#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on May 07, 2021; 1:05 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Binder M., & Bresinsky A. 2002. Retiboletus, a new genus for a species-complex in the Boletaceae producing retipolides. Feddes Repertorium, 113(1-2): 30-40. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S847] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=42; TAXLABELS Boletus_aereus Boletus_appendiculatus Boletus_calopus Boletus_coniferarum Boletus_edulis_Be2 Boletus_fechtneri Boletus_radicans Boletus_reticulatus Chalciporus_amarellus Chalciporus_piperatus Coniophora_puteana Fistulinella_viscida Phyllorus_pelletieri Retiboletus_flavoniger_RH7189 Retiboletus_flavoniger_RH7247 Retiboletus_griseus Retiboletus_nigerrimus Retiboletus_ornatipes_11 Retiboletus_ornatipes_186 Retiboletus_ornatipes_201 Retiboletus_ornatipes_215 Retiboletus_ornatipes_219 Retiboletus_ornatipes_5 Retiboletus_ornatipes_94 Retiboletus_retipes_116 Retiboletus_retipes_161 Retiboletus_retipes_22 Retiboletus_retipes_57 Retiboletus_retipes_93 Retiboletus_retipes_96 Retiboletus_retipes_Japan1 Retiboletus_retipes_Japan2 Retiboletus_retipes_Japan3 Retiboletus_retipes_RH7567 Retiboletus_retipes_U11914 Suillus_cavipes Suillus_luteus Tylopilus_felleus Tylopilus_indecisus Tylopilus_sp204 Xerocomus_illudens Xerocomus_subtomentosus ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M297] TITLE Retiboletus; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=925; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Boletus_aereus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTC-TT-CGGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCG-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGC--GGGGATCAACCTT-GCTTTC-TCGCTGGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAACGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCGGCGG--TCGGGACTGAAGAA--CTCAGCACG-CCTCG-CGGT------------------------GCGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTCGAGATCTCTGTCATGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGTGTCTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Boletus_appendiculatus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTCGAATCTGGCAGTC-CTT-GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTTGACTAGGGGATCAACCTT-GCTT-C-TCGCTGGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCAGTCACCGTACAAGGGTGAGGGGAACGTGGCACTCCTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCGGTGG--TTGGGACTGAGGAG--CTCAGCACGG-CTTCTT-G-CTT---------------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT--AAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGACGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACGAT Boletus_calopus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTT--CGGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACATGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCCTCGCGGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTACTTCCCGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGTGAGGGGAACGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTCTCG-TCGTATGCGGCGC--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGGATTT--GGTTT-----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGTGCGCAACGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGAGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTGGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Boletus_coniferarum TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTC-GGCCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCCGCC-GGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTACTTCCCGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAGGGGAACGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTCTCG-TCGTATGCGGCGC--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTC--GGTTT----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGTGCGCAACGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Boletus_edulis_Be2 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTT--GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCG-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGC--GGGGATCAACCTT-GCTT---TCGCTGGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAACGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCGGCGG--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTC--GGCTT----------------------GCGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC-AAA-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTCGAGATCTCTGTCATGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Boletus_fechtneri TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCCTGG---CTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCCTCGCTGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTACTTCCCGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCGTACAAGGGCGAGAGGAACGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCAGTGG--TCAGGACTGAGGAGTGCTCAGCACGG-CTTC-----TTC-G---TT--------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGACGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Boletus_radicans TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTC-TTT-GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCCGCC-GGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTACTTCCCGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGACGAGGGGAACGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTCTCG-TCGCATGCGGCGC--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTC--GGTTT----------------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGG--CAAACCCGAGCGCGCAACGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCATGGAGGGCATCGACGCCTGGAC-CCGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Boletus_reticulatus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTT--GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCG-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCG-GTCGGC--GGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAACGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCGGCGG--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACG-CCTCGC-GGT------------------------GCGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGG--CAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTCGAGATCTCTGTCATGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-C-GAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Chalciporus_amarellus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAACGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTT-CGGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTTTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATCGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCC-GGGGATCAACCTT-GCTTT--TCGCTGGGCGTATTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGTCGTACAAGGGCGGAGGGAACGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCGAGGG--TCGGGACTGAAGAA--CTCAGCACCG-CTCG-CGGTCT----------------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGCGCGAAACGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTAATAGGGGCGAAAGACTA-TCGAACCAT