#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 26, 2021; 19:12 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Tanaka E., & Honda Y. 2017. Teleomorph–anamorph connection of Macalpinomyces spermophorus with Pseudozyma tsukubaensis and corresponding erythritol production. Mycoscience, 58(6): 445-451. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S20616] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=13; TAXLABELS Macalpinomyce_spermophorus_LC214953 Macalpinomyce_spermophorus_LC214954 Macalpinomyce_spermophorus_LC214955 Pseudozyma_alboarmeniaca_AB117961 Pseudozyma_thailandica_AB089354 Pseudozyma_tsukubaensis_AB089372 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550281 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550282 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550283 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550284 Pseudozyma_tsukubaensis_AB855769 Ustilago_austro_africana_AY740061 Ustilago_spermophora_AY740171 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=13; TAXLABELS Macalpinomyce_spermophorus_LC214953 Macalpinomyce_spermophorus_LC214954 Macalpinomyce_spermophorus_LC214955 Pseudozyma_alboarmeniaca_AB117961 Pseudozyma_thailandica_AB089354 Pseudozyma_tsukubaensis Pseudozyma_tsukubaensis_AB089372 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550281 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550283 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550284 Pseudozyma_tsukubaensis_AB855769 Ustilago_austro_africana_AY740061 Ustilago_spermophora ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M45809] TITLE Macalpinomyces_alignment; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=655; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Macalpinomyce_spermophorus_LC214953 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTT---AACGAAGAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Macalpinomyce_spermophorus_LC214954 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTTTC-AACGAAGAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Macalpinomyce_spermophorus_LC214955 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTTT--AACGAAGAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_alboarmeniaca_AB117961 GATGAAAACCTTTTT--CTTGAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCCATTT--AACACGGTTGCATCGGTTGG-CCTGTCAAACAGCG-CGCAA--------G-CGT-CTGAGCGACGGAC-CGACACACAACAC-AAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGTCTAAATCTAAAAA-CAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCGGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGCCCGCTTTCTTCTTT---G-TGAGAAGGTGGACGGATCGGTATTGAGGATCTT-----GCCATTTACCATGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTTGCATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGTGAAGAGAGGGTG-TAGGCTGGACGCAACGACTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_thailandica_AB089354 GATGAAAACCTTTTTTTCTTGAGGTGTGGCTCGCACCTGTCCAACTAAAAT-GAGCTACCTTTTTTTAACACGGTTGCATCGGTTGG-CTTGTCAAATAGTG-C-CT---------G--GCACTAGGAGGCGG-CT-GACACACAACACAAAAACACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTATGATGGAACTCGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCGGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACATCGACTTTTTTCTCTT--GG-AAAAAAGGAGGTGGATCGGTATTGAGGATTT------GCCATTCACCATGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTTGATAGGCAAGACGGACGAAAGCATGCATTTTTGCCTTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGAAGGCAAGGTGGCAAGCTGGACGCAACGACTTGCTGTTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_tsukubaensis_AB089372 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTT----AACGAAGAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGAC?GACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_tsukubaensis_AB550281 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTTTTTAACGAAAAGGGGGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGGGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAAACGGACAAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAAAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_tsukubaensis_AB550282 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTTTTTAACGAAAAGGGGGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGGGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCTTTCAATAGGCAAAACGGACAAAAGCTCGAATTT-CCCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAAAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_tsukubaensis_AB550283 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTT---AACGAAAAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_tsukubaensis_AB550284 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTT---AACGAAAAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Pseudozyma_tsukubaensis_AB855769 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTTT--AACGAAGAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Ustilago_austro_africana_AY740061 GATGAAAACCTTTTTTTCT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTTC-AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAGCGGCGTCGCTTTTTTTTTGAGCACGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTACAC-AAA-CACTTTTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAACAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGGCAGCTTTTTTC------A-CGAAAAG-TTGGCGGATCGGTAGTGAGGATTTTTTTTTGCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTTGATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTTTCGCCCTCATCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- Ustilago_spermophora_AY740171 GATGAAAACCTTTTTT-CT-GAGGTGTGGCTCGCACCTGTCTAACTAAACTTGAGCTACCTTTTT--AACACGGTTGCATCGGTTGGGCCTGTCAAACAGTG-CAATT--------A-CGCGCTGGGAGACGGTCTCGACACTTTTAACCAAA-CACTATTGATGATCTAGGATTTGAATGAAGTTCATTTTTACGATGGAAC-CGACTGGTAATGCGGTCGACTAAATCTAAAAAACAACTTTTGGCAACGGATCTCTTGGTTCTCCCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCTCCCTGCAGATCTAATCTGGGGAGCATGCCTGTTTGAGGGCCGCGAATTGTTTCGAACGACACCTTTTTTTTTT---AACGAAGAGGGTGACGGATCGGTATTGAGGATTTTT----GCCATTCACCGTGGCTTCCTCGAAAAGCATTAGCGCATCCATTCAATAGGCAAGACGGACGAAAGCTCGAATTT-CGCCCTGTTCTTCCCTGCCGGGTTTTGATAATATCAGGACTTCGGAGGCGGAGAGAGGGTT-CAAGCTGGACGCAACGTTTTGCTGGTTGGAGTGCTTCTAACCCCGCCCAT- ; END; BEGIN TREES; TITLE Macalpinomyces; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Macalpinomyce_spermophorus_LC214953, 2 Macalpinomyce_spermophorus_LC214954, 3 Macalpinomyce_spermophorus_LC214955, 4 Pseudozyma_alboarmeniaca_AB117961, 5 Pseudozyma_thailandica_AB089354, 6 Pseudozyma_tsukubaensis_AB089372, 7 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550281, 8 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550282, 9 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550283, 10 Pseudozyma_tsukubaensis_AB550284, 11 Pseudozyma_tsukubaensis_AB855769, 12 Ustilago_austro_africana_AY740061, 13 Ustilago_spermophora_AY740171; TREE Fig._2 = [&R] ((((((((13:0.0,((3:0.0015886496687224408,1:5.61209094161437E-6):7.35336443664805E-6,2:0.0015875514266031805):6.78138430936187E-6):1.001083640428217E-5,11):1.707821077728719E-5,6):0.0016359272274113672,9):6.051477434891573E-5,10):3.4718399017360775E-4,(7:0.0032110252501969102,8):0.007810085746837732):0.014168116766987232,12:0.01687294965504442):0.01155932122898723,(4:0.04097777284864293,5:0.03151402364189268):0.01155932122898723):0.0; END;