#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 26, 2021; 19:39 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Fujiwara T., Uehara A., Iwasina T., Matsumoto S., Chao Y.S., Chang Y.H., & Watano Y. 2017. Allotetraploid cryptic species in Asplenium normale in the Japanese Archipelago, detected by chemotaxonomical and multi-locus genotype approaches. American Journal of Botany, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S21348] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=39; TAXLABELS Asplenium_boreale_018 Asplenium_boreale_Taiwan_368 Asplenium_hobdyi_Hawai_USA Asplenium_kiangsuense Asplenium_monanthes_JQ767789 Asplenium_monanthes_JQ767791 Asplenium_normale_Gongshan_China Asplenium_normale_HL2_Vietnam Asplenium_normale_Jinping2_China Asplenium_normale_MLG1 Asplenium_normale_MLG2_A Asplenium_normale_MLG2_B Asplenium_normale_MLG3 Asplenium_normale_MLG4 Asplenium_normale_MLG5 Asplenium_normale_MLG6 Asplenium_normale_MLG7 Asplenium_normale_MLG8 Asplenium_normale_Madagascar Asplenium_normale_Malaysia Asplenium_normale_Mt_Dinghushan_China Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan2_China Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan3_China Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan5_China Asplenium_normale_Taiwan_360 Asplenium_normale_Taiwan_369 Asplenium_normale_Taiwan_373 Asplenium_normale_Taiwan_378 Asplenium_normale_Taiwan_384 Asplenium_normale_jinping1_China Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 Asplenium_resiliens_JQ767811 Asplenium_shimurae_085 Asplenium_viride_EF645627 Diellia_mannii_AY549788 Diellia_unisora_AY549790 ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=32; TAXLABELS Aspelnium_trichomanes_066 Asplenium_boreale_Allele_1_018 Asplenium_boreale_Taiwan_368 Asplenium_normale_Allele_a1_MLG7_N Asplenium_normale_Allele_c2_MLG3_O Asplenium_normale_Taiwan_360 Asplenium_normale_Taiwan_369_N Asplenium_normale_Taiwan_369_O Asplenium_normale_Taiwan_373 Asplenium_normale_Taiwan_378 Asplenium_normale_Taiwan_384 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_164 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 Asplenium_shimurae_Allele1_085 'Asplenium shimurae Allele_2_085' allele_2_Asplenium_boreale_018 allele_a_MLG1_O allele_a_MLG2_N allele_a_MLG5_O allele_a_MLG7_O allele_a1_MLG1_N allele_a1_MLG3_N allele_a1_MLG4_N allele_a1_MLG5_N allele_a1_MLG6_N allele_a1_MLG8_N allele_b1_MLG2_O allele_b1_MLG8_O allele_b2_MLG6_O allele_c1_MLG4_O ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa3; DIMENSIONS NTAX=32; TAXLABELS Asplenium_boreale_Allele_1_018 Asplenium_boreale_Taiwan_368 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_O Asplenium_normale_Allele_b_MLG8_O Asplenium_normale_Taiwan_360 Asplenium_normale_Taiwan_369_N Asplenium_normale_Taiwan_369_O Asplenium_normale_Taiwan_373 Asplenium_normale_Taiwan_378 Asplenium_normale_Taiwan_384 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 Asplenium_shimurae_Alele_1_085 Asplenium_shimurae_Allele_2_085 Asplenium_trichomanes_066 allele_2_Asplenium_boreale_018 allele_a_MLG1_N allele_a_MLG1_O allele_a_MLG2_N allele_a_MLG3_N allele_a_MLG5_N allele_a_MLG5_O allele_a_MLG6_N allele_a_MLG7_O allele_a_MLG8_N allele_b_MLG2_O allele_b_MLG7_N allele_c_MLG4_O ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa4; DIMENSIONS NTAX=32; TAXLABELS Asplenium_boreale_Allele_1_018 Asplenium_boreale_Taiwan_368 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N Asplenium_normale_Allele_a_MLG7_N Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_N Asplenium_normale_Allele_d_MLG6_O Asplenium_normale_Taiwan_360 Asplenium_normale_Taiwan_369_N Asplenium_normale_Taiwan_369_O Asplenium_normale_Taiwan_373 Asplenium_normale_Taiwan_378 Asplenium_normale_Taiwan_384 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 Asplenium_shimurae_Alele_1_085 Asplenium_shimurae_Allele_2_085 Asplenium_trichomanes_066 allele_2_Asplenium_boreale_018 allele_a_MLG1_N allele_a_MLG1_O allele_a_MLG3_N allele_a_MLG5_N allele_a_MLG7_O allele_b_MLG2_N allele_b_MLG2_O allele_b_MLG8_N allele_c_MLG4_O allele_d_MLG5_O allele_e_MLG8_O ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M41999] TITLE Asplenium_PGI_indels; LINK TAXA = Taxa4; DIMENSIONS NCHAR=8; FORMAT DATATYPE=Standard SYMBOLS= "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" MISSING=? GAP= -; MATRIX Asplenium_boreale_Allele_1_018 01001011 Asplenium_boreale_Taiwan_368 01011010 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O 01011010 Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N 00101000 Asplenium_normale_Allele_a_MLG7_N 00101000 Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_N 00001000 Asplenium_normale_Allele_d_MLG6_O 01010010 Asplenium_normale_Taiwan_360 00001000 Asplenium_normale_Taiwan_369_N 00101000 Asplenium_normale_Taiwan_369_O 01011010 Asplenium_normale_Taiwan_373 00001000 Asplenium_normale_Taiwan_378 00001000 Asplenium_normale_Taiwan_384 00001000 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 01010010 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 01010010 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 01010010 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 01010010 Asplenium_shimurae_Alele_1_085 00101000 Asplenium_shimurae_Allele_2_085 00001000 Asplenium_trichomanes_066 1000?1?0 allele_2_Asplenium_boreale_018 01011010 allele_a_MLG1_N 00101000 allele_a_MLG1_O 01011010 allele_a_MLG3_N 00101000 allele_a_MLG5_N 00101000 allele_a_MLG7_O 01011010 allele_b_MLG2_N 00001000 allele_b_MLG2_O 01010010 allele_b_MLG8_N 00001000 allele_c_MLG4_O 01011010 allele_d_MLG5_O 01010010 allele_e_MLG8_O 01010010 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M41994] TITLE Asplenium_NIA; LINK TAXA = Taxa3; DIMENSIONS NCHAR=388; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Asplenium_boreale_Allele_1_018 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGAGCTGAGAGTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_boreale_Taiwan_368 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGA?