#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 28, 2021; 13:31 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Ono Y., Chatasiri S., & Tanaka E. 2020. Ochropsora staphyleae, a new rust pathogen of Japanese bladdernut, found in central Japan. Mycoscience, 61(2): 62–64. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S24768] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=21; TAXLABELS Coleopuccinia_sinensis_MF802285 Cronartium_ribicola_AF426240 Herpobasidium_filicinum_AY512850 Herpobasidium_filicinum_KY304111 Homo_sapiens_LX228777 Melampsoridium_alni_KF031534 Melampsoridium_hiratsukanum_KF031547 Myotis_brandtii_KE228776 Ochropsora_ariae_AF426221 Ochropsora_ariae_AF426222 Ochropsora_ariae_KX228778 Ochropsora_nambuana_IBAR7341 Ochropsora_nambuana_IBAR8733 Ochropsora_nambuana_IBAR9544 Ochropsora_staphyleae_IBAR7936 Ochropsora_staphyleae_IBAR8587 Tranzschelia_discolor_DQ354542 Tranzschelia_fusca_KX228775 Tranzschelia_mexicana_KP308391 'Tranzschelia pruni-spinosae KX228774' 'Tranzschelia pruni-spinosae var. americana DQ425036' ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M57723] TITLE Ochropsora; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=552; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Coleopuccinia_sinensis_MF802285 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TTT--AG--AGTCCGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCCGTACTGGACCATGTATAAGTCTGTTGGAAAACAGCATCATTGAGGGTGAAAATCCCGTTTATGATATGGACTACCA-GTGCA-ATGTGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACATTTGAAGTTAGACTTGTTATT-GT-T-GGTTCAACCTTTTT---------AAGGTGTATTCCAATGGTT--AACAGACCAGCATCAATTTTT-GAGTGTTGGATAAGGGTCTTG--GAAATGTAGCAACT--------TTGGTTGTG--TTATAATCCT--TGACTTTGATACAATGCTTAAGATTGAGGAACGCAGTAAGC Cronartium_ribicola_AF426240 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TTT--AG--AGTCCGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCCGTGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAAAACAGCATCATTGAGGGTGAAAATCCCGTACATGATATGGACTACCA-GTGCA-ATGTGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACATTTGAAGTTAGACTTGTTATT-GT-T-GGTTCAACTTTTTTT------AAAAGGTGTATTCCAATGGTT--AACAGACCAGCATCAATTTTT-GGGTGTTAGATAAGGGTCTTGA-GAA-TGTAGCAATT--------TTGGTTGTG--TTATAGCTCA--TGACTTTGATATAATGCTTAGGATTGAGGAACGCAGTGAGC Herpobasidium_filicinum_AY512850 ACGGCGAGTGAAGAGGG-ACTAGCTCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TT--CAG--AGTCCGAGTTGTAATCTCGAGAACAGTTTTCCGTGTTGGACCTTGTATAAGTCTGTTGGAATATAGCTTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTACATAACAAGGACTACCA-ATGCT-TTGTGATACTGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGTCTTGT---------------AGCTTTTCGTTCAACCGCAAGGTGCATTCGGATTG-C--AACAGGCCAGCATCAATTTCA-GG-TGTCGGATAAGGGTATTG--GAAACGTAGCAACC-------T-TGGTTGTG--TTATAGTCCT--TTGCTT-GATACGATGCTAGGGATTGAGGAACGCAGTGAGC Herpobasidium_filicinum_KY304111 ACGGCGAGTGAAGAGGGGACTAGCTCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TT--CAG--AGTCCGAGTTGTAATCTCGAGAACAGTTTTCCGTGTTGGACCTTGTATAAGTCTGTTGGAATATAGCTTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTACATAACAAGGACTACCA-ATGCT-TTGTGATGCTGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATCGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACGATTGAAGTCAGTCTTGT---------------AGCTTTTCGTTCAACCGCAAGGTGCATTCGGATTG-C--AACAGGCCAGCATCAATTTCA-GG-TGTCGGATAAGGGTATTG--GAAACGTAGCAACC-------T-CGGTTGTG--TTATAGTCCT--TTGCTT-GATACGATGCTAGGGATTGAGGAACGCAGTGAGC Homo_sapiens_LX228777 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGACTTT-ATTT-ATAA-AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCAATTATGATACAGTCT--CTAAGAGTCAAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTAAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGCCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCTTTTATT------AGGGTGTATTCTAATGATTTTAACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTGG--GAGATGTAGCAGTC-------TCTGGCTGTG--TTATAATCTT--TGACTTTGATACAATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTGAGC Melampsoridium_alni_KF031534 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TT---AG--AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCCGTGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAAAACAGCATCATTGAGGGTGAAAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCA-ATGTGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACATTTGAAGTTAGACTTGTTATT-GT-T-GGTTCAGCCTTTTT---------AAGGTGTATTCCAATGGTT--AACAGACCAGCATCAATTTTT-GGGTGTTGGATAAGGGTCTTG--GAAATGTGGCAACC--------TTGGTTGTG--TTATAGTCCT--TGACTTTGATACAATGCTTAAGATTGAGGAACGCAGTAAGC Melampsoridium_hiratsukanum_KF031547 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TT---AG--AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCCGTGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAAAACAGCATCATTGAGGGTGAAAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCA-ATGTGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACATTTGAAGTTAGACTTGTTATT-GT-T-GGTTCAACCTTTTT---------AAGGTGTATTCCAATGGTT--AACAGACCAGCATCAATTTTT-GGGTGTTGGATAAGGGTCTTG--GAAATGTGGCAACC--------TTGGTTGTG--TTATAGTCCT--TGACTTTGATACAATGCTTAAGATTGAGGAACGCAGTAAGC