#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on January 24, 2022; 10:30 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Collevatti R., Colli G., Giugliano L., Werneck F., & Werneck F. 2008. Phylogeny, biogeography and evolution of clutch size in South American lizards of the genus Kentropyx (Squamata: Teiidae). Molecular Ecology, null. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S2213] [ The following blocks are input data for analysis step 4638 ] BEGIN TAXA; TITLE TaxaForAnalysisStep4638; DIMENSIONS NTAX=16; TAXLABELS Ameiva_ameiva Cnemidophorus_gramivagus Kentropyx_altamazonica_1 Kentropyx_altamazonica_2 Kentropyx_calcarata_1 Kentropyx_calcarata_2 Kentropyx_paulensis_1 Kentropyx_paulensis_2 Kentropyx_pelviceps Kentropyx_sp_1 Kentropyx_sp_2 Kentropyx_striata Kentropyx_vanzoi_1 Kentropyx_vanzoi_2 Kentropyx_viridistriga_1 Kentropyx_viridistriga_2 ; END; BEGIN CHARACTERS; [! TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M3881] TITLE 12s; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep4638; DIMENSIONS NCHAR=333; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? GAP= -; MATRIX [ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 ] [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] Ameiva_ameiva GTTTATCCGCCAGAGGATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAACCCTGCCTAGAGGAGCCTGTTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCAACCTTCCCTCG-AA--CATC--CCAGCCTATATACCGCCGTCTTACT--TCTAGCTTACCTTCTGAAAGAAACAC-AGTAAGCACAATAG-TC-CC-AACTGAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTTATGGGAAGGAGAAAATGGGCTACATTTTCTGT-CACAGAACACCCACGGAAAATATTCTGAAA-TAAAATAT-ATAAAGGCGGATTTAGCAGTAAG Cnemidophorus_gramivagus ACTCGTCCGCCAGAAAATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGTTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCGACCTTTCCTTGAAA--TATT--TCAGCCTATATACCGCCGTCCT-TT--TC-CGCCTACCTTCTGAAAGACCTAC-AGTAGGCCTAATAGTTCACC-AACTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTTATGGAAAGGAGAAAATGGGCTACATTTTCTAC-TATAGAACA-CCACGAAATACTTTCTGAAA-T-AAATGT-ATGAAGGAGGATTTAGTAGTAAG Kentropyx_altamazonica_1 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCAACCTTCCCTTGAAA-TTTATTTTCAGCCTATATACCGCCGTCCT--T-TAC-CGCTTACCTTCTGAAAGAAATACTAGTAAGCCTAATAG-CCCCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCTATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAACA--CACGAAATATACTCTGAAATCAAAGTAA-CTGAAGGCGGATTTAGTAGTAAG Kentropyx_altamazonica_2 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAATTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGCTTAACCCAACCTTCCCTTGAAA--CCATTTTCAGCCTATATACCGCCGTCCT--T-TAC-CGCTTACCTTCTGAAAGTCACACTAGTAAGCCTAATAG-CCATT-AGCTAGAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCCATGGGTAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAACA--CACGAAACATACTCTGAAATCAAAGTAA-CCGAAGGCGGATTTAGTAGTAAG Kentropyx_calcarata_1 ACTTGTCCGCCAGAAAATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACAGTGT-CCTAT-CTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAAACCCCGTTCAACCCAACCCTCCCTCGAAA-TCCACTTTCAGCCTATATACCGCCGTCCT--TCTTG-CGCTTACCTTCTGAAAGATCTATTAGTAAGCCCAATAG-CCCTTAAGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCCATGGGAGGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACCT-TAGAACA--CACGAAATATATTCTGAAACCAAAGTAATATGAAGGTGGATTTAGTAGTAAG Kentropyx_calcarata_2 ACTTGTCCGCCAGAAAATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACAGTGT-CCTAT-CTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAAACCCCGCTCAACCCGACCCTCCCTCGAAA-CCCACTTTCAGCCTATATACCGCCGTCCT--TCTAG-CGCTTACCTTCTGAAAGATCTATCAGTAAGCCCAATAG-CCCTTAAGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCCATGGGAGGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACCT-TAGAACA--CACGAAATATACTCTGAAACCAAAGTAATATGAAGGTGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_paulensis_1 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATTCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCGACCTTCCCTTGAAA-CCCAC-TTCAGCCTATATACCGCCGTCCT-TTATAC-CGCTTACCTTTTGAAAGATATACGAGTAAGCCAAATAG-CTTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAACA--TACGAAATGTACTCTGAAATTAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_paulensis_2 