#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on August 03, 2021; 3:24 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Marin-felix Y., & Chen Q. 2019. Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY 3. Studies in Mycology, 94: 1-124. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S23494] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=11; TAXLABELS 'Nothophoma anigozanthi CBS_381_91_18S' 'Nothophoma arachidis-hypogaeae CBS_12' 'Nothophoma gossypiicola CBS_377_67_18' 'Nothophoma infossa CBS_123395_18S_rib' 'Nothophoma macrospora CBS_140674' 'Nothophoma quercina CBS_633_92_18S_ri' 'Nothophoma quercina CQ_1005_V9G_W80427705' 'Nothophoma quercina CQ_1008_V9G_W80427706' 'Nothophoma raii MCC_1082' 'Nothophoma variabilis 1_NV_2016' 'Phoma herbarum CBS_615_75' ; END; BEGIN TAXA; TITLE Taxa2; DIMENSIONS NTAX=19; TAXLABELS 'Allophoma hayatii CBS_142859_inter' 'Allophoma hayatii CBS_142860_inter' 'Allophoma labilis CBS_124_93_18S_r' 'Allophoma minor CBS_325_82_18S_rib' 'Allophoma oligotrophica LC_6245_1' 'Allophoma oligotrophica LC_6246_1' 'Allophoma piperis CBS_268_93_18S_r' 'Allophoma piperis PD_90_2011_18S_r' Allophoma_sp_508 'Allophoma sp MH_203' 'Allophoma sp MH_204' 'Allophoma sp MH_506' 'Allophoma sp MH_507' 'Allophoma sp UTHSC_DI16_233' 'Allophoma tropica CBS_436_75_18S_r' 'Allophoma zantedeschiae CBS_131_93' 'Allophoma zantedeschiae CBS_229_32' 'Phoma costarricencis CBS_506_91_18' 'Phoma herbarum CBS_615_75' ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M53938] TITLE Allophoma_LSU_ITS_tub2_rpb2; LINK TAXA = Taxa2; DIMENSIONS NCHAR=2488; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 'Allophoma hayatii CBS_142859_inter' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTGACACATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTGGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAAC-TTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTG-TGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTT---------------------------------------------------------????----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTACGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????GGTCGTGATGGCAAACTCGCAAAGCCCCGTCAACTGCACAACAGTCATTGGGGTCTCGTCTGCCCTGCCGAAACGCCTGAAGGTCAAGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGATGCCGGGCCTATCGCCGAGTTCATGAGCCAGAGAAACATGCAGTTGCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACAACAACGCGCAACAGCTTGTTGCAACCGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACCCTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGATCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGACGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????-------------------------------------AGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACAAGCTATCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCCGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGTACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma hayatii CBS_142860_inter' ----------AGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTGACACATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTGGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAAC-TTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTG-TGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTT---------------------------------------------------------????----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTACGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????GGTCGTGATGGCAAACTCGCAAAGCCCCGTCAACTGCACAACAGTCATTGGGGTCTCGTCTGCCCTGCCGAAACGCCTGAAGGTCAAGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGATGCCGGGCCTATCGCCGAGTTCATGAGCCAGAGAAACATGCAGTTGCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACAACAACGCGCAACAGCTTGTTGCAACCGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACCCTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGATCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGACGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTG-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????-------------------------------------AGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACAAGCTATCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCCGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGTACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma labilis CBS_124_93_18S_r' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAAC-TTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGTAGTCTCAACGACGACGTCCAAAAAGTAC--TTTTTTCACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTACGGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTCGTCTGCCCTGCTGAAACGCCTGAAGGTCAAGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGATGCCGGGCCTATCTCCGAGTTCATGAGCCAGAGAAACATGCAGTTGCTCGAGGAGTACGACCAAAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTTGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAAACCGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACCCTGTCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGATCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGACGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGACAGCGACATCAAGTCGGCAAATCGAAACCACCTTATCTTCAACCAGGTGCACTACAACAAGCTGGTCGAGGAGCAACAGGCAATGGCCACAGCAGGCGTTGGCGAAGAAGAGAAGACTGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGACTCATCCAGGACGGTGTTATTGAGTACCTCGACGCTGAAGAAGAGGAAACTGCCATGATTGTCATGTCGCCCGAGGATCTCGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTACGACACCTTCTCATTGTCAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGATGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACAAGCTATCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCCGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGTACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma minor