#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on May 07, 2021; 1:47 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Driver F., Milner R., & Trueman J. 2000. A taxonomic revision of Metarhizium based on a phylogenetic analysis of ribosomal DNA sequence data. Molecular Ecology, 104 (2): 134-150. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S563] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=40; TAXLABELS 'Beauveria bassiana FI-297' 'Gliocladium sp. FI-380' 'Gliocladium sp. FI-442' 'Metarhizium album FI-MaF' 'Metarhizium anisopliae FI-1027' 'Metarhizium anisopliae FI-1028' 'Metarhizium anisopliae FI-1029' 'Metarhizium anisopliae FI-1031' 'Metarhizium anisopliae FI-1033' 'Metarhizium anisopliae FI-1034' 'Metarhizium anisopliae FI-1042' 'Metarhizium anisopliae FI-1045' 'Metarhizium anisopliae FI-1091' 'Metarhizium anisopliae FI-1114' 'Metarhizium anisopliae FI-114' 'Metarhizium anisopliae FI-1156' 'Metarhizium anisopliae FI-147' 'Metarhizium anisopliae FI-163' 'Metarhizium anisopliae FI-203' 'Metarhizium anisopliae FI-208' 'Metarhizium anisopliae FI-23' 'Metarhizium anisopliae FI-328' 'Metarhizium anisopliae FI-379' 'Metarhizium anisopliae FI-388' 'Metarhizium anisopliae FI-389' 'Metarhizium anisopliae FI-700' 'Metarhizium anisopliae FI-985' 'Metarhizium anisopliae FI-987' 'Metarhizium flavoviride FI-1124' 'Metarhizium flavoviride FI-1125' 'Metarhizium flavoviride FI-1170' 'Metarhizium flavoviride FI-1172' 'Metarhizium flavoviride FI-1173' 'Metarhizium flavoviride FI-152' 'Metarhizium flavoviride FI-38' 'Metarhizium flavoviride FI-402' 'Metarhizium flavoviride FI-403' 'Metarhizium flavoviride FI-405' 'Metarhizium flavoviride FI-698' 'Metarhizium flavoviride FI-72' ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2171] TITLE 'ITS1+2 5S D3'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=904; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 'Beauveria bassiana FI-297' GGAGGGATCATTACCGAGTTTTC-----AACTCCCTAACCCTTC-TGTGAACC--TACCT----ATCGTTGCTTCGGCGGACT-CG-CCCCAC-----CCGA--CGCG-GA------CTGGA-CCAGCGGCCCGCCGGGG-ACCT-----C-AAACTCTTGTATTCC-----------AGCATCTTCTGAATACGCCGCAAGGCAAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAACGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATCCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGCATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCGA-CCTCCCTT----GGGGGGG-----TCGGCGTTGGGGACCGGC------------------------------AGCACAC-------CGCCGGCCCTGAAATGGAGTGGCGGCCCGTCCGCGGCGA--CCTCTGCGCAGTAATACA-G-------CTCGCACCGGAACCCCGACGCG--CCAC-GCCGTAAAACA-CCCAACTTCT-----GAACGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCACCAACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTTGCAGCGGTTCTGACGTGCGAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Gliocladium sp. FI-380' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCC---ATGTGAAC--ATACCT----ATCGTTGCTTCGGCGGG-ATCG-CCC---GGG--C-GCCTTGTGTG-----CCCCGGATCCAGGCACCCGCCGGGGGACCT-----T--AACTCTTGT-TTT-----ATTTA---GAATCTTCTGAGTAGTTTTT--------ACAAATAAATAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGAAAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCTGAGCGTCATTTCAA-CCCTCATACCCCT----------AGGGTG----TGGTGTTGGGGATCG-CCAA----G-GCCC------------------GCAAGGG---ACG-GCCGGCCCCTAAATCTAGTGGCGGACCCGTCGTGGCCT--CCTCTGCGAAGTAGTA-ATATT------CCGCATCGGAGAAGCGACG-AG-CCCCTGCCGTTAAAC-CCCCAACTTTCT-----AAGGTTGACCTCAGATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGAGAGAGC---TTCG--GCGCATCTCCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Gliocladium sp. FI-442' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCC---ATGTGAAC--ATACCT----ACTGTTGCTTCGGCGGG-ATTG-CCCC--GGG--C-GCCTCGTGTG-----CCCCGGATC-AGGCGCCCGCCTAGGAAACT-----T--AACTCTTGT-TTT-----ATTTT--GGAATCTTCTGAGTAGTTTTT--------ACAAATAAATAAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGAAAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCTGAGCGTCATTTCAA-CCCTCATGCCCCT----------AGGGCG----TGGTGTTGGGGATCGGCAAAA-----GCCC------------------GCGAGGG---ACG-GCCGGCCCCTAAATCTAGTGGCGGACCCGTCGTGGCCT--CCTCTGCGAAGTAGTG-ATATT------CCGCATCGGAGA-GCGATG-AG-CCCCTGCCGTTAAAC-CCCCAACTTTCC-----AAGGTTGACCTCAGATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGAGAGAGC---TTCG--GCGCATCTCCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium album FI-MaF' GGAGGGATCATTATCGAGTTTAC--TACAACTCCCAAACCCCCT-TGTGAACGTATACCT--TTCCAGTTGCTTCGGCGGGTATAG-CCCC--GGGGTCAGGTTCGCAAGAGCCTGCCCGGAACCAGGCGCCTGCCGGGGGACC-------AAAACTCTTGTATTTCT-GTACGATAAGGAATGT-CTGAGTGGTTTATAGAAGA----AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCTAGTATTCTAGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCAAGCCCC---GGCGG-----------TTTGGTGTTGGGGGCCGGCGA---TGGTGTTGGGGGCGATCTCTTC---GTC---CCCGCGCGCGCCGCCCCCGAAATGAATTG-CGGCCTCGCCGCGGCCT--CCTCTGCGTAGTAAC--ATGTTGCCCCTTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAAACCACCAACTTTTTTC--ACAAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1027' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATC-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTTGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAG-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1028' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC---AAAACTCCCAAACCCC---TGTGAACT-ATACCTGTC-ACTGTTGCTTCGGCGG-TACCGACCCCCCGGGAA-A-----------------CCGGGACCAGGCGCCCGCCGGGGATCCTA---GTAACA-TCTTGAATCTTCTATATAATATGGCATCTTCTGAGTGGT-------GGGAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGCCCCCT--GTGGG----------TTTGGTGTTGGGGATCGGCGAAGCT--TTTT-----------------CAGCA--------CGCGCCGTCCCTTAAATTTATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCTTTCCTCTGCGCAGTAGTA-A-----CTCACTCGCAACGGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAATCAACTTTGTTACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TTTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1029' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATC-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAG-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1031' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TGAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCCC--AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT------AAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTGATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCCACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1033' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT--------AAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1034' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CTCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAAGG-ATCTTCTGAGTGGTT-----AAAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTGATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTTTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACACCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1042' GGAGGGATCATTATCGAGTTGTTAAAAAAACTCCCAA-CCCC---TGTGAACT-ATACCTGT-AACTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTTATTT--TAA-GTATCTTCTGAGTGGT--------AAAGA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGCCCCCCC-GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCGCTGTCTTCT---------------CAGCA----------CGCCGTCCCCTAAATTTATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACGGGAGCCCGGTGAGGTCCACTGCCGTAAAAC-CCCCAACTTTTT-----ACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCCCTCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1045' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1091' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAG-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1114' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CTCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAAGG-ATCTTCTGAGTGGTT-----AAAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTGATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACACCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-114' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACCCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTTTTT-AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT------AAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-1156' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTGATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-147' GGAGGGATCATTACCGAGTTC-TGAAAAAACTCCCAA-CCCC---TGTGAACT-ATACCTGT-AACTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTT-GTG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTTTT--AA----GTATCTTCTGAGTGGT-------AAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GCGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCGCTGTTTGCT---------------CAGCA----------CGCCGTCCCCGAAATTCATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGTGAGGTCCACTGCCGTAAAAC-CCCCGACTTTTT-----ACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCCTTCCGGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-163' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT--------AAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-203' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGGA---------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAG-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-208' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACCCTCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTTTTT-AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT------AAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-23' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATC-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---GAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT--------AAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-328' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT------AAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-379' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAACT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT------AAAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-388' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTCAAATCAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-389' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTCGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTT----AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT--------AAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTCAAATCAATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-700' GGAGGGATCATTACCGAGTTATCC----AACTCCCAA-CCCC---TGTGAATT-ATACCT-TTAATTGTTGCTTCGGCGGG-------------------ACTTTGCG----------------------CCCGCCGGGGACCC---AAAC----CTTCTGAATTTTTTT---AATAA-GTATCTTCTGAGTGGTT-------AAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGTCCCCT--GTGGA----------CTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGGCTGGTTTTC----------------CAGCACA---------GCCGTCCCTTAAATTGATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCC-TCCTCTGCGCAGTAGTA-AAA-----CACTCGCAACAGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAACTTTTT-----ATAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTTAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-985' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC---AAAACTCCCAAACCCC---TGTGAACT-ATACCTGTC-ACTGTTGCTTCGGCGG-TACCGACCCCCCGGGAA-A-----------------CCGGGACCAGGCGCCCGCCGGGGATCCTA---GTAACA-TCTTGAATCTTCTATATAATATGGCATCTTCTGAGTGGT------GGGAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGCCCCCT--GTGGG----------TTTGGTGTTGGGGATCGGCGAAGCT--TTTT-----------------CAGCA--------CGCGCCGTCCCTTAAATTTATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCTTTCCTCTGCGCAGTAGTA-A-----CTCACTCGCAACGGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAATCAACTTTGTTACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCC-TTTAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium anisopliae FI-987' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC---AAAACTCCCAAACCCC---TGTGAACT-ATACCTGTC-ACTGTTGCTTCGGCGGGTACCGACCCCCCGGGAA-A-----------------CCGGGACCAGGCGCCCGCCGGGGATCCTA---GTAACA-TCTTGAATCTTCTATATAATATGGCATCTTCTGAGTGGT------GGGAAAA-AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGTCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACG-CCCCTCAAGCCCCCT--GTGGG----------TTTGGTGTTGGGGATCGGCGAAGCT--TTTTT----------------CAGCA--------CGCGCCGTCCCTTAAATTTATTGGCGGTCTCGCCGTGGCCTTTCCTCTGCGCAGTAGTA-A-----CTCACTCGCAACGGGAGCCCGGCGCGGTCCACTGCCGTAAAACCCCCCAATCAACTTTGTTACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGACTCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGCCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCCCCTCCAGGGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-1124' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCCC---TGTGAACTTATACCT---TACTGTTGCTTCGGCGGGT-CCG-CCCC--GGAA-CAGGTTCGCGAGAGCCGGCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGGGGACC-------AAAACTCTTGTATTTTTTA-CTTTT---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATA-ACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTACTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCAAGCCCC---AGCGG-----------CTTGGTGTTGGGGACCGGCGA--CCGGCG----------CTGCTTC---GGCAGG----CCCGCGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGTCTCGTCGCGGCCT--CCTCTGCGTAGTAGCACA-A------CCTCGCAACAGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACG-CCCAACTTTTTTT---AGAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-1125' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCCC---TGTGAACTTATACCT--TTACTGTTGCTTCGGCGGGT-CCG-CCCC--GGAA-CAGGTTCGCGAGAGCCGGCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGGGGACC-------AAAACTCTTGTATTTT-TA-CTTTT---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATA-ACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTACTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCAAGCCCC---AGCGG-----------CTTGGTGTTGGGGACCGGCGA--CCGGCG----------CTGCTTC---GGCAGG----CCCGCGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGTCTCGTCGCGGCCT--CCTCTGCGTAGTAGCACA-A------CCTCGCAACAGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACG-CCCAACTTTTTTT---AGAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-1170' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC----AAACTCCCAAACCCCC--TGTGAACTTATACCTGTCTACCGTTGCTTCGGCGGGTT---------------------------------------------CGCCCGCCGAGGGACCGACAAAC-AAACTCTTGTATTTC-TATCTATA---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCTCAAGCCCCCCCGGTGACGGGAA-CGGGCTTGGTGTTGGGGACCGGCCAA-CTGGTGCCCTG-----CTGCTGCCGTAGCAGGCG---CCGGGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCTCGTCGCGGCCT-CCCTCTGCGTAGTAGCACAAA------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCACCAACTTTTTT----AAAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-1172' GGAGGGATCATTATCGAGTTTA-TTTACAACTCCCAAACCCCC--TGTGAACTTATACCTGTCTACCGTTGCCTCGGCGGGCT---------------------------------------------CGCCCGCCGCGGGACCGACAAACAAAACTCTTGTATTTC-TATCTT---TGGCATGT-CTGAGTGG-----AATCACACATAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCGGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCTCAAGACCCCCCGGCGACGGGAAACGGGCTTGGTGTTGGGGACCGGCCA--CCGGTGCCCTG-----CTGCTCCTGCGGCAGGCG--CCCG-GCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCCCGTCGCGGCCT-CCCTCTGCGCAGTAGCACATG------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCACCAACTTTCTTCTTT-TAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-1173' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCCCCAATGTGAACATATACCT--TTACCGTTGCTTCGGCGGGCT-CGGCCCC--GGGAGCAGGCTCGCCTG--CCCCCCCGAGGCCTG-CGCCCGCCGGGGGACTA--AAAC-AAACTCTTCTGTATCTTGTATAATAA-GCCTGT-CTGAGTGGTATTTAA--------AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTACTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCAAGCCCC---GGCGG-----------CTTGGTGTTGGGGACCGGCGAG---GGCGC---------CTGCTCC---GGCATGCGCGCGCGCGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGTCTCGTCGCGGCCT--CCCCTGCGTAGTACCACA-A------CCTCGCAGCGGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACACCCCAACTTCTCC---AAGAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGCGAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-152' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCCCCAATGTGAACATATACCT--TTACCGTTGCTTCGGCGGGCT-CGGCCCC--GGGAGCAGGCTCGCCTG--CCCCCCCGAGGCCTG-CGCCCGCCGGGGGACTA--AAAC-AAACTCTTCTGTATCTTGTATAATAA-GCCTGT-CTGAGTGGTATTTA---------AAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTACTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCAAGCCCC---GGCGG-----------CTTGGTGTTGGGGACCGGCGA---CGGCG----------CTGCTCC---GGCA-------GCGCGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGTCTCGTCGCGGCCT--CCCCTGCGTAGTACCACA-A------CCTCGCAGCGGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACACCCCAACTTCTCC---AAGAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGCGAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-38' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC----AAACTCCCAAACCCCC--TGTGAACTTATACCTGTCTACCGTTGCTTCGGCGGGTT---------------------------------------------CGCCCGCCGAGGGACCGACAAAT-AAACTCTTGTATTTC-TATCTTTA---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCTCAAGCCCCCT--GTAACGGGAAACGGGCTTGGTGTTGGGGACCGGCCA--CTGGTGCCCTG-----CTGCTTCTGTAGCAGGCG---CCGGGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCTCGTCGCGGCCT-CCCTCTGCGTAGTAGCACAAA------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCAACAACTCTTTT----ACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-402' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC----AAACTCCCAAACCCCC--TGTGAACTTATACCTGTCTACCGTTGCTTCGGCGGGTT---------------------------------------------CGCCCGCCGAGGGACCGACAAAC-AAACTCTTGTATTTC-TATCTATA---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCTCAAGCCCCCCCGGTGACGGGAAACGGGCTTGGTGTTGGGGACCGGCCAA-CTGGTGCCCTG-----CTGCTGCCGTAGCAGGCG---CCGGGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCCCGTCGCGGCCT-CCCTCTGCGTAGTAGCACAAA------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCACCAACTTTTTT----AAAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-403' GGAGGGATCATTATCGAGTTTACTTTACAACTCCCAAACCCCC--TGTGAACTTATACCTGTCTACCGTTGCCTCGGCGGGCT---------------------------------------------CGCCCGCCGCGGGACCGACAAACAAAACTCTTGTATTTC-TATCTT---TGGCATGT-CTGAGTGG-----AATCACACATAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCGGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCTCAAGACCCCCCGGCGACGGGAAACGGGCTTGGTGTTGGGGACCGGCCAA-CCGGTGCCCTG-----CTGCTCCTGCGGCAGGCG--CCCG-GCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCCCGTTGCGGCCT-CCCTCTGCGCAGTAGCACATG------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCACCAACTTTCTTCTTT-TAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-405' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC----AAACTCCCAAACCCCC--TGTGAACTTATACCTGTCTACCGTTGCTTCGGCGGGTT---------------------------------------------CGCCCGCCGAGGGACCGACAAAC-AAACTCTTGTATTTC-TATCTATA---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATACACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA-CCCTCAAGCCCCCCCGGTGACGGGAAACGGGCTTGGTGTTGGGGACCGGCCAA-CTGGTGCCCTG-----CTGCTGCCGTAGCAGGCG---CCGGGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCTCGTCGCGGCCT-CCCTCTGCGTAGTAGCACAAA------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCACCAACTTTTTT----AAAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-698' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCCC---TGTGAACTTATACCT--TTACTGTTGCTTCGGCGGGT-CCG-CCCC--GGAA-CAGGTTCGCGAGAGCCGGCCCGGAACCAGGCGCCCGCCGGGGGACCA-------AAACTCTTGTATTTTTTA-CTTTT---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATA-ACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTACTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA-CCCTCAAGCCCC---AGCGG-----------CTTGGTGTTGGGGACCGGCGA--CCGGCG----------CTGCTTC---GGCAGG----CCCGCGCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGTCTCGTCGCGGCCT--CCTCTGCGTAGTAGCACA-A------CCTCGCAACAGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACG-CCCAACTTTTTTT---AGAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTAAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC 'Metarhizium flavoviride FI-72' GGAGGGATCATTACCGAGTTTAC-----AACTCCCAAACCC--AATGTGAACT-ATACCTGTCTACCGTTGCTTCGGCGGGTT---------------------------------------------CGCCCGCCGAGGGACCGACAAAT-AAACTCTTGTATTTC-TATCTTTA---GCATGT-CTGAGTGG-----AATCATAAACAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAAGCCCTCAAGCCCCCCCGG--------------CTTGGTGTTGGGGACCGGCCA--CCGGTGCCCTG-----CTGCTTC-GCGGCAGGCGCGCCCG-GCCGCCCCCGAAATGAATTGGCGGCCCCGTCGCGGCCT-CCCTCTGCGTAGTAGCACACA------TCTCGCAGCTGGAGCGCGGCGCGG-CCACTGCCGTAAAACGCACCAACTTTTTTTT--ACAGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATCCAAGGAGTCGTCTTCGTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGC---TTCG--GCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATACGGGGCCGGACCCGAAAGAAGGTGAACTATGCCTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGGGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTC ; END; BEGIN SETS; CHARSET its1 (CHARACTERS = 'ITS1+2 5S D3') = 14-219; CHARSET tail (CHARACTERS = 'ITS1+2 5S D3') = 605-627; CHARSET its2 (CHARACTERS = 'ITS1+2 5S D3') = 378-604; CHARSET fiveS (CHARACTERS = 'ITS1+2 5S D3') = 220-377; CHARSET D3data (CHARACTERS = 'ITS1+2 5S D3') = 628-904; CHARSET lead (CHARACTERS = 'ITS1+2 5S D3') = 1-13; END; BEGIN TREES; TITLE Tb5584; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 'Metarhizium anisopliae FI-1033', 2 'Metarhizium anisopliae FI-379', 3 'Metarhizium anisopliae FI-328', 4 'Metarhizium anisopliae FI-23', 5 'Metarhizium anisopliae FI-203', 6 'Metarhizium anisopliae FI-163', 7 'Metarhizium anisopliae FI-389', 8 'Metarhizium anisopliae FI-1156', 9 'Metarhizium anisopliae FI-1031', 10 'Metarhizium anisopliae FI-1027', 11 'Metarhizium anisopliae FI-1045', 12 'Metarhizium anisopliae FI-388', 13 'Metarhizium anisopliae FI-1091', 14 'Metarhizium anisopliae FI-1029', 15 'Metarhizium anisopliae FI-700', 16 'Metarhizium anisopliae FI-208', 17 'Metarhizium anisopliae FI-114', 18 'Metarhizium anisopliae FI-1114', 19 'Metarhizium anisopliae FI-1034', 20 'Metarhizium anisopliae FI-1042', 21 'Metarhizium anisopliae FI-147', 22 'Metarhizium anisopliae FI-1028', 23 'Metarhizium anisopliae FI-985', 24 'Metarhizium anisopliae FI-987', 25 'Metarhizium flavoviride FI-38', 26 'Metarhizium flavoviride FI-1170', 27 'Metarhizium flavoviride FI-405', 28 'Metarhizium flavoviride FI-402', 29 'Metarhizium flavoviride FI-403', 30 'Metarhizium flavoviride FI-1172', 31 'Metarhizium flavoviride FI-72', 32 'Metarhizium flavoviride FI-698', 33 'Metarhizium flavoviride FI-1125', 34 'Metarhizium flavoviride FI-1124', 35 'Metarhizium flavoviride FI-1173', 36 'Metarhizium flavoviride FI-152', 37 'Metarhizium album FI-MaF', 38 'Gliocladium sp. FI-442', 39 'Gliocladium sp. FI-380', 40 'Beauveria bassiana FI-297'; TREE Fig._1 = [&R] (40,((39,38)Gliocladium,(37,(36,35)Metarhizium_flavoviride_Type_E,(34,33,32)Metarhizium_flavoviride_var._novazealandicum,(31,(30,29)Metarhizium_flavoviride_var._minus,((28,27,26),25)Metarhizium_flavoviride_var._flavoviride),((24,(23,22))Metarhizium_anisopliae_var._acridum,((21,20)Metarhizium_anisopliae_var._lepidiotum,((19,18),(17,16),15,14,13,(12,7)Metarhizium_anisopliae_var._majus,11,10,9,8,6,5,4,3,2,1)'Metarhizium anisopliae var. anisopliae - paraphyletic grp. ')))Metarhizium)); END;