#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on October 20, 2021; 10:25 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Voglmayr H. 2004. Spirosphaera cupreorufescens sp. nov., a rare aeroaquatic fungus. Studies in Mycology, 49. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S1228] [ The following blocks are input data for analysis step 2226 ] BEGIN TAXA; TITLE TaxaForAnalysisStep2226; DIMENSIONS NTAX=18; TAXLABELS Anguillospora_longissima_AY204592 Anguillospora_longissima_AY204593 Anguillospora_longissima_AY204594 Anguillospora_longissima_AY204595 Anguillospora_longissima_AY204596 Botryosphaeria_quercuum Leptosphaeria_contecta Lophiostoma_vagabundum Massarina_fronsisubmersa Massarina_rubi Ophiosphaerella_korrae Phaeosphaeria_nodorum Setomelanomma_holmii Sp._cupreorufescens_A1 Sp._cupreorufescens_A20 Sp._cupreorufescens_A89 Strumella_griseola Tumularia_aquatica ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M2650] TITLE its; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep2226; DIMENSIONS NCHAR=506; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A B C D E F G H I K L M N P Q R S T U V W X Y Z" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Anguillospora_longissima_AY204592 BBBDDCD-BDADCACBAB-DBDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBAADCACCABBABADBAAABBDDDD-DDCBACDACDACDACBB--CDADADAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDABBA-DBBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBDCBBDDD------DDCCBCDCCABDBCBBDBAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDADCDCCD--CCBDBBBBACAACBCDA------DDDDDDD--CCDDCABBDBCCADBACCDACCC----------- Anguillospora_longissima_AY204593 BBBDDCD-BDADCACBAB-DBDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBAADCACCABBABADBAAABBDDDD-DDCBACDACDACDACBB--CDADADAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCCABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDABBD-ABBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBDCBBDDD------DDCCBCDCCABDBCBBDBAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDADCDCCD--CCBDBBBBACAACBCDA------DDDDDDD--CCDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Anguillospora_longissima_AY204594 BBBDDCD-BDADCACBAB-DBDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBAADCACCABBABADBAAABBDDDD-DDCBACDACDACDACBB--CDADADAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDABBD-ABBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBDCBBDDD------DDCCBCDCCABDBCBBDBAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDADCDCCD--CCBDBBBBACAACBCDA------DDDDDDD--CCDDCABBDBCCADBACCDACCC----------- Anguillospora_longissima_AY204595 BBBDDCD-BDADCACBAB-DBDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBAADCCCCABBABABBAAABBDDDD-DDCDACDACDACDACBB--CDADADAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDABBD-ABBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBDCBBDDD------DDCCBADCCABDBCBBDBAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDADCDCCD--CCBDBBBBACAACBCDA------DDDDDDD--CCDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Anguillospora_longissima_AY204596 BBBDDCD-BDADCACBAB-DBDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBAADCACCABBABADBAAABBDDDD-DDCBACDACDACDACBB--CDADADAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDABBD-ABBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBDCBBDDD------DDCCBCDCCABDBCBBDBAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDADCDCCD--CCBDBBBBACAACBCDA------DDDDDDD--CCDDCABBDBCCADBACCDACCC----------- Botryosphaeria_quercuum