CBS_325_82_18S_rib' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAGCAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGTCCTGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAACCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGCAGTGATGCTGGGCCCATCTCTGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTTCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTACAGGCACTGCGACGTAATGGAACTCTATCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGACGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGATAGCGACATCAAGTCAGCAAATCGAAATCATCTCATCTTCAACCAAGTGCATTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGCGAGGAGGAGAAGACCGAGTTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATTGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAAGAAACCGCCATGATTGTCATGTCACCCGAAGACCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTGTACACTTTTCTCGTCGTCAGCAACTCATAATTGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGATGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCTGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTCCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma oligotrophica LC_6245_1' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTG-AAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC-TTTTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCACAACGACGACGTCCAAAAAGTACA-TTTTTACGCTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTATCTCTCATGTGTTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCTGGACCTATCTCGGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAGGAGTATGATCAAAACCAGAATCCCGACGCCACCAAGGTATTTGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCCCAACAACTTGTCGAGACTGTGCAGCAACTTCGTCGTAACGGAACTCTGTCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTTACAGATGCCGGACGTGTAATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGACAGCGATATCAAGTCGGCAAACCGGAACCACCTCATCTTCAACCAGGAGCACTACAACAAGCTCGTCGAGGAACAGCAGGCAATGGCTACAGCAGGTGTCGGCGAGGAAGAGAAGACCGAGCTGGCATATGGCTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATCGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAGGAAACTGCCATGATCGTCATGTCGCCCGAAGATCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTATACCTCTACAATCTTTGCTCGTCGCCAGCCGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTGGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGACAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGAACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma oligotrophica LC_6246_1' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTG-AAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC-TTTTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCACAACGACGACGTCCAAAAAGTACA-TTTTTACGCTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTC{CT}{CT}{CT}TCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCC{CT}GGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGA{AG}CGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTATCTCTCATGTGTTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCTGGACCTATCTCGGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAGGAGTATGATCAAAACCAGAATCCCGACGCCACCAAGGTATTTGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCCCAACAACTTGTCGAGACTGTGCAGCAACTTCGTCGTAACGGAACTCTGTCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTTACAGATGCCGGACGTGTAATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGACAGCGATATCAAGTCGGCAAACCGGAACCACCTCATCTTCAACCAGGAGCACTACAACAAGCTCGTCGAGGAACAGCAGGCAATGGCTACAGCAGGTGTCGGCGAGGAAGAGAAGACCGAGCTGGCATATGGCTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATCGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAGGAAACTGCCATGATCGTCATGTCGCCCGAAGATCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTATACCTCTACAATCTTTGCTCGTCGCCAGCCGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTGGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGACAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGAACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma piperis CBS_268_93_18S_r' ATCATTACCTAGAG-TTGTGGGCTCTGCCTACCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATCGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCGTTTCGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATCTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCAGTCACAACGACGACGTCCATAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAAACACCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGCGTCGGTAGTGATGCTGGGCCCATCTCCGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAATCAAAATCCCGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAATGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAATGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTTCAGGCACTGCGTCGTAATGGAACTCTATCATACGAGATGAGTTTGATTCGAGACATTCGTGACCGAGAGTTCAAAATCTTTACAGACGCTGGACGTGTCATGAGACCGCTCTTCGTTGTGGACAGCGACATTAAGTCGGCAAATCGAAATCACCTTATCTTCAACCAAATGCACTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGTGAGGAAGAGAAGACTGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATTCAAGATGGTGTCATCGAGTACCTTGACGCCGAGGAAGAGGAAACCGCCATGATTGTCATGTCGCCCGAAGACCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTTTACCTCTACAATCGTCTCTCTTTGCCAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTTTGGCAAACCATCTCTGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTGCAGCTCGAGCGTATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTCCCTTGGAAGAACTGCGAGTGCTGACCTGCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTTGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGACGCCGTTCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGCCCC 'Allophoma piperis