#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on July 25, 2021; 18:44 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Cerros-tlatilpa R., & Columbus J. 2009. C3 photosynthesis in Aristida longifolia: implication for photosynthesis diversification in Aristidoideae (Poaceae). American Journal of Botany, 96(8): 1379-1387. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S9964] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=17; TAXLABELS Aristida_adscensionis_JTC2716 Aristida_californica_californica_RCT1900 Aristida_hordeacea_Laegard17891 Aristida_longifolia_RCT2425 Aristida_schiedeana_orcuttiana_JTC2755 Aristida_setifolia_RCT2415 Aristida_ternipes_ternipes_JTC3239 Aristida_tuberculosa_RCT2325 Arundo_donax_JTC3201 Austrodanthonia_caespitosa_Roberts5434 Chasmanthium_latifolium_JTC3211 Eragrostis_weberbaueri_JTC3523 Hackelochloa_granularis_JTC2624 Panicum_hirticaule_hirticaule_JTC2536 Sartidia_jucunda_Schweickerdt2019 Stipagrostis_ciliata_capensis_TV558 Stipagrostis_pennata_Liston82710 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M4330] TITLE Aristida_longifolia; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=3101; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Aristida_adscensionis_JTC2716 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGTGTC-CC--TGTGCCGCCGGGCGTC---------TCAC-AC------GGCGCCCGGCCCCGGCCCCCGA-CCTCC---CCTC-----GGGAGGAGAGGGG--CCGAAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACAGTCTATTGCCTGGCGCGGGGCTGCGGCCGGCCTGCCGGACGCGCCCACGCCAGCGATGC-TATCATAA---CCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----ACCCC----------GGTGC---GGGACGTGGCGTATGGCCCCCCGTGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTATCGTGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACTCGACGCGCAGCCGGCGCAAGGGCCCT--GCTCGACCCAT---CGACCGCAGCGCTT-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATC--------G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTT----CTCT--AAAAAAGAAAGAGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGCATGACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATA-AA-AAAA-A--AAAA---GAA---AGAA--------------------------------------TTC----AAA-ATCGTAACTT---------GAAACAAAAAATAAAAATTTAAAACAATAA-------TAAGGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGATAAGGTTCTAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTT-----GATTTAATAAGGGTAAAAAA--GGGGGGATTCCTTAATTAAAAAAGA----TTACATTAT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAATTAGAAATACA------GAATTAAGAAATTAAAAATTCAAAAAAAA---------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTATTAAAAATAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG---------------------------------AAAAACATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAATTCTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCCATATCATAATATAGGTTCTTT-TTT--T------TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAAAAAATTCAAAATTTTGG----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAAGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCTTAACCATAGTATTTATCCTCTTTTT----------T--T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGATTT-CAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTCCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TT--TTTTTTT-----ACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAGG-----------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Aristida_californica_californica_RCT1900 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC---GTGCCGCCGGGCGTC---------TCCC-AC------GGCGCCCGGCCCAGGCCCCCGA-CCTCC----ATCC-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACTGTCTATTGCCTGGCGCGGGGCTGCGGCCGGCCTGCCGGACGCGCCCCGGCCAGCGATGC-TATCATAA---CCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----ACCCC----------GGTGT---GGGACGTGGCGTATGGCCCCCCGTGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAATTGGGGCTGCCGGCGTACCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACCCGACGCGCGGCCGGCGCGAGGGCCCT--GTACGACCCAT---CGACCGCAGCGCAA-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTAATAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAAC-AACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAAT--G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAAGAGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAATTAAGAAGGATATAGGATTCCTATGTGTATGGTCTATGAATGACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAA-A-AA-AAAA-A---------GAA---------------------------------------------TTC----AAA-ATCGTAACTT---------GAAACAATAAATAAAAATTTAAAACAATAA-------TAAGGAGCACCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTTACCACGATTTAATAAGAGTAAAAAAA--GGGGGATTCCTTAATTAAAAAAGA----TTAGATTCT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAAATACAAATACAAATAGAGAATTAAGAAATTCAAAATTCAAAAAAAA---------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTTATAAATAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCTATATCATAATATAGGTTCTTT-TTT--TTT----TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAAAAAATTCTGAATTTTTT----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTTTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCTCTTTTT----------TA-T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TTTTATTTTTTTTTTTACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAGGG---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aristida_hordeacea_Laegard17891 