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACA??CTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGA?????AGTAGAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACA??CTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Allele_b_MLG8_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Taiwan_360 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Taiwan_369_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Taiwan_369_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCATAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Taiwan_373 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Taiwan_378 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_normale_Taiwan_384 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_shimurae_Alele_1_085 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_shimurae_Allele_2_085 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTTCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGATGAAAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAATGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACGTTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTTCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG Asplenium_trichomanes_066 AAGCTCCATGACTTCGACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATGTTTGGTTGGTCGCTCGGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAACTCTCCCCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCGCCTGTATGTACACG??????AGTTACATACGAGCAATAAGCACAGTTCAGTCCCCACGCGGAATGAGCTAATCAAGTTCAGAT??????TTACACATTGCAACGCCAATCTTTTTGCAAGACACGCCACAATGCATGCACTC?AGATGCAAGTGTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGAGCGTAGGGAACTTGCAAGGTGGTTACACTAATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_2_Asplenium_boreale_018 AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACA?CAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGGCCCGCAGTAAAAAATGAACAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG1_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG1_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGA?????AGTAGAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACA??CTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG2_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG3_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG5_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG5_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGA?????AGTAGAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACA??CTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG6_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG7_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGA?????AGTAGAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACA??CTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_a_MLG8_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_b_MLG2_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCAGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_b_MLG7_N AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTAGTCGTTCAGGGTGAAAGAGCCTGCATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTAACCTCCACTCGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACGGGG?????AGTTAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGTGGAACGAGCTGATCAAGTGCGGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTT?TGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG allele_c_MLG4_O AAGCTCCATGACTTCCACATCAAGCTCCCAGAAACACCAGCACCAATATTTGCCATACTTGGTTGGTCGTTCAGGGTGAGAGAGCCTACATAACCTCCAAGTCTCACCCCCATCAATAGTGATCTCCACACGGGTAACCTTCCTTCCACCACCTGTACATACAGGG?????AGTAAAAAATGAGCAATAAGCACAGTTCAATCCTCATGCGGAACGAGCTGATCAAGTGCAGA???????GTACACATTGCAACGC????CTGTTTGCAAGACACACTGCAATGCATGTACTC?AGATGCAAGTTTTACCTGAATACGCGTATCCTTTCAGTGCGTAAGGAACTTGCAAGGTGGTTACAGTGATGGGTATAACTTCATCATGTGCTGG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M42000] TITLE Asplenium_RPS4; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=976; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Asplenium_boreale_018 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCTCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTCCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_boreale_Taiwan_368 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGATTCTAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCATCAAACAGGGACTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_hobdyi_Hawai_USA CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGGTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAAGAAAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACGTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCGGAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGGTTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGACG Asplenium_kiangsuense CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGGGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_monanthes_JQ767789 ??????????????????????????????????????????CTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAAATTACGTTTCAATTATGGATTAACGGAACGCCAACTCTTGAGATACGTACGTATTGCTAGAGGAACTAGGGGTTCGACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTCTAGATAATGTTCTCTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTAAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCCGTAAGCCGAGAGATTTTATTACTGTTCGAAATCGAGCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAGTAAATCTCTCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCTTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGTGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTCGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTTAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAA?ATTAGCAAGCTGAGGTTGAGTAAGCCAATTGTTCCTGAAATAGCGAGAATCTCTCGGTTTAGTTTGGTACCTTCTCGACCATAATATAAAATCTAAAATTTTTTC?CTACTTCAAAAATAAA???TTGTCTATTCTTGGATAAT????TTGATTTGGTATCCAATGAGTTATCCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCACCAAACAGGGGCTTGCCAATTCTTACTGCTTTTACTGAGATAGTCCCTTGT????ACTGCATCTACCT?ATTCAAAGGATTGATTTGGAAGCTCAAACCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCACAAATTAACTAAAATTTGATAGAAG Asplenium_monanthes_JQ767791 CAGCTAACCTGAAGGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAAATTACGTTTCAATTATGGATTAACGGAACGCCAACTCTTGAGATACGTACGTATTGCTAGAGGAACTAGGGGTTCGACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTCTAGATAATGTTCTCTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTAAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAGAGATTTTATTACTGTTCGAAATCGAGCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAGTAAATCTCTCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCTTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGTGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTCGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTTAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAA?ATTAGCAAGCTGAGGTTGAGTAAGCCAATTGTTCCTGAAATAGCGAGAATCTCTCGGTTTAGTTTGGTACCTTCTCGACCATAATATAAAATCTAAAATTTTTTC?CTACTTCAAAAATAAA???TTGTCTATTCTTGGATAAT????TTGATTTGGTATCCAATGAGTTATCCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCACCAAACAGGGGCTTGCCAATTCTTACTGCTTTTACTGAGATAGTCCCTTGT????ACTGCATCTACCT?ATTCAAAGGATTGATTTGGAAGCTCAAACCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCACAAATTAACTAAAATTTGATAGAAG Asplenium_normale_Gongshan_China CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGGTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATTGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAAGAAAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?TAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCGGAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_HL2_Vietnam CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Jinping2_China CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAAATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAATTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCATCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCTATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCACGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAACCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCAAAATTTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTACTGAGATTGTCCTTTC?????TTTATATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG1 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG2_A CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG2_B CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATCCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG3 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG4 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG5 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG6 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG7 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_MLG8 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Madagascar CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGGTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGACGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAAGAAAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCGGAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Malaysia CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Mt_Dinghushan_China CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCTCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTCCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGGAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan2_China CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCATTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTCTCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan3_China CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCATTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTCTCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTCT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan5_China CAGCTAACCTAAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Taiwan_360 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Taiwan_369 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Taiwan_373 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAA?AACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATCCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Taiwan_378 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_Taiwan_384 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATCTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_normale_jinping1_China CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCCTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATTTATCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTCAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTATGGAAAGAGAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAATCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGCCACTTCAGCGGAATCTCTCATTAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTCTTTTCTTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTAACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTGGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTAACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTGGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTAACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTGGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAGCGAAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTAACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGAACAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTGGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATTATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGCAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?AAAACCTCTCGGTTTAATTTGGTACTTTATCGACCATAATATAGAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTCTTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTAAAGGTTCACGTCACTTCAG{CG}GAAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTGCTTTTATTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTATCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_resiliens_JQ767811 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGGAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAAATTACGTTTTAATTATGGATTAACGGAACGCCAACTCCTGAGATACGTACGTATTGCTAGAGGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAATTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTCTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTAAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCCGTAAGCCAAAAGATTTTATTACTGTTCGAAATCGAGCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTCTCGTAGGGGACGAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCTTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGTGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCACTTATTAAATTTTTAATTTAGTTTAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCGAAGAA?ATTAGCAAGCTGAGGTTGAGTAAGCCAATTGCTCTTGAAATAACGAAAATCTATCGGTTTAGTTTGGTACTTTCTCGACCATAATATAAAATCTAAAATATTTTA?CTACTTCAAAAAAAAAAAATTGTTTATTCCTGGATAAT????TTGATTTAATATCTAATGAGTTATCCAAATTACAGGTTCACGTCACTTTAGCGAAATCTCTCACCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTACTGCTTCTACTGAGATGGTCCCTTGT????ACTGCATTTACCT?ATTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCAAACCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTAAAATTTGATAGAAG Asplenium_shimurae_085 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACAGATCAATCAACTTCAAGAAAAATCTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTATTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGGTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTTTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTGAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTCTGAGGAATAAATCTATCGTAGGGGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGAAGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATCGCGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAAGAAAGAGAACCCATGCAAAAAAGATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAAC?TAAACCTCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTATCGACCATAATATAAAATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAA???TTATTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTGCACAACGGGTTATGCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAGCGGAATCTCTCATCAAACAGGGGCTTACCAATTCTTATTACTTTTACTGAGATTGTCCTTTC?????TTTGTATTTACCT?TTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTCCGCCCTATCTTGTATTTTT?CGAATTTGCAAATTCACTAAATTTTGATAGAAG Asplenium_viride_EF645627 ????TAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATTTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTCTTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACGGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTCTTTCACTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCGAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTAAATAATTGTATTGTGGATATACCGAGCTATCGCTGTAAGCCGAAAGATCTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTATGAGGAATAAATCTCTCGTAGGGGATAAAACACCGGACCACTTGACCGTATCCCTATCGGAAGGCGACAGGGCAACAGGATTAGTTAATCGTGTTGCTAATCGAGAATCTATCGTTTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCTCGCAAAGCTTAATGATCATTTATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATAATTTGCAGATCTCTGTAAA????GAGAACCCATGCAAAAAA?ATTAGCATGCTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGAAATAACAAAAATATCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTCTCGACCATAATAGAATATTTAACTCTTTTTC?CTACTTCAAGAATAAG???TTGTTTCTTCTTGGACAATCTGACTGATTTGCTACGCAATGAGTTATCCAAATTACAGGTTCACGTCACTTCAACGAAATCTCTCATCAAGCAGGGGCTTACCAATTCTTACTGCTTTTACTGAGATGGTCCTTTC?????TTTGTATTTACCT?CTTCAAAGGATTGATTTGAAAGCTTAATCCTATCCCGTATTTTT?CGAATTCGCAAATTAACTA?????????????? Diellia_mannii_AY549788 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATTTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTCTTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACAGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTCTTTCGCTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTAAATAATTGTATTGTGGATATACCAAGCTATCGCTGTAAGCCGACAGATTTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTATGAAAAATAAATCTCTCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGGGGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATGGTGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCCCGTAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATCATTTGCAGATCTTTGTAAA????GAGAATATATGC?AAAAAGATAAGCATACTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGGAATAACAAAACTATCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTTTCGACCATAATATAAGATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAAAATAAA???TTGTTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTACGCAATGAGTTATCCAAATTACAGGTTCACGCCACGTCAGCAAAATCTCTCACCAAATGGGGGCTTACCCATTCTTATTGCTTTTACTAAGGTGGTCT?????????TTTGTATTTACCGAAATCAAAAGATTGATTTGAAAGCTCAAC????TCCCGTATTTTTGCGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGAGAGAAG Diellia_unisora_AY549790 CAGCTAACCTGAAAGAAGTTCGAGTTACTACTGATCAATCAACTTCAAGAAAAATTTCTCAATTCTGTGTGCGTTTGGAGGCCAAACAAAGATTACGTTTTAATTATGGATTAACAGAACGCCAACTCTTGAGATACGTACGTATTGCTAGAAGAACTAGGGGTTCAACAGGTCAAGTACCACTGCAACTGCTTGAGATGCGTTTAGATAATGTTCTCTTTCGCTTAGGTATGGCTTCCACTATTCCCGCCGCTAGACAGTTAGTTAATCACAGACATATCTTAGTAAATAATTGTATTGTGGATATACCAAGCTATCGCTGTAAGCCGACAGATTTTATTACTGTTCGAAATCGACCAACTTCTTGTAATGCTATGAAAAATAAATCTCTCGTAGGAGACAAAACACCGGACCACTTGACCGTCTCCCTATCGGGGGGCGACAGGCCAACAGGATTAGTTAATGGTGTTGCTAATCGAGAATCCATCAATTTGAATATAAATGAACTATTAGTTGTTGAGTATTACTCCCGTAAAGCTTAATGATCATTCATTAAATTTTTAATTTAGTTGAATCATTTGCAGATCTTTGTAAA????GAGAATATATGC?AAAAAGATAAGCATACTGAGGTTGAGTAAGCAGATTATTCTTGGAATAACAAAACTATCTCGGTTTAGTTTGGTACTTTTTCGACCATAATATAAGATCTAACCCTTTTTC?CTACTTCAAAAATAAA???TTGTTTATTCTTGGACAAT????TTGATTTGGTACGCAATGAGTTATCCAAATTACAGGTTCACGCCACGTCAGCAAAATCTCTCACCAAATGGGGGCTTACCCATTCTTATTGCTTTTACTAAGGTAGTCT?????????TTTGTATTTACCGAAATCAAAAGATTGATTTGAAAGCTCAAC????TCCCGTATTTTTGCGAATTCGCAAATTAACTAAATTTTGAGAGAAG ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M41998] TITLE Asplenium_PGI; LINK TAXA = Taxa4; DIMENSIONS NCHAR=411; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Asplenium_boreale_Allele_1_018 TACAACAGGCAATTTCTTCTATTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGCTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGGTC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCATGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCGTAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACA???????AATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_boreale_Taiwan_368 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Allele_a_MLG7_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Allele_d_MLG6_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGATGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Taiwan_360 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Taiwan_369_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Taiwan_369_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Taiwan_373 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Taiwan_378 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_normale_Taiwan_384 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCAGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTCTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATACTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGATGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCAGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_shimurae_Alele_1_085 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_shimurae_Allele_2_085 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTTCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC Asplenium_trichomanes_066 TACAACAGGCAATTCCTTATTCTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATTATTGAATGCACATTTATTTCTGGTGATATTTAAGACCTGCCTGTTTA?TTTTAGCGCGAGTGTTCATAATGTTGTTGCCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGCTACCTCCCCTCCCCCTTTCCAACCGGCCTCTCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACGTCCCTGCCCTG?????????TCTCTATACGACATTGTTCGTAGTGCATATTGCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTTTGGAACATAGAATAAGTCTAGGGGATGCTGCTTTATGCTTTTCCTGCTTTTTGC allele_2_Asplenium_boreale_018 TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCGTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_a_MLG1_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC allele_a_MLG1_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_a_MLG3_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC allele_a_MLG5_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGCTGATAGTTAAGACGTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAA??GCTCGGATGCTGAGAAGTTACCTCCCCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAAAGGGATCCAGTGTGGAGAATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGATTTATGTTTTTCTTGCTTTTTGC allele_a_MLG7_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_b_MLG2_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_b_MLG2_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTCTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATACTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_b_MLG8_N TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTAAATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGTGCGAGTGTTCATAAGGTCGTTACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCACGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTCGAATGCTGAGAAGTTACCTCCTCTCCCCATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATCCTCTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGTGGAACATAGAATAAATCTAGGGGATTCTGCTTTATGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_c_MLG4_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGGTC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAAAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTC?TTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTAAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_d_MLG5_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGATGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCGGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC allele_e_MLG8_O TACAACAGGCAATTTCTTCTTTTCTATATGTTTGAGAAGCAAAAGCTGACCATATCATTGAATGCATTTTTATTTTTGGTGATAGTTAAGACCTGCCTGTTTATTTTTAGCGTGAGTGTTCATAAGATC???ACCTGAAGCAAAAACTTGCATTGGTAGGCTCAATTTAGAAGCAAGTTTGCATGGTGTAGAGGTGGAAGGGAAGGGCTTGAATGCTGAGAAGTTACCT????????CATCTCCAACCAGCCTCCCCTCCTTCCTAGTCCCTGCCTCCACCTCCCTACCCTCTTTATC??CTCTCTATAATGCATTGTTCATAGTGCACATTTCATAATAAAGAGAGGGATCCAGTGCGGAACATAGAGTTAATCTAGGGGATTCTGCTTTAAGCTTTTCTTGCTTTTTGC ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M42001] TITLE Asplenium_RPS4_indels; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=13; FORMAT DATATYPE=Standard SYMBOLS= "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" MISSING=? GAP= -; MATRIX Asplenium_boreale_018 010011101?101 Asplenium_boreale_Taiwan_368 010011101?101 Asplenium_hobdyi_Hawai_USA 000011101?101 Asplenium_kiangsuense 010011101?101 Asplenium_monanthes_JQ767789 0101011001101 Asplenium_monanthes_JQ767791 0101011001101 Asplenium_normale_Gongshan_China 000011101?101 Asplenium_normale_HL2_Vietnam 0000111000101 Asplenium_normale_Jinping2_China 010011101?101 Asplenium_normale_MLG1 0000111000101 Asplenium_normale_MLG2_A 0000111000101 Asplenium_normale_MLG2_B 0000111000101 Asplenium_normale_MLG3 0000111000101 Asplenium_normale_MLG4 0000111000101 Asplenium_normale_MLG5 0000111000101 Asplenium_normale_MLG6 0000111000101 Asplenium_normale_MLG7 0000111000101 Asplenium_normale_MLG8 0000111000101 Asplenium_normale_Madagascar 000011101?101 Asplenium_normale_Malaysia 0000111000101 Asplenium_normale_Mt_Dinghushan_China 010011101?101 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan2_China 0000111000101 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan3_China 0000111000101 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan5_China 0000111000101 Asplenium_normale_Taiwan_360 0000111000101 Asplenium_normale_Taiwan_369 0000111000101 Asplenium_normale_Taiwan_373 1000111000101 Asplenium_normale_Taiwan_378 0000111000101 Asplenium_normale_Taiwan_384 0000111000101 Asplenium_normale_jinping1_China 0000111000101 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 010011101?101 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 010011101?101 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 010011101?101 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 010011101?101 Asplenium_resiliens_JQ767811 0101001001101 Asplenium_shimurae_085 000011101?101 Asplenium_viride_EF645627 010101001?101 Diellia_mannii_AY549788 01100111??010 Diellia_unisora_AY549790 0110011??0100 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M41997] TITLE Asplenium_LFYL_indels; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=10; FORMAT DATATYPE=Standard SYMBOLS= "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" MISSING=? GAP= -; MATRIX Aspelnium_trichomanes_066 0000100100 Asplenium_boreale_Allele_1_018 1111011001 Asplenium_boreale_Taiwan_368 1111011001 Asplenium_normale_Allele_a1_MLG7_N 1111011001 Asplenium_normale_Allele_c2_MLG3_O 1111011001 Asplenium_normale_Taiwan_360 1111011001 Asplenium_normale_Taiwan_369_N 1111011001 Asplenium_normale_Taiwan_369_O 1111011001 Asplenium_normale_Taiwan_373 1111011001 Asplenium_normale_Taiwan_378 1111011001 Asplenium_normale_Taiwan_384 1111011001 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_164 1111011001 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 1111011001 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 1111011001 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 1111011001 Asplenium_shimurae_Allele1_085 1111011001 'Asplenium shimurae Allele_2_085' 1111011001 allele_2_Asplenium_boreale_018 1111011001 allele_a_MLG1_O 1111011001 allele_a_MLG2_N 1111011001 allele_a_MLG5_O 1111011001 allele_a_MLG7_O 1111011001 allele_a1_MLG1_N 1111011001 allele_a1_MLG3_N 1111011011 allele_a1_MLG4_N 1111011001 allele_a1_MLG5_N 1111011001 allele_a1_MLG6_N 1111011001 allele_a1_MLG8_N 1111011001 allele_b1_MLG2_O 1111011001 allele_b1_MLG8_O 1111011001 allele_b2_MLG6_O 1111011001 allele_c1_MLG4_O 1111011001 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M41995] TITLE Asplenium_NIA_indels; LINK TAXA = Taxa3; DIMENSIONS NCHAR=7; FORMAT DATATYPE=Standard SYMBOLS= "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z" MISSING=? GAP= -; MATRIX Asplenium_boreale_Allele_1_018 0010010 Asplenium_boreale_Taiwan_368 0011?11 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O 0011?11 Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N 0011?10 Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_O 0011?10 Asplenium_normale_Allele_b_MLG8_O 0011?10 Asplenium_normale_Taiwan_360 0011?10 Asplenium_normale_Taiwan_369_N 0011?10 Asplenium_normale_Taiwan_369_O 0011?10 Asplenium_normale_Taiwan_373 0011?10 Asplenium_normale_Taiwan_378 0011?10 Asplenium_normale_Taiwan_384 0011?10 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342 0011?10 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 0011?10 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 0011?10 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 0011?10 Asplenium_shimurae_Alele_1_085 0011?10 Asplenium_shimurae_Allele_2_085 0011?10 Asplenium_trichomanes_066 01?0100 allele_2_Asplenium_boreale_018 1001?10 allele_a_MLG1_N 0011?10 allele_a_MLG1_O 0011?11 allele_a_MLG2_N 0011?10 allele_a_MLG3_N 0011?10 allele_a_MLG5_N 0011?10 allele_a_MLG5_O 0011?11 allele_a_MLG6_N 0011?10 allele_a_MLG7_O 0011?11 allele_a_MLG8_N 0011?10 allele_b_MLG2_O 0011?10 allele_b_MLG7_N 0011?10 allele_c_MLG4_O 0011?10 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M41996] TITLE Asplenium_LFYL; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=1068; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aspelnium_trichomanes_066 