#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 18:12 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Rodman J., Soltis P., Soltis D., Sytsma K., & Karol K. 1998. Parallel evolution of glucosinolate biosynthesis inferred from congruent nuclear and plastid gene phylogenies. American Journal of Botany, 85: 997-1006. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S671] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=33; TAXLABELS Acer_rubrum Akania_bidwillii Arabidopsis_thaliana Batis_maritima Bombax_ceiba Brassica_juncea Bretschneidera_sinensis Brexia_madagascariensis Capparis_hastata Carica_papaya Clarkia_xantiana Cleome_hassleriana Coleonema_pulchellum Cupaniopsis_anacardioides Drypetes_roxburghii Euonymus_alatus Euphorbia_polychroma Floerkea_proserpinacoides Francoa_sonchifolia Geranium_sp. Gossypium_hirsutum Gyrostemon_tepperi Koeberlinia_spinosa Limnanthes_douglasii Lythrum_hyssopifolia Moringa_oleifera Passiflora_quadangularis Pentadiplandra_brazzeana Reseda_alba Salvadora_angustifolia Setchellanthus_caeruleus Tovaria_pendula Tropaeolum_majus ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3986] TITLE rbcL_and_18S; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3332; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Acer_rubrum ??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGTAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGGGTTCCGCCCGAGGAAGCCGGGGCCGCGGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGACGATGCTACAACATTGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATATGTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTACGAATCCCTCCCGCGTATTCAAAAACTTTCCAAGGCCCCCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTACGGGCGCCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGACTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCAGAAGCTATTTTTAAATCGCAGGCAGAAACTGGTGAAATCAAAGGTCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAGATGATAAAAAGGGCGGTATTTGCCAGAGAGTTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTGCGTATGTCAGGTGGAGATCATATTCACGCAGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGTGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGCATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGGGACGATTCCGTACTGCAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCAGGCGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGCGATCTTGCTCGCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTGCTGAATTGGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTCAATTTGAAGCAATGGATACTTTGTAA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CTTGTCTC??AGATTAAGCCAT?CATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAGACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAG?TTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGA-CCGGTCCGC-CTCGC--GGTGTGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTG?CCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAG?CTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGCGG-AGG-TGCCCCTCCGCAGCTATGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-?CCCTTAGATGTTCTGGGCCG?ACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGGGCGGTTC-GCTGCC-TGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGA??????????????????????????????????????????????????? Akania_bidwillii ??????????????????ACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCGGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAATGAGTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTACGAATCCCTGTTGCTTATGTTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGCAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGCGAGGGTAATGCAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAATATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCTCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGCCGGCGATCCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTTCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-ACACCCTCCACGGTC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGATAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-GGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGA??????????????????????????????????????????????????? Arabidopsis_thaliana ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGGTTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTACTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCAGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCGTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCGGTTACTAACATGTTTACCTCGATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGGCTGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAAGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCAAAATTGGGGTTATCCGCTAAAAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGTTTGTCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCACGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTATCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGGGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTGCGCGATGATTATGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCCAACCGAGTAGCTCTGGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAAGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCACATTTAACTTCCCAACCATCGATAAATTAGATGGCCAAGAGTAG????????????????????????????????????????TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACGAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTAT-GGAAGGGACGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--GGC---TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAT-GGCCTCTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTTC-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTTT---GGTGTGCATTGGTCGGCTTGTCCCTT-CGGTCGGCGATACGCTCCTGGTCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTGTGTTGGC-TTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-CATCCCTTCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTCACA--CCTTG--CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGATCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTAAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Batis_maritima ATGTCACCACAAACAGAGACTCAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAGTATCAAACCAAAGATACTGATATTTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAGGCAGGAGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGAAGATGCTACGGCATCGAAGCTGTTCTTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGTTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGCCTAGAGGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATAGCAAAACTTTCAAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTAGGATGCACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTATGGTAGAGCGGCTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAATTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTGTTTTTGTGCCGAAGCTCTTTATAAGGCACAGGCTGAAACCGGTGAAATCAAGGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAGCTGTATTTGCGAGAGAATGGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTACTTTGGCTCATTATTGCCGAGACAATGGTTTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTATTAGCTAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCATGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGAGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAACTAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCGGGTGTTCTGCCTGTCGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAACGACGTGATCTTGCTACTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATTAGATTTAACTTCCCAACTGTAGATACTATAGATAAATTAGATCCAACTAAATGTAAATAAATGAAATGTAAATTAGATGTCTAAT????????????????????????????????????????????TAAGCCATGCATGTG?AAGTATGAACTAATTCAGACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAG?TTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGCTGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATATGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGA-TCGGTCCGC-CTTTA--GGTGTGCATCGGTTGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGGTGTTGCTTTTAGGACCCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTG{AG}CGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-ATAGCTACGTGG-AGG--AACCTTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTGTCGCCGTTTA-GGCGAAGGAAGTT--GAG?CAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGG?CCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGAGCG-TTC-GTCGCT-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTA???????????????????????????????????????????????????????? Bombax_ceiba ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAGTCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCCTTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACCACATTGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATATGTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTACTTCTTATACTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTACGG{CT}CGCCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGCGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGCTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGGGCCATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGGTTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCACGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGGGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTTTAGAAGCATGTGTAAAAGCTCGTAATGAGGGACGTGACCTTGCCCGCGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCGAAGCAATGGATACTTTGTAATCCAGTAATTAGTGTTGGTTTGTTGAAT???????????????????????????????????????????GTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCGGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TCGGTACGACGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTAGGGGTGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTCAC--GGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTA-CGGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAGGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAGGCCT-ACGCT-TGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG?CCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGAATTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGCGG-AGG-TGATTCTCCGCGGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAG{CG}CAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACGGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAG?????????????????????????????????????????????? Brassica_juncea ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTAAATTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGACCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCAGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCGTATGTAGCTTACCCATTAGACCTTTTTGAAGAAGGGTCTGTTACTAACATGTTTACCTCAATTGTGGGTAACGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGGCTGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCGGCTTATACTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAGTTGGGGTTATCCGCGAAGAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGAGCTATATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCACGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTATCGGGTGGAGATCATGTTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGGGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTGCGCGATGATTATGTTGAAAAAGACCGAAGTCGTGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCAGGTGTTCTACCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGCGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAACCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCACATTTAACTTCCCAACCATCGATAAATTAGATGGCCAAGACTAG????????????????????????????????????????TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACGAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--G-T-G-CTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAT-GGCCTTTGTGCTGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACCTTGGGATGGGT-CGC-CCGGTCCGC-GTTT---GGTGAGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGTCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAAGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-CATCCCTTCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGC-GCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTCACA--CCTTGG-TCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGATCCGGTGAAGTACTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGGTTC-GCCGTC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTTTTCTAAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Bretschneidera_sinensis ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCGGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAATGAGTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATATTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGCAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCGTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGCGAGGGTAATGTAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAATATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAAGCCAGTAATTACCGTTCGTTTTATTAGT????????????????????????????????????????????TAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTCCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCTCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGCCGGCGATCCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTTCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGA?-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-ACACCCTCCACGGTC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGATAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-GACGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGG???????????????????????????????????????????????? Brexia_madagascariensis ATGTCACCACAAACCGAGACTAAAGCGAGTGTTGGATTCAAGGCTGGCGTTAAAGATTATAAATTGAATTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAAGAAGCAGGGGCGGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTCCTTATGTAGCTTATCCTTTAGACCTTTTCGAAGAAGGTTCTGTTACGAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTCTTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCCCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCGCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGGCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCGCTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCCGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCTAGAGAACTGGGCGTCCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCGAAGGCCCTACGTATGTCTGGTGGAGACCATGTTCATGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAGGGTGAAAGAGATATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAGGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCCGGAGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGTGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCATCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCTGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATACGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTC?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTGGATAAAAGGTCAACGCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGTTGATT-CATGATAACTTGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTAGTGACGGGTAACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTAC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGATGGGT-AGA-GCGGTCCGC-CATT---GGTGTGCACCTTTCGTCCCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGACTTAATTGGCCGGGT-CGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTCTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGCGG-AGG-AATCCCTCCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTACGGCCGCTTA-GGCCGAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGACTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTTTGCTGCC-GGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGG???????????????????????????????????????????????? Capparis_hastata ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCAGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCGAAGAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCCATTTATAAAGCACAGGATGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGTGAGGAAATGATCAAAAGAGCTGTATTTGCGAGAGAATTGGGAGCTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTATCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACCGAGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTGCGCGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCGCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTATAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTGGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTGCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAGATTTAACTTCCCAACCGTAGATAAATTAGATGTGTAACTAGTA?AATTAACGTTCGTTTTATTAG???????????????????????????????????????????????????????????????AAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACCAATTCGGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAAC{AG}AA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGA{CT}GCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCCTC--GCCCG-TCGCTCTGATGACT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCACCGTGCCGGCGA?GCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGGGGCCTACCATGGTGATGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGG-TCGGTCCGC-CTA{CT}---GGTGTGCACCGGCCGGCCCATCCCTT-CGGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCACTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCC{GT}-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACACCATAGGATTTCGA?CCTATTCTGTTGGCCTTCGGG?TCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCA?TCGTATTTCATA?TCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTT?CCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCA?AAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTCAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TGACCCTTCGCGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTAC--GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTC-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACG?GG??GGTCC-?CC?CC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCC??TGAACCTTATCAT?TAGAGGA??????????????????????????????????????????????????? Carica_papaya ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGGCATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATATTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAAAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTAAACTCCCAGCCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCTGAAACCGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCCGAGAATTGGGAGCTCCTATCATAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTTTGTCTGGTGGGGATCATATTCACGCTGGGACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGAGTTTGTTGAAAAAGATAGAAGCCGTGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGACGATTCCGTACTACAATTCGGTGGCGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGGCGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAGATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAATTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAGTGGATACTATTTAATCCAGTAATTACTGTTCGTTTTATTATT??????????????????????????????????????????????????????CTTGT?TCA?AGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGCGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CG?