BDBDBCBBCBCACCCCACCBBBDCAAAACCCBBBCBBBBBBDBCBCBCBBBDBBCBBACACCABBD-DBAAABDBBACDBACDAAABCDBCABCDBDCADABABAAC---DDAADAAABDAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCCCDDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDAADCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBBDDCCBADDBBCACCCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDABAAB--BBDBAACBDBD-------CBDDCCDADDCCCBCB--BCDBBDBDBD-------------CBCCABCBCBBDBAAACABB-DBCCBCCDC--CBDCDBBACCBBCBDCBAACB-CDACDACAA--DABABBDBCBDDDCCACBCCBDCCBCDB--CBBCBBCCABCAABBDDBDCAABDDDDBDBAACCDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Leptosphaeria_contecta BBBDDCD-BDABDACDAB-DABDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBAADCCCCABBBBADBAAABBDDDD--DADA-DDCDDCDAABB--CDAABBAAA----BAAADAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAABB-BBBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBBCBDDDD------DBCCDADCCABDBCBBDDCAACADA-DDCCBACBBA-BBDBBBDDCCBDDB---CACB-CBACBABDD-DDCBCBBBCCDA----BDDCCCCCCDDCD--CCDDBDBBAAAACBBDA------DBADDDB--ACDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Lophiostoma_vagabundum BBBDDCBADDDBCACBABBDDBDC-------DDDBBDBCCBCCCBDBCBBBCBBAADCCCCABBAAABBAAABBBDBB--DCDACDDCBACDAAAB--CDBDABAAA----ABAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDDDCCBADDBBDDACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADBDAAAAABBBDBAACBABD-------CBDDCCDCDDCCCBCBBDDCDBBBCBBBBB------C-CCBCBCCABDBCBBDBAAAACBA-DDCCBCCBB--DCDCDADDCCBDDB---CACB-CBACBACAA-ABCBCBBDBCBAC-ABBDBDCCBCBCCCB--CDBBADBAACABCBAA-------BBA---BAACDDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Massarina_fronsisubmersa BBBCDDDB-BDBC-CBACBAD-DCB------DDAADDBBABCCBBCDCBBDCDBACACCABBBBBBAAAAAABBBDDD---CBAADBDBDABAADD---DDBACAAABAADDBAADDDDDAAAABDDDBAABAADCCADBDBDDCC-BDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDDDCCDADDBBDDACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAAAA--ABDBAACBCAA-------CBDDCCDCADCCCBCD-BDCDBBBCBABCABCADCCDCBABAACCABDBCBBDBAAADCBACDDCCBACBBBBAADABBDBBDBAAADBCCADBBCAACDACAADDBCBACCBBCDC-----CABCCDCCDCCBDBDBBAAACDACAAABDBC-DCAACBBDBBDB--AADBCCADCBCAACDAAAADDDCBACCBBCDCCA Massarina_rubi BBBDDCADDDDBCACBABBDDBDC-------DDDBDDBCCBCCCBBBCBBBCBBCCDCCABAABB--DBAAABBBDDDADDCBAADACBACDABDBDCADAAABAAAA---BAAADAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDDDCCDADDBBDDACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDBAAA--BDDBAACBBBBBBBDDDACBDDCCDCDDCCCBCD-BDCDBBDBBBBBB------C------CCABDBCBBDBAAADCBA-DDCCBACBB--CCBABCDDCCBDDB---CACB-CBACBACAA-ABCBCBCBCCBC-----DBBCABCCDCBBDCCBDBDBBACCAACBBD-------BBABBDBAACDDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Ophiosphaerella_korrae BBBDDCDDDADDCACDABB-DADC-------DDDBBCDCCDCCCBDDCBBDCBBAAAACCABABBBBADDCAABBDAD--DD-ADDDDDAADBACB--CDBDCAADAA-BAADAADAADDABAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBBDDCCDADDBBADCCCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDCDAB--BDDBAACBDAD-------CBDDCCDCDDCCCDCD-DDCDBBABDBBAB------DCBCDBDCCABDBCBBDDAAACBAA-DDCCBACBB--DADADBD-CCDDDD---AACB-CBACBABADDDDCBCDBDDA-----BDCBDACDDADCDC--CCBABBBADDAACBBDB------DDD-ADBABCDDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Phaeosphaeria_nodorum BBBDDCDBDDDDCBCCDABBBABC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBCCDDCCABAAAD-DDADAABBDDD--DDAADDDDBAADBACB--CDBDCAAAAA--BDDAADAADDABAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBBDDCCDADDBBADCCCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDCDAB--BBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCDCD-DDCDBBDBDBBBD------ACDCDDDCCABDBCBBDDAAAADAA-DDCCBACBB--ACDCDDDDCCDADDC--AACB-CBACBABAACDBCBCADDBC----DA--ABA--AABABD--DCBCDBBA-BAACBBDD------DDDAA---BDDDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Setomelanomma_holmii