#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 24, 2021; 11:29 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Shen Y., Chung W., Huang T., Rodeva R., & Hung T. 2018. Unveiling Gymnosporangium corniforme, G. unicorne, and a new G. niitakayamense sp. nov. in Taiwan. Mycoscience, . TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S21422] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=36; TAXLABELS 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027941' 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027942' 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027943' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028733' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028734' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028735' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028736' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028737' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028738' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029291' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029293' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029300' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029302' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030454' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030458' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030467' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030469' 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030473' 'Gymnosporangium juniperi-virginianae TNM_F0029763' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027944' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027945' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027946' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0029292' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0029297' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030459' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030464' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030470' 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030474' 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030475' 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030476' 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030477' 'Gymnosporangium unicorne NTU_F100002' 'Gymnosporangium unicorne NTU_F100003' 'Puccinia kusanoi TNM_F0029314' 'Puccinia kusanoi TNM_F0029955' 'Puccinia purpurea TNM_F0029759' ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M45429] TITLE Gymnosporangium_SSU_ITS_LSU_alignment; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3521; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027941' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGATTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGCTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTAACTGAGTTAA-------------------GAGTGCGCATAATTGTGGCTCGTCTAATAACTTTTTCACTCCAATCTTC--------AAAGCCTCTTTGGGTGAATCT---TTCATCACAATTTGG-CATATGTGGTGTAAATTAATT--TTTACATCATATTA--CCCCCCCCTCCCTCATCCCCTCATTTCAACACTGAGTATGTAA--GAATGTAA---AA-AACCAAA---------AAATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACTGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAGTCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTC-CTCATCATTCAAT--TTTTTCATTA--AAATTTTATGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTTTTAA---AGACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCAATTTCATCAAGAAGTGTGTGT------CATGCACAGCCAATCATATTTTGTTAAGTAAGCTACTAAACATGTCTTTCA-----------------------AGACAAT--------------ATTAATTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTTATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTTTTCTGGTGATTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCATTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGCAAATGGGATCT-----GTTAAAGGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027942' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGATTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGCTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTAACTGAGTTAA-------------------GAGTGCGCATAATTGTGGCTCGTCTAATAACTTTTTCACTCCAATCTTC--------AAAGCCTCTTTGGGTGAATCT---TTCATCACAATTTGG-CATATGTGGTGTAAATTAATT--TTTACATCATATTACCCCCCCCCCTCCCTCATCCCCTCATTTCAACACTGAGTATGTAA--GAATGTAA---AA-AACCAAA---------AAATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTC-CTCATCATTCAAT--TTTTTCATTA--AAATTTTATGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTTTTAA---AGACGGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCAATTTCATCAAGAAGTGTGTGT------CATGCACAGCCAATCATATTTTGTTAAGTAAGCTACTAAACATGTCTTTCA-----------------------AGACAAT--------------ATTAATTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTTATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTTTTCTGGTGATTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCATTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGCAAATGGGATCT-----GTTAAAGGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027943' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGATTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGCTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTAACTGAGTTAA-------------------GAGTGCGCATAATTGTGGCTCGTCTAATAACTTTTTCACTCCAATCTTC--