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCCTC---GTGCCGCCGGGCGTC---------TCCC-AC------GGCGCCCGGCCCAGGCCCCCGA-CCTCC----CTC-----GGGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACAGTCTATTGCCTGGCGCGGGGCAGCGGCCGGCCTGCCGGACGCGCCCCAGCCAGCGATGC-TATCATAA---CCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----ACCCC----------GGTGC---GGGACGTGGCGTATGGCCCCCCGCGCCACTCGGCGCGGTGGGCCGAAGTTTGGGCTGCCGGCGTATCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACCCGACGCGCAGCCGGCGCGAGGGCCCT--GCTCGACCCAT---GGACCGCAGCGCTT-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATC--------G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTT----CTCT--AAAAAAGAAAGAGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATGACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATA-AA-AAAA-A---------GAA---AGAA--------------------------------------TTC----AAA-ATCGTAACTT---------GAAACAATAAATAAAAATTTAAAACAATAA-------TAAGGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGATAAGGTTATAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTT-----GATTTAATAAGGGTAAAAAAG--GGAGGATTCCTTAATTAAAAAAGA----TTACATTAT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAATTACAAAT------AGAGAATTAAGAAATTCTAAATTCAAAAAAAAA--------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTTAAAAATAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCCATATCATAATATAGGTTCTTT-TTT--TTT-T--TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATCAAAAATTCATAATTTTTG----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCTCTTTTT----------T--T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTCCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TT--TTTTTTTT----ACTCCCTTTAATTGACATAGACGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAGG-----------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Aristida_longifolia_RCT2425 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGTGAACATGTCATC---ATGCCGCCGGGCGTC---------TCCC-AC------GGCGCCCGGCATAGGCCCCCGA-CCTCT----GTCC-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAAAAGAACCC--ACGGCGCCGTAGGGCGTCAAGGAACACCGTCTATTGCCTGGCGTGGGGCTGTGGCTGGCCTGCCAGACGCACCCCAGCCAGCGATGC-TATCATAA---TCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCGAAAAGACACTCCCCACCC----ACCTC----------GGTGT---GGGACGTGGCGTCTGGCTCCCCGTGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCAAAGTTGGGGCTGCCGGCGTATCGTGTCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACAT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACTCGGCGCGTAGCCGGCGCAAGGGCCCT---TACGACCCAT---CGACCGCAGCGCAC-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTATTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAAT--G--AGTAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---ATCT--AAAAAAGAAAGCAGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATCACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAA-ATT-------GAA---A-A---------------------------------------------------------------------------------------------CAATAA-------TAAGGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTATGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTCTAAATTAACAAATAAG---------CAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAGTAAAAAAA--GGG-GATTCCTTAATTAAAAAAGAAAAGTTACATTCT-------------------------------------------------------------------------------------CTTCAAATTACAAAT------AGAGAATTAAGAAATTCAAAATTCAAAAAAAAAA-------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTTAGATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACAAGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCTCTCCAAATTATAGAAATAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCCATATCATAATATAGGTTCTTT-TTT--TT-----TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATCAAAAATTCTGAATTTTTT----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCTCTTTTT----------TA-T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGGGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTATATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCACAATCCATAGGACTACCCCCC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TTTATTTTTT------ACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAG------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Aristida_schiedeana_orcuttiana_JTC2755 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGTGAACGCGTCACC---GTGCCGCCGGGCGTC---------TCCC-AC------GGCGCCCGGCCAAGGCCCCCGA-CCTCC----CTGT-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACTGTCTATTGCCTGGCGCGGGGCTGCGGCCGGCCTGCCGGACGCGCCCCAGCCAGCGATGC-TATCATAA---CCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCCCCC----ACCGC----------GGTGT---GGGACGTGGCGTATGGCCCCCCGTGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTATCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACCCGACGCGCAGCCGGCGAGAGGGCCCT--GTACGACCCAT---CGACCGCAGCGCAA-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCTTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAAGAAATACATCTATCATAAAT--G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAATAAAGAGGATTCTAGGTTGTGCAGCAAAACAAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAATTAAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGCATGGTCTATGAATGACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAA-A-AA-AAAA-A--A------GAA---AGAA--------------------------------------TTC----AAA-ATCGTAACTT---------GAAACAATAAATAAAAATTTAAAACAATAA-------TAAGGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTTACCACGATTTAATAAGAGTAAAAAAA--GGGGGATTCCTTAATTTAAAAAGA----TTACATTCT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAATTACAAAT------AGAGAATTAAGAAATTCAAAATTCAAAAAAAA---------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTTATTAATAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCCATATCATAATATATGTTCTTT-TTT--TTT----TTT--AATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAAAAAATTCATAATTTTTT----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGATATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCACAGTATTTATCCTCTTTTT----------TA-T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TT--TTTTTTTTT---ACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAGGG-TCAGGATAGCTCAGAAAAAAGGGTCAGGATAGCTCAGAAAAAAGGGTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Aristida_setifolia_RCT2415 