#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on May 12, 2021; 21:37 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Ericson P.G., Klopfstein S., Irestedt M., Nguyen J.M., & Nylander J.A. 2014. Dating the diversification of the major lineages of Passeriformes (Aves). BMC Evolutionary Biology, 14(8). TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S15185] [ The following blocks are input data for analysis step 12861 ] BEGIN TAXA; TITLE TaxaForAnalysisStep12861; DIMENSIONS NTAX=55; TAXLABELS Acanthisitta_chloris Aegithalos Alauda_arvensis Batis Bombycilla_garrulus Callaeas Calyptomena_viridis Campylorhamphus_trochilirostris Chaetops_frenatus Cinclus_cinclus Climacteris Conopophaga Coracina Corcorax_melanorhamphos Corvus_corone Dicaeum Dicrurus Formicarius Furnarius Gymnorhina_tibicen Hirundo Lanius Malurus Meliphagidae Menura_novaehollandiae Mimus Mionectes Oriolus Orthonyx Parula Parus Passer_montanus Petroicidae Philepitta_castanea Picathartes_gymnocephalus Pipra Pitta Ploceus Pomatostomus Prunella Psarisomus_dalhousiae Ptilonorhynchus_violaceus Rupicola Sapayoa_aenigma Scytalopus Sitta Smithornis_rufolateralis Sturnus_vulgaris Sylvia Thamnophilus Tityra Troglodytes Tyrannus Vireo Zosterops ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M20746] TITLE 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2'; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep12861; DIMENSIONS NCHAR=7193; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Acanthisitta_chloris GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCCTGGGCTCTGGAGGCTTCGGTTCTGTGTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAATTGTGGCAGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGTCTGGCATCGTGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCGGCTACAGCATAATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCCAGAACAGCCTGGGTACCATCATCATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCACGTAATTTATGGCACTGGTGATGCGTGGAGACAC------GGTGAGGAT---------GATGAAGAAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATTATAACCGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACATCTTCATCACTGAAAAGGGAGTATGCAAGATTGGAGACTTTGGATGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCCAGAGCCACTATGTCTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTGCTCAAGGGGGAGAGAGTCACTACCAGAGCAGCAAATGAATCTGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTGGTTCTCAAACGGTGTCACGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTTCTCCGTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCAGCAAAAAGGCTAAAGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTAAGTTTCTTTGCCTTGCGAGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAACGGGAAGGCGCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACGGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGAAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GAG--T-----------AGTGGGGGCTGGCACAGACGAGTTACAGACTTGG--T--CCTGT-----GGATCACTGCTGGCTGGCAATGCCAGGG----CATA-TGCA-GATCCCTGCTGAGTAGGG-TGGTTCCAGCTTGTAAC-AGTCTCAGCGGAGTAAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATGACTATAGCCTTCTCCTTCCCCTCCT----TGGAGGGCGGAT--GGGATTCCTACTGCTTTCTTTAC-TGGAAGTGGATGGGGGAAGCTGCCCGGTTC--AGTTGTGT-GAGAT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAA-GGGAG----GAA--GGGATGCAAGAAATGGG-TCAGGC-CTG--ACTGCACTT-GTTTTCT-GTCCACAGGAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-ACCTTGATGTCT-GATGTGCAGCGAATGTGTGCAAGA-TAACTATGTGAGAGTTGTCCTTTG-ATTTACTGATGACCAATTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCTTGAA-GTCCAAGGTCTCTGTGT-ACATGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGAGCTCATGGTATTTGAA-TGGTATG-----------CGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACATGCAATC-CGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCTGTCCATGCATTCTCTGCATGGCTGG{AG}AAACTACATTACATAAGAGCTGCCA---GTGGCTG--------GACACAAGGGACG----TACAATTTT--AGAGCGAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAGACTAA--GTGTTATACAAACATAGCTCATGAATTTTCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTCATGGAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCGGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGAAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCATTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGGGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTGGGAGTTAGGTGAGTGGATAACTT-TTTTTGTATG----------ACTGTAT-----TTTGGTA--TTTT--CTCTAAA-TACTCTACTTGAC---AATAGAGG----TGCCTTTGCATCTGGTGACATGACTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATATTTTCTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCGGAGACCTTTGTTCAGGCCATT??????????????????????ATATGGGAGTAAGTCTGAATTCTGCTTTCTCTGGAA-GTACTGCCAGACTGTTGTAGCACAAC---------------T------GAATGAAGAGTAAAA-CTGTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGATTTCATGTTGTTGGAATTT--GAGGTCATGA-TGACTCCTTTGG--CCAGTTTGGCAAAACA--TCT-ATG-GATGCG-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAG-TGACTATTACTT-GAACA--CTGAGT--------T-AGCTC-TGTTCTAAGTAT--ATGAAATGACTTCACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTAAGAACTGG---------------TTTGTTGACAGTGTTGCCAT-TAT-CTCATTTTTAAAGTGCGATCGTTTGATAAAACACCC------------------------------------------------------------TCCGATGGCAACCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATGAAGATGAAGTGGTGCCAAGAGGAGAAGGGATGGAGTTAATGGGCAACAGG---GAGGCAGTCAAGAAAGATGCCCATGACATGAAGACACAAGACAACAGAGATCACCAGAGCAATCTGGAGCAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTATCCAGTACATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTCCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATAGCTAAGGTTTTTAAGATTGATGTGCGAGGGGATGT{CT}GATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAA{CT}TGCTGGAGTATTATCCACAGGAAATTCAGTAATAC{AT}CTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAGTGGAGTGGCAGCCTCACTCTCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCCGACAAGGAGTCAAGAGAAAAAACCAACAACCGAGAGTGCAACATGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAATGTGCTCGACTAAACAGAGGTATAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAAAATATACATCTCAGCACCAAGATGCTTACAGTTGATTACCCAGAGGATTTCATTAAATCCTTATCTTGCCAGATTTGTGAACATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGTCCTTCCTGCTGGTATCCTTGTTTTCCTACTGATCTGGAAATACCAGTGAAATCCTTCCTGAACACCCTTGATAGCCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAAGACTGTGATGAAGAAATCAGGTATGGAAAATATAGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACATCCACATAAATAAAGGTGGCAGACCGAGGCAGCATCTCCTAACTTTGACCAGGAGAGCTCAGAAACATCGCCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCACCCTGCTGTCTGCCTGGCAATTCGAATCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAAATCTTCCAGCCTTTGCATTCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCTCTCCTGCCAGGTTATCATCCATTTGAGTGGAAACCTCCTTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGGCTATCAGGATTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAACACCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTCAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGCAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAGCATTGCTATAGCACAGGGGAATGAAAACAAGAGGATCTTTGAGGAAGGAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCGATCCTGAGCCCCCTCATTGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAGCAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGTATCCTGAGAACATTCAGGTTCATCTTTAGAGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGCACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATCACCAGGAGTCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATTTGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGCAACAGAGTGAAGGGTGTTTCGGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCTATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATCGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGGCTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGGAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGACATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCTGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCA{CT}GTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCTATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGTAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGG{CT}GTTTTCCTTCTTGATATAACACAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCCTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGACGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACCCCTAACAATGACCTTTCTGATAAAATTTACATTATGAGTCTGGTCAGCAAAAATGGTAAGAAAACCACATTCCAATGTGTTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGCAGCTAGATATGGGCACACAATTAATGTTGTTCATAG{CT}CGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATATTCCTCTTGCACAAAGAACTACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGTTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAGTCTACATCTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAGCTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTTCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCTGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATTAGTGATACCGAATTTGTCCTTGTTGGAGGTTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTCCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAGCACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAATGGATCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTACCCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAAGAGCAGAAGAGGAGAAGGAGGAAGAACTGACATCACAAATGTGTAGTCAAACATCAACTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACGTTGATGATACTGACACTTACAACGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Aegithalos GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCGGGGGGCTTCGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACAGTGGCCGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCGCGGCAGAGCTTCTGGGCCGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGACAATGTGGTGCGTGTGGTGGCGGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGCAACATCACTCTGCACCACGTCATTTATGGCACCGGGGATGCATGGAAACAG------GGGGAGGAC---------GAGGAAGGA---------A{AG}GAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGCGACATCATGA{CG}GGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACGGGACATCGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATCGGAGACTTCGGGTGCTCCCAGAAGCTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCGCGTTTGCCAGCAGGGGGGCACGTACACGCACCGTGCCCCCGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAGGGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGC{CT}GCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTCCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAA{CT}GACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-CGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------TGTGGGAGTTGGCACAGACAGGTTACAGAGCTGGGGT--CCTGT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCATCCT{CT}-----ACTGT----GGAGTGGGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTACTACAGCTGCCTCCTTCCCCCCCA----AGG-GGGTAGAT--GGAA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--GT---GGGGCAGAGA--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAC--GGGTGCAAGAAATGGGGTCAGCC-CTG--ACAGTGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGGAAAAAGGAAAAGGGCCA-GGGA-GTCTTGGTGTCT-GATGTGTA{AG}TGAATGTGTGCAAGA-CAGTTATGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACTAATGACTAGTTGGACT----T-CACTGAGCTCTCCGTGAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAG---GAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-CGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTCAGATTTCCTAGTCCAAACA-CCACA----GTC-TCACCAATCCTTGACAACAATAAA-CTAGTCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAATGACTGTCA---GTGACTT--------GACACAAGGGACA----TACAGTTTT--AGAGTAAACCCT-GGAGGATCGACTGGAGACCA-------TAAAA-TAACAGTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGC--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACT{CT}AAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTA-CCCAGGCTCCTTACATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCCTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAATGTCCCTTCAGTTTTC-CTTTCTCCTCTTTCCCTTTCCTCTCCA???CATTTCTGGCGTGCA{AC}{AC}AGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAC--CAAAACACA----------GTTGTAT------TAAATACATTTT--CTTTAAA-TGCTCT----GAC---AATAGGGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTCG------ATTAATTTGCCAAATATCAACTGGT{AG}TTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCC{AC}GAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTATCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTATGA-CTGTCATGGGGTTAACA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATTTTTTAGGT{CT}GTGG-TAGCTTACTTTA-ACCAGCTTGGCAAAACTCATCT--CAG-ATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAGCTCAAG-TGACTATTACTT-GAACA---TGTGT--------T---CTC-TGTTTCAACTGTTAATGAAATTACTTTACATTACATTTA----AGCTGAAATGATAAATTATGAACTGATATAAATTATAAACTCTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAGAGATGGAGTTAACAGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAGCTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAG{AG}TTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAACACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCACACGAGGAGTCAAGAGAAAAAAACAGCCCCCAAGTGTACAACGTCGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCA{CG}AGATA---AACAAAAATTTAATTAAAGAGATTGTGAACTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAATTGATTACCCAGTAGATTTCGTTAAATCCATCTCTTGCCAGATTTGTGATCACATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTT{CT}TGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTAGTTACCCCAGTGAAATCCTTCCAGAACATTCTTGATAACTTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAGCACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAATTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAACGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGCTCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTACCACAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAAGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAGAAAACCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGACGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTATGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCGTCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACGGGATATGATGAGAAACTCATGCGGGAAGTAGAAGGGCTGGAAGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACAGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTTCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGGCTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAAATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTGAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGCTTTGCAGAACTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTCGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGCAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTG----------------------------TCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCA{CT}GCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTACATCATCCATGGTGGTAAAACACCCAACAACGAACTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATAACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGACGTATACTCC{AG}CTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAATAGCGTAGTCGATTGTTTACCATCTGTGTTTCTCATTGACTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTGTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCAAACTTGTACAAGTTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGGTGTGTAACACCATCGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGAGAACCCAGAGTGGACACCGGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAA---TTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCGAGTGAAGATGCTGGAGACTCTGCTCCATTTGATGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAGGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Alauda_arvensis GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATC{CT}GGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAGGCCACCTACCATGGTGCGACAGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCGGAGCTGAACGTGGCGCAGCTGCAGCACGACAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGACAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACCGGCGATGCGTGGGGACAG------GGGGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAG{CT}ATGGAAGAG{AG}C{CT}GTGTGCTATTCTTGTGACATCGTGACGGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACAT{CT}GTGCACTTGGACCT{CG}AA{AG}CCTGCCAATATTTTCATCACCGAGCAGGGCGTGTGCAAGATCGGAGACTTCGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCGCGTCTGCCAGCAGGGGGGCACGTACAC{AG}CACCGCGCCCCCGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACCGCCAAGGCGGCAAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGCTGAGTACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCGCGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGTTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCCACGGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATAGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------TGTGGGGCTTGGCACAGACAGGGTACACACTTTGGGT--CCCCT-----TGGTTTCCCCTGCTGGG-----CCAGCT---GGATA-CACA-GAC-------------------CCCCAACCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAAGTACTATAGCTGCCTCCTTCCCCCC------AGA---GTGGG---GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-GG-AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATAGAA-----GAAA--AGGTGCAAGAACTGGA-TCAGCC-CTG--ACAGTGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CAAGGGA-GTCTCATTGTCA-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTAAGAGTTGGGCTTTC-ATTTA{CT}TGTTAATTAGTTGGACT----T-CAGTGACCTCTCTCTCAAAGTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAG---------------------GAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCA{GT}TCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TATAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAATACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGTGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGTTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTACATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCGTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTA-CC-TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGCAT--CAAAACACA----------GTTGTAT------TAAATAACCTTT--CCTTAAA-TGGCCTGCCTGAC---AACAGAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-ATATAGAACTTATTGGTTTTGACTAATTTGACAAATAGGAACTGATCTTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTGCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-GGTTCTACTTTCTCTGGAT-CTACTGCTCAAATGT---GGCA{AG}AGC---------------------TGAATGAAGT-----------AATCGAGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATTTT--ATGTCCTGG-TAGCCTACTTTG-ACCAGCTTAGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAT-TGACTTTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-AGCT---GTTTCAAGCGTTAATGAAATGACTTTACATTACTTTTTA---AGCTAATATAACAAAATATGAACTGATATAAATTATAAACTTTTCTTGACAATGTT------AAT-CTCATTTTTAAATTGCCATCTTTTGA{AC}AAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGA{CT}CAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGCTAATGGGCAGTAGG---CAGG{AG}ACTTGAGGAAGATGCCCATGCCCTGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTCAAGCAACTCTGCCGCATCTGCGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACCTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAGACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATCGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCTGTGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATGCTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAACCAGCCCCCAAGTGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAATGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGG{AC}AGCTACTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTTAC{CT}CCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACTTGACTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGACGAAAGACAGAGAGCTCCATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCCAG{AG}CAGCACCTCCTGTCTCTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAGCAAGCAGATGAATTGGAAGCTATAATGAAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACT{GT}CTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTACCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACAC{AT}GAAGTGGGAATTATAGATGGACTATC{AG}GGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGCGATTCCG{AG}TATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAAGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGG{AC}ATGAAAGCAAACAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGACGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCCATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGCTATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTCATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCGACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGAT{CT}GGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAA{AG}GAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGGCTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCCATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTGATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAGAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTT{CT}GCAGAACTC{CT}TATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCAT{CT}GGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGG{AC}AACAAACTGTTCAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCCATGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAACAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTT---AAAGATTTGTGCTATCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAGAAGTGATCCAAGGGCTGAGGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAACGAACTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACCAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGAGCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGCCATACAATTAATGTAGTTCACAGCTGGGGGAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTTTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACTTACTTCCAGAGCTTCAAGACGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAGTCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAATTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGGCGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTA---ACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAGGACCCTGGAGACTCTGGTCCATTTGAAGATTCGGAAGAGTTTTGTTTTAGTCCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGATGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAGGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Batis GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCGCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTACGGGTGGTGGCTGCCAGCACATGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTA{AG}CATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTAGGGATGCGTGGAGACAG------GAGGAGGAT---------GATGAAGGAGA{AT}TGTGGAAGGAAGGCTCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCCTGGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTCCCACCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTGACTGCCAA----GCGAATGAATATGAATCCAGCACGGAGTCCAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATTCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAATTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------TGTGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAGACCTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACCGTTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GACCCTT---CTGTAGAG-TGGCTCCAGTCCC-----ACTGT----GGAGGGCGAT-----TGTTTCTTA-{CT}CTGAAATTACTGTAGTTGCCTCCTTCCCCCCA-----AGA-GGGTGGATGTGGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAGGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TTGGCC-CTG--ACAGCACTT-ATGTTTT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------AA-GGGA-GTTTCAGTGT{CT}T-AATGTGTAGTGAGTGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGCACTTTTTATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAATGAGCTCTTCCTCAA-ATCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGAC----------ACAGAAAGGGCTCATGATATGCAAA-TGGTATG-----------TGAAAATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCTCGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATTCATTGGAGACTGAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATATAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTCATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGTCCATGATCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTACTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCGGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGCTTT--CTTTAAA-TGGTCTGCCTGAC---AGTAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-ATACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TAA{AG}TGAACTGTACAA-CTTTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTG-AGTTTTTGAGGTCCTGG-TAGTTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAAACTCATCT-ACG-GATGCA-CTAAA-TAGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCACATGTTAATGAAATAACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAA{CG}TGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAA{CT}GGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGCAAACACGAGACAGTAGAGTTCATCAGAACAATTTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTACATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAAC{CT}TCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCACTTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCGCACTCCCCAAATTGTGATGTGTGCCATCCTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAACCCAGCCCCCAAGTGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGCTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGTTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGTCAGATTTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAAGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCCGGACTCCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAAGAGGAGATCCTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACA{CT}GGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGTAAGCCCTTGTGTCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCC{CT}CTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGCGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATACGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGCTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCAATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCGTATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACCGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAACGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAAGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTTTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAGAAGCCATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGA{CT}GTTCCAATGCATTGAGAAAGGCCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAACGTAGTTCACAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGATTGTTTGCCATCTGTATTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCGCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGGTA{CT}CGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATTAGTGATACTGAGTTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCGGGGGCCAACAAACAGTTAATCCCAGATGCAAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGC{AG}GAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCGATAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCGAGTGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGACTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACGTTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGG{CT}TACTGGATCACCTGCTGTGAG Bombycilla_garrulus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGCTCCGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACGTACCATGGTGCAACGGTGGCCGTGAAACAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTGCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCACCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTCATTTATGGCACTGGGCACGCGTGGAGACAG------GGGGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGTGAAAGGGACGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGTTATTCTTGTGACATCGTGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATCGTGCACTTGGACCTGAAGCCCGCAAATATTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAGCTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCACGTTTGCCACCAGGGGGGCACGTACACGCACCGTGCCCCGGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGTCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACTTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTTGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACTAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGCTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCAGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAAAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCA-GG-GGGGA-------------TGTGGGGGTTGGTACACA--GGTTACAGACTTGGC-T--CCTGT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----TGAGGT---GGATA-CACA-GCC-------------------CTTCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTACTGTAGCTGCCCCCTTCCCCCT------GGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGA-G--AT---GGGGCAGCAG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAGGAAATGGA-TCAGCT-CTG--ACAGTGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-ATCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTACAAGA-CAGCTGCGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACTGATGACTACATGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTCTGTGT-ACAAGCAGGAAGAGGC----------ACAGGAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACGCAGTC-CGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCTCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------AACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAAACCCATAAAGCTAA--GTGTTATACAAACACAAGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAATGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCTTCAGAACTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCTCCGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGCCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTTGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAATGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCTTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTTGTAT------TAAATAAGTTTT--CTTAAA--TG-------------------------------------------ACATGAGTTT-ATACAAAACTTTTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAAAAAGATATTTTTGTGT--------------------------CTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTATACAA-CTGTTATGGGGCTAAAA--GCTAGCTGAG----------------TCACTGACTTCATGCTG---AAATTTTTTAGGTCCTAG-AAGCTTACTTTG-ATCAGCTTGGCAAAATTCATCT-ACA-GATACA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGGCTGTTACTT-GAACA---TGTCT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTTCACATTCCTTTTTA---AGTGAAAATGATAAATTATAAACTGGTATAAATGATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAACTGCCATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTCA{AG}TGGGCAACAGGCAACAGGGAC{CT}TGAAGAAGATGCTCATGCCATGAAAACACAAGACACAAGAGCTCATCAGAACAACCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCGTTTAAAAGTGACTGTTCCAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGGAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAAGGGATGTTGACACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAGGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACAATGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGCACGTGCTCAGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGCTTGTCAATTGCAAGGATAAACATCTCAGCACCAAGTTCCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTCATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAAACCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATCAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATGGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTAACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAGGAAGAGGGAGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGC{AC}GATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTCCGCACTGCTGAGAAAGCTCTCCTACCCGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAACGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACT{CT}TCAATTGATGATTACCCAGTAGAAACAATTGCAAAAAGATTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACCGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAACAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGGGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATCGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATCGGCAATGCAACAGAATTCTACCGCATTTTCCAGATGGAAATTGGTGAACTTTACAAAAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAATTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGCGAGTTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTACCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAACTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCTAGGCAGTCCAAAGTCTATGAAATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCAC{AG}CTC{AG}GAAGCGATGCTAGTGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGAGAAAGTTTACTTTATGAGTCTG{GT}TAAACAAAACTGGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAAAAAGACCTGAGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAGTGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTCGCACA{AG}AGAACCACTGAAAACTGGAACAGCGTAGTCGATTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTATTGATTTTGAGTTTGGATGCTCTACATCTTACGTATTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAGTCTACATCTTGGGAGGTCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCTTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACCGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGGCGTGTAACACCATTGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGCTGAAAGTTTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACATGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAA---CCGGTAACCCAGATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATACCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGTTACTGGATCACCTGCTGTGCC Callaeas GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCAC{CG}{AG}TCATCATGGAGTATGTCGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCGTGGAGACAG------GGGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGCGGAAGGAAGGCCCCGAGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGCGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCGCAGAGTGCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACGCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGGCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGAAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAATAACCGAAAATGTTCCAGT---------------CCACGCACATCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAATACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG--GGGA-------------TGTGGGGGCTGGCACACACAGGTTACAGACTTGGG-T--CCTCT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTACTATAGCTGCCTCCTTCCCCTGCT----G{CG}A-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTA-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAACGGAA-----GGAG--TGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGTGCTT-GTTTTCT-GTCTCTAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CG-GGGA-GTCTCTGTGTCT-TATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTGTGTGAGAGTTGAGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGATGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTTAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGAC----------ATAAAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAA{CT}ATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-GCAGCCCATGCAGCCTGTGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACGAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCGATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGGAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCACACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCCTGTGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACATA----------GTCATAT------TTAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGACGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTGATTTGCCAAATAGCAGCTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTATGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTCATGGGCTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCGCTGAATTAATGTTGTTGGAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAAACTTGTCT-ACA-GATGCA-C-TAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAAT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGTAATGACTTCACATTACTTATGA---AGCTAAAATGATAAATCATAAACTGATATAAATTATAAGCTTTTCTTAACAGTGTTGCTCTTAAT-TTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGACCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAGGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAACATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATGGTTACAACAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTTAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCATAACTGTTGGAGTATTATAAATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGTGATGTCTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTATAAAAAAC------------CAAGCACAGATAAACAATAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCGGCACCAAGCTGCTTGC{CT}GTTGATTACCCGGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTCGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATGGAGAGCTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTCAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAGGAAGAGGGCGGTGATATAAAAGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGCCTGGCCATCCGAATCAACACATTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTTCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCAGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGTTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCAT{AT}GCAGAGCGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCTTGAGAACATTTCGATTCATCTTTAGGGGTACAGGGTATGATGAGAAACTCCTGAGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATCTGTACCCT{AG}TGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCACGCTGAAAATCTGGAGCGATACGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTCATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGCAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGTTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACGAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCCCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGTTCTATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATGTCATCCATGGTGGTAAAACACCAAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAGGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATACGGGCATACAATTAACGTAATTCATAGCCGGGGAAAAAGC{AG}TAAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTCGGATGCTGTACATCATACATACTACCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGGTGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTTACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGGTAGAGATTGTTGAAAGTCTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAGGAAGAATTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAAGAGTTCTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGACATTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCCGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Calyptomena_viridis GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCTCTAGGCTCTGGGGGCTT{CT}GGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAACAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTAGCTGCCAGCACATGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGAGGTGTGGAGACAG------AGTGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGGTTGTGTGCTATTCTTGTGACATCGTGACCGGCTTAGCCTTTCTTCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTCAAGCCTGCAAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAAATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATCTGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACATCAGAAGAACACCGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAAAGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCTACAAAGGTTGATTACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGATTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACCCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGTTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAATATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAGGAGCAATTGAGGCAGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAC-CTGT-GG--GGAGAG-------------TGGGGACTGGCACAG----GTCACAGACTTGGG-T--CCTGT-----TGTTCACTGCTGGAGAT-----CCAGGC---AGATA-CACA-GACCTGTGCGGAGTAGGGTTGGCTCCTACTTGCAAC-AGTATCCATGGAGCGAGAT-----GGCTTCTTA-CCTGAAATTACTATAGGTTTCTCTTTCCCCTCTT----GGAAGG-TGGAT--GGGATGCTTACTGCTTTCCTTAC-TGGAAATAGA------AAGCTGCCTGGTTC--AGTTGTGT-GGGAT---GGGTCAGAGG--AGCAAGAATTATGG-------AAG--GGGATGCAAGAAATGGG-TCAGTC-CTG--ACAGCGCTT-ACTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------AA-GGGA-ATCTTGATGTCT-GATGTGTAGTGAATGCATGCAAGG-CAGCTATGTGAGAGTCGTGCTTTT-ATTTACTGATGGCTGGTTTGATT----T-CAGTGAGCTCTCTCTCAA-GTTCAAGGTCTCTCTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGAGCTCATGGTATGTGAA-T----------------------ATCCAAGTTTAGGTTTCCCATTCCAAACAACCACATACAGTC-TGACTAAGTCTTGAC{AG}ACAATAAA-TCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGAGCCATTGGAGACCAAGACCAATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGG{AG}CATGAATTTTTGGTCTTAATGG--ATGAGACAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGTGTCAGAGCTAGGAAAAGAACCCAGTTCTTCTGCCTAGCCCATGCTCCTAGCATACTAGACCTCAGTGTCTCTCTAGAGACTGCAGGGAGGGCCACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTCAAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-TC-TTCTTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAA{AT}GT--CAGAATACA----------GT{CT}ATAT------TAAATAACTTCT--CTTTAAA-TAGCCTACCTCAT---GATAGAGA----T{AG}CCTTTGCATGTGGTGACATGAATTT-ACACAAGATTTCTTG------ACTAATTTGCCAGATAGCAGCTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-GATTCTACTTTCTCTTGAA-CTACTGCTCAACTACTCTGGAACTACTTCCTTTTGTTGTGGCAAAAGTGAATCAAGCATAAAA-CTGTTACAGGGTTAAAA--GCTGGCCAAG----------------TCAGTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGGTCATGA-TGGCTTACTTA-GACCACTTTGGCAAAACTCATAT-ACA-GATGCA-ATAAAATTGGCAACTTAAACTCAAG-TCACTATTACTT-GAACATGATGAGT--------T-AGCTC-TGTTCCAGGTGTTAATGAAATGATTTCACATTACCTTTTT---AGCTAAAATTATAAACTAACACCTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCGTTTTTAAAGTGCGAACATCTGAAAAAATGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGTCAAGCAGCACATAAACAAAGATCAAGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAACGAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAACAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATAGGCAACAGG---CAGGCACTTGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAACACGAGACAATAGAGCCCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGCCGAATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCAGTGGATAATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGAACTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTCTTTGTGAAGTATATTTTCCTAGAAACAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGTCAAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACATGGAAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGATTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAAATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTTAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACA?TTGTTTTGCAGAACTTGTATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCTTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAATCCCAGTGAAATCATTCCTAAACATCCTTGATAACCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTACATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTGTATAGCCACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTTCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACAT?GTTTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGTATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAGTTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCAGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAATACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAGATGTATAGAACCGTGAAAGCTGTTACTGGGAGACAGATCTTCCAGCCTTTACATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAGAAATGTATCCACTAACACAGAAATGGGAATTATAGATGGACTATCAGGCCTGCCACTCTCAATTGATGAGTACCCAATAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGTAAGAGGATCTTTGAAGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTAATAGCTGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGTTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGAGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAAGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTAT?GAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTATAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTCAAGATGAAGCCAGTGTGGAGATCCTCATGCCCTGCTAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAATAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATACTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCTTCCTCGATATAAAGCAGACTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCAATGCAAAATCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTTTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGATGTTCCGATGCATGGAGAAAGAACTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTACCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTAATTTTGGATATTGTACATCATATGTACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGACACCATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAGAATAACACCAGATGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCTGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGCTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGACATTGTTGAAAGGATAAGCCCCGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGTAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAATAAGCAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAGATTTG{CT}AGTCAGACATCAACTGAAGACCCCGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATAATGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTTCC Campylorhamphus_trochilirostris GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCCTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCGTGGAGACAG------GATGTGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGGAGGCCCCGAGCATGGAAGAGACTGTCTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGGCTTAGCCTTTCTCCATTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTAAAGCCTGCAAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGCAGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTTCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAGGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCACGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCAAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATTCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATCGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG-------------------GGTGGGCGCTGGCACTGACAGGTTACAGACTTGGG-T--CCTGC-----TGGTCCCTGCTGGCAAT-----CCAGGCTATGGATA-CACA-GACCCTGCTGGAGTAGCGTTGGCTCCAACTCCTAAC-AGTCTCCATGGAGTCAGAT-----TGCTTCTTA-CTTGGAAGGAATATAGCTTTTTCCTTCCCCTCTT----GGAGGGGTGGAT--GGGATGCCTACTGCTTTCCTCAT-TGCATGTGGGTGGG--AACCTGCCTAGTTC--AGGTGTGG-GGGAT---GGGGCAGAGG--TGCAAGAAGAATGGAAG----AAG--GTAACGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ACTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGAG---------------CA-GGAA-ATATTGGTGTCT-GATGTGTAATGAATGTCTGCAAGA-CAGATATGTGAGAGTTGTACTTTT-ATTTAC{GT}GATGACTAGTTGGACT----T-------------------------------CTGTTT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCACGGTATGTGAA-TGGTATG-----------CGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTTGAAACA-CCACACACAGTC-TGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTACATGGCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACA----TACAATTTT--AGAGCAAACCCT-GGAG------------ACGAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTTCAGTCTTAATGG--ATGAGAAAGACAGAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCAGGAAGCAGATCAGCATCAGAGGTAGAAAAAGAGCCCAATTCTTCTGCC-----CAGGCTCCTTGCATACTAAACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCACGGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGCTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTGAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTTAGTTGATAATGT--CAAAATACA----------GTCATAT------TAAATAA-------CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---GATAGAGA----TGCCTTTGCAC{AG}TGATGATAGGAGTTT-ATACAAGACCACTTG------ACTTATTTGCCAAACAGAAACTGGTATTTTGTATCT----TAGCTACTGATATTTTGTATCTTTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGCTGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCTCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAG---------------------TGAACAAAGTGTAAAA-CTGCTATGGGGTTAAAA--GTTGGCCAAG----------------TCACTGATTTCGTGTT---GGAATTTTTGAGGTCATGA-TGGCTTACTTTG-ACCAGTTTGGCAAAAC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACAACAGA---------------TTTTTTCACATTGTTGTTATTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGATCATTTGAAGAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGGCAGCATATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGGTTGCTTCTTCAAATGAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAAGAGAAAAGACAGACTTAATGGGCAGTAGG---CAGGAACTTGAGAAAGAGGCCCATGACATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAACAACTTTGCCGCATCTGTGGAGCTTCATTTAAAACTGATTGTTACAACAGAACTCATCCAGTTCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTTAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAATAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAATAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATGCTACCACTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACATGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATACACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGCAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCCGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGTTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTGACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACATCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGTCACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCAGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTACAGAACCGTAAAAGCTGTCAGTGGCAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTGCCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTGGGAATTATAGATGGATTATCAGGATTGCCAATCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAAGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGACGACTATTTGAATGGTCCCTTCACCGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTTCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCCATTGCACACGGGAATGAAAGCAAGAGAATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAACCCTTGTGCCTTATGCTGGCGGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCACTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGATGCTTGAAATGGGAGGCGTCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACACGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCAGAAAATCTGGAACGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCATTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGGGAACTTTACAAGAATCCTGATGCATCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTGTGATGAGGATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAACTTATGTCAAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGAACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCGTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTACTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTGTCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATC{AG}TTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGCATGAGCTCAAAATGAAACCCACCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGATCTTTCTGATAAGATTTACCTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGGTGTTCCGCTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTTCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGGAAAAGCATGAGTGTAATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACAGAAAAATGGAACAGCGTAG{CT}TGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCATTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAACAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCGATGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGGTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTAGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGCAAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACATTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGTCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGATGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTCCACC Chaetops_frenatus GCAGCTCTGCCTCTTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACAATAATGTGGTCCGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGGTGCTTGGAGGCAG------GGGGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCTCTGAGCATGGAAGAGACAGCGTGCTATTCTTGTGACATCGTGACAGGTCTAGCCTTTCTGCACTCGCAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCGAACGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATCGGGGATTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCTCCCGTGTCTGCCAGCAGGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGCGAGAGGGTCACCGCCAAGGCGGCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACATTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATCGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGCA-------------CGTGGGG---------------TTACACACTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGTT--GGATA-CACA-GAC-------------------CGCCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTATTATAGCTGCCTCCTTCTCCCCT-----GGA-GGGAAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GAGGCAGAGG--AGCAGGAAGAAT---------------GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-CTTCCCAGAAAATATTTGGAGGGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGTTGTGTGAGAGTTGGGCATTT-ATTTACTGATGACTGGTTGGACT----T-CAGTGAGTTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAG---GAGGC----------ACAGAAGGCACTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTT-TGACCAGCCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGAGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTGAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACTCATAAAACTAA--GTGTTATACGAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCGTAATGGCTGTGAGACAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATTAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTGCCTTCAGATTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGGCAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TACATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCACGTGATTACATGAGTTT-ACACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCTAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCT-----CTATTGCTTAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGATATTTACAA-CTCTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------CCACTGACTTCATGTTCTTGGAATTTTTGAGGTCT--G-TGGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAAACTCATCC-AGA-GATGCC-CGAAAACTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCGC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTTCACATTA-TTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGT-AAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAACCAGCACCTAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAGTTCATCCTGCATAAAGATGGAGCAGTGCCCAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAATCAG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAATGCAAGACAGTAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAGCTCTGCCGGATCTGTGGAGCTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAGAGAACTTACCCAGTGCACGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCATAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTGTGTGAAGTATATTTTCCCAGGAACAGCACGATGGAGTGGC{AG}ACCCCACTCCCCGAAGTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTATACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAGCGTGCTTGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTTAATTGC{AG}AGGACATACATCTCAGCACCAAACTGATTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACATGTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAGTCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGCATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGACATCTTGCACGGAAAATACGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAA{AG}ATAGAGAGCTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTC{AC}GAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTCTGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACTTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATTTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGTATGGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAACGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATTGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGACGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTTATGAACGTTTCTGTAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAGGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAGAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGGACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACTCGCCTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCTAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCGTTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAAATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAAATGAGTGGAAATTTTGCTAGGAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCTCTAAAAGAGCTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGTTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGA{CT}GGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTCCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGTGATCCAAGGACTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTT{CG}CAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGACATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTC{CT}TGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGT{CT}TCAATTGCCAGAGGTGATACCATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATAATGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGTCTGGCATGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCTGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAACTG{AG}TAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGGTGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Cinclus_cinclus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCCTAGGATCTGGGGGTTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACAGTGGCTGTGAAGCAGGTGAA{AG}AAGAGCAGCAAAAACCGTCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGTGAGAACAGCCTAGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAGCATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCGTGGAGGCAG------GGGGAGGAC---------AATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCGTGGAAG{AG}GACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGTAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAGCTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCACCTATGTTTGCCAGCAGGGGGGCACATACACTCACCGTGCCCCTGAGCTCCTAAGGGGGGAGAGGGCCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACGGAGTCCAGCAGCACAGAGATGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAAGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGATGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGAAGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCAT-GG--GGGC-------------CTCAGGGGTTGGCACAGACAGATTACAGGCTTGGG-T--CCTCT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATG-TACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGGT-----TGCTTCTTG-CCTGGAATTA-TATAGCTGTCTCCTTTCTCCT------GAA-GGGTAGAT--CGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGCATGGAA-----GAAG--GGATGCAAGAAATGGA-TCAGCC-CTG--ACAGTGCTT-GTTTTCT-GTCCCTAGCAAATACCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GGCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTGTGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACTGATGACTACTGATTTACTGATTCAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-AAAAGTAG---GAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGCATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACATGCAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCTTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACCA--------TACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACTAAGACCCATAAAATGAA--GTGTTATACAAACACAGGGCTTGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGATAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTATGAATA-AGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGAGTTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGAAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTTGCAT------TAATTAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTCGCATGTGATGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------CCAAAT---------AGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCTCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTG----------CTCAACTGTTGTTGCAAAAG---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTGTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAA----------------TTATTGACTTCATGTTGTTGGAACTTTTTAGGCCCTGA-TAGCTTACTTTG-ACCAGCCTGGCAAACCTCATGT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-AACCTGTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGATTTCACATTACTTTTTA---AGTTAAAATGATGAATTATCAGCT-----------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCGTTTTTAAATTGCGATCGTTTGAAAAGACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAAAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTC{CT}TTCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAATGGAGAAAAGACAGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAATCACAAGACAATATATCTCATCAGAACAATTTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAATTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAGAAAACATACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGAGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTAT{CT}CATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGCATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGAAACAGCACTATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGAAGGGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGACCCCAAGTGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGAGGAACATGCTCAGCTAAAAAGAGGTGTAAAGAAT------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCA{AG}TTGCAAGGATATACATCTGAGCACTAAGCTGCTTGCAGTTGACTACCCACTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCTTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAGTATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGACAGAGAGCTCCATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTTCTGTCTCTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAAGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCAGTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGCTATCACCCATTTGAGTGGAATCCTCCCCTGAAAAACGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGA{CT}GGACTATCAGGACTGCCACTGTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGATGCAGCTCTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCACGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTGTAGCACATGGTAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCTTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTCGGTTCGTCTTTAGAGGAACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCTACCCGCTGGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATACGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGGGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATCTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGA{CT}GTGTCTAAGGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAGCACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAAGCAGTATGTGAATTAATAACGTGTGAGGAAAGGCATGAAGC{CT}CTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTTCGCTACCCTGCTCTGTGCACACTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTACATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGCCTGATAAACAAAACTAACAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGGAAAAGCGTGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAACTGGAACAGTGTAGTTGACTGCTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGGTGATACAATCTACATTCTTGGAGGCCACTCGCTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTACCCCTGGGCAGCCCAGCTGTAACCTGCACCATCTTGCCAGGAGGAATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAGTTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAGCCAGAAACGGCTGGCGTGTAACACCATAGTTCTGGAGGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAATGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGGGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACGCAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGCTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCAGACAATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Climacteris GCAGCTCTGTCTCCTGCAGCCCTTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACCGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGACAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGCAGTATCACCCTGCACCATGTCATTTATGGCACTGAGGATGCATGGAGTCAG------GGGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGACACCGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTCCTTCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTTATCACTGAGCAGGGACTGTGTAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAAGTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCTCCCACATGTGCCAGCAAGGGGGTACGTACACGCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGTGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGTCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGATACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTACGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGCTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAG{CT}TTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCAGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCGACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGAAGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GCCA-A-----------TGTGGGG-GTGGCACAGGCAGGTTACAGACTTGGG-T--CCTGC-----TGATCGCTGCTGGTGAT-----CCAGGC---AGATAACACA-GACCCCTGCAGTGTAGAG-TGGCTCCAGCTTGTAAC-AGTCTCT--GGAGTGAGAT-----GGTTTCTGC-CCAGAAATTATTGTAGCCTTCTCCTTTCTCTCCT----GAA-GGGTGGAT--GGGA-GCTGA-----------------------------------------------TTT{GT}TGT-GGGAT---GGGGCAGA{CT}{AG}--AGCAGGAGGAATGGAA-----GAAGGGGGGTGCAAGAAATTGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGCAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGTATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAAAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACAAATTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGAAAA-CAGTATG-----------CGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACG-CCAAACACCA---------------GACAACAACAAA-CCAGCCCATGCAGCTTATGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGGACTATCA---GTGACTG--------GATGCAAGGGACA--TATACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCTGTTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAACCACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGA{CT}AAAAAGGGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCGTGGAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCC{CT}AGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCTCTGTCTCTCCCGAGACTCTAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTAAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCCAAAGAACTGGACCTTGCCCTCGTTGGAGTTAGGTGAGCTGGCAATAT--TAAAACAGA----------{CG}TCGTAT------TAAATAAGATTT--TTTTAAA-TGGC?????????---????????----??CCTTTGCACGTGGTGAC{AG}TGAGTTT-ATACACAAGTTTGTG------ACTAATTTGC-AAATAGCAACTGATAGTTTGTTTCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTGGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGTTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCGACTCTTGTGGCAAAAA---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGATTGCATGTTGTTGGAATTT-------CCTGG-TGGTTTACTTTG-GCCAGTTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGGTCAAACTC{AT}AA-TGACTGTTACTT-GAACATGATGAGT--------T-AGCTG-TGTTCCAGATATT{AG}ATGAAATGACTTGGCATTACCTTTTA---ATCTAAAATGATAAATTATAAA??GA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTACGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAACCAGCACATAAACAAAGATGAGGCAGAAGATGCTGCTTCTTCAAAGAAAGAATTAATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGACATAATG{AG}GCAATAGG---CAGGGACTTGAGAAAGATGCCCACGACATGAAAACACAAGACAACAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGCCGCATCTGTGGAATTTCATTTAAAACTGATTGTTACCAGAGAACTTACCCAGTGCACGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGGGACTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAGAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAGGTATTCAGGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGGAAATTCAGTAATACACTATGTGAAGTATATTTTCCTAGAAACAGCACAATGGAGTGGCACCCCCATTCCTCAAACTGTGATGTGTGCCGTACTACCAGCCGAGGCGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCTCAAGTGTGCAGCATGGCAAACGTGCCAAAACCACTAGGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGTGTGAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCACAAGTATACATCTCAGCACTAAGCTGCTTGCAGTTGATTATCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGTAGAAC{CT}TGCATCCTTAAGTGTATCAGGGTTTTGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGACCTGGTAATTCCAGTAAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGCATAAGATGCCCTATAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCCATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGACAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCA{AG}GTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTGAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAGCCTCCCTTGAAAAATGTATCCATTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGATTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGACGTCAGTGAGAAGCATGGGAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGTTTTTCCTTCACAGTCATGAGCATTTCTATAGCACATGAGAATGAAAGCAAGAGGATTTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCCTGTGCCTTATGCTAGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCGGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCTAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGAGTTTCTGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATCGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGGGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGTTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGCTTTGCCGAGCTCTTATCTACAAAATTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATAATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGGAGAATGAGCTGAAAATGAAACCTGCTTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCC{GT}GCTCTTTGCGCACTCAGAAGCAAT---------GATGAGTACCAGTATATCATCCATGGGGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTGATGAG{CT}CTGGTAAACAAAAATAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAACGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATCAGTGTTCT{AG}TTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGACAAATGGAACAGCGTGGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAAAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACTCCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGACCTCCCACTGGGCAGCCCATCCTTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCGATGTCAAGTGCTATTGTGACTCAGGTCAGTGATACTGAATTTGTCCTAGTTGGTGGCTACCAATCTGACAGCCAGAAACGGTTGCTGTGTAACACCATAATTCTGGAAGACAGTAAAATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAACCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTACTGCTGGGCATACCAGGGGCCAACAAACAATTAATGCCAGATGCCAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAACTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCAAGCGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGACATGGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAGGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Conopophaga ----------CTCCTGCAGCCCCTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCGTGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGACAGAGCTTTTGGGCTGAGCTGAATGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGTACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATGACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCATGGGGACAG------GGTGTGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCGGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATTGTGACTGGCTTAGCCTTTCTTCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTAAAGCCTGCAAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGAT{CT}GGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCACATTTTCCAGCAAGCAGGCACGTACACACACCGTGCGCCTGAGCTCCTCAAAGGGGAGAGG---------------GCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACAAAAGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGGTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCAAGT---------------CCACGCACATCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCGCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATCGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG-------------------G{CG}TGAGAGCTGGCATGGACAGGTTACAGACTTGGG-T--CCTGT-----TGGTCTCTGCCAGCAAA-----CCAGGC---AGATA-CACA-GACCCCTGCAGAGTAGGGTTGGCTCCAACTTGTAAC-AGTCTCCGTGGAGTTGGAT-----TGCTTCTTA-CCTGGAAT----ACAGCTTCTTCCTTTCC-TTTT----GGAGGGGTGGAT--GGGATGCTTACTGCTTTCCTTAT-TGCAAGTGGATGGG--AACCTGCCTGGTTC--AGGTGTGG-GGAAT---GGGGCAGAGG--GGCAAGAA-------------GAA--TGGATGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTCT-GTCCACAGCAAATATCTGGA-GGTATGGA{AG}AAGGG---------------CA-GGGA-ATATTGGTGTCT-GATGTGTAGTAAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTAGACT----T-CTGTGAGTTCTCCCTCAA-GTCCAAGGCCTCCATGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGTGAA-TGGTATG-----------TGAATCTCCATGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCATACACAGTC-TGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGAAAACTGTATTACATGAGACCTATCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAACCCT-GGAGGATTCATTATAGACCAAGATCCATAAAATTAA--GTGTTATACAAACACATGGCATCAATTTTTGGTCTTAATGA--ACGAGGAAGACAAAAAGTACGAGGG-CCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAAAAGATCAGCATCAGAGCTAGGAAAAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTGGCGCAGGCTCCTTGCATACTAAACATCACTGTCTCTCCAGAGACTGCATGGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAATACA----------GTCATAT------TAAATAAATTTT--CTTCAAA-TGATCTACCTGAT---GATGGAGA----TGCCTCTGCATGTGGTGATAGGAGTTT-ATACAAGACTTCTTG------ACTAATTTGC-AAATAGCAACCAATATTTTATATCT----TAGCCACTGATATTTTGTATCTTTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCAGATGCTCGTTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTCCTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAACTAAGTGTAAAA-CTGTTATGGGGTTAAAA--ACTGGTTAAG----------------TCACTGAGTTCATGGT---GGAATTTTTGAGGTCTTGA-TGGCTTACTTG--ACCAGTTTGGCAAAACTCATCT-ACA-AATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAG-TGACTATTACTT-GAACACAATGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAATATTAATAAAATTACTTAACATTACCTTTTA---AGCTAAAATAATAAATTA---ACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGTTGTTAAT-GTCTTCATTAAAGTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGAC{AG}GGCAGAACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGAGTAAAGATGAAGCAGTGCCAACAGGAGAAAAGATGGAGTTATTGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGAGGCCCATGACATGAAAATACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACCATCTAAAACAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAGACTGATTGTTACAAGAGAACTCACCCAGTGCATGGGCCCGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCACTCGAGG{AG}GTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAATGTACAACATGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATACACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTGGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGTAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTGACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAGTCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAAGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGG{AG}AAATATGGCCAACACATCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCCACATAAATAAAGGCGGTCGGCCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTTCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTACAGAACCGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCCTTACATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTGCTACCAGGCTATCA{CT}CCTTTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACTGAAGTGGGAATTATAGATGGATTATCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTGAAAGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGACGACTATTTGAATGGTCCCTTTACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATTGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGAATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAACCCTTGTGCCTTATGCTGGCGGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCGCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAGCTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGGTTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGACGAGAAACTTGTGCGGGAAGTAGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGGTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCCGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAACGGTATGAAATATGGAGATCCAACCCCTATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGCGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGATGAGGATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTGATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGAGCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAAGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGCTTTGCTGAGCTCTTATCTACCAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGGGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACCGGTGTTTTCCTTCTTGATATAAAGCAGAGTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCACCTTCTCTAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGAGGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGGTGCTCCGATGCGTTGAGAAGGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCGTATACTCCTCTTTCACAAAGAACAAC{CT}GAAAAATGGAACAGTGTAGTGGACTGCTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCTGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGCCATTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACAATAGTTCTGGAAGATGGTAAGATAGAGATTATTGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAGGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAACAGAGAAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGGCGTCAAACGAAGATCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Coracina GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCATGACAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGTACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACCAGGGATGCATGGAGGCAG------GAGGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGTGGAAAGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGGCTGTGTGCTATTCTTGTGACATTGTGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACGTTTTCATCACGGAGCAGGGAGCGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCACAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAGGCGGCGAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAGTGTTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------TGTGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAGACTC{AG}GG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GACCCCTGTGGTGTAGAG-CGGCTTCAATCCC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TATTTCTTA-CCTGAAATTACTGTAGCTGCCTCCTTCCCCCCTGC---AGA-GGGTGGAT--GGGT-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAA-------------G--GGGTGCAAGAAGTGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAG---ATATCTGGA-GGTATGGAAAAGCG---------------CA-GGGA-CTCTCAGTATCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCTAGA-CAGCTATGTGAGGGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTTTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAAAATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACAGACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAACACTAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACT----AACAGTTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCACTGGAGACTGAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCACGAATTTGCAGTCTTCATGG--ACGTGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCACGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAACATCAGAGCTAGGAACAGAGCCCAGTGGTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATGCTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCACGT------TAAATGAGTTTT--CTTTAAC-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGATGTGAGTTA-ACACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGCACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATT??????????????????????ATATGGGAGTAAGTCT-AGTTTTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTCTATGGCGTTAAAA--GCTAACTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATTTTTGAG--------TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAAACTCATCT-ACG-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAGA-TGACTATTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATTACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAGTTATAAACTGG---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTAATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGGAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCACGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCGCACTCCCCAAAATGTGATGTGTGCCACACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAACCAGCCCCCAAGTGTACAACGTCGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGGAGGGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTCTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTCAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAGCTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCTTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTAGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAATATCACAAAATGTATCGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTCGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTGTCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGGAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACACGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAATTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGA{CT}GAATCAGATCACGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCTTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGTTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACATCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCCATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAATGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGAGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACCTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGTTATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCGATAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCCGGAGACTCCACTCCATTCGAAGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACGTTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACTTGCTGTGCC Corcorax_melanorhamphos GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCAGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCAC{AG}TGTGCCCC{AG}GCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACTATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTAGGGATGCATGGAGACAG------GAGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTCCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCACAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACATGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGCTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAACGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--TGTA-------------CACGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAGATTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GACCCTTGTGGTGTAGAG-TGGCTCCAGTCCC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGTTTCTTA-CCTGAAATTACTGTAGCTGCCTCCTTCCCCCCCCCGCCAGA-GGATGGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTTG-GG-AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGTGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCCTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGACACTGTATTACATAAGGCCTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTATTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCATCAAAGCTAGGCATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGATGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTCAGTCCAGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-TTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCGTTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGAGAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--TTATAAG-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTGGCATGAGTTT-ATACAAAATTTCTTG------ACTAATTTACCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACGGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-AGTACTACTTTTTCTGGAA-CTACTGCTTAACTGTTGTGGCAAAGC---------------------TGAATGAAGTGTACA--TTTTTATGGGGTTGAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTT---GGAATTT----TGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ATCAGCTTGGCAAAACTCACCT-ACC-GATGCA-CTAAAATTGGCAACTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAGTGACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGGTATATTATAAACTGA---------------TTTTTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAACCACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCC{AG}GCACATAAATAAAGATCAGGCAGAAGAGTCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAATATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGCAAACACAAGACGATAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAGGAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGCATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCGCACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTGCCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTGCAACATGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAAATAAACAACAAGAATTTAATGAAGGAGATTATCA{AG}TTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTCGCAGTTGATTACCCAGCAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTGTAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAGCTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCAGTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCATCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATACGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTACTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACAGGGAAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCGCTTATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGCTGACTCTTGACAAACACCTCAGAAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGGAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGGTCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAATCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTGAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCTCTTTGCACGCTCAGAAGTGATGCAAAGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAGTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTGGTTGACTGTGTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGTTGTACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAGGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGCGGCCACTCACTCCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACCTGTACAAGGTAAAAATTGATCTTCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGGTATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTAC{AC}ACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTGAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAAGCCCAGATGCAAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCAGTAACACAGATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCGTTTGAAGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACGCTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCGGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Corvus_corone GCAGCTCTGCCTTCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCAGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATAATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTAGGGATGCATGGAGACAG------GAGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCTTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCCCAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGACAAAGCAGCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAGCAGATCAGCAACAACCGAAAATGTTCCAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGACGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------TGGGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAGATTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATG-CACA-GACCCCTGTGGTGTAGAG-TGGCTCCAGTCCC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGTTTCTTA-CCTGAAGTTACTGTAGCTGCCTCCTTCCTGCCCCC---AGA-GGGTGGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TTTTG-GGGAT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAC--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-ATCTCAGTGTCT-GATGTGTGGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCCATGTGAGAGCTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAC-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTACG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATT-CCCATTCCAAACA-TCACACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAACAATAAA-CCAGACCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGCCTGTCA---GTGACTG--------GACGCAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACTGGGCATGAATTTGCAGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCATCAGAGCTAGGCAGAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGGAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTCCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--------------------AAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTGGCATGAGTTT-ATACAAGACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATAATTTGTGTCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGC{CT}ATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCA-CTAAAATTGGC------AACTCAAA-TGACTGTTAATT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAACAAAATGACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGA---------------TTTTTTGACAGTATTGTTGCTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCCTCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTTGACACCCTCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCGATGCAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAGGAACTCTGCCGCATCTGCGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCACCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCT{AG}TGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCACACTCCCCAAACTGTAATGTGTGCCGTACTACCAGAC{AG}AGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGCGTACAACGTGGAAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAGCGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAGGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAATAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAGCGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTATTTCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCA{CT}CCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACTTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCGGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTACTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACACGGGAATGAAAACAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGGCGAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTCATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACGCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATTGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGCTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAGGAGACTGTAGAGGCCGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGTCAGTACAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAATCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTC{CT}TGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTGAAAATGAAACCCGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTATCCCGCTCTTTGCATGCTCAGAAGCGATGCAAAGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTCTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTCGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGTAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGCTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGTTGCACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAGGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGTGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGGTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCAGCATCCTGCCAGGGGGGGTATCTGTGTCAAGTGCTATAGTGACGCAGATAAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCATTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGGTAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGATCTATTTTGCTGGGCGTTCCAGGGGCCAACAAACAATTAAGCCCAGATGCAAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCAATAACACAGATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGCGCTGAAGCCAATAGCTTTGACGTTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Dicaeum GCAGCTCTGCTTCCTGCAGCCCTTAGGATCCGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAA{CT}GTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGCGCCCCAGCTAGTGACAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGAATGCATGGAGACAA------GGGGAAGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGAAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCCGCAAAC{AG}TTTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATCGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCGTGTTTGCCTACAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCTCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCAAAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCACGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAGCACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-CG--GGGA-------------CATGGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGG-TGTCCTGT-----TGATTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GA{CT}-------------------CTCCAGTCTC-----A{AC}TGT----GGAGTGAGGT-----TGCTTCCTA-CCTGAAATTACTATAGCTGCCTCCTTCCCCCC------AGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AA---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAAGGAAGAGGG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGTGCTT-GTCTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GAGG-GTCTTGGTGTCT-GATGTGCAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATCTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACTGATGACTAGCTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTGAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ATAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTTATGGTGTGCAAA-TGATATG-----------TGAATATCCAAGTTTACATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAGTAAA-CCAGCGCATGCAGTCTGTGCGTGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTG{AC}CTG--------GACACAAGGGACA----TA--ATTTT--AGAGAAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAATTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCCATCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTCCCTAGCCCAGACTCCTTGCACACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGACCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCTATTGTTGGAGTTAGGTGAGC{CT}GACAGTAT--CAAAACA------------GTTGTAT------T{AG}AATCA{CG}TTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTAAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGA{AT}GACAC{AG}AGTTT-ATACAAAATTTCTTG------ACTAATTTGCTAAATAGCGACTGATGTTTTATATAT--------------------------TTTT-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACGTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGGGTAAGTCT-AGTTCTGCTTTCTCTTGAA-CTACTGCTCAGCTGTTGTGGCATAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTGTTGTGGGGTTAAAA--GCTAGCTAGG----------------TCACTGACT---TGATGTTGGAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-CCCAGCTTGGCAAAA{CG}T-------------------AAAATTGGCACCTGAAACTCAAG-TGACTGTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-AGTGC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTTGACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAAGTATCAACTGACATAAATTATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTCAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAA{CT}ATCC------------------------------------------------------------TCTGACGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAAAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATGAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACAGGCAATAGG---CA{AG}GGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCGACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATG{AC}AACTCTGTTGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAGGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGACGTGTGCCATACTACCAGAC{AG}AGGAATCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCACGTGTACAACCTGGTAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCAGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACGGACAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGTTTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAACTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTCTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACTCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTCGATAATCTGAGTATACGATGCCCTGTAAAGGAGTGTGATGAAGAGATCTC{AC}CATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACC{AG}AGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAGGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTGCCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATACGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTACTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTGAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGAGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTC{AC}GGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCATTCCATAACCAGGAGCCACGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGCGTTTCAGCCAAACCTTTTATCGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATCGGTGAACTTTACAAGAATCCCGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTAACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTATATCTGAGGATGAAGCCAGTGTGGAGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGCTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTCTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAGGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCTTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGTTTTCTTCTCCAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATCAGGACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAACGACCTTTCTGATAAGATTTACTTCATGAGTTTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGGTACGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTACGCTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAACATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAATTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCAGATAACCAGAAACGCCTGGCATGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGGGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCGATTTTGCTGGGCATTCCAGGAGCCAGCAAACAAATAATCCCGGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Dicrurus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCAGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACAGGCTGGCTTCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTGCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACA{CT}CACCCTGCACCATGTAATTTATTGCACTAGGGATGCATGGAGACAG------GAGGAGGAT---------GATGAAGGAGGGTGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCCTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACCTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTCGGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCTACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGCCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGTACATCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTAATTCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGAGGAGGAGAGAACAGTTGAAA------------CCCT-GG--GGGA-------------TGCGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACACATTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GACCCTTGTGGTGTAGAC-TGGCTCCAATCCC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGTTTCTTA-CCTGAAATTACTGTAGCTGCCTCCTTCTCCCCC-----AGA-GGGTGAAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTTG-GG-AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTGTTCT-ATCCCCAG--------------GTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTCT-ATTTACTGATGACTTGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGACGCTGTGTTACATAAGGCCTGTCA---GTGACTG--------GACAC{AG}AGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCA{CT}TGGAGACCAAGACCCATAAAACGAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGCATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCCCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTATTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAATGTCCCTTCAGTTTTT-CTT-----------------------------------GCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAGCACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--TTATAAG-CGGTCTATCTGAT---AATAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTGGCGTGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACAGATAATTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTTTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAGC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAACTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCACCTTGGCAAAACTCATCG-ACT-GATGCT-CTAAAATTGGCAACTCAAATTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGG---------------TTTTTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGGGCTTGAGGAAGATGCCCATGCTATGCAAACAGAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAGGAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGACTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGCCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCCGA{CT}CTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATAATCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAACACAATGGAGTGGCAACCGCACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCACACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACAACGCGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAA?AGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAGGAGATTGT{CT}AATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTGCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTTAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTCTGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACGGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATCATAGATGGACTATCAGGTCTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACAGGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAGGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGGTATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATCTCGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATCTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGCTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAGGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCTAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAACTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCGTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTGAAAATGAAACCGGCCTTCTTCTC{CT}AAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCTCTTTGCACCCTCAGAAGCGATGCAAAGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAG{AG}TCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAATTTGGATGCTGTACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCA{AT}CCTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACAATCCTGCCAGGGGGGGTATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAAGCCCAGATGCAAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAGATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCA{AG}TAGCTTTGACGTTGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Formicarius GCAGCTCCGCCTCCTGCAGCCCCTAGGCTCTGGAGGCTTTGGTTCAGTCTACAAAGCCACTTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTAAAGAAAAGCAGCAAAAACCGACTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTACGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCATGGAGACAG------GGTGCAGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTCAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGG{CT}TTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATCGTGCACTTGGACCTAAAGCCTGCAAACATCTTCATTACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCTCCACGTTTGCCAACAAGCAGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACCACCAAAGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCGTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTGCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGTTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCTAACAATGAAAAAGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACGGAATATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCGGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GAG-------------------GTAGGGGCTGACATAGACAGGTTACAGGCTTGGG-T--CCTGT-----TGGTCACTGCCAGCAAT------GTGG------------------GGG--GTGAATGGGA-TGGTTACTGCTTT-------CCTTACTGGAAGTGGAT------------------------------------------------------------------------------------------------------GGG--AACATGCCTGGTTC--AGCTGTGG-AGGATGATGGGGCAGAGG--AGCAAGAAGAATGGAC-----AAAG-GGA-TGCAGGGAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ACTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGAG---------------CA-AGGA-ATACTGGTATCT-GATGTGTAATGAATTTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGGTGACTAGTTGGACT----T-CTGTGAGTTCTCTCTCAA-GTCCCAGG-CTCTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATTTGAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCGAAATA-CCACACACACTC-TGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACA----CACAATTTT--AGAGTAAACCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATG{AG}AAACACATGGCATGAATTTTCAGACTTAATGG--ATGAGGAAGAAAAAAGGTGGGAAGG-CCATGGTCTTCTCAAGGTCATGAAGCAGATCGGCATCAGAGCTAGAAAAAGAGCCCAGTT-TTCTGCCTAGCCCAGACTCCTTGCATACTAAACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTACATGGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGTTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAATCTTGAGTGTCCCTTCAG--TTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTAAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAATTGGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGG--CAAAATACA----------GTCATAT------TAAATAAATTTT--CTTTAAA-TGGTCCACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGT------------TT-ATAGAAGATTACTTG------ACTGATTTGCTAAATACCAACTGATATTTTGTATCT---TTAGCTACTGGTATTTTGTATCTTTTC-ACAGTTTTCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTCGTTCAAGCCATTTCTGATGCTCGCTGTGTGTTTGATATGGCAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAGCTGTTGTGGAAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTAAAA-CTGCTATGGGCTTAAAA--GC-----------------------------------GTGCT---GAAATTTTTGAGGTCATGA-TGGCTGATTTCA-ACCAGTTTGGCAAAACTTGTCT-ACA-GATGTG-CAAAAACTGGCAGCTCAAACTCAAC-TGACTACTATTT-GAACATGAT------------TTAGCCC-TGTTCCATATATTAATGAAATGTCCTGACATTACTTTTTA---AACTAAAATAATAAATTGACAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTAT---TAAT-CTTGTTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACATCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGGCAGCATATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGGTTACTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGACAGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGAGACCCA{CT}GACATGAAGACACAAGACAATATTGCTCATCAGAACAATTTGAAACAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCCGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAGGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGAGAGGGGATGTTGATACCATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATAATCCACAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCGTATTGCCGCTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACATGGCAAACGTGTGAACACCATTGTGGAATGTGCTCGACTGAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAACTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATACACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAATAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACCTGCATCCTTAAGTGTATCAAGGTTGTGGGCAGCTATTGTCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTGACCCCAGTGAAATCTTTCCTGAACATCCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCTATAAAGGAATGTGATGAAGAGATCCTGCATGGAAAATATGGCCAACACATCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTCTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTCAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAAGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTGTAATGCAAGGGAGGGGATCGGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTACAGAACCGTAAAAGCTGTCAGTGGCAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTGGGAATTATAGATGGATTATCAGGATTGCCAGTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAACGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGACGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCAGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATT{AG}CCATTGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGAATCTTTGAGGAACTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCAGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCTTGAGCCCACTCATAGCAGAAAGAGAGGCCATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAGATGGGAGGAATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAACGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCATTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAGTTCTATAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTCTACAAGAATCCTGATGCATCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAACCTATGATGAGGATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTTATGTCAAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAGTAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGATCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGAGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTTTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCGTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGATTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGGGCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTGTGCATGCTCAGAAGCAATGCAAACTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAGTAGCAAGAAAATGATGTTCCGCTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACCATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGCAAAAGCATGAGTGTAATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAGAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATATATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATTTCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTCCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGCGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGCCCAACAAACAGTTAATCTCTGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGGTGCAAAGGAGCAGAAGAGGAAAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATGCTGACACTTACAACGAGGACGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCATCTGCTCTGCC Furnarius ACAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCCTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCAAGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAA{CT}GTAGCTTGGCTACAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAA{CT}AT{CT}ACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCGTGGAGACAA------GGCACAGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCCGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCCTGTGACATCATGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTAAAGCCTGCAAACATCTT{CT}ATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCAGGTTTGCCAGCAAGCAGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAGGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTAGTTCTCAAACGGTGTCACGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCACGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACGGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATCGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGGGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG-------------------G{AG}TGGGCACTGGTACACAC{AT}GGTTACAGACTTGGG-T--C{CT}TGC-----TGGTTCCTGCTGGCAA{CT}-----CCTG------------------------C{AG}GAGCAGGGTTGGCTCGAACTCCTGGC-AGTCTCTATGGAGTCAGAA-----TGCTTCTTAACCTGGAAGGAATATAGCTTTTTCCTTCCCCTCTT----GGAGGGGTGGAT--GGGACGCTTACTGCTTTCCTCAT-TGGAAGTGGATGGG--AACCTGCCTCGTTC--AGGTGTGG-G{CG}GGT---GGGGCAGAGG--{CT}GCAGGAAGAATGGAAG----AAG--GTAATGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTTTTGTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGAG---------------AA-GGGA-ATATTGGTGTCT-GATGTGTAATGAATGTCTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-------------------------------CTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCGAATGGTATGCGAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTTGAAACA-CCACACGCAGTC-TGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTACATGGCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACG----TACAATTTT--AGAGCAAACCCT-GGAGGATCCTTTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACATGACATGAATTTTCAGTCTTAGTGG--ATGAGAAAGACAGAAGATGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCAGGAAGCAGATGATCGTCAGAGGTAGAAAAAGAGCCCAGTTTTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAAACCTCACTGTCTCTCCAGAGATTGCACGGAGGGCTACTGAATTAGCTCACAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGACTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGCTTTT-TTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTGAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTCAT---GT--CAAAATACA----------GTCATAT------TAAATAA{AT}TTTT--TTTTAAA-TGGTCTACCTGAT---GATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGATGATGGGAGTTT-ATACAAGACTACTTG------ACTAATTTCCCAAATAGAAACTGGTATTTTGTATCT----TAGTTACTGATATTTTTTATCTTCTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGCTGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCTCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTATTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAACAAAGTGCAAAA-CTGCTATGGGGTTAACA--GTTGGCCAC{GT}----------------{GT}C{AT}{CT}TGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGGTCATGA-TGGCTTACTTTG-ACCAGTTTGGCAAAAC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACAACTGA---------------TTTCTTGACATGGTTGTTATTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGATCATTTGAAGAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGGCAGCATATAAACAAACATCAGGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATTATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAAGAGAAAAGACAGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGAACTTGAGAAAGAGGCCCATGACATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAACA{AC}CTTTGCCGCATCTGTGGAGCTTCATTTAAAACTGATTGTTACAACAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCT{AG}TGGCTTCTTAGAAAGAAAGAAAAACAAGCAACCTCTTGGCCAGACATTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATATTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTCTATTTTCCTAGGAACAGCACAGTGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAATTGTGATGTATGCCATACTACCACTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCATCAAGTGTACAATATGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGGTCGACTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCA{AG}TTGCAAGGATACACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCC{CT}GTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTGACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGGTAGCCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACATCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCCACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAGCGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAATCAACACGTTTCTCAGTTGTAGCCAGTACCATAAAATGTACAGGACCGTAAAAGCTGTCAGTGGCAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTGGGAATTATAGATGGATTATCAGGATTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTAGATA{CT}GATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATAGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTAGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACCGTGACAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTAATGAACATTGTCATTGCACATGGTAATGAAAGCAAGAGAATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAACCCTTATGCCTTATGCTAGCAGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCACTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTAAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTAGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTAGAACGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGGGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCTAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTACACTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGCGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAACCTATGATGAGGATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTTATGTCGAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGAACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCGTGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAGCTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACAGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGCATGAGCTGAAAATGAAACCAACCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCTCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAACAATAGCAAGAAAATGGTGTTCCGCTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATACGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCAGGGGAAAAGCGTGAGTGTAATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCATTCCA{CT}GTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATATTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATATTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGGTACCACTCCGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGCAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGCAAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACATTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGATGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAAGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATACCTTTGACATTGATGATACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGATGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Gymnorhina_tibicen GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCTCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCAC{AG}TGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGCAGCATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTAGGGATGCATGGAGACAG------GAGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCCTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCTCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGTTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTACGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTAGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTAAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTT{AG}AGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CTCT-AG--GGGA-------------TCTGGGGGCTGGCACAGACAGGTTGCAGACTTAGG-T--GCTGT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----TTAGGT---GGATA-CACA-GACCCTTGTGGTGTAGAG-TGGCTCCAGTCCC-----ACTGT----GGAGGGAGAT-----TGTTTCTTA-CCTGAAGTTACTCTAGCTGCCTCCTTTCCCCCTGC---AGA-GGGTGGATGTGGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TATGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG-AGGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------A--GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGCACTTTT-ACTTACTGATGACCAGTTGGACT----T-CAATGAGCTCTCCTTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAGGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAAAATCCAAGTTTAGGTTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGG?AAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GCGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATTCATTGGAGACTAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTACACAAACACAGGGCATAAATTTGCAGTCTTCAGGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCATCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCGTACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGTAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCATGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAGAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCATGT------TAAATAAGCTTT--CTCTGAA-TGGTCTACCTGAC---AGTAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTGACATGCGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACCAATTTGCCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACTTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAAAATACCGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTTACGGGGTTAAAA--GCTAACTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTT-GAATTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAACTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATTAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAAGAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGAAGAAAAGATGGAGTTAATGAGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGCAAACACAAGACAGTAGAGCTCATCAGAACAACTTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCAGTTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGAAACCGCACTCCCCAAATTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACGACGTAGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTGGATTTCATTAAATCCATTTCTTGTCAGATCTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGATTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATACGGCCAACACCTCTCTAGCCACAACGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCGGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAAGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACATTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGCTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGTGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACACGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACCGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAACGCAACAGAATTCTACAGAATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAAGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTGAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACGAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTCCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTC{CG}TCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTTTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAGAAGCCATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGAC{AG}TTCCAATGCATTGAGAAAGA{CG}CTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAACATAAGTGTTCTGTTTGGAGGTAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAACTGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACAT{CT}TTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGGTATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATACCGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTCTGACATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTACTCCCAGATGCGAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCGATAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACGTTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Hirundo GCAGCTCTGCCTGCTGCAACCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACAGTGGCCGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAA{CT}CGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGCGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGACAG------GGGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGCGAAAGGAAGGCGCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGCGATATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACGGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCCAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTCGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACGCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACCGCCAAAGCGGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACCTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGCTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTACGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGAAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCTATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAAAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CTCT-GC--GGGA-------------TGTGGGCGTTGGCACAGATGGGTTACAGACTTGG-----------------GTTACTGCTGGTGAT-----GCAGGT---GGATG-CACA-GAC-------------------CTCC{AG}GCCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTCTGTA-C-TGAAATTACCATAGCTGCTTCCTTCCCCAT------GGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAG-----GAAG--GCGTGCAGGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTACGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTTAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATATGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTATTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCCCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAACAG---GAAGC----------ACAGAAAGGGCTCACGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAGCCA-CCACA----GTC-TGACCAACCCTTGACGACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCCTGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGCAAACCCG-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCACAAAACTAA--GTGTTATACAAACAGAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGG{AC}AGACAAAAAGTGGAAAAGGC-ATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTACATAGTAGACCTCACTGTCCCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTTTTAGTCTGGCTTTTCCGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTTCC--TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAGCTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTAAGCTGACAATAT--CAAAACACA----------GT{CT}GTAT------TAAAT--GTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGAGAGGTGCCTTTACACATGATGACATGGGTTT-ATACAAAACTTCTCG------ACTACTTTGCCAAATCGCAACTGATATTTTGTATCC--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGCAGTGGATGTACAGACCCAGAGACGTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTATTTTCTCTGGAA-CTGCTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAGTAAAATGTACAA-CTGTTA{CT}GGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACT---TCATGTTGGAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTGGACCAACTTGGCAAAACTTGTCT-ATA-GATGCA-{CG}TAAAATTGACAGCTTAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-{AG}AAC-----GTCT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTATTAATGAGGTGACTTTACATTACTTTTTA---GGCTAAAATGGTAAATTATGAATTGATATAAATTATGAGCTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCAGATGACCGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTGACCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGTCAAGAGGAGAAAAGATGGA{AG}TTAACGGGCAATAGG---CATGGACTTGAGGAAGATGTCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATGGTCACAAGAGAACTTACCCAGTGCACGGGCCAGTGGATGACGAAACTCTGAGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGGTAAGGTTTTCAAGATTGATGTG{AC}GAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGGCGAGGAGTCAAGAGAAAAAGACAGCCCCCA{AT}GTGTGCAACATGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTACTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATTAAAGAGATTGTCAATTGCAAAGATATACACCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCCGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTTACCCCAGTGAAATCCTTCCAGAACATCCTTGATAACTTG{AG}GTATAAGATGCCCTGTAAAAGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAGCACCTTTCCAGCCACAGGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGACTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGACGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTATGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGCAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCAGTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCAC{AT}GCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGA{CT}GATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGGTTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAAGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGACGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTACTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACAAGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGTCCCCTCATAGCAGAACGAGAGGCTATGAAGAACAGTGAACTCCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTCAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGACGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGAAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAAAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGGCTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTGTGTGAATTAATAAAATGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGATCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAACTCTTATCTACAAAGTTCAAATACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGAAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGTGAAGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGAACTTTCTGATAAGGTTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATAACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGGAAAAGC{AG}TGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGACGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAGAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGTGTGCCATCCGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTGTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAGAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACGCTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGGTGTGTAACACCATAGTAATGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGGTGCAAAAGAGAAGAGGA---TAAGGAAGAAGAATTGA{CT}AACACAAA{AT}TTGCAGCCAGACGTCAAGTGAAGATGCTGGAGACACTGCTCCACTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGATGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAGGATGAATCAGAGACAGGCTACTGGATCACCTGTTGTACC Lanius GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGGTCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCAGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGTACTAGGGATGCATGGAGACAG------GAGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATATGGAAAGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCATGTGACATTGTGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATCGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTTAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTC{AG}GAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTACGCCGCTCCTCCTTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCAAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG--GGCA-------------CACGGGGACTGGTACAGACAGGTTACAGATTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTAG{CT}GAT-----CCAGGT---GGATA-TACA-GAC--------------------------CCC-------TGT----GGAGTGAGCT-----TGTTTCTTA-CTTAAAATTACTGTAGCTTCTTCCTTCCGCC-------AGAAGGGTGGGT--GGGA-ATT{CG}A--------------------------------GTTG-------------TGTTG-GG-AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGTTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGT{AG}TGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTT--ATTTACTGATGGGTAGTTGGACT--------------------------TCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ATAGAATGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGA-TTCCCGTTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAACAATAAAACCAGCCCAT{AG}CAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGGCCTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGA{AG}TTTGCAGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGCATAGAGCCCAGCGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCCT------CCTCACTGTCTCTCCAGAGGCCGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--TTATAAG-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTG{GT}CATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCATATAGCAACTGATAATTTGTATTT-------------------------TT{CT}TT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACTGACCCAGAGAC{CG}TTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTTTCTGGAA-CT{AG}CTG{CG}TCAACTCTTGTGGCAAAAC---------------------TGAAGGAAGTGTACAA-CTTTTATGGGGTTAAAA--GCT{AG}GCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTTTTGAAATTT----TATCCTGG-TAGCTTACCTTG-GCCAGCTTGGCAAAACTCACCT-ACC-CATGCA-CTAAAATTGGCAACTCAAA-------TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGGGTTAGTGAAATGACTTAACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTCTAAA{CG}TGA---------------TTTTTTGATAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAGAAAACATCC------------------------------------------------------------TCTGATGGCAGCCAGCACGTAAGCAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCTTGCATAAAAATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAAG---CACAGACTTGAGGAAGATGCCCATGTGATGCAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGGAACTCTGTCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAACACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCGCACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCGTACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAACCCCCAAGTGTACAACGTGGAAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTTGGCTAAATAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACGGATAAACAACAAAAATATAATGAAGGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACATGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGCGATGAAGAGATCTTGCATAGAAAATATGGCCAGCACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATGGAGAGCTCTATACCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAACACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAGCGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTTCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTAGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACTTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCTCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGAGTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTACTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTTAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTGTAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATAGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCTTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACGCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGTGATATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGCTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTCAAGATGAAGCCTGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAATGCCCAGAACTGCTATGTCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTTCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTGAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCTCTTTGCACACTCAGAAGCGATGCAAAGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAGGACCTTGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGCGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGATTGCTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGTTGTACATCATATACTCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGTGGCCACTCACTTCAGAATAACATCAGGTCCCCCAACTTGTATAAGGTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCGGTGTCAAGTGCTCTAGTGACCCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGCTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAATGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACATGGTTTGGCTGCGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAAGCCCAGATGCAAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGATGACAAGGAAGAAGAATCAATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGATCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAGGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Malurus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCCGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGCACAACCGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGAGAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCCGCCAGCGACAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGGAACATCACCCTGCACCACGTCATTTATGGCACTGGGGGTGTGTGGAGACAC------GCGGAGGAT---------GATGAAGAAGGAGGTGGAAGGAAGGCGCTGAGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTGTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATCGGAGACTTTGGCTGCTCCCAAAAGCTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCTCCA{CT}GT{CT}TGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGCGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAAGGTGACTGCCAAAGC{AC}GCGAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATATCCAGCTGCAAAAAGGCTACGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACTTCA---------GATTCAGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAAGCTCCCAAAGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTCCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAA-GTA-GGTGCAG-CGCT-GG--GTTA-------------TGTAGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAAACTTTGG-T--CCT{CG}T-----TGGTCACTGCTGGTGAT-----CCAGA----GGATA-CACA-GATCCCTGTGGTGTAGAG-TGGCTCCAACTTCTAAG-AGTTTTTGTGGAGTGAGAT-------TTGCTTA-GCTGAAGTTA---GAGCCTTTTCCTTCCCCTCCT----GGA-----------GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG-GGAGTGCAAGAAACGGA-TCAGCT-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCTCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAGACTA----------------CA-GGGA-GTCTCTGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTACAAGA-AGGCTGTGTGAGATTTGTGCTTTT-ATTTACTAATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCCA-GTCCGAGCTTTGTGTGT-GCAAGCAGGAGGGGGC----------AAAAAAAGAGCTTATGGTGTGCAAA-TAGTATG-----------TGAACATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTG-TGA---ACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTAGGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGATTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCACAAAACTAA--GTGTTATGCAAACACTTGGCATGAATTTTCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTCCTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCGGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTCTTCTGAAAATAAACCCTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCTATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAATAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTC--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAT---AATAGAGA----TGCCTTTGTATGTGATGACATGAGTAC-ATACAAACCTT-----------CTTATTTGCTGGATAGTAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGATCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAC-CTACTGTTCAACTGTTGCAGCAAAAC---------------------TGAATGAAATGTACAA-CTTCTACGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGTTTGGCAAAACTCTTCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTATTATTT-GATCACAATGAGT--------T-AGCTC-TGTTCTAAGTGTTAATAAAAGGAATTAACATTACCTTTTA---AGCTAAAATAATAAA-------CTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTTAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAGCAGCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGTCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGCTTCTTCAAACAAAGAAGTCATCCTGCAAAATGATGAG{GT}CTGTGCCAAGAGGAGAAAAGATTAAGATAGCAGGTGATAGG---CAGG{CG}ACTTGAGGAAAATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAAAGCACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCACCCCACTCGATTCTGTCACAATTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTTTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGCGATGTGTGCCATATTACCAGGCAAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTGCAACGTGGCAAACG{CT}{AG}TCAAAACCACTGGGGAACGCGCTCGGTTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTGATGAAAGAGATTGTCAATTGCAATGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGC{AC}ATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAGTGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTTCTGAGTATCCTTGATAACCTGAGTATTAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGGTGAAGAGGTCTTGCATGGAAAATATGGCCAGCACCTCTCCAGCCACAAGGAGATCAAAGATAGAGAGCTCTACAGCTACGTAAACAAAGGTGGCCGACCAAGGCTTCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTGTGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAAGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCT{CT}TGCATGCTCTTCGCAA{CT}GCTGAGAAAGCCCTCTTACCAGGTTACCACCCATTCGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCCT{AG}GTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGATTATTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTGAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCA{AG}AGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATCTCTATAGCACATGGCAATGAAAGCACAAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTCGAAATGGGAGGCATCCTGAGAA{CT}GTTTAGATT{CT}GTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCCTGCGAGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAACCTGGAGCGTTATGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCAAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACAT{CT}GGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATCGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACCCTTGACAAGCACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCAATGCTGAAGATGAG{CT}GGAAATTTTGCCAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCTTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGCTCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTACAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACGAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCTATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGTAATGAATCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAACGAGCTCAAAATGAAACCAGCCCTCTTCTCTAAAGATTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGTTA{CT}CCTGC{CT}CTTTGCA{CT}ACTCAGAAGTGATGCTAGTTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGAGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCA{AG}TGCATTGAGAAAGACCTGTGTGGAGATGTCCCCGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTCGTTCATAGTCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTATTTGGAGGGAGATCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACTAC{CT}GAAAAATGGAACAGTGTGGTTGACTGTTTGCCGTCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCATACATACTCCC{AG}GAGCTTCAAGATGGGCTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACACGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATCGATCTGCCCCTGGGCAGCCCATCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGAGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCAC{GT}CTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGCGAGCCCAGAGTGGACGCCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCTAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTATTTCTACATTTTAAAATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGA{AG}TTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGACTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTATTGGATCACGTGCTGTGCC Meliphagidae GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTGGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGACTGGCATCGTGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTGGCCCGGCTCCAGCATGAGAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACTTGTGCCCCTGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAA{CT}ATCACCCTGCACCACGT{CT}ATCTATGGCACTGGGGATGCGTGGAGACAGGAGGGTGGGGAGGAT---------GAGGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGATATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATTTTCATCACCGAGCGGGGAGCATGCAAGATTGGAGACTTTGGATGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCTCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCAGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCATCGAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTACGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCGAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGCTCCAGTGGCTCCAGTCCGCGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTCAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGACGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GTGA-------------TGTGGGGGCTGGCACA{AG}ACAGGTTACAAACTTGGG-T--CCTGT-----TGGTCACTGCTGGTGAT-----CCATGG---GGATA-CACA-GACCCTTGTGGTGTAGAG-TAGCTCCAGCTTGTAAC-GG--CCTGTGGAATGAGAT----TTGTCTCTTG-----AAGTTTTCATAGCCTTCTCCATCCCCTCCT------------GGAT---GGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAGTGGG-CCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCCAGA-CAGCTATGTGAGAGC-ATGCCTTT-ACTTACTGATGACTAGCTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCCGTGTGT-ACAAACAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TAGTATG-----------TGACCATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAGACA-CCACATATAGTC-TGACTAGCCCTTGACAACAGCAAA-CCTGCCCATGCAGCCTGTGCATGCCTGGGAGACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACG----CACAGTTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACATGGCATGAATTTGCAGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCGTGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGGATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTCTAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCCTGAGTGTCCCTTCAGTTTTTTCTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGG{CT}CTACCTGAC---AGTAGAAA----TGCCTTTGCATGTGGTGACATGAGTAC-ATACAAAACTTG---------ACTTATTTGCCAAATAGTAACTGATAATTTGT---T--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGTAA-CTGCTCCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTGATGGGTTTAAAA--GCTAGCTGAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-AACAGTCTGGCAAAACTCTTCT-ACA-CATGCA-CTACAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TTACTATTACGT-GAACACAATGAGT--------T-AGCTC-TGCTCCAAGTGTTAATGAAATGACTTCACGTTACTTTTTA---AGATAAAATGATAAATTATAAACTGC---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTCTTAAT-CTCATTTTCAAATTGCGATCATTTGAAAAAATAGCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGTCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGCTTCTTCAAACAAGGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAAGAAAAAAGATGGAGTTAATGGGTGACAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCTTGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACCGATTGTTACAAAAGCACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGT{CT}GATACTATCCATCCCACTCGATTCTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAAGTGTGATGTGTGCCATACTACCAAGCGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAACCCCCAAGTGTACTACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTTGGCCAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATGAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCA{CT}ATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGTTGGTATCCTTGCTTTCCCACTGATCTG{AG}TAAC{CT}CCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAGCATCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCATGTCAAGGCATTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTGAAAGCTGTCTCTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACAACTATTTGGATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTGAAAGAGTCCTGTGATGG{AC}ATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCA{CT}GGAAGTGGGCCTGCTGTCCC{AG}GAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCACAAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATG{CT}TGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAG{AG}TTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCCTCCGGGAAGTAGAAGGGCT{AG}GAGGC{CT}TCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGCTATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCA{CT}GAATCTGTTGATGA{AG}CTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTAT{CT}GAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAGCACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAACTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTCTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTGATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCCGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATCACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGGGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCC{CT}ACTGGTGTTTTCGTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCT{CG}AAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTGCGCTACCCTGCTCTTTGTACGCTCAGA{AG}GCGA{CT}GCAAGCAATGATGAGTTCCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCCAG{AG}TATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGGAAAAGCAT{AG}TGTGTTCTGTTCGGAGGGCGATCGTATACTCCTCTTGCCCAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGGCTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATC{CT}TGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACA{AG}GCTAAAAAT{CT}GATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGAATATCAGTGTCAAGTGCCATAGTGACCCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACTATAGTTCTAGAAGA{CT}AGTAAGATAGAAATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTCTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGCGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAACTGGTAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCGTTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGGCATTGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACGTGCTGTGCC Menura_novaehollandiae GAAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAGGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGTAAAAACCGGCTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGAC{AT}G------G{AG}GGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTATGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGA{CT}ATTGTGCACTTGGACTTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATCGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAAAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAACGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGATACACCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAAAGGTGTCATGTCAACATCCACCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACTAAGGCTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATACGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCCACAACGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGACGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCT--GG--GGGG-----------------------CCGGCCGACAGGTTACAAACTTAGG-T--CCTGT-----TGATCACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GACGCCTGCCGTGTGGAG-TGGCTCCAACTTGTAAC-AGTCTCTGTGGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-AGTGAAATTATTAGAACCTTCTCCTTCCCTTCCT----GGG-GG-TGGAT--GGGA-GTTCA-----CT------------------------------------------TGGAT-GGGAT---GGGGCAGAGG--AGCTGGAAGAA---------------GGGGTGCAAGAAACGGG-TCATCC-CTG--ATAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCTTGATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAG?G----GAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAGGGCCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCAAAGTTTAGACTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCGTGACAACAATAAA-CCAGACCATGAAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGAACTGTCACAAGTGACGG--------AACACAAGAGACA----TACCATTTT--ACAGTAAGCCCTAGGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAGCACAGGCCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAAGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCTATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGAAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCCTCTGCCTAGCCTGGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGT?G?AAGGGCTACTGAATTAGCTTGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTAAGTGTCCCGTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAATAT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAATTTTT--CTTTAAA-TGGTCTGCCTTAT---GGTAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTTACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTT------ACTAATTTGCCTAATAGCAGCTGATAGTTCGTGTCT--------------------------TTTT-GCAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACTTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAGCTGTTGTGGGAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTGTTAGAGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TTGCTGATTTCATGTGGTTGGAATTTTTGAGGTCCTGA-TGACTTACTTTG-ACCAGTTTGGCAAAACTCATCT-GCA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-CGACTGTTAGTT-GAACACAATGAAT--------T-AGTGG-TGCTCCAAGTATTAATTAAATGACTTCACATTACCTTTTA---AGCTTAAATGATAAATTATAAACTAA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTACT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAACACATAAACAAAGATCAGGCACAAGAGGCTGCTTCTTCAAATGAAGAATTAATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGACAATAGG---CAGGGACTTGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAGGCTGAAGCAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCACCCAGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTATGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCTCTAAGGTGTTCAAGATTGATGTGCGAGGCGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCGTACTACCAGCCGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGCGTACAACACAGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGACTCAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTATCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATGTTTTGGCAGATCCTGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAGTGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGTGTATAAGATGCCCTATACAGGAATGTGATCAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAGGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGTCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAGCTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGGGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAAGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCTCTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTGCCAGGTTATCACCCATTCGAGTGGAAACCTCCCTTAAAAAATGTATCCACAAACACAGAAGTGGGCATTATAGATGGACTATCAGGATTGCCACTCTCTATTGATGACTATCCAGTGGACACAATTGCAAAGAGATTTCGCTATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGACGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTCTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTGTAGCACATGAGAACGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTCGCTGATGAATCTGATCATGAAATTCTGACTGCAATCCTGAGCCCCCTCATCGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAGCAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGATCCTTCAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGCGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATGTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCTTACCACGAATCTGTTGACGACCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCCAAAGAGGAGAGGAAGCGGTGGCAGTTGACTCTTGATAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAACCTATGCTGAGAATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTGATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAATTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTACAGCTACAATTCACAGCGCTTTGCAGAGCTCTTATCTACCAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAAGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTGCTTCTCTAAAGACTCATGTTACCTTCCGCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCAATGCAAGGTCTGATGAGTACCAGTACATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCAGTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAGAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACTTCATACATACTCCCAGAGCTTCAAGATGGGCTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAACAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTTCCCCTGGGCAGCCCAGCCGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCGAGTGCTATAGTGACTCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGCTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGACATGGGTAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCTTTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATCGATGATACTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Mimus GCAGCTCTGCCTCCTACAGCCCCTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACATGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATTACTCTGCACCATGTCATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGGCAG------GGAGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACA{AG}GACGTTGTGCACTTGGACCTAAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCCAGAGCACCTATGTTTGCTATCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAACTCCTCAAGGGGGAGAGGGTAACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGATGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCTCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGGAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGAGGAGGAGAAAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCGT-GG--TGGC-------------CTTGGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGTG-T-TCCTCT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----CGAGTGAGATTGCATTGCTTCTTA-CCTGAAATTGCTGTAGCTGCCTCCTTTCCCCT------GGA-GAGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGCATGGAA-----GAGG--GGGTGCAGGAAATGGG-TCACCC-CTG--ACAGCACTTTGTTTTTT-GTCCTTAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAAGA---------------TC-GGGA-GTATCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGGGTTTTC-A--------TGACTAGTTGGATT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTATGTGC-AAAAGTAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGCATGCAAA-TGATATG-----------TGAATGTCCAAGTTTAGATTTACTATTCCAAACA-TCACATACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTGTGCATGCCTGGGAAAGCGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TTCAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAAT------TGTTATACAAACACAAGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGCTCTACTCAAGGTTATGAAGCATATCAGCGTCAGAGCTATGAATA-AGCCCAGTGCTTCTGCCAAACCCAGGTTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGATTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAGCTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCCAACAGTAC--CAAAACACA----------GTTGTAT------TAAATAAGTTTT--CTTTAA--TGGTCTGCCTGAC---AATAGAGG----TGCCTTCGCATGTGATGACATGAGTTT-ATATAAAACTTCTTG------ACTAACTAACCAAATAGCAACTGATA{CT}TTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-A{GT}TTCTACTTTCTCTGGAA-CTAC{CT}GCTCCACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTGCAA-CTGTTATGGGCTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATATTGTTGGA{AT}TTTTTTAGATCCTGG-TAGCTTACTTTG-ATCAGGTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAACTGTCAGCTCAAACTCAAAAAAACTGTTGCTT-GAGCA---TGTGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGACATTTCGTCATGTTACTTTTCA---AGCTAAAATGATACATTATAAACT-----------------TTTCTTGACAGTGTTCCTGTTCAT-GTCATTTTTAAATTGCGCTCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACACAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATTCTGCATAAAGATGAAGCAGGACCAAGACGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGAAATAGG---CAGGCACTTGAGGAAGATGCCCACGCCGTGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCACGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGAGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACCATCCATCCCACTCAATTTTGTCGCAACTGTTGGAGTATTATACATAGCAAATACAGTAATACTCTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGAAGGGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACCACGTGGTAAACGTGTCAAAACCACTGGTGAACGTGCTCAGCTAAACAGAGGTGCAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAATAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCACTAGATTTCATTAAATCGATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGAGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGCAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTACAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAGTATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATGGAGAGCTCCATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCCCTTACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGCCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAGATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTCTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGCTATCACCCATTTGAGTGGAATCCTCCCCTGAAAAACGTATCCACTAACACTGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCAGTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGGTTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAAGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCTTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAAGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATCTCTATAACACAAGGGAATGAAAGCAAGAGGATTTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCCACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAACCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGCTATGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTCACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTCATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGGGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAGGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGAAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGCGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCCGTATGTGAATTAATAACGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTGAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGG{AC}AATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGTGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAAACTTACTTTATGAGTCTGGTAAACAAAGCCAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAGTCAATGTAGTTCATAGCCGGGGGAAAAGCGTGACTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCTCAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCATACCTACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGGTGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCTCCCAACTTGTACAAGATAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACTGTCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAGCCAGAAACGGCTGGCGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGTTGTGATATGGGTAAGGGGTCTGTTCTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACGTTTTGAGATGCAAAGAGGCAGAAGAAGACAAGGAAGAAGAATTGATA------ATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGCTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAGGAAGACGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Mionectes ----------CTTCTGCAGCCCATAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCTACCTACCACGGTACAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACAGGCTGGCATCGCGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTAGCCTGGCTACAGCATGAGAACGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAATATGTGGGCAGCATCACCCTGCATCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCGTGGAGACAG------GGTGAAGAT---------GACGAAGGAGGATGTGGGAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAA{AG}CCTGCAAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTT?TCCCACAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGCGAGAGG---------------GCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCTCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCTACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGATCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAGAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CTTT-GG---------------------TAGGGGCTGGCACAGGCAGGTTACACAGTTGGG-T--TCTGC-----TGGTCACTGCTGGTAGT-----CCAGGC---GGATA-TACA-GACCCGTGCAGAGTAGGGTCGGCTCCAGCTTGTAACTAGTCT---TGGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-GCTGAAACAACTGTAGCTTTCTCCTTCCCCTCTT----GGAGGGGTGGGT--GGGATGCTTATTGCTTTCTGTAC-TGCAAGTAGTTGGG--AAGCTGCCTGGATC-AAGTTGTGT-AGAAT---GGGGCAAGGA--AGCTAGAAGAATGGAA-----GAA--GGGATGCAAGGAATGGG-TCGGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-AGGA-ATCTTGGTGTCT-GATGTGCACTGAATGTGTGTAAGA-GAGCTATGTGACAGCTGTGCTTTT-ATTTACCGATGACTAGTTGGTCT----T-CAGTGAGTTCTCCCTCCA-GACCAAGGTCTCTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTAATGGTATGCGAA-TGTTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAGCTGTATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACATAGGACAGACACACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-AGAGGATCCATTGGAGACCAAACCCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACATGGCATGAATTTTTGGTCTTAACGG--ATAAGGCAGACAAAAAGTGGGGAGAGACATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGCTCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGTTCCTTGCATGCTAAACTTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCATAGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTTATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGAGCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTGGATAATGT--CAAAATA------------GTCATAT------TAGATAAGTTTT--CTTTAAA-TAGTCTGCGTAAG---GATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGACGTGAGTTT-ACACAGGACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAGTAGCAACTGATATTTTATATCT--------------------------TTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTATTGCTCAACTATTGTG--------------TTGATCAAGTTGTGTTAATCAAGTGTGAAT-ATGTTACAGGGTTAAAAAAGCTGACTAAG----------------TAAATGATTTCATGTT---GGAATTTTT-AGGGCATGG-TGGCTTACTTT-GACCAGTTTGACAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-GTAAAATTGGCAGCTCATACTCAAG-TGACTGCTACTT-GAGTATGATGAGT--------T-ATCTC-TGGTCCAAATATTAGTGAAATGACTTCACATTACCTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTAACAACTGA---------------TTTCTTGACCATGTTGCCGTTAATGCTCATTTTTAAAGTGCAACCATTTGAAAAAATGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAAGCAGCACATACACAAAGATCAGGCAGAAGGGATTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATAAAGCAGTGTCAAGAGAAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGAGGCCTGTGACATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGTCGCATCTGTGGAGTTTCGTTTAAAACTGATTGCTACAAGAGGACTCATCCCGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCTACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTGTCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGCATTATCCATAGAAAATACAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACCATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGACACCAAGTATACAACAAGGCAAACGTGTGAAGACCACCGTGGAACGTGCCCGACTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAGGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAACAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCATGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAGCTTGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAATCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTATAAAGGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAACCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACGTAAATAAAGGCGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAGCATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCATTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCGAAAAACGAACACAGACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGTCTTCATCCCGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCACAAAATGTATAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCACGCTCTTCGCACGGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAGGTGGGAATTATAGATGGTCTATCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGATACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCGAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTTCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCAAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCCTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACCCTAACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAGAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGGGGCATCCTGAGAACGTTCAGGTTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTTTGGATAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGATGAAGATGAGCGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGGCAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTACTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACA{AG}CGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATAGGAGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGAAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAATCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGTCCCACTGGTGTCTTCCTGCTTGATATAAAGCAGAATGAACTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACTCAGAAGCAATGCAAGGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTCTCTGATAAGATTTACTTTATAAGTCTAGTAAGCAAAAGTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGAGCTGGGGGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGCTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTTCACGTTTCAATAGCCAGAGATGATACGATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGTTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCGTCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTATGTAACACCATAGTTCTGGAGGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGAGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGATCTGTATTGCTGGGCATCCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGAAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGCGACGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGACTCGGAGGAGTTTTGCTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGACATTGATGATACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACTGGTTACTGGATCACCTGCTGTGCC Oriolus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCCGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGCGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGACAG------GAGGAGGAGGAGGAGGAGGATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACGTGTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCTCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTACAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACAGCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGCAAATGCTGCAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGATGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG--GGG{AG}AA-----------TGTGGGGG{CT}TGGCACAGACAGGTCACAGACTTGGG-T--GCTGT-----TGGTTAGTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-{CT}GCA-GACCCTTGTGGTGTAGAG-TGGCTCTAATCCC-----ACTCT----GGAGTGAGAT-----TGTTTCTTA-CCTGAAATTACTGGAGCTGCCTCCTTCCCCGCCCC---CGA-GGGTGGAT--GAGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-G--A-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-GGGTGAGCTCTCTCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGCCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAGCAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTTTGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGCCCTGTCA---GTGACTG--------{CG}ACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACGAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCCGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAG{CT}GTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATGCTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCCTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCAT{CT}TCTGGCGTGCGAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGT{AG}T--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--CTTTAAAATGGTCTGTGTGAT---GATAGAGA----TGCCTTTGCTTGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAAATTTCTTG------CCTAATTTGCCAAATAGCAACTGGTAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGCACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAG-CTACCGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAC?TGTACAA-TTGTTACGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTA--CCAGCTTGGCAAAACTTATCT-ACA-GATGCA-CTAAAACTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTATTACTT-GAACA---TGAAT--------T-A????-???????AGTGTTAATGAAATTACTTAACATTACTTTTTA---AGATAAAATGATAAA{CT}TATGAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGC{AG}GTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGGTCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAACGGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACCGGCAGTAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGGAAACACAAGACAACAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGGACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGCGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGCCGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCGCACTCCCCAAATTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTGCAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGGTTAACAACAAAAATTTAATGAAAGAAATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCGTTTCTTGCCAGATTTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATACGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCA{CT}CTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCACAGAAACATCGCCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTATTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATACTGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTGTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGATATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACGATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCTTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGACGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACACGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGACCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAA{AG}CTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATCTGGTCTTTCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCGTTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTATCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGCTGAC{AG}CTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAACTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTGTGTGAATTAATAAAGTGTGAAGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTGTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCCTGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATACGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGGAATGAGTCGGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCTCTTTGCATGCTCAGAAGTGATGCAAAGGCTGATGAATACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGA{CT}CTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAACAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGATCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACCTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGCATATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGGTCAGTGATACTGAATTTGTTCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAAAGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGA{CG}ATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGCTGTGACATGGGTAAAGGGTCTGTATTACTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTATATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCAATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTGCATT{GT}GAAGACTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATTGCTTTGATGTTGATGATGCCGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Orthonyx GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCAGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACC{AG}GCTGGCGTCGTGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCGCAGCTGCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGCTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGAAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGCATGCGTGGAGACAG------GGGGAGGAT---------GATGAGGGAGGGTGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCCCAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCCGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGTGCGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCACGTTTGCCAGCAGGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGGCTGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ATAGACGTATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATATCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACGCACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTAAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAGGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGC-------------TGTGGGGGCTGGCACAGACAAGTTGCAGATGTGGG-T--CCTGT-----TTGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGCTA-CACA-GAGCCCTGTGGTGTAGAG-TGGCTCCAGTCCC-----ACTGT----GGAGTGAGGT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTACTATAGCTGCCACCTTCCTCCTC-----AGA-GGGTGGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAA-----GTGCAAGAAATGGG-TTGGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGCCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGTGTTGCGTTTTT-ATTTACTGATGGCTAGTTGGACT----T-CAGTGAACTCTTCATCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAAAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCACTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCTTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCACGCCTGGGAAACTGTGTTACATAAGGACTGTCG---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGGGGATCCATGGGAGACCAAGACCCGTAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAATCCTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCGC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGCCAATAT--CAAAACCCA----------GTCATAC------TAAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AAGAGAGA----TGCCTT-GCATGTGATGGCATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAGCTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTG-----GCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTTATGTGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCGCTGACTTCATGTTGTTGGAATTTTTGATGTCCTGA-TAGCGTACTTTG-ACCAGCTTGGGAAAACTCACCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TTACTATTACTG-GAACA---TAAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTTTTAATGAAATGACTTCACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTGATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCT------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGCTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGGAAGACGCCCATGCCATCAAAACACAAGACAGTAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTTTATGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTCATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGCCGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGACATACATCTCAGCACCAAACTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTAGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACGTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGTTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAATCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGCGATGGAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTTTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGACAGAGAGCTCTATACCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCACCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGGATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAATATCACAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCGGGTTATCACCCATTCGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTGTCAGGGCTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTGGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAAGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAACAAAAAACCTGGATGACTATCTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCACGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCTCACGGGAATGAAAGCACAAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGAGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGCTCCACTTACATTTGCACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCAGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTAGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAGCCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGCGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAAACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAGGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATACGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAACGAGTCTGGAAACAAACTCTTTAGAAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAACCAGAGTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCATGTTACCTTCCTCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAAAGCTGATGAGTTCCAGTATATCATCCATGGTGGCAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGACAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACTTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAACGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTATTTGGAGGGAGGTCCTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAG{CG}CCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCTCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGAGGATTATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACACCCAGAAACGGTTGGTGTGCAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACATGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCCGGGGCCAACAAACAACTAATCCCAGATGCAAACTATTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGTAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Parula GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTGGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACAGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCGCGGCAGAGCTTCTGGGCCGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAACACGACAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACTCTGCACCATGTCATTTATGGCACTGC{AG}GATGCATGGAGACAG------GGGGAGGAT------------GAGGAAGGATGTGGAGGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTACTCTTGTGACATCACAACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTCGTCCCAGAGCGCCCGTGCTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAGTATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCAAAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGATTGGAAAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCAGGCTTGTCAGATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTAGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGATGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGAGGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTAAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------CGTGGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGG-TGTCCTGT-----TGATTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTAT----GGAGTGAGAT-----ATCTTCTTA-CCTGAAATTACTGTAGCTGCCTCCTTCCCCCC------AGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAAG----AAGG--GGGTGCAAGACATGGG-TCAGCC-CTG--ACACG-CTT-GTTTTCT-GTCCTCAGCAAATATTTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GAGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGTAAGA-CAGATGTGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTATTGATGACTTGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAGGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAGGTTTAGATTTCCCACTCCAAACA-CCACACGTAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACCATATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCGTTGGAGACCAAGACCCATAAAAGTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCTGAAAAAAGGTGGAAAGGGTCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCTCAGACTCCTTGCCTACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGTTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCGT-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAGCTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGCCAGTAT--CAAAACACA----------GTCGTAC------TAAATAAATTTC--CTTTAAA-TGGCCTGCCTGAC---AATAGAGA----TTCCTTTGCATGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAAACTC---G------AGTATTTTGTCAAATAGCAACTAATATTTTGTATTT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTGAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTATGGGTCAACTACTGTGGCAAAAC---------------------TAAATGAAGTGTACAA-CTGTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTGATGTTGTTCGAATTTTTTAGGTCCTGGGTAGCTTACTTTG-ATCAGCTTGGCAGAACT-------------------AAAATTGGCAGCTCAAACTCAAG-TTACTGTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-AAC---TATTTCAAGTTTTAATGAAATGACTTCTTGTTACTTTTAA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGACATAAATTATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTCAT-TTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACAGCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATACACAAAGATCAGGTAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAATGAAGAAATCATCCTGCATGAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGTGAAAAGATGGAGTTAACAGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGTTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGGGTTTCATTTAAAACTGATTGTTCCAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTTTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGACACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGTACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTCTGCCACACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCTCCAAGTGTGCAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCAGCTAAACAAAGGTGTAAAGAACCAACATCTCAAACAAGCACAGATAAAAAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGTAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACGTGCAGGCACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAATCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTCGCATGGAAAATATGGCCAACACCTTTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGAAGGAGAGGTCTATAGTTACATCAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAGCTGAAACGTCAAGTCAAGACTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCGGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTCTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGAGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCTTACCAGGTTATCACCCCTTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCTACTAACACAGAAGTGCGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTATCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATACGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAACAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCATTCACCGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCACGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCTTGAGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCCTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATCTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACA{AT}GAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATTAAGTGTGAAGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTTCAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAGGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTTCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGTCTTCTTCTCTAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTACATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATAAGTTTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAGGACCTGGGTGGAGATGTGCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAACGTAGTTCACAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTCTTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCACAGAGAACCACTGAAACATGGAACAGTGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCATATGTGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAAAGATGATACCATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAGAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGAATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTTTCCTTGTAGGTGGCTACCTCTCAGACAACCAGAAACGGCTAGCATGTAACACCATAGTTTTGG{AG}GGATAATAAGATAGAGATTGTTGAATGTGTGGGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGTGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAAGTGATAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAGTCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Parus CCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCGACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGAGAG------G{CT}GGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGCGGAAGGAAGGCCCTGGGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCATTTGGACCTGAAGCCCGCAAACATTTTCATCACCGAGCAGGGAGCGTGCAAGATCGGAGATTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCACCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACGCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAGGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAACTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGGGTTCTCAAACAGATCAGCAACAATCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAGGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGGAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTTAGCGCGGGA-------------TGTGGGTGTTGGCACAGACAGGTTACAGGCTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-CAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTGTTATGGCTGCCTCCTTCCCCTCT-----GGA-GGGTAGGT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGCGG-GA-AT---AGGGCAGAGGAGAGCAGGAAG-------------AAG--AGGTGCAGGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAGAGGG---------------CA-AGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTGTGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAATGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGAC----------ACAGAAAAAGCTCACAGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAATA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCTTGGCAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGAGAAACTGCATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAGTTTT--AGAGTAAGCCCT-GGGGAATCCATTGCAGACCAAGACCCATAAAAC------TGTTATACAAACACAGGACATGAATTTGCCGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTTATGAAGCAGATAAGTGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTACTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATAGTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACGCA----------GTAGTAT------TGAATAAGTTTT--CTTCAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ATTAATTTGCCAAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGAAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTATTCTGGGGTTAAAA--GCTAGCTGAG----------------TCACTGGCTTCATGTTGTTGGAATTTTTTAGGTCTTGT-TAGCTTACTTT--ACCAGCTTGGCAAAACTCATCT-ACT-GATGCAACTAAAATTGGCAGCTTAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAAAA---TGTGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATTACTTCACATTAGTTTTTA---AGATAAAATGATAAATTATAAA-TGA---------TAAACTTTTCCTGACAGTGTTGCTCTTAAT-CTCATTCTTAAATTGCCATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCTCATAAGCAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGAAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACATGCAATAGG---CAGGGTCTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACA{AG}GACAATAGAGTGCATCAGACTAATCTGAAGCAATTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAGAGAACCTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGCCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCGACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATTCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATGGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCGCAATGGAGTGGCAACCCCATTCCTCAAACTGTGATGTGTGCCATACTGCCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTACAACGTGGTAAACGTGTCAAAACCACTGGAGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGACATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTTCAATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCATTGGAAACAACGTGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGACTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCACGGAAAATACGGCCAACACCTCTCTGGTCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTGTAGCTACACCAATAAAGGCGGTCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCCTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGAGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCCGCTGTCTGTTTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACCGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCTCTCTTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTGTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTTGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGACGTCAGTGAAAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCTGAGAAGGCTGTTCGATTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTGTAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTAACAGCAATTCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAGCTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGGTTCATCTTTAGGGGTACAGGTTATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGACTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGCGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCCGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACCTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTTATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGCGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGGTCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTACAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAACTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGGTATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGAGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCCGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCAATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCGCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCCGATGAGTACCAGTATATCATCCACGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAGCTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGAAGGTCGTATACTCCTCTTGAACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGTTTGCCGTCTGTGTTTCTTATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACGTACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGACACTATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGGTCAGTGACAATGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGGCATGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACATTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAGGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGATAATGCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGATCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGATTCTGGTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAACAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Passer_montanus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAACAC{AG}ATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGACAG------GGGGAGGAC---------GATGAAGAAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTCGTCCCAGAGCGCCCGCGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAACCTCACCAAAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAGGCGACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGAGGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCA{CG}-CCCT-GG--GGGA---------------------CTGG{CT}ACAGGCAGGTTACAGACTTGGG-TGTCCTGT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAG-------------------CTCCAGTCTC-----ACGGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTAGCATAGCTGCCTCCTTGCCCCC------AGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGA--AGCAGGAAGAATGGAAG----AAGG--GGGTGCAA{GT}AAATGGG-TCAGCC-CTG--ACACGCCTT-GTT?TCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTTAGTGTCT-GATGTGTAGAGAATGTGTGCAAGA-CAGCCGTGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTATTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCTCTCAA-GTCCAGGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCCTGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTTTGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGATCCATAAAACT------GTTATACAAACAGAGGGCATGGATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCCGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGATCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCCGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGACTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTCATAC------CAAACAAGTTT{CT}--CTTTAAA-TTATCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------AGTCATTTGCCAAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTGCTTTCTCTGGAA-CCACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAC{AG}TGTACAA-CTGTTGTGAGGTTAAA-----------------------------------------TGTTGTTGGAATTTTTTAGGTCTTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAAACT-------------------AAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TTACTGTTACTT-GAATA---CGTGT--------T-AGCTC-TGTTTCAACTGTTAATGAAATGACTTCACATTACTTTTTA---AGCTTAAATGATAAATTATAAACTGACATAAATTATAAACTTTTTTTGACAGTGTTGCTGTTCAT-TTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACACACACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAATAAAGAAATCATCCT{CG}CATGAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGAAGAAGAGATGGAGTTAACAGACAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAGGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGGAACTCTGCCGCATCTGTGGGGTTTCATTTAAAACAGATTGTTCCAAGAGAACCTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTTTGGCTTCTGAGAAAGAAGGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGACACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGCTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTCTGCCATACTACCAGAGGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCACATGTGCAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGAAACATGCTCAGCTAAACAGAGGTGTAAAGAACCAACAACTCAAACAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAAGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGACTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGAGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAATCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTCGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCA{CT}AAGGAGATGAAAGAAGGAGAGCTCTATAGCTACATCAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGCCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTTCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACATTTCTCAGCTGCAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACGGTAAAAGCTGTCACTGGCAGGCAGGTCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGACGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATACGATGCAGCCTTGGTCTGTGCCTTAAAGGACATGGAAGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGAAAAAAACCTGGACGACTACTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCCATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTCAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCCTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCA{CT}GCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCGTATCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAAATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAATTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATTAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCTCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCGGCCAA{AG}GAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGA{AG}GGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAGGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTTCTCGATATAAAGCAGAATGCGCTCAAAATGAAACCTGTCTTCTTCTCCAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTGTATAAGTTTCGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTGCCTGAAGCTAGGTATGGGCATACAATTAA{CT}GTAGTTCATAGTCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAGAGAACCACTGAAACATGGAACAGCGTAGTCGACTGTTTGCCC{AT}CTGTGTTTCTGATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCC{AT}GAACTTCAAGATGGACTTTCTTTTCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGCGGCCACTCACTTCAAAATAA{CT}ACCAGGTCCCCTAACCTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACAATGAATTTGTCCTCGTCGGTGGCTACCACTCAGACAGCCAGAAACGGCTGGC{AT}TGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGGGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGAGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGAAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAACTGATAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTCGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTGGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGGCGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Petroicidae GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTGGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACCGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGG{CT}GCAGCTCC{AG}GCACAATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCCAGGACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAGCATCACCCTGCACCATGTCATTTATGGCACTGGGCACGCATGGAGACAG------GAGGAGGAC---------GATGAAGGAGCATGTGGAAGGACGGCCCTGAGCATGGAAAAGAGTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCTCAGGACGTTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCGAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGCGTGCAAGATCGGAGACTTCGGGTGCTCGCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCTCAGAGCGCCCGTGTCTGCCAGCAGGGGGGCACGTACACACACCGCGCCCCGGAGCTCCTCAAGGGGGAGCGGGTCACTGCCAAAGCATGGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGTTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTACGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCGAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGATGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCTATCCAGTTGGATGAGCACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAAGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGCA-------------TGTGGGGGCTGGCACTGATGGGTTACACACCTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTGGTGAT-----CTAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAATCCC-----ACTGT----GGAGTGAGAC-----TGCTTCTTA-CCTGAAATCACTATAGCAGCCTCCTTCCCCTCT-----GGA-GAGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTGG------------TGTGG-G--AT---GGGGCAAAGG--AGCAGGAAAAATTGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TGAGCC-CTG--ACAGCGCTT-GTTTTCT-GTCCTCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGCGTCT-GACATGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGGGCTTTT-ATTTAATGATCACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTGGA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAACATGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-GCACACACAGTG-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CTGGCCCATGCAGCCAATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGCCTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--GGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GCGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTTCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGAGGGAAGGGCCATGATCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGCGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCCTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGTTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-TG-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGCAC--CAAAGCACA----------GTCATAT------TAAATAAGTTGT--CTTTAAA-TGGTTCACCTGAC---AATAAAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTT{AT}-ATACAAAA{CT}TTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-GGTTCTGCTTTCTCTGGAG-CTACTGCTCAACTGCTGTGGCAAAAC---------------------TGAA{AT}GAAGTGTACAA-CTTCTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTCATTGGAATTTTTGAGGTTCTGG-TAGCTT---------------GGCAAAACTCATCTTACA-GATGCA-GTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTG-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTTCACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGATACAAATGATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGAGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAATGAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAATGCCAAGAGGAGAAAAGA{CT}GGAGTTAATGAACAAGAGA---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATTCTATGAAAACACAACACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTG{CG}CTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACTTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGAAACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCTAT{AG}CGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACAACCCAACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGTCCCCAA{AG}TGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGGGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACA{AG}ATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAAATTTGTGATCATATTTTGGCAGATGCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACCTGCATCCTGAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTTCTGAACATCCTTGATAACCTGACTATAAGATGTCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGACGGAGAGGTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGGCCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAGCATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGACATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCCATAATGCAAGGGAAGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCTCTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCCTTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACGAACACAGAGGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCGG{CT}AGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCA{AG}AAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAATCATGAACATTTCTATAGCACAGGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAGGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAACCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAGACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCAAAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAACCAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGCACCCTGTGTGATGCAAC{CT}CGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTATTCCACTCTATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATACGAAATATGGAGGTCCAACCCCTATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGAT{AC}TTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGATGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTCGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGGAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCTTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGTTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCCGATAAGGTTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAAAAAATGACATTCCAGTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTTCCTGAAGCTAGATACGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCGTGAGTGTTCTTTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAGAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACGTCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGTGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTGAAAGTTGATTTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGCTGGTGTGTAACACCATCGTTCTGGAAGGTAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACTCCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTCGGCTGTGATATGGGTAAAGGATCTGTCTTGATGGGCATTCCAGGGGCCAGCAAACAGCTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCCGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTACC Philepitta_castanea GCAGCTCTGCCTTCTGCAGCCCCTGGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGCCTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTCTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGAGGTGTGGAGACAG------AGTGAGGGT---------GATGAAGGAGCATGTGGAAGGCAGGCCCTGAGCATGGAAAAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATTGTGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATCGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATCTTTATCACTGAGCAGGGAGTTTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTTCCAGAGCTCCTATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGAGTCACTGCTAAAGCAGGAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCCGCTGCAAAAAGGCTAAGATTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCAGAGGAGAATGACAAGAGACGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAATTGAGACAGAGAAGAGAACAGTTGAAAGTATCGTGCAC-CCTT-GG--GG----------------GTGGGAGCTGGCACAG----GTCATAGACTTGGA-T--CCTGT-----TGGTCACTGCTGGTGAT-----CCAGGC---AGATA-CACA-GACCCTTTTGGAGTAGGATTGGCTCCCACTTGTAAC-AGTCTCCATGGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATGACTGTAGCTTTGTTT--CCCCTCTT----GGATGG-TGGAT--GGGATGCTTACTGCTTTCCTTAC-TGGAAGTGGAGCGG--AAGCTGCCTGGTTG-AAGTTGTGTTGGGAT---GGGGCAGAGG--AACAAGAATGG-----------AA--GGGATGCAAGAAATTGG-TCAGCC-CTG--ACAGC{AG}TTT-ACTTTCT-GTCCACAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-ATATTGGTGTTT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTGTGTGAGAATTGTGCTTTT-ATTTACTGAAAGCTAGTTGGATT----T-TAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGATATCTCTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGTGAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAAGTCTTGACAACAATAAA-CCAACTGATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACATAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAACCCT-GAAGGAGCCATTGGAAACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTACACAAACACAGGGCATGAATTTTTGGTTTTAATGG--ATGAGACAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTGTACACAAGGTTATGAAGCAGATCCATGTCAGAGCTAGGGATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCGTACTAGACCTCACTGTCTC--CAGAGACTGCGGGGAGGGCTACTGAATTAGCTTGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCCTGAGTGTCCCGTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAACCCA----------GTCATAT------TTAATAACTTTT--CTTTAAA-TTGTCTACCTCAT---G--ATAGA----TGCCTTTG------GTGACTTGAGTTT-ATACAAGACTTCTTG------ACTAATTTGCTGAATAGCAGCTGAC--TTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTCATTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-{AG}ATTTTACTTTTTCTGGAA-CTACTGCTCAACTACTCTGGAATGACTTGCATTTGTTGTGGCAGAAGTGAATCAAGCATAAAAACTGTTACAGGGTTAAAA--GCTGGCCAAG----------------TCACTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGGTCGTGA-TGGTTTACTTTTGACCACTTTGGCATAACTCATCT-ACA-GATGCA-ATGAAATTGGCAACTCAAACTCAAG-TGACTATTACTT-AAATGTGATGAGT--------T-AGATC-TGTCCCAAGTATTAATGAAATGATTTCATGTGACCTTTTT---AGCTAAAATGATAAATTAGCAAGTGA---------------TTTCTTGACAATGTTACCATTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGAACATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGGCAAGCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAACAGC---CAGGCACTGGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAATACGAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTACATTTAAAACTGATTGGTACAAGAGAACTCATCCAGTACATGGACCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTACGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCA{CG}AACTGTTGGAGCATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTCCATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCATGGTGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAGACTGTGATGTATGTCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACATGGAAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAATGTACTCGATTGAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAAAGAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTGAATTGCAAGAATATACATCTCAGCATGAAGCTGCTTGCAGTTGATTATCCAGCAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAAATTTGTGAGCATGTTTTGGCAGATCCAGTCGAAGCAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCGTTCCTGAACATCCT{GT}GATAACTTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTATATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAACCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCCACATAAATAAAGGCGGCCGGCCAAGGCAGCATCTTCTATCTTTGACAAGAAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGAGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTGGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAGTTAGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGCCTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCACAAAATGTATAGAACCGTAAAAGCTGTCACTGGGAGACAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTCGAATGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACCCAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTGTCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATACGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTAGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTGTTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAAGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAATTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAAGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTCAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTAGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCTTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAAAGATATGAAATATGGAGGTCCAATCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATATTTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTTTGTGAATTAATAAAGTGTGAAGAAAGACATGAAGCCCTAAAAGAACTGATGGACCTTTATCTCAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATACGAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGACTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTTCGCTACCCTGCTCTTTGCATACTCAGAAGCAAGGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCCAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGATGCTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATACGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATCGCCAGAGATGACACCATTTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTACCCCAACTTGTACAAGGTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACTATCTTGCCAGGGGGAATATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGATTGGTGTGTAACACCATAGTTGTGGAAAATAGTAAAATAGAGATTGTTGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATCTGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAAAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAACGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATAATGATACTTACAATGAGGATGATGAA---GATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTTCC Picathartes_gymnocephalus GCAGCTCTGCCTCTTGCAACCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAAGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGTCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTGGCCCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTCCGTGTGGTGGCTGCCAGCACATTTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGGTGCATGGAGACAC------GGGGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGTGGCAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACAGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCGAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATCGGAGATTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCTCCCACATTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGCGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGGCAAATGAATACGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCTCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTCGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGTAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCAGAGGAGAATGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCTTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAA-CCCT-GG--GGCA-------------TGTAGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAGGCTTGGG-T--CCTGT-----TGGTTACTGCTGATGAT-----CCAGGC---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCCTA-CCTGAAATTAATATAGCTGCCTCCTCCCCCACT-----GGA-GGGAAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---AGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAAT---------------GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-CTCCCCAGCAAATATCTGGAAGGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGAAGTCTCAGTGTCT-GATGTGTA{AG}TGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGGCTAGTTGGATT----C-CAGTGAACTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAG---GAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAAGCCTTGACAGCAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGAAAACTGTATTATATAAGGATTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GTAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATG{AT}ATTTGCAGTCTTAATGGCTGTGAGGCAGACAAAAAATGGGAGGGGCCATGGTTTACTCAAGGTCATAAAGCAGATCAGCATCAGAGCTAGGGATAGAGCCCAGTGTTTCTGCCTAGCC-AGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAAAGGCTGCAGGAAGGGCTACCAAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTTTCC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACA------------GTCGTAT------TACATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGCCTACCTGAC---AA--GAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-TGTATAAACTTCTTG------ACTGATTTGCCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACATTGTAA-----CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTCCTACGGGGTTAAAA--GCTGGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGAATT--TGAGGTC---G-TGG-TACCTTTG-ACCAGCTTGGCAAACCTCATCT-AAG-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCAC-TGTTTCAAATGTTAATGAAATGACATGGCATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATAACAACCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATACATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAATAAG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAATGCAAGACAGTAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGCTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGCGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACGATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGTCAGCCCCCAAATGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTTGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAATAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGATTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATCTGCGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACGTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGAGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAGTCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGACATCTTGCACGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAACCACAAGGATATGAAAGATAGAGAGCTTTATAGCTACATAAATAGAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGGGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGGCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCACCCTGCCGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGTACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGACGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATCTCTGTAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCGGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGATGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGAGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTTTGTGATGCAACGCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGATCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTTCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGATTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCTCTAAAAGAGCTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCTTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTTCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTATCCCGCTCTTTGCACGCTCAGAGGTGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGACATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACACCGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACGTCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACCATCTACATCTTGGGTGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAGCTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCGTCCTGCCAGGGGGAATATCAGTATCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATAATGAGTTTGTTCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGCTGGCATGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGCGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACGTTTTGAGATGCGAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGATGCTGATGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Pipra GCAACTCTGCCTCCTGCAGCCCATAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCTACCTACCATGGTACAACCGTGGCTGTAAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAA{CT}GTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAGCATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATATGTGGAGACAG------GGTGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCA{CT}GGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCGTGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACATCTTTATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCCACAGCCC{CT}CACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGGGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATCTGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCTCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGATTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGACAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAATAACGAGAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATCGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG---------------------TGAGGGCTGGCACAGGCAGGTTACAGAGTTGGG-T--CCTGT-----TGGTCACTGCTGGCATT-----CCAGGG---GTATA-CACA-GACCTGTGTGGAGTACGGTTGGCTCCAGCTTGTAAC-AGTCTTGATGGAGTGAGAT-----TGTTTCTTA-GCTGAAACAACTATAGCTTTCTCCTTCCCCTCTT----GGACACGTGGGT--GGGATGCTCATTGCTTTCTTTAC-TGGAAGTGGATGGG--AAGCTGCCTGGATC--AGTTGTGT-AGGAT---GGGGCAAGGG--AGCTAGAAGAATTGGAA----GAA--GGGATGCAAGGAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATG{AG}AAAAGGG---------------CA-AGGA-ATCTTGGTGTCT-GAAGTGCAGTGAATGTGTGTAAGA-CATCTATGTGAGAGCTGTGCTTTT-ATTTACCAATGACTCGTTGGACT----T-CAGTGAGTTCTCCCTCAA-GACCAAAGTCTCTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTAATGGCATGCGAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAATTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACTAACCCTTGACAACAACAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAGCTGTATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACA----TACAATTTT--ATAGGAAGCCCT-AGAGGATCCACTGGAGACCAAAACCCATAAAACTAA--ATATTATACAAACATACGGCATGAATTTTCGGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGTGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGGCCAGGTTCCTTGCATACTAAACTTCACTGTCTCTCCAGAGACTTCACAGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGACTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGTTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGACGTGCAAAAGAACTTGAGCTTGCTATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAATA------------GTCATAT------TAAATAGGTTTT--CTTTAAA-TAGTCTTCTTTAAATAGACAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAGACTGCTTG------ACTAATTTGCCAAGTAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGGTCAGCTGTTGTGGCAA---------------------AAGTTAATCAAGTGTGAAT-GTGTTACAGGGTTAAAAAAGCTGGCTAAG----------------TCACTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGGGCTTGA-TGGCTTACTTT-GACCAATTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCTTACTGAAG-TGACTATTACTT-GAATATGATGAGT--------T-ATCTC-TGTTCCAAATATTAATGAAATGACTTCGCATTACCTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTAACAACTGA---------------TTTCTTGACCATGTTGCCAATAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGATCATCTGAAAAAACGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGGCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGATTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGTCAAGAGAAGAAAAGATGGAGTTAATGACCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGAGGCCCATGACATGAAAACACGAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGTCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCTATAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGCGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGGTTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATACAGTAATACCCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACGATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACAAGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAGGCACAGATAAACAAGAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACGTCCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAACCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTAAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTATAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAATGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAGGTAGGAATTATAGATGGTCTATCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAATATCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGCGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCAAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCATGAAACTCTAACGGCAATTCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGTTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAAGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGATGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGGCAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTCTATCTGAAGATGAAACCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGATCCATAGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCGCCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTCTCTGATAAGATTTACTTTGTAAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGACGCTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGGTAGATATGGGCATACAATTAGTGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGCTATATTTGGAGGGAGATCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATCGCCAGAGATGATACGATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCTAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCATCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGCGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAGTTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACGAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAAAGATTGTTGAAAGGGAGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAACGAGAAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGACATTGATGATACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Pitta AGAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCATAGG{AC}TCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCGAGGTGTGACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGTCTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTGGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACATGTGCCCCGGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAATATGTGGGCAATATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCATGGGTGAGGTGTGGAGAGAG------AGTGAGGAT---------GATGAAGGAAGATGTGGCAGGAAGGCTCTGAGCACAGAAGAGACTGTATGCTATTCTTGTGACATCGTGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGATCTGAAGCCTGCGAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATCGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCGAGAGCCCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGGCAAATGAATCTGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGA{CG}GCATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTC{AG}GAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAA{AG}GC{AC}ACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAATTGAGGCAGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CTTT-GG--ACAG-------------GCTTTTGGCTGGCACAG----GTCACACACTTGCA-T--CCT{AG}T-----TGTTCACTGCTGGTGAT-----CCAGGC---AGATA-CACA-GACCTTTGCGGAGTAGGATTGGCTCCCACTTGTGAA-AGTATCCGTAGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATGACTATAGCTTGTTTT--CCCTTCTT----GGAAGG-TGGAT--GGGATGCTTACTGGCTTCCGTAT-TGGAAGTGGAGGGG--AAGCTGCCTAGTTC--AGTTGTGT-GGGAT---GGGGGAGAGG--AGCAAGAATAA-TG--G----AGG--GGGATGCAAGAAATGGG-TCAGTC-CTG--ACAGCACTT-GCTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGT-ATCTTGGTGCCT-GATGTATAGTGAACATCTGCAAGA-CAATTATATGAGAGTTGTACTTTT-ATTTACTGATGGCTAATTGAATT----T-CAGTGAGCTCTCCTTCCA-GTTCAAGGTCTCCCTGT-ACAGGCAGC-----------------ACAGAAAGGGCTCATGATATGTGAA-T----------------------ATCCAAGTTTAGATTTCCCACTCCGAACA-CCATGTGCAGTC-TGAGCAAGTCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCTGTCTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTATATAAGACCTGTTA---GTGGCTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGTCCT-GGAGGAGACACTGGAGACCAAGACCCATAAAATTAA--GTGTTATACAAACACAAGGAGTGCATTTTTGGTCTTAATGG--ATAAGACAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCATCAAAGCTAGGAATAGAGCCCAGTCCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGGGACTATGGGGAGGGCTATTGAAATAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTTAGTTTTT-TTCTTTC-TCTTT-GC-TTCCTTAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCCAAAGAGCTTGACCTTGCCATTGTTGGGGTTAGGTGAGTGGATAATGT--CAGAGCACA----------GTCATAT------TAAATAACTTCT--CTTTAAA-TGG{CT}CTAC{AG}TCAT---GATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAGACTTTGTA------ACTAATTTGCCAAATAGCAGCTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ATAGTTTCCACGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCC-AGCT-------------------CTGCT----TTCTCTGGAATTACTTGCTTTTGTTGTGTCAAAACTGAATCAAGTGTGAAA-CTGTTAAAA{GT}GTTAAAA--GCTGGCCAAG----------------TCACTGGTTTCATGTT---GGAGTTTTTGA----------GGCTTACTTT-GACCATTTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-GTAAAATTGGCAGCTTAAG{CT}TCAAG-TGACTATTACTT-GAGCATCATGA----------T-AACTCATGTTCCAAGTATTAGTGAAATGATTTCACAT{GT}ACTTTTTTTTTAGCTAAAATGATAAATTAACAACTGG---------------TTTCTTGACAATGTTGC-ATTAAT-TTCATTTTTAAAGTGCGACCATTTGAAAAAACGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGGCAAGCAGCACATTAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAATAAGAAAATCCTATTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAACAGG---CAGGCACTTGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATAATCCACAGAAAATTCAGTAATAATTTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGAGGTATGCCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACATGGAAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGATTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAAATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAGTTGCAAGAACATACATCTGAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAAGCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAGTATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACGTGCATCCTTAAATGTCTCAAGGTTATGGGCAGTTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCATTCCTGAACATCCTTGATAGCCTGACTATAAGATGCCCTATAAAGGAATGTGATGAAGAGGTCTTACATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTTCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGAGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAGTTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGAGGATCTGGTCTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATTCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAATACCATAAAATGTATAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGGAGACAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTTCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACCAACACAGAAGTTGGAATTATAGATGGACTATCAGGATTGCCACTCTCAATTGATGACTATCCAGTAGACACAATTGCAAAAAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGATATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGACCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAATCAAGAGGATCTTTGAAGAAGTAAAGCCCAATTCGGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTTGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGTCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAGCAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTAGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTATGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCACAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAGAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCTAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTATAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAACCCCGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTCAAGATGAAACCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAAGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATAATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCCAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGAAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGGTCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGACATAAAGCAGACTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATG{CT}TACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAGAAGCAATGCAAAGCCTGATGAGTACCAGTACATCATACATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTCATAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGACGTTCCGATGCATTGAGAAAGATCTGGGTGGAGATGTCCCT{AG}AAGCTAGATATGGGCATACCATTAATGTAGTTCATAGC{CT}GGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATATTCCTCTTGCACAGAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTCCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACGTACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCGTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACCATCTACATTTTAGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGATGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAGGTTGATCTCCCGCTGGGCAGCCCAGCTGTGACGTGCACCATCTTGCCAGGGGGCATATCGGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTAGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTCGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCCATATTGCTTGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATACAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAG{CG}AGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATCTGTAGTCAGACATCATCCGAAGACCCTGGAGACTCCATTCC{AG}TTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGTTTTGACATTGATGATAATGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGACGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTTCC Ploceus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAACACGATAATGTGGTACGCGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGACAG------GGAGAGGAC---------GATGAAGAAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTCCTGCACTCACAGGACGTTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTCGTCCCAGAGCGCCCGTGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCAAAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATTCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACTTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAAGTTGTCATCCTGAAAAAAGCGACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTC{AG}GAGGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------TGCAGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGG-TGTCCTGT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-TCTGAAATTACTATCACTGCCTCCTTCCCCCC------AGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------TTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAG{GT}AATGGAAG-----AAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATATGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTGTGTGTGAGTTGGGCTTTC-ATTTATTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCGGGGTCTATGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGCCTTATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGAGTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAAC{CT}CTTGACAACAATAAA-CCAGCCCA{CT}GCAGCCTGTGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCTGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGACTCCTTGCATA{CT}TAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------TTTGTAT------GAAATAAGTTTC--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------AGTAATTTGCCAAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTATGGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTGTTACAGGGTTAAAA--GCTAGCTG------------------TCACTGACTTGATCTTGTAGGAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAA--------------------------TTGGCAGCTCAAACTCAAA-TTACTGTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-TGCTC-TGTTTCAATTGTTAATGAAATGGTTTCACGTTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAA-------CTGACAAAAATGATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTCAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGTC{AC}GCACATACACAAAGATCAGGAAGAAGAGGCTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCGTCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAGTAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAATTCTGCCGCATCTGTGGGGTTTCATTTAAAACTGATTGTTCCAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGACACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAA{AC}TGTGATGTCTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCAAAGTGTGCAACGTGGCAAACGTGTCAAAA{AC}CACTGGGGAACGTGTTCAGCTCAACAGAGGCGTAAAGAACCAACAACTCAAACAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGTATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAATCTGCATATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTCACATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGAAGGAGAGCTCTATAGCTACATCAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATTAACACCTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCA{CT}AAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCCTTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAACGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATACGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACGTGGACGACTA{CT}TTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGG{CT}GATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGCGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGCGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACGGGATATGATGAGAAACTCTTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTC{CT}ATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGCGGTCCAACCCATATCA{CT}GAGTCTGTTGATGAACTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACATCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGCGAATTAATTAAATGTGAGGAAAGGCACGAAGCTCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCGGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAATTCAAATACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCTAGGCAGTCCAAGGTCTATGAGATGGAGGACGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGTTTTCTTCTCTAAAGACTC{CT}TGTTACCTTCCCCCTCTGCGCTACCCTGCTCTGTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTATCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTATTTTATAAGTTTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGA{AG}AAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAACGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACGGAAACATGGAACAGTGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACA{AG}TCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAATACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGG{GT}ATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAGATCAGTGACAATGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCGGACAACCAGAAACGGCTAGAGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGGGTCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTTTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGAT{CT}ACCTGCTGTGCC Pomatostomus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCTTTAGGCTCCGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACATACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGTTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCGGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACATGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGGAACATCACCCTGCACCATGTGATCTATGGCACGGGGGGTGCATGGAGGCAG------GTGGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCCTGTGACATCATGACAGGCTTGGCCTTTCTGCACTCTCAGGACATCGTCCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCGCAGAAGCTGGAGCAGGGCTCGTCCCAGAGTCCCTACGTCTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGCGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGCGGGTCACTGCCAAGGCAGCAAATGAATATGAGTCCAGCACGGACTTCAGC---ACAGACACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCGAAAAGGCTAAGATTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAGGCAACAGAGTACATTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAAAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GCGA-A-----------TGTGGGGGGTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGA-T--CCTGT-----TGGTTAATGCCAGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GACCCCTGTGGTGTAGAG-TGGCTCCAGTCCC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----GGCTTCTTA-GCTGAAACAACTATAGCTGCCTCCTTACTCCC------TGA-GGGTGGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------CGTG-------------TGTGG-G--GT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAA-AGGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCA----GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTACGGAAAAGGT---------------CA-GGGA-GCCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGGGGTTTT-ATTTACTGATGACGAGTTGGCCT----T-CAGTGAGCTGTCTCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAAAAAGGGCTCATGGCATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCTATTCCAAACA-CCACACACAGTT-TGACCAACCCTTGACAACAACAAA-CCAGCCCAAGAAGCCTATGCATGCCTTGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGAACA----TACAATTTT--AGAGTAAACCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GT--TATACAAACACAGGGTATGAATTTTCAGTCTTAATGG--ATAAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGCCTACTCAAGGTCATGAAGGAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCACACTAGACCTCACCACCTCTCCAGAGACTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCCTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCCCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGACAACAC--CAAAACGCA----------GTCATAT------GAAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTGCCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATAGTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATTCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTATTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGCACAA-CTGTTATGTGGTTAAAA--GCTACCTAAG----------------TCACTGATTTCATGTTGTTGGAATTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAA{AG}CTCAAA-TGACTATTACTT-GAACA---TGACT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGACTCCACATTATTTTTTA---AGCTCAAATGATAAATTATAAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGCTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAAGAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGCTTTTTCAAACAAAGACTTCATCGTGCATAAAGATAAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACAGGCAATAGG---CAGGGGCTTGAGGAAGATGCCCATGCCATCAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTATCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCACCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGCATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAGGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAGCCCCACTCCCCAAAGTGTGATGTGTGCCATACTACCAGTCGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCAAAGTGTACAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTCAACAGAGGCGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAAATTATCAATTGCAAGGATACACATCTCAACACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTATCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGACCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACGACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTAGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAATATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGGTCTTGCATGGAAAATATGGCCGACACCTCTCCAGCCACAAGGATATGAAAGACAGAGATTTCCATAGCTACACAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAAGGAACTGAAACGTCAAGTGAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTCTGAGAGCAAAAAACGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTATCACAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCGGGTTATCACCCCTTTGAGTGGAAACCGCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGGCTATCAGGACTGCCACTCTCGATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGACATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCCATAGCACATGGGACTGAAAGCAAGAAGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAATTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTAGATGAACTCCGTGACAGAGTGAAGGGGGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAACGGAATTCTACAGAATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCACGAAGCCATAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCTATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGCAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTAAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAGCCTGCCTTTTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTTAGAAGCAATGCAAGGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATGGAGAAAGACCTGGGTGGAGACGTGCCTGAAGCTAGATATGGACATACAATAAACGTAGTTCATAGCCAGGGAAAAAGTATGAGTGTTCTATTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACTGAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTTCACGTTTCAATTGCCAGAGGTGACACAATCTACATCTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATATACCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGAGCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATACCGAATTTGTCCTGGTCGGTGGCTACCACGCTGACAACCAAAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGCGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTATTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGCGGACAAGGAAGAAAAATTGATGACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCTACTCCGTTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCCATAGCTTTGACGCTGATGATACTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Prunella GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGTGCCACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTGCAGCACGACAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGCGCCCCGGCCAGCGACAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAGCATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGGCGCATGGAGACAG------GGGGAGGAC---------GATGAAGAAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACCGTGTGCTATTCTTGCGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCGCAGGACGTTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACCGAGCGGGGAGCGTGCAAGATCGGAGACTTCGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTCGTCCCAGAGCGCCCGCGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGCGCCCCCGAGCTCCTCAAGGGGGAGCGGGTCACTGCCAAAGCCGCGAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAGGAGCACAGTAAGCCCCACCAAAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAGAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCGACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGAGGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGCAT------------CTAGGGGGTTGGCTCAGATAAGTTAGAGACTTGGA-TGTCCTCT-----TAGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------TTCCAGTCTC-----ACAGT----GGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-GGTGAAATTACTGTAGCTGCCTCCTTCCCCCC------AGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTTA--------------------------------GCTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAAT----------------------------GGG-TCAGCC-CTG--ACA-TGCTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATC????-??????????????---------------??-????-????????????-????????????????????????-?????????????GTTGGGCTTTC-ATTTATTGATGACTAGCTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAGGGTCTGTGTGT-ATAAGCAGGAGGAGGC----------ATGGAAAGGGCTCATGGTATGCAAAATGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-ACACACACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTG-CA---GTGACTG--------CACACAAGGGACG----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATAAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGACCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGACTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTCAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACATTAT--CAAAACACA{CT}ATTAAATGTGTTAAATAAATTTTAAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGCCGACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTTTGCATGTAATGA--TGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ATGACTGTGCCAAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCTATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTGCTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAG-CTGTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTCGATGTTGTTGGAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGTTTGGCAAAACT-------------------AAAATTGGCAGCTCAAACTTAAA-TTACTGTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-TGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATGATTTCACGTTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACAGACATAAATTATAAACTTTTCTTGACAGTGCTGCTGTTCAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATGAACAAAGATCTGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAAATCATCCTGCATGAGGATGAA{GT}CAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAACAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGATAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGGGTTTCATTTAAAGCTAATTGTTCGAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGAGAGGGGATGTCGACACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTTGGAGCATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATG{CT}GAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACCATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCCCCAAGTGTGCAACATGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCACCTAAACAGAGGCATAAAGAACCAACAACACAAACAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAGGAGATCGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGTAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTAAACATCCTTGATAATCTGAGTATAAAATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTCACATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCATAAGGAGATGAAAGAAGGAGAGCTCTATAGCTACATCAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTGGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATTAACACGTTTCTCAGCTG{CT}AGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTCTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGGTACGATGCAGCCTTGGTCTGCGCC{CT}TAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCTTTCACTGTGGTAGTAAAAGAATCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAATCATGAACATTTCCATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCC{CT}AATTCTGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACGTTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCTTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAG{AC}G{AG}TATGAAATATGGAGGTCCAACCCGTATCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGCGGGAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATTAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCTCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTTCAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAA{AG}TACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAGGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTAAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCAGTCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAAAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGCACCAGTACATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATAAGTTTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATTACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAGAGAACCACTGAAACATGGAACAGTGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTTCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCCGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCCATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTTCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGACATGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGGGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAACCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGGGACTCCACTCTATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Psarisomus_dalhousiae GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTATCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCCTCGCGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTAGCCTGGCTGCAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTAGCTGCCAGCACCTGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGC{AG}GAGGTGTGGAGACAG------AGTGAGGAT---------GAGGAAGGAGCATACGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAAAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATTGTGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACATCTTCATCACTGCGCAGGGAGTTTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTCGAGGAGGGCGTGTCCCAGAGCCCCTACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGCGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCGCAGAGTCCAGC---ACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAACCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGATTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCACGCACGTCA---------GATTCAGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCGACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAATTGAGGCAGAGGAGAGAACAGTTGAAAGAT-CGTGC-C-TCCT-{GT}G--GGG----------------TGGGAGC----ACAG----GTCACCAGCTTGGA-T--CCTCT-----TGGTCACTGCTAGTGAT-----CCAGGC---AGATA-GACA-CAGCCTTGAGGAGTGGGATAGGCTTCCACTTGTAAC-AGTCTCCATGGAGTGAGAT-----TGCTCCTTA-CCTGAAATGACTGTAGCTGTCTCT--CCCCTCTT----GGAGGG-TGGAT--GGGATGCTTAGTGCTTTCCTTAC-TGGAAGTGGAGCGG--AAGCTGCCTGGTTTTAAGTTGTGT-GCGAT---GGGGCGGAGG--AGGAAGAATGG-----------AA--GGGACACAAGAAATGGG-TCAGCT-CTG--ACAGCACTT-ACTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-ATCTTGATGTCT-GTTGTGTAGTGAATGTAGGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGAAGGCTAGTTGGATT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAAGTCTCTCTCT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGTGAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCCAGTCTTGACAACAATAAA-CCAACCAATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGAGCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAAATAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTTTTGTCTTAATGG--ATAAGACACACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTTATGAAGTAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGGCTTCACTGTCTC--CAGAGACTGTGGGGAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTCAAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCT-------TT-CC-GTCTTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTAATTATGT--CAAAAATCA----------GTCATAT------TAAATAACTTTT--CTTTAAA-TGGCCTACCTCAT---GT-AGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGACATGAGTTTTATACAAGGCTTCTTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAGCTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AACTTTACTTTATCTGGAA-CTACTGCTCAACTACTTTGGCATGACTTGCTTTTGTTGTGGCAAAAGTGAATCAAGCATAAAG-CTCTTACAAGGTTAAAA--GCTGGCCAAG----------------TCACTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGATCATGA-TGGCTTACTTT-GACCACTTCTGCAAAGCTCATCT-ACA-GATGCA-ATAAAACTGGCAGCTCAAACTCAAG-TGACTCTTACTT-GAACGTGATGAGT--------T-AGCTC-TGTTCCAAGTATTAATGAAATGATTTCATGTCATCTTCTT---AGCTAAAATGATAAATTAACAA{CT}TGG---------------TTTCTTGACAGTGTTACCATTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGAACATTTAAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGGCAAACAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAAGAGC---CAGGCACTTGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAACACGAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATTTAAAGCAGCTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACTTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACCCCATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACGATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACTGAGTGTACAACATGGAAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGATTAAACAGAGGTGTAAAGGAC------------CAAGCACAAATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTGAATTGCAAGAATATGCATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTCGATTACCCAGTAGACTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAAATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGCTATGGGCAGCTATTGTCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCGTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTACATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTACAGCCACATAAATAAAGGCGGCCGACCAAGGCA{AG}CATCTTCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTGAGAGCACAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAGTTAGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGCTTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTATAGAACTGTAAAAGCGGTCACCGGGAGACAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGGCTGTCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAATAGACACAATTGCAAAGAGGTTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAAGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAGTGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGCGAGAAGCATGGATGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAAGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCAATAGTACATGGGAATGAAAGTAAGAGGATCTTTGAAGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGGGGTACGGGATATGATGAGAAACTTGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAATCCATATCATGAATCGGTTGATGAGCTCCG{CT}GACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTTTATAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTTTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTTTGTGAATTAATAAAGTGTGAAGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTCAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCTAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTATTTCGGAGGTTTCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGACTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATACTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAAATTTACTTTATGAGTCTTGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGATGTTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTCCATAGCCGGGGAAAAAGTGTGAGCGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCGTCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATCGCCAAAGATGATACTATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACTTGCACAATCTTGCCAGGGGGGATATCTGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAGTTTGTCCTTGTTGGTGGCTATCATTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGATGATAGGAAGATAGAGATTATTGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACAGCAGATATTAAACACTGCAGAACATGGTTTGGCTGTGATCTGGGCAAAGGATCTGTATTGCTGGGCATCCCAGGGTCCAACAAGCAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAATGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTACTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATAATGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAGACAGGCTACTGGATCACCTGCTCCTCC Ptilonorhynchus_violaceus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCGTCGCGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGACAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACATGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTAATCTATGGCACCAGGCGTGCATGGAGACAG------GGAGAGGAT---------GATGAAGGAGAATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTCCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACTTGAAACCTGCAAATGTTTTTATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCATAGCTCCCATGTTTGTCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCGGCAAATGAATATGAGTCCAGC---------------ACAGATACGTCAGAAGAACACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGATGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACGTCG---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAGGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCC-AG--GGCA-A-----------TGTGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAAACCTGGG-T--CCTGT-----TGATCACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---AGATA-CACA-GACCCCTGTACTGTAGAG-TGGCTCCAACTTGAAAC-AGTCTCTGTGGAGTGAGAT-----GGTTTCTTT-CTTGAAATTATTACAGCCTTCTCCTTCCCCTCCT----GGA-GGGTGGAT--GGGA-ATTCA-----------------------------------G-------------TTGGGTGGGAT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAGGAATAGAA-----GAAGGGGGGTGTAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCAGTT-GTTTTCT-ATTCCCAGCAAATACCTGGA-GGTACGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTGTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGACAAGTTGGACT----T-CAGTAAGCTCTCCCTCAA-GTCCACGTTGTGTGTGT-ACAAACAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGTTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAGTATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATTCCTGGGAAACGATATTACGTAAGGACTGTTA---GTGACTGACTGTCAGGACACAAGGGACA--TATGCAATTTTTTAGAGTAAGCCTT-GGAGGATCCATTG-AGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCGTGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCT--CCAGAGACTGTGGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAATGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAGCTTGACCTTGCCATCGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACAGA----------GTCATAT------AAAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAT---GATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGACCTGAGTTT-ATACAAAACTTCTTG------ATTAATTTGCCAGATAACAACTGATAGTTTGTTTCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAGCTTTTAATCAGCTAAGTCACTGATTTCATATCGTTGGAATTTTTGAGGTCCTGG-TGGCTTACTTTG-TCCGGTTTGGCAAAACTCATTT-ACAAGATGCA-CTAAAATTGGCAGCTTAAATGCAAA-TGAC--TTACTT-GAACATGATGAGT--------TTAGCTG-TGTTCCAAGTATTAATGAAAT----------TGCCTTTTA---AGCTAAAATGGTAAATTATAAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACAC{CT}C------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACA{CT}AGACAAAGATCAAGCAGAAGAGGCTGCTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAAAACAATCTGAAGCGACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCTTTTAGAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAGGTGTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGGAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAA{CT}AGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGTGATGTTTGCCGTACTACCAGCCGAGGAGTCAAGAGAAGAAGCCAGCCCCCGAGTGTGCAACGTGGCAAACGTGCCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGACTAAACAGAAGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCTATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACCTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAGTGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCTTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGACCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACATGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCCTGCATGGAAAATACGGCAAACACCTCTCCAGCCAC---GAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGACTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGAAAGGGAGGGGATCCGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTACCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACCGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCACGCCCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTGCCAGGTTACCACCCATTCGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGATTGCCACTTTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGTATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACAGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGGGATGTCAGTGAAAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCATATGGGAATGAAAGCAA{CG}AGGATTTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACGGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTCGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCGGGTTCCACTTACATTTGCACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCCGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGCGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATTGGCAACGCAACAGAATTCTACAGGATCTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTC{AG}ACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAAGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCC{AG}GTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAATTGCTCTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCCACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTACTTCCACAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGAAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGACATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCAGAAGCAAT---------GATGAGTACCAGTATATCATCCATGGGGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGATGTTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATACGGGCATACAATTGATGTAGTTCATAGCCGGGGGAAAAGTATGAGTGTCCTGTTTGGAGGAAGATCATATACTCCTCTCGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTGGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATCGATTTTGAGTTTGGATGCAGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCCTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCTAACTTGTACAAGCTAAAAATTGACCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGAGCTGCACCATCCTGCCTGGG{AG}GGATATCAGTGTCAAGTGCTATCGTGACTCAGATCAGTGATACTGAATTTGTCCTGGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTTTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGGATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGA{AG}CAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAACTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACGTCCAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGACTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATGGATGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCGGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Rupicola GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCATAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCTACCTACCATGGTACAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGC{AG}ACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGAGAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAATATGTGGGCAGCATCACCCTCCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCGTGGAGACAG------GGTGAAGAT---------GAT---GGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAAGACGTTGTGCACTTGGACCTGAAGCCGGCAAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCTACAGCCCCCACGTTTACCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCGAATGAGTCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCTCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAAGTTGAGCACCTAACTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAGCAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCAAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACATAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAGAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCTATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATCGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAATTGAAAGTA-{AG}GTGCAG-CCTT-GG---------------------TGGGGGCTGGCACAGGCAGGTTACAGAGTTGGG-T--CCTGT-----TGGTCACTGCTGGCAGT-----CCAGGC---AGATA-CACA-GACCCGCACGGAGTAGGGTTGGCTCCAGCTTGTAAC-AGTCTTGATGGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-GCTGAAACAACTATAGCTTTCTCCTTGTCCTCTT----GGAAGGGTGGGT--GGGATGCTCATTGCTTTCTTTAC-TGGAAGTGGATGGG--AAGCTGCCTGGATC--AGTTGTGT-AGGAT---GGGGCAGGGG--AGCTGGAAGAATGGAA-----TAA--GGTATGCAAGGAATGGG-TCACCC-CTGTGACAACACTT-ATTTTTT-TTTTTT{CT}CCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-AGGA-ATCTTGGTGTCT-GATGTGCAGTAAATGT----AAGA-CAGCTATGTGAGAGCTGTGCTTTT-ATTTACCAATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGTTCTCCCTCAA-GACCAAGGTCTCTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTAATGGTATGCGAA-TGGCATGCGAATGGCATGTGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACTAACTCTTGGATACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAGCTGTATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACATATGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-AGAGGATCCGTTGGAGACCAAAACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACACAGCATGAATTTTTGGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCTATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGTGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGTTCCTTGCATATTAAACTTTACTGTCCCTCCAGAGACTGCACAGAAGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTAGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGAGCTTGCTATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAATA------------GTCATAT------TAAATAAGCTTT--CTTTAAA-TAGTCTCCTTAAG---GACAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTCACCTGAGTTT-ATACAAGACTTCCTG------ACTAATTTGCCAAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------CTTA-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGGTGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATT---CTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAGCTGTTGTGGCAA---------------------AAGTTAATCAAGTGTGAAT-GTGTTATGCGATTAAAAAAGCTGACCAAG----------------TCACTGATTTCATGTT---GGAATTTCTGAGGGCATGA-TGGCTTGTTTT-GACCAGTTTGGCAAAACTCATAT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGTTCATGCTCAAG-TGACTATTACTT-AAATATGATGAGT--------T-ATCTC-TGTTCCAAATATTAATGAAATTACTTCACATTACCTTTTA---AGATAAAATGATAAATTAACAACTGA---------------TTTCTTGACCATGTTGCCGTTAAT-CTCACTTTTAAAGTGCGATCATTTGAAAAAATGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGACACGCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGATTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATGCTGCATAAAGATAAAGCAGTGTCAAGAGAAGAAAAGATGGAGTTAAAGGGCAATAGG---CAAGCACTTGAGAAAGAGGCCCGTGACATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAA{CT}CTGAAGCAACTTTGTCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGACCAGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACTTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATACAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAGCCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCATCAAGTGTACAACAAGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAGGCACAGATAAGCAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAACATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGGCACTTGTTTTGCAGAACTTGCATTCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGCTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTCAAGGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAATCACAAGGAGATGAAAGACAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTAAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTATAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTAGGAATTATAGACGGTCTATCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGATACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAAGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCAAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTTTAACAGCAATCTTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAGAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCAGCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTTCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATACGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGATGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGGCAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTAAGGAAAGGCATGAAGCTCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCGGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCATAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATAGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAATCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCTAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGACATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCAATGCAAAATCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTCTCTGATAAGATTTACTTTATAAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATTATATTCCAATGCATTGAGAAAGACGTGGGTGGGGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGC{AG}TAGTCGACTGTTTGCCATTTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACGATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACCTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGATTGGTGTGTAATACCATAGTTCTGGAGGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGAGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATATCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGAAGAAGAGGACAGGGAAGAAGAATTGACAACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGATTCCACTACATTCGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGACATTGATGACACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTATTGGATCACCTGCTGTGCC Sapayoa_aenigma