PD_90_2011_18S_r' ATCATTACCTAGAG-TTGTGGGCTCTGCCTACCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATCGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCGTTTCGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATCTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCAGTCACAACGACGACGTCCATAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAAACACCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGCGTCGGTAGTGATGCTGGGCCCATCTCCGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAATCAAAATCCCGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAATGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAATGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTTCAGGCACTGCGTCGTAATGGAACTCTATCATACGAGATGAGTTTGATTCGAGACATTCGTGACCGAGAGTTCAAAATCTTTACAGACGCTGGACGTGTCATGAGACCGCTCTTCGTTGTGGACAGCGACATTAAGTCGGCAAATCGAAATCACCTTATCTTCAACCAAATGCACTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGTGAGGAAGAGAAGACTGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATTCAAGATGGTGTCATCGAGTACCTTGACGCCGAGGAAGAGGAAACCGCCATGATTGTCATGTCGCCCGAAGACCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTTTACCTCTACAATCGTCTCTCTTTGCCAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTTTGGCAAACCATCTCTGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTGCAGCTCGAGCGTATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTCCCTTGGAAGAACTGCGAGTGCTGACCTGCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTTGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGACGCCGTTCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGCCCC Allophoma_sp_508 ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????GGCCGTGATGGCAAGCTCGCAAAGCCCCGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGTCCTGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGCAGTGATGCCGGGCCCATCTCTGAATTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTACAGGCACTGCGTCGCAATGGAACTCTATCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGATAGCGACATCAAGTCAGCAAATCGAAATCACCTCATCTTCAACCAAGTGCATTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGCGAAGAGGAGAAGACCGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATTGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAAGAAACCGCCATGATTGTCATGTCCCCCGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGAGATGAAGATGGGTATACCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGGAAAGATCGACTGGCACGTATCAAACCCAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTATACGCATTGCGAGATTCATCCCGCTATGATTCTTGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACACCTCTCTACACTTTTTTCGTCGTCAGCAACTCACAATTGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCTGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGATGCCGTCCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Allophoma sp MH_203' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????GGCCGTGATGGCAAGCTCGCAAAGCCCCGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGTCCTGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGCAGTGATGCCGGGCCCATCTCTGAATTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTACAGGCACTGCGTCGCAATGGAACTCTATCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGATAGCGACATCAAGTCAGCAAATCGAAATCACCTCATCTTCAACCAAGTGCATTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGCGAAGAGGAGAAGACCGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATTGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAAGAAACCGCCATGATTGTCATGTCCCCCGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGAGATGAAGATGGGTATACCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGGAAAGATCGACTGGCACGTATCAAACCCAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTACACGCATTGCGAGATTCATCCCGCTATGATTCTTGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACACCTCTCTACACTTTTTTCGTCGTCAGCAACTCACAATTGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCTGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGATGCCGTCCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Allophoma sp MH_204' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????-------TTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCCA--------????GGCCGTGATGGCAAGCTCGCAAAGCCCCGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGTCCTGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGCAGTGATGCCGGGCCCATCTCTGAATTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTACAGGCACTGCGTCGCAATGGAACTCTATCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGATAGCGACATCAAGTCAGCAAATCGAAATCACCTCATCTTCAACCAAGTGCATTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGCGAAGAGGAGAAGACCGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATTGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAAGAAACCGCCATGATTGTCATGTCCCCCGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGAGATGAAGATGGGTATACCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGGAAAGATCGACTGGCACGTATCAAACCCAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTACACGCATTGCGAGATTCATCCCGCTATGATTCTTGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACACCTCTCTACACTTTTTTCGTCGTCAGCAACTCACAATTGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCTGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGATGCCGTCCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Allophoma sp MH_506' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????GGCCGTGATGGCAAGCTCGCAAAGCCCCGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGTCCTGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGCAGTGATGCCGGGCCCATCTCTGAATTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTACAGGCACTGCGTCGCAATGGAACTCTATCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGATAGCGACATCAAGTCAGCAAATCGAAATCACCTCATCTTCAACCAAGTGCATTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGCGAAGAGGAGAAGACCGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATTGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAAGAAACCGCCATGATTGTCATGTCCCCCGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGAGATGAAGATGGGTATACCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGGAAAGATCGACTGGCACGTATCAAACCCAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTATACGCATTGCGAGATTCATCCCGCTATGATTCTTGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACACCTCTCTACACTTTTTTCGTCGTCAGCAACTCACAATTGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCTGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGATGCCGTCCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Allophoma sp