#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on May 07, 2021; 1:46 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Barns S., Delwiche C., Palmer J., & Pace N. 1996. Perspectives on archaeal diversity, thermophily and monophyly from environmental rRNA sequences. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93: 9188-9193. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S370] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=64; TAXLABELS Achlya_bisexualis Agrobacterium Aquifex_pyrophilus Archaeoglobus_fulgidus Arthrobacter Babesia_canis Bacillus Chlamydia Chlorobium Clostridium Coprinus Costaria Cryptomonas Desulfovibrio Desulfurococcus Dictyostelium Encephalitozoon Entamoeba Escherichia_coli Euglena_geniculata Flavobacterium Flexibacter Giardia Gloeobacter Haloferax Heliobacterium Hexamita Homo_sapiens Leptonema Marine_SBAR5 Methanobacterium Methanococcus_janneschii Methanococcus_vanneilii Methanopyrus Methanospirillum Methanothermus Naegleria Obsidian_pool_pJP_27 Obsidian_pool_pJP_78 Obsidian_pool_pJP_96 Obsidian_pool_pSL_12 Obsidian_pool_pSL_17 Obsidian_pool_pSL_22 Obsidian_pool_pSL_4 Obsidian_pool_pSL_50 Paramecium Physarum Planctomyces Porphyra Pyrodictium Rhodocyclus Sulfolobus Synechococcus Thermococcus Thermofilum Thermomicrobium Thermoplasma Thermoproteus Thermotoga Thermus_thermophilus Tritrichomonas Trypanosoma Vairimorpha Zea_mays ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2032] TITLE rDNA; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=1620; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=- GAP= "; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Achlya_bisexualis ---------------------------AACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCA-TACGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTATATCAGTTATAGTCTACTTGATAGACTTGGATAACCGTAG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------ACATCAATT-GAGTTTCTGCCCTATCA-GCT--TTGGATGGTAGGATATGGGCCTACCAT-GGCGTTAACGGGT-AACGGGGAATTAGGGTTT-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTTAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCTG----CAGGGAGGTAGTGACAATAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGACAGTTGGGGGTATTCATATTTCAACGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATCGTTGAAAGATGAGCTTAGGCGAAAGCATTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATTAGATACCATCGTAGTCTTA--ACCATAAACTATGCCGACTC-----------------------------------ATGAGAAATCA--AAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTC---------------------------------------------------CAGACATAGT-AAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCCG------------------------------GACTTTCAGT------ACTG-AAGGAAGTTGGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGCTAGGGATAGATTATTGCAATTATTAATCTTG-AACGAGGAATTCCTAGTAAACGCAAGTCATC-AGCTTGC-ATTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCACCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGTGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTA------- Agrobacterium --------------------CTCAACTTGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGAA-CGAACGCTGGCGGCA-GGC-TTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGA-ATCTACCGTGCCCTGCGGAATAGCTCCGG-GAAA-----CTGGAAT-TAATACCGCATACG----------------------------GAAA-GGGGTATGAT-GAGCCCGCGTTGGATTA-GCTAG----TTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAA-GGCGACGATCCATA--GCTGGTCTGAGAGGAT-GATC-AGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCC-TTAGGGTTGTAAA----GCTCTTTCACCGGAGAAG---------CGGTATCCGGAG-AAGAAGCCCC-GGCTA-A-CTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAG-GGGGCT-AGCGTTGTTCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCAGAGCTCAACTCTGGAAC-TGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGAATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTCGGAGGAACGCCAGTGGCGAAGGCGGCTTACTGGTCCATTACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGAATGTTAGCCGTCGGG----------------TTCGGTGGCGCAGCTAACGCATTAAACA----TTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGCAGAACCTTACCAGCTC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATT-CGGGGTTTGGGCAGTGGAGACATT-GTCCCCCAGAACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGCCCTTAGTTGCCAGCATGGCACTCTAAGGGGACTGCCGGTGA-TAAGCCGAGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTC-ATGGCCCT-T-ACGGGCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTGGTGA-CAGTGGGC-AGCGAGACAGCGATGTCGAGCTAATCTCC-AAAAGCCATCTCAGTTCGGATTGCACTCTGCAACTCGAGTGCATG-AAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATCAGC-ATGCTGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAG-----------------------CGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Aquifex_pyrophilus ---------------------TTCCCTGAAGAGTTTGATCCTGGCTCAGCG-CGAACGCTGGCGGCG-TGC-CTAA-CACATGCAAGTCGTGC-----GCGGCAAACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTACCCCCAGGAGGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CCGGGGC-TAATACCCCATAAA----------------------------CAAA-GCCTGGGGAT-GGGCCCGCGGCCCATCA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCTATGACGGGTA--GCCGGCCTGAGAGGGT-GGCC-GGCCACAGCGGGACTGAGACACGGCCCGCACCCCTACGGGGGGCAGCAGTGGGGAATCGTGGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCCCGCGACGCCGCGTGGGGGAAGAAGCCC-TGCGGGGTGTAAA----CCCCTGTCGGGGGGGACG---------CGGTACCCCCAG-AGGAAGGGAC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GTCCCG-AGCGTTGCGCGAAGTCACTGGGCGTAAAGCGTCCGCAGCCGGTCGGGTAAGCGGGATGTCAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAAT-GGCATCCCGAACTGCCCGACTTGAGGCACGCCCGGGCAGGCGGAATTCCCGGGGTAGCGGTGAAATGCGTAGATCTCGGGAGGAACACCGAAGGGGAAGCCAGCCTGCTGGGGCTGTCCTGACGGTCAGGGACGAAAGCCGGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCG--GCCGTAAACCATGGGCGCTAGGGCTTGTC----------------GGCAGGCTCGCAGCTAACGCGTTAAGCG----CCCCGCCTGGGGAGTACGGGCGCAAGCCTGAAACTCAAAG--GAATTGGCGGGGGCCCGC-ACAACCGGTGGA-GCGTCTGGTTCAATTCGATGCTAACCGAAGAACCTTACCCGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGCCGGGG--AGACTCCGCGAAAGCGG-AGTCCCCGGCACAGGTGGTGCATGGCCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGCCCCTAGTTGCTACCCGGGCACTCTAGGGGGACCGCCGGCGA-TAAGCCG-GAGGAAGGGGGGGATGACGTCAGGTCAGT-ATGCCCTT-T-ATGCCCGGGGCCACACAGGCGCTACAGTGGCCGGGA-CAATGGGA-AGCGACCCCGCAAGGGGGAGCTAATCCCAGAAACCCGGTCATGGTGCGGATTGGGGGCTGAAACTCGCCCCCATG-AAGCCGGAATCGGTAGTAACGGGGTATCAGCGATGTCCC-CGTGAATACGTTCTCGGGCCTTGCACACACCGCCCGTCACGCCACGGAAG-----------------------CGACTGGGGCGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGC-------------------- Archaeoglobus_fulgidus ---------------------------ATTCTGGTTGATCCTGCCAGAGGC-C-GCTGCTATCCGGCTGGGACTAA-GCCATGCGAGTCAAGGGG-CACCGGCGGACGGCTCAGTAACACGTGGACAACCTGCCCTCGGGTGGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TAATCCCCCATAGGGGATGGGTACTGGAAT-GTCCCATCTCCGAAAGGCCCGAGGAT-GGGTCTGCGGCGGATTA-GGTTG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCGAAGATCCGTA--CGGGCCATGAGAGTGG-GAGC-CCGGAGATGGACCCTGAGACACGGGTCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCGGGAAACCGCGACGGGGTCAGCCGGAGTGCTC------------------------GCGCGGGCTGTCGGGGTG----CCTAAAAAG-----CACCCCACAGCAAGGGCCGGGCAA-GGCCG-GTGGCAGCCGCCGCGGTAATAC-CGGCGGCCCG-AGTGGCGGCCACTTTTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGGCTGGTAAGTCCTCCGGGAAATCTGGCGGCTTAACCGTCAGACTGCCGGAGGATACTGCCAGCCTAGGGACCGGGAGAGGCCGGGGGTATTCCCGGAGTAGGGGTGAAATCCTGTAATCCCGGGAGGACCACCTGTGGCGAAGGCGCCCGGCTGGAACGGGTCCGACGGTGAGGGACGAAGGCCAGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCTGTAAACGATGCGGACTAGGTGTCACCGAAGCTA-CGAGCTTCGGTGGTGCCGGAGGGAAGCCGTTAAGTC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACTACAACGGGTGGA-GCCTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGGAAGCTTACCGGGGGAGACAGC-GGGATGAAGGTCGGGCTGAAGACCTTACC-AGA-CTAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGTGGTGCATGGCCGCCGTCAGTTCGTACTGTGAAGCATC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCGCGCCCCCAGTTGC-------GCACACTGGGGGGACTGCCGGCGC-TAAGCCG-GAGGAAGGTGCGGGCAACGGCAGGTCCGT-ATGCCCCG-A-ATCCCCCGGGCTACACGCGGGCTACAATGGCCGGGA-CAATGGGT-ACCGACCCCGAAAGGGGTAGGTAATCCCCTAAACCCGGTCTAACCTGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACCTGGAATCCGTAGTAATCGCGCCTCAAA-ATGGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCAAGCCACCCGAGTGGGCCAGGGG-CCCAGGGTCCGCGAGGGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAATCTGCGGCTGGATCACCTCCT---- Arthrobacter --------------------TTTCAACGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-TGAACGCTGGCGGCG-TGC-TTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGTAACCTGCCCTTGACTCTGGGATAAGCCTGG-GAAA-----CTGGGTC-TAATACCGGATATG----------------------------GAAA-GGTTTTGGAT-GGACTCGCGGCCTATCA-GCTTG----TTGGTGAGGTAATGGCTCACCAA-GGCGACGACGGGTA--GCCGGCCTGAGAGGGT-GACC-GGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCC-TTCGGGTTGTAAA----CCTCTTTCAGTAGGGAAG---------CGGTACCTGCAG-AAGAAGCGCC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GGCGCA-AGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCCGTGAAAGTCCGGGGCTCAACTCCGGATC-TGCGGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGATGTAGGGGAGACTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTCTCTGGGCATTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAT--GCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGG----------------TTCCGCGCCGTAGCTAACGCATTAAGTG----CCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGCGGA-GCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGGACCGG--ACCGCCGCAGAAATGTG-GTTCCGGTTCACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTTCCATGTTGCCAGCGCGGGACTCATGGGAGACTGCCGGGGT-CAACTCG-GAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCATC-ATGCCCCT-T-ATGTCTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCCGGTA-CAAAGGGT-TGCGATACTGTGAGGTGGAGCTAATCCCAAAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATG-AAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCACGAAAG-----------------------CGATTGGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Babesia_canis ---------------------------AACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTCTTA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTACAACAGTTATAGTTTCTTTGGTATCTATGGATAACCGTGC-----TAATTGTAGGGC-TAATAC------------------------------------------GGCCCATTC-AAGTTTCTGACCCATCA-GCT--T--GACGGTAGGGTATTGGCCTACCGA-GGCAGCAACGGGT-AACGGGGAATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTG----CAGGGAGGTAGTGACAAGAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGCGTATATTAAACTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGAACGGTTGGGGGCATTCGTATTTAACTGTCAGAGGTGAAATTCTTAGATTTGTTAAAGACGAACTACTGCGAAACGATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTA--ACCATAAACTATGCCGACTA-----------------------------------GAGAGAAATCA--AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGTCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTC---------------------------------------------------CAGACAGAGG-TAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTTGATTCTTTGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAA------------------------------GACTTTACAG------CTGT-AGGGAAGTTTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGTCGGGGATTGATTTTTGCAATTCTAAATCATG-AACGAGGAATGCCTAGTATGCGCAAGTCATC-AGCTTGT-GCAGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AAAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATC----------- Bacillus ---------------------TTTATCGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-CGAACGCTGGCGGCG-TGC-CTAA-TACATGCAAGTCGAGC-----GCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGG-GAAA-----CCGGGGC-TAATACCGGATGGT----------------------------TAAAAACTTACAGAT-GGACCCGCGGCGCATTA-GCTAG----TTGGTGAGGTAACGGCTCACCAA-GGCAACGATGCGTA--GCCGACCTGAGAGGGT-GATC-GGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTT-TTCGGATCGTAAA----GCTCTGTTGTTAGGGAAG---------CGGTACCTAACC-AGAAAGCCAC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GTGGCA-AGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCTCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGG-GTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTAGG----------------CTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCA----CTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATC-CTCTG--ACAATCCTAGAGATAGG-ACGCAGAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCATGGCACTCTAAGGTGACTGCCGGTGA-CAAACCG-GAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATC-ATGCCCCT-T-ATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGACAGAA-CAAAGGGC-AGCGAAACCGCGAGGTTAAGCCAATCCCACAAATCTGTTCTCAGTTCGGATCGCAGTCTGCAACTCGACTGCGTG-AAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGC-ATGCCGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAG-----------------------TGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Chlamydia ----------------------TTTTCTGAGAATTTGATCTTGGTTCAGAT-TGAACGCTGGCGGCG-TGG-ATGA-GGCATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGGAAGGGTTAGTAATACATAGATAATCTGTCCTCAACTTGGGAATAACGGTTG-GAAA-----CGACCGC-TAATACCGAATGTG----------------------------TAAA-GGTTGAGGGA-GAGTCTATGGGATATCA-GCTTG----TTGGTGGGGTAATGGCCTACCAA-GGCTTTGACGTCTA--GGCGGATTGAGAGATT-GACC-GCCAACACTGGGACTGAGACACTGCCCAGACTTCTACGGAAGGCTGCAGTCGAGAATCTTTCGCAATGGACGAAAGTCTGACGAAGCGACGCCGCGTGTGTGATGAAGGCT-CTAGGGTTGTAAA----GCACTTTCGCTTGGGAAT---------GCGTACCAGGTA-AAGAAGCACC-GGCTA-A-CTCCGTGCCAGCAGCTGCGGTAATACGGAG-GGTGCT-AGCGTTAATCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGCGTGTAGGCGGAAAGGAAAGTTAGATGTTAAATCTTGGGGCTCAACCCCAAGCC-AGCATCTAATACTATCTTTCTAGAGGGTAGATGGAGAAAAGGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATGTGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGCTTTTCTAATTTACACCTGACGCTAAGGCGCGAAAGCAAGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCTT--GCCGTAAACGATGCATACTTGATGTGGAT----------------ATCCGTGTCGTAGCTAACGCGTTAAGTA----TGCCGCCTGAGGAGTACACTCGCAAGGGTGAAACTCAAAA--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCAGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGTATTTG--ACCGCGGCAGAAATGTC-GTTCAGATACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCGTTAGTTGCCAACATGGAACTCTAACGAGACTGCCTGGGT-TAACCAG-GAGGAAGGCGAGGATGACGTCAAGTCAGC-ATGGCCCT-T-ATGCCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCAGTA-CAGAAGGT-AGCAATATCGTGAGATGGAGCAAATCCTC-AAAGCTGGCCCCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATG-AAGTCGGAATTGCTAGTAATGGCGTGTCAGCTATAACGC-CGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACATCATGGGAG-----------------------TGACTGGGATGAAGTCGTAACAAGGTAGCCCTACCGGAAGGTGGGGCTGGATCACCTCCTTT-- Chlorobium -----------------------CAACGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-CGAACGCTGGCGGCG-TGC-CTAA-CACATGCAAGTCAAAG-----TTGGCGCAAGGGTGAGTAAGGCATAGGTAATCTGCCCTTTGGACTGGCATAACCCCGA-GAAA-----TCGGGGA-CAATACCAGATGAT----------------------------TAAATGCCAAAGGAT-GAGCCTATGTTCCATCA-GGTAG----TTGGTAGGGTAACGGCCTACCAA-GCCAACGACGGATA--GCTGGTCTGAGAGGAT-GATC-AGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGCAGCAACGCCGCGTGGATGATGAAGTTC-TTCGGAATGTAAA----ATCCTTTTGCTGGGGACG---------CGGTACCCAGCG-AATAAGCCAC-GGCTA-A-CTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTGATACAGGG-GTGGCA-AGCGTTGTCCGGATTTACTGGGTGTAAAGGGTGCGCAGGCGGACTGATAAGTCGGGGGTTAAATCCATGTGCTCAACACATGCAC-GGCTTCCGATACTGTCAGTCTTGAGTCTCGAAGAGGAAGATGGAATTTCCGGTGTAACGGTGGAATGTGTAGATATCGGAAAGAACACCAGTGGCGAAGGCAGTCTTCTGGTCGAGTACTGACGCTCAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGAATACTAGATGTTGGT----------------ATCAGTGTCGCAGCTAACGCATTAAGTA----TTCCACCTGGGAAGTACGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAG--GAATTGACG----CC-GC-ACAAGCGGTGGA-TCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTAGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGAAATGTTAGCT--AAAGCTCCTGAAAGGGA-GCGAGCTAGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACAATTAGTTACTAACATGGGACTCTAATTGAACTGCCTACG--CAAGTAGAGAGGAAGGA-GGGATGACGTCAAGTCCTC-ATGGCCCT-T-ACGCCTAGGGCCACACACGTGATACAATGGCGACTA-CAGAGGGC--AA-A-GCCGCGAGGCAGAGGAAATCCCTTAAAAGTCGTCTCAGTCCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTG-AAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGC-ATGCCGC-GGTGAATGTGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCATGGAAG-----------------------TAACTGGGACTAAG--GTAACAAG------GTACCGGAAG---------GATCACCTCCTTT-- Clostridium ---------------------TTTAATTGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-CGAACGCTGGCGGTA-TGC-TTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTGGGTAACCTGCCTCATGGAAAGGAATAGCCTCGG-GAAA-----CTGGGAG-TAAAGCCTTATATT----------------------------GAAA-GCCATGAGAT-GGACCCGCGTCCCATTA-GCTAG----TTGGTGAGATAACAGCCCACCAA-GGCAACGATGGGTA--ACCGGTCTGAGAGGGC-GAAC-GGTCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGGGGCAACCCTGACGCAGCAATACCGCGTGAGTGAAGAAGGTT-TTCGGATCGTAAA----ACTCTTTTATTGGGGAAG---------CGGTACCCAATG-AAGAAGTCCC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GGGACA-AGCGTTGTCCGGAATCACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGCGGTTTTATAAGTCAGATGTGAAAGGTACCGGCTCAACCGG--ACG-TGCATTTGAAACTGTAAGACTTGAGTACTGGAGAGGCAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGGCTTGCTGGACAGATACTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGATGACTAGGTGTTGGG----------------CTCAGTGCCGCAGTTAACACATTAAGTC----ATCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGACCCGC-ACAAGCAGCGGA-GCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATC-CTCTG--ACCATCCTAGAGATAGG-AGACAGAGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCTTTAGTTGCCAGCATGGCACTCTAAAGGGACTGCCGTAGA-CAATACG-GAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCATC-ATGCCCCT-T-ATGGCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGGTTGGGACAAAGGGA-AGCGAAGCCGCGAGGTGAAGCCAATCCCATAAAACAACCCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGAAACCCGCCTGCATG-AAGTTGGAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGA-ATGCTGC-GGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAG-----------------------TAATTGGGG-G-----GTAACAAG------GTATCGGAAG---------GATCACCTCCTTTCT Coprinus ---------------------------TACCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTTATGGACATGGATAACTGTGG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------GCTTCATTCGAAATATCTGCCCTATCA-ACT--TTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCAT-GGTTTCAACGGGT-AACGGGGAATAAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCC-G----CGGGGAGGTAGTGACAATAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-A-CGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGATAGTTGGGGGCATTGGTATTGAGTCGCTAGAGGTGAAATTCTTGGATTGACTCAAGACCAACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAGGTTAGGGGATCGAAAACGATTAGATACCGTTGTAGTCTTA--ACAGTAAACTATGCCGACTA-----------------------------------ACGAGAAATCA--AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGG-GTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGTGTGGA-CGCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTC---------------------------------------------------CAGACATAAC-TAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCATGATTTTATGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTAA------------------------------GACTGTCAGC------GCTG-ACGGAAG-TTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTTCTGGGC-GCACG-GTGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGCTGGGGATAGAGCATTGCAATTATTGCTCTTC-AACGAGGAATACCTAGTAAGCGTGAGTCATC-AGCTCGC-GTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGAT-----------------------AGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTA------- Costaria ---------------------------AATCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCA-TACGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTATATCAGTCATAGTTTATTTGAAAGACATGGATAACCGTAG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------GTTTCATTC-AAGTTTCTGCCCTATCA-GCT--TTGGATGGTAGGGTATTGGCCTACCAT-GGCTTTAACGGGT-AACGGGGAATTGGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGG-AGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCTG----CAGGGAGGTAGTGACAATAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTC-AAT-AGCGTATATTAAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGAACGGTTGGGGGTATTCGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGGAAGACGAACTACTGCGAAA-CGTTTACCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATTAGATACCATCGTAGTCTTA--ACCATAAACTATGCCGACTA-----------------------------------CCGAGAAATCA--AAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--AAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTC---------------------------------------------------CGGACATAGT-GAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTC-GTTAACGAACGAGACCCCCG------------------------------GACTTTCGGT------ACCG-AAG-AAGTTGGGGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTCCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGATAGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTG-AACGAGGAATTCCTAGTAAACGCGAGTCATC-AGCTCGC-ATTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCACCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGTGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCAAGC------- Cryptomonas ---------------------------TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTATTTGATGGACATGGATAACCGTAG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------GATTCATTC-AAATTTCTGCCCTATCA-ACT--TTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCAT-GGTTTTAACGGGT-GACGGAGAATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCG----CGGGGAGGTAGTGACAATAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTAGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCTAAT-AGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTCG--------------------------------------------------------------------GGGACAGTTGGGGCCGTTTATATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGATAAACTTCTGCGAAAGCATTCGGCAAGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTA--ACCATAAACTATGCCGACTA-----------------------------------GTGAGAAATCA--AAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTC---------------------------------------------------CAGACATAGT-AAGGATTGACAGATTGAAAGCTCTTTCTTGATTCTATGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAG------------------------------GACTATTTGT------ATGA-ATGGAAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGATGGGGATAGATTATTGCAATTATTAATCTTC-AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATC-AGCTCGC-GTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCAT--------- Desulfovibrio ---------------------TGAACTGGAGAGT-TGATTCTGGCTCAGAT-TGAACGCTGGCGGCG-TGC-TTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTGGATAATCTGCCCTTATGATCGGGATAACAGTTG-GAAA-----CGGCTGC-TAATACCGGATACG----------------------------GAAA-ACGTAAGGAT-GAGTCCGCGTCCCATTA-GCTTG----TTGGCGGGGTAACGGCCCACCAA-GGCATCGATGGGTA--GCCGATTTGAGAGGAT-GATC-GGCCACACTGGAACTGAAACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGAAGGTT-TTCGGATCGTAAA----CCTCTGTCAGAAGGGAAG---------CGGTACCTTCAA-AGGAAGCACC-GGCTA-A-CTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG-GGTGCA-AGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCTGTAGTGTAAGTCAGGGGTGAAATCCCACGGCTCAACCGTGGAAC-TGCCTTTGATACTGCACAACTTGAATCCGGGAGAGGGTGGCGGAATTCCAGGTGTAGGAGTGAAATCCGTAGATATCTGGAGGAACATCAGTGGCGAAGGCGGCCACCTGGACCGGTATTGACGCTGAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCTGTAAACGATGGATGCTAGATGTCGGG----------------TTCGGTGTCGTAGTTAACGCGTTAAGCA----TCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGGCTGAAACTCAAAG--AAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GTATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTAGGT------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATC-CACGG--AACCCTCCCGAAAAGGA-GGGCCGTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATGGATAGTTGCCAGCATGGCACTCTATTCAGACTGCCCGGGT-TAACCGG-GAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATC-ATGGCCCT-T-ACGCCTAGGGCTACACACGTACTACAATGGCGCGCA-CAAAGGGG-AGCGAGACCGCGAGGTGGAGCCAATCCCAAAAAACGCGTCCCAGTCCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATG-AAGTTGGAATCGCTAGTAATTCGAGATCAGC-ATGCTCG-GGTGAATGCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAG-----------------------TGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTT-- Desulfurococcus ---------------------------ACTCCGGTTGATCCTGCCGGTCCC-G-ACCGCTATCGGGGTGGGGCTAA-GCCATGGGAGTCGCACGC-GCGTGGCGGACGGCTGAGTAACACGTGGCTAACCTACCCTCGGGAGGGGGATAACACCGG-GAAA-----CTGGTGC-TAATCCCCCATAGGGGAGGAGGCCTGGAAG-GGTTCCTCCCCGAAAGGCCCGAGGAT-GGGGCTACGGCCCATTA-GGTTG----TTGGCGGGGTAACGGCCCGCCAA-GCCGATAATGGGTA--GGGGCCGTGAGAGCGG-GAGC-CCCCAGATGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGCCCTACGGGGCGCACCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCGGGAAACCGTGACGGGGCCACCCCGAGTGCCC------------------------CCGGGGGCTTTTCCCCGC----TGTAGGAAG-----GCGGGGG-AATAAGCGGGGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CAGCCCCGCG-AGTGGTCGGGACGATTATTGGGCCTAAAGCGCCCGTAGCCGGCCCGGCAAGTCCCCTCCTAAATTCCCGGGCTCAACCCGGGGAC-TGGAGGGGATACTGCCGGGCTAGGGGGTGGGAGAGGCCGAGGGTACTCCCGGGGTAGGGGCGAAATCCTATAATCCCGGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCTCGGCTGGAACACGCCCGACGGTGAGGGGCGAAAGCCGGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCG--GCTGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTTGGGTGGGCTT-AGAGCCCACCCAGTGCCGCAGGGAAGCCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGGA-GCCTGCGGTTCAATTGGAGTCAACGCCGGGAATCTCACCGGGGGAGACAGC-AGGATGACGGCCAGGTTAAAGGCCTTGCC-TGA-CGCGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGCTGTGAAGTGTC--CGGTTAAGTCCGGAAACGAGCGAGACCCCCACCCCTAGTTGC-------GCACACTAGGGGGACTGCCGCCGTTTAAGGCG-GAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGTCAGC-ATGCCCCG-A-ACCCCCCGGGCTACACGCGGGCTACAATGGCGGGGA-CAGCGGGA-TCCGACCCCGAAAGGGGGAGGCAATCCCTCAAACCCCGCCGTGGTTGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACGAGGAATCCCTAGTAACCGCGCGTCAAC-ATCGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCGCTCCACCCGAGGGGAGGGGGAG-CTCCCCCTCCCTGAGGGGGGAGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCT---- Dictyostelium ---------------------------TAACTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCAGACGGCTCATTACAACAGTGATAAACTAATAGACTTTTTTGGATAACCGCAG-----TAAATC-GGGGC-TAATAC------------------------------------------AAGTCTACT-GTGTCACTGCCCTATCA-ACT--TTCGATGGTACGGTATTGGCCTACCAT-GGTTGTAACGGGT-AACGGGGAATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACTTCTACGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACTCAATCCCA----CGGGGAAGTAGTGACAATAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAATTAGCATATACTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGATGGATGGGGGTGTTCATATTGGTGGGCGAGAGGTGAAATTCGTTGACCCTATCAAGATGAACTTCTGCGAAAGCATTCACCAAATACCTCCCCATTAATCAAGAACGAAAGTTTGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCAA--ACTATAAACTATGTCGACCA-----------------------------------GTGAGAAATCA-TGAGTGTTTAGATTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGTCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACACAATGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACTCGGGAAAACTTACCAAGCT---------------------------------------------------AAGATATAGT-AAGGATTGACAGACTAAAAGATCTTTCATGATTCTATGAG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGTCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTC--TGGTCAATTCCGATAACGGACGAGACCTCGA------------------------------GACTACCTGC------GCAG-GCGGAAGTCCGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATACCTTGGGCCGCACGCGCGCTACAAT---------------------------------------------------------CGTAACTGGGCTTGATCTTTGTAATTATTGATCATA-AACGAGGAATTCCTTGTAAGCGTAAGTCATT-ACCTTAT-GCTGAATATGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTAGGTGAACCTGCGGATGGATCATTTT------ Encephalitozoon ---------------------------CACCAGGTTGATTCTGCCTGACGT-A-GATGCTAGTCTCT-GAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAACGGCTCAGTAATGTTGCGGTAATTTGGTCTCTGTTGTAAACTAACCACGG-----TAA-CCTGTGGC-TAAAA-------------------------------------------GCGGAGAAT-AAGGCGCAACCCTATCA-GCT--T--GTTGGTAGTGTAAAGGACTACCAA-GGCCATGACGGGT-AACGGGAAATCAGGGTTT-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAGATGGCTCCCACGTCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGAAACTTG-TCCACTCCT----GGGGGAGACAGTCATGAGACGT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAAGCTTTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAACTC-CAACTCCAAG-AGTGTCTATGGTGGATGCTGCAGTTAAAGGGTCCGTAGTCG--------------------------------------------------------------------GGAACGGATAGGGAGTGTAGTATAGACTGGCGAAGAATGAAATCTCAAGACCCAGTTTGGACTAACGGAGGCGAAGGCGACACTCTTAGACGTATCTTAGGATCAAGGACGAAGGCAGGAGTATCGAAAGTGATTAGACACCGCTGTAGTTCCT--GCAGTAAACTATGCCGACAG-----------------------------------GGGAGAAATCT--TAGTGTTCGGGCTCTGGGGATAGTACGCTCGCAAGGGTGAAACTTAAAGCGAAATTGACGGAAGGACACTACCAGGAGTGGA-TTGTGCTGCTTAATTTAACTCAACGCGGGAAAACTTACCAGGGT---------------------------------------------------CA--AGTCAT-TCGTT------GATCGAATACGT------GAGAATGGCAG----------------------------------------------GAGTGGTGCATGGCCGTTGGAAATTGATGGGGCGACCT-TT--AGCTTAAATGCTTAAACCAGTGAGACCTCCT------------------------------GACAGGTGTT------AACA-CAGGAGGGTGGAGGCTATAACAGGTCCGTGATGCCCTT-AGATATCCTGGGCAGCAAGCGCAATACAAT-----------------------------------------------------------TGAGTAGGATCTACGTTTGTAA--ATACGTAGTG-AATAAGGAATTCCTAGTAACGGTGCCTCATC-AAGGCAT-GGTGAATGTGTCCCTGTTCTTTGTACACACCGCCCGTCACTATTTCAGAT-----------------------AGATAAAGTACAAGTCGTAACAAGGTTTCAGTTGGAGAACCATTAGCAGGATCATAA------- Entamoeba ---------------------------TATCTGGTTGATCCTGCCAGTATT-A-TATGCTGATGTTA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGGACGGCTCATTATAACAGTAATAGTTTCTTTGGTTAACAAGGATAGCTTTGT-----GAATGATAAAGA-TAATAC------------------------------------------AACCAATGA-GAATTTCTGATCTATCA-ATC--A--GTTGGTAGTATCGAGGACTACCAA-GATTATAACGGAT-AACGAGGAATTGGGGTTC-GACA-TCGGAGAGGGAGCTTTACAGATGGCTACCACTTCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCACTTTCG----TGAAGAGGTAGTGACGACACAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGTGTATATTAAAGTTGCTGTGATTAAAACGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGAACAATTGGGGTGATTCAGAAAATAACGGGAGAGGTGAAAATCCATGATCGCTATAAGATGCACGAGAGCGAAAGCATTTCACTCAACTGTGTCCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCCTA--ACTATAAACGATGTCAACCA-----------------------------------AAGAGAAATCT-TGAGTTTATGGACTTCAGGGGGAGTATGGTCACAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCAC-ACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAAGAC---------------------------------------------------CGAACAGTAG-AAGGAATGACAGATTAAGAGTTCTTTCATGATTTATTGGG----------------------------------------------TAGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--AGGTTAATTCCGGTAACGAACGAGACTGAAA------------------------------GACCTCTTTT------GAAA-AAGGAAGCATTCAGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGACATCTTGGGCCGCACGCGCGCTACAAT---------------------------------------------------------CATGACAGGGATAAATGATTGGAATTATTTGTTTTG-AACGAGGAATTCCTTGTAATATCGAGTCATT-AACTCGA-GATGAATACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTA------- Escherichia_coli ----------------------AAATTGAAGAGTTTGATCATGGCTCAGAT-TGAACGCTGGCGGCA-GGC-CTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGA-AACTGCCTGATGGAGGGGGATAACTACTG-GAAA-----CGGTAGC-TAATACCGCATAAC----------------------------CAAA-GCCATCGGAT-GTGCCCAGATGGGATTA-GCTAG----TAGGTGGGGTAACGGCTCACCTA-GGCGACGATCCCTA--GCTGGTCTGAGAGGAT-GACC-AGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCC-TTCGGGTTGTAAA----GTACTTTCAGCGGGGAGG---------CGTTACCCGCAG-AAGAAGCACC-GGCTA-A-CTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG-GGTGCA-AGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAAC-TGCATCTGATACTGGCAAGCTTGAGTCTCGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACGAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGTCGACTTGGAGGTTGT----------------GTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTC----GACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAAT--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATC-CACGG--AAGTTTTCAGAGATGAG-AATCCGTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGCGGAACTCAAAGGAGACTGCCAGTGA-TAAACTG-GAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATC-ATGGCCCT-T-ACGACCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGCATA-CAAAGAGA-AGCGACCTCGCGAGAGCAAGCGGACCTCATAAAGTGCGTCGTAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATG-AAGTCGGAATCGCTAGTAATCGTGGATCAGA-ATGCCAC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAG-----------------------TGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCGGTTGGATCACCTCCTTA-- Euglena_geniculata ---------------------------AATCTGGTTGATCCTGCCAGCAGTCA-TATGCTTTGTTCA-AGGGCTAA-GCCATGCACGT-------------GTGAATGGCTCCTTACATCAGCAGTCATCTACGTGATAGCATTGGACATCCACCA-----AAACCTTGTGGC-TAATAC------------------------------------------TGATCGCAA-GAGCTTCTGACCTATCA-GCT--T--GACTGTGGTGTATCGGACCACAGT-GGCCTTGACGGGT-AACGGAGAATCAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAGACGGCTACCACTACCAAGGTGGGCAGCAGGCACGCAAATTGCCCCATGCAA----CTGTGAGGCAGCGACGAACAGT----------------------------------------------------------------------------ACCGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCTGCGGTAATTC-CAGCTCCGAG-GGCGTATACTAACATTGCTGCTGTTAAAACACTTGTAGTCT--------------------------------------------------------------------GGACTGTTCGGGGTGAAAGATACGGGAGCGCCAGAGGTGAAATTCTTAGATCGCTGCCAGATCCACTGCAGCGAAGGCGTTCTGCAAGTGCACGTCCGTCGATCAAGAATGAGAGTTCGGGGAGCAAAGATGATCAGACACCGTCGTAGTCCGGCCACTGTAAACGATGCCGGCCA-----------------------------------ACGAGAAATCC-ACAGCCTGTGGGTTCAGGGGGGAGTACTGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAATGGCACCACAAGGCGTGGA-GTATGCGGCTTAATTTGACTCAACGCGGGGAATGTTACCAGGTC---------------------------------------------------AGGACGCAAC-TGGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCTTGTGGA----------------------------------------------CGGTGGTGCATGGCCGCTCCTGATTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTGATTCCGATAACGAGTGAGACATCTG------------------------------TGCTGTGTCC------GGGC-ATGCATGCTAGAGCCAACAGCAGGTCTGTGATGCTCCC-AGATGTCCTGGGCCGCACGCGCACTACATT---------------------------------------------------------CGTACTGGGGATAGATGGTTGCAACTGTCTGCCTTG-AACGTGGAATGCCTAGTATGCCTGGGTCATC-AGCCCAG-ACCGATTGTGTCCCTGCCATTTGTACACACCGCCCGTCGTTGCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGCAAAAGTCGTAACAAGGTTGCTGTAGGTGAACCTGCAGCAGGATCATTG------- Flavobacterium -----------------------CAATGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-T-AACGCTAGCGGGA-GGC-TTAA-CACATGCAAGCCGAGG-----CCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCCTACTGAAAAGGATAGCCCAGA-GAAA-----TTTGGAT-TAATACTTTATAAT----------------------------GAAA-GCAGTAGGAT-AGGCATGCGTAAGATTA-GATAG----TTGGTGAGGTAACGGCTCACCAA-GTCGACGATCTTTA--GGGGGCCTGAGAGGGT-GAAC-CCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGGTGGAAGCCTGATCCAGCCATCCCGCGTGTAGGATGACGGCCTTATGGGTTGTAAA----CTACTTTTATCTGGGGAT---------AGGTACCAGAAG-AATAAGCACC-GGCTA-A-CTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG-GGTGC--AGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGACTGATC-GTCAGTGGTGAAATCCTATCGCTTAACGATAGAAC-TGCCATTGATACTGTTAGTCTTGAATTAGTTTGAAGTGGCTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACGCAGAACACCAATTGCGAAGGCAGGTCACTAAGTCTATATTGACGCTGATGGAC-AAAGCGT-GGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGGATACTTGCTGTTGGG----------------TTCAGTGGCTAAGCGAAAGTTATAAGTA----TCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCC-GC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAAATGCATAATG--ACGTATTTGGAAACAGA-TATCAGAATGCAAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTT--AGGTTAAGTCCT-CAACGAGCGCAACCCCTATCATTAGTTGCCAGCGCGGGACTCTAATGAGACTGCCAATG--AAAGTTGAGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAGTCATC-ACGGCCCT-T-ACGTCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTAAGTA-CAGAGGGC-AGCTACTGGGTGACCAGATGCGAATCTCG-AAAACTTATCTCAGTTCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCTATG-AAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCATATCAGCCATGATGC-GGTGAATACGTTCCCGGGC-TTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAG-----------------------TAAC-AGGGC------GTAACAAG---------------------------------------- Flexibacter -----------------TATATACAATGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-T-AACGCTAGCGGCA-GGC-CTAA-TACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACCTACCTTTTACAGGGGGATAGCTCGGG-GAAA-----CTCGAAT-TAATACCCCATGGT----------------------------TAAA-GGTAAAAGAT-GGGCATGCGTCTGATTA-GCTAG----ATGGCGGGGTAACGGCCCACCAT-GGCGATGATCAGTA--GGGGTTCTGAGAGGAT-GATC-CCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATATTGGACAATGGGCGAGAGCC--ATCCAGCCATGCCGCGTGTAGGATGACGGCCTTCTGGGTTGTAAA----CTACTTTTCTACAGGAAG---------CGGTACTGTAGG-AATAAGCACC-GGCTA-A-CTCCGTGCCAGCAGCC-C----ATACGGAG--GTGC--AGCGTTGTCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCTCTTTAAGTCAGTGGTGAAAGCCCGCAGCTTAACTGTGGAAC-TGCCATTGATACTGGAGAGCTTGAGTACGGTTGAAGTAGGCGGAATTTATGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATACCATAAAGAACACCGATAGCGTAGGCAGCTTACTAAGCCGT-ACTGACGCTGAGGCAC-AAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAT--GCCGTAAACGATGATCACTCGCTGTTAGC----------------GTTAGCGGCCAAGCGAAAGCGTTAAGTG----ATCCACCTGGGGAGTACGTCCGCAAGGATGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGTC-GC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCTGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGAATGC-CCTTG--ACAGCTTTAGAGATAGA-GTTCAAGGTGCAAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTT--GGGTTAAGTCCC--AACGAGCGCAACCCC-ATTCTTAGTTGCCAGCATGGGACTCTAAGGAGACTGCCTGCG--CAAGCAGAGAGGAAGGAGGGGACGACGT--AGTCATC-ATGGCCCT-T-ACGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTGCATA-CAGAGGGT-AGCGAGCCGGCAACGGCAAGCCAATCTCAAAAAGTGCATCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCTATG-AAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGTATCAGCAATGACGC-GGTGAATACGTTCCCGGACCTTGTACACACCGC-CGTCAAG-CATGGGAG-----------------------CGACTAGGGC------------------------------------------------------ Giardia ---------------------------CATCCGGTTGATCCTGCCGGAGTA-C-TACGCTA-CCCCA-AGGACAAAAGCCATGCAAGC-------------GCGGACGGCTCGGTACAACGGTACGAGTCTGACCGGGGGAGACGGATACCGCTGG-----CAA-CCCAGCGC-CAAGAC------------------------------------------TGCCCGGAT-GAGGTTCCGAGGTATTA-CCT--A--GTCGGTAGAGTAGTGGTCTACGGA-GGGGATGATGCCT-GGCGGAGGATCAGGGTTT-GACT-CCGGAGAACGGGCCTGAGAGACGGCCCGTACATCCAAGGACGGCAGCAGGCGCGGAACTTGCCCAATGCGT----GCGTGAGGCAGCAACGGGGGAT----------------------------------------------------------------------------AGTCGAGGGAAAGGTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCGGCA-GGCGTCGTACGGCGCTGTTGCAGTTAAAACGTCCGGAGTCG--------------------------------------------------------------------TGAATGGGTAAGGGCATGTGTATTGGTGGGGGACGGGTGAAATAGGATGATCCGACCAAGACAGACAAAGGCGTAGGCACTTGCCAAGACCATATCAGTCGAACCAGGACGAAGCCCGGGGGCGAGAAGGCGATTAGACACCACCGTATTCCCG--GGCGTAAACGATGCCACCGA-----------------------------------AAGGGAAACCGATCAGGGTACGGGCTCTGGGGGGAGTATGGCCGCAAGGCTGGAACTTGAAG--GCATTGACGGAGGGGTACCACCAGACGTGGA-GTCTGCGGCTCAATTTGACTCAACGCGAACA-CCTTACCAGGCC---------------------------------------------------CAGACGTACG-GAGGATCGACGG-TTGAGAGGACCTTCGTGATCGTACGAG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCACAGCCCGTGGCTTGAGCCGTC--TGCTTGACTGCGACAACGAGCGAGACCCTAA------------------------------GACCGCCAAT------ATTG-GAGGAAG-GTGGGGCGATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGACGCCCTGGGCTGCACGCGTACTACACT---------------------------------------------------------CGTGGTTGGGATCGTGGACTGGAA--CGTCCTCGTG-AACCTGGAATGTCTAGTAGGCGTAGGTCATC-AATCTAC-GCCGGATACGTCCCTGCCCCTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAC-----------------------GGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTAGGTGAACCTGCGGATGGATCCATCG------ Gloeobacter -------------------------------------------------GA-TGAACGCTGGCGGCG-TGC-TTAA-CGCATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGA-ATCTGCCCTCAGGAGGGGGATAACGGCCG-GAAA-----CGGCCGC-TAATACCCCATATG----------------------------GAAATGCCTGAGGAT-GAGCCCGCGTCTGATTA-GCTAG----TTGGTGGGGTAATGGCCTACCAA-GGCTACGATCAGTA--GCTGGTCTGAGAGGAT-GATC-AGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGAAAGCCT{AG}ACGGAGCAACGCCGCGTGGGTGATGAAGGCC-CGTGGGTCGTAAA----GCCCTTTTGTCAGGGACG---------CGGTACCTGACG-AATAAGCATC-GGCTA-A-CTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG-GATGCA-AGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGTACGTAGGCGGCCAGCCAAGTCTGGGGTCAAAGCCCGCAGCCTAACTGCGGAAA-GGCCCTGGAAACTGGTTGGCTAGAGTGCGGTAGGGGCAAGGGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAATGTGGAGATATCGGGAAGAACACCAGCGGCGAAAGCGCCTTGCTGGACCGCAACTGACGCTGAGGTACGAAAGCCAGGGGAGCAAATGGGATTAGATACCCCAGTAGTCCTG--GCCGTAAACGATGGACACTAGGTGTTGCG----------------TGCAGTGCCGTACGTAACGCGTTAAGTG----TCCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATG-TCGCG--AATCTCGCGGAAACGTG-GGACGCGAACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTCGTCAGTTGCCATCATGGCACTCTGGCGAGACTGCCGGTGA-CAAACCG-GAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCAGC-ATGGCTCT-T-ACGTCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTTCGGA-TAAAGGGT-CGCAATCTCGCGAGGGGGAGCCAATCCCATAAACCGAATCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAAC{CT}CGCCTGCATG-AAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGC-ATACTGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGAAG-----------------------TGACTGGGGTG----------------------------------------------------- Haloferax ---------------------------ATTCCGGTTGATCCTGCCGGAGGT-C-ATTGCTATTGGGGTCCGATTTA-GCCATGCTAGTTGCACGA-TCGTGGCGAAAAGCTCAGTAACACGTGGCCAAACTACCCTACAGAGAACGATAACCTCGG-GAAA-----CTGAGGC-TAATAGTTCATACGGGAGTCATGCTGGAAT-GCCGACTCCCCGAAACGCTGTAGGAT-GTGGCTGCGGCCGATTA-GGTAG----ACGGTGGGGTAACGGCCCACCGT-GCCGATAATCGGTA--CGGGTTGTGAGAGCAA-GAGC-CCGGAGACGGAATCTGAGACAAGATTCCGGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTTTACACTGCACGCAAGTGCGATAAGGGGACCCCAAGTGCGA------------------------GGCCTCGCTTTTCTCGAC----CGTAAGGCG-----GTCGAGG-AATAAGAGCTGGGCAA-GACCG-GTGCCAGCCGCCGCGGTAATAC-CGGCAGCTCA-AGTGATGACCGATATTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCACGAAGGTTCATCGGGAAATCCGCCAGCTCAACTGGCGGGCGTCCGGTGAAAACCACGTGGCTTGGGACCGGAAGGCTCGAGGGGTACGTCCGGGGTAGGAGTGAAATCCCGTAATCCTGGACGGACCACCGATGGCGAAAGCACCTCGAGAAGACGGATCCGACGGTGAGGGACGAAAGCTAGGGTCTCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTA--GCTGTAAACGATGCTCGCTAGGTGTGACACAGGCTA-CGAGCCTGTGTTGTGCCGTAGGGAAGCCGAGAAGCG----AGCCGCCTGGGAAGTACGTCCGCAAGGATGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACTACAACCGGAGGA-GCCTGCGGTTTAATTGGACTCAACGCCGGACATCTCACCAGCTCCGACTACAGTGATGACGATCAGGTTGATGACCTTATCACGACGCTGTAGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGCCGTCAGCTCGTACCGTGAGGCGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCGCACTTCTAATTGC-------GTACATTAGAAGGACTGCCGCTGC-TAAAGCG-GAGGAAGGAACGGGCAACGGTAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-ATGAGCTGGGCTACACGCGGGCTACAATGGTCGAGA-CAATGGGT-TGCTATCTCGAAAGAGAACGCTAATCTCCTAAACTCGATCGTAGTTCGGATTGAGGGCTGAAACTCGCCCTCATG-AAGCTGGATTCGGTAGTAATCGCATTTCAAT-AGAGTGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCAAAGCACCCGAGTGAGGTCCGGA-TCTGGGCTTCGCAAGGGGGCTTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAATCTGCGGCTGGATCACCTCCTG--- Heliobacterium -----------------------TTGTGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-CGAACGCTGGCGGCA-TGC-CTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGACAACCTACCGGAGAGTGGGGGATAACAGTCC-GAAA-----GGGCTGC-TAATACCGCATAAC----------------------------CAAA-GCTTTCCGAT-GGGTCCGCGTCCGATTA-GCTAG----TTGGTAGGGTAAAGGCCTACCAA-GGCGACGATCGGTA--GCCGGCCTGAGAGGGT-GAAC-GGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAATGCCGCGTGGGGGATGAAGGTC-TTCGGATTGTAAA----CCCTTGTCTTCGGGGAAG---------CGGTACCCGAGG-AGGAAGCCCC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GGGGCA-AGCGTTGTCCGGAATGACTGGGCGTAAAGCGCGTGCAGGCGGACATGTAAGTCTGAGGTGAAAGCTTGGAGCTCAACTCCGAAAC-GGCCTTGGAAACTGGATGTCTTGAGAGATGGAGAGGATAGCGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCGGGAGGAACACCCGTGGCGAAGGCGGCTATCTGGACATTATCTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTTGGG----------------CCCGGTGCCGCAGTTCACGCAATAAGCA----CTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATC-CTCTG--AATCCGATAGAGATAGC-GGACAGAGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCCTAGTTGCCAGCGCGGGACTCTAGGGAGACTGCCCGGGA-CGACCGG-GAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATC-ATGCCCCT-T-ATGTCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGGCGGTA-CAAACCGA-AGCGAAGCCGAGAGGTGGAGCGAACCGGAGAAAGCCGTTCCCAGTTCGGATTGCTCTCTGCAACTCGAGAGCATG-AAGGCGGAATCGCTAGTAATCGCGGGTCAGC-ATACCGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAG-----------------------TGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Hexamita ---------------------------TACCTGGTTGAACCTGCCAGAAGG-G-CAAGCTAAGATTA-AGGATTAA-GCCATGCATGC-------------GCGAACGGCTCATTAAATCAGTTGAAATGTCTCGTGCTTAGTCGGCTAATACGGG-----CAA-CTCTCTTA-CTAATC------------------------------------------AGGCACGAT-CAGCTTCTGACGCATCA-TTA--A--GTAGGAGAAGTAAAGGTTATCCTA-TGAGTTCACGCGT-ACCGGAGAATTAGGGTTC-GACT-CCGGAGAATGAGCATGAGAGACGGCTCATAGTTCTAAGGGAGGCAGCAGGCGCGGAAATTGCCCAATGTAC----GTACGAGGCAGTGACGAAAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTAGTGGGAGA-GCATG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CATCACTGAT-AGCTTTCTCTTACGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGCCG--------------------------------------------------------------------TGGCGGCGCGGGACTGATAGTATTTGGTGGGGACAGGTGAAATAGGATGATCCACCAAGGACTTTCAACAGCGAAGGCAGTCGGTAAGCGCCGTCCAGTTGGTCAAGAGCGAAAGTGTGAGGATAGACGATGATTAGAAACCGTTTTATTTCAC--GCCTTAAACGATACCATCTC-----------------------------------AAGGGAAACCG--CAAGTTTCGGGTTCTGGGGGAAGTATGATTGCAAGATTGAAACTTGAAG--GTATTGACGGAAAGATACCACAAGACGTGGA-GTCTGCGGCTCAATTTGACTCAACACGCAAA-TCTTACCAGACC---------------------------------------------------CAGATGCTTT-ACGGAGCAACAGATTAAGAGTTCTTTTGCGATTGGGCAGT----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGCTCCTAGTTCGTGGTGTAAACTGTC--TGCCTTATTGCGTTAACGAGCGAGACAACCA------------------------------GAGCGCCTGC------GCAG-GACGAACGTGGTTGCTCTAGCAGGTCTGTGATGCCCTT-AGACACTCTGGGCCGCACGCGTACTACAAT---------------------------------------------------------CGTGGTAGGGATCGGAGATTGGAAT-TTTTCTCGTG-AACGAGGAATGTCTTGTAGGTCTGCGTTATT-AGCGCGGGGCTGACTATGTCCCTGTCTTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAC-----------------------GGAGGAAGGAGAAGTCATAACAAGGCTGCTGTAGGGGAACCTGCAGCCGGATCATTAGTGCC-- Homo_sapiens ---------------------------TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAG-CA-TATGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATGGTTCCTTTGGTCGACTTGGATAACTGTGG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------GACCCATTC-GAACGTCTGCCCTATCA-ACT--TTCGATGGTAGTCGCCGTGCCTACCAT-GGTGACCACGGGT-GACGGGGAATCAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCACTCCCG----CGGGGAGGTAGTGACGAAAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGCGTATATTAAAGTTGCTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGACGGCCGGGGGCATTCGTATTGCGCCGCTAGAGGTGAAATTCTTGGACCGGCGCAAGACGGACCAGAGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTCGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCG--ACCATAAACGATGCCGACCG-----------------------------------CCGGGAAACCA--AAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCCGGCC---------------------------------------------------CGGACACGGA-CAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTCGATTCCGTGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTC--TGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACTCTGG------------------------------GACAAGTGGC------GCCA-CCCGAGA-TTGA-GCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTCCGGGGCTGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGATGGGGATCGGGGATTGCAATTATTCCCCATG-AACGAGGAATTCCCAGTAAGTGCGGGTCATA-AGCTTGC-GTTGATTAAGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGAT-----------------------AGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTA------- Leptonema TAATCTATCGCAAGATAGATTCATAACGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGAA-CTAACGCTGGCGGCG-CGT-CTTA-AACATGCAAGTCGAGC-----GCGGCGAACGGGTGAGTAACACGTAGGTAATTTGCCCACGGATGGGGGATAACCTTTC-GAAA-----GGAAGGC-TAATACCGCATAAC----------------------------CAAA-GTCTGTGGAG-AAGCCTGCGTCCGATTA-GGTAG----TTGGTGAGGTAACGGCTCACCAA-GCCAGCGATCGGTA--GCCGGCCTGAGAGGGT-GAAC-GGCCACACTGGAACTGGGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTTAAGAATCTTGCGCAATGGAGGCAACTCTGACGCAGCGACGCCGCGTGTGCGATGAAGGCC-CTCGGGTTGTAAA----GCACAACAAACAGGGAAG---------CGGTACCTGTCT-GA--AGCACC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAT-GGTGCA-AGCGTTGTTCGGAATCACTGGGCGTAAAGGGTGCGCAGGCGGACTGTTAAGTCGGGAGTGAAAACTGAGGGCTCAACCCTCAGCC-TGCTTTCGAAACTGGCAGTCTGGAGTCCCGGAGAGGCAGGCGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAATGCACAGATATCGGGAGGAACACCAATGGCGAAGGCAGCCTGCTGGACGGAGACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCCTAAACGTTGTAGACCAGACGTTGGA----------------TTCAGTGTCAAACCAAACGGATTAAGTC----TACCGCCTGGGGACTATGCTCGCAAGAGTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGG-CCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAAAAACCTTACCCGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGCATCAG--ACAGGCGTAGAGATACG-CCCCTGGTGCACAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACCGTGTGTTACCATCATGGGACTTGCACGGAACTGCCGGTGA-TAAACCG-GAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCCTC-ATGGCCTT-T-ATGTCCGGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGGTA-CAGAAGGA-AGCGAAGTCGTGAGATGGAGCAGATCCGAGAAAGCCGATCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACTCCATG-AAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGC-ATGCCGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACCCGAG-----------------------TGAGGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACGGGAACGTGCGGCTGGATCACCTCCTT--- Marine_SBAR5 ----------------------------TTCCGGTTGATCCTGCCGGACCT-G-ACTGCTATCGGATTGATACTAA-GCCATGCGAGTCATGTGT-ACAAGGCATACGGCTCAGTAACGCGTAGTCAACCTAACCTATGGACGGGAATAACCTCGG-GAAA-----CTGAGAA-TAATGCCCGATAGAACATTATGCCTGGAAT-GGTTTATGTTCCAAATGGCCGTAGAT-GGGACTGCGGCCTATCA-GTTTG----TTGGTGAGGTAATGGCCCACCAA-GACTATTACAGGTA--CGGGCTCTGAGAGGAG-TAGC-CCGGAGATGGGTACTGAGACACGGACCCAGGGCCTATGGGGCGCAGCAGGCGAGAAAACTTTGCAATGTGCGAAAGCACGACAAGGTTAATCCGAGTGATT------------------------TGCGAATCTTTTGTTAGT----CCTAGAAAC-----ACTAACG-AATAAGGGGTGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAAAAC-CAGCACCTCA-AGTGGTCAGGATGATTATTGGGCCTAAAGCATCCGTAGCCGGCTCTGTAAGTTTTCGGTTAAATCTGTACGCTTAACGTACAGGC-TGCCGGGAATACTGCAGAGCTCGGGAGTGGGAGAAGTAGACGGTACTCGGTAGGAAGTGGTAAAATGCTTTGATCTATCGATGACCACCTGTGGCGAAGGCGGTCTACTAGAACACGTCCGACGGTGAGGGATGAAAGCTGGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCTGTAAACTATGCAAACTCAGTGATGCATTGGCTT-GTGGCCAATGCAGTGCTGCAGGGAAGCCGTTAAGTT----TGCCGCCTGGGAAGTACGTACGCAAGTATGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGAA-GCTGCGGTTCAATTGGA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Methanobacterium ---------------------------AGTCCGTTTGATCCTGGCGGAGGC-C-ACTGCTATTGGGTTTCGATTAA-GCCATGCAAGTCGAACGA-TCGTGGCGTACGGCTCAGTAACACGTGGATAACCTAACCTTAGGACTGGGATAACCCTGG-GAAA-----CTGGGGA-TAATACCGGATATGTAGGGCTGCCTGGAAT-GGTTCCCTATTGAAATGCCTAAGGAT-GGATCTGCGGCAGATTA-GGTAG----TTGGCGGGGTAAATGCCCACCAA-GCCAGTAATCTGTA--CGGGTTGTGAGAGCAA-GAGC-CCGGAGATGGAACCTGAGACAAGGTTCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCACGAAAGTGCGACGGGGGAAACCCAAGTGCCA------------------------CTGGTGGCTTTTCTTAAG----TGTAAAAAG-----CTTTTGG-AATAAGAGCTGGGCAA-GACCG-GTGCCAGCCGCCGCGGTAACAC-CGGCAGCTCA-AGTGGTGGCCGTTTTTATTGGGCCTAAAGCGTTCGTAGCCGGCTTGATAAGTCTCTGGTGAAATCTCACGGCTTAACCGTGAGAATTGCTGGAGATACTATTAGGCTTGAGGCCGGGAGAGGTTAGCGGTACTCCCGGGGTAGGGGTGAAATCCTATAATCCCGGGAGGACCACCTGTGGCGAAGGCGGCTAACTGGAACGGGCCTGACGGTGAGTAACGAAAGCCAGGGGCGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCCGTAAACGATGTGGACTTGGTGTTGGGATGGCTC-CGAGCTGCCCCAGTGCCGAAGGGAAGCTGTTAAGTC----CACCGCCTGGGAAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAACGCGTGGA-GCCTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGACATCTCACCAGGGGCGACAGC-AGAATGATAGCCAGGTTGATGACCTTGCT-TGA-CAAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGCCGTCAGCTCGTACCGTGAGGCGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCACGCCCTTAGTTAC-------GCACACTAAGGGGACCGCCAGTGA-TAAACTG-GAGGAAGGAGTGGACGACGGTAGGTCCGT-ATGCCCCG-A-ATCCCCTGGGCTACACGCGGGCTACAATGGTTAGGA-CAATGGGT-TCCGACACTGAAAGGTGGAGGTAATCTCCTAAACCTGGCCTTAGTTCGGATTGAGGGCTGTAACTCGCCCTCATG-AAGCTGGAATGCGTAGTAATCGCGTGTCATA-ACCGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCACGCCACCCAAAAAGGGTTTGGA-TCTAGGTTCTTTGAGGAGGGCGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCT---- Methanococcus_janneschii ---------------------------ATTCCGGTTGATCCTG--GGAGGC-C-ACTGCTATCGGGGTCCGACTAA-GCCATGCGAGTCAAGGGG-CACCGGCGCACGGCTCAGTAACACGTGGCTAACCTACCCTCGGGTGGGGGATAACCTCGG-GAAA-----CTGAGGC-TAATCCCCCATAGGGGAGGAGGTCTGGAAT-GATCCCTCCCCGAAA-GCCCGA--AT-GGGGCTGCGGCGGATTA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCTACGATCCGTA--CGGGCCCTGAGAGGGG-GAGC-CCGGAGATGGACACTGAGACACGGGTCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCGCGAAAGCGCGACGGGGGGACCCCGAGTGCCC------------------------ACGTGGGCTTTTCCGGAG----TGTAAACAG-----CTCCGGG-AATAAGGGCTGGGCAA-GTCCG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC-CGGCGGCCCA-AGTGGTGGCCACTGTTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCC-GTAAGTCTCTGCTTAAATCCTGCGGCTCAACCGCAGGGC-T-GCAGAGATACTGCC----TTGG-ACCGGGAGAGGCC-GGGGTACCCCAGGGGTAGCGGTGAAATGCGTTGATCCCTGGGGGACCACCTGTGGCGAAGGCGCCCGGCTGGAACGGGTCCGACGGTGAGGGACGAAGGCCAGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCTGTAAACTCTGCGGACTAGGTGTCGCGTCGGCTT-CGGGC-GACGCGGTGCCGAAGGGAAGCCGTTAAGTC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACTACAACGGGTGG---ACCGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGGCATCTTACCAGGGGCGACGGC-AGGATGAAGGCCAGGTTGACGACCTTGCC-AGA-CGCGCCGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGTGGTGCATGGCCGTCGTCAGCTCGTACCGTGAGGCGTC--CTGTTAAGTCAGGTAACGAGCGAGACCCGTGCCCCATGTTGC-------GCACTCATGGGG-ACCG-CGGCGC-TAAGCCG-GAGGAAGGTGCGGGCAACGACAGGTCCGC-ATGCCCCG-A-ATCCCCTGGGCTACACGCGGGCTACAATGGCCGGGA-CAATGGGA-CGCGACCCCGAAAGGGGGAGCGAATCCCCTAAACCGGGTCGTAGTCCGGATCGAGGGCTGTAACTCGCCCTCGTG-AAGCCGGAATCCGTAGTAATCGCGCCTCACC-ATGGCGC-GGTGAATGCGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCACGCCACCCGAGTTGAGCCCAAG-CTTG-----------------------GTAACAAG------------GAACCTG------GATCACCTCC----- Methanococcus_vanneilii ---------------------------ATTCCGGTTGATCCCGCCGGAGGC-T-ACTGCTATTGGGGTTCGACTAA-GCCATGCGAGTC-TATGG-CCATGGCGGACGGCTCATTAACACGTGGTTAACTTAACCTCAGGTGGAGCATAACCTTGG-GAAA-----CTGAGGA-TAATTCTCCATAAGAAAAGCAGTCTGGAAC-GATTCTTTTCTGAAA-GCCCGAGGAT-AGGACTGCGCTCGATTA-GGTAG----TTGGTGGGGTAATGGCCCACCAA-GCCTACGATCGATA--CGGGCCTTGAGAGAGG-GAGC-CCGGAGATGGGGACTGAGACACGGCCCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCACGAAAGTGCGACGGGGGGACCCCAAGTGCTC------------------------ATATGGGCTTTTATCAAG----TGTAAACAG-----CTTGAGG-AATAAGGGCTGGGCAA-GTTCG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC-CGACGGCCCG-AGTGGTAGCCACTCTTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGTCCAGTAAGTCCCTGTTTAAATTCTCTGGCTTAACCAGAGGAC-TGGCAGGGATACTGCTGGACTTGGGACCGGGAGAGGACAAGGGTACTCCAGGGGTAGCGGTGAAATGTGTTGATCCTTGGAGGACCACCTATGGCGAAGGCACTTGTCTGGAACGGGTCCGACGGTGAGGGACGAAAGCCAGGGGCGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCCGTAAACTCTGCGAACTAGGTGTCACCTGGGCCT-CGAGCCCAGGTGGTGCCGAAGGGAAGCCGTTAAGTT----CGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAACGGGTGGA-GCCTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGGCATCTCACCAGGAGCGACAGC-ATGATGACGGCCAGGTTGACGACCTTGCC-TGA-AGCGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGTGGTGCATGGCCATCGTCAGCTCGTACCGCGAGGCGTC--CTGTTAAGTCAGGTAACGAGCGAGACCCGTGCCCTATGTTGC-------GCACTCATAGGGGACCGCTAGCGC-TAAGCTA-GAGGAAGGAGCGGGCAACGATAGGTCCGC-ATGCCCCG-A-ATCTCCTGGGCTACACGCGGGCTACAATGGCTAGGA-CAATGGGC-TGCTACCCTGAAAAGGGACGCGAATCTCCGAAACCTAGTCGTAGTTCGGATCGTGGGCTGTAACTCGCCCACGTG-AAGCTGGAATCCGTAGTAATCGCAGTTCATA-ATACTGC-GGTGAATGTGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCACACCACCCGAGTTGGGTTCAGG-CCTGGGCTCAGCGAGGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCC----- Methanopyrus ---------------------------ACTCCGGTTGATCCTGCCGGAGGC-C-ACCGCTATCGGGGTCCGACTAA-GCCATGCAAGTCGAGGGC-GCCCGGCGGACGGCTCAGTAACACGTGGGTAACCTACCCTCGGGACGGGGATAACCCCGGCGAAA-----GTGGGGC-TAATCCCCGATAGGCGGGGCGGCCTGGAAC-GGTCCTCCGCCGAAAGGCCCGAGGAT-GGGCCTGCGGCCGATTA-GGTAG----TTGGCGGGGTAACGGCCCGCCAA-GCCGATAATCGGTA--CGGGCGGTGAGAGCCG-GAGC-CCGGAGACGGGGACTGAGACAAGGCCCCGGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCGGGCAACCGCGACGGGGGGACCCCGAGTGCCG------------------------TCGGCGGCTGTACCGGGG----TGTAAAAAG-----CCCCGGGTAGAAAGCGGCGGGCAA-GACCG-CTGCCAGCCGCCGCGGTAATAG-CGGCGCCGCA-AGTGGTGGCCGCTTTTATTGGGCCTAAAGGGGCCGTAGCCGGTCCCGTGGGTCCCCGCCGAAAGCCCGCGGCTTAACCGCGGGAGTCGGCGGGGAAACTGCGGGACTTGGGACCGGGAGAGGCCGGAGGTACCCCCGGGGTAGGGGTGAAATCCTGTCATCCCGGGGGGACCGCCAGTGGCGAAGGCGTCCGGCTGGAACGGGTCCGACGGTGAGGGCCGAAAGCCGGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCG--GCTGTAAACGATGCGGACTAGGTGTTGGGGCGGCCA-CGAGCCGCCCCAGTGCCGTAGGGAAGCCGTTAAGTC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAACCGGTGGA-GCCTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGAAACCTTACCGGGGGCGACAGC-AGGATGAAGGCCAGGTTGACGACCTTGCC-GGA-CGAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGCCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGTAACGAGCGAGACCCCCGCCCGCAGTTGC-------GCACTCTGCGGGGATCGCCGCCGT-TAAGGCG-GATGAAAGTGGGGGCGACGGCAGGTCCGT-ATGCCCCG-A-AACCCCCGGGCTACACGCGGGCTACAATGGCGGGGA-CAATGGGA-TCCGACCCCGAAAGGGGGAGGAAATCCCCTAAACCCCGTCGTAGTTCGGATTGCGGGCTGCAACTCGCCCGCATG-AAGGTGGAATCGGTAGTAACCGTGCCTCAGA-ATGGCAC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCACGCCACCCGAGCCCCCCGGGGG-CCCCCGGGGGGTGAGGGGGGCGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCC----- Methanospirillum ---------------------------ATTCTG-TTGATCCTGCCAGAGGC-C-ACTGCTATCGGGGTTTGACTAA-GCCATGCGAGTCGAGAGG-CCTCGGCGTACTGCTCAGTAACACGTGGACAATCTGCCCTGAAGAGGAGGATAATCCCGG-GAAA-----CTGGGGG-TAATACTCCATAGTTCGTGCTGACTGGAAT-GTTATGCGAACGAAA-GCTTCAGGAT-GAGTCTGCGGCCGATTA-GGTAG----TTGTTGGGGTAACGGCCCAACAA-GCCTGTCATCGGTA--CGGGTTGTGGGAGCAA-GAGC-CCGGAGATGGATTCTGAGACACGAATCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAAACTTTACCATGCGGGCAACCGTGATAAGGAAACCCCGAGTGCCA------------------------GCGCTGGCTGTCCACCAG----TGTAAATAA-----CTGGTGA-AGAAAGGGCCGGGCAA-GACCG-GTGCCAGCCGCCGCGGTAATAC-CGGCGGCTCG-AGTGGTGGCCGCTATTACTGGGCTTAAAGGGTCCGTAGCTGGATATACAAGTCCCTTGAGAAATCCGCCGGCTTAACCGGTGGGCGTTCAGGGGAAACTGTATTTCTAGGGACCGGGAGAGGTGAGAGGTACTGCCGGGGTAGGAGTGAAATCCTGTAATCCCGGTGGGACCACCTATGGCGAAGGCATCTCACCAGAACGGGTCCGACAGTGAGGGACGAAAGCTGGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCTGTAAACGATGCGCGTTAGGTGTGTCAGTGACCA-CGTGTCACTGAGGTGCCGAAGGGAAACCGTGAAACG----CGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAACGGGTGGA-GCCTGCGGTTTAATCGGACTCAACGCCGGAAATCTCACCGGATAAGACAGC-TGAATGATAGTCGGGATGAAGACTCTACT-TGA-CTAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGTCAGTTCGTACTGTGAAGCATC--CTGTTTAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCACGCGAGCAGTTGC-------GGACACTGCTCGGACCGCCTCTGC-TAAAGGG-GAGGAAGGAATGGGCAACGGTAGGTCAGC-ATGCCCCG-A-ATTATCCGGGCTACACGCGGGCTACAATGGACAGGA-CAATGGGT-TTCGACACCGAGAGGTGAGGATAATCTCCTAAACCTGTCCGAAGTTCGGATTGCGGGTTGTAACTCACCCGCATG-AAGCTGGAATCCGTAGTAATCGCGTTTCAAC-ATAGCGC-GGTGAATATGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCAAACCACCCGAGTGAGGTCTTGA-TCTGGGTTTTGCAAGGGGGGTTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAATCTGCGGCTGGATCACCTCCT---- Methanothermus ---------------------------ACTCCGTTTGATCCTGGCGGAGGC-C-ACTGCTATGGGGGTCCGACTAA-GCCATGCAAGTCGAACGG-CCGTGGCGAACGGCTCAGTAACACGTGGACAACCTACCCTGGGGTCCGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TAATCCCGGATAGGCGAGGTCTCCTGGAAT-GGGGCCTCGCCGAAA-GCCCCAGGAT-GGGTCTGCGGCCGATTA-GGTAG----TTGGTAGGGTAACGGCCTACCAA-GCCTACGATCGGTA--CGGGTTGTGAGAGCAA-GAGC-CCGGAGACGGGGCCTGAGACAAGGCCCCGGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAAACTCCGCAATGCGCGAAAGCGCGACGGGGGGACCCCCAGTGCCA------------------------CTAGTGGCTTTTCCGGAG----TGTAAAAAG-----CTCCGGG-AATAAGGGCTGGGCAA-GACCG-GTGCCAGCCGCCGCGGTAACAC-CGGCAGCCCG-AGTGGTGGCCGCGTTTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGTCCGGTAAGTCTCCGGTGAAAGCCCGCAGCTCAACTGCGGGAGTAGCCGGAGATACTGCCGGACTTGGGGCCGGGAGAGGCCGGAGGTACCCCCGGGGTAGGGGTGAAATCCTGTAATCCCGGGGGGACCACCTGTGGCGAAGGCGTCCGGCTGGAACGGGCCCGACGGTGAGGGACGAAAGCCAGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCCGTAAACGATGCGGACTTGGTGTTGGGGCAACCT-CGAGTTGCCCCAGTGCCGAAGGGAAGCCGTTAAGTC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAACGCGTGGA-GCCTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGACACCTCACCGGGGGCGACGGC-AGGATGATGGCCAGGTTGATGACCTTGCC-TGA-CGAGCCGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGCCGTCAGCTCGTACCGTGAGGCGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCGCGCCCCTAGTTGC-------GCACACTAGGGGGACCGCCAGCGA-TAAGCTG-GAGGAAGGTGCGGGCGACGGTAGGTCCGT-ATGCCCCG-A-AACCCCCGGGCTACACGCGGGCTACAATGGCCGGGA-CAATGGGT-ACCGACCCCGAAAGGGGGAGGTAATCCCATAAACCCGGCCGTAGTTCGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AAGCTGGAATGCGTAGTAATCGCGGGTCACT-ATCCCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCACGCCACCCAAACGGGGTTCGGA-TCCGGGCCCCGTGAGGAGGGCGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCT---- Naegleria ---------------------------TACCTGGTTGATCCTGCCAGTACT-A-TATGCTTGTCTCA-AAGCCTAA-GCCATGCAAAT-------------GTGGAAGGCTCATTATAACAGTTATACTCCTAGCCACTGACAAGGATACCACCGT-----TAACTGCAGCGA-TA-TAC------------------------------------------CAGGCAGAG-GAGTTTCTTACCTATCA-GCT--C--GTTGTTTGTTTAAAGGACAAACCA-GGCTTTGACGGGT-A-CGGGGAATCAGTGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATCGCTACCACATCTAAGGACGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCTCA----CGAGGAGGTAGTGACAAGCTAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGAAAA-GTCTG-GTGCCAGCACCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAG-AGCGTATATTAATACTGCTGTAGTTAAAACGCCCGTAGTAT--------------------------------------------------------------------GCTCAGGGTGAGGCCCCGGGTACCATGAGGCTAGAGGTGAAATTCTGAGACCCTCATGTGACCAACTAAGGCGAAAGCTGTGGGCCACCACAAGCTCGTCTATCAGGGACAAAAGTTGGGGGATCGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCCCA--ACTATAAACGATACCAACCG-----------------------------------AAGGGAAACCT-TAAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATAGTCGCAAGACCGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAAGGCACCACCAGGAGTGGA-GTCTGCGGCTTAATTCGACTCAACACGGGGAAACTCACCAGGTC---------------------------------------------------AGGACACAAG-TTTGATTGACAGGTTAATAGCCCTTTCTTGATTGTGTGGT----------------------------------------------GGGTAGTGCATGGCCGTTTCCAGTTCGTGGAGTGATCTGTC--TTGTTAATTCAGATAACGAACGAGACCTAAG------------------------------GACTTCATTC------GGAT-GAGGAAGATTTAGGCCATAACAGGTCTGTGATGCTCTT-AGATGTCCTGGGCTGCACGCGTACTACAAT---------------------------------------------------------TATGACAGGGATCGAGGATTGGAA--CATCCTCGTG-AACGAGGAATTCCTAGTAAGCGTGGTTCATC-ATACCAC-ATTGATTACGTCCCTGCCTTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------GTAGGAAGGAAAAGTCGTAACAAGGTCTTCGTAGGTGAACCTGCGTAGGGATCATTT------- Obsidian_pool_pJP_27 ---------------------------------------------GGAGGG-A-ACCCCTATCGGGCTCGCACTAA-GCCATGCGAGTC-TGCTG-CGGTGGCGCACGGCTCCGTAATACACGGTCAACCTGTCCTGGGGACCGGGATAACCTCGG-GAAA-----CTGAGGC-CAATACCGGATAGGGGTGGATTCCTGGAAT-GGGTCCACCCCTAAAGGCCCCAGGGT-GGGACCGTGGCCTATCA-GGTAG----TAGGTGGGGTAACGGCCCACCTA-GCCTAAGACGGGTA--CGGGCTCTGAGAGGAG-GAGC-CCGGAGATGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGCCCTACGGGG-GCAGCAGGCGGGAAACTTCCCCAATGCGCGCAAGCGTGAGGGAGTGAGCCCGAGTGCCG------------------------CCGGCGGCTGTTCCCCTG----TGTAAAAAG-----CAGGGGGTAGGAAGGGGAGGGTAA-GGCTG-GTGCCAGCCGCCGCGGTAAAAC-CAGCTCCCCG-AGGGGTTCCCACGCATACTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCCCGTAAGTCCTCGGTTAAATCCGCCTGAAGA-CAGGCGGAC-CGCCGAGGATACTGCGGGGCTAGGGAGCGGGAGGGGCCGAGGGTATTCCGGGGGGAGCGGTAAAATGCGTAGATCCCCGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCTCGGCTGGAACGCGTCCGACGGTGAGGGACGAAAGCTGGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCCGTAAACGATGCCGGCTAGGTGCCGGCTGAGGTTTCGGCCTCAGCCGGTGTCGAAGCGAAGGCATTAAGCC----GGCCGCCTGAGGAGTACAGCCGCAAGGCCGAAACTTAAAG--GAATTGACGGGGGGGCACCACAAGGGGTGAATGCCTGCGGCTCAATTGGACTCAACGCCGGGAATCTTACCGGGGGCGACAGC-AGGATGAAGGTCAGGCTGAAGACCTTACC-TGA-CGCGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------GGGTGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCCCGCCCTCAGTTGC-------GCAAACTGGGGGGACTGCCGGCGA-AGAGCCG-GAGGAAGGAGGGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCT-A-ATCCCCCGGGCCGCACGCGGGCTGCAATGGGCGGGA-CAGCGGGA-TGCGACCCCGAGAGGGGGAGCAAGTCCCTGAAACCCGCCCGTGGTTGGGATCGAGGGTTGCAACTCGCCCTCGTG-AACCCGGAATCCCTAGTAACCGCGGTTCTCC-ATACCGC-GGTGAATACGTCCCTGCCCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pJP_78 ---------------------------------------------GGAGGG-A-ACCCCTATCGGGTTCAGACTAA-GCCATGCAAGTC-GGCTG-TGGCGGCGCACGGCTCAGTAATACGCGGTCAACCTACCCTGGGGACCGGGATAACCTCGG-GAAA-----CTGAGGC-TAATCCCGGATAGGTGTGGGGTGCTGAAAT-GCCCTCACGCCAAAAGGCCCCAGGAT-GGGACCG-GGCCTATCA-GGTAG----TAGGTGGGGTAACGGCCCACCTA-GCCTACGACGGGTA--CGGGCCCTGAGAGGGG-GA-C-CCGGAGATGGGCACTGAGACAAGGGTCTAGGCCCTAAGGGGTGCAGCAGGCGCGAAGATTCCGCAATGCCCGAAAGGGCGACGGAGTGAACCCGAGTGCCA------------------------CCGATGGCTGTTCCCCTG----TGTAAAAAG-----CAGGGGGTAGAAAGGGGAGGGCAA-GGCTG-GTGGCAGCCGCCGCGGTAAAAC-CAGCTCCCCG-AGGGGTTCCCACGCATACTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCCTGCAAGTCTGCAGTTAAATCCGCCTGTAGA-CAGGCGGGC-TGCTGCAGATACTGCAGGGCTAGGGAGCGGGAGGAGCCGGGGGTATTCCCGGGGGAGCGGTAAAATGCGTAGATCCCGGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCCCGGCTTGAACGCGTCCGACGGTGAGGGACGAAAGCTGGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCCGTAAACGATGCCGGCTAGGTGCTGGCCAAGGTTTCGGCCTTGGCCAGTGTCGAAGCGAAGGCATTAAGCC----GGCCGCCTGAGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTGAAG--GAATTGACGGGGGGGCACCACAAGGGGTGAATGCCTGCGGCTTAATTGGACTCAACGCCGGGAATCTTACCGGGGGCGACAGC-AGGATGAAGGTCAGGCTGAAGACCTTACC-AGA-CGCGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------GGGTGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCCCGCCCCTAGTTGC-------GCAAACTAGGGGGACCGCCTCCGA-AGAGGAG-GAGGAAGGTGGGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCT-A-ATCCCCCGGGCCGCACGCGGGCTGCAATGGGCGGGA-CAGCGGGA-TGCGACCCCGAGAGGGGGAGCTAATCCCTCAAACCCGCTCGTAGTTGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACCCGGAATCCCTAGTAACCGCGGTTCTCC-ATACCGC-GGTGAATACGTCCCTGCCCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pJP_96 ---------------------------------------------GGACCC-G-ACTGCTATGGGGGTGGGACTAA-GCCATGCGAGTC-AGCAC-GTGCGGCGTACGGCTCAGTAAAACGTGGCTAACCTACCCTAGGGATGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGA-TAACCCCCAATAGGAGAAGAGTGCTGGAAT-GCCTCTTCTCCGAAAGGCCCTAGGAT-GGGGCCACGTCCCATCA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCTATAACGGGTA--CGGGCCGTGAAAGCGG-GAGC-CCGGAGATGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGC--TACGGG-GGCAGCAGGCGCGAAACCTACACAATGTGCGAAAGCACGATGTGGTCACCCCCAGTGCCA------------------------CCGGTGGCTTTTCTCCGG----TGTAAAAAG-----CCGGAGGCAATAAGCGGGGGGCAA-GTCTG-GTGTCTGCCGCCGCGGTAATAC-CAGCTCCGCG-AGTGGTCGGGGCGTTTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCCGGTAAGTTTTCAGCTAAAGCCCAGGGCTCAACCCTGGGAA-GGCTGAAAATACTGCCGGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCTGAGGGTACTCCTGGGGTAGGGGCGAAATCCTATAATCCCAGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCTCAGCTGGAACGCGCCCGACGGTGAGGGACGAAAGCCGGGGGAGCGAAGGGGATTAGATACCCCCGTAGTCCCG--GCTGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTTAGGTGGACCT-TGTGTCCACCTAGTGCCGCAGGGAAGCCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGAA-GCCTGCGGTTTAATTGGAGTCAACCCCGAGAACCTTACCGGGGGCGACAGC-AGAATGAAGGCCAGGCTGACGACCTTGCC-AGA-CGAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGTTCGTGCCGTGAGGTGTC--CGGTTAAGTCCGGCAACGAACAAGACCCCCACGTTTAGTTGC-------GCACACTAAACGGACTGCCGCCGC-TAAGGCG-GAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGTCCGT-ATGCCCCG-A-AACCCCCGGGCCACACGCGGGCTGCAATGGTGGGGA-CAATGGGT-TCCGACCCCGAAAGGGGAAGGTAATCCCATAAACCCCACCTCAGTTGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACATGGAATCCCTAGTAACCGCGCGTCACC-AACGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pSL_12 ---------------------------------------------GGACCC-G-ACTGCTATCGGAATGGGACTAA-GCCATGCGAGTCGTATGT-GCATGGCGAACGGCTCAGTAACACGTGGCCAACCTACCCTCAAGATGCGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGAC-TAATCCGCAATAGGTCCAGATTTCTGGAAT-GAATCTGGACCGAAAGGCTTGAGGAT-GGGGCTACGGCCGATCA-GGCTG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-ACCTTTGACCGGTA--CGGGCTTTGAGAGAAG-GAGC-CCGGAGATGGACACTGAGACAAGGGTCCAGGCCCTATGGGGCCCAGCAGGCGCGAAACCTCCACAATGGGCGAAAGCCTGATGGGGTCATTCCGAGTGCCA------------------------TCGATGGCTTTTCCCAAG----TCTAAACCG-----CTTGGGG-AATAAGGGGAGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CAGCTCCCCG-AGTGGTCGGGACGGTTATTGGGCCTAAAGCATCCGTAGCCGGCCCTGTCCGTCTTCCGTTAAATCTAACGGCCCAACCGTTAGGC-TGCGGAAGATACCACAGGGCTAGGGGGCGGGAGAGGTGGACGGTACTCCAAGGGTAGGGGTAAAATCCTCTGATCCTTGGAAGACCACCGGTGGCGAAGGCGGTCCACCAGAACGCGCCCGACGGTGAGGGATGAAAGCTGGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCCGTAAACGATGCGAGCTAGGTGACAGAATGGCCTAAGAGCCATTCTGCTGCCGCAGGGAAGCCGTTAAGCT----CGCCGCCTGGGGAGCACGGACGCAAGTCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGAA-GCCTGCGGTTCAATTGGAGTCAACGCCGGGAACCTCACCAGGGGAGACAGC-AGGATGAAGGTCAAGCTAAAGACTTTACC-CGA-CGAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGATCGAGACCCTCGCCGCTAGTTGC-------GGTAGTTAGCGGGACTGCCGCCGT-TCAAGGG-CAGGAAGGAGAGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-AACCCCTGGGCCACACGCGGGCTGCAATGGTAGGGA-CAGAGGGTGTCCAACTTCGAAAGGAGGAGGTAAACCC-TAAACCCTACCCCAGTTGTGATTGAGGGTTGCAACCCACCCTCATG-AATATGGAATCCCTAGTAACCGCGTGACACC-ATCGCGC-GATGAATACGTCCCTGCTCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pSL_17 ---------------------------------------------GGACCC-C-ACTGCTATCGGGGTGGGACTAA-GCCATGCGAGTT-GGCGC-GCGCGGCGGACGGCTCCGTAACACGTAGCCAACCTACCCTCAGGACGGGAATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TAATTCCCGATAGGTGAGGAGGCCTGGAAT-GGTTCCTCACCGAAAGGCCTGAGGAT-GGGGCTGCGGCCGATCA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCTATAACCGGTA--CGGGCCGTGAGAGCGG-GAGC-CCGGAGATGGGTACTGAGACAAGGACCCAGGCCCTACGGGG-GCAGCAGGCGCGAAAACTCCGCAATGCGCGCAAGCGTGACGGGGCTACCCCGAGTGCCG------------------------CCGGTGGCTTTTCCCCAG----TGTAAGTAG-----CTGGGGG-AATAAGGGGAGGGCAA-GTCGG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CCGCTCCCCG-AGTGGTGGGGACGATTATTGGGCTTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCTAATAAGTCTCCCGTTAAATCCAACGGCCTAACCGTTGGAC-TGCGGGAGATACTATTAGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCCGGCGGTATTCCCGGGGTAGGGGTGAAATCCTATAATCCCGGGAGGACCGCCGGTGGCGAAGGCGGCCGGCCAGAACGCGCCCGACGGTGAGGGACGAAAGCTGGGGGAGCGATCCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCCGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTTGGCGCGGCCA-CGAGTCGCGCCAGTGCCGCAGGGAAACCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGAA-GCTTGCGGTTCAATTGGAGTCAACACCGGGAACCTTACCGGGGGAGACAGC-AGGATGAAGGCCAGATTGAAGGTCTTGCC-AGA-CAAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGTTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGATCGAGACCCGCGCCCCTAGTTGC-------GCACACTAGGGGGACTGCCGCCGA-TAAGGCG-GAGGAAGGGGCGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-ATCCCCCGGGCCACACGCGAGCTGCAATGGCAGGGA-CAATGGGT-TCCGACCCCGAAAGGGGAAGGTAATCCC-TAAACCCTGCCTCAGTTGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACATGGAATCCCTAGTAATCGCGCGTCATC-AACGCGC-GGTGAATACGTCCCCGCTCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pSL_22 ---------------------------------------------GGACCC-G-ACTGCTATCAGGGTGAGACTAA-GCCATGCGAGTC-CACAC-GTGTGGCGCACGGCTCAGTAATACACGGTCAACCTACCCTTAGGACGCGGATAACCGCGG-GAAA-----CTGCGGA-TAATCCGCGATAGGGGAGATG-CCTGGGAT-GGTTTCTCCCCGAAAGGCCTAAGGAT-GGGACCGTGCCCGATCA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCTAAGACCGGTG--CGGGCCGTGGGAGCGG-GAGC-CCGGAGATGGACCCTGAGACAAGGGTCCAGGCCCTACGGGG-GCAGCAGGCG-GAAAACTCCGCTATGCGCGTAAGCGCGACGGGGTCACCCTGAGTGCCG------------------------CTAGCGGCTTTTCCCCAG----TCTAAACAG-----CTGGGGG-AATAAGGGGAGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGC-G-GGTAATAC-CAGCTCCCCG-AGTGGTCGGGGCGATTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCTAGTAAGTCTCCTGTTAAATCCAGCGATCCAATCGCTGGACTGGCAGGAGATACTGCTAGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCTGGCGGTATTCCCGAGGGAGGGGCGAAATCCTGAGATCTCGGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGGCCAGCTGGAACGCGCCCGACGGTGAGGGACGAAAGCCGGGGGAGCGAACCGGTTTAGATACCCGGGTAGTCCCG--GCCGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTCAGGTCAACTA-CGTGTTGACCTGGTGCCGAATGGAAGCAAATAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGGA-TGCTGCGGTTTAATTGGAGTCAACCCCGGGAACCTTACCAGGGGAGACAGC-AGGATGAAGGCCAGATTGAAGGTCTTGCC-GGA-CGAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGCAACGAGCGAGACCCCCGCCCCTAGTTGC-------GCACTCTAGGGGGACTGCCGCCGA-TAAGGCG-GAGGAAGGAGGGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-ATCCCCTGGGCCACACGCGGCATACAATGGCAGGGA-CAATGGGC-TGCCACCCCGAAAGGGGGAGCTAATCCC-CAAACCCTGCCTCAGTTGGGATCGAGGGTTGCAACCCACCCTCGTG-AACCCGGAATCCCTAGTAACT{CG}CGCGTCACC-AACGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pSL_4 ---------------------------------------------GGACCC-C-ACTGCTATCGGGGTGGGACTAA-GCCATGCAAGTC-TATGC-GCATGGCGTACGGCTCAGTAACACGTAGCTAACCTGCCCTAGAGAGGGGGATATCCTCGG-GAAA-----CTGAGGG-TAAACCCCCATAGGTAACGAGTTCTGGAAT-GACTCGTTACCGAAAGGCTCTAGGAT-GGGGCTGCGGCCGATCA-GGTAG----TTGGTGAGGTAACGGCTCACCAA-GCCTGTGACCGGTG--CGGGCCGTGAGAGCGG-GAGC-CCGGAGATGGACTCTGAGACAAGAGTCCAGGCCCTACGGGG-GCAG-AGGCGCGAAACCTCCGCAATG-GCGCAAGCGCGACGGGGTCGCCCCGAGTGCCA------------------------CCGGTGGCTTTTGCCTAG----TGTAAAAAG-----CTAGGCG-AATAAGGGGGGGGCAA-GACGG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CCGCTCCCCG-AGTGGTGGGGACTTTTATTGGGCTTAAAGCGTCCGTAGCGGGCCTAGTAAGTTTCCCGTTAAATCCAGTGGCCTAACCACTGGGC-TGCGGGAAATACTGCTAGGCTTGGGGGTGGAAGAAGCCACCGGTACTCCTAGGGTAGGGGTAAAATCCTCTGATCCTAGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGGGTGGCTAGGACACGCCCGACCGTGAGGGACGAAAGCTGGGGGAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCCA--GCTGTAAACGATGCAGACTAGGTGTAGGAGTGGCTA-CGGGCCACTCCTGTGCCGAAGGGAAACCATTAAGTC----TGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGGA-TGTTGCGGCTTAATTGGAGTCAACGCCGGAAACCTTACCAGGGGAGACAGC-AGGATGAAGGCCAGGTTAAAGGCCTTGCC-AGA-CAAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGTGCGTGCCGTGAGGCGTC--CTGTTAATTCAGGCAACGGACGAGACCCCCACCCCTAGTTGC-------GCACTCTAGGGGGACTGCCGCCGA-AAGGGCG-GAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-ATCCCCTGGGCCGCACGCGACATTCAATGGTAGGGA-CAGTGGGT-TCCGACCCCGAAAGGGGAAGGGAATCCC-TAAACCCTACCTAGGTTGGGATCGAGGGTTGCAACTCGCCCTCGTG-AACGTGGAATCCCTAGTAACCGCGCGTTACC-ATTGCGC-GGTGAATACGTCCCCGCTCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsidian_pool_pSL_50 ---------------------------------------------GGACAT-G-ACCGCTGTCGGGGTGGGACTAA-GCCATGCGAGTCGTACGT-GCGTGGCGCACGGCTCCGTAAAACGTGGCTAAACTACCCCCAGGACGAGAATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TAATTCTCGATAGGTGCAAAGCTCTGGAAT-GACTTTGCGCCAAAAGGCCTGGGGAT-GTGGCCACGGCCTATCA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCGATGACGGGTA--CGGGCCCTGAGAGGGG-GAGC-CCGGAGATGGCCACTGAGACAAGGGGCCAGGCCCTACGGGG-GCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGGGCG-AAGCCCGACGGGGTCACCTCGAGTCCCA------------------------CCGGTGGGTTTTCCCTGG----TCTAAAAAG-----CCAGGGG-AATAAGCGGGGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAACAC-CAGCCCCGCG-AGTGGTCATGACGTTTATTGGGCTTAAAGCATCCGTAGCCGGCTTGGTGTGTCTCTGGTTAAATCTCACGGCCTAACCGTGAGAC-G-CCAAAGATACTACCAAGCTAGGGGGTGGGAGAAGCCGGGGGTACTCCAGGGGTAGGGGCAAAATCCTATAATCCCTGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCCCGGCTAGAACACGCCCGACGGTGAGGGATGAAAGCTGGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCA--GCTGTAAACGATGCAGGCTAGGTGTCGGGTGGGCTT-AGTACTCACCCGGTGCCGAAGCGAAAGCGTTAAGCC----TGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGGGCACCACAAGGGGTGAA-TGCTGCGGTTTAATTGGAGTCAACGCCGGGAACCTTACCAGGGGCGACAGC-AGAATGATGGCCAGGCTGATGACCTTGCC-TGA-CGCGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGTTCGTGCCGTGAGGTGTC--CGGTTAAGTCCGGAAACGAACGAGACCCCTACCTCTAGTTGC-------CAATACTAGAGGGACTGCCGGCGT-TAAGTCG-GAGGAAGGAGGGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-AACCCCTGGGCTACACGCGGCATGCAATGGTGAGGA-CAGAGGGT-TTCAACCCCGAAAGGGGGAGGTAATCCC-TAAACCTCACCTAAGTTGGAATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AATACGAAATCCCTAGTAACCGCGTGTCATC-ATCGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCCCCT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paramecium ---------------------------AATCTGGTTGATCCTGCCAGAAGTCA-TATGCTTGTCTTA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTAAAACAGTTATAGTTTATTTGATAGACATGGATAACCGTGG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------AAATCATTC-AAGTTTCTGCCCTATCA-GCT--TTCGATGGTAGTGTATTGGACTACCAT-GGCAGTCACGGGT-AACGGAGAATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCAATCCCG----CGGGGAGGTAGTGACAAGAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGCGTATACTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGACAGATGGGGGCATTAGTATTTAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTAAAGACTAACTTATGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCAAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTA--ACTATAAACTATACCGACTC-----------------------------------AAGAGAAATCA--AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTC---------------------------------------------------AAAACATGGA-TGGGATTGACAGATTGAAAGCTCTTTCTTGATTCTATGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACCTTAA------------------------------GACTATGTAT------GTGC-ATGGAAGTTTAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCCT-AGACGTCCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGCTGGGGATAGATCTTTGCAATTATAGATCTTG-AACGAGGAATTCCTTGTAAGCACAGGTCATC-AGCCTGT-GCTGAATACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTTA------ Physarum ---------------------------TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGT-G-TATGCTTCTCCTA-AAGACTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAACGGCTCCGCATACCAGTTGTAAACCATAGCAAGCACAGGGATAACCCTGG-----TAATTCTGAGGC-TAATAC------------------------------------------TCTCGCTGT-GTGCTTCTGACCTATCA-ACT--AG-ATGGCA-GCGTAACGGACATGCCATGGTAACAACGGGT-A-CAGAGGATAAGGGTTC-GATC-CTGGAGAGTGGGCCTGAGAGATTGCTCACACTTCTAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAACGTTCCCATTGGGC----GCTCGAGGGCGTTAGGGGACAT----------------------------------------------------------------------------ATTAGAGGACAA-GTCTG-GTGCCAGCACCCGCGGTAATTC-CAGCTCTAAT-AGCATACGTTAAAGTTGTTGCGGTTAAAACGCTCGTAGTCG--------------------------------------------------------------------GGGATGTTCGAGGGTGACCGAATTGCTGGGCGAGTGGTGAAATACGTTGACCCTAGCAAGTCGACCAAAGGCGTAAGCAGTCATCAAGGGCATTCCCGTTGATCAAGAGCGAAAGTTAAGGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTA--ACTATAAATGATGCAGACCA-----------------------------------TGGAGAAATCA-CGAGTCTATGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCAC-ACAAAGAGTGGA-ACCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGTC---------------------------------------------------CGGATACACG-TATGAAAGTCAAGCTGAAAGACTTTACTCAATGATGTAAG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGTCGTTCTTAGTTCGTGGATTGATTTGTC--TGGTTTATTCCGATAACGAGCGAGACCCCGG------------------------------TATCAGAGCC------GGTT-CTTGAAA--TGGGTTAATAACAGGTCAGTCATGCCCTT-AGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGTTACAAT---------------------------------------------------------TTTGACTGGGACAGATCTTTGCAATTATTGGTCTCA-AACGAGGAATTTTTAGTAATCGCAGGTCATT-AACCTGC-GTTGAATGCGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTGCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGCAGAAGTCGTAACAAGGTAATCGTAGGTGAACCTGCGTTTGGATCATTA------- Planctomyces ----------------------CAATTGAAGAGTTTGATCCTGGCTCAGAA-TGAACGTTGGCGGCA-TGG-ATTA-GGCATGCAAGTCGTGC-----GCGGCGAAAGGGAGAGTAATACGTAGGA-ACCTACCTTCGGGTCTGGGATAGCGGCGG-GAAA-----CTGCCGG-TAATACCAGATGAT----------------------------CAAA-GCCTGAAGAG-GGGCCTACGTCGTATTA-GCTAG----TTGGTAGGGTAATGGCCTACCAA-GGCAAAGATGCGTA--TGGGGTGTGAGAGCAT-GCCC-CCACTCACTGGGACTGAGACACTGCCCAGACACCTACGGGTGGCTGCAGTCGAGAATCTTCGGCAATGGGCGAAAGCCTGACCGAGCGATGCCGCGTGCGGGATGAAGGCC-TTCGGGTTGTAAA----CCGCTGTCGTAGGGGATG---------GCTGAACCTAGG-AGGAAGGGCC-GGCTA-A-TCTCGTGCCA--AGCCGCGGTAATACGAGA-GGCCCA-AACGTTATTCGGATTTACTGGGCTTAAAGAGTTCGTAGGCGGTCTTGTAAGTGGGGTGTGAAATCCCTCGGCTCAACCGAGGAAC-TGCGCTCCAAACTACAAGACTTGAGGGGGATAGAGGTAAGCGGAACTGATGGTGGAGCGGTGAAATGCGTTGATATCATCAGGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTGGGTCCTTTCTGACGCTGAGGAACGAAAGCTAGGGGAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTA--GCCGTAAACGATGAGCACTGGACCGGAGC----------------GTTTCGGTCGTAGCGAAAGTGTTAAGTG----CTCCGCCTGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCTCAC-ACAAGCGGTGGA-GGATGTGGCTTAATTCGAGGCTACGCGAAGAACCTTACCTAGTC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGCTTAGG--AATCTTCCTGAAAGGGA-GGACCTTTGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTC--GGGTTAAGTCCCTTAACGAGCGAAACCCTTGTCCTTAGTTACCAGCGCGGGACTCTAAGGAGACTGCCGGTGT-TAAACCG-GAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTC-ATGGCCTT-T-ATGATTAGGGCTGCACACGTCCTACAATGGTGCACA-CAAAGCGA-CGCAAACTCGTGAGAGCCAGCTAATCGCAAAAAATGTACCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATG-AAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCGGGTCAGC-ATACCGC-GGTGAAT-TGTTCCTGAGCCTTGTACACACCGCCC-TCAAGCCACGAAAG-----------------------TGATTGGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Porphyra ---------------------------AACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTACAACAGTTATAGTTCCTTTGAGAAACTTGGATAACCGTAG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------TGCTCATTC-AAATTTCTGCCCTATCA-ACT--TTCGATGGTAGAGTATTGGTCTACCAT-GGTGTCGACGGGT-AACGGGGAATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCG----CGGGGAGGTAGTGACAAAAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTCG--------------------------------------------------------------------GGGACAGTTGGGGGTATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTGATGGAAGACGCACAACTGCGAAAGCATCTGCCATGGATGTTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTCTTA--ACCATAAACGATGCCGACTG-----------------------------------ATGGGAAACCA--AAGTCTTTGGGTTCTGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTC---------------------------------------------------CGGACAGAAG-TATGATTGACAGACTGAAAGCTCTTTCTTGATTTTTTGGT----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTC--TGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCGT------------------------------GACTATGCGC------GCGT-ATGGAAGATTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGCTGGGGATAGATCATTGCAATTATTGATCTTG-AACGAGGAATTCCTTGTAGGCGTAGGTCATC-ACCCTGC-GCCGAATACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCAGAAGGATCAAGC------- Pyrodictium ---------------------------ACTCCGGTTGATCCTGCCGGGCCC-G-ACCGCTATCGGGGTGGGACTAA-GCCATGGGAGTCGTGCGC-GCGCGGCGGACGGCTGAGTAACACGTGGCCAACCTACCCTCGGGACGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TAATCCCCGATAGGCGAGGGGGCCTGGAACGGGTCCCTCGCCGAAAGGCCCGAGGAT-GGGGCTGCGGCCCATCA-GGTAG----TTGGCGGGGTAACGGCCCGCCAA-GCCGATAACGGGTA--GGGGCCGTGAGAGCGG-GAG--CCCCAGATGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGCCCTACGGGGCGCACCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCGGGCAACCGTGACGGGGTCACCCCGAGTGCCG------------------------CCGGCGGCTGTTCCCCGC----TGTAGGAAG-----GCGGGGG-AGTAAGCGGGGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CAGCCCCGCG-AGCGGTCGGGATGATTACTGGGCCTAAAGCGCCCGTAGCCGGCCCGGTAAGTCCCCCCCTAAAGCCCCGGGCTCAACCCGGGGAG-TGGGGGGGATACTGCCGGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCCGAGGGTACTCCCGGGGTAGGGGCGAAATCCGATAATCCCGGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCTCGGCTGGAACGCGCCCGACGGTGAGGGGCGAAAGCCGGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCCG--GCTGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTTGGGCGGGCTT-GGAGCCCGCCCAGTGCCGCAGGGAAGCCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGG-AGCACCACAAGGGGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTGGAGTCAACGCCGGGAATCTTACCGGGGGCGACAGC-AGGATGACGGCCAGGCTGACGACCTTGCC-CGA-CACGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CGGTTAAGTCCGGCAACGAGCGAGACCCCCACCCCTAGTTGC-------GCACACTAGGGGGACTGCCG-CGTCCAAGGCG-GAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGTCAGC-ATGCCCCG-A-ATCCCCCGGGCTGCACGCGGGCTACAATGGCGGGGA-CAGCGGGA-TCCGACCCCGAAAGGGGGAGGCAATCCCTTAAACCCCGCCGCAGTTGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACGCGGAATCCCTAGTAACCGCGCGTTAGC-ATCGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCGCTCCACCCGAGCGGGGGAGGGG-CCTCTCCCCCGCGAGGGGGGAGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCCT---- Rhodocyclus ---------------------TGAACTGAAGAGTTTGATCCTGGCTCAGAT-TGAACGCTGGCGGCA-TGC-CTTA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGAACGGGTGAGTAATGCATCGGA-ACATGCCCTGAAGTGGGGGATAACGTAGC-GAAA-----GTTACGC-TAATACCGCATATT----------------------------GAAA-GCTTTGGGAG-TGGCCGATGTCGGATTA-GCTAG----TTGGTGGGGTAAAAGCCTACCAA-GGCAACGATCCGTA--GCGGGTCTGAGAGGAT-GATC-CGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGAAGAAGGCC-TTCGGGTTGTAAA----GCTCTTTCGGCGGGGAAG---------CGGTACCCGAAG-AAGAAGCACC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GGTGC--AGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTGTGTAAGACAGACGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAAC-TGCGTTTGTGACTGCACAGCTAGAGTACGGCAGAGGGGGGTGGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGCCAATACTGACGCTCATGCACG-AAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC--GCCCTAAACGATGTCAACTAGGTGTTGGT----------------ATTAGTGCCGTAGCTAACGCGTGAAGTT----GACCGCCTGGGGAGTACGGCGGCAAGGTTAAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGA-CCGC-ACAAGCGGTGGA-TGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCTACCC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATG-TCAGG--AATCCTGAGGAGACTCG-GGACCTGAACACAGGTGCTGCATGGC-GTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCATTAATTGCCATCATGGCACTTTAATGAAACTGCCGGTGA-CAAACCG-GAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTC-ATGGCCCT-T-ATGGGTAGGGCTTCACACGTCATACAATGGTCGGTC-CATAGGGT-TGC-AACCCGCGAGGGGGAGCTAATCCCAGAAAGCCGATCGTAGTCCGGATTGCAGTCTGCAACTCGACTGCATG-AAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGC-ATGTCGC-GGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAG-----------------------T--------------------------------------------------------------- Sulfolobus ---------------------------ATTCCGGTTGATCCTGCCGGACCC-G-ACCGCTATCGGGGTAGGGATAA-GCCATGGGAGTCTTACAC-GTGTGGCGGACGGCTGAGTAACACGTGGCTAACCTACCCTCGGGACGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGA-TAATCCCCGATAGGGAAGGAGTCCTGGAAT-GGTTCCTTCCCTAAAGGCCCGAGGAT-GGGGCTACGGCCCATCA-GGCTG----TCGGTGGGGTAAAGGCCCACCGA-ACCTATAACGGGTA--GGGGCCGTGGAAGCGG-GAGC-CTCCAGTTGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGCCCTACGGGGCGCACCAGGCGCGAAACGTCCCCAATGCGCGAAAGCGTGAGGGCGCTACCCCGAGTGCCT------------------------CCGGAGGCTTTTCCCCGC----TCTAAAAAG-----GCGGGGG-AATAAGCGGGGGGCAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CAGCTCCGCG-AGTGGTCGGGGTGATTACTGGGCCTAAAGCGCCTGTAGCCGGCCCACCAAGTCGCCCCTTAAAGTCCCCGGCTCAACCGGGGAAC-TGGGGGCGATACTGGTGGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCGGGGGGTACTCCCGGAGTAGGGGCGAAATCCTTAGATACCGGGAGGACCACCAGTGGCGGAAGCGCCCCGCTAGAACGCGCCCGACGGTGAGAGGCGAAAGCCGGGGCAGCAAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCCG--GCTGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTCGAGTAGGCTT-AGAGCCTACTCGGTGCCGCAGGGAAGCCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGGA-ACCTGCGGCTCAATTGGAGTCAACGCCTGGAATCTTACCGGGGGAGACCGC-AGTATGACGGCCAGGCTAACGACCTTGCC-TGA-CTCGCGGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCAGCTCGTGTTGTGAAATGTC--CGGTTAAGTCCGGCAACGAGCGAGACCCCCACCCCTAGTTGG-------CCACACTAGGGGGACTGCCGGCG--TAAGCCG-GAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGTCAGC-ATGCCCCG-A-AACTCCCGGGCCGCACGCGGGTTACAATGGCAGGGA-CAACGGGA-TGCTACCTCGAAAGGGGGAGCCAATCCT-TAAACCCTGCCGCAGTTGGGATCGAGGGCTGAAACCCGCCCTCGTG-AACGAGGAATCCCTAGTAACCGCGGGTCAAC-AACCCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCGCTCCACCCGAGCGCGAAAGGGG-CTCCTTTCCCGCGAGGGGGGAGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCA----- Synechococcus ---------------------CAAAATGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGA-TGAACGCTGGCGGCG-TGC-TTAA-CACATGCAAGTCGAAC-----GTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGAGA-ATCTGCCTACAGGACGGGGACAACAGTTG-GAAA-----CGACTGC-TAATACCCGATGTG----------------------------GAAA-GCCTGTAGAT-GAGCTCGCGTCTGATTA-GCTAG----TTGGTGGGGTAAGGGCCTACCAA-GGCGACGATCAGTA--GCTGGTCTGAGAGGAT-GATC-AGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGCAAGC--GACGGAGCAACGCCGCGTGGGGGAGGAAGGTT-TTTGGACTGTAAA----CCCCTTTTCTCAGGGAAG---------CGGTACCTGAGG-AATAAGCCTC-GGCTA-A-TTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGGA-GAGGCA-AGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCCTGCAGGCGGTTAATCAAGTCTGTTGTCAAAGCGTGGGGCTCAACCTCATACA-GGCAATGGAAACTGATTGACTAGAGTATGGTAGGGGTAGCGGGAATTCCAGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCTGGAAGAACACCAGCGGCGAAAGCGCGCTACTGGGCCATAACTGACGCTCATGGACGAAAGCTAGGGGAGCGAAAGGGATTAGATACCCCTGTAGTCCTA--GCCGTAAACGATGAACACTAGGTGTTGCG----------------CGCAGTGCCGTAGCCAACGCGTTAAGTG----TTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTTGGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GTATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGT------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATC-CCCCG--AATCTCTTGGAAACGAG-AGACGGGGAGACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCACGTTTTTAGTTGCCATCATGGCACTCTAGAGAAACTGCCGGTGA-CAAACCG-GAGGAAGGTGTGGACGACGTCAAGTCATC-ATGCCCCT-T-ACATCCTGGGCTACACACGTACTACAATGCTCCGGA-CAGCGAGA-CGCGAAGCCGCGAGGTGAAGCAAATCTCCCAAACCGGGGCTCAGTTCAGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATG-AAGGCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGC-ATACTGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGAAG-----------------------TGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGTGGCTGGATCACCTCCTTT-- Thermococcus ---------------------------ATTCCGGTTGATCCTGCCGGAGGC-C-ACTGCTATGGGGGTCCGACTAA-GCCATGCGAGTCATGGGG-CACCGGCGGACGGCTCAGTAACACGTCGGTAACCTACCCTCGGGAGGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TAATCCCCCATAGGCCTGAGGTACTGGAAG-GTCCTCAGGCCGAAAGGCCCGAGGAT-GGGCCGGCGGCCGATTA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCGAAGATCGGTA--CGGGCCATGAGAGTGG-GAGC-CCGGAGATGGACACTGAGACACGGGTCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCTCCGCAATGCGGGCAACCGCGACGGGGGGACCCCCAGTGCCG------------------------TGCACGGCTTTTCCGGAG----TGTAAAAAG-----CTCCGGG-AATAAGGGCTGGGCAA-GGCCG-GTGGCAGCCGCCGCGGTAATAC-CGGCGGCCCG-AGTGGTGGCCGCTATTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGGCCCGTAAGTCCCTGGCGAAATCCCACGGCTCAACCGTGGGGCTTGCTGGGGATACTGCGGGCCTTGGGACCGGGAGAGGCCGGGGGTACCCCTGGGGTAGGGGTGAAATCCTATAATCCCAGGGGGACCGCCAGTGGCGAAGGCGCCCGGCTGGAACGGGTCCGACGGTGAGGGACGAAGGCCAGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCTGTAAAGGATGCGGGCTAGGTGTCGGGCGAGCTT-CGAGCTCGCCCGGTGCCGAAGGGAAGCCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACTACAAGGGGTGGA-GCGTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGGAACCTCACCGGGGGCGACGGC-AGGATGAAGGCCAGGCTGAAGGTCTTGCC-GGA-CACGCCGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGCCGTCAGCTCGTACCGTGAGGCGTC--CACTTAAGTGTGGTAACGAGCGAGACCCGCGCCCCCAGTTGC-------GCACTCTGGGGGGACCGCCGGCGA-TAAGCCG-GAGGAAGGAGCGGGCGACGGTAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-AACCCCCGGGCTACACGCGCGCTACAATGGGCGGGA-CAATGGGA-TCCGACCCCGAAAGGGGAAGGGAATCCCCTAAACCCGCCCCCAGTTCGGATCGCGGGCTGCAACTCGCCCGCGTG-AAGCTGGAATCCCTAGTACCCGCGTGTCATC-ATCGCGC-GGCGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCACTCCACCCGAGCGGGGTCCGGA-TCTGGGCTCCGTGAGGGGGGAGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTACGGCTCGATCACCTCCT---- Thermofilum ---------------------------ACTCCGGTTGATCCTGCCGGACCC-G-ACCGCTATCGGGGTGGGGCTAA-CCCATGGAAGTCTAGGAG-CTCCGGCGGACGGCTCAGTAGCACGTGGCTAACCTACCCTCGGGAGGGGGATAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGA-TAAACCCCCATAGGCGCGGACACCTGGAAT-GGGTCCGCGCTGAAAGGCCCGAGGAT-GGGGCTGCGCCCTATCA-GGTAG----TTGGCGGGGTAACGGCCCGCCAA-GCCGATAACGGGTG--GGGGCCGTGAGAGCGG-GAGC-CCCGAGATGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGCCCTACGGGGTGCACCAGGGGCGAAACTTCCGCAATGCGGGAAACCGTGACGGAGTCACCCCGAGTGCCA------------------------CCGGTGGCTTTTGCCCGG----TCTAAAAAG-----CCGGGCG-AATAAGCGGGGGGCAA-GCTTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CAACCCCGCG-AGTGGTCGGGACGTTTATTGGGCCTAAAGCGTCCGTAGCCGGCCCGGTAAGTCCCTCCTTAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGGAG-C-GGAGGGATACTGCCGGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCCGGGGGTACTCCTGGGGTAGGGGCGAAATCCTATAATCCCAGGAGGACCACCAGTGGCGAAGGCGCCCGGCTAGCACGCGCCCGACGGTGAGGGACGAAAGCTGGGGGAGCAAAGGGGATTAGATACCCCCGTAGTCCCA--GCTGTAAACGATGCGGGCTAGGTGTTGGACGGGCTT-CGAGCCCGTCCAGTGCCGTAGGGAAGCCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGTGAA-GCTTGCGGTTTAATTGGAGTCAACGCCGGAAACCTTACCGGGGGCGACAGC-AGGATGAAGGCCAGGCTGACGACCTTGCC-AGA-CGAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGCCGGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CTGTTAAGTCAGGGAACGAGCGAGACCCCCGCCCCTAGTTGC-------GCACTCTAGGGGGACTGCCGGCGA-TAAGCCG-GAGGAAGGTGGGGGCTACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-AACCCCCGGGCTACACGCGAGCTGCAATGGCGGGGA-CAGCGGGT-TCCGACCCCGAAAGGGGGAGGTAATCCCTTAAACCCCGCCTCAGTAGGAATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACGTGGAATCCCTAGTAACCGCGTGTCACC-AACGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCGCTCCACCCGAGGGAGGCCTAGG-CCTGGGCCTCCCAAGGGGGGAGAAGTCGTAACAAGGTGGCCGTAGGGGAACCTGCGGCCGGATCACCTCC----- Thermomicrobium ---------------------GGGGATGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGG-GGAACGCTGGCGGCG-TGC-CTAA-TGCATGCAAGTCGGAC-----GTGGCGGACGGGTGCGTAACACGTGGGGAACCCTCCCGGGTGCGGGGGATAACCCGGG-GAAA-----CTCGGGC-TAATACCCCATACG----------------------------GAAA-GTGCTCGGAG-GGCCCTGCGGCCTATCA-GCTAG----ACGGTAGGGTAACGGCCTACCGT-GGCGATGACGGGTA--GCTGGTCTGAGAGGAT-GGCC-AGCCACACGGGCACTGAGACACGGGCCCGACTCCTACGGGAGGCAGCAGCAGGGAATCTTCCGCAATGGGGGCAACCCTGACGGAGCGACGCCGCGTGCGGGAGGAAGCCC-TTCGGGGTGTAAA----CCGCTGTTCGGGGGGACG---------CGGTACCCTCGG-AGCAAGTCCC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAGACGTAG-GGGGCG-AGCGTTACCCGGAGTCACTGGGCGTAAAGGGCGTGTAGGCGGCTGGGTACGCCGCGTGTGAAAGTCCCCGGCTCAACCGGGGAGG-GTCGCGCGGGACGGCCTGGCTCGAGGGCGGGAGAGGCGGGTGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCGGGAGGAACGCCGGTGGCGAAGGCGGCCCGCTGGCCCGTACCTGACGCTGAGGCGCGAAGGCGTGGGGAGCGAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCAC--GCAGTAAACGATGCGGGCGAGGTGTGGGT----------------ATCCGTGCCGGCGCCAACGCAGTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCAGCGGA-GCGTGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGCCACCG--AACCTGGCTGAAAGGCT-GGGCGGTGGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGGGGTCAGTTACG---------GTCTGACCCGACTGCCGGGGA-AAGCCCG-GAGGAAGGAGGGGATGACGTCAAGTCAGC-ATGGCCCT-G-ACGCCCTGGGCGACACACACGCTACAGTGACCGGGA-CAGTGGGC-AGCGAAGGGGCGACCTGGAGCCAATCCCGCAAACCCGGTCGTGGTGGGGATCGCAGGCTGCAACCCGCCTGCGTG-AACGCGGAGTTGCTAGTAACCGCCGGTCAGCCATACGGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGTCACGAAAG-----------------------TGATTGGGACGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGG----GGTGGATCACCTCCTTTCT Thermoplasma ---------------------------ACTCCGGTCGATCCTGCCGGCGGT-C-ACTGCTATCAGGTTCCGACTAA-GCCATGCAAGTCATGGGG-CACCGGCGAACAGCTCAGTAACACGTGGATAATTTACCCTCAGGCGGGGCATAACCTCGG-GAAA-----CTGAGGC-TAATTCCCCATAGTCATTACAAACTGGAATGGTTGTAATGATGAAAGACCTGAGGAT-AAGTCTGCGGCCTATCA-GGTAG----TAGGTGGTGTAAAGGACCACCTA-GCCTAAGACGGGTA--CGGGCCCTGAAAGGGG-GAGC-CCGGAGATGGACTCTGAGACAACAGTCCAGGCCCTACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAAACTGTGCAATGCGCGAAAGCGCGACACGGGGAGCCTGAGTGCCT------------------------TGCAAGGCTTTTCTGATG----CCTAAAAAG-----CATCAGG-AATAAGGGCTGGGCAA-GACGG-GTGCCAGCCGCCGCGGTAACAC-CCGCAGCTCG-AGTGGTGATCACTTTTATTGAGTCTAAAGCGTTCGTAACCGGTCTTATAAATCTTCAGATAAATTCTTCCGCTTAACGGAAGAAC-TTCTGAAGAGACTGTAAGACTTGGGACCGGGTGAGGTTGAATGTACTTTCAGGGTAGGGGTAAAATCCTGTAATCCTGAAAGGACGACCGGTGGCGAAAGCGTTCAACTAGAACGGATCCGACGGTGAGGGACGAAGGCTAGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTA--GCTGTAAACGCTGCCCACTTGGTGTTGCTTCTCCGT-TGAGGGGGGGCAGTGCCGTAGCGAAGGTGTTAAGTG----GGTCACTTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGAGCACCGCAACGGGAGGA-GCGTGCGGTTTAATTGGATTCAACGCCGGAAAACTCACCGGGAGCGACCTT-CGGATGAGGGTCAACCTGACGAATTTACC-CGA-TAGAAGGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGTGGTGCATGGCCGTCGTCAGCTCGTACCGTAGGGCGTT--CACTTAAGTGTGATAACGAGCAAGACCCCCATCTCTAATTGC-------GCACTTTAGAGGGACCGCCAGCGC-TAAGCTG-GAGGAAGGAGGGGTCGACGGCAGGTCAGT-ACGCCCCG-A-ATCTCCCGGGCTACACGCGCGCTACAAAGGACGGGA-CAATGAGT-TGCAACCTCGAAAGGGGAAGCTAACCTCG-AAACCCGTTCGTAGTCAGGACTGAGGGCTGTAACTCGCCCTCACG-AATGTGGATTCCGTAGTAATCGTAGGTCAAC-AGCCTAC-GGTGAATATGCCCCTGCTCCTTGCACACACCGCCCGTCAAACCATCCGAGCTGGTGTTGGA-TCTGATGTCAGTGAGGAGGGTTAAGTCGTAACAAGGTATCCGTAGGGGAACCTGCGGATGGATCACCTCC----- Thermoproteus ---------------------------AAACCGGTTGATCCTGCCGGACCT-G-ACCGCTATCGGGGTGGGGCTAA-GCCATGCGAGTCGCGCGC-GCGCGGCGCACGGCTCAGTAACACGTACCCAACCTAACCTCGGGAGGGGGACAACCCCGG-GAAA-----CTGGGGC-TGATCCCCCATAGGGGAAGGGCGCTGGAAG-GCCCCTTCCTCCAAAGGCCCGAGGGT-GGGGGTACGGCCCATCA-GGTTG----TTGGCGGGGTAACGGCCCGCCAA-GCCGAAGACGGGTA--GGGGCGGTGAGAGCCGTGAGC-CCCGAGATGGGCACTGAGACAAGGGCCCAGGCCCTACGGGGTGCAGCAGGCGCGAATACTCCGCAATGCGGGCAACCGCGACGGGGCCACCCCGAGTGCCG------------------------GGCCCGGCTTTTGCCCGG----TGTAAGGAG-----CCGGGCG-AATAAGCGGGGGGTAA-GTCTG-GTGTCAGCCGCCGCGGTAATAC-CAGCCCCGCG-AGTGGTCAGGGTGATTACTGGGCTTAAAGCGCCCGTAGCCGGCCCGGCAAGTCGCTCCTGAAATCCCCAGGCTCAACCTGGGGGC-AGGGGGCGATACTGCCGGGCTAGGGGGCGGGAGAGGCCGCCGGTACTCCGGGGGTAGGGGCGAAATCCTATAATCCCCGGAGGACCACCAGTGGCGAAAGCGGGCGGCCAGAACGCGCCCGACGGTGAGGGGCGAAAGCCGGGGGAGCAAAGGGGATTAGATACCCCTGTAGTCCCG--GCCGTAAACGATGCGGGCTAGCTGTCGGCCGGGCTT-AGGGCCCGGCCGGTGGCGTAGGGAAACCGTTAAGCC----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGGCGGGGGGGCACCACAAGGGGTGAA-GCTTGCGGCTTAATTGGAGTCAACGCCGGAAACCTTACCCGGGGCGACAGC-AGGATGAAGGCCAGGCTAACGACCTTGCC-GGA-CGAGCTGAG-------------------------------------------------------------------------------------------------AGGAGGTGCATGGCCGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC--CGGTTAAGTCCGGCAACGAGCGAGACCCCCACCCCTAGTTGC-------GCACACTAGGGGGACTGCCGGCG--TAAGCCG-GAGGAAGGAGGGGGCGACGGCAGGTCAGT-ATGCCCCG-A-AACCCCGGGGCTGCACGCGAGCTGCAATGGCGGGGA-CAGCGGGA-TCCGACCCCGAAAGGGGGAGGCAATCCCGTAAACCCCGCCCCAGTAGGGATCGAGGGCTGCAACTCGCCCTCGTG-AACGTGGAATCCCTAGTAACCGCGTGTCACC-AACGCGC-GGTGAATACGTCCCTGCCCCTTGCACACACCGCCCGTCGCACCACCCGAGGGAGTTCTCTG-CAGAGAACTCCCGAGGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCGGCTGGATCACCTCC----- Thermotoga ----------------------TATATGGAGGGTTTGATCCTGGCTCAGGG-TGAACGCTGGCGGCG-TGC-CTAA-CACATGCAAGTCGAGC-----GCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTCCGGAGGGGGATAACCAGGG-GAAA-----CCCTGGC-TAATACCCCATACG----------------------------GAAA-GCCGGAGGAG-GGGCCCGCGGCCCATCA-GGTAG----TTGGTGGGGTAACGGCCCACCAA-GCCGACGACGGGTA--GCCGGCCTGAGAGGGT-GGTC-GGCCACAGGGGCACTGAGACACGGGCCCCACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTGGACAATGGGGGAAACCCTGATCCAGCGACGCCGCGTGCGGGACGAAGCCC-TTCGGGGTGTAAA----CCGCTGTGGCGGGGGAAG---------CGGTACCCCGCT-AGAAAGCCCC-GGCTA-A-CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG-GGGGCA-AGCGTTACCCGGATTTACTGGGCGTAAAGGGGGCGTAGGCGGCCTGGTGTGTCGGATGTGAAATCCCACGGCTCAACCGTGGGGC-TGCATCCGAAACTACCAGGCTTGGGGGCGGTAGAGGGAGACGGAACTGCCGGTGTAGGGGTGAAATCCGTAGATATCGGCAGGAACGCCGGTGGGGAAGCCGGTCTCCTGGGCCGACCCCGACGCTGAGGCCCGAAAGCCAGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCTG--GCTGTAAACGATGCCCACTAGGTGTGGGG----------------CTCCGTGCTGAAGCTAACGCGTTAAGTG----GGCCGCCTGGGGAGTACGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCGTGTGGTTTAATTGGATGCTAAGCCAAGAACCTTACCAGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGCCGGTG-GTACCTCCCCGAAAGGGGTAGGAGCCGGCACAGGTGGTGCACGGCCGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGCCCCTAGTTGCCAGCGCGGCACTCTAGGGGGACTGCCGGCGA-CGAGCCG-GAGGAAGGAGGGGATGACGTCAGGTACTC-GTGCCCCT-T-ATGCCCTGGGCGACACACGCGCTACAATGGGCGGTA-CAATGGGT-TGCGACCCCGCGAGGGGGAGCCAATCCCC-AAAGCCGCCCTCAGTTCGGATCGCAGGCTGCAACCCGCCTGCGTG-AAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCCATGCCGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGCCACCCGAG-----------------------CGAGGGGGGCGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Thermus_thermophilus ---------------------TTTGTTGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGG-TGAACGCTGGCGGCG-TGC-CTAA-GACATGCAAGTCGTGC-----GCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGTGACCTACCCGGAAGAGGGGGACAACCCGGG-GAAA-----CTCGGGC-TAATCCCCCATGTG----------------------------CAAA-GCTTCCGGAT-GGGCCCGCGTCCCATCA-GCTAG----TTGGTGGGGTAATGGCCCACCAA-GGCGACGACGGGTA--GCCGGTCTGAGAGGAT-GGCC-GGCCACAGGGGCACTGAGACACGGGCCCCACTCCTACGGGAGGCAGCAGTTAGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCGACGCCGCTTGGAGGAAGAAGCCC-TTCGGGGTGTAAA----CTCCTGAA-CCCGGGACG---------CGGTACCGGGGT-AAT-AGCGCC-GGCCA-A-CTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG-GGCGCG-AGCGTTACCCGGATTCACTGGGCGTAAAGGGCGTGTAGGCGGCCTGGGGCGTCCCATGTGAAAGACCACGGCTCAACCGTGGGGG-AGCGTGGGATACGCTCAGGCTAGACGGTGGGAGAGGGTGGTGGAATTCCCGGAGTAGCGGTGAAATGCGCAGATACCGGGAGGAACGCCGATGGCGAAGGCAGCCACCTGGTCCACCCGTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACCGGATTAGATACCCGGGTAGTCCAC--GCCCTAAACGATGCGCGCTAGGTCTCTGG----------------CTGGGGGCCGAAGCTAACGCGTTAAGCG----CGCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAG--GAATTGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGTGGA-GCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCC------------------------------------------------------------------------------------------------------TTGACATGCTAGGG--AACCCGGGTGAAAGCCT-GGGCCCTAGCACAGGTGCTGCATGGCCGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTT--GGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCCGCCGTTAGTTGCCAGCGCGGCACTCTAACGGGACTGCCCGCG--AAAGCGG-GAGGAAGGAGGGGACGACGTCTGGTCAGC-ATGGCCCT-T-ACGGCCTGGGCGACACACGTGCTACAATGCCCACTA-CAAAGCGA-TGCCACCCGGCAACGGGGAGCTAATCGCAAAAAGGTGGGCCCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACCCGACCCCATG-AAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCCATGCCGC-GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGCCATGGGAG-----------------------TGACTGGGGCGAAGTCGTAACAAGGTAGCTGTACCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCTTTCT Tritrichomonas ---------------------------TACTTGGTTGATCCTGCCAAGGAA-G-CACACTTCGGTCA-TAGATTAA-GCCATGCAAGT-------------GCGAACAGCTCATTAACACGCTCAGAATCTACTTGGTGGATTTGGATAGCAGCAG-----TAATTCTGGTGC-TAATAC------------------------------------------ACACCAATC-GATTGAGCGACCTATCATGCT--A--GTACTTAGGGTCTTTACCTAGGTA-GGCTATCACGGGT-AACGGGCGGTTACCGTCG-GACTGCCGGAGAAGGCGCCTGAGAGATAGCGACTATATCCACGGGTAGCAGCAGGCGCGAAACTTACCCACTCGAG----TTCGGAGGTGGTAATGACCAGT----------------------------------------------------------------------------AGCAGAGGGCCA-GTCTG-GTGCCAGCAGCTGCGGTAATTC-CAGCTCTGCG-AGTTTGCTCCCATATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTCA--------------------------------------------------------------------AGAGCCACCGGGGGTAGATCTATTTCATGGCGAACGGTGGAATGTTTTGACCCATGAGAGAGAAACGAAGGCGAAAGCATCTACCTAGAGGGTTTCTGTCGATCAAGGGCGAGAGTAGGAGTATCCAACCGGATCAGAGACCCGGGTAGTTCCT--ACCTTAAACGATGCCGACAG-----------------------------------AGGAGAAATCA--TAGTTCTTGGGCTCTGGGGGAACTACGACCGCAAGGCTGAAACTTGAAG--GAATTGACGGAAGGGCAC-ACCAGGGGTGGA-GCTTGTGGCTTAATTTGAATCAACACGGGGAAACTTACCAGGAC---------------------------------------------------CAGATGTTTTTAATGACTGACAGGC-TTCGGGTCTTTCAGGATATGACTTT----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGTTGGTGGTGCGTGGGTTGACCTGTCAAGCGTTGATTCAGATAACGAGCGAGATTATCG------------------------------GACTCCCTGC------GCAG-GAGGAAGAGGGTAGCAATAACAGGTCCGTGATGTCCTTTAGATGCTCTGGGCTGCACGCGCGCTACAAT---------------------------------------------------------CGTAGTTGGGATTGAGGATTGTAAT-CATTCTCATG-AACCAGGAATCCCTTGTAAATGCGTGTCAAC-AGCGCGC-GTTGAATACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTAACGGTAGGTGAACCTGCCGTTGGATCAGT-------- Trypanosoma ---------------------------GATCTGGTTGATTCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTTTCA-AGGACTTA-GCCATGCATGC-------------GCGCATGGCTCATTACATCAGACGTAATCTGCCGCCAAATACTGGATAACTTGGC-----GAAACGCCAAGC-TAATAC------------------------------------------TCTACTGAC-GAACAACTGCCCTATCA-GCC--AGTGATGGCCGTGTAGTGGACTGCCAT-GGCGTTGACGGGA-G-CGGGGGATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATAGCTACCACTTCTACGGAGGGCAGCAGGCGCGCAAATTGCCCAATGTCG----CGATGAGGCAGCGAAAAGAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGACAA-GTCTG-GTGCCAGCACCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAA-AGCGTATATTAATGCTGTTGCTGTTAAAGGGTTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGTAGTTCGGGGGAGAACGTACTGGTGCGTCAGAGGTGAAATTCTTAGACCGCACCAAGACGAACTACAGCGAAGGCATTCTTCAAGGATACCTTCCTCAATCAAGAACCAAAGTGTGGGGATCAAAGATGATTAGAGACCATTGTAGTCCAC--ACTGCAAACCATGACACCCA-----------------------------------ACGCGAAAGCTTGGAGGTTACAGTCTCAGGGGGGAGTACGTTCGCAAGAGTGAAACTTAAAG--AAATTGACGGAATGGCACCACAAGACGTGGA-GCGTGCGGTTTAATTTGACTCAACACGGGGAACTTTACCAGATC---------------------------------------------------CGGACAGGGT-GAGGATTGACAGATGGAGTGTTCTTTCTCGATCCCCTGAA----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGCCGCTTTTGGTCGGTGGAGTGATTTGTT--TGGTTGATTCCGTCAACGGACGAGATCCAAG------------------------------GATTCCTTGC------GCAA-GGTGAGATTTTGGGCAACAGCAGGTCTGTGATGCTCCT-CAATGTTCTGGGCGACACGCGCACTACAAT---------------------------------------------------------CCCACTTGGGACCGAGTATTGCAATTATTGGTCGCGCAACGAGGAATGTCTCGTAGGCGCAGCTCATC-AAACTGT-GCCGATTACGTCCCTGCCATTTGTACACACCGCCCGTCGTTGTTTCCGAT-----------------------AGAGGAAGCAAAAGTCGTAACAAGGTAGCTGTAGGTGAACCTGCAGCTGGATCATTT------- Vairimorpha ---------------------------CACCAGGTTGATTCTGCCTGACGT-A-GACGCTATTCCCT-AAGATTAA-CCCATGCATGT-------------ATGGACTGCTCAGTAATACTCACTTTATTTAATGTATTAATTAGTATAACTGCGT-----TAA-AGTGTAGCATAAGAC-------------------------------------------TATACAGT-AAGAGTGAGACCTATCA-GCT--A--GTTGTTAAGGTAATGGCTTAACAA-GGCAATGACGGGT-AACGGTATTACTTTGTAA-TATT-CCGGAGAAGGAGCCTGAGAGACGGCTACTAAGTCTAAGGATTGCAGCAGGGGCGAAACTTGACCTATGGAT----ATCTGAGGCAGTTATGGGAAGT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-ATCAA-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC-TTGTTCCAAG-AGTGTGTATGATGATTGATGCAGTTAAAAAGTCCGTAGTTT--------------------------------------------------------------------AAGCAATATGAGGTGTACTGTATAGTTGGGAGAGAGATGAAATGTGACGACCCTGACTGGACGAACAGAAGCGAAAGCTGTACACTTGTATGTATTTTTTGAACAAGGACGTAAGCTGGAGGAGCGAAGATGATTAGATACCATTGTAGTTCCA--GCAGTAAACTATGCCGACGA-----------------------------------GATAGAAATTT--GAGTTTTTTGGCTCTGGGGATAGTATGATCGCAAGATTGAAAATTAAAG--AAATTGACGGAAGAATACCAGAAGGAGTGGA-TTGTGCGGCTTAATTTGACTCAACGCGAGGTAACTTACCAATAT---------------------------------------------------TT--TATTAT-TCAGAGA---AGATTTTCGATCT------GAGAATGATAA----------------------------------------------TAGTGGTGCATGGCCGTTTTCAATGGATGCTGTGAAGT-TT--TGATTAATTTCACCAAGACGTGAGACCCTTT------------------------------GACAGACA-C------G-TG-TAGGAAGGAAAGGATTAAAACAGGTCCGTTATGCCCTC-AGACATTTTGGGCTGCACGCGCAATACAAT---------------------------------------------------------TCTTTATGGGATAATATTTTGTAA--GAGATATTTG-AACTTGGAATTGCTAGTAAATTTTATTAAAT-AAGTAGA-ATTGAATGTGTCCCTGTTCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTATCTAAGAT-----------------------AGATCTGATATAAGTCGTAACATGGTTGCTGTTGGAGAACCATTAGCAGGATCATAATAA---- Zea_mays ---------------------------TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCA-TATGCTTGTCTCA-AAGATTAA-GCCATGCATGT-------------GCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGACTCGGATAACCGTAG-----TAATTCTAGAGC-TAATAC------------------------------------------GCATCATTC-AAATTTCTGCCCTATCA-ACT--TTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCAT-GGTGGTGACGGGT-GACGGAGAATTAGGGTTC-GATT-CCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTG----CGGGGAGGTAGTGACAATAAAT----------------------------------------------------------------------------ATTGGAGGGCAA-GTCTG-GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTC-CAGCTCCAAT-AGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTG--------------------------------------------------------------------GGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCA--ACCATAAACGATGCCGACCA-----------------------------------ATGAGAAATCA--AAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAG--GAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGA-GCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTC---------------------------------------------------CAGACATAGC-AAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGG----------------------------------------------TGGTGGTGCATGGTCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTC--TGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAG------------------------------GACTATGGCC------GGCC-GCG-AAGTTTGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTT-AGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACT---------------------------------------------------------CGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTC-AACGAGGAATGCCTAGTAAGCGCGAGTCATC-AGCTCGC-GTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT-----------------------AGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG------- ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb5164; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Escherichia_coli, 2 Agrobacterium, 3 Rhodocyclus, 4 Desulfovibrio, 5 Leptonema, 6 Chlorobium, 7 Flavobacterium, 8 Flexibacter, 9 Gloeobacter, 10 Synechococcus, 11 Arthrobacter, 12 Heliobacterium, 13 Clostridium, 14 Bacillus, 15 Chlamydia, 16 Planctomyces, 17 Thermomicrobium, 18 Thermus_thermophilus, 19 Thermotoga, 20 Aquifex_pyrophilus, 21 Sulfolobus, 22 Obsidian_pool_pJP_78, 23 Obsidian_pool_pJP_27, 24 Obsidian_pool_pSL_17, 25 Obsidian_pool_pSL_22, 26 Obsidian_pool_pSL_4, 27 Obsidian_pool_pSL_12, 28 Marine_SBAR5, 29 Obsidian_pool_pSL_50, 30 Obsidian_pool_pJP_96, 31 Pyrodictium, 32 Desulfurococcus, 33 Thermoproteus, 34 Thermofilum, 35 Methanopyrus, 36 Thermococcus, 37 Archaeoglobus_fulgidus, 38 Thermoplasma, 39 Methanothermus, 40 Methanobacterium, 41 Methanococcus_vanneilii, 42 Methanococcus_janneschii, 43 Methanospirillum, 44 Haloferax, 45 Tritrichomonas, 46 Giardia, 47 Hexamita, 48 Vairimorpha, 49 Encephalitozoon, 50 Physarum, 51 Entamoeba, 52 Naegleria, 53 Euglena_geniculata, 54 Trypanosoma, 55 Dictyostelium, 56 Babesia_canis, 57 Paramecium, 58 Achlya_bisexualis, 59 Costaria, 60 Porphyra, 61 Zea_mays, 62 Homo_sapiens, 63 Coprinus, 64 Cryptomonas; TREE Fig._2 = [&R] ((20,(19,((17,18),(11,((12,(14,13)),((5,(6,15)),((9,10),(4,(2,(((8,7),16),(3,1)))))))))))Eubacteria,(((((((((((59,58),(61,((63,62),64))),(60,(56,57))),55),(52,51)),(54,53)),50),(48,49)),(46,47)),45)Eukaryota,((23,22)Korarchaeota,((((28,27),(25,(26,24))),(((31,(32,21)),(34,33)),(29,30)))Crenarchaeota,(35,((40,39),(36,(((38,(43,44)),37),(41,42)))))Euryarchaeota)Archaea)))Life; END;