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC---GTGCCGCCGGGCGTC---------CCCC-GC------GGCGCCCGGCCCAGGCCCCCGA-CCTCC----CTGC-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACTGTATATTGCCTGGCGAGGGGCCACGGCCGGCCTGCCGGACGCGCCCCAGCCAGCGATGC-TATCGTAA---CCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----ACCCC----------GGTGT---GGGACGTGGCGTATGGCCCCCCGCGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTATCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACCCGACGCGCGGCCGGCGTGAGGGCCCT--TTACGACCCAT---CGACCGCAGCGCTA-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATC--------G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAGAGAGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATGACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATA-AA-AAAA-----------GAA---AGAA--------------------------------------TTC----CAA-ATC-TAACTT---------AAAACAATAAA-AAAAATTAAAAACAATAA-------TAAGGAGGAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAATAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGATAAGGTTATAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTTACCACGATTTAATAAGGGTAAAAAAA--GGGAGATTCCTTAATTAAAAAAGA----TTACATTAT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAATTACAAAT------AGAGAATTAAGAAATTCAAAATT-AAAAAAAAAA-------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTTTAAAATAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTTTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCAAAAAACCCATATCATAATATAGGTTCTTT-TTT--T------TTT--AATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAAAAAATTCATAATTTTTT----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCAAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCTCTTTTT----------TT-T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTGCGAAGAGGACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTTTTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TTTTATTTT-------ACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTATTAGGATGATGCACAAAAAAAGG-----------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Aristida_ternipes_ternipes_JTC3239 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC---GTGCCGCCGGGCGTC---------TCCC-AC------GGCGCCCGGCCCAGGCCCCCGA-CCTCC----GTAC-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACCGTCTATTGCCTGGCGCGGGGCCGCTGCCGGCCTGCCGGACGCGCCCCAGCCAGCGATGC-TACCATAA---CCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----AACCC----------GGTGC---GGGACGTGGCGTATGGCCCCCCGTGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTATCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACCCGACGCGCGGCCGGCGAGAGGGCCCT--GTACGACCCAT---CGACCGCAGCGCAG-GCCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAAT--G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAAGAGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAATTAAGAAGGATATAGGATTCCTATGTGTATGGTCTATGAATGACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATA-AA-AAAA-A--AAA----GAA---AGAA--------------------------------------TTC----AAA-ATCGTAACTT---------GAAACAATAAATAAAAATTTAAAACAATAA-------TAAGGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTTACCACGATTTAATAAGAGTAAAAAAA--GGGGGATTCCTTAATTAAAAAAGA----TTACATTCT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAATTACAAAT------AGAGAATTAAGAAATTCAAAATT-AAAAAAAAA--------ACTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATTTTATTTTTATAAATAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAG-TTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCCATATCATAATATAGGTTCTTT-TTT--T---------AGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAAAAAATTCTGAATTTTTT----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCTCTTTTT----------TA-T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATT------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TT--TTTTTTTT----ACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAGGGGTCAGGATAGCTCAGAAAAAAGG-----------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGGGTCACCAGTTCAAAT Aristida_tuberculosa_RCT2325 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGTGTCACC---GTGCCACCGGGCGTC---------TCGC-AC------GGCGCCCGGCCTAGGCCCCCGA-CCTCC----CTCC-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACTGTCTATTGCCTGGTGCGGGACTGCGGCCGGCCTGCCGGACGCACCCCAGCCAGCGATGC-TATCATAA---CCAACATGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCA----ACCCC----------GGTGT---GGGACGTGGTGTATGGCCCCTCGTGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTTTCGCGCTGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACCT--CA-GTTGTCATCGGTGCCGTGACCCGACGCGTAGCTGGCGAGAGGGCCCT--ACATGACCCAT---CGACCGCAGCGCAA-GCCGCTCGGACCGCGA-----------------------GAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAATTAAAAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAAT--G--AATAGATCCATCATATAGTTGTAGCAACTGAATTTTTTTTTTTTCT--AAAAAAGAAAGAGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTTAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAATTAAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATGACATAATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATA-AA-AAAA-A--A------GGA---AGAA--------------------------------------TTC----AAA-ATCGTAACTT---------GAAACAATAAATAAAAATTTAAAACAATAA-------TAAGGAGTAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAAGCATTAAAAGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTCCATAGGATT---------TTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAGCAAATAAGACAGTAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTTGAATACTTTACCACGATTTAATAAGAGTAAAAAAA--GGGGGATTCCTTAATTAAAAAAGA----TTACATTCT-------------------------------------------------------------------------------------CTACAAATTACAAAT------GGAGAATTAAGAAATTCAAAATTCAAAAAAAAAA-------CCTAACTTTTTCTATTATATATGGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTTATAAAAAAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTTATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGTAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTGAAAA--------------------------AAAAAAAGCATGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGTAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCTCTCTAAATTAGAGAAAGAAAAAGAAGGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAAAACCTATATCATAA----GGTTCTTT-TTT--TTT-TT-TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAAAAAATTCATAATTTTTT----AATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCAAATATTGAATAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCG{GT}GAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTAT----CCTCTTTTT----------TA-T-TTTAT------------------------GAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGTAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGGATAGGACTACCCCTC---ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTT--TT--TTTTT-------ACTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAAGG-----------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Arundo_donax_JTC3201 