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGATGTGGAGCGGCAACGCTTGCAACTCCTTGCCAAAAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGACAGTGGCATGGTTGCAACCTCGGTAGAAGGTAAATAATATCCTGAGGATCTGGTTAAATGATTCATTATCAGAAGCTTTCTCACGACTTCGCATTTCTTTTTTTCTGAATGCGAGAAGGAAGTGGTGCAGAACTGGTGGCTCAATTTACTGTAGGGTTTTGGGGAAGTAACCAATTTGTTGGACTCATAGCA??TTTTGGGTTACCACATCTTATGTCAAAAGTATCTGTCTTGCCATTGATTCTGACCGCATGCAGATATATGTATCATGTTTGGGCTCATTCATATGTAGGTAAAAAGTCTGTTGGTTTGTGCAGGCACGAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTGGGCCTCAATGGCCCCTTAAACCTGAACGCGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAAGTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGACGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCCGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCCTAGATTACCTGTTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTTTAGGCAAAGCTTTTTCTCAAATGAGTCACACAAGGTTTCTTTTAAATTGCATGAACTCATTTG?????TTTGTGTAAACGGACCCTAAAGAGAT?TGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCCTGTCTTTTACAATGCTTAAGAATTGTCTTGGTGCCTCTGGATGTATCTCATTGTTGTATTTTGTGTTTCTTACATGTTT Asplenium_boreale_Allele_1_018 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???GTCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTGATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC Asplenium_boreale_Taiwan_368 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTTACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACACTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC Asplenium_normale_Allele_a1_MLG7_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT Asplenium_normale_Allele_c2_MLG3_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATTTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTGTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAT?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCT???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC Asplenium_normale_Taiwan_360 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCGTGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT Asplenium_normale_Taiwan_369_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCGCCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT Asplenium_normale_Taiwan_369_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTTGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATCGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC Asplenium_normale_Taiwan_373 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT Asplenium_normale_Taiwan_378 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTCGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT Asplenium_normale_Taiwan_384 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_164 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGATGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGATGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC Asplenium_shimurae_Allele1_085 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCGCCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGTACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT 'Asplenium shimurae Allele_2_085' AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCAAGGATCTGTTT?AATGATTCATAATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATTTGTCTTGCCATTTATTCGCATGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCACGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_2_Asplenium_boreale_018 AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTTACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACACTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC allele_a_MLG1_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTTACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACACTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC allele_a_MLG2_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_a_MLG5_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTTACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACACTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC allele_a_MLG7_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTTACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACACTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC allele_a1_MLG1_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_a1_MLG3_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGACGGGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_a1_MLG4_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCAATACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGATCTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_a1_MLG5_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_a1_MLG6_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_a1_MLG8_N AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTACCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTATCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCAGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTT allele_b1_MLG2_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC allele_b1_MLG8_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC allele_b2_MLG6_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGATGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATAATCTGAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATGTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAACAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACTTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAC?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCC???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGTTC allele_c1_MLG4_O AAGTATGGGCTAAAATCTGCAATCAGGGCTGAAAGAAAGCGTCAAGAAGAGGACGTTGAGCGGCAACGCTTGCAACTTCTTGCCAAGAATGGAAAGAAGCACAAATCTGATGATAGTGGCATGGTTGCAACCTCTGTAGAAGGTAAATAATATCCCGAGGATCTGTTT?AATGATTCATTATCTCAAGC???ATCACGACTTGGCATT??TTTCTTTCTGAATACG???????????????????CTGGTGGCTCAACTCACTGTAGGGTTTTGGGAAAGTAACCAGTTTGTTGGACTGATAGCATTTTTTGGGTTACCACATCTT?TGTCGAAAGTATCTGTCTTGCCATTTATTCGCACGAAATGCACATATATGTATTATGTTTGGGCTCACCCATATTTAGGTAAAAGG?CTGTCGGTTTGTGCAGGCACTAGGGAGCAAAGAGGGGATAATGGCATGATGTTTCCGGATGCTGTTGCCCTCAATGGCCCCTTAAATCTGAACACGAAGGAACACACCCAGCAAGAGCATAGTCATGCACAGTTTGGGCCTCCTGGGCTTTTGGCTTTACCTGAACCAAGTAGTGACAATGAGGGGCGCAAACTAGCACGGAAAAAACAAAAGCGGAGGCTGTCACGAGAACCTGGGGAGGAGGGGGATGACAGGACAAGGGAGCATCCATTTATAGTTACAGAGCCGGGAGAAGTGGCAAGGGGGAAGAAGAATGGCTTAGATTACCTATTTGATTTGTATGAGCAGTGTGCAAGGTTTCTAGAAGAAGTGCAGCAGATGTCAAGAGAAAGGGGGGAAAAGTGCCCTACGAAGGTATAGCACTGGTAATGACCTTTTTTTTAGCTGCAAGTCTAGGCAAAGCTTTTTCTGAAATGAGTCACGCAAGGTTTCTTTTGAATTGCATGAACTCAAGTAGGTGTGGTGTGTAAAAGGACATTAAAGAGAT?GGCTGGGTATGTCCATCATGTGAAGCT???????????????????????TGTCTTGCTGCCTCTGCATGTATCTCATGGTTGTATTTTGTGTTTCTTACACGCTC ; END; BEGIN TREES; TITLE Asplenium_NIA_BI; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 allele_a_MLG1_N, 2 allele_a_MLG1_O, 3 allele_a_MLG2_N, 4 allele_b_MLG2_O, 5 allele_a_MLG3_N, 6 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O, 7 Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N, 8 allele_c_MLG4_O, 9 allele_a_MLG5_N, 10 allele_a_MLG5_O, 11 allele_a_MLG6_N, 12 Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_O, 13 allele_b_MLG7_N, 14 allele_a_MLG7_O, 15 allele_a_MLG8_N, 16 Asplenium_normale_Allele_b_MLG8_O, 17 Asplenium_normale_Taiwan_369_N, 18 