#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on October 20, 2021; 9:38 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Voglmayr H. 2004. Spirosphaera cupreorufescens sp. nov., a rare aeroaquatic fungus. Studies in Mycology, 49. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1228] [ The following blocks are input data for analysis step 2225 ] BEGIN TAXA; TITLE TaxaForAnalysisStep2225; DIMENSIONS NTAX=44; TAXLABELS Anguillospora_longissima Ascocoryne_sarcoides Bisporella_citrina Botryosphaeria_ribis Byssothecium_circinans Clathrosporium_intricatum Coniochaeta_ligniaria Cudonia_circinans Delphinella_strobiligena Diaporthe_eres Didymella_cucurbitacearum Discosphaerina_fagi Erysiphe_orontii Fabrella_tsugae Farrowia_malaysiensis Golovinomyces_cichoriacearum Helicodendron_tubulosum Hymenoscyphus_sp._ectomycorrhizae Lambertella.subrenispora Leptosphaeria_doliolum Letendraea_helminthicola Leuconeurospora_pulcherrima Lojkania_enalia Lophodermium_pinastri Magnaporthe_grisea Mycopepon_smithii Neofabraea_alba Neurospora_crassa Ophiostoma_piceae Peziza_vesiculosa Pleomassaria_siparia Pleospora_herbarum Pseudeurotium_zonatum Rhytisma_acerinum Rutstroemia_bolaris Sclerotinia_sclerotiorum Spathularia_flavida Sphaerotheca_filipendulae Spirosphaera_cupreorufescens Spirosphaera_floriformis Trematosphaeria_heterospora Uncinuliella_australiana Venturia_hanliniana Westerdykella_cylindrica ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2703] TITLE partial_LSU; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep2225; DIMENSIONS NCHAR=927; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Anguillospora_longissima ------------------------------------------------------CCTGATA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCCTT--GGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTA-TTAGCTGTGGTCTAAGAC-CCTTGGAACAGCGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCC{AT}G-CAGCTCTTGC--CTTGT-AAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTCTT--GCCTAGTGC-ACTCTTCTGCG-GGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGGGTCGGATAAAGGCCTTGCGGAATGTGGCTCCT--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCAGGGTGCCATGCGGCCAGCCT-GACTGAGG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ascocoryne_sarcoides -------------------------------------------ACC-GGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTT{CT}C---AGAGTCCGAGTTGTAATTTGTA{AG}AAGATGCTCCGGGT-GCGGCCCCAGTCTAAGTC-CCTTGGAAGAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCAG-GTGCCCGCGCC-CATGTAAAGCTCTT{CT}CGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAAAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAA{AC}CAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGTGCCG{CT}CGATCA{CT}CCCAGGTCCT--CCTAGGTGC-ACTCGGCGGCG-CTCAGGCCAGCATCGGTCCTGGTGG-TGGGATAAAGGCCTTG-GAAATGTAGCTCCT--TCCG--GGAAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCT{CT}----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAA--CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGCTAAGAACCCTTT-AGGGTGCATTAGCGACCGATCCTGATGTCT{CT}CGGACGGATTTGAGTACGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Bisporella_citrina TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGTCCTTTC---AGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGC-GTGGCTCCGGT{CG}TAAGTT-CCCTGGAACGGGACGTCATAGAGGGTGAGAAT{AC}CCGTATGTGACTGG-CTGCCTCCGCC-CATGTGAAGCTCTTTCG{AC}CGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGCGCGGCCGATCATCCGGGGTTCT--CCCCGGTGC-ACTCGGCCGCG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGG-CGGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTGGCTCCT--CTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Botryosphaeria_ribis ----CTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCTTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCCCTTC---GGGGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGATTCGGCG-AGGGCTCCCGTCTAAGTC-CCTTGGAACAGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATGGG-CTGCCTTAGC--CATGTGAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGTCCGCAGTTGCTCAGCTTGTCTCCT--GACAGGCGT-ACTCTTCTGCG-GCCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGG-TCGGATAAAGACCTAG-GGAATGTAGCTCCT--CTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTGGGTGCAATGCGGCCAGCCTGGACTGAGGATCTCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTCA-CGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Byssothecium_circinans ---ACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACTGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTCTAT-GGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGTG-TTGGTGGCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTTTGTGGTCGC-ATGCCTTCGC--CGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCCGGGCGTAT--GCCCGGGGC-ACTCTTCTGCG-GGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGG-TCGGATAAAGGCCTCT-GTCACGTATCTTCC--TTCG--GGATGACCTTATAGGGGA-GGCGACATGCGACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCTT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCTT---GGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Clathrosporium_intricatum ----------------------CGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTACCTCATTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGAGT-GTGGTCCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-GTGCCTTCGCT-CATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCCCGCCGTCGATCATCCGGGGTTTT--CTCCGGTGC-ACTCGGCGGTG-TTCAGGCCAGCATCGGTTTCGAGGG-TGGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTTCT--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTCTCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTAAGAACCCTTA-AGGGCGCATTATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTA---------- Coniochaeta_ligniaria --------------------------------------------------------------------------GCGGTAACAGCTCAAATTTGAAAGCTAGCTCTTTT---AGGGTTCGCATTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGT-GTGGCCCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-GTGCTTTCGCT-CATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCTGATGATCATCCGGGCTTCT--GCCCGGTGC-ACTCGTCTGCG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGG-TGGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTCCT--CTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cudonia_circinans -------------------------------------------------------------------------------AACAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCTTTT---AGGGCCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGT-GCGGCGCTGGTCTAAGTT-CTTTGGAACAAGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTAG-CTGCCTGTGCC-TGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGTACTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGTGCGGCGTCGATCAACCTGGGTTCT--CCCTGGTGC-ACTCGGCGCTG-CTCAGGCCAGCATCAGTTTTGGCGG-TTGGATAAAGGCCTAG-GGAACGTGGGTTAC--TTCG--GTGAC-TGTTATAGCCCTAGGTGCAATGCAGCCTGCTGGGACTGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTTTTTGGGTGTTAAA-CCCATAAGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGATGATCTATACCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAATCAT Delphinella_strobiligena TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCTTT-------GGTCCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGCTTTTAGG-CAGCCGCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CTCAGGCACCT-TCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGGCCTCGGTTGTTCAACCGGTCTTTT--GACCGGCCT-ATTCAATCGGG-GGCAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGG-CCGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTGGCCTCTCCTTCGGGGGAGG-TGTTATAGCCCAGGGTGTAATACGGTCAGCCGGGACTGAGGTCCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTAGGGTGTCAAA-CCCTTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA-AGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Diaporthe_eres ------------------------------GAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTC--------GGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCTGGC-GCGGTG-CCTTCCGAGTT-CCCTGGAACGGGACGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTA--TGGTCGG-ACACCAAGCC--TGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATCTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACCTTGAAAAGGGGGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCACTTATGACCAGACTTGGGCCGGGCGGCTCATCAGGGGTTCT--CCCCTGTGC-ACTCCGCCCGG-CACAGGCCAGCATCGGTTCTCGTGG-GGGGATAAGACCGTCA-GGAACGTAGCACCC--TCC--GGGGTG-TGTTATAGCCTGGCGGACGATACC-CCCGTGGGGACCGAGGTCCGCGC-T----CCGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCAT-CAGTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCGTCCATTAGAGCGAGCGTTTGGGTGTAAAA-CCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGCAGGTGAGAGCTTC-----GGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTCTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGTTTTAACGGACGGACCCGAAAGACAGTGAACTATGCTTGTATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATATGAGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACTGT Didymella_cucurbitacearum ----------------------------------------------GGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTC---GGCGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCA-TTGGCAGCGGTCCAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGC-TAGCCTTTAC--CGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCATCCGGGTTTCT--ACCCGGTGC-ACTCTTCTATA-GGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGG-TTGGATAAAGGTCTCT-GTCATGTACCTCCT--TTCG--GGGAGATCTTATAGGGGA-GACGACATGCAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCAT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCTTTC-GGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Discosphaerina_fagi TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAAGCTAGCCTTC------GGGTTCGCATTGTAATTTGTAGAGGATGATTTGGGG-AAGCCGCCTGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACAGG-AAATGGCACCC-TATGTAAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTG-TTTAAACTGTTCGGCCGGTCTTCT--GACCGGTTT-ACTCAGTTTGG-A-CAGGCCAGCATCAGTTTCGGCGG-CCGGATAAAGGCTCTG-GGAATGTGGCCTCCACTTCGGTGGAGG-TGTTATAGCCCAGGGTGTAATACGGCCAGCCGGGACTGAGGTCCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAA-CCCCTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA-AGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Erysiphe_orontii TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACCGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTG---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGAGGTGAGCTCGGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACATCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGCCCGT-G-GCCTATGCC-CGTGTAAGGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTTGGGCGTCGTCGATCATCCGAGGTTCT--CCTCGGTGC-ACTCGGCGAGG-CACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGG-TTGGAGAAAGGCTCTA-GGAACGTAGCTCTC--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCTAGGGCGTAATGCAGCCTATCTGGACCGAGGACCGCGCC-TTCG-GGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGC-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAA-CCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCGTA-TGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTACGAGCATACCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGT Fabrella_tsugae -------------------------------------------------------------------------------AAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGTTTCGGGT-GTGGCCCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-GTGCCTACGCC-TATGTGAAACTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGCCTGGGCGATCATCTGGGGTTCT--CCCCAGTGC-ACTCGTTCAGG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGG-TTGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTGGCCCCT--CTCG--GGGGG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCAGCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACAGGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Farrowia_malaysiensis ----------------------CGGA---GGAAAAGCAA--CAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC--------GGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGAAGCTTTGGGC-GCGGTA-CCAACTGAGTC-CCCTGGAACGGGGCGCCACAGAGGGTGAGAGCCCCGTA--TAGTTGG-ACGCCTAGCC--TGTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTGCGCCCGGCTGATCATCCGGTGTTCT--CACCGGTGC-ACTCTGCCGGG-CTCAGGCCAGCATCGGTTCTCGTGG-GGGGATAAAGGTCCTG-GGAACGTAGCTCCT---CCG---GGAG-TGTTATAGCCCAGGGCGTCATGCC-CCCGCGGGGACCGAGGACCGCGC-T----CTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCAT-CAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAA-CCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCTTC-----GGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATCTGAGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Golovinomyces_cichoriacearum TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACCGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTC---CGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGAGGTAGGGCCGGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACATCAGAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCGT-G-GCCTACGCC-CGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCGTCGTCGATCATCCGGGGTTCT--CCTCGGTGC-ACTCGACGAGG-CACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGG-TTGGAGAAAGGCCCTA-GGAACGTAGCTCTC--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCTAGAGCGCAATGCAGCCCATCCGGACCGAGGACCGCGCCTTT---GGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGC-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTTAAA-CCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCGTC-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helicodendron_tubulosum -----------------------------------------------------------TA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAGATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAC{GT}ATGCTTTGGGT-GTGGTGCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-TCGCCTTCGCC-CGTGTAAAGCTCGTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCTGTCGCAATCATCCGGGGCTTG--CCCCGGTGC-ACTTG-TGGCGGCACAGGCCAGCATCAGTTTCGGTGG-TGGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTTCT--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTACTGGGACTGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCGTT-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTA---------- Hymenoscyphus_sp._ectomycorrhizae -----------------------------GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCTCAGTACACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGT-GTAGCTCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGACTGGGGTGCTTTCGCT-CGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACTAGACTTGCACGCTGTTGATCATCCGAGGTTTT--CCCCGGTGC-ACTCGGCAGCG-TTCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGG-GCGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTTCT--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCGCCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lambertella.subrenispora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAGTCCTTTCGACG???CGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGCCTAGTTGATCATCTGGGCTTCT--GTCCAG{CT}GC-ACTCGATTAGG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTGAGTGG-T???ATAAA??CTTAG-GGAACGTGGCCTCT--CTCG--GGAGG-TGTTAT????????GTGC?A???AGC?????TGGAC???GGA??GCGCTT----CGGCTAGG?TGCT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Leptosphaeria_doliolum -----------------------------------------------GGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGCG-TTGGCAGCGGTCCAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCC-GTACGTGGTCGC-TGGCCTTCGC--CGTGTAAAGCCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATG??GCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCC?GTAGTTGCTCATCCAGGCTTTT--GCCTG-TGC-ATTCTTCTA?G-GGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGG-TTGGATAAAGGTCTCT-GTCA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Letendraea_helminthicola TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCCTTT-GGGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCA-TTGGCGGCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACATCGCAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGGCGC-CTGCCTTTGC--CGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGTACTTTGGAAAGAGAGTCAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCACCTAGGCTTTC--GCCTGGGGC-ACTCTTCTGCG-GGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGG-TTGGATAAAGGCCTCT-GTCACGTATCTCCC--TTCG--GGGTGACCTTATAGGGGA-GGCGCAATGCAACCAGCCCGGACTGAGGTCCGCGCAT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCGCA---AGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Leuconeurospora_pulcherrima ----CTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCAC------GGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGAGC-ATGGTC-TGGCCTAAGTTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCAG-GTGCCTACGCT-CATGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGCGCGGCTGATCATCCGGTGTTCT--CACTGGTGC-ACTCGGTCGCG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGG-TTGGATAAAGGCCTTA-GGAATGTAGCTCCT--CTCG--GGGAG-TGTTATAGCCTAGGGTGCAATGCAGCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Lojkania_enalia ----CTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACGGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTCT-----GGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGCGCTTTGGTG-TTGGCCCCGGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAACCCCGTACGTGGCCGG-CGGCCTTCGC--TGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCACCTGGGCTCTT--GCCCAGCGC-ACTCTTCTGCG-GGCAGGCCAGCATCAGTTCAAGCGG-TCGGACAAAAGCCCTA-GGAATGTGGCTCCT--TCCG--GGGAG-TGTTATAGCCTAGGGCATAATGCGGCCAGCTTGGACTGAGGTCCGCGCAT----TTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGAAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCCC-GGGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Lophodermium_pinastri -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGC-GCGGCTCCGGTCTAAGTT-CTCTGGAACGAGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACCGG-CGGCCTGTGCC-CATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGTACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGCGGCGTCGATCAGCCTGGGTTCT--CCCTGGTGC-ACTCGGCGCCG-CTCAGGCCAGCATCAGTTTCAGCGG-TGGGATAAAGGCCTAG-GGAACGTGGGTCGC--CTCG--GCGAC-CGTTATAGCCCTAGGTGCAATGCTGCCTGCTGGGACTGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATTTATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTT-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAACTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATCTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Magnaporthe_grisea ------------------------------GAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCC------GGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTTTGGT-GAGGCA-CCTACCGAGTC-CCCTGGAATGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTA--TGGTAGG-ACGCCGAACC--TCTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGACCAGACTTGCGCCGGGCGGATCATCCAGCGTTCT--CGCTGGTGC-ACTCCGCCCGG-TTCAGGCCAGCATCGGTTTTCGCCG-GGGGACAAAGGCTTCG-GGAACGTGGCTCCT--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCGTTGCGTAATACC-CCGGCGGGGACCGACGACCGCGCTT----CGGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCAT-CAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCGAGGAGTCAAGCATTAGTGCGAGTGTTTGGGTGTAAAA-CCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCTTC-----GGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGAAGGATTTGAGTAGGAGCATTAACGCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATACTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGAGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Mycopepon_smithii ---ACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GCAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCCTACCCGAGGCCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTCGGCG-TTGGCCCCGGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGGCGTCGCAGAGGGTGAGAACCCCGTACGTGGCCGC-CGGCCTTCGC--CATGTGAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACGTGCCCGCGGTCGATCATCCAGGCCTCGCGGCCTGGTGCCACTCCTCCGCG-GGCAGGCCAGCATCGGTTCGGGCGG-TCGGACAAAGGCTCCG-GGAATGTGGCTCTC--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCGGGGCGCCATGCGGCCAGCCCGGACCGAGGTCCGCGCGTA---CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCCTC-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGGGCGCGCAATGAAAGTGAACGCAGGTGGGACCCCTTC-GGGGCGCACCATCGACCGATCCTGATGTACTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Neofabraea_alba --------------------------------------------------TTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGGTCTTTC---AGGCTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGT-GCGGCTCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-CCGCTTGCGCC-CATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCCAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGTGTTGTTGATCATCCGGGGTTCT--CCCCGGTGC-ACTCGACCTCA-CTCAGGCCAGCATCGGTTTCGGTGG-TTGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTCCT--CTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCAGCCTACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Neurospora_crassa ----------------------CGGA---GGAAA-GAA---CAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTC--------GGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGAAGCTTTTGGT-GAGGCA-CCTTCTGAGTC-CCCTGGAACGGGGCGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTA--TAGTCGG-ATGCCGATCC--AATGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAATAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGTTTGTGACCAGACTTGCGCCGTTCCGATCATCCGGTGTTCT--CACCGGTGC-ACTCGGGACGG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTTGGCGG-GGGGATAAAGGTCCGG-GGAACGTAGCTCCT---CCG---GGAG-TGTTATAGCCCCGGGCGTAATGCC-CTCGCCGGGACCGAGGTTCGCGCAT----CTGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCAT-CAACGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCAAGGTTTTGCGCGAGTGTTTGGGTGTAAAA-CCCGCACGCGTAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAGCTTC-----GGCGCATCATCGACCGATCCTGATGTATTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCGTTAAGCCTTGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGGATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATCTGAGCATGGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Ophiostoma_piceae TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTC------GGGTCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGATGCTTTTGGC-GCGGCGCCG-TCCGAGTT-CCTTGGAACAGGACGCCATAGAGGGTGAGAGCCCCGTACGGG--CGG-CCGCCTA-GCC-TTTGTAAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTAGTTTGGGAATGCTGCTCAAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGGGTTAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCCTGTGACCAGACTTGCGGCCCGTGGATCATCCGGTGTTCTT-CACCGGTGC-ACTCCGCGGGC-TGCAGGCCAGCATCGGTTTTCCTAG-GGGGATAAAGGTCGCG-GGAACGTAGCTCCC---TCG---GGAG-TGTTATAGCCCGTGGCGTCATGCC-TCTGGGGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCAAGGATGCTGGCGTAATGGTCAC-CGGCGA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peziza_vesiculosa -------AAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-C{CT}{AT}ACAGGGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAGATTTGAAATCTGGCGTCATA-TTGGCGTCCGAGTTGTAATCTGTAGAGGAGTATTCGAGT-GTGGCGCTGGCTTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTTAACGGCCTT-TGTCTTATGCT-CATGTGAATCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACTGGCAAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGAACTCTGAACAGAGAGTTAAATAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCACTTGCTACCAGACACGCCTGTAGTTGATCAACCTCCATTCT--TGGTGGTGC-ACTCAGCTATA-GGTGGGTCAGCATCAGTTACGGCGG-TGGGATAAAGACCTGG-GGAATGTAGCTTCT--TTCG--GGAAG-TGTTATAGCCCTGGGTGTAATACCGCCTGCTGTGACTGAGGCCCGCGCTT----CGGCGAGGATGCTGGCATAATGGTCGT-AAGTGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAAACCCTTACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGGGAACC-GCA-AGG-TGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAGGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Pleomassaria_siparia ----CTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGCGCTTTGGAG-TTGGCTGCAGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGTCATCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGTTGC-ATGCCTTCGC--CGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGCAGTTGCTCATCCGGGGTTCT--CCCCGGTGC-ACTCTTCTGTG-GGCAGGCCAGCATCAGTTCGGGCGG-TTGGAGAAAGACCTGT-GTCATGTAGCTGTT--CTCG--GGCAG-TGTTATAGGGCA-GGTGGAATGCAACCAGCTCGAACTGAGGTCCGCGCAT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC-GGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Pleospora_herbarum -----------------------------------GAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTT---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGGTGCTTTGGCT-TTGGCAGCGGTCCAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGTCGC-TAGCTATCGC--CGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAACAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCTTTCAGTTGCTCATCCGGGCTTTT--GCCCGGTGC-ACTCTTCTGTA-GGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGG-TGGGATAAAGGCTTTT-GGAATGTGGCTCTC--TTCG--GGGAG-GCCTTTAGGGGAAGGTGTAATACCACCAGCTGGGACTGAGGTCCGCGCTT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGTCAAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCGCA-AGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTTTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATGGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Pseudeurotium_zonatum ----CTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCTCAC------GGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGAGC-ATGGTC-TGGCCTAAGTTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCAG-GTGCCTACGCT-CATGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGCGTGCGGCCGATCATCCGGTGTTCT--CACCGGTGC-ACTCGGTCGCG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTTGGTGG-TTGGATAAAGGCCCTA-GGAATGTAGCTTCT--CTCG--GGGAG-TGTTATAGCCTAGGGTGCAATGCAGCCCACCGGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGG-CGAAAGACTAATCGAACCAT Rhytisma_acerinum -------------------------------------------------------------------------------AACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTTCTTT---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGT-GTGGCTCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-CTGCCTCCGCC-CATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCACGCTGCCGATCATCTGGGGTTCT--CTCCAGTGC-ACTCGGTTGCG-TTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGTGG-TTGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTTCC--TTTG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCAGTCTATCCGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTATTTGGGTGTCAAA-CCCATATGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGGTCCTGATGTCTTCGGATGGATCTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Rutstroemia_bolaris ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AAA-CTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGCCTAGTTGATCATCCAAGCTTCT--GCTTGGTGC-ACTCGATTAGG-CTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGTGG-TTGGATAAAGGCTTGG-GGAATGTAGCCTCC--TTCG--GGTGG-TGTTATAGCCCCAGGTGCAATGCAGCCTACCTGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sclerotinia_sclerotiorum ---------------CAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAAAAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTCGGGT-GTGGTTCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTGG-ATACCTATGCT-CATGTGAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTATATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCACTTGGT-GTTCATCAGGGTTTCGT-GCCCTGTGT-ACTTCATCAAG-TTCAGGCCAGCATCAGTTTGAGTGG-TTAGATAAAGGCTTGG-AGAATGTGGCCCTC--TTCG--GGGGG-TGTTATAGCTCCAGGTGCAATGTAGCCTACTTGGACTGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTGTACCTAATATGCGAGTGTTTGGGTGTTAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGCTGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCTTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATATTGGGTGCGACCCGAAAGATGATGATCTATACGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAATCAT Spathularia_flavida -GAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCACCAGGGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCCCTTTC---AGGGTCCGCGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCGGGC-GCGGCGCTGGTCTAAGTT-CTTTGGAACAAGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGACTAG-CTGCCTGTGCC-TGTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTGTACTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAATCAGACTTGCGCGGCGTCGATCAGCCTGGGTTCT--CCCTGGTGC-ACTCGGCGCTG-CTCAGGCCAGCATCAGTTTCAGCGG-TTGGATAAAGGCCTAG-GGAACGTGGGTTAC--TTCG--GTGAC-TGTTATAGCCCTAGGTGCAATGCAGCCTGTTGGGACTGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTTTTTGGGTGTCAAA-CCCATAAGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCTTA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGATCTATACTTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Sphaerotheca_filipendulae TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCACCAGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTTT---GGGGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGT-GTGGGCCTGGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCGTAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCTG--GCGCCCGCGCC-CGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTGGCAACCAGACTTGGGCGCTGTTGATCCGTTAGGGTTCT--CCCTGGGGT-ACTCAGCAGCG-CGCAGGCCAGCATCGGTTTGGGGGG-TTGGAGAAAGGCTGGT-GGAATGTGGCTGCC--TTCG--GGCAG-TGTTATAGCCACCGGTGGCATGCAGCCTCCCCGGACCGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-TAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCGCA-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCC-GAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Spirosphaera_cupreorufescens ------------------------------------AAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTTT--GGGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGTA-TTAGCTGTGGTCTAAGAC-CCTTGGAACAGGGCGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGGCCAG-CAGCTCTTGC--CTTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCCGTAGTTGTTCATCTAGGCTTTT--GCCTGGTGC-ACTCTTCTGCG-GGCAGGCCAGCATCAGTCCAGGCGG-TCGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTGGCTCCT---TCG--GGGAG-TGTTATAGCCCAGGGTGCCATGCGGCCAGCCTGAACTGAGGTCCGCGCTT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC-GGGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTA---------- Spirosphaera_floriformis -------------------------------AAAAGAAA-CCAACAGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGACGATGCTTTGGGT-GTGGTGCCGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGTGATCGG-TCGCCTTCGCC-CGTGTAAAGCTCGTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACCAGACTTGGGCTGTCGCAATCATCCGGGGCTCG--CCCCGGTGC-ACTTG-TGGCG-CACAGGCCAGCATCAGTTTCGGTGG--TGGATAAAGGCCTTG-GGAATGTAGCTTCT--TTCG--GGGAG-TGTTATAGCCCTCGGTGCAATGCCGCCTACCGGGACTGAGGACCGCGCTT----CGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCATACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCCGTT-AGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTAAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTA---------- Trematosphaeria_heterospora TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCCTTT---GGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCG-TTGGCTGTGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGC-CAGCCTCCGC--CGTGTAAAGCCCCTTCGATGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTTGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCTAGACGTGCCTTGGGTTGATCAGCCGGGCTTTT--GCCCGGTGC-ACTCTTCCTTT-GGCAGGCCAGCATCAGTTTGGGCGG-CTGGATAAAGGTCTGT-TAAACGTGACTCCC--TTCG--GGGAGAGCTTATAGGGCA-GACGACATGCAGCCAGTCCGAACTGAGGTCCGCGCAT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATAGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAG-CCCGAGCGCGTAATGAAAGTAAACGGAGGTGGGAACCCTTT--GGGTGCACCACCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACTAT Uncinuliella_australiana TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTACCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGTAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTGGTAACGGAGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAAGATGCTTTGGGTTGCGGGCCCGGCCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGCCGT-G-GCTTGCGCC-TGTGTAAAGCTCTTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATATAGGCCAGAGACCGATAGCGAACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAACTAGACTTGGGCATCGCTGATCATCCGGGGGTAT--CTCCGGTGC-ACTCGACGATG-CACAGGCCAGCATCGGTTTGGATGG-TTGGATAAAGGCTGTG-GGAACGTGGCTCCT--TTCG--AGGAG-TGTTATAGCCCACGGTGCAATGCAGCCCATCCGGACCGAGGACCGCGCCCTTCGGGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTTGT-AAGCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGCGTCAAA-CCCATACGCGGAATGAAAGTGAACGTAGGTGAGAACCCTTTTGGGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Venturia_hanliniana TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCTCAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTC--------ACGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGTTTCGGGT-GAAGCCGCGGTCCAAGTC-CCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAACCCCGTACCTGGCCGC--CGGTGCCCCC-GCTGTGAAACTCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATTGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAA-GTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCGGCCAGACTTGCCTGCGGTTGCTCATCCCGCCTTTT--GGCGGGTGC-ACTCTTCCGCA-GTCAGGCCAGCATCGGTTTGGGCGG-TCGGATAAAGGCGCTG-GGAACGTGGCCTCC-CCTCG-GGGAGG-TGTTATAGCCCGGCGCGCAATGCGACCAGCCCGGACCGAGGTTCGCGCTT-----TGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCCGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTCAAA-CCCGTGCGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCGC---AAGGTGCACCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGAAGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCGTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGCGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT Westerdykella_cylindrica TGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGA---GGAAAAGAAA-CCAACAGGGATTGCCCTAGTA-ACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCCCTCTC---AGGGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGGTGCTTTGGCA-TTGGTTGTGGTCTAAGTT-CCTTGGAACAGGACGTCACAGAGGGTGAGAATCCCGTACGTGGCCGC-CAACCTTCGC--CGTGTAAAGCCCCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTCCTTCTAAAGCTAAATACTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTCAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCAGCCAGACTTGCCTGTAGTTGCTCACCTCGGCTTCT--GCCTTGGGT-ACTCTTCTACG-GGCAGGCCAGCATCAGTCCGGGCGG-TTGGATAAATGCCTGC-TAAATGTACCTCTC--CTCG--GGGAGGACTTATAGGGTA-GGCGGCATACAACCAGCCTGGACTGAGGTCCGCGCAT----CTGCTAGGATGCTGGCGTAATGGCTGT-AAGCGGCCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTTGGGTGTAAAG-CCCGGACGCGCAATGAAAGTGAACGGAGGTGGGAACCCCTC-GGGGTGCACCATCGACCGATCCTGAAGTTTACGGATGGATTTGAGTATGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGCATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCAT ; END; [ The following blocks are output data for analysis step 2225 ] BEGIN TREES; TITLE Tb7000; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep2225; TREE Fig._1 = [&R] (Peziza_vesiculosa,(((((((((Uncinuliella_australiana,(Erysiphe_orontii,Golovinomyces_cichoriacearum)),Sphaerotheca_filipendulae),(Helicodendron_tubulosum,Spirosphaera_floriformis)),Hymenoscyphus_sp._ectomycorrhizae),((Clathrosporium_intricatum,Ascocoryne_sarcoides),Coniochaeta_ligniaria)),(Fabrella_tsugae,((Rutstroemia_bolaris,Sclerotinia_sclerotiorum),Lambertella.subrenispora)),Rhytisma_acerinum,Neofabraea_alba),Bisporella_citrina),((Cudonia_circinans,Spathularia_flavida),Lophodermium_pinastri)),(Pseudeurotium_zonatum,Leuconeurospora_pulcherrima),(((Diaporthe_eres,Magnaporthe_grisea),(Neurospora_crassa,Farrowia_malaysiensis)),Ophiostoma_piceae)),((((Delphinella_strobiligena,Discosphaerina_fagi),Botryosphaeria_ribis),((((((Didymella_cucurbitacearum,Leptosphaeria_doliolum),Pleospora_herbarum,(Letendraea_helminthicola,Byssothecium_circinans)),Pleomassaria_siparia),(Trematosphaeria_heterospora,Westerdykella_cylindrica)),(Anguillospora_longissima,Spirosphaera_cupreorufescens)),(Lojkania_enalia,Mycopepon_smithii))),Venturia_hanliniana)); [! TreeBASE tree URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/tree/TB2:Tr468] END;