------AAAGCCTCTTTGGGTGAATCT---TTCATCACAATTTGG-CATATGTGGTGTAAATTAATT--TTTACATCATATTA--CCCCCCCCTCCCTCATCCCCTCATTTCAACACTGAGTATGTAA--GAATGTAA---AA-AACCAAA---------AAATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTC-CTCATCATTCAAT--TTTTTCATTA--AAATTTTATGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTTTTAA---AGACGGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCAATTTCATCAAGAAGTGTGTGT------CATGCACAGCCAATCATATTTTGTTAAGTAAGCTACTAAACATGTCTTTCA-----------------------AGACAAT--------------ATTAATTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTTATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTTTTCTGGTGATTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCATTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGCAAATGGGATCT-----GTTAAAGGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028733' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAAATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCAGGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTTGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028734' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAAAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAAATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCAGGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACAAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATAACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028735' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAATAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028736' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACAAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028737' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028738' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAAATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTTGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029291' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029293' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029300' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAATCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCCAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029302' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030454' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAATAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCCGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030458' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAATAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030467' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030469' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030473' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTCTCGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTCGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGATTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTGACTATAT-----------------GCGAGTGCACTTTATTGTGGCTTGAA-A-CACATATTTCACACAAACTTTC--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATA------------TATCAGTCACATTA---------CCCCACCCTCATTTTA-TTAACCCCAGTATGTTGTAA-GAATGTAA---AA-AACCTAA---------ACATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCATCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAACAAAT-GTCATTGATCAAC--TTTTTCATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATT-TTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATATGATTTGGACTGACTTGATGTGATAAA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTAT-----TTATATATGGCCAATCATTTTCTGATCAGTGGGCTACTAAACTATAACTTTTC--------------TGCATGGTAAAACATGTGGCAGAAGACATACCCTTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAAATTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATGATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCAAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TGATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium juniperi-virginianae TNM_F0029763' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTCTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGTGCATTTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCCAGCAATGGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGATGTATAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAAAAGAGAT-------GTGGGTTATGGAGAGTGCGCTTTATTGTGGCTTGAA-A-CGGAATATTCACCCCAGATTTG--------AAAGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CTAAAGTGATACTTA--------TATAGATCACATTA-------CCCTCAACCTTCATTTAAATTAACACTTGTATGTAAGAATGTGTGTAACCCTA-ATATTAA---------ATCAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATCTTTGAACGCACCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAAGACTA-CTCATTAAAGAACTTTTTTTTATTA--AAGTTCTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATTATTACAGCTCACTTTAAAGACATAAGCTCATCT-TATCATTTGATTTGGACTGACTTGATGTGATATA--TATCAACTTCATCAAGGAATGTGTATA----ATATATACAGCCAATCATTTTTTGATAAGGAGGCTTCTAAACCATTTCTTTTCAC------------TCTATGTGAAAAAAT------------ACCCCATTTGTGAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATAATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCTTAGGATTGAGGAATGCAGTAAGCCATTT---GTTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTGCTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TCATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027944' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027945' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CACATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027946' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACCA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0029292' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0029297' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030459' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030464' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030470' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTTTACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA---ACCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTAAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAGTCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030474' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTAGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAACTTAAATTCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCTTCTGACAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTAATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAGTTGAGAAAT-------------------GAGTGCACTTCACTGTGGCTCAGA-AAAACTATACTCACACCATTATT-----------GGTCTGTTTGCATGACTCTAA-ATCATAGCAAATAGG-CATATGTGATATAATTC------ATTATATCATAATA----CCCCCCCATCCCCTTCATTTATTTAAACACAAAGAATTTAA--GAATGTAA---AACAAAACAA---------AAAAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCT-CTCATCAATGAAT--TTTTTCATTA--AAGTTCTTTGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTGTCA----TTACAGCTCACTTTAAATATATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCACTTTCATCAAGAAGTGTGTATACTATGTATATGCAGCCATTCATATTTTGAAAAGCAAGCTACTAAACATGTCTTGTGTATGAGTTTTAAAAGCTCATGGCAAACAAT--------------ATCATTTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-TTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTCATCAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTCTTCTGATAGTTAACAAACCAACATCAATTTCTGGGTGTTGGATAAGGG-TCTTTGAAATGTAGCAGCCT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAGGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030475' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAAATGAGAGAAATTAAAAAGAAATTAGATAGCGCACTTAACCGTGGCTTGAG-GTCATCATATTCACCCTTATAAT---------AATGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATATATATTTTTTAATATGTATTACATTA-----CCCCCTCACCCCTCATTTTATTTAACACAAGTATGTAAAA--GAATGTAACCATG-AAATTAA---------ATCAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTAGCTCATTAAATAAC--TTTTTTATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATTATTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATTTGATTTGGACTGACTTGATGTGATATA--TATCAACATCATCAAGGAATGTATA--------ATATACAGCCAATCAATTTTTGAAAAGTAGGCTACTAAACAAGATTTCCT---------------TTAATGTGGAAATAT----------------TATTTGTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAAGGTGAGAATCCTGTTTATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATAATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCTTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTCAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TCATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030476' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAAATGAGAGAAATTAAAAAGAAATTAGATAGCGCACTTAACCGTGGCTTGAG-GTCATCATATTCACCCTTATAAT---------AATGCCTCTTTGTATGACTTCAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATATATATTTTTTAATATGTATTACATTA-----CCCCCTCACCCCTCATTTTATTTAACACAAGTATGTAAAA--GAATGTAACCATG-AAATTAA---------ATCAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTAGCTCATTAATTAAC--TTTTTTATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATTATTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATTTGATTTGGACTGACTTGATGTGATATA--TATCAACATCATCAAGGAATGTATA--------ATATACAGCCAATCAATTTTTGAAAAGTAGGCTACTAAACAAGATTTCCT---------------TTAATGTGGAAATAT----------------TATTTGTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGTGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTTATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--GAGGGTGTTTTCTGATAATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTTTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCTTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTCAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TCATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030477' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTACTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGAACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAACCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGGCGACTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGTTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAAATGAGAGAAATTAAAAAGAAATTAGATAGCGCACTTAACCGTGGCTTGAG-GTCATCATATTCACCCTTATAAT---------AATGCCTCTTTGTATGACTTTAA-ATCATAACAATTTGG-CAAAAGTGATATATATTTTTTAATATGTATTACATTA-----CCCCCTCACCCCTCATTTTATTTAACACAAGTATGTAAAA--GAATGTAACCATG-AAATTAA---------ATCAATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATTGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTAGCTCATTAAATAAC--TTTTTTATTA--AGGTTTTTTGATGGATGTTGAGTGTTGCTGTGATTATTATTACAGCTCACTTTAAATACATAAGCTCATCT-TATCATTTGATTTGGACTGACTTGATGTGATATA--TATCAACATCATCAAGGAATGTATA--------ATATACAGCCAATCAATTTTTGAAAAGTAGGCTACTAAACAAGATTTCCT---------------TTAATGTGGAAATAT----------------TATTTGTAAGACCTCAAATCAGGTGGAATTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGGGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTTATGATATGGA-CTACCAGGGCTTTATGATACAGTCTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAGTTGAAGTTAGACTTGTTGTTGTTGGTTCAGCTCTTT--AAGGGTGTTTTCTGATAATTAACAAACCAACATCAATCTTTGGGTGTTGGATAAGGG-TCATTGAAATGTAGCAGTTT-TGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCTTGGGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTCAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TCATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTAAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCGCATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGATGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium unicorne NTU_F100002' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTGATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGTGCGATTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGCTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTATAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAACTGAGTTAA-------------------GAGTGCGCATAATTGTGGCTCGTCCAATAACTTTTTCACTCCAATTTTC--------AAAGCCTCTTTGGGTGAATCT---TTCATCACAATTTGG-CATATGTGGTGTAAATTAATT--TTTACATCATATTA---CCCCCTCTCCCTCATCCCCTCATTTCAACACTGAGTATGTAA--GAATGTAA---AA-AACCAAA---------AAAAAAATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTC-CTCATCATTCAAT--TTTTTCATTA--AAATTTTATGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTTTTAA---AGACGGCTCACTTTAAATACATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCAATTTCATCAAGAAGTGTGTGT------CATGCACTGCCAATCATATTTTGTTAAGTAAGCTACTAAACATGTCTGTCA-----------------------AGACAAC--------------ATTAATTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTTATTAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTTTTCTGGTGATTAACAAACCAACATCAATCTCTGGGTGTTGGATAATGG-TGGCTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGCAAATGGGATCT-----GTTAAAGGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCCCCTGTTT 'Gymnosporangium unicorne NTU_F100003' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTCTTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCAGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGTTTACCTCTTGGTGAACTTTGATGCACTTTACTGGGTGTTGAAGGGAACCAAGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTTTGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGACGTGTGATCCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATTAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTTTAATGACTTGTTTGGCACCCAAAGGGAAACCTGAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTATGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGTGCGATTTAGTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATGAAGAGCTGGCAACAGCACTTTACTGGCTCAAAGTTCTACAAACTTGGTCGTATAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCTGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAACTGAGTTAA-------------------GAGTGCGCATAATTGTGGCTCGTCCAATAACTTTTTCACTCCAATTTTC--------AAAGCCTCCTTGGGTGAATCT---TTCATCACAATTTGG-CATATGTGGTGTAAATTAATT--TTTACATCATATTA---CCCCCTCTCCCTCATCCCCTCATTTCAACACTGAGTATGTAA--GAATGTAA---AA-AACCAAA---------AAAAAAATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACACCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCAAATTTTTGAACGCACCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACTC-CTCATCATTCAAT--TTTTTCATTA--AAATTTTATGGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTTTTAA---AGACGGCTCACTTTAAATACATAAGCCTGTCT-TATCATTTGATTTGGATTGACTTGATGTGATAAA--TATCAATTTCATCAAGAAGTGTGTGT------CATGCACTGCCAATCATATTTTGTTAAGTAAGCTACTAAACATGTCTGTCA-----------------------AGACAAC--------------ATTAATTTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGATTACCTGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCAGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGATCAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGCTCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAATGCAGCATCATTGAGGGTGAGAATCCTGTTCATGATATGGA-CTACCAGAGCTTTATGATACAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTGTTATTAGTTCAGCCCTCCTTAAGGGTGTTTTCTGGTGATTAACAAACCAACATCAATCTCTGGGTGTTGGATAATGG-TGGCTGAAATGTAGCAGTTT-AGGCTGTGTTATAGTCTTTGACTTGGATACAATGCCTGAGATTGAGGATTGCAGTAAGCCATTT---ATTTGGTGGGACAATTTATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAATTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTG-TTGAAACCC-TTATGCGGAATGAAAGTAAATGCAAATGGGATCT-----GTTAAAGGTGCACCATTGACCAGTCCTGATTATTTATATGAAGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGAGACTCACATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCCCCTGTTT 'Puccinia kusanoi