#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 24, 2021; 10:42 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Meeboon J., & Takamatsu S. 2017. Phylogeny and taxonomy of Eryisphe pulchra (Erysipheles) and E. pulchra-japonicae nom. nov. Mycoscience, 58(5): 378–382. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S20807] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=30; TAXLABELS Erysiphe_abeliicola_ex_Abelia_JQ710724 Erysiphe_cornicola_AB000941_ex_Cornus_controversa_Japan Erysiphe_cornicola_AB015924_ex_Cornus_controversa_Japan Erysiphe_cornicola_MUMH4422_ex_Cornus_controversa_Japan Erysiphe_corylacearum_ex_Corylus_MUMH199 Erysiphe_corylopsidis_ex_Corylopsis_AB478988 Erysiphe_deutziae_ex_Deutzia_DQ861918 Erysiphe_diervillae_ex_Weigela_TPU1669 Erysiphe_glycines_ex_Glycine_AB078807 Erysiphe_helwingiae_ex_Helwingia_AB015916 Erysiphe_huayinensis_ex_Isodon_MUMHs87 Erysiphe_juglandis_ex_Juglans_LC009939 Erysiphe_ligustri_ex_Ligustrum_MUMH14 Erysiphe_miranda_ex_Viburnum_LC010033 Erysiphe_miurae_ex_Lonicera_IC009980 Erysiphe_ornata_var._europaea_ex_Betula_MUMH2564 Erysiphe_penicillata_ex_Alnus_LC009951 Erysiphe_pulchra_AY224136_ex_Cornus_florida_USA Erysiphe_pulchra_AY870864_ex_Cornus_florida_USA Erysiphe_pulchra_FJ436989_ex_Cornus_florida_Italy Erysiphe_pulchra_KF601334_ex_Cornus_kousa_subsp._chinensis_China Erysiphe_pulchra_LC009925_ex_Cornus_florida_Japan Erysiphe_pulchra_LC010089_ex_Cornus_kousa_Japan Erysiphe_pulchra_MUMH5496_ex_Cornus_florida_Japan 'Erysiphe pulchra MUMH5509_ex_Cornus_florida_Japan' Erysiphe_staphyleae_ex_Staphylea_LC009908 Erysiphe_syringae_japonicae_ex_Syringa_MUMH1736 Erysiphe_vanbruntiana_ex_Sambucus_LC009909 Erysiphe_viburni_ex_Viburnum_LC009904 Erysiphe_viburni_plicati_ex_Viburnum_AB863612 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M40610] TITLE Epulchra_29_taxa; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1394; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Erysiphe_abeliicola_ex_Abelia_JQ710724 -----CGTGAGGCTCAG-TCGCGGCATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGTGTCGATGTGCT-GGCCGCGAGG-AC-ACGCATCG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCTAACC----AAAACTCATGTTGTCTTTTGCAGTC-TCAG-CTTTA---TTTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA-CCCCCCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCTCGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCG-TTTGTTCCAGTCACG-TGGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_cornicola_AB000941_ex_Cornus_controversa_Japan CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATT-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTATATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCGCCGA--CGCT-GTCCGCAAGGAAAGATGCGTCG---GTCGCCCCCGCCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACCAAAAAAAACTCATGTTATC-ATTGCAGTC-TAAGTCTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAAAC-ACCCCCTCCAGCTGCCTT--TGCGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGACGGCCCTGAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGTTGGCTTGCCAAAAG---------CCCG-TTTGTTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGATGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCAGAGTTTCTTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAATGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_cornicola_AB015924_ex_Cornus_controversa_Japan CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATT-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTATATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCGCCGA--CGCT-GTCCGCAAGGAAAGATGCGTCG---GTCGCCCCCGCCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACCAAAAAAAACTCATGTTATC-ATTGCAGTC-TAAGTCTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAAAC-ACCCCCTCCAGCTGCCTT--TGCGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGACGGCCCTGAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGTTGGCTTGCCAAAAG---------CCCG-TTTGTTCCAGTCACA--TGGATCACAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_cornicola_MUMH4422_ex_Cornus_controversa_Japan CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATT-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTATATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCGCCGA--CGCT-GTCCGCAAGGAAAGATGCGTCG---GTCGCCCCCGCCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACCAAAAAAAACTCATGTTATC-ATTGCAGTC-TAAGTCTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAAAC-ACCCCCTCCAGCTGCCTT--TGCGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGACGGCCCTGAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAATGGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGATGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAATAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCACGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCAGAGTTTTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGGTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAATGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_corylacearum_ex_Corylus_MUMH199 CAGAGCGTGAGGCTCAC-TCGTGGCATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTATATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTGTGTCGT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---GCCA--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCTAACC----AAAACTCATGTTGTT-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG----------CCCTTTTGCTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-CTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCTGAGTTTTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_corylopsidis_ex_Corylopsis_AB478988 