#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on September 24, 2021; 8:33 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Cartwright P., Evans N., Dunn C., Marques A., Miglietta M., & Collins A. 2008. Phylogenetics of Hydroidolina (Cnidaria, Hydrozoa). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, null. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S2067] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=111; TAXLABELS Abietinaria_filicula Adelopora_crassilabrum Aegina_citrea Aequorea_aequorea Aequorea_floridana Aequorea_victoria Agalma_elegans Aglantha_digitale Aglaophenia_tubiformis Aglaura_hemistoma Aglauropsis_aeora Anthohebella_parasitica Apolemia_sp. Astrohydra_japonica Bimeria_vestita Blackfordia_virginica Bougainvillia_carolinensis Bougainvillia_fulva Brinckmannia_hexactinellidophila Candelabrum_cocksii Cladocoryne_floccosa Clausophyes_ovata_CWD106 Clava_multicornis Clavactinia_gallensis Clytia_noliformis Conopora_anthohelia Cordagalma_co. Cordylophora_caspia Corydendrium_sp. Corymorpha_sp. Crypthelia_cryptotrema Dicoryne_conybearei Diphasia_fallax Dipurena_ophiogaster Ectopleura_dumortieri Erenna_sp. Eudendrium_californicum Eudendrium_capillare Eudendrium_racemosum Euphysora_bigelowi Eutima_sapinhoa Fabienna_sphaerica Forskalia_edwardsi Garveia_annulata Halecium_muricatum Haliscera_conica Halistemma_rubrum Halopteris_minuta Hippopodius_hippopus Hydra_circumcincta Hydractinia_sp. Hydractinia_symbiolongicarpus Hydrallmania_falcata Hydrichthella_epigorgia Hydrichthys_boycei Koellikerina_fasciculata Lafoea_dumosa Lepidopora_microstylus Leuckartiara_octona Limnocnida_tanganyicae Lizzia_blondina Melicertissa_sp. Melicertum_octocostatum Moerisia_sp. Monostaechas_sp. Nanomia_bijuga Nectadamas_diomedeae Nectopyramis_sp. Nemertesia_antennina Neoturris_breviconis Octophialucium_indicum Olindias_sambaquiensis Pachycordyle_pusilla Pandea_sp. Pantachogon_haeckeli Pennaria_disticha Physalia_physalis Physophora_hydrostatica Plumularia_hyalina Podocoryne_carnea Porpita_sp. Praya_dubia Proboscidactyla_flavicirrata Proboscidactyla_ornata Pruvotella_grisea Pseudocrypthelia_pachypoma Ralpharia_gorgoniae Rathkea_octopunctata Rhacostoma_atlantica Rhizogeton_nudus Rhopalonema_velatum Rosacea_flaccida Sarsia_nipponica Scrippsia_pacifica Sertularia_cupressina Sertularia_perpusilla Solanderia_ericopsis Solanderia_secunda Solmissus_marshalli Solmundella_bitentaculata Stephalia_dilata Stephanomia_amphytridis Sulculeolaria_quadrivalvis Tetraplatia_volitans Thuiaria_thuja Tiaropsidium_kelseyi Turritopsis_dohrnii Turritopsis_nutricula Velella_sp. Zanclea_prolifera Zyzzyyzus_calderi ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3207] TITLE 16S_18S_and_28S_combined; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=5046; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Abietinaria_filicula CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCACGGTGGAGACCCGTGCCCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGCGGCATGGTCACCATCCACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCCAATGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCGGTAGAGATTCAAGTCGGTGGTTGGCCGGGGCG-GGTGCAGATCCGAATGGACTGTGTTGTGCCAGTCGTCGCTGCACTTCTCTGCCGTAGGCGTCAACAAATGTTGGAACAGTTAGAACTGTCCGCAGGAGGTGGCCGGTTGGTGTTATAACT-GTGGTTTGGAAGCTGGGGTCCGACATGGGCGCGGTGCGTGCTCGGGGCTGGCTGCTCTTTCCCCGC-TGACCATGATGGACTACGTAGTGCATTTGAACTTCAGTCGGTGACAGGTTGGAATGAGTACAAAGCGCCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTATGCGAGTCTTAGAGTGACCGAAACTCGATGGCGTAATGAAAGTAAACAGAGGTGAGATCTGTCCCTCCTTA-CGCATCATCAACCGACCTAATCTACTCTTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCATACGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGAACGAAACGTTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCTTGATAGAGGCCAGACAATGAATGAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGCTATGGTAACAAACAGTAGTGAGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCCACGAAGCACTTGGCGCGAGCCTGTGTGGAGCGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAGGCGTCTAATTTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGAACTACGGCAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGCGGTAGCCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCGTTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCTGCCGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCCGGGCACTCTCGACTTGACTGGGCTCGTTGAGAGAACTCGGTGGAAGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAACCCCATGCGGGTCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGT------------------------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATTGTACCTTCTTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGGTCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGAGTAAAAACCAATG-GAGTCATTCAAGATGACTCATGATAACTGTTCGAATCGCGGCCTGCGCCGACGATGTTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTACGGTAGTGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGGAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTCACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTGTGGGCCAGTCGGTCGGCCGCAACTGACTGGTTCGCTCTTCTCAAAGACTGCACGTGCCCTTCGCTGGTGTGTGGATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACCTCGCCTATTTCGTTGGTTTTACGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGACCTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTATACGACCCCGTTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTTACGCAATTTTCGAATTAAGTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGAAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAGCGAGTATTTCCCTTGACCGAAAGGTCTGGGTAATCTTCTGAAAGTTCATCGTGACAGGGATTGATCATTGCAATTTTTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCGAGTCATCATCTCGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCTGGATTGGCGCCTTGGTACCTGGGTCCAACGGTTTAGCGAGAAGCTGCTCGAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTAAATTATGTAAATAAAAATTACGAAATAAAATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAAACCAAAAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTTAGATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTAAAAAAACAAAGACAAGCGTAAATAAACTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATAATCTCATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGACCTAATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Adelopora_crassilabrum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGCACGTGCTTAAGTTGTTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGATGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGCTTAGTACGGGTGTTGCACAGATCTGAATGGACTGTCGCATGTCGCTGGTTTTCGCATTTCCCGGCAATGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGGGTGACAAGCCCCGCAAGAAGGTAACTAATTAGCGCTATAGCTTG{CT}GGTGTGCGAGCTCGAGTTCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCCTCCTCCAGTCAACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAATCGCTGTATCTGGGGGGAT-GAATGTACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCCG-CCTTGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAA{CG}AGATAGGGAAACTCC{GT}TTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGACTGGATCCGACCTGGACTGGACTGGGAAGGAATTGGTCGTGAATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCCTCGCGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCAATCCGTGTCGAAGACAC??TCAGGTTGGGAG?TT???TGGG???GCACATCTGTCAAATGATAACGCAGG?GTC??AAGGTGA?CTCAA?G?GAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC-----------------------TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTACATAGGCCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCTGAAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAATGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aegina_citrea CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTCTTCAAGGCGGATACGCGCGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTTTGCGGCGCCGGTTCCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCTCGTCGAGATTCAGGCCGGCGCTTGGAACAGCCGCTTCGCGGATCCGAATGGACCGCGGCGGGTCTCCGGGTGTCGCACTTCCCGGCGGGGCGCGTCAACAGCTGTTGGGGGAGCGAGAAGCCGCGTGGAAAGGTAGCTTGTGAGTGTTATAGTCCGCGATGTGCCAGCTCGGGCTCGACAGAGGCGCAGCGCATGCTCGGGGCTGGCGTCGCCGTGCCCGATCTACCATGGCGGACTGCTTAGTGCGTCTGAACCGCGGTGGTCGCGCGGGTCGTACGCACACTATGCGCTTCGGCTGTTGGCGATCATATGATTTCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATCGAAA-CCTCGGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCCTCTACCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGACGAAAGTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCCTCGGAGTAAAAAACTCCGAGGAGTAGGAGGGCGTGGGGCTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGGCCCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCGATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTCATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGACAGGAGATATGGTTCACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGACGGAACGA--TTGGACTGGACTACGTTTGTACTGTTTGTGGAAGGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAACGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGCATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAGCCAATGCGGGTTCTACTTGGTGAAACATGATAACTTATCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGTACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTACGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTCTTGCGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACGCATTTCTCGAAATGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAGATTGAGACTGGCGCTGCAGCGAACGGTCGCGGCGGACTGCCGGAAACTTTTTCAAACTTGATCATTTAGAGTAGCCTGGTCAGTG----------------ATTTTTTAAAAAAATAATTAAACACACGCCTTATCCTGAGGGTGATAATGTAGCATAATAATTTGACGTTTAATTGGCGTATTGTATGAATGGTATTACGATTCTGTCATTGTCTCAAATTATATAAATAAATTAAAATATATTAAAATGTAATTTAATAATATAAGACGAAAAGACCCCATAAACCTTTACTGA---AGTTTAACTGGGACGGTTATCTTTTATAAAAACAAGGA------------------TTTAAAAAAAATTTCTAATATTAAT-----------ATACTGACCACTTTTAAGTATATAAAAATAAAAAGATAAAAGGTACTTTGGGGGTAACAGCGTAATATATTATTGAAGATGTTATTTGATATTATGCTTACGACCTCGATGTTGAATT Aequorea_aequorea CGAATTGTAGTCTACGGAAGTATTGTCAAGGCAATGTGTTGTGCTAAAGTTGCTTGGAACGGCATGTCGAAGAGGGTGAGAACCCCGTACGTGGCACAAGC-TTGCTGACGAGATGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGAAATTAGCAATGC-TGGTAGAAATTCAGGTCGGGCGTGTGGTCGGCTAGGTTACAGATCCGAA-GGACTGTGGTACTTCTGCGCGTATCGCACTTTTCTTGCCAGTGCGTCAACGAGTGTTCGAAGAGCGATACGTCCTTGAGGAAGGTAGCACGCGTGTGTTATAGCCTCGGGTGAGC-GGTTCACGTTGGACAGAGGTGCAGTACGTGCTATTGGCTGGCCTCTTGTGCGAGTG-TGACCATTGTAGACTGCGTAGTGTACATGAACCTCCGTGGCCCCATGAGTCAGGCACAAAC---GTGCTAAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTGAATGGAGGTGAGATCTGTACCTTCGCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGATTGAAACAATCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCTGACTTGCTTGATTGAAGCCAGGCACTGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGTGGTTAAGGCGCCCAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAATGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCATGCCGTTGAAGTTAAAGATTTCAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAG{GT}TGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGCCGCAGGGAAATTCTGTTAGAAAGTGTGCTTTCTGGCACCGGCGAAAGGGAATCTGGTTAATATTCCAGAACCGGAACGCGGATATCACGTGTACGGTAACGTAAAGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTCGCTCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCGGCCTACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGAAGCGAAGTGGACAGTTCGG--CTTGACTGGACTGGCTGAGCAGTCTCTCTGGAACGACTCAGCTTTTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCTTCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGACGTCCTTAACGGGATAA-TTCTGGTATTAACCTTGGGCCCA-CGATCCGATTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTAC------------------------------------------------------CATGCATGTGTAAGTATAAGCGTATGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACACCATTAGATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCTGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCTCGTCTTTAGTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGGTAATCCCGACGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGTGCGGTCGGTCTGCCGCAACTGACTCGTGCTGTCTTCTCAGAGTCCTGCTGTGTACTTAACTGGTATTTGAATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCGGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCATAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTAAATGACTCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCGGGCAGTTTTCGAACTGAAAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTC-TAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGGAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGTACTTTGGATTGGCGCTATCGGAGTTGACTCCTTTAGATTGCTGAGAAGTCGCGCAAACTAATCTATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGTTTAATTATTAAGATAAAATCTTAAAAACAAGATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAGAAGAA-AAAAAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCCTTCTAAAATAACGAAGGTAAGCGTTAATTAACTTGTATAACAAAAAAGTTTAACAATTATAATAATAGGCTATAATGACCCGTTTTTACTTAGTAAAAATCAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGTCCACATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCGATG------- Aequorea_floridana CGAATTGTAGTCTACGGAAGTATTGTCAAGGCAATGTGTGGTGTTAAAGTTGCTTGGAACGGCATGTCGGAGAGGGTGAGAACCCCGTGGGTGACACT-ATACTTGTGACGAGATACTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGC-TGGTAGAAATTCAGGTTGGTGTGGGAGTCAGTGAGGTTACAGATCCGAA-GGACTGTTTTGTTTCTCTTTCAATCGCACTTTTCTTGTCAGTGCGTCAACGAGTATTTGAAGGGTGAAACGTACTGGAGGAAGGTAGCGTGCGCGTGTTATAGCCTCCGG-CTATTGGCTCACGTTGGATAGAGGTGCGGTACGTGCTGTGGGCTGGCCTCTT---TTGCGAGTAAGCATTGTAGACTACTTAGTGTACATGAACCTCTGTGGCCCGTAGGAGTCAGGTCAAAC---GTGCCAAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCGGGCTGAATGAAAGTGAATGGAGGTGAGATCTGTGCCCTCCCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCTGACTTGCTTGATTGAAGCCAGGCACTGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGTGGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAATGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCACACCGTTGTAGTTAGATACTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGTCGCAGGGAAATTCTGTTAGAAAGTGTGCTTTCTGGCACTGGCGAAAGGGAATCTGGTTAATATTCCAGAACCAGAACGCGGATATCACGTGTACGGTAACGTAAAGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTCGCTCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCGGCCTACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGAAGTGAAGTGGACAGTTCGG--CTTGACTGGACTGGCTGAGCAGTCTCTTTGGAGCGACTCAGCTTTTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCTTCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGACGTCCTTAACGGGTAA--TTCTGGTGTTAACCTTGGGCCCA-CGATCCGATTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aequorea_victoria CGAATTGTAGTCTACGGAAGTATTGTCAAGGCAATGTGTTGTGCTAAAGTTGCTTGGAACGGCATGTCGAAGAGGGTGAGAACCCCGTACGTGGCACAAGC-TTGCTGACGAGATACTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGC-TGGTAGAAATTCAGGTCGCGCGTGCGGTCGGTTAGGTTACAGATCCGAA-GGACTGTGGTACTTCTGCGCGTATCGCACTTTTCTTGCCAGTGCGTCAACGAGTGTTCGAAGGGCGATACGTCCCTGAGAAAGGTAGCACGCGTGTGTTATAGTCTCGGGTGAGC-GGCTCACGTCGGACAGAGGTGCAGTACGTGCTATGGGCTGGCCTCTTGTGCGAGTG-TGACCATTGTAGACTGCGTAGTGTACATGAACCTCCGTGGCCCCATGAGTCGGGCACAAAC---GTGCTAAGGTCGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTGAATGGAGGTGAGATCTGTACCCTCCCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGATTGAAACAATCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCTGACTTGCTTGATTGAAGCCAGGCACTGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGTGGTTAAGGCGCCCAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAATGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCATGCCGTTGGAGTTAAAGATTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGCCGCAGGGAAATTCTGTTAGAAAGTGTGCTTTCTGGCACCGGCGAAAGGGAATCTGGTTAATATTCCAGAACCGGAACGCGGATATCACGTGTACGGTAACGTAAAGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTCGCTCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCGGCCTACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGAAGCGAAGTGGACAGTTCGG--CTTGACTGGACTGGCTGAGCAGTCTCTTTGGAACGACTCAGCTTTTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCTTCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGACGTCCTTAACGGG-ATAATTCTGGTATTAACCTTGGGCCCA-CGATCCGATTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATAAGCGTATGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACACCATTAGATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCTGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCTCGTCTTTAGTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGGTAATCCCGACGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGTGCGGTCGGTCTGCCGCAACTGACTCGTGCTGTCTTCTCAGAGTCCTGCTGTGTACTTAACTGGTATTTGAATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCGGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCATAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTAAATGACTCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGAAGTGA-TTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGA-CTTGACCGGCTAAATAGTCGGGCAGTTTTCGAACTGAAAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTC-TAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGGAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGTACTTTGGATTGGCGCTATCGGAGTTGACTCCTTTAGATTGCTGAGAAGTCGCGCAAACTAATCTATTTAGA------------GTGTTTAACTATTAAGATAAAATCTTAATAATAAGATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTCCACTGTCTTAGAAGAA-AAAAAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTTAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCCTTCTAAAATAACGAAGGTAAGCGTTAATTAACTTGTATAACACAAAAGTTTAACAATTATTATAATAGGCTATAATGACCCGTTTTTGCTTAGTAAAAATCAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGTTCACATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Agalma_elegans ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A{CG}GTGAGAT{AC}TCTTTGACTTCGGCGCATCAT{CG}GACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGA{CT}TGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGC{AC}CAATCTTG{GT}GCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGG{CT}CGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATA-TGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGTTGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGGATAAACTG----AAATAAACTCTATAATTCAACTGAACGGATGCGGTATCTTGACCGTAATAAAGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTAGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATTTTTAGCTGTCTTAATAGAA-TTATGAAATTGAAATAAGTCAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCCTTTTAAAAGAACAAAGGTAAACATTAAT-TACTTGTATAATAAATAAATTTAACAATTATTAAAGTAGGTAATAATGACCCGTTATTATTAAATTAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTAATTTAGAGACCTTATCGAAGTTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Aglantha_digitale CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCATTTTTAAGAGGGATGCGCATACTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTATGCGGTATCGGCACTTTTCACAATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATTGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATTCGCTAGCGAGATTCAGATCGGATTCTGCAACTGCTTTCGTACGGATCTGAATGGACCGTTGTTTGTTTCTTGGCGTCGCACTCCAGACTAGTGAGCGTCAACAACTGTTGGGAGAGCGATAAGACCCATCGAAAGGTAGCATGTGTGTGTTATAGTCGGCGGTGTTCCAGCTCGTTCTCGACAGAGGTGCAGCTCATGCCT---GCTGCCTTCCCCGTTTTCAATCGACTATGGTGGACTGCTTAGTGCGCCTGAACTGCTGTGGTTGATTTGGGTGTTTGGACACTATGAGCTTAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCT-ACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCATGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTC--------GCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGAAGAAATTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGTACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCTTCAGAGTAAAACACTCTGAAGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTGGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACCGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGGAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATTTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGCTGATATTAGATCTGCGGTAACGCAACTGAATTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTTTACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAAGGAAAGATTAATTTTAGCATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGATGGATCCGGTCTGGACTGGACTAGAAAGGAACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAATGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGTTTCACGACTCACTTTCTAGAATTAACACCATGCGTGTAGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTAAATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGCAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATGCT---TCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGTCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGTCAGTTGGTCCGCCTCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGTGTATTCTCTTCATTGGTGCTCGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTAGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACTAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTGACGCAATTCTCGAATTGACTCACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGACGTTCTGATTGGCGCTGCCGAAGCTGGCTTTGGCGGACTGCCGAAAAGTTCTTCAAATTTGATCATTTAGAGGGACCTGGTCAGTGATAGATTAA-AAAATAAACTATTGG---------TAAACACACGCCTTAGCGTGAGGGTGGTAATGTAGCATAATAATTTGGCATTTAATTGGTGTCTGGAAGGAAAGGTGAAACGATTCTTTAGCTGTCTCTCTTTTGTTTTAGAATTTGGAAAAAGTTAAGATACTATTTTAAACTATTAGACGAGAAGACCCCATAAACCTTTACTATGGTAGTTTGGCTGGGGCGGCAGCTTTCTAATT-AACGAAAGTAAAT-TTAATCTTTTTGTTTAGACTAAATTCTTAACGATTTTAATAA-----GATAGTGACCTATTTTTTCTTAAAAAACATTAGTTGATAAAAGGTACTTTGGGGATAACAGCGTTATCCAAAGAGAGAGTTTAAATCCAGCTTTGGGTTTGCGACCTCGATGTTGAATT Aglaophenia_tubiformis CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCAAGGCGGTGAATGGTGCTCAAGTTGCTTGGAAAAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTTCACGGTATCCTCACTGTTGACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAGACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAGTACCTCGGAGAGATTCAGGCCGGTGGCGAGCTAGGTTGTTGTGCAGATCCGAATGGACTGTGGCGGTCTGCTCGTCGTTGCACTTCTCTTCGTTGGGCGTCAGCAAATGTTGGGAGGCTGAAATGCTCCGCTCGAAGGTAGCTGGCTGGTGTTATAGCGAGTGGTGTCTGAG-TCAGGCCCGACATAGGCGCGGCACATGCCC--GGCTGGCCCCTTGCGTCTCACTCGAGCATAGCAGACTACTTAGTGTGTTTGAACTGCTGCCTTTG--AGGCGTGAGTAGGTACAAAGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGAGTGACAGAAACTCGACGGCGCAATGAAAGTGAACGGTGGTGAGATCCGTGTCCTCTCGGCGCATCATCGACCGACTTAGTATACTCTTATACAGGTTTGAGTAAGAGCACATATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCCTAATAGAGGCCAGACAATGAATGAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCCTCGTGGTAAG-AGCCGCGAGGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTCACGAAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAAGTGTCTAATCTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGTAATACGGCAACGTAAATGAACCCAGAGACGCCGGCAGGGACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAAGTTGTTTGCCAAGAGATATGGTCCACTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGTTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCTGGGGGAAAGATTCATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCATTCGGGCTGAGACTCAAAGCCAGGGTTACCCGGTGTGACTGGACATGCTGAGCGGCCTCGGTGGAGGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAATCCCGTGCGGGCCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTGTTTATGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATTGTACATGCTTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATCAGCTTTAAAACCAATG-GAGTCATTAGTGATGAATCATGATAACTGTTCGAATCGGGGTCTGCACCGGCGATGTTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTACGGTAGTGGCGTACCATGGTTGTAACGGGTAACGGAGAATCAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCAGTACGGGCCAGTTGGTCGGCCGCAACTGGCTGGTCTGTTCTTGTCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCGTTGGTGCGTGGATTTGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCCTATTTCGTTGGTTTCGAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGTGGGTGTTATACGACCCCATTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTTACGCAATTTTCGAATTAAGTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGAAAGGTAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAACGAGTATCGACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTATGAAAGTTCATCGTGACAGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCGAGTCATCATCTCGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGATCTCCGGATTGGCGTCCTGGTACCTGGGTCTAA-GGTCTGTCGAGAAGCTGCTCAAATTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGAAAGAATA{CT}AATAATAATAAA---AAGAATAAATTTAATGGCTGCAGTAACCTGACTGTACGAACGTAGCATAATAATTCGCCACTTAATTAGTGGATGGTATGAATGGTTGAACGAAAATTCCACTGTCTTATGAATAAAAAAAAAATTTAAGTCAGTT{AG}AGATGCTATGTAAAGT{CT}GTAAGACGAAAAGACCCTATAAAGCTTAACTATGGTAGTTTCATTGGGGCGATGGTCT{CT}TAAAAAAAACAGAGAT----ATAAATTATTTTGTTTAATTTATAAATTTAACAGTTAC-AAAGTAGGATATAACGACCCATTATTTTTGTTAAAAAATTTATAAATAAAAGCTACTTTAGGGATAACAGGATAATATTTTCTTAGAGTTCTTATCGAAGAAAAAGTTTATCACCTCGATGTTGAATT Aglaura_hemistoma CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCATTTTTAAGACGGATGCGTATACTCAAGTTGCTTGGAAAAGCACACCATAGAGGGTGACAGTCCCGTATGTGGTATTGGCACTGTTCACAATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATTCGCTGGCGAGATTCAGATCGGGCTCTGCAACTGCTTTCGTACGGATCTGAATGGACCGTGGTGGGTTTGTGGTGGTCGCACTTCCCGCCAGTGAGCGTCAACAACTGTTGGGAGAGCGATAAGACCCGTGGAAAGGTAGCATGTGTGTGTTATAGTCTATGGTGTTCCAGCTTGTTCTCGACAGAGGTGCAGCTCATGCCTCTGGCTGCCTTCCCCTTTTTCAATCGATTATGGTTGACTGCTTAGTGAGCCTGAACTGCTGTGGTTGACTTGGGTGTTTGGACACTATGAGCTTAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCATGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCTTTG-----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGAAGAAATTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCTTCAGAGTAAAACACTCTGAAGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGGAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATTTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGCTGATATTAGATCTGCGGTAACGCAACTGAATTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTTTTCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAAGGAAAGATTAATTTTAGCATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGATGGATCCGGTCTGGACTGGACTAGAAAGGAACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAATGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGAATTAACACCA-GAGTGTAGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTAAATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGCAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATGCGGGCTCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGTCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGTCAGTTGGTCCGCCTCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGTGTATTCTCTTCATTGGTGCTCGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTAGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACTAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTGACGCAATTCTCGAATTGACTCACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTCAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGACGTTCTGATTGGCGCTGCCGAAGCTGGCTTTGGCGGACTGCCGAAATGTTCTTCAAATTTGATCATTT---GGTGCCTGGTCAGTGCCGGATAAG------------ATATAAACCCAGGTAAACACACGGCTTAGCGTGAGGCTGGTAATGTAGCATAATTATTTGGCCTTTAATTG--GGGTCTTGAGAATGGTGAAACGATTTCCTGGCTGTCTCCTTCCCATTTTTTAATTTGGAGTCGGTCAAGATACCTTGCAATTATGCAAGACGAGAAGACCCCGTGAACCTTTACTATGGTAGTTTGGCTGGGGTGGCCGCTTTCTAATAAAACGAAAGAGAACGTTAAGCAGTTT------------------GAAATTAGTAGTCCAGAGGATAAAGTTGTGTTTTAGGTCAGTGGACATCAAACGATACAAGGTACTCTGGGGATAACAGCGTTATCCGAAGAGAGAGACTAAATCCGGCTTCGGGTTTGCGACCTCGATGTTGAATT Aglauropsis_aeora CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCATTTTCAAGGCGGATACGCGTGCCCAAGTTGCTTGGAACGGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTCTGCGGCACCGGTTCTGTTCACGATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTTTGTCGAGATTCAGACCGTGTCTTGGAACGGCAGCCGTACGGATCCGAATGGACCGTGTTGTGTCTCCGAGTGTCGCACTTCCCGACTGGGCGCGTCAACAACTGTTGGGAGAGCGATAAGCCTCGCGGGAAGGTAGCCAGTTGGTGTTATAGACCGTGGTGTGCCAGTTCGGGTCCGACAGAGGTGCAGCACATGCTCGGGGCTGGCTTCCCTGCCTTCAGTCGACTATGGCGGACTGCTTAGTGCGTCAGAACTGCTGCGGCTGGTGTGGGTGTATGCACACTATGTGCTAAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCAGACGCAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCCCTTC--------CGCATCATTGACCGACTTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTGAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTACCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAA-ATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGACCCGTCTTGGACTGGACTCGGAAGGGACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGTATAGGTGGGATAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACCAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC---------CTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTCGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAACAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGCGTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTAGCCTGAGCTGGCGATGTTTCGTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCCGCCTCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACCGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACACGATTCACGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGATAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCTGATTGGCGCCATTGCAGCTGGCTGCGACGGACTGCCGAGAAGTTGTTCAAACTTGATCATTTAGAGCAACCTGCCCTATGATAAGATAATTTGTAACCAAGATTATAACGATACTAAATGGCCGCGGTAACTTGACCGTGATAATGTAGCGAAATCAATCGTCATTTAATTGATGACCAGTATGAATGGTTAAACGAATTTTCCCCTGTCTCGGAATAGATGTTAAAACTGTAATAAGTGAAGATACTATTAAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTGGTTGGGGCGACCATCTTCTAATAAAACGAAGATAAACATTAAAAATTTAGTTTAACTCATTTGTTTAACAAATATAAAAGTAGGTATAAGTGACCCGTTGATATTAAAAAACAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGCGTAATCTTGTTTAAGAGTTCTTATCGACAACAAGGTTTGCGACCTCGATGTTGAT-- Anthohebella_parasitica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------??TGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAACAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAAGTAGCAACGCCTCCTGGGGGTTCAGCCTGCTGGGCGTCTGCACAGTTCGCTAGATCCGAACGGACTACGCCGTGTGCGTCCATGGTGCACTCCCCCTGGAGACGCGTCAACGAGTGTTGGGCGTACCAAGAGTCTTGCTGCAAGGTGGCTTTAAAGTGTTATAGGCCAGTGTAGACCAGTGCTCGCTCGGTAGAGGTGCGGTGTGTGCTCTGGGCTGGCCTCTTTGCGCTCTGTCGAGCATGGAGGACTGCTTAGTGCTCTTGAACTGCTGTTAGTGGTAGGATGATGGCCACAC---ACACCCAAGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCACGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATCGAAACCCGTGGGCA{CT}AATGAAAGTAAA---TGGTGAGATCTCCTCTCGTG---CGCACCACCGACCGACCCGGTCTACTTGTAGGAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGCTCGAAGCAGTTTCATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACTTTAACCTATTCTCAAACTTTTAATGGGTGAGAAGCCGGGGTTGCTTGAATGAACTCCGGCAATGAATGAGCTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAA{AC}CCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTGCCCTCCAAGCGAAAGATT-GGAGGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGCTGTGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAGCGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGCGCAGGGAAATTCCGTAGGGATGTGTGCAATTTTGCACCGCCGAAAGGGGATTGGGTTATTATTCCCAAACCAGAACGTGGATTAGAGCAAGACGGTAACGTAAGTGAACCCGAATACGTGTGCAGGAACCCTGGTAAGAGTTCTCTTTTCTTATTAAC--ACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTC-GTTGGTAAAGCTCGGTGGCTACAGTCGAGTCCGGTGCGTTCCTGAGCGCCCTTGAAACTTCGGGGGAACTATTCATTCTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCTGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGCGAGTCGGGCTGTCTCTGGAACTGGGTCAGGCGTGTGTGGAGGCTACCTCGCGTGCTAGACTCTCGGAAGGAGGCAGCTTGGTCGACTCGCACTTAACAACCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGACGGCCATATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCACAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGGCACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGAGCGGGTGCCGGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATGCGATGGTGTGGGAGTGTGGTGCAAGCCACTCTGTATAGCATTAACTTCTGGCG{AG}--CGACTCAACTCGCGGACAGTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAAGGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTGTGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCGTTCGGAGTTTGAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAGTAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAGCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTACCTTATCACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGCGCGGAGGAACGCGTGTATTTATTAGAACAAAAACCAACT----TTTCCCAAGTTGAATCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCGGTGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGCATGGTGCACCGGTCGGCCGCAACTGGTGCATCGCGCCCTTGCAGAGACTCTGTGTGCACTTCGCTGGCGCTTGCATTTGCAACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTCGCCTATTTTGTTGGTTTCTCGGAGCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGGGGTGGCTCTACGACCCTCCCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATGGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGTCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTGGCGTGTTCTCAGGAACAGGCCACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAATCAAAGTGAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGTCGGATGCAGCCAGTCTTAACCTTGGCCGAAAGGTCTGGGTAACCTTCTCAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAGCTCCGGATTGGCGTTGT-----CTGGATGACCTTCTAGGCCGAGAAGCTGTTCTAACTGTATTATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTAAAAATAAATACATAAAAATATTT-AATAAGATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTCCACTGTCTTAGAAGAAACCCAAAAATTAGAATAAGTTAAGATACTATTTTAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAATAAACGAAGAGAAGCATTAATAAATTTGTATAATCAATAAATTTAACAGTTACGAAAGTAGGTTATAATGACCCGTTGCAAAAAAATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTCATTTTAGAGATCCTATCGAAAATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Apolemia_sp. ---ATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGTATCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCCGGTAGTGAGTACGGGCATCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGTGTGTCACTTATTGTCGCATTTCCCGTCAGTGCGCGTCAACAGGTGTTGGAAGAGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTAGCTGG-CAGTGTTATAGCTTGCGATGTGCCAGCTTGGATCCGACAGAGGCGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGTCGCCTCAG-TGACCATAGCGGACTGCATAGTGCGCTTGAACTTCGTCAGCTGGGTGGCATGAACGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGACTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAAATGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATTATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGA-------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTCGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTGCTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGAACCATCGCGGCCGGAAGTGACGG--TACCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGTTTAATTTAAATATTAAATTAATTTAAATAAAATTAAACGGACGCAGTATCTTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTTGCCATTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATTCTTCACTGTCTTAAGAAAAATTATAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGATAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTTTATTATAACAAAGGTAAACATTAATTAATTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGTTATAATGACCCGTTATAAGTAAAAAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAACTTAGAGATCTTATCGAAGTTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Astrohydra_japonica CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGACGCGCGTGCCAAAGTTGCTTGGAACGGCACACCGCAGAGGGTGACAGTCCCGTTTAAGGCACCGGTGCCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATACAGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCTTGTCGAGATTCAGACCGTCGGCTGCAACAAGGGCTCTCGGGATCCGAATGGACCTTGGTCTGTCTGTGGTTGTCGCACTTCCCGATCGGGCGCGTCAACAACTGTTGGGAGAGCGATAAGCCTCGCGGAAAGGTGGCCCGTTGGTGTTATAGACCGCGGTGTGTGAGCTCGAGTCCGACAGAGGTGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCCCTGCCTTCAGTCGACTATGGCGGACTGCTTAGTGCGTCTGAACTGCGGCGGCTGGTGCGGGTGTTTGCACACTATGTGCTAAGGTTGTTGCCGATCATATGGTTTCATGCGA-CCGTCTT-GAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGAGTGATCGAAACTCTGGGACGCAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCCCGCCGGCAACGGCGCATCATTGACCGACTTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTGAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGCTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATTTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCAATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGACCAT-CTTGGACTGGACTAGGAG-GGACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCGGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATCGAGCGGAGGCGAGCCTCACGGCTCACTTTCTAGACTTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCAGCCTGCCCAATGTCCATTCTTACAGAGAAAAT-----AAACCAGACTCAATGGCCGCGGTAACTTGACCGTGATAATGTAGCGAAATCAATCGTCGTTTAATTGACGACCCGTATGAACGGTTTCACGCATCTCCCCCTGTCTCGAAATAAACAAAGAAATTGTATTTAGTGAAGATCCTATAAAAGATTGTTAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGCTAGTTTGGTTGGGGCGACCGTCTTCTAATAAAACGAAGATACACGGCAATGAGCTTGTTTAAGTCATTACTTTAACAAATACTAACGTAGGTAAAAATGACCCGCTGATATCTAAACATCATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGCGTAATCTTGTTTAAGAGTTCTTATCGACAACAAGGTTTGCGACCTCGATGTGA---- Bimeria_vestita CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATACACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACAGGTACTGTTCACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCTTCGGGACGGTACGGGTGTTGTACAGATCTGAATGGACTGTTGTGCGTCACCGACTGTCGCATTTCCCGGCTGTGTGCGTCAACAGCTGTTCGGAGGGTGATGAGCCCCGAGAGAAGGTGGCTTGCGAGTGTTATAGCTCTTGGTGTGCGAGCTCGGACTGGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCGCCACTGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGTCTGAACTGCTGCGGCTGGGTGGGATGAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGTAAGTGAGATCCGTCCT-CTCGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTGGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTAAAGCGGGCGGAACCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGCACTGCTCGTGGATGGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGATTGGTCTGTCCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTAATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCACTCTTGCGGCTGGCTGCGAAAG--GATCGAGAAGCTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTATAAATTAAAAAATAAAATTTTTTAAAAAAAATTTAAAGGACGCAGTATCCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTCCTTAGAAATCATTAAATTAAAATAAGTAAAGATGCTATTTTAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAATAACGAAGACAAGCGTTAAT-AACTTGTATAAAAAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATATTGACCCATTGAAAATAAGTAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGACCCTATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Blackfordia_virginica CGAATTGTAGTCTACGGAAGTATTGTCAAGGCAATGCGTTGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCATGTCAAAGAGGGTGAGAACCCCGTTTGCGGCACAAGT-TTGCTGACGAGATACTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGAAATTAGCAATGC-TGGTAGAAATTCAGGTAGGTGTGTGGTCGTGTTTGGTTACAGATCCGAA-GGACTGTTTTGCTTCTGCGCGTATCGCACTTTTCTTGCCAGTGCGTCAACGAGTGTTCGGAGGGTGACACGTCCCAGAGGAAGGTAGCAAGCTTGTGTTATAGCCTTTGGTGAGCGA-CTCACGCCGGACAGAGGTGCAGCACGTGCTATGGGCTGGCCTCTTGTGTGAGTG-TAAGCATTGTAGACTGCGTAGTGTACATGAACCTCCGTGGCCCATGGGAA-AGGCACAAAC---GTGCTAAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACTGAAACCCGCGGGCACAATGAAAGTGAATGGAAGTGAGATCTGTTCCTTCCCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCAGGCACTGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGTGGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAATGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCATGCCGTTGGAGTTAAAGACTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGCCGCAGGGAAATTCTGTTAGAAAGTGTGCTTTCGTGGCACGGCGAAAGGGAATCTGGTTAATATTCCAGAACCGGAACGCGGATATCACGTGTACGGTAACGTAAAGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTCGCTCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCGGCCTACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGAAGCGAAGCGGACAGTTCGG--TTTGACTGGACTGGCTGAGCAGTCTCTCTGGAACGACTCAGCTTTTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCTTCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGACGTCCTTAACGGGTAA--TTCTGGTATTAACCTCGGACCCA-CGATCCGATTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATAAGCGTATGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACACCATTAGATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCTGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCTCATCTCCAGTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGGTAGTCCCGACGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGTGCGGTCGGTCTGCCGCAACTGACTCGTGCTGTCTTCTCAGAGTCCTGCTGTGTACTTAACTGGTATCTGAATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCGGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTGCGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCATAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTAAACGACCCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCGGGCGGTATTCGTACCG-AAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTC-TAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGGAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGTACTTTGGATTGGCGCTATCGGAGTTGATTCCTTTAGATTGCCGAGAAGTCGCGCAAACTAATCTATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGTTTAAATTATAAGAGAAAATCTTATAAATAAGTTTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATACTCCACTGTCTTAGAAAAAAAATATAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTGTTTTAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTAAATAAACAAAGATAAGCATTAATTAATTTGTATAACTAAAAAGTTTAACAATTATTATCGTAGGCTATATTGACCCGTTTTATCTTTATAAAAATTAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGTTCTTATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCGATGTTGAATT Bougainvillia_carolinensis CGAATTGTAGTCTCGAGAAACGTTTTCAAGATGGATGCACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACAGGCACTGTTCACGATGCGTTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCTGGGTGTCGGTACGGGTGTTTGACAGATCTGAATGGACTGTGGTATGTCACTGGTTGTCGCATTTCCCGGCTGTGTGCGTCAACAGCTGTTCGAAGAGTGTTGAGCCCCGCAAGGAGGTGGCTTGCGAGTGTTATAACTTGTGGTGTGTGAGCTCGGGTCGGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCGCTCCAGTCGACTATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCTGCGGCTGGTGGGAT-GAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCCCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCGTCCCTC-----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCGGAGTAAAAAGCTTCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAAATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTTGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCCGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCGGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGACATGAAGCGGGCGGAACCAAGTTGGACTGGACCTTCGAGGCACTGCCCATGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATTCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACGTCAGGCGCGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCCGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTTCGTATGCTCTTCGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGTCATTACGGCTGGCTGTGATCGAATGCCGAAAAGCTGCTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bougainvillia_fulva CGAATTGTAGTCTCGAGAAACGTTTTCAAGGCGGATGCACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCGCAGGCACTGTTCACGATGCGTTTTCCACGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCTGGGGGTCGGTACGGGTGTTTGCCAGATCTGAATGGACTGTGGCATGTCACTGGTTGTCGCATTTCCCGGCTGTGTGCGTCAACAGCTGTTCGAAGAGCGTTGAGCCCCGCGAGGAGGTGGCTTATGAGTGTTATAACTCGTGGTGTGCGAGCTCGGGTCGGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTTGCCCCAGTCGACTATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCTGCGGCTGGCGGGAT-GAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCTTGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCCCAGGCACAATGAAAGTAAAGGTAAGTGAGATCCGTCCTCTCGGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCAACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCGGAGTAAAAAGCTTCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCCGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCGGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGACATGAAGCGGGCGGAACCGACTCGGACTGGACTGTGGAGGCACTGCCCATGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATTCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCTCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC------TGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGATTCTCCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCCGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTTCGTATGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGCGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTAAAATAAAATAATAA-TCTATTTTAATAAAGTTTAAAGGACGCAGTATCCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTCCTTAAAAACCATAAAACTAGAATAAGTAAAGATACTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTTTAAAATAACAAAGATAAGCGTTAATTAACTTGTATAAATAATAAATTTAACAATTATGATAATAGGCTATAATGACCCATTAACATTAAGAAGAAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTACTCTAGAGATCTTATCGAAAGTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Brinckmannia_hexactinellidophila CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGATGGATACGTGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGTTGACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCTGTCGAGATTCAGACTGGTTTCTGGTACAGGCATCGTACGGATCTGAATGGACTGTGGTGCGTCACTGGAAGTCGCATTTCCCGGCAGTGCGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGATAAGCTGTGTAAGGAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAACTTATG-TCAGTTAGCTCGGGTCCGACAGAGGCGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCATTCGACTATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGTTTCGGATGGAGGGGATGAGTGCACACATTGTGCTAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCACAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTTAGCCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCGCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGAACCGACCTGGACTGGACCGGGAAGGCGCTACTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGTAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGCAGCTGGCTGTGACGGATAGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTCTCCTGCCCAGTGCTTAATTAAAATAATAAATTTATTAAAATAAAATCAAACGGAAGCAGTAACCTGACTGTAATAATGTAGCATAATCATTAGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAAAGGATAAACGAATATTTCACTGTCTTAGAAAAGATTATGAAATTGAGATAAGTAAAGACGCTATTTTAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTCACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTTTAAAAAAACAAAAACAAGCATTAATAAATTTGTATAAAAAACAAATTTAACAGTTACCAAAGTAGGCGATAATGACCCGTTATTATTAAAAAATATTCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTGTTAGAGTTCATATTAAACACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Candelabrum_cocksii CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCACGGCGGATGACCGCGCCCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTGCGTGGTGCCGCCACCGCTCACGATGCGCTTTCGACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAACGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAACCGTCGAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAAGGCGCTGTCGAGATTCAGCTAGGCGGCGACTTCGTGTGTCGCGCGGATCCGAATGGACTGTGTCACGTCAGGAGTCGTCGCACTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACATCTGTCGGCGGAGCGAGAAGCCCGGCGAACAGGTGACCGGCCGGTGTTATAGTTTGTCGCG-GCGAGTTCGTCGCCAACAGAGGAGCGGCACATGCTCCGGGCTGGCCTCTCCCGTTCCGGTCGAGCAGACCGCACTGCGTAGTGCGATCGAACTGCTTGGACCGGCGGGTG-GAGCGCACACGATGTGCCCAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGAGCGAAACCCTCGGGCGCAATGAAAGTGAAGGTAAGTGAGATCTTGTT--CGTCGCCGCATCATTGACCGACCTGTTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGGACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCAATTGAAGTTGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAATGCAAGTGGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGAAGCCTTTGGCGCGAGCCCGGGTGAAACGGCCCCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCTCGATCTCGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATTTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTC-TGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGCGGACCCGAACTGGACTGGACCGGCAAGGAACCGCTCGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAAACATAGGGGGCGTAGGATAGGTGGGACGCCGTGACAGTGAAATACCACTACTTCTAACGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGGGCTTCGCGGCCCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACGTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGGTCTACTTGGTGATACATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGCCAGTCGGTCCACCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCACTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCACGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAACGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATCGGCGTCACTACGGCTGGCCGTTTTTGACCGCCGAAAAGTTGCTCTAACTTGATCATTTAGAGGTACCTGCCCAGTGGTTTGTTTATTTAATTGATTTATTATATTT---TTAAATGGATGCGGTAACTTGACTGTAATAATGTAGCATAATAATTTGTCATTTAATTGGTGGAGGGGATGAATGGTTTTACGAATATTTCTCTGTCTTAAAAAAAATTTTTAAATTAAATTTAGTGAAGATGCTATATAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTTACTATGGTAGTTTAATTGGGGCGATTGTTTTTTAAAAGAACAAAAATAGGTATGGGTTTATTTGTATAATAAATTTATTTAACAGTTATTTTAGTAGGCTATAATGATCCGTT-TTATTTTTTAAAAATAAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAAAGTTCTTATTAAATATGAAGTTTATCACCTCTATGTTGAATT Cladocoryne_floccosa CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTCAAACCGGATGTTCGTGCTTAAGTTGCTAGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCACGGACACCGGCCATGAAGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGCCGAGATTCAGATCTTCCCGAGTTACGTGCTTCGTGCGGATCCGAATGGACCGTGGAGTGTCTTCTTGGGTCGCATTTTTCGGTAGTGCGCGTCAACAAGTGTTGGAAAAGCGAAAAGCGTCTCGAGGAGGTGGCTAGCTAGTGTTATAACTCGTGGC-TGCGAGCTTGGATCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTTCTCTCAGCTAAGCATGGCGGACTGCATAGTGCGTTTGAACCTGTGCGGCTGAGGGGAT-GAGTGCACACTCTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATCGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTTTCCCGTCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAAGTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTAGCGAAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATTTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCGACTTGGACTGGACCTCGAAGGAACCGTTCGTGGATTGACCCAGCTAGTTCGGCTGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGACACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTAAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAATCCCAGGCGGATCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACGTCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC-ATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTGATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTAGACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTACGTGTGCCCTTCGTTGGCACGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCAGGGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAATCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCAGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCATATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCCTCGGATTGGTGCCGTCATGCCTTGGTGCGATGGA-TTCCGAAAAGTTGACCAAACTT-----------------------------------------------------------TTCAATGGCCGCGGTAACTTGACCGTGATAAAGTAGCATAATCACTTGTCACTTAATTGGTGACTGGAATGAATGGCTAAACGAATCCAACACTGTCAAAAGAAAAGTTATAAAATTAAGATAAGTAAAGATGCTATTTAAAACTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTACTTTCTTCAAAAACGAAAGTAAACATTAATTAATTTGTATAATTTATGAATTTAACAGTTATAATAATAGGTAATAATGACCCGTTATATATTAAAATAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATCTT------------------------------------------------- Clausophyes_ovata_CWD106 --------------------------------GAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAATTTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGATCGGTGCTTAGTACGGGCGTCGTACGGATCTGAATGGACCGTGGTGTGTCACTGAGTGTCGCATTTCCCGTCAGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGGGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTGGCTGG--------------------------TCT????TT-----------------------TGGGCTGGCTTCTGTTTCCTC??----??ATAGCGGACTGCATAGTGCGTTTGAACTTC?TCGGCTGGGTTGCA{AT}GAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCA?AATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTG{AG}TTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTA?TCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGA{CT}TGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATC{CT}AGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAATTCCGTTTTAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGA{GT}TGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTA{GT}TCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGG{CT}CGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAAC{CT}GTGAAAGC{AG}TGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTG{CT}GAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGCTACCTGCTCAGTGCTTAATTGATAGGGTAA-TTCCTATAAATGGGATTAAACAGCCGCCCTAGTT--AAGGTGATAATTAAGCATAATCTGATACCGTTTAATTGGCGGAGTGT-TGAATGGTGTAACGAGTGCGAAGCTGTCTTAGTGGAGACTATGAAGTTGAAATAAGTTAAGATGCTAGTTAAAATTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTTACTCTGGGAGTTTAAGTGGGGCGCTTACCTATTATTAAAACATAGGTTAACATGAACTCATTTGTGTAAATTATGTTTTTACCAGTTACAACAGTAGGTGA-AATGACCCGTTAAGTGCTTACAAAAA-CAGAAGATAAAAGTTACCTTAGGGATAACAGGGTAATTCTGGACGGGAGAACACATCTATTCCGGAGTTTGCCACCTCGATGTTGAATT Clava_multicornis CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGTGTGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGCACTGTTCACGATGCGTTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGATTCAGACCGGCGGCTGGTACGGGTGTTTTACGGATCTGAATGGACCGTGGCGCGTCACTGGTTGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAAGTGTTGGGA--TTGAAAAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGATCGGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCTATCTCGTTTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCCC-GGGCTGGCTTCTCCTTTCACAGTCGACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGCTGTGGCTGGGAGGGAAGAACGCACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCGCCGTCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAGGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGCGGATCCGACCCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGGTCGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTACATAGGCTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCATTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCATCGTGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTAAATTTCAAGAATAA-TCTTTTATAATAAAATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATTCTTCACTGTCTTAAAAGAGATCATGAAATTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTACTATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAATAACGAAGACAAGCATTAATTAATTTGTATAATCCATAAATTTAACAATTACAAAAGTAGGCTATAATGACCCGTTATAATCTAATAATAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTCTAGAGATCTTATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Clavactinia_gallensis ------------------------------------------GCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTTCGTGGCGCTAATACTGTTCATGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTT?TAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGCTCGGTTGTACCGATGCCTTGCGGATCCGAATGGACCGTGGTATGTCACGACTTGTCGCATTTCCCGACAGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGGAGAACGAAGAGTCCCGCGAAAAGGTGGCTGGTCAGTGTTATAGGTCGCGGTGTGCGAGTTCGAGCTTGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCCCACCCCGGTCGACTATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGCGCTGGCCGGGAGGGAAGCAGGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGG?CCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCCTCGGGTGAGAGAAACCCGCAGGCGCAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTGTATCACGATCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCAAAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCCGCCGTCGAGGTAAAAAGTCTCGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCTATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGTAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTATTAACACACCATGGAATCTGATTAACAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTAACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGCCGGACCCGACCTGGACTGGACCGGGAAGGAACTGGTTGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGACAAG-CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGGTTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCT--------------------------------------------------------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCCATATGGGCTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGACGTCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTCGTCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATTGTGGCTAGCCGCAGCGGAATGCCGAGAAGTTGACCAAACTATATAATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTTAAATTAAAATATAATATTTTCTAAAAA-AATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAAAGGTTGAACGAATTCTTCACTGTCTTAAAAAAGATAATGAAATTTAAATAAGTAAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGATAAGCATTAAAAAATTTGTATAATCTATAAATTTAACAATTACAAAAGTAGGCTTTAATGACCCGTTAAAATAAAATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTCATTCTAGAGACCCTATCGAAAATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Clytia_noliformis CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTACTGTCACAGCGAAGTGATGCAGTAAAATTGCTTGGAACGGCATGTCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTGTGTGCTGTGACGCTCGCCCACGAGGTGCTTTCTCAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAACGGGAGGTAGACTCCTTCTAAAGCTAAATACGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAACGTCTCGTGGAAATTCAGGTGGGATGGCTTT{CG}GCGGCGGGGTGCAGATCCGAA-GGACTGTT----GTCGTGTTGAATCGCACTTTTCCGCGGGACGCGTCAACGACTGTTCGGAGGCACAAACGTCTCTGAGGAAGGTAGCGTGCGCGTGTTATAGCCTCGGGTGACCGCG-TCGGGCTGGACAGAGGCGCGATTCGTGCCTCGGGCGGGCCTTCTGCATCGCCTGCGAGCATAGTAGACTGCGTAGTGTACTTGAACTGTA--GGCCGTGTGGGT-TTG?GCACCAAC-GAGTCGAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACGCGTGTGCGAGTCTTAGGGTGACAGAAACCCTCCGGCGCAATGAAAGTGAAGGTAGGTGAGATCCGTCCCGCACAGGCGCATCATCGACCGACCGTTTCTACTCTTAGGAAGGTTTGAGTAAGAGCACACGTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGATACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAATCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCTGGCTTGCTTAATTGAAGTCGGGCAACGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTCGGTTAAGGCGCCCAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCGGGCCGTCGGGGCAAAAAGCTCCGACGAGTAGGAGGGCGTGGCGGTCGTGACGCAGCCTTCGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCGCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGTCGCAAGGGAACCCTGTTGCGAGGCTTCCACGCCT---CCGGCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATCGCGTCTGCGGCAACGCAACGGAACCCGACGACGTCGGCGGTGACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGCTCTGCACTTCTTGCAGAGTCCGGTGCGTCGCCTACGGCCCTTGAAAAGTCGGGGGACAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTA????????GCGA{AG}G---------------AGCGGCTGGACGAG----------------------TGC-----------------------------GCTTGG-----------------------------------------TTCGGCGGG---GTGG????????TTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGAGGCGCCTCGCGGCGCA-TTTCTAGACTCAACTCCGCCC----CGATCCGGTTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATCAGCACTAGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTGAATTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAACTGCGAGGAAGGAGTGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCC--TTTTTGTTGGTGAGTCATGATAACTTTTCGAATCGGGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCCTTCACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTGGGACTGGAGTGTCGGGTCGGCCGCGACTGGACGGCTCCGTCATCTCGGTGACCCGTGGTGCACTTGGCTGGCGT--GGACTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCCGGATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACCGCGTCTATTTTGTTGGTTTCTACGACCGCAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCGTCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTCGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTAAACGACCCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCGGGCGGTTTCCGAACCG-GAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTCGACGCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTCGCAAAGTCGAACGTGATGGGGATCGATCATTGCAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTTGGATTGGCGCTGGAGAGGCGCGCTTCTGCAGAATGCTGAAAAATTGCTCAAACTTGATCATTTAGA--------------GTTTAATGAA-ATTATAATATAATTTGAATAAGATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTCCACTGTCTTAA-AAGAAAAAGGAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTACAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTCTAAATAAACGAAGGCAAGCATTAATTAATTTGTATAATTAAAACATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTAATTATTAAAAATAATCAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTCATTTTAGAGTTCCTATCGAAAATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Conopora_anthohelia CGAATTGTAGTCTCGAGATGCGTTTTCAAGACGGATGTGCGTGCTTAAGTTGTTTGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGAACGGCTTGAGGTACTGGTGTTGCACAGATCTGAATGGACCGTAGCATGTCATCGCTTTTCGCATTTCCCGACAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGCGAAAAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCGAGTTCGAGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCCGG-CTGGCTTCTCCTTCTCCAGTCGAGCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGCTGCAGCCGGAAGGAT-GAACGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGACGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCG-TCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGACTGGATCCGACCTGGACTGGACCGGGAAGGAACTGGTCGTGAATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cordagalma_co. CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGGTCGTACTTAGGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGTCATCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAATTTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGCCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGCTCGGTACGGGCTTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGAGTGTCACTTGGTGTCGCATTTCCCGTCGGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGTGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGATGTGCTAACTCGGATTCGACAGAGGCGCAGCACATGCCCTGGGCTGGCTTCTGCTTTCTCAG-TGACTATAGTGGACTGCATAGTGCGCTTGAACTTCGTTTGCTGGGAGGCATGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAGAGGCAGGTGAGATCTCTTT--------CGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATCGCGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGAGCTAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTAGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAGTG----AGATATACGATAAAAATATTC--------TTAAACGGACGCAAGAA----ATTGTGATAAAGTAGCGTAATCATTTGCCTATTAATTGTAGGATAGTATGAATGGTTGAACAAAAAAATAATTTTTTTTAAAGAAA--TTAAAATTAATATAAGTAAAGAAGCTATTTAATATTATAAGACGATAAGACCCTATAGAGCTTGACTATGGTAGTTTATTTGGGGCGAATATATTTTATTTAAACAAA---------TAATAAACTTGAAAAATACATT--TTTATTAAGTAATA-------------TGACCTATTTTTTTTAAAAAAATATCATTGAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAACAATCTTTTTTTGAAGTTCATATTCGAAAAAAGGCTTATTACCTCGATGTTGAATT Cordylophora_caspia CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGCACGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTAGGTGGCACAGGTACTGTTGACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCTGCGTGCTGGCACGGATGTTGTACAGATCTGAATGGACTGTTGCGCGTCGTCGGCTGTCGCATTTCCCGGCTGTGTGCGTCAACAGCTGTTCGGAGGGCGACGAGCCCCAAGTGAAGGTGACTTGCAGGTGTTATAGCTCTTGGTGTGCGAGCTCGGACTGGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTTGTCACTGTCGAGCATGGCGGACTGCGTAGTGCGTCAGAACTGCTGCGGCTGGGTGGGATGAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGTAAGTGGGATCCGTCCTCCTCGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTTGGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTAAAGCGGGCGGAACCGACTCGGACTGGACTGGGGAGGCACTGCTCGTGGATGGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCGCGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGACTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGATTGGTCTGTCCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACTCTTGCGGCTGGCTGCGAAAG--GACCGAAAAGTTGCTCGAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGCTTAAATAAAACAATAAAATTTTTTTAAAAGAATTAAAAGGACGCAGTATCTTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTGGTGGATAGTATGAACGGTTGAACGTATATTTCACTGTCTCCTTAGAAGTCATGAAATTAAAATAAGTAAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGATAAGCGCTAATAGACTTGTATAATAAATAAATTTAACAATTATGAAAATAGGCTATAATGACCCATTAAAATTAAGTAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTCTAGAGACCGTATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Corydendrium_sp. CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAAGTGGATGTGTGTGTTCAAGTTATTTGGAACGGTACGTCGTGGAGGGTGAGAACCCCGTTCATGGCGCCAACACTGCACACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAGACTCCTTCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCGGGGTTGAGCTACGTCTACTGTACAGATCTGAATGGACTGTTGTGGGTCGC-GCTTGTCGCATTTCCCGGCTGTGTGCGTCAATGGCTGCTCGAAGGGTGAGAAGCCCTGCAGGAAGGTGGCCAGCTGGTGTTATAGACTGCAGTGTGCTAGCTTGGATTGGGCAGAGGCGCGGCACATGCCCTGGGCTGGCCTCCCTGGCCTCGGTCGAGCATGGTGGACTGCTTAGTGCTCCTGAACTGCTGCGACCGGTTAGGA-GAGCGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTAATATGGTTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATCGAAACCCCCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTGTCCCGTC----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGGACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAAATGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTTAGAGTAAGAAGCTCTAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAAATAGGGAAATTCCGTCTTAAAGTGCTCAATCTTGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGGTATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGCGGAACCAACTCGGACTGGACTGTGGAGGCACTGCTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTAAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCAAGTTCTGGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCTGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC-------GTCTAAGTATTAGCACTAGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGAGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGAGCCATCGTGGCTGGCCGGGACGGATATCCGAAAAGT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corymorpha_sp. CGAATTGTAGTCTCGAGAGGCGTTTTCGAAGCGGATGCTCGTGCTAAAGTTGCTTGGAACGGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTATGTGGCACTGAAACCGAACACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGAAAAGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGCTGTCGGGATTCAGGTCGGTGGTCGTTACGTGAGTTGTGCGGATCCGAATGGACTGCGGCTTGTCAGCGGGTATCGCATTTCTTGGCAGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGAGTGATAAGCCTTGCGTGGAGGTGGCCAGCTGGTGTTATAAAACGTGA-GTGCGAGCTCGGGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCGGGGCTGGTCCCTTTCTTCTCTTTCTAACGGATCGGACTGCGTAGTGCGTTCTATCTGCTTGGATTGTTGGGAG-GACGACTCACA-TGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGACTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTAAATG--AGTGAGATCTCTCT--CTGCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTATTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCATACTTACTTAGCTGAAGTTTGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGCAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCATTACACTTCTTGTAGTGTCCGGTGCGCTCCTGACGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCCACTTGGACTGGACTGAGCAGGAACTAATCGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCTGGCGATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAGAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTAAGCGGAAGCGGGCTTCACGGCCCATTTTCTAGAATTAACCCCTGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACAGTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGACGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGT-TTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTCGGTCCACCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCACTTGCTCTTTACTGGGGTGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTTT---CCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCTGATCGGCGTCAGTAAGACTGGTCTCTCTGTTCTGTCGAGACGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGATACCTGCCCAGTGATAAATTTTAATTATAATCTAATTTTATTTTTATTAAACGGATGCGGTAACTTGACTGTAATAAAGTAGCATAATAAGTTGTCATTTAATTGGTGAAGAGTATGAATGGTAAAACGAATTTCTCACTGTCTTAATAAAGGTTTTAAAATTAAAATAAGTGAAGATTCTATTTTATATCGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTTACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTATATTAACAAAGATAAGCATTAATTAATTTGTATAATTAATTAATTTAACAATTATAAACATAGGCTATAATGACCCGTTA-ATTTGTATAAATATTAATTGATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGTCCATATCAATTACAAAGTTTGTTACCTCTATGTTGAATT Crypthelia_cryptotrema CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGATGGATGTGCGTGCTTAAGTTGTTTGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGAACGGCGGGAGGTACTGGTGTTGTACGGATCTGAATGGACCGTACCATGTCACCCTTTTTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGCGAGAAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAAGTTGTGGTGTGCGAACTCGAGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGGCTTCTTTTCTCCAGTCGAGCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCTGCAGTTGAGGAGGATGAACGCACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGAACGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCGTCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTTAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAAACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGC{GT}CTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGACTGGATCCGACCTGGACTGGACCGGGAAGGAACTGGTCGTGAATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACC------------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACCTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTATTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCCTACATAGGTTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCTGAAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGTCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATGTTCGGATTGGCGCCATCGCGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTCATCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dicoryne_conybearei CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGATGGATGCACGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGG?ACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGGCTGGTACGGGTGTTGTACAGATCCGAA-GGACTGTGGCATGTCACTGGTTGTCGCACTTCCCGTCAGTGTGCGTCAACAACTGTTGGAAGGGCGAAGAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTAGCCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCGAGCTCGGATCCGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCGGGCTTCTCTCTTCCCAG-CGACCATGGCGGACTGCTTAGTGCGCTTGAACTGTTTCGGCTGGAGGGGATGAATGCACTAATTGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTTTTCCTC-----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGCAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTCTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTGATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGCGGCACCGTCCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAACCCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATATTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTCGGTCCGCCGTAACTAACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTTTGCTCTTCATTGGAGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCAGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACTAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCCTCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCTGTGACGGATAGTCGAAAAG-----------------------GTAACCTGCCCAATGTTAAATTTATAAAATTAACATTTTATAATAAAACTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATC?CTAGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATCACACTGTCTTAAAAGAAATCATGAAATTTAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTCTAATTAAACGAAGACAAGCGTTAATAAACTTGTATAATAAATG-ATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATAATTAAAAAATAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTCTAGAGATCTTATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Diphasia_fallax CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCACGGCGGATATTTTTCTTAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTGTACGAGAGCATGACCGTCTACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCCAATGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCCGGTAGAGATTCAGGTCGGCAGTGCGTTGGAGTG-AGTACAGATCCGAATGGACTGT-----GTTACTCGCGGCTGCACTTCTCTGCCGCGGGCGTCAACAAATGTTTGGGGGGCTAGAACCTTCTGTACAAGGTGGCCGATTGGTGTTATAGGT-GCAGTGCG-GAGCCTTGACTGGACATTGGTGCGCTGCGTGCTCGGGGCTGGTCGCTCTTGTCCCGC-TGACCATGGTGGACTACTTAGTGCACTTGAACTTCACTTGGTGCGAGATGCGTTCACAAAC---GTGGCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATTCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTATGCGAGTCTTAGAGTGACAGAAACTCGATGGCGCAATGAAAGTGAA---AGGTGAGATCTGTCCCTTTGGGGCGCATCATCGACCGACCTAATCTAATCTTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCATGCGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGCTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGAACGAAACGTTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCTTAATAGAGGCCAGGCAATGAATGAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGCTGTGGTAACAAACAACAGTGAGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCCACGAAGCATTTGGCGTGAGCCTGTGTGGAGCGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAGGTGTCTAATTTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGAACTACGGCAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGCGGTAGCCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAAGTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCGCTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCTGCTGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTGAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCCTGGCACTCTAGATTGGACTGGGCTGGTCAAGAGAGCTGGGTGGAAGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAATCCCATGTGGGCCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATTGTACATGCTTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGGTCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGAGTAAAAACCAATG-GAGTCATTAAAGATGACTCATGATAACTGTTCGAATCGCGGCCTGCGCCGACGATGTTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTACGGTAGTGGCCTACCATGGTTGTTACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGGAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTCAAAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTGTGGGCCAGTGGGTCGGCCGCAACTGACTGGTTCGCTCTTCTCAAAGACTGCATGTGCCCTTCGCTGGTGTGTGGATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACCTCGCCTATTTCGTTGGTTTTACGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGACCTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGATGTTATACGACTCCGTTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTTACGCAATTTTCGAATTAAGTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGAAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAGCGAGTGTTTCCCTTGACCGAAAGGTCTGGGTAATCTTATGAAAGTTCATCGTGACAGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCGAGTCATCATCTCGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCTGCCTTGGTCCTGGGTCCAACGGTCTGGCGAAAAGTTGCTCGAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGTTTAATTAAGTAAATAAAAACTACTAAAAAAAATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGCATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAATCTTAAAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTAATATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTAAAATAACAAAGACAAGCGTAAATAAACTTGTATAATATATTAATTTAACAATTATAAATATAGGCTATAATGACCCGTTATAATTTTATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTCTAGAGATCTAATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Dipurena_ophiogaster CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTCAAGCCGGATGTCTCTGCTCAAGTTGTCTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCAGGGACACCGGTCACGAAGCGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTCGTCGAGATTCAGGCCGGTCGGGGTTAGCGGTGCTTTGCGGATCCGAA-GGACCGCGGTGTCTCTTCTCTCGTCGCATTTCCCGGCGGCGTGCGTCAACAAGTGTTGGGAGGGCGAAGAGCCTCGGGAGAAGGTAGCTTGTGAGTGTTATAGCTCTCGG-GTGCGAGCTCGCGTCCGACAGAGGCGCGGTGCATGCCCCGGGCTGGCCTCTCTCTCCTCGATCGACCATGAAGGACTGCGTAGTGCTTTTGAACCGGTGAGGTCGGGGGGAC-GAG{CT}GCACAAAT-GCGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACCGAAGCCCGCCGGCGCAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCCCTC---CTCCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAGTTGAAGTAGGGCAATGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCGGAGTAAAAAGCTCCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTGAATTTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGACGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTCTCGCTTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTTGTCGGGCTGAGACACGAAGCCAGTGGATCCGACCCGGACTGGACTTGGAAGGAACCGCTGGTGGAGTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCGCGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATCCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC---GCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTGCTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTGGCTAT-TTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCCGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTGATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGATCGGGTCAGTTGGTCCGCCGGAACTGGCTGGTCTGATCTTCGCAAAGACTGCGCCTGCACTTCAACGGGTCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCCGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTTTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGAACCAGAACGGCTTGACGTTTTGGAAATCCGAGAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGATAAATTAGAATATTAAAATTATTTGAATATAATTTAAAGGACGCGGTATCTTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATAACACTGTCTCAGAAAAAAATATAAAATTGGAATAAGTAAAGATACTATTTTAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTACTTTCTAAAAAAACGAAAGTAAGCATTAATTAATTAGTATAATCAATTTATTTAACAGTTATTAATGTAGGCTATAATGACCCGTTTTAATTAAAGAATAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATCCTAGAGATCTAATCGAAGATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Ectopleura_dumortieri CGAATTGTAGTCTCGAGGAGCGTTTTCAAAGCGGATGATCGTGTTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTATGAGACACTGGAACCGACCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGTGTTGTCGAGATTCAGGCCGATAGTCTCTACTCTGGTTGTGTGGATCCGAATGGACTGCGATTGGTCAGTGATTGTCGCACTTCCCGGCAGCGCGCGTCAACAAGTGTTGGGAAGGTGATAAGCCTCGCGAGGAGGTGGCTGGCCAGTGTTATAACTCGTGG-GTGCGAGCCTACGCCTGACAGAGGCGCGGCACATGCTCGGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCAGTCAATTTGGGCGGACTGCGTAGTGCGTTCTAGCTGCTTGGGCTGTTGGGAT-GAGTG--CACACTGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGACTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCGC--------GCGCATCATTGACCGACCTATTCTATCCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTCGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAGAGCAAAAGGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCCAAGCGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTTGATGAGCGGTAACGCAACTGAACCCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGGGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCATTACACTTCTTGTAGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAATGATTAATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCGGCCTGGACTGGACTTGGCTGGAACCAAACGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCTGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAGAAGACATAGAAGGTGTAGAATAGGTGGGATTGTGCGACAGTGAAATACCACTTCTTTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGGGCCTCACAGCCCATTTTCTAGAATTAAACCCAGGCGGTTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGCAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGT-TTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGTCAGTTGGTCCACCGAAACTGACTGGTCTGTCCTTCGCGAAGACTACGCGTGCCCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGTTTCATACGACTCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCATACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTCT---CCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCTGATCGACGTCAGTAGGACTGGTCTGTCTGTACCGTCGAGACGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGATACCTGCCCAGTGGTAAATTAAAATTATAAACTAATTTTAATACCTTTAAACGGATGCGGTAACTTGACTGTAATAAAGTAGCATAATTAATTGTCATTTAATTGGTGGAGAGAATGAATGGTTAAACGAACGCTTCATTGTCTTGGAGAGAGTTTTGAAATTAGAAAAAGTGAAGATCCTATTTTCTACCGTTAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTTTATAACAACAAAGATAAGCAATAATTAAATTGTATAACTAATTTTTTTAACAGTTACTAAAGTAGGCTATAATGACCCATTAGGCATAAGAAATTATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCAAATCAAATACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Erenna_sp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATAGCGGACTGCATAGTGCGCTTGAACTTCCTCGGCTGGGAGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAA--------------------------------????AACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGACTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATATTGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTTACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCATGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCCCAGTGTTAAAATAAATATATTAAATTATAAAAATAAAATTAAACGGATGCAGTATTCTGACTGTAATAATGTAGCATAATCATTTGCCATTTAATTAATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAAAAATTATTAAATTGAAGTAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTTTATTATAACAAAGGTAAACATTAATTAATTTGTATAATAAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGTTATATTGACCCGTTATTAATAAATAAAAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAATCTAGAGATCATATCGAAATTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Eudendrium_californicum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATACACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTGCGTGGCACTGGTACTGTTCACGATGCGCTTTCAATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCTGTCGAAAATCAGGCGGAGGGGAGGTACAGTTGTTGTACAGATCCGAATGGACTGTTGCAGGGCACTTCTTGTCGCACTTTTCGGTGGTGTGCGTCAACATCTGTTGGAAGAGCGACGAGTCCCGCAAGAAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAGCTTGTGGTGTACGAGTTCGAGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCCTTTCTCTCAATCGAACATGGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACTGTTTCGGTTGAGGGGGT-GTAAGCACACACTGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAA--------------------------------??TTAGGGTGATTGAAACCCACAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTTAG-CCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCTACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGCGGACCCGACCAGGGCTGGACTTGGAAGGAACCACTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAACGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCCGGCTGTGTCGGATTGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATT----GAAACCTGCCCAGTGTTTAATTTAAATAATAATACTATTTTAATAAAACTAAAAGGATGCGGTAACCTGACTGTAATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTTAACGAATATTACACTGTCTTAAAATAGATCATGAAAATGAAATAAGTAAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTCTAAAAAAACGAAAACAAGCATTAATTAATTTGTATAATAAATAAATTTAACAGTTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTAAATTTTAATAACAATTATTAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTGTCCAAGAGTCCTTATCGAAGACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Eudendrium_capillare CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATACGCGTGCTCAAGTTGTTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCACTGGTACTGTTCACGAGGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACCGTTGGGACTCAGACCGCGAGTTGGTAGCGGGGCTGGGCGGATCCGAATGGACCGTATTTCTTCACTGGCTGTCGCTCTTCCCGGCGGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGGGTGACGAGCCCTGCAAGAAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAGCTTGTAGTGTGCGAATTCGGGACCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCGGGGCTGACTGCACTTCTCTCAATCGAGCATGGCGGACTGCGTAGTGCGACTGAACTGCTTTGGTTGGAGGGGATGTACGTACACATTGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTTTGCCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGAGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGAGATTAATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGCGGAGTCGACCTTGGCTGGACTTGGAAGGAACTACTCGTGGACGGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAAACCTGCCCAGTGTTTAATCA-AATAATAATAATATTTTAAAAAAATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTTGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTTAACGAATATTACACTATCTAAAAATAGATCATGAAAATGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATTTTCTAAAAAAACGAAAATAAGCATTAATTAATTTGTATAATAAACAAATTTAACAATTACAATAGTAGGCTATAATGACCCGTTATTATCTAATAATAATTAATGAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTATCCAAGAGTTCTTATCGAAGATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Eudendrium_racemosum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGCGCGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCACAGGCACTGTCCACGAGGCGCTTTCGATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAAGGCGTCCTCGAGATTCAGGTCGCGGCGGTGGCAACGGCTCGTGCGGATCCGAATGGACCGTGGGTCGTTCGCCGCCTTCGCTTTTCTCGGTGGTGCGCGTCAACAGCTGTTGGATGGGCCAAGAGGCTCGCAAGAAGGTGACTGGTCAGTGTTATAGCTCGCGGTGTCCGAGCTCGGCTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCGGGGCTGACTGCACCTTCCCCTTTCGACCATGGCGGACTGCT{CT}AGTGCGCTTGAACTGCTTCGTTCGGGAGGGATGTACGTACACACTGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATGGAAACCCACAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCTCGCTCTCTCCGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTGAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGAGTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGAGTAAGAGGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGAAGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACTTACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGAGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCCAGCGGACCCGACCTTGACTGGACTGGGGAGGAACTACTGGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCTGGCGATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCGACGGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC------TGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTCTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCATTAT-GGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATATGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCGCGCGATTCCCGAATCGATTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTACCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGCGGCTGGCTGCGACGGATTGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATTATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTTAATTTAAATAATAAAAATATTTAAAAAAGATTTAAAGGACGCGGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTACACTATCTAAAAATAGATCATAAAAATGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATTTTTTAAAAAAACAAAAATAAGCATTAATAAATTTGTATAATAAACAAATTTAACAGTTACTAAAGTAGGCTATAATGACCCATTATTACTATATAATAATTAATGAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATCTAAGAGTTCTTATCAAAGATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Euphysora_bigelowi CGAATTGTAGTCTCGAGAGGCGTTTTCAAAGCGG-TGACCGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTGTGTGGCACTGGAACCGACAACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAGTGCAGCCCAAAATGGGAGGTAGACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGAAAAGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTATCAGGGCTCAGGGTGTTGTTCGCTTCGGCGGTCTTGCGGATCCGAATGGACTGCGCCGTGACAGTGAGTCTCGCATTTCTTGATAGCGTGCGTCAACAGGTGTTGGGAGAGCGAAAAGCCTCGCGTGGAGGTAGCTGCGCAGTGTTATAACACGTG-TTCGCAAGCTCGGGCTCGACAGAGGCGCGGCACTTGCTCGGGGCTGGCCTCTCTGCGTTCAGTCTTTTGGATCGGACTGCTTAGTGCGTTTCGACTGCTTGGATCGGTGGATGCAGGTTCACAC---GTGCCAAGGCTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGACTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTAAAC--GAGTGAGATCCCTCTTATTCGTACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCATACTTGCTTAGTTGAAGTTTGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATAGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTGCCGTCAAAGCAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATTCTAGTTTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTACCGGTAAAGCATTACACTTCATGTAGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCCGGTGGATCCCGCTTGGACTGGACCTCGCAGGAACTGCTGGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCTGGCGATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAGAGGACATAGGAGGTGTAGTGTAGGTGGGATTTTGCAACAATGAAATACCACTGCTCTTATTGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGAGGGCAT--CAGCTGA--TTCTAGAATTAATCCCG-GCGGGCCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTATTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------TAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGACGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGAGT-TTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCACCGAAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCACTTGCACTTCATTGGGGTGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGGCTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACTGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTTT---CCTTAATCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCTGATCGGCGTCAGTAAGACTGGTCTCTCTGTACTGTCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATC-------AAGATTTG----------------AATATTAACATGATTTAAATTACCTTAAACGGATGCGGTAACTTGACTGTAATAAAGTAGCATAATTAGTTGTCATTTAATTGGTGAAGGGTATGAATGGTTGAATGAATCCTGAACTGTTTTATAATAA-TATTAAAATTGTAATAAGTGAAGATACTATTTAATAAAGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTTACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTCTATAAAAACGAAAATAAGCATTAAT--ATTTGTATAACAAAAAAATTTAACAATTATAAATGTAGGCTATAATGACCCGTTGAATTTAATTAATAATTAATTGATAAAAGTTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGAATTAGAGTTCTTATCATTTTCAAAGTTTGTCACCTCTA--------- Eutima_sapinhoa CGAATTGTAGTCTAGGGAAGTGTCGTCAAGGCAAAGTTTGGCGTCGAAGTTGCTTGGAACGGCACGTCGTAGAGGGTGAGAACCCCGTGTGCGGCGCGCGC-TTGTCGACGAGACGCTTTCTGAGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAAGGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATACGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTGGGGAAGCGCATGGGATTAGCAATGC-CGGTAGAAATTCAGGTCGGGCCACCGCCTGGGT----CGCAGATCCGAA-GGACTGCGGTGCGTC-------ATCGCACTTTTCTTGTCCGGGCGTCAACGAGTGTTCGAAGATCCACACGTCCCGGGGGAAGGTGGCAAGTTTGTGTTATAGCCCTCGG-CGACCGGGTCGCGTTGGACAGAGGTGCGGTGCGTGCCGAAGGCTGGCCCTTCCTCTCGCG--TGACCATCTTAGACTGCTCAGTGTAAGTGAACTTCGGCGGCTC----------GCG--------GTGCGGAGTGTGCT----------------CAAACGCGCCGA???-----------------------------???????CT?CGGGTGACCGAACCCTCGAGGCACAATGAAAGTAAAGATAAGTGAGATGCTCGCCGCCGTCTCGCATCATTGACCGACCTGTTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGCGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTTAATGGGTGAGAAGTTTGACTTGCTTGAGTGAAGTCAGACTGCGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGCGGTTAAGGCGCCCAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCGTGCCGTTGGCGTAAGACGCGTCAACGAGTAGGAGGGCGTGGAGATCGTGGTGCAGCTTTTGGCGCGAGCCTGAGTGAAACGGTCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGTCGCAGGAGAAATCTGTTAGAAAGAGAGCGTCCTCCGCTCGGCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACACGGATATCGCGTGTACGGCAACGTAACGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTATTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCTACCCACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGACAGATTGATTTTCGTGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGCTTGTCGGGCTGGGAAGCGAAGCGGACGGCTCCG-GCTTGACTGGACTGGCTGAGCTGTCTCTCTGGACCGACCCAGCTTCTTCGGCAGGCGATCAACAATC{AG}ACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATGAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCCTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGAGGTCCTTAACCGGACA-TTTCTAGCGTTACCTCCGGCCCG--CAATCCGGTTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATCCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATTTGCACTAGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATTGTACTGAATTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATATT---TCTTATTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGCAGCCTGCGCTGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGCGCGCGCGGTCTGCCGCAACTGCGTCGCGCTGTCTTCTCAAAGTCCTGTTGTGCACTTGACTGGCCAGCGAGTTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCGGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTGCGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATTGGCGGGCGTTAAACGACCCCGTCAGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCAGTCAGTTTTCGAACTGAGAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTT-CAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGCAATTGTTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGATGGATTAGTGAGATCTTTGGATTGGCACTATGGGGAT-GGTCCCCTTAGCTCGCTTAGAAGTCGATCAAACTAATTTATCTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fabienna_sphaerica CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGTGGATGCTTGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGCTGGCGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGATTCAGGCCGCCATCGAGTACAGGTGCTGTACGGATCCGAATGGACTGTGGTGTGTCACTCGATGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGCGATAAGCCCTGCAAGGAGGTGGCCAGTTGGTGTTATAACTTGCGGTGGTAGAGCTCGGGTCCGACAGAGGCGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCTCTTCTCAG-CGACCATAGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACTGTTGCGGCTGAGGGGAT-GAATGCACACACTGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTCGGGTGATTGAAACCTTC-GGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTTCTCTTTTGACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTTGCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGTACCCG-ACTGGACTGGACTTGGGCGGGAATATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACGATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGACAAG-CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCAATTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTACAACACAAGGGT-AAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTATT-GGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTAAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTAAACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCTGTGACGGATGTCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAATCCTGCCCAGTGTTTAAATAAAATAATAAAAATATTAAAAAAGAATTAAACGGAAGCAGTAACTTGACTGTAATAATGTAGCGTAATCATTAGCCACTTAATTAGTGGATAGTATGAAAGGATAAACGAATATTTCACTGTCTTAATAGAGAATATGAAATTGAAATAAGTGAAGATACTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTTTAAAAAAACAAAAACAAACATTATTTAATTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTACTAAAGTAGGTAATAATGACCCGTTATTACTTAACAAATTTCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTGTTAGAGTTCATATTAAACACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Forskalia_edwardsi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATAGCTTAGGATGTGCTAGCTCGGATCCGACAGAGGTGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCAG-TGACCATAGCGGACTGCATAGTGCGTTTGAACTTCGTCGGCTGGGAGGCAAGAATGCACACGATGTGCTTAG????TT----------------------------------------------------------------------AGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCGACTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTGATTGAAGTTGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCA?AATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAA?GGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGT?GATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCT{CT}TGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATATTGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAAC-------------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGCTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TATCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTGACCTGCCCAGTG-------------------------------ATTTCAACGGCCGCGGTATCCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTTGTTACTTAATTAGTAAATAGTATGAATGGTTGAACGAATTTCCCATTGTCTCTGATAAGATTATGAAATTAAAATAAGTAAAGATGCTATTTTAAATTGAAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTGACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCCTTTTATTAAAACAAAGGCA---ATGAGACAATTTGTATAATAAAAAAATTTAACAGTTACAATAGTAGA-TATAATGACCTGTTGAG-----------ATAAATTGATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTATTGTTAAGAGATCGTATCGAAGTAATAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Garveia_annulata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATACACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTGCGTGGCACTGGTACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCCGGCGTACGGTACGAGTGCTGCACAGATCTGAATGGACTGTGGTATGTCACCGCTCGTCGCATTTCCCGGCGGTGTGCGTCAACAGCTGTTGAAAGAGTGATGAGCCTTGCAGGAAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAGCCTGCGATGTGCGAGCTCGGGTTCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGTCTCTCTCTTCTCAGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGCGGCGGCTGGAGGGGATGAGTACACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTTTTCGCCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTAACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTCAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGACGGATCCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTACTAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCACCATCGTGGCTGGCTGTGACGGATCGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halecium_muricatum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCACGGCGGAAGGTAGCGTCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCGTAGAGGGTGAAAGTCCCGTTCACGGCATCTCGGCCGCTCACGATGCACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTTAGTGGGGAAACGCATGGAATTAGCAATGCCTCGCAGAGATTCAAGCTGTCGTTTGGCTTGGTGGCGGTACGGATTCGAACGGACTGTGTTGCTTCTAGTTAGGTTGCACTTCTCTGTGTTGGGCGTCAATGAATGTTGGAGGAGTTAAAAGGCTCGCGGGAAGGTGGCTGGCCGGTGTTATAGCCCGTGGGTTCCCGACTCTGCTCCGACATAGGTGCGGCTCGTGCCCGGGGCTGGCGTCCAAGGTCACTGTCGACCATGGCGGACTACTTAGTGCGACTGAACTGCTGC--------------------------------TAGCTGTT---------------------------------------GATC---------------------------GGGGTAA-------------------------------------------------------CGTA----CAAACGA?????