#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 26, 2021; 19:53 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Muraosa Y., Morimoto K., Sano A., Nishimura K., & Hatai K. 2009. A new peronosporomycete, Halioticida noduliformans gen. et sp. nov., isolated from white nodules in the abalone Haliotis spp. from Japan. Mycoscience, 50(2): 106-115. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S9946] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=36; TAXLABELS Achlya_bisexualis Albugo_candida Aphanomyces_piscicida Aplanopsis_spinosa Apodachlya_brachynema Atkinsiella_dubia Brevilegnia_megasperma Calyptralegnia_achlyoides Chattonella_marina Dictyuchus_monosporus Halioticida_noduliformans_NJM0447 Halioticida_noduliformans_NJM0451 Halioticida_noduliformans_NJM0462 Halioticida_noduliformans_NJM0631 Haliphthoros_milfordensis Haliphthoros_sp_NJM0140 Haliphthoros_sp_NJM0143 Halocrusticida_baliensis Halocrusticida_panulirata Halocrusticida_parasitica Lagenidium_callinectes Lagenidium_chthamalophilum Lagenidium_myophilum Lagenidium_thermophilum Leptolegnia_caudata Paraperonospora_leptosperma Peronophythora_litchi Phytophthora_infestans Plectospira_myriandra Pythiopsis_cymosa Pythium_monospermum Saprolegnia_ferax Sapromyces_elongatus Sclerospora_graminicola Scoliolegnia_asterophora Thraustotheca_clavata ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4529] TITLE LSU_rRNA; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=741; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Achlya_bisexualis AGTAACGGCGAGTGAAGCGG-AAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGTTTT-------ACATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGATTTGGGATAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCTCAGATT-GTCTATGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAA-CTGTTGAAAGGGAACCGTAACATGTC--CAGTGTTG--TATCTTGTGCATATTTCATTAGTG-GAGC-------------------------------------------------------------AATT--ACTGGTGCCCTGTGCATGAGTGTGACGTCAAAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTT-AGCAAGGAGGTGCGT-----CACTTTT-----GTGTCAGTTATACCTT-GTTAT-CTAGTAGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTTATAGA---GTATATTGTTGTCTCGTTATTATATC-TGTTTGGATAGCTTG-CTATGCTGATGGACTATAGTGGCGATT-GATGATGGTATTAA-CTTTTTGCTGTT Albugo_candida AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTGAAATCTCCGCACAAGT---TTTGTGTGGCGAATTGTAGTCTATAGAAGC-GATGTCAGCATAGCTGCTCTAGTCAAGTTCCTT---GGAAAAGGACAGCATGGAGGGTTATACTCCCGTCATTGCTGGAGCA-TGCTGTGTGTAC-GACACGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAAGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAAGCGAATCGTATC--CAGTGTCTATAATCCGCAACATATTACAATGATGTGTCTTTGCTTTCC-GC--GTGTAGGTAGTAGCCTT---GGTTGCACCTTGCGTGGA-TTG-GTTGAGACATATCGTTGCCCTGTGTTGTGGTGGGACGTCAAAGTCAGTTTGTACGTCGCAGGAAATGATTGACGAGGAAGATAGGTT-TGCTGCTTGC---AGCGTTCCATTATATCCTTATCGA-TGTCT-GCTGTGACGGA-GACTGAGGTGTCT----TTAACATGCTCTCGAG---TCTATTAGACATTCACTTGGTTGAG--TGCGTAGATAGCTTG-CTATGTACGTGTTTATACAGGGTGATT-GTGTTTGGTAGTAA-CTTGTTGCTGTT Aphanomyces_piscicida AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCACGC----------AAGTGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGACCTGGGACAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATGGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCAGGTT-GTCTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--TAGTGTT---TATCCTATGCATATTTCATTGGCGGTTGC-------------------------------------------------------------AAAATTGCTGGTGCCCTGTGCATGGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTT--AAATTGCGGGAGATGGGT-AGGGAGGAGGTGCGT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTACAGCTC-TCTGC-CTAGTAGCCGTGGTTAA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTT-TGGG---GTCTGCTGTTGTCTCGTTTTAGTGAT-TGTCTGGATAGCTTG-CTATGCTGGTGATACCTGA-GGCGATT-GATAATGGTAGTAA-CCT-CCGCTGTT