CCGTGACCCTTGA--CCAAAACAGACCGCGCACGCGTCATCCATGCC--GCCGGGTGTCGGGGCT-TG-CCCC--G-----CCA-CCCGGCTCAGGCCCCCGA-CCTCCG----CGA-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACAC-CGTTATTGCCTGGCGCGGGGG-GCGGCCGGCCCGCCGGTCGCCCCCGAGCCAGCGATGC-TATCATAA----CCACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACGCTCCCGA-------ACCCCTCCTCGGGTCGGGTC---GGGACGCGGTGTTTGGCTCCCCGCGCCGCAGGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTACCGTGCCGGGCAC-AGCACATGGTGGGCGACA---CAAGTTGTTCTCGGTGCCGTGCCTCGGCTCGCAGCGGGCGTGAGGGCCCG---AAGGACCCAT--------------------CGTTCGGACCGCGATGGACCGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATGAG----TAGATCTATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTTT--CTCT--AAAAAAGAAACCGAATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGACAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAAGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAATAATAAAAAT--AAGA--GA---GAA---------------------------------TTC----GAA-ATCGTAACTT---------GAAATAAAAAATCAAAATTTAAAGCAATAATAAATAATAAGGAGCAGCCCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTACATAGGATT----TTA-----TTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTAGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAGTAAAAATAA--GGAGATTCCTTAT--AAAAAAGAAAGATTACATTCTATATAAATATAGAATTTGGATATATTCTAGATCTTCTTTCTTGACTATATA-----------------------------TTTTTCTA----TT------------------TTAAGAAAT---------AAAAAAA----------CCTAACTTTT-CTATTATA--TTGATGTGTATCTA-TCCGTAATATCTTTGAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTACACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAGAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCCTTTTTTG---------------------------------AAAAACAAGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGAAACTCCCTCTAAATTAGAGAAAGAG------GGGCTTTGCTTTATACATCTAATACACAAGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTT-ATTTATTTTTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAGAAAATTCAGAATTTTTTT-AGAATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCGAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTTGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACC---GTA--TATCCTCTTTTTT--CT----------TTTAT-----------------------------CAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCTTATGCTATTCATTAAAATGGATTTTATGCTATTCATTAAAT-A-----GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAAGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCACAATGCATAGGACTACCCCCC---ATTTCCAAATTTGGAATCGAATACTTTA-TTGATTTTTT------AGTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAGAAAA-------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Austrodanthonia_caespitosa_Roberts5434 TCGTGACCC--GAAACCAAAACCGACCGCGAACGCGTCACCC-TGCCCGGCCGCGCGCCGGGGATCCGTCCCC--G--T----CGTGCGGCCAAGGCCG{AC}CGA-CCTCCG----TCA-----GGAGGGGAGCGG--CCGCAAAAGAACCC--ACGGCGCCGAATGGCGTCAAGGAACACTTGATATTGCCTTGCGCGGGGCTGCGGCCGGCCTGCCGGTCGCTCCACGCGCAGCGATTCCATACTTAA---TCCACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCCAA--ACCC-----------GGTG---AGG-ACGTGGTGTTTGGCTCCCCGCGCTGCAAGGCGCGGTGGGCCGAAGATTGGGCTGCCGGCGAACCGTGCCGGACAC-AGCACATGGTGGTCGACCA--AAAGTTGT-CACGGTGTTGTGTCTCGGCGCGCAGCCGGCGATACGGCCCT---CAGGACCCTT--TCGACCGCAGCGCAC-GTCGCTCGGACCGCGATG-ACCGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAAC-AACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAAGAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATGAG----TAGATCGATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAACCAGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAAGTAAAAGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAATAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAA--TAATAAAATAATAAAAA-A-AAGA--GA---GAA-------------------------------------TTTGAA-ATCGTAACTT---------GAAACAACTAATCAAAATTGAAAGAAATAA-------TAAAGAGCAGCCCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTAACTCGAAAAGAAATTTTTTT------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTATGGGAACGACAAAACCTATGACTGCATAGGATT----TTA-----TTGAAAAGAATCCTAATACATCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCCCAAAACTTGCTTTATTTGGTAAAATTCAAAATTACCAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATATTTATTGGATTAGAATACTTTACTATAATTCAATAAGACTAAAAAA----GGGGATTCTTTAT---AAAAAGAATGCTTCCATTAT-------------------------------------------------------------------------------------CT---------------------------AAGAA-TT---------------------------------------------------GTGTATATA-TCCGTAAAATTTTTGAATATTATTATGGAATTCGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAGGA-CCATCGACTATAACCCTAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACACGTGGTCCTCAAACAAGAACCCAAAGAAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGTAACGCCCTCTAAATTAGAGAAAGAA------GGGCTT------ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGGAAACGATTAATCACGGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTT-ATTT----TTTAGAATGAAATTAGAAATGAATATGAAATAGAAAATTCTGAAATTTTTTTAGAATT----ATTGTGAATCCGTTCCAATTGAATATTGAGTAATCAAATTCTTCAATTCATT-TTTTTGAGATCTTTT-----AAAAGCGGATTAATCAAACGAGAATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAGGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTCTCCTATTTTT-----AACCATAGTATTTATCCTATTTTTGATTTTTT------------CAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTATTCTTTCACAAAGGACTGCAAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGAAATCCCCATTAGTAATTCGATTTTT--AAGTATTTTTTTATTAATATTAAGTAAGCCATCCACAATGCATAGGACTACTCCCC---ATTTCAAAATTAGGAATGGAAAACTTTAACTGATTTTTT------AATCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTAGTAGGATGATGCACAAGAAAGG------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Chasmanthium_latifolium_JTC3211 