#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on January 27, 2020; 3:52 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Ronquist F., & Liljeblad J. 2001. Evolution of the gall wasp-host plant association. Evolution, 55(12): 2503-2522. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S791] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=41; TAXLABELS Andricus_quercusradicis Antistrophus_lygodesmiaepisum Asiocynips_lugubris Asiocynips_pannucea Aulacidea_phlomica Aulacidea_tragopogonis Aulacidea_verticillica Aylax_papaveris Barbotinia_oraniensis Biorhiza_pallida Cecconia_valerianellae Ceroptres_clavicornis Diastrophus_turgidus Diplolepis_rosae Eschatocerus_acaciae Euceroptres_montanus Gonaspis_potentillae Hedickiana_levantina Himalocynips_vigintilis Ibalia_rufipes Iraella_luteipes Isocolus_rogenhoferi Liposthenes_glechomae Liposthenes_kerneri Neaylax_verbenaca Neuroterus_numismalis Panteliella_fedtschenkoi Paramblynotus_zonatus Parnips_nigripes Pediaspis_aceris Periclistus_brandtii Phanacis_centaureae Phanacis_hypochoeridis Phanacis_phlomidis Plagiotrochus_quercusilicis Rhodus_oriundus Synergus_crassicornis Synophromorpha_rubi Timaspis_phoenixopodos Vetustia_investigata Xestophanes_potentillae ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M193] TITLE 'Total_evidence (Fig. 3b)'; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=175; FORMAT DATATYPE=Standard SYMBOLS= "a b c d e f g h i j k l m n o p" MISSING=- GAP= ?; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Andricus_quercusradicis a{ab}aaaacaab{ab}abcaccaabaaaababcabb{ab}baaabbbaaa{ab}a{bc}baaaadbbb-bbabbbabababaaaabba{bc}b{ab}aaaabbacaaabbaaaaa{ab}abaaba{ab}aaabababbabaabbabbaababaa{ab}cbcabbbbbacba{ab}abbba-abbbbbbaabaabbabfab{ce}{ab}baaaa Antistrophus_lygodesmiaepisum b-ababcaaaa?abaababaaaabbabbaaabaaaaabacaaaabab???aababbbbbbaacbaaaaaaaaaccbaabbbabcbababbbacaaaabaabbaaacbaaaaaaaaabbaaaabaaaaaabbcbaabb-bcabaaabbcaaaaaaaaabca????aagacbbcaaa Asiocynips_lugubris aaaaaabaaabaacac???????????aa??b???a????????cb????bbbacabacbbaab?a??adaaaacbabaa?abdbaaabcbaabaaa????baabaab-aa??????b?a?aaa?baaa{ab}aaab?babbcaaaaab?????aaa?abb?b????a??????b?a? Asiocynips_pannucea aaaaaaaaaabaacaa?aaaaba?b?b????b???aa?a?????bb????a?bacab?cbbaabaa??adaaaacaab?aaa?dcaaabbbacbaaa????baabaab-aa??????b?a?aaa?baaaaaaaa?babbbaaaaab?????aaa?abb?a????a??????b?a? Aulacidea_phlomica aaaaaaaaaaaaabaa???????????????b????????????aa????abbabababbbaaaaa??aaaaaa?baabab?a{ab}?aaabbcabaaaa???a???bbaabaa?????bb?a?abbaaaaabaaaabbbbbbabbaaa?