MH_507' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????GGCCGTGATGGCAAGCTCGCAAAGCCCCGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGTCCTGCCGAGACCCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTGTCACTCATGTGCTATGTCAGTGTCGGCAGTGATGCCGGGCCCATCTCTGAATTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAAGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCGCAACAGCTTGTCGAGACCGTACAGGCACTGCGTCGCAATGGAACTCTATCGTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTGGATAGCGACATCAAGTCAGCAAATCGAAATCACCTCATCTTCAACCAAGTGCATTACAACAAGCTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCAACAGCAGGTATAGGCGAAGAGGAGAAGACCGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATTGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAAGAAACCGCCATGATTGTCATGTCCCCCGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGAGATGAAGATGGGTATACCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGGAAAGATCGACTGGCACGTATCAAACCCAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTATACGCATTGCGAGATTCATCCCGCTATGATTCTTGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACACCTCTCTACACTTTTTTCGTCGTCAGCAACTCACAATTGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCTGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCCGGAACAATGGATGCCGTCCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Allophoma sp UTHSC_DI16_233' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGACTGGACAAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAAC-TTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTTTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAGCAATTGGCAGCCGGCGTATTGGTTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????GGTCGTGATGGCAAGCTTGCAAAGCCACGTCAGCTACACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACACCTGAAGGACAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACTTGTCCCTTATGTGCTACGTCAGTGTTGGTAGTGATGCTGGGCCTATTTCGGAGTATATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTTGAGGAGTACGATCAGAATCAGAATCCCGATGCCACCAAGGTCTTTGTTAACGGGGTCTGGGTGGGTGTTCACTCCAACGCGCAACAACTTGTCGACACTGTGCAGAGACTGCGTCGCAATGGAACGCTATCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATTCGCGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCACTTTTCGTTGTTAACAGCGACATCAAGTCACCAGACCGAAACCATCTCATCTTCGCTCAAACGCACTACAATAAGTTGGTTGAGGAACAACAGGCAATGGCTACAGCAGGGGTGGGCGAAGAGGAGAAGACCGAGCTGGCGTATGGTTGGAAGGGTCTCATCCAAGATGGTGTCATCGAGTACCTCGACGCCGAGGAAGAGGAGACTGCCATGATTGTCATGTCGCCCGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGACATGAAGGTTGGCATACCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGGAAAGATCGTCTCGCACGTATCAAGCCCAAGCCAGATCCTCGCATTCACGCGTACACCCATTGCGAGATCCATCCCGCTATGATTCTTGGTATCTGCGCCAGTATCAT????CGTAAGTACACCTCTACAATCCTCTCTCGTCGCCAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCTTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTTCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAACGACACGCTTTTCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACATTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATCTGGAGCCTGGAACAATGGACGCCGTGCGCGCTGGACCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma tropica CBS_436_75_18S_r' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTG-AAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC-TTTTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCACAACGACGACGTCCAAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTATCTCTCATGTGTTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCTGGACCTATCTCGGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAGGAGTATGATCAAAACCAGAATCCCGACGCCACCAAGGTATTCGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCCCAACAACTTGTCGAGACTGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACTCTATCATACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGCGACCGAGAGTTCAAGATCTTTACAGATGCCGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTAGACAGCGATATAAAGTCGGCAAACCGAAATCATCTCATCTTCAACCAGGAGCATTACAACAAGCTTGTCGAGGAACAACAGGCAATGGCTACAGCAGGTGTCGGCGAGGAAGAGAAGACCGAGCTGGCATACGGCTGGAAGGGCCTCATCCAAGACGGTGTCATCGAGTACCTTGATGCTGAGGAAGAGGAAACTGCCATGATCGTCATGTCGCCCGAAGATCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTATACCTCTACAATCTTTGCTCGTCGCCAGCTGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTTTTAGAAATGACACGCTTTCCTTGGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGACAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTCCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGAACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Allophoma zantedeschiae CBS_131_93' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAAC-TTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGTAGTCTCAACGACGACGTCCAAAAAGTAC--TTTTTTCACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGTATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTCGTCTGCCCTGCCGAAACGCCTGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGATGCCGGGCCTATCTCCGAGTTCATGAGCCAGAGAAACATGCAGTTGCTTGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCTCAACAGCTTGTCGAAACCGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACCCTGTCGTACGAGATGAGTTTGATCCGAGATATCCGTGATCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGACGCTGGACGTGTCATGAGGCCGCTCTTCGTTGTGGACAGCGACATCAAGTCGGCAAATCGAAACCACCTTATCTTCAACCAGATGCACTACAACAAGCTGGTCGAGGAGCAACAGGCAATGGCCACAGCAGGCGTCGGCGAAGAAGAGAAGACTGAGCTGGCGTATGGCTGGAAGGGACTCATCCAAGACGGTGTTATCGAGTATCTCGACGCTGAAGAAGAGGAAACTGCCATGATTGTCATGTCGCCTGAGGATCTCGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTATGACACCTTCTCATCGTCAGCAGCTCATAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGATGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACAAGCTATCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGTACAATGGACGCCGTCCGCGCGGGCCCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Allophoma zantedeschiae