Myotis_brandtii_KE228776 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTT-TTTTCAG--AGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAACACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCA-ATATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAAAGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAATTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GAATCAACTCTTTTTT-------AGGGTGTATTTCAATGATT--AACAGATCAACATCAATTCTT-GGGTGCTGGATAAGGGCTTTAA-GAAATGTAGCAGTA-----TTTTTTGCTGTG--TTATAGTCTG--AGGCTTTGATACAGTGCCTAGGATTGAGGAATGCAGTGAGC Ochropsora_ariae_AF426221 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGACTTT-ATTT-ATAA-AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCAATTATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTAAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGCCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCTTTTATT------AGGGTGTATTCTAATGATTTTAACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTGG--GAGATGTAGCAGTC-------TCTGGCTGTG--TTATAATCTT--TGACTTTGATACAATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTGAGC Ochropsora_ariae_AF426222 ACGGCGAGTGAAGAGGGTAAAAGCCCAAATTTGTAATCTGACTTT-ATTT-ATAA-AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCAATTATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTAAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGCCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCTTTTATT------AGGGTGTATTCTAATGATTT-AACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTGG--GAGATGTAGCAGTC-------TCTGGCTGTG--TTATAATCTT--TGACTTTGATACAATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTGAGC Ochropsora_ariae_KX228778 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGACTTT-ATTT-ATAA-AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCAATTATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTAAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGCCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCTTTTATT------AGGGTGTATTCTAATGATTTTAACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTTG--GAGATGTAGCAGTC-------TCTGGCTGTG--TTATAATCTT--TGACTTTGATACAATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTGAGC Ochropsora_nambuana_IBAR7341 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTCATT--GAG--AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATTTACAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTACA-TTATGATACAGTCTT-CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCCTTCT-------GGGGGTGTATTCTGATAATC--AACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTTGAAGAAATGTAGCAGCC-------TCTGGCTGTG--TTATAGTCTT--TGACTTTGATACTATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTAAGC Ochropsora_nambuana_IBAR8733 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTCATT--GAG--AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATTTACAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTACA-TTATGATACAGTCTT-CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCCTTCT-------GGGGGTGTATTCTGATAATC--AACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTTGAAGAAATGTAGCAGCC-------TCTGGCTGTG--TTATAGTCTT--TGACTTTGATACTATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTAAGC Ochropsora_nambuana_IBAR9544 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCTCATT--GAG--AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCTGTGCTGGACCATTTACAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTACA-TTATGATACAGTCTT-CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCCTTCT-------GGGGGTGTATTCTGATAATC--AACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTTGAAGAAATGTAGCAGCC-------TCTGGCTGTG--TTATAGTCTT--TGACTTTGATACTATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTAAGC Ochropsora_staphyleae_IBAR7936 ACAGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTTT-ATTTTATAA-AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCAATTATGATACAGTCTT-CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTAAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGCCTTGTTATTTGTGTTGGTTCAACTCTTTTTTA------AGGGTATATTCCAATGATTTTAACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTTG--GAGATGTAGCAGTC-------TTTGACTGTGCTTTATAATCTT--TGACTTTGATACAATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTAAGC Ochropsora_staphyleae_IBAR8587 ACAGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTTT-ATTTTATAA-AGTCCGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCA-GTGCAATTATGATACAGTCTT-CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATAGGTAAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACACTTGAAGTTAGCCTTGTTATTTGTGTTGGTTCAACTCTTTTTTA------AGGGTATATTCCAATGATTTTAACAGATCAACATCAATTTTG-GGTTGTTGGATAAGGGTCTTG--GAGATGTAGCAGTC-------TTTGACTGTGCTTTATAATCTT--TGACTTTGATACAATGACTAAGATTGAGGATCGCAGTAAGC