BBBDDCDBDDDDCBCBABD-BADC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBBDCBBCCDDCCABAAAAADDADAABBDDD--DDBADDDDBAADDACB--CDBDCAAADAADDDDAADAADDABAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBBDDCCDADDBBADCCCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDCDAB--BDDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCDCD-DDCDBBDDDBBBD-------CBCADDCCABDBCBBDDAAACDBA-DDCCBACBB--ACDCDDDDCCDDDDC--AACB-CBACBABAACDBCBCADDBA-----AC-BBCCDACBABB--ACBDDBBADBAACBBDD------DDDDADBABDDDDCABBDBCCADBACCDACCCADABBB----- Sp._cupreorufescens_A1 BBBDDCD-BDADCACBAB--DDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBDDCBBAADCACCABBABAABBAABBDDDDDDDCDACDACDACDACBB--CDAAABAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAABB-BBBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBBCBBDDD------CDACBAACCABDBCBBDDAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCB------------------------------------------------------------------------------------------- Sp._cupreorufescens_A20 BBBDDCD-BDADCACBAB--DDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBDDCBBAADCACCABBABAABBAABBDDDDDD-CDACDACDACDACBB--CDAAABAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAABB-BBBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBBCBBDDD------CDACBAACCABDBCBBDDAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDC-CDCCB--CCBDDBBBACAACBBBA------DDDDDDB--CADDCABBDBCCADBACCDACCCADABBB----- Sp._cupreorufescens_A89 BBBDDCD-BDADCACBAB--DDDC-------DDDBBDBCCBACCBDDCBDDCBBAADCACCABBABAABBAABBDDDDD--CDACDACDACDACBB--CDAAABAAA-----BAAAAADBAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDCDCCDADDBBCBACCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAABB-BBBDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCBCD-DDCDBBBCBBDDD------CDACBAACCABDBCBBDDAAADADA-DDCCBACBB--CDBABBBDCCBDDB---CACB-CBACBABAD-DDCBCBBDCA-------DDDBDC-CDCCB--CCBDDBBBACAACBBBA------DDDDDDB--CADDCABBDBCCADBACCDACCCADABBBCBDCA Strumella_griseola BBBDDDCDDDADCACDAB--BBDC-------DDDBBDBCCDCCCBDDCBBBCBBCDDACCABBBBDADAAAABBDDDD---CDACDACBACD-ADB--DDBACDAAAAABAAAAAADADDAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDDBCCDADDBBCDDCCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAAAB--BDDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCDCD-DDCDDBBCBBDB-------ACDCDCDCCABDBCBBDDAAADDBA-DDCCBACBB--CCDADCDDCCBDDB---CDCB-CBACBABA--DDCDCDBABC-------ADBDACBBDABB--DBBDDBBADDAACBBDB------DDDDDDD-ABDDDCABBDBCCADBACCDACCCA---------- Tumularia_aquatica BBBDDDCDDDADCACDAB--BBDC-------DDDBBDBCCBCCCBDDCBB-CDBCBDACCABBBBDADAAA-BBBDDD---CDACDACBACD-ADB--DDBACDAAAA--AADAAADADDAAAABDDDBAABAABCCADBDBDDCC-DDBDCCBADBCADCAACAABCBACBCAAADCBCADAACDACDCDCAADDCBACAADDBACDCAADBADBCAADBDDDCAABCBABADDCBCBBBDDBCCDADDBBCDDCCCBADCBBDCDDBCACBCDBADDDAAAB--BDDBAACBDBD-------CBDDCCDCDDCCCDCD-DDCDDBDCBBD--------ACDCBCDCCABDBCBBD-AAADDBA-DDCCBACBB--CCDADCDDCCBDDB---CDCB-CBACBABAA-DDCBCDBCBC-------ADB-ACBBBCBB---BBDD-BADBAACB---------DBDDDDD-ABDDDCAB-DBCCADBACCDACCCADABB-CBDCA ; END; [ The following blocks are output data for analysis step 2226 ] BEGIN TREES; TITLE Tb7001; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep2226; TREE ITS = [&R] (Botryosphaeria_quercuum,((Strumella_griseola,Tumularia_aquatica),((Phaeosphaeria_nodorum,Setomelanomma_holmii),Ophiosphaerella_korrae)),((((Sp._cupreorufescens_A20,Sp._cupreorufescens_A89,Sp._cupreorufescens_A1),((Anguillospora_longissima_AY204596,Anguillospora_longissima_AY204594,Anguillospora_longissima_AY204593,Anguillospora_longissima_AY204592),Anguillospora_longissima_AY204595)),Leptosphaeria_contecta),(Lophiostoma_vagabundum,(Massarina_rubi,Massarina_fronsisubmersa)))); [! TreeBASE tree URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/tree/TB2:Tr1891] END;