{bc}???aab?abb?b????adkacaaaaa? Aulacidea_tragopogonis aaaaaaaaaaaaabaabaacaaabbabaaaabaaaaaaaaaaaabab???abbabababbaaaaaaaaaaaaaacbaaaaaaaaaaaabbcabaaaabaaabaaabaabaaaaaaabbaaaabaaaaaababaabbbbabaabaabbbaaaaabaabbaa????aajacbbaaaa Aulacidea_verticillica aaaaaaaaaaaaabaa????????????a???????????????aa????a?babababbbaaa?a??aaaaaacbbabaaabcbaaabbcbbaaaa???a???acaa?aa?????bb?a?aba?aaaabbbaaabbbababaaaa?????aab?aa??a????adhaaabaaa? Aylax_papaveris abaaaacaaabaababbabaaaabaababaabbaabacaaaaaacaabaacbbabababbaaaaaaaaadaaaacbaabababaaaaabbaabaaaabaabbaaaaaaaaaaaababbabaabaabaaabbcabbbbbacaabaaaba-baaaaaaabbaaabbablaabbaaaa Barbotinia_oraniensis b-ababaaaaa?abaaaacaaaaaaabbaaabaaabacaaaaaacaabaacbbabababbbaabaaaaaaaaaacbaabaaabaaaaabbbaaaaaabaabbaaaababaaaaaaabbaaaabaaaaaabbbabbbbbabaaaababcabaaaabaaabbaabbablaaabaaaa Biorhiza_pallida abaaaadbacbbbcaccacaaabaaabcabbabbbabcbbbacacbaabadbbb-bbabbbabbbabbababbaabcaaaabbabaaabbaaaaababaababbaabaaabbabaaabbbbaabacaabcbcaabbbaacbaaaaaaa-abbbbbaaacaabaabfab{de}{ab}{bc}aaaa Cecconia_valerianellae b-ababaaaaaaabaa????????????b???????????????bab??abbbababbbbaacaaa??aaaaaccbaabbaabccababbcabaaaa????baaabbaaaa??????b?aaabaaaaaabbcbaabb-acabba?a?c?a?aab?aa??a????aefaaababa? Ceroptres_clavicornis b-b-baaabaaaacacbaacababbbbabaabaaaaaaaaabbbaaa???babababaabaaaaaaaaaabaaacbaabaaabbbaaabaaaaaaaacaaabaabababaabababbbaaaabbbaaaaabaabbbbaaaaababbbcbabaabbaabbb????afab---a-?a Diastrophus_turgidus abb-bababaaaacb-ba-cbaaababbababaaaaabaaaaaabbbabaaabaaabaabcaaaaaaaaaaabbabcabbaababaaabbaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaabbaaaabbbaaaabbcaabbbaabaaaaaabcaaaaaabaabcaaabaacdacabcaaa Diplolepis_rosae aaaaaadaaababcaccaacaaaaaababbbbbbaabcaaaacacbbaabdabb-bbacbbaabbabbbcabaacbabaabaabcaaabbaaabaaaaaabaabaaab-bbaaababbaabaaaaaabbbababbbbaacbaaaaaba-abaaaaaaaba????acbbdbcaaaa Eschatocerus_acaciae aaaabadba-babcaacaacaaabaabab-bba?bab-a---cabbcbabdbb--bbbcbaaabbabbbca-aacb-baab--dcb-abcbacbba-aaaba--aabb-b-baabaab-a-aaaabaaabbdb--ab-bcaaaab-ba-aba-aa?abcaababagobcbbdaaa Euceroptres_montanus abaaaaaaaaaaaac-baaaaaaababaaaabaaaaaaaaaaaacaaabaabbabaaabaaaa?aaaaaaaaaacaaabaaaaaaaaabaaaaaaaabaabaaaaaaaaaaaaaaabbaaaabbaaabaaaaababaaacbbaaabbbaaaaaaaaaacaaaaaafab---c-cb Gonaspis_potentillae b-b-baaabaaaabb-ba-cbaaababbababaaaaabaaaaaacbbabaaabaaabaabcaaaaaaaaaaaababcabaaabaaaaabbaaaaaaacaabbaaaaaaaaaaaaabbbaaaabbbaababbcaabbbaababaaaaba-aaaaabaabcaaabaaccbcbbcaaa Hedickiana_levantina b-ababaaaaaaaaaa?????a??babab??????b???a????aabaaaabbababbbbaaaaaa??aaaaabcbaabbaabcbababbbabaaaa???bbaaabaaaaa??????b?aaabaaaaaabbcaabbbabcabaaab??aa?aab?aa??a????adhacbbaaa? Himalocynips_vigintilis aaaaaadaacbbacb-cac????aaab????b???a?c???aaadb????abbaabbaabbbaabb??abbabaabbabbabbaab-bbbaaabaabba?baabaaaaaaba??aa?baa?baaacaaabbcba-bb-abbaaaa-?a-a?aba?aa??a???????????b?a? Ibalia_rufipes aaaaaaaaaaaaaac-aaaaaaaaaaaa??aaaaaaaaaaaaaabaa{ab}abaaaab-aabaaaaa-aaaaaaaaaaabaaaa-aaaaaaaaaabbabaaaa-aaaaaaaaaa-a---aaaaaaaaacaa---ababaaaabaaaaaaaa-aaaaaa??aaaaaaaa--b---{abc}-ca Iraella_luteipes