CBS_229_32' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAAAAC-TTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TCTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGTAGTCTCAACGACGACGTCCAAAAAGTAC--TTTTTTCACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGTATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGCCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTCGTCTGCCCTGCCGAAACGCCTGAAGGTCAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAATCTGTCTCTCATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGATGCCGGGCCTATCTCCGAGTTCATGAGCCAGAGAAACATGCAGTTGCTTGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGATGCCACCAAGGTCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTAGGTGTCCACTCCAACGCTCAACAGCTTGTCGAAACCGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACCCTGTCGTACGAGATGAGTTTGATCCGAGATATCCGTGATCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGACGCTGGACGTGTCATGAGGCCGCTCTTCGTTGTGGACAGCGACATCAAGTCGGCAAATCGAAACCACCTTATCTTCAACCAGATGCACTACAACAAGCTGGTCGAGGAGCAACAGGCAATGGCCACAGCAGGCGTCGGCGAAGAAGAGAAGACTGAGCTGGCGTATGGCTGGAAGGGACTCATCCAAGACGGTGTTATCGAGTATCTCGACGCTGAAGAAGAGGAAACTGCCATGATTGTCATGTCGCCTGAGGATCTCGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTATGACACCTTCTCATCGTCAGCAGCTCATAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGATGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACAAGCTATCCTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGTACAATGGACGCCGTCCGCGCGGGCCCCTTCGGTCAGCTGTTCCGTCCC 'Phoma costarricencis CBS_506_91_18' ATCATTACCTAGAG-TTGCGGGCTTTGCCTGCCATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGCGGGTTCGCCCGCCGGTTGGACAACACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTG-AAAAACTTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC-TTTTGCGCGCAGACTCGCCTCAAAACGATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCACAACGACGACGTCCAAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????-------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAAGGACAGGCTTGCGGTTTGGTCAAGAATCTATCTCTCATGTGTTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCTGGACCTATCTCGGAGTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTGCTCGAGGAGTATGATCAAAACCAGAATCCCGACGCCACCAAGGTATTCGTCAACGGTGTCTGGGTAGGTGTCCACTCCAATGCCCAACAACTTGTCGAGACTGTGCAGCAACTGCGTCGTAACGGAACTCTATCATACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGCGACCGAGAGTTCAAGATCTTTACAGATGCCGGACGTGTCATGAGGCCACTCTTCGTTGTAGACAGCGATATAAAGTCGGCAAACCGAAATCACCTCATCTTCAACCAGGAGCATTACAACAAGCTTGTCGAGGAACAACAGGCAATGGCTACAGCAGGTGTCGGCGAGGAAGAGAAGACCGAGCTGGCATACGGCTGGAAGGGTCTCATCCAAGACGGTGTCATCGAGTACCTTGACGCTGAGGAAGAGGAAACTGCCATGATCGTCATGTCACCCGAAGATCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTATACCTATACAATCTTTGCTCGTCGCCAGCCGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTCCTTGGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGACAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTCCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGAACAATGGACGCCGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Phoma herbarum CBS_615_75' ATCATTACCTAGAGTTTGTGGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACTTACGTTTCCTCGGTGGGTTCGCCCGCCGATTGGACA--ATTTAAACCCTTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAC-ATAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCATTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCC--TTTGCGTGTAGACTCGCCTTAAAACAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCC-AAAAGTACA-TTTTAACACTCTTGACCTCGGATC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTTTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTA????GGCCGTGATGGCAAGCTTGCGAAGCCCCGTCAATTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACGCCCGAAGGGCAGGCTTGTGGGCTGGTCAAGAACTTGTCTCTGATGTGCTACGTTAGTGTTGGCAGCGACGCTGGGCCGATCTCCGATTTCATGAGCCAAAGAAACATGCAGCTTCTCGAGGAGTACGATCAGAACCAGAACCCTGACGCTACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTATGGGTTGGTGTTCACTCCAACGCGCAGCAACTTGTGTCGACGGTGCAAGAATTGCGACGAAACGGAACATTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTCAAAATCTTCACAGACGCTGGACGCGTCATGAGGCCCTTGTTCGTCGTTGAGAGCGATGTCCGCAAGCCCAATCGCAACCACCTCGTCTTCAGCCAGGAACACTACAACAAGCTAGTTGCTGAGCAGCAGGCGCAGGCTGCTGCAGGTGTTGGCGAAGAAGAGAAGACCGAACTCACGTATGGCTGGAAAGGTCTGATTCAAGACGGTGTTATCGAGTATCTCGACGCAGAAGAGGAGGAGACTGCCATGATTGTTATGTCACCCGAGGATCTCGGCGAGTGGCGCGACATGAAGATGGGCATTCCACAAGACGCTCGCAACCCACAAGGCAAGGATCGTCTTGCACGTATCAAGCCTAAGCCGGATCCTCGCATTCACGCCTACACGCATTGCGAGATCCACCCTGCTATGATTCTCGGTATTTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACATCACTACATCCTTTTTGTACCGATAGCAGCTTACAATCGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCAGATCTCCAGCTTGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGGCACACTCTACTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTTGTAGGCTTCCGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGTACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGCCCC ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M59288] TITLE Nothophoma_LSU_ITS_tub2_rpb2; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=2551; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 'Nothophoma anigozanthi CBS_381_91_18S' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????-------------------------------------------------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGTCCCGCCGAAACGCCTGAAGGACAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACCTGTCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCCGGGCCCATCTCTGACTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTCCTCGAGGAGTACGATCAGAACCAAAACCCTGACGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTCTGGGTCGGTGTGCACTCTAACGCACAGCAGCTTGTATCGACCGTGCAGGAGCTTCGCCGAAACGGAACTCTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGACATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCATTGTTCGTCGTGGAGAGCGACGTCCGAAAGCCAAACCGCAATCATCTTGTCTTCAGCCAGGAACACTACAATAAGCTGGTTGCCGAACAACAGGCTCAGGCTGCGGCAGGCGTTGGCGAGGAGGAGAAGACCGAGCTCACATACGGCTGGAAAGGTCTCATCCAGGATGGTGTTATCGAATACCTTGATGCCGAAGAAGAGGAGACCGCCATGATTGTCATGTCACCTGAGGACCTCGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTATACTCTACT-ACTTCGTTGACAGCAGCTTACAATTGACAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGATCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTCACTACGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCTCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGTCCCTTCGGCCAGCTCTTCCGTCCT 'Nothophoma arachidis-hypogaeae CBS_12' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATGACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????