Aplanopsis_spinosa AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGT--------TTACATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGATCTGGGAAAAGTCCCT{CT}---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCTCAGATT-GTCTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTC{CG}AGT{CT}GT{CT}{CT}GGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--CAGTGTTG--TATCCTATGCATATTTCATTGGCGGAG---------------------------------------------------------------TAATTTGCTGGTGCCCTGTGCATGGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTT-AGTGAGGAGGTGCGT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTATACCTC-GCTAT-CTAGTTGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCCCTGGGG----TTCAGTGCTGCCTCGTTTTGGTGAC-TGCTTGGATAGCTTG-CTATGTCTGTGGTTAATCAGGGCGATT-GGTGGTGCTGAAAA-CCT-CTGCTGTT Apodachlya_brachynema AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCTGTGCTAGT---TTAGCATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCACAGCGACCTGGGACAAGTCTCTT---GGAAGAGAGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCAGGTCTGCTTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGCACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAATCGTATCGTTTC--CAGTGTCT--TATCCTTTGCATATTTCATTGGCGGATGTGGGTGTGTAGTGTGCTTGTACTAGCAGTTCATT---CTGCAGTCTGCGTTCTACGCTGCTTATATTTGCTGGTGCCCTGTGCATTGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTTGTACGCTGCGGGAGATGGTT-GTCGAGGAGGTATTTT-GAACACATTTG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atkinsiella_dubia AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCTATGCTAGT---TTAGCATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCACAGTCATTTGGGACAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCAGATG-ACTTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAATCGTATCGTTTC--CAGTGTCT--TATCCTTTGCATACTTCATTGGCGAAC---------------------------------------------------------------TTGTTTGCTGGTGCCCTGTGCATTGGTGTGACGTCAAACTCAGTTTGTATGCTGCGGGAAATGGTT-ATTGAGGAGGTACTT-----TACTTC-----GGTAAACGTTATAGCTCGATAA--CTAGTAGTCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTTTGAAG----TCTTTTTGGGTCTCGTTTGAATAAT-TGTTTGGATAGCTTG-CTATGCTTGCGGTTTTTTTGGGCGATT-GATGCGAATTGTAA-CTTCCTGCTGTT Brevilegnia_megasperma AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATACTTTT-----G-TATGGCGAATTGTAGTCTATAGAAGCG-CTATCAGCATAGCAATATGGGATAAGTCCCTT---GGAAAAGGGTAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCCCAGGTT-GTCTATGTGTAC-GATACGTTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTAACATATC--CAGTGTTG--TATCTCTTATATATTTCACTAGTA-CAGC-------------------------------------------------------------AATGC-ACTGGTGCCCTGTATAGGAGTGTGACGTCAAAGTCAGTTTGTATATTGCGGGAGATGGTT-TGTAAGGAGGTGTGT-----CACTTTT-----GTGTCAGTTATACCTT-ATAAA-CTAGTTGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTTATCGA---GTCTATGTGTATCTCGTTGTTATACT-TGTTTGGATAGCTTG-CTATGCTAATGAACTATAATGGCGATT-GATATATGTAGTTA-CTTGTTGCTGTT Calyptralegnia_achlyoides AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGT--------TTACATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGATCTGGGAAAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCAGATT-GTCTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--CAGTGTTT--AATCCTATGCATATTTCATTGGCGGAG---------------------------------------------------------------TAATTTGCTGGTGCCCTGTGCATGGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTT-AGTAAGAAGGTGCGT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTATATCTT-GCTAT-CTAGTTGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACACGCCCTGGGG----TTCAGTAGTGTCTCGTTTTGGTGAC-TGCTTGGATAGCTTG-CTATGTCTGTGGTTAATCAGGGCGATG-GATGCTATTGAAAA-CCT-CTGCTGTT Chattonella_marina AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCATGTTGTAAATCTGGATGAGGAT---TCCTCGTCCCGAATTGTAGTCTAGAGATGC-GTGCTCAGC-TACTCTCCAGGGCTAAGTCTGTTTGTGAAAGACAGCATCATGGACGGTGATAATCCGGTTCTTGCCTTGGAT-GTTGTAGCGTCTTGAGCCGTCCTCAACGAGTCGAGTTGCTTGGGATTGCAGCTCTAAGCGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGGGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAATAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAAGCGAATGAAGTCAGTGTTGCTCTTTGTTCTCTGCATCCTCCCTGCGGGGAT------------------------------------------------------------------------TGTGTATCGAGGACTTTGAGCTTGTCAGGATGAGTTC-TCTGCCGCGGGATATGGTTTGTGAGCTGGATGCTTCTGCTGAACTC---ACTCTCTCTGTCGTGGCTTGGACTG-AGGTTCCATCTTGCCGTTGCCTG-----CTT----GTTACTCTCCTGTTGC--TGTTTCTGTCCTACTGCTTGCAGTGTTCGGTTGCAGTGATTGGACTGTGCAAGT-TATGCATGCAAGGTCAGGATCCTGACGAAAGGCTTTATTT---- Dictyuchus_monosporus AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATATCTTT-----GATATGGCGAATTGTAGTCTATAGAAGCGATTATCAGCATAGCAATATGGGAAAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCCCAGGTT-GTCTATGTGTAC-GATACGTTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCAAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTAACATGTC--CAGTGTTG--TATCTCTTATATATTTCATTAGTA-CAGC-------------------------------------------------------------AATGC-ACTGGTGCCCTGTATAAGAGTGTGACGTCAAAGTCAGTTTGTATATTGCGGGAGATGGTT-AGTAAGGAGGTGCGT-----CACTTTT-----GTGTCAGTTATACCTT-ATTAT-CTAGTAGCCGTGGTAGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTTTTCAA---GTCTATGTTTGTCTCGTTGTTCTATT-TGTTTGGATAGCTTG-CTATGCTAATGAACTAGAGTAGCGATT-GATAGATATAGTAA-CTTGTTGCTGTT Halioticida_noduliformans_NJM0447 AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATAACTTT---TAGTTGTGGCGAATTGTAGTCTAATGAAGCTGTTGTCAGCATCGTTATCTGGGTCAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTCCCTGGATA-ATGTTTGTGTAC-GACACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGGATCGTTTC--CAGTGTTTTTAATCCTTGGTATATTCCAGTGGGGAATGGTGTTGTTGATAT--GTTTTGGTATCAGTTTATT---CTGTGCCGGATGTGT--TGATGATGTTGTTTGCTGCTGCACTGTGCCTTGGTGTGACGTCATAGTCAGTTTGTATCTCGTGGGAAATGATC-ATTGAGGAGGTAGTC--TAGCATTT----ATGTTAGATGTTATATCTTGGTGA--TTAGTAGTCATGGGTGA-GACTGAGGGACCT----ACAACATGCAATAAGGG-TATTGATGGGATCTTGTTTGACATAAT--TTTAGGACAGCTTGTCTGTGCTTGAGTTTTTGTTGGATAAC--TTTTCTGTTGACAA-CCT-TCGCTGTT Halioticida_noduliformans_NJM0451 AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATAACTTT---TAGTTGTGGCGAATTGTAGTCTAATGAAGCTGTTGTCAGCATCGTTATCTGGGTCAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTCCCTGGATA-ATGTTTGTGTAC-GACACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGGATCGTTTC--CAGTGTTTTTAATCCTTGGTATATTCCAGTGGGGAATGGTGTTGTTGATAT--GTTTTGGTATCAGTTTATT---CTGTGCCGGATGTGT--TGATGATGTTGTTTGCTGCTGCACTGTGCCTTGGTGTGACGTCATAGTCAGTTTGTATCTCGTGGGAAATGATC-ATTGAGGAGGTAGTC--TAGCATTT----ATGTTAGATGTTATATCTTGGTGA--TTAGTAGTCATGGGTGA-GACTGAGGGACCT----ACAACATGCAATAAGGG-TATTGATGGGATCTTGTTTGACATAAT--TTTAGGACAGCTTGTCTGTGCTTGAGTTTTTGTTGGATAAC--TTTTCTGTTGACAA-CCT-TCGCTGTT Halioticida_noduliformans_NJM0462 AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATAACTTT---TAGTTGTGGCGAATTGTAGTCTAATGAAGCTGTTGTCAGCATCGTTATCTGGGTCAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTCCCTGGATA-ATGTTTGTGTAC-GACACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGGATCGTTTC--CAGTGTTTTTAATCCTTGGTATATTCCAGTGGGGAATGGTGTTGTTGATAT--GTTTTGGTATCAGTTTATT---CTGTGCCGGATGTGT--TGATGATGTTGTTTGCTGCTGCACTGTGCCTTGGTGTGACGTCATAGTCAGTTTGTATCTCGTGGGAAATGATC-ATTGAGGAGGTAGTC--TAGCATTT----ATGTTAGATGTTATATCTTGGTGA--TTAGTAGTCATGGGTGA-GACTGAGGGACCT----ACAACATGCAATAAGGG-TATTGATGGGATCTTGTTTGACATAAT--TTTAGGACAGCTTGTCTGTGCTTGAGTTTTTGTTGGATAAC--TTTTCTGTTGACAA-CCT-TCGCTGTT Halioticida_noduliformans_NJM0631 AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATAACTTT---TAGTTGTGGCGAATTGTAGTCTAATGAAGCTGTTGTCAGCATCGTTATCTGGGTCAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTCCCTGGATA-ATGTTTGTGTAC-GACACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGGATCGTTTC--CAGTGTTTTTAATCCTTGGTATATTCCAGTGGGGAATGGTGTTGTTGATAT--GTTTTGGTATCAGTTTATT---CTGTGCCGGATGTGT--TGATGATGTTGTTTGCTGCTGCACTGTGCCTTGGTGTGACGTCATAGTCAGTTTGTATCTCGTGGGAAATGATC-ATTGAGGAGGTAGTC--TAGCATTT----ATGTTAGATGTTATATCTTGGTGA--TTAGTAGTCATGAGTGA-GACTGAGGGACCT----ACAACATGCAATAAGGG-TATTGATGGGATCTTGTTTGACATAAT--TTTAGGACAGCTTGTCTGTGCTTGAGTTTTTGTTGGATAAC--TTTTCTGTTGACAA-CCT-TCGCTGT- Haliphthoros_milfordensis -GTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAATCTTAAAATCTCTATGGCTTTGAGTAGTCATGGCGAATTGTAGTCTAAAGAAACTGTTGTCAGCAATGTTGTGCGGGTCAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTACCTGTATA-ACGTT-GCGTAC-GATACGTTTTCGTAGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGCATCGTTTC--CAGTGTA---AATCTTGAGCATATTTCATTGATGTATGCTTGCAGGAGCGC--CTTCAAGTTTTACTTTGG---------------GTGTT-TTTTGCAGGTGTTTGTCAGTGCCCTGTGCTTGAGTGTGATGTCAGAGTCAGTTTGTATTCCGTGGGAAATGGTC-ACTGGGGAGGTAGCT---GC----------TTGCAG-TATTATATCCCGGTGT--CTAGTAGTCATGGGAGAAGACTGAGGAAC-T---TACAACATGCAATTAAG--TACTTGCTTGATTTC-TGTTGGCCATT-TGTCTGGACAGCTTG-CTGTGCTTGTGAATGTGTTGATGGAA--ATTTGGGTGAGCAA-CTT-ACGCTGTT Haliphthoros_sp_NJM0140 AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAATCTTAAAATCTCTATGGTTTTGAATAATCATGGCGAATTGTAGTCTAAAGAAACTGTTGTCAGCAATGTTGTGTGGGTCAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTACCTGTATA-ACGTT-GCGTAC-GATACGTTTTCGTAGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGCATTGTTTC--CAGTGTA---AATCTTGAGCATATTTCATCGATGTATGCTTGCAGGAGCGC--TTTGGAGTTTTACTTTGG---------------GCGTT-TGTTGCAGGTGTTTGTTGGTGCCCTGTGCTCGAGTGTGATGTCAGAGTCAGTTTGTATTCCGTGGGAAATGGTC-ATTGGGGAGGTAGCT---GC----------TTGCAG-TGTTATATCCTGGTGT--CTAGTAGTCATGGGAGAAGACTGAGGAAC-T---TACAACATGCAATGAAG--TACTGATTCGATTTC-TGTTGGCCATT-TGTTTGGACAGCTTG-CTGTGTTAATGAATGTGTTGATGGAA--GTTTGGGTTGGCAA-CTT-GTGCTGTT Haliphthoros_sp_NJM0143 AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAATCTTAAAATCTCTATGGTTTTGATTAATCATGGCGAATTGTAGTCTAAAGAAACTGTTGTCAGCAATGTTGTGTGGGTCAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTACCTGTATA-ACGTT-GCGTAC-GATACGTTTTCGTAGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGCATCGTTTC--CAGTGTA---AATCTGGAGCATATTTCATTGATGAATGCTAGTATTTGTGC--TTTGGAGTAGTATTCTGTA---CA-CTTCT--TGTGCT-TGTTGCTGGTGTTTGTCGGTGCCCTGTGCTCTGGTGTGATGTCATAGTCAGTTTGTATTCCGTGGGAAATGGTC-ATTGAGGAGGTAGCT---GC----------TTGCAG-TGTTATATCTTGATGT--CTAGTAGTCATGGGAGAAGACTGAGGAACGT---TACAACATGCAATGAAG--TACTTGCTTGACTTC-TGTTGGCCATT-CGCTTGGACAGCTTG-CTGTGTTGGTGGATGTGTTGGCGGAA--GTTTGAGTAAGCAA-CTT-GTGCTGTT Halocrusticida_baliensis AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAATCTTAAAATCTCCATGTTCTTGATTGAATATGGCGAATTGTAGTCTATAGAAGCTGTTGTCAGCAATGTTGTGTGGGTCAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTACCTGTATA-ACGTT-GCGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTTTC--CAGTGTAT--AATCTTGTACATATTTCATTGATGAATTGGGATATGTGTAT--GTTATGATATTGGTTTATC---CT-CATCTGATGTACA-TGTTGTTTTGATTTGTTGGTGCCCTGTGTATGAGTGTGATGTCAAAGTCAGTTTGTATTCCGTGGGAAATGGTC-ATAAAGGAGGTAGCT---ATTATTTTCGGATGGTAG-TGTTATATCTTTATGT--CTAGTAGTCATGGGAGAAGACTGAGGAACTTGAACACAACACGCACTATAG--TATATATGGGATTTTATGTTTGATAAT--GTTTTGACAGCTTG-CTGTGATGATGT-TATTTGAGTATAA--AGT-GACTGTGTAG-CTA-TTGCTGTT Halocrusticida_panulirata AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAATCTTAAAATCTCCATGTTCTTGATTGAATATGGCGAATTGTAGTCTATAGAAGCTGTTGTCAGCAATGTTGTGTGGGTCAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTACCTGTATA-ACGTT-GCGTAC-GATACGTTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTTTC--CAGTGTAT--AATCTTGTACATATTTCATTGATGAATTGGGATATGTGTAT--GTTATGATATTGGTTAATC---CT-CGTCTGATGTACA-TGTTGTTGTAATTTGTTGGTGCCCTGTGTATGAGTGTGATGTCAAAGTCAGTTTGTATTCCGTGGGAAATGGTC-ATAAAGGAGGTAGCT---ATGATTTTCGGATGATAG-TGTTATATCTTTATGT--CTAGTAGTCATGGGAGAAGACTGAGGAACTTGAACACAACACGCACTATAG--TATATATGGGATTTTATGTTTGATAAT--GTTTTGACAGCTTG-CTGTGATGATGT-TATTTGAGTGTAA--AGT-GACTGTGTAG-CTA-TTGCTGTT