TCGTGACCC--GAAACCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC--CGCCCGGCTGGCCGGC-------T--CCCC-CGGG-AGCTGTCCTG-CCAAGGCCCCCGA-CCTCCG----CCG-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCCCCACGGCGCCGAA-GGCGTCAAGGAACAC-TGATATTGCCCTGCGAGGGGGTGGGGCCGGCTCGCCGGCCTCGCCCCGCGCGGCGATGC-TACCTTAATAATCCACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--AAACGTAGCAAAATGC{GT}ATACCTGGTGTGAATTGCA{AG}AATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACGCTCCCAACCCATCCACCCC-----GGGT-GGTGGGGAGGGACGCGGCGTCTGGCCCCCCGTGCCGCAGGGCGCGGTGGGCCGAAGAGGGGGCTGCCGGCGTACCGTGCCGGGCGC-CGCACGTGGTGGGCGACACAACAAGTTGTTCTCGGTGCAGCGCCTCGGCCCGCAGCCGGCGCGATGGCCCTAGCAAGGACCCATCCTCGACCGCGGCGCAC-GCCGCTCGGACCGCGATG-GCTGAACCCTACTA-----AGAAAAAAA-TTGAGTAATTC----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATGAG----TAGATCTATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAACCGGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGGGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAG-AAGAAAGATATAGGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAA-AA-AAAAA--GA-GA--GAA--------------------------------------TTC----GAATATTGTAACTTT--------GAAACAATAAATAAAAATTGAAAGCAATAA-------AAAAGAGCAGCCTGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATGAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGAGAAAACCTATGACTGCATAGGATT----TTA-----TTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGA-----------------------TTA--------------------------CAA--------------------------------------------------TATCTATAAATATCGAATTTGGATATATTCTAGATCTTCTTTCTTGACTATT-----------------------------TCTTTTTCTA----TT------------------TTAAGAAATTCAAAAT--AAAAAAA----------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-ATGTATCTA-TCCGTAATATTTTTGAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TCGCACGCTTTCTCATTTCATTTGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAGAACCGTCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATGAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCCTT-----------------------------------AAAAAAAACAAGTGGTTCTCAAATTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAGGT--AATTATGTTGTGTTGGTAGTAGAACTCCCTCGAAATTAGAGAAAGAA------GGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTG-ATTT-TTTTTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAGAAAATTCATAATTTTTTT-CGAACT----ATTGTGAATCCATTCCAATCGAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCCTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTTGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCACCCCAAACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCT-TTTTTT--CT----------TTTAT-----------------------------CAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGAATCT------------------------TATGCTATTCATTAAAT-A-GAT-TATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAGTAGAGTATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTGA--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCACAATGCATAGGACTACCCCCCCC-ATTTCCAAATTTGGAATGGAATACTTTA-TTGATTTTTT------AGTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACGAGAAAG-------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Eragrostis_weberbaueri_JTC3523 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGTGAACGTGTCATCCATGCT--GCCGGGTGACGGGGCT-TG-CCTC--G-----CC-TCCCGGCTTAGGCCCC--AG---TC---TTCCG--TATGGAGGTCTGGGG--CCGCAAAAGAACCC--ACGGCGCCGAT-GGCGTCAAGGAACAC-TAATATTGCCTTGCTTAAGGTTGCGACCGGCTTGCCGGACGCGTCTTGAGCAGCGATACCTATCATAA---TCCACATGACTCT{CT}GGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGCCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCCATC-A--------------GGTG----CGGACGTGGCATTTGGCTCCCCGTGCCACATGGTGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCTAACGGTACCGGTCAC-AGCACAAGGTGGGTGACA---CACGGTGTTCTCGCTGCTGTGGCTTGGACCGCTGCTAGGC-AATGGCCCT--CA-TGACCCAT---CAACCGAAGCGCAT----GCTCGGACCGCGATG-ACCGAAGCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTAAATATAGAAAATTAACCAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATGAA----TGGATCTATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTT----CTCT--AAAAAAGAAACCTGATTCTAGGTTGTAAAACAAAATTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAAGATATAAGATTCCAATGTGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAATAA-AAAAA-A-AAGA--GA---GAAGTTTAATGTTCACCAAAACAACTCACTTTATCTTTCCTTTGAA-ATCGTAA-TTTG-------GAAACAATAAATAAAAATTGAAAGCAATAA-------TAAAGAGCAGCCCGGGTTAATAAAACTGAGAGAATTAACTCGGAAAG---TTTA---------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTGCATAGGATTGATTTTA-----TTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGTTAAGGTTATAAATTAACAAATAAG--------ACAAGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCCTTATTGGATTCGAATACTTTACTATGATTCAATAAGGGTAAAAATAA--GGATATTCTTT--TTAAAAAAGAAAGATTACATTATCTACAAATATAGAATTTGGATATATTCTAGATCTTCTTTCTTGACTATATAT------------------------------------------------------------TTAAGAAATTCAAAAT--AAAAAAAAAACACACAC---AA----TTCTATTATATATTGATGTGGATCTA-TCCGTAATATTTTAAAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGTAGTAGAGATGGAACTAAGAAAGAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATGAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACAAGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAATGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTATTCTAACGAATCGAGGTGTAATTACGTTGTGTTGGTAGTGAAACTCCCTCTAAATTTGAGAAAGAA------GGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTT-ATTT----TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAGAAAATTCTGAATTTTTATTAGAATT----ATTGTGAATCCATTCCACTCGAAT-TTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTTGAGATTTTTTTTTAAAAAAGAGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCCTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCCTATTTTTT--CT----------TTTAT-----------------------------CAATGGGTTTCAAGATTCATTAGTTTTCTCATTCTACTCTTTCATAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATAGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAAT-A-----GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCAATTTTTAATTAAATTATT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCACAATGCATAGGACTATCCCCCC--ATTTCCAAATTAGGAATGGAATACTTTA-TTGATTTTTT------AGTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAGAAAG-------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Hackelochloa_granularis_JTC2624 