abaaaadaaabaabaababbaaabaababaabbaabacaaaaaaca{ab}???cbbabababbaaabbaaaaaaaaacbaaaababbaababcbacaaaabaabbbaaaaaaaaaaababbaaaaaaacaaabbcabbbbbabaabaaaba-aaaaaaaaaca????ablacaaaaaa Isocolus_rogenhoferi abaaaabaaaaaabaabaabaaabbbbaaaabaaaaaaaaaaaababbaaabbabababbaaaaaaaaaaaaaacaaaaabaaacaaabbcabaaaabaaabaaabaabaaaaaaabaaaaabaaabaabacaabbabbbaaaaabbbaaaaabaabbaaaaabaaiaaabaaaa Liposthenes_glechomae abaaaadaaaababaccacaaaaababbabbbaaaaabaabaaababbaaaabaaabaabcaaaaaaaabaaaabbcabbaababaaabbcabaaaabaabbbaaaaaaaaaaaaabaaaaabaaabaabbcbabbb-acabbaaabcaaaaaaaaabcaaaaaadeadbbaaaa Liposthenes_kerneri aaaabacaaaaaabab????????????????????????????bba???a?baaabaabaaaaaa??aaaaaabbbabbaababaaabbcabaaaa????baaaaaaaaa??????b?b?abaaaaaabbcbabbb-ababbaaa???a?aaa?aab?b????adeaaababa? Neaylax_verbenaca b-ababaaaaaaaaaabaaaaaabbabaaaabaaabaaaaaaaaaa{ab}???abbaaabbbbaaaaaaaaaaaaaacbaabbaabacababb{bc}abaaaabaabbbaabaaaaaaaaaabbaaaabaaaaaabbcaabbbaababaaabba-aaaabaaabba????adhaaababaa Neuroterus_numismalis aaaabadbacbbbcaccacaaabaaabcbbbabbbabcbcbacadba???dabb-abacbbabababbababbaabcbaaabadcaaabcaaabbaaaaababbaabaab-babbaabbbbaabacaaacbcaabbaaacaaaaaaaa-abbbabbaaaa????bfabdaca{ab}aa Panteliella_fedtschenkoi aaaaaadaaabaacaa??b?aaa????a??aba?aa????????caa???b?babababbbaca?a??aaaaabcbaabababcaaaab{bc}cbbaaba???bb?abbaa?????aa????a?aba?aaaacbcbabbb-acaaaa?b?????aaabaabca????adkadabaaaa Paramblynotus_zonatus abaaaaaaacaaaaaabaaaaaaaaaaabbabaaaaabaaaaaaba{ab}baaaaaabaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa--aaaaaaaaaabaaacaabaa-b-aabaaaaaa-abaaaabaaaaaaaabbbbaa-abaaaaaaacaaaaaaaaabaaa???a--b---d-ca Parnips_nigripes b-aaaaaaaaaaabaa???????????????b????????????bbbbaaabbbbaaababaaa?-??aaaaaacbaabaaaacbaaabbcaaaaaa?a??aabaaaaaaaa?????a?aaaba?aabaaaaababaaacbbaaab???-?aa??aab?b????abla---a-cb Pediaspis_aceris aaaaaacababbacb-cabaaaaaaabbbbbbbbaabcbaaa{ac}acbababbbbaa?babbababbbbaababbaabbabbabbaab-bbbaaabaabbaababbaaaaaabaaaaabbaabbaaabaaabbcaabbbaacbaaaaaba-abababaaacaaabbbhpb{de}abaaaa Periclistus_brandtii b-b-baaaaaaaacacbbacababbbbabbabaaaaaaaaababaababaaabababaabbaaaaaaaabbaaacbaabaaabbbaaabbcabaaaacbbabaabaaaaaabbbabbbaaaabbbaaaaabaabbbabaaaabbbbbcbaaaabaabbbbbaaaacbb---a-ba Phanacis_centaureae aaaaaacaaabaacaaaaacababbababaabbbaaaaaaaaaabbb???abbacabacbaaabbaaaadaaaacbabaaaabccaaabcbacbbaaaaabbaabaaaaabaaababbaaaabaabaaaaababbbbaabbaaaaaba-aaaaabaaaca????aaiacaaaaaa Phanacis_hypochoeridis aaabbaaaaabaababbabbaaabbababaababaaaaaaaabacab???abbacabacbaaaabaaaadaaabcbabbaaabcbaaabcbacbaaaaaabbabbaaaaaaaaababbaaaabaabaaaabbabbbbbacbaaaaabaaaaabaaaaaacaa??aanacbbaaaa Phanacis_phlomidis aaaaaacaaabaacaa???????????ab??b???a????????bb????a?bacabacbaaab?a??adaaabcbabaa?abdcaaabcbacbbaa????baabaab-aa??????b?a?aa???a?aaaaab?bbbabbaaaaa?????aaa?a?b?b????adkacaaaaa? Plagiotrochus_quercusilicis