-------------------------------------------------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAAGGACAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACCTATCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCCGGGCCTATCTCCGACTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTCCTCGAGGAATACGACCAGAACCAAAACCCTGACGCCACCAAGGTTTTCGTCAATGGTGTTTGGGTCGGTGTCCATTCCAACGCACAGCAACTTGTATCGACCGTGCAGGAGCTGCGCCGAAACGGAACCCTGTCCTACGAGATGAGTTTGATTCGTGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCTCTCTTCGTTGTCGAGAGCGATGTCCGGAAGCCCAACCGTAACCATCTCGTCTTCAGCCAAGAACACTACAACAAGCTGGTTGCCGAACAGCAGGCGCAAGCTGCCGCAGGTGTTGGTGAAGAAGAAAAGACCGAGCTTACATATGGCTGGAAGGGTTTGATTCAAGATGGTGTCATCGAATACCTTGACGCCGAAGAGGAGGAAACTGCTATGATCGTCATGTCACCTGAGGACCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCGATACTGTCCT-GCCTCGTCGACAGCCGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTTAACGAGGTACTAGAAATGACCCGCGTTCCTACGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Nothophoma gossypiicola CBS_377_67_18' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACACTTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATCGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????-------------------------------------------------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAGGGACAGGCTTGTGGTCTTGTCAAGAACTTGTCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCCGGGCCTATCTCCGACTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTCCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGACGCCACCAAGGTCTTCGTTAACGGTGTCTGGGTGGGTGTGCACTCCAACGCGCAGCAGCTTGTATCGACCGTGCAGGAGCTTCGCCGAAACGGAACTCTGTCTTATGAGATGAGTTTGATTCGAGACATCCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGTCGTGTCATGAGGCCTCTTTTCGTTGTCGAGAGCGACGTTCGTAAGCCAAACCGCAACCATCTTGTCTTCAGTCAGGACCACTACAACAAGCTGGTCGCAGAGCAGCAGGCGCAGGCTGCAGCAGGTGTTGGCGAAGAAGAGAAGACTGAGCTCACATATGGCTGGAAGGGGCTGATCCAAGATGGTGTTATTGAATACCTCGACGCCGAAGAAGAAGAGACTGCCATGATTGTCATGTCACCCGAGGATCTCGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTATACTCTTTTAACTCCATCGATAGAAGCTTACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTTAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTACTACGACGGACTGCGAGTGCTGACCTACAGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGTACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCG 'Nothophoma infossa CBS_123395_18S_rib' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCAATTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGTACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????-------------------------------------------------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACGCCTGAAGGACAGGCTTGTGGTCTGGTCAAAAACCTATCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCCGGGCCTATCTCCGACTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTCCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAAAACCCTGACGCCACCAAGGTCTTTGTCAATGGTGTTTGGGTCGGTGTCCATTCCAACGCACAGCAACTTGTATCGACCGTGCAGGAGCTGCGCCGAAACGGAACCCTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGTGATATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCTCTCTTCGTTGTCGAGAGCGATGTCCGTAAGCCCAACCGTAACCATCTCGTCTTCAGCCAAGAACACTACAACAAGCTGGTTGCCGAGCAGCAGGCGCAAGCTGCCGCAGGCGTTGGTGAGGAAGAAAAGACCGAGCTTACATATGGCTGGAAGGGTTTGATTCAAGATGGTGTCATCGAATACCTCGACGCCGAAGAAGAGGAAACTGCCATGATCGTCATGTCACCTGAGGACCTTGGTGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCGATATTGTCCT-GCCTCGTCGACAGCCGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATTGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCACGGCCTCGACGGCTCTGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACCCGCGTTCCTACGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Nothophoma macrospora CBS_140674' ---------------TTGTGGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACACTTTAAACCCTTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTGAAAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATCGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????GCCTCCACATTGTCGCATCTGCGTCGAACAAACACTCCCGTCGGTCGTGACGGCAAGCTTGCGAAGCCTCGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACACCTGAGGGACAGGCTTGTGGTCTTGTCAAGAACTTGTCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGACGCCGGGCCTATCTCCGACTTCATGAGCCAGAGAAACATGCAGCTCCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGACGCCACCAAGGTTTTCGTTAACGGTGTCTGGGTGGGTGTGCACTCCAACGCGCAGCAGCTTGTATCGACTGTGCAGGAGCTTCGCCGAAACGGAACTCTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGACATCCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTCACAGATGCTGGTCGTGTCATGAGGCCTCTGTTCGTTGTTGAGAGCGACGTTCGTAAGCCAAACCGCAACCATCTTGTCTTCAACCAGGAGCACTACAACAAGCTGGTCGCAGAACAGCAGGCGCAGGCTGCAGCAGGTGTTGGTGAAGAAGAGAAGACTGAGCTCACATATGGCTGGAAGGGGCTGATCCAAGATGGTGTTATTGAATACCTCGATGCCGAAGAAGAAGAGACTGCCATGATTGTCATGTCACCCGAGGATCTCGGCGAGTGGCGCGATATGAAGATGGGCATCCCTCAGGACGCTCGCAACCCGCAAGGAAAGGACCGTCTCGCACGTATCAAGCCTAAGCCGGATCCTCGCATTCACGCCTATACGCATTGCGAGATTCATCCTGCTATGATTCTTGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACAACCCTACACTCTTTTGACTCGATTGATAGAAGCTTACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGGCACGCTTCACTAAGACGGACTGCGAGTGCTGACCTACGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTTGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGTACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCC 'Nothophoma quercina CBS_633_92_18S_ri' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTAAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCAATTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????