TCGTGACCCTT-AAAC-AAAACAGACCGCGAACGCGTCTCTCGTGCC--GCCGGGCTTCGG------------------------CCTGGCCAAGGCCCCTGAGC-------TTC-GGC---GGAGGGG-------CCGCAAAAGAACCC--ACGGCGCCTTA-GGCGTCAAGGAACAC-TTATATTGCCTTGCACGTCGGAGTGGTCGGCCTGCCTTCCGCTCCTCGCGCAGCGATGA-TACCTTAA---TCCACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGTCGAGGGCACGTCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCAACCC--C-ACCTA-----GGG--G------AGGGACGTGGTGTTTGGCCCCTCGCGC-GCA-GGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCAAACCGTGTCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACAT--CAAGTTGTTCTCGGTGCAGCGCCCCGGCACGCGGCCGGCGCATCGGCCCT-G-A-GGACCCATAGAGCACCGCAGCGCAC-GCCGCTCGGACCGCGA----------------AAAAAT-GAAAAAAAACTTAGTAATGA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATA-ATCTATCAAAAATGAG----TAGATCTATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTT-----CTCTCTACAAAAGAAACCTGATTCTAGGCTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAAGATATAGGATTCCCATGTGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAAAAAAAA---------------------------------------------GA--GA---GAA---------------------------------TTC----GAA-ATCGTAACTTTAC--TTTTGAAACAACAAATATAAATATAAAGCAATAA------ATAAAGAGCAGCC-GGGTAAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTACATAGGATT----TTA-----TTGAAAAGAATCCTAACACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGATAAGGTTCTAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCCTTATTGGATTAGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAATAAAAAAAA--GGAGATTCCT-----AAAAAGGAAGGATTACATTTTATATAAATATTGAATTTGGATATATTCTAGATCTTCTTTCTTGACTATATATT-------------------------TATTTTTCTT----TT------------------TTAAGAAAGTCAAAAT-CAAAAAAA----------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGA-GTGTACCTAATCTATAATATTTTTGAATATTAT---GGAATTAGAGAAATGAAATTCGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGTAGTAGAGATGGAACTAAGAAAGAACCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATGAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACAAGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAAGT--AAT---------------------------------------------------------------------------------------------------AACGATTAATCACAGAACCCATATTATAATATAGGTTCTTTATTTTATTT-----TTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATAGAAAATTCATAATTTTTTT-AGAATT----ATTGTGAATCTATTCCAATGGAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----TCAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTTGTTATCCT-TTTTT---CT----------TTTAT-----------------------------CAATGGGTTT-AAGATTCACTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGACAAGAACTCAATGAATCT------------------------TATGCTATTCATTAAAT-A-GAT-GATTTCTTTTTTATTTCTTTTTTTTTTATTTATTATTTATTAGAGTAGAGTATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTCGATTTTTTTAAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCACAATGCATAGGACTACCCCTCCCCATTTCCTAATTTTGAATGGAATACTTTA-TTGATTTTTT------AGTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTTTACTAAGATGATGCACAAGAAAG-------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Panicum_hirticaule_hirticaule_JTC2536 TCGTGACCCTT-AAAC-AAAACAGACCGTGAACGTGTCATCCATGTC--GTCGGGCTAC-------TG-CCC---G---A-CC---------AAGGCCCCT-TGCCTTC-AATTC-G--TT-GGAGG---GGGG--CCGCCAAAGAACCC--ACGGCGCCGAA-GGCGTCAAGGAACAC-TAATATTGCCTTGCTCGGGGTCATTCTCGGCCTGCCGCGTATGCCCCGTGCAATGTTGC-TATCTTAA---TCCAAACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCTGGTTGAGGGCACATCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCAACCCATCC--------T-GGGT--------ACGGACGTGGTGTTTGGCTCCCCGTGCCTCATGGTGTGGTGGGCTGAAGTTGGGGCTGCCGGCATACCGTGTCGGGCACCTGCATGTGGTGGGCGACAT---AAGTTGTTCTCGGTGTAGTGTCCCGGCACGCAGCTAGCTCCTTGGCCTAA--AAG-ACCCATTCACGACCGTAGCACCTTGGTGCTCGGACCGCGATG-GCTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAAA-CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATAAAAAATGAG----TAGATCTATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--ACAAAAGAAACCGGATTTTAGGCTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAAGATATAGGATTCCCATGTGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAAAAAAAA-GCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAATAATAAAAA-A-AAGA--GA---GAA---------------------------------TTC----GAA-ATCGTAACTTT-C------GAAACAACAAATAAAAATTTAAAGAAATAA-------AAAAGAGCAGCCCGCGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTGTTTTTGGAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACGGCATCGGATT----TTA-----TTGAAAAGAATCCTAACACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGATAAAGTTCTAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCCTTATTGGATTAGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAATAAAAATAA-GGGGG-TT--------AAAAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAAAAAAA---------CCTAACTTTTTCTATTATATATTGATGTGTATCTA-TCCATAATATTTCTGAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TCGCACGCTTTCTCATTTAATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAGAACCGTCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATGAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACAAGTGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATCGAAGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCCCTCGAAATTATAGAAAGAA------GGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCATAGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTTTATTT----TTTAAAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATATAAAATTCTGAATTTTTTTTAGAATT----ATTGTGAATCCATTCCAATCGAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTT-GAGATCTTCA----AAAAAGTGGATTAATCGAACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCTAACCATAGTAGTTATCCT-TTTTTTTTCT----------TTTAT-----------------------------CAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGACGAGAACTCAATGAATCT------------------------TATGCTATTCATTAAAT-A-GAT-GATTTCTTTTTTATTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GATAGGATTACCCCGCCC-ATTTCCAAATTTAGAATGGAATACTTTA-TTGATTTTT-------AGTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAGAAAG-------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Sartidia_jucunda_Schweickerdt2019 