Halocrusticida_parasitica AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAATCTTAAAATCTCCATGTTCTTGATTGAATATGGCGAATTGTAGTCTATAGAAGCTGTTGTCAGCAATGTTGTGTGGGTCAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTACCTGTATA-ACGTT-GCGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTTTC--CAGTGTAT--AATCTTGTACATATTTCATTGATGAATAAAGATATGTGTAT--GTTATGATATTGGTTTATC---CT-CATCTGATGTACA-TGTTGTTTTAATTTGTTGGTGCCCTGTGTATGAGTGTGATGTCAAAGTCAGTTTGTATTCCGTGGGAAATGGTC-ATGAAGGAGGTAGCT---ATGATTTTCGGATGATAG-TGTTATATCTTCATGT--CTAGTAGTCATGGAAGAAGACTGAGGAACTTGAACACAACAAGCACTATAG--TATATATGGGATTTTATGTTTGCTAAT--GTTTTGACAGCTTG-CTGTGATGATGT-TATTTGAGTATAA--AGT-GACTGTATAG-CTA-TCGCTGTT Lagenidium_callinectes AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAACTTAAAATCTCCATACAAGT---TTTGTGTGGCGAATTGTAGTCTATGGAGGC-GCTGTCAGTGCGGTTATCTGGGATAAGTCTCTT---GGAAAAGAGCAGCATCGAGGGTGATACTCCCGTTTGTGCCTAGATA-GCTTGCGCGTAC-GACACGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTATC--CAGTGTCTATAATCTGCAGCATATTTCATTGGCGAGTCGATGCGTGTT-TT--GT-GTTG--GTAGTTCGTA--AGATCGCCGCGCGG-AA-TTCTGCATTTGCTTGCTGGTGCCCTGTGTTGTGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTCGTATACCGCGGGAAATGGCTAATAGAGGAGGTAGGTC-AGGTGCTTGC---ACTCGACTGTTATATCTTTGTTAG-CTAGTGGTCGTGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGCTTAGAG----TCTTGCGGGTGCTTGTCTGGTCGAC--TGCTTGGATTGCTTG-CAATGCTGGTGGTTGTATCGGGTGATT-GTGCCTGTAAGTAA-CTT-TTGCCGTT Lagenidium_chthamalophilum AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAACTTAAAATCTCCATACAAGT---TTTGTGTGGCGAATTGTAGTCTATGGAGGC-GCTGTCAGTGCGGTTATCTGGGATAAGTCTCTT---GGAAAAGAGCAGCATCGAGGGTGATACTCCCGTTTGTGCCTAGATA-GCTTGCGCGTAC-GACACGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTATC--CAGTGTCTATAATCTGCAGCATATTTCATTGGCGAGTCGATGCGTGTT-TT--GT-GTTG--GTAGTTCGTA--AGATCGCCGCGCGG-AA-TTCTGCATTTGCTTGCTGGTGCCCTGTGTTGTGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTCGTATACCGCGGGAAATGGCTAATAGAGGAGGTAGGTC-AGGTGCTTGC---ACTCGACTGTTATATCTTTGTTAG-CTAGTGTTCGTGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGCTTAGAGC---TCTTGCGGGTGCTTGTCTGGTCGAC--{CT}GCTTGGATTGCTTG-CAATGCTGGTGGTTGTATCGGGTGATT-GTGCCTGTAAGTAA-CTT-TTGCCGTT Lagenidium_myophilum AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAGCTTAAAATCTCTGTGCCAGT---TTGGCATGGCGAATTGTAGTCTATGGAGGC-GCTATCAGTGCGATTGTTCGGGGTAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATCGAGGGTGATACTCCCGTATGTACCTGT-TC-AGTCGCGCGTAC-GATACGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAACCGAATCGTTTC--CAGTGTCTATAATCCATGGTATATTTCATTGGTGCGTAAGTGCGTGCA-GC--GTTTTGGAAGTAGTTTT-----CTGCTCCTGTCGT-TG-TTGTGCATTTGCTTGCTGGTGCCCTGTGCTGTGGTGGGACGTCAGAGTCAGTTTGTATGTTGCGGGAAATGGTT-ATTGGGGAGGTAGGTC-----ACTTCG---GT--GGCTGTTATATCCTGATA-A-CTAGTCGTCGTGGCTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAATGTGCTTTCGAG----TCTGCGGGCTTCTCGTGTTGCTGTT-TGCTTGGATAGCTTG-CTATGTTTGTGAATAAGTCGTGCGATT-GAGACCTGTAGTAA-CTTGTTGCCGTT Lagenidium_thermophilum AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGCAAGT---TTTGCGTGGCGAATTGTAGTCTATAGAGGC-GCTGTCAGTGCGGCTGTCTGGGATAAGTCTCTT---GGAAAAGAGCAGCATCGAGGGTGATACTCCCGTTTGTGCCTGGGCA-GCTTGCGCGTAC-GACACGTTTTCTTCGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTATC--CAGTGTCTATAATCCGCAGCATATTTCATTGGCGAGTAGGTGCGTGCA-GT--GTTGTTG--GCAGTTCGTA--AGGACGCCGCGCGT-TG-TTCTGCATTTGCTTGCTGGTGCCCTGTGTTGTGGTGGGACGTCAGAGTCAGTTCGTATGCCGCGGGAAATGGCTGATTGAGGAGGTAGGTC-AGGTGCTTGC---GCTTGACTATTATATCTCGATGAG-CTAGTCGTCGTGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGCTTAGAG----TCTTGCGGGTGCTTGTCTGGTCAAC--TGTTTGGATTGCTTG-CAATGCTGGTGGTTGTATCGGGCGATT-GTGCTTGTAAGTAA-CTT-TTGCCGTT