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATTCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCGACCTTCCCTTGAAA-CCCAC-TTCAGCCTATATACCGCCGTCCT-TTATAC-CGCTTACCTTTTGAAAGATATACGAGTAAGCCAAATAG-CTTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAACA--TACGAAATGTACTCTGAAATTAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_pelviceps AATTGTTCGCCAGAAAATTACGGGTGAAAACCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCTAACCTTCCCTTGAAA-CCTACTTTCAGCCTATATACCGCCGTCCT--T--AC-CGCTTACCTTCTGAAAGATGTACTAGTAAGCTCAACAG-CACTT-AACTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTT-CAGAATA--CACGAAATATACTCTGAAAT-AAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAG Kentropyx_sp_1 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATTCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCAACCTTCCCTTGAAA-CCTTC-TTCAGCCTATATACCGCCGTCCT-TTATAC-CGCTTACCTTTTGAAAGATATATGAGTAAGCCAAATAG-CCTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGATTA--TACGAAATGTACTCTGAAATTAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_sp_2 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATTCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCAACCTTCCCTTGAAA-CCTTC-TTCAGCCTATATACCGCCGTCCT-TTATAC-CGCTTACCTTTTGAAAGATATATGAGTAAGCCAAATAG-CCTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGATTA--TACGAAATGTACTCTGAAATTAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_striata ACTTGTTCGCCAGAAAATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCTACCTCCCCTCGAAA--TC-C---CAGCCTATATACCGCCGTCAT-CT--AC-CGCTTACCTTCTGAAAGACATAC-AGTAAGCCTAATAG-CC-CT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTAATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTAC-TCAAGAACA--CACGAAACTTATCCTGAAA-TAAGGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAG Kentropyx_vanzoi_1 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCGACCTTCCCTTGAAA--T-TT-TACAGCCTATATACCGCCGTCCT-CT-TGC-CGCTTACCTTCTGAAAGACATATGAGTAAGCCAAATAGCCCTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCTATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAATA--TACGAAATATGCTCTGAAATCAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_vanzoi_2 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATCCTGCCTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGTTCAACCCGACCTTCCCTTGAAA--T-TT-TACAGCCTATATACCGCCGTCCT-CT-TGC-CGCTTACCTTCTGAAAGACATATGAGTAAGCCAAATAGCCCTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCCTATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAATA--TACGAAATATGCTCTGAAATCAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_viridistriga_1 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATTCTGACTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGCTCAACCCAACCTCCCCTTGAAATCTCGC-TTCAGCCTATATACCGCCGTCCT-CTA-AC-CGCTTACCTTCTGAAAGATATACGAGTAAGCCTAATAG-CCTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAACA--TACGAATTATACTCTGAAACTAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA Kentropyx_viridistriga_2 ACTTGTTCGCCAGAATATTACGGGCGAAAGCCTAAAACTCAAAAGACTTGACGGTGTCCCAATTCTGACTAGAGGAGCCTGCTTCATAATCGATAACCCCCGCTCAACCCAACCTCCCCTTGAAATCTCGC-TTCAGCCTATATACCGCCGTCCT-CTA-AC-CGCTTACCTTCTGAAAGATATACGAGTAAGCCTAATAG-CCTCT-AGCTAAAAAGTCAGGTCAAGGTGTAGCTCATGGGAAGGAGAAAGTGGGCTACATTTTCTACTTCTAGAACA--TACGAATTATACTCTGAAACTAAAGTAA-ATGAAGGCGGATTTAGTAGTAAA ; END; BEGIN CODONS; CODONPOSSET * CodonPositions (CHARACTERS = 12s) = N: 1-333; CODONPOSSET CodonPositions (CHARACTERS = 12s) = N: 1-333; END; [ The following blocks are output data for analysis step 4638 ] BEGIN TREES; TITLE Tb9410; LINK TAXA = TaxaForAnalysisStep4638; TREE 12s_Bayesian = [&R] (Ameiva_ameiva,Cnemidophorus_gramivagus,(Kentropyx_striata,Kentropyx_pelviceps,(Kentropyx_calcarata_2,Kentropyx_calcarata_1),((Kentropyx_altamazonica_1,Kentropyx_altamazonica_2),((Kentropyx_viridistriga_2,Kentropyx_viridistriga_1),((Kentropyx_vanzoi_2,Kentropyx_vanzoi_1),((Kentropyx_paulensis_1,Kentropyx_paulensis_2),(Kentropyx_sp_1,Kentropyx_sp_2))))))); [! TreeBASE tree URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/tree/TB2:Tr5422] END;