GCAGCTCTGTCTCCTGCAGCCTCTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCGTGGTGCAATTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCGCGTGTGGCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCACGTGATTTATGGCACTGGTGAGGTGTGGAGACAG------AGT{AG}AAGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATTGTGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATCTTCATCACTGAGCAGGGGGTGTGCAAGATCGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCTCAGAGCCCCCTTGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACGCACCGTGCCCCTGAGCTCCTAAAGGGGGAGAAGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAAT??GAATCAAGCACAGAGTCTAGC---ACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCCGCTGCAAAAAGGCTAAGATTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCAC{AG}TCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTAAGCTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGT----------------------------------------------------------------------------GTA-GGTGCAG-CCTT-GG--GGG--------------TGGGGGGGCTGGCACAG----GTCACGCA{AC}TGGGG-T----------------CACTGCTG---------------------ATA-CACA-GACCCCTGCGGAGTAGGATTGGCTTCCACTTGACAGTAGTCTCCATGGAGTGAGAT-----TGCTTCGTA-C{AC}TGAAATGACTATAGCTTTCTCTTTCCCCTCTT----GGAGTA-TGGAT--GGAATGCTTACTGCTTTCCTTAC-TGGAAGTG{AG}AGGGG--AAACTGCCTGGTTC--AGTTGTGT-GGGAT---GGGGCAGAGG--AGCAAGAA----------------------TGCAAGAAATGGG-TCGG---TTG--ACAGCGCTT-AATTT{CG}T-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAGAGGG---------------CA-GGGA-ATCTTGGTGTCT-GATGTATAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTGTGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACTGATGGCTAGTTAGATT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTTCAAGGTCTCTCTGT-ACAGGCAACAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGTGAA-TGGTATG-----------TGAATGTCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCAC--ACAGTA-TGACCAAGTCTTGACAACAATAAA-ACAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAACTAT--TACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GCAAGAGCCATTGGAGACCAAGATCCATAAAACCAA--GTGTTGTACAAACACAGGGAATGAATTTTTGGTCTTAATGC--ATGAGACAGACAAAGAGTAGGAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGTGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGTTCCTTGCATACTAGACCTC--TATCTCTCCAGAGACTATTGGGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTGAAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTGTCTT-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGACGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTCGATAATGT--TGAAATGCA----------GTCATAT------TAAATAACTTCT--CTTTAAA-TGGTCCAGCTCAT---GGTAGAAA----TACTTTTGCATGTGGTGACATGAGTTT-AAACAAGACTTCTTG------ACTAATTTGCCAAAAAGCAGCTGAAATTTTGTATTT--------------------------TTTC-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTCGATATGGGAGTAAGTCT-AATT---CTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCGACTGCTCTGGAACTACTTGCTTTTGTTGTGGCAAAAGTGAATCAAGCATAAGA-CTGTTACAGGTTTAAAA--ACTGGCCAAG----------------TCATTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGATCATGA-TGGCTTACTTT-AATCACTTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-AGAAAATTGGCAGCTCAAACTTAAG-TGACTTTTATTT-GAATACGATGAGT--------T-AGCTC-TATTCCAAGTATTAATGAAATTATTTCACATTACCTTTCT---AGCTAAAATTATAAATTAAGAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGAACGTTTGAAAAAACGCCC------------------------------------------------------------TCTGATGGCAAGCAGCCCATAAACAAACATCAGGCAGAAGAGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATGAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAACAGG---CAAGCACTTGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAACACGAGTCAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGTCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCGGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTGTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATATTATTTCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTTTATGTGAAGTATATTTTCCCAGGAACACCACGATGGAGTGGCAACCTCACTCTCCAAACTGTGAGGTATGCCACACTACCAATCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACTGAGTGTACAACACGGAAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAATGTGGTCAATCAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCAAAAATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGATAACCCCAGTGAAATCGTTCCTGAACATCCTCGATAGCCTGGGTATACGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTACACAGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCATAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCCACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTTCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTAAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGACGAGTTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGTCAGTACCATAAAATGTACAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGGAGACAGATCTTCCAGCCTTTGCACGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCTCACTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGATATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAGCACACGAGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAAGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTTTGACAGCAATCCTGAGCCCTCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCAGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGACGAGAAACTTGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTATATTTGTACCCTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCACAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATATGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCGTATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTATAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTCTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGTCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTCTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGTCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGGAGACTGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCAATGCAAAGTCTGAAGAGTACCAGTATATCATTCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGGTGTTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTT{CT}ATAGCCGGGGGAAAAGCATGAGTATTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCATAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAATTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTCTCTTTCCATGTTTCAATCGCCAGAGATGATACCATCTATATTTTGGGAGGTCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCATTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTATGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATGATAAGATAGAGATTGATGAAAGGGTGAGCCCCGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATG{CT}AAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTG{AG}CAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAACCGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCAAATAGCTTTGACATTGATGATAATGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTTCC Scytalopus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCCTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTGCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACCGGTGATGC{AG}TGGAGACAG------GGTGCAGAT---------GAGGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTAAAGCCTGCAAACGTCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCTCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAGGCAGGCACGTACACGCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAGGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---AC{AG}GAGATGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCTACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAATAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCAAACAATGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACGGAGTATGTTCTTTCTATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACATTTGAAAGTA-AGTGCAG-CCTT-GG--GG-----------------TGGGAGCTAGCACAGACGGTTTACAGACTTGGG-T--CCTGT-----CAGTCACTGCTGGCAAT-----CCAGGC---GGATA-CACA-GACCCATGCAGAGTAGGGTTGGCTCCAACTTTTAAC-AGTCTCCATGGAGTCAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGGAATGAATACAGCTTTGTCCTTCCCCTCTT----GGAGGGGTGGAT--GGCATGCTTACTGCCTTCCTTAT-TGGAAGTGGATGGG--AACCTGCCTGGTTT--GGGTGTGG-GGGAT---GGAGCAGAGG--AGCAAGAAGAATGGAA-----GAA--GGG---AGGCAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACGT-ATTTTCT-GTCCCCAGCAAATACCTGGA-GGTATGGAATAGAG---------------CA-GG-A-ATATTAGTGTCT-GATGTGTAATGAATGTGTGCAAGA--------------GTTGTGCTTTT-{GT}TCTACTGATGACTAGTTGGACT----T-TTATTAGT-------------CCAAGG-TTCTGTGT-ACAGGCAG{AC}AGGAGGCTCATGATATCACATAAAGGGCTCATGGTATGCGAA-CGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCACTTGAAACA-CCACACGCAGTC-AGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCTGCCTCTGTATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTG{CT}CA---GTGGCTG--------GACATATGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAAC{CT}CT-GGAGGATCCATGGGAAACCAAGGCCCATAGAACTAA--GTGTTACACAAACACATGGCATGAATTTTCAGTCTTAATGG--GTGAGGAAGACAAAAAATGGGAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTCACAAAGCAGATCAGCATCAGAGCTAGAAAAAGAGCCTAGTTCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAAACCTAACTGTGTCTCCAGAGACTGCACGGAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGATCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGCCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTAAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAATACA----------GTCATAT-------AAATAAATGTT--CTTTAAA-GGGTCTACCTGAC---CATGGAGA----TGCCTTTGCACATGGTGATAGGAGTTT-ATAAAAGACTACTAG------AGTAATTTGCCAAATGGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGCACGGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCTCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-TTACTGCTCAACTGTTGTGGCAGAAC---------------------AGAACAAAGTGTGAAA-CTGCTATGGGGTTAAAA--GCTGGCTAAG----------------TCACTGATCTCATGTT---GGAATTTTTGAGGTCATGA-TGGCTTACTTTG-GCAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AATAACTGA---------------GTTCTTGACAGTGTTGTTATTAAT-CTCATTTTTAAACTGCGACCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGGCAGCAAAAAACCAAAGATCAGGCAGAAGCAGATGCTTTTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGGAGAGACAGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGAGGCCCATGACATGAAAACGCAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAACAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGACTGTTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATGCATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGCTGTATGCCACACTATCACTCGAAGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAACATGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAATGTGCTCGACTAAACAGAAGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATGAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGGTTGTCAATTGCAAGAATACACATCTCAGCACCAACCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTAGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTGACCCCAGTGAAATCCTTTCTGAACATCCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACATCTCCAGCCATGAGGAGATGAAAGATAGAGAGTTCTATAGCTACACAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAGCTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTGGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGAAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTACAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGCAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGTGCTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTGGGAATTATAGATGGATTATCAGGATTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAAATCTTGGAAGGCATGAATGCAAAAAATCTGGACGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTGAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCACGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAGCATTGCTATTGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGAATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAACCCTTGTGCCTGATGCTGGCAGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCACTCATAGCAGAAAGAGAAGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAGATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGAGGGAAGTGGAGGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCGTCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAACGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCGTATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGCGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACCGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGCGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAGGATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTTATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACTCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGGAATGAGTCTGGAAACAAATTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAA{CT}GCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTCTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTGCTTCTCCAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGTGATGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCACGGTGGTAAAACACCTAACAATGACATTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATTATGTTCCGCTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGACATACAATTAATGTCGTTCATAGCCAGGGCAAAAGCATGAGTGTAATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGATTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATCACCAGAGGTGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGTTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGCGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAACCGGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGAGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGCGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCGGTGATATGGGCAATGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATACCGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Sitta GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACAAGAATGTGGTACGTGTGCTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGAGACAG------GGAGAGGAC---------AATGAAGGAGGATGTGAGAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTACTCTTGTGACATCATGGCAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACGTTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCTCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAACACCCA{GT}GTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCTACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGCA-------------TGTGGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGG-T--CCTGT---------------TGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GGC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GAAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAAATACTATAGCTGCCTCCTTTCCCC{CT}------GGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTC-------------TCTGG-G--AA---GGGGCAGAGG--AGGAAGAAG-------------AAG--GGGTTCAAGAAATGGG-TCGGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCTCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGAG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGG-CAGCTATGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTAT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAAAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACATGCAGTC-TGACCAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCCTGCAGCCTATGCATGCCTCAGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAGGGGATA----TCCAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGCGCATGAATTTGCAGTCTTGATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCAGGAAGGAGATCAGCATCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCGCCTT-CATCCTAGACCTCAGTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGTTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TCCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCTAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAGAACACC----------GTCATAT------TGAATAAGTTTT--CTTTAAA-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCTTTTGCATGTGATAA---GAGTTT-ATAGAAAATTTCTTG------ACTGATTTGTCAAATAGCAACTGATATTTTGTATTT--------------------------TTTTTGTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACTGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTATCTGGAA-CTACTGTTCAATTATAGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAG-CTGTTATGGGGTCAAAA--ACTAACTAAG----------------TCAGTGACTTCATGTTGCTGAAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTATTTCA-ACCAGCTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAATTCAAG-TGACTGTTACTT-GGACA---TGTGT--------T-ATCTC-TGTTTTAAGTGTTAATTAAAT---------------TTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGATATAACTTATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCGGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGACAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAGGAATTCATCCTGCACACAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGGTGGAGTTAGCAGGGAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGGCAACAGAGCTCATCTGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGCTGCATTTAAAACTGATTGCCACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACCCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCGACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGACACCATCCATCCCACCCGGTTCTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACAGAGAAAATTCAGTAATACTCTCTGTGAGGTATACTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCACTCCCCAAACTGTGGTGTGTGCCATACTACCAGCCAAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCTCCCAGGTGCACATCGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCAGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAGCTGCAAGGATGTACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCACTAGATTTCATTACATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCATAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACGCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATCAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGGAAATATGGCCAACACGTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTGTAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGGCCGAGGCAGCACCTGCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACACCGTCTGAGGGAACTGAAACGCCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGACATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCCAAAAATGAGCACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCACCCTGCTGTCTGCCTGGCCATCCGAATCAACACGTTCCTCAGCTGTAGTCAGTACCATAAAATGTACAGAACAGTGAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCCCTCCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCTGGTTATCACCCATTCGAGTGGAAACCCCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTGTCAGGGCTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGCTACGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGAGGACTATTTGAACGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGGATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGCGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACGGTCATGAACATTTCTGTAGCACATGGCAGTGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCACGAGACCCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAGAGAGAGGCGATGAAAAGCAGCGAGCTGCTGCTCGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTCGTCTTCAGGGGGACAGGATATGATGAGAAACTGGTGAGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCCACCCGCTCGGAGGCATCCCAGAACCTGGTCTTCCACTCCATCACCAGGAGCCATGCTGAGAATCTGGAACGATACGAGATATGGAGGTCGAACCCATACCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGGGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAGCCTTTCATTGAGACTGTCCCCTCCATAGATGCACTGCACTGCGACATTGGCAACGCGACAGAGTTCTACAGGATCTTCCAGATGGAGATTGGGGAACTTTACAAGAATCCCGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGCTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAATTTGAAGCCTATGCTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCCAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGCTCCTCGTGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTACAGCTACAATTCCCAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAATACAGATATGAGGGCAAGATCACAAATTACTTCCATAAAACCCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGCTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTCAGAAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCCTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTCCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCATGCTCCGAGGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACCAGCAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGCGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAATTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCATACACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAGAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTCCTCATTGATTTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCGCTTGAAAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTTCAAGCTAAAAATCGACCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGAGCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCGAGTGCCATAGTGACCCAGATCAGCGACACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTGTCCTGCAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTAGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGACATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCACCAAACAAATAACCCCAGACGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAGCTGATAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACCCCTTTTGAAGATTCAGAGGAGTTCTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Smithornis_rufolateralis GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCTCTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAATCGGCTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAATGTAGCCTGGCTACAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACATGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGAGGTATGGAGACAG------AGTGAGGAT---------GAT---GGAGGATGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGGTTGTGTGCTATTCTTGTGACATTGTGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACATCTTTATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGAGTCACTGCCAGAGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCTAGC---ACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTAGTCCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCTGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGATTACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGATTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATTAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGTTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACGAGATACCTGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAATTGAGGCAGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CTTT-GG--ACAG-------------GCTTTTGGCTGGCACAG----GTCACACACTTGCA-T--CCTGT-----TGTTCACTGCTGGTGAT-----CCAGGC---AGATA-CACA-GACCTTTGCGGAGTAGGATTGGCTCCCACTTGTGAA-AGTATCCGTAGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATGACTATAGCTTGTTTT--CCCTTCTT----GGAAGG-TGGAT--GGGATGCTTA{CT}TGGTTTCTGTAC-TGGAAGTGGAGGGG--AAGCTGCTTAGTTC--AGTTGTGT-GGGAT---GGGGGA{GT}AGG--AGCAAGAATAAATG--G----AGG--GGGATGCAAGAAATGGG-TCATTC-CTG--ACAGCACTT-GCTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGAA-ATCTTGATGTTT-GATGTGTAGTGAATGCATGCAAGA-CAGTTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTGCTCATGGCTGGTTGGATT----T-CAGTGAGCTCTCTCTCAA-ATTCAAGGTCTCTCTGT-ACAGGCAGCAGAAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGTGAA-TGGTATG-----------TGACTATCCAAGTTTAGACTTCCCATTCCAAACA-CCACACAGAGTC-TGACCAAATCTTGATAACAATCAA-TCAACCCATGCAGCTTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGAGCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACT------GTTATACAAACATAAGACACGAATTTTTGGTCTTAATGG--ATGAGACAGAAAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCACAAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAACAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAGTCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCGGAGAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCT-ATACGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-TC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCGAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--TAAAATACA----------GTCATAT------TTAATAACTTCT--CTTTACA-TGGTCTACCTCAT---GATAGAGA----TGCCTTTGCATGTGGTGCAATGAGTTT-ATACAAGACTTCCTG------ACTGATTTGCCAGATAGCAGCTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ATAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACATTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTAGTACTCAGCTCCTCTGGAACTACTTGCTTTTGTTGTGGCAAAAGTGAATCAAGCATAAAA-CTGTTAAAGCTTTTAAA--GCTGGCCAAG----------------TCACTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGGTC{AG}TAA-TGGATTACTTT-AACCACTT{CT}GGCAAAACTCATAT-ACA-GATGCA-GTAAAATTGGCAGCTTAAACTCAAG-TGACTATTACTT-GAACATGATGAGT--------T-AGCTC-TGTTCCCAGTGTTAATGAAATGATTTCACATTACCTTTTT---AGCT{AT}AAATGATAAATTAACAACTGA---------------TTTCTTGACAGTATTGTCATTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGAACATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGGCAAGCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGATGAGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTCAATAGGCAACAAG---CAGGCACTTGAGAAAGTTACTGATGACATGAAAACACGAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGGAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGAACTTATTGTTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTCCTTGTGAAGTATATTTTCCTAGAAACAGCACAATGGAGTGGCAACCTCACTCCTCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCAGTCGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGCGTACAACATGGAAAACGTGTGAAGACCATTGTTGAACGTGCTCGATTAAACAGAGGTGTAAATAAC------------CAAGCACAAATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAATAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAACATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAAAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAAGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACTCCAGTTAAGTCATTCCTGAACATCCTTGATAATCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCCTACATGAAAAATATGGCCAACACCTCTCCAGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGATATATAGCCACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAACATCTTCTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAGTTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTAGCAATCCGAGTCAATACATTTCTCAGCTGTAGTCAGTACCATAAGATGTATAGGACCGTAAAAGCTGTCACTGGGAGACAGATCTTTCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTCGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAATAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAACAATCTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTTACAGTTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAAGAAGTAAAGCCCAATTCAGAG{CT}TGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGCACCCTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGAAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTATAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAGCTTTACAAGAATCCTGA{CT}GTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTGGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGCTGAGGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTCAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATA{CT}GAAGGCAAGATTACAAACTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAATCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGACGGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCC{CT}CTCCGCTACCCTGCTCTTTGCGTGCTCAGAAGCAATGCAAAATCTGATGAATACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGATCTCTCTGATAAGATTTATTTAATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGATGTTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCCCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTTGACTGTTTACCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCGAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGCGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGTCTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTATATTGTTGGGCATTCCAGGGGCAAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACGTTTTGAAATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTG{AG}CAACACAAATGTGCAGTCAGACATCAACTGAAGACCCT{CG}{GT}AGACTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATAATGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTCTTCC Sturnus_vulgaris GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCCTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCATGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACTCTGCACCATGTCATTTATGGCACTGGGTATGTGTGGAGGCAG------GGAGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAAGCTCT{AG}AGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACGTTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGG{AT}GTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCACCTATGTTTGCCATCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTGACTGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGATGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCACGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGATGAGATACCCGAGGTAGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATTCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGAGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCGT-GG--GGGCC------------TG-GGAGATTGGCACAGACAAGTTACAGACTTGGG-T-TCCTCT-----TGGTTACCACTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGT----GGAATGAGAT----TTGCTTCTTA-CCTGAAATTACTATAGCTGCCTCCTTTCCCCT------GGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGCATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGTGCTTTGTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGA---------------CA-GGGA-GTCTCAGTATCT-GATGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGGGCTTTC-ATTTACAGATGAGTAGTTGGA{CT}T----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-AAAAGTAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGCATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACATACAGTC-TGACCAATCCTTGACAACAGTAAA-CCAGCTCATGCAGC----------CTGGGAAACCGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACCG--------GACATAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCTATTGGAGACCAAGACCCATAAAATTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTAGAAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGTGTCAGAGCTATGAATA-AGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGATTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAGCTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTACACAAAAACACA----------GTTATAT------TAAATAAGTTTT--CTTTAA--TGGTC{AT}ATCTGAC---TA{CT}AGAGA----TGCCTTTGCATGTGATGACATGAGTTT-ATATAAAACTTCTTG------ACTAATTAGCCAAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTCACAAAAC---------------------TGAATGAAGTCTGCAA-CTGTTATGGGGTTAAAA--TCTGGCTAAG----------------TCACTGACTTCATATTGTTGGAATTTTTTAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGGTAAAATTCATCC-ACA-GATGCA-CTAAAATTAGCAGTTCAAACTCAAA--AACTGTTGCGT-GAACA---TGTGT--------T-AGCTC-TGCTTCTAGTGTTAATGAAACTTCTTCATGTTACTTTTTA---AGCTAAAATGATACGTTATAAACT-----------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-GTCTTTT-TAAATTGCCATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACGAAGAATTCATTCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTCAACAAGCAATAGG---CAGGCACTTGAGGAAGATGCCCATGCTGTGAAAATACAAGACAATAGAGTTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAAAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGAGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACAATCCATCCCACTCAATTCTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACATAGCAAATTCAGTAATACTCCATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGG{AC}AACCCCATTCCCCAAACTGTGA{CT}GTGTGCCATACTACCAGAA{AG}AGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCTCCAA{AG}TGTACAACGTGGCAAACGTGCCAAAACCACCAGGGAACATGCTCAGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTGGCGGTTGATTACCCACTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCGGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCT{CT}GATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAGTATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGAGGGAGAGCTCCACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCACCTCCTGTCTCTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAGGAAGAGGGCGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTGGCTCTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCCGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGCAGTCAGTATCATAAAATGTACAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGCAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCCCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGCTATCACCCATTTGAGTGGAATCCTCCCCTGAAAAACGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAGTTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGTATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATCTCTATAACACATGGGAACGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCACGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCCACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAACCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCACGCTGAAAATCTGGAGCGGTATGAAATATGGAGGTCCAACCCCTACCACGAGTCTGTGGATGAGCTCCGTCACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGGGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAGGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGCGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAACATGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTCCCCGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGGAAACGAGTCTGGAAACAAACTGTTCAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGCTGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCAGGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAAATTTACTTTATGAGTCTGGTAAACAAAGCTAGCAAGAAAATGACATTCCAGTGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCACACAATTAATGTAGTTCATAGCC{AG}GGGAAAAAGCGTGACTGTTCT{CG}TTTGGAGGGAGGTCATATACTCCTCTTGCTCAGAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACCTGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTC{CT}TTCCACGTTTCAATTGCCA{AG}AGGTGATACAATCTATATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCTCCCAACTTGTACAAGATAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCGTCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACATTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCAGACAGCCAGAAACGGCTGGCGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAATAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCGGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACGTGGTTTGGTTGTGATATGGGTAAGGGGTCTGTTCTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAATGGCCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAGACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGCTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGACGATGCTGACACTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCT Sylvia GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTGGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACAGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACCGGCTGGCGTCGCGGCAGAGCTTCTGGGCCGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACAACAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAGCATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGACACAG------GGGGAGGAG---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGACCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACGGGACATCGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATCGGAGACTTTGG{AG}TGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCACGTTTGCCACCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCCGAGCTCCTCAAGGGCGAGCGGGTCACCGCCAAGGCAGCAAATGAATATGAATCCAGC{AT}CAGAGTCCAGCAGCCCAGAGACGTC?GAAGAGCAGAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGCTGAATACCCAGCTGCAAAAAGG{CT}TAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAGGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAAATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGGTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGC{AC}ACAGAGTATGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAACGTA-GGTGCAG-CCCT-GT--GGAA-------------TGTGGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGG-T------------TGGTTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCATCCTC-----ACTGT----GGAGTGGGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAATTACTATAGCTGCCTCCTTCCCCTC------AGA-GGATAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGAAA-AATAAAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCCATTG--ACAGTGCTT-GTTTTCT-GTCCCTAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATATGTAGTGAATGTGTGCCAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGGACTTTC-ATTTACTGATG{CG}CTAGTTGGACT----T-CAGTAAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGATCTGTGTGTTACAAGCAG---GAGAC------------AGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCA-TCA-CCACACACAGTC-TGACCAACCGT-GACAACAATAAA-TCAACCCATGCAGCCTACACATGCCTGGGAAACT--ATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAA{AG}CC{GT}T-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATATAAACACAGTGTATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ACGAGACAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCC{CT}AGGCTCCTTACATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTCCC--TTCCTCTC-AGTTCATTTCGGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACACA----------GTTGTAT------TAAGTAGGTTTT--CTTTAAG-TGCTCTACCTGAC---AATAGAAA----TGCCTTTGCTTGTGATGACATGAATTT-ATATAAAACTTCTTG------ATTAATTTGCCAAATATCAAGTGATATTTTGAATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCA-AGTTCTACTTTATCTGGAA-CTACTGCTCAGCTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTGTTATTGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCGTTGACTTCATGTT{AG}TTGGAATTTTTTAGGTTCTGG-TAGCTTATTTTG-ACCATCTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTGTTACTT-GAACA---TGTGT--------T-ACCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATTACTTTACGTTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATGAACTGATATAAATGATAAACTTTTCTTGACATTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACCTAAACAAGGATCAGGCAGAAGAGGCAGTTTCTTCAAACAAAGAAGTCATCCTGCGTAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGA{AG}AAGATAGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCAATGAAAACACAAGAAAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGGAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTAACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTTTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTAT{CT}GCCAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCCATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAGAAACAGCCCCCAAGTGTACAACATGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAATAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATTAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATCCACCTCAGCACCAAACTTCTTGCAATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATCTCCTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACGTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGTTTTCCTACTGATCTAGTTACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATACGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATGGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCCCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAGGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCT{AG}GCTTTGAGAGCCAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACATTTCTCAGTTGCAGTCAGTACCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGT{AC}TCTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCA{CT}GCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTGTCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAAGATATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAGCCTGGATGACTATTTGAGTGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTATGCCTTATGCTGGCTGATGAATCTGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGAGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCTT{AG}TGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAGTCTGTCGATGAGCTTCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTCATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCTACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGACGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGGCTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTGAAAGAACTAATGGACCTTTATTTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCCCAGCGTTTTGCAGAACTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCTTGCCCCACTGGGGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCACCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCGCCCTCAGAAGCGATGCAAACGCTGACGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGAACTTTCTGATAAGGTTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATAACATTCCA{AG}TGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATATCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGATGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTCGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTGTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTATATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAGTTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGAGAACCAGAAACGGCTGGCATGTAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGACCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCGGGGGCCAACAAACAAATAATGCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAAATTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCTGCTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGGTGACGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAGGACGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Thamnophilus GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACTTACCGTGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCACGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGCTACAGCACGATAATGTGGTGCGTATTGTGGCTGCCAGTACATGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCT{AG}GGCACCATTATTATGGAGTATGTGGGCAACATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACT{AG}GTGATGCATGGAGACAT------{AG}GTGCAGAT---------GATGAAGGAGGCTGTGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGATATCATGACTGGTTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCATTTGGACCTAAAGCCTGCAAACATCTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCCCCCTGGTTTTCCAGCAAGCAGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCTAAAGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAATATCCATCAGCACAATTACGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCAAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGTTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAACGAAAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCTATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGACGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG--------------------GTGGGGGCTGGCAAGGGCAGGTTGCAGACTTGGG-T--CCTGC-----TGGTTACTGCCAGCAGT-----CCTGC----AGATA-CA---GACCCCTGCAGAGTAGGGTTGGCTCCAACTTTTAAT-AGTCTCCATGGAGCTGGAT-----TGTTTCTTA-CCTGGAATGAATACAGCTTTTTCCTTCCCCTTTT----GGAGGGGTGGAT--GGGATGATTGCTGCTTTCCTTAT-TGGAAGTGGATGGC--AACCTGCCTGGTTC--AGGTGTGG-AGAAT---GGGGTAGAGG--AGCAAGAAT---GGAAG----AAG--GGGATGCAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ACTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGA---------------CA-AGGA-ATATTGGTGTCT-GGTGTGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTA-ATTTATTGATGACTACTTAGACT----T-CTGTGAGTTCTCCCTTAA-GTCCAAGGTCTCTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGT{AG}TGTGAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAACCCTGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAACTATATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACA----TATAATTTT--AGAGTAAACCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGAGTCATAAAACTAA--GTCTTATACAAACATATGGCATGAATTTTCAGTCTTAATGG--ATGAGGAAGACAAAAAATGGA------CATGGTCTTCTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCATCAGAGTTAGGAGAAGAGCCTGGTTTTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATACTAAACCTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCACGGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAAACCA----------GTCATAT------TAAATAAAAATT--ATTTAAA-TGTTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGCCTT-GCATGTGCTGAT---AGTTT----ATAGACTTCTTG------ACTAATTTGCTGAATAGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCAATATCTGATGCTCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCTTAACTGTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAACAAAGTGTAAAA-CTGCTACGGGATTAAAA--GC------------------------------------TGTT---GGAATTTTTGAGGTCATAA-TGGCTTACTCTG-ACCAGTTTGGCAAAACTCATCT-ACA-AATGCG-CTAAAATTGGCAACTCAGACTCAAG-TGACTATTACTT-AAACATGATGTTTCAGCTCTGTTAACTT-TGTTTCAAATATTAATGAAATTATCTAACATTACCTTTTA---AGCTAAAATAATAAATTATCAACTGA---------------TTTCTTGACAGTATGGT---TAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCGGGTGACAGGCAGCGCATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCACACAGATGAAGAAGTGCCAAGAAGAGAAAAGATGGAGTTAATGGGCAATAGG---CAGGCCCTTGAGAAAGAGGCCCAT---------------GACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAACAACTTTGCCGCATTTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCGGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATCGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATTCAGTAATACTCTAGGTGAAGTGTATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAGCCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATACTACCACTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCAAGTGTACAGCATGGCAAACATGCGAAGACCGTTGTGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGTGTGAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATACACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCAATTGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTATTTTGCAGGACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGCTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTGACACCAGTAAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCTTGGAAAATATGGCCAACACATCTCCAGCCACAAAGAGAAGAAAGACAGAGAGCTCTACAGCCACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAGGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTGAGAGCGAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGAGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTATCATAAAATGTACAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGTGCTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGCTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTGGGAATTATAGATGGATTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTAGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAGGAGTCTTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCATTCACAGTTATGAACATCGCTATTGCAAATGGGAATGAAAGCCAGAGAATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGTTGCAAACCCTTATGCCTTATGCTGGCTGATGAGTCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCACTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTATTGCTTGAAATAGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGGTATGATGAAAAACTTGTACGGGAAGTGGAAGGGCTAGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACAAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAACGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAGCAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGATGAGGATGACTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTTATGTCCAAAGAGACAGTAGAGGCAGTGTGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGCTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCATAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCTTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATGCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTTCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAGCCTGCCTTCTTCTCCAAAGACTCATGTTATCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACTCAGAAGCAACATAAAGTCTGATGAATACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTATTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGATTGTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAGTGTAGTGCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTACACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACGTAGTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACCTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATGTTGCCAGGGGGAATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAAATCGGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGAAGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAGGGATCTGTATTGCTGGGGATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCATACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGAAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAGTTGACAACACAAATCTGCAGTCAGACATCAAGCGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAATTTTGGTTTGGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGACATTGATGATAATGACACTTATAATGAGGATGATGAAGACGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTCTGCC Tityra GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCATAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCTACCTACCATGGTACAACCGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGCCTGGCATCGCGACAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTAGCCTGGGTACAGCATGAGAACGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGTGAGAACAGCCTGGGCACCATCATTATGGAGTATGTGGGCAGCATCACCCTGCACCATGTGATTTATGGCACTGGTGATGCATGGAGACAG------GGAGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAAGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGGCTTAGCATTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCCCACAGCCCCCATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACATACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCAGCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGAGACATCAGAAGAGCACAGTAAGCTCCACCACAGCCCACTAGTTCTTAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCAGAAGAGAATGACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAGAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTTATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG---------------------TGGGGGCTGGCACAGGCAGGTTACAGAGTTGGG-T--CCTCT-----TGGTCACTGCTGGCAGT-----CCAAG{CT}---GGATA-CACA-GACCTGTGTGGAGTAGGGTTGGCTCCAGCTT{AG}TAAC-AGTCTGGATGGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-GCTGAAGCTACTATAGCTTTCGCCTTCCCCTCTT----GGA----CGGAT--GGGATGCTCATTGCTTTCTTTAG-TGGAAGTGGATGGG--AAGCTGCCTGGATC--AATTGTGT-AGGAT---GGGGCGGGGGGGAGCTAGAAGAAT-GGAA----TAA--GGGGTGCAAGGAATGGGGTCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTCT-GTCCCCAGC??ATATCTGGA-GGTATGGA{AG}AAGGG---------------CA-AGGA-ATCTTGGTGTCT-GATGTGCAG{CT}GAATGTGTGTAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTACCGTTGACTAGTTGGATT----T-CAGTGAGTTCTCTCTCAA-GACCAAGGTCTCTGTGT-GCAGGCAGCAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTAATGGTATGCGAA-TGTTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACTAACTCTTGACAACAGTAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAGCTGTATTACATAAGACCTGTCA---GTGGCTG--------GACACACGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCC-AGAGGATCCATTGGAGACCAAAACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACACAGCGTGAATTTTCGGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCTATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAG------AGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTAACCCAGGTTCCTTGCATACTAAACTTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCACGGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTAAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGAGCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAATA------------GTCATAT------{CT}AAATAAGTTTT--CTTTAAA-TAGTCTACCTAAG---GACAGAG{AG}----TGCCTTTGC{AG}TGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAGACTTCTTG------ACTAATTTGC-AAGTAGCAACTGATATTTTGTATCTATCTTAGCATCTGATATTTTGTATCTTTTC-ACAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCC{AC}GAGACTTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTGCTTTCTCTGGAA-CTACT{AG}CTCAACTGTTGC{AG}--------------TTGCTCAGGTTGTGTTAATCAAGTGT{CG}AAT-ATGTTATGGGGTTAAAAAAGCTGGCGAAG----------------TCACTGATTTCATGTT---GGAATTTTTGAGGGCGTGA-TACCTTACTTT-GACCAGTTTGGCAAAATTTATCT-AC{AG}-GCTGCA-TTAAAATTGGCAGCTCATACTCCAG-TGACTATTAATC-GAATATGATGAGT--------T-AGCTC-TGCTCCAAATATTAGTGAAATGACTTGACATTACCTTTTA---AACTAAAATGATAAATTAACAACTGA---------------TTCCTTGACCA{CT}GTTGCCATTAAT-CTCGTTTTTAAAGTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGGCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGGGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATAGTGCATAAAGATAAAGCAGTGTCAAGAGAAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGAGGCCCCTGACATGAAAACACGAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGTCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCTACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGGTTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAGTACAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACCATGGAGTGGCAACCTCACTCCCCAAACTGTGATGTATGCCATAC{CT}ACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCACCA{AG}CTGTACAACAAGGCAAACGTGTGAAGACCATTGTGGAACGTGCTCGACTAAATAAAGGTGTAAAGAAC------------CAGGCACAGATAAACAACAAAAACTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAACCTGCTTGCAGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATTCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCC{AG}TCAAAGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATACGGCCAACACCTCTCCAACCACAAGGAGATGAAAGATAAAGAG{CG}TCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTTAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAATGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTCAACACGTTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTATAGAAC{CT}GTAAAAGCTGTCAGTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAATACAGAAGTAGGAATTATAGATGGTCTATCAGGATTGCCACTCTCAGTTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGATATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTTGACGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTTATGAACATTGCTATAACACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCAAATTC{AG}GAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCGGATCATGAAACTCTAACGGCAATCCTGAGTCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCGGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTAGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATATCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCTAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAATTTGAAACCTATGATGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGGCAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAATTCAAGTACAGATATGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATAGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGACAGTCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTTTTCTCCAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACTCAGAAGCAATGCGAAGTCTGATGAGTACCAGTATGTCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTCTCTGATAAGATTTACTTTATAAGTCTGGTAAGCAAAAATAGCAAGAAAATGACGGTCCGATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCATAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTGGATTTTGAATTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACGATCTACATTTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACTTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGC{AT}ATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTG{GT}T{AG}TGTAACACCATAGTTCTGAAGGAGAGTAAGATAGAGGTTGTTGAAAGGGAGAGCCCTGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGAAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGATTCCACTC{AC}ACTTGAAGATTC{AG}GAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGACATTGATGATACTGACACTTACAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Troglodytes GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTGCAACGGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGATAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCAGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAGCATCACTCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATGCATGGATGCAG------GGGGAGGA{CT}---------GATGAAGGAGGATGTGAAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGC{CT}ACTCTTGTGACATCCTGACAGGTTTAGCCTTTCTGCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAATATTTTCATCACCGAGCAGGGGGCGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCCGAGCGCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAGGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCACTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTC{AG}---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCCGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-------------------------GGGCGTTGGCACAGACGGGTTACAGACTTGGG------------------------------T-----CCAGGT---GGA---GACA-GAC-------------------CTCCAGTCTC-----ACTGA----AGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-TCTGATATTACTATGGCTGCCTCCTTACCCC-------GGA-GGATAGAT--GGGA-ATTCA--------------------------------GCTG-------------TGTGG-G--AT---GGCACAGAGG--AGCTGGAAG------------AAGG--GGGTGCAAGAAACGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTCTCAGTGTCT-GATGTGTAGTAAATGTGTGCAA---CAGCTATGGGAGGGTTGGGCTTTC-ATTTACAGATGACTATTTGGGCT----TTCCTTGAGCTTTTCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTAT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCC---------ATGCACGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGACTG--------GACACAGGGGACA----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACTTAGACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGACATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAGGCTCCTTGCATCCTAGACCTCTCTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGCCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGTTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGACTTTTCTGAAAATAAACCTGGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCTC-AGTTCATTTCTGGCGTGCTAAAGAACTTGACCTTGCCATCGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTGT--CAAAACACA----------GTCATAT------TAAATAG{AG}TTTT--CTTTAAA-TTGTTT{GT}CCTGGC---AATGGAGA----TGCTTTTGCATGTGATGATATGAGTTC-ATACGAGACTTCTTG------ACT{AG}ATTTGCCAAATGGCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTGCTTTTTCTGGAA-CTGCTGCTCAACTGTGGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTTTGAGGGGTTAAAA--GCTAAC---A----------------TCGCTGACTTGATGTTGTTGGAATTTTTTAGGTGCTGG-TAATTTACTT-------GCTTGGCAAAAC{CT}CATTT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAG-TGACTGTTATTT-GAATA---TGTGT--------T-AGCT------AAAAGTTTTAATTATATTACTTCAGGTTACTTTTTT--AAGCTAAAATGATAAATTATAAGCTGATATAAATGATAAACTTTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTTATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGATCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCACACAAGGAATTCATCCTG---CAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAG{AG}TG{AG}AGTTAACAGGCAACAGG---CAGGGGCTAGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGGACAATCTGAAGCAACTCTGTCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCCACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAAC{CT}TCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATACTATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAATTGTTGGAGTATTATACATAGCAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCCAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCCCAAACTGTAATGTGTGCCATACTACTAGACGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAGCCTGCAA{AG}TGTTCAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGTG------------TTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAA{CT}AAA{AC}ATTTAATGAAAGAGATTGTCAGTTGCAAGGATGTACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCAGTTGATTACCCACTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACGGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGCGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATATGGTCAACACCTCTCTGGTCACAAGGAGA{CG}AAAAGATGGAGAGCTCTATAGCTACATAAACAAAGGTGGCCGACCGAGGCTGCACCTCTTGTCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAA{AG}GCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGG{CT}GGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAAGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCGGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTA{CT}AGGACAGTAAAAGCTGTCACGGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACC{AG}GGTTATCACCCGTTTGAATGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACAC{CT}GAAGTGGGAATTATAGATGGACTATCAGGACTGCCGCACTCAATCGATGATTACCCAGTAGAAACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAA{CT}CTGGATGACTATTTGAATGGTCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCCGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGGGAATGAAAGCACGAGGATCTTTGAGGAGGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAACCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCC{CT}CTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAGCAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCGTCTTTAGGGGCACAGGATATGATGAGAAACTTCTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCGCAGGTTCCACCTACATTTGTACCTTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATACGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCACGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTTTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACTGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCAGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCATAAAACACTTGCTCATGTCCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGCGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAACTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACGCTCAGAAGCGATGCAAGGGCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTGAGCAAAAGCAGCAAGAAAATGACATTCCAATGCATTGAGAAAGACCTTGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACGATTAATGTAGTTCATAGCCGAGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAGAAATGGAACAGCGTAGTCGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATGTTGAGTTTGGGTGCTGTACATCGTATATACTTCCAGAGCTTCAAGACGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGGTGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCACTCACTTCAGAATAACACCAGGTCCCCCAACTTGTACAAACTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTTGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAACCAGAAACGGCTG{AG}CATGCAACACCATAGTTCTGGAAGACAGTAAGATAGAGATTGTCGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACATGGTTTGGCTGTGATATGGGAAAAGG{GT}TCTGTTTTGCTGGGCATTCCAGGGGCCACCAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATTACACAAACTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGATTCGGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGAT{GT}ATGCTGATACTTACAATGAAGATGACGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Tyrannus GCAGCTCTGTCTCCTGCAGCCCATAGGCTCTGGGGGCTTTGGTTCTGTCTACAAAGCCACCTACCATGGTACAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAAAGCAGCAAAAACCGGCTGGCATCGCGACAGAGCTTCTGGGCCGAGTTGAACGTAGCCTGGCTACAGCATGAGAACGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGCAGCATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGAGATGCGTGGAGACAG------GGTGAGGAT---------GATGAAGGAGGATGCGGAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAAGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACTGGCTTAGCCTTTCTCCACTCACAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACATCTTCCTCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGGAGGGCTTGTCTCACAGCTCCTATGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGTCACTGCCAAAGCATCAAATGAATCCGAATCAAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCTCCACCACAGCCCACTAGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCTACTAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCGAGT---------------CCGCGCACATCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGCTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAGAAGGCACCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCAGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCTT-GG---------------------TGGGGGCTGGCACAGGCAGGTTGCGGAGTTGGG-T--TCTGT-----TGGTCACT{AG}CTGGTAGT-----CCAGGG---GGATA-CACA-AACCCCTGTGGAATAGGGTTGGCTCCAGCTTGTAAC-AGTCTCGATGGAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-GCTGAAACAACTACAGCTTTCTTCTTCCCCCTTT----GGAGGGGTGGGT--GGGATGCTTATCGCTTTCT-TAC-TGGAAGTAGATGGG--AAGCTGCCTGGGTC--AGTTGTGT-AGGAT---GGGGCAAGGA--AGGTACAAGAAT-GGAA----GAA--AGGATGTGAGGAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-ATTTTCT-GTCCCCAGCAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGAG---------------CA-AGGA-ATCTTGGTGTCT-GATGCGCAGTGAATGTGTGTAAGA-CAGCTATGTGAGAGCTGTGCTTTT-ATTTACCAATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGTTCTCCCTCAA-GATCAAGGTCTCTGTGT-ACAGGCAGCAGGAGGC----------ACAAAAAGGGGTAATGGTATGCGAA-TGTTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAAACA-CCACACACAGTC-TGACTAACCCTTGACAACAATAAA-CCAACCCATGCAGCCTCTGCATGCCTGGGAAGCTGTATTACATAAGACTTGTCA---GTGGCTG--------GACACATGGGACG----TACAATTTT--AGAGCAAGCCCT-AGAGGATCCATTGGAGACCAAAACCCATAAAACTAA--GTGTTATACAAACACACGGCATGAATTTTTGTTCTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAAGGGCCATGGTCTGCTCAAGGTCATGAAGCAGCTCAGTGTCGGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTGTGCCTAGCCCAGGTTCCTTGCATGCTAAACTTCACTGTCTCTCCAGAGACTGCACAGAGGGCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTCTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGAGCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGTTGATAATGT--CAAAATA------------GTCATAT------TAAATAAGTTTT--CTTTGAA-TAGTCTACCTAAG---GACAGAGA----TGCCTTTACATGTGGTGACATGAGTTT-ATACAAGACTT{CT}CTG------ACTAATTTG{CG}CAAGTAGCAACTGATATTTTATATCT--------------------------TTTC-ACAG{CT}TTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AATTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTC{AG}{AC}CTGTTGTA--------------TTGATCAAGTTGTGTTAATCAAGTGTGAAT-ATGTTACAGGGTTAAAAAAGCTGACTAAG----------------TCAATGATTTCATGTT---GGAATTTTCGAGGGCATGA-T{AG}GCTTACTTT-GACCAGTTTGGCAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCATACTCAAG-TGACTATTAATT-GAATATGATGAGT--------T-ATCTC-GGCTCCAAATATTAGTGAAATGACTTCACATTACCTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTAACAACTGA---------------TTTCTTGACCCTGTTGCCATTAAT-CTCATTTTTAAAGTGCGATCATTTGAAAAAACATC---------------------------------------------------------------TGATGACAGGCAGCACATAAGCAAAGATCAGGCAGAAGGGGTTGCTTCTTCAAACAAAGAAATCATACTGCATAAAGATGAAGCAGTGTCAAGAGGAGAAAAGATGGACTTAATGGGCAATAGG---CAGGCACTTGAGAAAGATGCCCATGACATGAAAACACGAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATCTGAAGCAACTTTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGCCACAAGAGAACTCATCCAGTGCATGGGCCTGTGGATGATGAAACTCTGTGTCTTCTGAGAAAGAAAGAGAAAAAAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTAT{AC}GCTAAGGTGTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTGTCCATCCCACTCGGTTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATCCATAGAAAATACAGTAATACTCTATGTGAGGTATATTTTCCTAGGAACAGCACCATGGAGTGGCAGCCTCACTCCCCAAACTGTGA{CT}GTATGCCATACTACCAGTCGAGGGGTCAAGAGAAAAAGCCAGACACCAAGTGTACAGCATGGCAAACGTGTGAAGACCACTGTGGAACGTGCTCGACTAAACAGAGGAGTAAAGAAC------------CAGGCAAAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGAATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCTGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCAATTTCTTGCCAGATTTGTGAGCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAAGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTCCCGACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAGCCTGGGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATTTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCCAACCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTATGTGAATAAAGGTGGCCGACCAAGGCAGCATCTCCTATCTTTGACAAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCCGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTTCTAGCTTTAAGAGCAAAAAACGAACACAGACAAGCAGATGAATTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCAATCCGAGTTAACACATTTCTCAGCTGTAGCCAGTACCATAAAATGTATAGAACTGTAAAAGCTGTCACTGGCAGGCAGATCTTCCAGCCCTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTTCCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAACGTATCCACTAATACAGAAGTAGGAATTATAGATGGTCTATCAGGATTGCCACTTTCAGTTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAATCTGGACGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAATAAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCAC{AG}ATTATGAACATTGCTATAGCACATGGGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAATAAAGCCAAATTCAGAGTTGTGTTGCAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTAACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGTTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTCAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGGTATGATGAGAAACTTGTGCGGGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACTCGCTTGGAGGCATCCCAGAATTTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCAT{AG}CTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCATGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCGTTGCACTGTGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAACCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGATGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGGCAGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAAAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGTCCTGCCAAGGAGTGCCCGGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCTGAGCTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATACGAAGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGATCTATAGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGATTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAATTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCGCCTTCTCCAAAGACTCATGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCTGCTCTTTGCACACACAGAAGCAATGCAAAGTCTGATGAGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTCTCTGATAAGATTTACTTTATAAGTCTGGTAAGCAAAAGTAGCAAGAAAATGACATTCCA{AG}TGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCGTGAGTGTTATATTTGGAGGGAGATCGTATACTCCTCTTGAACAAAGAACCACTGAAAAGTGGAACAGCGTAGTGGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTTGTTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATGCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCATGTTTCAATTGCCAGAGATGATACGATCTACATTTTAGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTGCCCCAACCTGTACAAGCTAAAAGTTGATCTCCCACTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCTTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACTCAAATCAGTGATACTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGACAACCAGAAACGGTTGGTGTGTAACACCATAGTTCTAGAGGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGGGAGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAAAATATGGTTTGGCTGTGATATGGGCAAAGGGTCTGTATTGCTGGGCATTCCAGGAGCCAACAAACAGTTAATCTCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGAAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATTGACAACACAGATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGATTCCACTCCATTTGAAGATTCAGAGGAGTTTTGCTTTAGTGCTGAAGCCAGTAGCTTTGACATTGATGATACTGACACTTATAATGAGGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACGGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Vireo GCAGCTCTGCCTCCTGCAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAAGCCACCTACCACGGTGCAACTGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACCGGCTGGCATCGCGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGACCCAGCTGCAGCACAATAATGTGGTTCGTGTGGTGGCTGCCAGCACGTGTGCCCCGGCCAGCGAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTACGTGGGTAACATCACCCTGCACCATGTAATTTATGGCACTGGGGATG{CT}ATGGGGACAG------GAGGAGGAG------GAG{AG}ATGATGGAGGATGTGAAAGGAAGGCCCTGAGCATGGAGGAGACTGTGTGCTATTCTTGTGACATCGTGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCGCAGGACATTGTGCACTTGGACCTGAAGCCTGCAAACGTTTTCATCACTGAGCAGGGAGTGTGCAAGATTGGAGACTTCGGGTGCTCCCAGAAGCTGGAGAAGGGCTTCTCCCAGAGCCCCCGTGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACCCACCGTGCCCCTGAGCTCCTCAAGGGGGAGAGGGCCACTGCCAAAGCA-----------CGAATCCAGCACAGAGTCCAGC---ACAGACCAGTCAGAGGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTTCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAACTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCAAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAAGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAATGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAATGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTACGTGATCAGATACCAGAGGTGGCTGACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACGGAGTACATTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCA?TTGAGGCGGAGGA?AGAACAGTTGA--GTA-GGTGCAG-CCCT-GG--TGGA-------------TGTGGGGGCTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGGGT--CCTGT-----TGGTTACC{AG}CTGGTGAT-----CCAGAT---GGATG-CACA-GACCCCTGTGGAGTGCA------------CCC-----ACTGT----GGAGTGAGAT-----TGTTTCTCA-CCTGAAATTACTGTAGCTGCCTCCTTTCGCCCC-----AGA-GGGTGGAT--GAGA-GTTCA--------------------------------GTTG-------------TAAGG-G--AT---GGGGGAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGTAAGAAATGGG-TCAGCC-CTG--ACAGCACTT-GTGTTCT-CTCCCCAG-CAATATCTGGA-GGTATGGAGAAGGG---------------CA-GTGA-GTCTCAGTGTCT-GACGTGTAGTGAATATGTGCAAGA-CAGCTATGTGAGAGTTGTGCTTTT-ATTTAGTGATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTTGA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAGGAGGAGGC----------ACAGAAAGGGTTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAAAATCCAAGTTTAGACTTCCCATTCCAAACA-CCGCACACAGTC-TGACCAGCCCTTGACAGCAATAAA-CCAGCCCATGCAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGCCTGTCA---GTGACTG--------GACACAAGGGACG----TACAATTTT--AGAGTAAGCCCT-GGAGGATCCATTGGAGACCAAGACCCATAAAATTAA--GTGTTATACAAACACAGGGCATGAATTTGCAGACTTAATGG--ATGAGGCAGACAAAAAGTGGGAGGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAGCGTCAGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTGCTTCTGCCTAGCCCAG{AG}CTCCTTGCATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGGGCTACTGAATTAGCTCGGAGATATTTCCAGGCACTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTCGAGTATCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTT-CC-TTCCTCAC-AGTTCATTTCTGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATTGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAACA------------GTCATAT------TTAATAAGTTTT--CTTTAAG-TGGTCTACCTGAC---AATAGAGA----TGTCTTTGCATGTGCTGACATGAGTTT-ATACAAAA{CT}GTCTTG------ACTGATATG{CG}CAAATAGCAACTGATAGTGTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTCTCTGGAA-CTACTGCTCAACTATT{AG}TGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTTCTATGGGGTTAAAA--GCTAGCTAAG----------------TCACTGACTTCATGTTG---GAATTTTTGAGGTCCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGTTCAACAAAACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TGACTATTACTT-GAACA---TGAGT--------T-AGCTC-TGTTTCAGGTGTTAATGAAATTACTTCACATTACTTTTTA---AGCTAAAATGATAAATTATAAACTGA---------------TTTCTTGACAGTGTTGCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCGATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACACAAACAAAGACCAGGCAGAAGAGGCTGCTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAGCAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAAAGGGCAATAGG---C{AG}GGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCAGAACAATTTGAAACAACTCTGCCGTATCTGTGGAATTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTATCCAGTGCA{CT}GGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTGGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGACCTTATTGCTAAAGTTTTCAAGATTGATGTGCGAGGGGATGTCGATAC{GT}ATCCATCCCACTCAATTTTGTCACAACTGTCGGAGTATTATACATAGAAAATTCAGTAATACTCTATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCACACTCCCCAAACTGTGATGTGTGCTGTACTACCAGAAGAGGAGTCAAGAGAAAAAGCCAACCCCCAAGTGTGCAACGTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGGAACGTGCTCGGCTAAACAGAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATGAAAGAGATTGTCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCACCAAGCTGCTTGCTGTTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTG{CT}GATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAACTTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACTGATCTGGTAACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACCTGAGTATAAGATGCCCTGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATATGGCCAACACCTCTCTGGCCACAAGGAGATGAAAGATAGAGAGCTCTATAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCACCTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAACTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGGGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGTAGTCAGTATCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCACTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTACCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCTTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGATGGACTGTCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGACTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTTCGATATGATGCGGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAGGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGATGACTATTTGAATGGCCCCTTCACTGTGGTAGTGAAAGAGTCCTGTGATGGAATGGGAGATGTCAGTGAGAAGCATGGAAGTGGGCCTGCAGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCTTTCACAGTCATGAACATTTCTATAGCACATGAGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAATTGTGTTGTAAGCCCTTGTGCCTTATGCTGGCTGACGAATCAGATCACGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTGATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTCCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTCATCTTTAGGGGTACAGGATACGATGAGAAACTTGTGCGGCAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTT{AG}GAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCACTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATACCACGAATCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTTCCCTCCATAGATGCATTGCA{GT}TGCGACATTGGCAATGCAACAGAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGAGAACTTTACAAGAATCCTGATGTGTCTAAAGAGGAGAGGAAGAGGTGGCAGTTGACTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTCATGTCCAAAGAGACCGTAGAGGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTAAGAGAACTAATGGACCTTTATCTGAAGATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTACAATTCACAGCGTTTTGCGGAGCTCCTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCACAAAACACTCGCTCATGTTCCTGAAATAATTGAAAGAGATGGATCCAT{AT}GGGGCCTGGGCAAGTGAAGGGAATGAGTCCGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGTCCCACTGGTGTTTTCCTCCTCGATGTGAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCCTTCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCCCTTTGCACACTCAGAAGCGAT---------GATGTGTACCAGTATATCATCCATGGTGGTAAAACACCTAACAATGACCTTTCCGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAACAAGAAAATGACGTTCCAATGCATTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTCTTTGGAGGGAGGTCGTATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGCGTAGTTGACTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATCCTTCCAGAGCTTCAAGATGGACTTTCTTTCCACGTTTCAATTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCTACTCACTTCAAAATAACACCAGGTC{CG}CCCAACTTATACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCAGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGATGCTGAATTTGTCCTTGTCGGTGGCTACCACTCTGAGAACCAGAAACGG{CT}TGGTGTGTAACACCATAGTTCTGGATGATAGTAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAACATGGTTTGGCTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTATTACTGGGCATTCCAGGGGCCAACAAACAATTAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGGAGAAGAGGACAAGGAAGAAGAATCGCTAATGCAAATTTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCCACTCCATTTGAAGACTCAGAGGAGTTTTGTTTTAGTGCTGAAGC{AC}AATCACTTTGATGTTGACGATGCTGACATTTACAATGAAGATGATGAAGAAGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACCTGCTGTGCC Zosterops GCAGCTCTGCCTCCTGAAGCCCTTAGGATCTGGGGGCTTTGGCTCTGTCTACAAGGCTACCTACCATGGTGCAACAGTGGCTGTGAAGCAGGTGAAGAAGAGCAGCAAGAACCGGCTGGCCTCGAGGCAGAGCTTCTGGGCTGAGCTGAACGTGGCCCAGCTCCAGCACGACAATGTGGTACGTGTGGTGGCTGCCAGCACCTGTGCCCCAGCCAGCCAGAACAGCCTGGGCACCATCATCATGGAGTATGTGGGTAACATCACTCTGCACCACGCGATTTATGGCACTGGGGACGCGTGGGCACAG------GGGGAGGAC---------GATGAAGGAGGATGTGGAAGGAAGGCTCTGAGCATGGGAGAGGCTGTGTGCTATTCTTGTGACATCATGACAGGCTTAGCCTTTCTGCACTCACGGGACATCGTGCACTTGGACCTGAAGCCCGCAAATGTTTTCATCACCGAGCAGGGAGTGTGCAAGATCGGAGACTTTGGGTGCTCCCAGAAACTGGAGAAGGGCTTGTCCCAGAGCGCCCACGTTTGCCAGCAAGGGGGCACGTACACACACCGCGC{CG}CCCGAGCTCCTCAAGGGGGAGCGGGTCACGGCCAAAGCAGCAAATGAATATGAATCCAGCACAGAGTCCAGCAGCACAGAGACGTCAGAAGAGCACAGTAAGCCCCACCACAGCCCGCTGGTCCTCAAACGGTGTCATGTCAACATCCATCAGCACAATTATGCCGCTCCTCCCTCCACCAAGGTTGAATACCCAGCTGCGAAAAGGCTAAGGTTGGACAGTGGCAGAGTTCTCAAACAGATCAGCAACAACCGAAAATGCTCCAGT---------------CCGCGCACGTCA---------GATTCGGAGGAGAACGACAAGAGGCGAACGCACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGAAACGAGCTGAAGTTGAGTTTCTTTGCCTTGCGTGACCAGATACCTGAGGTGGCCAACAATGAAAAGGCTCCCAAGGTTGTCATCCTGAAAAAAGCAACAGAGTACGTTCTTTCCATCCAGTCGGATGAACACAGACTGATTGCAGAGAAAGAGCAGTTGAGGCGGAGGAGAGAACAGTTGAAAGTA-GGTGCAG-CCCT-GG--GGGA-------------CGTGGGGGTTGGCACAGACAGGTTACAGACTTGGG-T--CCTGTCCTGTTGGGTACTGCTGGTGAT-----CCAGGT---GGATA-CACA-GAC-------------------CTCCATTCTC-----ACTG------GAGTGAGAT-----TGCTTCTTA-CCTGAAACTACTATAGCTGCCTCTTTCCCCCA------GGA-GGGTAGAT--GGGA-GTTCA--------------------------------GTTT-------------TGTGG-G--AT---GGGGCAGAGG--AGCAGGAAGAATGGAA-----GAAG--GGGTGCAAGAAATGGG-TCAGCC-{AC}TG--ACAG{CT}GCTT-GTTTTCT-GTCCTCAGTAAATATCTGGA-GGTATGGAAAAGGG---------------CA-GGGA-GTTTCGGTGTCT-GATATGTAGTGAATGTGTGCAAGA-CAGCCATGTGAGAGTTTGGCTTTC-ATTTACT{AG}ATGACTAGTTGGACT----T-CAGTGAGCTCTCCCTCAA-GTCCAAGGTCTGTGTGT-ACAAGCAG---GAGAC----------CCAGAAAGGGCTCATGGTATGCAAA-TGGTATG-----------TGAATATCCAAGTTTAGATTTCCCATTCCAACCA-CCACACATAGTC-TGAACAACCCTTGACAACAATAAA-CCAGCCCATATAGCCTATGCATGCCTGGGAAACTGTATTACATAAGGACTGTCA---GTGCACAGTGCACAGGACACAAGGGACA----TA???????--????????????-????????????????????????????????????--??????TACAAACACAGGGTATGAATTTGCAGTCTTAATGG--ATGAG-CAGACAAAAAGTGGAAAGGGCCATGGTCTACTCAAGGTCATGAAGCAGATCAATGTCGGAGCTAGGAATAGAGCCCAGTTCTTCTGCCTA{CG}CCCAGGCTCCTTACATACTAGACCTCACTGTCTCTCCAGAGGCTGCAGGAAGACCTACTGAATTAGCTCAGAGATATTTCCAGGCTCTGCAACCTATTTCTTAGTCTGGCTTTTCTGAAAATAAACCTTGAGTGTCCCTTCAGTTTTT-CTTTCTC-TCTTTCC--TTCCTCTC-AGTTCATTTCGGGCGTGCAAAAGAACTTGACCTTGCCATCGTTGGAGTTAGGTGAGCTGACAGTAT--CAAAATACA----------GTTGTAT------TAAATAAGCTTT--CTTTAAA-TGCTTTACCTGAC---A{AG}TAGAGA----TGGCTTTGCTTGTGATGACATGAGTTT-ATATAAAACTTCTTG------ATTAATTTGCCAAGTATCAACTGATATTTTGTATCT--------------------------TTTT-GTAGTTTCCATGTTGGAAGTGGATGTACAGACCCAGAGACCTTTGTTCAAGCCATTTCTGATGCCCGCTGTGTGTTTGATATGGGAGTAAGTCT-AGTTCTACTTTATCTGGAA-CTACTTCTCAGCTGTTGTGGCAAAAC---------------------TGAATGAAGTGTACAA-CTGTTACAGGGTTAAAA--GCTA----AG----------------TCACTGACTTCATGTTGTTGGGATTTTTTAGGTTCTGG-TAGCTTACTTTG-ACCAGCTTGACAATACTCATCT-ACA-GATGCA-CTAAAATTGGCAGCTCAAACTCAAA-TAACTGTTAATT-GAACA---TGTGT--------T-AGCTC-TGTTTCAAGTGTTAATGAAATTAATTTACATTACTTTTTA---AGCTAAAACAATAAATTATGAACTGATATAAGTTATAAACTTTTCTTGACAGTGTTCCTGTTAAT-CTCATTTTTAAATTGCCATCATTTGAAAAAACACCC------------------------------------------------------------TCTGATGACAGCCAGCACATAAACAAAGACCAGGCAGAAGAGGCTGTTTCTTCAAACAAAGAATTCATCCTGCATAAAGATGAAACAGTGCCAAGAGGAGAAAAGATGGAGTTAACGGGCAATAGG---CAGGGACTTGAGGAAGATGCCCATGCCATGAAAACACAAGACAATAGAGCTCATCA{AG}AACAATCTGGAGCAACTCTGCCGCATCTGTGGAGTTTCATTTAAAACTGATTGTTACAAGAGAACTTACCCAGTGCATGGGCCAGTGGATGATGAAACTCTGTTGCTTCTGAGAAAGAAAGAAAAAACAGCAACCTCTTGGCCAGATCTTATTGCTAAGGTTTTCAAGATAGATGTGCGAGGGGATGTTGATACTATCCATCCCACTCGATTTTGTCACAACTGTTGGAGTATTATACACAGAAAATTCAGTAATACTCCATGTGAAGTATATTTTCCTAGGAACAGCACAATGGAGTGGCAACCCCATTCCTCCAACTGTGATGTGTGCCATACTACCAGACGAGGAGTCAAGAGAAAGAAACAGCCTGCAAGTGTACAATCTGGCAAACGTGTCAAAACCACTGGGCAACGTGTTCAGCTAAACAAAGGTGTAAAGAAC------------CAAGCACAGATAAACAACAAAAATTTAATTAAAGAGATTATCAATTGCAAGGATATACATCTCAGCATCAAGCTGCTTGCAATTGATTACCCAGTAGATTTCATTAAATCCATTTCTTGCCAGATTTGTGATCATATTTTGGCAGATCCAGTGGAAACAACATGCAGACACTTGTTTTGCAGAA{CT}TTGCATCCTTAAATGTATCAGGGTTATGGGCAGCTATTGCCCCTCCTGCTGGTATCCTTGCTTTCCTACAGATCTGGTTACCCCAGTGAAATCCTTCCTGAACATCCTTGATAACTTAAGTATAAGATGCCCCGTAAAGGAATGTGATGAAGAGATCTTGCATGGAAAATACAGCCAACACCTCTCTAGTCACAAGGAGACGAAAGAGGGAGAGCTCTACAGCTACATAAATAAAGGTGGCCGACCGAGGCAGCA{CT}CTCCTGTCTTTGACGAGGAGAGCTCAGAAACATCGTCTGAGGGAATTGAAACGTCAAGTCAAGGCTTTTGCTGAGAAAGAAGAGGGTGGTGATATAAAGGCTGTATGCATGACTTTGTTCCTGCTAGCTTTGAGAGCAAAAAATGAACACAAACAAGCAGATGAACTGGAGGCTATAATGCAAGGGAGAGGATCTGGACTTCATCCTGCTGTCTGTCTGGCCATCCGAATCAACACGTTTCTCAGCTGCAGTCAGTACCATAAAATGTATAGAACAGTAAAAGCTGTCTCTGGGAGGCAGATCTTCCAGCCTTTGCATGCTCTTCGCACTGCTGAGAAAGCCCTCCTGCCAGGTTATCACCCATTTGAGTGGAAACCTCCCCTGAAAAATGTATCCACTAACACAGAAGTGGGAATTATAGACGGACTATCAGGACTGCCACTCTCAATTGATGATTACCCAGTAGACACAATTGCAAAGAGATTCCGATATGACGCAGCCTTGGTTTGTGCCTTAAAAGACATGGAGGAGGAGATCTTGGAAGGCATGAAAGCAAAAAACCTGGACGACTATTTGAGTGGCCCCTTCACTGTGGTAGTAAAAGAGTCCTGTGACGGAATGGGAGATGTCAGTGAAAAGCATGGAAGTGGGCCTGCTGTCCCAGAGAAGGCTGTTCGCTTTTCCTTCACAGTCATGAACATTTCTATATCACATGAGAATGAAAGCAAGAGGATCTTTGAGGAAGTAAAGCCCAATTCAGAGTTGTGCTGTAAGCCCTTATGCCTAATGCTGGCTGATGAATCAGATCATGAAACTCTGACAGCAATCCTGAGCCCCCTCATAGCAGAAAGAGAGGCTATGAAAAACAGTGAACTGCTGCTTGAAATGGGAGGCATCCTGAGAACATTTAGATTTGTCTTTAGGGGTACAGGATATGATGAGAAACTCGTGCGAGAAGTGGAAGGGCTGGAGGCCTCAGGTTCCACTTACATTTGTACCCTGTGTGATGCAACCCGCTTGGAGGCATCCCAGAATCTGGTCTTCCATTCCATAACCAGGAGCCATGCTGAAAATCTGGAGCGATATGAAATATGGAGGTCCAACCCATTTCATGAGTCTGTTGATGAGCTCCGTGACAGAGTGAAGGGTGTTTCAGCCAAACCTTTTATTGAGACTGTCCCCTCCATAGATGCATTGCACTGCGACATTGGCAATGCAAC{AG}GAATTCTACAGGATTTTCCAGATGGAGATTGGTGAACTTTACAAGAATCCTGATGT{AG}TCTAAAGAGGAGAAGAAGAGGTGGCAGTTGGCTCTTGACAAACACCTCAGGAAGAAGATGAACTTGAAGCCTATGTTGAAGATGAGTGGAAATTTTGCTAGAAAGCTTATGTCCAAGGAGACTGTAGAAGCAGTATGTGAATTAATAAAGTGTGAGGAAAGGCATGAAGCCCTGAAGGAACTAATGGACCTTTATCTGAAAATGAAGCCAGTGTGGCGATCCTCATGCCCTGCCAAGGAGTGCCCAGAACTGCTGTGCCAGTATAGCTATAATTCACAGCGTTTTGCAGAACTCTTATCTACAAAGTTCAAGTACAGATATGAGGGCAAGATTACAAATTATTTCCATAAAACGCTTGCTCATGTTCCTGAAATCATTGAAAGAGATGGGTCCATTGGGGCCTGGGCAAGTGAAGGAAATGAGTCTGGAAACAAACTGTTTAGGAGGTTCCGAAAAATGAATGCCAGGCAGTCCAAAGTCTATGAGATGGAGGATGTCTTGAGATCCTGCCCCACTGGTGTTTTCCTCCTTGATATAAAGCAGAATGAGCTCAAAATGAAACCTGCTGCCTTCTCTAAAGACTCGTGTTACCTTCCCCCTCTCCGCTACCCCGCTATTTGCACGCTCAGGAGCGATGCAGGGGCTGATGAGTACCAGTATGTCATCCACGGGGGTAAAACACCTAACAATGAACTTTCTGATAAGATTTACTTTATGAGTCTGGTAAGCAAAACTAGCAAGAAAATAACATTCCAGTGCCTTGAGAAAGACCTGGGTGGAGATGTCCCTGAAGCTAGATATGGGCATACAATTAATGTAGTTCATAGCCGGGGAAAAAGCATGAGTGTTCTGTTTGGAGGCAGGACATATACTCCTCTTGCACAAAGAACCACTGAAAAATGGAACAGTGTAGTCGATTGTTTGCCATCTGTGTTTCTCATTGATTTTGAGTTTGGATGCTGTACATCATACATACTTCCAGAGCTTCAAGATGGGCTTTCTTTCCACGTGTCACTTGCCAGAGATGATACAATCTACATCTTGGGAGGCCATTCACTTCAAAATAACACCAGGTCCCCCAGCTTGTACAAGCTAAAAATTGATCTGCCCCTGGGCAGCCCGGCTGTGACCTGCACCATCCTGCCAGGGGGGATATCAGTGTCAAGTGCTATAGTGACCCAGATCAGTGACACTGAATTCGTCCTTGTTGGTGGCTACCACTCAGACAGCCAGAAACG{CG}CTGGCATGTCACACCATAGTTCTGGAAGATAATAAGATAGAGATTGTTGAAAGTGTGAGCCCAGAGTGGACACCAGATATTAAACACTGCAGAATGTGGTTTGGTTGTGATATGGGTAAAGGGTCTGTTTTGCTGGGCATTCCGGGGGCCAACAAACAAATAATCCCAGATGCAAACTACTTCTACATTTTGAGATGCAAAGGAGCAGATGAGGACAAGGAAGAAGAATTGATAACACAAAATTGCAGTCAGACATCAAGTGAAGACCCTGGAGACTCTGCTCC{AG}TTTGAAGATTCAGAGGAATTTTGTTTTAGTGCTGAAGCCAATAGCTTTGATGCTGATGATGCTGATACTTACAATGAAGATGATGAAGAGGATGAATCAGAAACAGGCTACTGGATCACTTGCTGTGCC ; END; BEGIN SETS; CHARSET 'GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphodehydrogenase intron 11' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 1127-1545; CHARSET 'MB, myoglobin intron 2' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 1546-2345; CHARSET 'RAG2, recombination activating protein 2' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 6042-7193; CHARSET 'RAG1, recombination activating protein 1' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 3095-6041; CHARSET 'ODC1, ornithine decarboxylase introns 6-7' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 2346-3094; CHARSET 'MYC, c-myc proto-oncogene exon 3' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 623-1126; CHARSET 'MOS, oocyte maturation factor mos' (CHARACTERS = 'Passerines MOS, MYC, GAPDH, MB, ODC1, RAG1, RAG2') = 1-622; END; [ The following blocks are output data for analysis step 12861 ] BEGIN TREES; TITLE 'Phylogenetic estimate of the evolutionary time-scale of passerines '; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep12861; TREE Fig._1_con = [&R] (Acanthisitta_chloris:73.63711118005547,(((Sapayoa_aenigma:46.98105128402666,((Philepitta_castanea:34.41129608225364,Psarisomus_dalhousiae:34.41129608225364):11.06099369564716,(Pitta:42.43264637103634,(Calyptomena_viridis:34.74800007602602,Smithornis_rufolateralis:34.74800007602602):7.684646295010324):3.039643406864457):1.508761506125865):17.20054354035313,(((Pipra:29.75723136135094,Rupicola:29.75723136135094):3.258324683347631,(Tityra:29.94810076703091,(Mionectes:24.73967356399431,Tyrannus:24.73967356399431):5.208427203036599):3.067455277667655):25.74269270320202,((Conopophaga:41.78855577463617,Thamnophilus:41.78855577463617):4.131461452254669,(Scytalopus:41.13634353559062,(Formicarius:39.25788542750718,(Campylorhamphus_trochilirostris:23.83878141630725,Furnarius:23.83878141630725):15.41910401119993):1.878458108083436):4.783673691300216):12.83823152100976):5.423346076479199):7.953869111454438,(Menura_novaehollandiae:59.77644824793686,((Climacteris:46.63965190112918,Ptilonorhynchus_violaceus:46.63965190112918):10.39907733428359,((Malurus:42.78459303457729,Meliphagidae:42.78459303457729):10.31740643338409,((Orthonyx:45.91095475315178,Pomatostomus:45.91095475315178):4.081847049761187,((Coracina:37.36026622998847,((Batis:23.97166922290959,Gymnorhina_tibicen:23.97166922290959):10.9806508781775,((Oriolus:28.57810891296012,Vireo:28.57810891296012):4.488458736761121,(Dicrurus:26.02202651161701,(Corcorax_melanorhamphos:23.08789366252184,(Corvus_corone:19.8285125940831,Lanius:19.8285125940831):3.259381068438739):2.934132849095178):7.044541138104226):1.885752451365853):2.407946128901372):11.03747218508211,(Callaeas:47.09517573196213,Petroicidae:47.09517573196213,(Chaetops_frenatus:32.17813310657156,Picathartes_gymnocephalus:32.17813310657156):14.91704262539056,(Bombycilla_garrulus:43.71237670102892,(Sitta:37.12491134487748,Troglodytes:37.12491134487748):6.587465356151434,(Parus:41.41073573040846,(Alauda_arvensis:37.81198131417467,(Hirundo:35.31393604548103,(Aegithalos:32.19487819307271,(Sylvia:26.99344676138116,Zosterops:26.99344676138116):5.201431431691542):3.119057852408318):2.498045268693637):3.598754416233795):2.301640970620454,((Cinclus_cinclus:32.44016527641395,(Mimus:23.10490665665097,Sturnus_vulgaris:23.10490665665097):9.335258619762978):8.463883670653523,(Dicaeum:36.54860835213617,(Prunella:30.20072500398972,(Ploceus:27.55361018936233,(Parula:24.57293895389973,Passer_montanus:24.57293895389973):2.980671235462605):2.647114814627386):6.347883348146446):4.355440594931302):2.808327753961443):3.382799030933214):1.302562683108448):1.595063387842394):3.109197665048413):3.936729767451389):2.737719012524089):12.35901568789737):1.501647244221246); [! TreeBASE tree URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/tree/TB2:Tr70438] END;