Asplenium_normale_Taiwan_369_O, 19 Asplenium_normale_Taiwan_360, 20 Asplenium_normale_Taiwan_373, 21 Asplenium_normale_Taiwan_378, 22 Asplenium_normale_Taiwan_384, 23 Asplenium_boreale_Allele_1_018, 24 allele_2_Asplenium_boreale_018, 25 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 26 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 27 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 28 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 29 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342, 30 Asplenium_shimurae_Alele_1_085, 31 Asplenium_shimurae_Allele_2_085, 32 Asplenium_trichomanes_066; TREE con_50_majrule = [&R] (((((1:8.939575E-4,3:9.075837E-4,5:9.30103E-4,7:9.02084E-4,9:8.997788E-4,11:9.093605E-4,13:0.002155024,15:9.306697E-4,17:8.952582E-4,19:8.852217E-4,20:9.107205E-4,21:8.825703E-4,22:8.669712E-4):0.002214957,30:9.579205E-4):0.002184554,31:0.007506409):0.007063971,((4:8.77578E-4,12:8.705134E-4,16:9.043465E-4,26:9.291458E-4,27:9.163228E-4,28:8.837804E-4,29:9.396186E-4):0.003022911,18:0.002171075,23:0.002184425,24:0.004857825,8:8.924954E-4,(25:9.621227E-4,(2:9.304519E-4,6:9.211869E-4,10:8.757364E-4,14:9.056648E-4):0.00218018):0.003432785):0.00659941):0.024953775,32:0.024953775); END; BEGIN TREES; TITLE Asplenium_RPS4_BI; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Asplenium_normale_MLG1, 2 Asplenium_normale_MLG2_A, 3 Asplenium_normale_MLG2_B, 4 Asplenium_normale_MLG3, 5 Asplenium_normale_MLG4, 6 Asplenium_normale_MLG5, 7 Asplenium_normale_MLG6, 8 Asplenium_normale_MLG7, 9 Asplenium_normale_MLG8, 10 Asplenium_normale_Taiwan_369, 11 Asplenium_normale_Taiwan_360, 12 Asplenium_normale_Taiwan_373, 13 Asplenium_normale_Taiwan_378, 14 Asplenium_normale_Taiwan_384, 15 Asplenium_boreale_018, 16 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 17 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 18 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 19 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 20 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342, 21 Asplenium_shimurae_085, 22 Asplenium_normale_jinping1_China, 23 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan2_China, 24 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan3_China, 25 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan5_China, 26 Asplenium_normale_HL2_Vietnam, 27 Asplenium_normale_Malaysia, 28 Asplenium_hobdyi_Hawai_USA, 29 Asplenium_normale_Madagascar, 30 Asplenium_normale_Gongshan_China, 31 Asplenium_normale_Jinping2_China, 32 Asplenium_normale_Mt_Dinghushan_China, 33 Asplenium_kiangsuense, 34 Asplenium_monanthes_JQ767789, 35 Asplenium_monanthes_JQ767791, 36 Asplenium_resiliens_JQ767811, 37 Asplenium_viride_EF645627, 38 Diellia_mannii_AY549788, 39 Diellia_unisora_AY549790; TREE con_50_majrule = [&R] ; END; BEGIN TREES; TITLE 'Asplenium LFY_BI'; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 allele_a1_MLG1_N, 2 allele_a_MLG1_O, 3 allele_a_MLG2_N, 4 allele_b1_MLG2_O, 5 allele_a1_MLG3_N, 6 Asplenium_normale_Allele_c2_MLG3_O, 7 allele_a1_MLG4_N, 8 allele_c1_MLG4_O, 9 allele_a1_MLG5_N, 10 allele_a_MLG5_O, 11 allele_a1_MLG6_N, 12 allele_b2_MLG6_O, 13 Asplenium_normale_Allele_a1_MLG7_N, 14 allele_a_MLG7_O, 15 allele_a1_MLG8_N, 16 allele_b1_MLG8_O, 17 Asplenium_normale_Taiwan_369_N, 18 Asplenium_normale_Taiwan_369_O, 19 Asplenium_normale_Taiwan_373, 20 Asplenium_normale_Taiwan_384, 21 Asplenium_normale_Taiwan_360, 22 Asplenium_normale_Taiwan_378, 23 Asplenium_boreale_Allele_1_018, 24 allele_2_Asplenium_boreale_018, 25 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 26 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 27 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 28 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 29 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_164, 30 Asplenium_shimurae_Allele1_085, 31 'Asplenium shimurae Allele_2_085', 32 Aspelnium_trichomanes_066; TREE con_50_majrule = [&R] ((((1:3.984706E-4,3:3.922376E-4,5:9.490945E-4,9:3.864012E-4,11:3.926354E-4,13:3.88888E-4,15:3.957398E-4,19:3.970295E-4,20:3.899016E-4,21:9.274634E-4,22:9.520224E-4):9.451192E-4,(17:3.971153E-4,30:9.353728E-4):9.557405E-4,7:0.001496901):0.001487655,31:0.003154523,((4:3.74356E-4,16:3.875564E-4,28:4.020455E-4,29:3.751804E-4,(12:9.588991E-4,26:3.930716E-4,27:3.881481E-4):9.66112E-4):9.511269E-4,(18:0.001461867,23:0.001516922,(6:9.351304E-4,8:3.842052E-4):0.002089849,(2:3.9113E-4,10:3.852464E-4,14:3.873026E-4,24:3.843298E-4,25:3.872083E-4):0.001489389):0.00210927):9.484673E-4):0.020284155,32:0.020284155); END; BEGIN TREES; TITLE 'Asplenium PgiC_ML'; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 allele_a_MLG1_N, 2 allele_a_MLG1_O, 3 allele_b_MLG2_N, 4 allele_b_MLG2_O, 5 allele_a_MLG3_N, 6 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O, 7 Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N, 8 allele_c_MLG4_O, 9 allele_a_MLG5_N, 10 allele_d_MLG5_O, 11 Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_N, 12 Asplenium_normale_Allele_d_MLG6_O, 13 Asplenium_normale_Allele_a_MLG7_N, 14 allele_a_MLG7_O, 15 allele_b_MLG8_N, 16 allele_e_MLG8_O, 17 Asplenium_normale_Taiwan_369_N, 18 Asplenium_normale_Taiwan_369_O, 19 Asplenium_normale_Taiwan_360, 20 Asplenium_normale_Taiwan_373, 21 Asplenium_normale_Taiwan_378, 22 Asplenium_normale_Taiwan_384, 23 Asplenium_boreale_Allele_1_018, 24 allele_2_Asplenium_boreale_018, 25 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 26 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 27 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 28 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 29 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342, 30 Asplenium_shimurae_Alele_1_085, 31 Asplenium_shimurae_Allele_2_085, 32 Asplenium_trichomanes_066; TREE bestREP6 = [&R] ((((1:1.0E-8,5:1.0E-8,7:1.0E-8,9:1.0E-8,13:1.0E-8,17:1.0E-8,30:1.0E-8):0.0193692,(3:1.0E-8,11:1.0E-8,15:1.0E-8,19:1.0E-8,20:1.0E-8,21:1.0E-8,22:1.0E-8):0.00423454,31:0.00211231):0.00710964,(((((4:1.0E-8,26:1.0E-8):0.00435381,(10:1.0E-8,12:1.0E-8,27:1.0E-8):0.00217603,(16:1.0E-8,28:1.0E-8,29:1.0E-8):0.00217514):0.00217793,6:1.0E-8,14:1.0E-8,18:1.0E-8,24:0.00218318,25:1.0E-8,2:1.0E-8):0.00436809,8:0.00217797):0.00266293,23:0.01083526):0.01192334):0.034053785,32:0.034053785); END; BEGIN TREES; TITLE Asplenium_RPS4_ML; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Asplenium_normale_MLG1, 2 Asplenium_normale_MLG2_A, 3 Asplenium_normale_MLG2_B, 4 Asplenium_normale_MLG3, 5 Asplenium_normale_MLG4, 6 Asplenium_normale_MLG5, 7 Asplenium_normale_MLG6, 8 Asplenium_normale_MLG7, 9 Asplenium_normale_MLG8, 10 Asplenium_normale_Taiwan_369, 11 Asplenium_normale_Taiwan_360, 12 Asplenium_normale_Taiwan_373, 13 Asplenium_normale_Taiwan_378, 14 Asplenium_normale_Taiwan_384, 