Chalciporus_piperatus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTT-CGGCCGTCCGAGTTGTAATCTAAAGAAGCGTTTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGGGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATCGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCC-GGGAATCAACCTT-GCT-TT-TCGCTGGGCGTATTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGTCGTACAAGGGCGGAGGGAACGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGCGATGG--TCGGGACTGAAGAA--CTCAGCACGG--CTCT--GCTT----------------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGCGCGAAACGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Coniophora_puteana -AACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTCT-GGCC-GTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGCTTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAATGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGG-A-TCCCA-GTGCTTTGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTTAGCT-TGAGATCAGCCTA-GCTCTT-TTGCTTGGTGTATTCTCTTGTTG-ACGGGTCAGCA-TCAATTTTGGCTGCCGGATAAAGGCAGAGGGAACGTGGCACCTTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTTT-G-TTGTATACGGTGA--CTGGGATTGAGGAA--CTCAGTACGACCTTCCGGGTTT-GGGGCTTCGGCCTAC-ATTTCGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCCGCGAGTGTTTGGGTGTTTAAAACCCGAGCGCGTAATCAAAGTGAAAGTTGGGATCCCTGTCGTGGGGAGCACTGACGCCCGGAC-CTGAA---CTTCTGTGACGGCTCTGCGGTAGAGCGTGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGG----------------------------- Fistulinella_viscida TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCACATTTTGAATCATG--GTCGTC-TGA--GTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGGACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCT-GGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGGA-TCAGTTTCGGTCGCCATACAAGGGCGAGGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGTATGTGGTGG--TAGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTCA-TGCTT----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACTCGGGCGCGAAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Phyllorus_pelletieri TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTTAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTCATGGTCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACGACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATGGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCCGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTTA-TCGCTGGGCGCATTTCTTGGTCGGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGTCGTATAATGGCGGAGGGAACGTGGCACTTCTAGGAG-TGTGTTATAGCCTTCGG-TCGTATGCGTCGG-TAGGGGACTGAGGAA--CTCGGCACGACCTTCACGGGTCT---------------------GTGTCTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTCGGGTGGT-AAAACTCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGAGCATCGACGCCCGGAC-CAGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_flavoniger_RH7189 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCATTT-GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTGTGTGATGCACTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGACC-AGGGATCAACCTT-GCTTTC-TCGCTGGGTGTACTTCCTGGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAATGTGGCACTCTCAGGGG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGGGTTTGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTC--GGTCTT---------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_flavoniger_RH7247 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCATTT-GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTGTGTGATGCACTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGACC-AGGGATCAACCTT-GCTTTC-TCGCTGGGTGTACTTCCTGGT-GGACGGGTAAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAATGTGGCACTCTCAGGGG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGGGTTTGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTC--GGTCTT---------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_griseus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTT-GCGGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTCTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCCGTC-AGGGATCAACCTT-GCTTCG-TCGCTTGGTGTACTTCCTGGT-GGATGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCTGTACAAGGGCGAAGGGAACGTGGCACTCTTAGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCAGTGG--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCAC--ATT----------------------CA-TTTT--GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT--AAACCCAAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_nigerrimus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGACGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCCTTGGAGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAAAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTCGGTGTATTTCCTGGT-GAATGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCCTACAAGGGCGAAGG-AAGGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGG-TTTGGGACTGAGGAA--CTCAGCATGG------GTGCTTGC-----------CACCTT---GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTCGGGTGGT--AAACCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_11 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTT--GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAATTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCGGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCCTAAGCGACCCCTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_186 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTTG--GCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAAAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCCGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_201 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTT--GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAAAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_215 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTTG-G-CTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAAAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCGGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_219 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTT--GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAAAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCACCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_5 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTT--GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCGGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_ornatipes_94 