aaaaaaaaabbabcabcaabaaaaaabcabbabbaabcbaaabacaaaabdabb-abacbaabbbabaaaabbabbcaaabbbbbaaabc{ab}aabaabbaababbaabaabbbabba?babbaaaabaaacbcaabbbaacbaaaaaaa-aba-abbabcaabbabfabdbbaaaa Rhodus_oriundus b-abaaaaaaaaaaaa????????????a??????????a????babaaaa?bababbbbaaaaaa??aaaaabcbaabbbabcbababbcabaaaa????baaacaaaab??????b?aaabaaabaabbcbbabb-bcabaaaa?caa?aab?aab?a????adhabbbaaa? Synergus_crassicornis b-b-baaaaaaaacacbbacababbababbabaaaaaaaaababcbaabbcabababababaaaaaaaabbaaacaaaaaaabbbaaabacabaaaacbbabaabaaabaabbbabbaaaaabbbaaaaabaabbbaaaaaaabbbbcbaaaabaabbabbaaaafab---a-ba Synophromorpha_rubi b-b-aaaabaaaacb-baababaabbbbbbabaaaaaaaaababaababaaabaaabaabaaaaaaaaaabaaaabcaaaaabbbaaabbaaaaaaacaaabaabaaabaabaaabbbaaaabbbaaaabbcaabbbbaaaabbbbbcbaaaabaabbabbaaaaccb---c-ba Timaspis_phoenixopodos aaaaaacaaabaacabaabbaaabaababaababaaaaaaaaaacbbaabcabacabacabaabbaaaadaaaacbabbaaabbbaaabcbaabbaaaaabbbbaaaaabaaaababbaaaabaabaaaaabababbaacbaaaaaba-abaaaaaabcaaaabaamacbbaaaa Vetustia_investigata aaaaaabaaaaaabab???????????aa??b????????????ba????abbababbbbbaaa?a??aaaaabcbbababa?bbaaabbcbbaaba???bbabbbaabaa??????b?a?aba?abaaabaab?bbbacabaaab?{bc}???aaa?aab?a????adkaaabaaa? Xestophanes_potentillae b-b-aaaabaaaabb-ba-bbaaababbababaaaaaaaaababbababaaabaaabaabababaaaaaabaaaabcabaaabcbaaabbaaaaaaabaabbbabaaabaaaaaabbbaaaabbbaaaaabbaabbbaaaaaabaabcbaaaaabaabcaaabaacdacbbaaaa ; END; BEGIN ASSUMPTIONS; WTSET * CURRENT = 1: 1-175 ; WTSET CURRENT = 1: 1-175 ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb6042; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Ibalia_rufipes, 2 Paramblynotus_zonatus, 3 Parnips_nigripes, 4 Euceroptres_montanus, 5 Biorhiza_pallida, 6 Neuroterus_numismalis, 7 Andricus_quercusradicis, 8 Plagiotrochus_quercusilicis, 9 Pediaspis_aceris, 10 Himalocynips_vigintilis, 11 Diplolepis_rosae, 12 Eschatocerus_acaciae, 13 Asiocynips_pannucea, 14 Asiocynips_lugubris, 15 Phanacis_phlomidis, 16 Phanacis_centaureae, 17 Phanacis_hypochoeridis, 18 Timaspis_phoenixopodos, 19 Iraella_luteipes, 20 Aylax_papaveris, 21 Barbotinia_oraniensis, 22 Panteliella_fedtschenkoi, 23 Vetustia_investigata, 24 Aulacidea_verticillica, 25 Aulacidea_phlomica, 26 Aulacidea_tragopogonis, 27 Isocolus_rogenhoferi, 28 Neaylax_verbenaca, 29 Hedickiana_levantina, 30 Rhodus_oriundus, 31 Antistrophus_lygodesmiaepisum, 32 Cecconia_valerianellae, 33 Liposthenes_kerneri, 34 Liposthenes_glechomae, 35 Gonaspis_potentillae, 36 Diastrophus_turgidus, 37 Xestophanes_potentillae, 38 Synophromorpha_rubi, 39 Ceroptres_clavicornis, 40 Periclistus_brandtii, 41 Synergus_crassicornis; TREE Fig._3b = [&R] (1,(2,((4,3)Figitidae,((((((((41,40),39),38),37),(35,36)),(34,33)),(((((32,31),30),29),28),(((27,26),25),(24,(23,22))))),(21,(20,(19,((18,(17,(16,(15,(14,13))))),((12,11),((10,9),(8,(7,(6,5))))))))))Cynipidae))); END;