-------------------------------------------------------------------------------------------GGGGTCTTGTCTGCCCTGCCGAGACACCCGAAGGACAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACTTGTCACTGATGTGCTACGTCAGCGTCGGTAGTGATGCCGGGCCAATCTCTGACTTTATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTTCTTGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGACGCCACTAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTTGGTGTGCACTCCAACGCACAACAGCTTGTATCAACCGTGCAGGAGCTGCGCCGGAACGGAACTTTGTCTTACGAGATGAGTTTGATCCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTTAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCATTGTTCGTTGTCGAGAGCGACGTCCGAAAGCCCAACCGCAATCACCTTGTCTTCAGCCAGGAGCATTACAACAAGTTGGTCGCCGAGCAGCAGGCGCAGGCCGCAGCAGGCGTTGGTGAAGAAGAGAAGACCGAGCTCACATATGGCTGGAAGGGGCTTATTCAGGATGGTGTTATCGAATACCTTGACGCCGAAGAAGAGGAGACTGCCATGATTGTTATGTCACCTGAAGACCTTGGCGAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTGCACCTCTATACTCTATT-ATTTCGTCGACAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTTGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGATATGACACGCTTTACTGCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTTGGCCAGCTCTTCCGTCCC 'Nothophoma quercina CQ_1005_V9G_W80427705' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTAAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGG-----????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTT{CT}TAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????GCTTCCACATTGTCGCATTTGCGGCGAACGAACACTCCAGTTGGTCGTGACGGAAAGCTCGCGAAGCCTCGTCAGCTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCCGAAGGACAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACTTGTCACTGATGTGCTACGTCAGCGTCGGTAGTGATGCCGGGCCAATCTCTGACTTTATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTTCTTGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGACGCCACTAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTTGGTGTGCACTCCAACGCACAACAGCTTGTATCAACCGTGCAAGAGCTGCGCCGGAACGGAACTTTGTCTTACGAGATGAGTTTGATCCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTTAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCATTGTTCGTTGTCGAGAGCGACGTCCGAAAGCCCAACCGCAATCACCTTGTCTTCAGCCAGGAGCACTACAACAAGTTGGTCGCCGAGCAGCAGGCGCAGGCCGCAGCAGGCGTTGGTGAAGAAGAGAAGACCGAGCTCACATATGGCTGGAAGGGGCTTATTCAGGATGGTGTTATCGAATACCTTGACGCCGAAGAAGAGGAGACTGCCATGATTGTTATGTCACCTGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGACATGAAGATGGGCATCCCACAAGATGCTCGCAATCCGCAAGGAAAGGACCGTCTCGCACGTATCAAGCCAAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTACACGCATTGCGAGATTCACCCCGCTATGATTCTCGGTATCTGCGCCAGTATCAT????CGTAAGTGCACCTCTATACTCTATT-ATTTCGTCGACAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTTGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGATATGACACGCTTTACTGCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTTGGCCAGCTCTTCCGTCCC 'Nothophoma quercina CQ_1008_V9G_W80427706' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTAAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????GCTTCCACATTGTCGCATTTGCGGCGAACGAACACTCCAGTTGGTCGTGACGGAAAGCTCGCGAAGCCTCGTCAGCTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACACCCGAAGGACAGGCTTGCGGTCTGGTCAAGAACTTGTCACTGATGTGCTACGTCAGCGTCGGTAGTGATGCCGGGCCAATCTCTGACTTTATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTTCTTGAGGAGTACGACCAGAACCAGAACCCTGACGCCACTAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTTGGTGTGCACTCCAACGCACAACAGCTTGTATCAACCGTGCAAGAGCTGCGCCGGAACGGAACTTTGTCTTACGAGATGAGTTTGATCCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTTAAGATCTTCACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCATTGTTCGTTGTCGAGAGCGACGTCCGAAAGCCCAACCGCAATCACCTTGTCTTCAGCCAGGAGCACTACAACAAGTTGGTCGCCGAGCAGCAGGCGCAGGCCGCAGCAGGCGTTGGTGAAGAAGAGAAGACCGAGCTCACATATGGCTGGAAGGGGCTTATTCAGGATGGTGTTATCGAATACCTTGACGCCGAAGAAGAGGAGACTGCCATGATTGTTATGTCACCTGAAGACCTTGGCGAGTGGCGCGACATGAAGATGGGCATCCCACAAGATGCTCGCAATCCGCAAGGAAAGGACCGTCTCGCACGTATCAAGCCAAAGCCGGATCCTCGCATCCACGCCTACACGCATTGCGAGATTCACCCCGCTATGATTCTCGGTATCTGCGCCAGTATCAT????CGTAAGTGCACCTCTATACTCTATT-ATTTCGTCGACAGCAGCTCACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTTGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGATATGACACGCTTTACTGCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTTGGCCAGCTCTTCCGTCCC 'Nothophoma raii MCC_1082' -------------------------------------CTTACCCATGTCTTTTGAGTACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACACTTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG-AAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAACAAATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACAACCCTCACTGTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTTACACTC-TGACCTCG-----------------????----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------????CGTAAGTACACCTCTATACTCTTTTAACTCTATCGATAGAAGCTTACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCTGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTTAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTACTACGACGGACTGCGAGTGCTGACCTACAGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGTACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCG 'Nothophoma variabilis 1_NV_2016' ATCATTACCTAGAG-TTGTAGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGCACCTTACGTTTCCTCGGCGGGTCCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCATTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTGAAAAAAACTTAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTCTGCGTGTAGACTCGCCTCAAAGC-AATTGGCAGCCGGCGTGTTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTCTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACATTTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCCTCTGGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????GCCTCCACATTGTCGCATTTGCGTCGAACGAACACCCCGGTCGGCCGTGACGGCAAGCTTGCAAAGCCACGTCAGTTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCGGAAACGCCTGAAGGACAGGCTTGTGGTCTGGTCAAGAACCTGTCTCTGATGTGCTACGTCAGTGTCGGTAGTGATGCTGGGCCCATCTCTGACTTCATGAGCCAGAGGAACATGCAGCTTCTCGAGGAGTACGACCAGAACCAAAACCCTGACGCCACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTTTGGGTCGGTGTGCACTCCAACGCACAACAGCTTGTATCGACCGTGCAGGAGCTTCGTCGAAACGGAACTCTGTCTTATGAGATGAGTTTGATTCGAGACATTCGTGACCGAGAGTTCAAGATCTTTACAGATGCTGGACGTGTCATGAGGCCATTGTTCGTCGTTGAGAGCGACGTCCGAAAGCCCAACCGTAATCATCTCGTCTTCAGCCAGGAGCACTACAACAAGCTGGTCGCCGAGCAGCAGGCTCAGGCCGCAGCAGGCGTTGGTGAAGAAGAGAAGACTGAGCTCACATACGGCTGGAAGGGGCTGATCCAAGATGGTGTCATCGAGTATCTCGATGCCGAAGAAGAGGAGACTGCCATGATTGTCATGTCACCTGAGGATCTCGGCGAGTGGCGCGACATGAAGATGGGCATTCCACAAGATGCTCGCAACCCTCAAGGAAAGGACCGACTCGCACGTATCAAGCCTAAGCCCGATCCTCGCATCCACGCCTACACACATTGCGAGATTCACCCTGCTATGATTCTCGGTATCTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTATACCTCTGTACTCTATT-ACTTCGTCGACAGTAGCTTACAATTGACAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCGGACCTCCAGCTCGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGACACGCTTTACTACGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTCGGCAGGCCTCTGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCCGGAACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGTCCT 'Phoma herbarum CBS_615_75' ATCATTACCTAGAGTTTGTGGGCTTTGCCTGCTATCTCTTACCCATGTCTTTTGAGTA-CTTACGTTTCCTCGGTGGGTTCGCCCGCCGATTGGACAATTTAAACCCTTTGCAGTTGCAATCAGCGTCTG--AAAAACATAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCAAGCATTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTTTGCGTGTAGACTCGCCTTAAAAC-AATTGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGACGACGTCCAAAAGTACA-TTTTAACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC????ACAGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTTGGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCATTGGCAGCGGTCCAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGCTAGCCTTTACCGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTTTACCCGGTGCACTCTTCTATAGGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGGTTGGATAAAGGTCTCTGTCATGTACCTCTCTTCGGGGAGAACTTATAGGGGAGACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCATCTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAGCCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTCGGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTATCTAGTAGCTGG????GCGTCCACATTGTCCCATCTGCGCCGAACAAACACACCAGTCGGCCGTGATGGCAAGCTTGCGAAGCCCCGTCAATTGCACAACAGTCATTGGGGTCTTGTCTGCCCTGCTGAGACGCCCGAAGGGCAGGCTTGTGGGCTGGTCAAGAACTTGTCTCTGATGTGCTACGTTAGTGTTGGCAGCGACGCTGGGCCGATCTCCGATTTCATGAGCCAAAGAAACATGCAGCTTCTCGAGGAGTACGATCAGAACCAGAACCCTGACGCTACCAAGGTCTTCGTCAACGGTGTATGGGTTGGTGTTCACTCCAACGCGCAGCAACTTGTGTCGACGGTGCAAGAATTGCGACGAAACGGAACATTGTCTTACGAGATGAGTTTGATTCGAGATATCCGTGACCGAGAGTTCAAAATCTTCACAGACGCTGGACGCGTCATGAGGCCCTTGTTCGTCGTTGAGAGCGATGTCCGCAAGCCCAATCGCAACCACCTCGTCTTCAGCCAGGAACACTACAACAAGCTAGTTGCTGAGCAGCAGGCGCAGGCTGCTGCAGGTGTTGGCGAAGAAGAGAAGACCGAACTCACGTATGGCTGGAAAGGTCTGATTCAAGACGGTGTTATCGAGTATCTCGACGCAGAAGAGGAGGAGACTGCCATGATTGTTATGTCACCCGAGGATCTCGGCGAGTGGCGCGACATGAAGATGGGCATTCCACAAGACGCTCGCAACCCACAAGGCAAGGATCGTCTTGCACGTATCAAGCCTAAGCCGGATCCTCGCATTCACGCCTACACGCATTGCGAGATCCACCCTGCTATGATTCTCGGTATTTGTGCCAGTATCAT????CGTAAGTACATCACTACATCCTTTT---TGTACCGATAGCAGCTTACAATCGGCAGGGTAACCAAATCGGTGCCGCCTTCTGGCAGACCATCTCCGGCGAGCATGGCCTCGACGGCTCCGGTGTCTACAATGGCACCTCAGATCTCCAGCTTGAGCGCATGAACGTCTACTTCAACGAGGTACTAGAAATGGCACACTCTACTTCGACGGACTGCGAGTGCTGACCTTTTGTAGGCTTCCGGCAACAAGTTCGTTCCCCGTGCCGTCCTCGTCGATTTGGAGCCTGGTACAATGGACGCTGTCCGCGCTGGCCCCTTCGGTCAGCTCTTCCGCCCC ; END; BEGIN TREES; TITLE Allophoma_LSU_ITS_tub2_rpb2_BT; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 'Allophoma sp UTHSC_DI16_233', 2 'Allophoma hayatii CBS_142859_inter', 3 'Allophoma hayatii CBS_142860_inter', 4 'Allophoma labilis CBS_124_93_18S_r', 5 'Allophoma minor CBS_325_82_18S_rib', 6 'Phoma costarricencis CBS_506_91_18', 7 'Allophoma oligotrophica LC_6245_1', 8 'Allophoma oligotrophica LC_6246_1', 9 'Allophoma piperis CBS_268_93_18S_r', 10 'Allophoma piperis PD_90_2011_18S_r', 11 'Allophoma tropica CBS_436_75_18S_r', 12 'Allophoma zantedeschiae CBS_131_93', 13 'Allophoma zantedeschiae CBS_229_32', 14 'Allophoma sp MH_203', 15 'Allophoma sp MH_204', 16 'Allophoma sp MH_506', 17 'Allophoma sp MH_507', 18 Allophoma_sp_508, 19 'Phoma herbarum CBS_615_75'; TREE PAUP_1 = [&R] (6:50.0,(11:100.0,((7:100.0,8:100.0)100:100.0,((19:100.0,((12:100.0,13:100.0)100:100.0,(4:100.0,(2:100.0,3:100.0)100:100.0)75:75.0)100:100.0)100:79.0,(1:100.0,((9:100.0,10:100.0)100:100.0,(5:100.0,(14:100.0,15:100.0,(16:100.0,17:100.0,18:100.0)62:62.0)100:100.0)100:100.0)69:69.0)60:60.0)79:100.0)100:100.0)100:50.0); END; BEGIN TREES; TITLE Allophoma_LSU_ITS_tub2_rpb2_MP; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 'Allophoma sp UTHSC_DI16_233', 2 'Allophoma hayatii CBS_142859_inter', 3 'Allophoma hayatii CBS_142860_inter', 4 'Allophoma labilis CBS_124_93_18S_r', 5 'Allophoma minor CBS_325_82_18S_rib', 6 'Phoma costarricencis CBS_506_91_18', 7 'Allophoma oligotrophica LC_6245_1', 8 'Allophoma oligotrophica LC_6246_1', 9 'Allophoma piperis CBS_268_93_18S_r', 10 'Allophoma piperis PD_90_2011_18S_r', 11 'Allophoma tropica CBS_436_75_18S_r', 12 'Allophoma zantedeschiae CBS_131_93', 13 'Allophoma zantedeschiae CBS_229_32', 14 'Allophoma sp MH_203', 15 'Allophoma sp MH_204', 16 'Allophoma sp MH_506', 17 'Allophoma sp MH_507', 18 Allophoma_sp_508, 19 'Phoma herbarum CBS_615_75'; TREE Fig._2 = [&R] (19:72.5,(((12:0.0,13:1.0):15.0,(4:3.0,(2:0.0,3:0.0):13.0):11.0):28.0,(((6:3.0,11:6.0):10.0,(7:0.0,8:0.0):6.0):23.0,(1:60.0,((9:0.0,10:0.0):49.0,(5:11.0,(14:0.0,15:1.0,(16:0.0,17:0.0,18:0.0):1.0):12.0):28.0):26.0):24.0):25.0):72.5):0.0; END; BEGIN TREES; TITLE Nothophoma_LSU_ITS_tub2_rpb2; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 'Nothophoma anigozanthi CBS_381_91_18S', 2 'Nothophoma arachidis-hypogaeae CBS_12', 3 'Nothophoma gossypiicola CBS_377_67_18', 4 'Nothophoma infossa CBS_123395_18S_rib', 5 'Nothophoma macrospora CBS_140674', 6 'Nothophoma quercina CBS_633_92_18S_ri', 7 'Nothophoma raii MCC_1082', 8 'Nothophoma variabilis 1_NV_2016', 9 'Nothophoma quercina CQ_1005_V9G_W80427705', 10 'Nothophoma quercina CQ_1008_V9G_W80427706', 11 'Phoma herbarum CBS_615_75'; TREE Fig._37 = [&R] (((((4:10.0,2:9.0):33.0,(8:29.0,1:28.0):13.0):22.0,((10:0.0,9:0.0):2.0,6:2.0):44.0):23.0,((7:7.0,3:0.0):9.0,5:21.0):27.0):52.5,11:52.5):0.0; END;