------------GAAAGGGGCCTGTGC-CTTTT----TCACACACACTCG----TACGATTCAGTCT-AGAATGTC-----TTTG-CCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTCCCTTTT------------GGGGAAAGGGCTTGGAATTTGGAGGCTTTTGCTGGCTCCTTCTTT-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAACGCATTAGCAGGGTCTCCTTAG--CCGGAT---CCCTTGACGTGATAAGT------TTTTACGTCCC--GGGG----ATTCTTGGCTCTAA----CCCGCTTCCAAT-CGTCTC-ACGCCTGAGACTTTTA------------------------------------------ACTGACACTGACCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACGAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAA-CCCCTGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGCGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTCAC--CGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCCT----CTACAGGTGCCGGGGCCTTGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTACGCGAAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCTGACCTTCTGTGATGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCGTGTTCAATCCTGCCTCGCTATGATTCAAATG-TTCGT--AATAGGGTTCATTGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTTAATTGTGGCAAGCTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGACAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGTGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATCCTTTGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACCTTTGTGGTGTTTGAGGGTGCTCTGTTGTCCCGGCTGCATTCGCGCTAACCTTCTTATCTCCATCTCCGA-TTTTTT------TCAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAATTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAATCATTGCAAAAGTAA------{CT}TGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCAAAAAAGGGTCACGGTGGATGTGGCCACCTTCAGCCGCTCATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAGGACGAGGATGAGGTCTGTGAT-GGTGTGCAACGCCACGACATGTACTGACCAGTCCTTCAGGACATAAAAACGGTTCATCAAGACAGACGGCTTTTCACGCCATCGGAAGTTTATACGACCTTGATGAAAATATCTGATTCCGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCGGAGTGGATGATCTTGACTGTTTTGCCAGTGCCTCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACCATGCGAAGCGAGGATGATCTTACCTACAAACTTGGTGAGATAATCAAGGCTTCTACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCACATATTGTAACAGAATATGAACAACTTCTTCAGGTTGGTGCGAGTTGAGTGT---TTTTTTCCTTCCCGCTACTGATGCGGCTTAGTGAAGAACTTGGCCTTGATGGCGACAATCTCCGTTGGATCAATGTCAGGTCCTATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAAAACGCCCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACATCCAGAGGTCTCTATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGTTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGACCTTTGTTCATCGTTGAATCTCAACAGCTAGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTAAATCAAGGTGCCACCGACGATGGCGAAGAGTTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTTATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTAATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTTGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGGGCACAGTCTGGCTCGAAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCTCGACTCAAGCCCTCCCTGGGAAAGAGTGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATTCATCCGAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATTCCATTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCATCCAAGTCTCTGCACACTAGTCCCCGCGTTCCGATGCTCATTTGACAACAGTCC 'Lactifluus subkigomaensis AV_11_029' ------------------------------------GGGGGGGT-TGCGTCGGGGGGCTGTCGCTGACCCTTTCA--------AAGGGTCGTGCACGCCTTG-TGC-GTTG-TCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCGCC-GCGT--GGATCCCCCTTTT---GTTC------------TTC----AAAAAGGGGA{CT}TCGCGT-TTT-C----ACACAAACACCCTC---CTTAATGCAGTGT-AGAATGTCTTT--TTTGCTCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCGTTT------------TGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTGCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTTTCCTTAG---CCAAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCTCC-ACAG----GTGTTTGGTTTAAATGG-CCTGCTCCCAAT-CGTCTT-GTC---GAGACAATTGA-------------------------------------------------CCCCCCTGACCTCAAATCGG-----------------ACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCTGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAT--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCTATCGAGACTCAG-CCTTG-CCGA-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTCGTCCCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCACCCCTCGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTCCGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATA-GGGCGAAAGACTAATCGAACC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGC{CT}CTGATGGCGACAATCTCCGTCGGATCAATGTCAGGCCC{AG}ATAATCGACTTT{CT}TGGAGGA{AG}TGGGGTCTCGAGTCCCTAGAAGAGAA{CT}GC{CT}CATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACATCCAGAGGTCTCCATAGTACGCGATATTCGGGAGAGGGAGCTCCGGTTGTATACAGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTGGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACA{CT}TGTGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTATTTGCGCCAGTATCATTCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTT{CT}C-TCAA{CG}C{CT}CATCCCTACACCCTAGCG{AT}GTGCGTTCTAATGCTGATTCGACAATAGTCC 'Lactifluus subkigomaensis AV_11_066' ---------TGCGGAAGGATCATTAT{AC}GTAACA-ACTG{GT}GGGGT-TTCGCCGGGGGGCTGTCGCTGACCCTTTCA--------AAGGGTCGTGCAGGCCTTC-TTC-G{GT}TG-TCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCGCC-GCGT--GGATCCCCCTTTT---GTTC------------TTC----AAAAAGGGGACTCGCGT-TTT-C----ACACAAACACCCTC---CTTAATGCAGTGT-AGAATGTCTTT--TTTGCTCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCGTTT------------TGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTGCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGC{AG}GGGTTTCCTTAG---CCAAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCTCC-ACAG----GTGTTTGGTTTAAATGG-CCTGCTCCCAAT-CGTCTT-GTC---GAGACAATTGA------------------------------------------------CCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTTTTTCATCCAGGCGCGTGGCATGTTCAATCTTACCTCTCTGTCATT-AAATG-TTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTTAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTATTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATCGTGGAGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGACAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATTCCATGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTATCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATCGTATACTCGCAGTCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGTTTTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCTTCTTATTTCCATCTCCGA-TTTTTT-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAAAGTAA{AG}-----{CT}TGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAGGGCCACGGTGGATGTGGTCACCTTCAGCCACTCATCCGCAAAGAGGGCTTGAAAT{CT}GTTCTTGCAATACAAAAAACCAAAGGACGAGGACGAGGTCTGTGAT-GGTGTGTAGCGCTATGACATGCACTAACTGGTCCCTCAGGACATAAAAACTGTCCACCAAGACAAACGGTTGTTCACGCCATCGGAAGTATATACCACCT{CT}GATGAAAATCTCTGATTCAGACTTGCACCTACTCGGGCTCTCCGACGAATACGCTCGTCCAGAGTGGATGATTTTGACTGTTCTGCCTGTGCCCCCACCACCTGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACAATGCGAAGCGAGGACGATCTTACTTACAAACTTGGTGAGATCATCAAGGCTTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCTCACATTGTAACAGAGTATGAACAACTTCTTCAGGTTTGTGCTACTAGAGTA----TCCTTTTTTATTCACTACTGATGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGC{CT}CTGATGGCGACAATCTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCGATAATTGACTTCTTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCCCTAGAAGAGAA{CT}GCCCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTCTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAATCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACATCCAGAGGTCTCCATAGTACGCGATAT{CT}CGGGAGAGGGA{AG}CTCCGGTTGTATACAGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTTAAATGGCAGCATCTGGCCAA{AG}TCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTGGAGACAGCACGGCTTCAAGG{AG}CCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTAT{CT}TGCGC{CT}AGTATCATTCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTT{CT}C-TCAA{CG}C{CT}CATCC{AC}TA{CG}ACCC-AGCG{AG}GTGCGTTCTAATGCTGATTCGAC{AC}ATAGTCC 'Lactifluus subkigomaensis