Leptolegnia_caudata AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAACTTAAAATCTCTACGT--------TTACGTAGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGACCTGGGAGAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCAAAGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCAGGTT-GTCTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--CAGTGTTG--TATCCTGTGCATATTTCATTAGCGGAG---------------------------------------------------------------CAATTTGCTGGTGCCCTGTGCATGGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTT-AGTAAGGAGGTGATT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTATACCTT-GCTAT-CTAGTTGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTCTGGG-----TTCAGTGCTGTCTCGTTTTGGTGAC-TGCTTGGATAGCTTG-CTATGTCTGCGGTTAATCAGGGCGATT-GATGGTATTGATAA-CCT-CTGCTGTT Paraperonospora_leptosperma AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCGTGCAAAT---TTTGCACGGCGAATTGTAGTCTATAGAGGC-GTGGTCAGCATCGGCACTTGGGGTAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATGGAGGGTGATACTCCCGTTTATCCCTGAGTT-GCTTGTGCGTAC-GACCCGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGAGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGTAAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAACCAAATCGTTTC--CAGTGTCTATAATCCGTGGTATATTTCATTGGCGAGTGTGTGCGTGCGTGT--GCTATGGCAGCGGCTTTTT--GCTGCGCTTGGTGTGTG-TGCTGTGTGTGCTTGCTGGTGCCCTGTGCCGCGGTGGGACGTCAAGGTCAGTTCGTATGCTGCGGGAAATGGCT-ACTGAGGAGGTAGGAC-TTACGTTTTC---GTTTGTCTGTTACATCTTAGTGGA-CGAGTTGTCGCGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAATGTGCTTATGAG----TGGGATTGAATCTCCGTGTGCGCCG-TGTGCGGATAGC{CT}TG-CTATGCGTGTGTGGCTGCGTGTGGAT----------------------------- Peronophythora_litchi AGTAACGGCGAGT-AAGCGG-AAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCGTGCAAGT---TTTGCACGGCGAATTGTAGTCTATAGAGGC-GTGGTCAGCGTGGGCGCTTGGGGCAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATGGAGGGTGATACTCCCGTTCATCCCTGAGTT-GCTCGTGCGTAC-GACCCGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAACCGAATCGTTTC--CAGTGTCTATAATCTGTGGCATATTTCATTGGCGAGTGTGTGCGTGCGTGT--GCTGTGGCAGTGGCTTTTTTGGCTGCGCTCGGTGTGTG-TGCTGTGTGTGCTTGCTGGTGCCCTGTGCTGCGGTGGGACGTCAAGGTCAGTTCGTATGCTGCGGGAAATGGCT-GCCGAGGAGGTAGGGC-TTACGCTTGC---GTTTGTCTGTTATATCTTGGTGGA-CGAGTAGTCGCGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGCTTTTGAG----TGTGTCTGTGTCTCCGTGTGCGCCG-TGTGCGGATAGCTTG-CTATGCGTGTGTGGTTGTGTGTGGATT-GATGCGGGCTTTAA-CTTGTTGCCGTT Phytophthora_infestans AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCGTGCAAGT---TTTGCGCGGCGAATTGTAGTCTATAGAGGC-GTGATCAGTGTGGGCGCTTGGGGCAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATGGAGGGTGATACTCCCGTTCATCCCTGAGTT-GCTCGTGCGTAC-GATCCGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAACCGAATCGTTTC--CAGTGTCTATAATCCGTGGTATATTTCATTGGCGAGTGTGTGCGTGCGTGT--GCTGTGGCAGCGGCTTTTTTGGCTGCGCTCGGCGTGTG-TGCTGTGTGTGCTTGCTGGTGCCCTGTGCTGCGGTGGGACGTCAAGGTCAGTTCGTATGCTGCGGGAAATGGCC-GCCGAGGAGGTAGGGC-TTACGCTTGC---GTTTGTCTGTTATATCTTGGTGGA-CGAGTAGTCGCGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGTTTTTGAG----TGGGCCTGTGTCTCTGTGTGCGCCG-TGTGCGGATAGCTTG-CTATGCGTGTGTGGTTGTGTGTGGATT-GATGTGGGTTTTAA-CTTGTTGCCGTT Plectospira_myriandra AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCACGC----------AAGTGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGATCTGGGATAAGTCCCTT---GGAAGAGGGCAGCATGGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCTCAGGTT-GTCTGTGTGTAC-GACACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGTTACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--TAGTGT-G--TATCTTGTACATATTTCATTGGCGGTTGC-------------------------------------------------------------AAAATTGCTGGTGCCCTGTGTATGAGTGTGACGTCAGAGTCAGTTT--AAATTGCGGGAGATGAGT-AGTGAGGAGGTGCGT-----CACATTT-----GTGAAAGTTACAGCTC-ATTAC-TTAGTAGCCGTGGTGAA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTT-TAAA---GTGTATTGTTTTCTTGT-GTTATGCTATGTTTGGATAGCTTG-CTATGCT{AG}ATGTATTAT{AG}ATATGAGGA-GATA---ATATAAA-CTT-TTGCTGTT