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCTTC-TACCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTGCGTCGT--CGCT-GCCTTCAAGG-AC-AGGTGACG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAAAC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA-ACCCCCTCCAGCTGCCTC--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGA-T-GCGGCGGCTCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGAGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGC-GGCTTGCCAAAAG---------CCCAATC-GTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCGTCTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGTAGGCTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCAGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCGTGAGTTCTCTCTCGTGCACTCGTCAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGTTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCTCTTCGGAGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCTTCATTGGAGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_deutziae_ex_Deutzia_DQ861918 CAGAGCGCGAGGCCCAC-ACGTGGCATG-TGCTGCGTGCGGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTCTCTTGTTGCTTTGGCGGGCCAGGCTGCGTCGT--CGCT-GCCCGTACGG-AC-ACGCGTCG---GCCG--CCTGCCGGC--CCAGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAAAC--CCAAAACTCATGTTGTCATTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGATAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATCACA-CCCCCCTCCAGCTACCTTTGTGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCCCGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTGAAAGCTAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAC-TTTGCTTCTCGCGACAGAGTGATGTCGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCGATTGATCCAGGTAGCACTGGGTCCTCAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGAT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_diervillae_ex_Weigela_TPU1669 CAGAGTGTGAGGCTCAGGGCGTAGCATC-TGCTGCGTGCTGGGCCAATCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTACGCCGT--CGCT-GGCCGCAAGG-AC-ATGCGTAGGCTGCCG--CCCACTGGC--TTCGGCTGGAGCGCGCCCGCCAAAGACCTAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGTAGTC-TCAG-TTATA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGGATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTACCTT--TGAGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCTCTAAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGCAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAA--------AGCCTATTTGTTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGTCGGGTTCGGCTTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCACAGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTTTCTCTGGTGCACTCGACAGCGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTAGTTCCCTTCGGGGCGTGTTATAGCCTACGGTGTCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC-CCGTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGA------------------ Erysiphe_glycines_ex_Glycine_AB078807 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGCGGCGTC-TGCCATGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTATTGATTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGAC-CGTCCA--CGTC-GCTCGCAGTG-AC-GTGTGCGA---ACTG--CCCACCGGC--TTTGGCTGGAGCGTGCCCGCCAAAGACCCATCC---CCAAACTCATATTGTC--CTGCAGTC-TAAG-TGATA----TTATATAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCGAGCTACAAT--TGTGTGGCTGTGGTGTTGGGGCTCGCCGCGCCTCGCGGTGGCTCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTACTTTTGATTCTCGCGACAGAGTGACGACGAA-GATCAGCCAAAACCCCCCAACCTTTAATCAAGTCCGGTAAATACGGATTTACAGG-----------------------------------------------------------------------------------GTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-GTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGCAGATTCAGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGTTTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCACTGTTGATCATCCAGGGTTTTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCTAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTCGGGGAGTGTTATAGCTTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTGAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_helwingiae_ex_Helwingia_AB015916 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGCGGCATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGTGTCGATGTGCT-GGCCGCGAGG-AC-ATGCATCG---GCCG--CCCACCGGC--CTCGGCTGGAGCGCGCCCGCCAGAGATCTAACC----AAAACTCATGTTGTCTTTTGCAGTC-TAAG-CTTTA---TTTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA-ACCCCCGCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCTCGTCGCGA-T-GCGGCGGCCCTTAAAAACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCG-TTTGTTCCAGTCACA-TGGAATCACAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_huayinensis_ex_Isodon_MUMHs87 CAGAGCGCGAGGCTCAG-TCGTAGCATG-TGCTGCGCGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGACCGGGCTGCGTCGA--CGCT-GCCCGTACGG-AC-AGGCGTCGG--CCCG--CCCACTGGCTATTCGGCTGGAGCGCGTTCGCCAAAGACCCAACC---AAAAACTCATGTTGTCTTTTGTCGTC-TAAG-GTATATATTTAATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCAGAAACACCCCCCTCGAGCTACCTTTGTTGGTGGCTGTGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-A-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCTCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGCTGGT-GGCTTGCCAATAA--------TAACCCGATCGTTCCAGTCACATGGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGATGGGTGCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGCGGCCCACGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCTCGAGTTCTCTCGAGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTGCCTTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC-CCCGGTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_juglandis_ex_Juglans_LC009939 CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATC-TGCCGTGTCCTGAGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGACTTTATATCATGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTATGTCCA--GGTC-GCCCGTAAGG-GT-GCGTATGG---GCAG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGTGTCCGCCAGAGACCTATCC-----AAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-GTTTA----TTATGTAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAAAC-ACCCCCTCGAGCCATCTA---GTGTGGTTACGGTGTTGGGGCTCGTCGGGTTT-CCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCTGACGTGGGCTCTACGCGCAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAGAA---------GCCT-TTTTGTCCAGTCTTC-TGGA-TCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-CTTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGCCTGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCCGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCATCCTGAGTTCTCTCTGGTGCACTCGACAGCGGACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTTTGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTATGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_ligustri_ex_Ligustrum_MUMH14 CAGAGTGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGACCGGGTTGCGTCGT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTCG---CCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACC---AAAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGTGGTCCCGACGTGGACTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG----------CCCTTTTGCTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-CTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCTGAGTTCTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTTGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGT----------------------------- Erysiphe_miranda_ex_Viburnum_LC010033 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCAAC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTGCGTCGT--CGCT-GTTCGCAAGG-ACGGTGCATCG---GCCA--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGTGTCCGCCAAAGACCTAACC---AAAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA-CCCCCCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCC-ATTGTTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-GTTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTTTCTCTGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTG---------------------------------------------------------------------- Erysiphe_miurae_ex_Lonicera_IC009980 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGTATC-TACCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTGCGTCGT--CGCT-GGCCGCAAGGCAC-ATGCGTCG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGTGCCCGCCAGAGACCTAACC---AAAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGGTT-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGA-GGCTTGCCAAAAG---------CCCA-ATTGTTCCAGTCACA--TGGTTCATAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_ornata_var._europaea_ex_Betula_MUMH2564 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATC-TGCCGCGTACTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTCGCGTCGT--CGCT-GTCTGCAAGG-AC-ACGCGTTG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGCCCGCCAAAGACCAAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTACTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCGTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGGGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG----------CCCTTTGGTTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCT-TTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTCGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC Erysiphe_penicillata_ex_Alnus_LC009951 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGTGTCGT--CGCT-ATCCGCAAGG-AC-ATGCATCG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCTAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGTAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTGCCAT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCT-TTTGCTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCGAGTGCACTTGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAATGTAGCTCCTCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_AY224136_ex_Cornus_florida_USA CAGAGCGT?AGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCTTGCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGAC?TCGAATC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_AY870864_ex_Cornus_florida_USA CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_FJ436989_ex_Cornus_florida_Italy CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTGGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTT-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGG--------------------------------------------AGAA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_KF601334_ex_Cornus_kousa_subsp._chinensis_China -----------------------------------------------------------------------------------------------CTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAATC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTATGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCATA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_LC009925_ex_Cornus_florida_Japan CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_LC010089_ex_Cornus_kousa_Japan CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCG?TG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TCTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGACTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAG------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_pulchra_MUMH5496_ex_Cornus_florida_Japan CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TCTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGACTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'Erysiphe pulchra MUMH5509_ex_Cornus_florida_Japan' CAGAGCGTGAGGTTCAG-TCGTGGCATCTTGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCTCCAT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTTG---AGCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCTCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCTTTTTGTTCCAGTCACA--TGGATCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TCTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGACTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGAGGCCCGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTTTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGA-------------------------------- Erysiphe_staphyleae_ex_Staphylea_LC009908 