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC--CGTGCCGCCGGGCGCC----------CCGCACGG---CGGCGCCCGGCCCAGGCCCCCGA-CC-CCG--CCTCC----GGGAGGGGAGGGGGGCCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACCTCGTGTTGCCTGGCGCGGGGCCGCGGCCGGCTCGCCGGACGCGCCCCGGCCAGCGATGT-TACCGTAA---TCCACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAAAAGAACGCAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCCGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCGCCC----ACCCC----------GGCGTG--GGGACGTGGCGTCTGGCCCCCCGCGCCGCGAGGCGCGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTACCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACAT--CG-GTTGTTCTCGGTGCAGTGCCTCGGCGCGCAGCCGGCGCGAGGGCCCT---CCCGACCCAC---GGACCGCGGCGCAC-GGCGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATAAG----TGGATTCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAACCAGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATATGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAATATTAAAAA-AGAAGAAAGAAAAGAA---------------------------------TTC----AAA-ATCGCAACTTT-----TTTGAAAGAATAAATAAAAATTTTAAGCAATAA-------TAAAGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTGCATAGGATT--------TTTTTTGAAAAGAATCTTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGGTTATAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTAGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAGTAAAAAAAA-GGGGGATTCCTTAA---AAAAAGATAGATTACATTATATGGAAATATAGCATTTGGATATATTCTATATCTTATTTCTTTACTATATATTTT-------T-TAT----------ATATTTTT-TA----TT------------------TTAAGAAATTCAAAA---AAAAA------------CCTAAATTTTTCTATTATATATTGATATGTATTTA-TCCGTAATATTTTGGAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAACTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAACTAAGAAAAAATCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACAAGTGGTTCTCAAATTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATGGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTGGTGGAACTCCCTCTAAATTAGAGAAAGAA------GGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAGAACTCATATCATAATATAGGTTCTTTATTT-ATTT----TTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAGATCAAAAATTCTGAATTTTTG-----ATTTTTTATTGTGAAT-----TCAATCGAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCTTTTATTCCCT------------------------------------------------------------------------GCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATCT------------------------TATGCTATTCATTAAATG------GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTA--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCATCCATAATGCATAGGACTACCCCCCCC-ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TTGATTTTTT------ATTCCCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAGG------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Stipagrostis_ciliata_capensis_TV558 TCGTGACCCT-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC--CGTGCCGCCGGGTGTC---------ACCCTA-GGGT--GGCGCCCGGCATAGGCCCCCGA-CCTCC----TTCC-----GGAGGGGAGGGG--CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACCTTATGTTGCCTGGCGTGGGGCTGCGGCCGGCTCGCCGGACGCGCCCCCACCAGCGATGT-TATCATAA---TCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGCGAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCCGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----ACCCC----------GGTGT---GGGACGTGGTGTTTGGCTCCCCGTGCCGCGAGGCACGGTGGGCCGAAGTTGGGGCTGCCGGCGTACCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACAT--CA-GTTGTTCTCGGTGCAGTGCCTCGGCGCGCAGCCGGCGCGAGGGCCCT---TCCGACCCAT---CGACCGCAGCGCAC-GACGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATAAGTAAATAGATTCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAACCAGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATATGGATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAATATTAAAAATA------AGAAA-GAA---------------------------------TTC----AAA-ATCATAACTTT--TTTTTTGAAACAA-AAA-AAAAATTTAAAGCAATAA-------TAAAGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAAGAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTGCATAGGATT---TTT-TTTTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGATTATAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTAGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAGTAAAAAAAAGGGGGGATTCCTTAA---AAAAAGAAAGCTTACATTATATAGAAATATAGCATTTGGGTATATTCTATATCTTATTTCTTTACTATATATTTT-------TCTATTT-----AAAATATTTTTCTA----TT------------------TTACGAAATTCAAAA---AAAA-------------CCTAAATTTTTCTATTATATATTGA-GTGTATTTA-TCCATAATATTTTGGAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAATTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAGCTAAGAAAAA-CCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTG--------------------------------AAAAAACAAGCGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTGTTCTAACGAATGGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCCCTCTAAATTAGAGAAAGAA------GGGCTTT-----ATACATCTAAGACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTT-AT----AATTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATTAAAAATTCTGAATTTTTTTT--AATT----ATTGTGAAT-----CCAATCGAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTT-----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTCCTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCTTCTTTTT----------TA-T-TTTAT-----------------CAATTATCAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATTT------------------------TATGCTATTCATTAAAT----A--GATTTCTTTTTTATT--------------------------AGGG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGACTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCGTCCACAATGCATAAGACTACCCCCCC--ATTTCCAAATTTGGAAT-----ACTTTA-TTGATTTTTTTT---------CTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAGG------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT Stipagrostis_pennata_Liston82710 TCGTGTCC-T-GA--CCAAAACAGACCGCGAACGCGTCACC--TGTGCCGTCGGGTGCC----------CCCTA-GG-T--GGCGCCTGGCCTAGGCCCCTGA-CCTCCG---TT------GGGAGTGGAGGGGG-CCGCAACAGAACCC--ACGGCGCCGAACGGCGTCAAGGAACACCTTATGTTGCCTGGCGTGGGGCTGCGGCCGGCTCGCCGGACGCGCCCCCACCAGCGATGT-TACCATAA---TCAACACGACTCTCGGCAACGGATATCTCGGCTCTCGCATCGATGAA--GAACGTAGCAAAATGCGATACCTGGTGTGAATTGCAGAATCCCGTCAACCATCGAGTTTTTGAACGCAAGTTGCGCCCGAGGCCTTCCGGCCGAGGGCACGCCTGCCTGGGCGTCACGCCAAAAGACACTCCCCACCC----ACCCC----------GGTGT---GGGACGTGGTGTTTGGCTCCCCGCGCCATGAGGCGCGGTGGGCCGAAATTGGGGCTGCCGGCGTACCGCGCCGGGCAC-AGCACGTGGTGGGCGACAT---AAGTTGTTCTCGGTGCCGTGCCTCGGCGCGCAGCCGGCGCGAGGGCCCT---TCCGACCCAT---CGACCGTAGCGCAC-GACGCTCGGACCGCGATG-ACTGAACCCTACTAAAAATAGAAAAAA--CTTAGTAATTA----TAGAAAATTAACTAATAACCAACCTATTGCTTCGTATTGTCGAGATCCTAACTAAGAAACAGTCACTATGTGAATAAATACATCTATCATAAATAAGTAAATAGATTCATCATATAGTTGTAGCAACTGCATTTTTTT---CTCT--AAAAAAGAAACCAGATTCTAGGTTGTGAAGCAAAACTAAAGGGATGTGGATAAAAGGAGGGATGATAGATAGAAGGAAGAAGAAT-AAGAAGGATATAGGATTCCAATATGTATGGTCTATGAATTACATCATAAAA------GGCAATGTGATAAAGCATCAATATAATAAAATATTAAAAATA------AGAAA-GAA---------------------------------TTC----AAA-ATCATAACTT-A-TTTTTTGAAACAAAAAATAAAAATTTAAAGCAATAA-------TAAAGAGCAGCTCGGGTTAATAAAACTGAGAAAATTGACTCGGAAATAAATTTTTTG------GAAGCTCCATTGCAGGATTCAAACCTAACCATTAAAGGAGAAGCTGTGGGAACGACAAAACCTATGACTGCATAGGATT--------TTTTTTGAAAAGAATCCTAATACTTCATTGGGTGGGATGGCGGAACAAACCAAAAAAATTGCTTTATTTGGTAAGATTCTAAATTAACAAATAAG--------ACAGGAAAGAGTAAATATTCGCCCGCGAAATCTTTATTGGATTAGAATACTTTACCACGATTCAATAAGAGTAAAAAA--GGGGGGATTCGTTAA---AAAAAGAAAGCTTACATTATATAGAAATATAGCATTTGGATATATTCTATATCTTATTTCTTTACTATATATTTTATATTTTTCTATTTAAAAGAAAATATTTTTCTA----TT------------------TTAAGAAATTCAAAA---AAAA-------------CCTAAATTTTTCTATTATATATTGATGTGTATTTA-TCCATAATATTTTGGAATATTAT---GGAATTAGAGAAAT-----TTGCACGCTTTCTCATTTCATTCGCGAGGAGCTGGATGAGAAGAAATTCTCATGTCCAGTTTTGCAGTAGAGATGGAGCTAAGAAAAA-CCATCGACTATAACCCCAAAAGAACTAGATTCGAGATTGTATTGAGCCTTGGTATGGAAACCTGCTAAGTGGTAACTTCCAAATTCAGAGAAACCCTGGAATTAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCTCTTTTTTGAAAATCTCTTTTTTGAAAACCTCTTTTTTG--AAAAAACAAGCGGTTCTCAAACTAGAACCCAAAGGAAAAGGATAGGTGCAGAGACTCAATGGAAGCTATTCTAACGAATGGAGGT--AATTACGTTGTGTTGGTAGTGGAACTCCCTCTAAATTAGAGAAAGAA------GGGCTTT-----ATACATCTAATACACACGTATAGATACTGACATAGCAAACGATTAATCACAGAACCCATATCATAATATAGGTTCTTTATTT-ATTTATAATTTAGAATGAAATTAGGAATGATTATGAAATTAAAAATTATGAATTTTTTTT--AATT----ATTGTGAAT-----CCAATCAAATATTGAGTAATCAAATCCTTCAATTCATTGTTTTCGAGATCTTTT----AAAAAGTGGATTAATCGGACGAGGATAAAGAGAGAGTCCCATTCTACATGTCAATACTGACAACAATGAAATTTCTAGTAAAAGGAAAATCCGTCGACTTTATAAGTCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCA-----AACCCTACTTTATTCCCTAACCATAGTATTTATCTTCTTTTT----------TA-T-TTTAT-----------------CAATTATCAATGCAATGGGTTT-AAGATTCATTAGCTTTCTCATTCTACTCTTTCACAAAGGAGTGCGAAGAGAACTCAATGGATTT------------------------TATGCTATTCATTAAATGAA-ATGGATTTCTTTTTTATT--------------------------AGAG-----TATCGGCAAGGAATCTCGATTATTAATTAGATTTTT--AAGTATT-----------ATTAAGTAAGCCGTCCACAATGCATAAGACTACCCCCC---ATTTCCAAATTAGGAAT-----ACTTTA-TTGATTTTTT------ATTTTCTTTAATTGACATAGATGCAAATACTCTACTAGGATGATGCACAAAAAAGG------------------------------------------------GTCAGGATAGCTCAGTTGGTAGAGCAGAGGACTGAAAATCCTCGTGTCACCAGTTCAAAT ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = Aristida_longifolia) = N: 1-3101; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = Aristida_longifolia) = N: 1-3101; END; BEGIN TREES; TITLE Tb10348; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Arundo_donax_JTC3201, 2 Austrodanthonia_caespitosa_Roberts5434, 3 Chasmanthium_latifolium_JTC3211, 4 Eragrostis_weberbaueri_JTC3523, 5 Hackelochloa_granularis_JTC2624, 6 Panicum_hirticaule_hirticaule_JTC2536, 7 Sartidia_jucunda_Schweickerdt2019, 8 Stipagrostis_ciliata_capensis_TV558, 9 Stipagrostis_pennata_Liston82710, 10 Aristida_adscensionis_JTC2716, 11 Aristida_californica_californica_RCT1900, 12 Aristida_hordeacea_Laegard17891, 13 Aristida_longifolia_RCT2425, 14 Aristida_schiedeana_orcuttiana_JTC2755, 15 Aristida_setifolia_RCT2415, 16 Aristida_ternipes_ternipes_JTC3239, 17 Aristida_tuberculosa_RCT2325; TREE Fig._9_MB = [&R] (1,((2,((3,(5,6)),4)),((7,(8,9)),(((((10,12),15),(14,17)),(11,16)),13)))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb10347; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Arundo_donax_JTC3201, 2 Austrodanthonia_caespitosa_Roberts5434, 3 Chasmanthium_latifolium_JTC3211, 4 Eragrostis_weberbaueri_JTC3523, 5 Hackelochloa_granularis_JTC2624, 6 Panicum_hirticaule_hirticaule_JTC2536, 7 Sartidia_jucunda_Schweickerdt2019, 8 Stipagrostis_ciliata_capensis_TV558, 9 Stipagrostis_pennata_Liston82710, 10 Aristida_adscensionis_JTC2716, 11 Aristida_californica_californica_RCT1900, 12 Aristida_hordeacea_Laegard17891, 13 Aristida_longifolia_RCT2425, 14 Aristida_schiedeana_orcuttiana_JTC2755, 15 Aristida_setifolia_RCT2415, 16 Aristida_ternipes_ternipes_JTC3239, 17 Aristida_tuberculosa_RCT2325; TREE Fig._9_2_ML = [&R] (1,((2,((3,(5,6)),4)),((7,(8,9)),(((((10,12),15),(14,17)),(11,16)),13)))); TREE Fig._9_1_ML = [&R] (1,((2,((3,(5,6)),4)),((7,(8,9)),(((((10,12),15),14,17),(11,16)),13)))); END; BEGIN TREES; TITLE Tb10346; LINK TAXA = Taxa1; TRANSLATE 1 Arundo_donax_JTC3201, 2 Austrodanthonia_caespitosa_Roberts5434, 3 Chasmanthium_latifolium_JTC3211, 4 Eragrostis_weberbaueri_JTC3523, 5 Hackelochloa_granularis_JTC2624, 6 Panicum_hirticaule_hirticaule_JTC2536, 7 Sartidia_jucunda_Schweickerdt2019, 8 Stipagrostis_ciliata_capensis_TV558, 9 Stipagrostis_pennata_Liston82710, 10 Aristida_adscensionis_JTC2716, 11 Aristida_californica_californica_RCT1900, 12 Aristida_hordeacea_Laegard17891, 13 Aristida_longifolia_RCT2425, 14 Aristida_schiedeana_orcuttiana_JTC2755, 15 Aristida_setifolia_RCT2415, 16 Aristida_ternipes_ternipes_JTC3239, 17 Aristida_tuberculosa_RCT2325; TREE Fig._9_MP = [&R] (1,((2,((3,(5,6)),4)),((7,(8,9)),(((((10,12),15),(14,17)),(11,16)),13)))); END;