TNM_F0029314' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTTTCGGGTCTCTCTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGCTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATGAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTATAATGACTTGTTTGGCACTCAAAGGGAAACCTTAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTACGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATAACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGCAGGCTTTTTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATAAGGAGCTGGCAGCAGCACCTTACTGGTTCAAAGTTCTACGAAAATGGTCTGCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTAAAAGAAA-----------------CTGAGTGCACTTAATTGTGGCTCGAC-CCTTTTAAACCAAACCCAAATACC--------AACACTTGGTTATCATGATTAAG-TTCATTGAATCCAGG-TATAAGTAGCT------------TTACTGCTGCATTA----------TCCCCCTTTTTTAACTTCAAACACCAATTTTTGAAT-GAATGTAA---AACACACTTA---------AATTATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCC-CTCATTAAACAAA-TATTGTTAACACAAGTTTGTTCAATGGATGTTGAGTGTTGCTGTAATTG--------GCTCACTTTAAATTCATAAGTCATTTTATCAAAAATAAGTTGGACTGACTTGGTGTAATA------ACATTATCATCAAGGAAAGTAGCA---------ATACTGCCATCTAAATTTTGAAGA--AGACTCCTAA-----------------------------------AAACCCCTAAAT---------TTTAAATTTAAGACCTCAAATCAGGTGAGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGAAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTATTTTCAGTGCTGGACCATATATAAGTCTGTTGAAAAGCAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTTATGATATGGA-CTACCAGTGCATTATGATATAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTATTATTAGTTCAACCTTTC--AAGGGAGTATTCTGATGATTAACAGACCAACATCAATTTTGGAGTGTTGGAGAAGGGCTTAAGAAAATGTAGCAGTCTATGACTGTGTTATAGTTCTGAGTTTTGATACAATGCTTAAGATTGAGGAAGGCAGTAAGCACTTT---ATTGTGTGGGACAAATCATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTGTTTGAAACCC-TTATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCAGATTATTTATATGATGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAAAGACTCGTATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Puccinia kusanoi TNM_F0029955' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCCAACCTTTGGAAGGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCTTTCGGGTCTCTCTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGCTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATGAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTATAATGACTTGTTTGGCACTCAAAGGGAAACCTTAAGTTTAGGTTTGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTACGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATAACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGCAGGCTTTTTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATAAGGAGCTGGCAGCAGCACCTTACTGGTTCAAAGTTCTACGAAAATGGTCTGCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTAAAAGAAA-----------------CTGAGTGCACTTAATTGTGGCTCGAC-CCTTTTAAACCAAACCCAAATACC--------AACACTTGGTTATCATGATTAAG-TTCATTGAATCCAGG-TATAAGTAGCT------------TTACTGCTGCATTA----------TCCCCCTTTTTTAACTTCAAACACCAATTTTTGAAT-GAATGTAA---AACACACTTA---------AATTATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCCTTTTGGTATTCCAAAAGGCACACCTGTTTGAGTGTCATGAAACCCC-CTCATTAAACAAA-TATTGTTAACACAAGTTTGTTCAATGGATGTTGAGTGTTGCTGTAATTG--------GCTCACTTTAAATTCATAAGTCATTTTATCAAAAATAAGTTGGACTGACTTGGTGTAATA------ACATTATCATCAAGGAAAGTAGCA---------ATACTGCCATCTAAATTTTGAAGA--AGACTCCTAA-----------------------------------AAACCCCTAAAT---------TTTAAATTTAAGACCTCAAATCAGGTGGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACAAGGATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGAAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTTCAGAGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTATTTTCAGTGCTGGACCATATATAAGTCTGTTGAAAAGCAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTTATGATATGGA-CTACCAGTGCATTATGATATAGTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTATTATTAGTTCAACCTTTC--AAGGGAGTATTCTGATGATTAACAGACCAACATCAATTTTGGAGTGTTGGAGAAGGGCTTAAGAAAATGTAGCAGTCTATGACTGTGTTATAGTTCTGAGTTTTGATACAATGCTTAAGATTGAGGAAGGCAGTAAGCACTTT---ATTGTGTGGGACAAATCATTGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGCAATAGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGGTGTTTGAAACCC-TTATGCGTAATGAAAGTAAATGTAAATGGGATCT-----GTTAAAAGTGCACCATTGACCAGTCCAGATTATTTATATGATGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAAAGACTCGTATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT 'Puccinia purpurea TNM_F0029759' AACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGATACCTTACTACATGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAGCCCTAATCTCTGGTTAGGGTGTATTTATTAGATAAAAAACCAATGGCCCTTGGGTCTTCTTGGTGATTCATAATAACTTCTCGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGTGATGCTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGGCCCTCAAATCTAAGGATTGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCAACATGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATGTATGGCTCTTTTGGGTCTTACAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCTCTTAACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGACGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGCCTCTGGCAGTTGGTCCGCCTTTTGGTGTGTACTGATTTGTTGGAGGCTTACCTCTTGGTGAACTTCAATGCACTTTACTGGGTGTTGGAGGGAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCTTATGCCTGAATACATTAGCATGGAATAATAAAATAGGATGTGTGATTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGATTACCGTAATGATGAATAGGGTCAGTTGGGGGCATTTGTATTACATCGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGTAAGACAAACTACTGCGAAAGCATCTGCCAAGGATGACTTCATTGATCAAGAACGAAGGTTAAGGGTTCAAAAACGATCAGATACCGTTGTAGTCTTAACAGTAAACTATGCCGACTGGGGATCAGACAAGGATTTATAATGACTTGTTTGGCACTCAAAGGGAAACCTAAAGTTTAGGTTCGTGGGGGAGTACGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTCCAGACACAGTAAGGATTGACAGATTGATAGCTTTTTCTTGATTTTGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTCTCCTGCTAAATAGTCCAGCTGGCTACGGCTGGCTGCTGACTTCTTAGAGGGACTATCAACGTTTAGTTGATGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACCAAGCCAGCGAGTATATCACCTTATCTGAAAAGATTGGGTAATCTTGTGAAACTTGGTCGTGATGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTCAACGAGGAATACCTAGTAAGCGTATGTCATCAGCATGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGCAGGCTTTTTGAGGCGTTCGGAGAGCCTATAAGGAGCTGGCAACAGCACCTTACTGGTTCAAAGTTCTACGAAAATGGTCTGCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTAAAAAAGATAT-----------------AAGAGTGCACTTAATTGTGGCTCAAA-CCATCTTATCACACACACACCCCCCCTTTTATAAGACTTGATTGAGTGATTGAAAGATCATTGTGATCAGGTTATAAGTGGCAT-----------TAATTGCTGCATTA-------------CTTTTGATATTATACACCCCTTGAATTTAGAAT-GAAAAAAA---CACACACATATAAATATATATATATATAACTTTTAACAATGGATCTCTAGGCTCTCACATCGATGAAGAACACAGTGAAATGTGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATTGAATCTTTGAACGCACCTTGCACCTTTTGGTATTCCAAAAGGTACACCTGTTTGAGTGTCATGAAAACCC-CCTCACATTGAAA-TTTTTTTTTCA----------AAGTGGATGTTGAGTGTTGCTGTAATTA--------GCTCACTTTAAATATATAAGTCACCCT----TGAATAAGTTGGATTGACTTGGTGTAATAAAATAATTAATAACATCAAGGAAAGTAGCA---------ATACTGCCATCTTTTTTTGAGGAA--GGGCTCCTAACCAAG------------------------------AAACCATTATATATATGGACCTCAATTATTAAGACCTCAAATCAGGTGGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACTAACCAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGAGGGAAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTTCAGGAGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATATATAAGTCTGTTGAAAAGCAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTTGTGATATGGAGCTACCAGTGCAATATGATACAGATTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGGGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGACTTGTTATTATTAGTTCAACCTCTTTAAGGGGAGTATTCTAATGATTAACAGACCAACATCAATTTTTGAGTCTTGGATAAGGGTTTAAGGAAATGTAGCAGTCTTTGACTGTGTTATAGTCCTGAGCTTTGATACAATGCTTAAGATTGAGGAAGGCAGTAAGCACTGTAAAAAAGTGTGGGACCAACTAAGGTTCTTCTTACTGAGGATGTTGGTGTAATAGCTTTAAATGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCTTGCGAGTATTTGGATGATTGAAATCCATGATGCGTAATGAAAGTGAATGTAAATGGGAACCTGGTAAAAAAGGGTGCACCATTGACCAGTCCAGATTATTTATATGATGGTACTGAGTAAGAGCAAGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAAGCTCGTAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAAAGACTCGTATCAGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGATGAAACATCCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATATGTAAGACGCTCCTGTTT ; END; BEGIN TREES; TITLE Gymnosporangium_SSU_ITS_LSU_MLT; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027941', 2 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027943', 3 'Gymnosporangium asiaticum TNM_F0027942', 4 'Gymnosporangium unicorne NTU_F100002', 5 'Gymnosporangium unicorne NTU_F100003', 6 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027944', 7 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027945', 8 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0029292', 9 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0029297', 10 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030459', 11 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030464', 12 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0027946', 13 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030470', 14 'Gymnosporangium niitakayamense TNM_F0030474', 15 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028733', 16 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028738', 17 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028735', 18 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028737', 19 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029291', 20 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029293', 21 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029302', 22 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030458', 23 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030467', 24 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030473', 25 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030469', 26 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0030454', 27 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028736', 28 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0029300', 29 'Gymnosporangium corniforme TNM_F0028734', 30 'Gymnosporangium juniperi-virginianae TNM_F0029763', 31 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030475', 32 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030477', 33 'Gymnosporangium sabinae TNM_F0030476', 34 'Puccinia kusanoi TNM_F0029314', 35 'Puccinia kusanoi TNM_F0029955', 36 'Puccinia purpurea TNM_F0029759'; TREE Imported_tree_1 = [&R] ((36:0.04124155,(34:3.1951E-4,35:2.7346E-4)1.0000:0.02604115)1.0000:0.03544903,((((4:0.0,5:2.9819E-4)1.0000:0.00419064,(1:5.9928E-4,(2:0.0,3:0.0)0.7458:2.9633E-4)1.0000:0.00103568)1.0000:0.0168649,(13:7.7827E-4,((7:2.9738E-4,(6:0.0,12:2.9775E-4)0.5405:0.0)0.6116:2.9754E-4,(8:0.0,(9:0.0,(10:0.0,(11:0.0,14:0.0)0.0520:0.0)0.0247:0.0)0.0274:0.0)0.2635:0.0)0.5819:1.1688E-4)1.0000:0.01780182)0.9999:0.01199886,((30:0.01401966,(33:0.00210926,(31:5.9838E-4,32:0.0)0.7332:0.0)1.0000:0.0087999)0.9908:0.00524952,(28:2.2431E-4,(25:0.0,((26:2.9805E-4,(17:0.0,22:0.0)0.4963:0.0)0.6183:2.9806E-4,(((15:2.9849E-4,16:0.0)0.6342:5.9648E-4,(27:0.0,29:0.00119854)0.5248:5.9679E-4)0.4275:0.0,(18:0.0,(19:0.0,(20:0.0,(21:0.0,(23:0.0,24:0.0)0.0614:0.0)0.0169:0.0)0.0146:0.0)0.0299:0.0)0.2421:0.0)0.2477:0.0)0.3385:2.9806E-4)0.3685:3.7208E-4)1.0000:0.01533852)1.0000:0.01243892):0.03544903); END;