-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTCGTCCCTA-CTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGTTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGGACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATTCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAATC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTG{AG}CGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TGACCCTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GACCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAA{GT}TCCACTGAACCTTATCATTTAGA?????????????????????????????????????????????????????? Clarkia_xantiana ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAGGCCGGCGTTAAAGATTATAAACTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCAGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCCGAATCTTCTACTGGTACCTGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACTAGCCTTGATCGTTATAAAGGAAGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCGGGAGAAGAGAATCAATATATATGTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAATATGTTTACTTCTATTGAGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTGGAGGATCTGAGAATCCCTCCTGCATATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAGTTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACCATTAAACCGAAATTAGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGGCTTGATTTTACCAAGGATGATGAAAACGTCAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGATCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACTGGTGAAAT?AAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCCATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTAGCTCATTATTGCCGAGATAACGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACCGTAGTAGGGAAACTTGAAGGAGAAAGAGATATTACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCTGGTGTTTTGCCTGTGGCTTCAGGAGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAAATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGTGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCTGTAGCGAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGCGTACAAGCTCGTAATGAGGGGCGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATACGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCGGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAGTTTGAATTCCAAGCAATGGATACTTTG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGA????GGCTTT--GCTTG-CT?C?-TGATGATT-CATGATAACTCGCCGGATCGCAC-GGCCTTTGCGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTAT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG?TAATTCCAGCTCCAAT?GCGTATATTT??GTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGA-CC??TCCGC-CTTC---GGTG???ACCAGTCGGCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGACTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTCCGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGC-TTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTCTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGC?GCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGTGG-AGG-ATTTACTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-????AA?GAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTT???????GCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGA???GTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCC?TGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCG?T??-??????-??????-??????AGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGT?????????????????????????????????????????? Cleome_hassleriana ???????????????????CTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACTAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCAGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCGGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTAGCCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACCGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGCGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGCCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTATCTGGTGGAGATCATGTTCACGCGGGTACAGTAGTAGGGAAACTTGAAGGGGACAGAGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCACTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTATTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTGGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTACCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAGATTTAACTTCCCAACCATAGATAAATTAGATGTCGCAGCGGCGTACATAAATTAGA?????????????????????????????????????????????????????????CTTGTCTCA?AGA?TAA?CCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGTTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGATGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGT-CCGGTCCGC-CTTTC--GGTGTGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCCGTCCTTAACTGGACGGGT-CGTGCCTCCGGTACTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTGTGTTGACCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGTCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGACCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TGACCCTTCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTTTTTTCGTATA-GGAAAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTCACA--CCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGATCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGTGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTAAACCTTATCATTTA???????????????????????????????????????????????????????? Coleonema_pulchellum ??????????????????ACTAAAGCGAGTGTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGTAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCCGAGGAAGCGGGGGCAGCGGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACAACATTGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAACATCAATATATATGTTATGTAGCTTACCCGTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGTTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTACGAATCCCTCCCGCGTATTCTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTGTTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAATTACGGTAGGGCAGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGACTTTACCAAAGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGGGACCGTTTCTTATTTTGTGCGGAACGAATTTATAAATCGCAAGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGTCATTACTTGAATGCTACTGCAGGGACATGCGAAGAAATGATAAAAAGGGCTGTCTTTGCCAGAGAGTTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATAACTTTGGGATTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGAGTTCTGCCCGTGGCTTCCGGAGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCAGTACTACAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCAGGCGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGCGATCTTGCTCGCGAAGGTAATGAAATTATCCGGGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTGGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGCGATCAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA?????????????????????????????????????????????????????????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC-C-GGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCACCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGG?G?GCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGG-CCGGTC-GC-CTCGC--GGTGTGCACCGGCC?GCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCACCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGCGG-AGG-TATCCCTCCGTGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGGGCGGTTC-GCTGCC-TGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTA-CATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Cupaniopsis_anacardioides ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGTAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGGGTTCCGCCCGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCGGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACAACATTGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATATGTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCCTTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTACGAATCCCTCCCGCGTATTCGAAAACTTTCCAAGGCCCCCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCTGCTAAGAACTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGACTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTGTTTTGTGCAGAAGCGCTTTATAAAGCGCAGACGGAAACTGGTGAAATCAAAGGTCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATAAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAGTTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATGTTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGTGAAAGAGACATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTACCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCACATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGGGACGATTCCGTACTCCAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCGCCTGGCGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGCGATCTTGCTCGCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAATTGGCTGCTGCTTGTGAAATATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCAAGCAATGGATACCTTGTAA?????????????????????????????????????????????????????????