CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for tree 4419 of Study 1269

About Citation title: "Phylogeny of New World True Frogs (Rana)".
About This study was previously identified under the legacy study ID S1186 (Status: Published).

Taxa

Back Return to complete tree view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
34805 Rana areolata 225904 2475568
34780 Rana aurora 160496 2475571
153299 Rana berlandieri 30360 2475574
153324 Rana blairi 152344 2475575
34782 Rana boylii 160499 2475576
34810 Rana bwana 299651 30362
34789 Rana capito 299684 2475577
34821 Rana cascadae 160497 2475580
34765 Rana catesbiana DMH84R2 8400 5465966
34806 Rana catesbiana X12841 8400 2475581
34818 Rana chiricahuensis KU 194419 152345 2475582
34794 Rana chiricahuensis KU 194442 152345 2475582
34802 Rana clamitans 145282 2475583
34807 Rana dunni 299679 2476410
34769 Rana forreri 200788 2476411
34824 Rana grylio 190277 2475586
34787 Rana heckscheri 190276 2475587
34823 Rana juliani 299663 30438
34817 Rana luteiventris MVZ191016 58176 2475588
34795 Rana luteiventris MVZ225749 58176 2475588
34786 Rana macroglossa 299688 30460
34822 Rana macroglossa b 299688 30460
34796 Rana maculata 299648 2476413
153284 Rana magnaocularis 200789 2476414
34776 Rana montezumae 299680 2476416
34814 Rana muscosa 160500 2475589
34763 Rana neovolcanica 200790 2476417
34790 Rana okaloosae 190275 2475590
34793 Rana omiltemana 299686 2476420
153282 Rana onca 152346 2475591
34812 Rana palmipes AMNHA118801 192753 30495
34811 Rana palmipes KU204425 192753 30495
34783 Rana palustris 298395 2475592
34768 Rana pipiens JSF1119 8404 2475593
34813 Rana pipiens Y10945 8404 2475593
34800 Rana psilonota 299696 4805641
34792 Rana pustulosa 299668 2476422
34772 Rana septentrionales 190274 2475595
34773 Rana sevosa 299683 30522
34779 Rana sierramadrensis 299664 2476424
34784 Rana sp1 QCAZ13219
34799 Rana sp2 KU 204420
34785 Rana sp3 KU 194559
34797 Rana sp4 AMNH A 124167
34770 Rana sp5 LACM 146764
34764 Rana sp6 LACM 146810
34819 Rana sp7 KU 194492
34808 Rana sp8 KU 195346
34766 Rana spectabilis 200791 2476425
34775 Rana sphenocephela 146672 2475596
34803 Rana sphenocephela utricularia 2757588
34820 Rana subaquavocalis 299682 2475598
34777 Rana sylvatica 45438 2475599
34816 Rana sylvatica DMH84R43 45438 2475599
34791 Rana tarahumarae 299666 2475600
34804 Rana taylori 299689 30539
34826 Rana temporaria 8407 2476426
34767 Rana tlaloci 299685 2476427
34825 Rana vaillanti 299662 2476428
34781 Rana vibicaria 299649 30555
34778 Rana virgatipes 190278 2475601
34809 Rana warszewitshii 273682 30557
153281 Rana yavapaiensis 152347 2475602
34798 Rana zweifelii 299667 2476429