15 Asplenium_boreale_018, 16 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 17 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 18 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 19 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 20 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342, 21 Asplenium_shimurae_085, 22 Asplenium_normale_jinping1_China, 23 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan2_China, 24 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan3_China, 25 Asplenium_normale_Mt_Shiwangdashan5_China, 26 Asplenium_normale_HL2_Vietnam, 27 Asplenium_normale_Malaysia, 28 Asplenium_hobdyi_Hawai_USA, 29 Asplenium_normale_Madagascar, 30 Asplenium_normale_Gongshan_China, 31 Asplenium_normale_Jinping2_China, 32 Asplenium_normale_Mt_Dinghushan_China, 33 Asplenium_kiangsuense, 34 Asplenium_monanthes_JQ767789, 35 Asplenium_monanthes_JQ767791, 36 Asplenium_resiliens_JQ767811, 37 Asplenium_viride_EF645627, 38 Diellia_mannii_AY549788, 39 Diellia_unisora_AY549790; TREE bestREP3 = [&R] ((((22:0.0019942,(1:1.0E-8,2:1.0E-8,4:1.0E-8,5:1.0E-8,6:1.0E-8,7:1.0E-8,8:1.0E-8,9:1.0E-8,10:1.0E-8,11:1.0E-8,13:1.0E-8,14:1.0E-8,25:9.7447E-4,26:1.0E-8,27:1.0E-8,(3:1.0E-8,12:9.7342E-4):9.7802E-4,(23:1.0E-8,24:9.7273E-4):0.00195139):9.4326E-4):0.00890228,(28:0.0029578,29:9.8365E-4,(21:9.8891E-4,30:9.8343E-4):9.8898E-4):0.00110517):0.0075195,(31:0.00952732,(16:0.00397357,33:9.8761E-4,(15:1.0E-8,32:9.888E-4):0.00197911,(17:1.0E-8,18:1.0E-8,19:1.0E-8,20:1.0E-8):0.00198199):0.00869399):0.00283122):0.01011556,((36:0.02235915,(34:1.0E-8,35:0.00102378):0.01670945):0.03433533,(37:0.02490408,(38:0.00214117,39:9.1383E-4):0.04790736):0.00270065):0.01011556); END; BEGIN TREES; TITLE 'Asplenium LFY_ML'; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 allele_a1_MLG1_N, 2 allele_a_MLG1_O, 3 allele_a_MLG2_N, 4 allele_b1_MLG2_O, 5 allele_a1_MLG3_N, 6 Asplenium_normale_Allele_c2_MLG3_O, 7 allele_a1_MLG4_N, 8 allele_c1_MLG4_O, 9 allele_a1_MLG5_N, 10 allele_a_MLG5_O, 11 allele_a1_MLG6_N, 12 allele_b2_MLG6_O, 13 Asplenium_normale_Allele_a1_MLG7_N, 14 allele_a_MLG7_O, 15 allele_a1_MLG8_N, 16 allele_b1_MLG8_O, 17 Asplenium_normale_Taiwan_369_N, 18 Asplenium_normale_Taiwan_369_O, 19 Asplenium_normale_Taiwan_373, 20 Asplenium_normale_Taiwan_384, 21 Asplenium_normale_Taiwan_360, 22 Asplenium_normale_Taiwan_378, 23 Asplenium_boreale_Allele_1_018, 24 allele_2_Asplenium_boreale_018, 25 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 26 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 27 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 28 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 29 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_164, 30 Asplenium_shimurae_Allele1_085, 31 'Asplenium shimurae Allele_2_085', 32 Aspelnium_trichomanes_066; TREE bestREP4 = [&R] (((7:0.00177326,(17:1.0E-8,30:8.8388E-4):8.8276E-4,(1:1.0E-8,3:1.0E-8,5:8.8393E-4,9:1.0E-8,11:1.0E-8,13:1.0E-8,15:1.0E-8,19:1.0E-8,20:1.0E-8,21:8.8382E-4,22:8.8379E-4):8.8343E-4):0.00177114,31:0.00445264,((4:1.0E-8,16:1.0E-8,28:1.0E-8,29:1.0E-8,(12:8.8605E-4,26:1.0E-8,27:1.0E-8):8.8356E-4):8.84E-4,(18:0.00176049,23:0.00175932,(6:8.8225E-4,8:1.0E-8):0.00264867,(2:1.0E-8,10:1.0E-8,14:1.0E-8,24:1.0E-8,25:1.0E-8):0.00176039):0.00265657):8.8203E-4):0.033937085,32:0.033937085); END; BEGIN TREES; TITLE Asplenium_NIA_ML; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 allele_a_MLG1_N, 2 allele_a_MLG1_O, 3 allele_a_MLG2_N, 4 allele_b_MLG2_O, 5 allele_a_MLG3_N, 6 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O, 7 Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N, 8 allele_c_MLG4_O, 9 allele_a_MLG5_N, 10 allele_a_MLG5_O, 11 allele_a_MLG6_N, 12 Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_O, 13 allele_b_MLG7_N, 14 allele_a_MLG7_O, 15 allele_a_MLG8_N, 16 Asplenium_normale_Allele_b_MLG8_O, 17 Asplenium_normale_Taiwan_369_N, 18 Asplenium_normale_Taiwan_369_O, 19 Asplenium_normale_Taiwan_360, 20 Asplenium_normale_Taiwan_373, 21 Asplenium_normale_Taiwan_378, 22 Asplenium_normale_Taiwan_384, 23 Asplenium_boreale_Allele_1_018, 24 allele_2_Asplenium_boreale_018, 25 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 26 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 27 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 28 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 29 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342, 30 Asplenium_shimurae_Alele_1_085, 31 Asplenium_shimurae_Allele_2_085, 32 Asplenium_trichomanes_066; TREE bestREP1 = [&R] (((((1:1.0E-8,3:1.0E-8,5:1.0E-8,7:1.0E-8,9:1.0E-8,11:1.0E-8,13:0.00247252,15:1.0E-8,17:1.0E-8,19:1.0E-8,20:1.0E-8,21:1.0E-8,22:1.0E-8):0.00247229,30:1.0E-8):0.00246264,31:0.01260223):0.01024577,((4:1.0E-8,12:1.0E-8,16:1.0E-8,26:1.0E-8,27:1.0E-8,28:1.0E-8,29:1.0E-8):0.00268382,(8:1.0E-8,18:0.0024754,23:0.00255733,24:0.00748261,(25:1.0E-8,(2:1.0E-8,6:1.0E-8,10:1.0E-8,14:1.0E-8):0.00248722):0.00498737):0.00235011):0.01068833):0.05173205,32:0.05173205); END; BEGIN TREES; TITLE 'Asplenium PgiC_BI'; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 allele_a_MLG1_N, 2 allele_a_MLG1_O, 3 allele_b_MLG2_N, 4 allele_b_MLG2_O, 5 allele_a_MLG3_N, 6 Asplenium_normale_Allele_a_MLG3_O, 7 Asplenium_normale_Allele_a_MLG4_N, 8 allele_c_MLG4_O, 9 allele_a_MLG5_N, 10 allele_d_MLG5_O, 11 Asplenium_normale_Allele_b_MLG6_N, 12 Asplenium_normale_Allele_d_MLG6_O, 13 Asplenium_normale_Allele_a_MLG7_N, 14 allele_a_MLG7_O, 15 allele_b_MLG8_N, 16 allele_e_MLG8_O, 17 Asplenium_normale_Taiwan_369_N, 18 Asplenium_normale_Taiwan_369_O, 19 Asplenium_normale_Taiwan_360, 20 Asplenium_normale_Taiwan_373, 21 Asplenium_normale_Taiwan_378, 22 Asplenium_normale_Taiwan_384, 23 Asplenium_boreale_Allele_1_018, 24 allele_2_Asplenium_boreale_018, 25 Asplenium_boreale_Taiwan_368, 26 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_029, 27 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_153, 28 Asplenium_oligophlebium_var_oligophlebium_164, 29 Asplenium_oligophlebium_var_iezimaense_342, 30 Asplenium_shimurae_Alele_1_085, 31 Asplenium_shimurae_Allele_2_085, 32 Asplenium_trichomanes_066; TREE con_50_majrule = [&R] ((((1:8.185531E-4,5:7.666615E-4,7:8.263206E-4,9:8.120995E-4,13:8.087663E-4,17:8.033211E-4,30:8.113263E-4):0.01135985,(3:8.395399E-4,11:7.983003E-4,15:7.959895E-4,19:8.045656E-4,20:8.036636E-4,21:8.103575E-4,22:7.833231E-4):0.003060643,31:0.001929157):0.004916562,(((((4:7.891235E-4,26:8.263323E-4):0.00320357,(10:8.335651E-4,12:7.979998E-4,27:7.914868E-4):0.002008142,(16:8.361974E-4,28:8.565137E-4,29:8.295124E-4):0.001986503):0.00192048,6:8.081537E-4,14:8.129206E-4,18:8.194607E-4,24:0.001945816,25:8.269009E-4,2:8.430033E-4):0.003179263,8:0.002000725):0.002225971,23:0.006922145):0.007245229):0.018699595,32:0.018699595); END;