Tranzschelia_discolor_DQ354542 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TT--AAG--AGTCTGAGTTGTAATTTTAAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAACACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTCCCA-GTGCA-ATATGATACAGTCT--CCAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAATTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AC-T-GGTTCAGCTCTTTT---------AGAGTGTATTCCAGTGGTT--AACAGATCAACATCAATTCTT-GGGTGCTAGATAAGGGTTTTGT-GAAATGTAGCAGCT-------TCTAGCTGTG--TTATAGTCTG--AGACTTTGATATAGTGCCTAGGATTGAGGAATGCAGTGAGC Tranzschelia_fusca_KX228775 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGACTTT--TTTTAAGGGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAATGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAAAACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCATGTGTG-ATATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAAAGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAATTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTTTAATT----------AGTGTATTCTGATTTTT--AACAGATCAACATCAATTCTT-GGGTGTTGGATAAGGGTCTTGA-GAAATGTAGCAGCT------TTTTTGCTGTG--TTATAGTCTGTGAAACTTTGATACAGTGCCTAGGATTGAGGATTGCAGTGAGC Tranzschelia_mexicana_KP308391 ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGAAATCAGACTCT--TT--CAG--AGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATGTATAAGTCTGTTGAAAGACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTCCCAAGTGCT-ATATGATACAGTCTTTCTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAAAGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGATGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAATTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTCATTTTTTTTT----GGGTGTATTCCAGTGGTT--AACAGATCAACATCAATTCTTTGGGTGCTGGATAAGGGTCTTAATGAAATGTAGCAGCTAATTTTTTTTGGTTGTG--TTATAGTCTG--AAACTTTGATACAGTGCTTAGGATTGAGGAATGCAGTGAGC 'Tranzschelia pruni-spinosae KX228774' ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAGATTTGTAATCTGACTCT--TTTTAAGGGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAATGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAAAACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCATGTGTG-ATATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAAAGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGGTGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAATTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTTTTTTTTTTT----AAAGTGTATTCTGATTTTT--AACAGATCAACATCAATTCTT-GGGTGTTGGATAAGGGTCTTGA-GAAATGTAGCAGCT------TTTTTGCTGTG--TTATAGTCTGTGAAACTTTGATACAGTGCCTAGGATTGAGGATTGCAGTGAGC 'Tranzschelia pruni-spinosae var. americana DQ425036' ACGGCGAGTGAAGAGGG-AAAAGCCCAAATTTGTAATCTGGCTCT--TTTTAAAGGAGTCTGAGTTGTAATTTTGAGAACTGTTTTCAGTGCTGGACCATGTACAAGTCTGTTGAAAAACAGCATCATTGAGGGTGATAATCCCGTTCATGATATGGACTACCAAGTGCA-ATATGATACAGTCT--CTAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAAAGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATATTGATGAGAGACCGATAGCAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAACAATTGAAGTTAGTCTTGTTATT-AT-T-GGTTCAGCTTTAAAT----------AGTGTATTCCAATTTTT--AACAGATCAACATCAATTCTT-GGGTGTTGGATAAGGGTCTTGT-GAAATGTAGCAGCT------TTTTTGCTGTG--TTATAGTCTG--AAACTTTGATACAGTGCCTAGGATTGAGGAATGCAGTGAGC ; END; BEGIN TREES; TITLE Ochropsora; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Coleopuccinia_sinensis_MF802285, 2 Cronartium_ribicola_AF426240, 3 Herpobasidium_filicinum_AY512850, 4 Herpobasidium_filicinum_KY304111, 5 Homo_sapiens_LX228777, 6 Melampsoridium_alni_KF031534, 7 Melampsoridium_hiratsukanum_KF031547, 8 Myotis_brandtii_KE228776, 9 Ochropsora_ariae_AF426221, 10 Ochropsora_ariae_AF426222, 11 Ochropsora_ariae_KX228778, 12 Ochropsora_nambuana_IBAR7341, 13 Ochropsora_nambuana_IBAR8733, 14 Ochropsora_nambuana_IBAR9544, 15 Ochropsora_staphyleae_IBAR7936, 16 Ochropsora_staphyleae_IBAR8587, 17 Tranzschelia_discolor_DQ354542, 18 Tranzschelia_fusca_KX228775, 19 Tranzschelia_mexicana_KP308391, 20 'Tranzschelia pruni-spinosae KX228774', 21 'Tranzschelia pruni-spinosae var. americana DQ425036'; TREE Imported_tree_1 = [&R] ((3:-6.468410964424916E-4,4:0.006611126529079414)100:0.0537202957118053,((2:0.018525142669516305,(1:0.014371224442578982,(6:5.401519633241613E-4,7:0.0014206348632666843)80:0.0035948517866751413)49:0.001659773016575307)96:0.011788320997383375,(((8:0.022411464147796382,(17:0.022941371238022756,19:0.02557031186993073)27:5.493383813366046E-4)47:0.003220664872930365,(21:0.011634468483236418,(20:0.003713271354093429,18:0.004005091001956396)97:0.01203724132246442)94:0.01076095632784384)99:0.019819853917685926,((12:0.0,(13:0.0,14:0.0)100:0.0)100:0.022279100171583525,((15:0.0,16:0.0)100:0.015076080454342847,(11:-1.1396572700315619E-4,(9:-3.701005840208924E-5,(10:1.162246900756627E-5,5:0.0019349988440479535)70:1.162246900756627E-5)82:0.0020225557604782946)100:0.008358177733723614)97:0.014530483154375037)99:0.01870288940802547)93:0.014071412966193644)100:0.0537202957118053):0.0; END;