EDC_11_018' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATAGTAACA-ACTGGGGGGT-TGCGTCGGGGGGCTGTCGCTGACCCTTTCA--------AAGGGTCGTGCACGCCTTC-TGC-GTTG-CCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCGCC-GCGT--GGATCCCCCTTTT---GTTC------------TTC----AAAAAGGGGACTCGCGT-TTT-C----ACACAAACACCCTC---CTTAATGCAGTGT-AGAATGTCTTT--TTTGCTCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCGTTT------------TGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTGCTC-----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTTTCCTTAG---CCAAT---CCCTTGACGTGATAAGCT---CTTTCTACGTCTCC-ACAG----GTGTTTGGTTTAAATGG-CCTGCTCCCAAT-CGTCTT-GTC---GAGACAATTGA------------------------------------------------CCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCTGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAT--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCTATCGAGACTCAG-CCTTG-CCGA-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTCGTCCCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCACCCCTCGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTCCGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC------CATCCAGGCGCGTGGCATGTTCAATCTTACCTCTCTGTCATT-AAATG-TTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTTAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTATTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATCGTGGAGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGACAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATTCCATGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTATCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATCGTATACTCGCAGTCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGTTTTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCTTCTTATTTCCATCTCCGA-TTTTTT-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAGGGCCACGGTGGATGTGGTCACCTTCAGCCACTCATCCGCAAAGAGGGCTTGAAATTGTTCTTGCAATACAAAAAACCAAAGGACGAGGACGAGGTCTGTGAT-GGTGTGTAGCGCTATGACATGCACTAACTGGTCCCTCAGGACATAAAAACTGTCCACCAAGACAAACGGTTGTTCACGCCATCGGAAGTATATACCACCTTGATGAAAATCTCTGATTCAGACTTGCACCTACTCGGGCTCTCCGACGAATACGCTCGTCCAGAGTGGATGATTTTGACTGTTCTGCCTGTGCCCCCACCACCTGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACAATGCGAAGCGAGGACGATCTTACTTACAAACTTGGTGAGATCATCAAGGCTTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCTCACATTGTAACAGAGTATGAACAACTTCTTCAGGTTTGTGCTACTAGAGTA----TCCTTTTTTATTCACTACTGATGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGCTCTGATGGCGACAATCTC{GT}GTCGGATCAATGTCAGGCCCGATAATTGACTT{CT}TTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCCCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCGACACTCACAA{CT}GAAAGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACATCCAGAGGTCTCCATAGTACGCGATATTCGGGAGAGGGAGCTCCGGTTGTATACAGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTGGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGTATCATTCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCAACC{CT}CATCCATACACCCTAGCGAGTGCGTTCTAATGCTGATTCGACCATAGTCC 'Lactifluus subkigomaensis EDC_11_159' -------------------------------------GGGGGGT-TGCGTCGGGGGGCTGTCGCTGACCCTCTCA--------GAGGGTCGTGCACGCCTTC-TGC-GTTG-CCCCTCAA-ATA----CAATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCGCC-GCGT--GGATCCCCCTTTT---GTTC------------TTC----AAAAAGGGGA{CT}TCGCGT-TTT-C----ACACAAACACCCTC---CTTAATGCAGTGT-AGAATGTCTTT--TTTGCTCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTCCCCCGTTT------------TGGGGAAAGGCTTGGACTTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTGC{AGT}C-----TTGAAGCCAGC{AT}CC{AGT}CTTAAA{CT}GCATTAGCGGGGTTTCCTTAG---CC{AGT}AT---CCCTTGACGTGATAAGC{AT}---CTTTCTACGTC{AT}CC-{AGT}C{AGT}G----GTGTTTGGTT{GT}AAATGG-CCTGC{AT}CCC{AT}AT-CGTC{CT}T-GTC---GAGA{CG}{AT}ATTGA-------------------------------------------------CCCCCCTGACCTCA-----------------------ATCGGAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCTGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCCTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAT--CCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCTATCGAGACTCAG-CCTTG-CCGA-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTCGTCCCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCACCCCTCGT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTTGGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTCCGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCC{AG}GGCGCGTGG{CG}ATGTTC-ATCTTACCTCTCTGT{CG}ATT-AAATG-TTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTTAAAGCCGACATCGTGAGTGGCGTATTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCC{AG}TCGTGGAGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGACAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATTCCATGGTGCGCCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTATCTGTGACGCAGTCATGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATCGTATACTCGCAGTCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGTTTTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCTTCTTATTTCCATCTCCGA-TTTTTT-------AAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAGGGCCACGGTGGATGTGGTCACCTTCAGCCACTCATCCGCAAAGAGGGCTTGAAATTGTTCTTGCAATACAAAAAACCAAAGGACGAGGACGAGGTCTGTGAT-GGTGTGTAGCGCTATGACATGCACTAACTGGTCCCTCAGGACATAAAAACTGTCCACCAAGACAAACGGTTGTTCACGCCATCGGAAGTATATACCACCTTGATGAAAATCTCTGATTCAGACTTGCACCTACTCGGGCTCTCCGACGAATACGCTCGTCCAGAGTGGATGATTTTGACTGTTCTGCCTGTGCCCCCACCACCTGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACAATGCGAAGCGAGGACGATCTTACTTACAAACTTGGTGAGATCATCAAGGCTTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCTCACATTGTAACAGAGTATGAACAACTTCTTCAGGTTTGTGCTACTAGAGTA----TCCTTTTTTATTCACTACTGATGCGGCTTGGTGAAGAACTTGGC{CT}CTGATGGCGACAATCTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCGATAATTGACTTCTTGGAGGAGTGGGGTCTCGAGTCCCTAGAAGAGAA{CT}GCCCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTCTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAATCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACATCCAGAGGTCTCCATAGTACGCGATAT{CT}CGGGAGAGGGA{AG}CTCCGGTTGTATACAGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAACAGCTGGTTTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTCAATCAAGGTGCTACGGATGACGGTGAAGAATTTAAATGGCAGCATCTGGCCAA{AG}TCAGGTGTTATCGAGATGTTGGACGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAAGATCTGGAGACAGCACGGCTTCAAGG{AG}CCTGGAGCACAGTCTAGCTCGAAAAGTGACACAGATGATGCCGATTTCGACCCGGCAGCTCGACTCAAGCCTAGCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGTAT{CT}TGCGC{CT}AGTATCATTCCGTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTT{CT}C-TCAA{CG}C{CT}CATCC{AC}TACACCC-AGCG{AG}GTGCGTTCTAATGCTGA-TCGAC{AC}ATAGT-- 'Lactifluus sudanicus AV_11_174' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTAAAAATGAGGGTGG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCCCCTTTTT-TGAAGGGGGTCGTGCACGCCCTTTGGT-GTCGTCCTCACACAAC-----CAATCCATCTCACCCCTTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGCTCC----------------------------------GAAAGGGGTCTGCGC-CTTTT----ACACACAAAC----------GATCCAGTGT-AGAATGTCCTT--TTTG-CCTT----TGT-ATGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCCTTCTCCGTTTCTTTTTG--AATCGGGGAAAGGGCTTGGAATATGGAGGCATTTGCTGG---CCTTCTC-----TTGAAACCAGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGGTCTCCTTAG--CCGGATAACCCCTTGGCGTGATAAGCT----TTTTTACGTCTT--GGGG----CTTTTTGGCTCTG-----CCCGCTTCCAAT-AGTCTC-GTC---GAGACAAAAGGAA--------AAC----------------------------ACACAAACCCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTTCCGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCATC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAT-CCCCCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCGAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTCGAC---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCGGATAATGGCAAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAT--GGGTGTGTTATAGTCTCCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCCT----TTTTAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTCGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATA-GGGCGAAAGACTAATCGAACC------------GGTGCGTAGCATGTTCAATCTTGCCTCACTGTTATTTGAATG-TTCGT-AAATAGGATTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAGAATCGTGGCGTTCTTCCACCCGGGTCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGCTCATCCTTTGGTGCGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACCTTTGTGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTCCCGGCTGCATTCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCGA-TTTTTTAAAAAAAAAAATGTGTGCTGTAAGTCGGATCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTTTGGAACCATTGCAAAAGTAAAATGGTCTGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAGGGCCATGGTGGATGTGGCCACCTTCAACCGCTTATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTGTTTTTGCAATACAAGAAGCCGAAGGACGAGGACGAGGTCTGTGAT-GGTATGCAACACCATGATAGACACTGACCAGTCTTTCAGGACTTAAAAACAGTTCATCAAGACAAACGGCTGTTTACACCGTCAGAAGTTTATACGACCTTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTACCCCCTCCACCGGTTCGACCCAGTATCGCAGTTGACGGCGGTACGATGCGAAGTGAGGACGATCTTACCTACAAACTTGGTGAAATAATCAAGGCTTCCACCAACGTGCGAAAGAGCGAACAGGAAGGATCTCCTGCACATATAGTAACGGAATATGAGCAACTTCTTCAGGTTGGTGCGGGTCAAGTG----TTCTTGGCTGTCCACTAATGATGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGTCCTATAATCGACTTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCGACACTCACCACGAAGGTGTTTGTCAACGGTGTTTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATTGTTCGCGACATCCGGGAAAGGGAGCTCCGGTTGTATACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAATCTCAACAGCTCGTTTTGCAGAAGAAGCACGTAAGGTGGCTAAATCAAGGTGCCACCGACGACGGTGAAGAGTTCAAGTGGCAGCATCTGGCCAAATCAGGCGTCATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGTATGACCCCAGAAGATCTTGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGGGCACAGTCTGGCTCGAAAAATGACTCGAATGACGCCGATTTCGACCCTGCAGCTCGACTCAAGCCTACCCTAGGAAAGAGCGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATCCATCCTAGCATGATCTTGGGCATCTGCGCTAGCATCATTCCATTCCCCGATCATAACCAGGTACGTTTCT-TTATCCCCATCCCTACATACTAGTCCTCGCGTTCCAGTGCTAATCTGATGTCAGTCC 'Lactifluus sulcatipes MCA_3937' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGTAACA-ACTGGGAGG---ACGCGAGAGGGCTGTCGCTGACCCTTTAA-----ACCGGGGGTCGTGCACGCCCGA-AGT-GTCATCCTCACA---------CAATCCACCTCA---CCTTTGTGCACCACC-GCGT--GGGTTCCCTCC----------------------------GAAAAAGGGGCTTGCGT-TTTCC----ACATG---------------AACCCAGTGT-AGAATGTCTT---TTTG-CTTT----TTA-TTGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATATGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTCTTTGTTTCTTT--------GAACTGAGAAGGCTTGGAATTTGGAGGCTTATGCTGG---CCTCTTTC----TTGAAGCCAGCTCCTCTTAAATGGATTAGCAGGTTCTGCTTAG--CCAGAT---CCCTTGACGTGATAAGCC---ATTTCTATGTCCTG----------GGTTGGGCTCTGTCT--CTTGCTTACAAT-CGTCTCTTTC---GAGACTA---------------------------------------------CACGAATACCCCCTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGTGGTCTTTGGCCATC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGTGTCTTTCGCGTC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCATGGAC--TCCTGATGCTTTTGTAAGGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACACTTGAAGTCAGTCGCGTTGACCGAGACTCAG-CCTTG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTCGAT---TGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCTTCGGATAATGGCAGGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAT--GGGTGTGTTATAGTCTTCTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC------TTCGGGTGTCGGGGCTTCGGCTCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTACGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCGGTCTGGTGAAGAACCTAGCCCTAATGGCGACAATCTCTGTCGGATCAATGTCAGGCCCTATCATTGACTTCCTTGAGGAATGGGGTCTTGAGTCTCTGGAAGAGAACGCCCATTCATCGACTCTTACAACGAAGGTGTTTGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGACCCGACCAACCTTATCGAAACCTTGAAAAAACTTCGCCGGAAGGATGATGTACACCCAGAGGTCTCCATAGTACGTGACATTCGGGAGAGGGAGCTCCGGTTGTATACGGATCCAGGACGTGTCTGCCGGCCGTTGTTCATCGTTGAGGCCCAGCAGCTTGTCTTACAGAAGAGACATGTGAGGTGGCTTAATCAAGGTGCTACAGACGACGGCGAAGAATATAAATGGCAGCATCTAACCAAATCAGGTGTCATCGAGATGCTGGATGCTGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCAGAGGATCTGGAGACAACACGGCTTCAGGGACCTGAA---GATTCTAGCTCGAAAAGTGATGCGGGTGATGTCGATTTCGACCCAGCAGCTCGACTCAAGCCTACCCCAGGAAAGAGCGCGCCGCATATATGGACACACTGCGAGATTCACCCTAGCATGATCTTGGGGATTTGCGCTAGCATCATTCCATTCCCCGATCATAACCAGGTACGTTTTCTTCATCCTAGTTCCTGTAT{CT}GTCGTGCTCGCGTTCTAGTACTGATCTGACGACAGTCT 'Lactifluus vitellinus KVP_08_024' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-CAGGAGGT--------GCCGAGGTTGTCGCTGACCCT--------------AGGTCGTGCACGCCTCG-AGC-ATTCTTGCTCC----------TCATCCACCTCA---CCCTTGTGCATCCCC-GCGT--GGGCTTCTCTTTT------------------------------CGAGAGCCGGCGT-CTT-T----TCACAAACAC----------AAAGCAGTTA-AGAATGTTC----TTTG-CATTTTTGTAT-ATGCAATTAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGGACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAAGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAGTTCTCAACC--------CTTCTTCATT--TTTTTGAGGAAAGGCTTGGATTTTGGAGGCTTTTGCCGG---ACTCTCTTTTGATTGAGATCGGCTCCTCTTAAATGGATTAGCAGGATCCCTTTTT--CGCTGG---TCCTCGACGTGATAAGGC--TTCTTCTACGTCTGG----------ACCTCAGC-TACGAGG-CCTGCTTCTAAT-CGTCTC--TC---GAGACAGTCGGTC--------AGACCTCT------------CCCTCTGA---CCTGTGAACCCCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA--------------------TAACGAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTAATGGTCCTTGGCCATT-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-AGACCATGTACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGGAC--CCTCGGTGCTTCTGTGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACACTTGAAGTCAGTCGCGTCGATCAAGACTCGG-CCTTAGCTTT-GGCTTGGCGTACTTCTTGAC---TGACGGGCCAGCATCAATTTTGTCCCTCGGATAATGGCGGGTGAAAGGTGGCA-CCTTCAC--GGGTGTGTTATAGTCGTCCGTCGCATACGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCACC------TCGCGGTGTCGGGGCTTTGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGCCGGCGTAATGGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGTGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGC-TGTTTAATTCTACCTCCCTGTCATTCCAACG--TTGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGTGGAAAGCTAAAAGCCGATATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCTATGGTGGAGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAAAATCGTGGCGTTCTTCCACCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCAGCCCTTTCACCGCTCGGCCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGG-----TCCTCGATGTGCCGCTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCTTCTCTGTGACGCAGTTGT-GGGCGCGAGCCCGGTGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATCGTGTATTTGCAACCATCGTGGTGTTTTAGGGTGTTCTGTTGTCCCGTCTGCATTCAGGCTAACCCTCTTACTTCTATCCCCGA-TTGT---------TAACTGTGTGCTGTAAGTCGGATCCCAACTTTGCCGATAAGATCCGACATGTTCGAGATTTGAAGACCCGAATGGCCATCGTGTGGAACCATTGCAAAAGTAAGATGGTCTGTGAGGCTGACGAACAGAAGGATGAGGGCGAGCTTGACGGTGATGAGCCCAAAAAAGGTCATGGCGGCTGTGGCCACCTTCAGCCTCTGATCCGCAAAGAAGGCTTGAAGTTGTTCTTGCAATACAAAAAGCCGAAGGATGAGGACGAGGTTTGTGAC-GGCGTGCAACGTTACTACATCCGCTAACTGATCTTTCAGGACATAAAAACAATTCATCAAGACAAACGGCTATTCACGCCCTCCGAAGTGTATACCACGTTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTGCAACTACTCGGGCTCTCCGATGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACCGTTCTACCGGTTCCTCCTCCCCCAGTCCGACCTAGTATCGCAGTAGATGGGGGTACGATGCGAAGCGAGGATGATCTTACCTACAAGCTCGGTGAGATTATCAAGGCTTCCACTAACGTCCGAAAGAGCGAACAAGAGGGTTCTCCTGCACATATAGTAACAGAATACGAACAGCTCCTCCAGGTTTGTGCGAGTCGGTCT----TCCTTTCACTCTCGTTACTGATGCGGTTTAGTGAAGAACTTGGCACTAATGGCGACGATCTCTGTCGGATCAATGTCTGGCCCCATCATTGACTTCCTGGAGGAATGGGGTCTTGAATCCCTTGAAGAGAACGCTCATTCATCAACGATCACGACGAAAGTGTTCGTCAATGGGGTCTGGATGGGCGTCCATCGTGACCCAACCAACCTCATTGAGACCCTTAAAAAGCTTCGTCGGAAGGATGATGTCCACCCAGAGGTCTCTATAGTACGCGACATTCGGGAGAGGGAGCTTCGCTTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATAGTTGAGTCTCAACAGCTTGTCTTGCAGAAGAAGCACGTGAGGTGGCTTAATCAAGGCTCTACGGACGATGGTGACGATTTTAAATGGCAACACTTGACCAAATCAGGTGTTATCGAGATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAAACCGTGATGATTTGCATGACCCCCGAAGATTTGGAGACTCCACGGCTTCAAGGA---CGAACCCAATCGGGTTCGAGAATTGACACAAACGATCCTGATTTCGATCCAGCGGCTCGACTTAAGCCCACCCTAGGAAAGAGCGCGCCTCACGTATGGACACACTGCGAGATTCATCCTAGCATGATCTTGGGGATCTGCGCTAGCATTATCCCGTTCCCCGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCCTGAT---------CTAGCACATGC-TTCTAGTGCTAATACGATAACA---- 'Lactifluus volemoides MH_201187' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTAACA-CCGATGATG--TGCCCCCCGGGGCTGTCGCTGAACTCCTTTCA--ATGGGGGGTTCGTGCACGCCTTTGGGTGGTCGTCATCACAA---A----CAATCCATCTCA--CCCTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGCTCC----------------------------------TTAAGGGGCTCGCGT-CTT-C----ACAAAAACACCTTT---TTAAATTCAGTGT-AGAATGTCTT---ATTGCATTT----TGT-ACGCAATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCT{CT}T-G-----ATGAAAAACGCAAC-AA{AG}T{GT}{CT}-ATAC-{GT}-ATG--A-T-GCA-AATT---T-AA--A----ATCTTTG--C-C-CCTT-----------CATTCCGAA{AG}{AG}GCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATTTTCAACCCTCCCTCCTTTTCTTTTTGAATGTGGGGGAAGGGCTTGGACTCTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTCTTAC--TTTTGAAGCCAGCTCCTCTCAAACGCATTAGCAGGGTCTATGGTC---GGATC---CCTAAGACGTGATAAGCT--TTATTCTATGTCTCG----G----GTTTTTGGCTCTG-----CCTGCTCCCAAT-CGTCTC-GTT---ATTAGAGACAAGA---------------------------------------AAA{AC}{AC}CCCCCCCTTTGACCTCAAATCGGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCTGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGTC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAC--CCCCGGTGCTTCTGCGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGTTCGAGACTCAG-CCTCG-CCTC-GGCTTGGTGTACTTCTCGAT---CGACGGGCCAGCATCAATTTCGTCCCTCGGATAATGGCAAGTGAAAGGTGGCA-CCCTCACGGGGGTGTGTTATAGTCTCTTGTCGCATGCGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCGGCACGCTCCT----TTTTAGGGGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCCAAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGTAATGAAAGTAAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACC----------------------GTGTTCAATTCTG--TCTCTGTCATTAAAATG-TTCGT-AAATAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGCGGAAAGCTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCCATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAAAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCTGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTCGGCCCTTTCACCGCTCGGTCTGGTTGGACACGCAGCTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACATACAGTGGTTCATTTTTTGGTGCGCCACTGTTGTGTTGGACGGCTGGGCGACCCTATCTGTGACGCAGTTGTGGGGCGCGAGCCTGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACTTTTGTGGTGTTCTAGGGTGCTTTGTTGTCCCGGCTGCATCCAGGCTAACCTTCTTATTTCTATCTCCGA-TATTTT-------TAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAAATCCGACATGTCCGAGAATTGAAGAC{CT}-----------------------------------------{CT}TGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAGGGTCATGGTGGATGTGGACACCTTCAACCGCTTATCCGCAAAGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAAAAGCCAAAGGACGAGGACGAGGTCTGTAAC-GGTGTGCAACATTATGACGTGTACTAACTCGTCCGTCAGGACATAAAAACTGTCCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTATATACCACCTTGATGAAAATTTCTGA{CT}TCCGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGGTCTTGACTGTT{CT}TGCCCGTGCCCCCTCCACCAGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGATGGTGGTACGATGCGAAGCGAGGACGATCTTACTTACAAACTTGGTGAGATTATCAAAGCTTCCACCAACGTAAGAAAGAGCGAACAAGAAGGATCTCCTGCACATATTGTAACAGAATACGAACAACTCCTTCAGGTTTGTGCAAGTCAGACA----TCCTTTCCTGTTCACTACTGATGCGGTTTGGTGAAGAACTTGGCCCTGATGGCGACAATCTC{CT}GTCGGATCAATGTCAGGCCCTATAATTGACTTCCTGGAGGAGTGGGGCCTTGAGTCTCTAGAAGAGAACGCCCATTCATCGACACTCACAACGAAAGTGTTTGTCAATGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGATCCGACCAACCTCATTGAGACCTTGAAAAAGCTTCGTCGAAAGGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATAGTCCGCGACATCCGGGAGAGGGAGTTGCGGTTGTATACGGATCCAGGGCG{AT}GTTTG{CT}CGGCCGTTGTTCATCGTAGAGGCTCAGCAACTAGTCTTGCAGAAGAAACACGTTAGGTGGCTTAATCAAGGTAGTACGGATGACGGCGAAGAATTCAAATGGCAGCATCTGGCCAAATCCGGTGTTATCGAGATGCTGGATGCGGAAGAAGAAGAGACTGTGATGATTTGCATGACCCCAGAGGATTTGGAGACGGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGGACAGTCTAGCTCAAAGAGTGACATGAATGATGCCGATTTCGACCCAGCAGCTCGACTCAAGCCTACTCTAGGAAAGAGCGCACCTCACATATGGACACACTGCGAGATTCACCCTAGCATGATCTTGGGGATCTGCGCTAGCATCATTCCCTTCCCCGATCATAATCAGGTACGTTTCC-TCATCCTCATTCCTACACCTAAGTCTTCGTGTTCAAGTGCTAATTTGACAACAGTCC 'Lactifluus xerampelinus MH_201176' AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATCGTACAA-C--GGGGTG------CCCGAGGGCTGTCGCTGACCCTTCGA----AAGGGGGGGTCGTGCACGCCCTC-GGC-GTCGTCCTAACAC---C----CAATCCATCTCA---CCTTTGTGCATCACC-GCGT--GGGTTTTGATCAG---GTCGGTTCAGATCGTATCG--ACCTGAAAGGGGCCCGCGC-ATCAC----ACACAGACACACCC--TTCTGATTCAGTGT-AGAATGTC-----TTTG-CCTT----TGT-ATGCGATCAATACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGCATTCCGAGGGGCACACCCGTT-TGAGTGTCGTGAAATCCTCAACCTTTTTCCGTTTCTCTTTT--GATTCGGAGAAAGGCTTGGACCTTGGAGGCTTTTGCTGG---CCTCTCC-----CTGAAGCCAGCTCCTCTTGAATGCATTAGCAGGGTCTCCTTAG--CCCGAT---CCCTTGACGTGATAAGCCCATTTTTCTACGTCT---AGGG----CTTTTTGGCTCTGG----CCTGCTTCTAAC-CGTCTC-GTC---GAGACAACTG------------------------------------------ACAAAA------CTTGACCTCAAATCGGGTGAGAC{CT}ACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAAATCTGGCGGTCTTTGGCCGTC-CGAGTTGTAATTTAGAGAAGCGTCTTCCGCGCC-GGACCGTGCACAAGTCTCCTGGAACGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGGCACGGAC--GCCCGGTGC-TCTGCGATGCGCTCTCAAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTGAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCGACCGAGACTCAG-TCTTG-CCTT-GGCTGGGCGTACTTCTCGAT---CGACGGGCCAGCATCAATTTTGCCTCTCAGATAATGGCGAGGGAAAGGTGGCA-CCCTTAC--GGGTGTGTTATAGTCTCTCGTCGCATGTGAGGGGTGGGATTGAGGAACTCAGCACGCGCC-----TTTTAGGTGTCGGGGCTTCGGCCCACG-TTACGTGCTTAGGATGTTGGCGTAATGGCTTTAAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTCGGGTGGAAAACCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGG-ACCAGACCTTCTGTGACGGATCTGCGGTAGAGCGTGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTTTTCCATCCAGGTGCGTGGCGTGTTAGATTCTACCTCCCTATCATTTAAATG-CTCGT-AAACAGGGTTCATCGTTAAAGTAAAGAAGATCCTGGAGAGTATATGTGTAAATTGCGGAAAGCTCAAAGCTGACATCGTGAGTGGCGTGTTTTTTGCTTCTACTTGCTTCGCACCCCACCACCCAAATTTTCTGGGGGCTCTCTCCACCTATGGTGGGGAACCCCAAGCCCACACTGCGTTCGTTCCTCGAGAATCGTGGCGTTCTTCCATCCGTGGCGCGGCCGGCGCGCGTTTTCGATCGCTTGATCGCCGCGTTGGCCCTTTCACCGCTCGGACTGGTTGGACACGCAGTTGTGTGGTGAAATGGGGGCTGAGCAAGGAGTGCAAACGTGCCCACAAACAGTGGCCAATTCTTTGTTGCACCACTGTTGTGCTGGACGGCTGGGCGGCCCTCTCTGTGACGCAGTCGCGGGGCGCGAGCCCGGCGTGCCACTTGATCGCTCTTCATATTGTGTATTTGCAACTTTTATGGTGTTCTAGGGTGCTCTGTTGTCCCGGCTGCGTTCACGCTAACCTTCTTATCTCTATCTCCGA-TTTTTT-------TAAATGTGTGCTGTAAGTCGGACCCCAACTTCGCCGATAAGATCCGACATGTCCGAGATTTGAAGACCCGGATGGCCATCGTCTGGAACCATTGCAAAAGTAA----GT{CT}TGTGAGGCTGACGAGCAGAAGGATGAGGGCGATCTTGACGGTGATGAGCCGAAAAAAGGCCACGGTGGATGTGGCCACCTTCAGCCTCTCATCCGCAAGGAAGGCTTGAAATTATTTTTGCAATACAAGAAGCCAAAAGACGAGGACGAGGTCCGTGAT-GGTGTGCAGCACCACGACATGCACTGACCGGTCCTTCAGGACATAAAAACTGTGCATCAAGACAAACGGCTGTTCACGCCATCGGAAGTGTATACCACCTTGATGAAAATTTCTGATTCCGACTTGCACCTACTTGGGCTCTCCGACGAATATGCTCGTCCAGAGTGGATGATCTTGACTGTTCTGCCGGTTCCTCCTCCACCTGTTCGACCTAGTATCGCAGTTGATGGCGGTACAATGCGAAGCGAAGACGACCTTACTTACAAACTTGGTGAGATAATCAAGGCCTCCACCAACGTACGAAAGAGCGAGCAAGAAGGCTCTCCCGCACATATTGTAACAGAGTATGAGCAACTGCTTCAGGTTTGTGCGAGTTAACTT----TTCTTTCTTGTTCACCACTGATGCGGTCTGGTAAAGAACTTGGCCTTGATGGCGACAATCTCTGTTGGATCAATGTCAGGCCCCATCATTGA{CT}TTCCTGGAGGAGTGGGGTCTTGAGTCTCTAGAAGAGAATGCCCATTCATCTACGCTCACAACAAAAGTATTCGTCAACGGTGTCTGGATGGGTGTCCATCGTGACCCGACCAACCTCATCGAGACTTTGAAAAAGCTTCGTCGCAAAGACGATGTACACCCAGAGGTCTCCATAGTCCGCGACATCCGGGAGAGGGAGCTCAGGTTGTACACGGATCCAGGACGTGTTTGCCGGCCGTTGTTCATCGTCGAGGCTCAACAGCTCGTCTTACAGAAGAGACACGTGAGGTGGCTTAACCAAGGTGCTACGGATGACGGCGACGAATTTAAATGGCAGCATCTAGCCAAGTCAGGTGTTATTGAAATGCTGGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGTGATGATTTGCATGACCCCGGAGGATCTCGAGACAGCACGGCTTCAAGGACCTGGAGCACAGTCTGGTTCGAAAAGTGACGCGAATGATGCGGATTTCGACCCTGCGGCTCGACTCAAGCCCAGCCTAGGAAAGAGCGCACCTCACATATGGACACACTGTGAGATTCATCCGAGCATGATCTTGGGTATCTGCGCTAGCATCATCCCGTT{CT}CCTGATCATAACCAGGTACGTTTCC-TCATCCTCATCCCTGTATTTTAGTGCTCGCGTTCTAATGCTAATTTGACGA{CT}AGTCT ; END; BEGIN TREES; TITLE Lactifluus_subkigomaensis_ITS_LSU_rpb2_rpb1; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 'Lactifluus acicularis KVP_08_002', 2 'Lactifluus rubroviolascens EDC_12_051', 3 'Lactifluus carmineus AV_99_099', 4 'Lactifluus longisporus AV_11_025', 5 'Lactifluus pseudogymnocarpus AV_05_085', 6 'Lactifluus pseudovolemus ADK_2927', 7 'Lactifluus pumilus EDC_12_066', 8 'Lactifluus corrugis AV_05_392', 9 'Lactifluus crocatus KVP_08_034', 10 'Lactifluus denigricans EDC_11_218', 11 'Lactifluus goossensiae AB_320', 12 'Lactifluus gymnocarpoides JD_885', 13 'Lactifluus hygrophoroides AV_05_251', 14 'Lactifluus kigomaensis AV_11_006', 15 'Lactifluus kigomaensis EDC_11_012', 16 'Lactifluus luteopus AV_94_463', 17 'Lactifluus medusae EDC_12_152', 18 'Lactifluus pegleri PAM.Mart_12_091', 19 'Lactifluus pseudoluteopus FH_12_026', 20 'Lactifluus rubiginosus JD_959', 21 'Lactifluus rugatus EP_1212_7', 22 'Lactifluus subkigomaensis AV_11_029', 23 'Lactifluus subkigomaensis AV_11_066', 24 'Lactifluus subkigomaensis EDC_11_018', 25 'Lactifluus subkigomaensis EDC_11_159', 26 'Lactifluus sudanicus AV_11_174', 27 'Lactifluus sulcatipes MCA_3937', 28 'Lactifluus vitellinus KVP_08_024', 29 'Lactifluus volemoides MH_201187', 30 'Lactifluus xerampelinus MH_201176'; TREE concat = [&R] ((1:0.04214397680641099,(9:0.06811581629476325,(8:0.04514663914490541,28:0.03911929608996804)87:0.011824248668149856)75:0.012271695251220027)100:0.1417794987745895,((18:0.11124273351560782,27:0.15066532956781367)100:0.048597869069152665,((10:0.05412912839332207,(2:0.04995927103428434,(3:0.07448731445293458,((14:1.00000050002909E-6,15:1.00000050002909E-6)100:0.0312505664682044,(22:0.00716064331501599,(24:1.00000050002909E-6,(23:0.004079329707092506,25:0.003349014987236494)89:0.003236599812066768)90:0.00395355539407681)98:0.008743767968260393)100:0.008256879810293829)100:0.031062985950632692)83:0.00816833593781511)100:0.07225747136908746,(29:0.13669066881316677,((30:0.03420568769280401,(20:0.04417012701269911,(6:0.002795878315772343,11:0.009735964825809011)100:0.04284747783402344)80:0.00402613312718421)100:0.0787370403691131,((21:0.038754430068852506,(13:0.01641148166740816,19:0.04529789667747994)73:0.004474469535047454)100:0.04917450092644035,(26:0.06243927068910172,(16:0.1361628341321056,(17:0.02648667595791758,(4:0.009770814272165716,(12:0.01000095259521453,(5:0.0018149957536166509,7:0.0028413986218136706)99:0.004949513138063318)96:0.002258142718777466)100:0.03003432156014922)100:0.043241441780923574)81:0.014591736394705396)85:0.011654089148176042)100:0.04234719204148249)100:0.02941510520196307):0.010795769371223507)69:0.01115590632278964)29:0.1417794987745895); END;