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCGGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTAACT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCACCGAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGTCGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC-C-GGCTCT--GCCCG-TCGCTCTGACGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCAC-GTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGG-CC?GTC-GC-CTCGC--GGTGTGCACCGGTCGTCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCCGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATC?GCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGCGG-AGGGTATCCCTCCACGGCTACGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGCGGGCGGTTC-GCTGCC-TGCGAC-GTCG?GAGAAGTCCACTGAACCTTA-CATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Drypetes_roxburghii ??????????????????????????AAGTGTTGGGTTCAAGGCTGGTGTAAAAGATTATAAATTAACTTATTACACTCCTGACTATGAAACCAAATATACTGATATCTTGGCAGCATTTCGGGTAACTCCTCAACCAGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCTGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGTCTTGATCGTTATAAAGGACGATGCTACCACATCGAACCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGATCTTTTTGAAGAAGGTTCCGTTACTAATATGTTTACTTCCATTGTTGGAAATGTTTTTGGGTTCAAAGCCTTACGGGCTCTACGTCTAGAAGATTTGCGAATCCCTCCGGCGTATTGGAAGACTTTTCAAGGTCCACCTCATGGCATCCAGGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAATATGGTCGCCCCTTATTGGGTTGTACTATTAAACCTAAACTGGGGTTATCCGCTAAAAATTACGGGAGGGCGGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGGCTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCTGAAGCACTTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGCGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACCGCAGGTACATGGGAAGAAATGAGCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCGATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGCGATAATGGTTTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTATTAGCTAAGGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTCCGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCTGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCTCTGACTGAGATCTTTGGAGATGATTCTGTACTGCAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCGCCCGGTGCCGTAGCCAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGGAATGAGGGACGCGATCTTGCTCGTCAAGGTAATGAAATAATCCGTAAGGCTAGCAAATGGAGTAATGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAATATGGAAGGAGATAAAATTTGAATTCCCAGCAATGGACACTTTGTAATACACGAATTGATCCTTGTTTT?????????????????????????????????????????????????????TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCACGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTCCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCACCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAACCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTTGATTTTGGGTTGGGT-CGA-CCGGTCCGC-CTTCC--GGTGTGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTG?CCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAAAAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCAG-GACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG?CCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGCGG-AGG-CGACCCTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTCCA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-ACCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTCC-GCCGCC-GGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGG???????????????????????????????????????????????? Euonymus_alatus ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAGGCTGGCGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCTGAAGAAGCGGGGGCGGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCATATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTCGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAACGTCTTTGGTTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCCCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCGCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAATATGGTCGCCCTCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAATTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTAAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCGCTTTATAAAGCACAGACTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCCGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCTAGAGAACTGGGTGTCCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTACCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATTCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCACGGTATCCACTTTCGTGTACTAGCGAAGGCCCTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCATGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAGGGTGAAAGAGATATCACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCGGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGTGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCATCCTTGGGGAAACGCACCTGGTGCTGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCAAGCGATGGATACTTTGTAA????????????????????????????????????????????????????TACCT{CG}GTTGATCCTGCCAG{CT}AGTCATA{CT}GC{AT}TGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTT??ATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTGGATAAAAGGTCAA???????T??--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTTGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATA?AGGCCTACTATGGTATTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAATCGGCT?CCACAT?CAA????GGCAGCAGGCGCGC??ATTACCC?ATCCTGACACGGGGAGGT?GTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCAAT--GAGTCTGGT?ATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATACCGTAT?TTTAAGTTG??GCAGTT??AAAGCTCGTAGTTGGATCTAGGGTTGGGT-CGA-?CGGTCCGC-CTTTC--GGTGTGCACCTTTC--CTCGTCCCTT-?TGGCGGCGATGCGCTCCTGGTCTTAACTGAACGGGT-CGTTC-TCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATT?GCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAG{AG}G{CT}GAAAGTTGG{AG}GGCTCGAAGACGATCAGATACC{AG}TCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGT?-??TGGGTTCCGGGGGGAGT?TGG-TCGCAA??CT?AAACTT?AAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACT????A?GGGGAAACTTACCAGGT??AGACATAGTAAGGAT?GACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCT?TGGGTGGT?GTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTACGTACGCGA-AGG--A???CTCCGCGG?T-AGCT??TTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCACGGAAGTTT-GAGGCAATATGAGGTCTGTGAT-GCCCT?AGATGTTCTGGGC-?CACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTG--CCGACAGGCCCGGGT?ATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTGAACGA?GAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTAGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACT?????TCGCT-CCTACC?ATTG-AATGGTCCGGTGAAGT{AG}TTCGGATTCCGGCGACGTGGGCG????-CC????-GGCGAC-GTC{AG}CGAGAAGTCCACT?AACCTTATCATTT?GAGGA??GAG?AGTCG?AACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Euphorbia_polychroma ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAGGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCCCAACCTGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGAGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAGCTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTATAAAGGGCGATGCTACCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACCTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTGGAGGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCCAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCACGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAGGTGTGGTCGCCCCCTATTGGGCTGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAACAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGACGACGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCTGAGCCATTTTTAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACCGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGGGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACGGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTTTACTTCTTCACATTCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACATTTTCGTGTATTAGCTAAGGCATTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGTGAAAGAGAGATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTGCGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCAGGTGTTCTTCCTGTAGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCCGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTTTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTGCAAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATTAAATTTGAATTCGAAGCAATGGATACTTTGTAA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ATGCTTGTCTC??AGA?TAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAGTGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACAGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGA-CCGGTCCGC-CTTTT--GGTGTGCACCTGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTG{AT}ATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCCGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TC?CAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACG?ACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATG{CT}AG-AGG-TATCCTTCTGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCG?ACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCG?GGCGACGTGGGCGGTTC-GCTGCC-GGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGG?G?????????????????????????????????????????????? Floerkea_proserpinacoides ??????????????????????????????GTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCCGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGCCGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCGCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTTCAGGGACCCCCTCACGGTATTCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTGTTAGGATGCACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTTTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACGGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCCGAGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGTCTCATTATTGCCGCGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAACCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTCTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGTGACAGAGAGTCAACGTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTTTAACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGGGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAACGAGGGGCGTGATCTTGCTGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTCGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCACATTTGTCTTCCCAACAGTAGATGAATTAGATGTAGAGGTTAAGTAA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACGCGGGCTTT--GCTCG-TCGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATTGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAGAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG?CCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TTATC-TCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTAGGCGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGA??????????????????????????????????????????????????? Francoa_sonchifolia ??????????????????????????????GCTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAACCCAAAGACACTGATACCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCGGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATTGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAACTCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCATTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCCGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTTCGCGCTCTGCGTCTGGAGGATCTGCGAATTCCTACTGCTTATGTTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAACGTGAACTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCGATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATTAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGCTCAAAAGGGCTATATTTGCCAGAGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCATTCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGAGATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGTCGTGGTATTTATTTCACTCAAGACTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCCCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTT?????????????????????????????????????????????????????????????????????????TACTTGGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCA-CC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC????GCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGATGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCGTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGA-CCGGTCCGC--TTAC--GGTGTGAACCGATCGTCTCGTCCCTT-CTACCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGCATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGG-CTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGTGG-AGT-TGA?TCTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-ACCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGCAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGT-CGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCTGCC-GGCGAC-GTTGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Geranium_sp. ??????????????????????????TAGTGTTGGATTTAAAGCGGGTGTTAAAGACTATAAATTGACTTATTATACTCCTGATTATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCAGGGGGCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACCGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGGCTTACTAGTCTGGATCGTTACAAAGGACGCTGCTATCACATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCCGTTACTAATATGTTTACTTCCATCGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTTCGCGCTTTGCGTCTGGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATGTGAAAACTTTCCAGGGCCCGCCTCACGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCGAAATTGGGATTGTCCGCTAAGAACTACGGTCGAGCAGTTTTTGAATGTCTTCGCGGTGGACTTGATTTTACTAAAGATGATGAGAACGTGAACTCTCAACCGTTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAGGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTGTTTGCCAGAGAATTGGGGGTTCCTATCGTAATGCACGATTACTTAACGGGGGGATTCACTGCAAATACTAGCCTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGGCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGCATACACTTTCGTGTACTAGCGAAAGCCTTACGTATGTC?GGTGGAGATCATATTCACTCCGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATCACCCTGGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTTTGTTGAAAAAGACCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCTCTACCGGGCGTTTTGACTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCCGCGCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCGCCAGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCCCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGGCGTGATCTTGCTACGGAGGGTAATGCAATTATCCGTAAGGCTTGCAAGTGGAGTACTGAATTGGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAGTTTGCTGCAATGGATACTTTGTAA????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CATATGC?TGTCTCA?AGA?TAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAAC?AATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGG{CT}GCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCTTCGTGCCGGCGATGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CAG-CCGGTCCGC-CTTTT--GGTGTGCACCG?CCGCCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCA-TCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATT?TGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTT?CCAAGGATGTTTTCATTAATC?AGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGAT?CCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTATAGGACTCCGCCGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TC?CAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGA{AT}TTGTCTGGTTAATTCCGTTA?CGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACATGG-AGG-TGACCCTCAATGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GACCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTACATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAG{AC}TCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGAGGCGACGTGGGCGGTTC-GCTGCC-GGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTA???????????????????????????????????????????????????????? Gossypium_hirsutum ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAGTCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCCTTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGGCGATGCTACGACATTGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAGATCAATATATATGTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAGTCCCTACTGCTTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCGCCTCATGGCATCCAGGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGCCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGCGGGCTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGCTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTTTAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTGAATGCTACTGCAGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCCATGTGTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCACGACTACTTAACAGGTGGGTTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCACGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGGGATATAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGGCGTGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTTTCTATGCCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTTTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGACCTTGCCCGCGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGCGATCAAATTTGAATTCGAAGCAATGGATACTTTGTAATCCAGTAATTACTGTCGGTTTGTTGAAT?????????????????????????????????????????????????????GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCTTTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTCAC--GGTGAGCACCGGTCTGCTCGTCCCTA-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTTCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAGGCCT-ACGCT-TGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCGGCGGATGTTGCTTTCAGGACTCCGCCGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACACGG-AGG-TGATCCTCCGTGGCT-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCTGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAG?????????????????????????????????????????????? Gyrostemon_tepperi ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATACGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACGACATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTGGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTTTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCTCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCGAAGAACTATGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACGGGTGAAATAAAAGGGCATTATTTGAATGCGACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCGATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAACACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGGGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGACTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCGGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTATTACAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCTGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTCAAGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTAACTTCCCAACTATAGATAAATTAGATGGGCCAGTAGAGAAATTTGATTAGATGTCTCTGCTTAGTAATTACTGTTCAT???????????????????????????????????????????????????????TGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTTT-GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGATCGGCTTGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGCAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTCGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TATCCCTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CTGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAG?????????????????????????????????????????????? Koeberlinia_spinosa ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCAGGTGTTAAAGATTATAAATTGAATTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACAGGTACATGGACAACTGTCTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTATAACATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGCTTCAAAGCTCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATTTGCGAATCCCCCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAGGGTCCACCTCACGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCGAAGAACTACGGTAGGGCGGTTTATGAATGTTTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTGTTTTGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCACAGGCTGAAACGGGTGAAATCAAGGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCAAGAGAATTGGGAGTTCCTATTGTAATGCATGACTACTTAACCGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCCATGCATGCAGTTATTGATAGACAAAAGAATCATGGTATGCACTTTCGCGTACTAGCTAAAGCCTTACGTTTGTCTGGTGGAGATCATGTTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGAGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATATTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCTGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCTGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTCCTACAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATAGAGTAGCT??AGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTGTCGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAGATTTAACTTCCCAACTGTGGATAAATTAGATGTGTAA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AGATTAA?CCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTG--TCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTT{CG}TGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTAT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTC----GGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACG-TCTGTATACATTAGCATGGGATAACATTATAGGATTCTGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTG{AG}CGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTA?CGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGCGG-AGG-TGACCCTTCGCGGCT-GGCTTCTTAGAGGGACTATG?CCGCTTA-GACCACGGAAGTTT-GAGTCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGACCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATA-GCCTTG?-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGAGCGGTTC-GCCGCC-TGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTA???????????????????????????????????????????????????????? Limnanthes_douglasii ??????????????????????????AGGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAGTATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCAGGAGTTCCACCGGAGGAAGCAGGGGCCGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTATCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGC??TGCGCGCTCTACGTTTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTTCAGGGACCCCCTCATGGTATTCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTGTTAGGATGCACTATTAAACCTAAATTGGGATTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTTTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCGGAAACGGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGCTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCCGAGAATTAGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGTCTCATTATTGCCGTGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAACCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTCTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGAGAGTCAACGTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTAGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTTTAACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTTGGTGGGGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAACGAGGGGCGTGATCTTGCTGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTTGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCACATTTGTCTTCCCAACAGTAGATGAATTAGATGTAGAGGTTAAGTAA???????????????????????????????????????????????????????????????????CTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGT{CT}TGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTATTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAG{AT}TAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATTGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGG{CT}TCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTA?CATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAA{CG}CATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGA{AC}CGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAGAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGTCTGAAACTTAAAGGAATTG?CGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGACCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TAATC-TCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTAGGCGGTTC-GCCGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTT????????????????????????????????????????????????????????? Lythrum_hyssopifolia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCCGGTGTTAAAGATTATAAACTTACTTATTATACTCCTGAATATCAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGTGTTCCGCCTGAGGAAGCAGGGGCTGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACCTGGACAACTGTGTGGACCGATGGACTTACCAGCCTTGATCGTTATAAAGGAAGATGCTACCACATCGAGCCTGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATATGTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAATATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGATTCAAAGCCCTGCGAGCTCTGGCTCTGGAGGATCTGAGAATCCCTAATGCCTATATTAAAACTTTCCAAGGCCCTCCTCATGGTATCCAAGTTGAGAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTGGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTTCGTGGTGGACTTGATTTTACGAAGGATGATGAGAACGTGAACTCACAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAATCACAGGCTGAAACTGGTGAAATCAAAGGGCATTACTTAAATGCTACTGCGGGTACATGTGAAGACATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCAATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGTGGATTCACTGCAAATACTACCTTGTCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAAAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTCTATCTGGTGGAGATCATATTCACTCAGGTACTGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGAAATTACTTTAGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATGTTGAAAAAGATCG??GCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTATCTCTACCTGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTAACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTATTACAATTCGGCGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGTAATGCACCGGGTGCTGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCGTGC??AAAAGGTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAAGGTAATGAAATTATCCGCGA??CTTGCAAATGGAGTCCAGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATCAAATTTGAATTCGAAGCAATGGATACTTTGTAA?????????????????????????????????????????????????????????GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC???GGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTTGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTT--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-CAG-TCGGTCCGC-CTCT---GGTGTGCACCGATTGGCTCGTCCCTA-CTACCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGTGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCCGATCCTATTGTGTTGGCCTCCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGTGG-AGG-TACACCTCCACGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACGGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATTGCGGCGACGTGGGTGCTTC-GTCGCC-GACGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG Moringa_oleifera ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCCGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCATTGCGGGAGAAGAAAATCAATTTATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCTATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGTTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGCTCCTATCATAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTTTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGAAATTACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGCGAGGGTAATGAAATTATACGTAAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAGTGGATACTTTGTAATCCAGTAATTACCGTTCGTTTTAGTATT????????????????????????????????????????????????????????????????????TAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTACCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGG{CT}GCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTC--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACT{AT}TCGATGGTAGGATAGTTGCCTACTATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGA-CCGGTCCGC-CTAC---GGTGTGCACCGGTTGGCTCGTCCCTA-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGAATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGG?GTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAG{AG}CGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATTCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAG?CTGAAACTTAAAGGAATTG{AG}CGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TGACCCTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-G{AG}CCAAGGAAGTTT-GAGTCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCACCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCT-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTA???????????????????????????????????????????????????????? Passiflora_quadangularis ????????????????????????????GTGTTGGATTCAAGGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATAACCCCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCTGGAGTTCCCGCTGAGGAAGCGGGAGCTGCAGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACCGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTATAAAGGACGATGCTACGATATTGAACCTGTTGCTGGAGAAGAAAGTCAATTTATTGCTTATGTAGCGTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCCGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTAGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTAC???CTTTACGTCTGGAAGATTTGCGAATCCCACCTGCTTATTCTAAAACGTTCCAAGGACCGCCTCATGGCATCCAAGTTGAGAGAGATAAGTTGAACAAGTATGGTCGCCCTCTATTGGGTTGTACTATCAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAATTACGGTAGAGCTGTTTATGAGTGTCTCCGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAACGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCGGAAACTGGTGAAATTAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTATATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGAGGATTCACTGCAAATACTAGCTTGGCTCGTTATTGCCGAGATAATGGTTTACTTCTGCACATCCACCGCGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTTCGTGTATTAGCTAAGGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACCGTAGTAGGTAAACTTGAAGGGGAAAGAGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTGCGTGATGATTTTGTTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATTTATTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCGGGTGTTATTCCCGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTCTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCTGTACTACAATTCGGAGGAGGCACTTTAGGGCACCCTTGGGGAAATGCACCTGGTGCCGTCGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAGGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTCGTGAGGGTAATGAAATTATCCGTTCAGCTGCCAAATGGAGTCCTGAACTGGCTGCTGCGTGTGAAGTATGGAAGGAGATTAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AGA?TAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAAACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTATC-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TCGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCTTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACTTTGGGATGGGT-CGA-CCGGTCCGC-CTTTC--GGTGTGCACCGGTTGCCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATTGGCGGATGTTACTTTTAGGACTCCGCCAG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTC-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTATGCGG-AGG-TGACCCTTCGCGGCC-AGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCTTCCA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCTGCC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTA???????????????????????????????????????????????????????? Pentadiplandra_brazzeana ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGGGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAGGAAGCGGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGATCCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGTTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTATACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACAATTAAACCTAAATTGGGGTTATCTGCGAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCACTTTTTAAAGCACAGGCTGAAACGGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGAGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTCTGTCTGGTGGCGATCATATTCACGCAGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGGGAGTCTACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTATACCCGTGGCTTCGGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGGGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAGATTTAACTTCCCAACTGTAGATAAGTTAGATTTGTAATTACCGTTCATTTTATTAT??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TATGTAAGTATGAACTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCTCTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TATCCTTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCATC-CGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAG?????????????????????????????????????????????? Reseda_alba ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAATGACTCCTCAACCTGGGGTTCCACCTGAAGAAGCAGGAGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCGTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCGGTTACTAACATGTTTACTTCAATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGTGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAGGGCCCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGGCGTCCCCTATTAGGATGTACGATTAAACCTAAATTGGGCTTATCAGCAAAGAACTACGGTAGAGCTGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTATTTATAAATCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACCGCGGGTACATGTGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTTTTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACCGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGGATGCACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTCTGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACAGGGACATCACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGAGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTTTACCGGGTGTTCTGCCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACATCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTTGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTTGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATCAAATTTAATTTCCCAACTATAGATAAATTAGATGTCCCAGCTGCGTAATTAGCGTTTCATTTGTTTTATTAT????????????????????????????????????????????????????????????????????TGTGTAAGTATGAACAAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-AC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCAACACGGGCTCT--GCCCG-TTGTTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATTGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTCA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGT-CCGGTCGGC-CTAT---GGCATGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGATCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TACCCCTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGTCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAATGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-TGCGAC-GTCGCGAGAAGTCCATTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAG?????????????????????????????????????????????? Salvadora_angustifolia ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTCGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAGGATACTGACATTTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAGGCAGGGGCTGCGGTAGCTGTCGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTATGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCTGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCTTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAACGTATTTGGTTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGCCTAGAGGATTTGCGAATCCCTCCTGCTTATAGTAAAACTTTCCTGGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGTCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCGAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTTTACGCGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCTCAACCATTTATGCGTTGGAGAGGCCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCTCTTTATAAAGCACAGGCTGAAACGGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGAGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTATTTAACAGGGGGATTCACCGCGAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCATATCCACCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTAT?CACTTTCGTGTATTAACCAAAGCGTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGATAGAGAGTCAACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTATGCCGGGTGTTATACCTGTGGCTTCAGGGGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCCTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATGCCGTACTACAATTTGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCGAATCGAGTAGCCCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAAGGACGTGATCTTGCTGTTGAGGGTAATGAAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATTCGATTTAACTTCCCAACTGTAGATAAATTAGATGTCTAACGT??????????????????????????????????????????????????????????????????????ATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAATTCAGACGGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-?C-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTTT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATATGGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTC--AAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGCCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCATGATGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-ATAGCTACGTGG-AGG--AATCTTCC?CGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGTTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACG????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Setchellanthus_caeruleus ?????????????CAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTTAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCCGAGGAAGCGGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAGCCCGTTCCTGGAGAAGACAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAATATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTTAAAGCTCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATACTAAAACTTTCCAAGGACCACCGCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAATAAGTATGGCCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGTAGAGCGGTTTATGAATGTCTACGCGGTGGACTTGATTTTACAAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACGGGCGAAATCAAGGGGCACTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGTGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCTAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGGGATAATGGTTTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATGCATTTCCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTCTGTCTGGTGGAGACCATATTCACGCTGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGACCGAGAGTCAACTTTGGGTTTTGTTGATTTATTACGTGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAAACGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTTTCTATACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCGGGAGGTATTCATGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTCCTACAATTCGGTGGAGGAACATTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCCCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTGTAGAGGGTAATGAAATTATTCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAGCTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAGATTAGATTTAACTTTGACACAGTTGATAAATTAGATCAGGTAAAATAAGATAAATTGAATTAGTAGATACC???????????????????????????????????????????????????TCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACTAGTTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTGC-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACTCGGGCTCT--GCCCG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCGTCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTAGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCATC--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTCT---GGTGAGCACCGGTCGGCTCGTCCCTT-CTGCCGGCGAAACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTTACGCTCTGGATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTCCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGGTGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGGGAGG-TACCCCTCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTCA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTCTATA-ACCTTGG-CCGGCAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-CTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGG?GACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-GGCGAC-GTCGCGA?AAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGA??????????????????????????????????????????????????? Tovaria_pendula ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTATAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAGTAACTCCTCAACCCGGAGTTCCACCTGAAGAAGCAGGGGCTGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACCGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCACATCGAACCCGTTCCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAGGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGCCTAGAGGATCTGCGAATCCCTCCTGCTTATTCTAAAACTTTCCAAGGACCACCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGACGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCGAAGAACTACGGTAGAGCAGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAGAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACGGGTGAAATCAAAGGACATTATTTGAATGCTACTGCGGGTACATGCGAAGAAATGATCAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGTTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCACCGTGCAATGCATGCTGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTCCGTGTACTAGCTAAAGCCTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACGCGGGTACAGTAGTGGGTAAACTTGAAGGTGACAGAGAGTCAACCTTGGGTTTTGTTGATTTACTACGCGATGATTATATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGTATCTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTCTGCCCGTGGCTTCTGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTACTACAATTCGGTGGAGGAACTCTAGGCCACCCTTGGGGAAATGCACCAGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCAGTCGAGGGTAATGAAATTATCCGTGAGGCTAGCAAATGGAGTCCTGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAGGAAATCAAATTTAACTTCCCAACTGTAGATACATTAGATGCCTAGGCTTAGTAATTACCGTTCGTTTTATTAG???????????????????????????????????????????????GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGA?CTAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATTT-GC-TACTCGGATA?CCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCGACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGACGCGGGCTCA--GCCCG-ATGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAC-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTAA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGATGGGT-CGG-CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTCGTCCCTA-CTGTCGGCGATACGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-TCGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCACAGGATTTCGGTCCTATTGTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCTGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATG?CCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-TATCC-TCCACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTA-GGCCAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTATATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTCAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGGCGACGTGGGCGGTTC-GCCGCC-TGCGAC-TTTGCGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGA??????????????????????????????????????????????????? Tropaeolum_majus ??????????????????????????AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCGGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCAGCATTCCGAATGTCTCCTCAACCCGGAGTTCCAGCTGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTTCTACTGGTACATGGACAACTGTGTGGACTGATGGGCTTACCAGCCTTGATCGTTACAAAGGACGATGCTACCAGATCGAGCCCGTTGCTGGAGAAGAAAATCAATATATTGCTTATGTAGCTTACCCCTTAGACCTTTTTGAAGAAGGTTCTGTTACTAACATGTTTACTTCCATTGTGGGTAATGTATTTGGGTTCAAAGCCCTGCGCGCTCTACGTCTAGAGGATCTACGAATCCCTCCTGCTTATGTTAAAACTTTCCAGGGACCGCCTCATGGTATCCAAGTTGAAAGAGATAAATTGAACAAGTATGGCCGTCCCCTATTAGGATGTACTATTAAACCTAAATTGGGGTTATCCGCTAAGAACTACGGCAGAGCCGTTTATGAATGTCTACGTGGTGGACTTGATTTTACCAAAGATGATGAAAATGTGAACTCCCAACCATTTATGCGTTGGAGAGACCGTTTCTTATTTTGTGCCGAAGCAATTTATAAAGCACAGGCTGAAACAGGTGAAATCAAAGGGCATTATTTGAATGCTACTGCAGGTACATGCGAAGAAATGATGAAAAGGGCTGTATTTGCCAGAGAATTGGGAGTTCCTATCGTAATGCATGACTACTTAACAGGGGGATTCACCGCAAATACTAGCTTGGCTCATTATTGCCGAGATAATGGTCTACTTCTTCACATCCATCGTGCAATGCATGCAGTTATTGATAGACAGAAGAATCATGGTATACACTTTCGTGTACTAGCTAAAGCTTTACGTATGTCTGGTGGAGATCATATTCACTCGGGTACAGTAGTAGGTAAACTTGAAGGAGAAAGAGACATTACTTTGGGCTTTGTTGATTTACTACGTGATGATTTTATTGAAAAAGATCGAAGCCGCGGCATTTTTTTCACTCAAGATTGGGTCTCTCTACCAGGTGTTTTGCCCGTGGCTTCCGGGGGTATTCACGTTTGGCATATGCCTGCTTTGACCGAGATCTTTGGAGATGATTCCGTCCTACAATTCGGTGGAGGAACTTTAGGACACCCTTGGGGAAATGCACCGGGTGCCGTAGCTAATCGAGTAGCTCTAGAAGCATGTGTACAAGCTCGTAATGAGGGACGTGATCTTGCTAGCGAGGGTAATGCAATTATCCGCGAGGCTAGCAAATGGAGTCCGGAACTAGCTGCTGCTTGTGAAGTATGGAAAGAGATCAAATTTGAATTCCCAGCAATGGATACTTTGTAA????????????????????????????????????????????????????TACTTGGTTGATCCTGCCAGTACTCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTGTAAGTATGAACAAATTCAGACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTGTTTGATGGTATCT-TC-TACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCAACAAA-CCCCAACTTCT-GGAAGGGATGCATTTATTAGATAAAAGGTCGAC????GCTTT--GCCTG-TTGCTCTGATGATT-CATGATAACTCGACGGATCGCAA-GGCCATCGTGCCGGCGACGCATCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCATGGTGGTGACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG-CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTA--GAGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGA-GGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGT-TG--CCGGTCCGC-CTAT---GGTGTGCACCGGTCGGCTTGTCCCTT-CTGCCGG-GTTTCGCTCCTGTGCTTAATTGGCCGGGT-CGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCT-ACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGC-GAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG-CACCTTATGAGAAATCAAAGTT-TTTGGGTTCCGGGGGAGGTATGG-TCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG-CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAA-CTAGCTACGTGG-AGG-ACATCCTCTACGGCC-GGCTTCTTAGAGGGACCCTTGCCTTTTA-GGCAAAGGAAGTTT-GAGGCAATAACAGGTCTGTGAT-GCCCTTAGATGTTCTGGGGCGCACGCGCGCTACACTGATGTATTCAACGAGTTTATA-GCCTTGG-CCGACAGGCCCGGGTAATCTTT-GAAA-TTTCATCGTGATGGGGATAGATCATTGCAATTGTTGGTCTTAAACGAGGAATTCCTAGTAAGC-GCGAGTCATCAGCTCGCGTTGACTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCT-CCTACCGATTG-AATGGTCCGGTGAAGTGTTCGGATCGCGCCGACGTTGGCGGTTC-GCTGCT-GGCGAC-GTCGTGAGAAGTCCACTGAACCTTATCATTTAGAGGAAGGAGAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTG ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = rbcL_and_18S) = N: 1-3332; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = rbcL_and_18S) = N: 1-3332; END; BEGIN ASSUMPTIONS; WTSET * CURRENT = 1: 1-3332 ; WTSET CURRENT = 1: 1-3332 ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb5778; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Cupaniopsis_anacardioides, 2 Passiflora_quadangularis, 3 Euphorbia_polychroma, 4 Geranium_sp., 5 Lythrum_hyssopifolia, 6 Clarkia_xantiana, 7 Acer_rubrum, 8 Bombax_ceiba, 9 Gossypium_hirsutum, 10 Drypetes_roxburghii, 11 Akania_bidwillii, 12 Bretschneidera_sinensis, 13 Moringa_oleifera, 14 Carica_papaya, 15 Tropaeolum_majus, 16 Floerkea_proserpinacoides, 17 Limnanthes_douglasii, 18 Setchellanthus_caeruleus, 19 Batis_maritima, 20 Koeberlinia_spinosa, 21 Tovaria_pendula, 22 Capparis_hastata, 23 Cleome_hassleriana, 24 Brassica_juncea, 25 Arabidopsis_thaliana, 26 Gyrostemon_tepperi, 27 Reseda_alba, 28 Pentadiplandra_brazzeana, 29 Coleonema_pulchellum, 30 Francoa_sonchifolia, 31 Brexia_madagascariensis, 32 Euonymus_alatus, 33 Salvadora_angustifolia; TREE PAUP_4 = [&R] ((((((((((((((25,24),23),22),(21,28)),(27,26)),(20,(19,33))),18),(17,16)),((15,(12,11)),(14,13))),((9,8),((7,1),29))),((6,5),(4,30))),(32,31)),(10,2)),3); TREE PAUP_3 = [&R] (((((((((((((((25,24),23),22),(21,28)),(27,26)),(20,(19,33))),18),(17,16)),(14,13)),(15,(12,11))),((9,8),((7,1),29))),((6,5),(4,30))),(32,31)),(10,2)),3); TREE PAUP_2 = [&R] ((((((((((((((25,24),23),22),(27,26)),(21,28)),(20,(19,33))),18),(17,16)),((15,(12,11)),(14,13))),((9,8),((7,1),29))),((6,5),(4,30))),(32,31)),(10,2)),3); TREE Fig._4 = [&R] (((((((((((((((25,24)Brassicaceae_sensu_strictu,23),22),(27,26)),(21,28))core_Capparales,(20,(19,33))),18),(17,16)Limnanthaceae),(14,13)),(15,(12,11)))Brassicales_sensu_APG.1998,((9,8)Malvales,((7,1),29)Sapindales)),((6,5)Myrtales,(4,30))),(32,31)Celastrales),(10,2)),3); END;