Pythiopsis_cymosa AGTAACGGCGAGTGAAGCGG-AAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGTG------TAAGCATGGCGAATTGTAGTCTATAGTGGCTGTTGTCAGCACAGCGATCTGGGAAAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCACAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCTCAGATCGTCTTGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGT-GAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAA-CTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--CAGTGTTA--TATCCTGTGCATATTTCATTAGCGGAG---------------------------------------------------------------CAATTTGCTGGTGCCCTGTGCATGGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTC-AGTGAGGAGGTGCTT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTATATCTT-GCTGT-CTAGTAGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCCTTGGGG----TTCGGGGCTGTCTTGTTTTGGAAAC-TGCTTGGATAGCTTG-CTATGTCTGTGGTTTTTCAGAGCAATT-GATGGTGTCGATAA-CCC-CTGCTGTT Pythium_monospermum AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAGCTTAAAATCTCTGTGCCAGT---TTGGCATGGCGAATTGTAGTCTATGGAGGC-GCTATCAGTGCGATTGTTCGGGTTAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATCGAGGGTGATACTCCCGTATGTACCTGT-TC-AGTCGCGCGTAC-GATACGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGGGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAACCGAATCGTTTC--CAGTGTCTATAATCCATGGTATATTTCATTGGTGTGTAAGTGCGTGCA-GC--GTTTTGGAAGTAGTTTT-----CTGCTCCTGTCGT-TG-TTGTGCATTTGCCTGCTGGTGCCCTGTGCTGTGGTGGGACGTCAGAGTCAGTTCGTGTGTTGCGGGAAATGGTT-ATTGGGGAGGTAGGTC-----ACTTCG---GT--GGCTGTTATATCCTGATA-A-CTAGTCGTCGTGGCTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGCTTTTGAG----TCTGCGGGCTTCTCGTGTTGCTGTT-TGCTTGGATAGCTTG-CTATGTTTGTAAATAAGTCGTGCGATT-GAGACCTGTAGTAA-CTTGTTGCCGTT Saprolegnia_ferax AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATAC--------TTGTATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATCGCGATTGGGGACAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCCAATCTGCG-GTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTATCGTTTC--CAGTGTTG--TATCCTATGCATATTTCATTCGCGGAG---------------------------------------------------------------TAATTTGCGGGTGCCCTGTGCATGGGTGTGACGTCAGGGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTC-AGTGAGGAGGTGCGT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTATATCTTCGCTGT-CTAGTAGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCCTTAAGG----TTCCGTGTTGTCTCGTGTTGGTGAC-TGCTTTGATAGCTTG-CTATGTCTGTGGTTTATCAGTGCGATT-GATGATGCGGATAA-CTT-TTGCTGTT Sapromyces_elongatus AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATACAGGT---TCTGTATGGCGAATTGTAGTCTATAGAGGCTGTTGTCAGTGCAGCTATCTGGGATAAGTCCCTT---GGAAGAGGGTAGCATTGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCCCAGATATGCG-GTGCGTAC-GACACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGCTTGGGAATGCAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATAAGTACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGGAATCGAATCGTTTC--CAGTGTTT--TTGCCTTTGCATATTTCATTAATGAATGCTTGTTGGTATTTTGGTTT--GTAGTAGTTAATT---CTTCACTGC-CATTTTATTATGCTTGTGTTTGTTGGTGCCCTGTGTGAAGGTATGATGTCAAGGTCAATTCGTAAGTCGCGGGAGATGGTTTATTGGGGAGGTATGTT-AACTGATTCTGTCATTTAACGGTTATACCCTGGTTTA-CTAGTAGTCGTGGCTGG-GATTGAGGTGCCT----ACAACATGCCTTGAAA---GTCTTGTGGAATTTTATTTGTCAATT-TACTTGGATAGCTTG-CTATGTCTGTTAATTGTTCAGATGATT-GATTCTATGAGTTA-CTT-TTGCTGTT Sclerospora_graminicola AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATACAAAT---TTTGTATGGCGAATTGTAGTCTATAGAGGC-GTGATCAGTGTGGCAACTTGGGATAAGTTCCTT---GGAAGAGGACAGCATCGAGGGTGATACTCCCGTTCATTCTTGAGTT-GCTTATGCGTAC-GATCCGTTTTCTTTGAGTCGCGTTGTTTGAGAATGCAGCGCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCATACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGCTGAAAGGTAACCGAATCGTTTC--CAGTGTCTATAATCTGCGATATATTTCATCGGCGAATGTGTGCGTGCGTGT--ACTATGGCAGCGGCTTTTT-GGCTGCGCTTGGTATGTG-TGCTGTGCTTCCTTGCTGGTGCCCTGTATTGTGGTGGGACGCCAATGTCAGTTCGTAAACCGCGGGAAATGACT-ACCGAGGAGGTAAGGC-TTACGCTTGC---GTTTGTCTGTTATATCTTGGTGGA-CGAGTAGTTGTGGTTGG-GACTGAGGTGCCT----ACAACGTGCTTTTGAG----TGGGACTGCGTCTCCGTGTGCGCCG-TGTGCGGATAGCTTG-CTATATGCGTGTGGTTGTGTATGGATT-GATGCGGACTTTAA-CTTGTTGCCGTT Scoliolegnia_asterophora AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGT-------TTTGCATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGATCCGGGACAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCATAGAGGGTGATACTCCCGTCTCTGCTCGGATC-TGCCGTGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGATTTGTTTGGGAATACAGATCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGGTCAGAGGGAACCGTATCGCTTC--CAGTGTTG--TATCCTGTGCATATTTCATTAGCGGAG---------------------------------------------------------------TAATTTGCTGGTGCCCTGTGCACGGGTGTGACGTCAGAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTC-AGTGAGGAGGTGCGT-----CACTTCG-----GTGAAAGTTATACCTT-GCTGT-CTAGTAGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCCTTGAGG----TTTAGTGCTGTCTTGTTTTGGTGAC-TGTTTGGATAGCTTG-CTATGTCTGCGGTTAATCAGAGCAATT-GATGGTGCTAATAA-CTT-CTGCTGTT Thraustotheca_clavata AGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAGAGCTCAAGCTTAAAATCTCCATGTTTT-------ACATGGCGAATTGTAGTCTATTGAGGCTGTTGTCAGCATAGCGATTTGGGATAAGTCCCTT---GGAAAAGGGCAGCACAGAGGGTGATACTCCCGTCTTTGCTCAGATT-GTCTATGTGTAC-GATACGCTTTCTTTGAGTCGAGTTGTTTGGGAATACAGCTCAAAGTAGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGTGCGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAGAGTACCTGAAACTGTTGAAAGGGAACCGTAACATGTC--CAGTGTTG--TATCTTGTGCATATTTCATTAGTG-GAGC-------------------------------------------------------------AATTT-ACTGGTGCCCTGTGCATGAGTGTGACGTCAAAGTCAGTTTGTATGCTGCGGGAGATGGTT-AGCAAGGAGGTGCGT-----CACTTT------GTGTCAGTTATACCTT-GTTAT-CTAGTAGCCGTGGTTGA-GACTGAGGTGCCT----ACAACATGCTTATAGA---GTATATTGTTGTCTCGTTATTATACC-TGTTTGGATAGCTTG-CTATGCTGATGGTCTATAGTGGCGATT-GATGATGGTATTAA-CTTTTTGCTGTT ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = LSU_rRNA) = N: 1-741; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = LSU_rRNA) = N: 1-741; END; BEGIN TREES; TITLE Tb10315; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Achlya_bisexualis, 2 Albugo_candida, 3 Aphanomyces_piscicida, 4 Aplanopsis_spinosa, 5 Apodachlya_brachynema, 6 Atkinsiella_dubia, 7 Brevilegnia_megasperma, 8 Calyptralegnia_achlyoides, 9 Chattonella_marina, 10 Dictyuchus_monosporus, 11 Halioticida_noduliformans_NJM0447, 12 Halioticida_noduliformans_NJM0451, 13 Halioticida_noduliformans_NJM0462, 14 Halioticida_noduliformans_NJM0631, 15 Haliphthoros_milfordensis, 16 Haliphthoros_sp_NJM0140, 17 Haliphthoros_sp_NJM0143, 18 Halocrusticida_baliensis, 19 Halocrusticida_panulirata, 20 Halocrusticida_parasitica, 21 Lagenidium_callinectes, 22 Lagenidium_chthamalophilum, 23 Lagenidium_myophilum, 24 Lagenidium_thermophilum, 25 Leptolegnia_caudata, 26 Paraperonospora_leptosperma, 27 Peronophythora_litchi, 28 Phytophthora_infestans, 29 Plectospira_myriandra, 30 Pythiopsis_cymosa, 31 Pythium_monospermum, 32 Saprolegnia_ferax, 33 Sapromyces_elongatus, 34 Sclerospora_graminicola, 35 Scoliolegnia_asterophora, 36 Thraustotheca_clavata; TREE Fig._12 = [&R] (((((((((((30,35),32),((4,8),25)),(((7,10),1),36)),(29,3)),5),6),(((18,(20,19)),((15,16),17)),(11,14,12,13))),33),(((((28,(26,34)),27),2),(31,23)),((22,21),24))),9); END;