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATC-TGTCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGCTGCGTCGT--CGCG-ATCCGCAAGG-AC-TGGCGTCG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCTAACC----AAAACTCATGTTGTC-TATGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTACCTT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG---------CCCT-ATTGTTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTGGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGCTGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCGCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGTCGATCACCCCGAGTTCTCTCGGGTGCACTCGTCAGCGTACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCTCTCGGGGAGTGTTATAGCCTGCGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTTGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGT----------------------------------------------------------------------- Erysiphe_syringae_japonicae_ex_Syringa_MUMH1736 CAGAGTGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGACCGGGTTGCGTCGT--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGTCG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACC---AAAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTGCCTT--TGTGTGGTTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGACGTGGACTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGT-GGCTTGCCAAAAG----------CCCTTTTGCTCCAGTCACA--TGGATCACAGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_vanbruntiana_ex_Sambucus_LC009909 CAGAGCGTGAGGCTCAG-CCACGACATC-TGCCGCGTGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTGCGTCGA--TGCT-GGCCGCAAGG-AC-ATGCGTCG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAGAGACCGAACC----AAAACTCATGTTATC-TTGGCAGTC-TAAG-CTTTA---TTTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACACCCCCCCTCCAGCTACCTT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCTCGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGGGTGACGACGGC-GGCTTGCCAAAAG---------CCCA-TTTGTTCCAGTCATA-TGGATCCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTTGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTTTCTCGGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGGAGGAACGTAGCTCCTCTCGGGGAGTGTTATAGCCTCCGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_viburni_ex_Viburnum_LC009904 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGTGGCATC-TGCCGCGCGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGACCGGGCTGTGTCGA--CGCT-GCCCGCAAGG-AC-ATGCGACG---GCCG--CCCACCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACC----AAAACTCATGTTGTC-TTTGCAGTCTTAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCATCCAGCTGCCTT--TGCGTGGCTGCGGAGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGACGGTCGGCCTGCCAGAAA---------GCTCATTTGTTCCAGTCACA--TGGACCATAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TTCGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCTATGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCAGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGATGGTTGGATAAAGGCCGTAGGAACGTAGCTCCCTTTGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAACCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGT--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erysiphe_viburni_plicati_ex_Viburnum_AB863612 CAGAGCGTGAGGCTCAG-TCGGGGCACC-TGCCGCGCGCTGGGCCGACCCTCCCACCCGTGTCGA-TTTGTATCTTGTTGCTTTGGCGGGCCGGGTTGTGTCGT--CGCT-GTCCGCCAGG-AG-TAGCGTCG---GCCG--CCCGCCGGC--TTCGGCTGGAGCGCGTCCGCCAAAGACCCAACC--AAAAAACTCATGTTGTC-ATTGCAGTC-TAAG-CTTTA----TTATTGAATTGAT-AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTTAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATAACA--CCCCCTCCAGCTGCCGT--TGTGTGGCTGCGGTGTTGGGGCACGTCGCGG-T-GCGGCGGCCCTTAAAGACAGTGGCGGTCCCGGCGTGGGCTCTACGCGTAGTAA-CTTGCTTCTCGCGACAGAGTGACGAAGGT-GGCCTGCCAGAAG---------CCCA-TCGGGTCCAGTCACA--TGGATCACAGGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTACCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCC-TCTGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTGGTGGGTTCGGCCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGAGGCCTGCGCCGTTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATGGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGTGCTGCCGATCACCCCGAGTTCTCTCGGGTGCACTCGACAGCGCACAGGCCAGCATCGGTTCGGGTGGCTGGATAAAGGCCGGAGGAACGTAGCTCCCCTCGGGGAGTGTTATAGCCTACGGTGCCATGCAGCCCAGCCGGACCGAGGACCGCGCCTTCGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAACCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACC--CCTCTGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGC ; END; BEGIN TREES; TITLE Epulchra_29_taxa; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Erysiphe_huayinensis_ex_Isodon_MUMHs87, 2 Erysiphe_deutziae_ex_Deutzia_DQ861918, 3 Erysiphe_diervillae_ex_Weigela_TPU1669, 4 Erysiphe_ligustri_ex_Ligustrum_MUMH14, 5 Erysiphe_syringae_japonicae_ex_Syringa_MUMH1736, 6 Erysiphe_corylacearum_ex_Corylus_MUMH199, 7 Erysiphe_ornata_var._europaea_ex_Betula_MUMH2564, 8 Erysiphe_pulchra_AY224136_ex_Cornus_florida_USA, 9 Erysiphe_pulchra_KF601334_ex_Cornus_kousa_subsp._chinensis_China, 10 Erysiphe_pulchra_AY870864_ex_Cornus_florida_USA, 11 Erysiphe_pulchra_FJ436989_ex_Cornus_florida_Italy, 12 Erysiphe_pulchra_LC010089_ex_Cornus_kousa_Japan, 13 Erysiphe_pulchra_MUMH5496_ex_Cornus_florida_Japan, 14 Erysiphe_pulchra_LC009925_ex_Cornus_florida_Japan, 15 'Erysiphe pulchra MUMH5509_ex_Cornus_florida_Japan', 16 Erysiphe_corylopsidis_ex_Corylopsis_AB478988, 17 Erysiphe_viburni_ex_Viburnum_LC009904, 18 Erysiphe_cornicola_AB000941_ex_Cornus_controversa_Japan, 19 Erysiphe_cornicola_AB015924_ex_Cornus_controversa_Japan, 20 Erysiphe_cornicola_MUMH4422_ex_Cornus_controversa_Japan, 21 Erysiphe_viburni_plicati_ex_Viburnum_AB863612, 22 Erysiphe_penicillata_ex_Alnus_LC009951, 23 Erysiphe_staphyleae_ex_Staphylea_LC009908, 24 Erysiphe_miranda_ex_Viburnum_LC010033, 25 Erysiphe_miurae_ex_Lonicera_IC009980, 26 Erysiphe_abeliicola_ex_Abelia_JQ710724, 27 Erysiphe_vanbruntiana_ex_Sambucus_LC009909, 28 Erysiphe_helwingiae_ex_Helwingia_AB015916, 29 Erysiphe_juglandis_ex_Juglans_LC009939, 30 Erysiphe_glycines_ex_Glycine_AB078807; TREE Fig._1 = [&R] (((1,((2,((((((((4,5),6),(25,((26,28),27))),24),7),(22,23)),(8,(((9,((10,(13,15)),12)),14),11))),((16,17),((18,(19,20)),21)))),3)),29),30); END;