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTT--GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCGGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_116 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTTT-GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCCA-GGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTACTTCCTGGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCTTAAGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGGC-TTCA-GGTTT----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAATGTTTGGGTGG--CAAACTCGGGCGCGCAATGAAAATGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_161 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTT--TGGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAAAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_22 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTT-TGACCATCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCAAGTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCTACCTAGGGATCAACCTTTGCAATC-TAGCTGGGTGTATTTCCTTGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGCCATACAAGGGTTAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCATGACCTT--GTGTTT----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGA--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTAAGT--CTTTGACGAAGGATTTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_57 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTTT-GACCATCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTACTTCCTGGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCTTAAGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTCA--GGTTT---------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACTCGGGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_93 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTTT-GGCT-GTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCGGTCACGTCGGCC-AGGGATCAACCTT-GCT-TC-TCGCTGGGTGTATTTCCTAGTC-AACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGGTCGCCATACAAGGGCAAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGC-----G-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGTAC-AATTT------------------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_96 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTT-TGACCATCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCAAGTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCTACCTAGGGATCAACCTTTGCAATC-TAGCTGGGTGTATTTCCTTGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGCCATACAAGGGTTAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCATGACCTT--GTGTTT----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGA--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTAAGT--CTTTGACGAAGGATTTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_Japan1 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTTT-GACCATCCGAGTTGTAATCTAAAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGATAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCAAGTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCTAC-AAGGGATCAACCTTTGCAATC-TAGCTGGGTGTATTTCCTTGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGCCATACAAGGGCTTAAGGAATGTAGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAAACTTTTG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCATAGACCCTCCTGGTTTT--------------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTCTGCGAGTGTTTGGGTGGA--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTAAGT--CTTTGACAAAGGATTTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_Japan2 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTTT-GACCATCCGAGTTGTAATCTAAAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGATAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCAAGTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCTAC-AAGGGATCAACCTTTGCAATC-TAGCTGGGTGTATTTCCTTGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGCCATACAAGGGCTTAAGGAATGTAGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAAACTTTTG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCATAGACCCTCCTGGTTTT--------------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTCTGCGAGTGTTTGGGTGGA--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTAAGT--CTTTGACAAAGGATTTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_Japan3 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTTT-GACCATCCGAGTTGTAATCTAAAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGATAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCAAGTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCAAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAAAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCTAC-AAGGGATCAACCTT-TGCAATCTAGCTGGGTGTATTTCCTTGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGCCATACAAGGGCTTAAGGAATGTAGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAAACTTTTG-TCGGATGTGGTGG--TTGGGACTGAGGAA--CTCAGCATAGAC--CC---TCCTGGTT-TT--------------GTGCTCAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTCTGCGAGTGTTTGGGTGGA-AAA-CTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTAAGT--CTTTGACAAAGGATTTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_RH7567 TAACAGGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGTGGTCTTTT-GACCATCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCAAGTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCTACCTAGGGATCAACCTTTGCAATC-TAACTGGGTGTATTTCCTTGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGCCATACAAGGGTAAAGGGAATGTGGCACTCTTGGGGG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCAGATGTGGTGG--TTGGGACTAAGGAA--CTCAGCATGACCTT---GTGTTT---------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGA--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CTAAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Retiboletus_retipes_U11914 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAATTT-GA-TCTGGCGG-CTCTT--GTCG-CCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTCCC-CCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTGGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCCA-GGGATCAACCTT-GCTTC--TCGCTGGGTGTACTTCCTGGT-GGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCTTAAGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGG--TGGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTCA-GGTTT----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGG--CAAACTCGGGCGCGCAATGAAAGTGAACGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Suillus_cavipes TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTTTCGGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTTTCCTGGAACGGAACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTCCCA-GTGCTGTGTGATGCGCTTTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATAGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGG-AAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGAGGTCAGTCGCGTCGTCC-GGGGATCAGCCTC-GCTCTT-TTGCTTGGCGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTTGATCGTCGGAAAATGGCTCGAGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGACTCGGG-TCGAATACGACGG--TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGACCTT-AGGGT-TCGGGGCTTCGGCTCACGTCAACGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACCCGCATGCGAGTGTTTGGGCGTTTAAAACCCGAGCGCGTAATTAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAG---CTTCTGCAAAGGATCTGCGGTAGAGCATGTGAGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Suillus_luteus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAACCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCTTTACGGTCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTATAAGTTTCCTGGAATGGAACGTCGTAGAGGGTGACAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTCCCA-GGGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATAGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCC-GGGGATCAGCCTT-GCTCTT-TTGCTCGGCGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCGGTTTCGATCGTCGGAGAATGGCTCGAGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGACTCGGG-TCGAATACGACGC--TCGGGACCGAGGAA--CTCAGCACGACCTTCACCGGTTCGGAGCTTCGGCTCACGTTAACGTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACTCGCGTGCGAGTGTTTGGGCGATTAAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCACCGACGCCCGGAC-CCGAG---CTTCTGCGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCGTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Tylopilus_felleus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCCTCT-GGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTTTTCCAGCGCTGGGCCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACT-CCA-GTGCATCGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCC-GGGGATCAACCTT-GCTTTCATCGCTGGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGGAGGGAATGTGGCACTCTTCGGAG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGGG-TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGG-CTTC--GTGTCT---------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC--AAACTCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CGGAGT--CTTTGACGATGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Tylopilus_indecisus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCCTTGTGGCCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTTTTCCAGCGCTGGGCCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACG-CCA-GTGCATCGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAACGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCGGCC-GGGGATCAACCTT-GCTTTCACCGCTCGGTGTACTTCCTGGTCG-ACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAATGTGGCACTCTTCGGCG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGCGGG-TCGGGACTGAGGAA--CTCAGCACGATCTC--GTGTCC----------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGC-AAA-CTCGAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CGGAGT--CTTTGACGATGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Tylopilus_sp204 TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCAGTCTT-GCGGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACAAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTATGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCACGTCCGCC-AGGGATCAACCTT-GCTTCG-TCGCTTGGTGTACTTCCTGGT-GGATGGGTCAGCA-TCAGTTTCGGTCGCCGTACAAGGGCGAAGGGAACGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTTTCG-TCGGATGCGGTGG--TGGGGACTGAGGAA--CTCAGCAC-A--TTCA----TTTT--------------------GTGCTTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGT-AAA-CCCAAGCGCGCAATGAAAGTGAAAGTTGAGACCTCTGTCGTGGAGGGCATCGACGCCCGGAC-CTGAGT--CTTTGACGAAGGATCTGCGGTAGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Xerocomus_illudens TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCATTT-GGCTGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCTGCCA-GGGATCAACCTT-GCTTTA-TCGCTGGGTGCATTTCTTGGTCGGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGTCGTAGAATGGTAGAGGGAATGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCC-CTCGATCGTATGCGTCGG--TGGGGACTGAGGAA--CTCGGCACGACCTTCA---------------------CTGGTCTGTGTCTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGG--AAAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCATGGAGAGCATCGACGCCCGGAC-CCGAGT--CTTTGACAAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Xerocomus_subtomentosus TAACAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAATTTTGAATCTGGCGGTCGTTCTGGTCGTCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGCGTCTTCC-GCGCTGGACCGTGTACAAGTCTCCTGGAAGGGAGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGG-ACTACCA-GTGCTATGTGATGCGCTCTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACAGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGCTGAAAGGGAAACGCTTGATGTCAGTCGCGTCCGCC-AGGGATCAACCTT-GCTT-CATCGCTGGGTGCATTTCTTGGTCGGACGGGTCAGCA-TCAGTTTCGATCGTCGTAGAATGGTCGAGGGAACGTGGCACTCTTCGGGG-TGTGTTATAGCCTTTGA-TCGTATGCGTCGG--TGGGGACTGAGGAA--CTCGGCACGACCTTC-GAGTTT----------------------GTGTCTAGGATGCTGGCATAATGGCCTTAAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCCTGCGAGTGTTTGGGTGGA--AAACTCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTCGAGACCTCTGTCATGGAGAGCATCGACGCCCGGAC-CCGAGT--CTTTGACAAAGGATCTGCGGTAGAGCATGCATGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTA-TAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT ; END; BEGIN TREES; TITLE Tb6176; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Boletus_reticulatus, 2 Retiboletus_retipes_116, 3 Retiboletus_retipes_Japan3, 4 Boletus_fechtneri, 5 Tylopilus_indecisus, 6 Retiboletus_ornatipes_186, 7 Phyllorus_pelletieri, 8 Retiboletus_retipes_161, 9 Boletus_edulis_Be2, 10 Retiboletus_ornatipes_201, 11 Retiboletus_ornatipes_94, 12 Tylopilus_sp204, 13 Retiboletus_ornatipes_5, 14 Retiboletus_retipes_57, 15 Retiboletus_ornatipes_11, 16 Suillus_luteus, 17 Retiboletus_ornatipes_219, 18 Tylopilus_felleus, 19 Retiboletus_retipes_RH7567, 20 Retiboletus_retipes_Japan1, 21 Retiboletus_retipes_Japan2, 22 Retiboletus_ornatipes_215, 23 Chalciporus_piperatus, 24 Boletus_appendiculatus, 25 Boletus_aereus, 26 Chalciporus_amarellus, 27 Retiboletus_griseus, 28 Boletus_calopus, 29 Retiboletus_nigerrimus, 30 Xerocomus_subtomentosus, 31 Retiboletus_retipes_22, 32 Retiboletus_retipes_96, 33 Retiboletus_flavoniger_RH7189, 34 Retiboletus_flavoniger_RH7247, 35 Boletus_coniferarum, 36 Fistulinella_viscida, 37 Retiboletus_retipes_93, 38 Coniophora_puteana, 39 Suillus_cavipes, 40 Xerocomus_illudens, 41 Boletus_radicans, 42 Retiboletus_retipes_U11914; TREE Maxlikelihood = [&R] (23,(((((((((((22,(15,(13,11),37)),17,(10,8,6)),29),(12,27)),(((((21,3),20),(19,(32,31))),14),(2,42))),(34,33))Retiboletus,((18,5),(7,(40,30)),36)),((9,(1,25)),(41,(35,28)))),(4,24)),((16,39),38)),26)); END;