-------TTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCACACGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGTTCGGCACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCCTTCCTGCCTAATAGAGGTTGGACATCGAATGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGTCGTAGTGAAATACTTCGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTCGCGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAACGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCCGTATCAAAGTGTCTAATTTTAGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATTTCAGACCTACGGTAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGCAGTGACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAAGTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCACTGGTAAAGCTCTACACCTCTGGTAGAGTCCGGTGCGTCACTGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGAGTCAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCCAG-GGTTCAGGGTGGGGCTAGAC-------------CTCGTGGAGGGACCCAGCTAGTTCGGCTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAACCTCGGACCGGTCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATGCATGTGTAAGTATAAGCACTAGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATCGTACAACCGTAGATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGAGAACGTGCCCGAGGAAGGGCAGTATTTATTAGAGCAAAAACCAGCG-----TCTTACAGACGAATCATAATAACTTTTCGAATCGTGGCTCGCGCCGGCGATGTTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTACGGTAGTGGCGTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTGCGGAGTGGTCGGTCGGCCGCAACTGGCCGCTCTGCTCTTCTCGAAGACTGCGTGTGCCCTTCGCTGGTGCGTGGATTCGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACCTCGCCTATTTCGTTGGTTTC-AGGAGTGAGGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCTGCGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGCTGTTATACGACGCCGTTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTCACGCGATTTTCGAATCGAGTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGAAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAGCGAGTGCAACCCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCATCGTGACAGGGATTGACCATTGCAATTATTGGTCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCATCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCCCCCTGGTACCTGGGTCTGAGTGGGTGTTGAAAAGT----------------------GCAACCTGCCCAATGTTTAATTTAATAACTAATAATTATTTAATAAAATTTAAAGGACGCGGTAACCTAACTGTGATAATGTAGCATAATCATTTGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTCCACTGTCTTAAAAGAAACAAAAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTCTAAAAAAACGAAGATAAACGTTAATAAACTTGTATA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Haliscera_conica CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTC{AG}AGACGGATACTCGTGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTATGCGGCACCGGTTCTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCTATCGAGATTCAGATCGGGACGCGGAACTGTCTCCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGTGAGTCTCTGAGTGTCGCACTTCCCGGTTGAGCGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGAAAAGTCCCGCGGAAAGGTAGCTAGTTGGTGTTATAGTCCGTGGTGTGCCAGCTCGGATCCGACAGAGGCGCAGCACATGCCTGGGGCTGGCTTCTCTGCCTTCAATCGACCATGGCGGACTGCTTAGTGCGTCAGAACTGCTGCGGTTGGCGTGGAATGAAGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTTTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTTCTCCTTTGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGAAGAAATTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCCTCAGAGTAAAAAACTCTGAGGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTCATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTATCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGAAATGAAGCAGGTGGATCCGGCCTGGACTGGACTGGGGTGGAACCGTTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGACAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAATGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAGCCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTATCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTG--AGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGTGTGTGCTCTTTATTGGGGCACGAATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACATTCTGATTGGAGCCATCGCGGCTGGCTGCGACGGA-ATCCGAAAAGTTTTTCAAACTTGATCATTTAGAGGGACCTGGTCAGTG-TTAAATAAAATAAAAAAAAATATGAAATATTAATAAACACACGCCTTATCCTGAGGGTGAAAATGTAGCATAATTATTTGGCATTTAATTGATGTCTAGTATGAATGGTGAAACGACTTATACACTGTCTCAAT-----TAATTGAATTTAAATAAGTGAAAATACTATAAAAAAATATAAGACGAGAAGTCCCTATAAACTTTTACTAT-ATAGTTTGACTGGGGTGGTCGTCTTTTAAAAAAACAAAGATAATTATTTTTTACTTTATTAAATATATATATTTAATATTATTAAAAAATTAAAATAATGACCTCTTTTTAATAAAAATATTTTAAAAAATAAAAAGTACTTTAGGGATAACAGCGTAATTCTATTTC-GAGATCTTATTGAATATAGAGTTTGCGACCTCGATGTTGGCTT Halistemma_rubrum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGCGTGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTAGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGCTCAGTACGGGCTTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGAATGTCACTTAGTGTCGCATTTCCCGTCAGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGTGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTAGCAGGTCTGTGTTATAGCTTGTGATGTGCTAGCTCGGATCCGACAGAGGCGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCAG-TGACCATAGTGGACTGCATAGTGCGCTTGAACTTCGTCGGCTGGGAGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTTTTCGACTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATATTGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAACTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGGATCATTAG---AATAAATATCTTAAAATTCAATTAAACGGCTGCGGTATTTTGACCGTAATAATGTAGCATAATCACTTGCCACTTAATTAGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAGTTTTTAACTGTCTTAATAGAAGTTATGAAATAGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTTTATTAAAACAAAGGTAAACATTAATTTATTTGTATAATATATATATTTAACAATTATAAAAGTAGGTAATAATGACCCGTTATTATTATAAAAACATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTAATTTAGAGATCATATCGAAGTTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Halopteris_minuta CGAATTGTAGTCTGTGGAAGTGTTTTCAAGGTGCAGAGTCCCACCCAAGTTGCTTGGAAAAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGCGGTGGTGTCAGCGCTGACGATGCACTCTCCTCGAGTCTGGTTGCTTGGGAATGCAGCCGTAAGTGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTCGATAGGGAAGCGTATGGAATGAGCAATGCCTGAGAGAGATTCAAACGGGTGGCTGGCACGGCTG--GTGTAGATCCGAA-GGACTACTACCTGTCACTACTTGTTGCACTTCTCTCTCTAGGGCGTCAACAAATGTTGGGAGGGCTACAAGCTCGTGTGGGAGGTGGCCTGCAGGTGTTATAACAGTCG-TGAGTGAGCTCCCACTCGACATTGGAGCGGCACATGCCTTAGGCTGGCCCTTCTGGCCACTGACGACCATGGTGAACTTCCTAGTGCACTTGAACTGCAGTTGTTGTCGGGAGTGTTGGTACAAACCGTGCCAAGG---------??CAAATGATTTCATACGACCCGTC?-GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGT------------A??ACTCACAGGCGCAATGAAAGTAAACGGCGGTGAGATCCTCTC--CTCTCGCGCATCATCAACCGACTTGATCTGCTCACAGACAGGTTTGAGTAAGAGCACACATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAGGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGCACGGGCTAGTTTCATGTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGAATGAAACATTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTGGGGGTTGCTTAATAGAACCCCTACACTGAATGTGCTCCATGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTGCCCTCAACTCGAG----GTTGAGGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCCTGTCGAAGCTCTTGGCGTGAGCCTGAGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGGGATAGGCAAACGCTGTGGTAATGCGTCCACTCTTGGACCCCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGAACGCGGATCTCGGGATTGCGGCAACGCAAGTGAACCCAGAGACGTCGGCAGTGACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACTGACCATGGAAGTTGATTGCCAAGAGATATGGTCGACTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGTCACTGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCAGTCGGGCTGTCGGTGGAAGCGGTTTGACTGGTGCTGGACTGGACTG-----GTGCTGTCTC----CACACCCCCCTAACACGGCTGGCAAGTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGAATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCCAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATCGGGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGGTGTGAAAGCCCACTTTCTGGCGTTAACATCCTGCGTTGCAATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTGTGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCGTTCGGAGTTTGAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATGGTAATCCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATTGTACATTTTTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGGTCCCTGGATAGGGATGTATTTATCAGCTTTAAAACCAATG-GAGTCAACATTGATGAATCATGATAACTGTTCGAATCGAGGCCTGTGCCGGCGATGTTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAACTTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTGTGGGCCAGTCGGTCGGCCGCAACTGGCTGGTCTACTCTTCTCAAAGACTGCACGTGCTCTTCACTGGTGTGCGGATTTGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCCCGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCTTATTTCGTTGGTTTCGAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTGAGAGGTGAAATTCTTGGACCTACGAAAGACGAACAAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATGAGTGGGTGTTATAGGACCCCATTGGCACCTCGGGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTTACGCGATCTTCGGATCGGGTAACTTCTTAGAGGGACTGCTGGTGTAACCAGAGGAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAACGAGTATCGACCTTGGCCGAAAGGTCTGGGTAATCTGATGAAAGTTCATCGTGACAGGGATTGATGCTTGCAACTTTTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGGGCAAGTCATCATCTTGCTCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGATCTCCGGATTGGCGCTGCTGCAGCTTGCTGTCAGGCAGTTGCGAGAAGTTGCTCGAATTTGATCATTTAGAGACACCTGCCCAGTGAAAAAATTTTAAAATAAAAAATTT------TATTTCAACGGCCGCGGTATTCTGACTGTGTTAATGTAGCATAATAAGTAGTCGTTTAATTGGCGAATGGTATGAATGGTAACACGAAGACTTAACTGTCTTAAAATAAGTAAAAAAATTAAGATTAGTAAAGACGCTATAAACAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAAAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCAACGACATTTTATAAAAAAGAATGTAAACATAAAATTATTTGTGTAACTTATAAGTTTAACAATCAT-AATTTGGGTTATAGTGACCTGTTAAAATATTAAAAAAACAAATAAATAAAAGCTACTTTAGGGATAACAGGTTAATTTCGTCTTAGAGATGATATTAAAGACGAAGTTTGACACCTCGATGTTGAATT Hippopodius_hippopus CGAATTGTAGTCTAGAGATTCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGTTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTTCTGAGTACGTGCGTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGCGTGTCACTTAGTGTCGCATTTCCCGACGGTGTGCGTCAACAAGTATTGGAAGGGTGATACGCCCCGCAAGAAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCTAGCTCGGATTCGATAGAGGTGCAGCACATGCCTCGGGCTGGCTTCTGCTTCCTCCG-TAACCATAGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACTTCATCTGCTGGGAGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTG?AACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGGCTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTG?CCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGACAGGGAAATTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCA?GTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAAT-?ATCCGT?ACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAG------------------------------------------AG????GGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGAT??---GATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTACTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAAAAATCTGCACAATGTTTTACTCAAATAATATAAATTTGTAAAATTTACTTAAA-------------TGAATATAATAAAGTAGCATAATCATTTGTTATTTAATTGGTATCTTGTATGAATGTTTTTATATAGAATTA-TTTTATTAACATATGTAATGAAATTAATATGAGTAAAAAAGCTATCTAAATAAATAAGACGAAAAGACCCTATAAAGCTTGATAGA----ATTTATTTGGGGAAAATGTTTTTTATTTTAATAAAAATTATTATAAAT------GTATAATATATTATTAAAATTCTTTTTTTTGTAA--TAAAATTACTTATAAATATTAATTAAAAATTAAAAAATAAAAGTTACTTTAGGGATAACAGATTAATATAAATTTTGTGATCATATATAAATTTATGTTTAATACCTCGATGTTGAATT Hydra_circumcincta CGAATTGTAGTCTCGAGAGGCGCTGTCAAAGCGGACTATCACGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTGTGTGGCGTTGGAACCGACCACGAAGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGTATTAGCAATGCGCTGTCGAAATTCAGACCTGCGGCTTCTACGGGCGTTGTGCTGATCCGAACGGACAGCGGCGCGTCTCAGAGGGTCGCATTTTTAGACAGCGCGCGTCAACAGCTGTTGGAAGGGAGAGAAGCTTCGCGAAGAGGTGGCCAGTTGGTGTTATAATTTGCGGTG-GCGATCTCGGGTCCGACAGAGGTGCGGCACGCGCTCGGGGCTGGCCTCTTCTGTTACAGTCGAACAGGGCGGACTGCGTAGTGCGCTCGAACTGCTGGAATTGACGGTGA-GATCGCACACGCTGTGCCCAAGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGACTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCGTTTCGCGACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCTACTTGCTTGATTGAAGTGGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAGGCAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCGATCTCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGACGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACTACACTTCTTGTAGTGTCCGGTGCGCTTCTGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGCACCGACCTGGGCTGGAATGGAGAGGAACCGCTCGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCGATTGACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAAGTGGGACAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATTGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGGGCTTCACGGCCCACTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACAGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGAGCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACCTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGCCTTGCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGCCTTCATAGGTCTCGCAATCGGAATGAGAACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGGCCCGTCGGTCCACCGCAACTGGCGGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCAGGTGCACTTCGCTGGCTTGTGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAAACGGGGGCATCTGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTGCGAAAGACAAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTATATGACCCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGTAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGATAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGGTTCTCGAACCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTCGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATCGGCGTCAGCGCGACTAGTTGTTGCTGAAGGCCGAGAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------AATTATAATCTAATTTAAATAATATTTAATGGATGCAGTAACTTGACTGTAATAAAGTAGCATAATTAATTGTCATTTAATTGATGGAGAGAATGAATGGTTACACGAATATTTCACTGTCTTAAAAAAAATTTTAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAGAGACCCTATAGAGCTTTACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTTTAAAAAAACAAAAATAAGCATAATATTATTTGTATAATCAAACAATTTAACAATTACTATAGTAGGCTATAATGACCCGTTATTATATTAAAAAAAATAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGCTCAT----------------------------------- Hydractinia_sp. CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGCACGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACATGGCACTGGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGCTGTCGAGATTCAGACGGGCGGTCGGTACGGGTGTTTTACGGATCCGAATGGACCGTGACGCGTCACTGGTTGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAAGTGTTGAGAGGGCGAAGAGCCCCGCAAGAAGGTCGCTGGCCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCGAGCCCGGGCTCGACAGAGGCGCGGCAC-TGCTCTGGGCTGGCTTCTCTCTTCTCAGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACCGCGGCGGCTGAGGGGAT-GAATGCACACAAAGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCCGTCCCTGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAGGTAAAAAGCCTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCGACCCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGGTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTACATAGGCTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCGTTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTTAAATAAAAAAGTAA-ATTTTTATAATAAAATTTAAAGGACGCAGTACCCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATTCTTCACTGTCTTAAAAGAGATCATGAAATTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGACAAGCGTTAATTAACTTGTATAATCAATAAATTTAACAATTATAAAAGTAGGCTATAATGACCCGTTATAATTATATAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGACCCTATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Hydractinia_symbiolongicarpus CGAATTGTAGTCTCCAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATACACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTGCGTGGCACTGGTACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGCTGTCGAGATTCAGATCGGCAGCTGGTACGGGCGTTTTACGGATCCGAATGGACCGTGGTGTGTCACTAGCAGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGCGAAGAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTATTATAGCTTGTGGTGTGCGAGCTCGGGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCTCTTCCCAGTCAACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGCGGCGGCTGGGGGGAT-GAATGCACACATTGTGCTAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCGTTTC--GCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAGAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGGACGTGGATATTGGACGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCTTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCGACCCGGACTGGACTGGGAAGGGACTGGTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGTATAGGTGGGACAA-GCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTAAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTATATAGGCTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTAAACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCAAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCCGGTTGTGACGGATTGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hydrallmania_falcata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCAAGGTGGAGACGCGTGCCCAA{AG}TTGCTTGGAACAGCACACCATAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGCGGCACCATCACCATCCACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCCAATGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCGGTAGAGATTCAGGCAGGCAGTTGGCCGGCGGGGGGTGCAGATCCGAATGGACTGTCCCTTGTGCCGGCTGGCTGCACTTCTCTGCCGTGGGCGTCAACAAATGTTGGAACAGCGAGAACTCTCTGCAGGAGGTGGCCGATTGGTGTTATAACT-GTAGTTTCGAAGCTGTGGTCCGACATGGGCGCGGTGCGTGCTCGGGGCTGGCCTTTCTCGCCCCGC-TGACCATGATGGACTACTTAGTGCATTTGAACTTCAGTTGGTGTGGGGATGAGGTACAAAC---GCACCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTATGCGAGTCTTAGAGTGACCGAAACTCGATGGCGCAATGAAAGTAAA---AGGTGAGATCTGTTCCCTCG---CGCATCATCGACCGACCTAATCTACTCTTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCATGCGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGAACGAAACGTTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCTTGATAGAGGCCAGACAATGAATGAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGCTATGGTAAAAGACCGTAGTGAGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCCACGAAGCACTTGGCGCGAGCCTGTGTGGAGCGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAGGCGTCTAATTTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGAACTACGGCAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGCGGTAGCCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAAGTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCGTTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCTGCCGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCCGGGCACTCTCGACTTGACTGGGCTCGTTGAGAGAACTCGGTGGAAGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAATCCCATGAGGGCCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTAACCTGCCCAATGTTAAATTATGTAAATAAAAGTTACGAAATAAAATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAAACCAAAAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTTAGATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTTTAAAAAAACAAAGATAAGCGTAAATAAACTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATAATTAAATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGACCTAATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Hydrichthella_epigorgia CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGCGCGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGCACTGTTGACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAACGCATGGAATTAGCAATGCTCTGTCGAGATTCAGGCCGGTAGTTGGTACGGGCATCGTACGGATCTGAATGGACTGTGGTGTGTCACTAACTGTCGCATTTCCCGACAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGATGAGCCCCGCGAGGAGGTGGCTGGCTGGTGTTATAACTTGTGGTGTGCGAACTCGGATCCGACAGAGGCGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCTTCTCTCAGTCGACTATAGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACTGTAATGGCTGGAGGGGATGAATGCACACATTGTGCTAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCACAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTTAGCCTCGGTCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGCCAAAGTAAAAAGCTTTGGCGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGAAGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGATCCGACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTACTCGTGGATGGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCATCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTATGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACCGGGTGTGCTCTTCATTGGCGCCCGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGCGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGCGGCTGGCTGTGAGGGATAGTCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAGACCTGCCCAATGCTTAATTAAAAAAATAACAATATTATAATAGAATTTAAAGGACGCGGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAACGGTTAAACGAATATTACACTGTCTCAGAAAAGATTATAAAATTGAAATAAGTCAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTCACTACGATAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGACAAACATTAATTAATTTGTATAAAAAATAAATTTAACAATTACTAAAGTAGGTTATAATGACCCATTATGATTAAATAAAAATAAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTACTCTAGAGACCACATCAAAAGTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Hydrichthys_boycei CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGCACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGTTCACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATACACTGTCGAGATTCAGGCCGGCGATTGGTACGGCTGTTGTACGGATCTGAATGGACCGTGGTGGGTCACTGGTTGTTGCATTTCCCGGCAGTGTTCGTCAACAGGTGTTGGAAGAGCGATAAGCCCCGCAGGAAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAGCCTGTGGTGTGCGAGCTCGGGTCCGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCTGGTCTCGTCTCTCTCGGTCGACTATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCTGCGGTCGGAGGGGCATCGGACACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATCGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCCCGGTCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGGCTTGCTTAACTGAAGCAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGTCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGACGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAACGTAAAAAGCGTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGATCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGCGGCACCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGCGCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCATTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTCTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCCGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGAGGCTGGCCTTGACGGATAGTCGAAAAG{CT}TGCTCAAACTTGATCATTTAGAGCAACCTGCCCAATGTTTAATTAAAAGAATAACAATCTTATAATAAAATTTAAAGGACGCAGTATCTTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTAATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATGTCACACTGTCTTTAAAAAAACCATGAAATTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAGAAAAACGAAGACAAGCGTTAATAAACTTGTATAATAAATAAATTTAACAATTATTAAAATAGGCCATAATGACCCATTAGGATTTAGTAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCATATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Koellikerina_fasciculata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGCACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACAGGTACTGTTCACGAGGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGGCTGGGTGTCGGTACGGCTGTCGTACGGATCTGAATGGACTGTGCTGTGTCACCGGCCGTCGCATTTCCCGGCTGTGTGCGTCAACAGCTGTTCGAAGGGCGATGAGCCCCGCGAGAAGGTAGCTTGTGAGTGTTATAGCTCGTGGTGCGCGAGCCCGGGTCGGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTTGCCCCAGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACCGCGGCGGCCGGTGGGAT-GAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCCCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCCGCTCTCTCGGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCGGAGTAAAAAGCTCCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCCCGATCTCGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGACTTGAAGCGGGCGGAACCAACTCGGACTGGACTGTGGGGGCACTGCCCGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCGATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTTCGTATGCTCTTCGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCTGTGACGGATTGCCGAAAAGTTGCTCTAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTCAAACAAAAAAATAACAATTTTTTAAGAAAACTTAAAGGACGCAGTATCCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTACACTGTCTCCTTAGAAACCATTAAATTAAAATAAGTAAAGATGCTATTTAAGACTATAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAATAAACGAAGATAAGCGTTAATTAACTTGTATAATACATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCATTAAACTTATGTAGTAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTCTAGAGATCATATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Lafoea_dumosa CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCAAGGCGGATGCACGCGCCAAAGTTGTTTGGAACGACACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACAGGTACCGTTCACGATGCACTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTCGTCGAGATTCAGGCTTGTCGGAGATACTGGTATTGTACGGATCTGAATGGACTGTGGTGCGTCGTCTTTGGTCGCATTTCCCGGCGGTGCGCGTCAACGAGTGTTGGTAGAGCGACACGCTCTGCGAGAAGGTAGCTGTACAGTGTTATAGCTCGTGG-ACGCCAGTTCGGGATCGACAGAGGCGCGGCACATGCCTTTGGCTGGCCTCCCTGCTTCCAGTCGAGCATACCGGACAGCGTTGTGCGGTTGAACTGCTGCGGCTGAGTGGGA-GAGTGCACACACTGTGCTAAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATCGAAACCCGTGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCAGTGCGGTCTTTTCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCAATGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTTGGAGTAAAAAGCTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCGATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACCCGGAGACGTCGGCAGGGATCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGCTGGTAAAGCCCGACACTTCTTGTCGAGTCCGGTGCATTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGATGCGTGAGTACCCCGCTTGGACTGGACTGGGTAGGAAACTCTCGTGGATGGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTAACCTGCCCAATGTTTAAACCAAATAATAAAATTATTTTAATAAAATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATCTCACTGTCTTAAAAAAATTTCGAAAATTAGAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGACAAGCATTAATTAATTTGTATAAAAAATTATTTTAACAATTACAAACGTAGGCTATAATGACCCATTATAATTTAGTAAAAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATTATTTCATTTTAGAAACCTTATCGAAAATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Lepidopora_microstylus CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGCGCGTGCTCAAGTTGTTTGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGACTCAGACCGGCGGACGGTACGGGTGTTGCACGGATCTGAATGGACCGTAACATGTCACCATTTTTCGCATTTCTGGGCAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGGACGAAAAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAGGTTGCGGTGTGCGAGTTCGAGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCGGGGCTGGCTTCCCCGCCTCCAGTCGACTATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAAATGCTGCAGCTGAGGTGGGTGAATGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATCGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCCCTTCGCTTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAA--------------------------------------------------------------------------------A??AGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCCTGGACC{AT}TC{AG}AAAGGGAA{CT}CGGGTTAA{CT}ATTCCCGAACCA{AG}AACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACC{AC}GGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGACTGGATCCGACCAGGACTGGACCGGGAAGGAACTGGTCGTGAATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGGGCCTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCA---CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCCTACATAGGTTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCTGAAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAATGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGCGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Leuckartiara_octona CGAATTGTAGTCTCGAGAGGCGTTTTCAAGACGGATATGCGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGATACTGTTCACGATGCGCTTTCAATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGTCGAGATTCAGGCCGCTGGCGGGTACGAGTGTTGTACAGATCTGAATGGACTGTGGTACGTCACTGGTCGTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGATAAGCCCCGCAGGAAGGTAGCTGGCTAGTGTTATAGACTGTGGTGTGCGAGCTTGGGTTCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGTCTCTCTCTTCTCAGTCAACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACCGCGGCGGCTGGAGGGGATGAGTACACAAACTGTGCCTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTTC--------CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGAATGAAACATTCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGGCTTGCTTAACTGAAGCAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAGGTAAAAAGCCTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTCTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGCGGCACCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGCTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTT??????????------------------------------------------------------?????????TGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTGTGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCGTAGCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGAGGCTGGCCTTGACGGACTGTCGAAAAGTTGCTCTAACTTGATCATTTAGAGCAACCTGCCCAATGTTTAAGCCAAAAAATAACATTTTTATAAAAAAATTTAAAGGACGCAGTATCTTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATCACACTGTCTTTAAAAAAATCATGAAATTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTATAAAAACGAAGACAAGCGTTAATAAATTTGTATAATACATCAATTTAACAATTATGAAAATAGGCTATAATGACCCATTAAGATTAAGTAATAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCAAATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Limnocnida_tanganyicae CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGCTTTCAAGACGGACACGCGTGCCAAAGTTGCTTGGAACGGCACACCGCAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGCGGTGCCGGTGCTGTTGACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTTGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGTCTTGTCGAGATTCAGACC-CTGGCTGCAACGTGCGCCGTTCGGATCCGAACGGACAGTGGTGCGTCTGTGGTCGTCGCACTTCCCGGCTGGGGGCGTCAACAGGTGTTGGAGGAGCGAAAAGCGTCGCGGCAAGGTGGCCCGTTGGCGTTATAGGCCGTGGCTTGCTAGCTCGCATTCGACAGAGGTGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCCCTGCTATCAGTCGAGCATGGCGGACTGCTTAGTGCGCCTGAACAGCTGCGGCTGTGTGGGT-GTATGCACACTATGTGCTAAGGTTGTTGGCGAACATATGTTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGAGCGAAACCTG-AGACGCAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCCCTTCC----TAACGCATCATTGACCGACTTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTGAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGGACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGAGTGAGAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGCGATATGGTTTATCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGACCCGTCTGGGACTGGACTCGGATGGGACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCGGTAAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCGGCAGTGAAATACCACTACTTCTATAGTTTTTTTACTTATTCGATCGAGCGGAGGCGAGCCTCACGGCTCACTTTCTAGTCTTAACCCCGAGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTCGATTGTACATTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAACAGTCTCGAGGAAGAGACGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGT-CTGCGTGGTGATTCATGATAACTTGTCGAATCGTGGCCTGTGCCGGCGATGTTTCGTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGCTGGTCCGCCTCGACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTCGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAGGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAAGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAACCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGGAAGGTTTGGGTAATCTTTTCAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGAAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCTTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAAGTTCTGATTGGCGCCATCGCGGTCGGCTGCGTCGG-CTGCCGAAATGTTCGTCTAACTTGGTCATTTAGAGCAGCCTGCCCTATGTTCTCTCGTTGTAATTAAAAC--TCGAACCAGACTAAATGGCCGCGGTAACTTGACCGTGATAATGTAGCGAAATCAATCGTCGTTTAATTGGCGACCCGTATGAAAGGTTAAACGAATTTCCCCCTGTCTCGAAATAAACGTCGAAATTGTATAGAGTGAAGATACTACCTCGAATGGCTAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTGGTTGGGGCGACCTTCTTCTATAAAAACGAAGATAAACATCTTATGGCTTGTTTAATTCATAAATTTAACAAATACTAACGTAGGTAACAGTGACCCGTTTCTATTAAAAAATAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGCGTAATCTTGTTCAAGAGTCCTCATCGACAACAAGGTTTGCGACCTCGATGT------ Lizzia_blondina CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTCTTCAAGGCGGATGCGTGTGCTTAACTTGCTTGGAACGGCAGATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTTGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGTCGAGATTCAGACCGGTGGTTTGTCTGGGGGCCGTACAGATCTGAATGGACTGTGGTTTAGCACGGATTGTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGATGAGCCCCGCAGGAAGGTAGCTGATCAGTGTTATAATCTGTGGTGTGCGAGCTCGGGTTCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTTTCTTCACAGTCAAGCATGATGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACCGCGGCTGCTGAGGGGAT-GAGTGCACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCCGGTTC--GCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCTACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGGAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGACGGACCCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTAAGCGGAAGCGAGCCTCACAGCTCAATTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTCCGGGG-CCTTTTAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGTCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGATTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTACGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCCGTGACGGATAGCCGAAAAGTTGCTCTAACTTGATCATTTAGAGTGACCTGCCCAATGTTAGACTTAA----TAACCTTCTAGAAATA-AATTTAAAGGACGCGGTATCCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATTGTATGAATGGTTCGACGAATATTCCACTGTCTTTGCAGAAATCTTTAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTGTTTAAGCCTATAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACCATGGTGGTTTGGTTGGGGCGACCGCCTTTTATATAAACAAAGGCAAGCGTTAATAAACTTGTAAAGGCCACATCCTTAACAATTATTAACATAGGCGATAATGACCCGTTGCGAAGCTATAACAATCAATGAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGGTAATCTTCTCCTAGAGATCTTATCGAAGAGAAGGTTTGCCACCTCTATGTTGAATT Melicertissa_sp. CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTGTTTAAGGCGGACGCACGTACCAAAGTTGCTTGGAACGGCACGTCGTAGAGGGTGACAACCCCGTGTGTGGTACAGGTGCCGCTGACAAGGCGTTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCTGTAGAGATTCAGACGGATGTCGAGCCGGCCCACTGTAGGGATCTGAATGGACTCTTGTGGTGCGCCCGGTGTCGCACTTCCCTTCAGGGCGCGTCAACAAGTGTTTGGGGAGCCACAAGTCCCCTTAGAAGGTAGCTCTAGGGTGTTATAGCTTTGGGTGTACCAGTTCGAAACGGACAGAGGCGCGGCACGTGCTCGGGGCTGGCCTCTCAGGACCCAGTCGACCATAGCGGACTACTCAGTGCGTTTGAACTGCTGCCGCTG-CCGGGTAAGGTACAAAC---GTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATCGAAACCCGTGGGCACAATGAAAGTAAAGGTAAGTGAGATCTCTGCATCCGTGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTCGAAACGACCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGACAATGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGAAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTTCGCCGTTGTGGCAAGAAGCCGCAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTGTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGGTCGATCCTCGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGACGTGCGGCAACGCAACTGAACCCGGAGACGTCGGCAGGGACCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGCTGGTAAAGCTCGACACCTCTTGTCGAGTCCGGTGCGTTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCT-AGGATCGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGTGGGTAGCCTGGCTTGACTGGACTCGCCGAGTAGCCCTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCTGGCAATTAACGATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGCATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCC{AC}AATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGGCGCA--AGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTCTTTACTTATTCGATGGAACGGAGGCGAGTCGAAAGGCTCACGTTCTAGAATCAACACCGGGCGTGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACCAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCTCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGAGTTCTCACTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCGGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGCGGGCCGTTCGGTCGGCCGCAACTGAGCGGTCTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGAACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTTGCACGATTTCCGAATCGCGTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGATGTAATCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTCAACGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAAGTCTCAGGATTGGCGCCTTTGCGAGGGGATTT-------TGCCGAGAATTTGATTAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTAAAATTAATTAATAAAAGTTATTTAATAAGATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCGTAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTCCACTGTCTTAAAAGAAGCTAATAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATATAAAGTTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTCTAGAATAACGAAGGCAAGCGTTAATAAACTTGTATAATCTATAAATTTAACAATTACAAAAGTAGGCTATAATGACCCGTTATGAATTTATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGATCATATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCG---------- Melicertum_octocostatum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGCTCTCAAGGCGGATGCGCGTGCTAAAGTTGTTTGGAACGACACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCACTGGCACCGTTGATGACACGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGCTGTTGAGATTCAGAATGGTTGGCCGTACTGGTGTCGTACAGATCTGAACGGACTGTGGCGCGTCGCGGTTGTTCGCATTTCTCGACAGTGTGCGTCAACAACTGTTGGAAGGGTGAAAAGCTCTGCGAGAAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAGCTCGTAGTGTGCCAGCCCGGGTCCGACAGAGGCGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCCCTTCCCAGTCGACTATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGCTGCGGCTGTGGGGAT-GAATGCACAAACTGTGCTAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGTGGGCATAATGAAAGTAAAGGTAAGTGAGATCTGTTCG-CCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCAATGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTTAGAGTAAAAAGCTCTAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATATTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACCCGGAGACGTCGGCAGGGACCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTACTGGTAAAGCCCGACACTTCTTGTCGAGTCCGGTGCGTTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGGGACTTGAAGCGTGGGTACCCGACCTGGACTGGACTGGGACGGAAACCTTCGTGGATGGGTTCAGCTTTTTCGGCTGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAA-GCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAACGGAAGCGAGGTTCACACCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGTGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCTGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCATTGGCGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGATGTAATCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATGTTCGGATTGGCGCTGCCGC-TCTGGAGTCGGTGGATTGTCGAGAAGTTCATCAAACTTGATCATTTAGAGTGACCTGCCCAATGTTTAAGCTAAATGAGAAAAACATTTTAATAAAATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATCTCACTGTCTTAAAAGAAACCAAAAAACTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTATAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAGAAAAACGAAGATAAGCGTTAATAAACTTGTATAAATTATATTTTTAACAATTACTATTGTAGGCTATAGTGACCCGTTAATATCATATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATTATTTCATTTTAGAGATCTAATCGAAAATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Moerisia_sp. CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTACAAGCCGGATGTGGGTGCTCAAGTCGCTAGGAACAGCGCATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCACACGCACCGGTGACATAGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGAACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATACACTGTCGAGATTCAGGCTCTCTCGAGTTACTGGCGTTGTTCGGATCCTTATGGACTGTTGCGTGTCTGCGAGAGTCGCATTTCCCGGTGGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGGAGAGCGATAAGCCCTGCAAGGAGGTGGCTAATTAGTGTTATAACTTGTAGTGTGCGAGCTCGAGCTCGACAGAGGCGCGGCACATGCCC--GGCTGGTCTCTTCTTTCTCAGTCAACCATAACGGACTGCACAGTGCGTTTGAACCGCTGCGGTTGAGAGGAT-GAGTTCACACAT-GTGCCAAGGTTGT-GGCGGTCATATGATTTCATACGA-CCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTAGGGTGAGTGAA--CCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCCTCAC------CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGCTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCAAAATCGACGCTCATCAGACCCCAAAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGGCGAAGCCTTTGGCGCAAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCCTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTGATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATTTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCGGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCCGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAA-ATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGAATTGGCTCTAAGGATTGGGT-TTTCGGGCTGGGGTTTGAAGCCAGTGGACCCGACCAGGACTGGACCCGGTAGGAACCGCTTGTGGAAGACTCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACTTATGGGGTGTAGTATAGGTGGGACAAAACGCCAGTGAAATACCACCACTTGTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAATTGGGCTTCGCGGCCCATTTTCTAGAATTAACCCC-GGCGGGTCGATGCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTCAAAACCAAAGCGAGTTCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATGCGGGCTCCATTTGGATCACGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGAACC-GTTGGTCCGCCGCAACTAACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACGCCTCATGTGCTTCACCGGTGTTGGGATTTGTGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTTTTGGTTTCTGAGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTCTACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTATCCTGCTAAATAGTCAAGTGATTCTCGAATCACTTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTG-AACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCATACCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAACCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTCCGGACTGGCGCTC-CTTGGCTAGCCTAT---GAGCGTCGGAAAGCTGCCCAAACTTGATCATTTAGAGCCACCTGCCCAATGTTTAATTAATAATTTAAAAATTAATAAAAA-AACTTAAAGGATGCGGTATTCTGACCGTAGTAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTAAAACGAATATAACACTGTCTCAAAAGAAAAATTAAAATTAGAATAAGTTAAGATACTATTTAAAACTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTACTTTTTATATTAACAAAAGTAAACGTTAATTAACTTGTATAAAAAATAAATTTAACAGTTATGACAATAGGTAATAGTGACCCGTCATTAATATTAAACAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGGTAATCTTATTCTAGAGATCTTATCGAAGATAAGGTTTGCCACCTCGATGTTGAATT Monostaechas_sp. CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCAAGGTGGAGAGGAGTACCTAAGTTGCTTGGAAGAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTTCGAGGTATCATCACCACTGACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCAGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGTCAGTAGGGAAACGTATGGAATTAGCAGTGCCCTTGAGAGATTCAAACCGTGTGGGACTCCTTGTACTGTGCAGATCC-AATGGACTGTTGTGCGGCTGTCTCGGTTGCACTTCTCTTTCGTGGGCGTCAACAAATGTTGACAAGGTGACAAGCGCTGCTTGGAGGTGGCTGGCTAGTGTTATAACAAGTGG----TCAGCTCTAGTCCGACATTGGTGCGGTGTGTGCTCGGGGCTGGCCCCTCTGGCTCCAATCGAGCATAGTGGACTGCGTAGTGCTCTTGAACTGTAGTGGTGG--------?AGTACAAAC---?C?CCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTT--------------?GAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGT?TGCGAGTCTTCGAGTGATCGAAACTCACAGGCGTAATGAAAGTAAACGGGGGTGAGATCCCTATCCTTCGGGCGCATCATCGACCGACTTGATCTGCTCTCAGACAGGTTTGAGTAAGAGCACACATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATA{GT}GGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGTTCGGAGTAGTTTCTTCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCCTGATAGAGGCCAGACAACGAATGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTGGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGTTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAACGTCGTGCCTATACTCCACCCTCACAGAGACACAGTGTGAGGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCCTGTCGAAGCTTTTGGCGTGAGCCTGAGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAAGCGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAACATTCCTGAACCAGAACGCGGAT-CTAGTATTGCGGCAACGCAAGTGAACCCAGAGACGTCGGCACTGACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAGACCATGGAAGTTGATTGCCAAGAGATATGGTCTGCTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGTCGGTGTGGGCCCTTGAAAATCTGGGGGAAAGATTCATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGCCGAGTCAGTCGGGCTGGCACTCGAAGGCGGCGGCTCGCGGCAGGACTGGACTTGCTGGCTGCTACCGTTGGAAGGAGTCAGCTTATTCGGCTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGCATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACGACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCATAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGGTG--CCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGACTGGTCGACCGTCATCACTTCTGGACTTAACCCCACGCGGGGAGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTGTGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTCGGAGTGTGAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCA?AATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAACAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCGATAGTAATCCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCA---------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAACGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATTGTACATTTTTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCTGGATAGGGATGTATTTATCAGCTTTAAAACCAATG-GAGTAATCATTGATGAATCATGATAACTGTTCGAATCGTGGCCTGTGCCGGCGATGTTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTAACGGAGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCATGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAACGTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTGTGGGCCAGTCGGTCGGCCGCAACTGGCTGGTCTGCTCTTCTCAAAGACTGCACGTGCTCTTCACTGGTGTGTGGATTTGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCCTATTTCGTTGGTTTCGAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGATGTTACACGACTCCGTTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTTACGCAGTTCTCGAACTGAGTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAACGAGTATCGACCTTGGCCGAAAGGTCTGGGTAATCTGATGAAAGTTCATCGTGACTGGGATTGATCCTTGCAACTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCAAGTCATCATCTTGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGATCTTCGGATTGGCTTCCTGGTACCCAGGTCCAA-GGCTAGTCGAAAAGTTGCTCAAATTTGATCATTTAGAGTAATCTGCTCGGTG---AATTAAAAAAATTA-ATTTTTAAAAAAAATTTTAACAGCTGCTGTATACTGACGGTAATAATGTAGGAAAATAATTAGTCATTTAATTAATGAACGAGATGAATGATTGAACGAGTTTTCCACTGTCTTAACACAATAATAGAAATTTATCTTAGTGAAGAAGCTATATAAAATTGTAAGACGAGAAGACCCTGTAAAGCTTAACTATGGTAGTTTGGTTGGGGCAACAACATTTTAAAAGAAAAAATGTAATAATAAATAAAATTGTTTAATTTATCAATTTAACAATTAT-AAAATAGTATTAAATGACCTATCTTAATCAAAAAATGAATAATAAATAAAAGCTACTTCAGGGATAACAGGTTAATTTTATTCTAGAGAAGATATCAAAAATAAAGTTTGACACCTCGATGTTGAATT Nanomia_bijuga CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAATTTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGATCGTTGCTTAGTACGGGCGTCGTACGGATCTGAATGGACCGTGGTGTGTCACTGAGTGTCGCATTTCCCGTCAGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGGGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTGGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGATGTGCTAGCTCGAATTCGACAGAGGCGCAGCACATGCCTGGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCAG-TGACCATAGCGGACTGCATAGTGCGTTTGAACTTCGTCGGCTGGGTTGCATGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCACAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGATTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAACGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGAATAATTAG---TTTAAAGAACTTAAAATTTAATTAAACGGATGCGGTATTCTAACTGTAATAAAGTAGCATAATCACTCGCCACCTAATTAGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATCTAACTGTCTTATAAGAAGTTACGAAACTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCCTTTTATTAGATCAAAGGTAAACATTTAAATATTTGTATAATTCATATATTTAACAATTATTAAAATAGGTAATAATGACCCGTTAGAATTAAACAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTAATTTAGAGACCATATCAAGGTTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Nectadamas_diomedeae -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGGTAGCTGGTTAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCTAGCTCGGATTCGGTAGAGGCGCAGCACATGCCCTGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCCGGTAACCATAGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACCGC{AT}TCGGCTGGAGGCAA-G{AT}{AT}TGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAA?CACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGGCTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGGCGTGACGCA??----GGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------??CGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGAATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGG------------------------------------------------------------------------------????TGTAGAACAAAA?GGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCCCAGTGTTAAAT---AATATTAAATTAATTTAAATAAAACTAAACGGACGCAGTATATTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAACGGTTTAACGAATATTTAACTGTCTTAAAAGAAACAATAAAATTTGAATAAGTTAAGATACTATTTAAAATTGTTAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTAGTTGGGGTGACTACCTTCTATTAAAACAAAGGTAAACATTAATTAATTTGTATAATTTATTAATTTAACAATTACCATGGTAGGTTATAATGACCCGTTA--CTTAAACAAAAATACATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAATTACAAGACCATATTTAAATTAAAGTTTATTACCTCTATGTTGAATT Nectopyramis_sp. CGAATTGTAGTCTAGAGATTCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTATATGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGTTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGTTGAGTACGGGCGTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGCGTGTCACTTAGTGTCGCATTTCCCGGCGGTGTGCGTCAACAGGTATTGGAAGGGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTAGCGGGTTAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCTAGCTCGGATTCGGTAGAGGCGCAGCACATGCCCTGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCCGGTAACCATAGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACCGCATCGGCTGGAGGCAA-GAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGCCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGGCTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGGCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAGGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAATTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCTGTTCGTACCCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTAGTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGAATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTCCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTATTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCCCAGTGTTAAAT---AATATTAAATTAATTTAAATAAAACTAAACGGACGCAGTATATTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAACGGTTTAACGAATATTTAACTGTCTTAAAAGAAACAATAAAATTTGAATAAGTTAAGATACTATTTAAAATTGTTAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTAGTTGGGGTGACTACCTTCTATTAAAACAAAGGTAAACATTAATTAATTTGTATAATTTATTAATTTAACAATTACCATGGTAGGTTATAATGACCCGTTA--CTTAAACAAAAATACATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAATTACAAGACCATATTTAAATTAAAGTTTATTACCTCGATGTTG---- Nemertesia_antennina CGAATTGTAGCTTCGAGAAGTGTCTTCAAGGTGGAGAGGCGTACTCAAGTTGCTTGGAAGAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTGCACAGTACCATCACCGCCGACGATGCACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAGACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAGTGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAGTGTCTCGGAGAGATTCAGGTCCGAGGGGGTCACGGCTGGAGTACAGATCCGAATGGACTGCGTTAGGTACAGGACTACTGCACTTCTCTTCGCTGAGAGTCAACAAATGTTGAGTGAGAGGCAGACCCGAATCGAAGGTGGCCGATCGGTGTTATAGCTAGATGCTTGGCATCTCTGACCTGACATGGGAGCGGAACATTCCTGGGGATGGCCATTC------------------------------------------------------------------GGCACAAAGTATCCAAGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGAGTGATCGAAACTCACAGGCGAAATGAAAGTGATTTAAGGTGAGATCTTGGTGTACGATGCGCATCATCGACCGACCTATTATCTTGCGATACAGGTTTGAGTAAGAGCACATATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAAGAAATTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGTTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATCAGGGATGAAACATTTTTGACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCCCACCTGCCTGACGGAGGTGGGACAGTGAATGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCAGAGTTAAGGTGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTTGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTACCTATACTCTGCCCACACCGTAAGCAGCCGTGTGGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGCAGAAGCACTTGGCGTGAGCCTGTGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAACGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCGTGTGAACAGCATTTGGACACGGGTTAGTCGATCCTAAGGATCAAGTTAACTCTGAGTGTAAGTGGGCAATCTTTGCCCGCCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGAACGCGGATATCAGTGTTACGGTAACGTAAGCGAACCCAGAGACGTCTTCGAGGACCCCGGGGAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGACCGTGGAATTTGCTTGCCAAGAGGTACGGTCCGCTGGTAAAGCCCTACATGTGCCGTAGGGTCCGGTGCGTTCTCGAAGGCCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGCCGGTCGGGC??GG--------CGGTCAGGGCTCGTTGGGACGCGACTCTCTGA-CCCTGTCCTTGGA----CGTAGCTT----GACCGACAATGAACGACTGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGACGGTTGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACGACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGACTGTACGCAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGATGTGGGAACGGAGGTCAAGCCTCCTCTTCTAGTGTTAACCTCGGGCGGGAGGACTCCAACCGGAGACAGTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAACGAGAACGGAAATCTCGTGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTCTTCCGAGTGTGAAGGTAGAGGTGTCAGACAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCATAAAAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------------T-AGCATACGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATCGTACAGAGTTACACGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGGTCCTGCAAGCAGGATGTATTTATCAGCGTTGAAACCAACT------------GGTGAGTCATGATAACTGTTCGAATCG-----CTCTCCGACGATGCTTCATTGAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTCGTGGCCTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAGTAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTGAAATCCTTTAACGAGGATCTAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATAAGCGTATACTAAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTTCGGGTCGGCGGTGGCGTCGCGACCTCCCGGCCAGTCTCTCTCGAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGCGCGTGGATTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCAGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTACGCTGTTTCTGTTGGTTTCGAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCTGCGAAAGACGAACGAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGTGGGAGTAATACACTCCCATTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAACTAGTTACGCCGTTTTCGAACGAAGTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGCAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGGATACAACGAGTATTCACCTGGGCCGAAAGGTCCGGGGAACCTTATGAAAGTCCATCGTGACAGGGATTGATCCTTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCGAGTCATCATCTCGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAACGGTTTAATGAGATCTCCGGATTGGCCTCCTTGCGCTGCGGTGCACTGCGTGGCCGAGAAGT----------------------GATGCCTGCCCAATGTGAAATTTT-ATAAACAAAAAAATAAACCAAAACTTAATGGCCGCAGTATTCTGACTGTGTTAAGGTAGCACAATCAATCGCCGCTTAATTGGCGGATAGTATGAATGGTAATACGAGGGTTTCACTGTCTCAAAAGAGATATAAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATCGTAAGACGATAAGACCCTATAAAGCTTAACTACGGTAGTTTACTTGGGGCAAGGACTTTTTAAAACAAAAAAAGTAAGCATAAATATATTTGTATAAAACATAGTTTTAACAATCAC-AATGTGGGCTATAATGACCCGTTTATTCTTAAAAAGCATTATTAAATAAAAGCTACTTTAGGGATAACAGGATAATTTCATCAAAGAGTTCCTATCGCCGATGAAGTTTGTCACCTCGATGTTGAATT Neoturris_breviconis CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATACACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGTTCACGATCCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATACACTGTCGAGATTCAGGCCGGTGACTGGTACGGCTGCTGTACGGATCTGAATGGACCGTGGTAGGTCACTGGTGGTTGCATTTCCCGGCAGTGTTCGTCAACAGGTGTTGGAAGGGTGATGAGCCCCGCAGGAAGGTGGCTGGTCAGTGTTATAGACTGTGGTGTGCGAGCTCGGATTCGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCTGGTCTCGCTCTTCTCAGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCGGCGGCTGGAGGGGCATCGGACACAAATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATAGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCTCTTGCCACGG-CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGGCTTGCTTAATTGAAGCAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGTCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGACGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAACGTAAAAAGCGTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGATCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGCGGCACCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGCGCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCTCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTGTGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGAT------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCCGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGAGGCTGGCCTTGACGGACAGTCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGCAACCTGCCCAATGTTTAAGCAAAAGAATAACAATCTTATAATAAAATTTAAAGGACGCAGTATCTTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTAATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATCGCACTGTCTTTAAAAAAATCATGAAATTAAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAACAAACGAAGACAAGCGTTAATAGACTTGTATAATACATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCCATAATGACCCATTAGGATTAAGTAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCATATCGAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Octophialucium_indicum CGAATTGTAGTCTACGGAAGTATTGTCAAGGCAATGTGTTGTGCCCAAGTTGCTTGGAACGGCATGTCGAAGAGGGTGAGAACCCCGTTTGCGGCACAAGC-TTGCTGACGAGATGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGAAATTAGCAATGC-TGGTAGAAATTCAGGTCGGGCGTGCGGTCGGTTTGGTTACAGATCCGAA-GGACTGTCTTGCTTCTGCTTGTATCGCACTTTTCTTGCCAGTGCGTCAACGAGTGTTCGGAGGGTGATACGTCCCGGAGGAAGGTAGCAGGCTTGTGTTATAGCCTCTGGTGAGC-GGCTCACGCCGGACAGAGGTGCAGTACGTGCTATGGGCTGGCCTCTTGTGTGAGTG-TGAGCATTGTAGACTGCGTAGTGTACATGAACTTCCGTGGCCCCATGGGTAAGGCACAAAC---GTGCTAAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCCCGGGCACAATGAAAGTGAATGGAAGTGAGATCTGCGCCCTCGCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCCTGACTTGCTTAATTGAAGCCAGGCACTGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGTGGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAATGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCATGCCGTTGGAGTTAAACACTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGCCGCAGGGAAACTCTGTTAGAAAGTGTGCTTTCTGGCACCGGCGAAAGGGAATCTGGTTAATATTCCAGAACCGGAACGCGGATATCACGTGTACGGTAACGTAAAGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTCGCTCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCGGCCTACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGAAGCGAAGTGGACAGTTCGG--CTTGACTGGACTGGCTGAGCAGTCTCTCTGGAACGACTCAGCTTTTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCTTATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGACGTCCTTAACGGGTAA--TTCTGGTGTTAACCTTGGACCCA-CGATCCGATTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATAAGCGTATGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACACCATTAGATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCTGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCTCGTCTTTAGTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGGTAGTCCCGACGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGTGCGGTCGGTCTGCCGCAACTGACTCGTGCTGTCTTCTCAGAGTCCTGCTGTGTACTTCACTGGTATTTGAATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCGGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCATAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTAAACGACCCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCTGGCAGTTTTCGAACTGAAAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTC-TAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGCAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTGGTGAGTACTTTGGATCGGCGCTATCGGAGTTGATTCCTTTAGACTGCTGAGAAGTCGCGCAAACCAATCTATTTAGAGTAACCTGCCCAGTGTTTAATTAATAGGATAAAAACTTAAAAACAAGATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATACTCCACTGTCTTAGAAAAAAAATAAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTTAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAATAACGAAGATAAGCGTTAATAAACTTGTATAATAAAAAAATTTAACAATTATTATAATAGGCTATAATGACCCGTTTTTACTGAGTAAAAATCAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGTCCATATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Olindias_sambaquiensis CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACTGATATCCGTGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGTGACAGTCCTGTTTGTGGCACTGATTTAGTTCATGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTCAGAGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGTTCTTCCGAGATTCAGATTGGTTCAGGTAACAGTGGCCGTACAGATCCGAATGGACTGTGTTATGTCTTCCTGTGTCGCACTTCCCGGCTGAACGTGTCAACAACTGTTAATGGAGCAAGAAGCCCCGCAGGAAGGTAGCTTGTGGGTGTTATAGACTGTGGTGTGCTGGCTTGATGTTGACAGAGGTGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCATCTCTACTGCCACTCGACTATAGTGGACTGCGTAGTGCACTTGAACTGTTGCATTTGGTGTAGATGTATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCTCGGGCATAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCTCTTCACCTCGGTCGCATCATTGACCGACTTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCTTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATTTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCGGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGAGATTAATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAAGTGGATCCGGCCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTACCTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTAACGGCTCACTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCT{CG}CTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATACGGGTTTCTATTGGTGATTCATGATAACTTATCGAATCGGGGCCCGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGTAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACCGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCTTGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGACCTTCTGATTGGCACCATCGCGGCTGGCTGTGACGGATGATCGAAAAGTTGTTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pachycordyle_pusilla CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTGAAGGCGGATACACGTGCTTAAGTTGTTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACAGGTACTGTTCACCATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACTGGGTGTGGGTACGTGTGTTGTGCAGATCTGAATGGACTGTGGCGTGTCACTCGCTGTCGCATTTCCCGTTGGTGTGCGTCAACAGCTGTTTGAAGGGCGATAAGCCCCGAGAGAAGGTGGCTTGTAAGTGTTATAGCTCTCGGTGTGCGAGTCTGGATTGGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCCCTCGTCTCAGTCAACCATAGCGGACTGCTTAGTGCGTTTGAACCGCGGCGGCTGGATGGGGAGAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCGTCTCCTCG---CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAACTGAAGTCGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCCGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGGGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCCGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCGGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGCGGAACCGACTCGGACTGGACTTAGAAGGCACTGCCCGTGAATAGGCCCAGCTTGTTCGGCAGACAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTATACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCTGGATTGGCGCCTTTGCGGCTGGCTGCGATGG--TACCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCCCATTGTAAAAATAAAAGAATAA-ACTCTTAAAAGAAGGTTTAAAGGACGCAGTATCCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTACACTGTCTCCTCAGAAATCTTTAAATTGAAATAAGTAAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGTGACTTTCTTCTATAATAACGAAGATAAGCGTTAATAAACTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCATTGGGTTTGAAAGATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTCTTAGAGATCATATCGAAGACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Pandea_sp. ----------------------------AGACGGATACACGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGTTCACGATCCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATACACTGTCGAGATTCAGGCCGGTGACTGGTACGGCTGCTGTACGGATCTGAATGGACCGTGGTAGGTCACTGGTGGTTGCATTTCCCGGCAGTGTTCGTCAACAGGTGTTGGAAGAGTGATGAGCCCCGCAGGAAGGTGGCTGGCTGGTGTTATAGACTGTGGTGTGCGAGCTCGGATTCGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCTGGTCTCGCTCTTCTCAGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACCGCGGCGGCTGGAGGGGCATCGGACACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATCGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCTCTCGCCACGG-CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGGCTTGCTTAATTGAAGCAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGTCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGACGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAACGTAAAAAGCGTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGATCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGCGGCACCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGCGCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCTCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCCGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGAGGCTGGCCTTGACGGACAGTCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pantachogon_haeckeli CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCATTTTTAAGGCGGTTGCGCATACTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTATGCGGTATCGGCTCTGTTCACAATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATTGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATTCGCTGGCGAGATTCAGATCGGACATGGCAACTGCCGTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGCGGGTCTGCAGTGGTCGCACTTCCCGCCAGTGAGCGTCAACAACTGTTAAGTGGGCGATAAGACCCATGGAAAGGTAGCGTGTGCGTGTTATAGTCTGTGGTGTTCCAGCCTGTTTTTGACAGAGGTGCAGCGTATGCTCGGGGCTGCCTTCCCCTTTTTCAATCGACCATGGTGGACTGCTTAGTGCGCCTGAACTGCTGTGGTTGACTTGGGTGTTTGGACACTATGCGCTAAGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGGGTCTTCG-GTGATTGAAACCCATGGGCACAATGAAAGTAAGGCTAAGTGAGATCTCTCTTTG-----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGAAGAAATTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGTACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCTTCAGAGTAAAACACTCTGAAGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGGAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGCTGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAATTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAAGGAAAGATTAATTTTAGCATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGGTGGATCCGGTCTGGACTGGACTAGAAAGGAACCGCTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAATGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGAATTAACACCA-GAGTGCAGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTATTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATGCGGGCTTTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGTCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGTCAGTTGGTCCGCCTCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGTGTATTCTCTTTGTTGGTGCACGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTC-ACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTGACGCAATTCCCGAATTGACTCACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGACATTCTGATTGGCGCTGCCGAAGCTGGCTCTGGCGGACGGCCGAAAAGTTTTTCAAATTTGATCATTTAGAGGGATCTGGTCAGTG---GAATTA---------------------AATTTAAACACACGCCTTAGCGTGAGGGTGATAATGTAGCATAATAAATTGGCATTTAATTGATGTCTGGAAGGAATGATGAAACGATTTTATAACTGTCTCAAAATAGA--ATAAAAATTAAATTAGTTAAGATTCTATATTTACTTATTAGACGAGAAGACCCCATAAACCTTTACTATGGTAGTTTGGCTGGGGCGGCAATCTTCTACAATAACGAAGATAATTATAAATTTTGTTGTTTAATCTAAAAATTTAACAA--AATTAGATATGGTATAATGACCTTTTTTAGTAAAAAAAAAATTAATTGATAAAAGGTACTTTGGGGATAACAGCGTTATTTAAATTTAGAGATGAAATCAAAATTTAGGTTTGCGACCTCGATGTTGAATT Pennaria_disticha ---ATTGTAGCCTCGAGAAGTGTTTTCAAGCCGGATGGGTTTGCTCAAGTTGCTAGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCAAGACTACCGGTCGCGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGCAGAGATTCAGACTGACGG-AGATGCGTGCGTTGTGTGGATCCGAATGGACCGCTGCGTGTCTTCTTTGGCCGCATTTCTCTGTGGTGTGCGTCAACATCTGTTGGAACAACGACAAGCCTCGCAAGAAGGTGGCCGATTGGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCGAGTTGGGGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCCTCTCTCAGTCGACCATAACGGACTGCTTAGTGCGATTGAACTGCTGCGGCTG-GGGGGATGAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCGCAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCTTCCACGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCAACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGGCGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCCTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGATTATCAGGAGATATGGTCCGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGTGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTTGTCGGGCTGGGATTTGAAGCGAGTGGATCCGACCTGGACTGGACTTGGGAGGAACCGTTCATGGATTGTCTCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGGTTCACGCCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTGCTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTAAAATCCTGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCTCAAACGGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATT-AAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACCGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCTCATGCACTTTATTGGTGTGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAAGACTTTGTTTATTTTGTTGGTTTCCGAAACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTAAACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCAGGCGATTTCCTAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCTGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAGCCGAAAGGTTTGGGTAATCTTATGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCTTCTGGGCT--GCCTGATGGCAGTTCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCATTGTATAAATAAAAATTTTAAATAATTGAAAATAAATTTAAAGGACGCGGTATACTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTAATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATAACACTGTCTTAAAAAAAACTATAAAATTGAAATAAGTAAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTTTAAAAAAACAAAGGTAATCATTAATTAATTTGTTTAATATATATATTTAACAATTACAAAAGTAGGAAATAATGACCCATTA-AATAAAAAAAGTATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCTTATCGAATACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Physalia_physalis CGAATTGTAGTCTATAGATTCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTA{AC}TTAAGT{AT}GCTTGGAACGG{CG}TCAT{CT}GTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGTTTT{CT}T{AG}TGAGTCGGGTTGCTTGGTAA{AT}GCAGCCCAAAAT{GT}GGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGC{CT}CTGTCGAGATTCAGACCGG?-------------???GTACGGAT{CT}CGAATGGACCGTGGC{AG}TGTCAC??---GTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACAGGT{AG}TTGGAAGGGTGATACGCC{CT}CGCA{AG}GAA{AT}G------------------------------------------------------------?????CGGGCTGGCTTCTGTT{CT}CCTCGG-TGACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTTC{AG}TCGGT{CT}GGGGGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCG{AG}TCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTT{CT}G{AG}TTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAATTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTACATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGA{GT}TGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACT{CG}GGAAGGAACTA{CT}TCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTC{AG}AA{CG}ACACTGTC{AG}GGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTG{CT}GAAGCAGAATTC{AG}CCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTCGGTCCGCCGCGACTGATTGGTCTGCTCTTCGCAAAGACTCCGCGTGCGCTTCGCTGGTGCGTGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAATTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGATTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAATCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAACGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGATTTAGTGAGATCTTCGGATTGGTATCGTCGCGTCTGGATGCGACGA--GGCTGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGATACCTGCCCAGTGTGTAATATAGGCATTAACTTTGCTTTTATTAAACTAAACGGACGCGGTAACCTGACCGTGGTAATGTAGCATAATCAGTCGCCATTTAATTGTTGGATAGTATGAATGGTTTAACGAGCATCTCACTGTCTTGAGAGAAACTATGAAATTGGATTCAGTTAAGATACTACTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTGACTAAGTTAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTTCTACATTAACGAAGGTATTCATTAATAAATTTGTATAACCCATGAGTTTAACAATTACTAAAGTAGGTTATAATGACCCGTTGTGTGTGTGAAAAAATAAATAGATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTAATCTTAGAGACCTTATCGAAGCTTAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Physophora_hydrostatica CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCCAGGCGAATGCACGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGTATCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAATTTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGCTACTAAGTACGTGCGTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGTGTGTCACGTAGTGTCGCATTTCCCGTCGGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGGGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGATGTGCTAGCTCGGATTCGACAGAGGCGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCAG-TGACCATAGTGGACTGCATAGTGCACTTGAACTGCGTTGGCTGGGAGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCGACTTCGGCGTATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATATTGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTTACCTGCCCAGTGTTAAAGTATAAGTTTATTACACTTAGAATAAAACTAAACGGCCGCGATATACTGATTGTGATAATGTAGCATAATAATTTGTCATTTAATTGGTGAATAGTATGAATGGTTATACGAATTTTTAACTGTCTTAAAAGAAAATATGAAATTGGAATAAGTTAAGATACTATTTTAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAAAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCCTTTTAGTAAAACAAAGGTAAACATCAAAAGATTTGTATAACAAATAAGTTTAACAATTATTAAAGTAGGTTGTAATGACCCGTTATTATAAAAAAAAAATTAATAAATAAAAGCTACTTTAGGGATAACAGAATAATTTTAACTAAGAGATCTTATTAAAGTTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Plumularia_hyalina CGAATTGTAGCTTCGAGAAGTGTTTTCAAGGTGGAGGGAACTGCCCAAGTTGCTTGGAAGAGCACACCGAAGAGGGTGACAGTCCCGTGCGCGGCAGCGCCACCGCCGACGATGCACTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAGACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTCAAAAGTACGTGAAACCGTCAGTGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAGTGTCTCGGAGAGACTCAGGTCCGAGGGGGTCACGGTTGGCGCACAGATCCG-ATGGACTGAGGTACGACCCCGTAGGCTGCACTTCTCTCCGCGGAGAGTCAACGAATGTTGGGTGAGAGGCAGATCCGAATCGAAGGTGGCCGGCCGGTGTTATAGCTAGATGCTTGGCATCTCTGACGCGACATGGGGACGGAACATTTCCGGGGATGGCC--------CTCGG--------------------AATG-----------------------------------------TTTCCAAAGTCGTTGGCGGTCAAATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGAGTGATCGAAACTCACAGGCGAAATGAAAGTGATATAGGGTGAGATCTAGGTGCCCGATGCGCATCATCGACCGACCTATTATCTTGCGATAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATATGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAAGAAATTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATTTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAGTTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTATCAGGGATGAAACATTTTTGACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCCCGCCTGCCTGACGGAGGCGGGACAGTGAATGAGCTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGTGCCCAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTTGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTACCTATACTCGGCCCACACCGCAAGCAGCGGTGTGGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTTGTGCCGAAGCGCTTGGCGCGAGCCTGCGTGGAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAACGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCGTGTGAACAGCACTTGGACACGGGTTAGTCGATCCTAAGGATCAAGTTAACTCTGAGTGTAAGCGTGCACTCGTGCACCGCCGAAAGGGGATCAGGTTAATATTCCTGAACCAGAACGCGGATATCAGTGTTACGGCAACGTAAGCGAACCCAGAGACGTCTTCGAGGACCCCGGGGAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGCACCGTGGAAGTTGCTTGCCAAGAGGTACGGTGCGCTGGTAAAGCCCTACATGTGCCGTAGGGTCCGGTGCGTCCGCGAAGGCCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAACAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGCCGGTCGGGCTGCGCCTGG---CGGTCGGGGCTCGTTGGGACGCGACTCTCTGA-----CCCCGCCAACGGACGTAGCTT----GACCGACAATGAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGACGGTTGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACGACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAGAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGAAAGTACGCAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGATGTGGGAACGGGGATCAAGTCCCCTCTTCTAGTGTTAACCTCGGGCGGGACGACTCCGACCGGAGACAGTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAACGAGAACGGAAATCTCGTGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTCTTCCGAGTGTGAAGGTAGAGGTGTCAGACAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCATAAAAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGA-------------------------------------------------------------------------CATGCATGTCTAAGTAT-AGCATACGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATCGTACAGAGTTACACGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAGGTCCTGCGCGCAGGATGTATTTATCAGCGTTGAAACCAACT------------GGTGAGTCATGATAACTGTTCGAATCG-----CTCTCCGGCGATGCTTCATTGAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTCGTGGCCTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAGTAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTGAAATCCTTTAACGAGGATCTAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATAAGCGTATACTAAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTTCGGGCCGGCGGTGGCGTCGCGACCTCCCGGCCAGTCTCTCTCGAAGACCGCGTGTGCCCTTTGCTGGCGCGTGTATTCGGGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCGGGATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTACGCTGTTTCTGTTGGTTTCGAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCTGCGAAAGACGAACGAGTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGTGGGAGTAATACACTCCCATTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAACTAGTTACGCCGTTTCCGAACGAAGTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGCAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGGATACAACGAGTATTCACCTGGGCCGAAAGGTCCGGGGAACCTTATGAAAGTCCATCGTGACAGGGATTGATCCTTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCGAGTCATCATCTCGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAACGGTTTAATGAGATCTTCGGATTGGCCTCCTTGCGGCGTGTTGCATTGCGTGGCCGAAAAGTTGCTCGAATTTGATCAT-----GATGCCTGCCCAATG-AAAATTTTAATAAGAAATTAAT-------TAACTAAATGGCCGCAGTATTCTGACTGTGTTAAGGTAGCACAATCAATCGCCACTTAATTAGTGGATAGTATGAATGGTAATACGAAAATTTCACTGTCTTAAAGTAAATAAAAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATCGTAAGACGATAAGACCCTATAAAGCTTAACTACGGTAGTTTACTTGGGGCAAGGACTTTTTAAATTAAAAAAAGTAAGCATGAATACATTTGTATAAATAACATTTTTAACAATCAC-AATGTGGGCTATAGTGACCCGTTTATACTTAAAAAACATTATTGAATAAAAGCTACTTTAGGGATAACAGGATAATTTCATCAAAGAGTTCATATCACTGATGAAGTTTATCACCTCGATGTTGAATT Podocoryne_carnea CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGTGTGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGATTCAGACCGGCGGCTGGTACGGGTGTTTTACGGATCTGAATGGACCGTGGCGCGTCACCGGTTGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAAGTGTTGAGAGAGCGATGAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCGAGTTCGGGCTCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCGGGCTTCTCCTTTCCCAGTCAACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACCGCGGTGGCTGGGAGGGAAGAATGCCAACCATGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCGTCGTCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTTAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAGGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGCGGATCCGACCCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGGTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTACATAGGCTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCATTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCCGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGCTTAAGTAAAAAAATGA-GCTTTTATAATAGGATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATTCTTCACTGTCTTAAAAAAGATCATGAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTACTATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAACAACGAAGACAAGCATTAATTAATTTGTATAATAAATAAATTTAACAATTACAAAAGTAGGCTATAATGACCCGTTATAATTTTATAATTATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCCTATCGAAGACAAAGTTTGTCACCTCGATGTTGAAT- Porpita_sp. CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTAAAACCGGATGCATGTGCTTAAGTTGCTAGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGATAATCCCGTACGCGGTACAGGCACCGGTCATGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGCTGCGATTCAGGCGTTCAATTCTCACAGGGATAGCACGGATCCGAATGGACTGTTTTTTGTTGTGGAGGGTCGCATTTCACAGTAGTGTGCGTCAACAACTGTTAGAAGTTCGATACGCCTTGCAAGAAGGTAGCTGGCTAGTGTTATAGCTTGTGGTG-GCTAGATTTGGTTTGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGTTTCTTTCTTCTCAGTCGACTATAGCGGACTGCACAGTGCGCTTGAACTGCTGCGGCTGAGGGGAT-GAATACACAC-TTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACAGAAACCCGCAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTC---TCTGG-CGCATCATTGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAATTGCAGGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCCTGTTGCCTATACTCAACCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGGCGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGTACCACACTTCTTGTGGTATCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGC-AAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACAGGAAGCGAGTGGACTCGACCTGGACTGGACTCGGATTGGACTGTTCGTGGATTGACCCAGCTTGTTCGGCTGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGACACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCCTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAACACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTTCTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAACTTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTCATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGAGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCAGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCATAACCTCAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTCCGGATTGGCGCTATCACGGCTTGACGCGATGGA-TGCCGAAAAGTTGACCAAACTTGATCATTTAGAGATACCTGCTCACTGATTGATT--TCTAATGGAAATTAGTAAATTTCGTTAAATAGATGCGGTATTCTAACCGTAATAATGTAGCATAATAATTCGCCATTTAATTGATGGATGGTATGAAAGGTCAAACGAGTACATCACTGTCTTAATAGAAGTTATGAAAATGGAATTAGTAAAGATACTATACTAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGTGACTGTTTTCTAAAATAACGAAAACGATCATTAATTAATTTGTATAACCTATAATTTTAACAGTTATTAAAATAGGAGATAATGACCCGTTATGTATTGTAAA-TATCTACAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATATTGTTTTAGAGTTCATATCAAGGACAAAGTTTATCACCTCGAT-------- Praya_dubia CGAATTGTAGTCTAGAGATTCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGTTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGTTGAGTACGCACGTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGCGTGTCACTTAGTGTCGCATTTCCCGGCGGTGTGCGTCAACAGGTATTGGAAGGGTGATACGCCTCGCAAGAAGGTGGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCTAGCTCGGATTCGATAGAGGTGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCGG-TAACCATAGCGGACTGCATAGTGCGTTTGAACTTCATCGGCTGGGAGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGC??CCCG------------------------------------------------------------CAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGGCTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGC??----------------------------------------------------------------------??AAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAATTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTAGTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGAT------CATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTTACCTGCCCAGTG--AAAATAAATTATTGAAATAATATTAACT-TATTAAACGGACGCAGTATCTTGACTGTAATAATGTAGCATAATAATTTGTCATTTAATTGATGAATAGTATGAATGGTAGAACGAATATTTCATTGTTTTAAAAAAACATATAAAATTTGAATAAGTTAAGATACTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTTTATTATAACAAAGATAAACATTAATCAATTTGTATAATATATAACTTTAACAATTATAAAAATAGGTTATAATGACCCGTTATATTAAAATAATTATAAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAACTAAAAGATCATATTGAAGTTAATGTTTATCACCTCTATGTTGAATT Proboscidactyla_flavicirrata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGTGGATACTTGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGCTGACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGATTCAGACTGGCGTGAAGTACAGGCGTTGTACGGATCCGAATGGACTGTGGTGTGTCACTTTGCGTCGCATTTCCCGGCAACGTGCGTCAACAGCTGTTGAAAGAGTGATAAGCCTTGCAAGAAGGTGGCCTGTGGGTGTTATAACTTGTG-ATGGTTAGCTCGGATTCGACAGAGGCGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCTCTTCTCAG-CAACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACCGATGCTTCTGAGGGGAT-GAATGCACACACTGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCGGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTTCTTTTTGA-CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGACTTGAAGCGAATGTACCCGTTCTGGACTGGACCTGCGCGGGAATGTCCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACGATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGATAAT-CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATACATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGACGGTAAGGTAGTGGCTTACCGTGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCATATT-GGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTAAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCTGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACAAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGCGGCTCGCTGTGACGGATGTCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGA-----------AAT{AT}-----------------AAATACTAAAATAGAATTAAACGGAAGCGGTAACTTGACCGTAATAATGTAGCGTAATCATTAGCCATTTAATTGGTGGATAGTATGAAAGGATAAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAAAATTTAAAATTAGAATAAGTGAAGATACTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTTTAAAAAAACAAAAACAAACATTAATTAATTTATATAATTTATAAATTTAATAATTACTAAAGTAGGTGATAATGACCCGTTGTTTCTTAATAAATTTTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTGTTAGAGTTCTAATTAAACACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Proboscidactyla_ornata ----------TCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGTGGATACTTGTGCTTAAGTTGCTTGGAACGGCATATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGTACTGCTGACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAAGAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGATTCAGGCTGACGTAGAGTACAGGCGTTGTACGGATCCGAATGGACTGTGGTGTGTCACTTTGCGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGATAAGCCTTGCAAGGAGGTGGCCTGTGGGTGTTATAACTTGTGATG-GTGAGCTCGGATTCGACAGAGGCGCAGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCTCTTCTCAG-CGACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGGTGCGGCTGGAGGGGATGAATGCACACACTGTGCTTAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCGGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCTCTCTCTTTTGACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATATAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAATGTACCCGTTCTGGACTGGACCTGCGCGGGAATGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGCATAGGTGGGATAAT-CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATACATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGACGGTAAGGTAGTGGCTTACCGTGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCATATT-GGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTAAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGCGGCTCGCTGTGACGGATGTCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAATCCTGCCCAGTGTCTAATTAATAATATTAAAATGTTATAATGAAACTAAACGGAAGCGGTAACTTGACCGTAGTAATGTAGCGTAATCATTAGCCATTTAATTGGTGGATAGTATGAAAGGATAAACGAATATTTCACTGTCTTAGAAAAGAATTTAAAATTGAAATAAGTGAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTGACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTTTAAACAAACAAAAATAAACATTAATTAATTTATATAATTCATAAATTTAATAATTACTAAAGTAGGTGATAATGACCCGTTATTTCTTAATAAATTTTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTGTTAGAGTTCTAATTAAACACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Pruvotella_grisea CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGTAAGTGCTCAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACCTGCACTGTTCACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGATTGGGAATTCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACATTAGAGATTCAGGCTGGTTGTTGGTACGAGTGTTGTACGGATCTGAATGGACTGTGGCGCGTCACTGGCTGTCGCATTTCCCTACTGTGTGCGTCAACAGCTGTTCGAAGAGCGATGAGCCCCGCGAAAAGGTAGCTGGCCGGTGTTATAGGTCGTGGTGTGCGAGCTCGGATTGGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTTGCCCCAGTCAAGCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACCGCGGCGGCTGGTAGGAC-GAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATCGAAACCCCCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTGTCCC-TTCGGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTTGGAGTAAAAAGCTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGGCGGAACCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGCACTGCTCGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGTATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATCAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCCGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGAGTCTTCATAGGTTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTATAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTATGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCATCGTGGCTGGCTGTGACGGATAGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTCAAATAAAAAAATAAAAATTTTATAAGAAAACTTAAAGGACGCAGTATCCTGACTGTGATAATGTAGCATAATCACTTGCCACCTAATTAGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAGTATTACACTGTCTCTTAAGAGATCATGAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTTAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTGGTTGGGGCAACCATCTTTTATAAAAACAAAGATAAGCATAAATTCATTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTAAAATGACCCATTAGATTTTAATAACAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGCTTTAGAGACCATATCGAAAGCAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Pseudocrypthelia_pachypoma CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGACGGATGTGCGTGCTTAAGTTGTTTGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTGGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGAACGGCGGGAGGTACTGGTGTTGCACGGATCTGAATGGACCGTACCATGTCACCCTTTTTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACACCTGTTGGAAGAGTGACAAGCCCCGCGAGAAGGTAGCTGGTCAGTGTTATAGGTTGCGGTGTGCGAGCTCGAGCCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCTTCTCTTTCTCCAGTCGAGCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCTGCAGCTGGGAGGAC-GAATGTACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGAACGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCG-TCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAAGTAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGACTGGATCCGACCTGGACTGGACCGGGAAGGAACTGGTCGTGAATTGGCCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTATTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCCTACATAGGTTTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCTGAAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGGGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGTCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATCGCGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTCGCTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ralpharia_gorgoniae CGAATTGTAGTCTCTAGGAGCGTTTTCGAAGCGGATGCTCGTGTTAAAGTTGCTTGGAACGGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTGCACGACACTGAAACCGACCACGATGCGCTTTCTACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAACAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGACTCAGAGCACAGGCGACTACCGGAGCCGCGCGGATCCGAATGGACTGCGGCTTGTCAGGCGCCCTCGCACTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAGGTGTTGGACGGGCGATAAGCTCGGCGAAGAGGTGGCTGGTCAGTGTTATAATTCGTCG-CTGCGAGCTCGGCTCTGACAGAGGCGCGGCACATGCTCGGGGCTGGCCTCTCCTTCCTCGGTCGATTGGGGCGGACTGCTTAGTGCGTTCTTGCCGTTTGATCCGGAGGGAA-GAGCGCACACGATGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGACTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCGTTC-CCTCGGCGCATCATTGACCGACTTATTCCACTCTTGGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTCGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAGAGCAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGCCCGATCTAGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTCGAGGTGCGGTAACGCAACTGAACCCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGGGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCATTACACTTCTTGTAGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTAATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAATGGATCCAGCCAGGACTGGACTTGGAAGGAACTAGACGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCTGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCATAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAGAAGACATAGAAGGTGTAGGATAAGTGGGACCGGTCGACAGTGAAATACCACTTCTTTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGGGCTTCACGGCCCAATTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGAGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC--------------------------------------------GGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGT-TTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCCACCGAAACTGACTTGTCTGTTCTTCGCGAAGACTACGCGTGCTCTTCATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGGCCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTGTCATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTA{AGT}ATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTCT---CCTTAACCGAAAGGTT{GT}GGGTAATCTTTTGAAAGTT{CT}GACGTGATGGGGATTGATCATTGCA{AGT}TTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTT{CG}TGATCGGCGTCAGTAAGACTGGTCTGTCTGCACTGTCGAGACGTTGCTCAAACTTGATCATTTA-----ACCTGCCCAATG--TAAGTTTAATTTTAAAATAATTAAAATAATATTAAATGGATGCGGTAACTTGACTGTAATAAAGTAGCATAATAATTTGTCATTTAATTGGTGAAAGGAATGAATGGTTAAACGAATATTTCATTGTCTTAATAAAA-TTTTAAAATTAAAATAAGTGATGATGCTATTAATAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTTACTATGGTAGTTTAATTGGGGCAATTATCTTTTATAAAAATAAAGATAAACATTAATTAATTTGTATAATAAATAGATTTAACAGTTATGATTGTAGGTTATAATGATCAATTA-AAATTTATAAAAATTAATAAATAAAAGTTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGTTCTTATCGATAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Rathkea_octopunctata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGCGTGTGCTTAACTTGCTTGGAACGGCAGATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACTTGCACTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACCGTCGAGATTCAGACCGGTGGTTTGTACGGGGGCCGTACGGATCTGAATGGACTGTGGTTCGGCACGGACTGTCGCATTTCCCGGCGGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGGAGGGCGAGGAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGCTGGTGTTATAGCTTGCGGTGTGCGAGCCCGGGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTC-GGGCTGGCCTCTCTCTTCACAGTCGACCATGGCGGACTGCGTAGTGCGCTTGAACTGCGGTGGCTGGAGGGGATGAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTTTCCGGTTCGC-CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGCTGAAACAGCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTTACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGTAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCAGAACGCGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTAATTTTCGCGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGACGGACCCGACTCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTAAGCGGAAGCGAGCCTCACAGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------TAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTCCGGGG-CCTTTCAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTACGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCATCGTGGCTGGCCGTGACGGACAGCCGAAAAGTTGCTCTAACTTGATCAT-----GTCACCTGCCCAATGTTAGACTCA--GAATGACCTTCTGATAATA-AACTTAAAGGACGCGGTATCTTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATTGTATGAATGGTTTAACGAATATTCCACTGTCTTTGTAGAGATCTTTAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTGTTTAAGCTTATAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTGGTTGGGGCGACCGCCTTTTACAAGAACAAAGGCAAGCGCTAATAAACTTGTAAAGATTACATTCTTAACAGTTATTAATATAGGCGATAATGACCCGTTACAAGACGATAACAATCAATGAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGGTAATCTTTTCCTAGAGATCTTATCGAAGAGAAGGTTTGCCACCTCTATGTTGAATT Rhacostoma_atlantica CGAATTGTAGTCTACGGAAGTATTGTCAAGGCGATGCGTCGCACCAAAGTTACTTGGAACGGTATGTCGTAGAGGGTGAGAACCCCGTGTGCGGTGTGGGC-TTGCTGACGAGATGCTTTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCGTTGAGAGATTCAGGTGGGCGTGAGGTCGTGTAGAGTTGCAGATCCGAA-GGACTGCTTTGCCTCCCTACGTATCGCACTTTTCTTTTCGGTGCGTCAACGAGTGTTCGAAGAGCCACACGTCTCGGAGGAAGGTAGCAGGTCTGTGTTATAGACTTCGGTG-ACCAACTCGCGTCGGACAGAGGTGCAGTGCGTGCTGAAGGCTGACCTCT-TGTGCGCGT-TAAGCATTGTAGACTACTTAGTGTACATGAACCTCCGTGCCCGGTGCGAGTAAGGGCAAAC---GTGCTAAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATCGAAACCCTCGGGCATAATGAAAGTAAATTGAGGTGAGATCTGCATCATCTGCACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTTTTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACTTGCTTGACTGAAGCCAGACACTGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCGTGGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCGCGCTGTTGGAGAAAGCAATACCAACAAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTGACGCAGCCTTTGGTGTGAACCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGTCGCAGGGAAATTCTGTTAGAAAGTGGGTTTTGTTACCTCGGCGAAAGGGAATCTGGTTAATATTCCAGAACCGGAACGCGGATATTACATCTACGGCAACGTAAAGGAACCCGAGGACGTCGGCGGTCGCTCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCGGCCTACGGCCCTTGAAAACTCGGGGGAGAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGAAGCGAAGCGGACAGTTCGG--TTTGACTGGACTGACTGAACAGTCTCTCTGGAACGACTCAGCTTTTTCGGCAGACGATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGTCTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAAT-CGCCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTGCGGAGACGTCTTGAACAGGTAA--TTCTGGAGTTACCTTCTCGAGGGCCAATCCGATTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATAAGCATTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACACTA-TAGATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCTGAGGAAAGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCTCGCCTCCAGTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGTGCTGACGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGCCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGTGCATTTGGTCTGCCGAAACTGAATCGTGCTGTCTTCTCAGAGTCCTGCTGTGTACTTAACTGGTATCTGAATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCCGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTACGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCATAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGCGGGCGTTACATGACTCCGTCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCTGGCAGTTTTCGAACTGAAAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAGCGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTC-TAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGGAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGTGCAAGTCATCAGCTTGCGCTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGTACTTTGGATCGGCGCTATGGAGGTTGATCTCTTTAGATTGCTGAGAAGTCGCGCAAACTAATCTATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rhizogeton_nudus CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCAAGGTGGATGCGTGAGCTAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGCAGAGGGTGACAATCCCGTGCATGGCTCAAACACCGCTCACGATGCACTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGCTGTCGAGACTCAGGCCCGGGGCTTGTATCGGCGTTGTACAGATCTGAATGGACTGTTGCGTGTTCACGAGTGTCGCACTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACATCTGTTGCGAGAACGACAAGACTCGCGGGAAGGTGGCTGCGCAGTGTTACAGACCGTGGTGCTCCAGTTCGGGCTTGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCAGTCAACCATGGTGGACTGCGTAGTGCATCAGAACCGCGGCGGCTGGTTGGGATGAGTGCACACATTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACCGAAACCCGCAGGCAAAATGAAAGTGAAGGCAGGTGAGATCCTGCCGCCTCGGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGGGTAAAATGCCTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGAAGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATCGCGTGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGTCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAAAAGATCTGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGACGGCACCGACCCGGACTGGACTGGGAAGGAACTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACGGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCAATTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTCTTATTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGCCTTCATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGCCAGTCGGTCTGCCGCAACTGACTGGTCTGCTCTTCGCAAGGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGACTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCAACTAGGGATCAGCGGGTGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAACCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCACCATCGCGGCTGGCTGTGACGGACTGTCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGTGACCTGCTCAGTGTATAATCCTTA-GATAACCTCTAATTAATTAGATTTAAAAGACGCACTATTCTGAGTGTGATAATGTAGCACAATCACTTGCCATTTAATTGGTGGATGGTATGAAAGGTTAAACGAGCGTTCCCTTGTTTTTAAGTAATAATATAAATTCAGAACCGTCAAGACGCGGTGAAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTCACTATGGTAGTTTGGTTGGGGCGACCGCCTTTTAAAAAAACAAAGGCCAGCATTAACTAATTTGTATAATATATTTATTTACCAGTTACTAATGTAGGCGATAATGACCCATT----TTATAAAAGCTTCAAGAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGGTAATTTTATAGAGGAGATCTTATCCTTGATAAAGTTTGCCACCTCGATGTTGAATT Rhopalonema_velatum CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCATTTTTAAGACGGAAGCGCATACTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCGTAGAGGGTGACAGTCCCGTATGCGGTATCGGCTCTGTTCACAATGTGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATTGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATTCGCTGGCGAGATTCAGATCGGACATGGCAACTGCTGTCGTACGGATCCGAATGGACTGTGGCTGGTCTGCTTTGGTCGCACTTCCCGCCAGTGAGCGTCAACAACTGTTGAGAGGGCGATAAGACCCGCAGAAAGGTAGCGTGTGCGTGTTATAGTCTGTGGTGTTCCAGCCTGTTTTCGACAGAGGTGCAGCGTATGCTCGGGGCTGCCTTCCCCTTTTTCAATCGACTATGGTGGACTGCTTAGTGCGCCTGAACTGCTGTGGTTGCTTGGGT-GTTTGGACACTATGCGCTACGGTTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCATGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCTTTG-----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGAAGAAATTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGTACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAAACCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCTTCAGAGTAAAACACTCTGAAGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGGAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGCTGATATTAGATCTGCGGTAACGCAACTGAATTCGGAGACGTCGGC{AG}GGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAAGGAAAGATTAATTTTAGCATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGGTGGATCCGGTCTGGACTGGACTAGAAAGGAACCGCTTGTGGATTGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAATGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGAATTAATACCA-GCGTGCAGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC-----ATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTATTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGTAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATGCGGGCTTTCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGTCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGTCAGTTGGTCCGCCTCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGTGTATTCTCTTCGTTGGTGCACGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTAAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTGACGCAATTCTCGAATTGACTCACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAATGAGACATTCTGATTGGCGCTGCCGAAGCTGGCTTTGGCGGACGGCCGAAAAGTTTTTCAAATTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rosacea_flaccida CGAATTGTAGTCTAGAGATTCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGTTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGTTAAGTACGGGCGTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGTGTGTCACTTAGCGTCGCATTTCCCGGCGGTGTGCGTCAACAGGTATTGGAAGGGAGATACGCCTCGCAAGAAGATAGCTGGTCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCTATCTCGGATTCGATAGAGGCGCAGCACATGCCTCGGGCTGGCTTCTGTTTCCTCAG-TAACCATAGCGGACTGCATAGTGCGTTTGAACTTCATCGGCTGGGAGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGG????T-------------------------------------------------------------GCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGGCTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAATGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTCGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAATTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTA????A-----------------GATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTAGTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCTAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCACTTGGTCCGCCGCAACTGAGTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TATCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sarsia_nipponica CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTCAAGC{CT}GGATGTCTGTGCTCAAGTTGTCTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCTCAAACACCGGTCACGAAGCGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGTCGAGATTCAGGCCGTGTGGGGTTAGCGGTGCTTTGCGGATCCGAA-GGACTGCGGTGTGTTCTTCTCTGTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACAACTGTTGGGAGGGTGAAGAGCCCCGGGAGAAGGTGGCTTGCGAGTGTTATAGCTCTCGGTGTGCGAGCTCGCGCCCGACAGAGGCGCGGTGCATGCCCCGGGCTGGCCTCTCCTTC{CT}TCGATCGACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTGTTGTGGTCGGGG?GGATGAGTGCACAAAT-GTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACCGAAACCCGCGGGCGTAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCCCTCTT-------CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAGTTGAAGTAGGGCAATGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTTAGAGTAAAAAGCTCTAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCTCGATCTCGAGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTGAATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCTGACGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTCTCGCTTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTTGTCGGGCTGAGACACGAAGCCAGTGGATCCGACCCGGACTGGACTTGGAAGGAACCGCTGGTGGACTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGC{CG}GCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGTGGCTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGATTGGGTCAGTTGGTCCGCCGGAACTGGCTGGTCTGATCTTCGCAAAGACTACGTATGTGCTTAGTCGGTACGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCCGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTTTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCGCCAGAACGGCTTGACGCTTTGGACTGCCGAGAAGCTGATCAAACTTGATCATTTAGA-------------TGATAAATTAAAATTTTAGTAAAATTTAAATATAATTTAAAGGACGCGGTATCTTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAGTATAACACTGTCTCAAAAGAAATTATGAAATTGGAATAAGTAAAGATACTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCTTTTTAGAATAACAAAAGCAAACATTAATTAATTTGTATAATTTATTAATTTAACAGTTACCAAAGTAGGTTATAATGACCCGTTTCAGTTTAAGAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTCTAGAGATCATATCGAAGATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Scrippsia_pacifica CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTCAAGCCGGATGTAGTCGCTCAAGTTGTCTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCGATCACACCGGTCACGAAGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTCGTAGAGATTCAGGCTGCGGTGGACTACTGGCGTTTTGCAGATCCGAATGGACTGTGACGTGTCTGTTTGCGTCGCATTTCTCTGCGGCGTGCGTCAACAGCTGTTAGGAGGACGATGAGCCCTGGGAGAAGGTAGCCAGCCGGTGTTATAGCTCTCGGTGTGCGAGTTCGCGCCTGACAGAGGCGCGGCACATGCTCAGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCAGTCAAGCATAACGGACTGCAAAGTGCGTTTGAACCGCGGTGACTGAGGGGAT-GAGTGAACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCAAGTCTTTGGGTGATAGAAACC-GCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTACGTG-TTACTACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCAACGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTTGGAGTAAAAAGCTCCAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGACGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTACCAGGAGATATGGTCTGACGGTAAAGCATCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTTCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTCTCGCTTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTTTGTCGGGCTGTGGCTTGAAGCCAGCGGACCGG-CTCGGACTGGACCGGGCAGGAACTGTTGGTGGATTGACGCAGCTTGTTCGGCAAGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCGCGGCTCAATTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCAGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGATCTTGATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAACGGGTCAGTCGGTCCGCCGTGACTGGCTGGCCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAACGGTGCGTGGATTTTCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTATTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCCGTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACGCGATTCTCGAATCGGTTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTAACCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTGGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCGTCGTTTCTTGAGGTGATGGA-TGCCGAAAAGTTGCTCTAACTTGATCATTTAGAGTGACCTGCCCAATGATTAAATAACATGTTAAAATCATTTTAAAATAACTTAAAGGACGCGGTATCTTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCACTTAATTAGTGGATTGTATGAATGGTTAAACGAATATAAAACTGTCTCGAAAAAGATTATAAAATTGGAGTAAGTAAAGATACTATTATAAATTATAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGATAAACATTAATTAATTTGTATAATTAATATATTTAACAATTACAAACGTAGGTAATAATGACCCGTTTTCCTTGTAGAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGATCCTATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCGATGTT----- Sertularia_cupressina CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCACGGTGGAGACTCGTACCCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGCGGTATGGTCACTATCCACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCCAATGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCGGTAGAGATTCAAGTCGGTGGCTAACCGGCTTCAGGTACAGATCCGAATGGACTGTGTTGTGTCGGTCGTCGCTGCACTTCTCTGCCGTAGGCGTCAACAAATGTTGGAACAGTGAGAACTCTCTGCAGGAGGTGGCCGATTGGTGTTATAACT-GTAGTTTAGAAGCTGGGGTCCGACATGGGTGCGGTGCGTGCTCTGGGCTGGCTGCTCTTGCTCCGC-TGACCATGATGGACTACGTAGTGCATTTGAACTTCAGTTGGTGTGGGAATGCAGTACAAAC---GCACCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTATGCGAGTCTTAGAGTGACCGAAACTCGATGGCGCAATGAAAGTAAA---AGGTGAGATCTGTTCTCTCG---CGCATCATCAACCGACTTAGTCTACTCTTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCATACGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGAACGAAACGTTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCTTGATAGAGGCCAGACAATGAATGAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGCTATGGTAACAAACAGTAGTGAGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCCACGAAGCACTTGGCGTGAGCCTGTGTGGAGCGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAGGCGTCTAATTTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGAACTACGGTAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGCGGTAACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCGTTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGTTGCTGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCCGGGCACTCTCGACTTGACTGGGCTCGTTGAGAGAACTCGGTGGAAGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAACCCCGTGCGGGTCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCAATGTTAAATTATGTAAATAAAAATTACGAAATAAAATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAAACCCAAAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTTAGATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTAAAAAAACAAAGATAAGCGTAAATAAACTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATATTTTAGTAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGATCTAATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Sertularia_perpusilla CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCAAAGTGGAGATGCGTGCCCAAGTTGCTTGGAAGAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGAGGCACCGTCACCGCCCACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATACGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCCAATGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCCTGTAGAGATTCAGGCTGGCGAGGCACCTGTGAGCTGTGCAGATCCGAATGGACTGTTGTGT----------GCTGCACTTCTCTGCTGTGGGCGTCAACAAATGTTGGAAGAGCGAGAACCTTCTGCAGGAGGTGACCGGTCGGTGTTATAACTGCAGTTTCGGCAGCTCGGGTCCGACATGGGCGCGGTGCGTGCTCGGGGCTGGCGGCTCTTGTCCCGC-TGACCATGGTGGACTACTCAGTGCACCTGAACTTCAGTGTGTGCAGGAGTGCGGTACAAAC---GCACCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTATGCAAGTCTTAGAGTGACAGAAACTCGATGGCGCAATGAAAGTGAA---AGGTGAGATCTGTCTTCCACGGGCGCATCATCGACCGACCTAATCTACTCTTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCATACGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGCACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGACTAGAGGTCTTAGGAACGAAACGTTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCCTAATAGAGGCCAGACAGCGAATGAGTTCCATGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGCTGTGGTAACAGACCACAGTGAGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCCACGAAGCACTTGGCGTGAGCCTGTGTGGAGCGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAAGTGTCTAATGTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGAGATACGGCAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGTGGTAGCCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAAGTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCGTTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCGCTGCCAAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCTGGGCACTGTTGGCTTGGCTGGACTTGCAGACAGAGACCAGTGGAAGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGTTGAGTGGAAACACTCACTTTCTAGCGTTAATCCCGCGAGGGCCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTAACCTGCCCAATGTTTAATAATTTAACTAAAATTTAAAAAATAAAGTTTAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAAACCAAAAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTAAAATAACAAAGACAAGCGTAAATAAACTTGTATAATTAATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATAAACTAGTAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGACCTAATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Solanderia_ericopsis CGAATTGTAGCCTCGAGAAGTGTCTTCAAACCGGATGTACGTGCTTAAGTTGCTCGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGTACAGACACCGGCCCCGAGTCACTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACAAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGCTGAGATTCAGGTACTTTTCGGTTACTGGCGTTGTATGGATCCGAATGGACTGTTGCGTGTCTTCTGATATCGCATTTCCCAGTAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGCGAGAAGCCCTGCAAGAAGGTAGCTGATCAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCAAGTTCAGGTCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCGGTCGACTATGGCGGACTGCATAGTGCGTCTGAACTGAGGTGGTCGAGGGGAG-TTGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATG?TTTCAT?CGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTT?GGGTGA??GAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTCC{AT}TACA---CGCATCATTGACCGACCTTATCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACTTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGGTGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGC{AG}AGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCTGACCTGGACTGGACTTGGAACGAACCGTTCGTGGATTGACCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGACACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTC{CT}GAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCC--CTTTATGAGTTTTAAGC{CT}A{AG}AGGTGTCA{AG}AAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATC----??AAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCC---------------------------------------------------------CATGCATGTCTAAGTA{CT}AAGC{AC}{CT}{CT}{AT}{CG}TA{AC}{GT}GTGAA{AC}CTGCG{AG}A{AT}GG{AC}TCA{CT}{CT}A{AG}{AG}T{CT}AGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTCTCCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCATAA-AGGTCTCGCAACTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTACGTGTGCCCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGA--GTTATATAGGCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCAGCTAAATAGTCACACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGCAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTTGGATTGGCGCTGTCACGGCT----------------------------------------------GTTACCTGCCCAATGTATAAATAAAGAAATAAAAGTACTATAATTAAACTAAAAGGACGCGGTATCCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTATAACGAATACATCACTGTCTCAAAAAAATTTATGAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTAAGACTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCTTTCTAAAATAACGAAAGTAAGCATTAATTAATTTGTTTAATTTATAAATTTAACAGTTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATTTATAAGTAATAATCAGTAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATCTTGTTCTAGAGATCCTATCGAAAACAAGGTTTATCACCTCTATGTTGAATT Solanderia_secunda CGAATTGTAGCCTCGAGAAGTGTCTTCAAACCGGATGTACGTGCTTAAGTTGCTCGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGTACAGACACCGGCTACGAGTCACTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACAAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTGCTGAGATTCAGGTCACTTTTCAGTTACTGCGTTGTACGGATCCGAA-GGACTGTTGCGTGTCTTCTGATATCGCATTTCCCAGTAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGCGAGAAGCCCTGCAAGAAGGTAGCTAGTTAGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCGAGCTCAGATTCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCCTTTCTCAGTCGACTATGGCGGACTGCATAGTGCGTCTGAACTGGGGTGGTTGGAAGGGAGTAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGACAGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAA---AAGTGAGATCTCTCCTTCCTGG-CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACTTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAACCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTAGTGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCCTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGGACTTGAAGCGAGTGGATCTGACCTGGACTGGACTTGGAACGAACCGTTCGTGGATTGACCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGACACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCCTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC----------TAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTCTCCTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTCAA-AGGTCTCGCAACTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTACGTGTGCCCTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGA--GTTATATAGGCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCAGCTAAATAGTCACACGATTTCCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGCAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTTGGATTGGCGCTGTCCCGGCTTGCTGAGATGGA-TGTCGAAAAATTGACCAAACTTGATCATTTAG-GTTACCTGCCCAATGAACAAATCAAGAAATAAAAGTACTCTAAGTTAATTCAACGGACGCGGTATCCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTATAACGAATACACCACTGTCTCAAAAGAAATTATGAAATTAGAATAAGTGAAGATACTATTTAAGACTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTCACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGCTTTCTAAAATAACGAAAGTATGCATTAATTAATTTGTCTAATCCATAGATTTAACAGTTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATCTAAAAGTAATTATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATCTTGTTTTAGAGACCCTATCGAAAACAAGGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Solmissus_marshalli CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTCTTCAAGGCGGCTACCCGTGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTTCGCGGTGCCGGTACCGTTCACGATGCGCTTTCCATGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTTCGTCGAGATTCAGGCGGGCGTTGGGAACGGGCGCTTCGCGGATCCGAATGGACCGCGGCGTGACTCTCGACGTCGCACTTCCCGACGGAGCGCGTCAACAGCTGTTGGGAGGGCCAAAAGTCTCGCGGAAAGGTAGCTTGGGAGTGTTATAGTCCGCGGTGTACCAGCTCGGGCCCGACAGAGGCGCAGCGCATGCCCTGGGCTGGCGTCCTCGCGCCCGATCGACCATAGCGGACTGCTCAGTGCGCTTGAACTGCTGTGGTCGCGTGGGT-GATGGCACACTATGCGCTTCGGCTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATCGAAA-CCTCGGGCACAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTGTGACCTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGACGAAAGTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCCTCAGAGTAAAAAACTCTGAGGAGTAGGAGGGCGTGGTGCTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGGCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCGATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTCATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGACAGGAGATATGGTTCACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGGGACTTGAAGCAGACGGAACGAATTTGGACTGGACTACGTTTGATCTGTTTGTGGAAGGGCTCAGCTAGATCGGCAGGCGATTAACAACCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAACGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGGGCTTAACGGCCCACTTTCTAGTGTTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTGTGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTAACAACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAGCCAATGCGGGTTCCACTTGGTGATACATGATAACTTATCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGTACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTATTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGAGCGTCTTGCGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCGCGCGTTTCTCGAAACGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGTAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTCCGTGAACACTTGGGATTGGCGCGAGTGGGACTGGTCTCGCTTGACTGTCGAGAACTCGTG-TAACGCGATCATTTAGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solmundella_bitentaculata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATACGCGCGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTTTGCGGCGCCGGTTCTGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCTCGTCGAGATTCAGGCCGGCGTTTGGAACGGCCACTTCGCGGATCCGAATGGACCGCGGCGGGTCTCCGAGCGTCGCACTTCCCGGCGGGGCGCGTCAACAGCTGTTGGGGGAGCGAGAAGCCGCGTGGAAAGGTAGCTCGTGAGTGTTATAGTCCGCGATGTGCCAGCTCGGGCCCGACAGAGGCGCAGCGCATGCTCGGGGCTGGCGTCGTCGTGCCCGGTCAACCATGGCGGACTGCTTAGTGCGTCTGAACCGCGGTGGTCGGCGTGGCTGTACGCACACTATGCGCTTCGGCTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATTGAAACCCTCGGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTTCCAGTTCGCCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGACGAAAGTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCCTCGGAGTAAAAAACTCCGAGGAGTAGGAGGGCGTGGGGCTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGGCCCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATTCTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTCATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGACAGGAGATATGGTTCACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGACGGAACGAATTTGGACTGGACTACGTTTGTACTGTTTGTGGAAGGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAACGCAACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGCATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAGCCAATGCGGGTTCTACTTGGTGAAACATGATAACTTATCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTCTAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGTACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCACTGGTACGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTCTTGCGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACGCATTTCTCGAAATGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTGGATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCAACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAGATTGAGACTGGCGCCGGCGCGATCGATTGCGCTGGACTGCCGGAAACTTTTTCAAACTTGATCATTTAGAGTAGCCTGGTCAGTGTATAAATAA---------------------TAATTAAACACACGCCTTATCCTGAGGGTGATAATGTAGCATAATAATTTGACGTTTAATTGGCGTATTGTATGAATGGTATTACGATTCTGTTATTGTCTCAGTTTATATATATAAATTGAAGTATATTAAAATGTAGTTATATAATATAAGACGAAAAGACCCCATAAACCTTTACTGA---AGTTTAACTGGGACGGTTGTCTTTTAAAA-AACAAGGA-----------------ATAT--------------ATATTTTTCAAATAAGAATGTATTGACC-ACTTTTATTTAAAAAAA-TAAAAAGATAATAGGTACTTTGGGGGTAACAGCGTAATATATTATTGAAGATGATATTTGATTGTATGCTTGCGACCTCGATGTTGAATT Stephalia_dilata CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTTGCTTGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGTTCAGTACGGGCTTCTTACGGATCCGAATGGACCGTGTCGTGTCACTTAGTGTCGCATTTCCCGTCGGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAAGAGTGATACGCCTCGCAAAAAGGTGGCTGGCCAGTGTTATAGGTTGCGATGTGCTAGCTCGGATTCGACAGAGGCGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGCTTCCTCAG-TGACAATAGCGGACTGCATAGTGCGCTTGAACTTCCTCGGCTGGGAAGCAAGAATGCACACTATGTGCTCAGGTTGTTGACGGTCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTTGACTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTCGACTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGACAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAGTTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGATCGTGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTTACGGCTCATTTTCTAGAATTAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------???AATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTGAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCCCAGTG--TTAATAAAAATATTAAATTATTTTAATAAAATTAAACGGACGCAGTATCTTGACTGTGATAATGTAGCATAATCATTTGCCATTTAATTAATGGATAGTATGAAAGGTTAAACGAATATTTCACTATCTCAAAAAAAAATATAAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTATAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTTTATTAAAACAAAGGTAAACATTAATTAATTTGTATAATTTATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGTTATATTGACCCGTTATTATAAAACAAAAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAACTTAGAGATCCTATCGAAGTTAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Stephanomia_amphytridis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGTCGAGATTCAGACCGGTGCT?AGT?CGGGCTTCGTACGGATCCGAATGGACCGTGGCGTGTCACTTAGTGTCGCATTTCCCGTCAGTGTGCGTCAACAGGTGTTGGAA-----------------------------?TCAGTGTTATAGCTTGTGATGTGCTAGCTCGGATCCGACAGAGGCGCAGCACATGCCC-----------------------TC????ATAGCGGACTGCATAGTGCGC--------------------------------------------------------------------????CGACCCGTCTTGAAACAC????T------------------GCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTT?--?TTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTG?--------------------------------------------------------------------------------------??AAATGGATGGCGCTC{AG}AGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTT{CT}AAAGTGTCCAATCTTGG{AG}CCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTAGATGTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCACGTCTGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAG???-------------------------------------------------------------------------------------------------------?CCTGGACTGGACTGGGAAGGAACTATTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGC?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------??????CTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTG{GT}GGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTG{GT}GAAGCA{AG}AATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAATTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGAGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGGCTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCACCGTCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCCCAGTGTTTAAATAATAAATTAAATTTTACAAAAAAAAATTAAACGGACGCAGTATCTTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCATTTGCCATTTAATTAATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAAAAATTATGAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTAAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTAAGTTAGTTTAGTTGGGGCGACTACCTTTTATTTAAACAAAGGTAAACATTAATTAATTTGTATAATATATAAATTTAACAATTATAAAAATAGGTTATATTGACCCGTTATTAATAAATAATAATTAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGAATAATTTTAATTTAGAGATCACATCGAAATTAAAGTTTATTACCTCTATGTTGAATT Sulculeolaria_quadrivalvis CGAATTGTAGTCTATAGATTCGTTTTCAAGGCGAATGCGCGTACTTAAGTAGCTTGGAACGGCTCATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGTACTGGCATCGTTCACGATGCGTTTTCTGTGAGTCGGGTTGCTTGGTAATGCAGCCCAAAATTGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCTGTCGAGATTCAGACCGGCTTGGGGTACTTTTGTCGTACGGATTCGAATGGACCGTGGCTTGTCACCCTTTGTCGCATTTCCCGGCAGTGTGCGTCAACAGGTATTGGAAGGGTGATACGCCCCGCAGGAATGTGGCTTTAGAGTGTTATAGACTGTGGTGTGCTAGCTCGGATTCGATAGAGGCGCAGCACATGCCCCGGGCTGGCTTCTGTTCTCTCGGGTGACCATAGCGGACTGCGTAGTGCGTTTGAACTTCATCGGTCGGGGGGCAAGAATGCACACTATGTGCTTAGGTTGTTGGCGATCATATGGTTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATTGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGCAGGTGAGATCTCTTCGGTTTCGGCGCATCATCGACCGACCTCTTCTAATCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAATTCCGTTTCAAAGTGTCCAATCTTGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAAAATTCCCGAACCAGAACGTGGATATTACATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCTGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGACTCGGAAGGAACTACTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAAAAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAAGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCGGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACCGTGAAAGCGTGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGCGAAGCAGAATTCGCCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTATTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGGGTTTTTCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTATAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCTCGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAGTGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGCTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTGTTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCCATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTCTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGTGGCTCAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCATGCGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCACAATCGCGGCCGGAAGTGATGG--TGCCGAAAAGTTGCTCAAACTTGATCATTTAGAGAAACCTGCTCAGTGAGAAGATTATATTCTTGATAGGGTAAATTCTGGTTAAACAGCCGCCCAAATCTAAAGGGTGTGAAATAGCATAATCGGATGCCGTTTAATTGGCGGAGAGT-TGAATGGATTCACGAGTGCGAAGCTGTCTTGAGCAAAA----GATATTGAAGTAAGTGAAGAAGCTCGCTCCAGCTATAAGACGAAAAGACCCCGTGAAGCTTAACTATGGTAGTTTTGATGGGGTGTTAGCACGTTAAATGAACATGG------ATTCATGCAAGAGTGTAATTAACCTATTTAACAGAGATAAAGATCGTTTA-AGTGACCCGCCTATTTTTTGAGATAA-CAAAGGATAATAGCTACTCCGGGGATAACAGGGTAATTGTTATCAGGAGTTCTCATTTTGGTAGCCGTTTACCACCTCGATGTTGAATT Tetraplatia_volitans CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTCTTCAAGGCGGATACGCGCGTTCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCATAGAGGGTGACAGTCCCGTTCGCGGCGCAGGTTCCGTTCACGATGCGCTTTTTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTGAATATTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGTCTCATCGAGATTCAGACCGGCGCTCAGAACGGTCGCTTCGCGGATCCGAATGGACTGCGGTGTGTCTCCGAGTGTCGCACTTCCCGGCGAGGCGCGTCAACAGCTGTTGGAGGAGTGAGAAGCCACTTGGAAAGGTAGCTCTGGAGTGTTATAGTCCTAGATGTGCGAGCTCGGCTTTGACAGAGGCGCAACGTATGCTCGGGGCTGGCTTCCCTACGCCCGATCTACCATGGCGGACTGCTCAGTGCGTTTGAACCGCTGCGGTTGTGTGGAT-GAATGCACACTATACGTTTCGGCTGTTGGCGATCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGATCGAAACCCATGGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCCCTTCTACTGTGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGTCAGACGAAAGTCTGATGGAAGCCTGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCTAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCCTCGGAGTAAAAAACTCCGAGGAGTAGGAGGGCGTGGGGCTAGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACTGGCCCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCGATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTCATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTCGGAAACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGACAGGAGATATGGTTCACCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGAGTGATTTTCACGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTTGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCAGACGGAATGAATTTGGACTGGACTACGTTTGATCTGTTTGTGGAAGGGCCCAGCTAGATCGGCAGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGATGGGACAACGCGACAGTGAAATACCATTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCTTCACGGCTCACTTTCTAGCATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCAAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAGCCAATGCGGTTTCTACTTGGTGAAACATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATATTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTCGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGTACCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCTCAACTGGCTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAGTTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAATTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGAGCGTCTTGCGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTGTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTCACGCATTTCTCGAAATGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTCTTATCCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGAAATTGGGACTGACGCGGCCGCGAACGGTCGCGGCTGACTGTCGGGAACTCTTTCAAACTTGATCATTTAGAGTTA-CTGGTCAGTG------------------------------ATATTAAACACATGCCTTAATCTGAGGGTAATAATGTAGCATAATTAATTATCGTTTAATTGACGAAGAGTATGAATGGTAAAAC-ATTTTTTAATTGTCTCAATATAAAATATTAAATTAAAATA-GTGAAGATACATTTTAATATTATAAGACGAAAAGACCCTATAAATCTTTACTATGTTAGTTTAACTGGGACAGTTAACTCTTATTA-AATAGAG------------TATATT------------------ATAATTTCTAACATGAATTATTATGACCACTTGTAATAAAATATAATATATAGAACAAAAGATACTTTAGGGATAACAGCGTTATTTTTTTATAATTTTTTTA----TAAAAAAGTTTACGACCTCGATGTTGAATT Thuiaria_thuja CGAATTGTAGTCTCGAGAAGTGTTTTCACGGTGGAGACTCGTGCCCAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAGAGAGGGTGACAGTCCCGTGTGCGGTATAGTCACCATCCACGATACACTCTCCACGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATGGACACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAAAGTTAAAAGTACGTGAAACCGCCAATGGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCTCGGTAGAGATTCAAGTCGGTGGTTGGTCGAGGTG-AGTACAGATTCGAATGAACTGTGCTGTGCCAGCTGTCGCTGCACTTCTCTGCTGTAGGCGTCAACAAATGTTAGAACAGTGAGAACTCTCTGCAGGAGGTGGCCTTGAGGTGTTATAACT-GCAGTGTTGAAGCTGGGGTCTGACATGGGTGCGGTGCGTGCTCGGGGCTGGCTGCTCTTGCCCCGC-TGACCATGATGGACTACGTAGTGCATTTGAACTTCAGTTGGTGTAGGAATGCAGTACAAAC---GCGCCAAGGTTGTTGGCGGTCAAATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTATGCGAGTCTTAGAGTGACCGAAACTCGATGGCGCAATGAAAGTAAA---AGGTGAGATCTGTTCCTTCG---CGCATCATCGACCGACCTAATCTACTCTTAGACAGGTTTGAGTAAGAGCATACGTGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGTGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGAACGAAACGTTCTTAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGTCTGACCTGCTTGATAGAGGCCAGACAATGAATGAGTTCCAAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTAGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCTACCGCTATGGTAACAAACAGTAGTGAGTAGGAGGGCGTGGTGGTTGCCACGAAGCACTTGGCGTGAGCCTGTGTGGAGCGGCCACTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGCAAACGCTGTGTCAAGGCGTCTAATTTTAGACCATCGAAAGGGAATCAGGTTAATATTCCTGAACCGGAACGCGGAT-TTAGAACTACGGTAACGTAAACGAACCCAGAGACGTCGGCGGTAGTCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATTTGATTGCCAAGAGATATGGTCCGTTGGTAAAGCTCTACACCTCTTGTAGAGTCCGGTGCACTGCTGAAGACCCTTGAAAATCTGGGGGAGAGAATGATTTTCGCGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTCGAGTCAGTCGGGCTGAGACTCGAAGCCGGGCACTCTCGACTTGACTGGGCTCGTTGAGAGAACTCGGTGGAAGGACCCAGCTAGTTCGACTGGCAATTAACGACCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAGGGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGG--CAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTCCTTTACTTATTCGGTGAGGCGAAGGCTGAGTGAACAC-TCACTTTCTAGCGTTAACCCCGTGCGGGTCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATTGTTTACTTGATTGTACCTTCTTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGAGTAAAAACCAATG-GAGTCATTCAAGATGACTCATGATAACTGTGCGAATCGCGGCCCGTGCCGACGATATTTCTTTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTACGGTAGTGGCCTACCATGGTTTTTACGGGTGACGGAGAATCAGGGTTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGGAAATTACCCAATCCCAATTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTCACAGGTCTCGCAATCGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCAATGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCATTAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGTGTGGGCCAGTCGGTCGGCCGCAACTGACTGGTTCGCTCTTCTCAAAGACTGCACGTGCCCTTCGCTGGTGTGTGGATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAGGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACCTCGCCTATTTCGTTGGTTTTACGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGACCTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCGTAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGTGTTATACGACCCCGTTGGCACCTCACGGGAAACCAAAGTGTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATAGTCGCAAGGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTGACCAGCTAAATAGTTACGCAATTTTCGAATTAAGTAACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGAAAGAAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGTGCTACACTGGTGAATACAGCGAGTATTTCCCTTGACCGAAAGGTCTGGGTAATCTTCTGAAAGTTCATCGTGACAGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAAGGCGAGTCATCATCTCGCTTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCTGGATTGGCGCCTTGGTACCTGGGTCCAACGGTTTAGCGAGAAGCTGCTCGAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGTTAAATTACGTAAATAAAAATTACGAAATAAAATTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTTCACTGTCTTAAAAGAAACCAAAAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTTAGATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTTTAAAAAAACAAAGATAAGCGTAAATAAATTTGTATAATTAATTTATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATATTTTAATAAAAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTATTTTAGAGATCTAATCGAAAATAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Tiaropsidium_kelseyi CGAATTGTAGTCTCGAGAAACATTGTCAAAGCAGATGCGTGTACTGAAGTTGTTTGGAACGACATGTCGTAGAGGGTGAGAACCCCGTTGTTGGTACAGGCACTGCCCACGAGGTGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATACGGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAAGAGTACGTGAAACCGTTAGTAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCCCGTTGGAGATTCAGGTAGGGTCGTTGGCCGGGT----TGCAGATCCGAATGGACTGCGCCGCGCCACTCGGCATCGCACTTTTCCAACGCGGGCGTCAACGAGTGTTCGAAGAACTACACGTCCTGGAGAAAGGTAGCAGGTTTGTGTTATAGTCTTCGGTG-ACTAGTTCAGGTCGGACAGAGGCGCGGTGCGTGCTTACGGCTGGCCTCCTTGCAATCG-TCGACCATAGTAGACTGCGTAGTGTACTTGAACTGTAGTGGCC-TAGGGGTAGGGTACAAAC---GCGCCGAGGTCGTTGGCGGTCATATGGTTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTGACATGTGTGCGAGTCTTAGAGTGATTGAAACTCTCCGGCACAATGAAAGTGAAGGGAAGTGAGATCTGCCTCTC-----CGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCATATATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGGATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTTACTACAGTTTCATCCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTGGGGTTGAAACAACCTCAACCTATTCTCAAACTTTCAATGGGTGAGAAGCTTGACTTGCTTAACTGAAGCCAGGCAACGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTCGGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACCGGGCCGTTAGAGTAAAAAGCTCTAACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTTGTGACGCAGCCTTTGGCGCGAGCCTGGGTGAAACAGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGCCGCAGGGAAACTCTGTTAGGAAGGAGCTTTTATCGGCTCGGCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTTCATCTACGGCAACGTAAACGAACCCAAGAACGTCGGCGGTGACCCCGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACCGACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCAACTGGTAAAGCTCTACACTTCTTGTCGAGTCCGGTGCGTTGCCGAAGGCCCTTGAAAACTTGGGGGAGAGATTGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCCATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGCGAAGCGAAGCGGACAGTCCGA--CTCGACTGGACTTGTTG-GACCGTCTCTCGGAACGACTCAGCTTCTTCGGCAGGCGATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGTCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCATCCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACGAT-CGACCGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATTGTACGGAGAGGCGCTTAACGGCGCA-TTTCTAGACTTAACCCTCGGACCGT-GATCCGCTTCGATGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAACGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTACGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTGTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTGAATTACATGGATATCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATTCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATG-----TCCTTTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGGAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTTACAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGACTGGGATGTTCGGTCGGCCGCAACTGAACGGTTCTGTCTTCTCAGAGTC-GCGTGTGTACTTGACTGGCGTCCGAATTTGAGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCCGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCGGTGGGCGTTACACGACCCCATCGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTCTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAACTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTGACCGGCTAAATAGTCGGGCGGTTTACGAACCGAAAGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGCAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTTTGATTCAACGAGTCTTAACCTTGACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTC-TAAAGTCAAACGTGATGGGGATCGATCATTGCAATTATTGATCGTGAACGAGGAATTCCTAGTAAATGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCGGATTGGCACTGTAAGTCCTGGGATTTATATGTTGCTGAGAAGCTGCTCAAACTTGATCATTTAGA----------CAGTG-TCTAATAAAGAGATAAAAACTCTTAAAAGAAACTAAAAGGACGCGGTAACCTGACCGTGATAATGTAGCATAATCACTCGCCATTTAATTGGTGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATACCACTGTCTTAGAAGAA-ATAAGAAATTGAAATAAGTTAAGATGCTATTTTTTACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTGTTTTCTAAAACAACGAAAACAAGCGTTAATAAACTTGTATAATAAAAATATTTAACAATTATAAAAATAGGCTATAATGACCCGTTATTCCTATATAAAAATCAATTAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTCATTTTAGAGTTCCTATCGAAAATGAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Turritopsis_dohrnii CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTCTTCAAGGCGGATGTGTGTGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACGGGCACCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGTGACTCAGGCGGACGAGGCGTACTCGCGTCTTGCGGATCTGAATGGACCGCGGCGCTTCTCGTTTTGTCGCACTTCACGGCAGCGTGCGTCAACGGCTGTTCCAAGGACGAAGAGCCCCGTCAGAAGGTGGCCTGTGGGTGTTATAGCTGATGGTGTGCGAGTTCGGATGGGACAGAGGCGCGGCACGTGCTCTGGGCTGGCCTCCTCGTTCTCGTTCGAGCATGTCGGACTGGTTAGTGCGATTGAACTGCTGCTTTCGAGCGGGT-GAGTGCACACATCGTGCCAAGGTCGTTGGCGGTTATATGGTTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACTGAAACCCCCCGGCACAATGAAAGTAAAGGTAGGTGAGATCCGTTCT-TCTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCGAAGTAAAAAGCTTCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTAGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTGGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCCGGGGAAAGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGACGGCACCGTCCTGGACTGGACTTGGAAGGATCTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCGATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGACAATTCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGGGCTTCACGGCCCATTTTCTAGAATTAACACCAGGCGTGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTATTAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCCCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATTGCGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTGACCTGCCCAATGATTAATTCAAGACTTGAAAAATCTTAAAAATAATTAAACGGACGCGGTAACCTGACCGTGGTAATGTAGCATAATCAATCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTAAACGAATATTACACTGTCTCAAGAAAAATTATGAAATTAAGATAAGTTAAGACGCTATTTCAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGATAGTTTAGTTGGGGCGACTGTCTTCTAAAAAAACGAAGACTAGCGTTAATTAACTTGTTTAATAAATTTATTTAACAATTACAAAAGTAGGCTATAATGACCCATTG-AATTTAAGAAAGATTAAAAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTTAGAGATCATATCGAAGACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Turritopsis_nutricula CGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCAAGGCGGATGTGTGTGCTCAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGTGGCACGGGCACCGTTCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTAGGAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGCTGTCGTGACTCAGGCGGACGATGCGTACTCGCGTCTTGCGGATCTGAATGGACCGCGGCGTTTCTCGTATTGTCGCACTTCACGGCAGCGTGCGTCAACGGCTGTTCCAAGAGCGAAGAGCCCCGTCAGAAGGTGGCCTGTGGGTGTTATAGCTGGCGGTGTGCGAGTTCGGATGGGACAGAGGCGCGGCACGTGCTCTGGGCTGGCCTCCTCGTTCTCGCTCGAGCATGTCGGACTGGTTAGTGCGATTGAACTGCTGCTTTCGAGCGGGT-GAGTGCACACATCGTGCCAAGGTCGTTGGCGGTTATATGGTTTTATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACTGAAACCCCCCGGCACAATGAAAGTAAAGGTAGGTGAGATCCGTACT-CTTCGGCGCATCATCGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTGATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCGAAGTAAAAAGCTTCGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGAAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGTCCGATCTCGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTGGATGTGCGGCAACGCAACTGAACTGGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACAAACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTCCGCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCCGGGGAAAGATTGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGGACGGCACCGTCCTGGACTGGACTTGGAAGGATCTGTTCGTGGATTGGCCCAGCTAGTTCGGCAGGCGATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGGATAGGTGGGACAATTCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGGGCTTCACGGCCCATTTTCTAGAATTAACACCAGGCGTGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTCTACTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGATACGGGGTCTTATTAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTTTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCCCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCCAGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCTTAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTTCGGATTGGCGCCATTGCGGCTGGCTGTGACGGAATGCCGAAAAGTTGATCAAACTTGATCATTTAGAGTAACCTGCCCAATGATTAATTTAAAGCAAAAAAACTTTTAAAAT-AATTTAAAGGACGCAGTAACCTGACTGTGGTAATGTAGCATAATCAATCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAATGGTTGAACGAATATTACATTGTCTCAAGAAAAATTATGAAATTAGGATAAGTTAAGACACTATTTAAAACTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTAACTACGGTAGTTTAGTTGGGGCGACTATCTTCTAAAAAAACGAAGACTAGCGTTAACTAACTTGTTTAATCTACAAATTTAACAATTACAAAAGTAGGCTATAATGACCCATTA-AATCTAAGAAAGATTAAAGAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTCTAGAGACCCTATCGAAGACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Velella_sp. CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTAAAACCGGATGCATGTGCTTAAGTTGCTAGGAACAGCACATCGTAGAGGGTGATAATCCCGTACGCGGTACAGGCACCGGTCATGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGGAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCATTATTGAGATTCAGGCACTCCAGATTCACAGGGATAGCACGGATCCGAATGGACTGTTTTTTGTTGTTTAAGGTCGCATTTCACAGTAGTGTGCGTCAACAACTGTTAGGAGTTCGATAAGCCTCGCAAGAAGGTGGCTGGCTGGTGTTATAGCTTGTGACG-GTTAGATCGGGCCTGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCAGTCGACTATGGCGGACTGCACAGTGCGTTTGAACTGCTGCGGCTGAGGGGAA-GAGTGCACAC-CTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTTGGGTGACAGAAACCCGCAGGCATAATGAAAGTAAAGGCAAGTGAGATCTCTC---TCTTG-CGCATCATTGACCGACCTATTCTAATCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGGCGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCTTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCAGTGACGTCGGCAAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTCTGTCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAAACTGAGGGAAAGATTGATTTTCGCATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACAGGAAGCGAGTGGACTCGACCTGGACTGGACTCGGATTGGACTGTTCGTGGATTGACCCAGCTTGTTCGGCAGGCAATTAACAACCAACTTAGAACTGACACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGATAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGGAGGCGAGCCTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACCATGCATGTCTAAGTATAAACACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTTTTTTCTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCAGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAACTTACCCAATCCCAACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCTCTTCAGTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGAGCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCAGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCATAACCTCAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTCCGGATTGGCGCTATCACGGCTTGACGCGATGGA-TGCCGAAAAGTTGACCAAACTTGATCATTTAGAGATACCTGCTCAATGGTAAATT--AAAGGTTAAAACCTAAAAATACCACTCAAAAGATGCGGTATACTAACCGTAATAATGTAGCATAATAATTCGCCATTTAATTAATGGATGGTATGAAAGGTCAAACGAGTATATCACTGTCTTAATAGAGATTGTGAAAATAGGCTAAGTAAAGACACTATTTTAAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGCTTGACTATGGTAGTTTAGTTGGGGTGACTGTTTTCTATAATAACGAGAACGATCATTAATTAATTTGTATAACTTATAAGTTTAACAGTTATTATAATAGGAGAAAATGACCCGTTGCACAAAATCAATTATCTACAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATATTGCCTTAGAGTTCATATCAAAGGCAAAGTTTATCACCTCTATGTTGAATT Zanclea_prolifera CGAATTGTAGCCTCGAGAAGCGTTTTCAAACCGGATGCGCCTGCTTAAGTTGCTCGGAACGGCACATCGTAGAGGGTGACAATCCCGTACGCGGCAGAGGCACCGGCCACGAGGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAATAGTACGTGAAACCGTTGAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCACTGCTGAGATTCAGGCACTGGTTGGATACTGGCATTGTACGGATCCGAATGGACCATTGTGTCTCTTCTGGCGTCGCATTTCCCAGTAGTGTGCGTCAACAGCTGTTGGAAGAGTGATAAGCCCCGCAAGAAGGTAGCTGGCTGGTGTTATAGCTTGTGGTGTGCAAGCTTGGATCCGACAGAGGCGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCCTTTCTCAGTCAACCATAGCGGACTGCACAGTGCGCTTGAACCGCTGCGACTGGGGGGAT-GAGTGCACACACTGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTAGGGTGATAGAAACCCGCAGGCACAATGAAAGTAAAGGTAAGTGAGATCTCTT----CTTAACGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCCTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCCGACTTGCTTAATTGAAGTAGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCAGCCGTCAGAGTAAAAAGCTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGGGGTCGTGGTGAAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGTGCCCAATCCTGGGCCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATATTAGATTTGCGGTAACGCAACTGAACTCGGAGACGTCGGCAAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGATTGCCAGGAGATATGGTTTGTCGGTAAAGCACCACACTTCATGTGGTGTCCGGTGCGCTCTTGAAGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAAAGATTGATTTTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAGTGGACCCGACCTGGACTGGACTTGGGAGGAACCGTTCGTGGATTGACCCAGCTAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGACACGGTCAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAAAAGACATAGGAGGTGTAGAATAGGTGGGACAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATAGTTTTTTTACTTATTCGATTGAGCGAAGGCGAGCTTCACGGCTCATTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC------TGTCTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACTTTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAATCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGATTAAAAACCAATGCGAGTCTTTACTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCTGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTAATAGGTCTCGCAACTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGAATGGGCCAGTTGGTCCGCCGCAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCAAAGACTGCGTGTGCCCTTTACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCTTATTTTGTTGGTTTCTGAGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGACCGTTATACGACCTCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATAGTTGCAAAGCCGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCAGCTAAATAGTCACACGATTCTCGAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGGATTCAGCGAGTCATAACCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTCCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGTCTTCGGATTGGCGCTATCACGGCTTGACGCGATGGA-TGCCGAAAA------------------------GATACCTGCCCATTGTACAATTAAAGAAATAATTACACTAAAAGTAGATTAAAAGGACGCGGTATCTTGACCGTGATAACGTAGCATAATCATTCGCCATTTAATTGATGGATAGTATGAAAGGTAAAACGAGTATAGCACTGTTTTAAAGGAAATTATGAAATTAGAATAAGTAAAGATACTATTTAAAACTGTAAGACGAGAAGACCCTATAGAGCTTAACTATGATGGTTTAGTTGGGGCGACTACTTTCTAAATAAACGAAAGCAAGCATTAATAAATTTGTATAATAGATCTATTTACCAGTTACCACAGTAGGTAAAAGTGACCCGTTATTAATATGTAAGAATCAATAAATAAAAGCTACCTTAGGGATAACAGGATAATCTTGTTCTAGAGATCTTATCGAAAACAAGGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT Zyzzyyzus_calderi CGAATTGTAGTCTCGAGGAGCGTTTTCAAAGCGGATGACCGTGTTAAAGTTGCTTGGAACGGCACATCATAGAGGGTGACAATCCCGTATGTGACACTGGAACCGCCCACGATGCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAAATGGGAGGTAAACTCCTTCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAAAGTTAACAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAGCGCATGGAATTAGCAATGCGTTGTCGAGACTCAGATCGCAGAGGTTTGCATGTGTCGTGCGGATCCGAATGGACTGCGTTACGTTGGCTTTTGTCGCATTTCCCGGCAGCGTGCGTCAACAGGTGTTAGAAGAGTGATAAGCCTGGCGAAGAGGTGACTGGTCAGTGTTATAATTCGCC-TGTGTGAGCTCGGATTTGACAGAGGTGCGGCACATGCTCTGGGCTGGCCTCTCTCTTCTCGGTCGTCTGGAGTGGACTGCTTAGTGCTCACTAGCTGCTGGTGCCGTTGGGAT-GAGG-TGCACAATGTGCCAAGGTTGTTGGCGGTCATATGATTTCATGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGTGCGAGTCTTCGGGTGACTGAAACCCTCGGGCACAATGAAAGTGAAGGCAAGTGAGATCTCCGTCTCTTCGGCGCATCATTGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCACATCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAGTAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCGGAACAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGATTGAAACAATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCTTAATTGAAGTCGGGCACAGAATGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCTGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTAGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAACCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACCCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCAAAGCAAAAAGCTTTGACGAGTAGGAGGGCGTGGAGGTCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGATCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCGATC-AGGACCATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGTGGATATTGGATGTGCGGCAACGCTACTGAACCCGGAGACGTCGGCAGGAGCCCTGGGAAGGGTTCTCTTTTCTTGTTAACACACCATGGAATCTGTTTGCCAGGAGATATGGTTTGCCGGTAAAGCACTACACTTCTTGTAGTGTCCGGTGCGCTCCTGAAGGCCCTTGAAAATCCGGGGGAAAGATTGATTTTCACGTCCGCTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCAGTCGGGCTGAGACTTGAAGCGAACGGATCCTTCTTGGACTGGACTTTGCAGGAACTGGACGTGGATTGGCCCAGCTTGTTCGGCTGGCAATTAACAATCAACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGATGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCATAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTTTGTGAGAAGACATAGAAGGTGTAGAATAAGTGGGACGGTGCGAAAGTGAAATACCACTTCTTTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATCGAGCGGAAGCGGGCTTAACGGCTCACTTTCTAGAATTAACCCCAGGCGGGTCGATCCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGAC---------CTAAGTATAAGCACTTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATTGTACATTACTACATGGATACCTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGAGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAACCAATGCGGGT-TTGCTTGGTGATTCATGATAACTTTTCGAATCGTGGCCCGCGCCGGCGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCACGAAAATTACCCAATCCCGACTCGGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACGGTACGGGGTCTTTATAGGTCTCGCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGACGGGCCAGTCGGTCCACCGAAACTGACTGGTCTGTTCTTCGCGAAGACTACGCGTGCTCTTCACTGGTGCGTGGATTTACGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAATAGGACTTTGCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCGAAGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATCCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCACTTGCCAAGAGTGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGTCGACTAGGGATCAGCGGGTGTCATACGACCCCGTTGGCACCTTACGGGAAACCAAAGTTTTTGGATTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGGTTGAGAGCCCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCGGCTAAATAGTCACACGATTCT-GAATCGACTGACTTCTTAGAGGGACTGTTGGTGTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGTCGAATTCAGCGAGTCT---CCTTAACCGAAAGGTTTGGGTAATCTTTTGAAAGTTCGACGTGATGGGGATTGATCATTGCAATTATTGATCATGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGATCTCCTGATTAGCGTCAGTAAGACTGGTCTGTCTGTACTGCTGAGAAGTTGCTCAAA--------------GATTTCTGCCCAATGATAAATTTTTACTATAA-ACTGTATAATTATTATTGAATGGATGCGGTAACCTGACTGTAATAAAGTAGCATAATCATTTGTCATTTAATTGGTGAAGGGTATGAATGGAAGCACAAATATTTCATTGTCTTAAAAAAT-TTTTGAAATTAAAGTAAGTGAAGATGCTATTTTTAATTGTAAGACGAAAAGACCCTATAGAGTTTTACTATGGTAGTTTAGTTGGGGTGACTATCTTTTAAATTAACAAAGATCAATATTAATTAATTTGTATAATTTATCAATTTAACAGTTATTAGCATAGGTTATAATGACCC-TTAAAATTTGAAAAATGTTTATAGATAAAAATTACCTTAGGGATAACAGGATAATTTTGTTTAAGAGTTCTTATTTAAAACAAAGTTTGTCACCTCTATGTTGAATT ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 16S_18S_and_28S_combined) = N: 1-5046; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 16S_18S_and_28S_combined) = N: 1-5046; END; BEGIN TREES; TITLE Tb9073; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Abietinaria_filicula, 2 Adelopora_crassilabrum, 3 Aegina_citrea, 4 Aequorea_aequorea, 5 Aequorea_floridana, 6 Aequorea_victoria, 7 Agalma_elegans, 8 Aglantha_digitale, 9 Aglaophenia_tubiformis, 10 Aglaura_hemistoma, 11 Aglauropsis_aeora, 12 Anthohebella_parasitica, 13 Apolemia_sp., 14 Astrohydra_japonica, 15 Bimeria_vestita, 16 Blackfordia_virginica, 17 Bougainvillia_carolinensis, 18 Bougainvillia_fulva, 19 Brinckmannia_hexactinellidophila, 20 Candelabrum_cocksii, 21 Cladocoryne_floccosa, 22 Clausophyes_ovata_CWD106, 23 Clava_multicornis, 24 Clavactinia_gallensis, 25 Clytia_noliformis, 26 Conopora_anthohelia, 27 Cordagalma_co., 28 Cordylophora_caspia, 29 Corydendrium_sp., 30 Corymorpha_sp., 31 Crypthelia_cryptotrema, 32 Dicoryne_conybearei, 33 Diphasia_fallax, 34 Dipurena_ophiogaster, 35 Ectopleura_dumortieri, 36 Erenna_sp., 37 Eudendrium_californicum, 38 Eudendrium_capillare, 39 Eudendrium_racemosum, 40 Euphysora_bigelowi, 41 Eutima_sapinhoa, 42 Fabienna_sphaerica, 43 Forskalia_edwardsi, 44 Garveia_annulata, 45 Halecium_muricatum, 46 Halistemma_rubrum, 47 Halopteris_minuta, 48 Haliscera_conica, 49 Hippopodius_hippopus, 50 Hydra_circumcincta, 51 Hydractinia_sp., 52 Hydractinia_symbiolongicarpus, 53 Hydrallmania_falcata, 54 Hydrichthella_epigorgia, 55 Hydrichthys_boycei, 56 Koellikerina_fasciculata, 57 Lafoea_dumosa, 58 Lepidopora_microstylus, 59 Leuckartiara_octona, 60 Limnocnida_tanganyicae, 61 Lizzia_blondina, 62 Melicertissa_sp., 63 Melicertum_octocostatum, 64 Moerisia_sp., 65 Monostaechas_sp., 66 Nanomia_bijuga, 67 Nectadamas_diomedeae, 68 Nectopyramis_sp., 69 Nemertesia_antennina, 70 Neoturris_breviconis, 71 Octophialucium_indicum, 72 Olindias_sambaquiensis, 73 Pachycordyle_pusilla, 74 Pandea_sp., 75 Pantachogon_haeckeli, 76 Pennaria_disticha, 77 Physalia_physalis, 78 Physophora_hydrostatica, 79 Plumularia_hyalina, 80 Podocoryne_carnea, 81 Porpita_sp., 82 Praya_dubia, 83 Proboscidactyla_flavicirrata, 84 Proboscidactyla_ornata, 85 Pruvotella_grisea, 86 Pseudocrypthelia_pachypoma, 87 Ralpharia_gorgoniae, 88 Rathkea_octopunctata, 89 Rhacostoma_atlantica, 90 Rhizogeton_nudus, 91 Rhopalonema_velatum, 92 Rosacea_flaccida, 93 Sarsia_nipponica, 94 Scrippsia_pacifica, 95 Sertularia_cupressina, 96 Sertularia_perpusilla, 97 Solanderia_ericopsis, 98 Solanderia_secunda, 99 Solmissus_marshalli, 100 Solmundella_bitentaculata, 101 Stephalia_dilata, 102 Stephanomia_amphytridis, 103 Sulculeolaria_quadrivalvis, 104 Tetraplatia_volitans, 105 Thuiaria_thuja, 106 Tiaropsidium_kelseyi, 107 Turritopsis_dohrnii, 108 Turritopsis_nutricula, 109 Velella_sp., 110 Zanclea_prolifera, 111 Zyzzyyzus_calderi; TREE MP_tree = [&R] ((((((3,100),104),99),((8,10),(75,91)),48),(11,(14,60))),((((((((((((((((1,(95,105)),53),96),33),(9,((47,65),(69,79)))),45),12),((((((((4,6),71),16),5),89),41),25),106)),62),57),63),((((((2,((26,(31,86)),58)),24),(23,80)),51),52),((((((15,28),73),(((17,18),56),(29,85))),(107,108)),((44,((55,(70,74)),59)),((61,88),90))),32))),(((21,((81,109),((97,98),110))),(64,76)),((34,93),94))),((((((((7,46),66),(43,78)),27),((36,101),102)),(((22,103),77),(49,(67,68),82,92))),13),((20,50),((30,40),(35,(87,111)))))),(37,(38,39))),((19,(42,(83,84))),54)),72); END; BEGIN TREES; TITLE Tb9072; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Abietinaria_filicula, 2 Adelopora_crassilabrum, 3 Aegina_citrea, 4 Aequorea_aequorea, 5 Aequorea_floridana, 6 Aequorea_victoria, 7 Agalma_elegans, 8 Aglantha_digitale, 9 Aglaophenia_tubiformis, 10 Aglaura_hemistoma, 11 Aglauropsis_aeora, 12 Anthohebella_parasitica, 13 Apolemia_sp., 14 Astrohydra_japonica, 15 Bimeria_vestita, 16 Blackfordia_virginica, 17 Bougainvillia_carolinensis, 18 Bougainvillia_fulva, 19 Brinckmannia_hexactinellidophila, 20 Candelabrum_cocksii, 21 Cladocoryne_floccosa, 22 Clausophyes_ovata_CWD106, 23 Clava_multicornis, 24 Clavactinia_gallensis, 25 Clytia_noliformis, 26 Conopora_anthohelia, 27 Cordagalma_co., 28 Cordylophora_caspia, 29 Corydendrium_sp., 30 Corymorpha_sp., 31 Crypthelia_cryptotrema, 32 Dicoryne_conybearei, 33 Diphasia_fallax, 34 Dipurena_ophiogaster, 35 Ectopleura_dumortieri, 36 Erenna_sp., 37 Eudendrium_californicum, 38 Eudendrium_capillare, 39 Eudendrium_racemosum, 40 Euphysora_bigelowi, 41 Eutima_sapinhoa, 42 Fabienna_sphaerica, 43 Forskalia_edwardsi, 44 Garveia_annulata, 45 Halecium_muricatum, 46 Halistemma_rubrum, 47 Halopteris_minuta, 48 Haliscera_conica, 49 Hippopodius_hippopus, 50 Hydra_circumcincta, 51 Hydractinia_sp., 52 Hydractinia_symbiolongicarpus, 53 Hydrallmania_falcata, 54 Hydrichthella_epigorgia, 55 Hydrichthys_boycei, 56 Koellikerina_fasciculata, 57 Lafoea_dumosa, 58 Lepidopora_microstylus, 59 Leuckartiara_octona, 60 Limnocnida_tanganyicae, 61 Lizzia_blondina, 62 Melicertissa_sp., 63 Melicertum_octocostatum, 64 Moerisia_sp., 65 Monostaechas_sp., 66 Nanomia_bijuga, 67 Nectadamas_diomedeae, 68 Nectopyramis_sp., 69 Nemertesia_antennina, 70 Neoturris_breviconis, 71 Octophialucium_indicum, 72 Olindias_sambaquiensis, 73 Pachycordyle_pusilla, 74 Pandea_sp., 75 Pantachogon_haeckeli, 76 Pennaria_disticha, 77 Physalia_physalis, 78 Physophora_hydrostatica, 79 Plumularia_hyalina, 80 Podocoryne_carnea, 81 Porpita_sp., 82 Praya_dubia, 83 Proboscidactyla_flavicirrata, 84 Proboscidactyla_ornata, 85 Pruvotella_grisea, 86 Pseudocrypthelia_pachypoma, 87 Ralpharia_gorgoniae, 88 Rathkea_octopunctata, 89 Rhacostoma_atlantica, 90 Rhizogeton_nudus, 91 Rhopalonema_velatum, 92 Rosacea_flaccida, 93 Sarsia_nipponica, 94 Scrippsia_pacifica, 95 Sertularia_cupressina, 96 Sertularia_perpusilla, 97 Solanderia_ericopsis, 98 Solanderia_secunda, 99 Solmissus_marshalli, 100 Solmundella_bitentaculata, 101 Stephalia_dilata, 102 Stephanomia_amphytridis, 103 Sulculeolaria_quadrivalvis, 104 Tetraplatia_volitans, 105 Thuiaria_thuja, 106 Tiaropsidium_kelseyi, 107 Turritopsis_dohrnii, 108 Turritopsis_nutricula, 109 Velella_sp., 110 Zanclea_prolifera, 111 Zyzzyyzus_calderi; TREE ML_tree = [&R] (74,70,(55,((44,((90,(61,88)),(((108,107),((73,(15,28)),((29,85),(56,(17,18))))),((((2,(58,((31,86),26))),((24,(51,(80,23))),52)),(((((38,39),37),((54,(19,((84,83),42))),((((35,(87,111)),(30,40)),50),20))),(((((21,((109,81),((98,97),110))),64),76),((34,93),94)),(((11,(14,60)),(((91,75),(8,10)),(48,(99,(104,(3,100)))))),72))),((((77,((82,((68,67),(49,(22,103)))),92)),((27,((78,43),(66,(7,46)))),(102,(101,36)))),13),(((106,(25,(((16,(71,(5,(4,6)))),89),41))),((12,(45,((((((95,105),1),53),96),33),(((79,69),(65,47)),9)))),62)),(63,57))))),32)))),59))); END;